Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL Přístup k aplikaci SOČ-NL je umožněn přes webovou stránku ČD Cargo, a.s. na adrese Zákazník obdrží přístupové jméno + heslo, pod kterým se bude do aplikace přihlašovat. V aplikaci jsou zavedeny dva přístupy pro zákazníky: - Zákazník SOČ zákazník s tímto přístupem má neomezený přístup do aplikace, - Zákazník SOČ-nakládka zákazník s tímto přístupem má omezený přístup do aplikace. Výčet přístupných položek je uveden na konci tohoto dokumentu. Zákazníkovi se po přihlášení k portálu ČD Cargo zobrazí volba SOČ-NL. Vyplnění údajů silně orámované části NL: Formulář je rozdělen do záložek, které se vyplňují v souladu s jednotlivými sloupci papírového NL. Správnost zadaných údajů a jejich uložení je nutno potvrdit v každé vyplněné záložce nebo formuláři tlačítkem Potvrdit a poté je možné přejít na následující záložku. V záložkách musí být pořízeny všechny údaje dle zásad vyplňování nákladního listu uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s. (Kapitola 2, body 2.3, 2.4 a 2.5)! 1

2 Otevře se nabídka pro přihlášeného zákazníka. K samotnému vstupu k pořízení údajů v jednotlivých záložkách slouží volby Hledat, Přidat a Přidat ze vzoru. Volba Import XML umožňuje naimportovat do aplikace SOČ-NL datový soubor ve formátu *.XML. Zákazník může pořídit silně orámovanou část nákladního listu (dále jen SOČ ): Použitím volby Přidat Přidáním kopie již pořízené SOČ Použitím volby Přidat ze vzoru Použitím volby Import XML naimportuje výměnný soubor ve formátu *.XML 2

3 Volba Hledat Zákazník může vyhledat zásilku podle zadaných kritérií: Stav zásilky Datum podeje (požad.) Stanice odesílací Stanice určení Číslo vozu Podpoložka NHM IČ odesílatele IČ plátce za odes. IČ příjemce IČ plátce za příj. Nalezené zásilky mohou mít následující stavy s uvedenými kódy: 2 zásobník zásilka je uložena v zásobníku, nenabízí se zaměstnanci ČDC k podeji. Zákazník může zásilku opravit a uložit, zrušit, přidat kopii zásilky, uložit jako vzor. 3

4 7 SOČ-NL připravena k nakládce zásilka je uložena ve stavu připravena k nakládce pro zaměstnance zákazníka s rolí SOČ-NL nakládka, nenabízí se zaměstnanci ČDC k podeji. Zákazník může zásilku opravit a uložit, stornovat, přidat kopii zásilky, uložit jako vzor. 8 SOČ-NL připravena k podeji zásilka je nabídnuta zaměstnanci ČDC k pořízení podeje. Zákazník může opravit údaje zásilky a znovu uložit, stornovat zásilku, přidat kopii zásilky, uložit jako vzor. 9 SOČ-NL podána zásilka je zapsána do podací knihy. Zákazník může přidat kopii zásilky nebo uložit jako vzor. Zásilku nelze opravit ani stornovat. Pokud zákazník potřebuje opravit už podanou zásilku, musí písemně kontaktovat nákladní pokladnu, která zásilku pořídila do systému ČDC. 121 storno omyl obsluhy zákazník může zásilku uložit jako vzor. 4

5 Prostřednictvím vyhledávacího kritéria Stav zásilky lze třídit pořízené vzory zásilek: V položce Stav vybere zákazník hodnotu vzor, vybere kritérium podle kterého chce vzory třídit (např. stanice určení, příjemce) a použije tlačítko Hledat. Zobrazí se pouze vzory podle zadaného vyhledávací kritéria: 5

6 Volba Přehled Za zadané období lze: - použitím tlačítka Tisk vytisknout sestavu podaných/došlých zásilek ve formátu pdf: - použitím tlačítka Export vyexportovat sestavu podaných/došlých zásilek ve formátu xls: 6

7 Pořízení nové zásilky Záložka Záhlaví Položka Elektronický nákladní list se ve vnitrostátní přepravě nabízí vždy zaškrtnutá, zásilka bude do stanice určení přepravena bez papírového NL. 7

8 Pokud zákazník podává k přepravě zásilku nebezpečného zboží RID, musí háček v položce Elektronický nákladní list odstranit, zásilka je do stanice určení přepravena s papírovým NL vytištěným ze systému ČDC. Datum podeje (požad.) datum požadovaného podeje ve tvaru DD.MM.RRRR Dopravce při odeslání aplikace SOČ NL přiřadí číslo dopravce 2154 Stanice odesílací Stanice určení (30/59) Odesílatel Provozovna odesílatele evidenční číslo a název stanice, ve které bude zásilka naložena a podána k přepravě. Do prázdného pole je možné zapsat číslo nebo název stanice (i neúplný), použitím tlačítka stanic nebo zapíše konkrétní stanice. se nabídne výběr stanice určení (sl. 30, sl. 59). Do prázdného pole je možné zapsat číslo nebo název stanice (i neúplný), použitím tlačítka stanic nebo zapíše konkrétní stanice. aplikace SOČ-NL přiřadí přihlášeného odesílatele se nabídne výběr je-li odesílatelem provozovna s jinou adresou, než jaká je uvedena v Obchodním rejstříku, uvede odesílatel její název a adresu (sl. 10). V položkách Telefon, Fax, Mail lze zapsat kontaktní údaje, které se vytisknou ve sl. 10 nákladního listu. Plátce za odesílatele (13) vyplní se plátce, pokud je ve sl. 24. NL uveden výplatní záznam 1 Vyplaceno dovozné nebo 3 Vyplaceno přepravné. Příjemce (15) musí být uvedena pouze jediná fyzická nebo právnická osoba - dle Obchodního rejstříku (sl. 15) Pokud odesílatel uvede záznam vztahující se k placení přepravného 4 Nevyplaceně musí být příjemce zaveden do centrální databáze zákazníků ČD Cargo (dále jen IS DOOD). V případě, že příjemce není zaveden v IS DOOD, je nutné minimálně 3 dny před zamýšlenou přepravou požádat v kontaktním místě ČD Cargo o jeho zavedení. Kontaktní místa jsou zveřejněna na adrese: 8

9 Provozovna příjemce je-li příjemcem provozovna s jinou adresou, než jaká je uvedena v Obchodním rejstříku, uvede odesílatel její název a adresu (sl. 15). V položkách Telefon, Fax, Mail lze zapsat kontaktní údaje, které se vytisknou ve sl. 15 nákladního listu. Plátce za příjemce (13) vyplní se plátce, pokud je ve sl. 24. NL uveden výplatní záznam 4- Nevyplaceně CODE (53/13) kódové označení zásilky (sl. 53, sl. 13) u vojenské přepravy číslo vojenské přepravy Požadovaný zákaznický tarif číslo zákaznického tarifu, je-li sjednán, nebo smlouva o ceně uzavřená s dopravcem ve tvaru DXXXXXX, XXXX.XX, ZFXXXX.XX (sl. 27). Po použití tlačítka se nabídne výběr zákaznických tarifů pro pořízeného plátce. Číslo smlouvy o CZ (13) číslo smlouvy o centrálním zúčtování plátce přepravného ve tvaru DXXXXXXXX nebo XXXXXXXX (sl. 13). Po použití tlačítka se nabídne smlouva o CZ pro pořízeného plátce. Placení přepravného (24)odesílatel vybere záznam z nabídky možností vztahující se k placení přepravného (sl 24) vyplaceno dovozné vyplaceno dovozné + PD vyplaceno přepravné nevyplaceně Způsob vážení odesílatel vybere způsob vážení z nabídky možností (sl. 13) 1 - váhu uvedl odesílatel 2 - váženo odesílatelem s platností železničního vážení 9

10 Stanice vážení 3 - váženo železnicí ve stanici odesílací 4 - poukázáno k vážení ve stanici na cestě nebo ve stanici určení 5 - poukázáno k vážení ve stanici určení na vlečce příjemce v případě, že je vybrán způsob vážení 4 - poukázáno k vážení ve stanici na cestě nebo ve stanici určení, zapíše odesílatel stanici vážení, ve které požaduje zásilku zvážit (sl. 13) Záložka Cesta Vygeneruje se automaticky na základě údajů ze záložky Záhlaví a zobrazí se následující údaje: Evidenční číslo stanice odesílací, evidenční číslo stanice určení, tarifní vzdálenost v km, traťová třída, případně mez zatížení pro vozy 2 (4) a 6 nápravové. Zákazník v této záložce nic nepořizuje. 10

11 Záložka Trasy Vygeneruje se automaticky ze záložky Záhlaví. Zákazník v této záložce nic nepořizuje. Záložka Vozy Pořadové číslo Číslo vozu (21) pořadové číslo vozů se generuje automaticky podle počtu podaných vozů zápis čísla vozu. Další vůz podaný k přepravě s jedním NL, se přidá pomocí tlačítka Přidat - Výkaz vozů (sl. 21). Číslo vozu lze zapsat jako 12 po sobě jdoucích čísel, po použití tlačítka Vyhledat vůz se číslo vozu automaticky upraví do požadovaného formátu. Do položek Počet náprav, Vlastní hmotnost, ložná hmotnost se u vozů ČDC doplní technické údaje o voze. Pokud ložná hmotnost není shodná s údajem 11

12 na voze, opraví zákazník údaj načtené ložné hmotnosti podle údaje zapsaného na voze. chybně zadané číslo vozu se odstraní pomocí volby Zrušit, případně tlačítka Zrušit vše Počet náprav (56) počet náprav vozu (sl. 56) Vlastní hmotnost (22) vlastní hmotnost vozu v kg (sl. 22) Ložná hmotnost (55) nejvyšší přípustná ložná hmotnost vozu v t (sl. 55) Povolení mimoř. zásilky (31) číslo povolení pro přepravu mimořádné zásilky, pokud je zásilka mimořádná Místo podání výběr z nabídnutých možností Pokud není vybrán žádný typ místa podání nebo je vybrán typ Jiné místo", zobrazí se po použití tlačítka se třemi tečkami nabídka všech manipulačních míst zavedených v TR6 ve stanici odesílací zásilky. Zákazník vybere správné místo podání z nabízeného seznamu. Pokud je vybrán konkrétní typ místa (1 Vlečka, 2 Složiště/VNVK, 5 Smluvní místo), zobrazí se po použití tlačítka se třemi tečkami nabídka manipulačních míst tohoto typu zavedených v TR6 ve stanici odesílací zásilky. Zákazník vybere správné místo podání/dodání z nabízeného seznamu. Pokud zákazník vybere typ místa podání "4 - Jiné místo" na ČD pořídí pouze název místa bez kódu manipulačního místa. kód a popis m. podání do první položky se automaticky zapíše číslo vybraného manipulačního místa dle TR6, do druhé položky se automaticky zapíše název vlečky, složiště nebo smluvního místa dle TR6, zákazník může název editovat Místo dodání výběr z nabídnutých možností 12

13 Pokud není vybrán žádný typ místa dodání nebo je vybrán typ "Jiné místo", zobrazí se po použití tlačítka nabídka všech manipulačních míst zavedených v TR6 ve stanici určení zásilky. Zákazník vybere správné místo dodání z nabízeného seznamu. Pokud je vybrán konkrétní typ místa (1 Vlečka, 2 Složiště/VNVK, 5 Smluvní místo), zobrazí se po použití tlačítka nabídka manipulačních míst tohoto typu zavedených v TR6 ve stanici určení zásilky. Zákazník vybere správné místo podání/dodání z nabízeného seznamu. Pokud zákazník vybere typ místa podání "4 - Jiné místo" na ČD pořídí pouze název místa bez kódu manipulačního místa. kód a popis m. dodání (30) do první položky se automaticky zapíše číslo vybraného manipulačního místa dle TR6, do druhé položky se automaticky zapíše název vlečky, složiště nebo smluvního místa dle TR6, zákazník může název editovat Závěry na voze (31) čísla použitých závěr (plomb) Poznámka do výkazu vozů / Další údaje o zboží na voze poznámka k vozu, která bude uvedena ve sloupci 22 výkazu vozů Poznámka do vozové nálepky poznámka, která se vytiskne ve spodní části vozové nálepky Hmotnost zásilky uvedená odhadem zákazník uvede hmotnost zásilky odhadem, pokud vybral v záložce Záhlaví, v položce Způsob vážení jednu z následujících možností: 3 - váženo železnicí ve stanici odesílací 4 - poukázáno k vážení ve stanici na cestě nebo ve stanici určení 5 - poukázáno k vážení ve stanici určení na vlečce příjemce Po použití tlačítka Potvrdit se nabídne formulář Soupis zboží na voze. 13

14 Hmotnost zboží: Číslo NHM: Název: hmotnost zboží (sl. 34), pokud je vyplněna položka Hmotnost zásilky uvedená odhadem pořídí zákazník hmotnost zboží 0 číslo NHM (sl. 31), po zadání části čísla nebo názvu zboží lze po použití tlačítka Vyhledat NHM vyhledat zboží v číselníku přiřadí aplikace automaticky podle číselníku NHM V případě, že zákazník podává k přepravě nebezpečné věci RID, pořídí údaje RID následujícím způsobem: V Soupise zboží na voze ve sloupci RID použije volbu Zadat. Zobrazí se Filtr pro vyhledání RID. 14

15 Třída RID třída RID zboží UN číslo UN číslo zboží Klasifikační kód klasifikační kód zboží IČN identifikační číslo nebezpečnosti Zákazník pořídí jednu z položek (nejlépe UN číslo) a použije tlačítko Hledat. Podle zadaného kritéria se zobrazí nabídka RID. Zákazník kliknutím myší na číslo třídy vybere správný záznam RID a zobrazí se formulář Údaje o nebezpečném zboží. 15

16 Prázdný obal/vůz/kontejner pokud zákazník podává k přepravě Prázdný obal/vůz/kontejner, vybere text z nabídnutých možností: Položku zákazník zatrhne, v případě, že podává k přepravě nebezpečné věci RID ve voze, který nemá oranžové označení. Hmotnost RID Klasifikační kód Název Další údaje zákazník zapíše hmotnost RID, pokud zásilka obsahuje více druhů RID klasifikační kód zboží program automaticky doplní název RID, zákazník doplní technický název zboží zákazník vybere text z nabídky, popř. zapíše další údaje Použitím tlačítka Potvrdit zákazník uloží pořízené údaje. 16

17 Pokud zákazník podává k přepravě prázdný nevyčištěný obal pro přepravě RID, použije tlačítko Jen třída+b.zn. Zobrazí se nabídka tříd RID a bezpečnostních značek, zákazník vybere požadovaný záznam. 17

18 V následujícím formuláři vybere druh prázdného obalu. Zápis RID potvrdí použitím tlačítka Potvrdit. 18

19 Záložka UTI Prostředek kombinované dopravy (PKD) Typ výběr z nabídnutých typů Vl.značka/číslo doplní se číslo PKD (4 písmena, 7 číslic) Vlastní hmotnost vlastní hmotnost PKD (sl. 31) Skutečné rozměry délka, šířka, výška PKD ve stopách Závěry na UTI čísla použitých závěr na PKD Předávací list číslo předávacího listu PKD Celní doklad číslo celního dokladu Poznámka do výkazu vozů poznámka k PKD, která bude uvedena ve sloupci 22 výkazu vozů Na voze č. zákazník vybere k UTI číslo vozu ze seznamu Tlačítkem Potvrdit potvrdí zákazník údaje PKD. 19

20 Zboží v ložené jednotce Hmotnost zboží údaj o hmotnosti zboží Číslo NHM NHM zboží Název název přiřadí program podle číselníku NHM Tlačítkem Potvrdit potvrdí zákazník údaje NHM. 20

21 Záložka Pomůcky Záložka Pomůcky obsahuje položky: Přepravní pomůcka typ = 20 Paleta výměnná, 91 - Innofreight počet výměnných palet, boxů Innofreight (sl. 31) celková hmotnost výměnných palet, boxů Innofreight na voze číslo vozu (sl. 21) 21

22 Záložka Záznamy V Záznamech jsou automaticky uvedeny položky, které jsou pořízeny v předchozích záložkách: - Plátce za odesílatele, - Plátce za příjemce, - CODE, - Požadovaný zák.tarif, - Číslo smlouvy o CZ, - Způsob vážení - požadavek na vážení ve stanici odesílací, na cestě, ve stanici určení na vlečce příjemce, - Povolení mimoř. zásilky, - Závěry na voze, - Hmotnost zásilky uvedená odhadem, - Číslo NHM a Název zboží, - RID, - UTI, - Boxy Innofreight 22

23 Text položek Plátce přepravného a NHM je možné upravit po zatrhnutí okna před textem: V záložce Záznamy uvede zákazník textem do příslušných sloupců NL ostatní údaje NL. Všechny pořízené údaje potvrdí zákazník použitím tlačítka Potvrdit. 23

24 Tisk NL a uložení: Správnost pořízených údajů si zákazník můžu zkontrolovat prostřednictvím volby Tisk, kde je umožněno vytisknout nákladní list a vozové nálepky. Po odsouhlasení správnosti všech zadaných údajů je možno použít volby, Uložit SOČ, Uložit k nakládce, Uložit do zásobníku, Uložit jako vzor a Tisk. Použitím volby: Uložit SOČ je zásilka uložena ve stavu SOČ-NL připravena k podeji a připravena pro zpracování příslušnou nákladní pokladnou. Uložit k nakládce je zásilka uložena ve stavu SOČ-NL připravena k nakládce pro zpracování zaměstnancem zákazníka, který má přidělenou roli Zákazník SOČ-nakládka zásilka není podána! Uložit do zásobníku je zásilka uložena ve stavu Zásobník. Uložit jako vzor je zásilka uložena jako vzor pro opakované použití. Tisk zobrazí se nabídka Tisk SOČ, ve které je umožněno vytisknout NL (všechny díly NL nebo jednotlivé díly NL) a Výkaz vozů, Vozové nálepky. Po použití volby Uložit SOČ, Uložit k nakládce, Uložit do zásobníku se zobrazí záložka Přílohy. V této záložce lze použitím tlačítka Přidat vložit k uložené SOČ naskenovanou přílohu ve formátu *.pdf, jpeg, jpg, pnd. 24

25 Zobrazí se formulář Připojit přílohu. Pomocí tlačítka Procházet vyhledá zákazník přílohu na pevném disku svého počítače. Pokud chce zákazník tuto přílohu vytisknout ve více kopiích zapíše do položky Název přílohy název přílohy a doplní text Vytisknout Y x. Y = počet kopií. Obsluha CNP takto uložené přílohy vytiskne ve stanici určení a připojí k vytištěnému prvopisu nákladního listu pro příjemce. Uloženou SOČ je možné použitím volby Uložit jako vzor vytvořit vzor zásilky. Pokud zákazník ukládá vzor zásilky pro zaměstnance s přidělenou rolí Zákazník SOČnakládka, označí háčkem volbu Uložit zásilku jako vzor Připraveno k nakládce. 25

26 Vzor je uložen v seznamu vzorů s příznakem ( Nakl ) a zaměstnanec s oprávněním Zákazník SOČ-nakládka může při pořizování zásilky z tohoto vzoru editovat pouze následující položky: - Záložka Záhlaví : požadovaný datum podeje - Záložky Vozy, UTI a Pomůcky: všechny položky - Záložka Záznamy : - Prohlášení (13) - Informace pro příjemce (23) - Pojmenování zboží (31) - označení kusů (31) - druh obalu (31) - Přílohy k NL (36) Závěr: V případě použití aplikace SOČ-NL je nutné, aby zákazník zadával údaje o zásilce jednoznačně, plnohodnotně a bezezbytku z důvodu předcházení případných možných nesrovnalostí a nejasností v zamýšlené přepravě zásilky. Podmínky elektronického odbavení zásilek jsou uvedeny v Příloze 5 Smluvních přepravních podmínek Elektronické odbavení vozových zásilek. 26

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Přístup k aplikaci SOČ-NL je umožněn přes webovou stránku ČD Cargo, a.s. na adrese http://www.cdcargo.cz/.

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Více

Díl VIII N A V L EČKÁCH

Díl VIII N A V L EČKÁCH Díl VIII PŘEPRAVNÍ VÝKONY N A V L EČKÁCH změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 75 Díl VIII PŘEPRAVNÍ VÝKONY NA VLEČKÁCH ODDÍL 1. ZÁKLADNÍ TARIFNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah platnosti 1. Díl VIII Přepravní výkony

Více

Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek Česko/Slovensko/Maďarsko - Slovinsko/Chorvatsko

Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek Česko/Slovensko/Maďarsko - Slovinsko/Chorvatsko Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek Česko/Slovensko/Maďarsko Slovinsko/Chorvatsko (Železniční nákladní tarif CSUSKWT 8352.00) Novelizované vydání od 1.ledna

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Strana 1 Příloha č.1

Strana 1 Příloha č.1 I. Názvosloví Strana 1 Příloha č.1 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁVKY VLÁKNINOVÉHO DŘÍVÍ PRO KUPUJÍCÍHO PLATNÉ V Biocelu Paskov a.s. ROK 2016 1. Vlákninové dříví pro kupujícího - odvětvený, zkrácený kmen,

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz kraje v záhlaví tabulkového přehledu

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Novinky v programu MSklad 1.36

Novinky v programu MSklad 1.36 Novinky v programu MSklad 1.36 Směrnice pro sledování finanční bilance a tisk grafické FB (K13601/15S) V modulu Finanční bilance je umístěn tisk grafického znázornění finanční bilance, a současně je zde

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 23.6.2009 Verze: 1.0 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz Obsah... 2 Evidence osob... 2 Nová osoba... 3 Přisvojování cizí osoby... 4 Osoba cizinec... 4 Vyhledat osobu... 5 Evidence nabídek a smluv...

Více

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Doplnění kódu adresního místa se provádí na Vašem účtu ISPOP a nesouvisí s hlášením F_OVZ_SPE. Není potřeba posílat nové hlášení

Více

33 Uživatelé asistence

33 Uživatelé asistence 33 Uživatelé asistence Uživatelský modul Uživatelé asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci uživatelů služby osobní asistence (včetně zájemců o službu).

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Seminář Novell GroupWise

Seminář Novell GroupWise Seminář Novell GroupWise Martin Havlík martin.havlik@ujep.cz tel.: 3261 Centrum informatiky Seminář Novell GroupWise Úvod Co je cílem semináře? Zkvalitnění práce zaměstnanců UJEP s Group Warovým systémem

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje jejich

Více

Návod k webovému rozhraní GClient 3/2013

Návod k webovému rozhraní GClient 3/2013 Návod k webovému rozhraní GClient 3/2013 1. Přihlášení a. Link: http://gclient.geis.cz/ b. Prosím doplňte pole dle nastavení aplikace c. Při prvním přihlášení - dle údajů zaslaných OM Geis 2. Menu a ovládání

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

Interaktivní osnova rozcestník pro studenty

Interaktivní osnova rozcestník pro studenty Interaktivní osnova rozcestník pro studenty Studijní materiály správce souborů Každý předmět v určitém semestru v ISu má složku, ve které jsou umístěny všechny studijní materiály. Systém souborů ve studijních

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR Vedení evidence léčení a evidence léků Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován v počítači program 602XML Filler

K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován v počítači program 602XML Filler Podrobný postup pro stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti v dotačním programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji K vyplnění žádosti je nutné

Více

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů)

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Databáze produktů ESF Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Obsah 1. Registrace a přihlášení... 1 Vyplnění registračních údajů... 1 Potvrzení registračních údajů... 3 Přihlášení...

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka www.biovendor.cz OBSAH REGISTRACE 3 PŘIHLÁŠENÍ 5 VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ 5 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORICKÉHO STROMU 6 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ VYHLEDÁVACÍHO POLE 7 USNADNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ FILTRU 8 VLASTNOSTÍ PRODUKTŮ

Více

Příloha 4 ZVLÁŠTNÍ VOZY A VLAKY

Příloha 4 ZVLÁŠTNÍ VOZY A VLAKY Příloha 4 ZVLÁŠTNÍ VOZY A VLAKY 2 ZVLÁŠTNÍ VOZY A VLAKY 1. V této příloze jsou vyhlášeny podmínky pro objednávání, organizování, oceňování a odbavení jízd zvláštních vlaků a vozů (nostalgických jízd atd.),

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

057 4.5.2015 nastavení pokladny Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad 1 - malý 2 - velký

057 4.5.2015 nastavení pokladny Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad 1 - malý 2 - velký program SKLADNÍK od firmy DATAX novinky 4.057 4.5.2015 nastavení pokladny Ve volbě Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad si nyní můžete zvolit, jaký pokladní doklad

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce "ERMMA" dne 25. 11. 2014 v 10:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Objednávka zveřejnění do Obchodního věstníku

Objednávka zveřejnění do Obchodního věstníku Úvod Akciová společnost ECONOMIA jako provozovatel Portálu veřejné správy v oblasti vydávání Obchodního věstníku zprovoznila na svých internetových stránkách objednávkové formuláře pro zveřejnění oznámení

Více

Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka

Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka Tento manuál popisuje typické postupy uživatele s rolí vedoucí práce/školitel v modulu Vypisování témat prací, úkony se mohou lehce odlišovat v závislosti

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Ing. Hana Šrámková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

MECHANISMUS SOFTWAROVÉHO ZVEŘEJŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PO ÚPRAVÁCH

MECHANISMUS SOFTWAROVÉHO ZVEŘEJŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PO ÚPRAVÁCH MECHNISMUS SOFTWROVÉHO ZVEŘEJŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZKÁZEK PO ÚPRVÁCH Zveřejnění záměru Příslušný odbor (organizace) vyhlašuje záměr. Záměr je veřejný a zobrazuje se všem uživatelům a návštěvníkům. Zveřejněný

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ České dráhy Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ Platí od 13. prosince 2009 Schváleno řediteli

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GO parking s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GO parking s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GO parking s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP ) začínají velkými písmeny, mají význam

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností Postup při zápisu údajů do AIS EO ohlašovnami změny ve formulářích CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností Zápis údajů do AIS evidence obyvatel ohlašovnami prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Způsob vystavení daňového dokladu a jeho splatnost: Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru rámcové smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD).

Způsob vystavení daňového dokladu a jeho splatnost: Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru rámcové smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD). ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADANÉ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Název veřejné zakázky:

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Kontrolní hlášení. Pokladna

Kontrolní hlášení. Pokladna Kontrolní hlášení V číselníku kódů DPH je nejprve potřeba nastavit druh sazby DPH, pozice č. 1 platná od 1.1.2011 se potom použije pro vlastní výběr kódů DPH do jednotlivých částí kontrolního hlášení.

Více

Všeobecné podmínky společnosti internetového obchodu www.olejesgaranci.cz provozovaného firmou Jana Čiháková, DiS.

Všeobecné podmínky společnosti internetového obchodu www.olejesgaranci.cz provozovaného firmou Jana Čiháková, DiS. Všeobecné podmínky společnosti internetového obchodu www.olejesgaranci.cz provozovaného firmou Jana Čiháková, DiS. olejesgaranci.cz Jana Čiháková, DiS. náměstí Jiřího z Poděbrad 814/3 703 00 Ostrava IČ:

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Průvodce administrací opatřeními 20. kola příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřeními 20. kola příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřeními 20. kola příjmu žádostí OP

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Self Service Application. Importy zásilek, zákazníků a importů

Self Service Application. Importy zásilek, zákazníků a importů Self Service Application Importy zásilek, zákazníků a importů Self Service Application Importy zásilek, zákazníků a importů OBSAH 1 Úvod... 3 2 Import souborů... 4 2.1 Import zásilek, zákazníků a importů...

Více

Postup pro podání návrhu projektu studentské grantové soutěže

Postup pro podání návrhu projektu studentské grantové soutěže Postup pro podání návrhu projektu studentské grantové soutěže Návrhy projektů studentské grantové soutěže (dále jen návrhy projektů ) jsou podávány výhradně prostřednictvím IS OBD 3.1 (dále jen OBD ).

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Dokumentace pro externí uživatele Evidence záruk původu Doplnění údajů o výrobně pomocí formuláře POZE 1 Evidence záruk původu Formulář obsahuje položky, které jsou nutné, aby výrobce ke zdroji

Více

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 20144 1 Evidence vydaných verzí dokumentu: Verze Datum vydání Popis změn 1.0 1.6 23. 12. 2009

Více

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace Obsah 1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace...2 1.1. Algoritmy výkazů...2 1.2. Distribuce algoritmů výkazů...4 1.3. Formy prezentace výkazů (formulář)...5 1.4. Katalog výkazů...5 1.5. Příprava

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 02. 07. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Město Pečky. Tel. 321 785 051; fax: 321 785 054 e-mail: mupecky@pecky.cz

Město Pečky. Tel. 321 785 051; fax: 321 785 054 e-mail: mupecky@pecky.cz Město Pečky Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky Tel. 321 785 051; fax: 321 785 054 e-mail: mupecky@pecky.cz V Pečkách dne : 8.12.2015 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a prokázání kvalifikace,

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Instalace a popis programu

Instalace a popis programu 1 Instalace a popis programu Milan Hradecký 2 Úvod : Program DANEVID složí k evidenci příjmových a výdejových dokladů, jejich automatickému setřídění podle data a k vytištění potřebných sestav pro zjištění

Více

Asset parkoviště systém rozpoznávání SPZ

Asset parkoviště systém rozpoznávání SPZ Trade FIDES, a.s. Asset parkoviště systém rozpoznávání SPZ (aktualizace - 1/2014) Popis software Manuál obsluhy parkoviště Obsah 1 Úvod...3 2 Popis detekčního okna...3 2.1 Závěry detekce...4 2.2 Zvětšení

Více

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 20 10 2009 1 Obsah 1 O službě e-utilityreport................................... 3 2 Potřebná nastavení.......................................

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III Praha květen 2010 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Zápis o utkání. Přehled základních funkcí a vlastností. Technické specifikace

Zápis o utkání. Přehled základních funkcí a vlastností. Technické specifikace Zápis o utkání Umožňuje pořizování a nahlížení do zápisu o utkání. Každé utkání v soutěži může nebo nařízením musí mít zápis o utkání. Modul zápis o utkání je koncipován velmi flexibilně. Umožňuje několik

Více