ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 8 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 9 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ Všeobecné poznámky ke studiu uměleckých oborů Vzdělávací obsah hudebního oboru Studijní zaměření Přípravné studium I Studijní zaměření Přípravné studium II Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sborový zpěv Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na keyboard Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na hoboj Studijní zaměření Hra na klarinet 58

3 Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Vyučovací předmět Nauka o hudbě Vyučovací předmět Pěvecký sbor Vyučovací předmět Komorní zpěv Vyučovací předmět Společné muzicírování Vyučovací předmět Komorní hra smyčcových nástrojů Vyučovací předmět Kytarová komorní hra Vyučovací předmět Skupinová praxe Vyučovací předmět Komorní praxe Vyučovací předmět Komorní hra klávesových nástrojů Vyučovací předmět Komorní hra akordeonů Vyučovací předmět Soubor zobcových fléten Vyučovací předmět Soubor příčných fléten Vyučovací předmět Hobojová komorní hra Vyučovací předmět Klarinetové muzicírování Vyučovací předmět Fagotová komořina Vyučovací předmět Soubor žesťových nástrojů Vyučovací předmět Saxofonisti Vyučovací předmět Soubor bicích nástrojů Vzdělávací obsah výtvarného oboru Studijní zaměření Přípravné studium VO Studijní zaměření Výtvarná tvorba Vzdělávací obsah tanečního oboru Studijní zaměření Přípravné studium TO Studijní zaměření Tanec 109

4 6 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Žáci mimořádně nadaní Žáci mimořádně talentovaní HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zásady a způsob hodnocení žáků Oblasti vlastního hodnocení školy 122

5 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Předkladatel: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Odrách Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace Pohořská 6, Odry IČ: ředitelka školy: Mgr. Alena Jestřebská telefon: internetové stránky: ww.zusodry.cz Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava IČ: telefon: Platnost dokumentu od: Podpis ředitelky a razítko školy:

6 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Počet oborů, velikost Ve škole jsou zřízeny tři umělecké obory: hudební výtvarný taneční Celkový počet žáků školy je Historie a současnost Provoz hudební škola zahajuje 1.ledna 1953 jako pobočka hudební školy ve Vítkově (tehdejším okresním městě), s počtem 38 žáků. Vyučovalo se tenkrát v zámku hrabat Potockých. V roce 1955 škola získává samosprávu. Do budovy na Radniční ulici se škola stěhuje v roce 1959 a nese název Lidová škola umění. Rostoucí zájem žáků je důvodem k otevření pobočky ve Spálově v září roku V roce 1966, kdy škola má již 257 žáků dochází ke sloučení LŠU v Odrách a LŠU ve Fulneku, ale pouze na dva roky. Po rozšíření oborů o literárně-dramatický škola opět získává samostatnost. V roce probíhá rekonstrukce budovy. Škola získává větší počet učeben. Po významném roce 1989, v době různých změn a s úmyslem zachování uměleckých škol jsou Lidové školy umění v roce 1990 přejmenovány na Základní umělecké školy. Dalším vývojem přechází tyto školy od do právní subjektivity. Zatím poslední změnou je změna zřizovatele. Od je naším zřizovatelem Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V r se podařilo škole zřídit nové místo poskytování vzdělávání pro oddělení bicích nástrojů na ZŠ Pohořská. V r se škola přestěhovala do nových prostor Winklerovy vily v areálu ZŠ Pohořská, ale je v ní umístěn pouze hudební obor, taneční a výtvarná třída je vybudována v ZŠ Pohořská. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Kolektiv pedagogického sboru je poměrně mladý, průměrný věk činí cca 40 let. Jsou zde učitelé staršího věku, středního i mladšího. Lze tedy spojit dlouholeté zkušenosti starších kolegů s kreativitou celého ped. sboru. Kolektiv pedagogů je velmi propojený, všechny akce jsou vytvářeny celým kolektivem společně.

7 7 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola začala před deseti lety budovat tradici dětského muzikálu, což znamená, že pravidelně učitelé se žáky nastudují muzikál, ať již party zpívané nebo taneční. U některých muzikálů se děti podílejí na vytváření kulis a hrají v doprovodném souboru (orchestru). Škola se také aktivně zapojuje do další projektové činnosti, ať již dlouhodobé či krátkodobé, regionální i mezinárodní, s finanční podporou z mnoha zdrojů: - městské granty - nadace (např. OKD) - granty EU Jedná se o aktivity pro žáky i učitele školy 2.5 Vybavení školy a její podmínky Škola sídlí v budově Winklerovy vily v areálu ZŠ Pohořská. Zabíráme zde přízemí a 1. patro, vyučujeme v 9 učebnách. Dále vyučujeme ve 3 učebnách na ZŠ Pohořská v Odrách a ve 2 učebnách ve Spálově. Vybavení tříd je slušné, ve většině tříd je klavír, ať již pro výuku nástroje či pro korepetici. A učebna bicích nástrojů je vybavena velmi dobře. Výhodou je sál, který je součástí ZUŠ. Je vhodný i pro co nejčastější prezentaci školy.

8 8 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy - Škola se v hudebním oboru zaměřuje a dává velký důraz na kolektivní a souborovou hru. Ve všech svých oborech (HO, VO, TO) klade důraz na probuzení zájmu a nadšení žáka o studium svého oboru a na vytvoření vztahu k umění jako celku. Vize školy: - V rámci celoškolních projektů prosazovat spolupráci mezi žáky všech oborů školy.

9 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE - Prohlubujeme vzdělání žáků ZŠ a SŠ v uměleckých předmětech, připravujeme žáky na veřejná vystoupení a vedeme žáky k zodpovědnosti. Vzděláváme v nových oblastech umění. - Informujeme žáky o nabídce kulturních akcí, doporučujeme je i jejich rodičům. - Vedeme s žáky dialogy o kulturních akcích, o uměleckých dílech. - Předáváme žákům vědomosti a dovednosti, které jim pomohou vytvořit si vlastní názor na umělecké dílo (např. analýza díla, citový dojem atd.) - Spolupracujeme s rodiči a zapojujeme je do dění školy. - Nabízíme rodičům možnost zúčastnit se výuky jejich dítěte, snažíme se je přesvědčit o důležitosti a významu domácí přípravy žáka.

10 10 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 5.1 Všeobecné poznámky ke studiu uměleckých oborů Škola nabízí výuku ve třech uměleckých oborech hudebním, výtvarném a tanečním. Výuka v hudebním oboru probíhá ve dvou formách individuální a kolektivní. Ve výtvarném a tanečním oboru probíhá výuka kolektivní formou. Předměty a jejich forma výuky jsou uvedeny u jednotlivých studijních zaměření. Studium je rozděleno do dvou stupňů, I.stupeň v délce sedmi let a II.stupeň v délce čtyř let. Oba stupně studia obsahují přípravné studium. Na II.stupni se týká uchazečů, kteří neabsolvovali studium I.stupně. Kritériem pro zařazení žáka do příslušného studia je jeho věk ke dni zahájení studia v Základní umělecké škole. Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let do I.stupně studia jsou zařazovány děti od 7 let do II.stupně studia jsou zařazovány děti od 14 let. zřizujeme také studium pro dospělé začne-li žák docházku do II.stupně studia bez předchozího absolvování I.stupně, může být zařazen do přípravného studia II. stupně, je mu vytvořen individuální studijní plán a začíná plnit učební osnovy I. stupně ve studiu pro dospělé se postupuje podle individuálního vzdělávacího plánu (vzdělávací obsah studia stanovuje učitel na základě vzdělávacích potřeb žáků a studentů), výuka se uskutečňuje v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně Žáci hudebního oboru na konci ročníku I. stupně a ročníku II. stupně vykonávají postupovou zkoušku. Žáci výtvarného a tanečního oboru postupovou zkoušku nemají. První a druhý stupeň studia žáci ukončují zkouškou, která může mít podobu veřejného vystoupení nebo výstavy.

11 Vzdělávací obsah hudebního oboru Studijní zaměření Přípravné studium I Charakteristika Studijní zaměření Přípravné studium I se uskutečňuje před studiem I. stupně základního studia. Žáci sem mohou být přijímáni od pěti let. Přípravné studium má 2 varianty - A,B. Pro každého žáka bude zvolena ta varianta, která odpovídá jeho schopnostem (tělesné i psychické dispozice). Cílem je rozvíjet hudební schopnosti, dovednosti a návyky dětí. Hravou formou podchytit zájem dětí o hudbu. Vést je a podporovat jejich tvořivost v činnostech instrumentálních, pěveckých, pohybových a poslechových. Orientovat se v základní hudební abecedě a základních délkách not. Vyučovací předměty Hudební průprava, Přípravná nauka o hudbě. Pěvecký sbor a Přípravný pěvecký sbor ZVONEČKY probíhají kolektivně. Učební plán varianta A jedno nebo dvouleté přípravné studium 1. ročník 2. ročník Hudební průprava 1 Hra na nástroj* 1 Přípravná nauka o hudbě 1 Nepovinný Pěvecký sbor 1 1 předmět * nebo Sólový zpěv; Poznámky k hodinové dotaci: 1) Předmět Hra na housle, Hra na violoncello, Hra na kytaru, Hra na klavír, Hra na akordeon, Hra na bicí nástroje nebo Sólový zpěv je vyučován individuálně nebo ve skupince 2 žáků. 2) Předmět Hra na zobcovou flétnu a Hra na keyboard je vyučován individuálně nebo ve skupince max. 4 žáků 3) Předmět Hudební průprava je vyučován max. ve skupince 7 žáků 4) Žáci studijního zaměření Přípravné studium I mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební plán varianta B - jedno nebo dvouleté přípravné studium 1. ročník 2. ročník Přípravný pěvecký sbor Zvonečky 1 1 Přípravná nauka o hudbě 1

12 12 Učební osnovy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět Hudební průprava žák: - zvládá tvoření tónu - intonuje ve svém hlasovém rozsahu odlišuje základní dynamiku - opakuje jednoduché rytmické celky - rozumí základním pojmům jako např. tón, nota, notová osnova Vyučovací předmět Hra na nástroj nebo Sólový zpěv - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hra na nástroj nebo Sólový zpěv je uveden u jednotlivých studijních zaměření Vyučovací předmět Přípravná nauka o hudbě žák: - umí vyjádřit význam notové osnovy - dokáže napsat houslový klíč, zná jeho význam - umí vyjmenovat notovou abecedu - pozná noty c 1 c 2 - zná význam pomlky - orientuje se podle svých schopností v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu Vyučovací předmět Přípravný pěvecký sbor ZVONEČKY žák: - zvládá dechová, pěvecká a uvolňovací pohybová cvičení, rytmická cvičení, dynamiku, hravou formou - se orientuje v základních dovednostech rytmických a intonačních - rozliší správné návyky držení těla při zpěvu - je schopen rozlišit jednoduché rytmické změny a dynamiku hudby - umí pracovat ve skupině dle zadaného úkolu - pamatuje si a opakuje krátkou melodii Vyučovací předmět Pěvecký sbor žák: - zvládá dechová, pěvecká a uvolňovací pohybová cvičení, rytmická cvičení, dynamiku, hravou formou - rozliší správné návyky držení těla při zpěvu - je schopen rozlišit jednoduché rytmické změny a dynamiku hudby - pamatuje si a opakuje krátkou melodii

13 Studijní zaměření Přípravné studium II Charakteristika Studijní zaměření Přípravné studium II je určeno pro žáky, kteří nemají absolvované žádné předchozí studium hry na nástroj. Tito žáci jsou vyučovány v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně (1 hodina kolektivní výuky Nauky o hudbě a 1 hodina individuální výuky hry na hudební nástroj). Učební plán 1. pololetí 2. pololetí Hra na nástroj* 1 1 Nauka o hudbě** 1 1 Nepovinný Pěvecký 1 1 předmět sbor * nebo Sólový zpěv **Žáci jsou při zápisu zařazeni do konkrétního ročníku předmětu. Poznámky k hodinové dotaci: 1) Předmět Hra na housle, Hra na violoncello, Hra na kytaru, Hra na klavír, Hra na akordeon, Hra na bicí nástroje nebo Sólový zpěv je vyučován individuálně nebo ve skupince 2 žáků. 2) Předmět Hra na zobcovou flétnu a Hra na keyboard je vyučován individuálně nebo ve skupince max. 4 žáků 3) Žáci studijního zaměření Přípravné studium II mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět Hra na nástroj nebo Sólový zpěv - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hra na nástroj nebo Sólový zpěv je uveden u jednotlivých studijních zaměření Vyučovací předmět Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kap Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kap

14 Studijní zaměření Sólový zpěv Charakteristika Kultivovaný pěvecký projev je výrazným a účinným hudebním vyjadřovacím prostředkem. Cílem studia zpěvu je dosažení lehkosti, přirozenosti, vyrovnanosti hlasu ve všech jeho polohách a dosažení ovládání svého hlasového aparátu tak, aby nebyl přetěžován a deformován. Absolvent sólového zpěvu získá základy pěvecké techniky jak pro své další studium na konzervatoři, případně vysoké škole s odborným zaměřením, tak pro aktivní uměleckou činnost v oboru (na amatérské i profesionální úrovni). Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Komorní zpěv a Sborový zpěv probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Sólový zpěv Nauka o hudbě Sborový zpěv Nepovinný Komorní předmět zpěv Poznámky k hodinové dotaci: 1) Na návrh učitele Sólového zpěvu mohou předmět Sborový zpěv nebo Komorní zpěv navštěvovat i žáci nižších ročníků. 2) Hodinové dotace předmětu Sborový zpěv schvaluje ředitelka na návrh vyučujícího hlavního oboru. Žáci předmětu Sborový zpěv navštěvují předmět společně s žáky předmětu Pěvecký sbor. 3) Žáci studijního zaměření Sólový zpěv mohou navštěvovat předmět Komorní zpěv jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět Sólový zpěv Přípravné studium žák: - zná dechová, pěvecká a uvolňovací pohybová cvičení - obohacuje dovednosti rytmické a intonační, popř. dynamiku - dokáže rozlišit správné základní návyky držení těla při zpěvu - umí pracovat ve skupině dle zadaného úkolu - zopakuje krátkou melodii podle učitele

15 15 I. stupeň 1. ročník žák - aplikuje správné držení těla při zpěvu - užívá základy pěveckého dýchání - umí deklamovat text písně - zpívá s doprovodem - dokáže interpretovat jednoduchou melodii a rytmus 2. ročník žák - přirozeně artikuluje, ovládá mluvidla (vzhledem ke svému věku) - spojuje a zvukově vyrovnává všechny vokály - upevňuje dosavadní znalosti, návyky a dovednosti (př. legato, stacatto, čistá intonace) - si uvědomuje správné nasazení tónů - dokáže svůj zpěv podpořit jednoduchým rytmickým doprovodem ( Orff. nástroje) 3. ročník žák - zvládá jednoduché vedení kantilény (dech, nasazení tónů, fráze, dynamika) - umí znělé brumendo - zvládá rozšiřování stávající hlasové polohy dle individuálních schopností žáka - uplatňuje rytmickou a melodickou představivost - zpívá lidové a umělé písně odpovídající jeho schopnostem a věku - se připravuje na komorní zpěv (začátky jednoduchého dvojhlasu) 4. ročník žák - zpívá písně lidové i umělé (dle hlasových možností žáka) - si uvědomuje používání žeberně bráničního dýchání - dokáže interpretovat písně s náročnějším doprovodem (v doprovodu nezní melodická linka) v rámci svých schopností a dovedností - používá hlas v celém svém hlasovém rozsahu, zachovává jeho přirozenost a nepřepíná své síly 5. ročník žák - rozšiřuje repertoár písní lidových a umělých - umí v interpretaci používat dynamiku a agogiku, vědomě používá dech a vede fráze - vědomě upevňuje návyky žeberně- bráničního dýchání - pracuje na vyrovnávání všech vokálů - zvládá hlasová cvičení v tóninách dur i moll 6. ročník žák - je seznámen se základy hlasové hygieny (nekřičí a nezpívá v hlasové indispozici ) používá hlas - je seznámen s cvičením k předcházení mutačních šelestů - orientuje se v pěvecké literatuře různých žánrů (klasika, pop, rock a dalších) - zvládá vědomé cvičení paměti - zdokonaluje výrazový přednes skladeb

16 16 7. ročník žák - zvládá základy dechové techniky, měkké nasazení tónu, zásady správné artikulace a hlasové kultury - zvládá interpretaci písní sólových, popř. vícehlasých skladeb, s vyrovnanými vokály ve svém hlasovém rozsahu - má kultivovaný projev, dodržuje hudební frázi a kantilénu - se orientuje v notových zápisech vícehlasých skladeb - interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů - uplatňuje zásady hlasové hygieny II. stupeň 1. ročník žák - má základy dechové techniky, správné nasazení tónu, zásady správné artikulace, intonace a hlasové kultury - má kultivovaný projev, dodržuje hudební frázi a kantilénu s vyrovnaným hlasem v celém svém hlasovém rozsahu - se orientuje v notových zápisech skladeb - se orientuje v různých stylech a žánrech a interpretuje skladby z nich dle svých schopností a dovednost, - uplatňuje zásady hlasové hygieny 2. ročník žák - vědomě využívá pěveckou, dechovou a artikulační techniku - využívá dynamiku a agogiku, má kultivovaný pěvecký projev - je schopen žánrového a stylového rozlišení písní - samostatně pracuje při korepetici - zpívá hlasová cvičení podle technické vyspělosti a potřeby žáka - zpívá umělé písně podle individuální hlasové vyspělosti a zaměření žáka 3. ročník žák - podle svých možností zpívá ve vícehlasém seskupení - vytváří si vlastní názor na studovanou nebo slyšenou skladbu či píseň a obecný přehled o vokální a vokálně-instrumentální hudbě a základní pěvecké literatuře - se profiluje podle svého zájmu a zaměření - vědomě uplatňuje zásady hlasové hygieny 4. ročník žák - má vyrovnaný hlas v celém hlasovém rozsahu - má vypěstované návyky kultivovaného sólového i vícehlasého zpěvu (př. hdechová technika, tvorba tónu, artikulace, ) - ovládá intonačně čistý zpěv svého partu v náročnějších skladbách s instrumentálním doprovodem i a capella - je schopen zpívat z listu jednodušší skladby - je schopen aktivní a zodpovědné spolupráce s ostatními, poznat a opravit chybný pěvecký výkon

17 17 Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět: Sborový zpěv - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět: Komorní zpěv - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní zpěv je uveden pod kapitolou

18 Studijní zaměření Sborový zpěv Charakteristika Sborový zpěv je kolektivní činností. Nejdůležitějším jeho cílem je schopnost kultivovat pěvecký projev jednotlivce tak, aby jeho hlas nezněl jako sólový projev, ale stal se součástí celku (sboru). Součástí studia je i osobnost dirigenta, schopnost žáků reagovat na jeho gesto a schopnost orientovat se mezi dvěma a více hlasy. Studium žákům nabízí získání odborného vzdělání, které jim umožní uplatnit se v různých amatérských i profesionálních souborech, a také praxi v interpretaci skladeb různých stylů a žánrů. Nebo může svých znalostí využít při dalším studiu na konzervatoři, střední a vysoké odborné škole s hudebním, dramatickým a pedagogickým zaměřením. Studijní zaměření Sborový zpěv je realizováno předměty Sborový zpěv, Nauka o hudbě a Dělená hlasová zkouška. Všechny předměty jsou vyučovány kolektivní formou. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Sborový zpěv Nauka o hudbě Dělená hlasová zkouška 1 1 Poznámky k hodinové dotaci.: 1) Hodinové dotace předmětu Sborový zpěv schvaluje ředitelka na návrh vyučujícího tento předmět. Učební osnovy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět Sborový zpěv I. stupeň 1. ročník žák - reaguje na gesto dirigenta - umí deklamovat text písně - zpívá jednoduché jednohlasé písně (i s doprovodem) v přirozené hlasové poloze - zvládá správný postoj a držení těla při zpěvu - pozná žeberně- brániční dýchání a hlavový tón - dokáže interpretovat jednoduchou melodii a rytmus - vystoupí na veřejnosti min. 2x 2. ročník žák - přirozeně artikuluje, ovládá mluvidla - formuje vokály, snaží se o jejich vyrovnanost v rámci svého hlas. rozsahu - spojuje a zvukově vyrovnává vokály - upevňuje základní návyky a dovednosti - pozná měkké nasazení tónů - umí zpívat hlavový tón - dokáže svůj zpěv podpořit jednoduchým rytmickým doprovodem( Orff. nástroje ) - má povědomí o legatovém zpěvu - vystoupí na veřejnosti min. 2x

19 19 3. ročník žák - umí jednoduché vedení kantilény - reaguje na gesto dirigenta - rozšiřuje si stávající hlasovou polohu - zpívá lidové a umělé písně odpovídající jeho schopnostem a věku s použitím všech dosavadních znalostí (rytmus, melodie, dynamika) - čistě zpívá nejsnazší dvojhlas - zpívá legato a staccato - vystoupí na veřejnosti min. 2x 4. ročník žák -zvládá rozezpívání na jednom tónu, sestupné, později i vzestupné melodie - používá dynamiku (pp ff), utvrzuje si deklamaci, rytmiku a kultivovanost projevu - zpívá stupnicové postupy s unisonem rozcházejícím se do tercií - při zpěvu dvojhlasu zpívá repertoár odpovídající jeho věku a schopnostem a postupně využívá náročnější repertoár - se orientuje ve struktuře sborové partitury - umí základní schémata dirigentských gest 2/4, 3/4, 4/4 a správně na ně reaguje - spolupracuje s ostatními zpěváky - vystoupí na veřejnosti min. 2x 5. ročník žák -rozšiřuje svůj repertoár písní lidových a umělých - umí v interpretaci používat dynamiku a agogiku - vědomě upevňuje návyky techniky dechu a vedení frází - pracuje na vyrovnávání všech vokálů - zvládá hlasová cvičení v tóninách dur i moll - umí do tónu slyšeného zazpívat jiný - vystoupí na veřejnosti min. 2x 6. ročník žák -je seznámen se základy hlasové hygieny ( nekřičí a nezpívá v hlasové indispozici ) - používá hlas. cvičení k předcházení mutačních šelestů - je seznámen s pěveckou literaturou různých žánrů ( klasika, pop, rock a dalších) a s vhodnou interpretací skladeb - zpívá lidové písně i písně umělé (z různých žánrů), správně intonuje jak jednohlas tak vícehlas s instrumentálním doprovodem i a capella podle svých schopností - zvládá vědomé cvičení paměti - vystoupí na veřejnosti min. 2x

20 20 7. ročník žák - zvládá interpretaci skladeb s vyrovnanými vokály ve svém hlasovém rozsahu z různých stylů a žánrů - má kultivovaný projev, dodržuje hudební frázi a kantilénu, dynamiku, rytmus, agogiku - se orientuje ve vícehlasých skladbách a jejich notových zápisech - zpívá z listu jednodušší skladby - orientuje se ve sborové partituře - s jistotou reagují na dirigentská gesta - vnímá vyváženost jednotlivých hlasů při nácviku a interpretaci sborové skladby - umí taktně hodnotit výkony svoje i svých spolužáků, např. na třídních předehrávkách, i výkony aktivních umělců různých žánrů, vnímá vyváženost jednotlivých hlasů při realizaci sborové skladby - vystoupí na veřejnosti min. 2x II. stupeň 1. ročník žák - má základy dechové techniky, měkké nasazení tónu, zásady správné artikulace a hlasové kultury - interpretuje písně s vyrovnanými vokály ve svém hlasovém rozsahu - se orientuje ve vícehlasých skladbách a jejich notových zápisech - uplatňuje zásady hlasové hygieny - vystoupí na veřejnosti min. 2x 2. ročník žák - vědomě využívá pěveckou, dechovou a artikulační techniku - má vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu - ovládá zpěv kantilény, dodržuje fráze a orientuje se v notovém zápise a textu - využívá dynamiku a agogiku, má kultivovaný pěvecký projev - je schopen žánrového a stylového rozlišení písní - zpívá vokalízy, lidové a umělé písně ve složitější jednohlasé i dvojhlasé úpravě podle individuální hlasové vyspělosti a zaměření žáka za doprovodu hudebního nástroje - má čistou intonaci a přesvědčivý přednes zpívaných skladeb - vystoupí na veřejnosti min. 2x 3. ročník žák - podle svých možností zpívá ve vícehlasém seskupení jako sólista, nebo jako člen určitého hlasu, popř. zná více hlasů dané skladby - vytváří si vlastní názor na studovanou skladbu či píseň a obecný přehled o vokální a vokálně-instrumentální hudbě a základní pěvecké literatuře - se profiluje podle svého zájmu a zaměření - vědomě uplatňuje zásady hlasové hygieny - vystoupí na veřejnosti min. 2x

21 21 4. ročník žák - má vypěstované návyky kultivovaného sborového zpěvu ( dechová technika, tvorba tónu, artikulace ) - ovládá intonačně čistý zpěv svého i dalšího partu v náročnějších skladbách a capella i s instrumentálním doprovodem - je schopen zpívat z listu jednodušší skladby - je schopen aktivní a zodpovědné spolupráce s ostatními - samostatně pracuje na intonační čistotě a přesvědčivém přednes - vystoupí na veřejnosti min. 2x Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Dělená zkouška 6. ročník žák - nacvičuje jeden z hlasů vícehlasých skladeb - využívá rozšířený hlasový rozsah - používá dynamiku - navazuje na vědomosti a dovednosti získané studiem - podílí se i na výrazové stránce skladby - se orientuje ve struktuře sborové partitury 7. ročník žák - nacvičuje jeden z hlasů vícehlasých skladeb - využívá všech vědomostí a dovedností získaných dosavadním studiem - podílí se na výrazové stránce skladby - se orientuje ve struktuře sborové partitury - aktivně a zodpovědně pracuje s ostatními na skladbě - vnímá vyváženost jednotlivých hlasů

22 Studijní zaměření Hra na housle Charakteristika: Cílem vyučování předmětu hra na housle v ZUŠ je vychovat z žáků, kteří projevili zájem o tento nástroj, zdatné hudebníky, kteří jsou a budou schopni provozovat hudbu ve svém životě buď jako amatéři nebo jako profesionálové. Vlastní studium zahrnuje postupné zvládání techniky hry na housle, žáci se učí výrazově se projevit a reprodukovat skladby sólové, komorní, a od třetího ročníku ansámblové. Žáci rozvíjí během studia své nadání a vlohy, učí se projevovat své vlastní cítění, hudební představivost, učí se souhře s jinými nástroji. Cílem každého houslisty by mělo být dosažení co nejvyššího hudebního rozvoje. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Společné muzicírování, Komorní hra smyčcových nástrojů a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na housle Nauka o hudbě Společné muzicírování Komorní hra smyčcových nástrojů Nepovinný Pěvecký předmět sbor 0,5-2 0, Poznámky k hodinové dotaci: 1) Na návrh učitele Hry na housle mohou předmět Společné muzicírování navštěvovat i žáci nižších ročníků. 2) Hodinové dotace předmětu Společné muzicírování schvaluje ředitelka na návrh vyučujícího hlavního oboru. 3) Žáci studijního zaměření Hra na housle mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět Hra na housle Přípravné studium žák: - pozná části houslí, smyčce - dokáže procvičovat oddělený nácvik držení houslí a smyčce - umí hrát pizzicato a arco - procvičuje s učitelem správný postoj při hře - dokáže postavit prsty levé ruky na hmatníku v durovém prstokladu - zahraje jednoduché písně a říkadla

23 23 I.stupeň: 1.ročník: žák - umí držet uvolněně nástroj - dokáže rozlišit správný a špatný postoj při hře na housle - uplatňuje hru v mollovém nebo durovém prstokladu v jednoduchých písních a skladbičkách - je schopen hrát celým smyčcem, jeho horní a dolní polovinou a středem smyčce - ovládá hru pizzicato - učí se tvořit kvalitní tón 2.ročník: žák - umí zaujmout správný postoj při hře - hraje v durovém prstokladu - zahraje kratší skladby zpaměti - rozliší piano a forte - je schopen vnímat náladu skladby - uplatňuje sluchovou sebekontrolu - využívá koordinaci pravé a levé ruky - je schopen hrát u žabky, u špičky, středem smyčce/celým smyčcem a kombinací horní a dolní poloviny - interpretuje jednoduché písně za doprovodu jiného nástroje - dodržuje základní rytmické hodnoty 3.ročník žák - využívá získané dovednosti a návyky/uvolněné držení těla,intonaci,rytmus, kvalita tónu/ - využívá základní technické prvky/smyky détaché,legato, martelé/ - umí hrát v základních prstokladech v kombinaci na základních strunách - orientuje se v notovém zápise - zapojuje se do souhry s dalšími hudebními nástroji - dokáže podle svých schopností zahrát jednoduchou skladbu zpaměti - seznamuje se s vibratem - zdokonaluje zvuk tvořeného tónu 4.ročník žák - zdokonaluje techniku vibrata - využívá své technické dovednosti - interpretuje skladby s dynamickým odstíněním - hraje v polohách s použitím jednoduchých výměn - zahraje jednoduchou píseň z listu - se uplatňuje v kolektivních seskupeních/společné muzicírování/

24 24 5.ročník žák - využívá při hře technických a výrazových dovedností levé a pravé ruky - rozvíjí svůj smysl pro kvalitu a zpěvnost houslového tónu - prohlubuje dynamické odstínění skladeb - se seznamuje se skladbami různých stylů a žánrů podle své individuality - upevňuje hru ve 3. a 4. poloze a pokračuje v nácviku dalších poloh - využívá výrazových složek hry,dynamických odstínů a vibráto - se realizuje v souhře v hudebních uskupeních 6.ročník žák - využívá a upevňuje získané znalosti, dovednosti a upevňuje intonační jistotu - využívá výměny do vyšších poloh - prohlubuje techniku pravé a levé ruky - využívá základní dvojhmaty - interpretuje skladby s bohatším dynamickým odstíněním a s důrazem na přednesovou stránku hry - se orientuje v zápise hraných skladeb - je schopen hrát z listu skladbu přiměřenou jeho schopnostem - dokáže se uplatnit v souborových nebo komorních uskupeních 7.ročník žák - umí využívat výměn do vyšších poloh - používá základní dvojhmaty - uplatňuje dynamiku a frázování v hraných skladbách - používá obtížnější způsoby smyku - se orientuje v notovém zápise - pod vedením učitele rozvíjí své hudební představy - vnímá odlišnosti hudby z různých stylových obdobích - dokáže sám nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu - zahraje podle svých schopností skladbu z listu - se uplatňuje v komorních nebo souborových uskupeních II.stupeň 1.ročník žák - využívá výsledků dřívějšího studia a navazuje na nové učivo - zná různé smyčcové techniky/détaché,martele,staccato,spiccato,/různé smykové kombinace/ - uplatňuje prstovou techniku - využívá sluchové sebekontroly - rozvíjí vlastní hudební projev 2.ročník žák - využívá větší pohyblivosti a obratnosti pravé i levé ruky - zahraje z listu jednoduché komorní skladby - interpretuje skladby menšího charakteru zpaměti - dokáže rozlišit jednotlivé styly a období houslové literatury

25 25 3.ročník žák - dokáže samostatně pracovat, aby si pro celý život osvojil správné návyky při nácviku nových skladeb a stylů - je schopen projevovat muzikálnost i svoji osobnost ve výrazu hrané skladby - dokáže využít složitější druhy smyků a v levé ruce výměny v polohách - samostatně pracuje na kvalitě tónu - se orientuje ve smycích, prstokladech - rozlišuje různé druhy interpretace dané skladby jednotlivými interprety a tvoří si svůj vlastní názor 4.ročník žák - umí samostatně pracovat s kvalitou a barvou tónu - dokáže si vytvořit vlastní názor na slyšenou interpretaci skladeb z různých stylových období a žánrů - využívá složitější druhy smyků a umí se v levé ruce volně pohybovat po celém hmatníku - se uplatňuje v souborech nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření a aktivně spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku, způsobu interpretace a výrazu - vyhledává skladby podle vlastního výběru a podle svých možností je samostatně nastuduje Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Společné muzicírování - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Společné muzicírování je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Komorní hra smyčcových nástrojů - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní hra smyčcových nástrojů je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět: Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

26 Studijní zaměření Hra na violoncello Charakteristika Violoncello je v celosvětovém měřítku jedním z nástrojů, který skladatelé nejčastěji používají. Hra na nástroj klade značné nároky na hudební, fyziologické a intelektuální dispozice hráče. Současně rozvíjí všechny složky jeho hudebních schopností smysl pro intonaci, rytmus, kvalitu tónu. V hudební praxi se violoncello uplatňuje jako nástroj sólový, v kombinaci s jinými nástroji, v komorní a orchestrální hře. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Společné muzicírování, Komorní hra smyčcových nástrojů a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na violoncello Nauka o hudbě Společné muzicírování Komorní hra smyčcových nástrojů Nepovinný Pěvecký předmět sbor 0,5-1 0, Poznámky k hodinové dotaci: 1) Na návrh učitele Hry na violoncello mohou předmět Společné muzicírování navštěvovat i žáci nižších ročníků. 2) Hodinové dotace předmětu Společné muzicírování schvaluje ředitelka na návrh vyučujícího hlavního oboru. 3) Žáci studijního zaměření Hra na violoncello mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na violoncello Přípravné studium žák - pracuje na správném a uvolněném sezení, držení nástroje a smyčce - koordinuje pohyby obou rukou - spojuje orientaci na hmatníku se čtením jednoduchého notového zápisu - pracuje na nácviku jednoduchých lidových říkadel a písních zpaměti - hraje pizzicato, případně smyčcem

27 27 I.stupeň 1. ročník žák - zvládá při hře správné a přirozené držení těla a nástroje - pracuje na správném postavení levé ruky a držení smyčce - hraje pizzicato - hraje v horní a dolní polovině smyčce i celým smyčcem - spojuje následně funkce levé a pravé ruky - ovládá základní prstoklad - zvládá přechody na vedlejší prázdnou strunu - hraje jednoduchou lidovou píseň či skladbičku zpaměti 2. ročník žák - zná funkci levé a pravé ruky - se orientuje na hmatníku v základní poloze na všech strunách - hraje legato - je schopen střídat hru na dvou strunách samostatně i v legátu - hraje jednoduché lidové písně a přednesové skladbičky - ovládá plynulou výměnu smyku v přiměřeném tempu - hraje durovou stupnici v základní poloze a v rozsahu jedné oktávy 3. ročník žák - využívá při hře základní návyky a dovednosti - tvoří dle svých schopností kvalitní tón, ovládá hru celým i polovinami smyčce - hraje jednoduchá prstová a smyková cvičení - dokáže zahrát sníženou polohu prvním prstem - podle individuálních možností hraje přednesové skladby zpaměti - používá základní výrazové prostředky, je schopen jimi vyjádřit náladu skladby - podle individuálních hráčských schopností hraje stupnice durové v základní poloze v rozsahu jedné oktávy 4. ročník žák - tvoří kvalitní tón - má povědomí o intonační sebekontrole - využívá při hře základní dynamická znaménka - ovládá smyky martelé a staccato - zvládá rozšířenou polohu zvýšenou a sníženou - dokáže výměnu do rozšířených poloh - dokáže výměnu do 4/7 polohy - reprodukuje složitější rytmický zápis s využitím šestnáctinových not a hru v tečkovaném rytmu - hraje náročnější skladby - hraje durové stupnice v rozsahu 2 oktáv, mollové stupnice v rozsahu 1 oktávy

28 28 5. ročník žák - zvládá střídání úzké a široké polohy - ovládá přirozené flagioletty - rozvíjí pod vedením učitele hudební představy - zvládá plynule výměnu poloh, také 2 a 3 polohu - hraje vibráto - hraje durové a mollové stupnice, prstová cvičení, etudy a přednesové skladby podle stupně individuální hudební vyspělosti 6. ročník žák - zvládá plynulé výměny probraných poloh -využívá při hře jejich kombinace v úzké i široké poloze - kontroluje čistotu intonace a kvalitu tónu - ovládá smyky détaché, martelé, legáto - využívá ve hře dynamiku a vibráto - tvoří melodii a hudební frázování, dynamicky a tempově odlišuje studované skladby - používá ve hře stupnic různé smyky 7. ročník žák - využívá při hře všechny možnosti dynamického způsobu hry - zvládá obtížnější způsoby smyků - hraje v různých polohách na hmatníku - hraje základní dvojhmaty dle individuální technické vyspělosti - čte dobře notový zápis a orientuje se v něm - si vytváří vlastní názor na probíranou skladbu - pod vedením učitele a svého individuálního hudebního rozvoje je schopen rozlišit výrazové prostředky různých slohových období a žánrů - samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu - zvládá hru z listu přiměřené obtížnosti - hraje prstová cvičení a etudy z probírané školy - hraje durové a mollové stupnice přes dvě oktávy - podle stupně individuálního hudebního vývoje hraje přednesové skladby nebo jejich části II.stupeň ročník žák - ovládá základní a rozšířené polohy - hraje výměny do 7 polohy - hraje stupnice a akordy dur do 3 oktávy ( do 2 kř. ) - cvičí postavení ruky v palcové poloze - se orientuje v notovém zápise skladeb - samostatně využívá dynamiku a další výrazové prostředky - samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu - si vytváří názor na vlastní interpretaci

29 ročník žák - pracuje samostatně - je schopen interpretačně rozlišit různá stylová období - ovládá kvalitu tónu, dynamické odstíny - hraje stupnice a akord dur a moll, technická cvičení, etudy a přednesové skladby, které odpovídají úrovni jeho individuálního hudebního vývoje a hráčských možností - využívá své dovednosti v souborové hře Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Společné muzicírování - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Společné muzicírování je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Komorní hra smyčcových nástrojů - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní hra smyčcových nástrojů je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět: Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

30 5.2.7 Studijní zaměření Hra na kytaru Charakteristika Kytara ve všech svých podobách, jako je klasická, westernová nebo elektrická, nabyla v naší zemi v posledních letech neuvěřitelného rozkvětu. Je využívaná snad ve všech žánrech a stylech hudby. Cílem naší výuky I a II. stupně ve hře na kytaru je vychovat z žáka samostatně činného a schopného hráče, který se po skončení stupně (I., II.) bude umět nadále sám rozvíjet, a to jak sólově, tak skupinově. Těm nejtalentovanějším pak můžeme ukázat cestu na střední uměleckou školu a nadále rozvíjet jejich talent a osobitost v hudbě. V naší škole se věnujeme zejména výuce klasické hry na kytaru. Žák se zapojuje do kolektivní výuky, a to prostřednictvím hry v komorních souborech nebo v orchestrech. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Kytarová komorní hra a Pěvecký sbor zpěv probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na kytaru Nauka o hudbě Kytarová komorní hra Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Žáci studijního zaměření Hra na kytaru mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na kytaru Přípravné studium žák - zvládá základní popis nástroje a názvy strun - dokáže intonovat jednotlivé tóny - hraje s dopadem - hraje na prázdných strunách v jednoduchých rytmických cvičeních (4/4,2/4) - rozezná náladu melodie (veselá/smutná) - dle svých schopností vystoupí na veřejném vystoupení za doprovodu učitele

31 31 I. stupeň: 1. ročník žák - dle svých fyziologických dispozic splňuje správné držení těla a nástroje, postavení rukou - zvládá stručný popis nástroje (jeho hlavních částí), terminologii P.R. a L.R. - při hře využívá střídavý úhoz i, m prstu s dopadem - zvládá hru palcem na prázdných basových strunách (dopad) - orientuje se na hmatníku v tónech v I. poloze bez posuvek (e g2) - hraje stupnici C DUR (c1 c2) - zvládá úhozy v různých rytmických obměnách na prázdných strunách - zahraje krátkou jednohlasou píseň 2. ročník žák - dokáže správně držet nástroj, upevňuje návyky správného postavení L.R a P.R. - zvládá stupnice DUR do 2 křížků (jedné oktávy) - zahraje široký dvojhlas (p i,m prsty s dopadem) - umí akord C dur (T5) - dokáže zahrát krátkou skladbu zpaměti 3. ročník žák - využívá základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, postavení rukou) a používá základní technické prvky hry (základní úhozy nebo úhoz pravé ruky s ohledem na kvalitu tónu, základní prstovou techniku) - umí stupnice do 4 křížků a jejich akordy v základním tvaru T5 (jednooktávové C,G,D,A,E) - uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem - podle svých individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu - vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky (dynamika p f) - hraje rytmicky/akordové jednoduché (2/4, ¾, 4/4 takt) písně ze zpěvníku tzv.špetkou nebo plektrem (trsátkem) 4. ročník žák - rozlišuje dynamiku (p mf f) - zvládá orientaci do V. pražce (přehled) - umí stupnice do 4 křížků a 1 bé (1oktávové i 2 oktávové) + jejich akord v základním tvaru (T5) - ovládá harmonický 3 hlas p i, m, a prsty - umí hrát apoyando i tirando 5. ročník žák - zná a používá současný dvojhlas, trojhlas pravé ruky, dle individuálních schopností - zvládá základní tónové rejstříky sul ponticello, sul tasto - je schopen vnímat kulturu tónu prstů - umí a, e moll stupnice i její kadenci v základním tvaru (T, S, D7)

32 32 6. ročník žák - pravidelně střídá i,m prsty v různých rytmických obměnách a složitějších rytmizacích - hraje stupnice do 3 bé - umí malé i velké barré, zná akordy k probraným stupnicím v základním tvaru (T5) i jejich kadence (T, S, D7) - rozezná skladby různých slohových období - orientuje se ve vyšší poloze 7. ročník žák - ovládá základní nástrojovou techniku (prstovou techniku střední obtížnosti), hraje s tónovou kulturou a je schopen naladit si nástroj - hraje plynule ve vyšších polohách a v základních tóninách, orientuje se v notovém zápise i ve složitějších rytmech - interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů doprovází podle notace i akordických značek, - hraje kadence a vytváří vlastní doprovody podle svých individuálních schopností - uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních - používá základní technické prvky hry (základní úhozy Apoyando,Tirando), zlepšuje kvalitu tónu, je schopen vnímat kulturu tónu prstů, ovládá harmonický čtyřhlas p i, m, a prsty - používá dynamické odstínění p mf f, zvládá základní tónové rejstříky sul ponticcelo, sul tasto, umí si naladit nástroj - zná noty šestnáctinové - tečkovaný rytmus, trioly (malé i velké), synkopický rytmus -orientuje se na hmatníku v tónech do XII. pražce, zná stupnice DUR s křížky i bé, moll (melod.) do 5 křížků a 3 bé - dle výběru a individuálních potřeb žák zahraje zpaměti skladbu lidovou, populární nebo z různých slohových období - střední obtížnost - zakončí I. cyklus veřejným vystoupením nebo závěrečnou zkouškou II.stupeň 1.ročník žák - navazuje na znalosti a dovednosti získané předchozím studiem - rozvíjí improvizační schopnost na jednoduchých písních v základních kadencích pomocí durových stupnic, pentatoniky a jejich pravidel - upevňuje hru z listu a její pohotovost - postupně zvyšuje nároky na kvalitu tónu, hraných skladeb je schopen o větší zvukovou kvalitu - zlepšuje a obohacuje svou techniku a složitější prvky legato vzestupné, sestupné, trylek a jiné ozdoby, přirozený i umělý flažolet - účastní se interních a veřejných vystoupení - aktivně/pasivně (koncerty, soutěže, festivaly, veletrhy, literatura, vyhledávání médií ) - hraje rytmicky/akordové písně ze zpěvníku nácvik doprovodů hra tzv. špetkou či plektrem trsátkem,

33 33 2.ročník žák - ovládá a využívá při hře správné elementární návyky - kombinuje různé techniky hry na daných skladbách a technických cvičeních - orientuje se v tónech na hmatníku do XII. polohy - umí vyjádřit a odstínovat pomocí získané techniky dynamiku a agogiku hrané skladby 3. ročník žák - užívá správné elementární návyky (držení těla, správné postavení rukou atd.) - umí si naladit nástroj bez použití ladičky - zná i jiná ladění nástroje - používá základní technické prvky hry (základní úhozy Apoyando,Tirando), umí legato, vzestupné/sestupné, přirozený i umělý flažolet - používá dynamické odstínění p mf f, zvládá základní tónové rejstříky sul ponticcelo, sul tasto, umí si naladit nástroj)nadále zlepšuje kvalitu tónu, je schopen vnímat kulturu tónu prstů při hraných skladbách - hraje rytmicky/akordové písně ze zpěvníku (lidové, evergreen, populární - účastní se interních a veřejných vystoupení - aktivně/pasivně (koncerty, soutěže, festivaly, veletrhy, literatura, vyhledávání médií ) 4. ročník žák - používá základní technické prvky hry (základní úhozy Apoyando,Tirando), umí legato, vzestupné/sestupné, přirozený i umělý flažolet, vibráto, různé ozdoby, dle svých schopností zvládá také tremolo, ovládá harmonický čtyřhlas i rozloženě p i, m, a prsty - používá dynamické odstínění pp p - mf f f, zvládá základní tónové rejstříky sul ponticcelo, sul tasto, umí si naladit nástroj, nadále zlepšuje kvalitu tónu, je schopen vnímat kulturu tónu prstů při hraných skladbách - zná možnosti tónů nehtů pravé ruky (levé ruky) - hraje rytmicky/akordové písně ze zpěvníku i různého individuálního výběru (lidové, evergreen, populární, standardy, latiny ) nácvik doprovodů tzv.špetkou či plektrem trsátkem, v jednoduchý/složených a složitějších rytmů (6/8, 8/8, 9/8, 12/8, 6/2, 5/4..) s akcenty - účastní se interních a veřejných vystoupení - aktivně/pasivně (koncerty, soutěže, festivaly, veletrhy, literatura, vyhledávání médií ), umí rozlišit různá období kytarové hudby, aplikuje získané dovednosti a znalosti samostatně na skladbách dle svých možností, je schopen samostatného nastudování skladeb podle vlastního výběru - zakončí II. cyklus veřejným vystoupením nebo závěrečnou zkouškou Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Kytarová komorní hra - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Kytarová komorní hra je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

34 Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Charakteristika Kytara ve všech svých podobách, jako je klasická, westernová nebo elektrická, nabyla v naší zemi v posledních letech neuvěřitelného rozkvětu. Je využívaná snad ve všech žánrech a stylech hudby. Cílem naší výuky I a II. stupně ve hře na kytaru je vychovat z žáka samostatně činného a schopného hráče, který se po skončení stupně (I., II.) bude umět nadále sám rozvíjet, a to jak sólově, tak skupinově. Těm nejtalentovanějším pak můžeme ukázat cestu na střední uměleckou školu a nadále rozvíjet jejich talent a osobitost v hudbě. V naší škole se věnujeme zejména výuce klasické hry na kytaru. Žák se zapojuje do kolektivní výuky, a to prostřednictvím hry v komorních souborech nebo v orchestrech. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Skupinová praxe, Komorní praxe a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na elektrickou kytaru Nauka o hudbě Skupinová praxe Komorní praxe Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Žáci studijního zaměření Hra na elektrickou kytaru mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na elektrickou kytaru Přípravné studium žák - opakuje říkadla a drobné melodicko-rytmické útvary v rozsahu tónové řady g,a,h,c,d,e - při hře cvičení, říkadel a písní nahlas počítá rytmus not celých, půlových a čtvrťových - nahlas zpívá při hře písní a říkadel - ovládá kombinovanou hru plektrem dolů nahoru - zvládá znělé hmaty prsty 1, 2, 3 levé ruky na tónech a, c, d

35 35 I. stupeň: 1. ročník žák - dle svých fyziologických dispozic splňuje správné držení těla a nástroje, postavení rukou - zvládá střídavé úhozy plektrem dolů - nahoru - používá základního dynamického rozlišení hry forte - piano - orientuje se na hmatníku podle hotového zápisu v rozsahu g1 g2 - zahraje zpaměti lidovou píseň nebo jednoduchou melodii - zahraje lidovou píseň nebo jednoduchou melodickou skladbičku s doprovodem učitele popřípadě podkladu na CD 2. ročník žák - dokáže správně držet nástroj, upevňuje návyky správného postavení L.R a P.R. - zvládá hru jednohlas na všech strunách - orientuje se na hmatníku podle notového zápisu v rozsahu celé diatonické řady v I. poloze - zvládá hru základních akordů v trojhlasu volným úhozem nebo s pomocí plektra - používá základní dynamické rozlišení p, mf, f - používá ritardando při ukončení fráze nebo na konci skladeb - dokáže zahrát krátkou skladbu zpaměti 3. ročník žák - využívá základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, postavení rukou) a používá základní technické prvky hry (základní úhozy nebo úhoz pravé ruky s ohledem na kvalitu tónu, základní prstovou techniku) - ovládá hru souzvuků sousedních strun plektrem a hru jednoduchých rozkladů na prázdných strunách i s využitím jednoduchých hmatů - orientuje se na hmatníku podle notového zápisu ve II. poloze na strunách e, h, g - podle svých individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu - zvládá podle obtížnosti hru čtyř až šestihlasých akordů a dokáže je využít při doprovodu písní - zahraje doprovod pomocí kvintových hmatů - při hře používá změn dynamiky crescendo a decrescendo 4. ročník žák - ovládá prstovou techniku střední obtížnosti, hraje s tónovou kulturou - ovládá techniku hry tlumení strun zápěstím pravé ruky P.M a zatlumení noty levou rukou - zvládá techniku vzestupného legata - orientuje se ve II. poloze v celém rozsahu a v chromatické řadě v I. poloze - používá a ovládá hru not šestnáctinových, synkop a tečkovaných rytmů - zvládá hmaty malého barré a malé kadence v I. poloze bez použití barré, dokáže se orientovat podle akordických značek - umí hrát přiměřeně obtížnou skladbu v jednoduché bluesové formě

36 36 5. ročník žák - ovládá techniku hry slide (skluz na následující tón) - zná techniku hry sestupného legata - orientuje se v V. poloze na strunách e, h, g - orientuje se v základních tóninách C, G, D, A, E, F dur + a, e, h, d moll - umí hrát malé kadence s rytmickými figuracemi doprovodu a s rozkladovou technikou - je schopen zahrát rockovou skladbu přiměřené obtížnosti 6. ročník žák - umí hru techniky vibrato, široké vibrato a vytažení struny o ¼ tónu - orientuje se v V. poloze v celém rozsahu a v VII. poloze na strunách e, h, g - ovládá akordové hmaty s použitím velkého barré i v polohách a využívá je při doprovodu písní - rozezná skladby různých slohových období - zahraje skladbu podle svého stylového zaměření rock, hard rock, metal, pop, jazz 7. ročník žák - zvládá jednoduché ozdoby a přirozené flažolety - orientuje se v VII. poloze v celém rozsahu a v IX. poloze na strunách e, h - ovládá základní nástrojovou techniku (prstovou techniku střední obtížnosti), hraje s tónovou kulturou a je schopen naladit si nástroj - interpretuje přiměřeně obtížné skladby podle vlastního stylového zaměření - hraje kadence a vytváří vlastní jednoduché doprovody s použitím malé kadence k jednoduché písni - uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních - zakončí I. cyklus veřejným vystoupením nebo závěrečnou zkouškou II.stupeň 1.ročník žák - navazuje na znalosti a dovednosti získané předchozím studiem - doposud probrané technické prvky zvládá zahrát s jistotou, čistě a dokonaleji - při hře využívá různých barevných rejstříků a odstínění, podle svých individuálních možností zdokonaluje kvalitu a kultivovanost tónu - upevňuje hru z listu a její pohotovost - účastní se interních a veřejných vystoupení - aktivně/pasivně (koncerty, soutěže, festivaly, veletrhy, literatura, vyhledávání médií )

37 37 2.ročník žák - ovládá a využívá při hře správné elementární návyky - kombinuje různé techniky hry na daných skladbách a technických cvičeních - zvládá techniku vícenásobného legata, melodické ozdoby nátryl, trylek, vytažení struny o ½ a 1 tón - upevňuje hru z listu a její pohotovost - účastní se interních a veřejných vystoupení - aktivně/pasivně (koncerty, soutěže, festivaly, veletrhy, literatura, vyhledávání médií ) 3. ročník žák - užívá správné elementární návyky (držení těla, správné postavení rukou atd.) - ovládá techniku hry tapping pravou rukou - zvládá hru umělých flažolrtů - účastní se interních a veřejných vystoupení - aktivně/pasivně (koncerty, soutěže, festivaly, veletrhy, literatura, vyhledávání médií ) 4. ročník žák - navazuje na znalosti a dovednosti získané předchozím studiem - doposud probrané technické prvky zvládá zahrát s jistotou, čistě a dokonaleji - ovládá techniku unisono vytažení - používá technické dovednosti při tvorbě sóla, popřípadě při improvizaci - hraje vyrovnaně, dokáže samostatně použít různé barevné a dynamické odstínění ke správné interpretaci skladeb různých žánrů - účastní se interních a veřejných vystoupení - aktivně/pasivně (koncerty, soutěže, festivaly, veletrhy, literatura, vyhledávání médií ) Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Skupinová praxe - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Skupinová praxe je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Komorní praxe - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní praxe je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

38 Studijní zaměření Hra na klavír Charakteristika Klavír je jeden z nejoblíbenějších nástrojů, protože v praxi získává široké uplatnění v různých hudebních stylech a žánrech. Nabízíme žákům již od pěti let, aby nahlédli do oblasti klavírní hry a postupem času tak získali uplatnění v hudebním světě. Během studia se také seznámí a zapojí do komorní hry, nebo čtyřruční hry a získávají tak dovednosti při souborové hře. Pro ty, kteří mají zájem studovat hru na klavír na vyšší úrovni, je možnost připravit se na přijímací zkoušky na různé typy hudebních škol, např. konzervatoře, či střední nebo vysoké školy hudebního a pedagogického zaměření. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Komorní hra klávesových nástrojů a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na klavír Nauka o hudbě Komorní hra klávesových nástrojů Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Žáci studijního zaměření Hra na klavír mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovaných předmětů Vyučovací předmět Hra na klavír Přípravné studium žák - zná správný posed u klavíru, postavení ruky - rozlišuje zvuky, tón a šum - umí vyhledat stejné klávesy na klaviatuře - zahraje píseň podle sluchu, případně i s jednoduchým doprovodem - se orientuje v jednoduchém notovém zápisu I. stupeň 1.ročník žák - zvládá správný posed u klavíru, postavení ruky - se orientuje na klaviatuře a v jednoduchém notovém zápisu - zahraje jednoduché doprovody k písním (dudácká kvinta apod.) - zvládá základní technické dovednosti (legato, staccato, portamento)

39 39 2.ročník žák - umí durové stupnice do 2 křížků protipohybem + T5 - rozlišuje základní dynamická a tempová označení - se orientuje v notovém záznamu v houslovém a basovém klíči - zahraje jednoduchou skladbu zpaměti - doprovází lidové písně jednoduchým doprovodem 3.ročník žák - zvládá durové stupnice do 4 křížků přes 2 oktávy protipohybem, T5 + obraty k daným stupnicím v legátu, staccatu, rozloženě - rozvíjí pohotovost prstů a plynulost hry - používá pedál s pomocí pedagoga - zahraje zpaměti přiměřeně náročnou skladbu - zvládá osamostatnění rukou a dynamické rozlišení melodie od doprovodu - vnímá náladu skladeb, je schopen vyjádřit ji elementárními výrazovými prostředky 4.ročník žák - zvládá durové stupnice v rovném pohybu přes 2 oktávy, T5 + obraty - zahraje jednoduché melodické ozdoby - rozlišuje jednotlivé složky hudby (dynamika, rytmus, tempo) - dokáže výrazově odlišit náladu skladeb, melodii a doprovod - je schopen sluchové sebekontroly - se aktivně zapojuje do souborové hry nebo pěveckého sboru 5.ročník žák - zahraje vybrané durové i mollové stupnice s křížky i béčky v rovném pohybu, T5 + obraty k daným stupnicím - využívá pedál podle sluchu - využívá vhodnou artikulaci a frázování v přiměřeně obtížných skladbách z různých stylových období - je schopen hry z listu - prohlubuje vyrovnanost hry v pasážových cvičeních 6.ročník žák - umí zahrát stupnice kombinovaným způsobem, T5 + obraty daným stupnicím - využívá dosavadních technických dovedností k interpretaci skladeb různých stylů a žánrů - při interpretaci skladeb používá dynamiku, vhodnou artikulaci a agogiku - hraje zpaměti - je schopen nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu

40 40 7.ročník žák - zvládá hru stupnic kombinovaným způsobem, T5 + obraty k daným stupnicím - využívá získaných výrazových a technických dovedností při nácviku a interpretaci skladby - zahraje skladbu zpaměti - je schopen sluchové sebekontroly při studování programu k absolventskému výstupu po stránce technické, výrazové, pamětní a stylové - ukončuje studium I.stupně veřejným nebo interním vystoupením II.stupeň 1.ročník žák - využívá a rozvíjí technické i výrazové prvky získané z I.st. - se zapojuje do kolektivní výuky - se podílí na výběru skladeb volbou z různých žárů a stylů podle svých preferencí - je schopen samostatného studia při nácviku skladeb 2.ročník žák - dle svých možností interpretuje jednodušší skladby z listu - uplatňuje získané dovednosti z komorní praxe na veřejném vystoupení - hraje delší skladby zpaměti - zvládá podle svých individuálních schopností technické dovednosti (vyrovnaná pasážová hra v rychlejším tempu, melodické ozdoby, oktávy, 3 a 4 hlasé akordy) 3.ročník žák - se zapojuje do kolektivní výuky - zdokonaluje své dovednosti při interpretaci nesólových skladeb - poslouchá profesionální nahrávky významných interpretů a využívá jich k samostatnému nastudování skladeb - vytváří doprovody k lidovým a umělým písním 4.ročník žák - využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti (z dějin hudby, hudební teorie, hudebních forem) k seberealizaci v hraných skladbách - je schopen vyjádřit svůj vlastní názor na interpretaci skladby různých stylových období a žánrů - si vybírá k nastudování skladby podle svých vlastních preferencí - ukončuje studium veřejným nebo interním absolventským vystoupením Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou

41 41 Vyučovací předmět Komorní hra klávesových nástrojů - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní hra klávesových nástrojů je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

42 Studijní zaměření Hra na keyboard Charakteristika Elektronické klávesové nástroje se uplatňují jako sólový nástroj, pro své zvukové a technické možnosti se využívají také k doprovodům jiných nástrojů či zpěvu nebo jako součást nejrůznějších hudebních souborů. Nejčastěji jsou tyto nástroje spojovány s populární hudbou, ale není výjimkou, že se s nimi setkáváme i v tvorbě soudobých skladatelů vážné hudby a v klasických orchestrech. Při výuce hry na keyboard si žáci osvojují základy klavírní hry, musí však zvládnout nástroj i po stránce technické. Toto propojení jim umožňuje interpretovat skladby nejrůznějších období a stylů, ať už se jedná o díla klasické klavírní literatury, či písně a skladby z oblasti populární hudby. Výuka hry na keyboard je vhodná pro všechny věkové kategorie. Žáci se vyučují individuálně nebo ve skupině maximálně 2 žáků. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Komorní hra klávesových nástrojů a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na keyboard Nauka o hudbě Komorní hra klávesových nástrojů Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Žáci studijního zaměření Hra na keyboard mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovaných předmětů: Vyučovací předmět Hra na keyboard Přípravné studium žák - umí u nástroje správně sedět - zná správné postavení ruky - se orientuje na klávesnici - umí číst noty na houslový klíč - zvládá hru portamento - zahraje podle sluchu a podle not jednoduchou píseň

43 43 I.stupeň 1. ročník žák - má osvojeny základní návyky při hře (správné sezení u nástroje, postavení rukou apod.) - se orientuje na klávesnici - je schopen zahrát jednoduchou píseň v pětiprstové poloze - zvládá podle svých možností základní klavírní úhozy (portamento, legato, staccato), dokáže zahrát dvojhmaty - hraje oběma rukama dohromady - s pomocí učitele využívá při hře základní technické možnosti nástroje (např. metronom, jednoduchý rytmický doprovod) 2. ročník žák - zvládá hru dvojhmatů a akordů - hraje podklady a překlady - dokáže zahrát vybrané durové stupnice dohromady v protipohybu, ke stupnicím akord a obraty zvlášť - podle potřeby využívá při hře celý rozsah klaviatury - reprodukuje jednoduchý rytmický zápis, orientuje se v taktu 2/4, 3/4, 4/4 - při hře využívá základní funkce automatického doprovodu (předehra, dohra) - dokáže doprovodit píseň pomocí základních harmonických funkcí (T, S, D) 3. ročník žák - využívá při hře dosud získané základní návyky a dovednosti (sezení u nástroje, postavení rukou, orientace na nástroji) a základní technické prvky (základní úhozy) - hraje vybrané stupnice dohromady v rovném pohybu i protipohybu (moll. melodickou pouze v rovném pohybu), T5 a obraty dohromady - hraje jednoduché skladby různých stylových období, vybrané skladby dokáže zahrát zpaměti - podle individuálních schopností pracuje při nácviku vybraných skladeb s elementárními výrazovými prvky (dynamika, tempo, nálada skladby) - dokáže samostatně pracovat se základními funkcemi nástroje, umí je použít k doprovodu písně či jednoduché melodie - podle udaného taktu dokáže zvolit vhodný typ rytmického doprovodu (valčík, pochod apod.) 4. ročník žák - dokáže zahrát v protipohybu mollovou melodickou stupnici - umí zahrát složitější rytmické útvary - při hře používá jednoduchý pedál (podle pokynů učitele nebo podle zápisu) - hraje skladby různých stylových období (dokáže zahrát přiměřeně obtížnou skladbu období baroka, nebo klasicismu) - zvládá hru jednodušších písní z oblasti populární hudby - při hře využívá různé zvukové možnosti nástroje (rejstříky, efekty) - zvládá složitější hru v automatickém režimu (intro, ending, fill in) - je schopen souhry s jiným nástrojem

44 44 5. ročník žák - zvládá hru technicky náročnějších skladeb - zahraje jednoduchou polyfonní skladbu - dokáže zahrát jednoduché melodické ozdoby (příraz, skupinka) - ovládá základy pedalizace a dokáže je využít při hře, uplatňuje sluchovou sebekontrolu - má povědomí o základních žánrech populární hudby, s pomocí učitele využívá své znalosti při tvorbě doprovodu k písním - v doprovodu písní používá kromě T, S, D i vedlejší kvintakordy 6. ročník žák - k probíraným stupnicím hraje žák kadenci - zná harmonické značky, dokáže podle nich samostatně vytvořit jednoduchý doprovod - transponuje vybranou píseň či melodii do jiné tóniny - hraje z listu přiměřeně obtížnou skladbu - vnímá charakter hrané skladby, při hře dokáže pracovat s dynamikou, agogikou, výrazem - má osvojeny návyky potřebné pro veřejné vystoupení (oblečení, chování, interpretační dovednosti) 7. ročník žák - při hře využívá a propojuje všechny doposud získané dovednosti a návyky technické i výrazové - zná durové i mollové (melodické a harmonické) stupnice, dokáže je zahrát dohromady přes dvě oktávy, ke stupnicím akord a obraty dohromady - se orientuje v základních hudebních formách, zvládá jednoduchou cyklickou formu a základy polyfonní hry - při hře vybraných přednesových skladeb pracuje samostatně s výrazovými prvky - umí samostatně používat pedál - samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, při samostudiu (i při hře) uplatňuje sluchovou sebekontrolu - dokáže samostatně pracovat s funkcemi automatického doprovodu (výběr vhodných rejstříků a rytmických doprovodů), umí samostatně tvořit doprovody k písním a vybraným melodiím - je schopen uplatnit se při doprovodu jiného nástroje či zpěvu

45 45 II. stupeň ročník žák - zvládá základní technické a výrazové prvky klavírní hry, podle svého zájmu a zaměření je dále rozvíjí - hraje vybrané stupnice v různých rytmických variantách, vybrané akordy ve čtyřhlasé úpravě, velký rozklad - hraje náročnější skladby různých stylových období (podle možností EKN) - ovládá hru základních melodických ozdob - dokáže samostatně tvořit prstoklad skladeb ročník žák - při studiu skladeb pracuje samostatně s technickými i výrazovými prvky - dokáže samostatně používat pedál - zná technické možnosti svého nástroje, je obeznámen s pokročilejšími funkcemi a dokáže je při hře využít - je schopen aktivního poslechu skladeb klasické hudební literatury i populární hudby, dokáže přiměřenou formou vyjádřit svůj názor na znějící hudbu - projevuje samostatnost při výběru skladeb k interpretaci - dokáže zahrát jednoduchou skladbu z listu - je schopen souhry s jiným nástrojem, dokáže doprovodit melodický nástroj nebo zpěv, podle možností se aktivně účastní komorní nebo souborové hry Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Komorní hra klávesových nástrojů - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní hra klávesových nástrojů je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

46 Studijní zaměření Hra na akordeon Charakteristika Akordeon je přenosný vícehlasý nástroj. Nejčastěji je spojován s lidovou hudbou, ovšem málokdo ví, že se díky své barevnosti dá využít k hraní všech možných období a stylů. Plní funkci jak sólového, tak i souborového a doprovodného nástroje. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Komorní hra akordeonů a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na akordeon Nauka o hudbě Komorní hra akordeonů Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Žáci studijního zaměření Hra na akordeon mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na akordeon Přípravný ročník žák - se seznamuje s nástrojem - zvládá popis hlavních částí nástroje - osvojuje si správné sezení za nástrojem - dokáže zahrát jednoduchou lidovou píseň v pětiprstové poloze I. stupeň 1. ročník žák - zvládá vedení měchu a postavení rukou - orientuje se v rozsahu 5 tónů v klávesové části a zná 4 tóny v základní řadě basů - rozlišuje základní dynamické značky -f, p - je informován o základních tempech pomalu-rychle - dle svých schopností zvládne zahrát jednoduchou lidovou píseň 2. ročník žák - rozšiřuje pětitónový rozsah podle svých schopností -zvládá hru oběma rukama dohromady - rozlišuje tempo-pomalu, rychle - hraje podle dynamických značek - f, p, mf, crescendo, decrescendo - zahraje stupnici C dur podle svých schopností každou rukou zvl.

47 47 3. ročník žák - zahraje durovou stupnici se základním akordem a jeho obraty každou rukou zvl. - rozlišuje a zvládá hru legata a staccata - zdokonaluje samostatnost a nezávislost rukou 4. ročník žák - ovládá hru legata a staccata - zvládá základy dvojhlasé hry - seznamuje se s mollovými akordy - zapojuje se do kolektivní hry - zvládne zahrát skladby různých stylových období v rámci svých schopností 5. ročník žák - zdokonaluje kulturu tónu pomocí měchové techniky - uplatňuje při hře rejstříkovou techniku - dokáže zahrát jednoduchou píseň podle akordických značek 6. ročník žák - hrou stupnic a etud zdokonaluje své technické schopnosti - dokáže rozlišit hlavní zásady při interpretaci skladeb různých žánrů a stylů - formou hry z listu vybraných skladeb zdokonaluje orientaci v notovém zápise - zvládá transpozici jednoduché lidové písně 7. ročník žák - orientuje se s jistotou při hře v melodické i basové části nástroje - ovládá plynulé vedení měchu - podílí se na výběru skladeb - s pomocí pedagoga se zamýšlí nad obsahovou stránkou skladby, jeho interpretací, frázováním a dynamikou - dokáže z větší části samostatně nastudovat skladbu - svými technickými a výrazovými dovednostmi umí reprezentovat nástroj na veřejnosti II.stupeň 1. ročník žák - dokáže rozlišit hru různých žánrů a stylů - je schopen měkkého a ostrého nasazení tónu - vhodným způsobem používá a zdokonaluje rejstříkovou techniku 2. ročník žák - při hře využívá základy artikulační techniky - ví, jak si počínat při hře podle akordových značek - zpaměti interpretuje vybrané skladby 3. ročník žák - má odborné znalosti, jak technicky nacvičit obtížná místa v přednesových skladbách - ovládá nástrojové, technické a výrazové schopnosti nástroje - zvládná kultivované ukončení tónu a využívá střídavý měch

48 48 4.ročník žák - ovládá práci s tónem, základy frázování a dále si rozvíjí svou hudební paměť - samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu - při hře využívá znalosti o výrazu hrané skladby a je schopen vlastního názorového vyjádření - jako amatérský hráč je schopen zapojit se do kulturně společenského života Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Komorní hra akordeonů - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Komorní hra akordeonů je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

49 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Charakteristika Zobcová flétna patří mezi dechové nástroje. Dítě se naučí pracovat s dechem, a to může později využít ve hře na jiné dechové nástroje. Žák získá základy, které mu umožní uplatnit se podle svých schopností a zájmů jako dobrý hudebník amatér nebo si zvolit hru na dechový nástroj jako své povolání a zaměřit se na odborné studium. Žáci se účastní různých hudebních soutěží, kde si ověří doposud nabyté znalosti a mají srovnání s žáky ve stejné věkové kategorii. Zobcová flétna má uplatnění ve hře sólové a souborové ve vážné hudbě i v hudbě populární. Žáci se vyučují individuálně nebo ve skupině maximálně 3 žáků. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Soubor zobcových fléten a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na zobcovou flétnu Nauka o hudbě Soubor zobcových fléten Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Na návrh učitele Hry na zobcovou flétnu mohou předmět Soubor zobcových fléten navštěvovat i žáci nižších ročníků. 2) Hodinové dotace předmětu Soubor zobcových fléten schvaluje ředitelka na návrh vyučujícího hlavního oboru. 3) Žáci studijního zaměření Hra na zobcovou flétnu mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na zobcovou flétnu Přípravný ročník žák - učí se správnému postoji a držení nástroje - seznamuje se s tvořením tónu a zvládá jednoduché rytmy v celém a tříčtvrťovém rytmu - zvládá hru na ozvěnu - osvojuje si základní správné návyky při hře na zobcovou flétnu.

50 50 I.stupeň 1.ročník žák - zná základy správného nadechování a tvoření tónů. - zná funkci jazyka, nasazení a ukončení tónu. - získá rozsah od D1 do D2 a orientuje se v notové osnově dle získaného rozsahu.. - rozlišuje noty celé, půlové a čtvrťové. - dbá na správnou údržbu nástroje/čištění/. 2.ročník žák - získává návyky pravidelné přípravy. - rozvíjí artikulaci non legato a legato. - hraje zpaměti jednoduchou skladbičku nebo lidovou píseň. - rozvíjí rytmické cítění, zná noty osminové. 3.ročník žák - umí rozlišit tempo pomalé a rychlé. - je schopen souhry s dalším nástrojem. - seznamuje se s použitím metronomu. - poznává jednoduché skladby odlišného charakteru. 4.ročník žák - je podle individuálních schopností motivován a zaměřován ke hře na různé typy zobcových fléten- altovou, tenorovou, basovou. - účastní se komorní nebo souborové hry. 5.ročník žák - využívá získané poznatky a dovednosti. - zdokonaluje prstovou a dechovou techniku v součinnosti s jazykem. - rozšiřuje artikulaci, zná staccato jednoduché a dvojité, portamento, akcent. - umí rozlišit základní dynamická znaménka. 6.ročník žák - zdokonaluje artikulaci - poznává náročnější skladby různých hudebních žánrů od renesanční hudby až po hudbu současných autorů. - dokáže zahrát z listu jednoduchou skladbu. 7.ročník žák - zná a umí zahrát chromatický pohyb v celém rozsahu nástroje. - zvládá složitější rytmické útvary: trioly, tečkovaný rytmus, šestnáctinové noty. - hraje správně rytmický a dynamický notový zápis a uplatňuje nástroj v sólové a komorní hře.

51 51 II.stupeň 1.ročník žák - umí zahrát základní melodické ozdoby. - poznává interpretaci skladeb různých stylových období. 2.ročník žák - transponuje jednoduché skladby /oktávová transpozice/. - používá melodické ozdoby dle stylových období. 3.ročník žák - dbá na propracování všech artikulačních a hudebně výrazových prostředků - interpretuje náročnější skladby. - rozvíjí cit pro stavbu hudební fráze hraných skladeb. 4.ročník žák - samostatně řeší nádechy a frázování při interpretaci skladeb. - aktivně se zapojuje do výběru skladeb dle svého zaměření. - je schopen pokračovat v samostatné tvořivé práci a aktivně se zapojit v amatérském souboru. Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Soubor zobcových fléten - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Soubor zobcových fléten je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

52 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Charakteristika Příčná flétna je nástroj se širokým uplatněním ve hře sólové, komorní i orchestrální, souborech, vážné i populární hudbě. Cílem hry na příčnou flétnu je vést žáka k rozvoji hudebnosti a technické i nátiskové úrovni, aby byl schopen tvořivé interpretace hudebních skladeb a vychovat z něj dobrého amatéra, schopného aktivně hrát v amatérském souboru. Velmi talentovaní žáci mohou zvolit hru na příčnou flétnu jako své povolání a využít tak nabytých znalostí i dovedností, jako základ k profesionálnímu studiu na konzervatoři. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Soubor příčných fléten a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na příčnou flétnu Nauka o hudbě Soubor příčných fléten Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Na návrh učitele Hry na příčnou flétnu mohou předmět Soubor příčných fléten navštěvovat i žáci nižších ročníků. 2) Hodinové dotace předmětu Soubor příčných fléten schvaluje ředitelka na návrh vyučujícího hlavního oboru. 3) Žáci studijního zaměření Hra na příčnou flétnu mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na příčnou flétnu Přípravné studium žák - zná správný postoj a držení nástroje - zvládá žeberně bránicové dýchání - je seznámen s funkcí jazyka a prstů - zahraje pětitónový rozsah od G do D. I. stupeň 1. ročník žák - dbá na správný postoj, držení flétny a tvoření tónů - zlepšuje správné nasazování tónů - zvládá tvrdé nasazení a měkké nasazení kořenem jazyka - učí se tvořit přefukovaný tón. Rozsah tónů od D do E.

53 53 2. ročník žák - zdokonaluje kvalitu tónů ve dvoučárkované oktávě. - rozšiřuje hraní přefukovaných tónů do tříčárkované oktávy - je seznámen s artikulací: legato, staccato, portamento - hraje kratší, jednoduché skladby zpaměti. Rozsah tónů od D do D. 3. ročník žák - využívá a zdokonaluje základní dovednosti - učí se dodržovat hudební fráze - seznamuje se s melodickými ozdobami (trylek, příraz, nátryl aj.) - orientuje se v durových a mollových stupnicích, používá tónický kvintakord - s učitelem se učí dovednosti v souhře s dalším nástrojem. 4. ročník žák - používá v přednesu dynamická znaménka p, mf, f, crescendo a decrescendo - rozlišuje tempo pomalé a rychlé a rozvíjí cit pro agogiku - hraje zpaměti stupnice, akordy i drobné přednesové skladby - vytváří si správný postup při domácí přípravě - uplatňuje se v souboru. 5. ročník žák - rozvíjí techniku prstů a dechu - zkvalitňuje všechny druhy artikulací, které jsou podmínkou pro dosažení působivého přednesu - učí se při hře používat rovný tón i vibrato - vnímá intonaci. 6. ročník žák - zdokonaluje prstovou techniku i hudební výraz přednesových skladeb - dokáže nastudovat a interpretovat náročnější skladby, např. sonátu nebo koncertní větu pomalého a rychlého charakteru - používá v rychlejších pasážích skladeb dvojité staccato - vnímá náladu skladby a tuto náladu umí vyjádřit a interpretovat získanými výrazovými prostředky. 7. ročník žák - hraje chromatiku od různých tónů přes celý rozsah - ovládá transpozici úměrně svým schopnostem - využívá svých interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru

54 54 II. stupeň 1. ročník žák - pracuje na dalším uvolnění a odlehčení nátisku - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónů a intonaci - se seznamuje skladbami současných hudebních skladatelů. 2. ročník žák - zvládá hru z listu, které předchází vizuální příprava, zjištění tóniny, tempa, frázování a zařazení skladby do slohového období - zdokonaluje prstovou techniku i hudební výraz přednesových skladeb 3. ročník žák - při interpretaci využívá všech artikulačních prvků: legata, non legata, staccata jednoduchého i dvojitého, akcentu - rozvíjí výrazovou stránku hry - cit pro stavbu hudební fráze a stylový výraz hraných skladeb. 4. ročník žák - si vytváří názor na vlastní i slyšenou interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů - aktivně se zapojuje do souborů nejrůznějšího obsazení a zodpovědně spolupracuje na vytváření společného výrazu a způsobu interpretace skladeb - seznamuje se s interpretací a frázováním v oblasti taneční a jazzové hudby. Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Soubor příčných fléten - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Soubor příčných fléten je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

55 Studijní zaměření Hra na hoboj Charakteristika Hoboj patří k málo známým a méně rozšířeným nástrojům.hra na něj je fyzicky náročná, proto nabízíme jeho výuku podle vyspělosti žáka. První ročníky studia jsou zaměřeny na sólovou hru a po zvládnutí intonačních a technických dovedností se žák zapojuje do hry v souborech. Pro ty, kteří mají zájem studovat hru na hoboj na profesionální úrovni, je možnost připravit se na přijímací zkoušky na různé typy hudebních škol, např. konzervatoře, či střední nebo vysoké školy hudebního zaměření. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Komorní hra hobojů a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na hoboj Nauka o hudbě Hobojová komorní hra Nepovinný Sborový předmět zpěv Poznámky k hodinové dotaci: 1) Na návrh učitele Hry na hoboj mohou předmět Komorní hra hobojů navštěvovat i žáci nižších ročníků. 2) Žáci studijního zaměření Hra na hoboj mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na hoboj Přípravné studium Vzhledem k fyzické náročnosti je přípravné studium řešeno hrou na zobcovou flétnu (viz Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu, kap ). Podle fyzické vybavenosti je žák zařazen do 1. ročníku. I.stupeň 1.ročník žák - zvládá správný postoj a držení nástroje - zná funkci nátisku - umí složit a rozložit nástroj - umí pečovat o strojek a zacházet s ním - je seznámen s houslovým klíčem

56 56 2.ročník žák - pracuje na upevnění nátisku - se orientuje v jednotlivých taktech (např. 2/4, ¾, 3/8) - se orientuje v notovém záznamu v houslovém klíči - umí zahrát jednoduchou písničku zpaměti - hraje v rozsahu jedné oktávy 3.ročník žák - hraje stupnici G-dur a F-dur - zvládá čtení not v houslovém klíči - rozvíjí dosud poznané vědomosti - vnímá kvalitu tónu 4.ročník žák - hraje v rozsahu c1 až c3 - tvoří tón, pracuje s nátiskem - rozlišuje jednotlivé složky hudby (dynamika, rytmus, tempo) - se seznamuje s hrou tenuto a staccato - je schopen sluchové sebekontroly 5.ročník žák - upevňuje nátisk - zdokonaluje prstovou techniku - rozvíjí dosud poznané znalosti a dovednosti - je schopen hry z listu - hraje jednoduché skladbičky zpaměti - se účastní hry v komorním souboru 6.ročník žák - zná problematiku nástroje - využívá celý rozsah nástroje - je schopen při interpretaci používat dynamiku a vhodnou artikulaci - hraje zpaměti - je schopen souhry s dalším nástrojem - hraje v komorním souboru nebo orchestru 7.ročník žák - dokáže využít získaných výrazových a technických dovedností při nácviku a interpretaci skladby - je schopen zahrát skladbu zpaměti - je schopen sluchové sebekontroly při studování programu k absolventskému výstupu po stránce technické, výrazové, pamětní a stylové - ukončuje studium I.stupně veřejným nebo interním vystoupením

57 57 II.stupeň 1.ročník žák - využívá a rozvíjí technické i výrazové prvky získané z I.st. - se podílí na výběru skladeb volbou z různých žárů a stylů podle svých preferencí - je schopen samostatného studia při nácviku skladeb 2.ročník žák - je schopen dle svých možností interpretovat jednodušší skladby z listu - uplatňuje získané dovednosti z komorní praxe na veřejném vystoupení - samostatně řeší dýchání, frázování a výraz 3.ročník žák - se zapojuje do kolektivní výuky - poslouchá profesionální nahrávky významných interpretů a využívá jich k samostatnému nastudování skladeb - si vytvoří názor na interpretaci skladeb různých stylových období a tento svůj názor zformuje 4.ročník žák - využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti (z dějin hudby, hudební teorie, hudebních forem) k seberealizaci v hraných skladbách - si vybírá k nastudování skladby podle svých vlastních preferencí - pracuje s kvalitou a barvou tónu - ukončí studium veřejným nebo interním absolventským vystoupením Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Hobojová komorní hra - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hobojová komorní hra je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

58 Studijní zaměření Hra na klarinet Charakteristika Klarinet patří mezí dechové dřevěné nástroje. Jeho tón se vytváří pomocí plátku, který se dechem a správným nátiskem rozechvívá. Vlastní výuce Hry na klarinet předchází hra na zobcovou flétnu, kde se žáci naučí správné návyky - práce s dechem, prstová technika, technika nasazení tónu. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Klarinetové muzicírování a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na klarinet Nauka o hudbě Klarinetové muzicírování Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Na návrh učitele Hry na klarinet mohou předmět Klarinetové muzicírování navštěvovat i žáci nižších ročníků. 2) Žáci studijního zaměření Hra na klarinet mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na klarinet Přípravné studium Vzhledem k fyzické náročnosti je přípravné studium řešeno hrou na zobcovou flétnu (viz Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu, kap ). Podle fyzické vybavenosti je žák zařazen do 1. ročníku. I. stupeň 1. ročník žák - zná základy správného dýchání, získává návyky řízeného nádechu - zná funkci jazyka, nasazení a ukončení tónu - zná základní návyky správného nátisku - orientuje se v notové osnově dle získaného rozsahu - dokáže rozlišit základní notové hodnoty - celá, půlová, čtvrťová - dbá na správnou údržbu nástroje (čištění, zacházení, složení a rozložení nástroje) - fixuje návyk pravidelné přípravy

59 59 2. ročník žák - ovládá základy správného postoje a držení nástroje - dokáže rozvíjet a upevňovat techniku správného dýchání - orientuje se v notové osnově dle získaného rozsahu 3. ročník žák - dokáže uplatnit návyk řízeného nádechu zapsaného v notovém zápise - používá správné hmaty k daným tónům dle znatelného rozsahu - hraje jednoduché skladby v daném rozsahu - připravuje se na hru zpaměti 4. ročník žák - rozlišuje tvorbu tónu tenuto a staccato - hraje správně rytmický zápis - má správný nátisk - pravidelně se připravuje na hodinu - dokáže samostatně rozvíjet prstovou techniku - hraje zpaměti stupnice C-dur, G-dur, D-dur, F-dur, B-dur 5. ročník žák - hraje v rozsahu e - c3 - prohlubuje své dosavadní znalosti - účastní se komorní nebo souborové hry - hraje jednoduchou skladbičku zpaměti - uplatňuje základní dynamiku (p, f) 6. ročník žák - hraje správně rytmický a dynamický zápis - dbá o intonační čistotu - zná celý základní rozsah nástroje (e - f3) - používá dynamiku (p, mf, f, cresc, diminuendo) - hraje všechny stupnice zpaměti, včetně tónického kvintakordu - rozklad, obraty 7. ročník žák - rozlišuje nasazení tónů - portamento, stakáto, tenuto - hraje správně rytmický a dynamický zápis přiměřený jeho schopnostem - samostatně studuje jednoduché skladbičky - je schopen souhry s dalším nástrojem - dle svých dispozic uplatňuje nástroj v komorní hře nebo v orchestru - hraje jednoduchou skladbičku v jiné než v předepsané tónině (transponuje)

60 60 II. stupeň 1. ročník žák - zná interpretaci různých stylových období a žánrů - má prohloubenou tónovou kvalitu a prstovu techniku - zná veškeré dynamické možnosti nástroje (např. pp, p, mf, f, ff, cresc., diminuendo) - zná agogiku (např. accelerando, ritardando atd.) 2. ročník žák - s pomocí učitele hodnotí různé interpretace dané skladby - používá agogiku dle notového zápisu - používá dynamiku dle notového zápisu 3. ročník žák - orientuje se v notovém zápise - samostatně řeší dýchání, frázování, výraz - vytvoří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a tento svůj názor zformuluje - zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, spolupracuje na společném zvuku, výrazu a způsobu interpretace - vyhledává skladby dle vlastního zaměření a preferencí 4. ročník žák - uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje - orientuje se v notovém zápise - samostatně řeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj - pracuje s kvalitou a barvou tónu - využívá posluchačské a interpretační zkušenosti, vědomosti k samostatnému studiu nových skladeb Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Klarinetové muzicírování - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Klarinetové muzicírování je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

61 Studijní zaměření Hra na fagot Charakteristika Fagot patří k jednomu z nejtěžších dechových nástrojů. Patří mezi nástroje dvouplátkové, kde tón je tvořen dvěma k sobě svázanými plátky. Technicky i nátiskově je náročný a vyžaduje od žáků pravidelnou přípravu. Vlastní výuce Hry na fagot předchází hra na zobcovou flétnu, kde se žáci naučí správné návyky - práce s dechem, prstová technika, technika nasazení tónu. Poté jsou dle vyspělosti přeřazeni do studijního zaměření Hra na fagot, kde se již učí vlastní hře na nástroj. Využití tohoto nástroje je velmi bohaté. Tento nástroj najdeme nejenom v symfonických nebo divadelních orchestrech kde je jeho úloha pevně zakořeněna, ale také se bez něj neobejde skoro žádný dechový soubor od tria přes kvartet a kvintet až po velká uskupení. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Fagotová komořina a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na fagot Nauka o hudbě Fagotová komořina Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Na návrh učitele Hry na fagot mohou předmět Fagotová komořina navštěvovat i žáci nižších ročníků. 2) Vzhledem k nízkému počtu žáků (méně než 4) lze žáka zařadit do předmětu Klarinetové muzicírování, kde plní učební osnovy předmětu Fagotová komořina. 3) Žáci studijního zaměření Hra na fagot mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na fagot Přípravné studium Vzhledem k fyzické náročnosti je přípravné studium řešeno hrou na zobcovou flétnu (viz Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu, kap ). Podle fyzické vybavenosti je žák zařazen do 1. ročníku.

62 62 I. stupeň 1. ročník žák - zná správný postoj a držení nástroje - zná funkci nátisku - umí pečovat o strojek a zacházet s ním - umí složit a rozložit nástroj - orientuje se ve čtení not v basovém klíči 2. ročník žák - se orientuje v notové osnově v daném rozsahu - pracuje na zdokonalení nátisku - hraje v rozsahu jedné oktávy (F - f) - orientuje se v jednotlivých taktech (např. ⅜, 6/8, 6/4) - hraje jednoduchou skladbičku 3. ročník žák - zahraje stupnici F-dur, G-dur - rozvine dosud poznané vědomosti - přečte noty v basovém klíči dle získaného rozsahu 4. ročník žák - tvoří tón - zahraje v rozsahu kontra B až g1 včetně půltónů - orientuje se v enharmonických záměnách tónů - použije základní dynamické odstínění (p, f) - rozpozná hru stacatto a tenuto 5. ročník žák - pozná tenorový klíč - účastní se hry v komorním souboru nebo v orchestru - rozvine doposud poznané znalosti a dovednosti - zdokonalí prstovou techniku 6. ročník žák - zná celý rozsah nástroje - hraje v orchestru nebo komorním souboru - zná problematiku nástroje - je schopen souhry s dalším nástrojem - hraje jednoduché skladbičky zpaměti 7. ročník žák - čte noty v tenorovém klíči dle poznaného rozsahu - používá odstínění dynamiky p, mf, f, ff - zahraje jednoduchou skladbičku v jiné než předepsané tónině (transponuje) - samostatně nastuduje jednoduché skladbičky

63 63 II. stupeň 1. ročník žák - zná problematiku výroby strojků - zná veškeré dynamické možnosti nástroje (např. pp, p, mf, f, ff, cresc., diminuendo) - zná agogiku (např. accelerando, ritardando atd.) 2. ročník žák - částečně se zúčastní výroby strojků - s pomocí učitele hodnotí různé interpretace dané skladby - používá agogiku dle notového zápisu - používá dynamiku dle notového zápisu 3. ročník žák - samostatně řeší dýchání, frázování, výraz - vytvoří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a tento svůj názor zformuluje - zapojí se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, spolupracuje na společném zvuku, výrazu a způsobu interpretace - vyhledává skladby dle vlastního zaměření a preferencí - orientuje se v notovém zápise 4. ročník žák - uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje - samostatně řeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj - pracuje s kvalitou a barvou tónu - využije posluchačské a interpretační zkušenosti, vědomosti k samostatnému studiu nových skladeb Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Fagotová komořina - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fagotová komořina je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

64 Studijní zaměření Hra na trubku Charakteristika Žáci se v rámci studia seznámí s interpretací různých slohových období. Studium na trubku je sedmileté, přičemž 2-3 ročníky jsou přípravné, dle fyzických předpokladů žáka. Přípravným nástrojem je zobcová flétna, a to do té doby, než je žák zdatný hrát na trubku. Trubka je využívána jako sólový nástroj, v různých nástrojových obsazeních v orchestrálních (např. dechových, symfonických), ale také tanečních orchestrech a v současné době i v rockových seskupeních. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Komorní hra trubek a Sborový zpěv probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na trubku Nauka o hudbě Soubor žesťových nástrojů Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Na návrh učitele Hry na trubku mohou předmět Komorní hra trubek navštěvovat i žáci nižších ročníků. 2) Žáci studijního zaměření Hra na trubku mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na trubku Přípravné studium žák - má položeny základy správného dýchání, pomocí dechových cvičení - tvoří tón pomocí artikulačních slabik, používá základní artikulaci TÝ, DÝ - ukáže začátek a konec skladby - opakuje krátký hudební motiv v rozmezí dvou až tří tónů - spolupracuje s doprovodným nástrojem I. stupeň: 1. ročník žák - zvládá dech a tvoří tón správným způsobem - má správný postoj a držení nástroje při hře - dokáže dynamicky rozlišit p, mf, f - vydrží hrát rovný tón - používá základní druhy artikulace: tenuto, legato, staccato

65 65 - ovládá hru tónů c 1 d 2 - dodržuje délku not a pomlk - v notovém zápisu rozezná označení taktu, tempová označení 2. ročník žák - správně stojí při hře - zvládá dech a tvoří tón správným způsobem - ovládá hru tónů c 1 c 3 - používá základní druhy artikulace: tenuto, legato, staccato - v notovém zápisu rozezná délku not a pomlk, určí tóninu a předznamenání skladby - zahraje zpaměti jednoduchou skladbu - je schopen rozeznat náladu skladby Žák, který je fyzicky zdatný, může začít hrát na trubku, ale nejprve hraje na nátrubek tzv. bzučí a postupně přechází ke hře na trubku. Hra na nátrubek je velmi důležitá, vybudují se tím základy správného tvoření tónu ve rtech, vyřeší se problém správného nasazení nátrubku na rty, vybudování základů nátisku a omezí se tím tlak nátrubku na rty, položí se základy správného dýchání 3. ročník žák - správně stojí při hře, drží nástroj a nasazuje nátrubek na rty tak, aby vytvořil základy nátisku s omezeným tlakem na rty a pěstoval ušlechtilý a uvolněný tón - stále hlídá dýchání uvolněný a hluboký nádech - ovládá funkci jazyka kvalitní začátek a zakončení tónu - hraje vydržované a dlouhé tóny, nejprve v půlových a celých hodnotách v rozsahu g c 1 - používá i legato v sekundových a terciových postupech, pěstuje dynamické odstínění p, mf, f při hře národní písní - používá základní druhy artikulace: tenuto, legato, staccato - orientuje se v notovém zápisu, dokáže zahrát ligaturu a synkopu, umí frázovat 4. ročník žák - neustále upevňuje a zdokonaluje nátiskové schopnosti - stále si hlídá klidné a uvolněné nádechy - hru na trubku střídat i s hrou na nátrubek hra dlouhých vydržovaných tónů - používá tenuto, legato, staccato a portamento - zvyšuje kvalitu tónu, rozvíjí schopnosti hry v dynamických odstínech - při hře neustále poslouchá tón, zlepšuje jeho kvalitu, průběh, dolaďování a zakončení - rozvíjí prstovou pohotovost, jazykovou techniku a nátiskovou pohyblivost v rychlejších tempech - pěstuje tempové a rytmické cítění, rozvíjí smysl pro agogické změny - hraje s doprovodným nástrojem a v různých seskupeních, tj. dua, tria, v dechových a komorních souborech - hraje skladby z listu, zpaměti, zdokonaluje hudební paměť - zvládá tónový rozsah g g 2

66 66 5. ročník žák - stále sleduje kvalitu nádechů, kvalitu tónu a kultivovanost hudebního projevu - zlepšuje funkci jazyka hraním v rychlejších tempech - hraje legáta legatové vazby v co největším rozsahu - hraje dlouhé tóny, neustále se poslouchá a ladí, správně nasazuje a zakončuje tón - hraje s doprovodným nástrojem, rozvíjí hru z listu a zpaměti - v dechových souborech v různém obsazení se stále zdokonaluje, poslouchá ostatní žáky, dolaďuje, správně frázuje, využívá výrazové prostředky a má vlastní názor na interpretaci skladby - zvládá tónový rozsah g c 3 - podle individuálních schopností umí zahrát jednoduchou skladbu a vyjádřit ji výrazovými prostředky 6. ročník žák - správně nasazuje a zakončuje tón, dýchá nadechuje se klidně a uvolněně, hlídá kvalitu tónu - hraje legatové vazby v co největším rozsahu dle možností žáka, dlouhé tóny, poslouchá se a ladí - hraje s doprovodným nástrojem, rozvíjí hru z listu a zpaměti - zdokonaluje se v dechových souborech různého obsazení, kde se dolaďuje, správně frázuje, využívá výrazové prostředky a má vlastní názor na interpretaci skladby - zvládá tónový rozsah g c 3 - podle individuálních schopností umí zahrát jednoduchou skladbu a vyjádřit ji výrazovými prostředky 7. ročník žák - správně nasazuje a zakončuje tón, nadechuje se klidně a uvolněně, umí si rozvrhnout dech ve skladbě, hraje kultivovaně - využívá hru v různých artikulacích: tenuto, staccato, portamento, v různých intervalech hraje legatové vazby v co největším rozsahu v možnostech žáka - hraje s doprovodným nástrojem, rozvíjí hru z listu a zpaměti - hraje v dechových souborech různého obsazení, ve kterých využívá dosavadní získané znalosti a dovednosti, umí se doladit, správně frázuje, využívá výrazové prostředky a má vlastní názor při interpretaci skladby - umí zahrát skladbu a vyjádřit ji výrazovými prostředky - zvládá rozsah g c 3 II. stupeň 1. ročník žák - využívá dosavadní získané dovednosti, které si upevňuje a doplňuje - umí správně dýchat dokáže si rozvrhnout dech ve skladbě, hraje kultivovaně - využívá výrazové prostředky legato, staccato, portamento, tenuto, kombinace legat se staccatem

67 67 - hraje dvojité a trojité staccato, melodické ozdoby trylek, příraz, oporu, nátryl, skupinku - hraje v dechových souborech různého obsazení, ve kterých využívá dosavadní získané znalosti a dovednosti, umí se doladit k ostatním nástrojům, poslouchá hlavní melodickou linku správně frázuje, využívá výrazové prostředky a má vlastní názor při interpretaci skladby - zvládá rozsah g c 3 - zahraje jednoduchou melodii, skladbu v transpozici z C do B - při interpretaci sonát a koncertů využívá všech výrazových prostředků a dynamického odstínění, všechny tyto dovednosti využívá i v taneční hudbě 2. ročník žák - využívá všechny získané dovednosti, tj. výrazové prostředky, dynamické odstínění - správně dýchá, nadechuje se, umí hospodařit s dechem, rozvrhne si dech ve skladbě, stupnicích a jiných cvičeních, hraje kultivovaně - při interpretaci sonát a koncertů, v taneční a lidové hudbě má vlastní názor a využívá všech výrazových prostředků, které uplatňuje v dechových souborech různého obsazení - poznává nové skladby, jejich stylovou reprodukci i poslech a posuzuje jejich úroveň a hodnotu - prohlubuje schopnosti dynamického odstínění, zjemňuje hraní melodických ozdob, zvyšuje kvalitu tónu pomocí dlouhých, vydržovaných tónů, retních vazeb v rychlejším tempu - transponuje jednoduché skladbu i jednodušší party - ve hře v souborech se dolaďuje, tónově hraje kultivovaně a správně frázuje - dle individuálních schopností hraje tónový rozsah (fis) g c 3 (d 3 ) 3. ročník žák - využívá dosavadní získané dovednosti: výrazové prostředky, dynamické odstínění, správně frázuje - dokáže se nadechnout velmi klidně a uvolněně, což využívá např. ve stupnicích dur i moll v různých rytmech a artikulacích - hospodaří s dechem a umí si ho rozvrhnout, hraje kultivovaně - při interpretaci skladeb nebo různých dechových cvičení, etud uplatňuje kvalitu nádechu, kombinace dvojitého a trojitého staccata pomáhá při hraní náročnějších pasáží, frází - má vlastní názor při interpretaci, poznává nové skladby, jejich stylovou reprodukci i poslech a posuzuje jejich úroveň a hodnotu - zjemňuje tón, kvalitu tónu pomocí nejrůznějších retních legátových vazeb v různých tempech - umí zahrát jednoduchou skladbu a transponuje ji z C do B, orientuje se v orchestrálních a souborových partech - dle individuálních schopností hraje tónový rozsah fis c 3 (d 3 )

68 68 4. ročník žák - doposud všechny získané schopnosti a dovednosti reprodukuje s nadhledem - dýchá a nadechuje se klidně, uvolněně, nádech je hluboký a dostatečný - pracuje s technikou dechu, umí si rozvrhnout dech a hospodaří s ním - výrazové prostředky a melodické ozdoby uplatňuje s přehledem např. trylky, přírazy hraje rytmicky přesně, čistě a zvukově kultivovaně - při interpretaci skladeb jak v klasické, tak v taneční hudbě, uplatňuje nátiskovou výdrž, artikuluje přesně, hraje dvojité a trojité staccato, má intonační jistotu a sebekontrolu, ladí - rozvíjí hudební paměť na vybraných skladbách, umí zahrát skladby koncert, sonátu zpaměti, transponuje z C do B - má vlastní názor při interpretaci skladeb, jejich stylovou reprodukci i poslech a posuzuje jejich úroveň a hodnotu - dynamické odstínění využívá v co největší míře, hraje kultivovaně - orientuje se v orchestrálních a souborových partech, poznává nové skladby v oblasti lidové, taneční i klasické - dle individuálních schopností hraje tónový rozsah fis c 3 (d 3 ) Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Soubor žesťových nástrojů - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Soubor žesťových nástrojů je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

69 Studijní zaměření Hra na saxofon Charakteristika Podobně jako klarinet je saxofon jednoplátkový nástroj a patří do skupiny dřevěných dechových nástrojů i přes to, že se vyrábí z kovu (většinou mosaz), má stejnou techniku hraní, hru na podobnou hubici, stejně se vytváří i tón, podobné hmaty. Jeho vznik sahá do poloviny 19. století a tento nástroj byl určen převážně do dechových a vojenských kapel. Až později se začal používat i v jiné oblasti hudby, jazzu, klasické hudbě i jako sólový nástroj. V dnešní době, a právem, je saxofon plnohodnotným nástrojem jako klarinet, učí se již na uměleckých školách jako hlavní nástroj, je velmi užívaný ve všech oblastech hudby. Žáci na naší škole mají možnost vybrat si při studiu na tento nástroj oblast hudby, která je jim blízká, která je zajímá, a následně, po absolvování studia na naší škole, využít tento nástroj v různých typech souborů jako zájmovou činnost, nebo má možnost se věnovat dalšímu studiu na vyšších typech uměleckých škol, kde se může připravovat na profesionální dráhu jako sólista, nebo orchestrální hráč, další možností je profese pedagoga. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Saxofonisti a Pěvecký sbor probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na saxofon Nauka o hudbě Saxofonisti Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Na návrh učitele Hry na saxofon mohou předmět Saxofonisti navštěvovat i žáci nižších ročníků. 2) Vzhledem k nízkému počtu žáků (méně než 4) lze žáka zařadit do předmětu Klarinetové muzicírování, kde plní učební osnovy předmětu Saxofonisti. 3) Žáci studijního zaměření Hra na saxofon mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na fagot Přípravné studium Vzhledem k fyzické náročnosti je přípravné studium řešeno hrou na zobcovou flétnu (viz Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu, kap ). Podle fyzické vybavenosti je žák zařazen do 1. ročníku.

70 70 I. stupeň 1. ročník žák - zná základy tvořením tónu, držení nástroje, dýchání, nasazování, postavení těla u hry na nástroj - vyjmenuje jednotlivé díly nástroje - zahraje jednoduchá cvičení bez složitých rytmů a techniky prstů - zahraje dlouhé vydržované tóny v poznaném rozsahu nástroje - fixuje se vztah k nástroji, údržbě a hygienickým potřebám při údržbě nástroje 2. ročník žák - rozvine techniku dýchání - pozná základní rytmické prvky (délky not) - zahraje jednoduché stupnice, na kterých zdokonalí kvalitu tónu, prstovou techniku - zahraje jednodušší skladbu - zahraje v přiměřeném tempu tenuto a legato - zdokonalí techniku dýchání (zná rychlý nádech a pomalý plynulý výdech) 3. ročník žák - zahraje stupnice C-dur, F-dur, G-dur legato i nasazovaně - zahraje zpaměti jednoduchou skladbičku - prohloubí kvalitu dýchání, nasazování tónu - zahraje jednoduché melodie spolu s dalším nástrojem (např. klavír, klarinet, saxofon) - vnímá čistotu tónu a ladění 4. ročník žák - prohloubí získané znalosti a dovednosti z předcházejících ročníků - samostatně se zdokonalí v kvalitě nasazování a tónu - orientuje se ve složitějších rytmických útvarech a seskupení not - zahraje skladbu s dynamickými rozdíly (p, mf, f) - rozezná různé styly hudby 5. ročník žák - zahraje stupnice do 3# a 3b včetně akordů - zdokonalí se v prstové technice, dýchání, jistotě nasazování tónu a jeho kvalitě - popíše, co je transpozice, a zahraje jednoduchou píseň v transpozici 6. ročník žák - využije prstovou techniku při hře náročnějších skladeb - zahraje stupnice zpaměti včetně akordů - rozliší zjednodušeně charakter skladby (např. vesele, smutně) - zdokonalí techniku dýchání a nasazování - zvládne hmaty v celém rozsahu nástroje

71 71 7. ročník žák - zahraje složitější skladby s využitím techniky, kvalitního tónu a nasazování - zahraje skladbu stylově i tempově - zvládne rytmické záludnosti skladby a výrazu - je schopen kvalitní souhry v různých komorních seskupeních - zahraje intonačně čistě, s ohledem na kvalitu nástroje II. stupeň 1. ročník žák - zahraje všechny stupnice dur s příslušnými akordy - zvládne hru staccato, legato - zahraje složitější skladby a technická cvičení - pod dohledem pedagoga pracuje na stylovém provedení skladby nebo díla - zahraje dynamické znaménka dle notového zápisu 2. ročník žák - zdokonalí všechny známé prvky při hře na nástroj a snaží se jich dostatečně a ve správné míře využít - zná hru z listu a zvládá jednoduché útvary zahrát v pomalém tempu, aby skladba byla zahraná plynule a s jistotou 3. ročník žák - věnuje se hře skladeb jiných stylů a zaměření - v dostatečné míře využije všech výrazových prostředků ke kvalitní interpretaci Zadaného díla, skladby - samostatně vyřeší technické problémy zadaného díla - rozliší náznaky zrychlení a zpomalení skladby - samostatně pracuje s dynamikou a artikulací - ve studované skladbě vystihne stylovost zadané skladby 4. ročník žák - využije všechny získané vědomosti a znalosti teoretické i praktické - zahraje kvalitním tónem, přesně a zřetelně nasazuje - zvládne všechny prvky dynamické škály - zahraje přesně rytmicky, kvalitně pracuje s dechem - samostatně vystaví výraz a dynamiku zadané skladby dle jejího stylového zařazení - v souborové hře je schopen hrát vůdčí roli a vtisknout ji určitý ráz, po stránce technické i výrazové - je schopen plnohodnotně hrát v různých orchestrech s různým zaměřením

72 72 Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Saxofonisti - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Saxofonisti je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

73 Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Charakteristika Hlavním cílem výuky je rozvoj osobnosti žáka tak, aby získal přehled a znalosti v oblasti bicích nástrojů, které mu umožní uplatnit se podle svých schopností, zájmů, a zároveň uplatňoval své vlastní nápady. Vyučovací předměty Nauka o hudbě, Soubor bicích nástrojů a Sborový zpěv probíhají kolektivně. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na bicí nástroje Nauka o hudbě Soubor bicích nástrojů Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Na návrh učitele Hry na bicí nástroje mohou předmět Soubor bicích nástrojů navštěvovat i žáci nižších ročníků. 2) Žáci studijního zaměření Hra na bicí nástroje mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán ve studijním plánu žáka na daný školní rok (třídní kniha) a v katalogu o průběhu studia. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Hra na bicí nástroje Přípravné studium žák - dokáže analyzovat elementární vlastnosti tónů (vysoký hluboký, dlouhý krátký, slabý silný) - umí rozlišit stoupající a klesající melodii - rozlišuje délky not, výšky not, specifika notace pro některé bicí nástroje - reprodukuje jednoduché rytmické seskupení tleskáním - dokáže reprodukovat krátké melodické útvary ve své hlasové poloze - zvládá základní úhoz na malý buben, hru na malý buben, rytmické ťukání na různé bicí nástroje (claves, cowbell, tamburína, shaker apod.) - uvědomuje si rozdíl základní dynamiky (piano, forte), dělení celých not až po osminy - zná správné držení těla při hře, držení paliček a uvolňování zápěstí a rukou

74 74 I.stupeň 1.ročník žák - zvládá základní návyky správného držení těla při hře na malý buben a bicí soupravu - zvládá správné držení paliček s důrazem na zápěstní úder - ví kde je balanční bod paličky - dovede vnímat vyrovnanost úderu - zná správnost nácviku pedálové techniky na bass drums - chápe notu čtvrťovou, půlovou a celou a k nim odpovídající pomlky v taktech 2/4, 3/4, 4/4 - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu pro hru na malý buben - zvládá střídavé údery v pomalém tempu - rozpozná základní notaci bicí soupravy (hi-hat, malý buben, velký buben) - umí pojmenovat části bicí soupravy 2.ročník žák - dovede využívat získané dovednosti z předchozího ročníku a dovede je doplnit o nové techniky hry - zná základní délky not a příslušné pomlky - je schopen sluchové sebekontroly - samostatně si koriguje držení paliček s ohledem na balanční bod - dokáže zahrát základní rytmické doprovody na bicí soupravu (velký buben, malý buben a hi-hat) - žák používá k obarvení hry crash i ride činel - dovede k základním rytmům použít jednoduchý break na malý buben i kotle - umí odlišit hru v pianu i forte - dle možností se zapojuje do souborů bicích nástrojů - umí zahrát základní údery na djembe (otevřený a basový úder) - zvládne tyto základní údery rozvinout do rytmické struktury - dokáže s učitelem vytvořit patern na djembe, kde ho učitel rytmicky podporuje na bicí soupravu - má obecný přehled o konstrukci nástroje 3.ročník žák - zná a používá další výrazové prostředky crescendo a decresendo - umí realizovat plynule změny dynamiky mezi oběma probranými stupni - orientuje se v základním názvosloví pro bicí nástroje - samostatně řeší rukoklady probíraných rytmů - chápe princip prstové techniky hry - má základní povědomí o využívání odskoku paličky pro pozdější použití - umí základní údery na djembe a conga a umí je rozvinout do rytmických struktur - dokáže s pomocí učitele v duu zahrát jednoduchou rytmickou skladbu na djembe - orientuje se v základním názvosloví pro bicí nástroje - dokáže správným způsobem zahrát na nejběžnější nástroje (tamburína, triangl, shaker, clave )

75 75 4.ročník žák - umí ovládat končetiny tak, aby výsledný obraz hry byl vyrovnaný a zkoordinovaný - dovede doprovodit na bicí soupravu skladbičku pomocí systému Play Along - samostatně si vytváří rytmické útvary - využívá techniku střídavých úderů s akcenty - umí použít přírazy - má povědomí o technice tlačeného víru - chápe šestnáctinové noty, dokáže aplikovat tři stupně dynamiky (p, mf, f) - rozpozná charakter skladby - orientuje se v základní technice na další perkusivní nástroje (cajon, congo ) dle vybavení školy - zvládá další údery hry na djembe a conga a umí je použít v různých rytmických vzorcích - dovede ve hře na djembe použít improvizaci v lehčí formě - je schopen do rytmických útvarů vkládat menší improvizační sóla ve hře na djembe i bicí soupravu - dovede na djembe doprovodit skladbičku s jinými hudebními nástroji (klavír, kytara ) - zvládá základní úderové techniky na nejběžnější orchestrální nástroje (tamburína, cowbel, triangl) a je schopen zahrát jednoduché několika taktové cvičení - používá melodické nástroje dle vybavení třídy v jednoduché podobě 5.ročník žák - chápe a je schopen realizovat šestnáctinové pauzy v kombinaci s dosavadně probranými notovými hodnotami - zvládá techniku tlačeného víření - v pomalém tempu je schopen zahrát dvojitý úder - umí aplikovat techniku rim shot - dle svých schopností zdokonaluje koordinaci všech čtyř končetin v různé kombinaci - ve větší míře pracuje s hudebními nahrávkami a systémem Play Along - u perkusivních nástrojů nevyžadující nácvik speciálních technik zvládá další jednoduché doprovodné rytmy (dřívka clave, cowbel l, agogo, shaker ) - má základní přehled o vývoji a trendech bicích nástrojů 6.ročník žák - dovede kombinovat jednoduché údery se základní paradidly - chápe osminové a šestnáctinové trioly a sextoly - uplatňuje ve větší míře akcenty na různých místech - využívá zvládnutou látku na malý buben k tvorbě složitějších breaků - plně ovládá čtení speciálních značek notace bicí soupravy - samostatně je schopen doprovodit přiměřeně obtížnou skladbu na bicí soupravu - samostatně je schopen doprovodit přiměřeně obtížnou skladbu na djembe a conga - zvládá náročnější úderové techniky na djembe, conga, bongo a cajon - zvládá hru jednoduchých skladeb na melodické nástroje dle svých možností a vybavení třídy

76 76 7.ročník žák - umí ovládat základní techniky na malý buben, bicí soupravu, perkusivní a melodické nástroje dle svých schopností a nástrojového vybavení třídy - na informativní úrovni chápe tzv.single paradidle - zvládá tlačený vír s dynamickým odstíněním - zná a dokáže aplikovat u zvládnutých technik pět stupňů dynamiky (pp, p, mf, f, ff) - má informativní povědomí o lichých taktech a umí se v nich pohybovat - dokáže samostatně pracovat s poslechem hudebních nahrávek daných stylů - dokáže vytvářet sóla v závislosti na charakteru stylu hudby - je schopen hry z listu - zná základní historii bicích nástrojů - dokáže podle potřeb seřídit a zkompletovat bicí soupravu i s činely, dokáže ji naladit - zná základní historii bicích nástrojů II.stupeň 1.ročník žák - ovládá techniku střídavých úderů s akcenty - umí techniku vířivých úderů - je schopen zahrát doprovod na bicí soupravu a rytmické výplně 2.ročník žák - ovládá techniku kombinování střídavých a dvojitých úderů - podle svých schopností zdokonaluje koordinaci všech čtyř končetin - umí základní typy úderů a doprovodných rytmů na perkusní a okrajově i na melodické nástroje - hraje na dva tympány základní rukoklady 3.ročník žák - umí dle možností kombinovat střídavé a dvojité údery - ovládá jednoduchý a dvojitý příraz - zvládá středně pokročilá koordinační cvičení 4.ročník žák - ovládá základní techniky hry na malý buben, bicí soupravu, perkusní a melodické nástroje dle svých -- -schopností a nástrojových možností - umí zahrát základní polymetrické útvary - dokáže samostatně pracovat s poslechem hudebních nahrávek

77 77 Vyučovací předmět: Nauka o hudbě - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Nauka o hudbě je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Soubor bicích nástrojů - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Soubor bicích nástrojů je uveden pod kapitolou Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

78 Vyučovací předmět Nauka o hudbě Charakteristika Základním rysem předmětu Nauka o hudbě je jeho múzický a činnostní ráz. Podstatou jsou činnosti: interpretační pěvecká rytmickopohybová instrumentální percepční - tvořivá - sluchová poslechová jako součást činností interpretačních a percepčních Tyto činnosti přispívají a celkově utvářejí žákovu osobnost, hudebnost, dovednost, návyky a tvořivý přístup k hudbě. Nauka o hudbě je realizována v 1.-5.ročníku I.stupně formou kolektivní výuky. Žáci, kteří nemohou v odůvodněných případech navštěvovat kolektivní výuku Nauky o hudbě, mohou osnovy tohoto předmětu splnit při individuální výuce hry na nástroj, a to: vždy na podkladě žádosti rodičů a schválení ředitelkou v případě pochybností o splnění osnov je možné žáka komisionálně přezkoušet ( toto přezkoušení nařizuje ředitel na doporučení učitele) Učební osnovy I.stupeň 1. ročník žák: - umí vyjmenovat hudební abecedu - zná délky not a pomlk - dokáže napsat a číst noty v G klíči v rozsahu c 1 c 2, případně až g 2 - rozezná základní stupnici C dur a trojzvuk - umí doplňovat melodický závěr u dětských říkadel - používá základní rytmické hodnoty / doplňování, tleskání / - rozlišuje tempo,dynamiku /chůze,běh, hra na tělo atd./ - intonuje slyšené tóny - zpívá jednoduché lidové písně 2.ročník žák: - píše a čte noty v houslovém a basovém klíči v omezeném rozsahu, - dokáže rozeznat celý tón a půltón, - umí stupnice durové s křížky, trojzvuk - zná rozdíl mezi stupnicí a tóninou - objasní pojmy - tečka vedle noty, posuvka, předznamenání, prima volta a sekonda volta, předtaktí - rozezná notu a pomlku šestnáctinovou

79 79 - orientuje se v tempových a dynamických znaménkách - vysvětlí pojmy legato,ligatura,staccato,repetice,koruna - vyjmenuje názvy základních intervalů - používá základní rytmické hodnoty, - melodizuje jednoduchá říkadla - objasní pojmy pochod,tanec,ukolébavka,kánon, - dokáže vyjmenovat smyčcové a klávesové nástroje, - orientuje se v životě a díle B.Smetany a A.Dvořáka 3. ročník žák: - umí vyjmenovat všechny durové a mollové stupnice s křížky a bé,+ akordy - sestaví obraty 5akordu - sluchově rozliší dur a moll akord - objasní pojmy triola, synkopa - zná takty -6/4, 2/2, rozdělení intervalů na velké a čisté - vytvoří základní intervaly v durových stupnicích - pozná základní stupně stupnice T,S,D, - používá jednoduchý harmonický doprovod / klavíristé/, - tvoří základní intervaly v durových stupnicích, - umí transponovat jednoduchou melodii, - rozliší dechové nástroje dřevěné a žesťové - uvede základní informace o životě a díle L. Janáčka, J.Suka. 4. ročník žák: - určí počet předznamenání u durových a mollových stupnic do 5 křížků a bé, - vytvoří 5 akordy a obraty u stupnic do 5 křížků a bé, - umí zapsat mollové stupnice melodické,harmonické do 3 křížků a bé - rozliší intervaly čisté, velké a malé, - vysvětlí a zapíší enharmonickou záměnu, dvojitý křížek a bé, - vyjmenují melodické ozdoby /5 základních/, - označí malou písňovou formu a-b, a-b-a, - dokáží transponovat jednoduchou píseň a reprodukovat ji podle svých schopností s využitím základních harmonických funkcí T,S,D, - zařadí hudební nástroje do skupin /dechové,strunné, bicí / - pojmenují a popíší komorní uskupení duo, trio atd. - vysvětlí rozdíl mezi komorní a symfonickým obsazením - orientuje se v hudebních pojmech sonáta, opera, opereta,muzikál, fuga, - vyjmenuje některá hudební období a zařadí k nim alespoň jednoho představitele - prezentuje vlastní názor na vybrané hudební ukázky, - umí popsat hudební nástroje kytara,harfa, akordeon, bicí, - zazpívá Českou státní hymnu

80 80 5. ročník žák: - podle grafického záznamu hudebního díla / píseň / jej svým způsobem ztvární a zrealizuje /zahrát, zazpívat / - vyjmenuje stupnice dur a moll s křížky a bé + akordy, - dokáže určit intervaly základní - pozná tónorod dur,moll hrané skladby, - reprodukuje rytmicky i intonačně jednoduchý notový zápis, - transponují jednoduchou melodii do jiné tóniny a dle svých schopností ji reprodukují, případně umí použít základní harmonické funkce k doprovodu, - vysvětlí nejdůležitější hudební pojmy, názvosloví, - vytvoří vlastní melodicko-rytmické útvary /říkadla / - určí komorní obsazení nástrojů, rozdělení hlasů SATB, smyčce,dechy atd., - pozná jednoduchou malou písňovou formu, - aktivně poslouchá hudbu, orientuje se v jejich druzích a ve způsobu interpretace / klasická, moderní/ - orientuje se v slohových obdobích hudby, zařadí skladatele převážně české hudby, - rozpozná charakteristické znaky hudby v jednotlivých období, - vyjádří své názory a postřehy ke slyšené hudbě, - dokáže propojit teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi a chápe význam tohoto propojení

81 Vyučovací předmět Pěvecký sbor Charakteristika Cílem vyučování předmětu je schopnost kultivovat pěvecký projev jednotlivce tak, aby jeho hlas nezněl jako sólový projev, ale stal se součástí celku (sboru). Součástí studia je i osobnost dirigenta, schopnost žáků reagovat na jeho gesto a schopnost orientovat se mezi dvěma a více hlasy. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Učební osnovy: I.stupeň 4. ročník žák - zná správný postoj a dýchání - zvládá rozezpívání na jednom tónu, sestupné, později i vzestupné melodie - používá dynamiku (pp ff), učí se zpívat legato a staccato - vyrovnává svůj hlasový rejstřík, zpívá v přirozené poloze - při zpěvu dvojhlasu zpívá repertoár odpovídající jeho věku a schopnostem a postupně využívá náročnější repertoár - umí základní schémata dirigentských gest 2/4, 3/4, 4/4 a správně na ně reaguje 5. ročník žák -rozšiřuje svůj repertoár písní lidových a umělých - umí v interpretaci používat dynamiku a agogiku - vědomě upevňuje návyky techniky dechu a vedení frází - pracuje na vyrovnávání všech vokálů - zvládá hlasová cvičení v tóninách dur i moll - umí základní schémata dirigentských gest 2/4, 3/4, 4/4 a správně na ně reaguje 6. ročník žák -je seznámen se základy hlasové hygieny ( nekřičí a nezpívá v hlasové indispozici ) - používá hlas. cvičení k předcházení mutačních šelestů - je seznámen s pěveckou literaturou různých žánrů ( klasika, pop, rock a dalších) a s vhodnou interpretací skladeb - zdokonaluje výrazový přednes skladeb - zpívá vícehlas s instrumentálním doprovodem - zvládá vědomé cvičení paměti - je schopen pracovat s dynamikou 7. ročník žák -je seznámen se základy hlasové hygieny ( nekřičí a nezpívá v hlasové indispozici ) - používá hlas. cvičení k předcházení mutačních šelestů - dodržuje hudební frázi a kantilénu, dynamiku, rytmus, agogiku - se orientuje ve vícehlasých skladbách a jejich notových zápisech - umí základní schémata dirigentských gest 2/4, 3/4, 4/4 a správně na ně reaguje

82 82 - zvládá interpretaci písní s vyrovnanými vokály ve svém hlasovém rozsahu - studuje a vhodně interpretuje sborovou literaturu různých slohových období, žánrů a stylů - podílí se na výrazové a organizační přípravě koncertů a vystoupení II.stupeň 1. ročník žák - zná základy dechové techniky, měkké nasazení tónu, zásady správné artikulace a hlasové kultury - interpretuje písně s vyrovnanými vokály ve svém hlasovém rozsahu - se orientuje ve vícehlasých skladbách a jejich notových zápisech - pracuje s dynamikou - zpívá náročnější jednohlasé a dvojhlasé písně lidové i umělé za doprovodu hudebního nástroje 2. ročník žák - vědomě využívá pěveckou, dechovou a artikulační techniku - má vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu - ovládá zpěv kantilény, dodržuje fráze a orientuje se v notovém zápise a textu - využívá dynamiku a agogiku, má kultivovaný pěvecký projev - zpívá lidové a umělé písně ve složitější jednohlasé i dvojhlasé úpravě za doprovodu hudebního nástroje - umí základní schémata dirigentských gest 2/4, 3/4, 4/4 a správně na ně reaguje 3. ročník žák - podle svých možností zpívá ve vícehlasém seskupení jako sólista, nebo jako člen určitého hlasu, popř. zná více hlasů dané skladby - vytváří si vlastní názor na studovanou skladbu či píseň a dokáže zhodnotit výkon svůj i ostatních členů pěveckého sboru - se profiluje podle svého zájmu a zaměření - pracuje s dynamikou - vědomě uplatňuje zásady hlasové hygieny 4. ročník žák - vědomě využívá pěveckou, dechovou a artikulační techniku - má vyrovnaný hlas v celém hlasovém rozsahu - podle svých možností zpívá ve vícehlasém seskupení jako sólista, nebo jako člen určitého hlasu, popř. zná více hlasů dané skladby - je schopen aktivní a zodpovědné spolupráce s ostatními - samostatně pracuje na intonační čistotě a přesvědčivém přednes - zpívá lidové a umělé písně ve složitější úpravě za doprovodu hudebního nástroje

83 Vyučovací předmět Komorní zpěv Charakteristika Cílem vyučování předmětu je uplatnění nabytých dovedností získaných v individuálním studiu svého studijního zaměření v kolektivu. A hlavně schopnost kultivovat pěvecký projev jednotlivce tak, aby jeho hlas nezněl jako sólový projev, ale stal se součástí celku (komorního sboru). Další náplň výuky je naučit žáky vzájemnému naslouchání, odpovědnosti za kolektivní výkon a dát žákům vědomí společenského uplatnění při veřejných vystoupeních. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Učební osnovy: I.stupeň ročník žák - využívá dovedností a znalostí získaných v sólovém zpěvu - umí po jednom tónu slyšeném zpívat tón jiný - do tónu slyšeného zazpívá jiný - umí zpívat prodlevy v jednom hlase - orientuje se v hudebním zápise a textu - zpívá nejsnazší dvojhlas a postupně náročnější repertoár - dokáže zhodnotit svůj výkon ročník žák - zpívá dvojhlas, trojhlas - orientuje se ve vícehlasem hudebním zápisu a textu - vhodně interpretuje vícehlasou skladbu s ohledem na její charakter, žánr a styl - umí zpívat stupnicové postupy s unisonem rozcházejícím se do tercií II.stupeň ročník žák - navazuje na dovednosti získané v I. stupni - zpívá dvojhlasé a náročnější písně - čistě intonuje vícehlasý part s doprovodem - zvládá zpěv plynulé kantilény a umí vést frázi - zpívá a vhodně interpretuje vícehlasé skladby různých období a žánrů - rozezná období vzniku písně ve vybraných hudebních ukázkách - umí zhodnotit výkony svoje i svých spolužáků ročník žák - se podílí na organizaci a přípravě společných vystoupení - dokáže zhodnotit výkony aktivních umělců různých žánrů - umí podpořit zpět jednoduchým rytmickým doprovodem - dbá samostatně o intonační čistotu a přesvědčivý přednes

84 Vyučovací předmět Společné muzicírování Charakteristika Cílem vyučování předmětu je uplatnění nabytých dovedností získaných v individuálním studiu svého studijního zaměření v kolektivu. Hlavní náplň výuky je naučit žáky souhře, vzájemnému naslouchání, odpovědnosti jednotlivých hráčů za kolektivní výkon a dát žákům vědomí společenského uplatnění při veřejných vystoupeních. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: I.stupeň ročník žák - si umí nachystat stojany, noty a všechny náležitosti ke hře - zná svoje povinnosti v péči o nástroje, notové materiály - dokáže rozpoznat správně naladěný nástroj - dokáže se individuálně rozehrát a připravit se na výuku - dokáže sledovat učitele a reagovat na jeho gesta - zná svoje povinnosti v docházce do zkoušek a na veřejná vystoupení ročník žák - umí spolupracovat s učitelem - dokáže přijmout zodpovědnost za individuální výkon v souhře s ostatními hráči - dokáže naslouchat zvuku celého souboru a podřizovat svůj individuální výkon kolektivu - umí správně sledovat a reagovat na gesta učitele - dokáže udržet rytmus, metrum skladby - umí vnímat náladu skladby a dbá na čistotu intonace ladění - aktivně spoluvytváří interpretaci skladeb s ostatními účastníky souboru - umí uplatnit dynamiku, frázování, agogiku a hud. představivost

85 Vyučovací předmět Komorní hra smyčcových nástrojů Charakteristika Cílem vyučování předmětu je uplatnění nabytých dovedností získaných v individuálním studiu svého studijního zaměření v kolektivu. Hlavní náplň výuky je naučit žáky souhře, vzájemnému naslouchání, odpovědnosti jednotlivých hráčů za kolektivní výkon a dát žákům vědomí společenského uplatnění při veřejných vystoupeních. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: II.stupeň ročník žák - umí uplatnit dovednosti získané v individuální výuce, v komorním souboru - dokáže se spolupodílet na výběru repertoáru - umí posoudit kvalitu souhry - dokáže podřídit svůj výkon kolektivu - umí přijmout zodpovědnost za svůj výkon v kom. Souboru jak při vyučování, tak při veřejných vystoupeních ročník žák - dokáže aktivně spolupracovat s učitelem (sjednocené smyky, prstoklady, frázování) - umí se podřizovat ostatním spoluhráčům a spoluvytvářet interpretaci daných skladeb z různých stylových období - dokáže si uhlídat rytmus a realizovat ve skladbách agogiku, dynamiku a frázování skladby - dokáže vystupovat na veřejnosti a zhodnotit svůj výkon po vystoupení

86 Vyučovací předmět Kytarová komorní hra Charakteristika Cílem vyučování předmětu je uplatnění nabytých dovedností získaných v individuálním studiu hry na kytaru v kolektivu, ať se již jedná o hru v komorní sestavě (duo, trio, kvarteto) či o hru v souboru. Hlavní náplň výuky je naučit žáky souhře, vzájemnému naslouchání, odpovědnosti jednotlivých hráčů za kolektivní výkon. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: I. stupeň ročník žák - dovede udržet rytmus v souhře se spoluhráčem nebo skupinou spoluhráčů - zvládá reagovat na základní dynamické změny např. f p - dovede se přizpůsobit a přispět svou barvou tónu celkovému zvuku ve hře v duu, triu, kvartetu - zvládne dobře reagovat na dynamické změny a využívat crescendo a decrescendo - dovede si svůj part nacvičit ročník žák - dovede reagovat na pokyny a gesta dirigenta - zvládá taktéž reagovat na nejrůznější dynamické změny - dokáže udržet rytmus ve figuraci rozloženého akordu - sluchovou kontrolou se ve skupině podílí na kvalitě tónu - rozezná dynamické a agogické pokyny dirigenta - zvládá dokonale se udržet v rytmické souhře se spoluhráčem nebo spoluhráči - zahraje jednotlivé party z listu v přiměřeném tempu - dokáže mladší spolužáky inspirovat rytmickou a technickou spolehlivostí II. stupeň ročník žák - aplikuje již ve hře zajímavá rytmická dělení se správným frázováním - zvládá citlivě reagovat na agogické změny - podílí se výrazně na kvalitě zvuku celého seskupení - zvládá správně používat v souhře různých technických prvků ve hře (kytarové poklepy) - dovede v souboru uplatnit ve větším měřítku hru rasguada - dovede se podřídit své roli v kolektivní interpretaci

87 ročník žák - dovede svou sebekázní podpořit výsledek celé skupiny - zvládá umění nést vedoucí hlas a dynamicky usměrňovat doprovodné figury - je platným a tvůrčím členem kolektivu - dovede správně pochopit harmonii pro doprovázenou melodii (akcenty, souzvuky), což se projeví lepším porozuměním skladby - dovede se aktivně spolupodílet na výběru repertoáru - dle svých preferencí a možností samostatně vyhledává různá seskupení, případně se podílí na jejich vzniku - dovede svou technickou zběhlostí, rytmickou přesností a informační spolehlivostí zvyšovat celkovou úroveň seskupení

88 Vyučovací předmět Skupinová praxe Charakteristika Cílem vyučování předmětu je uplatnění nabytých dovedností získaných v individuálním studiu hry na kytaru v kolektivu, ať se již jedná o hru v komorní sestavě (duo, trio, kvarteto) či o hru v souboru. Hlavní náplň výuky je naučit žáky souhře, vzájemnému naslouchání, odpovědnosti jednotlivých hráčů za kolektivní výkon. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: I. stupeň ročník žák - dovede udržet rytmus v souhře se spoluhráčem nebo skupinou spoluhráčů - zvládá reagovat na základní dynamické změny např. f p - dovede se přizpůsobit a přispět svou barvou tónu celkovému zvuku ve hře v duu, triu, kvartetu - zvládne dobře reagovat na dynamické změny a využívat crescendo a decrescendo - dovede si svůj part nacvičit ročník žák - dovede reagovat na pokyny a gesta dirigenta - zvládá taktéž reagovat na nejrůznější dynamické změny - dokáže udržet rytmus ve figuraci rozloženého akordu - sluchovou kontrolou se ve skupině podílí na kvalitě tónu - rozezná dynamické a agogické pokyny dirigenta - zvládá dokonale se udržet v rytmické souhře se spoluhráčem nebo spoluhráči - zahraje jednotlivé party z listu v přiměřeném tempu - dokáže mladší spolužáky inspirovat rytmickou a technickou spolehlivostí

89 Vyučovací předmět Komorní praxe Charakteristika Cílem vyučování předmětu je uplatnění nabytých dovedností získaných v individuálním studiu hry na kytaru v kolektivu, ať se již jedná o hru v komorní sestavě (duo, trio, kvarteto) či o hru v souboru. Hlavní náplň výuky je naučit žáky souhře, vzájemnému naslouchání, odpovědnosti jednotlivých hráčů za kolektivní výkon. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: II. stupeň ročník žák - aplikuje již ve hře zajímavá rytmická dělení se správným frázováním - zvládá citlivě reagovat na agogické změny - podílí se výrazně na kvalitě zvuku celého seskupení - zvládá správně používat v souhře různých technických prvků ve hře (kytarové poklepy) - dovede se podřídit své roli v kolektivní interpretaci ročník žák - dovede svou sebekázní podpořit výsledek celé skupiny - zvládá umění nést vedoucí hlas a dynamicky usměrňovat doprovodné figury - je platným a tvůrčím členem kolektivu - dovede správně pochopit harmonii pro doprovázenou melodii (akcenty, souzvuky), což se projeví lepším porozuměním skladby - dovede se aktivně spolupodílet na výběru repertoáru - dle svých preferencí a možností samostatně vyhledává různá seskupení, případně se podílí na jejich vzniku - dovede svou technickou zběhlostí, rytmickou přesností a informační spolehlivostí zvyšovat celkovou úroveň seskupení

90 Vyučovací předmět Komorní hra klávesových nástrojů Charakteristika Klávesové nástroje patří mezi oblíbené nástroje, protože v praxi získávají široké uplatnění v různých hudebních stylech a žánrech. Nabízíme žákům, aby nahlédli do oblasti klavírní hry a hry na keyboard, a postupem času tak získali uplatnění v hudebním světě. Během studia se také seznámí a zapojí do komorní hry, nebo čtyřruční hry a získávají tak dovednosti při souborové hře. Pro ty, kteří mají zájem studovat hru na klavír na vyšší úrovni, je možnost připravit se na přijímací zkoušky na různé typy hudebních škol, např. konzervatoře, či střední nebo vysoké školy hudebního zaměření. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy I.stupeň ročník žák - využívá k nácviku dovedností z individuální výuky - ovládá samostatné čtení partu z listu (takt, předznamenání, repetice částí skladby, posuvky, rytmus) - interpretuje přiměřeně náročné skladby z listu - zvládá dle svých možností základní principy souhry a je schopen vnímat svého spoluhráče - učí se souhře s jinými nástroji - je schopen při hře sledovat a vnímat ostatní hlasy ročník žák - je schopen reagovat na změny - zvládá udržet rytmickou souhru - hraje skladby z různých stylových období - dokáže doprovodit žáka jiného nástroje (nižší ročník) - uvědomuje si zodpovědnost ke svým spoluhráčům II.stupeň ročník žák: - rozvíjí svou schopnost práci s tempem a s dynamikou - interpetuje přiměřeně náročné skladby z listu - dokáže vyjádřit svůj názor na skladbu a jeho interpretaci ročník žák: - dokáže rozvíjet schopnosti souhry získané od 4. r. I. st. - je schopen zhodnotit vlastní provedení skladby, případně interpretaci jiných hudebníků - veřejně interpretuje nastudované skladby

91 Vyučovací předmět Komorní hra akordeonů Charakteristika V tomto předmětu se žáci učí vzájemnému respektu, spolupráci, ohleduplnosti a odpovědnosti za společné dílo. Žáci hrají skladby různých žánrů a stylů a seznamují se tak s rozmanitou škálou hudebních skladatelů a jejich díly. Učební osnovy I. stupeň ročník žák - zvládá gesta dirigenta, dokonalý nástup a ukončení - dokáže reagovat na tempové a dynamické změny - intonačně a rytmicky zvládá part a orientuje se při vzájemném poslechu - dokáže při hře vnímat své spoluhráče ročník žák - rozvíjí a upevňuje získané dovednosti z předešlých ročníků - s pomocí pedagoga se pokouší o rejstříkování skladeb - aktivně se podílí na výběru skladeb - jsou schopni hrát technicky náročnější part včetně dynamiky II. stupeň ročník žák - využívá při hře své získané zkušenosti a dovednosti z dřívějšího studia (prstová a měchová technika, dynamika, používání rejstříků,...) - dokáže při hře vnímat své spoluhráče, upozornit je na případné chyby - dbá na chování a kultivovanost projevu při vystupování ročník žák - je schopen při hře plně respektovat charakter hrané skladby a tomu podřídit i výraz a dynamiku - reaguje na gesta dirigenta okamžitě - respektuje odlišnosti v technické vyspělosti své a mladších spoluhráčů a dokáže jim být oporou - dokáže rozpoznat kvalitu díla a kriticky zhodnotit vlastní a cizí interpretaci

92 Vyučovací předmět Soubor zobcových fléten Charakteristika V této výuce probíhá praktická výuka hry na nástroj. Zde se žáci učí pracovat v kolektivu, naslouchat svým spoluhráčům a přizpůsobovat se. Výuka probíhá formou minimálně jedné hodiny týdně, kde si žáci osvojují a prakticky ověřují své dovednosti, které získali v individuálních hodinách a při domácí přípravě. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: I. stupeň ročník žák: - umí posoudit kvalitu ladění - si umí připravit potřebné náležitosti ke hře (stojany, noty, atd.) - sám sebe dokáže vnímat jakou součást celku (intonace, metrum, rytmus, nasazení ) - umí reagovat na gesta vedoucího (dirigenta, 1. hráče) - odpovídajícím způsobem interpretuje souborový part - zná své povinnosti vůči kolektivu na zkouškách i vystoupeních - vystoupí na veřejnosti minimálně 2x do 7. ročníku II. stupeň ročník žák: - se samostatně dokáže naladit a dokáže hlídat intonaci během hry - posuzuje kvalitu souhry a navrhuje řešení v problematických situacích - se aktivně podílí na výběru repertoáru - spoluvytváří interpretaci hraných skladeb - obhajuje svůj názor v diskusi - aktivně realizuje a prosazuje domluvené principy

93 Vyučovací předmět Soubor příčných fléten Charakteristika Důležitou složkou rozvoje hudebnosti každého žáka je průprava k souhře. Komorní hra navazuje na hlavní předmět a vychází z praktického uplatnění instrumentálních dovedností. Je vyučována od 2. ročníku Hry na příčnou flétnu. Komorní hra umožňuje obeznámit širší okruh žáků s náročnějšími skladbami všech stylových období, jaké by v sólové hře nezvládli a dokáže zaujmout, i k hudbě přitáhnout žáky, kteří nemají předpoklady pro sólistické uplatnění. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: I. stupeň ročník žák - začíná souhrou od nejjednoduššího komorního útvaru dua, které je postupně rozšířeno na trio, popř. kvarteto (i v kombinaci různých nástrojů) - se učí poslouchat jeden druhého, přizpůsobovat se, vnímat rytmus i harmonii - umí reagovat na gesta vedoucího (dirigenta, 1. hráče) ročník žák - zvládá souhru s ostatními žáky a dbá na rytmickou přesnost - umí posoudit kvalitu ladění - rozvíjí kázeň a odpovědnost vůči kolektivu - odpovídajícím způsobem interpretuje souborový part II. stupeň ročník žák - zdokonaluje rytmické cítění a smysl pro metrum - zná základní gesta dirigenta, případně vedoucího hráče komorního souboru ročník žák - rozlišuje základní dynamická znaménka (p, mf, f, crescendo, decrescendo) - se aktivně podílí na výběru repertoáru - při kolektivní interpretaci dbá na tónové vyladění, intonaci, rytmickou souhru a na změnu tempa.

94 Vyučovací předmět Hobojová komorní hra Charakteristika V této kolektivní výuce probíhá praktická výuka hry na nástroj. Zde se žáci učí pracovat v kolektivu, naslouchat svým spoluhráčům a přizpůsobovat se. Výuka probíhá formou minimálně jedné hodiny týdně, kde si žáci osvojují a prakticky ověřují své dovednosti, které získali v individuálních hodinách a při domácí přípravě. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: I. stupeň ročník žák - umí posoudit kvalitu ladění - si umí připravit potřebné náležitosti ke hře (stojany, noty, atd.) - sám sebe dokáže vnímat jakou součást celku (intonace, metrum, rytmus, nasazení ) - umí reagovat na gesta vedoucího (dirigenta, 1. hráče) - odpovídajícím způsobem interpretuje souborový part - zná své povinnosti vůči kolektivu na zkouškách i vystoupeních - vystoupí na veřejnosti minimálně 2x do 7. ročníku II. stupeň ročník žák - se samostatně dokáže naladit a dokáže hlídat intonaci během hry - posuzuje kvalitu souhry a navrhuje řešení v problematických situacích - se aktivně podílí na výběru repertoáru - spoluvytváří interpretaci hraných skladeb - obhajuje svůj názor v diskusi - aktivně realizuje a prosazuje domluvené principy

95 Vyučovací předmět Klarinetové muzicírování Charakteristika V této kolektivní výuce probíhá praktická výuka hry na nástroj. Zde se žáci učí pracovat v kolektivu, naslouchat svým spoluhráčům a přizpůsobovat se. Výuka probíhá formou minimálně jedné hodiny týdně, kde si žáci osvojují a prakticky ověřují své dovednosti, které získali v individuálních hodinách a při domácí přípravě. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: I. stupeň ročník žák - umí posoudit kvalitu ladění - si umí připravit potřebné náležitosti ke hře (stojany, noty, atd.) - sám sebe dokáže vnímat jakou součást celku (intonace, metrum, rytmus, nasazení ) - umí reagovat na gesta vedoucího (dirigenta, 1. hráče) - odpovídajícím způsobem interpretuje souborový part - zná své povinnosti vůči kolektivu na zkouškách i vystoupeních - vystoupí na veřejnosti minimálně 2x do 7. ročníku II. stupeň 1-4. ročník žák - se samostatně dokáže naladit a dokáže hlídat intonaci během hry - posuzuje kvalitu souhry a navrhuje řešení v problematických situacích - se aktivně podílí na výběru repertoáru - spoluvytváří interpretaci hraných skladeb - obhajuje svůj názor v diskusi - aktivně realizuje a prosazuje domluvené principy

96 Vyučovací předmět Fagotová komořina Charakteristika V této kolektivní výuce probíhá praktická výuka hry na nástroj. Zde se žáci učí pracovat v kolektivu, naslouchat svým spoluhráčům a přizpůsobovat se. Výuka probíhá formou minimálně jedné hodiny týdně, kde si žáci osvojují a prakticky ověřují své dovednosti, které získali v individuálních hodinách a při domácí přípravě. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: I. stupeň ročník žák - umí posoudit kvalitu ladění - si umí připravit potřebné náležitosti ke hře (stojany, noty, atd.) - sám sebe dokáže vnímat jakou součást celku (intonace, metrum, rytmus, nasazení ) - umí reagovat na gesta vedoucího (dirigenta, 1. hráče) - odpovídajícím způsobem interpretuje souborový part - zná své povinnosti vůči kolektivu na zkouškách i vystoupeních - vystoupí na veřejnosti minimálně 2x do 7. ročníku II. stupeň ročník žák - se samostatně dokáže naladit a dokáže hlídat intonaci během hry - posuzuje kvalitu souhry a navrhuje řešení v problematických situacích - se aktivně podílí na výběru repertoáru - spoluvytváří interpretaci hraných skladeb - obhajuje svůj názor v diskusi - aktivně realizuje a prosazuje domluvené principy

97 Vyučovací předmět Soubor žesťových nástrojů Charakteristika Žáci uplatňují své dovednosti v souhře s dalšími nástroji, učí se navzájem poslouchat, tj. ladit, správně frázovat, umí zahrát dynamické odstínění, orientuje se v notovém zápisu, správně využívá výrazových prostředků, orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech. Žák dbá na přesné dodržování notového zápisu, jelikož jednotlivé hlasy se různě prolínají, tím si upevňuje rytmiku, ladění, frázování. Mají vybudovaný pevný základ a později mohou hrát v dechových a tanečních orchestrech a jiných seskupeních. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: I. stupeň ročník žák - využívá základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, práce s dechem a jazykem) - používá základní technické prvky hry (nasazení tónů, prstová technika, kvalita tónu) - orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém - vnímá náladu skladby a tuto náladu vyjádří a interpretuje elementárními výrazovými prostředky - uplatňuje své dovednosti v souhře s dalšími nástroji (poslouchá se, tj. ladí, správně frázuje, používá při hře dynamické odstínění) - dodržuje přesně notový zápis - využívá výrazové prostředky, tj. tempové rozlišení, agogiku - interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů II. stupeň ročník žák - uplatňuje všechny dosud získané znalosti a dovednosti - orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj, dýchání, frázování, výrazu při nácviku a interpretaci skladeb - samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu - vytvoří si názor na interpretaci skladeb různých stylových žánrů a období - spolupracuje na vytváření společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace skladeb - využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností, získaných hudebních vědomostí a dovedností v souhře s dalšími nástroji

98 Vyučovací předmět Saxofonisti Charakteristika V této kolektivní výuce probíhá praktická výuka hry na nástroj. Zde se žáci učí pracovat v kolektivu, naslouchat svým spoluhráčům a přizpůsobovat se. Výuka probíhá formou minimálně jedné hodiny týdně, kde si žáci osvojují a prakticky ověřují své dovednosti, které získali v individuálních hodinách a při domácí přípravě. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: I. stupeň ročník žák - umí se individuálně rozehrát - umí si připravit potřebné náležitosti ke hře (stojany, noty, atd.) - zná své povinnosti vůči kolektivu na zkouškách i vystoupeních ročník žák - umí posoudit kvalitu ladění - sám sebe dokáže vnímat jako součást celku (intonace, metrum, rytmus, nasazení) - umí reagovat na gesta vedoucího (dirigenta, 1. hráče, sólisty) - odpovídajícím způsobem interpretuje souborový part II. stupeň ročník žák - se dokáže samostatně naladit a hlídat intonaci během hry - spoluvytváří interpretaci hraných skladeb - aktivně realizuje a prosazuje domluvené principy ročník žák - posuzuje kvalitu souhry a navrhuje řešení v problematických situacích - aktivně se podílí na výběru repertoáru - obhajuje svůj názor v diskusi

99 Vyučovací předmět Soubor bicích nástrojů Charakteristika Cílem výuky je zapojit žáky do společné práce v bicím souboru každý podle svých možností, vždy ale maximální možnou mírou. Naším úmyslem je tedy vést žáky nejenom k hudbě samotné ale pěstovat schopnost týmové spolupráce, odpovědnost za společnou práci v souboru, pozitivní stránky osobnosti (spolehlivost, dochvilnost, odpovědnost, vytrvalost, schopnost pomoci druhému apod). Důležité je uplatnění samotné a přispění k celkovému společnému hudebnímu dílu. Není proto důležitý výkon jednotlivých členů souboru, ale výkon celku bicího souboru. Předmět je vyučován formou kolektivní výuky. Pokud žák studuje 2 a více nástrojů, může být uvolněn z docházky z druhé či dalších kolektivních výuk na základě žádosti rodičů. Uvolnění schvaluje ředitelka školy. Učební osnovy: I. stupeň ročník žák - se orientuje v nástrojovém obsazení souboru - ovládá způsoby nástupu ve skladbě - přispívá zodpovědně k interpretaci souboru bicích nástrojů maximálně vzhledem ke svým možnostem (úroveň domácího cvičení, pohotovost, dochvilnost apod.) - dodržuje tempo a rytmus - dokáže pracovat s dynamikou - vyvažuje své hráčské výkony a přizpůsobuje je celku bicího souboru - dokáže korigovat dle možností ladění svého nástroje II. stupeň ročník žák - ovládá zadání vhodného tempa při nácviku i pozdějším provedení skladby - hraje s doprovodem (basová kytara, klávesy, dechové nástroje apod.) - je veden pedagogem ve sledování souhry a sluchové sebekontroly - navrhuje způsob provedení skladby a celkově se dle možnosti podílí na komponování skladeb - je schopen samostatně organizovat zkoušku bicího souboru - je schopen na veřejných koncertech samostatného postavení všech bicích nástrojů dle pokynu učitele - kontroluje své chování na podiu i mimo něj a uvědomuje si zodpovědnost ke svým spoluhráčům v bicím souboru

100 Vzdělávací obsah výtvarného oboru Studijní zaměření Přípravné studium výtvarného oboru Charakteristika Studijní zaměření Přípravné studium se uskutečňuje před I.stupněm základního studia a je určeno žákům od 5 let v trvání jednoho nebo dvou let. Vychází z hravosti a spontánností dětí. Přípravná výtvarná výchova podporuje každé, i méně disponované dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost. Rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti. Děti se učí pracovat s výtvarnými materiály a nástroji, hrají si s nimi, zkoušejí jejich vlastnosti a různé způsoby uchopení. V intuitivní spojení obsahových vrstev námětů s výtvarným cítěním vyrůstá podoba a výraz výtvarné práce. Učební plán 1. ročník 2. ročník Přípravná výtvarná výchova 2 2 Nepovinný Pěvěcký předmět sbor 1 1 Učební osnovy vyučovacích předmětů: Přípravná výtvarná výchova 1. ročník žák - se učí pracovat s různými výtvarnými materiály - zkouší vlastnosti a různé způsoby uchopení výtvarných pomůcek - poznává základní tvary předmětů - učí se základní barvy a barevné kontrasty ( teplé a studené barvy apod.) 2. ročník žák - dokáže pojmenovat a odlišit základní výtvarné techniky - umí zacházet se základními výtvarnými materiály a nástroji (pozorování stop nástrojů, vedení nástroje) - zná základní barvy a dokáže namíchat barvy sekundární

101 Studijní zaměření Výtvarná tvorba Charakteristika Výtvarný obor je určen pro děti, které mají předpoklad a zájem výtvarně tvořit. Žáci se v průběhu studia budou zabývat základními a některými dalšími výtvarnými technikami a způsoby výtvarného vyjadřování. Důraz je rovněž kladen na rozvoj výtvarného cítění. Žák by měl objektivně posoudit svou práci i práci cizí. Výtvarný obor v neposlední řadě dává ucelený přehled o výtvarném umění. Žáci se spontánně dovídají informace z dějin umění. Výtvarný obor rozvíjí výtvarné dispozice žáků, a to myšlení, vnímání, představivost, estetické cítění a tvořivost. Talentovaní žáci jsou na základě svého případného zájmu připravováni na umělecké školy. Studijní zaměření je realizováno v těchto předmětech: Plošná tvorba PL (zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost) Prostorová tvorba PR ( prostorové uplatnění linií, barev a tvarů) Objektová a akční tvorba OBA ( realita materiálu, či nalezeného předmětu, nebo vytváří nová prostředí, akční tvorba má multimediální charakter) Výtvarná kultura VK ( historie výtvarného umění) Plošná tvorba - kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo svět očima žáka - plošná tvorba je postavena na objevně volené tématice, která obohacuje dětské myšlení a i emotivitu - v souvislosti s tématem žáci poznávají výraznou svébytnost linií, tvarů a barev ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a v přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním - soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii žáka.. - způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak i na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou Prostorová tvorba - prostorové uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálních kvalit - volná tvorba spočívá ve výtvarné experimentaci řešení drobných sochařských skic - je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu modelování, tvarování, konstruování - hraje zde i určitou roli vztah žáka k materiálu a jeho zručnost - volnou tvorbu doprovází studijní modelování, užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou Objektová a akční tvorba - vyvažuje prožitkovými aktivitami některé postupy plošné a prostorové tvorby - nezvyklé zážitky, smyslové podněty, pocity, vztahy vznikající postoje navazuje jejich výtvarný přepis hlouběji je ukotvuje

102 102 - objektová tvorba pomáhá žákům přiblížit se realitě materiálu, či nalezeného předmětu, nebo vytvářet nové prostředí - postupy akční tvorby se vztahují k jedinci a k jeho situaci ve světě, k vnímání sebe sama nebo prožívání kontaktů s druhými. - akční tvorba má multimediální charakter Výtvarná kultura - prostupuje celou výukou nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Plošná tvorba ,5 1,5 1,5 1, Prostorová tvorba 0,5 0, ,5 1, Objektová a akční tvorba 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Výtvarná kultura 0,5 0,5 0,5 0,5 Nepovinný Pěvecký předmět sbor Poznámky k hodinové dotaci: 1) Vyučovací předměty jsou vyučovány v blocích. 2) Výuka předmětu Výtvarná kultura na I. stupni prostupuje všemi vyučovanými předměty. 3) Žáci studijního zaměření Výtvarná tvorba mohou navštěvovat předmět Pěvecký sbor jako nepovinný předmět. Po jeho zvolení je předmět zapsán v katalogu o průběhu studia v daném školním roce. Učební osnovy vyučovacích předmětů: Vyučovací předmět Plošná tvorba I. stupeň 1. ročník žák - umí pracovat s tužkou, uhlem nebo rudkou, tuší, suchým i mastným pastelem, temperovými barvami (zná jejich vlastnosti a možnosti) - používá základní materiály a různé techniky tvorby 2. ročník žák - v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuální obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 3. ročník žák - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů

103 103 - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností 4. ročník žák - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů - užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku, plošné vyjádření linie a barevné plochy, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model - při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 5. ročník žák - zná vlastnosti a možnosti dalších výtvarných technik: akvarel, akrylová barva, linoryt, suchá jehla - osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření - porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace - nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil - respektuje názory odlišné 6. ročník žák - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ - v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 7. ročník žák - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů ( světelné poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) - užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model

104 104 - při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy - osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) - porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace II. stupeň 1. ročník žák - rozlišuje a propojuje obsah a formu - vědomě používá výrazové možnosti vybrané plošné techniky 2. ročník žák: - samostatně řeší výtvarné problémy - pracuje s vizuálními znaky, symboly - při tvorbě využívá analýzu, syntézu, parafrázi, posuny významu, abstrahování 3. ročník žák: - dokáže si zvolit výtvarnou techniku, která je mu blízká a pomocí níž bude zvolený námět nejlépe vyjádřen 4. ročník žák: - ovládá technologický postup vybrané techniky - dokáže prezentovat vlastní práci, volí vhodnou formu, adjustaci, výstavní koncepci atd. Vyučovací předmět Prostorová tvorba I. stupeň 1. ročník žák: - je schopen hravou formu modelovat podle své fantazie 2.ročník žák: - má základy různých technik ( modelování z různých druhů materiálů) - používá základní výtvarné materiály a nástroje 3.ročník žák: - dokáže vytvořit prostorový objekt i z jiného materiálu než je hlína (drát, papír, provázky, sádra apod.) - umí pracovat s hlínou - zná její vlastnosti a možnosti

105 105 4.ročník žák - je schopen si uvědomit prostorový vztah, objem a vlastnost různých materiálů - používá základní výtvarné pojmy 5. ročník žák - tvaruje lineární materiály i pevnou hmotu odebíráním materiálů ( sádra apod.) 6. ročník žák - samostatně používá techniky prostorové tvorby 7. ročník žák - nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě - si uvědomuje prostorové vztahy, objem, vlastnosti různých materiálů, lehkost, křehkost i jejich opak II. stupeň 1. ročník žák - využívá znaky a symboly prostorové tvorby - umí hovořit o svém díle 2. ročník žák - umí použít prvky tvarové, objemové a prostorové kompozice - dokáže pracovat ve skupině 3. ročník žák - objevuje a využívá různé materiály pro prostorovou tvorbu 4. ročník žák - používá prvky prostorové tvorby ( tvar, objem, působení barev, různé struktury, povrch) - sám umí řešit výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, umí se poučit Vyučovací předmět Objektová a akční tvorba I. stupeň 1. ročník žák - seznamuje se postupně a nenásilně se světlem výtvarné kultury 2. ročník žák - experimentuje s materiály objektové tvorby

106 ročník žák - používá základní výtvarné pojmy - začíná si utvářet vlastní výtvarný názor 4. ročník žák - umí se realizovat i při skupinové práci - experimentuje s prostředky akční tvorby 5. ročník žák - si na základě individuálních zkušeností a diskuzí vytváří vlastní výtvarný názor, dokáže formulovat, jaký výtvarný styl nebo tvorba kterého konkrétního malíře je mu blízká a proč - respektuje názory odlišné 6. ročník žák - využívá základní techniky a výtvarné materiály a techniky objektové a akční tvorby s ohledem na jejich vlastnosti a možnosti 7. ročník žák - používá základní výtvarné materiály a techniky objektové a akční tvorby s ohledem na jejich vlastnosti a možnosti - ovládá základní terminologii obj. a akční tvorby II. stupeň 1. ročník žák - používá poznané prvky objektové a akční tvorby - zajímá se o nové tendence ve výtvarném umění 2. ročník žák - používá znaky a symboly objektového a akčního vyjadřování 3. ročník žák - se orientuje a používá názvosloví objektové a akční tvorby 4. ročník žák - používá odbornou terminologii, která se vztahuje na objektovou a akční tvorbu - umí se ponořit do výtvarné práce, do které se vnáší osobitý a samostatný přístup Vyučovací předmět Výtvarná kultura II. stupeň 1. ročník žák - zajímá se o výtvarné dění - má svůj vlastní názor

107 ročník žák - podněty hledá v různých oblastech kultury 3. ročník žák - aktivně se zajímá o výtvarné umění, dokáže o něm přemýšlet a dospívat ke svým vlastním názorům 4. ročník žák - se dobře se orientuje v uměleckých slozích, směrech a hnutích a tendencích - je schopen prezentovat svou výtvarnou práci Vyučovací předmět Pěvecký sbor - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pěvecký sbor je uveden pod kapitolou

108 Vzdělávací obsah tanečního oboru Studijní zaměření Přípravné studium tanečního oboru Charakteristika Studijní zaměření Přípravné studium se uskutečňuje před studiem I. stupně základního studia. Žáci sem mohou být přijímáni od pěti let. Cílem je rozvíjet taneční schopnosti, dovednosti a návyky dětí, hravou formou podchytit jejich zájem o tanec. Děti se seznamují se stavbou a strukturou těla, rozvíjí svalovou sílu, hybnost kloubů, celkovou obratnost a správné a vznosné držení těla, dále rozvíjí cit pro rytmus, pohybovou kulturu, tvořivost a vlastní osobitý projev. Přibližuje společné zákonitosti hudby a pohybu. Učí základním pohybovým a tanečním návykům a orientaci v prostoru. Vyučovací předmět Přípravná taneční výchova probíhá kolektivně. Učební plán: 1. ročník 2. ročník Přípravná taneční výchova 1,5 1,5 Nepovinný Pěvecký předmět sbor 1 1.Učební osnovy vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přípravná taneční výchova žák - se učí v polohách na místě uvědoměle zapojovat do pohybu svalové skupiny a části těla: dolní končetiny chodidla, nárty, lýtkové svaly, kolenní klouby, kyčelní klouby, stehenní svaly; pánev sedací a břišní svaly; kostra a svaly hrudníku - páteř, lopatky, žebra; krk, hlava a horní končetiny prsty, zápěstí, lokty, ramena. - se učí pohybu v prostoru prostřednictvím různých druhů chůze, běhu. Učí se orientovat v prostoru, a to jak samostatně, tak i ve dvojicích, trojicích, skupinách a podobně. - si osvojuje pohybové hry se zpěvem, rozšiřuje si poznání lidových písní. - je veden k cítění hudby její nálada a obsah - procvičuje rytmické cítění formou rytmizovaných slov, říkadel nebo podupy, potlesky, hrou na tělo, případně bicími nemelodickými či melodickými nástroji.

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec RADOST Z UMĚNÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi)

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) Základní umělecké školy Doksy ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) OBSAH. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2. Počet oborů 2.2 Celková kapacita školy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Počet oborů, velikost... 5 Historie a současnost...

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromá základní umělecká škola spol. s r. o. Havlíčkův Brod 1 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 Základní informace...4 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. V. STAMICE HAVLÍČKŮV BROD MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠVP Cesta k umění Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. 0 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 1 Základní umělecká škola Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko Tel. 773627084, 516833900 e-mail: zusjevicko@seznam.cz www.zusjevicko.cz Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 2 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOSKOVICE ZUŠ Boskovice: škola motivace, realizace, obohacení a tvoření Obsah Obsah... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 5-2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... - 7-2.1 POČET OBORŮ, VELIKOST... - 7-2.2 HISTORIE A SOUČASNOST... - 8-2.3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Pozořicích Motto školy Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2. 1. Počet oborů, velikost... 4 2. 2. Historie, současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost...

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01 Umění je součástí života OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1.

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit, malovat

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH 6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM Výuka v přípravných ročnících je určena pro děti 5 7 leté v délce 1 roku až 2 let. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA Při výuce

Více

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání Mgr. Magda Marková Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. Dolní Břežany Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání V Dolních Břežanech dne 2.4.2011 zpracovala: Mgr. Magda Marková Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE UMĚNÍ JE NEJKRÁSNĚJŠÍ PRŮVODCE ŽIVOTEM ČLOVĚKA 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10, BAJKALSKÁ 11 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy...5 2.1 Počet oborů, velikost školy...5 2.2 Historie a současnost...5

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty.

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Český Brod Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 Historie a současnost školy 5 Charakteristika

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 Školní vzdělávací program 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLY ŘÍČANY STAVÍME DŮM OD ZÁKLADŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLY ŘÍČANY STAVÍME DŮM OD ZÁKLADŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLY ŘÍČANY STAVÍME DŮM OD ZÁKLADŮ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost...4 2.3

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

"BYLI JSME A BUDEME"

BYLI JSME A BUDEME Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou Školní vzdělávací program "BYLI JSME A BUDEME" Věnováno zakladateli školy Josefu Labitzkému Zpracoval: Mgr. Petr Pitra a kolektiv pedagogů v letech

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 Obsah 1. Škola 5 1.1 Identifikační údaje 6 1.2 Popis školy 7 1.3 Historie a současnost 8 1.4 Pedagogický sbor 9 1.5 Dlouhodobé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecká škola J i l e m n i c e OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy: Historie školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Akce, spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Základní umělecká škola Pelhřimov. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pelhřimov

Základní umělecká škola Pelhřimov. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pelhřimov Základní umělecká škola Pelhřimov Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pelhřimov OBSAH 1. Identifikační údaje...3 1. 1. Název ŠVP...3 1. 2. Předkladatel...3 1. 3. Zřizovatel...3 1. 4. Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život. Vzdělání pro všechny. Najít cestu je umění. Umění je cesta. Tento školní vzdělávací program je kurikulárním dokumentem, který vychází z Rámcového vzdělávacího

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více