Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu"

Transkript

1 Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Mgr.Vlasta Mazánková Obsah sdělení Základní demografické ukazatele, vývoj Zdravotní stav, nejčastější příčiny nemocnosti a úmrtnosti Odchylky mezi pohlavími a věkovými skupinami Mezinárodní srovnání 1

2 Zdroje dat Národní zdravotnický informační systém ( Český statistický úřad ( Databáze MPSV, ČSSZ, MŠMT, Databáze WHO, OECD, Eurostatu,. Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 215 poroste, poté bude klesat Populace stárne, průměrný věk (39) poroste a v roce 23 může dosáhnout 46 let Vzestup porodnosti pokračuje, tento trend bude pravděpodobně ještě několik roků pokračovat Úmrtnost stagnuje (1,1); trend poklesu tohoto indikátoru se zpomalil 2

3 Hlavní rysy demografického vývoje (2) Také potratovost (UPT) stagnuje (25,4 tisíc) Zvyšuje se užívání antikoncepce Kojenecká úmrtnost stále klesá (3,1 promile), již nyní je na světové špičce Střední délka života opět vzrostla, u žen činí 79,9 let, u mužů 73,7 let (ve věku 65 let je to 18,2 a 15);trend vzestupu je u mužů prudší Zhruba 6-8 let života prožijeme v nemoci, ženy více než muži (zdroj SZO) Hlavní rysy demografického vývoje (3) Ve srovnání se zeměmi EU 15 má ČR vyšší úmrtnost a tím nižší střední délku života, naopak v kojenecké úmrtnosti jsme mezi špičkou Evropy i světa Indexem stáří patří ČR k evropskému průměru, postupně se však zařadí mezi země s nejstarším obyvatelstvem 3

4 Vývoj základních demografických ukazatelů na 1 obyvatel přirozený přírůstek živě narození zemřelí přirozený úbytek Vývoj základních demografických ukazatelů na 1 obyvatel 25 2 živě narození přirozený úbytek 15 přirozený přírůstek zemřelí

5 2 Vývoj počtu živě narozených celkem mimo manželství Podíl živě narozených mimo manželství (v %) v roce

6 Průměrný věk žen při porodu (rok 23, 24) Irsko Španělsko Nizozemsko Švédsko Finsko Francie Rakousko Česká republika Maďarsko Polsko Slovensko Lotyšsko Rumunsko Ukrajina při porodu při prvním porodu Bulharsko Vývoj indexu stáří (65+/(-14)*1 64,3 66,8 69,6 72,5 75,3 78,1 8,6 83,1 85,5 87, 89,2 91,6 94, 97, ,2 12,4 6

7 Index stáří Albánie (24) Irsko (26) Island (26) Norsko (25) Francie (25) Česká republika (26) Slovinsko (26) Lotyšsko (26) Bulharsko (24) Řecko (26) Itálie (23) Německo (26)

8 Věková struktura obyvatelstva (v %) Albánie (24) 26,9 64,9 8,2 Island (26) 21,5 66,9 11,6 Irsko (26) 2,4 68,6 11, Norsko (25) 19,6 65,6 14,7 Francie (25) 18,4 65,2 16,4 Česká republika (26) 14,5 71,2 14,3 Řecko (26) 14,3 67,2 18,5 Itálie (23) 14,2 66,7 19,1 Lotyšsko (26) 14,1 68,9 17, Německo (26) 14,1 66,6 19,3 Slovinsko (26) 14, 7,2 15,8 Bulharsko (24) 14, 68,9 17,1 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% - 14 let let 65 + let Vývoj počtu potratů (v tisících) Potraty celkem UPT Samovolné potraty Mimoděložní těh. a ostatní potraty Pozn. do roku 2 potraty pouze za české občanky, od roku 21 včetně potratů cizinek

9 6, 5, 4, hormonální nitroděložní Procento žen ve věku let užívajících antikoncepci 3, 2, 1,, 13, Vývoj úmrtnosti (na 1 obyvatel) , muži 12,5 ženy 12, 11,5 11, 1,5 1, 9, celkem

10 Vývoj struktury úmrtí podle hlavních tříd příčin smrti (v % ) Nemoci oběhové Novotvary Poranění a otravy Nemoci dýchací Nemoci trávicí Úmrtnost na nemoci oběhové na 1 mužů nemoci oběhové ICHS cévní onemocnění mozku

11 Úmrtnost na nemoci oběhové na 1 žen Zemřelí muži 27 nemoci oběhové ICHS cévní onemocnění mozku Struktura zemřelých podle příčin smrti - muži nemoci oběhové 44,7% nemoci dýchací 5,9% nemoci trávicí 5,1% zhoubné novotvary 28,8% ostatní 7,5% poranění a otravy 8,% 11

12 Zemřelí ženy 27 Struktura zemřelých podle příčin smrti - ženy nemoci oběhové 55,7% nemoci trávicí 3,9% poranění a otravy 3,6% nemoci dýchací 5,% ostatní 8,3% zhoubné novotvary 23,5% Zemřelí podle příčin a věku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % MUŽI Novotvary Nemoci oběhové Nemoci dýchací Nemoci trávicí Vnější příčiny Ostatní 12

13 Zemřelí podle příčin a věku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ŽENY Novotvary Nemoci oběhové Nemoci dýchací Nemoci trávicí Vnější příčiny Ostatní Standardizovaná úmrtnost mužů ve vybraných státech podle příčin smrti (na 1 mužů) Standardizovaná úmrtnost žen ve vybraných státech podle příčin smrti (na 1 žen) Rusko (26) Bělorusko (25) Ukrajina (26) Lotyšsko (26) Litva(26) Estonsko (25) Maďarsko (25) Bulharsko (24) Rumunsko (26) Slovensko (25) Polsko (26) Chorvatsko (26) Česká republika (25) Slovinsko (26) Portugalsko (24) Finsko (26) ČR Rusko (26) Ukrajina (26) Bělorusko (25) Bulharsko (24) Rumunsko (26) Lotyšsko (26) Maďarsko (25) Litva (26) Slovensko (25) Estonsko (25) Česká republika (25) Chorvatsko (26) Polsko (26) Malta (25) Řecko (26) Portugalsko (24) ČR Lucembursko (25) Malta (25) Itálie (23) Německo (26) Španělsko (25) Francie (25) Irsko (26) Rakousko (26) Nizozemsko (26) Řecko (26) Spojené království (26) Norsko (25) Švédsko (25) Švýcarsko (25) Island (26) zhoubné novotvary nemoci oběhové vnější příčiny ostatní Spojené království (26) Slovinsko (26) Nizozemsko (26) Irsko (26) Lucembursko (25) Německo (26) Norsko (25) Švédsko (25) Island (26) Itálie (23) Rakousko (26) Finsko (26) Španělsko (25) Francie (25) Švýcarsko (25) zhoubné novotvary nemoci oběhové vnější příčiny ostatní

14 9. Standardizovaná úmrtnost žen ve vybraných státech podle příčin smrti (na 1 osob) Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové (na 1 osob) Rusko (25) Ukrajina (25) Bělorusko (25) Rumunsko (24) Bulharsko (24) Lotyšsko (25) Maďarsko (25) Litva (25) Slovensko (25) Estonsko (25) Chorvatsko (25) Česká republika (25) Polsko (25) Slovinsko (25) Spojené království (24) Řecko (25) Malta (25) Nizozemsko (24) Portugalsko (24) Irsko (25) Německo (24) Lucembursko (25) Rakousko (25) Norsko (24) Švédsko (24) Finsko (25) Island (25) Španělsko (24) Švýcarsko (24) Francie (24) ČR Rusko (25) Ukrajina (25) Bělorusko (25) Bulharsko (24) Lotyšsko (25) Rumunsko (24) Litva (25) Estonsko (25) Maďarsko (25) Slovensko (25) Chorvatsko (25) Česká republika (25) Polsko (25) Slovinsko (25) Řecko (25) Finsko (25) Malta (25) Německo (24) Rakousko (25) Spojené království (24) Švédsko (24) Irsko (25) Lucembursko (25) Portugalsko (24) Norsko (24) Nizozemsko (24) Island (25) Švýcarsko (24) Španělsko (24) Francie (24) ČR muži ženy Zhoubné novotvary Nemoci oběhové Vnější příčiny Ostatní Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové (na 1 osob) Ukrajina (26) Rusko (26) Bělorusko (25) Bulharsko (24) Lotyšsko (26) Litva (26) Rumunsko (26) Estonsko (25) Maďarsko (25) Slovensko (25) Česká republika (25) Chorvatsko (26) Polsko (26) Slovinsko (26) Malta (25) Finsko (26) Řecko (26) Německo (26) Rakousko (26) Švédsko (25) Lucembursko (25) Portugalsko (24) Itálie (23) Irsko (26) Spojené království (26) Norsko (25) Island (26) Nizozemsko (26) Švýcarsko (25) Španělsko (25) muži ženy

15 25 na 1 živě narozených Vývoj úmrtnosti dětí ve věku do 1 roku dnů -27 dnů Průměr kojenecké úmrtnosti v období

16 14, Kojenecká úmrtnost 12, 1, Průměr EU (25) 8, 6, 4, 2,, I s l a n d ( 2 6 ) Š v é d s k o ( 2 5 ) F i n s k o ( 2 6 ) N o r s k o ( 2 5 ) Č e s k á r e p u b l i k a ( 2 6 ) S l o v i n s k o ( 2 6 ) F r a n c i e ( 2 5 ) R a k o u s k o ( 2 6 ) Ř e c k o ( 2 6 ) I r s k o ( 2 6 ) Š p a n ě l s k o ( 2 5 ) N ě m e c k o ( 2 6 ) Š v ý c a r s k o ( 2 5 ) N i z o z e m s k o (2 6 ) S p o j e n é k r á l o v s t v í ( 2 6 ) P o l s k o ( 2 6 ) M a ď a r s k o ( 2 5 ) S l o v e n s k o ( 2 5 ) A l b á n i e ( 2 4 ) R u s k o ( 2 6 ) B u l h a r s k o ( 2 4 ) R u m u n s k o ( 2 6 ) Vývoj střední délky života při narození ženy muži

17 Střední délka života při narození Island (26) Švýcarsko (25) Kypr (26) Švédsko (25) Norsko (25) Nizozemsko (26) Řecko (26) Irsko (26) Spojené království (26) Rakousko (26) Itálie (23) Malta (25) Německo (26) Španělsko (25) Lucembursko (25) Francie (25) Finsko (26) Portugalsko (24) Slovinsko (26) Česká republika (26) Chorvatsko (26) Polsko (26) Slovensko (25) Rumunsko (26) Bulharsko (24) Maďarsko (25) Estonsko (25) Lotyšsko (26) Litva (26) Bělorusko (25) Ukrajina (26) Rusko (26) muži ženy 55, 6, 65, 7, 75, 8, 85, "Zdravá" střední délka života při narození (rok 22) Island Švédsko Švýcarsko Itálie Norsko Španělsko Německo Francie Rakousko Řecko Spojené království Finsko Dánsko Portugalsko Slovinsko Česká republika Polsko Slovensko Bulharsko Maďarsko Rumunsko Ukrajina Rusko muži ženy 5, 55, 6, 65, 7, 75, 8, 85, 17

18 7, % Vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti 6, % 5, % 4, % 3, % pro úraz pro nemoc 2, % 1, %, % , Vývoj průměrného trvání 1 případu ukončené pracovní neschopnosti ve dnech 35, muži ženy 3, 25, 2, 15,

19 Vývoj průměrného trvání 1 případu PN ve dnech Celkem muži Nemoci oběhové muži Celkem ženy Nemoci oběhové ženy Struktura počtu ukončených případů pracovní neschopnosti podle kapitol MKN-1 v roce 27 ostatní 18,5% nemoci dýchací 41,4% poranění a otravy 11,% nemoci močové a pohlavní 4,% nemoci svalové a kosterní 18,5% nemoci trávicí 6,6% 19

20 Pracovní neschopnost 27 ukončené případy Struktura UPPN podle příčin - muži Nemoci dýchací 4,4% Struktura UPPN podle příčin - ženy Nemoci močové a pohlavní 1,6% ostatní 12,1% Nemoci dýchací 42,6% Nemoci trávicí 6,9% Poranění a otr. a n.j.násl.vněj.příčin 15,5% Nemoci oběhové 3,3% Nemoci sval.a kost.sous.a poj.tkáně 2,2% Nemoci močové a pohlavní 6,5% Nemoci trávicí 6,3% Poranění a otr.a n.j.násl.vněj.příčin 6,4% Nermoci sval.a kost.sous.a poj.tkáně 16,7% Nemoci oběhové 2,5% ostatní 19,% Pracovní neschopnost 27 prostonané dny Struktura dnů PN podle příčin - muži XIV. Nemoci močové a pohl. 1,7% XI. Nemoci trávicí 5,7% IX. Nemoci oběhové 7,6% ostatní 15,1% XIX. Vnější příčiny 2,7% XIII. Nemoci svalové a kost. 29,6% X. Nemoci dýchací 19,6% XIV. Nemoci močové a pohl. 5,5% XI. Nemoci trávicí 4,3% IX. Nemoci oběhové 3,9% XIX. Vnější příčiny 8,3% Struktura dnů PN podle příčin - ženy ostatní 32,2% XIII. Nemoci svalové a kost. X. Nemoci 25,9% dýchací 19,9% 2

21 Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce Práce neschopní podle intervalu délky trvání pracovní neschopnosti PN a vybraných kapitol MKN-1 v roce až a více Nemoci dýchací Nemoci svalové a kosterní Poranění a otravy Nemoci trávicí 21

22 Vývoj počtu případů a prostonaných dnů pro nemoci oběhové pracovní neschopnost UPPN případy - M případy - Ž trvání - M trvání - Ž Příčiny invalidity Nově přiznané plné invalidní důchody se v roce 26 zvýšily na 24 27, z toho muži a ženy 9 64 Částečné invalidní důchody činily , muži a ženy Nejčastější příčiny plné inval.:svalová a kosterní soustava, novotvary, duševní poruchy a oběhová soustava (podle pohlaví se pořadí trochu liší, stejně tak i u částečné invalidity) 22

23 Vyplácené invalidní důchody V roce 26 bylo celkem vypláceno plných a částečných invalidních důchodů, největší podíl je ve věku let Muži převažují u částečných důchodů (ž ),u plných důchodů jsou jen mírně nižší než ženy (m , ž ) Invalidizace muži MUŽI plné důchody 17% 19% částečné důchody 26% Nemoci svalové a kosterní Novotvary 6% 4% 7% 4% 42% Nemoci oběhové Poruchy duševní a chování Nemoci nervové 12% 7% 16% 5% 17% Vnější příčiny, poranění a otravy ostatní 18% Přiznané invalidní důchody Nemoci oběhové Celkem částečné plné n. oběh. s

24 Invalidizace ženy Přiznané invalidní důchody Celkem n. oběh. s. částečné plné % plné důchody 15% 18% částečné 28% ŽENY Nemoci svalové a kosterní Novotvary 5% 3% Nemoci oběhové 6% 45% Poruchy duševní a chování 12% 18% 6% 7% 1% 24% Nemoci nervové Vnější příčiny, poranění a otravy ostatní nemoci oběhové na 1 obyvatel Vývoj počtu hlášených onemocnění TBC recidivy dýchacího ústrojí jiná nově zjištěné

25 Incidence tuberkulózy na 1 obyvatel (rok 26) Island Řecko Finsko Švédsko Norsko Německo Nizozemsko Dánsko Švýcarsko Itálie Francie Česká republika Irsko Belgie Slovinsko Rakousko Slovensko Spojené království Průměr EU Maďarsko Španelsko Polsko Portugalsko 8 Vývoj počtu léčených diabetiků podle druhu léčby v tisících jen dietou PAD 1 inzulínem (vč. kombinací)

26 Vývoj počtu živě narozených s VV podle pohlaví na 1 živě narozených celkem dívky chlapci Struktura vrozených vad u živě narozených, chlapci Ostatní 39, % Q2-Q26 Vrozené vady srdeční celkem 32,7 % Q9 Downův syndrom,8 % Q54 Hypospadie 1,9 % Q35 Rozštěp patra 1, % Q65 Vrozené deformity kyčle,8 % Q62 Vr.obst.def.ledv. pán.a VV moč. 6, % Q53 Nesestouplé varle 8,8 % 26

27 Struktura vrozených vad u živě narozených, dívky Ostatní 35,6 % Q2-Q26 Vrozené vady srdeční celkem 47, % Q9 Downův syndrom 1,3 % Q35 Rozštěp patra 1,7 % Q65 Vrozené deformity kyčle 3,5 % Q62 Vr.obst.def.ledv. pán.a VV moč. 3,6 % Q66 Vrozené deformity nohou 7,3 % Vývoj standard. incidence novotvarů (C-C97, D-D9) a standard. úmrtnosti na zhoubné novotvary (C-C97) na 1 mužů / žen evropského standardu standardizovaná incidence - muži standardizovaná úmrtnost - muži standardizovaná incidence - ženy standardizovaná úmrtnost - ženy 27

28 Incidence zhoubných novotvarů na 1 obyvatel Ukrajina (26) Rusko (26 ) Bulharsko (26) Slovensko (23) Nizozemsko (23 ) Rakousko (24 ) Spojené království (23) Finsko (25) Norsko (25) Slovinsko (24) Švédsko (24) Dánsko (23) Č eská republika (24) Maď arsko (26 ) Incidence ZN u mužů a žen v roce 25 podle vybraných podkapitol MKN-1 Diagnóza (MKN-1) celkový počet Muži na 1 mužů v % z celku Diagnóza (MKN-1) celkový počet Ženy na 1 žen v % z celku C43-C44 ZN kůže ,7 26, C43-C44 ZN kůže ,3 25,8 C15-C26 ZN trávicího ústrojí , 21,7 C15-C26 ZN trávicího ústrojí ,9 17,2 C6-C63 ZN m. pohl. orgánů ,4 14,6 C5 ZN prsu ,5 16, C3-C39 ZN dýchací ,2 14,1 C51-C58 ZN ž. pohl. orgánů ,9 12,3 C64-C68 ZN močového ústrojí ,1 1,1 D-D9 Novotvary in situ , 8, C-C97, D-D ,7 1, C-C97, D-D ,5 1, C-C97, D-D9 bez dg. C ,9 76,4 C-C97, D-D9 bez dg. C ,9 76,9 Zdroj: Národní onkologický registr 28

29 Incidence ZN u mužů a žen v roce 25 podle nejčetnějších diagnóz (dle MKN-1) Diagnóza celkový počet Muži na 1 mužů v % z celku Diagnóza celkový počet Ženy na 1 žen v % z celku C44 Jiný ZN kůže ,8 23,6 C44 Jiný ZN kůže ,6 23,1 C61 ZN prostaty ,1 13,2 C5 ZN prsu ,5 16, C34 ZN průdušky a plíce ,6 12,6 C18 ZN tlustého střeva ,8 5,6 C18 ZN tlustého střeva ,5 7,1 C54 ZN těla děložního ,2 5, C67 ZN močového měchýře ,6 5, D6 Ca in situ hrdla děložního ,7 5, C64 ZN ledviny mimo pánvičku ,9 4,7 C34 ZN průdušky a plíce ,8 4,7 C2 ZN konečníku ,6 3,9 C56 ZN vaječníku ,4 3,2 C16 ZN žaludku ,4 2,5 C64 ZN ledviny mimo pánvičku ,3 2,9 C25 ZN slinivky břišní 91 18,1 2,4 C53 ZN hrdla děložního ,1 2,9 C43 Zhoubný melanom kůže ,9 2,4 C43 Zhoubný melanom kůže 93 17,7 2,7 C18-C21 ZN kolorekta ,1 12,9 C18-C21 ZN kolorekta ,7 9,3 C33-C34 ZN průdušnice a plic ,8 12,6 C33-C34 ZN průdušnice a plic ,8 4,7 C64-C68 ZN močového ústrojí ,1 1,1 C64-C68 ZN močového ústrojí ,8 5,1 C-C97, D-D ,7 1, C-C97, D-D ,5 1, C-C97, D-D9 bez dg. C ,9 76,4 C-C97, D-D9 bez dg. C ,9 76,9 Zdroj: Národní onkologický registr 1 Vývoj incidence ZN kolorekta 1 6 Vývoj Vývoj úmrtnosti na ZN ZN kolorekta muži (evropský standard) ženy (evropský standard) muži muži (evropský (evropský standard) ženy ženy (evropský standard) Zdroj: Národní onkologický registr Zdroj: ČSÚ Pozn.: Věkově standardizovaná incidence a úmrtnost podle evropského standardu na 1 obyvatel 29

30 1 Vývoj incidence a úmrtnosti na vybrané diagnózy u žen incidence ZN hrdla děložního mortalita ZN hrdla děložního incidence ZN prsu mortalita ZN prsu Zdroje: Národní onkologický registr a ČSÚ Pozn.: Věkově standardizovaná incidence a úmrtnost podle evropského standardu na 1 obyvatel 1 Vývoj incidence a úmrtnosti na vybrané diagnózy u mužů incidence ZN močového ústrojí mortalita ZN močového ústrojí 2 incidence ZN prostaty mortalita ZN prostaty Zdroje: Národní onkologický registr a ČSÚ Pozn.: Věkově standardizovaná incidence a úmrtnost podle evropského standardu na 1 obyvatel 3

31 Vývoj počtu nově hlášených případů karcinomu tlustého 6 střeva podle klinického stadia (ženy) stadium 1 stadium 2 stadium 3 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr Vývoj počtu nově hlášených případů ZN slinivky břišní podle klinického stadia (ženy) stadium 1 stadium 2 stadium 3 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr 31

32 Vývoj počtu nově hlášených případů ZN průdušky a plic podle klinického stadia (muži) stadium 1 stadium 2 stadium 3 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr Vývoj počtu nově hlášených případů zhoubného melanomu podle klinického stadia (muži) stadium 1 stadium 2 stadium 3 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr 32

33 Vývoj počtu nově hlášených případů karcinomu prsu podle klinického stadia (ženy) 25 2 stadium 1 15 stadium 2 stadium 3 1 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr Vývoj počtu nově hlášených případů ZN prostaty podle klinického stadia (muži) 25 2 stadium 1 15 stadium 2 stadium 3 1 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr 33

34 Vývoj pětiletého přežívání u osob s diagnostikovaným zhoubným novotvarem Relativní pravděpodobnost přežití 5ti let v % - muži období diagnózy diagnóza ZN žaludek tl.střeva slinivka plíce hrtan melonom prostata moč. měch ,6 18,2 2,5 3,3 27,1 31,9 28,5 28, ,7 46,4 4,1 8,7 49,5 74,7 69,4 7,6 Relativní pravděpodobnost přežití 5ti let v % - ženy období diagnózy diagnóza ZN žaludek tl.střeva játra plíce prs melanom hrdlo děl. tělo děl ,6 17,7 2,4 2,8 38,6 42, 4,5 46, ,5 48,5 9,9 11,5 76,7 83,6 66,6 78,9 Pozn.: relativní míra přežívání -ukazatel přežívání, který vypovídá o pravděpodobnosti přežití v daném časovém intervalu (například pět let) ve srovnání s přežíváním člověka stejného věku a pohlaví bez tohoto onemocnění Souhrnně trend ZN Klesající úmrtnost na zhoubné novotvary Zvyšující se výskyt zhoubných novotvarů v populaci Výskyt ZN převážně u osob vyšších věkových skupin Odlišné zastoupení klinického stadia u jednotlivých lokalizací Zvyšující se pravděpodobnost přežití pro osoby se zhoubným novotvarem 34

35 Zhoubný nádor je příčinou 27% úmrtí v ČR Česká republika je přes zlepšující se péči a pravděpodobnost přežití stále na předních místech světových tabulek o výskytu i úmrtí na zhoubné novotvary Kromě jiného zhoubného novotvaru kůže je u nás nejvíce nádorů prsu, prostaty, plic a kolorekta, podle pohlaví se lokalizace liší Délka přežívání po dg ZN závisí na stadiu, ve kterém byl zachycen Nejčastější příčiny (třídy MKN-1) úmrtnosti, pracovní neschopnosti a hospitalizace (r. 27) a prevalence nejčastějších chronických onemocnění ze šetření HIS CR 22 Úmrtnost Pracovní neschopnost Hospitalizace Šetření HIS 22 Muži nemoci oběhové nemoci dýchací nemoci oběhové hypertenzní choroba novotvary nemoci svalové a kosterní s. poranění a otravy chronické onemocnění páteře výhřez ploténky poranění a otravy poranění a otravy nemoci trávicí artróza / artritida nemoci dýchací nemoci trávicí novotvary alergie Ženy nemoci oběhové nemoci dýchací nemoci oběhové hypertenzní choroba novotvary nemoci svalové a kosterní s. těhotenství, porod, šestinedělí artróza / artritida nemoci dýchací nemoci močové a pohlav. s. faktory ovlivňující zdravot. stav chronické onemocnění páteře a kontakt se zdr. službami výhřez ploténky nemoci trávicí poranění a otravy nemoci močové a pohlav. s. migréna, bolest hlavy 35

36 Prevalence jednotlivých chronických onemocnění v posledních 12 měsících astma alergie cukrovka šedý zákal vysoký krevní tlak srdeční záchvat mozková mrtvice chronická bronchitida artróza/artritida osteoporóza žaludeční/dvanáct. vřed zhoubný nádor migréna chronická úzkost a deprese chronické onem.páteře žlučové kameny, zánět chronické onem.ledvin chronický zánět moč.měchýře onem.štítné žlázy jaterní nemoci potíže se střevy chronické onem.kůže ostatní nemoci muži ženy % 5% 1% 15% 2% 25% Odlišnosti skupin obyvatel muži ženy Ženy žijí déle nežmuži o 6,5 roku Ženy hodnotí svůj zdravotní stav hůře a jsou častěji a déle v pracovní neschopnosti, více navštěvují lékaře Zdravá střední délka života žen je kratší o 1%, mužů o 8,7% než celková 36

37 Odlišnosti skupin obyvatel muži ženy Psychickými poruchami trpí více ženy V sebevražednosti mají muži vyšší podíl, činí 8% Ženy mají o 15% více diabetu Úrazovost mužů je výrazně vyšší Odlišnosti skupin obyvatel děti (-14) Děti tvoří 14,2 % populace ČR Nejvíce jsou dispenzarizovány pro nemoci dýchací, poruchy vidění, kožní problémy- zejména alergie Starší děti mají už i nemoci pohyb.aparátu 4% dětí se rodí s vrozenou vadou, zejména srdce 37

38 Odlišnosti skupin obyvatel věková kategorie 65+ Senioři tvoří 14,6% populace ČR Představují více než 5% onemocnění u zhoubných novotvarů, ICHS, cévního onemocnění mozku Nejčastější další nemoci hypertenze, diabetes, dýchací ústrojí, šedý zákal, glaukom Odlišnosti skupin obyvatel regiony Standardizovaná úmrtnost je nejnižší v Praze a nejvyšší v Ústeckém kraji Podíl výskytu jednotlivých zdravotních problémů se v krajích liší Podrobnější údaje-publikace ÚZIS Vybrané ukazatele zdrav.statistiky... kraje, ročenka a další na 38

39 1. Závěr shrnutí V kojenecké úmrtnosti má ČR špičkové výsledky Dospělou populaci nejvíce ohrožují srdečně-cévní nemoci a zhoubné nádory Infekční nemoci nelze podceňovat, přestože nejsou největší současnou hrozbou Tuberkulóza stále mírně klesá V populaci výrazně roste výskyt diabetu 2. Závěr shrnutí Zvyšuje se výskyt alergických onemocnění V celé populaci vzrůstají potíže pohybového aparátu, psychická onemocnění Nemoci dýchacího ústrojí, zejména u dětí a seniorů zapřičiňují velkou část nemocnosti Významné odlišnosti jsou mezi pohlavími a věkovými skupinami 39

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015 Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 215 Zpracovatelský tým: PhDr. Alena Riegerová předsedkyně pracovní skupiny pro realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK Ing.

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

Tabulka 3.1: Výdaje na zdravotní péči podle diagnóz v mil. Kč

Tabulka 3.1: Výdaje na zdravotní péči podle diagnóz v mil. Kč 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Největší podíl na financování zdravotní péče 77,1% - připadá na zdravotní pojišťovny. Zdravotní péče je v našem systému hrazená převážně z veřejného zdravotního pojištění

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 12.9.2003 Činnost odborných léčebných ústavů v roce 2002 K 31.12.2002 bylo v Moravskoslezském

Více

Zemřelí 2005. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2005. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2005 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Hodnocení zdravotního stavu

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Hodnocení zdravotního stavu Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 část 2. Hodnocení zdravotního stavu Vybrané ukazatele demografické a zdravotní statistiky Odborná zpráva za

Více

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení:

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic FL - Companies engaged in online activities CZ A Prodává Vaše společnost na internetu anebo využívá

Více

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK V roce 2004 byla vyvinuta jednoduchá aplikace, sloužící studentům amerického Harvardu ke sdílení informací a komunikaci. Díky obrovské popularitě se již po pár týdnech

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

TÉMATA. Rozdělení křesel v Evropském parlamentu pro období 2009-2014. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut

TÉMATA. Rozdělení křesel v Evropském parlamentu pro období 2009-2014. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut VYBRANÁ TÉMATA Rozdělení křesel v Evropském parlamentu pro období 2009-2014 (17/2007) Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Vybraná témata 17/2007 září

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý PIRLS 2011 & TIMSS 2011 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Oba projekty organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA se sídlem v Amsterodamu. Do šetření PIRLS 2011 se zapojilo celkem 45 zemí, šetření

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

EVROPA OPAKOVÁNÍ. 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je. a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo

EVROPA OPAKOVÁNÍ. 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je. a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo EVROPA OPAKOVÁNÍ 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo 2. Které země jsou známé vývozem ovoce, zeleniny, vína, rybích výrobků? a) Portugalsko, Španělsko, Itálie,

Více

Tab. F.17. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1932

Tab. F.17. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1932 ZEMŘELÝCH CELKEM lékař 4 613 4 384 1 742 1 450 534 520 211 212 257 241 247 246 192 210 222 252 335 354 873 899 nelékař 2 661 2 694 1 262 1 070 346 333 109 124 52 112 71 108 56 98 66 144 177 231 522 474

Více

Metodické pokyny Obsah

Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny... 1 1. Úvod... 2 2. Definice... 2 2.1. Zahrnutí příjemci... 2 2.2. Kategorie plnění... 2 2.2.1. Plnění poskytovaná zdravotnickým odborníkům... 2 2.2.2. Plnění poskytovaná

Více

PROGRAM ZDRAVÍ 2020 PRO KRAJ VYSOČINA

PROGRAM ZDRAVÍ 2020 PRO KRAJ VYSOČINA ZDRAVÝ KRAJ VYSOČINA PROGRAM ZDRAVÍ 2020 PRO KRAJ VYSOČINA Střednědobý plán pro období 2016-2020 ZPRACOVATELÉ: Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územní plánování Ing. Petr

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 61.020 Červen 2014 Označování velikosti oblečení Část 3: Tělesné rozměry a intervaly ČSN EN 13402-3 80 7035 Size designation of clothes Part 3: Body measurements and intervals

Více

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny ZAMYŠLENÍ NAD TĚHOTENSTVÍM A PORODEM Jaký věk ženy je nejvhodnější pro otěhotnění? Ve kterém věku je plodnost žen a mužů největší? Pečujte o správnou tělesnou hmotnost Co je to neplodnost a jak často se

Více

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM IRDRG název 00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 00021 TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 00022 TRANSPLANTACE JATER

Více

Tab. F.20. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935

Tab. F.20. Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935 ZEMŘELÝCH CELKEM lékař 4 629 4 430 1 500 1 310 518 485 257 242 250 207 233 285 212 239 263 260 358 388 1 038 1 014 nelékař 2 223 2 133 895 648 303 249 120 134 44 60 60 94 44 95 86 146 155 232 516 475 I.

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Eviden ní štítek Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Tato žádost slouží pro ú ely ur ení p íslušnosti k právním

Více

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů LEGISLATIVA při provozování silniční dopravy Vnitrostátní předpisy: zákon č.111/1994 Sb. č. 478/2000 Sb. č. 522/2006 Sb. č. 122/2014 Sb. č. 175/2000 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem TopLine L

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem TopLine L TopLine L Kování TopLine L suverénně demonstruje působivé výhody posuvných dveří. Tvůrčí svoboda a snadná montáž představují cenné výhody již ve fázi návrhu skříně. V praxi se TopLine L osvědčuje jako

Více

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace 23/ Přepravní výkony osobní a nákladní dopravy KLÍČOVÁ OTÁZKA Jak se vyvíjejí charakteristiky dopravy v ČR a na ně navázané zátěže životního prostředí z dopravy? KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Celkové přepravní výkony

Více

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči Svazek 1 Tabelární seznam nemocí KAPITOLA XXI Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 Z99) Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.120 Září 2013 Krmiva Pokyny pro přípravu vzorku ČSN EN ISO 6498 46 7004 idt ISO 6498:2012 Animal feeding stuffs Guidelines for sample preparation Aliments des animaux Lignes

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls42748/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls42748/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls42748/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Monkasta 10 mg potahované tablety pro dospělé a dospívající od 15 let věku montelukastum

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 OBECNÉ INFORMACE O KONZULTACI Evropská komise tuto veřejnou konzultaci pořádá s cílem zjistit, jak rychlé a jak kvalitní internetové

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Pavlína Kyjovská 386415

Pavlína Kyjovská 386415 Pavlína Kyjovská 386415 patří mezi klasické narkomanie, vytváří typické farmakologické i psychické závislosti Farmakologicky účinnou látkou je alkaloid nikotin (obsažen v tabáku). Na nervový systém může

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Libereckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Libereckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Libereckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje řadu

Více

Novotvary v České republice - rok 2002 1)

Novotvary v České republice - rok 2002 1) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24.11.24 Novotvary v České republice - rok 22 1) V roce 22 bylo hlášeno u mužů 32 551 zhoubných novotvarů a novotvarů

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Lutinus 100 mg vaginální tablety Progesteronum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Lutinus 100 mg vaginální tablety Progesteronum Sp.zn.sukls30449/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Lutinus 100 mg vaginální tablety Progesteronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

E. Přihlášky vynálezů patenty

E. Přihlášky vynálezů patenty 69 E. Přihlášky vynálezů patenty Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti VaV. Současně se v úvahu bere omezenost vypovídací schopnosti

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie C okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení 1) Vyplňte tabulku podle následujících pokynů: Osm očíslovaných

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 zákona č. 105/2016, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody 3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody Přirozená měna obyvatel je základem demografických procesů ve smyslu bilance živě narozených a zemřelých. Pokud se zaměříme na přirozený přírůstek, resp. úbytek obyvatel

Více

MANIFEST PROGRAMU ERASMUS

MANIFEST PROGRAMU ERASMUS SILA, KTERÁ MENI terciárni VZDELÁVÁNI STAViME NA ZKUsENOSTECH Z PROGRAMU ERASMUS ODSTRAnOVÁNi BARIÉR V CELÉ EVROPe UTVÁrENi NOVyCH CEST KE VZDeLÁNi A VIRTUÁLNi VyMeNY MANIFEST PROGRAMU ERASMUS VyMeNNÉ

Více

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash FL A B Země FL B C Číslo rozhovoru FL C NACE Kód NACE (Informace o

Více

Termín pro souhrn metod, které dočasně chrání před početím. Vypracovaly: Jana Borkovcová Veronika Grulichová

Termín pro souhrn metod, které dočasně chrání před početím. Vypracovaly: Jana Borkovcová Veronika Grulichová Antikoncepce = kontracepce Termín pro souhrn metod, které dočasně chrání před početím Vypracovaly: Jana Borkovcová Veronika Grulichová Základní rozdělení Hormonální 1. kombinovaná orální kontaceptiva 2.

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2005 ve statistických údajích Červenec 2006 Pokud není uvedeno jinak, uvedené údaje jsou za Českou republiku za

Více

kové politiky Euro Forum, 21. června 2004 Údaje s laskavým svolením m I n f o p h a r m

kové politiky Euro Forum, 21. června 2004 Údaje s laskavým svolením m I n f o p h a r m Základní teze lékovl kové politiky Euro Forum, 21. června 2004 Ivo Žídek Údaje s laskavým svolením m I n f o p h a r m Úvodem Léková politika je součást stí zdravotní politiky Obecně neexistuje optimáln

Více

Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005

Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005 Generali Investiční a Life (Plus) Aleš Náhlík, 2005 Nedávno jsme přinesli popis pojištění Flexi od Pojišťovny České spořitelny. Naproti sobě stály dvě varianty s garantovaným výnosem (vznikla jako první)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.180 Květen 2012 Dekorační tapety Forma rolí a desek ČSN EN 15102+A1 50 3410 Decorative wall coverings Roll and panel form Revetements muraux décoratifs Rouleaux et panneaux

Více

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie Spirometrie Spirometrie je funkční vyšetření plic, které má důležitou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Spirometrie je indikována především u přetrvávajícího kašle, dušnosti nebo u

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.190 Listopad 2012 Výrobky pro péči o dítě Dětské kočárky Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení ČSN EN 1888 94 3412 Child care articles Wheeled child conveyances Safety requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 Říjen 2010 Netopené tlakové nádoby Část 5: Kontrola a zkoušení ČSN EN 13445-5 69 5245 Unfired pressure vessels Part 5: Inspection and testing Récipients sous pression

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 4.6.2002 Demografická situace v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Počet obyvatel

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu Alopecie (plešatost) Ztráta vlasů známá jako plešatost je poměrně obvyklá. Projevuje se postupným řídnutím vlasového porostu až jeho rozsáhlou ztrátou. Můžeme ztratit 20-60 vlasů a může to být stav normální.

Více

Pohlavní styk EREKCE orgasmus EJAKULACÍ Oplození vajíčka TĚHOTENSTVÍ

Pohlavní styk EREKCE orgasmus EJAKULACÍ Oplození vajíčka TĚHOTENSTVÍ Těhotenství a vývin člověka Pohlavní styk Při pohlavním styku neboli souloži (koitu) dochází ke spojení pohlavních orgánů muže a ženy. Při pohlavním vzrušení nastává u muže EREKCE penisu (ztopoření) v

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 Květen 2012 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Stanovení postupu svařování Část 5: Odporové svařování ČSN EN ISO 15609-5 05 0312 idt ISO 15609-5:2011

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa. Vývoj CZV Obsah Strana

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa. Vývoj CZV Obsah Strana TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( 222 871 594 ( 222 871 595 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VII. číslo 5 TIS ČR SZIF 10. 3. 2003 Týden 9/2003

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.65 Leden 2012 Válcovaný drát z nelegované oceli na tažený drát Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN ISO 16120-1 42 1075 idt ISO 16120-1:2011 Non-alloy steel wire rod for

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Vývoj některých demografických ukazatelů v ČR a v Západočeském kraji v uplynulých 15 letech a pokus o odhad jejich vývoje do příštích 5 let

Vývoj některých demografických ukazatelů v ČR a v Západočeském kraji v uplynulých 15 letech a pokus o odhad jejich vývoje do příštích 5 let Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Ruská 85, Praha 10 ředitel: MUDr.Karel Podlešák Vývoj některých demografických ukazatelů v ČR a v Západočeském kraji v uplynulých 15 letech a pokus o odhad jejich vývoje

Více

HOSPITALIZOVANÍ 2004

HOSPITALIZOVANÍ 2004 HOSPITALIZOVANÍ 2004 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Hospitalizovaní Řada: Zdravotnická statistika Publikace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.220.40 Srpen 2011 Vodní skluzavky ČSN EN 1069-2 94 0910 Water slides Part 2: Instructions Toboggans aquatiques Partie 2: Instructions Wasserrutschen Teil 2: Hinweise Tato norma

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 7.6.2004 Gynekologická péče - činnost v oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_6 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Čeladná 20.11.2008 MUDr. Helena Šebáková Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Definice

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.160 Leden 2014 Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu Výpočet a konstrukce ČSN EN 13906-2 02 6001 Cylindrical helical springs made from round wire

Více

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D Předmět: Ošetřovatelství 4.D 1. Ošetřovatelská péče o nemocného s akutním infarktem myokardu 2. Ošetřovatelská péče o nemocného s CHOPN 3. Ošetřovatelská péče o nemocného s flebotrombózou 4. Ošetřovatelská

Více

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných

Více

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Autor: Aneta Balejová Jde o velmi závažné nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Slinivka břišní je vnitřní orgán dlouhý 18-20cm. Nachází se v zadní

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Národní diabetologický program 2012-2022

Národní diabetologický program 2012-2022 Národní diabetologický program -2022 Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA prezident Diabetické asociace ČR z.s. Vytvoření racionálního systému pro zisk informací o parametrech systému péče o pacienty s

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2007

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2007 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2007 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz/ Ukončené případy

Více

Oxid uhelnatý: základní informace

Oxid uhelnatý: základní informace Oxid uhelnatý: základní informace LIFEPAK 15, jehož uvedení na trh Physio-Control připravuje, bude mimo jiné umožňovat neinvazivní diagnostiku SpCO. Čím může být významná dostupnost rychlé, neinvazivní

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Národní registr vrozených vad

Národní registr vrozených vad Závazné pokyny NZIS Národní registr vrozených vad 009-20091001 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr vrozených vad Závazné pokyny NZIS Obsah 1. Platná legislativa pro Národní registr vrozených

Více

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno Léčba zářením dětských pacientů se zhoubnými nádory v Masarykově onkologickém ústavu na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity TK 15. 8. Léčba dětských pacientů ozařováním má

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 83.200 Únor 2009 Stroje pro zpracování plastů a pryže Lisy Bezpečnostní požadavky ČSN EN 289+A1 69 1289 Plastics and rubber machines Presses Safety requirements Machines pour

Více