Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu"

Transkript

1 Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti Praha

2 Obsah 1. Tématické vymezení výzkumu. Objekt a předmět výzkumu. K metodologii a metodice výzkumu. Charakteristiky výběrového souboru. Výzkumné cíle. Disponibilita a využívání nových technologií. Nové technologie ve výuce. Vzdělání a formy vzdělávání. Životní styl a negativní jevy. Hodnotové orientace Sociodemografický profil výběrového souboru

3 1. Tématické vymezení výzkumu Výzkum je koncipován v návaznosti na reprezentativní výzkum, takže řada znaků a otázek je identických a umožňuje komparaci. Týká se to disponibility nových technologií, jejich využívání apod. Výzkum Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu je zaměřen na stav komputerizace českého základního a středního školství a na stav a v současností probíhající implementaci nových technologií do výuky. Druhou oblastí výzkumu jsou názory, postoje a aktivity žáků a studentů v oblasti elektronického učení. Dále výzkum zkoumá hodnotové orientace a prvky životního stylu a životní dráhy.

4 . Objekt a předmět výzkumu Předmětem výzkumu je komputerizace výuky na základních a středních školách a využívání e-learningu na školách vybavenost žáků a studentů k využití elektronických médií a nových informačních technologií ke vzdělávání; počítačová gramotnost; způsob získávání počítačové gramotnosti využívání nových technologií ke vzdělávání; postoje k novým technologiím; začlenění nových technologií do životního stylu; pozice tradičních tištěných a elektronických médií v celoživotním učení a v dalším vzdělávání; formy dalšího vzdělávání; motivace k dalšímu vzdělávání; pozice dalšího vzdělávání ve struktuře volného času a volnočasových aktivit; Objektem výzkumu jsou žáci posledního ročníku základní školy a studenti středních škol

5 . K metodologii a metodice výzkumu Výzkum využívá statistickou proceduru a technikou sběru dat je skupinové dotazníkové šetření. Po sesbírání dat a kontrole dotazníků následovalo nahrání dat, vytvoření labelů, čištění dat a vytvoření systémového souboru. Sběr dat: prosinec-leden - Typ výzkumu: kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníkového skupinového šetření Základní soubor: žáci posledních ročníků základních škol a studenti středních škol Způsob výběru: dvoustupňový výběr školy a třídy. Velikost výběrového souboru: dotazníků

6 . Charakteristiky výběrového souboru Výběrový soubor byl vytvořen výběrem škol a tříd. Výzkum má spíše heuristický charakter a záměrem nebylo vytvořit reprezentativní soubor. Charakteristiky výběrového souboru zobrazují grafy na konci zprávy.

7 . Výzkumné cíle Zjistit stav vybavenosti novými informačními a komunikačními technologiemi zákaldních a středních škol Zjistit počítačovou gramotnost žáků a studentů a její strukturu Zjistit způsoby získávání počítačové gramotnosti žáků a studentů Zjistit vývoj ve způsobech získávání počítačové gramotnosti žáků a studentů Zmapovat aktivity žáků a studentů realizované prostřednictvím počítače Zjistit vývoj ve využívání počítače mládeží pro různé aktivity Zmapovat aktivity realizované mládeží prostřednictvím internetu Zjistit názory studentů na vliv digitalizace společnosti na sociální vyřazovaní (exclusi), na utváření digitální přehrady.

8 Disponibilita a využívání nových technologií.

9 Vlastnictví a využívání vlastním nevlastním a nemohu používat nevlastním, ale mohu používat nevím/neodpověděl(a) Osobní počítač (notebook, laptop) Televize Mobilní telefon Rádio Přístup do sítě Internet CD přehrávač Elektronická pošta ( ) Video Magnetofon (kazetový) DVD přehrávač (samostatně nebo v PC) MP přehrávač (samostatně nebo v PC) Telefon pevná linka Sbírka elektronických knih (CD, DVD, PC) Společná anténa pro příjem tv signálu Digitální fotoaparát Knihovna nad svazků (tištěné knihy) Gramofon Individuální anténa pro příjem tv signálu Domácí kino Digitální videokamera Zařízení pro příjem kabelové TV Zařízení pro příjem satelitní TV Fax Set-top-box pro příjem digitálního vysílání % % % % % % Všichni respondenti N=

10 Využívání jednotlivých možností mobilního telefonu pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Telefonování Posílání SMS zpráv Hry Kalkulátor Funkce diáře Informační služby Přístup na Internet (WAP) Fotografování Posílání MMS zpráv Připojení na Internet Propojení s počítačem, datový přenos Roaming Infraport Poslech rádia Přehrávání hudby ve formátu MP Diktafon Sim toolkit Posílaní elektronické pošty Přesměrování hovorů Bluetooth Satelitní navigace polohy GPS Konference více lidí Faxování GSM-banking % % % % % % Uživatelé mobilního telefonu N=

11 Negativa způsobená tím, že člověk nepracuje s počítačem rozhodně ano ani ano, ani ne rozhodně ne spíše ano spíše ne nevím/neodpověděl(a) Obtížněji získává potřebné praktické informace 1 1 Nemá možnost získat jiné informace než z běžně dostupných médií Má horší přístup ke vzdělání 1 Obtížněji se orientuje ve stavu a vývoji světa Obtížněji se mu komunikuje s přáteli a známými Obtížněji se mu nakupuje zboží a objednávají služby 1 1 % % % % % % % % % % % Všichni respondenti N=

12 Využívání PC % % % % % % % % % % % nevím nevyužívám, plánuji, že začnu využívat nevyužívám a nemám zájem využívat nejsem si příliš jistý, umím jen základní činnosti nejsem začátečník využívám na úrovni profesionála % % využívá využívá PC PC Frekvence využívání PC nevím/neod pověděl(a) 1% vyjímečně 1% občas - alespoň 1x měsíčně % často - alespoň 1x týdně % 1 pravidelně - Všichni respondenti N= denně či téměř denně % Respondenti, kteří využívají PC N=

13 Frekvence využívání PC % % % neodpověděl/a nikdy vyjímečně občas - alespoň 1x měsíčně často - alespoň 1x týdně pravidelně - denně či téměř denně % % % PC Všichni respondenti N=

14 Využívání počítače na jednotlivých místech pravidelně Základní, střední, učňovská škola často občas výjimečně Doma 1 nikdy nevím/neodpověděl(a) U kamaráda 1 1 Knihovna, informační středisko 1 Internetová kavárna 1 1 DDM, kluby mládeže, zařízení pro volný čas dětí a mládež 1 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají PC N=

15 Využívání jednotlivých možností počítače pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Internet Psaní textu v textovém editoru Poslech hudby na CD Počítačové hry Vzdělávání obecně Encyklopedie, slovníky Video Poslech hudby ve formátu MP Kopírování CD, DVD Jazyková výuka Zpracování digitální fotografie Překládání Vytváření a užívání databází Programování Matematické výpočty Počítačová grafika Prezentace, přednášky Sledování televize Animace Skládání hudby Simulace Tvorba PC serverů, jejich testování a návrhy Organizace a řízení firmy či sebe Faxování Vedení účetnictví Řízení činnosti, měření % % % % % % Respondenti kteří využívají PC N=

16 Získání dovedností a znalostí pro práci s počítačem Sám metodou pokusu a omylu 1 rozhodně ano spíše ano Od kamarádů či známých, spolužáků 1 ani ano, ani ne spíše ne Na základní škole rozhodně ne nevím/neodpověděl(a) Na střední škole 1 Vlastním studiem Od rodičů 11 1 V placených kurzech 1 V zařízeních pro volný čas dětí a mládeže 1 V kurzech pořádaných v rámci neziskového sektoru 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají PC N=

17 Frekvence využívání Internetu % % % % % % 1 nevím/neodpověděl(a) nikdy výjimečně občas - alespoň 1x měsíčně často - alespoň 1x týdně pravidelně - denně či téměř denně % % % % % Všichni respondenti N=

18 Frekvence využívání PC a Internetu % % % 1 neodpověděl/a nikdy vyjímečně občas - alespoň 1x měsíčně často - alespoň 1x týdně pravidelně - denně či téměř denně % % % PC Internet Všichni respondenti N=

19 Využívání Internetu na jednotlivých místech Ve škole 1 1 pravidelně často občas Doma 1 výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) U kamaráda Kdekoliv na mobilu V knihovně 1 V Internetové kavárně 1 Kdekoliv na notebooku 11 V zařízení pro volný čas 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet N=

20 Typ internetového připojení v domácnosti % Modem ADSL Kabelové připojení 1 WIFI GPRS ISDN CMDA Jiný Nevím Respondenti, kteří mají v domácnosti připojení N=

21 Zařízení využívaná pro připojení na Internet % 1 PC stolní osobní Mobilní telefon Notebook, laptop, palmtop PDA přenosný kapesní počítač Respondenti kteří využívají Internet N=

22 Využívání jednotlivých možností Internetu I. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Vyhledávání informací prostřednictvím katalogů 1 Elektronická pošta 11 Volné necílené surfování 1 Komunikace dvou a více lidí Vyhledávání informací fulltextovým vyhledávačem 1 Vyhledávání praktických informací Posílání sms zpráv 1 1 Hraní počítačových her 1 1 Stahování hudebních nahrávek z Internetu Poslech hudby z Internet. rozhlas. stanic, serverů 1 Návštěvy specializovaných serverů 1 1 Poslech rádia 1 1 Tištěná periodika Stahování filmů 1 1 Internetové časopisy Aktualizace počítačových produktů Vzdělávání pomocí Internetu 1 Stahování softwaru 1 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet N=

23 Využívání jednotlivých možností Internetu II. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Nakupování 1 Objednávání vstupenek na kultur./sport. akce 1 Telefonování prostřednictvím Internetu Randění na Internetu 1 1 Pomoc při řešení problému s počítačem 1 Návštěva stránek zaměřených na erotiku 1 Sledování televize 1 1 Publikování na Internetu 1 Tvorba www prezentací 1 Soukromá inzerce 1 1 Získávání informací pro služební/podnikat. potřeby 1 Audiovizuální kontakt s pomocí digitální kamery 1 Rezervaci letenek a hotelových ubytování 1 Tvoření a vedení blogu 1 Dálková správa počítačů nebo zařízení 1 Videokonference Elektronická komunikace s úřady 1 Sázení on-line po Internetu Finanční, bankovní operace 1 Ostraha objektů 1 % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet N=

24 Země v rámci kterých respondenti komunikují prostřednictvím u % 1 Česká republika Evropa USA, Kanada Austrálie Asie Rusko žádná z uvedených nekomunikuji Respondenti kteří využívají Internet N=

25 % y v průběhu jednoho týdne Průměrné množství ů poslaných respondentem v průběhu jednoho týdne Průměrné množství ů poslaných respondentem v průběhu jednoho týdne Průměrné množství lidí jimž respondenti zašlou v průběhu jednoho týdne Průměrné množství lidí jimž respondenti zašlou v průběhu jednoho týdne a a více více Respondenti, kteří uvedli průměrný počet zaslaných ů N= Respondenti, kteří uvedli počet lidí, kterým zasílají y N=

26 Přínos Internetu rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím/neodpověděl(a) Otázka: Co Vám dává pobyt na Internetu, využívání Internetu? Potřebné informace o společnosti a o světě 1 Možnost vzdělávat se Pocit sounáležitosti s lidmi na Internetu bez omezení hranicemi, jazykem a kulturou Překonání osamocení a kontakt s druhými lidmi Citové uspokojení 1 Erotické a sexuální uspokojení 11 % % % % % % % % % % Respondenti kteří využívají Internet % N=

27 Pozitivní očekávání od Internetu Otázka: Co pozitivního do budoucna očekáváte od Internetu? 1% rychlost - zvýšení, bude rychlejší, zrychlení přenosu dat 1% informace, zajímavosti % cena - levnější, nižší, dostupnější, zadarmo % komunikace - lepší, snadná, rozšířenější, nejen v ČR % vzdělávání % dostupnost, rozšířenost, pokrytí % další rozvoj, vývoj, zdokonalování, zlepšení, více možností % stahování data - větší objemy dat % zábava, hry, chat, seznamka - více % stránky - zlepšení, přehlednější, lepší design,grafika, % nakupování, sázení - více, z pohodlí domova % viry - méně, odstranění, ochrana před viry 1% hudba, filmy - více, větší výběr, kvalitnější, stahování 1% připojení - jednodušší, lepší, rychlejší 1% vyhledávání - lepší, snazší, vylepšené 1% kvalita, spolehlivost 1% zaměstnání, práce - přes Internet 1% služby - více, e-banking 1% zabezpečení - zlepšení ochrany Internetu, odstranění SPAMů 1% osobní důvody 1% prostorové vidění 1% přehlednost - celková, stránek, bude přehlednější 1% přístup - lepší 1% usnadnění - života, práce, základ do života 1% neví 1% neodpověděl(a) 1% nic Respondenti kteří využívají Internet N=

28 Negativní očekávání od Internetu Otázka: Domníváte se, že rozšíření Internetu a zvýšení intenzity jeho využívání přinese do života také něco negativního? Pokud ano, uveďte tato negativa? % závislost - na PC, Internetu, surfování, hrách % doma - sedět u PC, Internetu, nechodit ven % izolovanost - osamocenost, omezení osobního kontaktu % čas - ztráta času, likvidace volného času, zabírá čas % komunikace - bezkontaktní, pouze přes PC % zdravotní problémy - zrak, páteř, záda, psychické problémy % viry - více % erotické stránky - přístup nezletilým % pohyb - omezení, málo pohybu, sportu % lenost - obecně, větší % násilí - více, zvýšení kriminality, terorismus % pohlcení Internetem - z lidí stanou roboti % nepravdivé zprávy - větší šíření, podvody, korupce % hackeři - nabourání do PC a dělání problémů, zneužívání dat % omezení jiných prostředků, ze kterých získáme informace % ztráta reality z důvodu průniku do virtuálního světa 1% soukromí - menší, narušení soukromí 1% internetové pirátství - vlastnění programů načerno 1% ostatní - větší zatížení sítě; zhoršení počasí; 1% finanční náklady - větší, větší účet za elektřinu 1% neví % neodpověděl(a) 1% ne/žádná negativa Respondenti kteří využívají Internet N=

29 Nové technologie ve výuce.

30 Využívání PC a Internetu ve výuce Otázka: Setkáváte se ve výuce s využíváním počítače a Internetu? % % % % 11 nevím/neodpověděl(a) ne ano % % % % % % % PC Internet Všichni respondenti N=

31 Zda vyhovuje využívání počítačů a Internetu ve výuce % % % % % nevím/neodpověděl(a) nemám s tím zkušenost rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % % % % % PC ve výuce Internet ve výuce Všichni respondenti N=

32 Využívání počítačů ve škole Možnost žáků využívat ve škole počítač mimo výuku Frekvence využívání počítače žáky ve škole mimo výuku nevím/neodpověděl(a) vůbec ne jen s velkými obtížemi není to samozřejmé, ale dá se to domluvit, zařídit většinou je možné pc využívat, občas jsou s tím problémy naprosto bez problému % % % % 1 % % % % nevím/neodpověděl(a) nevyužívám pouze jednou za pololetí několikrát za pololetí alespoň jednou za měsíc alespoň jednou za týden každý anebo skoro každý den % % % % % % 1 % % 1 % % % % % % Všichni respondenti N=

33 Využívání Internetu ve škole Možnost žáků využívat ve škole Internet mimo výuku Frekvence využívání Internetu žáky ve škole mimo výuku nevím/neodpověděl(a) vůbec ne jen s velkými obtížemi není to samozřejmé, ale dá se to domluvit, zařídit většinou je možné pc využívat, občas jsou s tím problémy naprosto bez problému % % % % % % % % nevím/neodpověděl(a) nevyužívám pouze jednou za pololetí několikrát za pololetí alespoň jednou za měsíc alespoň jednou za týden každý anebo skoro každý den % % % % % % % % 11 % % % % % % Všichni respondenti N=

34 Hodnocení vybavení školy softwarem a hardwarem Otázka: Domníváte se, že je Vaše škola kvalitně vybavena počítači a další technikou (hardwarem) a programy (softwarem), potřebnými pro výuku? % % % % % nevím/neodpověděl(a) nemám zkušenosti s využíváním počítačů ve výuce rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % % % % 1 % hardware softwar Všichni respondenti N=

35 Využívání PC a Internetu ke svému studiu-vzdělávání mimo školu % % % 1 nevím/neodpověděl(a) ne ano % % % % % % % % PC Internet Všichni respondenti N=

36 Dostatek informací o e-learningu rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím/neodpověděl(a) % % % % % % celek muž žena zš učňovská sš gymnázium a více bez mat. odborná s mat. celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná mat. s mat. Všichni respondenti N=

37 Výhody e-learningu Otázka: V čem spatřujete výhodu e-learningu (elektronického vzdělávání)? 11% informace - získávání, vyhledávání snadné a rychlé, velké množství % doma - nemusí se nikam chodit, úspora času % žádné % učení - rychlé, stihne se toho víc % čas - kdykoliv, rozvržení, jak se mě to hodí, když mám čas % dostupnost, přístup - dostupné odkudkoliv, kdekoliv % individuální přístup - tempo výuky, kdykoliv přestat % nepoužívá, nezná e-learning % učení - účinné, snadnější než z knih % pohoda - nikdo mě nenutí, nevyrušuje % vzdělávání - jakékoliv, v oblastech,které mě zajímají % spokojenost - obecně, je to dobré, výhodné % záživnější na PC - baví mě to, lepší než učitelé 1% moderní - je to moderní, aktuální, nové zkušenosti 1% zdarma - neplatí se žádné kursy, levnější než osobní učitel % neví % neodpověděl(a) Všichni respondenti N=

38 Nevýhody e-learningu Otázka: V čem spatřujete rizika, problémy, úskalí, nebezpečí e-learningu (elektronického vzdělávání)? % žádné % informace - nepravdivé, chybné, nepřesné % osobní kontakt - chybí, chybí zážitky ze školy % problémy PC - viry, vypnutí proudu, poztrácení CD % lenost - lajdáctví, lavírování, nedonutí se sám k učení % čas u PC - více času u PC, závislost na PC, Internetu % nepoužívá, nezná e-learning % zdravotní problémy - zrak, záda, páteř 1% teoretické znalosti - není příliš praktických znalostí; zakrnění vyjadřovacích schopností 1% zneužití - narušená bezpečnost, nabourané soukromí 1% omezenost - ztráta umění vyhledávat informace jinde než na Internetu 1% nedostatečné pochopení - možnost špatně pochopit danou věc 1% finance - bude to drahé, peníze za používání 1% nedostupnost - pro lidi bez Internetu, PC % neví % neodpověděl(a) Všichni respondenti N=

39 Bariéry ve využívání e-learningu Otázka: Co Vám brání ve větším využívání e-learningu (elektronického vzdělávání) prostřednictvím počítače a Internetu? % žádné 1% čas - málo, nedostatek času % nemá PC, Internet, e-learning % nechce využívat, nemá zájem, nepotřebuje % peníze - cenová dostupnost, drahý Internet % chuť - nemá chuť, nabaví mě to, neosobní, chybí nadšení % nezná e-learning % problémy PC, Internet - Internet % informace - nedostatek 1% programy - nemá vhodné programy, horší dostupnost, kvalita 1% učí se jinak - stačí mi dosavadní cesta, škola vyhovuje 1% ostatní - sourozenec nepustí na PC, matka chatuje 1% neví % neodpověděl(a) Všichni respondenti N=

40 Vzdělání a formy vzdělávání.

41 Význam jednotlivých forem vzdělávacích pořadů % % % % % % % % % nevím, neodpověděl(a) nemám zkušenost, neznám rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % 11 Televizní vzdělávací pořady Rozhlasové vzdělávací pořady E-learning Všichni respondenti N=

42 Do jaké míry vyhovují jednotlivé formy vzdělávání % % % % nevím, neodpověděl(a) nemám zkušenost, neznám rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano % rozhodně ano % 1 % % % % % učitel a třída v osobním kontaktu 11 televizní vzdělávání e-learning rozhlasové vzdělávání Všichni respondenti N=

43 Zájem o jednotlivé formy vzdělávání % % % % % % % nevím, neodpověděl(a) nemám zkušenost, neznám rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano % % 1 % % učitel a třída v osobním kontaktu televizní vzdělávání e-learning rozhlasové vzdělávání Všichni respondenti N=

44 % % % % % % % % % % % Do jaké míry vyhovují jednotlivé formy vzdělávání a zájem o tyto formy 1 učitel a třída v osobním kontaktu rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nemám zkušenost, neznám nevím, neodpověděl(a) učitel a třída v osobním kontaktu 1 11 televizní vzdělávání televizní vzdělávání e-learning e-learning rozhlasové vzdělávání rozhlasové vzdělávání vyhovují zájem vyhovují zájem vyhovují zájem vyhovují zájem učitel a třída televizní vzdělávání e-learning rozhlasové vzdělávání v osobním kontaktu Všichni respondenti N=

45 Využívání jednotlivých forem a způsobů vzdělávání pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) vlastní studium prostřednictvím odborné literatury, časopisů 1 1 vzdělávací pořady v televizi 1 1 e-learningu-pomocí Internetu e-learningu-pomocí PC, CD a DVD 11 1 vzdělávací pořady v rozhlase 1 % % % % % % % % % % % Všichni respondenti N=

46 Využívané nebo využité vzdělávací možnosti počítače a Internetu elektronický cizojazyčný slovník populace výzkum škol elektronické vzdělávací programy/cd, DVD elektronická multimediální jazyková výuka elektronické vzdělávací programy/internet 1 1 elektronické vzdělávací programy pro vlastní sebevzdělávání 1 elektronické vzdělávací programy jako doplněk studia na sš elektronické vzdělávací programy jako nezastupitelná část studia na sš 1 studium ve virtuální třídě samostatný e-learningový kurz bez certifikátu samostatný e-learningový kurz s certifikátem Všichni respondenti, populace N=11, školy N= %

47 Za jakým účelem jsou využívané vzdělávací možnosti počítače a Internetu zpracování domácích úkolů, referátů k získání informací o odborných pramenech soustavně pro potřeby studia k procvičování látky 1 k výměně poznatků a k diskusi k tématu vzdělávání 1 při využívání knihovny a získávání knih pro studium 1 při kontrole zda danou látku umíteevaluace 1 % Všichni respondenti, populace N=11, školy N=

48 Počáteční podnět k používání počítače pro vlastní vzdělávání Došel jsem k tomu sám Přivedli mě k tomu na zš v rámci výuky 11 Přivedli mě k tomu přátelé, sourozenci, příbuzní, kolegové Přivedli mě k tomu na sš v rámci výuky Přivedli mě k tomu rodiče Všichni respondenti, populace N=11, školy N= %

49 Frekvence sledování jednotlivých televizních stanic pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % Nova ČT1 Prima ČT ČT Všichni respondenti N=

50 Životní styl a negativní jevy.

51 Volnočasové aktivity I. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Sledování televize Práce s počítačem Povídání si s přáteli, známými Četba novin a časopisů Návštěva kina Odpočinek, nicnedělání, ležení Studium a příprava na školu Domácí práce Sledování videa Procházky, toulání se Návštěva kaváren, restaurací Poslech rozhlasu Aktivní sportování Turistika, trampování, výlety do přírody Večírky, mejdany Četba tištěných knih Návštěva divadla Návštěva sportovních utkání Návštěva výstavy, muzea, galerie Schůzka s partnerem Chov zvířat Práce na zahradě % % % % % % Všichni respondenti N=

52 Volnočasové aktivity II. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Návštěva diskoték, tanečních zábav 1 Návštěva koncertů populární hudby 1 Milenecké aktivity Ruční práce Výtvarná činnost Mimoškolní vzdělávání Kutilství Opravy a úprava kola, motocyklu, auta Vedlejší výdělečná činnost Výstavba a údržba domu,bytu, chaty Psaní dopisu, deníku Četba elektronických knih Hudební a dramatická činnost 1 Sexuální aktivity 1 Chalupaření, chata Sběratelství 1 1 Návštěva koncertů vážné hudby 1 Veřejně prospěšná a politická činnost 1 1 Účast na náboženském životě Individuální duchovní aktivity 1 Hrací automaty % % % % % % Všichni respondenti N=

53 Deprese a osamocení pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % 1 Deprese Pocit osamocení Všichni respondenti N=

54 Deprese pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % % 1 1 % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturity škola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

55 Osamocení pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) % % % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturity škola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

56 Průměrný věk, ve kterém v jednotlivých skupinách poprvé došlo k dané události pouze ti respondenti, u kterých uvedená událost nastala věk cestoval do zahraničí návštěva diskotéky, hudebního klubu zkusil drogu pohlavní styk Respondenti u nichž došlo k dané události

57 Zkušenost s alkoholem, kouřením a drogami % % neodpověděl(a) nikdy % zkusil % občas % pravidelně % % % % % % Kouření Alkohol Drogy Všichni respondenti N=

58 Zkušenost s kouřením pravidelně občas zkusil nikdy neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturityškola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

59 Zkušenost s alkoholem pravidelně občas zkusil nikdy neodpověděl(a) % % % % % % % % % % % celek muž žena základní učňovská střední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturityškola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

60 Zkušenost s drogami pravidelně občas zkusil nikdy neodpověděl(a) % % % 1 % % % celek muž žena základní učňovskástřední gymnázium a více celek muž žena zš. učňovská sš. gymnázium a více bez odborná bez odborná maturityškola s mat. maturitou s mat. Všichni respondenti N=

61 Obliba hudebních žánrů současný rock pop Hip-hop hard rock, metal, hard core punk rock.léta techno new age -relaxační, meditační funk, soul reagee, Ska klubová scéna art rock klasická hudba rock and roll -.léta folk tvrdá elektronická hudba trampská písnička jazz underground etnická hudba, World Music country nová vlna folklór dechovka mám ji rád je mi lhostejná nemám ji rád neznám ji neodpověděl(a) neposlouchá hudbu % % % % % % Všichni respondenti N=

62 Průměrné množství hodin věnovaných týdně poslechu rozhlasu respondenti, kteří uvedli čas věnovaný poslechu rozhlasu % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje poslechu poslechu rozhlasu rozhlasu a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje poslechu poslechu rozhlasu rozhlasu a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný poslechu rozhlasu populace N= 1, školy N=

63 Průměrné množství hodin věnovaných týdně sledování televize respondenti, kteří uvedli čas věnovaný sledování televize % Populace Populace % % respondentů respondentů sleduje sleduje televizi televizi a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje poslechu poslechu rozhlasu rozhlasu a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný sledování televize populace N=, školy N=11

64 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě deníků respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě deníků % 1 1 Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě deníků deníků a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě deníků deníků a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě deníků populace N=1, školy N=

65 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě časopisů respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě časopisů % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 a více Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě časopisů populace N=11, školy N=

66 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě odborných časopisů respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě odborných časopisů % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborných odborných časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborných odborných časopisů časopisů a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě deníků populace N=, školy N=

67 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě beletrie respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě beletrie % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě beletrie beletrie a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě beletrie beletrie a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě beletrie populace N=, školy N=

68 Průměrné množství hodin věnovaných týdně četbě odborné literatury respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě odborné literatury % Populace Populace % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborné odborné literatury literatury a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Školy Školy % % respondentů respondentů se se věnuje věnuje četbě četbě odborné odborné literatury literatury a a uvedlo uvedlo hodiny hodiny Populace Populace Školy Školy až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až 1 až až 11 až 1 1 až 1 až až 1 až 1 až Respondenti, kteří uvedli čas věnovaný četbě odborné literatury populace N= 1, školy N=

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace ho vysílání Zpráva z výzkumu Sak, Saková, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červen 008 Obsah S S S S S T T T S S T. Základní informace o výzkumu. Informovanost o digitálním m vysílání.

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost

Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková PhDr.Kateřina Beerová Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace televizního vysílání základní výsledky výzkumu Praha 06 INSOMA Suchý vršek 28 8 00 Praha Mgr. Karolína Saková, Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. sak@mbox.dkm.cz Metodologie Firma Insoma uskutečnila

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl

Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014 Elektronická evidence tržeb Prosinec 2014 Pozadí a cíle výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České republiky. Ve spolupráci

Více

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha OECD Programme for International Student Assessment 2009 Česká republika Hlavní šetření PISA 2009 Datum testování / / 2009 Den Měsíc ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK O POČÍTAČÍCH Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Zpráva z ankety organizací zaměřených na seniory

Zpráva z ankety organizací zaměřených na seniory Zpráva z ankety organizací zaměřených na seniory Číslo aktivity Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Mgr. Karolína Saková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám SPSOA_ICT6_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám V současnosti máme širokou škálu možností připojení k internetu 1. telefonní linkou přes modem 2. ISDN 3. ADSL 4. pevnou

Více

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) Ústav pedagogických věd Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) tů) Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv hil i / 0 http://www.zounek.cz/ Č A P V 2 0 1 0 Východiska výzkumu

Více

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Europen 2008 (Rožmberk n. Vltavou) 19.5. 2008 Petr Soukup FSV UK Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Internetová populace v ČR-užívání vs. neužívání

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT)

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) 1. Úvod...3 2. Charakteristika ICT a ICT gramotnost..3 3. Plán ICT...4 3.1. Analýza současného stavu.4 3.2. Vize a Cíl v oblasti ICT 4 3.3. Strategie

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Témata pro ústní zkoušky CZ 2014

Témata pro ústní zkoušky CZ 2014 EVROPSKÉ KONSORCIUM PRO CERTIFIKACI ZNALOSTI MODERNÍCH JAZYKŮ Témata pro ústní zkoušky CZ 2014 Sekretariát Konsorcia ECL: UNIVERSITY OF PÉCS Foreign Language Centre H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 TESTY ECL TÉMATA

ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 TESTY ECL TÉMATA ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 ÚROVEŇ A2 osobní údaje vzhled /oblékání každodenní program příbuzní, známí, přátelé spolužáci ze třídy/ze školy/

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Vážená paní, vážený pane, představujeme Vám unikátní projekt CenTrio s revoluční novinkou pro maximální pohodlí zákazníka s propojením vysokorychlostního Internetu,

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob)

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob) VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4.. 9. 00 V následujících grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za. a 3. čtvrtletí

Více

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK Vážení školitelé a konzultanti Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku, kterým chceme zjistit Vaše požadavky na vzdělávání pomocí soudobých prostředků e-learningu.

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum:

Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum: Telefon, počítač, internet a rozhlasové publikum: Vybrané údaje a informace z výzkumů: Radio Projekt, realizace pro SKMO Median a STEM/MARK, 1.pol. 2007 Media Projekt, realizace pro SKMO Median a GfK Praha,

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR E-čtečky + chytré telefony: Cokoliv, kdekoliv a kdykoliv Masová digitalizace knihovních fondů

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informace o pohledu obyvatel Ostravy na problémy životního prostředí a zdravotního stavu. PhDr. Ivan Gabal Ostrava (8. dubna 2010)

Informace o pohledu obyvatel Ostravy na problémy životního prostředí a zdravotního stavu. PhDr. Ivan Gabal Ostrava (8. dubna 2010) Informace o pohledu obyvatel Ostravy na problémy životního prostředí a zdravotního stavu PhDr. Ivan Gabal Ostrava (8. dubna 2010) Sběr dat Terénní sběr agentura MEDIAN leden a únor 2010 (22. 1. 2010 17.

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Informace. Roman Bartoš

Informace. Roman Bartoš Informace Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více