Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu"

Transkript

1 Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti Praha

2 Obsah 1. Tématické vymezení výzkumu. Objekt a předmět výzkumu. K metodologii a metodice výzkumu. Charakteristiky výběrového souboru. Výzkumné cíle. Disponibilita a využívání nových technologií. Nové technologie ve výuce. Vzdělání a formy vzdělávání. Životní styl a negativní jevy. Hodnotové orientace Sociodemografický profil výběrového souboru

3 1. Tématické vymezení výzkumu Výzkum je koncipován v návaznosti na reprezentativní výzkum, takže řada znaků a otázek je identických a umožňuje komparaci. Týká se to disponibility nových technologií, jejich využívání apod. Výzkum Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu je zaměřen na stav komputerizace českého základního a středního školství a na stav a v současností probíhající implementaci nových technologií do výuky. Druhou oblastí výzkumu jsou názory, postoje a aktivity žáků a studentů v oblasti elektronického učení. Dále výzkum zkoumá hodnotové orientace a prvky životního stylu a životní dráhy.

4 . Objekt a předmět výzkumu Předmětem výzkumu je komputerizace výuky na základních a středních školách a využívání e-learningu na školách vybavenost žáků a studentů k využití elektronických médií a nových informačních technologií ke vzdělávání; počítačová gramotnost; způsob získávání počítačové gramotnosti využívání nových technologií ke vzdělávání; postoje k novým technologiím; začlenění nových technologií do životního stylu; pozice tradičních tištěných a elektronických médií v celoživotním učení a v dalším vzdělávání; formy dalšího vzdělávání; motivace k dalšímu vzdělávání; pozice dalšího vzdělávání ve struktuře volného času a volnočasových aktivit; Objektem výzkumu jsou žáci posledního ročníku základní školy a studenti středních škol

5 . K metodologii a metodice výzkumu Výzkum využívá statistickou proceduru a technikou sběru dat je skupinové dotazníkové šetření. Po sesbírání dat a kontrole dotazníků následovalo nahrání dat, vytvoření labelů, čištění dat a vytvoření systémového souboru. Sběr dat: prosinec-leden - Typ výzkumu: kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníkového skupinového šetření Základní soubor: žáci posledních ročníků základních škol a studenti středních škol Způsob výběru: dvoustupňový výběr školy a třídy. Velikost výběrového souboru: dotazníků

6 . Charakteristiky výběrového souboru Výběrový soubor byl vytvořen výběrem škol a tříd. Výzkum má spíše heuristický charakter a záměrem nebylo vytvořit reprezentativní soubor. Charakteristiky výběrového souboru zobrazují grafy na konci zprávy.

7 . Výzkumné cíle Zjistit stav vybavenosti novými informačními a komunikačními technologiemi zákaldních a středních škol Zjistit počítačovou gramotnost žáků a studentů a její strukturu Zjistit způsoby získávání počítačové gramotnosti žáků a studentů Zjistit vývoj ve způsobech získávání počítačové gramotnosti žáků a studentů Zmapovat aktivity žáků a studentů realizované prostřednictvím počítače Zjistit vývoj ve využívání počítače mládeží pro různé aktivity Zmapovat aktivity realizované mládeží prostřednictvím internetu Zjistit názory studentů na vliv digitalizace společnosti na sociální vyřazovaní (exclusi), na utváření digitální přehrady.

8 Disponibilita a využívání nových technologií.

9 Vlastnictví a využívání vlastním nevlastním a nemohu používat nevlastním, ale mohu používat nevím/neodpověděl(a) Osobní počítač (notebook, laptop) Televize Mobilní telefon Rádio Přístup do sítě Internet CD přehrávač Elektronická pošta ( ) Video Magnetofon (kazetový) DVD přehrávač (samostatně nebo v PC) MP přehrávač (samostatně nebo v PC) Telefon pevná linka Sbírka elektronických knih (CD, DVD, PC) Společná anténa pro příjem tv signálu Digitální fotoaparát Knihovna nad svazků (tištěné knihy) Gramofon Individuální anténa pro příjem tv signálu Domácí kino Digitální videokamera Zařízení pro příjem kabelové TV Zařízení pro příjem satelitní TV Fax Set-top-box pro příjem digitálního vysílání % % % % % % Všichni respondenti N=

10 Využívání jednotlivých možností mobilního telefonu pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Telefonování Posílání SMS zpráv Hry Kalkulátor Funkce diáře Informační služby Přístup na Internet (WAP) Fotografování Posílání MMS zpráv Připojení na Internet Propojení s počítačem, datový přenos Roaming Infraport Poslech rádia Přehrávání hudby ve formátu MP Diktafon Sim toolkit Posílaní elektronické pošty Přesměrování hovorů Bluetooth Satelitní navigace polohy GPS Konference více lidí Faxování GSM-banking % % % % % % Uživatelé mobilního telefonu N=

11 Negativa způsobená tím, že člověk nepracuje s počítačem rozhodně ano ani ano, ani ne rozhodně ne spíše ano spíše ne nevím/neodpověděl(a) Obtížněji získává potřebné praktické informace 1 1 Nemá možnost získat jiné informace než z běžně dostupných médií Má horší přístup ke vzdělání 1 Obtížněji se orientuje ve stavu a vývoji světa Obtížněji se mu komunikuje s přáteli a známými Obtížněji se mu nakupuje zboží a objednávají služby 1 1 % % % % % % % % % % % Všichni respondenti N=

12 Využívání PC % % % % % % % % % % % nevím nevyužívám, plánuji, že začnu využívat nevyužívám a nemám zájem využívat nejsem si příliš jistý, umím jen základní činnosti nejsem začátečník využívám na úrovni profesionála % % využívá využívá PC PC Frekvence využívání PC nevím/neod pověděl(a) 1% vyjímečně 1% občas - alespoň 1x měsíčně % často - alespoň 1x týdně % 1 pravidelně - Všichni respondenti N= denně či téměř denně % Respondenti, kteří využívají PC N=

13 Frekvence využívání PC % % % neodpověděl/a nikdy vyjímečně občas - alespoň 1x měsíčně často - alespoň 1x týdně pravidelně - denně či téměř denně % % % PC Všichni respondenti N=

14 Využívání počítače na jednotlivých místech pravidelně Základní, střední, učňovská škola často občas výjimečně Doma 1 nikdy nevím/neodpověděl(a) U kamaráda 1 1 Knihovna, informační středisko 1 Internetová kavárna 1 1 DDM, kluby mládeže, zařízení pro volný čas dětí a mládež 1 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají PC N=

15 Využívání jednotlivých možností počítače pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Internet Psaní textu v textovém editoru Poslech hudby na CD Počítačové hry Vzdělávání obecně Encyklopedie, slovníky Video Poslech hudby ve formátu MP Kopírování CD, DVD Jazyková výuka Zpracování digitální fotografie Překládání Vytváření a užívání databází Programování Matematické výpočty Počítačová grafika Prezentace, přednášky Sledování televize Animace Skládání hudby Simulace Tvorba PC serverů, jejich testování a návrhy Organizace a řízení firmy či sebe Faxování Vedení účetnictví Řízení činnosti, měření % % % % % % Respondenti kteří využívají PC N=

16 Získání dovedností a znalostí pro práci s počítačem Sám metodou pokusu a omylu 1 rozhodně ano spíše ano Od kamarádů či známých, spolužáků 1 ani ano, ani ne spíše ne Na základní škole rozhodně ne nevím/neodpověděl(a) Na střední škole 1 Vlastním studiem Od rodičů 11 1 V placených kurzech 1 V zařízeních pro volný čas dětí a mládeže 1 V kurzech pořádaných v rámci neziskového sektoru 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají PC N=

17 Frekvence využívání Internetu % % % % % % 1 nevím/neodpověděl(a) nikdy výjimečně občas - alespoň 1x měsíčně často - alespoň 1x týdně pravidelně - denně či téměř denně % % % % % Všichni respondenti N=

18 Frekvence využívání PC a Internetu % % % 1 neodpověděl/a nikdy vyjímečně občas - alespoň 1x měsíčně často - alespoň 1x týdně pravidelně - denně či téměř denně % % % PC Internet Všichni respondenti N=

19 Využívání Internetu na jednotlivých místech Ve škole 1 1 pravidelně často občas Doma 1 výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) U kamaráda Kdekoliv na mobilu V knihovně 1 V Internetové kavárně 1 Kdekoliv na notebooku 11 V zařízení pro volný čas 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet N=

20 Typ internetového připojení v domácnosti % Modem ADSL Kabelové připojení 1 WIFI GPRS ISDN CMDA Jiný Nevím Respondenti, kteří mají v domácnosti připojení N=

21 Zařízení využívaná pro připojení na Internet % 1 PC stolní osobní Mobilní telefon Notebook, laptop, palmtop PDA přenosný kapesní počítač Respondenti kteří využívají Internet N=

22 Využívání jednotlivých možností Internetu I. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Vyhledávání informací prostřednictvím katalogů 1 Elektronická pošta 11 Volné necílené surfování 1 Komunikace dvou a více lidí Vyhledávání informací fulltextovým vyhledávačem 1 Vyhledávání praktických informací Posílání sms zpráv 1 1 Hraní počítačových her 1 1 Stahování hudebních nahrávek z Internetu Poslech hudby z Internet. rozhlas. stanic, serverů 1 Návštěvy specializovaných serverů 1 1 Poslech rádia 1 1 Tištěná periodika Stahování filmů 1 1 Internetové časopisy Aktualizace počítačových produktů Vzdělávání pomocí Internetu 1 Stahování softwaru 1 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet N=

23 Využívání jednotlivých možností Internetu II. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Nakupování 1 Objednávání vstupenek na kultur./sport. akce 1 Telefonování prostřednictvím Internetu Randění na Internetu 1 1 Pomoc při řešení problému s počítačem 1 Návštěva stránek zaměřených na erotiku 1 Sledování televize 1 1 Publikování na Internetu 1 Tvorba www prezentací 1 Soukromá inzerce 1 1 Získávání informací pro služební/podnikat. potřeby 1 Audiovizuální kontakt s pomocí digitální kamery 1 Rezervaci letenek a hotelových ubytování 1 Tvoření a vedení blogu 1 Dálková správa počítačů nebo zařízení 1 Videokonference Elektronická komunikace s úřady 1 Sázení on-line po Internetu Finanční, bankovní operace 1 Ostraha objektů 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet N=

24 Země v rámci kterých respondenti komunikují prostřednictvím u % 1 Česká republika Evropa USA, Kanada Austrálie Asie Rusko žádná z uvedených nekomunikuji Respondenti kteří využívají Internet N=

25 % y v průběhu jednoho týdne Průměrné množství ů poslaných respondentem v průběhu jednoho týdne Průměrné množství ů poslaných respondentem v průběhu jednoho týdne Průměrné množství lidí jimž respondenti zašlou v průběhu jednoho týdne Průměrné množství lidí jimž respondenti zašlou v průběhu jednoho týdne a a více více Respondenti, kteří uvedli průměrný počet zaslaných ů N= Respondenti, kteří uvedli počet lidí, kterým zasílají y N=

26 Přínos Internetu rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím/neodpověděl(a) Otázka: Co Vám dává pobyt na Internetu, využívání Internetu? Potřebné informace o společnosti a o světě 1 Možnost vzdělávat se Pocit sounáležitosti s lidmi na Internetu bez omezení hranicemi, jazykem a kulturou Překonání osamocení a kontakt s druhými lidmi Citové uspokojení 1 Erotické a sexuální uspokojení 11 % % % % % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet % N=

27 Pozitivní očekávání od Internetu Otázka: Co pozitivního do budoucna očekáváte od Internetu? 1% rychlost - zvýšení, bude rychlejší, zrychlení přenosu dat 1% informace, zajímavosti % cena - levnější, nižší, dostupnější, zadarmo % komunikace - lepší, snadná, rozšířenější, nejen v ČR % vzdělávání % dostupnost, rozšířenost, pokrytí % další rozvoj, vývoj, zdokonalování, zlepšení, více možností % stahování data - větší objemy dat % zábava, hry, chat, seznamka - více % stránky - zlepšení, přehlednější, lepší design,grafika, % nakupování, sázení - více, z pohodlí domova % viry - méně, odstranění, ochrana před viry 1% hudba, filmy - více, větší výběr, kvalitnější, stahování 1% připojení - jednodušší, lepší, rychlejší 1% vyhledávání - lepší, snazší, vylepšené 1% kvalita, spolehlivost 1% zaměstnání, práce - přes Internet 1% služby - více, e-banking 1% zabezpečení - zlepšení ochrany Internetu, odstranění SPAMů 1% osobní důvody 1% prostorové vidění 1% přehlednost - celková, stránek, bude přehlednější 1% přístup - lepší 1% usnadnění - života, práce, základ do života 1% neví 1% neodpověděl(a) 1% nic Respondenti kteří využívají Internet N=

28 Negativní očekávání od Internetu Otázka: Domníváte se, že rozšíření Internetu a zvýšení intenzity jeho využívání přinese do života také něco negativního? Pokud ano, uveďte tato negativa? % závislost - na PC, Internetu, surfování, hrách % doma - sedět u PC, Internetu, nechodit ven % izolovanost - osamocenost, omezení osobního kontaktu % čas - ztráta času, likvidace volného času, zabírá čas % komunikace - bezkontaktní, pouze přes PC % zdravotní problémy - zrak, páteř, záda, psychické problémy % viry - více % erotické stránky - přístup nezletilým % pohyb - omezení, málo pohybu, sportu % lenost - obecně, větší % násilí - více, zvýšení kriminality, terorismus % pohlcení Internetem - z lidí stanou roboti % nepravdivé zprávy - větší šíření, podvody, korupce % hackeři - nabourání do PC a dělání problémů, zneužívání dat % omezení jiných prostředků, ze kterých získáme informace % ztráta reality z důvodu průniku do virtuálního světa 1% soukromí - menší, narušení soukromí 1% internetové pirátství - vlastnění programů načerno 1% ostatní - větší zatížení sítě; zhoršení počasí; 1% finanční náklady - větší, větší účet za elektřinu 1% neví % neodpověděl(a) 1% ne/žádná negativa Respondenti kteří využívají Internet N=

29 Nové technologie ve výuce.

30 Využívání PC a Internetu ve výuce Otázka: Setkáváte se ve výuce s využíváním počítače a Internetu? % % % % 11 nevím/neodpověděl(a) ne ano % % % % % % % PC Internet Všichni respondenti N=

31 Zda vyhovuje využívání počítačů a Internetu ve výuce % % % % % nevím/neodpověděl(a) nemám s tím zkušenost rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % % % % % PC ve výuce Internet ve výuce Všichni respondenti N=

32 Využívání počítačů ve škole Možnost žáků využívat ve škole počítač mimo výuku Frekvence využívání počítače žáky ve škole mimo výuku nevím/neodpověděl(a) vůbec ne jen s velkými obtížemi není to samozřejmé, ale dá se to domluvit, zařídit většinou je možné pc využívat, občas jsou s tím problémy naprosto bez problému % % % % 1 % % % % nevím/neodpověděl(a) nevyužívám pouze jednou za pololetí několikrát za pololetí alespoň jednou za měsíc alespoň jednou za týden každý anebo skoro každý den % % % % % % 1 % % 1 % % % % % % Všichni respondenti N=

33 Využívání Internetu ve škole Možnost žáků využívat ve škole Internet mimo výuku Frekvence využívání Internetu žáky ve škole mimo výuku nevím/neodpověděl(a) vůbec ne jen s velkými obtížemi není to samozřejmé, ale dá se to domluvit, zařídit většinou je možné pc využívat, občas jsou s tím problémy naprosto bez problému % % % % % % % % nevím/neodpověděl(a) nevyužívám pouze jednou za pololetí několikrát za pololetí alespoň jednou za měsíc alespoň jednou za týden každý anebo skoro každý den % % % % % % % % 11 % % % % % % Všichni respondenti N=

34 Hodnocení vybavení školy softwarem a hardwarem Otázka: Domníváte se, že je Vaše škola kvalitně vybavena počítači a další technikou (hardwarem) a programy (softwarem), potřebnými pro výuku? % % % % % nevím/neodpověděl(a) nemám zkušenosti s využíváním počítačů ve výuce rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % % % % 1 % hardware softwar Všichni respondenti N=

35 Využívání PC a Internetu ke svému studiu-vzdělávání mimo školu % % % 1 nevím/neodpověděl(a) ne ano % % % % % % % % PC Internet Všichni respondenti N=

36 Dostatek informací o e-learningu rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím/neodpověděl(a) % % % % % % celek muž žena zš učňovská sš gymnázium a více bez mat. odborná s mat. celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná mat. s mat. Všichni respondenti N=

37 Výhody e-learningu Otázka: V čem spatřujete výhodu e-learningu (elektronického vzdělávání)? 11% informace - získávání, vyhledávání snadné a rychlé, velké množství % doma - nemusí se nikam chodit, úspora času % žádné % učení - rychlé, stihne se toho víc % čas - kdykoliv, rozvržení, jak se mě to hodí, když mám čas % dostupnost, přístup - dostupné odkudkoliv, kdekoliv % individuální přístup - tempo výuky, kdykoliv přestat % nepoužívá, nezná e-learning % učení - účinné, snadnější než z knih % pohoda - nikdo mě nenutí, nevyrušuje % vzdělávání - jakékoliv, v oblastech,které mě zajímají % spokojenost - obecně, je to dobré, výhodné % záživnější na PC - baví mě to, lepší než učitelé 1% moderní - je to moderní, aktuální, nové zkušenosti 1% zdarma - neplatí se žádné kursy, levnější než osobní učitel % neví % neodpověděl(a) Všichni respondenti N=

38 Nevýhody e-learningu Otázka: V čem spatřujete rizika, problémy, úskalí, nebezpečí e-learningu (elektronického vzdělávání)? % žádné % informace - nepravdivé, chybné, nepřesné % osobní kontakt - chybí, chybí zážitky ze školy % problémy PC - viry, vypnutí proudu, poztrácení CD % lenost - lajdáctví, lavírování, nedonutí se sám k učení % čas u PC - více času u PC, závislost na PC, Internetu % nepoužívá, nezná e-learning % zdravotní problémy - zrak, záda, páteř 1% teoretické znalosti - není příliš praktických znalostí; zakrnění vyjadřovacích schopností 1% zneužití - narušená bezpečnost, nabourané soukromí 1% omezenost - ztráta umění vyhledávat informace jinde než na Internetu 1% nedostatečné pochopení - možnost špatně pochopit danou věc 1% finance - bude to drahé, peníze za používání 1% nedostupnost - pro lidi bez Internetu, PC % neví % neodpověděl(a) Všichni respondenti N=

39 Bariéry ve využívání e-learningu Otázka: Co Vám brání ve větším využívání e-learningu (elektronického vzdělávání) prostřednictvím počítače a Internetu? % žádné 1% čas - málo, nedostatek času % nemá PC, Internet, e-learning % nechce využívat, nemá zájem, nepotřebuje % peníze - cenová dostupnost, drahý Internet % chuť - nemá chuť, nabaví mě to, neosobní, chybí nadšení % nezná e-learning % problémy PC, Internet - Internet % informace - nedostatek 1% programy - nemá vhodné programy, horší dostupnost, kvalita 1% učí se jinak - stačí mi dosavadní cesta, škola vyhovuje 1% ostatní - sourozenec nepustí na PC, matka chatuje 1% neví % neodpověděl(a) Všichni respondenti N=

40 Vzdělání a formy vzdělávání.

41 Význam jednotlivých forem vzdělávacích pořadů % % % % % % % % % nevím, neodpověděl(a) nemám zkušenost, neznám rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % 11 Televizní vzdělávací pořady Rozhlasové vzdělávací pořady E-learning Všichni respondenti N=

42 Do jaké míry vyhovují jednotlivé formy vzdělávání % % % % nevím, neodpověděl(a) nemám zkušenost, neznám rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano % rozhodně ano % 1 % % % % % učitel a třída v osobním kontaktu 11 televizní vzdělávání e-learning rozhlasové vzdělávání Všichni respondenti N=

43 Zájem o jednotlivé formy vzdělávání % % % % % % % nevím, neodpověděl(a) nemám zkušenost, neznám rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % 1 % % učitel a třída v osobním kontaktu televizní vzdělávání e-learning rozhlasové vzdělávání Všichni respondenti N=

44 % % % % % % % % % % % Do jaké míry vyhovují jednotlivé formy vzdělávání a zájem o tyto formy 1 učitel a třída v osobním kontaktu rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nemám zkušenost, neznám nevím, neodpověděl(a) učitel a třída v osobním kontaktu 1 11 televizní vzdělávání televizní vzdělávání e-learning e-learning rozhlasové vzdělávání rozhlasové vzdělávání vyhovují zájem vyhovují zájem vyhovují zájem vyhovují zájem učitel a třída televizní vzdělávání e-learning rozhlasové vzdělávání v osobním kontaktu Všichni respondenti N=

45 Využívání jednotlivých forem a způsobů vzdělávání pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) vlastní studium prostřednictvím odborné literatury, časopisů 1 1 vzdělávací pořady v televizi 1 1 e-learningu-pomocí Internetu e-learningu-pomocí PC, CD a DVD 11 1 vzdělávací pořady v rozhlase 1 % % % % % % % % % % % Všichni respondenti N=

46 Využívané nebo využité vzdělávací možnosti počítače a Internetu elektronický cizojazyčný slovník populace výzkum škol elektronické vzdělávací programy/cd, DVD elektronická multimediální jazyková výuka elektronické vzdělávací programy/internet 1 1 elektronické vzdělávací programy pro vlastní sebevzdělávání 1 elektronické vzdělávací programy jako doplněk studia na sš elektronické vzdělávací programy jako nezastupitelná část studia na sš 1 studium ve virtuální třídě samostatný e-learningový kurz bez certifikátu samostatný e-learningový kurz s certifikátem Všichni respondenti, populace N=11, školy N= %

47 Za jakým účelem jsou využívané vzdělávací možnosti počítače a Internetu zpracování domácích úkolů, referátů k získání informací o odborných pramenech soustavně pro potřeby studia k procvičování látky 1 k výměně poznatků a k diskusi k tématu vzdělávání 1 při využívání knihovny a získávání knih pro studium 1 při kontrole zda danou látku umíteevaluace 1 % Všichni respondenti, populace N=11, školy N=

48 Počáteční podnět k používání počítače pro vlastní vzdělávání Došel jsem k tomu sám Přivedli mě k tomu na zš v rámci výuky 11 Přivedli mě k tomu přátelé, sourozenci, příbuzní, kolegové Přivedli mě k tomu na sš v rámci výuky Přivedli mě k tomu rodiče Všichni respondenti, populace N=11, školy N= %

49 Frekvence sledování jednotlivých televizních stanic pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % Nova ČT1 Prima ČT ČT Všichni respondenti N=

50 Životní styl a negativní jevy.

51 Volnočasové aktivity I. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Sledování televize Práce s počítačem Povídání si s přáteli, známými Četba novin a časopisů Návštěva kina Odpočinek, nicnedělání, ležení Studium a příprava na školu Domácí práce Sledování videa Procházky, toulání se Návštěva kaváren, restaurací Poslech rozhlasu Aktivní sportování Turistika, trampování, výlety do přírody Večírky, mejdany Četba tištěných knih Návštěva divadla Návštěva sportovních utkání Návštěva výstavy, muzea, galerie Schůzka s partnerem Chov zvířat Práce na zahradě % % % % % % Všichni respondenti N=

52 Volnočasové aktivity II. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Návštěva diskoték, tanečních zábav 1 Návštěva koncertů populární hudby 1 Milenecké aktivity Ruční práce Výtvarná činnost Mimoškolní vzdělávání Kutilství Opravy a úprava kola, motocyklu, auta Vedlejší výdělečná činnost Výstavba a údržba domu,bytu, chaty Psaní dopisu, deníku Četba elektronických knih Hudební a dramatická činnost 1 Sexuální aktivity 1 Chalupaření, chata Sběratelství 1 1 Návštěva koncertů vážné hudby 1 Veřejně prospěšná a politická činnost 1 1 Účast na náboženském životě Individuální duchovní aktivity 1 Hrací automaty % % % % % % Všichni respondenti N=

53 Deprese a osamocení pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % 1 Deprese Pocit osamocení Všichni respondenti N=

54 Deprese pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % % 1 1 % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturity škola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

55 Osamocení pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturity škola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

56 Průměrný věk, ve kterém v jednotlivých skupinách poprvé došlo k dané události pouze ti respondenti, u kterých uvedená událost nastala věk cestoval do zahraničí návštěva diskotéky, hudebního klubu zkusil drogu pohlavní styk Respondenti u nichž došlo k dané události

57 Zkušenost s alkoholem, kouřením a drogami % % neodpověděl(a) nikdy % zkusil % občas % pravidelně % % % % % % Kouření Alkohol Drogy Všichni respondenti N=

58 Zkušenost s kouřením pravidelně občas zkusil nikdy neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturityškola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

59 Zkušenost s alkoholem pravidelně občas zkusil nikdy neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturityškola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

60 Zkušenost s drogami pravidelně občas zkusil nikdy neodpověděl(a) % % % 1 % % % celek muž žena základní učňovskástřední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturityškola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

61 Obliba hudebních žánrů současný rock pop Hip-hop hard rock, metal, hard core punk rock.léta techno new age -relaxační, meditační funk, soul reagee, Ska klubová scéna art rock klasická hudba rock and roll -.léta folk tvrdá elektronická hudba trampská písnička jazz underground etnická hudba, World Music country nová vlna folklór dechovka mám ji rád je mi lhostejná nemám ji rád neznám ji neodpověděl(a) neposlouchá hudbu % % % % % % Všichni respondenti N=

62 Průměrné množství hodin věnovaných týdně poslechu rozhlasu respondenti, kteří uvedli čas věnovaný poslechu rozhlasu % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje poslechu poslechu rozhlasu rozhlasu a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje poslechu poslechu rozhlasu rozhlasu a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný poslechu rozhlasu populace N= 1, školy N=

63 Průměrné množství hodin věnovaných týdně sledování televize respondenti, kteří uvedli čas věnovaný sledování televize % Populace Populace % % respondentů respondentů sleduje sleduje televizi televizi a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje poslechu poslechu rozhlasu rozhlasu a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný sledování televize populace N=, školy N=11

64 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě deníků respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě deníků % 1 1 Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě deníků deníků a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě deníků deníků a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě deníků populace N=1, školy N=

65 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě časopisů respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě časopisů % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě časopisů populace N=11, školy N=

66 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě odborných časopisů respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě odborných časopisů % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborných odborných časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborných odborných časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě deníků populace N=, školy N=

67 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě beletrie respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě beletrie % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě beletrie beletrie a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě beletrie beletrie a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě beletrie populace N=, školy N=

68 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě odborné literatury respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě odborné literatury % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborné odborné literatury literatury a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborné odborné literatury literatury a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě odborné literatury populace N= 1, školy N=

Zpráva z výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům

Zpráva z výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům Zpráva z výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Mgr. Karolína Kolesárová-Saková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum:

Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum: Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum: Vybrané údaje a informace z výzkumů: Radio Projekt, realizace pro SKMO Median a STEM/MARK, 1.pol. 2007 Media Projekt, realizace pro SKMO Median a GfK Praha,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dáša Majdová Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže Olomouc 2015 Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 1. Identifikační údaje MŠ, ZŠ a Praktická škola Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 Datum: 1. 9.

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 53 41 H/01 Ošetřovatel Platnost od 1. září 2010 1 Obsah 1 Identifikační údaje...4 1.1 Identifikační údaje oboru...4 1.2 Předkladatel...4

Více

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací školní vzdělávací program 047/2012 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací technika Sdělovací a ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací technika

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více