Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov"

Transkript

1 Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k

2 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : Zřizovatel : Obecní úřad Velemín Právní forma : Příspěvková organizace IČO : Kapacita : 16 dětí Škola sdružuje : ZŠ Velemín MŠ Velemín MŠ Milešov Školní jídelna Školní družina Počet tříd : 1 Provoz : Po Pá hodin Koncepce : ŠVP vypracovala : Ivana Chmelařová Na vytvoření se podílela p. uč. Eva Mazánková 2

3 HETEROGENNÍ TŘÍDA(smíšená): - děti jsou v jedné třídě - věkově smíšené skupiny jsou využívány pro zdravý průběh adaptace nováčků - třída je vybaveny dostatečným množstvím hraček, materiálu a pomůcek vzhledem k rozdílnému věku dětí - je využívána možnost organizovat menší skupiny nejstarších dětí k určitým aktivitám nebo náročnějším činnostem - učitelky akceptují, že děti jsou si navzájem nejpřirozenějšími učiteli, že se od sebe učí, předávají si zkušenosti a dovednosti - učitelky věnují pozornost poznávání individuálních předpokladů každého dítěte a na nich staví další práci, respektují vývojové a individuální zvláštnosti dětí - ve smíšené třídě jsou uplatňovány především individuální a skupinové formy práce, které umožňují mladším dětem pozorovat a napodobovat starší děti při činnostech, a tak motivovat jejich zájem o budoucí úkoly - heterogenní třída vytváří prostor a příležitosti pro kooperaci mezi dětmi Cíl Kritérium splnění Zodpovědnost Do kdy Získávat rodiče pro pomoc při výchovně vzdělávací činnosti, organizaci a zajišťování akcí pro děti - Každodenní vstupy - Společné třídní (školní) akce - Učitelky Průběžně Využívat všech možností k organizování menších skupin - Skupinová práce s nejstaršími předškolními dětmi - Učitelky Průběžně Vyvarovat se didaktizujících přístupů a důrazů na soutěživost a výkonnost mezi staršími a mladšími dětmi - Samostudiem poznat fakt individuality a jedinečnosti každého dítěte - konzultace pedagogické rady - Učitelky Průběžně 3

4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Milešov se nachází u hlavní silnice ve druhé zatáčce v počátku vesnice ze směru od obce Velemína Škola je jednotřídní s kapacitou 16 dětí.v roce 2009 se uskutečnila celková rekonstrukce budovy vnějšího pláště. V přízemí se nachází prostorná šatna,sociální zařízení a dvě malé herny.jedna je vybavena výtvarným,pracovním,kadeřnickým a novým kuchyňským koutkem,druhá slouží na volné hry a tělovýchovné chvilky a je vybavena novou stěnou Mašinka.V patře budovy je stálá ložnice dětí a jídelna.výdejna jídla je po nedávné rekonstrukci s novým vybavením a kuchyňskou linkou.interiér je postupně doplňován novým nábytkem,novými podlahovými krytinami a pomůckami pro vytvoření koutků a zázemí pro tvořivou hru dětí-např.nový divadelní koutek. Podnětné prostředí vytvářejí i učitelky svépomocí zahradnickými pracemi.zahrada se nachází na jižní straně od budovy MŠ,je postupně vybavována modernějšími průlezkami, skluzavkami a domečkem. počet tříd 1 počet dětí 16 počet pedagogických pracovníků 1,452 počet nepedagogických pracovníků 0,625 průměrný věk pedagogických pracovníků 38 Zřizovatel OÚ Velemín Právní forma Příspěvková organ. Název školy Základní a mateřská škola Telefon rozdělení třídy heterogenní / smíšená/ třída 4

5 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 1. VĚCNÉ PODMÍNKY ŠKOLY Mateřská škola je po celkové rekonstrukci vnějšího pláště se zateplením budovy a částečné rekonstrukci uvnitř. Výdejna stravování byla zmodernizována a vybavena novým nábytkem.objekt má nová plastová okna, která výrazně přispěla k úsporám provozních nákladů budovy. Byla zrekonstruována umývárna a sociální zázemí, 3x WC a 3 umyvadla se sprchovým koutem, aby byly splněny hygienické normy.velká kuchyňka sloužící jako výdejna potravin/svačin a obědů/ Potraviny se dovážejí ze školní jídelny ze ZŠ Velemín.Je zajištěn pitný režim, ke kterému mají děti celodenní přístup..ložnice je stálá, lehátka se každodenně nerozkládají.vedle ložnice je jídelna a výdejna potravin.jídelna je přizpůsobena i na chvilkové hry dětí a přípravu na spánek. V obou hernách v přízemí jsou vytvořeny koutky pro tvořivou hru dětí: Divadelní koutek, Kutilský koutek, Kadeřnictví, Kuchyňka, Knihovna, Dopravní koutek,koutek s didaktickými pomůckami, Hudební koutek, Koutek s počítačem pro děti byl přemístěn do patra k hernímu koutku v jídelně., Stůl pro výtvarnou práci dětí.. Prostor pro tělovýchovnou chvilku.tyto prostory plně vyhovují počtu dětí v MŠ. K budově školy patří zahrada, zařízena herními prvky. Novou skluzavkou, opraveným pískovištěm, zahradním domečkem.na zahradě přibylo houpadlo-koník a malý domek s dětským sezením.byla objednána další sportovní sestava dětského hřiště se šesti prvky. Zahrada školy je osázena stromy, které tvoří stín a chrání děti před nadměrným sluncem ÚKOL: Zabudovat koš na košíkovou,branky na fotbal,zastřešit domeček se sezením. Jednotlivé herny jsou postupně zařizovány novým nábytkem. Podle finančních možností se zlepšuje celková úroveň vybavení školy, prostředí tříd i chodeb. Dbá se především na bezpečí, ale také na estetický vzhled. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.. Učební pomůcky i hračky jsou obnovovány a doplňovány průběžně. Při jejich umístění klademe důraz na optimální přístupnost dětem. ÚKOL: - Zajistit dostatek přírodního materiálu ke hrám a činnostem (přírodniny, dřevo, písek, voda, ) - Zakoupit nové lupy a mikroskopy. - Pořídit a využívat pro oblast her improvizované pomůcky,kostýmy, látky Ve třídě je knihovna, kde mají děti možnost libovolně si půjčit knihu. ÚKOL: - nákup dalších nových knih Třída je vybavená tělocvičným nářadím, které děti mohou využívat za určitých podmínek a 5

6 pravidel bezpečného chování. ÚKOL: Obnovit a přikoupit nové tělovýchovné nářadí a náčiní. Chodba je prostorná dobře větratelná Je využívána pro prezentaci, výstavy prací a výrobků dětí. ÚKOL: Vést děti ke společnému podílu na výzdobě tříd a společných prostor Informační tabule pro rodiče je umístěna v šatně. Je jedním z informačních zdrojů pro rodiče. V jedné ze tříd je umístěn počítač pro učitelky, knihovna s odbornou a metodickou literaturou. Vše je přístupné i pro pedagogický personál. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin apod.). 2. ŽIVOTOSPRÁVA Životospráva dětí v mateřské škole je plně vyhovující. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu), je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, je zajištěn pitný režim.strava je dovážena ze školní jídelny ZŠ Velemín ÚKOL: - podporovat zdravou výživu ve školní kuchyni - zařazovat přiměřeně netradiční jídla a potraviny - v co nejmenší míře využívat polotovary - sledovat využívání nabídky pitného režimu pro děti - nabídnout ovoce a zeleninu v průběhu dne - zařazovat sebeobsluhu dětí-příprava svačiny Denní řád je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám a aktuální situaci. Pobyt venku je v co největší míře s ohledem na počasí a roční období. ÚKOL: - snažit se přesouvat činnosti co nejvíce ven (zahrada, les, hřiště) 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Psychosociální podmínky jsou pro vzdělávání dětí plně vyhovující. Je zajištěn adaptační program pro nově příchozí dítě, rodiče mohou být přítomni u všech činností v MŠ. Pedagogové respektují potřeby dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Dodržujeme pravidla soužití : 6

7 A/ Máme se rádi B/ Neubližujeme si C/ Tvoříme,kreslíme stavíme,ale nebouráme,neničíme D/ Společně prožíváme radost E/ Umíme si naslouchat F/ Pomáháme si. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života., přihlíží se na individuální zvláštnosti a schopnosti dětí. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí).stanovili jsme si pravidla k rozvoji jedinečnosti každého dítěte A/ Mít dostatek podnětů ke hře B/ Respektovat věk dítěte,dostatečný stupeň vývoje dítěte C/ Budovat důvěru ve vlastní schopnosti,pochvala ocenění D/ Rozvíjení kladných rysů dítěte E/ Demokratický soulad mezi dítětem a učitelem. F/ Spojení výchovy a učení se životem. G/ Vzájemná spolupráce všech učitelů. H/ Neustálá potřeba pedagoga se vzdělávat, poznávat nové metody práce, vkládat do své práce nadšení a velký citový potenciál. ÚKOL: - Osvojovat si snahu porozumět životně důležitým fyziologickým potřebám, biorytmům a zvykům dětí, kolegů, rodičů - Dokázat projevit uznání dětem, kolegům, - Vyvarovat se didaktizujících přístupů a důrazů na soutěživost a výkonnost mezi staršími a mladšími dětmi - Nepřetěžovat děti přemírou nadstandardních aktivit 7

8 4. ORGANIZACE Kurikulum MŠ Milešov vychází z RVP pro předškolní vzdělávání, z poznatků pedagogického týmu a hlavně z potřeb dětí. Předškolní vzdělávání v MŠ Milešov probíhá podle Školního vzdělávacího programu Broučci pozorují a objevují svět. V průběhu roku může být pozměněn, podle konkrétních potřeb a situace školy a s ohledem na rozvoj osobnosti dítěte. Všechny činnosti probíhající v mateřské škole jsou založeny na přímých zážitcích dítěte na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších, či větších skupinách nebo individuálně,vychází z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeb objevovat.formy vzdělávání mají charakter hry,zábavy a zájmových činností pro děti.probouzejí aktivní zájem dítěte a chuť dívat se kolem sebe,naslouchat a objevovat. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků a témat.jejich obsah vychází ze života dítěte, učí a prohlubují si znalosti o přírodě,přírodních jevech,ekologické cítění,správné chování.děti se učí poznat vše nové formou prožitkovým učením V maximální míře je využívána zahrada, lesy a hřiště Za příznivého počasí jsou činnosti dětí přesouvány co nejvíce ven (tělovýchovné chvilky, kreslení,seznamování s živou a neživou přírodou ). Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity (, cvičení s náčiním, s hudbou, apod.) Při vstupu dítěte do mateřské školy je umožněn adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. MŠ nabízí doplňkové aktivity v rámci své vzdělávací nabídky: 1. Barevné dny 2. Grafomotorika 3. Logopedická náprava řeči 4. Lesní pedagogika 5. Hry na počítači 6. Pokusy a objevy 7. Zapojení rodičů do práce s dětmi 8..Prevence patologických jevů 9.Plavání 10.Zpívání ve sboru Kytička Pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky je připravován individuální program. Všechny děti mají Osobní list, ke kterému se zakládají informace o rodině. Do osobního listu se zakládají písemné záznamy o pokroku dítěte. Učitelky tak mají možnost pozorovat rozvoj dítěte. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Učitelky se snaží o prolínání všech výchov a přizpůsobují program podle potřeb dětí. Využívá se individuální, skupinové i frontální činnosti. Pracujeme na principu výdechu a nádechu. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Mohou nechat rozehranou hru i více dní. Z praktických zkušeností vyplynulo, že každé dítě má své místo u stolu, které ostatní děti respektují. V MŠ fungují určité rituály, které se snaží vyučující i děti dodržovat-přivítání s učitelkou a pozdrav při odchodu, komunitní kruh (sdílení prožitků, naslouchání ostatním, společné přivítání dne, sdělení informací co nás čeká), oslavy narozenin (zpívání Narozeninové písně, kreslení obrázku pro oslavence) a pravidla, která vymýšlí děti, nakreslí je a jsou vyvěšena ve 8

9 třídě- např.: uklízíme hračky, s kterými si již nehrajeme; v umývárně neběhej; pomáhej kamarádovi; atd Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve třídách stanoveny: 1. právo hovořit: K tomu, aby pravidlo fungovalo, potřebujeme nějaký předmět nebo hračku, který si děti sami vyberou (např. kamínek). Předmět si předáváme kdo jej má v ruce má právo hovořit. Je to metoda, která učí děti respektovat mluvčího. Učitelka jako starší kamarádka dětí pravidla rovněž respektuje. Děti se tak učí neskákat do řeči jinému dítěti nebo dospělému. 2. právo zdržet se: Ne každé dítě chce na dané téma hovořit. Výrazem respektu je, že dítě, které právě nechce, hovořit nenutíme. Ten, kdo má předmět v ruce má právo poslat jej dál, aniž by cokoli vysvětloval. Děti se učí říci NE. 3. vzájemný respekt a úcta: Děti se chovají přirozeně, potřebují však vědět, že se mají chovat tak, aby respektovaly druhé. Rozvíjíme pravidla slušného chování. 4. respektování soukromí: Pocit důvěry a bezpečí je další důležitá norma. To co si sdělíme, zůstane mezi námi. Nemusíme říkat jméno toho, o kom mluvíme, apod. V mateřské škole jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Budova se otevírá ráno v 6.30 hodin. Rodiče nebo jejich zástupci přivádějí děti do MŠ do 8.00hodin Po domluvě lze dobu příchodu dítěte do MŠ upravit podle individuálních potřeb dětí a rodiny Děti odcházejí z MŠ s rodiči, popř. se zákonným zástupce.pokud se nechávají zastupovat jinou osobou musí mít v MŠ sepsanou smlouvu-zmocnění k odvádění dětí. U rozvedených rodičů je učitelce oznámeno,kterému z rodičů je dítě předáno do péče pravomocným soudem.budova MŠ se uzavírá v 15.30hodin. Denní režim je přibližně stanovený. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben dle potřeb (výlety, divadelní představení a podobné akce) spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí, tělovýchovná chvilka, IP s předškolními dětmi, komunitní kruhpřivítání dne, diskuze, realizace plánovaných integrovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti; ranní svačina příprava a pobyt venku hry, sportovní aktivity, vycházky, v případě nepříznivého počasí spontánní i řízené činnosti zaměřené na vzdělávání dětí, příprava na oběd, hygiena podávání oběda; hygiena (čištění zubů), některé děti odchází s rodiči domů a ostatní jdou odpočívat literární nebo hudební relaxační chvilka (je upřednostňována živá četba, čtení na pokračování); spánek a odpočinek dětí (pro děti s nižší potřebou spánku jsou připravené klidové činnostiprohlížení knih, kreslení, apod.) postupné vstávání, hygiena; odpolední svačinka; tělovýchovná chvilka; hravé, tvořivé činnosti dětí; individuálně plánované činnosti, pobyt venku na školní zahradě za příznivého počasí, odchod dětí domů 9

10 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 1. Ředitelka, vedoucí učitelka MŠ je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi a to při školní a mimoškolní výchově a vzdělávání tzn. Při všech aktivitách organizovaných MŠ. 2. Opatření v průběhu vzdělávací činnosti : Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby předání dítěte rodičům nebo jiné pověřené osobě, pedagogovi školy Při hře dětí ve třídě dbát, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům, nedovolí dětem nosit do školy nebezpečné předměty nebo hračky Nesmí odejít od dětí při závažných, neodkladných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ Při chůzi po schodech dbát, aby se děti držely zábradlí, aby se nestrkaly, chodily klidně, pomalu, sama jde jako první Při tělovýchovných aktivitách dbát zvýšené pozornosti a bezpečnosti dětí, upozorňuje na možná nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc a záchranu při cvičení, bývá vždy na nejrizikovějších místě Při převlékání dětí v šatně vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou všichni děti oblečeny a připraveny na pobyt venku, po dobu oblékání učitelky dohlíží nad dětmi školnice, pobyt oblečených dětí v šatně musí být co nejkratší, zbytečně se neprodlužuje Při rozcházení dětí domů předává dítě učitelka pověřená osobě na základě písemnému pověření rodičů 3. Opatření při pohybu dětí venku : Dle vyhlášky č. 14/2005 sb., 5 Při pobytu dětí mimo území Neodpovídá pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše : 20 dětí z běžné třídy výjimečně může ředitel navýšit počet nejvýše však 8 dětí 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením výjimečně může ředitel navýšit nejvýše však o 11 dětí Při zvýšeném počtu dětí určí ředitel školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na houpačky, průlezky, jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu, nedovolí jim též samostatné vzdálení z prostoru zahrady, kam sama nevidí. Vždy musí mít o dětech přehled! 4. Opatření při sportovních akcích a výletech : Ředitel školy, vedoucí učitelka MŠ rozhoduje na základě náročnosti akce, počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí / školnice / Ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o možných nebezpečích, zvláštních situacích a o pravidlech jednání 10

11 Kriteria pro přijímání řízení dětí do MŠ 1. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě s obcí / bývá z pravidla v dubnu/. 2. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, vyvěšených na veřejném místě. Den zápisu do MŠ je zároveň,, Dnem otevřených dveří O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy po dohodě s vedoucí učitelkou MŠ a pokud počet přihlášených dětí nepřesáhne kapacitu školy. Po ukončení zápisu se informují rodiče vyvěšením výsledků anonymně pomocí číslic na vstupních dveřích MŠ. 5. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních. Pedagogickým i provozním zaměstnancům byly delegovány konkrétní úkoly, které jsou průběžně kontrolovány, zaznamenávány a hodnoceny. Ve škole je používán participativní styl řízení, který vyhovuje nejen vedení školy, ale hlavně všem zaměstnancům. Učitelky mají možnost spolupodílet se na řízení školy svými podněty, je respektován jejich názor. Provozní zaměstnanci jsou seznámeni s programem školy a dle možností se zúčastňují akcí školy. ÚKOL: - Organizovat společné oddychové akce a aktivity pedagogů a provozních zaměstnanců, které přispívají k stmelení týmu. Zaměstnanci pracují jako tým, spolupracují s rodiči. ŠVP je tvořen celým týmem pedagogů, kteří ho mají možnost v průběhu roku vylepšovat, zdokonalovat. Při zpracování ŠVP byla použita metoda brainstormingu. ÚKOL: - Pořádat tzv. výměnné dny mezi MŠ Velemín a MŠ Milešov - Investovat do vzdělávání pedagogických zaměstnanců - Více zapojit provozní personál do akcí školy MŠ má zavedený fungující vnitřní informační systém: - zaměstnanci jsou seznámeni se všemi směrnicemi, příkazy a pokyny vydanými ředitelkou školy-vše je uložené u ředitelky školy, kdykoliv k nahlédnutí, všichni seznámení potvrdili podpisem přečtení - důležité aktuální informace pro zaměstnance školy jsou vyvěšeny na nástěnce v chodbě vedle výdejny potravin - zaměstnanci jsou včas a dostatečně informováni o záležitostech školy, problémy řeší všichni zaměstnanci společně - informace o dětech se předávají každodenně - pro zaměstnance jsou operativně a podle potřeby nejméně však 4x do roka realizovány 11

12 pedagogické rady a porady, - učitelky mají možnost výběru dalšího návazného vzdělávání a absolvování školení a kurzů - provozní porada je svolávána dle potřeby před zahájením školního roku, před vánočními prázdninami a před koncem školního roku - ředitelka řeší konflikty a problémy včas, věcně, kultivovaným a efektivním způsobem - učitelky si ústně předávají informace o dětech, důležité informace jsou zaznamenány v osobním listu dítěte, aktuální informace (nemoc, problémy, ) jsou zapsány do filtru. Ve vytvořeném prostředí důvěry bylo dosaženo vnitřní ochoty zaměstnankyň se iniciativně podílet na řešení úkolů a zároveň tím získávat i vlastní sebeuspokojení. Motivační systém směrem k zaměstnancům je stále zdokonalován. Jsou stanovena hodnotící kritéria finančního ohodnocení pracovníků, která jsou zveřejněna. Ředitelka pravidelně provádí hospitační činnost na základě předem stanovených kritérií. ÚKOL: - podporovat vzájemné hospitace a náslechy mezi učitelkami 6. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Učitelky jsou nositelkami filosofie naší školy. Záleží především na nich, zda naplní záměr MŠ Velemín. Pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Kvalifikace učitelek odpovídá zákonu č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Pedagogové se dále vzdělávají v oborech, které jim pomáhají realizovat výchovu svěřených dětí: - v seminářích a kurzech - formou samostudia - individuálními kurzy Učitelky pravidelně čtou odborné časopisy (Informatorium, Učitelské listy) Každá učitelka se alespoň jednou za rok účastní odborných seminářů, zaměřují se na didaktiku, nové metody práce, apod. Z důvodů lepší kooperace učitelky se vzájemně hospitují, předávají si informace ze seminářů. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Pedagogové pracují profesionálním způsobem, v souladu s ŠVP, vyhodnocují svoji práci na základě evaluačních kritérií. Projevují profesní zájem o každé dítě jeho pozorováním, konzultují problémy s jeho rodiči Specializované služby (logopedie, rehabilitace, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami) ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.). 12

13 Zaměstnanci školy Pedagogové : Ředitelka ZŠ a MŠ Velemín : Mgr. Ladislava Malíková Vedoucí odloučených pracovišť : Ivana Chmelařová Ukončené vzdělání : SPgŠ 1982 Kursy a semináře : Rámcový program pro předškolní vzdělání Praktický seminář k sestavení ŠVP Pedagogika a psychologie,, Neukázněné dítě Rámcový vzdělávací program Základy práce na PVC Speciální poruchy učení v předškolním věku Příprava dítěte na psaní v předškolním věku Pedagogicko psychologická poradna : vzdělávací MŠ Kurs základní logopedické péče Evaluace v MŠ Nadané dítě v MŠ Základní uživatelské ICT znalosti Studium pro ředitele škol a školských zařízení cyklus pro učitelky Učitelka mateřské školy : Eva Mazánková Ukončené vzdělání : SPgŠ Kursy a semináře : Základní uživatelské ICT znalosti Příprava dítěte na psaní v před.věku Prevence patologických jevů Kurz základní logopedické péče Evaluace v MŠ Metoda dobrého startu Správní zaměstnanci : Uklízečka, Jitka Chmelařová Vyučena : Rodinná škola,t.č. dálkové studium v Mostě SPgŠ Učitelka MŠ a systém plánování 13

14 7. SPOLUÚČAST RODIČŮ Spolupráce s rodiči-ředitelka zajišťuje vnější informační systém pro rodiče a širší veřejnost (webové stránky), učitelky projednávají s rodiči nezralost dítěte k docházce do ZŠ, v případě nezralosti dítěte nabízí MŠ rodičům odbornou pomoc a konzultace s odborníky. Rodičům je nabídnuta možnost účastnit se tvořivých dnů v odpoledních hodinách v mateřské škole nebo společné cvičení v tělocvičně v prostorách základní školy. ÚKOL: - zajistit rodičům dostatečné, ucelené a včasné informace - Zjišťovat spokojenost či nespokojenost rodičů s programy, školním programem - Podněcovat rodiče k získávání dalších sponzorů či sponzoringu (materiálním či finančním) - Vyhledávat nové kontakty a partnery pro spolupráci Rodiče jsou informováni o dění školy na nástěnkách v šatnách. Mají přehled o akcích školy, programu, aktuálních zprávách, apod. K předávání důležitých informací, zejména o dětech, se využívá osobní kontakt. S učitelkami je možno hovořit denně ve třídě při předávání nebo vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou zváni na akce školy, mají přístup do tříd i během dne. Mají možnost sdělit své poznatky a připomínky i pomocí dotazníků sestavených vedením MŠ. Učitelky pro rodiče připravují schůzky s ukázkami práce s dětmi. Pro informace rodičů je v každé šatně dětí vyvěšen Školní vzdělávací program, Školní řád, Provozní řád. Rodiče jsou o aktuálním dění informováni na internetové adrese: ÚKOL: - užší spolupráce s rodinou pro individuelní přístup s dítětem - zapojení rodičů do akcí školy - využít odbornosti rodičů-seznámení dětí se svou profesí - brigády - sponzoring-získat ke spolupráci další podniky a podnikatele - dotazníkové akce k zjištění spokojenosti či nespokojenosti s činností školy V rámci spolupráce s rodinou nabízíme: - Den otevřených dveří-každoročně pořádaná akce. Rodiče se mohou přijít podívat do MŠ spolu s dětmi. Seznámit se s prostředím, které jejich dítě bude navštěvovat, s učitelkami, vzdělávacím programem, apod - adaptační režim - otevřenost školy-volné vstupování do třídy, společné pobývání dětí s rodiči ve školce - hovorové hodiny -sjednocování výchovného působení na dítě, prostor pro vyjádřeni názorů a připomínek. 14

15 SPOLUPRÁCE S JINYMI INCTITUCEMI Mateřská škola spolupracuje: - spolupráce se základní školou ve Velemíně - Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou - klinickou logopedkou - Spolupráce s veřejností - Spolupráce s obecním úřadem - Spolupráce s domovem důchodců - Spolupráce s lesní společností Litoměřice SPOLUPRÁCE MŠ Velemín a ZŠ Velemín Spolupráce se ZŠ-mateřská škola je součástí základní školy. Navštěvujeme ji několikrát v roce. Děti se seznamují s prostředím, které budou navštěvovat, vyzkouší si jaké to je sedět v lavici, zúčastní se aktivně jedné vyučovací hodiny. Snažíme se jim ulehčit přestup z mateřské školy do základní, připravit je na budoucí roli školáka, získat pocit jistoty a sebedůvěry. Při společných akcích chceme dětem ukázat, že i ve škole si mohou užít zábavu. Každoročně probíhá na závěr školního roku společné vystoupení dětí. Spolupráce MŠ a ZŠ S malými předškoláky se loučíme na půdě základní školy formou šerpováním a pasováním na školáka za přítomnosti ředitelky ZŠ Společné akce se školou - divadla, koncerty, akademie, vítání občánků Společné projekty : Pomáháme přírodě Pouť, Jarmark Patologické jevy za účasti žáků devátých tříd Cvičení v tělocvičně Konzultace učitelek : o vzájemných formách a metodách učení, výměna informací o dětech 3x do roka, dle potřeby i více Přítomnost učitelky při zápisu dětí do 1. třídy Výuka anglického jazyka paní učitelkou ze ZŠ Pravidelné hodiny v. třídě ZŠ (2x do měsíce výuka s paní učitelkou se ZŠ). ÚKOL: - Zainteresovat učitelky prvních tříd účastnit se projednávání přechodu z MŠ do ZŠ - nabídnout učitelkám ZŠ možnost oboustranných hospitací Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání, prevence proti šikaně, upevňování mezilidských vztahů, usnadnit dětem jejich další životní i vzdělávací cestu, vychování člověka schopného orientovat se na skutečné hodnoty v konzumní společnosti, která stále masivněji útočí. 15

16 Hlavní cíle spolupráce MŠ Milešov a ZŠ Velemín Rozvíjet u dětí komunikaci, vést je k pocitu zodpovědnosti, podporovat schopnost spolupráce. Zajistit nestresující přechod mezi mateřskou a základní školou pro děti i jejich rodiče. Projekt spolupráce by měl pomoci připravit budoucí prvňáčky na vstup do ZŠ a usnadnit jim adaptaci a socializační proces v nových specifických korelacích. Děti přijdou do nového prostředí, jsou tam jiní lidé, jiná hierarchie, jiná pravidla, vše je nové a tím je to i specifické. Při spolupráci s jiným subjektem-v jiné škole, by byly okolnosti odlišné. Důležitým bodem je kooperace mezi pedagogickými pracovníky základní a mateřské školy, ředitelkou základní školy a vedoucí učitelkou mateřské školy. Vzájemné předávání zkušeností, seznamování s dokumenty, plány a projekty obou subjektů. Návštěva učitelek, které by měly vyučovat prvňáčky-neformální představení učitelek a dětí, rozhovory s dětmi o tom, jak se na školu těší, co očekávají od školy, jak jsou na školu připraveni. Prohlubovat vzájemné vztahy rodiny a školy. Pravidelné informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek, místního nebo regionálního tisku. Zajištění kulturních vystoupení dětí MŠ a ZŠ při akcích pro veřejnost: besedy s důchodci, Den matek, vítání občánků apod. Rozhodující pro úspěch projektu spolupráce jsou i neformální vazby mezi pedagogy zúčastněných škol. Očekávané výstupy: Projekt spolupráce mateřské a základní školy stavíme na základě kamarádských vztahů mezi žáky ze základní školy-staršími kamarády a dětmi mateřské školy, budoucími prvňáčky. Děti si vyzkouší týmovou práci, naučí se trpělivosti a ohleduplnosti jeden k druhému. Společné naslouchání a získávání postupné důvěry, jsou hodnoty důležité při vzniku nových přátelství. Respektování věkové heterogenity a odlišné zralosti přináší rozvoj podstatných sociálních kompetencí. 16

17 Dílčí cíle (vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání): - zajistit všem přátelskou atmosféru a pohodové prostředí při vzájemných setkáváních, - umět komunikovat s dětmi různých věkových skupin, vést s nimi rozhovor, naslouchat, domluvit se, nebát se prosadit svůj názor, - naučit se řešit problémy, rozepře, spory a situace, - uvědomit si, že je zajímavé dozvídat se nezprostředkovaně nové věci, - učit se ovládat své emoce a pocity-sebeovládání, - poznávat vlastnosti ostatních lidí, čím se jednotliví lidé liší, - naučit se spolupracovat, dodržovat předem dohodnutá pravidla, brát ohled na potřeby druhých, respektovat názor druhých, umět pomoci, - utvářet si představu o společenských pravidlech, chovat se podle nich, naučit se odhalit společensky nežádoucí chování a chránit se před ním, - pochopit svět dospělých lidí a jeho řád.. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Po domluvené schůzce navštíví každoročně mateřskou školu klinická logopedka a udělá se souhlasem rodičů screeningové vyšetření. Spolupráce s veřejností-zaměstnanci mateřské školy přispívají svými články do Velemínského zpravodaje. Informují tak veřejnost o dění a akcích naší školy, s přiložením fotografií. Zúčastňujeme se akcí jako je vítání občánků a besídky pro důchodce. ÚKOL: - Informovat veřejnost o dění ve škole prostřednictvím Velemínského zpravodaje Spolupráce se zřizovatelem (obecní úřad) ŠVP je veřejný, zřizovatel je seznamován s cíli a záměry školy. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, získává podporu při akcích školy, grantových řízeních, apod. Vztahy jsou na dobré úrovni. Spolupráce s domovem důchodců Běhen roku se konají vzájemné návštěvy, vystoupení k příležitostným akcím, výměna dárků. Spolupráce s lesní společností Je vypracován projekt lesní pedagogika 17

18 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY je založena na několika bodech, vzájemně se prolínajících: šťastné dítě dobrý start do školy-naučit se základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý život vychovat samostatného, vnímavého, ohleduplného, pozorného člověka přizpůsobit se životu v sociální komunitě učit se poznávat prostředí, ve kterém žiji chránit přírodu rozvíjení samostatnosti zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti Chtěli bychom dosáhnout toho, aby naše mateřská škola nebyla jen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů, jejich vlastní schopnost výchovy. Cílem je, aby rodiče žili s dětmi, ne vedle nich. Koncepce školy : Cestou přirozené výchovy rozvíjíme osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince. Ve spolupráci s rodinou chceme položit základy celoživotního vzdělávání, slušného chování. 1. Vytváření ovzduší klidu, pohody a bezpečí 2. Individuálně rozvíjet a podporovat probouzející se nadání a talent dětí 3. Respektovat volnost a osobní svobodu každého jedince s nezbytnými pravidly vyplývajícími z potřebného dodržování stanoveného režimu dne v MŠ a pravidly obecně zavázanými. 4. Respektovat individuální potřeby jednotlivých dětí a snažit se je co v největší míře uspokojovat tak, aby nestrádaly ostatní děti, podporovat samostatnost 5. Nepřipustit jakékoliv podceňování a zesměšňování dětí 6. Vnímat samozřejmou rovnoprávnost 7. Nabízet odbornou a lidskou pomoc rodičům, vycházet vstříc jejich oprávněným požadavkům Zaměření : Vzájemná spolupráce mateřské školy a rodiny na základě rovnocenného partnerství obou stran. Cíle : Získávat stále větší počet rodičů pro účinnou neformální spolupráci, vtáhnout je do dění v mateřské školce. Vzájemná komunikace obou partnerů, jejímž smyslem je co nejlepší prospívání svěřených dětí. 18

19 Vytvoření útulného, domáckého prostředí, radostné atmosféry a pohody, posilování a rozvíjení harmonických a přátelských vztahů mezi dětmi i směrem k rodině. Rozvíjet vztah dětí k rodnému městu, okolí, učit je poznávat a chránit přírodu. Prostředky k realizaci cílů : Úkoly pro pedagogy: Umožnit rodičům spolurozhodovat při plánování programu školy a jeho hodnocení Poskytovat úplné a přesné informace o dění ve školce, propagovat úspěchy dosahované při každodenní práci s dětmi využít kontakt s rodiči, nástěnky, články do místních novin Vnímat názory, přání a potřeby rodičů a na získané podměty reagovat Provádět poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím kompetencím předškolního pedagoga Umožnit přístup rodičům do třídy mateřské školy dle přání kdykoli během dne a zúčastnit se různých činností Rodičům nově zapsaných dětí nabídnout možnost postupného zapojování dítěte do kolektivu dětí v MŠ prodlužování pobytu, přítomnost rodiče v prvních dnech pobytu možnost adaptace na nové prostředí Jednat s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně, nezasahovat do života a soukromí rodiny, vyvarovat se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad Vést s rodiči průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoj a učení Získávat rodiče pro spolupráci při společných akcích - pomoc s přípravou, organizací a úklidem Úkoly pro rodiče : Umožnit škole seznámení s vlastním výchovným stylem a hodnotami, hlubší poznání dítěte Podílet se naplánování výchovně vzdělávací práce školy, přicházet s vlastními nápady a iniciativou Být rovnocenným spolupracovníkem učitelky aktivně se podílet na dění v MŠ, účastnit se společných aktivit Pomáhat škole formou sponzorství, účasti při úklidových pracích, poskytnutí drobných služeb (opravy hraček, zařízení apod. ) Na rodiče působit ve smyslu : Být dítěti dobrým příkladem a vzorem Snažit se dětem vytvořit prostředí plné lásky a porozumění Vytvořit dítěti útulný domov plný pohody, klidu, dávající pocit bezpečí a důvěry Jednat s dětmi vždy jako s rovnocennými a rovnoprávními partnery a členy rodiny Nezapomínat pochvalou na povzbuzení, oceňovat vynaložené úsilí Udělat si na děti čas, volný čas trávit spolu s dětmi Nikdy nezapomínat na slib daný dítěti 19

20 Specifikace předškolního vzdělání Ve své práci budou učitelky postupovat tak, aby byla dodržována specifika předškolního vzdělání ( dále PV ). PV se přizpůsobuje vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny Ke nutné, aby PV bylo vždy vázáno jak k obecným potřebám daným věkem, tak k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí, PV zasahuje celou osobnost dítěte proto nebudeme rozlišovat jednotlivé složky výchovy, ale budeme brát v úvahu všechny přirozené souvislosti a propojení všech oblastí, vzdělávacích cílů, prostředků a kompetenci PV bude vycházet z přímých poznatků a zážitku dítěte, z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat svět Veškeré aktivity budeme plánovat tak, aby obsahovali prvky her a samostatná tvořivost, podněcovaly radost z učení, zájem dítěte poznávat nové Umožníme dítěti prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek a aby sebe samo vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán V PV jsou spontánní a řízené činnosti a aktivity vyvážené, specifickou formou je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivována PV se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou Nedílnou součástí práce učitelky v MŠ je tvořivá improvizace pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci Hlavní cíle předškolního vzdělání 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Předpokladem naplňování tohoto cíle je : Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují proces jeho dalšího rozvoje a učení Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa a dětskou radost z rozlišujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť učení, zájem objevovat nové a poznávat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny kreativní a poznávací schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměň, rozvíjet schopnost dítěte, přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Předpokladem naplňování tohoto cíle je : Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a 20

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola. Milešov. objevování a zkoumání okolního světa

Školní vzdělávací plán Mateřská škola. Milešov. objevování a zkoumání okolního světa Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a Mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola VELEMÍN

Školní vzdělávací plán Mateřská škola VELEMÍN Školní vzdělávací plán Mateřská škola VELEMÍN objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 Údaje : Název školy : Základní škola a Mateřská škola Velemín 1 Telefon : 416 59 70 48 Zřizovatel

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Můj život na vesnici

Můj život na vesnici Základní škola a Mateřská škola Holoubkov,okres Rokycany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Můj život na vesnici ŠVP PV je zpracován podle směrnic RVP PV Platnost

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více