Automatické motorové přepínače

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatické motorové přepínače"

Transkript

1 Automatické motorové přepínače 25A až 600A PŘEPNĚTE NA INOVACI

2 Socomec: jednička v oblasti výkonového přepínání Odpojování, vypínání, řízení... Od roku 922 Socomec získal bohatou zkušenost v této oblasti. Světové uznání svých výrobků jak v průmyslových tak i terciálních nn instalacích si Socomec získal díky jejich vysoké kvalitě a spolehlivosti. Kompaktní ruční přepínače, které Socomec vyvinul a nyní doplňil jejich motorizovanou verzí se staly pojmem v oblasti výkonového přepínání. ATys: inteligentní kombinace řízení a elektrické ochrany Jednička v oboru elektrického řízení a jištění. Socomec proniká do nové oblasti díky své zkušenosti se systémy odpojování. Výsledkem je nový technogický koncept inteligentního spínání elektrických zdrojů. ATyS: praktická odpověď na požadavek normy IEC a EN týkající se přepínání Nová řada přepínačů Atys byla navržena, testována a certifikována podle požadavků mezinárodních norem IEC Soulad s těmito normami zaručuje její kvalitu a odpovídá všem požadavkům na automatické přepnutí. Lze umístit kdekoliv > Montáž na zadní stěně rozvaděče Atys lze umístit na zadní stěnu rozvaděče s možností připojení dálkového ovládacího panelu. > Přední montáž Atys lze umístit odsazeně od zadní části rozvaděče tak, aby jeho přední část byla v úrovni dveří. Toto řešení umožní přímý přístup k ovládací páce a displeji přístroje.

3 Přepínač "připoj a přepínej" Přístroj je funkční okamžitě po připojení silových kabelů! PŘEPÍNAČ Dva mechanicky propojené spínače. PŘEPNUTÍ Motorizovanou jednotkou nebo ručně ŘÍZENÍ Pomocí elektronické řídící jednotky BEZPEČNÉ PŘEPÍNÁNÍ PRO VŠECHNY APLIKACE > Přepínání síť / záložní zdroj > Přepínání síť / síť GE Nekritické zátěže Kritické zátěže UPS

4 ATyS Nové inteligentní, modulární pojetí přepínání KOMPAKTNÍ BEZPEČNÝ SYSTÉM PŘEPNUTÍ > Dva spínače-odpojovače zátěží s vysokou zkratovou odolností > Bezpečné odpojení zátěže od zdrojů > Montáž "zády k sobě" zajišťuje vzájemné mechanické blokování > Snadné propojení spínačů doplňkovými propojkami SPECIÁLNÍ ŘÍDÍCÍ LOGIKA > Řízení start/stop zdroje > Svítící schema přepínače znázorňující stav zdrojů a polohu přepínače > Displej zobrazuje žádané a skutečné hodnoty > Electrické řízení polohy (přes klávesnici nebo dálkově) PRUŽNÉ DOPLNĚNÍ FUNKCÍ JEDNODUCHÝ ADAPTABILNÍ ŘÍDÍCÍ MODUL > Snadná volba automatického nebo ručního režimu > Páka pro ruční ovládání > Možnost uzamčení > Zásuvné moduly s doplňkovými funkcemi Komunikační modul RS485 JBUS / Modbus (program lze stahnout z internetové stránky firmy Socomec ) Konfigurovatelný modul se 2 vstupy / 2 výstupy (priorita sítě, odpojování zátěže, dálkový ruční provoz...) Doplňkové moduly Programové vybavení VŠECHNY ŘÍDÍCÍ FUNKCE > Detekce mezních hodnot napětí, kmitočetu a kontrola sledu fází > Sled přepínání lze předem naprogramovat nebo zákaznicky upravit Automatický režim (AUT) > Speciální doplňky Sada pro detekci napětí s napájením Atys D0 a D20 panely pro dálkové ovládání Přemosťovací třmeny Kryty svorek Doplňkové uzamykání ve 3 polohách Speciální zámky Dodatečné pomocné kontakty Porucha. síť časovač při poruše. sítě Zastavení zál. zdr. časovač doběhu Sada pro detekci napětí ATyS D20 rozhraní s kabelem RJ45 Start záložního zdroje Přítomná 2. síť časovač přítomnosti 2. sítě Přepínač do pol. 0 časovač nulové polohy Přepnutí do polohy časovač nulové polohy Přepnutí do polohy 0 ne potvrzení Polo-automat. režim ano časovač návratu. sítě SNADNÁ ÚDRŽBA > Motorizovaný modul a řídící modul lze samostatně vyměnit bez odpojení silových kabelů. Přepínač do polohy 2 Přítomná. síť Síť : hlavní zdroj Síť 2 : záložní zdroj

5 ATyS Kompletní řada pro průmyslové a terciální aplikace nn přepínání sítí > ATyS 3 Motorizovaný přepínač > ATyS 6 Systém přepínání s autonomním zdrojem napájení (ATS)* > ATyS C30 MONITOR Univerzální relé pro přepínání zdrojů ATyS 3s ATyS 3e ATyS 6s ATyS 6e ATyS 6m ATyS C30 > Motorizovaný přepínač: Ruční nouzové přepnutí Lze uzamknout ve 3 polohách Volba režimu Auto/Manual Pomocné kontakty (indikátor stavu) Dva zdroje napájení > Elektronická řídící jednotka: Síť měření napětí ve 3 fázích Síť 2 měření napětí v jedné fázi Lze použít k ovládání start / stop záložního zdroje Ztráta a návrat síťového napětí, přepnutí do polohy 0 a čas doběhu záložního zdroje Testovací cyklus Měření kmitočtu a třífázového napětí v sítích a 2 Chybové relé Dálkové řízení > Doplňky: Měření I, P, Q, S, PF, výpočet proudu v nulovém vodiči Velký podsvícený displej Komunikační modul Modul se 2 vstupy / 2 výstupy** * Automatický přepínač ** 2 vstupy / 2 výstupy standardně na Atys 30 Rozhraní Atys D0 a D20

6 Automatické motorové přepínače 25A až 600A PŘEPNĚTE NA INOVACI

7 Přepínače VÝBĚROVÁ TABULKA ATyS P Ř Í K L A D P O U Ž I T Í Zdroj F U N K C E M Řízení Zátěž Přepínání mezi transformátorem a záložním zdrojem ATyS 3s ATyS 3e 25 až 600A 25 až 600A Přepnutí Síť / Záložní zdroj Exter ní řízení Přepnutí Síť /Záložní zdroj Inter ní automatic ké řízení Přepínání pod zátěží DŘídící jednotka (viz.iec ) Přepínání pod zátěží POMOCNÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ střídavé napájecí napětí 2 střídavá napájecí napětí PŘÍZENÍ Pomocí 3 pomocných kontaktů pro polohy I, 0, II Automatické pro polohy I, 0, II Klíček pro volbu režimu AUTOMATICKÝ/R UČNÍ MONITOROVÁNÍOVÁNÍ Hlavní síť: 3U, výpadek jedné fáze, sled fází Hlavní síť: kmitočet Záložní síť: U Záložní síť: kmitočet Záložní síť: 3U, výpadek jedné fáze, sled fází KONFIGURA CE Volba logiky: trvalý signál nebo impulz Horní a dolní meze a tomu odpovídající hysteréze Časová provozní zpoždění Priorita sítě ČELNÍ DISPLEJ Indikátor LED: stav zdrojů, polohy, příkazu, poruchy, uzamčení Parametry měřeného napětí U Parametry měřeného kmitočtu F Měřené hodnoty 3I, In, P, Q, S, PF VÝSTUPY / VSTUPY Pomocné kontakty pro polohu I a II Pomocné kontakty pro nulovou polohu (0) Pomocné kontakty pro informaci o uzamčení a MAN /AUT provozu Povel k nastartování záložního zdroje Výstupní kontakt chybového relé COM RS485 (JBUS MODBUS ) - doplněk 2 vstupy / 2 výstupy - doplněk DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ATyS D0 (zobrazení) ATyS D20 (zobrazení a řízení)

8 VÝBĚROVÁ Přepínače TABULKA ATyS 6s ATyS 6e ATyS 6m Řídící jednotka 25 až 600A 25 až 600A 25 až 600A ATyS C3 0 Prpojovací pasy Sada pro detekci napětí a pro napájení Doplňkové moduly ATyS D0 ATyS D20 Panely dálkového ovládání A. 35

9 Přepínače Řada ATyS Řada AT TyS Všeobecné charakteristiky Popis Řada ATyS je vybavena elektrickým a mechanickým systémem vzájemného blokování aby se zaručilo bezpečné přepnutí. Všechny přístroje mají rovněž možnost ručního ovládání. Electrický provoz zajišťuje elektronicky řízený modul motorizovaného ovládání: buď dálkově řízený: ATyS 3 je řízen beznapěťovými kontakty umožňujícími operaci přepnutí mezi polohou I, 0 nebo II, z ex- terní řídící logiky nebo automaticky řízený: ATyS 6 zahrnuje kontrolní relé, časovače a testovací funkce k zajištění přepínání Normální/Záložní síť. Většina funkcí ATyS 3 je rovněž ve verzi ATyS 6. Informace o polohách, přítomnosti zdroje, napětí a kmitočtu jsou zobrazeny přímo na přístroji. Kontrolní jednotka (motorizovaný a elektronický modul) lze pro účely preventivní údržby sejmout aniž by bylo zapotřebí odpojit napájecí zdroj a při zachování v provozu ručního záložního ovládání! Elektrické ovládání (dálkové) Napájení Standardní napájecí střídavé napětí 230Vst 50/60Hz. Jiná napájecí napětí na žádost: 2, 24, 48 a 0 Vss. Tolerance napájení ± 20 % u st verze. Spotřeba: podle proudových hodnot přepínače (viz. elektrické charakteristiky. Střídav é verze ATyS 3e, 6s, 6e a 6m jsou vybave ny 2 obvody napájení, z nichž jeden je označen jako hlavní a druhý jako záložní zdroj napětí 2. Zjednodušené schema Pozice AUT Prioritní zdroj Ruční provoz Záložní ruční ovládání Uzamykání Pomocné kontakty Přepínač lze kdykoliv ovládat ručně pomocí páky bez jakéhokoliv napájení. Páka, která je součástí dodávky umožňuje přímé přepnutí osy přepínače. V automatickém režimu (AUT) nebo při uzamčení zámky nelze ručně přepnout. Lze použít až 3 vysací zámky. Po uzamčení: ruční ovládání není možné elektrické řízení není k disoisici Uzamčení ve 3 polohách 3 positions : 0, I a II na žádost. ATyS 3 je vybaven standardně pomocnými kontakty NO/NC signalizace před-odpojení a poloh I a II. ATyS 3e a 6e má kontakty NO pro signalizaci poloh I, 0, II. ATyS 3e, 6e a 6m je rovněž vybavený kontakty NO: pomocný kontakt informující o volbě režimu "AUT" a pomocný kontakt signalizující, zda přístroj byl uzamčen. Každý přepínač lze vybavit dodatečnými kontakty NO/NC před-odpojení pro další polohy I a II. Záložní zdroj Možnosti přepínání 2 Charakteristiky Napětí(V) /27 220/ / Jmen. provozní proud (A) - IEC (6000cyklů) AC AC AC-4 max.72 VA AC DC DC DC

10 Přepínaše Řada ATy S Všeobecné charakteristiky Řídící logika Všeobecné Přepínání lze řídit externě pomocí kontaktů. Jako řídící vstup lze považovat "logiku pulzního kontaktu" (kontakt) nebo"logiku trvalého kontaktu" (stykač). Typ řídící logiky se volí při konfiguraci (programování) přístroje Impulzní logika Provádí se pomocí kontaktu s s minimální délkou impulzu 30 ms. Jakmile impulz zmizí, přístroj zůstává v určené poloze. Impulz může být nekonečně dlouhý aniž by to narušilo provoz přístroje. povel I povel 0 povel II poloha I poloha 0 poloha II Motorizovan ý přepínač ATyS 3 Zjednodušené schema připojení ATyS 3s Čas přepínání: viz. elektrické charakteristiky. Elektrické řízení přepínání lze rovněž zakázat použitím kontaktu (vyjma ATyS 3s). Priority: první povel, který je přijat má přednost tak dlouho pokud je přítomen. Povel nula (0) má vždy přednost až na případ, kdy je řízení zakázáno. Stykačová logika Povelem k přepnutí je trvalý beznapěťový kontakt. Jestliže zmizí povel I nebo II přístroj se vrátí do nulové polohy. Povel 0 přepne přístroj do nulové polohy nezávisle na stavu povelů I a II. povel I povel 0 povel II poloha I poloha 0 poloha II Doplňkové charakteristiky ATyS 3e 2 2 zdroj napájení zdroj napájení 2 : řízení polohy 0 2: řízení polohy I 3: řízení polohy II 4: konfigurace řídící logiky 5 6 5: poloha NO/NC a kontakt před-odpojení pro polohu I 6: poloha NO/NC a kontakt před-odpojení pro polohu II Doplňkové charakteristiky ATyS 3e Čelní displej (LED): poloha přepínače, stav napájecího napětí, indikace, že řídící režim je aktivní Zobrazení počtu přepnutí Dodatečné moduly: komunikační modul RS485 a/nebo modul 2 vstupy / 2 výstupy. Parametry konfigurace při použití klávesnice. Režim dvojího napájení: vlastní napájení ze sítě a záložní napájení. FVýstup chybového relé. zdroj napájení zdroj napájení 2 : řízení polohy 0 2: řízení polohy I 3: řízení polohy II : znepřístupnění řízení poloh 5: chybové relé : pomocný kontakt, sepnutý v případě, že přístroj je uzamčen zámky 7: pomocný kontakt, sepnutý, jestliž e je přepínač v režimu AUT 8: pomocný kontakt, sepnutý v případě, že přepínač je v poloze 0 9: pomocný kontakt, sepnutý v případě, že přepínač je v poloze II 0: pomocný kontakt, sepnutý v případě, že přepínač je v poloze I : zásuvky pro doplňkové moduly

11 Přepínače Řada ATyS Řada AT TyS ATyS 6: automatický přepínač Všeobecné charakteristiky ATyS je automatický přepínač pro použití přepínání na záložní zdroje s přerušením napájení zátěže v průběhu přepínání. Zahrnuje následující funkce: - kontrolu napětí (přepětí/podpětí), kmitočtu, sledu fází a výpadku fáze (podle typu přístroje), - specifické časové funkce při ZAP /VYP záložního zdroje při přepínání zátěže z jednoho zdroje na druhý Zdrojem mohou být 2 transformátory nebo jeden transformátor a jeden záložní zdroj (generátor). Přístroj je vybaven kontrolními režimy jako "testování pod zátěží", "testování bez zátěže", "kontrola polohy přepínače" (přepnutí I, 0, II) a "poloautomatický režim", který si vyžaduje validaci před znova přepnutím zátěže na hlavní síť. Funkce a elektrické charakteristiky přepínače ATyS 6 jsou v souladu s normou IEC Princip provozu Automatický režim (AUT) Porucha. sítě MFT Start záložního zdroje Přepínač do pol. 0MR Přítomná 2 síť (zál.) Přepínač do pol. 0 DTT ne Přepínač do pol. 0 Polo-autom. režim 0MF MRT Přepínač do pol. 2 Přítomná. síť Zastavení zál. zdr. ano CDT Ruční provoz Charakteristiky Kontr ola Přepětí a překročení mezních hodnot kmitočtu od 02% do 20% jmenovité hodnoty. Podpětí a podkročení mezních hodnot kmitočtu od 80% do 98% jmenovité hodnoty. Hysterezi přepětí a překročení kmitočtu od 0% do 9% jmeno- vité hodnoty. Hysterezi podpětí a podkročení kmitočtu od 8% do 99% jmenovi- té hodnoty. Měření 3U u sítě a 2 u ATyS 6e a AT TyS 6m. U u sítě 2 u ATyS 6s. Kmitočet sítě a 2 u ATyS 6e a AT TyS 6m. Časovače u ATyS 6s, 6e, 6m.. 3I, In, P,P,P Q, S, PF (3 fází) u ATyS 6m. Časování MF T: Časovač na výpadek hlavní sítě (0 až 60s). DTT: Zpoždění na přepnutí (0 až 60 s). Kontroluje stabilitu záložního zdroje před přepnutím. 0MF: Pobyt v mrtvém pásmu nulové polohy po tom co došlo k přerušení hlavní sítě (0 až 20 s). Toto umožní pokles zbyt- kového napětí zátěže pod kritickou hodnotu předtím, než dojde k přepnutí na záložní zdroj (nutné u točivé zátěže). MRT: Časové zpoždění (0 až 30 mn) na znovu připojení hlavní sítě. Kontroluje přítomnost jejího napětí před připojením. 0MR: Pobyt v mrtvém pásmu nulové polohy po návratu hlavní sítě (0 až 20 s). Toto umožní pokles zbytkového napětí zátěže pod kritickou hodnotu předtím, než dojde k přepnutí na hlavní síť (nutné u točivé zátěže). CDT: Časovač doběhu záložního zdroje (0 až 0 mn) umožňuje dosáhnout pozvolného zastavení (u agregátu s naftovým motorem). Elektrické charakteristiky výstupů Výstup "Signál spuštění agregátu" : NO, 5 A, AC, 30Vss a 230Vst 2 vodič 4 mm. Výstup "Chybové relé": 5A, AC, 230Vst Kontr olní režimy Testování pod zátěží (přepnutí zátěže): umožňuje simulovat ztrátu hlavní sítě. Následuje kompletní automatický cyklus. Tento test lze aktivovat přes klávesnici přístroje nebo dálkově pomocí externího kontaktu. Testování bez zátěže (bez přepnutí zátěže): umožňuje provést spuštění a vypnutí záložního zdroje (agregátu). Lze aktivovat pomocí klávesnice na přístroji. Řízení I, 0, II: umožňuje uvést přístroj do jedné z těchto poloh. Automatický cyklus je pak vypnut. Lze aktivovat přes klávesnici přístroje nebo použitím externího beznapěťového kontaktu (ATyS 6e a ATyS 6m). Poloautomatický režim: při aktivaci tohoto režimu je zapotřebí jakékoliv přepínání na hlavní síť potvrdit přes klávesnici přístroje. Tento režim musí být zvolen při konfiguraci přístroje. Ostatní charakteristiky Příklad: záložní zdroj Síť : hlavní napájecí síť Síť 2 : záložní zdroj Výstup chybového relé (není u AT TyS 6s): kontakt sepne v případě interní závady přístroje. Zpoždění na přepnutí lze nastavit na maximální hodnotu aby se umožnila synchronizace několika záložních zdrojů. Specifický vstup lze použít k tomuto přepnutí. Zvýšení funkčnosti přístroje pomocí doplňkových modulů: komunikační modul RS485 (JBUS/MODBUS), a/nebo modul pro "hlášení stavu priority sítě" (viz. doplňky). Připojení k panelům dálkového ovládání (ne u verze ATyS 6s).

12 Přepínače Řada AT TyS ATyS 6: Automatic ký přepínač sítí Zjednodušené schema připojení ATyS 6 Hlavní doplňky F Některé svorky jsou specifické pro verzi 6e a některé pro 6m. Doplňkové moduly pro ATyS 3e, 6e a 6m. Komunikační modul: Power 230 VAC 2 Voltage sensin g L L2 L3 N Rozhraní RS485, 2 nebo 3-vodičové s protokolem JBUDS/MOD- BUS a přenosovou rychlostí do baudů poloviční duplex. 2. Modul 2 vstupy / 2 výstupy u ATyS 3e: Tento modul zahrnuje: vstup sloužící k přenosu polohy přepínače (I, 0, II) na jinou síť pouze v případě, že je tato přítomná. Pokud zmizí, zátěž je opět přepnuta na původní síť, která je pova žována za přednostní. vstup pro zjištění přítomnosti záložní sítě. Výstup umožňující odlehčit zátěž podle polohy přepínače. chybový výstup (kontakt NO) aktivovaný v případě poruchy přístroje 3. Modul 2 vstupy / 2 výstupy u ATyS 6e a 6m: Tento modul zahrnuje: vstup umožňující přepnutí externě vstup pro volbu priority sítě vstup umožňující přenést na čelní panel AT TySu stav externí ochrany zařízení výstup umožňující odlehčení zátěže. (sepnutý při příto- výstup (kontakt NO) pro přítomnost sítě mnosti sítě) výstup (kontakt NO) pro přítomnost sítě mnosti sítě) 2 7 Power 230 VAC Voltage sensing L L2 L3 N RJ (sepnutý při příto F 5 Sada pro detekci napětí : řízení položky 0 2: řízení položky I 3: cřízení položky II 4: znepřístupnění řízení poloh (0-I-II) 5: pomocný kontakt, sepnutý v případě, že přepínač je v poloze I 6: pomocný kontakt, sepnutý v případě, že přepínač je v poloze II 7: pomocný kontakt, sepnutý v případě, že přepínač je v poloze 0 8: 9: pomocný kontakt, sepnutý v případě, že přepínač je v režimu "AUT" pomocný kontakt, sepnutý v případě, že přepínač je uzamčený zámky 0: povel ke spuštění záložního zdroje : pomocné napájení (pro doplňkové moduly) 2: externí vstup "testování pod zátěží" 3: blokovací vstup DTT se aktivuje okamžotě po jeho sepnutí když DDT = maximální hodnota 4: chybový výstup 5: rozhraní pro exter ní ovládání 6: proudové transformátory 7: zásuvky pro doplňkové moduly AT TyS 6e a AT TyS 6m Umožňuje detekci napětí a napájení pomocí vodičů tak aby nebylo zapotřebí dodatečných ochraných prvků (pojistek, chráničů...). Kontrolní panel dálkového ovládání Umožňuje externí provoz přístroje, konfiguraci a zobrazení všech funkcí Připojuje se na AT TyS 6e nebo 6m přes rozhraní typu RJ45. Po jeho připojení znepřístupní se funkce čelního panelu na přepínači. Maximální délka kabelu: 3m. 2 provedení: AT ys D0 (pouze zobrazení) obraz. AT ys D20 (zobrazení a ovládání)

13 Přepínače Motorizované přepínače ATyS 3 25 až 600A ATyS 3s ATyS 3e Funkce Odkazy Charakteristiky Doplňky: viz str. A.48 Rozměry: viz. str. A. 52 Funkce ATyS 3 je 3- nebo 4-pólový přepínač dálkově ovládatelný pomocí beznapěťových kontaktů. Je kombinací dvou odpojovačů zátěže vzájemně mechanicky a elektricky blokovaných (montáž "zády k sobě"). Umožňuje přepojení napájecí sítě a přepnutí pod zátěží dvou napájecích obvodů při dodržení bezpečné izolace. Motorizovaná jednotka může být nahražena (jako náhradní díl bez odpojení silových kabelů. Pro dodatečnou informaci viz. str. A. 36 Soulad s normami IEC NF EN NBN EN BS EN Všeobecné charakteristiky 3 stabilní polohy (I, 0, II) přepínání pod zátěží AC-22 a AC-23 izolace zcela viditelným odpojením elektrické ovládání beznapěťovým kontaktem páka pro ruèní nouzové ovládání uzamykatelný v poloze 0 (I a II na žádost) ATyS D0 napájecí napětí pro ATyS 3s. 2 napájecí napětí pro ATyS 3e a možnost přidat dodatečné moduly jako komunikace RS 485 Na žádost Jiné napájecí napětí Překrývání se kontaktů (I, I + I, I II) 6 nebo 8-pólové přepínače Různé proudové zatížení pro přepínač I a II pro vyšší proudy Přepínač By-pass Řídící jednotka C30 ATyS 3s

14 Přepínače Motorizovan ovan ý přepínač AT TyS 3 Objenací čísla Standardní přístroj - 230Vst ATyS 3s 25 A 60 A 250 A 400 A Počet pólů Obj. číslo / ea Obj. číslo / ea Obj. číslo / ea Obj. číslo / ea 3 -pól consult us consult us consult us consult us 4-pól consult us consult us consult us consult us ATyS 3e 3-pól consult us consult us consult us consult us 4-pól consult us consult us consult us consult us Jiná napětí 2,24,48,0 Vss na žádost consult usna žádost consult usna žádostconsult usna žádost consult us Doplňky Propojovací pasy ( ks) pól Zásuvné moduly (AT TyS 3e) COM RS485 (č. ) consult us consult us consult us consult us 2 vstupy / 2 výstupy consult us consult us consult us consult us Sada svorek ()(2) 3-pól horní / spodní / přední (I) / zadní (II) pól horní / spodní / přední (I) / zadní (II) Kryty svorek ( sada) 3 póly consult us consult us consult us consult us 4 póly consult us consult us consult us consult us Pomocné kontakty polohy I a II (montáž při výrobě) 2 AC Přepínač NO/NC ATyS 3s 2 AC Přepínač NO/NC ATyS 3e Transf ormátor pro kontrolu napětí Uzamykací zařízení (montáž při výrobě) "uzamykání v poloze 0, I a II (doplněk) Uzamykatelná páka (montáž při výrobě) Uzamykání systémem RONIS ELAP Montážní distanční sloupky consult us consult us 59902consult us 59902consult us consult us consult us consult us consult us 400/230V st consult us consult us consult us consult us consult us consult us consult us consult us consult us consult us consult us consult us sada 2 ks consult us consult us consult us consult us () Pro horní i dolní připojení je zapotřebí 2 ks obj. čísel. (2) Pro přední i zadní, horní i dolní připojení je zapotřebí 4 ks obj. čísel.

15 Přepínače Motorizované přepínače ATyS 3 25 až 600A Objednací čísla Funkce Objednací čísla Charakteristiky Doplňky viz. str. A. 48 Rozměry viz. str. A. 52 Standardní přístroj - 230Vst ATyS 3s Počet pólù Obj. číslo / ea Obj. číslo / ea Obj. číslo / ea Obj. číslo / ea Obj. číslo 3 póly consult us consult us consult us consult us consult us 4 póly consult us consult us consult us consult us consult us ATyS 3e 3 póly consult us consult us consult us consult us póly consult us consult us consult us consult us Jiná napětí 2,24,48,0 Vss na žádost consult usna žádost consult usna žádost consult usna žádost consult usna žádost consult us Doplňky Propojovací pasy (ks) pól Zásuvné moduly (AT TyS 3e) COM RS485 (č. ) consult us consult us consult us consult us consult us 2 vstupy / 2 výstupy (č. 2) consult us consult us consult us consult us consult us Sada svorek ()(2) 3 póly horní / spodní / přední (I) / zadní (II) póly horní / spodní / přední (I) / zadní (II) Kryty svorek ( sada) 3 póly horní / spodní consult us consult us consult us consult us consult us 4 póly horní /spodní consult us consult us consult us consult us consult us Pomocné kontakty polohy I a II (montáž při výrobě) 2 AC Přepínač NO/NC ATyS 3s consult us consult us consult us consult us consult us 2 AC Přepínač NO/NC AT ys 3e consult us consult us consult us consult us consult us Transf ormátor pro kontrolu napětí 400/230Vst consult us consult us consult us consult us consult us Uzamykací zařízení (montáž při výrobě) "uzamykání v poloze 0, I a II (doplněk) consult us consult us consult us consult us consult us Uzamykatelná páka (montáž při výrobě) LUzamykání systémem RONIS ELAP consult us consult us consult us consult us consult us Montážní distanční sloupky sada 2 ks consult us () Pro horní a dolní připojení je zapotřebí 2 ks obj. čísel (2) Pro přední i zadní, horní i dolní připojení je zapotřebí 4 ks obj. čísel. 630 A 800 A 000 A 250 A 600 A / ea

16 Přepínače Motorizovan ý přepínač AT TyS 3 Charakteristiky (podle IEC ) Tepelný proudi I th (40 C) 25 A 60 A 250 A 400 A 630 A 800 A Jmenovité izolační napětí U i (V) Jmenovité špičkové napětí U imp (kv) Jmenovitý provozní proud Ie (A) Jmenovité napětí Provozní kategorie A/B () A/B () A/B () A/B () A/B () A/B () A/B () A/B () A/B () 400 Vst AC-2 A / AC-2 B 25/25 60/60 250/ / / /800 AC-22 A / AC-22 B 25/25 60/60 250/ / / /800 AC-23 A / AC-23 B 25/25 60/60 250/ / / / Vst AC-20 A / AC-20 B 25/25 60/60 250/ / / /800 AC-2 A / AC-2 B 25/25 60/60 200/ / / /800 AC-22 A / AC-22 B 25/25 25/25 25/60 25/60 35/35 800/800 AC-23 A / AC-23 B 63/80 63/80 00/25 00/25 60/ / Vst DC-20 A / DC-20 B 25/25 60/60 250/ / / /800 DC-2 A / DC-2 B 25/25 60/60 250/ / / /800 DC-22 A / DC-22 B 25/25 60/60 250/ / / /800 DC-23 A / DC-23 B 25/25 25/25 200/ / / / Vst DC-20 A / DC-20 B 25/25 60/60 250/ / / /800 DC-2 A / DC-2 B 25 (2) /25 (2) 25 (2) /25 (2) 200 (2) /200 (2) 200 (2) /200 (2) 500 (2) / (3) /800 DC-22 A / DC-22 B 25 (2) /25 (2) 25 (2) /25 (2) 200 (2) /200 (2) 200 (2) /200 (2) 500 (2) / (3) /800 DC-23 A / DC-23 B 25 /80 (3) 25 / / / (3) / (3) /800 Schopnost přetížení í při ochraně pojistkou (KA RMS) (4) Předpokládaný zkratový proud (KARms) Doporučená pojistka gg (A) Schopnost přetížení Krátkodobý špičkový proud po s: I cw (karms) 7 Jmenovitý pičkový proud (kapeak) (4) 20 Připojení Min. průřez vodiče Cu (mm m 2 ) x 50 2 x 85 Min. průřez pasů Cu (mm m 2 ) x 30 x 5 2 x 40 x 5 Max. průřez vodiče Cu (mm m 2 ) x x 300 Max. šířka pasů Cu (mm) Min. moment utažení (Nm) Čas přepnutí I - II nebo II - I (s) (5) I - O nebo II - O (s) (5) Délka "elektrického zatmění" (s) To lerance napájení () A / B: Kategorie s indexem A = častý provoz, kategorie s indexem B = málo častý provoz. (2) 3-pól se 2 póly v sérii pro "+" a pro "-". (3) 4-pól se 2 póly v sérii po polaritách. (4) Pro jmenovité provozní ozní napětí U e = 400Vst. (5) Celkový čas přepnutí od okamžiku povelu do dosažení konečné polohy za normálních podmínek Požadované pom. řídíc í napájení (během přepínání sítí) Napájecí 230 Vst špičkové / jmenovité 420 / / / / / / 20 Mechanické charakteristiky Odolnost (počet provozních cyklů) Hmotnost 3-pól (AT TyS 3s)(kg) Hmotnost 4-pól (ATyS 3s) (kg) A 250 A 600 A / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /000 (3) (3) 250 (3) /250 (3 ) 250 (3) /250 (3) 000/000 (3) (3) 250 (3) /250 (3 ) 250 (3) /250 (3) 000/000 (3) (3) 250 (3) /250 (3 ) 250 (3) /250 (3) x x x 50 x 5 2 x 60 x 5 2 x 80 x 5 4 x 85 4 x 85 6 x Napájení 230Vst min/max +/- 20% 84 / / / / / / / / / / / /

17 DIRIS A Multifunkční měřící přístroj pro měření parametrů Vašich sítí

18 Význam systému DIRIS : Elektrické instalace jsou stále složitější, přičemž čas a náklady na údržbu jsou omezovány... DIRIS představuje kompletní systém vyvinutý firmou SOCOMEC v posledních 0 letech. Skládá se z přístrojů a programového vybavení určených pro kontrolu a řízení všech typů elektrických sítí. Systém umožňuje: měření a sledování elektrických parametrů měření spotřeby energie a její říz ení (elektřina, voda a plyn) dálkov ové ovládání př ístrojů ochranu sítí. Tisíce uživatelů, systémo vých integrátorů, výrobců rozvaděčů a energetiků dnes usilují o optimalizaci nákladů a výkon- nosti svých instalací používáním moder ního systému DIRIS PŘESNÉ MĚŘENÍ Přístroj je vybaven zákaznickým integrovaným obvodem (ASIC) speciálně navrženým pro DIRIS A Tato ino vace přinesla výrazné zvýšení kvality a přesnosti měření. OPTIMÁLNÍ ČITELNOST U přístrojů DIRIS A došlo k optimalizaci zobrazení měřených hodnot. Jsou vybaveny velkým a snadno čitelným displejem LCD s programovatelným podsvícením. RYCHLÝ PŘÍSTUP Kompletní řada př ístrojů pro kontrolu a řízení toku energie: SOCOMEC nabízí celou řadu přístrojů pro kontrolu a říz ení toku energie, vhodných pro všechny typy elektr ických sítí, pro průmy- slové prostředí i terciální sektor. Velká tlačítka umožňují r ychlý a přímý přístup k žádaným hodnotám bez nutnosti navigace prostřednictvím menu. MODULÁRNÍ ROZŠÍŘENÍ FUNKČNOSTI Požadavky uživatele se vyvíjejí s časem. Přístroje řady DIRIS A mohou být kdykoliv doplněny moduly s funkcemi: digitální a analogové komunikace, analýzy harmonických složek, přenosu alarmů, dálkového řízení provozu a přenosu impulzů. DIRIS A je nová generace multifunkčních měřících přístrojů s novými vlastnostmi umožňující: jednodušší instalaci větší přesnost lepší čitelnost snadnější přístup k parametrům. Tyto př ístroje lze ovládat dálkov ě pomocí programu CONTROL VISION nebo jiných systémů (např. programov atelných automatů a systémů centrálního říz ení budov) SNADNÁ INSTALA CE Výrobky řady DIRIS A jsou navrž eny do všech typů rozváděčů. Snadnou montáž umožňuje: rozměr přístroje 96x96x60 mm (80 mm včetně přídavných modulů) vhodně řešená svorkovnice upevnění do rozváděče pomocí třmenu moderní design vhodný pro každé prostředí automatické testování při uvedení do provozu a identifikace chybného připojení. Pro dodatečnou informaci:

19 DIRIS A Inteligentní rozšiřování funkcí STAND ARDNÍ FUNKCE Přístroje DIRIS A standardně měří následující veličiny: OKAMŽITÉ EFEKTIVNÍ HODNOTY (TRMS) DIRIS A20 DIRIS A40/ A4 Proudy (3I, In) Proud nulovým vodičem (vhodné pro sítě s vysokým obsahem harmonických) A4 Fázová a sdružená napětí (3V, 3U) Kmitočet (F) Celkový činný, jalový a zdánlivý výkon??? (+P, +Q, S) Celkové a dílčí činné, jalové a zdánlivé výkony (±3P, ±3Q, 3S?±P 3S,?±P, ±Q, S) Celkový účiník (?PF) Celkové a dílčí účiníky (3PF L/, C PF L/ C ) PRŮMĚRNÉ A MAXIMÁLNÍ HODNOTY Maximální proudy (3I, In) Celkovou činnou spotřebu (P+) Celkovou činnou, jalovou a zdánlivou? spotřebu u? (±P P, ± Q, S) ZKRESLENÍ PRŮBĚHU Napěťové a proudové harmonické odchylky až do 5. složky (THD 3I, In, 3V, 3U) MĚŘENÍ SPOTŘEBY Činnou a jalovou spotřebu 4 kvadr. (+kwh,+kvarh) Činnou, jalovou a zdánlivou spotřebu 4 kvadr. (±kwh,±kvarh, kvah) DOPLŇKOV É FUNKCE Dle specifických požadavků lze funkce přístroje rozšířit následujícími moduly (maximálně 4 pro DIRIS A40, 3 pro DIRIS A4 a 2 pro DIRIS A20): DIRIS A20/A40 Modul pro měření spotřeby (pulzní výstup) DIRIS A20 DIRIS A40/A4 konfigurovatelný pulzní výstup (typ, sazba, šířka impulzu) 2 konfigurovatelné pulzní výstupy (typ, sazba, šířka impulzu) MODUL PRO MĚŘENÍ SPOTŘEBY A ÚROVNĚ HARMONICKÝCH SLOŽEK 2 konfigurovatelné pulzní výstupy (typ, sazba, šířka impulzu) Úroveň harmonických složek proudu a napětí (do 5. harmonické) DIRIS A4 KOMUNIKA ČNÍ MODUL RS485 komunikační rozhraní protokol JBUS/MODBUS (r RS485 komunikační rozhraní protokol PR OFIBUS DP (rychlost do,5m baudů)? munikační rozhraní protok ychlost do baudů) ANALOGOVÉ VÝSTUPY 2 konfigurovatelné výstupy 3I, In, 3V, 3U,,? F, ±? P, ± Q, S a PF L/C Maximálně 2 moduly pro 4 analogové výstupy 2 VSTUPY - 2 VÝSTUPY 2 výstupy pro monitorování 3I, In, 3V?, 3U? 3U,,? F, ±? P,? ±?± Q, S, PF L/C, THD 3I, THD In,THD 3V, THD 3U a provozních hodin (uloženy údaje o 3 posledních alarmech) nebo dálkové ovládání. 2 vstupy pro počítání impulzů. Lze použít 3 moduly pro 6 vstupů / výstupů ale pouze 2 výstupy pro dálkové ovládání.

20 DIRIS A20 a A40 Univerzální multifunkční řešení Přístroje DIRIS A jsou multifunkční měřící přístroje pro optimalizaci provozu elektrické sítě: snižující provozní náklady snižující výrobní ztráty optimalizující náklady na údržbu zvyšující produktivitu výrobního procesu Měření všech elektrických parametrů pro bezporuchový provoz. Řízení elektrické sítě při použití alarmů pro konrolu přetížení nebo výpadků fází. Analýza zkreslení průběhu, snížení obsahu harmonických složek pro omezení přehřívání vodičů, přetížení transformátorů nebo předčasného stárnutí zařízení. Měření spotřeby energie po- užívané v budově nebo procesu tak, aby náklady na provoz byly co nejnižší. Dálkové ovládání zapínání a vypínání jednotlivých obvodů (osvětlení, motorů, výrobních linek, topení, klimatizace...). Centralizace všechny údaje jsou přenášeny digitální (RS485, JBUS/MOD- BUS, PROFIBUS- DP) nebo analogovou komunikací.

21 DIRIS A Techni cké charakteristiky centralizace CHARACTERISTIKY DIRIS A20 DIRIS A40/A4 TYP MĚŘENÍ Síť í (3F, 3F+N a jednofázová) nn nn/vn Skutečná. efekt. hodn. až do 5. harmonické PŘESNOST MĚŘENÍ* Proud a napětí 0.2 % Výkon 0,5 % Kmitočet 0. % Činná spotřeba IEC třída 0.5S Jalová spotřeba IEC třída 2 OBNOVENÍ ÚDAJŮ NA DISPLEJI Čas s PROUDOVÉ VSTUPY Primární proud. transform. 5 až 0000A Sekundární proud. transrorm. 5 A 5A nebo A Rozsah měření Povolené olené přetížení 50A - s 50A - s Vlastní spotřeba Izolační pevnost NAPĚŤOVÉ VSTUPY Přímé měření 2.5kV < 0, VA 5 až 500Vst 5 až 700Vst Napěťový transform. (sekund. ne až do 500kV st 60,00,0,5,20,73 a 90V) Kmitočet 45 až 65 Hz 45 až 65 Hz Izolační pevnostne 2.5kV 2.5 kv POMOCNÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ Standardní 0 až 400Vst ±0 % 20 až 350Vss ±20 % Na žádost ne 2 až 48Vss -6/+20% VSTUPY Typ Optočleny (0 až 30Vss) ALARMNÍ NEBO ŘÍDÍCÍ VÝSTUPY Typ ne Jazýčkové relé (230Vst - 0,5A - 0VA) PULZNÍ VÝSTUPY PRO MĚŘENÍ SPOTŘEBY Typ Jazýčkové relé (00Vss - 0,5A - 0VA) ANALOGOVÉ VÝSTUPY 0/4 až 20 ma Maximální dpor zátěže ne 600 Ohmů Časová odezva ne s * Platí pro DIRIS A40/4 od května 2005 OBJEDNACÍ ČÍSLA DIRIS A20 napájení 0 až 400Vst a 20 až 350Vss 48250A20 Modul pro měření spotřeby (DIRIS A20) Komunikační modul JBUS/MODBUS (DIRIS A20) DIRIS A40 napájení 0 až 400Vst a 20 až 350Vss DIRIS A40 napájení 2 až 48Vss DIRIS A4 napájení 0 až 400Vst a 20 až 350Vss DIRIS A4 napájení 2 až 48Vss < 0,6VA 48250A A A4 4825A4 Modul pro měření spotřeby (DIRIS A40/4) Modul pro měř. spotř. a úrovně harmon. složek (DIRIS A40/4) Komunikační modul JBUS/MODBUS (DIRIS A40/4) Komunikační modul PROFIBUS-DP (DIRIS A40/4) Modul s analogovými výstupy (DIRIS A40/4) Modul 2 digitálních vstupů a výstupů (DIRIS A40/4) ne SPECIFICKÉ ŘÍZENÍ DIRIS A umí komunikovat s nadřazeným programem CONTROL VISION pro: centralizaci a zobrazení všech elektrických parametrů vytváření křivek časových průběhů sledovaných veličin historickou analýzu trendů měřených hodnot archivaci alarmních záznamů. Displej zobrazující číselné hodnoty nebo indikátory všech elektrických parametrů. Všechny přístroje DIRIS mohou zobrazit tabulky spotřeby (elektřiny, vody, plynu) nebo počítaných impulzů. Úroveň 3. až 5. harmonické složky znázornňuje tabulka nebo sloupkový graf. DIRIS neustále skenuje všechny elektrické hodnoty a údaje ukládá do databáze ve formě tabulky, kte- rou lze pro vybrané časové úseky zobrazit ve formě grafu. Každý DIRIS který se nachází v síti lze sledovat ve formě tabulky se všemi elektrickými hodnotami.

22 Měření a kontola energie DIRIS A20 DIRIS system DIRIS A20 Funkce Přístroj DIRIS A20 je multifunkční měřící přístroj určený pro měření v nn sítích. Všechny parametry lze volit, nastavit a zobrazit na čelním panelu. Na panelu se zobrazují rovněž měřené hodnoty a časové funkce. Soulad s normami IEC třída 0,5 S IEC třída 2 IEC 600- IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC DIRIS A LCD podsvícený displej 2. Tlačítko pro zobrazení okamžitých a maximálních proudových hodnot 3. Tlačítko pro zobrazení hodnot napětí a kmitočtu 4. Tlačítko pro zobrazení činného, jalového a zdánlivého výkonu (okamžitýchých a maximálních hodnot) a účiníku 5. Tlačítko pro zobrazení spotřeby Příklad použití PLC Diris A RS485 PC Logiciel de supervision DIRIS et COUNTIS CONTROL VISION Program CONTROL VISION Diris A20 Panel hlavního měřidla Křivka fázových proudů Měření elektrických parametrů vyžaduje použití několika jednofunkčních analogových nebo digitálních měřících přístrojů jako jsou panelové voltmetry, ampérmetry nebo měřidla výkonu. DIRIS A20 pomocí 6 tlačítek na předním panelu a podsvíceného LCD displeje nahradí výše uvedené přístroje pro měření v nn sítích. Navíc umožňuje centralizovat tyto parametry na PC nebo PLC pomocí komunikace RS485 a použití protokolu JBUS/ MODBUS. Rozměry a design přístroje jsou přizpůsobeny pro jeho snadnou montáž do dveří rozvaděčů. Funkci přístroje lze snadno rozšířit pomocí zásuvných modulů pro měření spotřeby a komunikaci. Tyto moduly lze doplňovat postupně, dle potřeb uživatelů. Měření okamžitých efektivních hodnot (TRMS): okamžitý proud fází a nulovým vodičem fázová a sdružená napětí kmitočet celkový okamžitý činný výkon a maximální činný výkon ve volitelném časovém rozmezí jalový okamžitý a celkový výkon zdánlivý okamžitý a celkový výkon účiník (PF) celkový s indikací (induktivní nebo kapacitní) Měření spotřeby měření činné spotřeby měření jalové spotřeby B.

23 Měření a kontrola energie DIRIS A20 Označení Základní jednotka DIRIS A20 Pomocné napájecí napětí U s Objednací číslo V~ / V 48250A20 Moduly doplňkových funkcí Zásuvné moduly Objednací číslo Modul pro měření spotřeby (pulzní výstup) Komunikační modul RS485 JBUS / MODBUS Modul pro měření spotřeby (pulzní výstup) konfigurovatelný pulzní výstup (typ, sazba, šířka impulzu) pro +kwh nebo +kvarh Komunikační modul Rozhraní RS485 s protokolem JBUS/MODBUS (max. přenosová rychlost baudů) Celkové rozměry (mm) Provedení panelové Rozměry (v x š x h) 96 x 96 x 60 mm Třída krytí zadní části (svorky) IP 20 Třída krytí čelního panelu IP 52 Displej podsvícený LCD Svorkovnice pevná a zásuvná Napěťové svorky 0,2 2,5 mm 2 Proudové svorky 0,5 6 mm 2 Hmotnost 400 g

24 Měření a kontrola energie DIRIS A20 DIRIS system DIRIS A20 Elektrické charakteristiky Měření skutečné efektivní hodnoty proudu (TRMS) Maximální primární proud proudového transformátoru 0000 A Sekundární proud proudového transformátoru 5 A Rozsah měření 0 ka Vlastní spotřeba vstupu 0,6 VA Obnovení zobrazené hodnoty s Přesnost 0,2% Trvalá přetížitelnost 6 A Krátkodobá přetížitelnost 0 I n po s Měření skutečné efektivní hodnoty napětí (TRMS) Přímé měření sdruženého napětí Přímé měření fázového napětí Vlastní spotřeba vstupu Obnovení zobrazené hodnoty V~ V~ 0, VA s Přesnost 0,2% Trvalé přetížení 800 V~ Měření výkonu Obnovení zobrazené hodnoty s Přesnost 0,5% Měření účiníku Obnovení zobrazené hodnoty s Přesnost 0,5% Měření kmitočtu Rozsah měření Hz Obnovení zobrazené hodnoty s Přesnost 0,% Přesnost měření spotřeby Činné (podle IEC ) třída 0,5 S Jalové (podle IEC ) třída 2 Pomocné napájecí napětí Střídavé napájení V~ Povolená tolerance st napájení ± 0% Stejnosměrné napájení V Povolená tolerance ss napájení ± 20% Kmitočet 50 / 60 Hz Vlastní spotřeba 0 VA Výstupy (impulzní) Počet relé Typ 00 V - 0,5 A - 0 VA Mechanická zatížitelnost 0 8 Komunikace Rozhraní RS485 Typ 2 3-vod. poloduplexní Protokol JBUS/MODBUS v režimu RTU JBUS/MODBUS přenosová rychlost baudů Provozní podmínky Provozní teplota C Skladovací teplota C Relativní vlhkost 95% Rozložení svorek V V2 V3 VN A U X I I2 - : proudové vstupy DIRIS A20 AUX: pomocné napájení U s V,V2,V3 a VN: napěťové vstupy Komunikační modul Modul spotřeby - impulzní DIRIS A20 0 V - + RS485 0n R = 20? Rozhraní RS485 R = 20Ω : ukončovací odpor pro linku RS OUT DIRIS A20 8-9: Pulzní výstup č. B. 3

25 Měření a kontrola energie DIRIS A20 Schéma připojení Doporučení: při odpojování přístroje DIRIS je zapotřebí zkratovat sekundár každého proudového transformátoru. To lze provést automaticky při použití výrobku PTI z katalogu SOCOMEC. Vyvážená síť nn 3 a 4-vodičové připojení Jednofázové připojení Dvoufázové připojení Pojist. 0,5 A gg P N L L2 L3 Pojist.. 0,5 A gg P L N Pojist. 0,5 A gg P L L2 V V2 V3 VN V V2 V3 VN V V2 V3 VN I I2 I I2 I I2 Použití proudového transformátoru snižuje o 0,5% přesnost měření ve fázích, kde je proud získán jako výsledek vektorového součtu. Nevyvážená síť nn 3 a 4 vodič. připojení se 3 proud. transf. 3-vodičové připojení se 2 proud. transf. 3-vodičové připojení se 2 proud. transf. Pojist. 0,5 A gg P P N L L2 L3 Pojist. 0,5 A gg P P L L2 L3 Pojist. 0,5 A gg P P L L2 L3 V V2 V3 VN V V2 V3 VN V V2 V3 VN I I2 I I2 I I2 Doplňkové informace Komunikace přes rozhraní RS485 Použití 2 proudových transformátorů snižuje o 0,5% přesnost měření ve fázi, kde je proud získán jako výsledek vektorového součtu. Pomocné napájecí napětí Použití 2 proudových transformátorů snižuje o 0,5% přesnost měření ve fázi, kde je proud získán jako výsledek vektorového součtu. 0 / 400 V~ 20 / 350 V LIYCY-CY 0 V - + RS485 0n R=20? A U X Doporučuje se chránit pomocné napájení pomocí pojistek 500 ma gg

26 Měření a kontrola energie DIRIS A40 DIRIS A4 DIRIS system DIRIS A40 /DIRIS A4 Funkce Přístroj DIRIS A40 a DIRIS A4 jsou multifunkční měřící přístroje určené pro měření v sítích nn a vn. Všechny parametry lze volit, nastavit a zobrazit na čelním panelu. Na panelu se zobrazují rovněž měřené hodnoty a časové funkce. Přístroj lze snadno rozšířit pomocí dodatečných modulů s doplňkovými funkcemi pro: DIRIS A40. Podsvícený displej LCD 2. Tlačítko pro zobrazení okamžitých proudových hodnot 2 3. Tlačítko pro zobrazení hodnot napětí a kmitočtu 4. Tlačítko pro zobrazení činného, jalového, zdánlivého výkonu a účiníku Příklad použití Tlačítko pro zobrazení maximálních a středních hodnot proudů a výkonů. 6. Tlačítko pro zobrazení hodnot harmonických složek 7. Tlačítko pro zobrazení měřené spotřeby a provozních hodin měření spotřeby měření harmonických složek signalizaci alarmů komunikaci Soulad s normami IEC třída 0,5 S IEC třída 2 IEC 600- IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC PLC Diris A PC Logiciel de supervision DIRIS et COUNTIS CONTROL VISION Program CONTROL VISION Diris A40 Panel hlavního měřidla RS485 Křivky fázových proudů Měření elektrických parametrů vyžadu-. je použití několika jednofunkčních analogových nebo digitálních měřících přístrojů jako jsou panelové voltmetry, ampermetry nebo měřidla výkonu. DIRIS A40 a A4 pomocí 6 tlačítek na předním panelu a podsvíceného LCD displeje nahradí výše uvedené přístroje pro měření v nn a vn sítích. Navíc umožňuje centralizovat tyto parametry na PC nebo PLC pomocí komunikace RS485 a použití protokolu JBUS/ MODBUS nebo PROFIBUS-DP. Rozměry a design přístrojů jsou přizpůsobeny pro jejich snadnou montáž do dveří rozvaděčů. Funkci přístrojů lze snadno rozšířit pomocí zásuvných modulů pro měření spotřeby, obsahu harmonických složek, pro přenos alarmů a komunikaci. Tyto moduly lze doplňovat postupně, dle potřeb uživatelů. Měření okamžitých efektivních hodnot (TRMS): běžný proud fází a nulovým vodičem, průměrné a maximální hodnoty ve volitelném časovém rozmezí fázová a sdružená napětí kmitočet činný fázový výkon ve 4 kvadrantech (±) a celkové okamžité, průměrné a maximální hodnoty ve volitelném časovém rozmezí jalový fázový výkon ve 4 kvadrantech (±) a celkové okamžité, průměrné a maximální hodnoty ve volitelném časovém rozmezí zdánlivý fázový výkon a celkové okamžité, průměrné a maximální hodnoty ve volitelném časovém rozmezí účiník (PF) jednotlivých fází a celkový s indikací induktivní nebo kapacitní míra harmonických složek (thd) až do 49. harmonické(thd 3U, thd 3V, thd 3I, thd In) Měření spotřeby měření činné spotřeby ve 4 kvadrantech měření jalové spotřeby ve 4 kvadrantech měření zdánlivé spotřeby provozní hodiny s rozlišením /00 hod., pro měření provozní doby.

27 Měření a kontrola energie DIRIS A40 / DIRIS A4 Označení Základní jednotka DIRIS A40 DIRIS A4 Pro 4 proud. transf. Pomocné napájecí napětí U s Objednací číslo Objednací číslo Vst / Vss 48250A A Vss 4825A A4 Moduly doplňkových funkcí Zásuvné moduly Objednací číslo Objednací číslo Modul pro měření spotřeby (pulzní výstup) Modul pro měření spotřeby a harmonických složek Komunikační modul RS485 JBUS / MODBUS Analogové výstupy Modul digitálních vstupů a výstupů Komunikační modul RS485 PROFIBUS DP Snadné rozšíření funkcí přístroje (maximálně 4 pro A40 a 3 pro A4) pomocí zásuvných modulů, které může uživatel kdykoliv doplnit Modul pro měření spotřeby (pulzní výstup) 2 konfigurovatelné pulzní výstupy (typ, sazba, šířka impulzu) ± kwh, ± kvarh a ± kvah. DIRIS A40 Modul pro měření spotřeby a úrovně harmonických složek 2 konfigurovatelné pulzní výstupy (typ, sazba, šířka impulzu) ± kwh, ± kvarh a ± kvah úroveň harmonických složek (do 5. harmonické) proudu a napětí: 3I, In, 3V a 3U Komunikační modul RS485 JBUS / MODBUS Rozhraní RS485 protokol JBUS/MODBUS (maximální přenosová rychlost baudů) DIRIS A4 Komunikační modul PROFIBUS DP modul RS485 a modul protokol PROFIBUS DP (max. přenosová rychlost,5m baudů) Analogové výstupy 2 konfigurovatelné výstupy pro přenos hodnot: 3I, In, 3V, 3U, ± P, ± Q, ± S a PFL/C. současně lze instalovat dva moduly s maximálně 4 analogovými výstupy Modul digitálních vstupů a výstupů 2 vstupy pro počítání pulzů nebo pro indikaci stavu, 2 alarmní výstupy pro signalizaci a řízení. U výstupů lze programovat časové zpoždění, horní a spodní hranice alarmů, hysterezi a režim měření pro 3I, In 3U, 3V, ± P, ± Q, ± S, thd I, thd In, thd U. Současně lze instalovat maximálně 3 moduly (6 vstupů a 6 výstupů, ale pouze 2 alarmní výstupy).

28 Měření a kontrola energie DIRIS A40 DIRIS A4 DIRIS system DIRIS A40/4 Elektrické charakteristiky Měření skutečné efektivní hodnoty proudu (TRMS) Maximální primární proud proudového transformátoru 0000 A Sekundární proud proudového transformátoru nebo 5A Rozsah měření 0 ka Vlastní spotřeba vstupu 0, VA Obnovení zobrazené hodnoty s Přesnost 0,5% Trvalé přetížení 6 A Krátkodobé přetížení 0 I n s Měření skutečné efektivní hodnoty napětí (TRMS) Přímé měření sdruženého napětí Přímé měření fázového napětí V~ V~ Max. napětí primáru napěťového transformátoru V~ Sekund. napětí napěť. transformátoru 60,00,0,73,90 V~ Kmitočet 50 / 60 Hz Vlastní spotřeba vstupu 0, VA Obnovení zobrazené hodnoty s Přesnost 0,5% Trvalé přetížení 760 V~ Koeficient CT x VT Omezení pro proud. transf. s převodem /A Omezení pro proud. transf. s převodem /5A Měření výkonu Obnovení zobrazené hodnoty s Přesnost % Měření účiníku Obnovení zobrazené hodnoty s Přesnost % Měření kmitočtu Rozsah měření Hz Obnovení zobrazené hodnoty s Přesnost 0,% Přesnost měření spotřeby Činné (podle IEC 6036) třída Činné (podle IEC ) třída 0,5 S Jalové (podle IEC ) třída 2 Pomocné napájecí napětí Střídavé napájení V~ Povolená tolerance st napájení ± 0% Stejnosměrné napájení V / V Tolerance ss napájení % Kmitočet 50 / 60 Hz Vlastní spotřeba 0 VA Vstupy Počet vstupů 2 6 Vstupní napětí 0 30 V Minimální šířka pulzu 0 ms Minimální mezera mezi 2 pulzy 8 ms Typ fototranzistor Výstupy (alarmní a řídící) Počet relé 2 Typ 250 V~ - 6 A VA Výstupy (impulzní) Počet relé 2 Typ 00 V - 0,5 A - 0 VA Mechanická zatížitelnost 0 8 Výstupy (analogové) Počet výstupů 2 4 Typ galvanicky oddělený Výstupní rozsah 0 / 4 20 ma Maximální zatěžovací odpor 600 Ω Komunikace Rozhraní RS485 Typ 2 3 vod. poloduplexní Protokol JBUS/MODBUS v režimu RTU JBUS/MODBUS přenosová rychlost baudů Protokol PROFIBUS DP PROFIBUS přenosová rychlost 9,8 kbaudů,5 Mbaudů Provozní podmínky Provozní teplota C Skladovací teplota C Relativní vlhkost 95%

29 Měření a kontrola energie DIRIS A40 / DIRIS A4 Celkové rozměry (mm) Provedení panelové Rozměry (v x š x h) 96 x 96 x 60 mm Třída krytí zadní části (svorky) IP 30 Třída krytí čelního panelu IP 52 Displej podsvícený LCD Svorkovnice pevná a zásuvná Napěťové svorky 0,2 2,5 mm 2 Proudové svorky 0,5 6 mm 2 Hmotnost 400 g Rozložení svorek DIRIS A40 V V2 V3 VN A U X I I2 - : proudové vstupy DIRIS A40 AUX: pomocné napájení U s V, V2, V3 a VN: napěťové vstupy DIRIS A4 V V2 V3 VN A U X DIRIS A4 I I2 IN - : proudové vstupy AUX: pomocné napájení U V, V2, V3 a VN: napěťové vstupy Komunikační modul Modul spotřeby Modul analogových výstupů DIRIS A40 / A4 0 V - + RS485 0n R = 20?? Rozhraní RS485 R = ukončovací odpor linky OUT OUT 2 DIRIS A40 / A4-2 :impulzní výstup č. 3-4 :impulzní výstup č. 2 DIRIS A40 / A /4-20 ma OUT 0/4-20 ma OUT :analogový výstup č. 7-8 :analogový výstup č. 2 Modul pomocných vstupů / výstupů DIRIS A40 / A OUT A-Cd OUT 2 A-Cd IN IN : výstupní relé č. - 2 : výstupní relé č : opto vstup č 5-6 : opto vstup č 2

30 Měření a kontrola energie DIRIS A40 DIRIS A4 DIRIS system DIRIS A40 / DIRIS A4 Schéma připojení Doporučení: při odpojování přístroje DIRIS je zapotřebí zkratovat sekundár každého proudového transformátoru. To lze provést automaticky při použití výrobku PTI z katalogu SOCOMEC. Vyvážená síť nn pro DIRIS A40 3 a 4-vodič. připojení s proud. transf. Jednofázové připojení Dvoufázové připojení = Pojistka 0.5 A gg P N L L2 L3 = Pojistka 0.5 A gg P L N = Pojistka 0.5 A gg P L L2 V V2 V3 VN V V2 V3 VN V V2 V3 VN I I2 I I2 I I2 Požití proudového transformátoru snižuje přesnost měření ve fázích, kde je proud získán jako výsledek vektorového součtu o 0,5%. Nevyvážená síť nn pro DIRIS A40 3 a 4-vodič. připojení se 3 proud. transf. 3-vodičové připojení se 2 proud. transf. 3-vodič. připojení se 2 proud. transf. = Pojistka 0.5 A gg P P N L L2 L3 = Pojistka 0.5 A gg P P L L2 L3 = Pojistka 0.5 A gg / P P L L2 L3 V V2 V3 VN V V2 V3 VN V V2 V3 VN I I2 I I2 I I2 Nevyvážená síť nn pro DIRIS A4 4-vodič. připojení se 4 proud. transf. Požití 2 proudových transformátorů snižuje přesnost měření ve fázi, kde je proud získán jako výsledek vektorového součtu o 0,5%. Požití 2 proudových transformátorů snižuje přesnost měření ve fázi, kde je proud získán jako výsledek vektorového součtu o 0,5%. = Pojistka 0,5 A gg P P P N L L2 L3 V V2 V3 VN I I2 IN Doplňkové informace Komunikace přes rozhraní RS485 Připojení napěťového transformátoru pro vn síť Pomocné napájecí napětí L L2 L3 0 / 400 Vst 20 / 350 Vss nebo 2-48 Vss LIYCY-CY 0 V - + RS485 ON R V V2 V3 N A U X Doporučuje se chránit pomocné napětí pomocí pojistek 500mA gg

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení Changeover switches new > > Pro méně důležité obvody > > OEM atys_d_00_a cat Silné stránky > > Relé pro indikaci provozu přepínače

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Multimetry DIRIS A20 Univerzální napájecí napětí AC/DC Hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů Hodnoty

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

DIRIS DIGIWARE. Multifunkční měřicí a monitorovací systém pro elektrické sítě

DIRIS DIGIWARE. Multifunkční měřicí a monitorovací systém pro elektrické sítě DIRIS DIGIWARE Multifunkční měřicí a monitorovací systém pro elektrické sítě 2016 DIRIS Digiware Úspora času a prostoru, snížení nákladů a zlepšení přesnosti Systém DIRIS Digiware je inovativní způsob

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Modi. Záskokové automaty

Modi. Záskokové automaty wwwoezcz OBSAH ZA POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ FUNKCE A REŽIMY ČASOVÉ DIAGRAMY PARAMETRY0 VYBAVENÍ JISTIČŮ0 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ MODEION SCHÉMA Zapojení

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

Sauter Components 7144461 CZ 01

Sauter Components 7144461 CZ 01 44.461/1 EQJW 245: Regulátor topení s 2 reg. okruhy pro místní a dálkové vytápění Konfigurovatelný, komunikativní regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci topení a ohřevu užitkové vody. Zejména

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu Novar 106/114 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti Úvod pro náročné a středně náročné aplikace 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé společné napájecí a měřicí napětí 230 V AC (nebo 115 V AC), 50/60

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

EATON TOUR 2015. Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. 2015 Eaton. All Rights Reserved..

EATON TOUR 2015. Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. 2015 Eaton. All Rights Reserved.. EATON TOUR 2015 Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů Výběr jisticího a spínacího prvku Základní parametry pro návrh Jmenovité parametry motoru napětí, proud, Rozběhový proud

Více

www.eatonelektrotechnika.cz Vzduchové jističe IZM

www.eatonelektrotechnika.cz Vzduchové jističe IZM www.eatonelektrotechnika.cz Vzduchové jističe IZM Katalog Platnost od 1.1.2010 Eaton partner pro domovní a průmyslové instalace Instalační a jisticí přístroje pro montáž do rozváděčů Modulové jističe od

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné NODAC Návod k obsluze 1 Všeobecné Měniče frekvence NODAC jsou měniče s napěťovým meziobvodem, řízené mikroprocesorem, určené k řízení otáček třífázových elektromotorů ve výkonech 250W až 750W, jakož i

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC6N Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. D Modeion BC6N OBCHODNÍ INFORMACE Jističe...D4 Odpínače...D5,

Více

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Jističe str. 6 RX³ 6000 Jističe do 63 A Proudové chrániče

Více

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A Lištové pojistkové odpínače Třípólové pojistkové lištové odpínače do pro přímou montáž na přípojnice s roztečí 100 nebo 185 mm. Určeny pro pojistkové vložky

Více

nastavitelná ±10 % vstupního rozsahu termočlánek: max. 100 Ω napětí: max.1 kω Pt100: odpor vedení max. 10 Ω

nastavitelná ±10 % vstupního rozsahu termočlánek: max. 100 Ω napětí: max.1 kω Pt100: odpor vedení max. 10 Ω Regulátory řady PXG jsou vhodné pro složitější regulační procesy. Jsou vybavené univerzálním vstupem pro termočlánky, Pt100, napěťové a proudové lineární signály. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Elektronická tepelná relé do 150 A. Nadproudová relé LR9D. Katalog 2016 >>> www.schneider-electric.com

Elektronická tepelná relé do 150 A. Nadproudová relé LR9D. Katalog 2016 >>> www.schneider-electric.com Elektronická tepelná relé do 0 LR9D Katalog 0 >>> www.schneider-electric.com Obecně Ochranné prvky Ochrana motorů a strojů Tabulka pro výběr ochranného relé Ochrana motorů Typ relé Příčiny přehřátí Mírné

Více

DMTME - Výběrové tabulky multimetru

DMTME - Výběrové tabulky multimetru Multimetry DMTME Přístroje DMTME jsou digitální multimetry, které umožňují měření (ve skutečné efektivní hodnotě true TRMS) hlavních elektrických parametrů ve trojfázových sítích 230/400 V AC, včetně zjišťování

Více

Motorizované přepínače ATyS - přehled

Motorizované přepínače ATyS - přehled Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Přepínače SOCOMEC Motorizované přepínače ATyS - přehled Přehled Přístroje ATyS s dálkovým nebo automatickým ovládáním tvoří ucelenou

Více

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů EF Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů ové velikosti A až C a 2 až 6 Základní informace Výrobce odmítá odpovědnost za následky vzniklé nevhodnou, nedbalou

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA ( V stab., 12 V, 24 V) -2 PWM-03 Zdroj 0 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 VA -4 XDC-01 Tøífázový usmìròovaè - XDC-02

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj Vydání: 3/2004 Velmi krátké časové konstanty díky BET technologii (dvousměrná transformace energie) Auto-ranging výstup se 120 W, 240 W příp. 320 W Krátkodobě dvojnásobný výstupní výkon Remote sensing

Více

modulární přístroje pro diferenční obvodů

modulární přístroje pro diferenční obvodů řada 90 mcb modulární přístroje pro diferenční obvodů MTC JISTIČE (EN 60898) MT Icn [A] 4500 6000 Charakteristika C B C B D In [A] * Jistič s nulovym vodičem vlevo. 1P 1P+N 1P+N* 2P 3P 4P 1P 1P+N 2P 3P

Více

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství VZ V1000 Více výkonu a vyšší kvalita v menším prostoru Proudové vektorové řízení, Vysoký rozběhový točivý moment (200% / 0,5 Hz), Rozsah regulace otáček 1 :100 Dvojí režim s normálním zatížením 120%/1

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací

Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací EurotestXA Euro set obj. č. MI 3105 EU EurotestXA Standard set obj. č. MI 3105 ST EurotestAT Standard set obj. č. MI 3101 ST Špičkové multifunkční

Více

Proudové chrániče. Proudové chrániče 2pólové, typ AC-G Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC).

Proudové chrániče. Proudové chrániče 2pólové, typ AC-G Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). PROUDOVÉ CHRÁIČE, typ AC-G, A-G s podmíněným zkratovým proudem 0 ka. Speciální proudové chrániče omezující počet nežádoucích vypnutí. Zpoždění při vypnutí: 0 ms. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

Funkce. Funkce A: Funkce B: Funkce Bw: Přechodný impuls při sepnutí a rozepnutí řídícího kontaktu. Funkce Ab: Funkce Ac:

Funkce. Funkce A: Funkce B: Funkce Bw: Přechodný impuls při sepnutí a rozepnutí řídícího kontaktu. Funkce Ab: Funkce Ac: Funkce : Napájení (Y) : Řídící kontakt : Výstupní relé : Časování : nekonečno Funkce A: Po připojení napájení začíná časování. Po uplynutí nastaveného času sepne kontakt výstupního relé (stav výstupu se

Více

průmyslová elektronika

průmyslová elektronika průmyslová elektronika Programovatelné zobrazovací jednotky PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým

Více

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost.

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost. Modul má čtyři elektricky oddělené kontakty typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému kontaktu relé. Provozní teplota

Více

PŘÍLOHA 5 DOTAZNÍKY. Přetrubkování kondenzátoru TG8 N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 5 Dotazníky ... Plzeňská energetika a.s.

PŘÍLOHA 5 DOTAZNÍKY. Přetrubkování kondenzátoru TG8 N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 5 Dotazníky ... Plzeňská energetika a.s. PŘÍLOHA 5 DOTAZNÍKY Strana: 1 / 15 OBSAH 1. KONDENZÁTOR TG... 3 2. ČERPACÍ STANICE CHLADÍCÍ VODY... 4 2.1 CHLADÍCÍ ČERPADLO... 4 2.2 UZAVÍRACÍ ARMATURY A SERVOPOHONY... 5 2.3 KOMPENZÁTORY... 6 3. KONTINUÁLNÍ

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu TERMISTOROVÁ OCHRANA MOTORU U-EK 230E NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Termistorová ochrana U-EK230E určena k ochraně motorů ventilátorů s vyvedenými termistorovými kontakty např. ventilátory

Více

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA Specifikace Záložního zdroje napájení AEG Protect Blue 1000kVA Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) Se statickým Bypassem (SBS) a externím manuálním Bypassem a se samostatnou baterií. Klasifikace dle IEC

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 UniGear dvouúrovňové uspořádání UniGear typ ZVC 3 39 47 1 2 3 1 2 UniGear

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektroměr na DIN lištu Hexing Electrical Co., Ltd 2009/04/16 1 Obsah 1 Obecný popis... 3 2 Přední panel... 4 3 Zadní panel... 5 4 Displej... 6 5 Hlavní funkce... 7 Měření a registr...

Více

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. Jištění proti zkratu Pro ochranu před zkratovým proudem se doporučuje použít pojistky. Vypínací třída Nadproudová relé jsou konstruována

Více

Industry Clubs 2010 Spouštění a ochrana motorů. Hrubá Voda 29.04.2010 Petr Bohušík Vedoucí produktové nabídky

Industry Clubs 2010 Spouštění a ochrana motorů. Hrubá Voda 29.04.2010 Petr Bohušík Vedoucí produktové nabídky Industry Clubs 2010 Spouštění a ochrana motorů Hrubá Voda 29.04.2010 Petr Bohušík Vedoucí produktové nabídky Industry Clubs 2010 Název přednášky dle programu maximálně na dva řádky Místo xx.xx.2010 Jméno

Více

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 a FA211 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 / FA211 Miniaturní digitální PID teplotní a procesní regulátory/převodníky Modulární provedení

Více

PŘEPÍNAČE ATyS

PŘEPÍNAČE ATyS PŘEPÍNAČE 08 2009 Přepínače PŘEHLED PRODUKTŮ PŘEPÍNAČE APLIKACE Přepínání hlavního/záložního zdroje pomocí vzdáleného ovládání M s 6 až 160 A M 6s 6 až 160 A M 6e 6 až 160 A Přepínání hlavního/záložního

Více

PSBEN 5012D v.1.1/vi PSBS 13,8V/5A/40Ah/EN Tlumivý, lineární napájecí zdroj. Požadavky normy. Grade 1 Grade 2 Grade 3

PSBEN 5012D v.1.1/vi PSBS 13,8V/5A/40Ah/EN Tlumivý, lineární napájecí zdroj. Požadavky normy. Grade 1 Grade 2 Grade 3 BLACK POWER Napájecí zdroj série PSBEN KÓD: TYP: PSBEN 5012D v.1.1/vi PSBS 13,8V/5A/40Ah/EN Tlumivý, lineární napájecí zdroj CZ** Ten výrobek je vhodný pro systémy navržen shodně s normou PN-EN 50131-6

Více

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Bezpečnostní pokyny Nikdy nezapojujte měnič do sítě 230 V V případě poruchy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník Nenechejte bez dozoru

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

MANELER C15. Elektroměr 9903D. Elektroměr 9904D. Elektroměr 9905D. Digitální číselník. Pro napětí 3x230V/400VAC. Proudový rozsah: 3x10(60)A, 50-60Hz

MANELER C15. Elektroměr 9903D. Elektroměr 9904D. Elektroměr 9905D. Digitální číselník. Pro napětí 3x230V/400VAC. Proudový rozsah: 3x10(60)A, 50-60Hz MANELER A R B C ST AT IC IE C6 02 53-2 TH R W AT EE T-H -PH O A 99 UR SE F 08 M kw M ET OUR h E 0 R W IR E IM P/ kw h 0 Elektroměr 9903D Modulární provedení na DIN lištu, 7 modulů 3X 3X 220 5 /3 50 (0

Více

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP Servozesilovače Digitální servozesilovače TGA, TGP Digitální servozesilovače TGA 300 Digitální servozesilovače TGA 300 jsou určené pro řízení synchronních rotačních a lineárních servomotorů. Servozesilovače

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

Hlavní katalog. Modulární komponenty pro uchycení na lištu DIN Instalační stykače

Hlavní katalog. Modulární komponenty pro uchycení na lištu DIN Instalační stykače Hlavní katalog Modulární komponenty pro uchycení na lištu DIN Instalační stykače 0 CDC00C00 Instalační stykače Výhody a vlastnosti Přehled Objednací údaje Instalační stykače ESB ESB0 ESB ESB0 ESB 7 Instalační

Více

PANELOVÉ MULTIMETRY A ANALYZÁTORY UMG

PANELOVÉ MULTIMETRY A ANALYZÁTORY UMG tel.: +420 601 567 544 / e-mail: janitza@janitza.cz.cz PANELOVÉ MULTIMETRY A ANALYZÁTORY UMG Měření hodnot elektrické energie Uchování a analýza naměřených hodnot Integrovaná hlášení a statistiky Export

Více

Primárně spínané napájecí zdroje

Primárně spínané napájecí zdroje Primárně spínané napájecí zdroje Řada CP Obsah Řada CP... 196 Výběrová tabulka... 197 Schválení a značky... 198 Řada CP-D... 199 Výhody... 200 Podrobnosti pro objednávku... 201... 202 Technické diagramy...

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

Modulové stykače pro instalaci do domovních spínacích skříní

Modulové stykače pro instalaci do domovních spínacích skříní Modulové stykače pro instalaci do domovních spínacích skříní Technické údaje Jmenovité napětí U n 230 V - 440 V Jmenovité izolační napětí U i 440 V Jmenovitý termo-elektrický proud Ith 20A, 25A, 40A, 63A

Více

Pojistkové lištové odpínače a pojistkové lišty typy XLBM / XUBM 160 1250 A / 400 690 V

Pojistkové lištové odpínače a pojistkové lišty typy XLBM / XUBM 160 1250 A / 400 690 V Pojistkové lištové odpínače a pojistkové lišty typy XLBM / XUBM 160 1250 A / 400 690 V ABB/NN 04/02CZ_06/05 Přístroje nízkého napětí Obsah: Všeobecný popis Přehled provedení Přehled příslušenství Objednací

Více

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T73304 List č.: 1 Výzkumný ústav železniční Praha Sdělovací a zabezpečovací dílny Hradec Králové TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 JKPOV 404 229 733 041 Zpracoval:

Více

Analyzátory sítí. ION7550 / ION7650 Systém PowerLogic. Katalog

Analyzátory sítí. ION7550 / ION7650 Systém PowerLogic. Katalog Systém PowerLogic Katalog Funkce a parametry Analyzátory série ION7550 a ION7650, použité v klíčových rozvodných místech a citlivých zátěžích, nabízí vynikající funkčnost včetně pokročilé analýzy kvality

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE Instalační stykače Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 24 V a.c., 230 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí.

Více

VUMS-POWERPRAG s.r.o.

VUMS-POWERPRAG s.r.o. VUMS-POWERPRAG s.r.o. Lužná 2, 160 00 Praha 6 TEL/FAX: 235 366 129 * E-Mail: powerprg@volny.cz Napájecí zdroje a nabíječky řady DNR na DIN lištu Výstupní výkony v řadě 5W, 10W, 18W,,,,, a 9 Jednofázové

Více

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 TP 371800/a PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 NÁVOD K VÝROBKU typ 505, 506 POUŽITÍ - DC voltmetr/ampérmetr - monitor procesů - ohmmetr - teploměr pro Pt 50/100/500/1 000 - teploměr

Více

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory Obecné informace normy Vzhledem k typu instalace (bytová, terciární nebo průmyslová) existují dvě normy, se kterými musí být jistič v souladu: pro bytové a podobné aplikace se používá norma ČSN EN 60 898,

Více

Specifikace výrobku. Převodník duální vodivosti nebo odporu Model DC402G. Senzory Kabely Armatury Převodníky Příslušenství

Specifikace výrobku. Převodník duální vodivosti nebo odporu Model DC402G. Senzory Kabely Armatury Převodníky Příslušenství Specifikace výrobku Převodník duální vodivosti nebo odporu Model DC402G Přizpůsobivost, spolehlivost a nízké náklady na údržbu jsou hlavními přednostmi analyzátoru vodivosti EXA DC402G. Tento analyzátor

Více

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Typový list 705001 Strana 1/9 JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Centrální jednotka Krátký popis Centrální jednotka jako jeden ze základních modulů, je srdcem celého systému. Zahrnuje

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

A-ISOMETR iso-f1. (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace. Preliminary data sheet

A-ISOMETR iso-f1. (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace. Preliminary data sheet A-ISOMETR iso-f1 (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace Preliminary data sheet A-IS OME A-ISO METR iso- F1 IR1 55-1 Přístroje Bender pro průmyslové aplikace/2009

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA ( V stab., 12 V, ) -2 PWM-03 Zdroj 0 VA (12 V,, stab. nebo ) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 V A -4 XDC-01 Tøífázový usmìròovaè - XDC-02 Univerzální dvoucestný

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

Řada 19 - Regulační a signalizační moduly

Řada 19 - Regulační a signalizační moduly Řada 19 - Regulační a signalizační moduly Řada 19 Digitální regulační relé: Auto-Off-On regulační a signalizační moduly jsou instalovány preventivně tak, aby umožňovaly vyškoleným obsluhám strojů nebo

Více

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU 09 2013 SWMU 31.5 Měřicí převodník střídavého proudu Vlastnosti s nebo bez pomocného napájení s integrovaným proudovým transformátorem montáž na DIN lištu vstupní měřená

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečnostní technika Časový modul se zpožděným rozepnutím BG 79, BH 79 safemaster 01397 BG 79 BH 79 Grafické znázornění funkce u přístrojů, které pracují s pomocným napětím / U N, / U S U -, - - - t v

Více

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1 DIGITRACE HTC-915-CONT Ovládací systém doprovodného otápění Přehled výrobku Systém DigiTrace HTC-915 je kompaktní, plně vybavený regulátor otápění na bázi mikroprocesoru pro regulaci teploty jednoho topného

Více

Minia. JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) LPE

Minia. JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) LPE LPE JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) Řada jističů pro domovní, bytové a podobné elektrické rozvody do 63 A, 30/400 V a.c. a 60/0 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky

Více

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX Flexibilní bezpečnostní G9SX Funkce logického umožňuje větší flexibilitu rozšíření I/O Usnadňuje částečné nebo úplné nastavení řídícího systému. Polovodičové výstupy (kromě rozšiřovací jednotky) Detailní

Více

Modulární přístroje a modulární rozvodnice

Modulární přístroje a modulární rozvodnice Modulární přístroje a modulární rozvodnice > jištění a ochrana obvodů > spínací přístroje > plastové domovní rozvodnice www.schneider-electric.cz Obsah Modulární rozvodnice Modulární přístroje Domae Modulární

Více

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Process and Machinery Automation KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Jednoduché ovládání, výrazný LED displej Dokonalý regulační algoritmus se samooptimalizací Zásuvný modul se snadnou montáží Spínací

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components 45.16/1 LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální využití energie díky přesnému dodržování žádané hodnoty. Oblasti použití

Více

OBSAH. Hlavní vypínače. Přepínače. Pojistkové vypínače. Systémy měření, kontroly a řízení energie. Ochrana sítí. Doplňky pro montáž a kabeláž

OBSAH. Hlavní vypínače. Přepínače. Pojistkové vypínače. Systémy měření, kontroly a řízení energie. Ochrana sítí. Doplňky pro montáž a kabeláž OBSAH Hlavní vypínače COMO M odpojovače strojů od do A.. str.4 COMO M odpojovače strojů v krabičce... str.6 COMO I odpojovače strojů od do A... str.9 SIRCO VM modulární odpojovače s indikací odpojení od

Více

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P Obsah 1. Úvod 3 1.1 Schema zapojení pro MODBUS 3 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů 3 2. Sběrnice modbus RTU 4 2.1 Základní vlastnosti 4 2.2 Přenos dat 4 2.3 Funkční možnosti (provedení)

Více

E15. Řadové pojistkové odpínače

E15. Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH1 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 1. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení tohoto

Více