TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ A KVALITATIVNÍ PŘEDPOKLADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ A KVALITATIVNÍ PŘEDPOKLADY"

Transkript

1 A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ A KVALITATIVNÍ PŘEDPOKLADY Atelier KUBUS, založený na jaře roku 2000, je tvořen týmem Ing. Radek Začal a Ing. Jan Růžička, Ph.D s okruhem mnoha spolupracovníků - architektů, stavebních inženýrů a projektantů stavebních profesí (zdravotechnika, tepelná technika, technika prostředí budov, elektroinstalace, statika, požárně bezpečnostní řešení, ). Atelier KUBUS je v úzkém kontaktu s mnoha odborníky a specialisty (fakulty stavební ČVUT v Praze) na problematiku snižování energetické náročnosti budou, optimalizace konstrukcí, tvorby kvalitního vnitřního prostředí budov. Atelier KUBUS nabízí komplexní služby na úrovni všech stupňů předprojektové a projektové přípravy staveb od zpracování úvodní studie, přes vyhotovení podkladů pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr dodavatele až po autorský a stavební dozor při realizaci díla. Atelier KUBUS se od roku 2001 cíleně věnuje problematice nízkoenergetických staveb a staveb v pasivním standardu a problematice udržitelného rozvoje a ekologie staveb, s možností využití alternativních zdrojů energie a stavebních materiálů. Při práci na návrzích staveb jsou maximálně zohledněny aspekty energetické optimalizace budov s cílem minimalizace energetické náročnosti. Snahou je taktéž navrhovat environmentálně efektivních konstrukce za použití přírodních materiálů z obnovitelných zdrojů s cílem snižovat primární zabudovanou energii a svázané emise CO 2, SO 2. 1

2 Atelier Kubus má zhruba sedmileté zkušenosti s projektováním a realizací nízkoenergetických a energeticky pasivních staveb a zejména staveb na bázi dřeva nebo kombinace masivní zděné technologie a dřevostavby. Na systém dřevostaveb se snažíme specializovat, současně však vyvíjíme a prosazujeme systém kombinace masivní stavby a dřevostavby zejména pro tepelně technické kvality této kombinace dané zejména dobrými parametry v rámci tepelné akumulace, akustiky a statiky stavby. Např. v kombinaci s nepálenými hlínami je zde pozitivní kvalita vnitřního mikroklimatu. Práce s pasivními solárními zisky a zajištění vzduchotěsné obálky stavby jsou nedílnou součástí návrhu kvalitního energeticky úsporného domu a bereme je jako samozřejmost. Zkušenosti máme zejména se stavbami rodinných domů (rekonstrukce a novostavby), rekonstrukcemi větších celků (zemědělské areály konvertované na agroturistiku apod.) a současně s návrhy větších obytně administrativních celků. Atelier Kubus se odlišuje od většiny standardních architektonických kanceláří zejména hlubším přístupem k energetické a materiálové otázce celého projektu / stavby. Náš bonus je zejména v kvalitním energetickém návrhu založeném na zpracování tepelně technického posouzení návrhu v zimních a letních měsících na základě variant (okrajových klimatických podmínek, stavební technologii, použitých materiálech, kvalitách tepelných izolací, ročním období atd.) Tepelně technické posouzení zpracováváme standardně již na začátku a v součinnosti se studií stavby. Toto nám umožňuje celkovou optimalizaci návrhu a jednotl. komponent stavby z hlediska tepelně technických parametrů a současně i z hlediska ekonomické stránky. Studie stavby zpracováváme formou tzv. integrovaného návrhu, tj. se zapojením všech dotčených specializací již v úvodní fázi studie. Tento přístup umožňuje zohlednění nejširších požadavků z jednotlivých profesí a cílenou optimalizaci návrhu stavby. Již od počátku práce na projektu zapojujeme do spolupráce naše specialisty zejména z oboru vytápění, větrání, stavební fyziky, přípravy teplé vody a likvidace odpadních vod a v neposlední řadě elektroinstalace. V maximální možné míře se snažíme reflektovat aktuální požadavky a principy udržitelné výstavby, tj. projekt je optimalizován s ohledem na environmentální, sociálně-kulturní a ekonomické souvislosti. Součástí našich návrhů a našeho přístupu k navrhování je: - maximální využití lokálních stavebních materiálů a lokálních pracovních sil, využití lokálních ekonomických zdrojů: jeden z důležitých principů udržitelné výstavby z hlediska ekonomických požadavků s cílem podpory místní ekonomiky pokud je to žádoucí a proveditelné - maximální a ekonomicky obhajitelné využití materiálů z obnovitelných zdrojů, recyklovaných materiálů a surových přírodních materiálů: preference materiálů na bázi dřeva, rostlinného původu (sláma, konopí, rákos, korek, dřevovláknitá izolace ), živočišného původu (ovčí vlna), lomový kámen, přírodní jíly - pokud je to vyžadováno - využití OZE: v rámci zásobování budovy energií preferujeme využití pro vytápění a přípravu TV obnovitelných zdrojů energie, - minimalizace využití zdrojů při provozu stavby: při návrhu stavby a systému TZB aplikace principů redukce veškerých zdrojů zejména pitné vody (použití úsporných baterií, dávkovače splachování, případně další systémy), elektrické energie (výběr úsporných spotřebičů, inteligentní systém osvětlení, větrání atd.) a tepla (možnost zónování vytápění dle obsazenosti objektu a provozu), - principy recyklace: při konstrukčním a materiálovém řešení stavby preferujeme využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů; při návrhu systémů TZB využití recyklace dešťových vody pro provoz objektu (WC, technologie, úklid apod.) a letní zálivku zahrady, rekuperace tepla pro větrání stavby, zpětné získávání odpadního tepla z odpadních vod, rekuperace teplé vody, atd. - odpadové hospodářství: návrhy staveb respektují principy separace a recyklace domovního odpadu, případně též zpětné využití odpadních vod pro další potřebu; - tvorba kvalitního vnitřního mikroklimatu: v úrovni studie stavby řešení požadavky na denní osvětlení, oslunění, dále problematika letní stability, hygienické výměny vzduchu atd., ale tak aby energetické nároky na zajištění kvalitního vnitřního mikroklimatu byly minimalizovány. 2

3 B STUDIE, PROJEKTY A REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ENERGETICKY PASIVNÍCH BUDOV: Akce: Ověření principů udržitelné výstavby na dvou demonstračních návrzích bytových staveb, spolupráce na projektu s ČVUT, Fa. Stavební Datum: 03/ /2002 Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, HS Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: Komentář: ,-Kč zpracovaní architektonicko stavební části v rámci studie vypracovávané pro MPO fakultou stavební ČVUT v Praze. Akce: Novostavba nízkoenergetického RD v Křížkovém Újezdci Místo: Křížkový Újezdec, Praha Východ Datum: projekt 2004 Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP Akce: Obnova, revitalizace zemědělského dvora BUCHOV, v nízkoenergetickém standardu, projekt spolufinancován Evropskou unií v rámci LEADER+ Místo: Buchov Datum: projekt 06/ /2007 Objednatel: BUCHOV občanské sdružení, Buchov 3, Postupice, Petr Zapletal Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP, v běhu žádosti o dotace, příprava realizace stavby Akce: Novostavba nízkoenergetického RD v Dolních Chabrech Místo: Dolní Chabry Datum: projekt 2006 Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP Akce: Novostavba PAS RD v obci Loučeň Místo: Loučeň Datum: projekt 02/ /2007 Objednatel: Ladislav Kubíček, Husova 119, Luštěnice Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP, stavba v realizaci Akce: Novostavba PAS RD v Roztokách u Prahy Místo: Roztoky u Prahy Datum: projekt a realizace Objednatel: Tomáš Lánský, Kodymova 14, Praha 5, Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP+DPS, tendr na dodavatele stavby, technický dozor investora, zkolaudováno 12/2008 3

4 Akce: Rekonstrukce a dostavba zemědělského dvora v Žabonosech v nízkoenergetickém standardu Místo: Žabonosy Datum: projekt a realizace od 07/2007 Objednatel: Týnice, s.r.o., Doubravčice 15, Český Brod Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Akce: Novostavba dvou PAS RD v Zahořanech u Berouna Místo: Zahořany Datum: projekt 02/ /2008 Objednatel: Václav Stanislav, Boršov 2/280, , Praha 1 Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP+DPS, stavba v realizaci Akce: Novostavba PAS RD v Plzni Místo: Plzeň Datum: projekt Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP+DPS, technický dozor investora, stavba v realizaci Akce: Novostavba PAS RD v Pticích Místo: Ptice, Praha Západ Datum: projekt Objednatel: MuDr. Karel Kučera Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP+DPS, tender na dodavatele stavby, technický dozor investora, stavba v realizaci Akce: Rekonstrukce dřevostavby RD na nízkoenergetický standard v Horoměřicích Místo: Horoměřice u Prahy Datum: projekt Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP+DPS, tender na dodavatele stavby Akce: Novostavba areálu Centra pro transfer technologií - Ekopark Odolena Voda. Projekt spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), resp. ERDF Evropským fondem pro regionální rozvoj. Místo: Odolena Voda Objednatel: Prosperita, o.p.s. Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně studie stavby, projekt DSS v realizaci Akce: Rekonstrukce RD na nízkoenergetický standard v Českých Budějovicích Místo: České Budějovice Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP, stavba v realizaci 4

5 Akce: Novostavba PAS RD v Třebonicích Místo: Třebonice, Praha Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP, projekt DPS v realizaci Akce: Rekonstrukce RD v nízkoenergetickém standardu v Jičíně Místo: Jičín Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP, příprava realizace Akce: Rekonstrukce RD v nízkoenergetickém standardu v Horních Počernicích Místo: Horní Počernice, Praha Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: zpracovaný projekt do úrovně DSP, příprava realizace Akce: Novostavba sportovního areálu v nízkoenergetickém standardu v obci Smilovice Místo: Smilovice, okr. Ml. Boleslav Finanční objem poskytnutých služeb v Kč: ,-Kč Komentář: spolupráce s kanceláří Procreo,s.r.o. (Ing. Arch. Hana Kárníková) na studii, zpracování tepelně technického posouzení, materiálovém a energetickém konceptu areálu Pozn. Atelieru Kubus v rámci práce na projektu obnovy dvora Buchov zpracovával projektovou dokumentaci pro realizaci objektu ve výšce nad 500 m n. m. Atelier Kubus má mnohaleté zkušenosti s navrhováním a realizací nízkoenergetických a energeticky pasivních objektů. Současně také dokáže aplikovat ekologicky šetrné přístupy, konstrukce a materiály v rámci navrhování a realizace staveb. 5

6 C ODBORNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST: 2006: Růžička, J.: Environmentálně efektivní materiály pro stavební konstrukce, časopis Tepelná ochrana budov, 2006/3 Růžička, J.: Mechanicko-fyzikální vlastnosti prvků z nepálené hlíny pro svislé nosné konstrukce, konference Zděné a smíšené konstrukce, 2006, str. 5 10, ISBN Růžička, J., Začal, R., Novák.J.: Tvorba koncepce nízkoenergetických staveb ve fázi jejich návrhu. konference Pasivní domy 2006, Brno, str : Růžička, J.: Stavební materiály na bázi obnovitelných zdrojů surovin, časopis Stavebnictví 2007/11-12, str Růžička, J. Fiala, C., Lupíšek, A., Mukařovský, J., Vonka, M.: Environmentální hodnocení variant konstrukčního návrhu bytového domu případová studie, konf. Zdravé domy 2007, Brno, str Růžička, J. Fiala, C., Lupíšek, A., Mukařovský, J., Vonka, M.: Environmantal and Life Cycle Assessment of Structural Design of Residential House Case Study, conference CESB 07, 2007, str , ISBN : Tywoniak J. a kol.: Nízkoenergetické domy 2 principy a příklady, Grada Publishing a.s., Praha 2008, ISBN spoluautor kapitoly 6.1 a 6.5 (Růžička, Začal, Novák) Ruzicka J.: Rammed earth for prafabricated load-bearing structures a pilot project, proceedings LEHM 2008, Koblenz, 2008, Dachverband Lehm e. V., ISBN Růžička, J., Hájek, P.: Zděné a smíšené konstrukce v kontextu udržitelné výstavby, Zděné a smíšené konstrukce, 5. konference, sborník příspěvků, 2008, Brno Růžička, J., Začal, R.: Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem, konference Pasivní domy 2008, str : Růžička, J.: Prefabrikované panely z nepálené hlíny zkušenosti z praxe, konference Zdravé domy 2009, str , ISBN Hájek, P., Růžička, J., Kynčlová, M., Fiala, C.: Multikriteriální analýza a experimentální ověření prvků z vysokohodnotných a environmentálně efektivních materiálů, konference IDEAS, Ostrava, 2009, ISBN : Růžička J., Mančík Š.: Environmental assessment of structural design of residential buildings within the project Ecopark Odolena Voda, In Central Europe towards Sustainable Building. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010, p ISBN Růžička J., Mančík Š., Začal R.: Environmentální kvalita pasivních domů podle kritérií udržitelné výstavby případová studie, praktický příklad, sborník příspěvků konference Pasivní domy 2010, Brno, Centrum pasivního domu. 2010, ISBN

7 D AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH PASIVNÍ DOMY: Pasivní Domy 2006 Přednáška: Tvorba koncepce nízkoenergetických staveb ve fázi jejich návrhu autor: Ing. Jan Růžička, Ph.D (atelier KUBUS, fa. stavební ČVUT v Praze) spoluautor Ing. Jiří Novák, Ph.D (fa. stavební ČVUT v Praze) Pasivní Domy 2008 Přednáška: Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem autor: Ing. Jan Růžička, Ph.D (atelier KUBUS, fa. stavební ČVUT v Praze) Pasivní Domy 2010 Přednáška: Environmentální kvalita pasivních domů podle kritérií udržitelné výstavby případová studie, praktický příklad autor: Ing. Jan Růžička, Ph.D (atelier KUBUS, fa. stavební ČVUT v Praze) Ing. arch. Štěpán Mančík (fa. stavební ČVUT v Praze) 7

8 E ÚČAST VE VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH: Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v podmínkách České Republiky - 03/2001 Vyhlašovatel: SEVEn, středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Slezská 7, Praha 2 autor: Ing. Jan Růžička (atelier KUBUS, fa. stavební ČVUT v Praze) Spoluautor: Ing. Jiří Novák (fa. stavební ČVUT v Praze) Umístění: 2. cena první cena nebyla udělena O nejlepší rodinný dům s prostory pro drobné podnikání z cihlového systému POROTHERM 2002 Vyhlašovatel: Wienerberger Cihlářský průmysl a.s., Plachého 28, České Budějovice autor: Ing. Jan Růžička (atelier KUBUS, fa. stavební ČVUT v Praze) Ing. Michal Pexidr Umístění: 9. místo Dřevěný dům 2008 nízkoenergetický rodinný dům Vyhlašovatel: Nadace dřevo pro život a ministerstvo zemědělství ČR autor: Ing. Jan Růžička (atelier KUBUS, fa. stavební ČVUT v Praze) Umístění: bez umístění V Praze v lednu 2011 Ing. Radek Začal Ing. Jan Růžička, Ph.D. 8

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

PAS RD Plzeň Doudlevce - Výsluní

PAS RD Plzeň Doudlevce - Výsluní PAS RD Plzeň Doudlevce - Výsluní Plzeň Rodinný dům, Dokončen Základní údaje Poloha Kraj Plzeňský kraj Stát Česká republika Adresa 30100 Plzeň GPS souřadnice 49 42'48.437"N, 13 22'54.178"E Informace Typ

Více

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU MOŽNOSTI INTEGRACE A OPTIMALIZACE 29. října 2007, ČVUT v Praze, Fakulta strojní Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění

Více

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Ing. Martin Vonka, Ph.D. Národní platforma SBToolCZ Fakulta stavební, ČVUT v Praze SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí

Více

Vliv stavebních materiálů na životní prostředí

Vliv stavebních materiálů na životní prostředí Vliv stavebních materiálů na životní prostředí Cementárna výroba řady stavebních materiálů je energeticky náročná a je zdrojem emisí do ovzduší (fotografie: hornictvi.info) Spotřeba zejména fosilních zdrojů

Více

REFERENCE_projektový atelier_icfdesign

REFERENCE_projektový atelier_icfdesign IČ: 71590196, DIČ: CZ7903240488 Projektová činnost ve výstavbě Inženýrská činnost v investiční výstavbě Poradenství v oblasti stavebnictví a architektury Švejcarovo nám. 2660/3, 155 00 Praha 5 tel: +420

Více

Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat?

Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat? Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat? Koncept nízkoenergetického domu vznikl jako odpověď na rostoucí ceny energií. Přestože se předpisy na energetickou spotřebu

Více

I. Pořadatel (základní informace o pořadateli akce) II. Vzdělávací akce (podrobné informace) Centrum pasivního domu. Údolní 33, Brno 602 00

I. Pořadatel (základní informace o pořadateli akce) II. Vzdělávací akce (podrobné informace) Centrum pasivního domu. Údolní 33, Brno 602 00 I. Pořadatel (základní informace o pořadateli akce) Obchodní jméno Adresa Kontaktní osoba Tel. číslo E-mail Webové stránky Centrum pasivního domu Údolní 33, Brno 602 00 Vendula Tušerová 511 111 810 seminare@pasivnidomy.cz

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Demonstration of energy efficiency and utilization of renewable energy sources through public buildings presentace WP 5 Workshop TRNAVA Sk 16. 05. 2014 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE

Více

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Progres techniky v architektúre 2013 Fakulta architektúry STU Bratislava, Tatranská Kotlina - Slovensko ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST, popáté, tentokrát v budovách

ENERGIE PRO BUDOUCNOST, popáté, tentokrát v budovách ENERGIE PRO BUDOUCNOST, popáté, tentokrát v budovách sdělení této konferenci Energie pro budoucnost je především EKO-PROBLÉM designu stavby Ing. František Hýbner ve spolupráci s doc. Ing. Arch. Patrikem

Více

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy s téměř nulovou spotřebou energie prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Miroslav Urban Michal Kabrhel Daniel Adamovský Stanislav Frolík KLIMATICKÉ

Více

Architektonická studie

Architektonická studie Architektonická studie hmotového a dispozičního řešení energeticky pasivních rodinných domů v systému Atrea Investor: Vypracoval: Atrea s.r.o. Ing. Tomáš Krupa Ing. Jana Menšíková 10/2009 Tato studie ukazuje

Více

ZNÁME DRŽITELE TITULŮ A OCENĚNÍ 13. ROČNÍKU ČEEP!

ZNÁME DRŽITELE TITULŮ A OCENĚNÍ 13. ROČNÍKU ČEEP! ZNÁME DRŽITELE TITULŮ A OCENĚNÍ 13. ROČNÍKU ČEEP! Galavečerem v Betlémské kapli vyvrcholil 11. 11. 2015 v pořadí 13. ročník celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku.

Více

Architektonických ateliérů, specializujících se na návrh dřevostaveb,

Architektonických ateliérů, specializujících se na návrh dřevostaveb, ZPRAXE: SPOLUPRÁCE MEZI PROJEKČNÍM ATELIÉREM A REALIZAČNÍ FIRMOU Architektonických ateliérů, specializujících se na návrh dřevostaveb, stejně jako dodavatelských firem se stejným zaměřením najdeme v naší

Více

Solární soustavy pro bytové domy

Solární soustavy pro bytové domy Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) http://www.solarnispolecnost.cz Bytové domy v ČR sčítání lidu 2001 195 270 bytových domů ~ 2 160 730

Více

HalaSystem KŠ PREFA.... betonová a energeticky y efektivní hala...

HalaSystem KŠ PREFA.... betonová a energeticky y efektivní hala... HalaSystem KŠ PREFA... betonová a energeticky y efektivní hala... HalaSystem KŠ PREFA je v principu jednoduchý, ale promyšlený konstrukční systém pro různorodé potřeby zákazníků - řešení na míru. HalaSystem

Více

Příklady certifikovaných budov

Příklady certifikovaných budov pobočka České Budějovice Praha 21.6.2012 Příklady certifikovaných budov Ing. Jan Tripes TZÚS Praha, s.p., Národní platforma SBToolCZ 2011 - První certifikovaný Rodinný dům v ČR Pasivní rodinný dům Na Podvolání

Více

Energetická náročnost v souvislostech územního plánování. Trvale udržitelný urbanismus. Pomocný nástroj CESBA pro hodnocení trvalé udržitelnosti

Energetická náročnost v souvislostech územního plánování. Trvale udržitelný urbanismus. Pomocný nástroj CESBA pro hodnocení trvalé udržitelnosti Energetická náročnost v souvislostech územního plánování Trvale udržitelný urbanismus Pomocný nástroj CESBA pro hodnocení trvalé udržitelnosti This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme

Více

ING.MILAN POUR PROJEKTOVÝ ATELIER

ING.MILAN POUR PROJEKTOVÝ ATELIER ING.MILAN POUR PROJEKTOVÝ ATELIER e-mail: milanpour@seznam.cz, mobil: 605 531 718 Ing.Milan Pour, Haklova 1317, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, tel.493 621 251 autorizovaný inženýr ČKAIT 0600056 IČ: 16742613

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings PRESENTATION WP 5 TRNAVA 9.7.

Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings PRESENTATION WP 5 TRNAVA 9.7. Demonstration of energy efficiency and PRESENTATION WP 5 TRNAVA 9.7. 2013 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Demonstration of energy efficiency and

Více

Vítejte doma! Úvodní informace

Vítejte doma! Úvodní informace Vítejte doma! Úvodní informace červen 2016 Dobrý den, děkujeme za Vaši poptávku domu WOLF HAUS. Jsme společnost, která vyrábí a dodává dřevostavby na bázi celostěnových panelů. Náš rakouský koncern, jehož

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. ODRY správní území HEŘMÁNKY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. ODRY správní území HEŘMÁNKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODRY správní území HEŘMÁNKY okr. Nový Jičín II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Odry, stavební úřad obec

Více

Stavební úpravy a nástavba č. p. 1207 ve Dvoře Králové nad Labem PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavební úpravy a nástavba č. p. 1207 ve Dvoře Králové nad Labem PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název: Stavební úpravy a nástavba č. p. 1207 ve Dvoře Králové nad Labem St. p. č. 1421, k. ú. Dvůr Králové nad Labem Popis stavby: Investor se rozhodl pro kompletní rekonstrukci

Více

Elumaja obytný dům zítřka z Estonska

Elumaja obytný dům zítřka z Estonska Elumaja obytný dům zítřka z Estonska Ing. arch. Petr Novák Školitel: doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. Ústav navrhování 5 - FA VUT Brno Myšlenky a principy výstavby domů v pasivním či nulovém standardu

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Tvoříme klima pro budoucnost Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni Liberec, 26. 1. 2016 Jakub Horecký odbor obecné

Více

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI Darja Kubečková Skulinová 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou posuzování projektové dokumentace v oblasti stavebnictví a jejím vlivem na vady

Více

NEWSLETTER č. 3 V čem Vám CESBA může pomoci?

NEWSLETTER č. 3 V čem Vám CESBA může pomoci? Projekt CEC5 Cílem projektu CEC5 Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách je podpora zvyšování energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů

Více

AKCE: RD Radeč VYPRACOVAL: Ing. Michal Vysušil POLOŽKA: A - Průvodní zpráva DATUM: Červen 2015

AKCE: RD Radeč VYPRACOVAL: Ing. Michal Vysušil POLOŽKA: A - Průvodní zpráva DATUM: Červen 2015 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Druh stavby: Stupeň projektu: Účel stavby: Plánovaná obsazenost: RD Radeč novostavba rodinného domu parcela 214/1

Více

Stropy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace stropů

Stropy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace stropů Stropy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace stropů Lehký dřevěný strop Pro masivní dřevostavby, lehké dřevostavby, masivní zděné stavby Výhody Realizace tohoto stropu nejméně zatěžuje životní

Více

Návrh mateřské školy v Husově ulici. Architektonická soutěž, STUDIE DLE DOPLNĚNÉHO ZADÁNÍ 01/2015

Návrh mateřské školy v Husově ulici. Architektonická soutěž, STUDIE DLE DOPLNĚNÉHO ZADÁNÍ 01/2015 Návrh mateřské školy v Husově ulici Architektonická soutěž, STUDIE DLE DOPLNĚNÉHO ZADÁNÍ 01/2015 1.0 Úvod / Identifikační údaje stavby a bilance Název: Místo stavby : Zadavatel: Kontaktní osoba: Projektant:

Více

Západní Město pro 10 000 obyvatel Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 /10

Západní Město pro 10 000 obyvatel Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 /10 Západní Město pro 10 000 obyvatel Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 /10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet:

Více

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 028550 - cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: 26.9.2013 Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 028550 - cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: 26.9.2013 Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 2855 cbenergo s.r.o. České Budějovice Datum tisku: 26.9.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) Datum vypracování: 07 / 2012 OZNAČENÍ STAVBY A POZEMKU Název stavby: NOVÝ VSTUP DO OBJEKTU ŠILINGROVO

Více

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu stavební systém ze ztraceného bednění se skvělými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi (tepelný izolant integrovaný ve stěně) základem systému

Více

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU , směrnice EU Ing. František Plecháč 1 Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Architektura a pozemní stavitelství. Nízko energetické domy symbiosa s architekturou

Architektura a pozemní stavitelství. Nízko energetické domy symbiosa s architekturou Jiří Adámek Architecture And Structural Engineering Low - Energetic Houses - Connection With The Architecture 1. Introduction The article is absorbed in thought about the development of the low - energetic

Více

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům Leckdy se setkáme s představou, že nízkoenergetický dům je vlastně obyčejný dům s nějakým zateplením navíc. Vášnivé diskuse se vedou

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů

Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů Některé z těchto systémů jsou podobné klasickým konstrukcím, některé jsou zcela speciální. Důležité je, aby konstrukce splňovala požadavky kromě

Více

Vznik a množství srážek

Vznik a množství srážek ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Vznik a množství srážek Pro vznik srážek je důležitá teplota a tlak (nadmořská výška)

Více

REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI IX. celostátní odborná konference, 12.- 13. listopad 2013, Hradec Králové

REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI IX. celostátní odborná konference, 12.- 13. listopad 2013, Hradec Králové Akustický design III Dispozice a akustika, aneb chyby při projektování zhlediska akustiky Preferujeme ticho! REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI IX. celostátní odborná konference, 12.-

Více

Územní studie veřejného prostranství

Územní studie veřejného prostranství Územní studie veřejného prostranství Metodický návod pro pořízení a zpracování Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Obsah A Úvod... 1 A.1 Komu je metodický návod určen... 1 A.2 Kdo je autorem metodického

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ OPTIMALIZACE KOMŮRKOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY

ENVIRONMENTÁLNÍ OPTIMALIZACE KOMŮRKOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY ENVIRONMENTÁLNÍ OPTIMALIZACE KOMŮRKOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Ctislav Fiala, Petr Hájek 1 Úvod Optimalizace v environmentálních souvislostech se na přelomu tisíciletí stává významným nástrojem v oblasti

Více

Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov

Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. Mgr. Aleš Chamrád, LL.M. Mgr. Veronika Müller MT Legal s.r.o.,

Více

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace. Nová zelená úsporám

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace. Nová zelená úsporám Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace. Nová zelená úsporám 2. OBEC KOBEROVY 13 PASIVNÍCH DOMŮ Prohlídky vzorového domu a individuální konzultace po předchozí

Více

Svislé obvodové konstrukce nízkoenergetických a pasivních domů

Svislé obvodové konstrukce nízkoenergetických a pasivních domů Svislé obvodové konstrukce nízkoenergetických a pasivních domů Některé z těchto systémů jsou podobné klasickým konstrukcím, některé jsou zcela speciální. Důležité je, aby konstrukce splňovala požadavky

Více

TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY. 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů. Roman Šubrt a kolektiv.

TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY. 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů. Roman Šubrt a kolektiv. Roman Šubrt a kolektiv TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů Detail 43 Práh dveří na terasu stavitel Roman Šubrt a kolektiv TEPELNÉ MOSTY PRO

Více

Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Operační program životní prostředí. Nová zelená úsporám.

Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Operační program životní prostředí. Nová zelená úsporám. Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí Operační program životní prostředí Nová zelená úsporám Kotlíkové dotace Ing. arch. Pavel Koláček Témata I Rodinné domy Nová zelená úsporám II

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 005181 - Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: 21. 8. 2014. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 005181 - Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: 21. 8. 2014. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 5181 Ing.Jan Cikán Plzeň Datum tisku: 21. 8. 214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR

Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR Témata diplomových prací K126 v letech - Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) Anton Zdroje a základní formy financování stavebních projektů Porovnání nákladů životního cyklu stavby projektované standardní technologií

Více

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Petr Hájek Snaha o úsporu konstrukčních materiálů pocházejících z primárních surovinových zdrojů patří mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje.

Více

SEMINÁŘE STŘECHY FASÁDY IZOLACE

SEMINÁŘE STŘECHY FASÁDY IZOLACE SEMINÁŘE STŘECHY FASÁDY IZOLACE 2011 O seminářích Společnosti DEKTRADE, DEKPROJEKT a DEKMETAL spolu s Atelierem DEK a Expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR se rozhodly po dvouleté přestávce navázat na

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) Úvod do problematiky zemědělských staveb Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme

01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme 01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Radíme a vzděláváme Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům Prokopova 2120, 356 01 Sokolov Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu Předmětem projektové dokumentace je novostavba sportovního hřiště a novostavba hracího hřiště v areálu zahrady 2. ZŠ v Kolíně 2. 1.1 Použité podklady V projektu

Více

Ateliér Petra Hájka a Jana Šépky ČVUT FA letní semestr 2009. AKTUALIZACE PRO WORKSHOP Blok a silnice

Ateliér Petra Hájka a Jana Šépky ČVUT FA letní semestr 2009. AKTUALIZACE PRO WORKSHOP Blok a silnice Ateliér Petra Hájka a Jana Šépky ČVUT FA letní semestr 2009 AKTUALIZACE PRO WORKSHOP Blok a silnice Ateliér Petra Hájka a Jana Šépky vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Petr Hájek 737 239 672 Ing. akad.

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

heroal D 92 UD Systém domovních dveří

heroal D 92 UD Systém domovních dveří heroal D 92 UD Systém domovních dveří Dveřní systém Prvotřídní materiály, řešení technicky vybroušená do nejmenšího detailu a nepřeberné možnosti uspořádání charakterizují systémové technologie heroal.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

NÁVŠTĚVA. Dům. v Polabí 106 DŮM & ZAHRADA

NÁVŠTĚVA. Dům. v Polabí 106 DŮM & ZAHRADA Dům v Polabí 106 DŮM & ZAHRADA Dům s jezírkem na konci vsi, obklopen vrbami a břízami, vypadá jako by sem patřil odjakživa. Hmotová koncepce a velkorysé prosklení prozrazují, že se jedná o moderní stavbu.

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Školní č.p. 312 664 43 Želešice INVESTOR : PEGAS Investiční holding, s.r.o. Kamenná 835/13 639 00 Brno OBJEDNATEL : PEGAS Investiční holding,

Více

STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE

STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE STUPEŇ: STUDIE MÍSTO ZÁMĚRU: OBEC OSLAVICE, KRAJ VYSOČINA INVESTOR: OBEC OSLAVICE ZÁSTUPCE INVESTORA: Ing. PAVEL JANOUŠEK - starosta AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ:

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu "Budovy s takmer nulovou potrebou energie fikcia alebo blízka budúcnosť?" Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu Zdeněk Kaňa Ing. arch. David Vašíček Martin Jindrák

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Vývoj české metodiky. Czech methodology development

Vývoj české metodiky. Czech methodology development SBToolCZ Vývoj české metodiky Czech methodology development lokalizace GBTool a případové studie (2005) spolupráce na GBTool v rámci iisbe SBToolCZ 2007 pilotní verze české verze, testování na 12 případových

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Newsletter projektu CARBON DETECTIVES

Newsletter projektu CARBON DETECTIVES Číslo 3, únor 2012 Newsletter projektu CARBON DETECTIVES Právě se k vám dostal elektronický občasník projektu CARBON DETECTIVES, který vám poskytne informace o zajímavostech, novinkách a tipech převážně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Prostá: Compact, nikoli kámen. Dřevěná okna, nikoli hliníková. Jednoduchý vyzdívaný systém, nikoli sendvič. Bez klimatizace.

Prostá: Compact, nikoli kámen. Dřevěná okna, nikoli hliníková. Jednoduchý vyzdívaný systém, nikoli sendvič. Bez klimatizace. Anotace Radnice je úřadem městské části a sídlem rady města, deklaruje řád a demokracii. Není přepychovou budovou, která na první pohled upoutá svým leskem. Je tu pro všechny obyvatele, prostá, funkční

Více

Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program

Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program EFEKT 1 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA

Více

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA HELENA DOLEŽALOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Příspěvek je zaměřen na právní úpravu

Více