II. část. 3. Obrázky a grafy 4. Revize a komentáře. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. část. 3. Obrázky a grafy 4. Revize a komentáře. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE"

Transkript

1 EXCEL 2007 II. část 3. Obrázky a grafy 4. Revize a komentáře Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža, Roman Kučera, edice Extra PC

2 3. Obrázky a grafy 3.1. Vkládání obrázků Do dokumentu Excelu můžeme vkládat různé grafické objekty, nejčastěji obrázky. Ať už se jedná o kreslenou grafiku či fotografie, můžeme využít soubory uložené v PC nebo na webu. 1. Přepněte kartu Vložení ave skupině Ilustraceklepněte na tlačítko Vložit 2. Vyhledejte požadovaný obrázek v PC a potvrďte tlačítkem Vložit Potřebujeme li obrázek vyměnit za jiný, klepneme na něj pravým tlačítkem a z místní nabídky vybereme Změnit orázek. Nyní můžeme vyhledat jiný obrázek, kterým se stávající nahradí. Obrázek se vloží do dokumentu ve své původní velikosti. Pokud jej potřebujeme upravit je zde možnost jej zvětšit či zmenšit. 1. Označte obrázek tak, že na něj klepneme 2. Nevidíme li obrázek celý, najděte pomocí oposuvníků pravý dolní roh 3. Myší ho uchopíme a tažením upravíme velikost. Tip: Budeme li chtít obrázek smazat, jednoduše jej označíme a stiskneme klávesu DEL. Obrázek se samozřejmě vymaže jen z dokumentu. 2

3 3.2. Úpravy obrázků Označíme li obrázek vložený z dokumentu, objeví se okolo něj další rámeček a další ovládací prvky. Pokud uchopíme myší obrázek uprostřed, můžeme jej přetáhnout na libovolné místo v dokumentu. chopíme li myší puntíkv některém z rohů, můžeme měnit jeho velikost. V případě zeleného puntíku nad obrázkem budeme jeho tažením obrázkem otáčet. Poklepáním na obrázek (Dvojitým kliknutím) zobrazíme na pásu karet kartu Formát, která se vztahuje k označenému obrázku a nabízí všechny základní úpravy. Ve skupině Upravit najdeme nastavení pro Jas a Kontrast. Stačí když klepneme na příslušné tlačítko a z rozbaleníé nabídky vybereme požadovanou změnu (např. Jas na + 30%). Obrázek vložený do dokumentu Excelu nemá žádný rámeček a může oproti jiným tabulkám působit jako pěst na oko. Můžeme jej ale graficky zarámovat apod. díky připraveným stylům. 1. Označte obrázek polepáním 2. Na kartě Formát ve skupině Styly obrázků si pomocí tlačítka Více rozbalíme nabídku připravených stylů 3. Po výběru požadovaného stylu ihned uvidíme změnu. Pokud se nám nelíbí, můžeme vyzkoušet jiný z nabídky stylů. 3

4 3.3. Pokročilé úpravy obrázku Poklepáním na obrázek označíme a zároveň aktivujeme na pásu karet kartu Formát. Následně můžeme provádět další úpravy obrázku. Ve skupině Styly obrázků si všiměte tlačítka Tvar obrázku. Rozkliknutím nabídky tohoto tlačítka totiž můžete obrázek velmi rychle oříznout do různých tvarů. Velmi snadno si pak připravíte efektní prvky pro náš dokument. Obrázek totiž můžeme oříznout např. do tvaru šipky apod. Detailnímu nastavení a úpravám obrázku se dostaneme, pokud na něj klepneme pravým tlačítkem a z místní nabídky vybeteme Formát obrázku. Pro zrušení všech dosavadních úprav klepněte na záložku Obrázek a následně na tlačítko Původní nastavení obrázku Pro ohraničení obrázku čarou klepněte na záložku Barva čáry, zvolte Plná čára a vyberte požadovaný odstín po klepnutí na tlačítko Barva. Klepnete li na záložku, Styl čáry, můžeme u položky Šířka určit tloušťku čáry v bodech TIP: V Excelu si můžete s vloženými obrázky skutečně pohrát. Přepneme li se na záložku Prostorový efekt, můžete si velmi detailně určit, jak má být obrázek zpracován do plastické podoby. Vyzkoušejte si tyto možnosti na nějakém obrázku, Pokudse vám výsledek nebude zamlouvat, stačí klepnout na tlačítko Obnovit. 4

5 3.4. Vytvoření grafu Základem pro vytvoření grafu jsou číselné hodnoty, připravené v tabulce Excesu. Pro jednoduchý případ si vezměme řadu čísel. Může se jednat třeba o teploty za celý rok. Díky grafu můžeme sledovat, jak se v průběhu roku vyvíjí mnohem lépe než u pohých čísel. 1. Do libovolného sloupce zapište číselné hodnoty, které slouží jako zdrojová data pro vytvoření grafu 2. Označte buňky s vyplněnými hodnotami 3. Přepněte na kartu Vložení a ve skupině Grafy klepněte na tlačítko Sloupcový 4. Z nabídky vyberte podobu sloupcového grafu Dalším příkladem může být kruhový graf, který může dobře znázorňovat procenta z nějakého celku. Pro příklad si vezměme výsledky průzkumu, zda lidé chtějí volit. 1. Do prvního sloupce napište soupisky vysvětlující číselné hodnoty(např. zůčastní se, nezůčastní se, neví) 2. Do druhého sloupce zapíšeme údaje vyjadřující procenta z celku (kupříkladu 48, 28, 24) 3. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Grafy na tlačítko Výsečový 4. Z nabídky vybereme podobu výsečového grafu 5

6 3.5. Typy grafů Excel nabízí celou řadu různých grafů, které se hodí pro odlišné účely. Vždy záleží na typu informací, které potřebujeme prezentovat. Chcemeli mít přehled nad tím, které včechny podoby mohou grafy mít, přepněte kartu na kartu Vložení a klepněte na malé tlačítko Vytvořit graf Zobrazí se dialogové okno s nabídkou všech typů grafu: sloupcové grafy jsou vhodné pro znázornění změn dat za časové období nebo pro znázornění porovnání položek Spojnicové grafy umožňují zobrazení souvislých dat v čase a jejich srovnání společnou stupnicí. Jsou proto ideální pro zobrazení trendů v datech ve stejných intervalech Výsečové grafy zobrazují velikost položek jedné datové řady v poměru k součtu položek této řady. Hodí se ke znázornění procentuálního poměru vzhledem k celku Pruhové grafy jsou obecně vhodné pro porovnání položek Plošné grafy zvýrazňují velikost změny v průběhu času a lze je použít k upoutání pozornosti na celkovou hodnotu trendu XY bodové grafy zobrazují vztahy mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách nebo vykreslují dvě skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic XY 6

7 TIP: Pro grafickou změnu grafu můžeme využít styly. Označíme li graf poklepáním, objeví se karta Návrh, kde si můžeme vybrat z připravených stylů Úpravy grafů Máme li vložen graf do dokumentu, můžete jej přizpůsobit potřebám dokumentu. Nejjednodušší úpravou je změna rozměru grafu na stránce tu můžete provést obdobně jako úpravu rozměru obrázku. Označte graf klepnutím. Uchopte roh rámečku kolem grafu, držte stisknuté tlačítko myši a tažením zvolte velikost grafu. Při změnách velikosti grafu dávejte pozor na čitelnost číselných údajů a grafu a v legendy (tedy vysvětlivkám). Obdobným způsobem můžeme změnit i velikost legendy. Některé prvky grafu je možné měnit pomocí místní nabídky, kterou vyvoláme klepnutím pravým tlačítkem nad požadovaným prvkem. Místní nabídka je odlišná podle toho, nad kterým prvkem ji vyvoláme, protože u každého prvku můžeme měnit jiné parametry. Označíme li určitý prvek grafu poklepáním a najedeme na něj myší, ukazatel myši se změní na křížek. To symbolizuje, že můžeme daný prvek přesunout: 1. Označte libovolný prvek grafu 2. Najeďte myší nad rámeček okolo požadovaného prvku, pokud se ukazatel myši nezmění na křížek 3. Klepněte levým tlačítkem a držte jej stisknuté, tažením myši pak prvek můžeme přemístnit na požadovanou pozici. 7

8 3.7. Pokročilé úpravy grafu Označíme li graf, objeví se na pásu karet karty Návrh, Rozložení a Formát. Tyto karty se vztahují pouze k úpravám grafu. Funkce. Funkce karty na kartě Návrh: Typ umožňuje změnit vybraný typ grafu za jiný Data Otevře okno aplikace Excel pro změnu zdrojových dat Rozložení grafu zda můžeme zvolit typ rozložení prvků grafu, konkrétně názvu grafu, legendy, popisků a grafických prvků Styly grafů podobně jako obsahuje Word styly pro většinu prvků dokumentu, grafy nejsou výjimkou; můžeme zvolit předpřipravené barevné schéma grafu. Karta Rozložení nabízí pokročilejší funkce úprav grafu. Klepneme li na kartě Rozložení na tlačítko Vložit, můžeme do grafu vložit obrázek, tvar nebo textové pole. Skupina Popisky nabízí rozšířené možnosti úprav názvu grafu popisků a legendy. Ve skupině Osy můžeme zakázat změnit zobrazení os grafu, případně upravit mřížku grafu, která napomáhá určit přesnou hodnohu sloupce grafu. Karta Formát nabízí možnost rozšířených úprav vzhledu grafu, využít můžete styly tvaru: 1. Označte graf a přepněte se na kartu Formát 2. Ve skupině Styly tvaru rozklikněte nabízenou galerii stylů a vyberte si z nabízených 8

9 3.8. Diagramy a schémata Někdy dokáže jediná šipka vysvětlit více než odstavec textu. Názornost dokumentu je proto dobré umocnit použitím schémat. K tomu však potřebujeme různé šipky, obdélníky, popisky a další prvky: 1. Přepněte se na Kartu Vložení 2. Ve skupině Illustrace klepneme na tlačítko Tvary 3. Z nabídky vybereme požadovaný tvar 4. Klepněte kurzorem myši na místo, kam chceme vložit požadovaný tvar, ale ponechte stisknuté tlačítko 5. Tažením zvolíme velikost tvaru Dále můžeme s tvarem opět zacházet obdobně jako s obrázkem, většina funkcí je dostupná na kartě Formát, která se objeví, pouze pokud je označen vložený tvar. Podobnému účelu jako tvar slouží i SmartArt, který rovněž najdeme ve skupině Illustrace. SmartArt nám může pomoci velmi rychle vytvořit téměř libovolný diagram či schéma. V dialogovém okně vybereme nejdříve vlevo typ schématu. Pod každou záložkou je připraveno několik typů diagramů či schémat, které se po dvojkliknutí myší automaticky vloží do dokumentu. Jednotlivé prvky schématu můžeme přidávat, mazat, zvětšovat, zmenšovat, přesouvat, měnit barvy apod. Všechny ovládací prvky pro tyto změny najdeme na kartě Návrh, která se objeví, pouze pokud označíme vložené schéma SmartArt myší. 9

10 3.9. Klipart Klipart je volně použitelný grafický prvek, který má něco symbolizovat. Můžeme jej vyhledávat pomocí klíčových slov a použít například ve firemních dokumentech. V zásadě se jedná o účelovou gafiku (dnes již i fotografie), kterou můžeme ihned vložit do dokumentu, aniž by jsme ji museli složitě malovat nebo hledat na webu. Zároveň si nemusíme dělat starosti s autorskými právy, kliparty jsou volně k dispozici zdarma. Excel ve verzi 2007 navíc obsahuje možnost automatického vyhledávání klipartů přímo na serveru Microsoftu, databáze klipartů je tak poměrně obsáhlá, přitom ale nezabírá místo ve vašem počítači. 1. Přepněte se na kartu Vložení 2. Klepněte na tlačítko Klipart ve skupině Illustrace. V pravé části obrazovky se objeví ukotvené plovoucí okno Klipart 3. Do políčka Hledat zadejte klíčové slovo a klepněme na tlačítko Hledat. Při prvním vyhledání se vás Excel zeptá, zda chcete zároveň prohledávat i databázi serveru Microsoftu. Pokud jste připojeni k internetu, potvrďte tlačítkem Ano 4. Klepněte na požadovaný klipart, ten se vloží do dokumentu na místo textového kurzoru. TIP: S vloženým klipartem můžete dále pracovat zcela ve shodě jako s obrázkem. Můžeme tedy měnit jeho velikost, umístění i další parametry. Pokud chceme osvěžit nudné firemní dokumenty, mohou vám kliparty značně usnadnit práci. 10

11 TIP: Aplikace Word 2007 nabízí více možností pro vytvoření textů pomocí WordArt. Do Excelu jej ale můžeme jednoduše zkopírovat (CTRL+C, CTRL+V) a následně jej zde i libovolně upravovat Ozdobné texty WordArt Nudné firemní tabu můžeme pro účely prezentace oživit ozdobnými nápisy, které lze velmi snadno vytvořit pomocí funkce známe jako WordArt známé z Wordu. Postupujeme takto: 1. Přepneme kartu Vložení a ve skupině Text klikneme na tlačítko WordArt 2. Vybereme si z nabízených okrasných písem 3. Do dokumentu se vloží textový rámeček, do kterého vepíšeme potřebný text S textovým rámečkem WordArt můžeme dále pracovatobdobně jako s obrázkem. Není tedy problém jej přesunout, zmenšit, otočit apod. Zároveň můžeme text upravitpomocí funkcí formátování textu. 1. Označte text rámečku WordArt myší 2. Přepněme na kartu Domů a vybereme si velikost písma ve skupině Písmo 3. Můžeme změnit barvu písma i pozadí 4. Můžeme změnit řez písma (tučné, kurtzíva, podtržené 5. Ve skupině Odstavec můžeme změnit zarovnání (vlevo, vpravo, na střed, do bloku) 11

12 3.11. Symboly a znaky Kromě běžného textu a číslic budete možná občas potřebovat vložit do tabulek symboly, matematické výrazy či jiné nestandardní znaky. Naštěstí znaková sada fontů Windows obsahuje snad všechny myslitelné znaky a Excel je dokáže bez problémů použít. 1. Vybeteme buňku, do které chceme znak vložit 2. Klepněme na kartu Vložení a ve skupině text klepněte na tlačítko Symbol 3. Pomocí posuvníku vyhledáme požadovaný symbol a klepneme na tlačítko Vložit 4. Další symboly najdete pod záložkou Speciální znaky Každý znak je definován i číselným kódem. Díky tomu můžeme znaky psát zkráceně, pokud stiskneme klávesu Levý Alt, ponecháme jej stisknutý a na numerické klávesnici vyťukáme příslušný číselný kód. Použít můžeme i klávesové zkratky v kombinaci s Pravým Altem, ty ale nefungují vždy a za všech okolností. TIP: Pokud chcete rychle zjistit, jaký má určitý znak kód, můžeme se při vkládání znaku podívat do políčka Kód znaku. Pokud jako sadu vyberete ASCII (desítkově), zobrazí se zde číselný kód, který funguje v kombinaci s klávesou Levý Alt. Musíte ale kód na začátku doplnit nulami tak, aby měl dohromady čtyři znaky. Takže např. kód 128 vyťukejte jako

13 4. Revize a komentáře 4.1. Sledování změn a revize Budete li spolupracovat na vytváření dokumentu s více lidmi, využijte pro sledování změn funkcí revizí. Díky této funkci je možné zaznamenat, kdo které úpravy v dokumentu provedl a případně je schválit (přijmout) nebo naopak zamítnout. V dokumentu tak zůstává více verzí: stav před úpravami a po úpravách. Změny jsou v dokuentu vyznačeny různou formou (například jako bublinková nápověda), současně můžeme dokument opatřit komentáři. Nejprve je třeba zapnout sledování změn: 1. Přepněte se na kartu Revize a ve skupině změny klepněte na tlačítko Sledování změn 2. Vyberte Zvýraznit změny 3. Zatrhněte volbu Sledovat změny během úprav a potvrdíme OK Od teďka se budou všechny změny zaznamenávat. Zkuste s takto zapnutými revizemi přepsat nějakou buňku. Přepsaná buňka se označí barevným rámečkem, a pokud ji označíte a chvíli počkáte, objevi se v bublinkové nápovědě zapsaná změna. TIP: Chcete li k určité buňce přidat komentář, označte danou buňku a na kartě Revize ve skupině Komentář klepněte na tlačítko Nový komentář. Objeví se rámeček, do kterého můžeme vepsat libovolný text. 13

14 4.2. Přijmutí a odmítnutí změn Pokud máme zapnuté sledování změn, jak je popsáno v radě 4.1. Sledování změn a revize, můžeme jednotlivé změny potvrdit nebo naopak zamítnout. Díky tomu můžeme rozhodnout o finální úpravě dokumentu a neustále mít přehled nad změnami více spoluautorů. 1. Přepněte kartu Revize 2. Ve skupině Změny klepneme na tlačítko Sledování změn 3. Vybereme položku Přijmout či zamítnout změny a v následném dialogu to potvrdíme tlačítkem OK 4. Nyní vám budou nabízeny jednotlivé změny jedna po druhé a) můžeme jednotlivé změny schvalovat či odmítat tlačítky Přijmout a Zamítnout b) můžeme jednotlivé změny schvalovat či odmítat tlačítky Přijmout vše respektive Zamítnout vše Práci si můžeme usnadnit tím, že schválíme změny od jednoho konkrétního spoluautora. Stačí když ve třetím kroku viz výše zatrhneme pouze volbu Kdo a z rozevírajícího se seznamu vybereme požadovaného spoluautora dokumentu. TIP: Stejně tak je možné zatrhnout zde volbu Kde a po klepnutí na tlačítko vpravo od této položky myší označit oblast, kde chceme změny potvrdit či naopak odmítnout. 14

15 4.3. Komentáře Kromě revizí a sledování změn můžeme při vytvářeném dokumentu společně s více autory používat tzv komentáře, ve kterých píšeme poznámky pro ostatní. Stejně dobře je ale můžeme použít jako poznámky pro vlastní potřebu. Komentář můžeme napsat ve kterékoliv buňce tabulky: 1. Označte buňky, ke které chcete přidat komentář 2. Přepněte se na kartu Revize a klepněte ve skupině Komentář na tlačítko Nový komentář 3. U vybrané buňky se objeví bublina (rámeček), do jíž můžeme napsat lbovolný text TIP: Bublinu s komentářem můžete přetáhnout na libovolné místo dokumentu. Automaticky se protáhne šipka od bubliny až k buňce, které se komentář týká. Chcete li komentář smazat, vyberte buňku s komentářem a klepněte na tlačítko Odstranit na pásu karet. Buňky opatřené komentářem jsou označeny barevně zvýrazněným pravým růžkem. Spolupracuje li více autorů, jsou komentáře autorů označeny různými barvami. Standardně jsou komentáře skryté a objeví se, pouze pokud vyberete buňku s komentářem. Pak se ukáže ona bublina s textem. Můžeme si je ale ponechat zobrazit všechny komentáře najednou. Stačí když klepnete na tlačítko Zobrazit všechny komentáře. 15

16 4.4. Kontrola pravopisu Připravujeme li větší tabulku, velmi špatně se v ní budou hledat pravopisné chyby. Dokonce ještě mnohem hůře než v plynulém textu. 1. Ve většině případů je kontrola pravopisu ve všech aplikacích sady Microsoft Office velmi snadná. Stiskneme tlačítko F7 a s pomocí zobrazeného dialogového okna nebo podokna úloh projdeme soubor nebo položku, na které pracujeme. 2. Chceme li zkontrolovat celý aktivní list včetně hodnot buňek, komentářů buňek, vložených grafů, textových polí, tlačítek, záhlaví a zápatí. klepneme dovnitř listu, který upravujeme. Nejsou kontrolovány uzamčené listy, vzorce a text vyplývající ze vzorců, zkontroluje aplikace pouze obsah tohoto řádku. 3. Jestliže chceme zkontrolovat pouze určitou část textu, vybereme požadovaný text TIP: Chcete li vybrat buňky, které nejsou u sebe, označte první z nich (případně oblast buněk), stiskneme klávesu CTRL a postupně označíme další buňky kdekoliv v tabulce. 16

17 4.5. Automatické opravy Pomocí funkce Automatické opravy můžeme opravovat překlepy či nesprávný pravopis a vkládat symboly a jiné krátké texty. Funkce Automatické opravy má ve výchozím natavení seznam obvyklých chyb pravopisů a symbolů. Tento seznam však můžeme upravit a vyvarovat se tak častých překlepů: 1. Klepněte na tlačítko Office a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel 2. Klepněte na položku Kontrola pravopisu a mluvnice 3. Klepněte na tlačítko Možnosti automatických oprav 4. Na kartě Automatické opravy musí být zaškrtnuté políčko Nahrazovat text při psaní 5. Do pole Nahrazovat zadejte slovo nebo slovní spojení, které píšete často chybně, například obvkle 6. Do pole Čím zadejte slovo správně, v tomto případě obvykle a klepněte na tlačítko Přidat. TIP: Jestliže povolíme automatickou kontrolu pravopisu, můžeme v Excelu klepnout pravým tlačítkem myši na slovo, které často píšeme nesprávně, a přidat je přímo do seznamu Automatické opravy. 17

18 4.6. Překlad textů Pomocí funkce Zdroje informací můžeme přeložit jednotlivá slova nebo krátké fráze pomocí dvojjazyčných slovníků nebo přeložit celý dokument pomocí webových služeb strojového překladu. 1. Na kartě Revize stiskněte příkaz Přeložit 2. Pokud používáte překladatelské služby poprvé, nainstalujte je klepnutím na tlačítko OK dvojjazyčné slovníky a povolte překladatelské služby v podokně úloh Zdroje informací 3. Chcete li změnit jazyky používané pro překlad, vyberte v podokně úloh Zdroje informací v části Překlad zdrojový a cílový jazyk překladu. Chcete li například překládat z angličtiny do slovenštiny klepneme z na možnost Angličtina (USA) a v seznamu Do na možnost Slovenština 4. Proveďte jednu z následujících operací: Chcete li přeložit konkrétní slovo, stiskněte klávesu ALT a klepněte na slovo. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací v části Překlad Chcete li přeložit krátkou frázi, vyberte slova, stiskněte klávesu ALT a klepněte na vybrané položky. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací v části Překlad Chcete li přeložit slovonebo frázi, zadejte je do pole Hledat a poté klepněte na tlačítko Spustit hledání. 18

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Word 2007. II. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

Word 2007. II. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE Word 2007 II. část Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office WOrd 2007, Petr Broža, Roman Kučera, edice Extra PC 2010 1 Obsah druhé části Obrázky,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE EXCEL 2007 IV. část 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012 VY_32_INOVACE_FH14 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 02. Písmo, fonty, formátování textu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012 VY_32_INOVACE_FH16 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

EXCEL 2007. I. část. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

EXCEL 2007. I. část. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE EXCEL 2007 I. část Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža, Roman Kučera, edice Extra PC 2010 1 0. Trochu historie Takto

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.09 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium,

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Word III. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Word III. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Word 2007 III. část Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office Word 2007, Petr Broža, Roman Kučera, edice Extra PC 2010 1 Obsah třetí části 4.1.

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

František Hudek. srpen 2012

František Hudek. srpen 2012 VY_32_INOVACE_FH17 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek srpen 2012 8. ročník

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

František Hudek. květen 2012

František Hudek. květen 2012 VY_32_INOVACE_FH07 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2012 8. ročník

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 02. Úvod do Excelu 2007. Operace s listy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 a) Práce s textem Textové pole Pro práci s textem v PowerPointu je nutné mít nejprve vytvořená textová pole, do

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Word 2007. I. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Word 2007. I. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Word 2007 I. část Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office WOrd 2007, Petr Broža, Roman Kučera, edice Extra PC 2010 1 Obsah prvé části 1. Úvod

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více