právo & byznys S menší formálností musí přijít i opatrnost a rozvážnost Jiří Grygar:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "právo & byznys S menší formálností musí přijít i opatrnost a rozvážnost Jiří Grygar:"

Transkript

1 Jiří Grygar: S menší formálností musí přijít i opatrnost a rozvážnost rozhovor se členem expertní komise ministerstva spravedlnosti CMYK pro přípravu nového občanského zákoníku Partneři přílohy Pantone právo & byznys

2 II/III Jiří Grygar: Český právní řád by zasloužil pročistit Soudce Okresního soudu Praha východ Jiří Grygar hovoří o hlavních charakteristikách nového občanského zákoníku, jeho nedostatcích a o potřebě pročištění českého právního řádu. Byl jste členem expertní komise ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku (NOZ). Co nového přináší z vašeho pohledu? Pokud mám hovořit o novém, pak musím začít starým stávajícím občanským zákoníkem z roku 1964, který je již letitý. Vzhledem k desítkám novel od roku 1990 si nemyslím, že by byl pomníkem socialistické zákonnosti a v případě potřeby by se určitě dal po dalších pět až deset let používat. Všichni ale cítíme, že když se něco opakovaně záplatuje, je třeba postavit to znovu. V novém občanském zákoníku máme nový moderní kodex, který konsoliduje úpravu civilního práva, takže ani jeho 3081 paragrafů není příliš. Které pozitivní novinky NOZ můžete zdůraznit? Menší formalismus a posílení zásady smluvní volnosti. NOZ byl navíc směřovaný i k tomu, aby byl srozumitelný pro širší veřejnost než ten stávající. S menší formálností ale musí přijít i opatrnost a rozvážnost. Právě to může být veřejností vnímáno jako minus. Určitě se objeví množství dílčích problémů, ale jak řekl hlavní autor nového občanského zákoníku profesor Karel Eliáš, dokonalé je jen slovo boží. Úkolem justice však je zvládnout jakýkoli zákon a případně mezery vyplnit judikaturou. Prostě nalézat právo. V čem spočívá menší formalismus? V mnoha institutech, kde dříve například byla obligatorní písemná forma, nadále není. Plus to, že v mnoha případech byla stižena sankcí absolutní neplatnosti, což už také není. Nově bude stačit forma ústní. Byť to na druhé straně bude samozřejmě přinášet případné potíže v dokazování. Má NOZ nějaká negativa? Částečně bývá vytýkána někdy až příliš velká kazuistika úpravy, ale nemyslím si, že to tak je. Ptáte-li se však, zda dojde ke zpomalení justice, pak určitě ano. Bylo by nezodpovědné tvrdit opak. Taková situace ale nastane z povahy věci vždy při přijetí jakéhokoli zásadního kodexu. Vezměme si jako příklad závazkové právo. Po změnách po roce 1990 trvalo zhruba deset let, než se dostatečně vyjudikovalo. Totéž nás čeká nyní. Hlavní problém ale vidím v doprovodné legislativě a zejména procesních předpisech, které teprve probíhají legislativním procesem, mnohdy s omezeným prostorem pro širší debatu, a přitom mají platit také od ledna Je škoda, že společně s rekodifikací civilního hmotného práva neproběhla souběžně rekodifikace civilního procesního práva. Přitom to jsou právě procesní předpisy, které mohou vést k neúspěchu účastníka v řízení z for- Foto včetně titulní strany Tomáš Železný Ideální stav by byl, kdyby rekodifikace hmotného práva šla ruku v ruce s rekodifikací procesního práva málních důvodů. Byl sice připraven návrh zákona o zvláštních řízeních soudních, kterým se z občanského soudního řádu vydělují nesporná řízení, což je předpis o 500 paragrafech, ale není zde dostatečný prostor pro jeho nastudování. Nejen pro právníky, ale především pro veřejnost. V případě NOZ byla legisvakance dva roky. U tohoto zákona budeme rádi, když to bude měsíc či dva. Teprve teď je totiž v legislativním procesu, a jestliže má být účinný současně s NOZ, musí být schválen ještě letos. Legisvakance je v tomto případě u tak zásadního procesního předpisu velmi krátká. Čím je to způsobeno? Těžko říct. Předpokládám, že ani kapacity legislativy ministerstva spravedlnosti nejsou neomezené. Je něco, co po NOZ a souvisejících zákonech stále chybí? Ideální stav by samozřejmě byl, kdyby rekodifikace hmotného práva šla ruku v ruce s rekodifikací procesního práva. Neříkám, že procesní právo je v úplném začátku sporu důležitější, ale má zásadní vliv na to, jestli účastník bude nebo nebude úspěšný. Spor může prohrát i jen z formálních důvodů. Rekodifikace občanského soudního řádu se ale teprve chystá. Zde je na místě podotknout, že sice sjednocujeme úpravu hmotného práva, ale dělíme proces. Zvláštní zákon o takzvaných nesporných řízeních mají v okolí ČR jen asi dva státy, bohužel mé oblíbené Německo a Rakousko, jinde je to většinou upraveno v rámci jediného civilního procesního kodexu. Podstatné ale je, že současně s NOZ nemáme připravenu rekodifikaci občanského soudního řádu, respektive jeho zbývající části, která zůstane po vynětí nesporných řízení. Ministr spravedlnosti však již pověřil místopředsedu Nejvyššího soudu Romana Fialu sestavením rekodifikačního týmu z řad akademiků, soudců a dalších odborníků na procesní právo. A osoba Romana Fialy je více než dostatečnou zárukou, že bude předložen kvalitní návrh. A obecněji, co stále chybí v právním řádu ČR? Já bych to možná otočil a spíš bych řekl, co přebývá. V Německu například vydali takzvané čisticí zákony, kterými naopak zrušili tu legislativu, o které na základě provedené revize zjistili, že se v podstatě téměř vůbec neužívá. Myslím, že něco podobného, takové zametení, by zasloužil i český právní řád. Marta Pelechová Rozhovor v plném znění čtěte na str srpnového vydání časopisu Právo & Byznys A DENÍKEM MLADÁ FRONTA E15 A ČASOPISEM PRÁVO & BYZNYS oslovíte celkem čtenářů z řad top managementu, profesionálů a podnikatelů Inzerce: l Zdroj: Media projekt, 10/2012 3/2013 Česká cesta k semiprezidencialismu Českou republikou otřásla v posledních týdnech vládní krize vrcholící demisí předsedy vlády Petra Nečase (a tedy pádem celé vlády). Pád vlády není v moderních demokraciích nic výjimečného, přesto dosavadní způsob jejího řešení je v českém prostředí pokud ne přelomový, tak minimálně nestandardní a stal se nejvýraznějším podnětem k probíhajícím diskuzím o údajné proměně charakteru politického režimu v České republice, píše brněnský politolog Vlastimil Havlík. Čtěte na str srpnového Přihláška pohledávky nově Při provádění exekuce často proti jednomu povinnému uplatňuje souběžně výkon rozhodnutí více oprávněných najednou. Pravidla pro takovou situaci upravuje zákon o střetu exekucí. Jak to funguje, to vysvětluje přerovský exekutorský kandidát Lukáš Jícha. Více na str srpnového Největší v Česku Redakce časopisu Právo & Byznys oslovila stovky právních firem působících v Česku s anketou dotazující se na počet jejich právníků, partnerů, equity partnerů, fee-earners, koncipientů i zaměstnanců a na průměrný zisk na partnera. Podstatou překvapení je, že nikdy nevíte, kde na vás čeká. Když jsme z redakce rozesílali anketní otázky na stovky adres, tiše jsme se obávali, že se nám odpovědi nevejdou do jediného dílu našeho pravidelného servisního přehledu. Opak byl pravdou. Více než devadesát procent ů zůstalo bez odpovědi. Po dvou urgencích dorazilo celkem šestadvacet reakcí. Podle jejich povahy by se mnohdy mohlo zdát, že jsme kladli otázky záludné či nepřístojné, jako patří incest k vaší běžné praxi?, kolikrát za rok si myjete nohy? nebo v jaké výši se za posledních deset let pohybuje průměrný daňový únik vaší kanceláře? Čtěte na str srpnového Právnické rody Vrátí se novodobé právnické rody do starých dobrých kolejí? Nastane pak ona nádherná chvíle, kdy obě generace budou v právnickém produktivním věku působit pospolu? ptá se ústavní soudce Stanislav Balík. Měl-li bych říci, kterého okamžiku z doby svého předsednictví v České advokátní komoře si s odstupem času nejvíce cením, pak volím den 9. října 2002, kdy se v Kaňkově paláci konala vernisáž obnovené portrétní galerie bývalých komorních prezidentů. Ta původní vzala z valné části zasvé v dobách, kdy v paláci působil poúnorový akční výbor. Více na str srpnového V srpnovém vydání magazínu Právo & Byznys také najdete... Ochranné známky jen pro vyvolené? Často čteme rady a dokonce i návrhy právních regulací zdravého životního stylu. Dobře míněné rady a právní regulace zdraví lze zvažovat i akceptovat, ale úpravy zaměřené na životní styl jsou z hlediska některých oblastí práva až diskriminující a tudíž neakceptovatelné. Co je to zdravý životní styl, ptá se pražská advokátka Markéta Schönbornová. Přijetí povinnosti jednotného prostého balení tabákových výrobků kvůli propagaci takzvaného zdravého životního stylu by nejen porušilo řadu konkrétních práv výrobců, nýbrž bylo i průlomem v používání ochranných známek a práva na podnikání obecně. Čtěte na str srpnového O generacích (Pentateuch pro právníky) Prošli jsme první tři přikázání desatera, o nichž se všeobecně soudí, že se týkají našich povinností k Bohu, a napadlo nás, že jsou to zároveň i naše povinnosti k sobě samým a k druhým lidem, píše Karel Čermák. Nezadlužená budoucnost nespočívá v žádném důchodovém pilíři, nýbrž v tom, že každý živý je laskavý, trpělivý, pokorný a skromný. Čtěte na str srpnového inzerce

3 IV/V Fórum E15 V dnešním Fóru E15 se sedm právních expertů zaměřilo na přiblížení změn, které přinese nový zákon o obchodních korporacích v oblasti fungování akciových společností. Společnosti mají na výběr Současně s novým občanským zákoníkem nabývá (alespoň podle dnešních informací) k 1. lednu 2014 účinnosti též zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Obchodní korporace je společný termín pro obchodní společnosti a družstva. Dle nového zákona tak k 1. lednu 2014 pozbývají účinnosti všechna ustanovení stanov akciové společnosti, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích (tedy takovými, od kterých se subjekty nesmí odchýlit). Společnostem je pak dána lhůta do 1. července 2014 (šest měsíců od účinnosti zákona), aby své stanovy přizpůsobily kogentním ustanovením nového zákona o obchodních korporacích. Vedle toho dává zákonodárce společnostem možnost, aby se rozhodly, že své stanovy podřídí zákonu o obchodních korporacích jako celku. Znamená to, že pak by se na skutečnosti, které nejsou ve stanovách výslovně upraveny, aplikoval nový zákon. Pokud se společnosti pro tuto změnu nerozhodnou, zůstávají kromě kogentních ustanovení zákona o obchodních korporacích podřízeny obchodnímu zákoníku. Ale pozor pro takové rozhodnutí stanovil zákonodárce lhůtu dvou let od účinnosti zákona. Příslušná změna stanov by proto musela být přijata do 1. ledna Vyplatí se společnostem taková změna? Podle mého názoru ano. Především to bude praktické pokud budeme uvažovat, že doba trvání akciové společnosti do budoucna přesáhne 20 let, pak je zřejmé, že za tuto dobu bude obchodní zákoník téměř zapomenutým předpisem. V oblasti akciových společností je Foto Jakub Ludvík Monika Novotná, advokátka/partner, Rödl & Partner však i další důvod zákon o obchodních korporacích zavádí dva systémy vnitřní struktury společnosti, dualistický a monistický. Dualistický systém známe i dnes vedle valné hromady jsou orgány společnosti představensvo jako orgán obchodního vedení (statutární orgán) a dozorčí rada jako kontrolní orgán. V monistickém systému má společnost vedle valné hromady správní radu a statutárního ředitele. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti a může jím být i předseda správní rady. Možnost zavést monistický systém bude dána jen těm společnostem, které se podřídí novému zákonu jako celku. Rödl & Partner Mezinárodní poradenská kancelář poskytuje služby ve všech oblastech podnikání. Dovede propojit právní, daňové, auditorské a podnikové sféry poradenství, a to díky své síti více než dvou set poradců. V České republice působí od roku 1991, má pobočky v Praze a Brně. Je držitelem ocenění Právnická firma roku 2012 v oboru daňového práva. Nový občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech (ZOK), které vstoupí v účinnost , přinášejí zcela novou úpravu akciových společností. Akciové společnosti (AS) budou povinny do šesti měsíců od účinnosti ZOK přizpůsobit stanovy této úpravě a doručit je do sbírky listin obchodního rejstříku. Navíc se budou moci do dvou let od účinnosti ZOK rozhodnout, zda se mu podřídí jako celku. Pokud tak neučiní, budou se i nadále, v rozsahu neodporujícím ZOK, řídit obchodním zákoníkem. Obecně se jeví vhodnějším AS podřídit ZOK jako celku, protože jinak nemusí být vždy zcela jasné, kdy se uplatní obchodní zákoník a kdy ZOK. Zajímavou novinkou bude možnost vydávat takzvané kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu, ale účetní hodnotu určenou podílem na základním kapitálu společnosti. Každá kusová akcie přitom představuje stejný Nový zákon o obchodních korporacích přinese do života akciových společností bezesporu řadu významných změn. Obecně lze novou úpravu charakterizovat jako mnohem flexibilnější, tato volnost nicméně bude klást zvýšené nároky na obezřetnost statutárních orgánů i akcionářů. Akciové společnosti jsou povinny uvést své stanovy do souladu s novým zákonem nejpozději do konce června Praktické jistě bude vypustit ustanovení, která podle zákona o obchodních korporacích povinná nebudou, jako třeba tvorbu rezervního fondu či volbu jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. Na druhé straně mohou společnosti do stanov doplnit řadu institutů, které nová právní úprava zná, zejména možnost vydávat různé druhy akcií, s nimiž budou spojena různá práva, či možnost určit zcela libovolný počet členů orgánů společnosti a délky jejich funkčního období. Nová právní úprava tak přináší Akciová společnost po rekodifikaci S revizí stanov není radno otálet Kateřina Surková, advokátka, Havel, Holásek & Partners Foto havel, holásek & partners podíl na základním kapitálu. Kusové akcie proto při změnách základního kapitálu společnosti nebude třeba měnit ani vyměňovat. Nově bude moci akciová společnost volit mezi monistickým a dualistickým systémem řízení. Při monistickém systému má společnost místo představenstva a dozorčí rady správní radu jako výkonný i kontrolní orgán a statutárního ředitele jako výkonný a statutární orgán. Protože správní rada může mít i jen jednoho člena a statutární ředitel může být zároveň předsedou správní rady, lze si představit, že tyto orgány bude dohromady představovat pouze jedna osoba. To podstatně zjednoduší strukturu řízení společnosti. Dualistický systém odpovídá stávající struktuře řízení, odpadne však povinná účast zástupců zaměstnanců v dozorčí radě. Akcionáři budou mít dále možnost rozhodovat korespondenčně, to znamená i bez konání valné hromady. Foto E15 Anna Vacková jedinečnou příležitost stanovy očistit, a naopak do nich promítnout nová flexibilní ustanovení zákona. Při revizi stanov přitom nelze než doporučit podívat se na ně okem osoby dostatečně znalé práva. Některá opomenutí ve stanovách (jako například absence působnosti valné hromady rozhodovat o změně stanov) totiž mohou mít pro fungování společnosti fatální důsledky. Všechny akciové společnosti budou nově povinny zřídit internetové stránky, které budou fungovat nejen k jejich Havel, Holásek & Partners Advokátní kancelář se sídlem v Praze a s pobočkami v Brně, Ostravě a Bratislavě je s více než 140 právníky největší česko-slovenskou právnickou firmou. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je podle výsledků oficiální soutěže Právnická firma roku v posledních třech letech nejúspěšnější českou advokátní kanceláří, a to jak podle počtu titulů, tak podle počtu nominací. Jan Procházka, advokát, Dentons náři též přivítají, že bude povoleno vyplácet akcionářům zálohy na podíl na zisku. Dentons Nová globální právní firma vznikla v březnu 2013 spojením tří advokátních kanceláří (Salans, FMC a SNR Denton). Klienti Dentons těží ze znalostí 2500 právníků v 79 kancelářích v 52 státech. V ČR její právníci působí od roku Řada z nich ocení i to, že akciová společnost bude povinna uveřejňovat pozvánky na valnou hromadu a některé další informace a dokumenty pro akcionáře na internetových stránkách, které doposud povinně nemusela zřizovat. Až na výjimky nebudou akciové společnosti povinny vytvářet rezervní fond. Stávající rezervní fond bude ve většině případů možné zrušit a případně rozpustit do zisku. Akcioprezentaci, ale jako jakási elektronická nástěnka informací pro akcionáře. Internet bude hrát hlavní roli také při svolávání valné hromady, vedle druhého způsobu, jímž je zaslání pozvánky všem akcionářům společnosti. Pokud společnost nemá alternativní úpravu svolání valné hromady ve stanovách, nejvhodnějším řešením se jeví valnou hromadu svolat ještě do konce roku 2013, a rozhodnout na ní o změně stanov tak, aby zvolený způsob svolání valné hromady byl pro společnost nejpraktičtější. Nový zákon přináší omezení rovněž pro výplatu dividendy, která bude nově zasílána výlučně bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře. Společnosti by proto měly svůj seznam akcionářů doplnit i o tento údaj. Ačkoli bude rekodifikace spojena pro společnosti se zvýšenými náklady, věříme, že flexibilita, kterou nový zákon o obchodních korporacích umožňuje, je pro akcionáře i společnosti, za předpokladu jejich náležité přípravy, příznivá.

4 VI/VII Zuzana Smítková, advokátka, Toman, Devátý & Partneři Foto toman, devátý & partneři Zákonnou povinnost není záhodno podceňovat Laická i odborná veřejnost s napětím sleduje, zda dojde na poslední chvíli k odložení účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tyto normy se mají od stát základními pilíři nové právní úpravy civilního práva a nahradit stávající občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění). Pokud k odložení účinnosti obou kodexů nedojde, pak je třeba se připravit na zásadní změny, které nás čekají. Novou právní úpravu akciové společnosti nalezneme v ustanoveních zákona o obchodních korporacích. Na základě přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích ( 777 ve spojení s 3 odst. 3 a 8 odst. 2) budou ke dni nabytí účinnosti zákona (to jest dnem ) zrušena ta ujednání zakladatelské listiny a stanov akciové společnosti, která budou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Všechny akciové společnosti budou povinny přizpůsobit své zakladatelské listiny a stanovy nové právní úpravě obsažené v zákoně o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin, a to ve lhůtě do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Nesplnění uvedené povinnosti, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené soudem, může vést až ke zrušení akciové společnosti soudem a nařízení její likvidace. Uvedenou zákonnou povinnost proto není záhodno podceňovat. Z tohoto důvodu by měla každá akciová společnost provést revizi zakladatelské listiny a stanov a zavčas přijmout takové změny, které odstraní jejich případný rozpor s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Vzhledem ke složitosti problematiky doporučuji veškeré úpravy předem konzultovat s advokátem. Toman, Devátý & Partneři Advokátní kancelář byla založena v roce 1993 a v současné době ji tvoří tým více než 40 právníků. Poskytuje právní služby na nejvyšší úrovni významným domácím i zahraničním klientům, a to v celé řadě právních oblastí. Monistický systém ve zkratce Nový zákon o obchodních korporacích (NZOK) přináší do českého právního prostředí několik významných změn týkajících se úpravy fungování akciových společností. Dosavadní předpoklad je stále ten, že norma nabude účinnosti od S ohledem na široký rozsah změn, které NZOK přináší, nelze reagovat na veškeré tyto novinky, ale bude nutné se postupně zamýšlet nad konkrétními jednotlivostmi. Mezi nejdůležitější novoty zaváděné NZOK patří například připuštění možnosti monistického pojetí vnitřního uspořádání společnosti, když místo dnes používaného modelu představenstvo dozorčí rada může být po účinnosti NZOK vnitřní uspořádání společnosti nově postaveno na principu správní rada statutární ředitel. I v průběhu života společnosti lze pak prostřednictvím změny stanov mezi těmito dvěma principy fungování společnosti přepínat. NZOK označuje tyto dvě varianty vnitřní struktury společnosti za dualistický, respektive monistický systém. Dnes se pokusíme představit ve zkratce systém monistický. Správní rada (SR) určuje základní Foto šafra & partneři Jan Šafra, advokát, Šafra & partneři zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Pokud stanovy společnosti neurčují jinak, má správní rada tři členy, lze tedy dovodit, že správní rada může být i jednočlenná. Do působnosti SR patří jakákoli věc týkající se společnosti, nesvěří-li ji zákon valné hromadě. Správní rada je tedy ve své pravomoci omezena pouze valnou hromadou (záležitosti, které jsou výslovně svěřeny valné hromadě) a není oprávněna zastupovat společnost navenek. Správní rada potom volí a odvolává svého předsedu, přičemž délka jeho funkčního období nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Statutární ředitel je dle NZOK statutárním orgánem společnosti. Jmenuje jej správní rada a schvaluje i jeho smlouvu o výkonu funkce. Statutárním ředitelem může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství ve správní radě. Statutární ředitel provádí samotné obchodní vedení společnosti. Větší rozšíření monistického pojetí lze ale s ohledem na naši historii předpokládat spíše u dceřiných společností zahraničních korporací z právních řádů, kde je monistický systém vnitřního uspořádání akciové společnosti běžný. Šafra & partneři Advokátní kancelář byla založena v roce Poskytuje právní poradenství zejména italsky, německy a rusky hovořící mezinárodní klientele, ale i významným českým podnikatelským subjektům. Kancelář se specializuje zejména na oblast nemovitostního práva, korporátního práva včetně M&A a v poslední době získává na důležitosti i oblast daňového plánování a práv k nehmotným statkům. Personální úspory mohou být značné Přestože právní úprava akciové společnosti je do značné míry regulována evropským právem, přináší zákon o obchodních korporacích (ZOK) vedle systematičtější struktury právní úpravy také mnoho novinek. Akciová společnost bude nově založena pouze v jediné fázi, a to přijetím stanov. Zcela opuštěno je založení akciové společnosti s veřejným úpisem akcií, základní kapitál (v minimální výši jako dnes) tak bude při založení vždy upsán v plné výši. Jako zásadní novinku lze označit možnost výběru mezi dualistickým a monistickým modelem správy akciové společnosti. V monistickém modelu nahradí před- PRK Partners Advokátní kancelář má v týmu jak advokáty s mnohaletými praktickými zkušenostmi, tak hlavní autory nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Jiří Trnka, advokátní koncipient, PRK Partners Foto prk partners stavenstvo a dozorčí radu správní rada a statutární ředitel. Uvedené orgány mohou navíc být i jednočlenné a předseda správní rady může zároveň vykonávat i funkci statutárního ředitele. Personální úspory tak oproti dnešní úpravě mohou být značné. ZOK také zavádí možnost emitovat různé druhy akcií s rozdílnými právy definovanými stanovami. Zakázáno však bude spojit s akciemi právo na úrok bez ohledu na hospodářské výsledky společnosti. Novinkou jsou i takzvané kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují pouze procentuálně či zlomkem vyjádřený podíl na základním kapitálu. Akciové společnosti nebudou mít nově povinnost zřizovat zákonný rezervní fond, odpadá i zákonné právo zaměstnanců volit ve stanovených případech třetinu členů dozorčí rady. Zavedena je naopak větší svoboda při stanovování jednotlivých kvór a potřebných většin hlasů pro rozhodování valné hromady nebo možnost upravit hlasování akcionářů per rollam či kumulativně. Závěrem důrazně upozorňujeme na povinnosti vyplývající pro exitující společnosti z přechodných ustanovení ZOK (zejména na šestiměsíční lhůtu pro přizpůsobení stanov úpravě ZOK) a na možnost provést takzvaný opt-in do nové právní úpravy, který velmi doporučujeme. Pokud totiž k opt- -inu nedojde, nemusí být vždy jisté, zda se některá práva a povinnosti akcionářů dle současné právní úpravy uplatní i po účinnosti ZOK. Text byl připraven ve spolupráci s Bohumilem Havlem, autorem nového zákona o obchodních korporacích Změna společenské smlouvy je namístě už nyní Zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK) přináší mnohé změny. Kapitálovou společnost (tedy i akciovou společnost) může nadále založit jeden zakladatel. Při založení a. s. má nově na výběr dva možné systémy vnitřní struktury, a to systém dualistický, kdy se zřizuje představenstvo a vedle něj klasicky dozorčí rada, nebo monistický, kdy jsou orgány akciové společnosti správní rada a statutární ředitel. Nově je a. s. povinna bez zbytečného odkladu po svém vzniku (zápisu do rejstříku) a poté průběžně uveřejňovat údaje, které je nutné uvádět na obchodních listinách a další údaje stanovené ZOK na internetových stránkách. Takto je a. s. také povinna uveřejnit například pozvánku na valnou hromadu, a to alespoň 30 dnů před jejím konáním, až do okamžiku jejího konání. Povinnost uveřejnění na inter- netových stránkách se týká také členů koncernu, kteří se v případě porušení této povinnosti vystavují riziku v souvislosti se zproštěním povinnosti k vyrovnání újmy vzniklé v souvislosti s účastí v koncernu ( 72). Společnosti budou moci vydávat akcie na majitele pouze jako zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. Mnozí podnikatelé, kteří nemají zájem přístupu veřejnosti k informacím o jejich majetkových účastech na obchodních společnostech (korporacích), zřejmě využijí možnosti založení či akvizice zahraniční společnosti, která založí či si pořídí v ČR dceřinou společnost. MSB Legal Advokátní kancelář se zabývá především problematikou obchodního práva. Společnost reprezentuje Alena Ropková, která se specializuje na občanské a obchodní právo. Význam mají i přechodná ustanovení ZOK, podle nichž ke dni účinnosti ZOK zaniká účinnost ovládacích smluv a smluv o převodu zisku uzavřených před , a ruší se ujednání společenských smluv, která budou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK. Obchodní korporace pak mají povinnost přizpůsobit společenské smlouvy (stanovy) do šesti měsíců, a neučiní-li tak ani na výzvu soudu, hrozí jim zrušení a likvidace. U smluv o výkonu funkce a odměně platí, že neuzpůsobí-li se do šesti měsíců ZOK, platí, že je výkon funkce bezplatný. Doporučuji již nyní provést změnu společenské smlouvy (stanov), která bude v souladu se ZOK, a zároveň se rozhodnout, zda se tento dokument do budoucna plně podřídí ZOK, či zda se bude zčásti řídit stávajícím zákonem, což je možné u obchodních korporací vzniklých před účinností ZOK. Foto E15 Michael Tomeš Alena Ropková, advokátka, MSB Legal

5 inzerat

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Do konce června je třeba změny promítnout

Do konce června je třeba změny promítnout Od 1. ledna 2014 vstoupily v účinnost dva nové klíčové zákony pro každou firmu působící v České republice Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Tyto legislativní změny mají přímé dopady

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s.

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. IČ: 463 55 863 sídlo: Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 22. DUBNA Výsledky hlasování k usnesením valné hromady

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 22. DUBNA Výsledky hlasování k usnesením valné hromady VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 22. DUBNA 2016 Výsledky hlasování k usnesením valné hromady Usnesení (hlasování) 1. Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ: 255 73 004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce Město Žatec V Žatci dne 13.4.2016 Městský úřad Žatec MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC KONANÉ DNE 25.04.2016 odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016, 17.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016

Více

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., svolává V A L N O U H R O M A D U Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4,

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Spolkový rejstřík Mgr. Jana Dočkalová advokátka místopředsedkyně CASL První sportovně-právní workshop Praha 28.3.2014 Povinnosti spolků vyplývající

Více

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s.,

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s., Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 772 00, IČ 64609995, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B,

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. TEXT USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY NAVRHOVANÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI Představenstvo společnosti UniCredit Bank Czech

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 IČ O : 2 5 04 55 04, D IČ : C Z 25 04 55 04 : 482 423 111*, fax : 485 130 398, e -m ai l: info@csadl b.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVNKA NA MIMOŘDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. IČ: 45273448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 Holešovice, zapsaná v obchodním

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Registrace: Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ 476 74 954, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

30. dubna 2014 DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. S OHLEDEM NA REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA

30. dubna 2014 DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. S OHLEDEM NA REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA 30. dubna 2014 DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. S OHLEDEM NA REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA Obsah DEFINICE 3 1. OBECNÁ ČÁST 4 1.1. REKODIFIKACE 4 1.2. POVINNOST PŘIZPŮSOBIT

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

CITELUM, a.s., řádnou valnou hromadu,

CITELUM, a.s., řádnou valnou hromadu, Představenstvo akciové společnosti CITELUM, a.s., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 4367, IČ: 25088092,

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více