Všechny součásti zařízení: Hlavní budova, tělocvična, budova-vila, rekreační středisko v Hutisku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všechny součásti zařízení: Hlavní budova, tělocvična, budova-vila, rekreační středisko v Hutisku"

Transkript

1 se sídlem: Husova 370., Kyjov Dům dtí a mládeže Kyjov, příspvková organizace msta Kyjova web: domecekkyjov.cz CELOROČNÍ PLÁN ČINNOSTI DDM NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Obsah: 1. Základní charakteristika zařízení 2. Zájmová činnost pravidelná 3. Zájmová činnost příležitostná 4. Prázdninová činnost 5. Odborná činnost 6. Kontrolní činnost 7. Další vzdlávání pracovníků 8. Závr I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Název: Sídlo: Právní forma: Dům dtí a mládeže Kyjov, příspvková organizace msta Kyjova Husova 370, Kyjov Příspvková organizace IČO: Zřizovatel zařízení: Ředitel: Msto Kyjov, Mgr. Iva Soldánová, DDM, Husova 370, Kyjov Všechny součásti zařízení: Hlavní budova, tlocvična, budova-vila, rekreační stisko v Hutisku Datum zařazení do sít:

2 1. Pracovníci školského zařízení: Mgr. Iva Soldánová - itelka Mgr. Andrea Kalivodová - pedagog volného času (dlouhodobá nemoc) Hana Angerová - pedagog volného času Mgr. David Hegedüs - pedagog volného času Andrea Kuřinová - pedagog volného času (zástup za nemoc) Zuzana Staníková - ekonomka ( od března odchod do důchodu ) Hana Hajná - provozářka a uklizečka 2. Budova a zařízení v bezplatné výpůjčce od JMK, která je prodloužena na rok2016 a) budova (hlavní) - Slouží k volnočasovým aktivitám. Místnosti pro kroužky: herna, hudebna, zrcadlová místnost, jazyková místnost, keramická dílna Kanceláře: kancelář pedagogů, kancelář služby, kancelář správce Ostatní: kuchyňka, úklidová místnost, WC muži, WC ženy, šatna, chodby, schodišt U této budovy bude nutné řešení, to znamená finanční vyrovnání s JMK a následn získat dotaci na zateplení a výmnu oken. Důvodem je celý areál kolem stávajícího DDM, který je pro naši činnost naprosto vyhovující. Jedná se o uzavřený prostor pro bezpečný pohyb dtí, tlocvičnu v areálu, která je denn využita v odpoledních hodinách pro naši hlavní činnost, dostupné parkování pro rodiče a o tradici fungujícího Domečku. K mým zámrům patří i vybudování dopravního hřišt, které by podpořilo naši dlouholetou a tak potřebnou dopravní výchovu pro ZŠ, MŠ z Kyjova i celého regionu. Náš areál je vyhovující i z organizačních důvodů, protože musíme v tak malém počtu zamstnanců zajistit denn provoz a dohled nad dtmi až do večerních hodin. b) budova (vila) - od spravuje MŠ a ZŠ Za Humny Kyjov Přízemí pedagogická poradna, provozuje MŠ a ZŠ Za Humny Kyjov První patro DDM - itelna, kancelář ekonomky - bezplatná vypůjčka c) tlocvična - majitel Msto Kyjov, k plnému využití pro potřeby volnočasových aktivit a jinému využití formou pronájmů. Tlocvičnu budeme i nadále využívat podle zájmu škol dopoledne, ale hlavn odpoledne pro naši hlavní činnost. I tlocvična potřebuje bohužel řešení. I přes zámr vybudovat vlastní otápní tlocvičny je potřeba zamezit obrovským únikům tepla, které nastávají v důsledku stavu budovy. d) rekreační stisko - RS Kyjov, Pod Káním 22, Hutisko Solanec. Vtšinu areálu vlastní msto Kyjov, chatky, nová chatka, protipožární zeď, vrt ve vlastnictví JMK, máme v bezplatné výpůjčce ješt i na rok Tento problém je v řešení. V areálu: 14 chatek - čtyřlůžkové 2 chatky - dvoulůžkové nová chatka - 5 lůžek 2 maringotky - čtyřlůžkové Hlavní budova: 5 pokojů - 37 lůžek jídelna, kuchyň, společenská místnost marodka - 2 lůžka WC + sprcha muži, WC + sprcha ženy, sklad, sklep Dřevnice : společenská místnost pro personál, WC, sprcha, ubytovací kapacita

3 Ostatní: letní umyvárna, sklad prádla, dílna, garáž Stisko bude využíváno v msících únor - březen, ale hlavn v msíci kvten září Budeme pořádat letní a zimní tábory, školy v přírod, výlety, rodinné rekreace, soustní, lyžařské pobyty, rodinné pobytové víkendy, pobyty zájmových kolektivů. Zámry - apelovat na vedení msta, itelství ZŠ a MŠ, aby stisko v tak krásné přírod více využívali. Rozšířit nabídku pro školy v regionu Vsetín - vyřešit majetkov problém s JMK - využít možnosti dotací z Evropských fondů k zateplení a opravám hlavní budovy - společn s dobrovolníky a sponzory připravit stisko na léto vybudovat venkovní sprchy u letních umyváren, letní jídelnu - nabídnout kyjovským sportovním klubům možnosti soustní - z tchto důvodů výhledov vybudovat nad táborem víceúčelové hřišt, které rozšíří možnost využití základny II. ZÁJMOVÁ ČINNOST 1. Hlavní cíle vychází ze vzdlávacího programu školské organizace. - zapojit co nejširší okruh dtí, mládeže i dosplých a celých rodin do nabízených aktivit v pravidelných, příležitostných i spontánních činnostech. - hlavními prostky k dosažení tohoto cíle bude kvalita a odborné vedení zájmových kroužků a akcí - veškerou činnost s dtmi a mládeží organizovat jako prevenci proti negativním jevům a projevům chování - kouření, alkoholismus, drogy, gamblerství, kriminalita, šikana, zamřit se na tyto projevy jak v pravidelné činnosti, tak zejména v činnosti příležitostné a na táborech a pobytových akcích - navázat ve všech činnostech na úspšný průbh činností v uplynulém školním roce a vymýšlet nové aktivity - zamřit se na kvalitu a odbornost pedagogické práce jak interních, tak externích pracovníků - zachovat tradiční a osvdčené činnosti, jejich formy a metody v jednotlivých činnostech, zavádt nové, moderní zajímavé a přitažlivé aktivity a formy do pravidelné i příležitostné činnosti s dtmi a mládeží - pro MŠ a ZŠ organizovat cyklus dopravní výchovy, pro dosplé kurz keramiky, jógy, - vytvořit pro všechny účastníky zájmových kroužků takové prostí, ve kterém by se nejen cítili dobře, ale mohli navazovat nová přátelství, učili se nčemu novému, rozvíjeli svůj talent a hlavn smyslupln trávili svůj volný čas 2. Zájmová činnost pravidelná vychází ze vzdlávacího programu školské organizace V novém školním roce se podařilo zachovat tradiční ZÚ, ale naši nabídku jsme rozšířili o další nové a netradiční činnosti. Počet ZÚ Vková kategorie 1 aerobik angličtina pro začátečníky basketbal pro začátečníky nmčina pro začátečníky břišní tance flétna florbal

4 8 zumba Hrajeme, cvičíme,zpíváme s jógou /dosplí 10 keramika klavír kytara začátečníci a pokročilí klávesy Malíček, krteček míčové hry modeláři latinsko americké tance dramatický tanečn-pohybový šachy squash mažoretky badminton HIP-HOP výtvarný historický (výuka šermu) Šikovné ručičky Dívčí klub filmovo-divadelní sebeobrana 1 neomezen 31. šikulové 1 neomezen naše nabídka se v tomto školním roce výrazn rozšířila a zkvalitnila. Mimo jmenované ZÚ nenašly své členy nkteré nové kroužky první pomoc,rytmika. Tyto aktivity ale nezapadnou, budou zařazeny do zájmové a výchovné činnosti DDM jinou formou (DV, dramatický kroužek ). Do našich řad přibylo celkem 10 nových externistů. Jedním z prvořadých cílů je nadále zajišťovat po stránce personální a kapacitní činnosti žádaných a atraktivních aktivit sportovní aktivity, tší nás hlavn velký pokrok v ZÚ florbal a aerobiku, který se nov vrátil pod DDM. Velmi dobře pracuje a reprezentuje DDM na domácí půd i v zahraničí kroužek mažoretky, ale velký zájem je i o hudební ZÚ, tradičn o keramiku, ale do popí zájmu dtí se dostaly např. i šachy nebo modelářské kroužky. Doufáme, že další skvlá reprezentace nám vyroste v novém ZÚ latinskoamerických tanců nebo v dramatickém kroužku. Vítáme i velký zájem o kroužek sebeobrany. V rámci společného vzdlávání a zařazení handicapovaných dtí do společnosti, jsme ustavili kroužek šikulové. Jeho činnost zaujala studenty praktické školy SOU, ale i další zájemce z Kyjova. Začal pracovat i ZÚ historického šermu. Ve všech ZÚ se zamříme opt na práci s talenty jarní účast dtí v soutžích a na přehlídkách. Všem bude nabídnuta možnost účasti na akcích DDM a prázdninách bhen školního roku a vybrané ZÚ se zúčastní letní činnosti pořádané naším zařízením. Podle zájmu ZÚ pomůžeme s organizací soustní.. Ve školním roce 2015/2016 začalo pracovat celkem 696 dtí pod vedením 39 externích a interních pracovníků DDM, p.o. msta Kyjova. Můžeme již v průbhu školního roku hodnotit tuto část činnosti jako výbornou. Jednotliví interní pedagogičtí pracovníci povedou tyto ZÚ: Mgr. Iva Soldánová itelka - basketbal - 1,5 hodina Hana Angerová - pedagog volného času - malíček - 1,5 hodiny

5 - krteček - 1,5 hodiny - míčovky - 1,5 hodiny Mgr. David Hegedüs pedagogo volného času - florbaly - 5 hodiny + turnaje - badminton - 1,5 hodiny - turistický - se neustavil Andrea Kuřinová pedagog volného času - keramika - 2 hodiny - malíček - 1,5 hodiny - míčové hry - 1,5 hodiny 39 externích pracovníků povede odborn zbylé útvary zájmové činnosti. U vtšiny externistů je splnna podmínka pedagogického vzdlání pro volnočasové aktivity. Buď jsou to pedagogové z povolání nebo využili naší nabídky 3 akreditovaných kurzů, které probhly přímo v únor, červen a září U p. Šimečkové ( keramika ) Ing. Pařízka ( šachy ),Filipa Škareckého( historický šerm), Bc.Petra Jana Kryštofa (dramatický )byla udlena itelkou DDM vyjímka na dobu nezbytnou a z nutnosti zajistit chod zájmové činnosti pravidelné a u tchto ZÚ byli určeni garanti pro pedagogickou část činnosti. 3. Zájmová činnost příležitostná MĚSÍC AKCE MÍSTO ZÁŘÍ Říjen Říjen LISTOPAD PROSINEC LEDEN Podíl na Sportovním koktejlu naše ZÚ Propagace florbalu Výstava papírových modelů ve spolupráci s MÚ Kyjov Pobytová akce ZŠ Nový Jičín, brigáda Dva víkendové semináře pro externí pedagogy Zahájení DV pro 2. Třídy - chodci Výroba draků -létání Výroba dýní Táborák rozloučení s létem Turistické akce Akce v podzimní prázdniny - zájezdy Den bez úrazů pro MŠ Keramické dopoledne promš Dopravní výchova pro 4. třídy Mikulášská diskotéka Mikulášská nadílka pro MŠ Mikulášský turnaj v malé kopané Mikulášská párty Reviál Kašpárka v. r. Cyklus DV pro 4. třídy Pololetí na horách pro rodiny s dtmi Autíčkování Stadion Kyjov Námstí Kyjov Tlocvična DDM Hutisko DDM a ZŠ DDM, Sokolíček DDM Sokolíček DDM okolí Kyjova, Beskydy DDM, Brno DDM a na školách Sokolíček Ve školkách i na DDM Sklárenská hala Kulturní dům a ZŠ Hutisko - Solanec Tlocvična DDM

6 Turnaj ve florbalu ÚNOR BŘEZEN DUBEN Cyklus DV pro 4. třídy Jarní prázdniny na horách Filmová noc na Domečku Akce pro MŠ Turnaj ve florbalu Další Autíčkování na základ zájmu Carsting Kyjov má talent Cyklus DV pro 4.třídy Soutž v aerobiku II.ročník pořadatel DV pro 2. Třídy ZŠ a MŠ Policie a zdravotníci dtem turistický výlet na Pálavu Kyjov má talent Turnaj ve florbalu DV pro 2. třídy a MŠ Akce o Velikonočních prázdninách a ZŠ Hutisko-Solanec Sklárenská hala DDM a ZŠ Sklárenská hala a ZŠ Sokolíček Pálava Kyjov +turistická trasa Hutisko - Solanec KVĚTEN ČERVEN Kyjovská padesátka v režii DDM Závr cyklu DV pro žáky 4. tříd přehlídka ZÚ Turistická akce Pálava Výstava keramiky Papahuťa Škola v přírod ZŠ Komenského Zájezd pro rodiny Bulharsko Kyjov +turistická trasa Kyjov, Milotice + MKS Hutisko - Solanec Hutisko - Solanec Je to jen rámcový plán akcí. Bhem školního roku přibývají neustále další spontánní akce dle zájmu dtí. 4. Prázdninová činnost Bude stejn pestrá jako v roce 2015 a pro všechny pracovníky opravdu náročná. Budeme pokračovat v prázdninové činnosti na Hutisku. Tší nás zájem sportovních oddílů kopané, v tomto roce nov oddílu karate, o letní soustní v rámci táborů na naší základn. Pro velký zájem uskutečníme přímstské tábory a to jak všeobecné, tak na inlinech a uvažujeme o hudebním přímstském táboře. Na základ dobrého ohlasu uskutečníme i mezinárodní tábor se srbskými dtmi, který bude pcházet pobyt v Kyjov s výstavou na téma Kulturní památky Srbska. Pro rodiny nezapomeneme na jejich rekreaci v závru léta v Hutisku Solanci. Na této letní činnosti se budou podílet všichni interní pracovníci DDM, ale i zhruba dalších 100 externistů. 5. Odborná činnost

7 - Dopravní výchova patří k tradiční výukové činnosti DDM v Kyjov. DV probíhá ve školách a MŠ v Kyjov, ale i v celém regionu. Nejdůležitjší částí DV pořádané Domečkem, je DV pro žáky 4.tříd cyklisty. Tato výuka probíhá v podob cyklu. Teorie určená cyklistům je probírána pravideln 1x/msíčn v období listopad duben v každém školním roce. Jsou probrána témata negativní vlivy ve společnosti, nebezpečí, které dtem hrozí, práce a význam policie, základní pojmy spojené s DV, výbava jízdního kola, jízda na nm, dopravní značky, křižovatka nerozlišená dopravními značkami, situace na křižovatce, první pomoc. Po absolvování testů, probíhá praktická závrečná zkouška na kolech. Po zvládnutí obdrží dti z rukou policie průkazy cyklistů. Pro žáky 2. tříd chodce je DV organizována 2x/ročn a jsou probírány pravidla pro chování chodců jako účastníků silničního provozu. Ve zjednodušené form jsou tato pravidla hravou formou probrány i s pškoláky z MŠ v Kyjov Na výuce DV se pravideln podílí Policie Hodonín, OO Policie Kyjov, Mstská policií Kyjov a s BESIP Brno. První pomoc zajišťuje Zdravotnická a sociální škola Kyjov a na závru DV se podílí Dopravní policie Hodonín. Materiály a finanční pomoc poskytuje BESIP JMK. Jako podkování ZŠ, kterých je celkem 14 v rámci regionu, organizujeme akci Policie a zdravotníci dtem. Akce probíhá v Sokolíčku a dti se seznámí s technikou, kterou disponuje policie, dopravní policie, uvidí ukázku výcviku služebních psů, ale i vozidlo rychlé záchranné služby. Celkem se DV zúčastní letos asi 250 žáků 4.tříd, 300 žáků 1.-3.tříd, 100 dtí z MŠ. Práv tato DV je důvodem mého zámru vybudovat v Kyjov dopravní hřišt. I. VNITŘNÍ KONTROLNÍ ČINNOST V PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST kontrola počtu vykazovaných účastníků v zájmových kroužcích dle deníků, přihlášek, seznamů dtí a kroužků způsob provádní od 1.2. do 20.3 termín kontroly zodpovíd á plán počtu kroužků do kontrola přihlášek do ZÚ a seznamů matrika (ZÚ, pobytové akce) platba za zájmové vzdlávání dle přihlášek a seznamů přihlášených Průbžn bhem šk. roku od 1.2 do archivace do ek je řešena smrnicí a rozhodnutím itelky po doplatky za ZÚ (2. pololetí) ek správné vedení, docházka, 1.2 kontrola deníků průbhy hodin, podpisy apod kontrola průbhu zájmových celoročn hospitační činnost kroužků informování rodičů o průbžn sledování absence dtí v ZÚ týdn absenci uzavření dokumentace školního roku (deníky, přihlášky) do do ek

8 vedení matriky, doplňování údajů,eko 2x rok plnní povinností hlavní služby všichni průbžn plnní úkolů z pedagogických a provozních porad všichni průbžn archivace pedagogické písemnosti a dokumentů, ročn BOZP - poučení dtí při zahájení činnosti v ZÚ 1. schůzka ved. ZÚ pololetn 2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST - kvalita, rozsah, zamření, nabídka - propagační, organizační, materiální a personální zabezpečení - počet akcí, počet účastníků, počet hodin trvání akce, vková struktura účastníků, - prostorová realizace, vyplnní záznamu o akci vyúčtování nákladů na akci způsob provádní dle termínu akcí do 10 dnů organizátor termín kontroly hospitační činností do 20 dnů hodnocení akce do 10 dnů do 20 dnů plnní celoročního plánu dle termínů msíčn ek 3. TÁBOROVÉ A POBYTOVÉ AKTIVITY - termín, nabídka, program, pestrost, propagace - materiální zabezpečení - rozpočet - personální a zdravotní zabezpečení - táborová dokumentace vyúčtování nákladů na akci způsob provádní dle termínu akcí do 20 dnů organizátor termín kontroly minimáln 30 dnů p začátkem akce do 30 dnů hodnocení akce, zpracování táborové dokumentace do 20 dnů do 30dnů vedení matriky, doplňování údajů 2x rok uzavření dokumentace školního roku (pobytové akce) do do ek 4. ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PREVENCE způsob provádní CYKLUS DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO ŽÁKY 2. A 4. TŘÍD ZŠ - propagace, termíny, nabídka, personální zabezpečení, materiální zabezpečení do tematické plány, průbžné vedení dokumentace hodnocení akce, zpracování dokumentace do termín kontroly hospitační činností

9 7. Další vzdlávání pracovníků - externí pracovníci zajistit možnost splnit si pedagogickou kvalifikaci - Mgr. David Hegedüs a Andrea Kuřinová absolvování kurzu pro hlavní vedoucí - Mgr. David Hegedüs a Andrea Kuřinová absolvování základního kurzu pro lyžařské instruktory - Mgr. David Hegedüs zahájení studia pro pracovníky SVŠ DOTO - Mgr. Iva Soldánová absolvování funkčního studia - Nová ekonomka zařízení absolvování potřebných kurzů 8. Závr Je p námi velmi náročný školní rok. Prvořadý cíl vidím ve vyřešení postavení a majetkových pomrů. Toto řešení je na stran zřizovatele. Naším úkolem bude kvalitní a pestrá činnost ve všech oblastech naší výchovn vzdlávací práce. Pro svou práci potřebujeme podporu zřizovatele a jistotu. Z různých důvodů se obmnil kolektiv interních pracovníků, takže začínáme znovu. Důležitým úkolem bude zajištní kvalitní náhrady za ekonomku, která končí z důvodů odchodu do důchodu. Je velmi tžké postavit dlouhodob kvalitní a spolehlivý tým, který bude zapálený pro naši činnost, protože práce na Domečku je náročná nejen časov. Velkou roli pak bude hrát i jistota, že má naše práce smysl, že za námi rodiče stojí a zřizovatel naši snahu i v budoucnu podpoří a zaštítí. v Kyjov dne Mgr. Iva Soldánová itelka

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

se sídlem: Husova 370, Kyjov domecekkyjov.cz

se sídlem: Husova 370, Kyjov domecekkyjov.cz Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova se sídlem: Husova 370, 697 01 Kyjov 518 612 139 email: ddm@domecekkyjov.cz web: domecekkyjov.cz Výroční zpráva - hodnocení za ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín 1. Identifikační údaje Základní škola Integra Vsetín, sdružení právnických osob Rybníky 1628 755 01 Vsetín Tel. 571411957 REDIZO: 110 008 871

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zprávu předkládá DDM Dům dětí a mládeže IČO: 00857751 Školní 95 IZO: 102730105 Jaroměř-Josefov 551 02 Zřizovatel: Ředitel: Město Jaroměř Nám.ČSA 16 Jaroměř

Více

4. Kroužky Žáci se ve školním roce 2015/2016 mohou přihlásit do následujících kroužků:

4. Kroužky Žáci se ve školním roce 2015/2016 mohou přihlásit do následujících kroužků: Obsah: Organizace školního roku 2015/2016 v ZŠ Růžďka 1. OBDOBÍ ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ, PRÁZDNINY... 1 2. VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY... 1 3. PŘIDĚLENÍ TŘÍDNICTVÍ:... 1 4. KROUŽKY... 2 5. PLATBY ZA SEŠITY A PRACOVNÍ

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Česká republika Česká školní inspekce Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Obránců míru 638, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 029

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Příbram

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Příbram Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Příbram Pod šachtami 294, 261 01 Příbram IV Identifikátor školského zařízení: 600

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071142/99-004030 Oblastní pracoviště č. 07 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071142/99-004030 Oblastní pracoviště č. 07 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071142/99-004030 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura:vg7ls201 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Zápisné: 500,- Kč/rok.

Zápisné: 500,- Kč/rok. Umění 1 Pohybová skupina Mažoretky Sova a Barbíny Pochody, taneční formace a sestavy na dechovou hudbu, jazz a jiné žánry, pro dívky od třetí třídy do osmnácti let. Nábor dívek bude probíhat celé září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Rakovník Nerudova 504, 269 01 Rakovník Identifikátor školy: 600 028 003 Termín konání inspekce: 24. - 26. květen 2005 Čj:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 35/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Dům dětí a mládeže, Luhačovice, okres Zlín Zámek 76, 763 26 Luhačovice Výroční zpráva o činnosti DDM Luhačovice za školní rok 2004-2005

Dům dětí a mládeže, Luhačovice, okres Zlín Zámek 76, 763 26 Luhačovice Výroční zpráva o činnosti DDM Luhačovice za školní rok 2004-2005 Dům dětí a mládeže, Luhačovice, okres Zlín Zámek 76, 763 26 Luhačovice Výroční zpráva o činnosti DDM Luhačovice za školní rok 2004-2005 podpis a razítko ředitele DDM Luhačovice : 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Sportcentrum Prostějov, Olympijská 4. Olympijská 4/4228, 796 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Sportcentrum Prostějov, Olympijská 4. Olympijská 4/4228, 796 01 Prostějov Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Sportcentrum Prostějov, Olympijská 4 Olympijská 4/4228, 796 01 Prostějov Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Krupka, Sídliště 605. Sídliště 605, 417 41 Krupka. Identifikátor školy: 600 084 957

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Krupka, Sídliště 605. Sídliště 605, 417 41 Krupka. Identifikátor školy: 600 084 957 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Krupka, Sídliště 605 Sídliště 605, 417 41 Krupka Identifikátor školy: 600 084 957 Termín konání inspekce: 1. - 4. prosinec

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena v letech 1925-1926, v provozu

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-570/14-M. Dům dětí a mládeže Kojetín. reditelka@ddm.kojetin.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-570/14-M. Dům dětí a mládeže Kojetín. reditelka@ddm.kojetin. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-570/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Dům dětí a mládeže Kojetín Sídlo Svatopluka Čecha 586 752 01 Kojetín, Kojetín I - Město E-mail právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno dle vyhlášky 225/2009 ze dne 10.8.2009 Čj.: MŠČe Sp.znak : 2.8 A 10 Zpracováno za období: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 1 Základní

Více

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz.

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz. Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 24. 9. 2012 a končí první týden v červnu 2013. Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete (na výše uvedenou adresu) do KZČDM nejpozději do pátku 14. 9. 2012. O termínu

Více

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz.

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz. Krouţky zahajují svou činnost v týdnu od 26. 9. 2011 a končí první týden v červnu 2012. Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete (na výše uvedenou adresu) do KZČDM nejpozději do čtvrtka 15. 9. 2011. O

Více

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015 ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015 Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Letošní slunné léto se nám opravdu vydařilo, i poslední

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Adresa: Albrechtická 414, 434 01 Most Telefon: 603 707 310 e-mail: program@svc-most.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1405/14-S. Mateřská škola Malé Kyšice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1405/14-S. Mateřská škola Malé Kyšice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1405/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Malé Kyšice Sídlo E-mail právnické osoby IČO 72041447 Identifikátor 69100972 Právní forma Zastoupená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Active středisko volného času, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 621 515 e-mail: activezdar@activezdar.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ

KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ 1. ÚVOD V návaznosti na Strategický plán rozvoje města Hronova, který schválilo Zastupitelstvo města Hronova dne 17. 3. 2008 pro období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2006 / 2007. MOZAIKOVNÍK školní rok 2006 / 2007. ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2006 / 2007. MOZAIKOVNÍK školní rok 2006 / 2007. ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou GSM: 739 007 826 e-mail: info@zsmozaika.info web: www.zsmozaika.info - 12 - ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007 Zahájení školního roku: 4. září

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Lenka

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary

Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary 364 71 Bochov, Okružní 367 IČO 70991545 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY OBDOBÍ: školní rok 2005/2006 a 2006/2007 Č.j.: 224/2007 Vypracované v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-267/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-267/14-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-267/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Dům dětí a mládeže, Třebechovice pod Orebem Flesarova 49, 503 46 Třebechovice

Více

Hodnotící zpráva. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové. školní rok 2014-15

Hodnotící zpráva. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové. školní rok 2014-15 Hodnotící zpráva DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové školní rok 2014-15 Hodnotící zprávu předkládá SVČ: Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241/1 500 03 IČ: 61222275

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,nymburk, V kolonii 1804 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY V Nymburce dne 20.9.2010 Schváleno pedagogickou poradou dne: 13.10.2010 Základní údaje o škole Název školy:

Více

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Zřizovatel : Město Chodov Komenského 1077, Chodov, Okres Sokolov IČ : 00259349 ředitelka DDM Bludiště : Mgr. Renáta Dočkalová Hodnotící

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2013/2014

Výroční zpráva DDM školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních. 1. Charakteristika dětského domova

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních. 1. Charakteristika dětského domova - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz HOTEL KASKÁDA ***

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 Třídy mateřské školy a její zaměstnanci: Motýlci: Ivana Horká, Bc. ředitelka školy Pavlína Janíčková Mgr. Ptáčci:

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti DDM Bystřice za školní rok 2014 2015 dle zákona č. 561/ 2004 Sb., 10 165 V Bystřici dne 2. 9. 2015

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Je vydán na základě zákona č. 561/2004 ( Školský zákon ) 3 a5, odst. 2, 3 v návaznosti na vyhl. 74/2005 Sb.( o zájmovém vzdělávání). Školní vzdělávací program ( dále jen ŠVP)

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 7, Šimáčkova 16. Adresa: Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7. Identifikátor DDM: 600 027 571

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 7, Šimáčkova 16. Adresa: Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7. Identifikátor DDM: 600 027 571 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Praha 7, Šimáčkova 16 Adresa: Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7 Identifikátor DDM: 600 027

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007-1 - OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika Dětského domova se školou v Jihlavě 3 2.1 Domov 4 2.2 Základní škola 7 3. Výsledky vzdělávání žáků 8 3.1 Základní

Více

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16, IČO: 75113961, tel.:281011521, e-mail: huttova@mspolesna.

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16, IČO: 75113961, tel.:281011521, e-mail: huttova@mspolesna. I. Informace o zařízení: PROVOZNÍ ŘÁD Směrnice pro škol.r. 2014/2015 Název školy Mateřská škola SLUNÍČKO Adresa školy Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy Telefon 281011521 E-mail huttova@mspolesna.cz

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti Kroužky ops za rok 2012 Obsah 1 Základní data společnosti 2 Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3 Informace o lidských

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 133/2015 Vypracovala: Zdeňka Jindrová Schválila: Mgr. Věra Sovová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 11. 2015 Nabývá platnost: 1. 12. 2015 I. PRÁVA A POVINNOSTI

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

školního klubu ZŠ Jana Wericha

školního klubu ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace Masarykova 70, 415 01 Teplice Tel. 417 538 840, Výroční zpráva 2005/6 Dům dětí a mládeže,teplice,příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školského

Více

OSNOVY PRO KVALIFIKACE S PLATNOSTÍ V PIONÝRU

OSNOVY PRO KVALIFIKACE S PLATNOSTÍ V PIONÝRU SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU s. 1/6 Příloha A1 Osnovy pro kvalifikaci s platností v Pionýru OSNOVY PRO KVALIFIKACE S PLATNOSTÍ V PIONÝRU Vstupní Pionýrské minimum Celkový doporučený rozsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného

Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného začleňování do společnosti. Zároveň je však snahou o.s. Portus

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-4/14-P. Dům Dětí a Mládeže Talent o.p.s.

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-4/14-P. Dům Dětí a Mládeže Talent o.p.s. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-4/14-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 29164192 Dům Dětí a Mládeže Talent o.p.s. Krašovská

Více

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko www.survio.com 3. 0. 204 4:2:39 Základní údaje Název výzkumu Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko Autor Antonín Fiala Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t0i4q3a2v4p3v7h4a

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Plán výchovy 2014/2015

Plán výchovy 2014/2015 Plán výchovy 2014/2015 Září - Seznámení s novým školním rokem - Seznámení s chodem školy, okolím, příprava dětí do školy - Výběr zájmových kroužků keramický sportovní rybářský dopravní pantomima - Víkendové

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy

ŘÁDY ŠKOLY. Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 3. PROVOZNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více