EXCEL I. část. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXCEL 2007. I. část. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE"

Transkript

1 EXCEL 2007 I. část Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža, Roman Kučera, edice Extra PC

2 0. Trochu historie Takto vypadá a vypadal Exel od varianty Hlavní menu se zkládálo jak z ikon (zobrazujících danou funkci, tak textového menu s rozevízajícími se seznamypráce ebyla složitá, problémy byly při používání speciálních funkcí které byly uloženy zpravidla ve velké hloubce seznamů. 2

3 1. Kapitola. Orientace v pásech Seznamte se s Excelem 2007 Vzhled vychází z Excelu 2003 a je orientovám na rychlý výsledek. Většina funkcí je podle vhodnosti zaměřena do skupin zde nazývaných pásy karet. Jednotlivé karty (skupiny ) funkcí si později objasníme. 3

4 Karta Domů Obsahuje všechny funkce, které slouží pro práci se schránkou, unožňuje práci s textem, zpřístupňuje formát buněk, tj. obsah buněk (číslo, text, datum apod.) povoluje změny celé tabulky, vkládání nových řádků, sloupců a buněk, konečně umožňije jednotlivá data třídit a filtrovat Karta Vložení Obsahuje včechny prvky a objekty, které můžeme do Excelu vložit. Jedná se o kontigenční tabulky, obrázky, grafy, tzv. chytré objekty, textová pole, odkazy a další; na této kartě najdeme vše potřebné pro oživení, ale také zvýšení illustrační a vypovídající hodnoty vašich tabulek 4

5 Karta Rozložení stránky Je pro všechny ovládací prvky, jejichž pomocí se ovlivňuje zobrazení a vlastností listů a jednotlivých sešitů. Obsahuje také připravená témata (grafické listy) listů, tabulek a použitých objektů v listu, nastavení jejich velikosti a umístění. Zkrátka na této kartě naleznete vše pro ladění okrajů, orientace stránky a jejího pozadí apod. práci Karta vzorce Je kartou frekventovanou. Průvodce kartou, vás provedou správný vytvořením funkce nebo vzorce, knihovnou funkcí, nástroji pro analýzu a audit výpočtu a možnosti nastavení procesu výpočtu. 5

6 Karta Data Obsahuje funkce pro získávání dat, buď z externích lokálních zdrojů, nebo ze souborů, které jsou umístěny na lokálním disku nebo na intranetu; zpřístupňuje funkce pro řízení a třídění dat v tabulkách; povoluje ověřování koezistence dat, zajišťuje kontrolu nad duplicitami a konečně seskupuje a ruší logické skupiny řádků a sloupců. Karta Revize Obsahuje veškeré funkce, které jsou potřeba pro revizi dokumentu, jeho ochranu (zamykání, přístupová práva) a sdílení. Pomocí revizí můžeme sledovat změny v dokumentu. Revize přijdou vhod, pokud spolupracujete s více autory, nebo vlastní kontrolou. 6

7 Karta Zobrazení Na kartě jsou funkce a přepínače, pro zajištění změny vzhledu a zobrazení pomocí tzv. Lupy, zobrazování jednoho či více dokumentů v jednom okně Excelu současně. NASTAVENÍ STÁLÉ MINIMALIZACE PÁSU KARET 1. Klepnout na tlačítko Přizpůsobit skupinu nástrojů Rychlý přístup 2. V seznamu klepněte na položku Minimalizace pásu karet 3. Chcete li pás karet používat, když je minimalizovaný, klepněte na katu, kterou chcete použít, a pak klepněte na požadovanou možnost nebo příkaz 4. Například při minimalizovaném pásu karet můžete vybrat text v dokumentu aplikace MS Office Excel, klepněte na kartu Domů a pak ve skupinovém rámečku Písmo klepněte na požadovanou velikost textu. Poklepáním na požadovanou velikost bude pás karet opět minimalizován. NASTAVENÍ DOČASNÉ MINIMALIZACE PÁSU KARET 1. Chcete li pás karet rychle minimalizovat, poklepejte na název aktivní karty. Opakovaným poklepáním na kartu pás karet opět obnovíme 2. Chcete li minimalizovat nebo obnovit pás karet, stiskněte kombinaci kláves CTRL+F1 7

8 SKRYTÍ A ZOBRAZENÍ PRAVÍTEK 1.Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení sešitů klepněte na tlačítko Zobrazení rozložení stránky 2. Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit či skrýt zrušte po skrytí pravítek zaškrtnutí políčka Pravítko, pro opětovné zobrazení pravítek toto políčko zaškrtněte Zobrazení více stran na obrazovce monitoru se ovlivňuje pomocí Lupy. Jedná se o jezdce, kterého vždy můžete elegantně měnit zobrazení v procentech. Podobně se procenta mění podržením klávesy CTRL a posunem kolečka myši. VLASTNÍ ZOBRAZENÍ Máme také možnost uložení vlastního zobrazení: 1. Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení sešitů zvolte pohled, který vám vyhovuje (Normálně, Rozložení stránky, nebo Zobrazit konce stránek) 2. Upravíme pomocí Lupy velikost, tedy měřítko zobrazení 3. Pomocí pravítek jezdců, které jsou u okrajů stránky, upravíme vzhled podle našich požadavků 4. Klepneme na tlačítko Vlastní zobrazení, pojmenujeme jej a uložíme 5. Takto uložené zobrazení, poté můžeme vždy vyvolat přes tlačítko Vlastní zobrazení 8

9 EXCEL Kapitola. Základy práce s Excelem 9

10 2.1. Sloupce a řádky Excel patří mezi tabulkové editory, nejprve je tedy třeba se zabývat rozložením a velikostí řádků a sloupců vytvářené tabulky. Než ji však začneme tvořit, zamyslete se nad tím, zda ji budete používat jen v elektronické podobě, (pak nejsme limitováni jejími rozměry), nebo zda ji budete chtít vytisknout (pak jsme limitováni velikostí papíru), případně rozložením tabulky na více stran. Nejprve si určete šířku sloupců a výšku řádků tak, aby odpovídala potřebám údajů v tabulce. 1. Pro změnu šířky sloupce klepněte mezi písmena označující dané sloupce. 2. Nechte stisknuté levé tlačítko myši a tažením určete novou velikost sloupce obdobně to platí i pro výšku dané řádky. Chcete li určit šířku sloupce či řádky přesně: 1.Klikněte na písmeno označující sloupec (řádku) a z menu vyberte funkci Šířka slouce (Výška řádky). 2.Zadejte šířku sloupce (Výšku řádky) přesně. Údaje o velikosti jsou v bodech. Standardní šířka je 8,43 bodu a výška je 15 bodů. 10

11 2.2. Ohraničení buněk Při vytváření tabulky stále vidíte mřížku, která rozděluje jednotlivé buňky. Tato mřížka je jen pomocná, netvoří ještě tabulku, není ji ani vidět při tisku. Při vytváření tabulky proto musíme určit, jak mají jednotlivé buňky či celá tabulka vypadat, tj. ohraničení rámečky. K dispozici máme celou škálu různých čar. Obecně se tlustou ohraničuje celá tabulka či její větší celky. Tenkou naopak běžné vnitřní rozdělení. 1. Označte buňky myší, které chceme ohraničit čarou 2. Klepnutím na šipečku tlačítka Ohraničení rozbalte nabídku čar 3. Zvolte typ ohraničení Ohraničení se dá v budoucnu změnit, či zrušit. Na výběr není jen ohraničení vybraných buněk, ale i např. ohraničení jen spodního okraje buněk. Díky ohraničení můžeme následně naznačit i strukturu celé tabulky. Věnujte mu proto při návrhu patřičnou pozornost. 11

12 2.3. Formát buňky Pod formát buňky spadá nastavení několika parametrů. Kromě těch vizuálních (např. barevná výplň, ohraničení, zarovnání textu atd.) sem patří i to, jaký druh údaje bude buňka obsahovat. Excel totiž umí rozlišovat obecné číslo, datum, procenta, finanční sumu apod. Buňce můžeme přiřadit, jaký druh informací v ní bude. Excel následně upraví zobrazení údaje. Pokud se jedná o Měnu, zobrazí ji zarovnanou na 2 desetiná místa místo 1456 upraví údaj na 1456 Kč. Je li ovšem buňka určena jako Datum a vy napíšete " ", Excel jej podle daného nastavení zobrazí jako : 12. června Formát buňky vám proto může výrazně sjednotit vzhled tabulky. Navíc je při následném použití výpočtů či řazení zacházeno s údaje obsahují. Změna formátu buňky je jednoduchá: 1. Označte buňky, jejichž formát chcete změnit. Standardně je formát Obecný 2. Klepněte na označení buňky pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte Formát buněk 3. Na záložce Číslo vyberte požadovaný druh a případně nastavte v pravé části dialogového okna další parametry 12

13 2.4. Písmo a vzhled buňky Nastavení písma v Excelu je velmi podobné jako u Wordu. Na kartě Domů ve skupině Písmo najdete stejné ovládací prvky pro změnu velikosti písma, řezu písma (tučné, kurzíva,podtržené atd.) a barvě písma. Pro podrobnější nastavení postupujeme takto: 1. Označte buňky,u kterých chcete podrobně nastavit formátování písma 2. Klepněte pravým tlačítkem na označené buňky a vyberte z místní nabídky Formát buňek 3.Přepněte na záložku Písmo a nastavte vše potřebné (font, řez písma, velikost, barvu atd.) Přepnete li se na záložku Zarovnání, můžete určit vodorovné a svislé zarovnání textu v buňce. Všiměte si nastavení Orientace Pokud do políčka zadáte hodnotu 90 bude text svisle natočen o 90. Přepnete li se na záložku Výplň, můžete určit barevné pozadí označených buňek. Zrušit podbarvení můžete kdykoliv klepnutím na tlačítko Bez barvy. TIP: Pokud text v buňce přesáhne šířku buňky, pokračuje plynule do další buňky na pravo. Je-li v buňce napravo text, nebude text z buňky nalevo vidět. Pokud ale na záložce Zarovnání zatrhnete volbu Zalomit text buňka se automaticky roztáhne na víc řádků. 13

14 2.5. Práce s více listy Dokument Excelu se označuje jako sešit.málo lidí sice tento výraz v běžné řeči pro tabulky použije, má to ale svou logiku. Sešit je totiž možné rozdělit do více listů, které obsahují různé tabulky. Např. zde můžeme mít evidenci prodaného zboží za jednotlivé měsíce. Listy si pak pojmenujeme jako měsíce a velmi rychle mezi nimi můžeme přepínat. Vše je uloženo v jednom dokumentu, takže je na počítači memusíme pracně vyhledávat každý měsíc jako samostatný dokument zvlášť. Seznam listů najdete u spodního okraje otevřeného dokumentu. Při tvoření nového dokumentu zde máme List1, List2, a List3. Pro úpravy listů postupujeme následovně: 1. Klepněte pravým tlačítkem na název listu a z místní nabídky vybereme Přejmenovat a zadáme nové jméno daného listu. 2. Ve stejné místní nabídce zvolte možnost Barva karty a vyberte si barvu, kterou bude označena tato složka listu. Mužeme takto jednotlivé listy odlišit od sebe, nebo označit více listů jednou barvou při stejném typu listů. 3. Klepněte na tlačítko na posledním aktuálním listu Vložit list, tím vytvoříme nový list, lze použít i klávesovou zkratku Shift+F Uchopte záložku listu myší, můžete ji pak přetáhnout vlevo či vpravo podle potřeb. 14

15 2.6. Styly a jejich použití To, že tabulka obsahuje užitečné informace, je jedna věc. Aby ale vypadala přehledně a hezky, měli by jste věnovat pozornost i její úpravě. Pro profesionální vzhled, kterého docílíme velmi rychle, můžeme použít tzv. styly. Zatímco ve Wordu lze styly použít na odstavec či slovo, v Excelu je můžete použít na určitou buňku, nebo na celou tabulku. Ve druhém jmenovaném případě velmi rychle nastavíme zvhled tabulky doslova jedním kliknutím. Tabulka pak může obsahovat záhlaví (kupř. zvýrazněné černým pozadím a inverzním bílým textem), podbarvení jednotlivých řádků a řádek součtů (poslední řádek tabulky se součtem položek ve sloupcích). POZNÁMKA: Styl v sobě zahrnuje nastavení písma, barvy písma, velikosti fontů, barvy pozadí, zarovnání a další natavení. Pokud použijete styl na určitou buňku, změní se všechna nastavená formátování podle zvoleného stylu. 1. Označte buňky, které chcete naformátovat pomocí stylů 2. Na kartě Domů ve skupině Styly klepněte na tlačítko Styl buňky (při rozlišení monitoru 1680 x 1050 a výše, klepněte na tlačítko Více s malou šipečkou) 3. Z rozbalené nabídky vyberte požadovaný styl Pro použití stylu na celou tabulku označte buňky celé tabulky a klepněte ve skupině Styly na tlačítko Formátovat jako tabulku. Zde vybereme nejvhodnější z nabízených stylů. 15

16 2.7. Kopírování a vkládání Pro kopírování obsahu buněk můžeme použít známé klávesové zkratky CTRL+C a CTRL+V. Místo textu se ovšem budou kopírovat všechny vámi označené buňky. Společně z obsahem buněk (tedy textem) se budou kopírovat i formátování textu, podbarvení buněk a ohraničení buněk. Nebude se ale měnit šířka sloupců. Při kopírování celého listu postupujeme takto: 1. Klepněte pravým tlačítkem vlevo dole na jméno listu a z místní nabídky vyberte Přesunout nebo zkopírovat 2. V dialogovém okně nyní vyberte, před který list chcete ten označený zkopírovat 3. List můžete zkopírovat i do jiného aktuálně otevřeného sešitu (tedy dokumentu), stačí do kterého z rozevíracího seznamu Do sešitu Kromě obsahu buněk můžeme kopírovat také formátování buňky: 1. Označte buňku, její formátování chcete uplatnit (tedy kopírovat) i na další buňky 2. Klepněte na označenou buňku pravým tlačítkem 3. V pomocné místní nabídce klepněte na tlačítko se symbolem štětky 4. Označte buňky, které chcete formátováním upravit. 16

17 2.8.Šablony dokumentů V případě Excelu využijeme šablony pravděpodobně ještě mnohem více, než v případě Wordu. Najdete mezi nimi totiž předem připravené formuláře pro všechny běžné typy tabulek a dokumentů (faktůry, soupisky, katalogy, plánovače, rozvrhy, kalendáře, rozpočty a další). I v případě, že vám předem připravený formulář šablony nevyhovuje může dobře posloužit pro základ dokumentu, který jen přizpůsobíte svým potřebám. Než tedy začnete něco vymýšlet prohledejte šablony. 1.Klepněte na tlačítko Office v levém horním rohu okna Excelu a z nabídky vyberte Nový 2. V levé části dialogového okna vyberte kategorii dokumentů, ve kterém se může nacházet to, co potřebujeme např. Faktury 3. V prostřední části okna klepněte na libovolnou šablonu, abyjste si zobrazili její větší náhled v pravé části okna 4. Klepnutím na tlačítko Stáhnout potvrdíte stažení šablony ze serveru do vašeho PC a otevřete nový dokument založený na zvolené šabloně 17

18 2.9. Seřazení buněk Vytváříme li různé seznamy či soupisky číselných údajů, můžeme je pro přehlednost seřadit podle abecedy, data, ceny apod. Při řazenísi však musíme dát pozor na to, který sloupec řídí řazení dat. Často se totiž pracuje s celou tabulkou a nebudeme tedy chtít seřadit pouze informace pouze v jednom sloupci, ale řadit celé řádky. Např. seznam výrobků s cenou, kde budeme řadit např. podle nejnižší ceny, ale i zároveň podle názvu zboží. Stejně tak můžeme seřadit seznam podle abecedy, podle názvu zboží, ale zároveň seřadit i sloupec s cenami tak, aby odpovídal danému zboží. 1. Označte řádky, které chcete seřadit 2. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klepněte na tlačítko Seřadit a filtrovat 3. Vyberte buď Od nejmenšího k největšímu (resp. od A do Z), nebo Od největšího k nejmenšímu (resp. Od Z do A). Podle toho zda se jedná o číselné údaje nebo text. Data budou řazena podle sloupce nejvíce vlevo. Budete li chtít seřadit řádky podle jiného sloupce tabulky, vyberete z nabídky tlačítka Seřadit a filtrovat položku Vlastní řazení a následně zvolte u rozevíracího seznamu Seřadit podle sloupce,podle kterého chceme řádky seřadit. Pokročilejší řazení se naučíme v kapitole 4. 18

19 2.10. Zobrazení dokumentu Dokument si v Excelu můžeme nechat zobrazit různými způsoby, které nám ulehčí práci. Někdy se dokonce změnám zobrazení ani nevyhneme, protože například neuvidíme celou tabulku, nebo nebudeme vědět, jak bude tabulka vypadat po vytištění na stránce. Asi nejjednodušší změnou je zvětšení a zmenšení náhledu dokumentu. V pravém dolním rohu najdete posuvník se znaménky plus a mínus. Pomocí tohoto posuvníku můžeme náhled přiblížit či oddálit (zvětšit či zmenšit). K dalším možnostem se dostaneme na kartě Zobrazení. Chceme li schovat mřížku naznačující ohraničení buněk, zrušte zatržení políčka Mřížka ve skupině Zobrazit či skrýt. TIP: Pracujete-li na tabulce, která obsahuje příliž mnoho sloupců a vy by jste rádi porovnali údaje určitých slopců vedle sebe, můžete rozdělit zobrazení okna na dvě nezávislé části klepnutím na tlačítko Rozdělit ve skupině Okno Klepnete li na tlačítko Rozložení stránky ve skupině Zobrazení sešitů, uvidíte tabulku rozdělenou na stránky tak, jak bude vypadat po vytištění dokumentu. Pokud tedy plánujeme tabulku vytisknout, vytvářejte ji raději přímo v tomto náhledu. TIP: Zvětšovat a zmenšovat náhled můžeme také tak, že podržíme stisknutou CTRL a budeme točit kolečkem myši. 19

20 2.11. Textové pole Kromě pravidelných tabulek budete občas potřebovat souvislejší úsek textu, který nebude na tabulce závislý. Toho docílíme pomocí tzv. textového pole. Zjednodušeně se jedná o rámeček, jehož rozměry a umístění můžeme libovolně měnit nezávisle na tabulce, a který obsahuje text. Pro vytvoření textového pole postupujeme takto: 1. Přepneme na kartu Vložení a klepneme na tlačítko Textové pole 2. Klepneme myší na místo, kde bude první roh textového pole, ponecháme stisknuté tlačítko, a tažením myšíurčíme velikost textového pole 3. Nyní můžeme do textového pole vepsat požadovaný text Textové pole jena tabulce nezávislé a můžeme ho různě upravovat. Vybereme li pole (tím, že do něj klepneme), objeví se okolo něj přerušovaný rámeček a další ovládací prvky. Uchopíme li myší zelený puntík nad rámečkem, můžeme pole libovolně otočit, u přerušované čáry platí možnost posunu textového pole. Obdobným způsobem můžeme měnit velikost pole. A to buď tažením puntíku v rozích nebo čverečků uprostřed stran rámečku. Pro podrobnější úpravy se klepne na pole pravým tlačítkem a vybere se funkce Formát tvaru. 20

21 2.12. Hypertextové odkazy Hypertextový odkaz je odkaz v dokumentu. Klepnutím na ento odkaz otevřeme další stránku nebo soubor. Cílem hypertextového odkazu bývá obvykle další webová stránka, ale může jím být i obrázek, e mailová adresa nebo aplikace. Hypertextový odkaz může mít i podobu textu. Pro vložení hypertextového odkazu na webovou stránku postupujeme takto: 1. Klepněte na buňku, ve které chceme vytvořit hypertextový odkaz 2. Na kartě Vložit klepněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz 3. Do políčka Adresa vepište webovou adresu (pro jistotu v úplném provedení Pro vloženíodkazuna jiný dokumentnebo třeba obrázek: 1. Klepněte na buňku, ve které chceme vytvořit hypertextový odkaz 2. Na kartě Vložit klepněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz a) Pro odkaz na existující soubor vyhledejte na PC požadovaný soubor a potvrďte tlačítkem OK b) Pro odkaz na určitou buňku tohoto dokumentu klepněte vlevo na tlačítko Místo v tomto dokumentu a zadejte buňku pomocí určení sloupce a řádku (například C7) 21

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE EXCEL 2007 IV. část 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža,

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO

STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO Obsah MS WORD... 1 Pás karet... 1 Co je na pásu karet... 1 Ikony pro otevření dialogových oken ve skupinách... 2 Zobrazení dalších karet... 2 Minipanel

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Změna velikosti písmen

Změna velikosti písmen Změna velikosti písmen U aplikace Word můžeme změnit velikost písmen v textu bez toho, aniž bychom museli daný text přepisovat ručně. Postup je následující: 1) Vyberte text, u kterého chcete změnit psaní

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.07 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 02. Písmo, fonty, formátování textu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 2 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 3. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word 2007 - egon Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Jan Málek 26.7.2010 Obsah S nepřímým formátováním, tedy Styly souvisí i

Více

František Hudek. květen 2012

František Hudek. květen 2012 VY_32_INOVACE_FH07 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2012 8. ročník

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu III

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu III VY_32_INOVACE_FH03 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Microsoft Excel. Základní operace s buňkami. Formát buňky

Microsoft Excel. Základní operace s buňkami. Formát buňky Microsoft Excel - základní prostředí tvoří tzv. síť. Šedé čáry rozdělují oblast na buňky, přičemž každá z nich je malou pracovní oblastí, která je schopná nést určitou informaci samostatně, nezávisle na

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 02. Úvod do Excelu 2007. Operace s listy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER. Výplň a ohraničení tabulky Označte text, z nabídky vyberte Formát Buňky Ohraničení (nejdříve vyberte typ, pak barvu a nakonec typ ohraničení (dole, vnitřní atd...). Změna formátu písma (styl, velikost,

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_71_IVT_MSOFFICE_16_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_71_IVT_MSOFFICE_16_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_71_IVT_MSOFFICE_16_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Administrace webových stránek

Administrace webových stránek Administrace webových stránek Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení... 2 Změna textového obsahu... 3 Nahrávání/mazání obrázků... 5 Vložení obrázku do textu... 6 Nastavení pozice obrázku vůči

Více

Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o / I.

Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o / I. Textové podklady pro PC kurzy pořádané ALTUS Training Center s.r.o. WORD 2007 / 20100 I. Obsah ZÁKLADNÍ VZHLED A NÁSTROJE... 2 TRVALÉ ZOBRAZENÍ OBLÍBENÝCH PŘÍKAZŮ... 3 FUNKCE NÁHLED... 3 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ...

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více