Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu"

Transkript

1 Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti Praha

2 Obsah 1. Tématické vymezení výzkumu. Objekt a předmět výzkumu. K metodologii a metodice výzkumu. Charakteristiky výběrového souboru. Výzkumné cíle. Disponibilita a využívání nových technologií. Nové technologie ve výuce. Vzdělání a formy vzdělávání. Životní styl a negativní jevy. Hodnotové orientace Sociodemografický profil výběrového souboru

3 1. Tématické vymezení výzkumu Výzkum je koncipován v návaznosti na reprezentativní výzkum, takže řada znaků a otázek je identických a umožňuje komparaci. Týká se to disponibility nových technologií, jejich využívání apod. Výzkum Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu je zaměřen na stav komputerizace českého základního a středního školství a na stav a v současností probíhající implementaci nových technologií do výuky. Druhou oblastí výzkumu jsou názory, postoje a aktivity žáků a studentů v oblasti elektronického učení. Dále výzkum zkoumá hodnotové orientace a prvky životního stylu a životní dráhy.

4 . Objekt a předmět výzkumu Předmětem výzkumu je komputerizace výuky na základních a středních školách a využívání e-learningu na školách vybavenost žáků a studentů k využití elektronických médií a nových informačních technologií ke vzdělávání; počítačová gramotnost; způsob získávání počítačové gramotnosti využívání nových technologií ke vzdělávání; postoje k novým technologiím; začlenění nových technologií do životního stylu; pozice tradičních tištěných a elektronických médií v celoživotním učení a v dalším vzdělávání; formy dalšího vzdělávání; motivace k dalšímu vzdělávání; pozice dalšího vzdělávání ve struktuře volného času a volnočasových aktivit; Objektem výzkumu jsou žáci posledního ročníku základní školy a studenti středních škol

5 . K metodologii a metodice výzkumu Výzkum využívá statistickou proceduru a technikou sběru dat je skupinové dotazníkové šetření. Po sesbírání dat a kontrole dotazníků následovalo nahrání dat, vytvoření labelů, čištění dat a vytvoření systémového souboru. Sběr dat: prosinec-leden - Typ výzkumu: kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníkového skupinového šetření Základní soubor: žáci posledních ročníků základních škol a studenti středních škol Způsob výběru: dvoustupňový výběr školy a třídy. Velikost výběrového souboru: dotazníků

6 . Charakteristiky výběrového souboru Výběrový soubor byl vytvořen výběrem škol a tříd. Výzkum má spíše heuristický charakter a záměrem nebylo vytvořit reprezentativní soubor. Charakteristiky výběrového souboru zobrazují grafy na konci zprávy.

7 . Výzkumné cíle Zjistit stav vybavenosti novými informačními a komunikačními technologiemi zákaldních a středních škol Zjistit počítačovou gramotnost žáků a studentů a její strukturu Zjistit způsoby získávání počítačové gramotnosti žáků a studentů Zjistit vývoj ve způsobech získávání počítačové gramotnosti žáků a studentů Zmapovat aktivity žáků a studentů realizované prostřednictvím počítače Zjistit vývoj ve využívání počítače mládeží pro různé aktivity Zmapovat aktivity realizované mládeží prostřednictvím internetu Zjistit názory studentů na vliv digitalizace společnosti na sociální vyřazovaní (exclusi), na utváření digitální přehrady.

8 Disponibilita a využívání nových technologií.

9 Vlastnictví a využívání vlastním nevlastním a nemohu používat nevlastním, ale mohu používat nevím/neodpověděl(a) Osobní počítač (notebook, laptop) Televize Mobilní telefon Rádio Přístup do sítě Internet CD přehrávač Elektronická pošta ( ) Video Magnetofon (kazetový) DVD přehrávač (samostatně nebo v PC) MP přehrávač (samostatně nebo v PC) Telefon pevná linka Sbírka elektronických knih (CD, DVD, PC) Společná anténa pro příjem tv signálu Digitální fotoaparát Knihovna nad svazků (tištěné knihy) Gramofon Individuální anténa pro příjem tv signálu Domácí kino Digitální videokamera Zařízení pro příjem kabelové TV Zařízení pro příjem satelitní TV Fax Set-top-box pro příjem digitálního vysílání % % % % % % Všichni respondenti N=

10 Využívání jednotlivých možností mobilního telefonu pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Telefonování Posílání SMS zpráv Hry Kalkulátor Funkce diáře Informační služby Přístup na Internet (WAP) Fotografování Posílání MMS zpráv Připojení na Internet Propojení s počítačem, datový přenos Roaming Infraport Poslech rádia Přehrávání hudby ve formátu MP Diktafon Sim toolkit Posílaní elektronické pošty Přesměrování hovorů Bluetooth Satelitní navigace polohy GPS Konference více lidí Faxování GSM-banking % % % % % % Uživatelé mobilního telefonu N=

11 Negativa způsobená tím, že člověk nepracuje s počítačem rozhodně ano ani ano, ani ne rozhodně ne spíše ano spíše ne nevím/neodpověděl(a) Obtížněji získává potřebné praktické informace 1 1 Nemá možnost získat jiné informace než z běžně dostupných médií Má horší přístup ke vzdělání 1 Obtížněji se orientuje ve stavu a vývoji světa Obtížněji se mu komunikuje s přáteli a známými Obtížněji se mu nakupuje zboží a objednávají služby 1 1 % % % % % % % % % % % Všichni respondenti N=

12 Využívání PC % % % % % % % % % % % nevím nevyužívám, plánuji, že začnu využívat nevyužívám a nemám zájem využívat nejsem si příliš jistý, umím jen základní činnosti nejsem začátečník využívám na úrovni profesionála % % využívá využívá PC PC Frekvence využívání PC nevím/neod pověděl(a) 1% vyjímečně 1% občas - alespoň 1x měsíčně % často - alespoň 1x týdně % 1 pravidelně - Všichni respondenti N= denně či téměř denně % Respondenti, kteří využívají PC N=

13 Frekvence využívání PC % % % neodpověděl/a nikdy vyjímečně občas - alespoň 1x měsíčně často - alespoň 1x týdně pravidelně - denně či téměř denně % % % PC Všichni respondenti N=

14 Využívání počítače na jednotlivých místech pravidelně Základní, střední, učňovská škola často občas výjimečně Doma 1 nikdy nevím/neodpověděl(a) U kamaráda 1 1 Knihovna, informační středisko 1 Internetová kavárna 1 1 DDM, kluby mládeže, zařízení pro volný čas dětí a mládež 1 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají PC N=

15 Využívání jednotlivých možností počítače pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Internet Psaní textu v textovém editoru Poslech hudby na CD Počítačové hry Vzdělávání obecně Encyklopedie, slovníky Video Poslech hudby ve formátu MP Kopírování CD, DVD Jazyková výuka Zpracování digitální fotografie Překládání Vytváření a užívání databází Programování Matematické výpočty Počítačová grafika Prezentace, přednášky Sledování televize Animace Skládání hudby Simulace Tvorba PC serverů, jejich testování a návrhy Organizace a řízení firmy či sebe Faxování Vedení účetnictví Řízení činnosti, měření % % % % % % Respondenti kteří využívají PC N=

16 Získání dovedností a znalostí pro práci s počítačem Sám metodou pokusu a omylu 1 rozhodně ano spíše ano Od kamarádů či známých, spolužáků 1 ani ano, ani ne spíše ne Na základní škole rozhodně ne nevím/neodpověděl(a) Na střední škole 1 Vlastním studiem Od rodičů 11 1 V placených kurzech 1 V zařízeních pro volný čas dětí a mládeže 1 V kurzech pořádaných v rámci neziskového sektoru 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají PC N=

17 Frekvence využívání Internetu % % % % % % 1 nevím/neodpověděl(a) nikdy výjimečně občas - alespoň 1x měsíčně často - alespoň 1x týdně pravidelně - denně či téměř denně % % % % % Všichni respondenti N=

18 Frekvence využívání PC a Internetu % % % 1 neodpověděl/a nikdy vyjímečně občas - alespoň 1x měsíčně často - alespoň 1x týdně pravidelně - denně či téměř denně % % % PC Internet Všichni respondenti N=

19 Využívání Internetu na jednotlivých místech Ve škole 1 1 pravidelně často občas Doma 1 výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) U kamaráda Kdekoliv na mobilu V knihovně 1 V Internetové kavárně 1 Kdekoliv na notebooku 11 V zařízení pro volný čas 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet N=

20 Typ internetového připojení v domácnosti % Modem ADSL Kabelové připojení 1 WIFI GPRS ISDN CMDA Jiný Nevím Respondenti, kteří mají v domácnosti připojení N=

21 Zařízení využívaná pro připojení na Internet % 1 PC stolní osobní Mobilní telefon Notebook, laptop, palmtop PDA přenosný kapesní počítač Respondenti kteří využívají Internet N=

22 Využívání jednotlivých možností Internetu I. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Vyhledávání informací prostřednictvím katalogů 1 Elektronická pošta 11 Volné necílené surfování 1 Komunikace dvou a více lidí Vyhledávání informací fulltextovým vyhledávačem 1 Vyhledávání praktických informací Posílání sms zpráv 1 1 Hraní počítačových her 1 1 Stahování hudebních nahrávek z Internetu Poslech hudby z Internet. rozhlas. stanic, serverů 1 Návštěvy specializovaných serverů 1 1 Poslech rádia 1 1 Tištěná periodika Stahování filmů 1 1 Internetové časopisy Aktualizace počítačových produktů Vzdělávání pomocí Internetu 1 Stahování softwaru 1 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet N=

23 Využívání jednotlivých možností Internetu II. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Nakupování 1 Objednávání vstupenek na kultur./sport. akce 1 Telefonování prostřednictvím Internetu Randění na Internetu 1 1 Pomoc při řešení problému s počítačem 1 Návštěva stránek zaměřených na erotiku 1 Sledování televize 1 1 Publikování na Internetu 1 Tvorba www prezentací 1 Soukromá inzerce 1 1 Získávání informací pro služební/podnikat. potřeby 1 Audiovizuální kontakt s pomocí digitální kamery 1 Rezervaci letenek a hotelových ubytování 1 Tvoření a vedení blogu 1 Dálková správa počítačů nebo zařízení 1 Videokonference Elektronická komunikace s úřady 1 Sázení on-line po Internetu Finanční, bankovní operace 1 Ostraha objektů 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet N=

24 Země v rámci kterých respondenti komunikují prostřednictvím u % 1 Česká republika Evropa USA, Kanada Austrálie Asie Rusko žádná z uvedených nekomunikuji Respondenti kteří využívají Internet N=

25 % y v průběhu jednoho týdne Průměrné množství ů poslaných respondentem v průběhu jednoho týdne Průměrné množství ů poslaných respondentem v průběhu jednoho týdne Průměrné množství lidí jimž respondenti zašlou v průběhu jednoho týdne Průměrné množství lidí jimž respondenti zašlou v průběhu jednoho týdne a a více více Respondenti, kteří uvedli průměrný počet zaslaných ů N= Respondenti, kteří uvedli počet lidí, kterým zasílají y N=

26 Přínos Internetu rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím/neodpověděl(a) Otázka: Co Vám dává pobyt na Internetu, využívání Internetu? Potřebné informace o společnosti a o světě 1 Možnost vzdělávat se Pocit sounáležitosti s lidmi na Internetu bez omezení hranicemi, jazykem a kulturou Překonání osamocení a kontakt s druhými lidmi Citové uspokojení 1 Erotické a sexuální uspokojení 11 % % % % % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet % N=

27 Pozitivní očekávání od Internetu Otázka: Co pozitivního do budoucna očekáváte od Internetu? 1% rychlost - zvýšení, bude rychlejší, zrychlení přenosu dat 1% informace, zajímavosti % cena - levnější, nižší, dostupnější, zadarmo % komunikace - lepší, snadná, rozšířenější, nejen v ČR % vzdělávání % dostupnost, rozšířenost, pokrytí % další rozvoj, vývoj, zdokonalování, zlepšení, více možností % stahování data - větší objemy dat % zábava, hry, chat, seznamka - více % stránky - zlepšení, přehlednější, lepší design,grafika, % nakupování, sázení - více, z pohodlí domova % viry - méně, odstranění, ochrana před viry 1% hudba, filmy - více, větší výběr, kvalitnější, stahování 1% připojení - jednodušší, lepší, rychlejší 1% vyhledávání - lepší, snazší, vylepšené 1% kvalita, spolehlivost 1% zaměstnání, práce - přes Internet 1% služby - více, e-banking 1% zabezpečení - zlepšení ochrany Internetu, odstranění SPAMů 1% osobní důvody 1% prostorové vidění 1% přehlednost - celková, stránek, bude přehlednější 1% přístup - lepší 1% usnadnění - života, práce, základ do života 1% neví 1% neodpověděl(a) 1% nic Respondenti kteří využívají Internet N=

28 Negativní očekávání od Internetu Otázka: Domníváte se, že rozšíření Internetu a zvýšení intenzity jeho využívání přinese do života také něco negativního? Pokud ano, uveďte tato negativa? % závislost - na PC, Internetu, surfování, hrách % doma - sedět u PC, Internetu, nechodit ven % izolovanost - osamocenost, omezení osobního kontaktu % čas - ztráta času, likvidace volného času, zabírá čas % komunikace - bezkontaktní, pouze přes PC % zdravotní problémy - zrak, páteř, záda, psychické problémy % viry - více % erotické stránky - přístup nezletilým % pohyb - omezení, málo pohybu, sportu % lenost - obecně, větší % násilí - více, zvýšení kriminality, terorismus % pohlcení Internetem - z lidí stanou roboti % nepravdivé zprávy - větší šíření, podvody, korupce % hackeři - nabourání do PC a dělání problémů, zneužívání dat % omezení jiných prostředků, ze kterých získáme informace % ztráta reality z důvodu průniku do virtuálního světa 1% soukromí - menší, narušení soukromí 1% internetové pirátství - vlastnění programů načerno 1% ostatní - větší zatížení sítě; zhoršení počasí; 1% finanční náklady - větší, větší účet za elektřinu 1% neví % neodpověděl(a) 1% ne/žádná negativa Respondenti kteří využívají Internet N=

29 Nové technologie ve výuce.

30 Využívání PC a Internetu ve výuce Otázka: Setkáváte se ve výuce s využíváním počítače a Internetu? % % % % 11 nevím/neodpověděl(a) ne ano % % % % % % % PC Internet Všichni respondenti N=

31 Zda vyhovuje využívání počítačů a Internetu ve výuce % % % % % nevím/neodpověděl(a) nemám s tím zkušenost rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % % % % % PC ve výuce Internet ve výuce Všichni respondenti N=

32 Využívání počítačů ve škole Možnost žáků využívat ve škole počítač mimo výuku Frekvence využívání počítače žáky ve škole mimo výuku nevím/neodpověděl(a) vůbec ne jen s velkými obtížemi není to samozřejmé, ale dá se to domluvit, zařídit většinou je možné pc využívat, občas jsou s tím problémy naprosto bez problému % % % % 1 % % % % nevím/neodpověděl(a) nevyužívám pouze jednou za pololetí několikrát za pololetí alespoň jednou za měsíc alespoň jednou za týden každý anebo skoro každý den % % % % % % 1 % % 1 % % % % % % Všichni respondenti N=

33 Využívání Internetu ve škole Možnost žáků využívat ve škole Internet mimo výuku Frekvence využívání Internetu žáky ve škole mimo výuku nevím/neodpověděl(a) vůbec ne jen s velkými obtížemi není to samozřejmé, ale dá se to domluvit, zařídit většinou je možné pc využívat, občas jsou s tím problémy naprosto bez problému % % % % % % % % nevím/neodpověděl(a) nevyužívám pouze jednou za pololetí několikrát za pololetí alespoň jednou za měsíc alespoň jednou za týden každý anebo skoro každý den % % % % % % % % 11 % % % % % % Všichni respondenti N=

34 Hodnocení vybavení školy softwarem a hardwarem Otázka: Domníváte se, že je Vaše škola kvalitně vybavena počítači a další technikou (hardwarem) a programy (softwarem), potřebnými pro výuku? % % % % % nevím/neodpověděl(a) nemám zkušenosti s využíváním počítačů ve výuce rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % % % % 1 % hardware softwar Všichni respondenti N=

35 Využívání PC a Internetu ke svému studiu-vzdělávání mimo školu % % % 1 nevím/neodpověděl(a) ne ano % % % % % % % % PC Internet Všichni respondenti N=

36 Dostatek informací o e-learningu rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím/neodpověděl(a) % % % % % % celek muž žena zš učňovská sš gymnázium a více bez mat. odborná s mat. celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná mat. s mat. Všichni respondenti N=

37 Výhody e-learningu Otázka: V čem spatřujete výhodu e-learningu (elektronického vzdělávání)? 11% informace - získávání, vyhledávání snadné a rychlé, velké množství % doma - nemusí se nikam chodit, úspora času % žádné % učení - rychlé, stihne se toho víc % čas - kdykoliv, rozvržení, jak se mě to hodí, když mám čas % dostupnost, přístup - dostupné odkudkoliv, kdekoliv % individuální přístup - tempo výuky, kdykoliv přestat % nepoužívá, nezná e-learning % učení - účinné, snadnější než z knih % pohoda - nikdo mě nenutí, nevyrušuje % vzdělávání - jakékoliv, v oblastech,které mě zajímají % spokojenost - obecně, je to dobré, výhodné % záživnější na PC - baví mě to, lepší než učitelé 1% moderní - je to moderní, aktuální, nové zkušenosti 1% zdarma - neplatí se žádné kursy, levnější než osobní učitel % neví % neodpověděl(a) Všichni respondenti N=

38 Nevýhody e-learningu Otázka: V čem spatřujete rizika, problémy, úskalí, nebezpečí e-learningu (elektronického vzdělávání)? % žádné % informace - nepravdivé, chybné, nepřesné % osobní kontakt - chybí, chybí zážitky ze školy % problémy PC - viry, vypnutí proudu, poztrácení CD % lenost - lajdáctví, lavírování, nedonutí se sám k učení % čas u PC - více času u PC, závislost na PC, Internetu % nepoužívá, nezná e-learning % zdravotní problémy - zrak, záda, páteř 1% teoretické znalosti - není příliš praktických znalostí; zakrnění vyjadřovacích schopností 1% zneužití - narušená bezpečnost, nabourané soukromí 1% omezenost - ztráta umění vyhledávat informace jinde než na Internetu 1% nedostatečné pochopení - možnost špatně pochopit danou věc 1% finance - bude to drahé, peníze za používání 1% nedostupnost - pro lidi bez Internetu, PC % neví % neodpověděl(a) Všichni respondenti N=

39 Bariéry ve využívání e-learningu Otázka: Co Vám brání ve větším využívání e-learningu (elektronického vzdělávání) prostřednictvím počítače a Internetu? % žádné 1% čas - málo, nedostatek času % nemá PC, Internet, e-learning % nechce využívat, nemá zájem, nepotřebuje % peníze - cenová dostupnost, drahý Internet % chuť - nemá chuť, nabaví mě to, neosobní, chybí nadšení % nezná e-learning % problémy PC, Internet - Internet % informace - nedostatek 1% programy - nemá vhodné programy, horší dostupnost, kvalita 1% učí se jinak - stačí mi dosavadní cesta, škola vyhovuje 1% ostatní - sourozenec nepustí na PC, matka chatuje 1% neví % neodpověděl(a) Všichni respondenti N=

40 Vzdělání a formy vzdělávání.

41 Význam jednotlivých forem vzdělávacích pořadů % % % % % % % % % nevím, neodpověděl(a) nemám zkušenost, neznám rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % 11 Televizní vzdělávací pořady Rozhlasové vzdělávací pořady E-learning Všichni respondenti N=

42 Do jaké míry vyhovují jednotlivé formy vzdělávání % % % % nevím, neodpověděl(a) nemám zkušenost, neznám rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano % rozhodně ano % 1 % % % % % učitel a třída v osobním kontaktu 11 televizní vzdělávání e-learning rozhlasové vzdělávání Všichni respondenti N=

43 Zájem o jednotlivé formy vzdělávání % % % % % % % nevím, neodpověděl(a) nemám zkušenost, neznám rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % 1 % % učitel a třída v osobním kontaktu televizní vzdělávání e-learning rozhlasové vzdělávání Všichni respondenti N=

44 % % % % % % % % % % % Do jaké míry vyhovují jednotlivé formy vzdělávání a zájem o tyto formy 1 učitel a třída v osobním kontaktu rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nemám zkušenost, neznám nevím, neodpověděl(a) učitel a třída v osobním kontaktu 1 11 televizní vzdělávání televizní vzdělávání e-learning e-learning rozhlasové vzdělávání rozhlasové vzdělávání vyhovují zájem vyhovují zájem vyhovují zájem vyhovují zájem učitel a třída televizní vzdělávání e-learning rozhlasové vzdělávání v osobním kontaktu Všichni respondenti N=

45 Využívání jednotlivých forem a způsobů vzdělávání pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) vlastní studium prostřednictvím odborné literatury, časopisů 1 1 vzdělávací pořady v televizi 1 1 e-learningu-pomocí Internetu e-learningu-pomocí PC, CD a DVD 11 1 vzdělávací pořady v rozhlase 1 % % % % % % % % % % % Všichni respondenti N=

46 Využívané nebo využité vzdělávací možnosti počítače a Internetu elektronický cizojazyčný slovník populace výzkum škol elektronické vzdělávací programy/cd, DVD elektronická multimediální jazyková výuka elektronické vzdělávací programy/internet 1 1 elektronické vzdělávací programy pro vlastní sebevzdělávání 1 elektronické vzdělávací programy jako doplněk studia na sš elektronické vzdělávací programy jako nezastupitelná část studia na sš 1 studium ve virtuální třídě samostatný e-learningový kurz bez certifikátu samostatný e-learningový kurz s certifikátem Všichni respondenti, populace N=11, školy N= %

47 Za jakým účelem jsou využívané vzdělávací možnosti počítače a Internetu zpracování domácích úkolů, referátů k získání informací o odborných pramenech soustavně pro potřeby studia k procvičování látky 1 k výměně poznatků a k diskusi k tématu vzdělávání 1 při využívání knihovny a získávání knih pro studium 1 při kontrole zda danou látku umíteevaluace 1 % Všichni respondenti, populace N=11, školy N=

48 Počáteční podnět k používání počítače pro vlastní vzdělávání Došel jsem k tomu sám Přivedli mě k tomu na zš v rámci výuky 11 Přivedli mě k tomu přátelé, sourozenci, příbuzní, kolegové Přivedli mě k tomu na sš v rámci výuky Přivedli mě k tomu rodiče Všichni respondenti, populace N=11, školy N= %

49 Frekvence sledování jednotlivých televizních stanic pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % Nova ČT1 Prima ČT ČT Všichni respondenti N=

50 Životní styl a negativní jevy.

51 Volnočasové aktivity I. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Sledování televize Práce s počítačem Povídání si s přáteli, známými Četba novin a časopisů Návštěva kina Odpočinek, nicnedělání, ležení Studium a příprava na školu Domácí práce Sledování videa Procházky, toulání se Návštěva kaváren, restaurací Poslech rozhlasu Aktivní sportování Turistika, trampování, výlety do přírody Večírky, mejdany Četba tištěných knih Návštěva divadla Návštěva sportovních utkání Návštěva výstavy, muzea, galerie Schůzka s partnerem Chov zvířat Práce na zahradě % % % % % % Všichni respondenti N=

52 Volnočasové aktivity II. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Návštěva diskoték, tanečních zábav 1 Návštěva koncertů populární hudby 1 Milenecké aktivity Ruční práce Výtvarná činnost Mimoškolní vzdělávání Kutilství Opravy a úprava kola, motocyklu, auta Vedlejší výdělečná činnost Výstavba a údržba domu,bytu, chaty Psaní dopisu, deníku Četba elektronických knih Hudební a dramatická činnost 1 Sexuální aktivity 1 Chalupaření, chata Sběratelství 1 1 Návštěva koncertů vážné hudby 1 Veřejně prospěšná a politická činnost 1 1 Účast na náboženském životě Individuální duchovní aktivity 1 Hrací automaty % % % % % % Všichni respondenti N=

53 Deprese a osamocení pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % 1 Deprese Pocit osamocení Všichni respondenti N=

54 Deprese pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % % 1 1 % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturity škola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

55 Osamocení pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturity škola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

56 Průměrný věk, ve kterém v jednotlivých skupinách poprvé došlo k dané události pouze ti respondenti, u kterých uvedená událost nastala věk cestoval do zahraničí návštěva diskotéky, hudebního klubu zkusil drogu pohlavní styk Respondenti u nichž došlo k dané události

57 Zkušenost s alkoholem, kouřením a drogami % % neodpověděl(a) nikdy % zkusil % občas % pravidelně % % % % % % Kouření Alkohol Drogy Všichni respondenti N=

58 Zkušenost s kouřením pravidelně občas zkusil nikdy neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturityškola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

59 Zkušenost s alkoholem pravidelně občas zkusil nikdy neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturityškola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

60 Zkušenost s drogami pravidelně občas zkusil nikdy neodpověděl(a) % % % 1 % % % celek muž žena základní učňovskástřední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturityškola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

61 Obliba hudebních žánrů současný rock pop Hip-hop hard rock, metal, hard core punk rock.léta techno new age -relaxační, meditační funk, soul reagee, Ska klubová scéna art rock klasická hudba rock and roll -.léta folk tvrdá elektronická hudba trampská písnička jazz underground etnická hudba, World Music country nová vlna folklór dechovka mám ji rád je mi lhostejná nemám ji rád neznám ji neodpověděl(a) neposlouchá hudbu % % % % % % Všichni respondenti N=

62 Průměrné množství hodin věnovaných týdně poslechu rozhlasu respondenti, kteří uvedli čas věnovaný poslechu rozhlasu % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje poslechu poslechu rozhlasu rozhlasu a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje poslechu poslechu rozhlasu rozhlasu a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný poslechu rozhlasu populace N= 1, školy N=

63 Průměrné množství hodin věnovaných týdně sledování televize respondenti, kteří uvedli čas věnovaný sledování televize % Populace Populace % % respondentů respondentů sleduje sleduje televizi televizi a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje poslechu poslechu rozhlasu rozhlasu a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný sledování televize populace N=, školy N=11

64 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě deníků respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě deníků % 1 1 Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě deníků deníků a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě deníků deníků a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě deníků populace N=1, školy N=

65 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě časopisů respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě časopisů % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě časopisů populace N=11, školy N=

66 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě odborných časopisů respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě odborných časopisů % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborných odborných časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborných odborných časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě deníků populace N=, školy N=

67 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě beletrie respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě beletrie % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě beletrie beletrie a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě beletrie beletrie a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě beletrie populace N=, školy N=

68 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě odborné literatury respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě odborné literatury % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborné odborné literatury literatury a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborné odborné literatury literatury a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě odborné literatury populace N= 1, školy N=

Časové rozpočty české populace

Časové rozpočty české populace Časové rozpočty české populace výzkumná zpráva Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Mgr. Karolína Saková Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti Praha 26

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace ho vysílání Zpráva z výzkumu Sak, Saková, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červen 008 Obsah S S S S S T T T S S T. Základní informace o výzkumu. Informovanost o digitálním m vysílání.

Více

Přílohy. Dotazník pro respondenty

Přílohy. Dotazník pro respondenty Přílohy Dotazník pro respondenty Vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro vypracování diplomové práce na téma: M-learning

Více

Seznam příloh. Příloha A Slovník odborné terminologie. Příloha B Ukázka jedné úvahy na téma Můj život bez elektroniky

Seznam příloh. Příloha A Slovník odborné terminologie. Příloha B Ukázka jedné úvahy na téma Můj život bez elektroniky Seznam příloh Příloha A Slovník odborné terminologie Příloha B Ukázka jedné úvahy na téma Můj život bez elektroniky Příloha C Dotazník pro respondenty Přílohy Příloha A Slovník odborné terminologie Digitalizace

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace televizního vysílání základní výsledky výzkumu Praha 06 INSOMA Suchý vršek 28 8 00 Praha Mgr. Karolína Saková, Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. sak@mbox.dkm.cz Metodologie Firma Insoma uskutečnila

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti,

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti, PŘÍLOHY Příloha I.- Dotazník Milí studenti, dovoluji si Vás požádat o spolupráci na diplomové práci s názvem Sport ve volném čase studentů středních škol. V tomto pojetí pojímáme sport za organizovanou

Více

Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost

Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková PhDr.Kateřina Beerová Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Úvod. Základní informace o šetření

Úvod. Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2003 Úvod V souvislosti s prudkým rozvojem tzv. informační

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2011. (Dotazník s filtry)

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2011. (Dotazník s filtry) SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 0 (Dotazník s filtry) Filtr Číslo otázky Otázka a odpovědi Mohu Vám položit několik otázek z oblasti informačních technologií?

Více

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová 01. 04. 2015 06:55:13 Základní údaje Název výzkumu Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová Autor Knihovna Orlová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/g9n9u9g8v6t3p7v2b

Více

Ano. Ano. Ano Ne. Ano Ne. Ano. Ano Ne

Ano. Ano. Ano Ne. Ano Ne. Ano. Ano Ne Příloha č. : dotazník VŠIT na rok 00 SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - 00 (Dotazník s filtry) IDENTIFIKACE okresu bytu SO domácnosti Čtvrtletí zařazení Mohu se

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Europen 2008 (Rožmberk n. Vltavou) 19.5. 2008 Petr Soukup FSV UK Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Internetová populace v ČR-užívání vs. neužívání

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl

Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační

Více

Úvod. Základní informace o šetření

Úvod. Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

Základní informace o šetření

Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

Čekání na nová média

Čekání na nová média Čekání na nová média Co manažeři/marketéři/odborníci deklarují a co říkají reálná čísla Co říkají manažeři? Konzervativní marketing s velkým očekáváním (2007) dlouhodobě klesá sledovanost televize změna

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2006 Základní informace Velikost internetové populace ČR 3 561 679

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Duben 2006 Základní informace Velikost internetové populace ČR 3 580 020 Počet

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 58 Vydavatelské služby 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby 58.11 Vydávání knih 58.11.1 Knihy v tištěné podobě 58.11.11 Učebnice

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST ? Víte, že... v roce 2006 jen 2,2 % studentů nepoužívalo mobilní telefon a důchodců s mobilem v ruce už byla téměř polovina zatímco v roce 2003 jen čtvrtina? Že 13,5 % obyvatel nad 16 let alespoň jednou

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ceskenoviny.cz Měsíc: Říjen 011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 7 Počet respondentů N =1

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: horydoly.cz Měsíc: Srpen 0 Základní informace Velikost internetové populace ČR 5 9 Počet respondentů N =9 (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2008 Základní informace Velikost internetové populace ČR 4 714 974 Počet

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha OECD Programme for International Student Assessment 2009 Česká republika Hlavní šetření PISA 2009 Datum testování / / 2009 Den Měsíc ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK O POČÍTAČÍCH Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha

Více

Dotazník k bakalářské práci na téma Popularita a postoje k házené v České republice

Dotazník k bakalářské práci na téma Popularita a postoje k házené v České republice Dotazník k bakalářské práci na téma Popularita a postoje k házené v České republice - Vážení respondenti, Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na popularitu házené v České

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Úvod. Základní informace o šetření

Úvod. Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Listopad 2015 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 949 307 Počet respondentů (zavšechna

Více

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro:

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro: Práva homosexuálů 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Duben 2010

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Duben 2010 SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Duben 2010 Základní informace Velikost internetové populace ČR 5 735 904 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Říjen 2011

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Říjen 2011 SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Říjen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 279 294 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Prosinec 2009

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Prosinec 2009 SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Prosinec 2009 Základní informace Velikost internetové populace ČR 5 644 200 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Únor 2010

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Únor 2010 SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Únor 2010 Základní informace Velikost internetové populace ČR 5 640 949 Počet respondentů (zavšechna měřená

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: turistika.cz Měsíc: Srpen 00 Základní informace Velikost internetové populace ČR 67 33 Počet respondentů N =

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: nova.cz TN.CZ Měsíc: Červenec 011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 81 40 Počet respondentů

Více

D Informální učení. Graf D1 Celková účast v informálním učení. Tabulka D1 Účast v informálním učení 17% 4% účastnil se jedné aktivity

D Informální učení. Graf D1 Celková účast v informálním učení. Tabulka D1 Účast v informálním učení 17% 4% účastnil se jedné aktivity Informální učení lze definovat jako záměrnou činnost směřující k získávání poznatků a zlepšování vlastních dovedností institucionálně neorganizovanou a zpravidla nesystematickou cestou. Zahrnuje učení

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: nova.cz zensky portal doma.cz Měsíc: Duben 011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 081 91 Počet

Více

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 2 Zdroje dat 3 Budou lidé číst? Kolik minut denně věnujete mediálním aktivitám?

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí I. čtvrtletí 2015

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí I. čtvrtletí 2015 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí 2014 + I. čtvrtletí 2015 06. května 2015 Základní parametry výzkumu Sběr dat metodou CATI (telefonické dotazování)

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2008 (Dotazník s filtry)

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2008 (Dotazník s filtry) Filtr SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 00 (Dotazník s filtry) Mohu Vám položit několik otázek z oblasti informačních technologií? všichni + A000 - ot. A00, - konec

Více

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Absolventská práce Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě Vypracovala: Ivana Nestrojilová Vedoucí práce: Mgr. Daniel Hanzl Cíl práce Jak je pracovní

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

METODOLOGIE BREXIT. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice

METODOLOGIE BREXIT. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice BREXIT METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: BREXIT SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice REPREZENTATIVITA: ve věku 18+let Reprezentativní vzorek odpovídá sociodemografickému

Více

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU)

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) 1. Kořeny implementace ICT do škol 2. ICT v základních školách

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny)

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) Digitální svět Co se naučíte Získáte přehled o digitálních prostředcích kolem nás a o tom, jak je můžete v životě použít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o hardwarových prostředcích digitálního světa. Kolik

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Vnímání činnosti ÚOOZ

Vnímání činnosti ÚOOZ Vnímání činnosti ÚOOZ 14. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2012 (Dotazník s filtry) IDENTIFIKACE Číslo okresu Číslo SO

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2012 (Dotazník s filtry) IDENTIFIKACE Číslo okresu Číslo SO SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 0 (Dotazník s filtry) IDENTIFIKACE okresu SO bytu domácnosti Čtvrtletí zařazení Filtr Mohu Vám položit několik otázek z oblasti

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro:

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro: Dopravní přestupky 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: vybermiauto.cz Měsíc: Leden 01 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 60 6 Počet respondentů N

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: sousede.cz Měsíc: Prosinec 2012 Základní informace Velikost internetové populace ČR 0 997 Počet respondentů N=9

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: akce.cz Měsíc: Prosinec 0 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 0 997 Počet respondentů N=9 (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: spoluhraci.cz Měsíc: Prosinec 212 Základní informace Velikost internetové populace ČR 997 Počet respondentů N=84

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: finance.cz Měsíc: Leden 01 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 60 6 Počet respondentů N =9

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: volny.cz Měsíc: Listopad 01 Základní informace Velikost internetové populace ČR 08 5 Počet respondentů N =100

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: horydoly.cz. Duben 2013

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: horydoly.cz. Duben 2013 SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: horydoly.cz Měsíc: Duben 1 Základní informace Velikost internetové populace ČR 57 5 Počet respondentů N=5 (zavšechna

Více

Médium N=82 Total (zavšechna měřená média) N=22800 RU(počet) 15 237 Reach(%) 0.23. PV(počet) (od všech návštěvníků) 114 076 GRP(%) 1.

Médium N=82 Total (zavšechna měřená média) N=22800 RU(počet) 15 237 Reach(%) 0.23. PV(počet) (od všech návštěvníků) 114 076 GRP(%) 1. SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: horydoly.cz Měsíc: Listopad 212 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 68 2 Počet respondentů

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: horydoly.cz Měsíc: Únor 1 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 57 57 Počet respondentů N=59

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: spoluhraci.cz Měsíc: Únor 202 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 4 06 Počet respondentů N

Více