Slovo. generálního. ředitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo. generálního. ředitele"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2

3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

4

5 Slovo generálního ředitele

6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Vážení akcionáři, v roce 2010 Unicorn Systems úspěšně realizoval řadu inovativních projektů. Patří mezi ně nasazení informačního systému pro likvidaci pojistných událostí v Allianz pojišťovně, nasazení řešení pro vymáhání pohledávek v Českomoravské stavební spořitelně nebo implementace digitalizovaných podpisů do pobočkového řešení Tatra banky, která se tak stala první bankou ve střední Evropě s takovýmto inovativním řešením. Úspěšně jsme pokračovali v zavádění komplexního informačního systému Damas pro automatizaci obchodních a technických procesů v energetické soustavě u evropských operátorů přenosových sítí. Pro evropské provozovatele přenosových soustav sdružených v rámci iniciativy TSC jsme vytvořili a nasadili systém CTDS pro výměnu dat a bezpečnostní analýzy provozu přenosových sítí, který zvyšuje spolehlivost a bezpečnost dodávek elektrické energie pro 170 milionů obyvatel 10 zemí Evropy. Poskytování kvalitních služeb, které přináší vysokou přidanou hodnotu ve stanoveném termínu a za příznivé ceny, nám zajišťuje důvěru našich dlouhodobých zákazníků, jako jsou Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank, Tatra banka, Všeobecná úverová banka, Česká pojišťovna, Allianz pojišťovna, Českomoravská stavební spořitelna, ČEPS, SEPS, Elia, Tennet či Telefónica O2, Vodafone, Tesco Stores a Škoda Auto. V roce 2010 Unicorn Systems dosáhl obratu v hodnotě 1,04 miliardy korun, z čehož více než 92 % představovaly dodávky služeb. Klíčovou část našich tržeb tvořily služby v oblasti vývoje, integrace, provozu a podpory informačních systémů. V roce 2010 činily příjmy ze zahraničí 25 % celkových tržeb. V rámci dlouhodobého komplexního vzdělávacího programu Unicorn Top Gun Academy řada našich zaměstnanců úspěšně absolvovala 2nd Star Ranking Program, a prokázala tak schopnost aplikovat Unicorn Approach v praxi. Vytváříme informační systémy pro lidi, proto jsme v roce 2010 zvýšili důraz na User Experience, aby se zlepšila uživatelská přívětivost a intuitivnost námi vytvářených řešení. 6

7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Tímto bych rád poděkoval všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za projevenou důvěru, které si ceníme a nadále ji chceme prohlubovat poskytováním služeb a řešení v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu. Současně bych rád poděkoval všem našim zaměstnancům, kteří svou prací, a především svými schopnostmi přispívají ke spokojenosti našich zákazníků a k celkovým výsledkům společnosti Unicorn Systems. Cílem Unicorn Systems pro rok 2011 je pokračovat v poskytování kvalitních služeb a řešení s vysokou přidanou hodnotou svým klientům. V důsledku toho očekáváme růst celkového obratu a další zvýšení příjmů ze zahraničí. Věřím, že i nadcházející rok 2011 bude pro společnost Unicorn Systems úspěšný. Ing. Jiří Mráz generální ředitel 7

8

9 Základní charakteristika společnosti

10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch našich zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili celou řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám našich zákazníků. Společnost: Unicorn Systems a. s. Sídlo: V Kapslovně 2/2767, Praha 3 Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ

11 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Společnost Unicorn Systems a. s. vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 5. března Hlavním předmětem její činnosti tak, jak jej definuje živnostenský zákon, je poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru, velkoobchod a specializovaný maloobchod. 11

12

13 Co se stalo v roce 2010

14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OCENĚNÍ ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ Unicorn Systems realizoval projekty využívající inovativní technologie, za které získal řadu ocenění. Jedná se například o řešení Znalostní báze Komunikačního centra České pojišťovny, založené na vyhledávací technologii Microsoft FAST, či Likvidace pojistných událostí Allianz pojišťovny, využívající platformu Business Process Management od společnosti IBM. EVROPSKÉ PROJEKTY V ENERGETICE Úspěšně jsme pokračovali v zavádění komplexního informačního systému Damas pro automatizaci obchodních a technických procesů v energetické soustavě u operátorů přenosových sítí. Mezi uživatele systému Damas přibyli operátoři přenosových sítí v Rumunsku, Irsku a také provozovatel podmořského kabelu BritNed. V rámci evropského projektu CWE-Market Coupling, propojujícího trhy s elektrickou energií v zemích západní Evropy, jsme vyvinuli informační systém TSO Common System, softwarové řešení Energy Communication Platform a také systém CTDS. Díky systému CTDS se zvýšila spolehlivost a bezpečnost dodávek elektrické energie pro 170 milionů obyvatel 10 zemí Evropy. 14

15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A PŘEDPŘIPRAVENÁ ŘEŠENÍ Vedle úspěšné realizace informačních systémů vytvořených na míru svým zákazníkům Unicorn Systems úspěšně implementoval informační systémy postavené na řešeních svých obchodních partnerů. Příkladem je restrukturalizace procesu vymáhání pohledávek pro Českomoravskou stavební spořitelnu, využívající řešení společnosti Loxon. Posílena byla spolupráce v oblasti poskytování předpřipravených řešení společností Oracle pro ERP a CRM a společností SAS pro oblast business analytiky. SOFTWARE AS A SERVICE Úspěšně byla v roce 2010 implementována řešení formou SaaS (Software as a Service) využívající internetovou službu Unicorn Universe. Jedná se o projekty pro Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, společnost Výstavba sítí Kolín a další. UNICORN TOP GUN V rámci dlouhodobého komplexního vzdělávacího a testovacího programu Unicorn Top Gun Academy absolvovala řada našich zaměstnanců úspěšně 2nd Star Ranking Program, a prokázala tak schopnost aplikovat Unicorn Approach v praxi. Rozšířily se také řady úspěšných absolventů 1st Star Ranking Program. ROZŠÍŘENÍ CERTIFIKACÍ Nově získal Unicorn Systems certifikace ISO na management IT služeb a ISO na systém managementu bezpečnosti informací, udělené německou certifikační společností TÜV SÜD. 15

16 Produkty a služby

17 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Poskytujeme komplexní služby a řešení zahrnující procesy systémové integrace, vývoje, provozu a primární i sekundární podpory informačních systémů. Zajišťujeme také kompletní dodávky ICT infrastruktury. Díky dlouholetému působení v rozličných oborech podnikání disponujeme i rozsáhlými znalostmi specifických business procesů. To všechno nám umožňuje přinášet přidanou hodnotu našim klientům, a efektivně tak podporovat jejich podnikatelské aktivity. Naše řešení se zaměřují zejména na následující obory podnikání: Bankovnictví Retail bankovnictví, korporátní bankovnictví i investiční bankovnictví Pojišťovnictví Životní a neživotní pojištění Ostatní finanční instituce Penzijní a investiční fondy, stavební spořitelny, leasingové společnosti, burzy a makléřské firmy, poskytovatelé úvěrů Energetika a utility Provozovatelé přenosových a distribučních soustav, výrobci a dodavatelé elektřiny, plynu a vody Telekomunikace Telekomunikační operátoři Obchod a služby Maloobchod, velkoobchod, logistika a doprava Průmysl Automobilový a zpracovatelský průmysl Máme připravenu sadu opakovatelně použitelných řešení. S nimi klient získává navíc i best practices pro dané business oblasti. Například podnikové informační systémy formou služby Unicorn Universe, portálová a e-commerce řešení, systémy pro přeshraniční obchodování s elektřinou, řešení pro spotřebitelské úvěry, skóring, správu a vymáhání pohledávek a mnoho dalších.

18

19 Základní finanční ukazatele

20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT OZN. TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) 2010 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 K. Náklady z finančního majetku 38 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 X. Výnosové úroky 42 4 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 0 R. Mimořádné náklady 54 0 Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 * Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek 58 0 *** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období bez podílu ekvivalence z toho Hospodářský výsledek běžného účetního období bez menšinových podílů *** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období **** Konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním

21 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ROZVAHA OZN. AKTIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) 2010 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. IV. Aktivní konsolidační rozdíl 0 B. V. Cenné papíry v ekvivalenci 0 C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva časové rozlišení OZN. PASIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) 2010 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného úč. období bez menšinových podílů A. V.1. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/ ) A. V.2. Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci 0 A. VI. Pasivní konsolidační rozdíl 0 A. VII. Konsolidační rezervní fond 0 B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV.2 Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasiva časové rozlišení D. Menšinové vlastní jmění 0 21

22 Zpráva auditora

23 23

24 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Kontakty SÍDLO SPOLEČNOSTI Unicorn Systems a. s. V Kapslovně 2/2767 CZ Praha 3 EXECUTIVE BRIEFING CENTRE Praha Business Park Classic 7 Jankovcova 1037/49 CZ Praha 7 Tel.: (+420) Bratislava Seberíniho 482/1 SK Bratislava Tel.: (+421) Kyjev 25B, P. Sagaidachnogo str UA Kyjev Tel.: (+380)

25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A DEVELOPMENT CENTRE Praha Hall Office Park Jankovcova 53 CZ Praha 7 Hradec Králové Hradecká 1151/2 CZ Hradec Králové Plzeň Rychtaříkova 2173/1 CZ Plzeň 25

26

27 Unicorn Systems Výroční zpráva 2010

28

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 4 S L O V O G E N E R Á L N Í H O Ř E D I T E L E 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn

Více

Slovo generálního ředitele

Slovo generálního ředitele Slovo generálního ředitele Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn Systems, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 29. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, protože

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva 2 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 2008. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, přes

Více

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1 1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výroční zpráva 2010 Výrok nezávislého auditora Úvodní slovo Profil a historie společnosti Identifikace společnosti Hodnocení roku 2010 a výhled 2011 Finanční výsledky Vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZJEDNODUŠENÍ INOVACE UŽITEK ON-LINE GLOBÁLNÍ SLUŽBY V KLÍČOVÝCH OBLASTECH Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé, dovolte,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. 1. Vymezení konsolidačního celku. 2. Základní informace o společnostech konsolidačního celku. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Obsah. 1. Vymezení konsolidačního celku. 2. Základní informace o společnostech konsolidačního celku. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY INSIA ZA ROK 2011 Obsah 1. Vymezení konsolidačního celku 2. Základní informace o společnostech konsolidačního celku 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více