Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu"

Transkript

1 Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Mgr.Vlasta Mazánková Obsah sdělení Základní demografické ukazatele, vývoj Zdravotní stav, nejčastější příčiny nemocnosti a úmrtnosti Odchylky mezi pohlavími a věkovými skupinami Mezinárodní srovnání 1

2 Zdroje dat Národní zdravotnický informační systém (www.uzis.cz, Český statistický úřad (www.czso.cz) Databáze MPSV, ČSSZ, MŠMT, Databáze WHO, OECD, Eurostatu,. Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 215 poroste, poté bude klesat Populace stárne, průměrný věk (39) poroste a v roce 23 může dosáhnout 46 let Vzestup porodnosti pokračuje, tento trend bude pravděpodobně ještě několik roků pokračovat Úmrtnost stagnuje (1,1); trend poklesu tohoto indikátoru se zpomalil 2

3 Hlavní rysy demografického vývoje (2) Také potratovost (UPT) stagnuje (25,4 tisíc) Zvyšuje se užívání antikoncepce Kojenecká úmrtnost stále klesá (3,1 promile), již nyní je na světové špičce Střední délka života opět vzrostla, u žen činí 79,9 let, u mužů 73,7 let (ve věku 65 let je to 18,2 a 15);trend vzestupu je u mužů prudší Zhruba 6-8 let života prožijeme v nemoci, ženy více než muži (zdroj SZO) Hlavní rysy demografického vývoje (3) Ve srovnání se zeměmi EU 15 má ČR vyšší úmrtnost a tím nižší střední délku života, naopak v kojenecké úmrtnosti jsme mezi špičkou Evropy i světa Indexem stáří patří ČR k evropskému průměru, postupně se však zařadí mezi země s nejstarším obyvatelstvem 3

4 Vývoj základních demografických ukazatelů na 1 obyvatel přirozený přírůstek živě narození zemřelí přirozený úbytek Vývoj základních demografických ukazatelů na 1 obyvatel 25 2 živě narození přirozený úbytek 15 přirozený přírůstek zemřelí

5 2 Vývoj počtu živě narozených celkem mimo manželství Podíl živě narozených mimo manželství (v %) v roce

6 Průměrný věk žen při porodu (rok 23, 24) Irsko Španělsko Nizozemsko Švédsko Finsko Francie Rakousko Česká republika Maďarsko Polsko Slovensko Lotyšsko Rumunsko Ukrajina při porodu při prvním porodu Bulharsko Vývoj indexu stáří (65+/(-14)*1 64,3 66,8 69,6 72,5 75,3 78,1 8,6 83,1 85,5 87, 89,2 91,6 94, 97, ,2 12,4 6

7 Index stáří Albánie (24) Irsko (26) Island (26) Norsko (25) Francie (25) Česká republika (26) Slovinsko (26) Lotyšsko (26) Bulharsko (24) Řecko (26) Itálie (23) Německo (26)

8 Věková struktura obyvatelstva (v %) Albánie (24) 26,9 64,9 8,2 Island (26) 21,5 66,9 11,6 Irsko (26) 2,4 68,6 11, Norsko (25) 19,6 65,6 14,7 Francie (25) 18,4 65,2 16,4 Česká republika (26) 14,5 71,2 14,3 Řecko (26) 14,3 67,2 18,5 Itálie (23) 14,2 66,7 19,1 Lotyšsko (26) 14,1 68,9 17, Německo (26) 14,1 66,6 19,3 Slovinsko (26) 14, 7,2 15,8 Bulharsko (24) 14, 68,9 17,1 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% - 14 let let 65 + let Vývoj počtu potratů (v tisících) Potraty celkem UPT Samovolné potraty Mimoděložní těh. a ostatní potraty Pozn. do roku 2 potraty pouze za české občanky, od roku 21 včetně potratů cizinek

9 6, 5, 4, hormonální nitroděložní Procento žen ve věku let užívajících antikoncepci 3, 2, 1,, 13, Vývoj úmrtnosti (na 1 obyvatel) , muži 12,5 ženy 12, 11,5 11, 1,5 1, 9, celkem

10 Vývoj struktury úmrtí podle hlavních tříd příčin smrti (v % ) Nemoci oběhové Novotvary Poranění a otravy Nemoci dýchací Nemoci trávicí Úmrtnost na nemoci oběhové na 1 mužů nemoci oběhové ICHS cévní onemocnění mozku

11 Úmrtnost na nemoci oběhové na 1 žen Zemřelí muži 27 nemoci oběhové ICHS cévní onemocnění mozku Struktura zemřelých podle příčin smrti - muži nemoci oběhové 44,7% nemoci dýchací 5,9% nemoci trávicí 5,1% zhoubné novotvary 28,8% ostatní 7,5% poranění a otravy 8,% 11

12 Zemřelí ženy 27 Struktura zemřelých podle příčin smrti - ženy nemoci oběhové 55,7% nemoci trávicí 3,9% poranění a otravy 3,6% nemoci dýchací 5,% ostatní 8,3% zhoubné novotvary 23,5% Zemřelí podle příčin a věku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % MUŽI Novotvary Nemoci oběhové Nemoci dýchací Nemoci trávicí Vnější příčiny Ostatní 12

13 Zemřelí podle příčin a věku 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ŽENY Novotvary Nemoci oběhové Nemoci dýchací Nemoci trávicí Vnější příčiny Ostatní Standardizovaná úmrtnost mužů ve vybraných státech podle příčin smrti (na 1 mužů) Standardizovaná úmrtnost žen ve vybraných státech podle příčin smrti (na 1 žen) Rusko (26) Bělorusko (25) Ukrajina (26) Lotyšsko (26) Litva(26) Estonsko (25) Maďarsko (25) Bulharsko (24) Rumunsko (26) Slovensko (25) Polsko (26) Chorvatsko (26) Česká republika (25) Slovinsko (26) Portugalsko (24) Finsko (26) ČR Rusko (26) Ukrajina (26) Bělorusko (25) Bulharsko (24) Rumunsko (26) Lotyšsko (26) Maďarsko (25) Litva (26) Slovensko (25) Estonsko (25) Česká republika (25) Chorvatsko (26) Polsko (26) Malta (25) Řecko (26) Portugalsko (24) ČR Lucembursko (25) Malta (25) Itálie (23) Německo (26) Španělsko (25) Francie (25) Irsko (26) Rakousko (26) Nizozemsko (26) Řecko (26) Spojené království (26) Norsko (25) Švédsko (25) Švýcarsko (25) Island (26) zhoubné novotvary nemoci oběhové vnější příčiny ostatní Spojené království (26) Slovinsko (26) Nizozemsko (26) Irsko (26) Lucembursko (25) Německo (26) Norsko (25) Švédsko (25) Island (26) Itálie (23) Rakousko (26) Finsko (26) Španělsko (25) Francie (25) Švýcarsko (25) zhoubné novotvary nemoci oběhové vnější příčiny ostatní

14 9. Standardizovaná úmrtnost žen ve vybraných státech podle příčin smrti (na 1 osob) Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové (na 1 osob) Rusko (25) Ukrajina (25) Bělorusko (25) Rumunsko (24) Bulharsko (24) Lotyšsko (25) Maďarsko (25) Litva (25) Slovensko (25) Estonsko (25) Chorvatsko (25) Česká republika (25) Polsko (25) Slovinsko (25) Spojené království (24) Řecko (25) Malta (25) Nizozemsko (24) Portugalsko (24) Irsko (25) Německo (24) Lucembursko (25) Rakousko (25) Norsko (24) Švédsko (24) Finsko (25) Island (25) Španělsko (24) Švýcarsko (24) Francie (24) ČR Rusko (25) Ukrajina (25) Bělorusko (25) Bulharsko (24) Lotyšsko (25) Rumunsko (24) Litva (25) Estonsko (25) Maďarsko (25) Slovensko (25) Chorvatsko (25) Česká republika (25) Polsko (25) Slovinsko (25) Řecko (25) Finsko (25) Malta (25) Německo (24) Rakousko (25) Spojené království (24) Švédsko (24) Irsko (25) Lucembursko (25) Portugalsko (24) Norsko (24) Nizozemsko (24) Island (25) Švýcarsko (24) Španělsko (24) Francie (24) ČR muži ženy Zhoubné novotvary Nemoci oběhové Vnější příčiny Ostatní Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové (na 1 osob) Ukrajina (26) Rusko (26) Bělorusko (25) Bulharsko (24) Lotyšsko (26) Litva (26) Rumunsko (26) Estonsko (25) Maďarsko (25) Slovensko (25) Česká republika (25) Chorvatsko (26) Polsko (26) Slovinsko (26) Malta (25) Finsko (26) Řecko (26) Německo (26) Rakousko (26) Švédsko (25) Lucembursko (25) Portugalsko (24) Itálie (23) Irsko (26) Spojené království (26) Norsko (25) Island (26) Nizozemsko (26) Švýcarsko (25) Španělsko (25) muži ženy

15 25 na 1 živě narozených Vývoj úmrtnosti dětí ve věku do 1 roku dnů -27 dnů Průměr kojenecké úmrtnosti v období

16 14, Kojenecká úmrtnost 12, 1, Průměr EU (25) 8, 6, 4, 2,, I s l a n d ( 2 6 ) Š v é d s k o ( 2 5 ) F i n s k o ( 2 6 ) N o r s k o ( 2 5 ) Č e s k á r e p u b l i k a ( 2 6 ) S l o v i n s k o ( 2 6 ) F r a n c i e ( 2 5 ) R a k o u s k o ( 2 6 ) Ř e c k o ( 2 6 ) I r s k o ( 2 6 ) Š p a n ě l s k o ( 2 5 ) N ě m e c k o ( 2 6 ) Š v ý c a r s k o ( 2 5 ) N i z o z e m s k o (2 6 ) S p o j e n é k r á l o v s t v í ( 2 6 ) P o l s k o ( 2 6 ) M a ď a r s k o ( 2 5 ) S l o v e n s k o ( 2 5 ) A l b á n i e ( 2 4 ) R u s k o ( 2 6 ) B u l h a r s k o ( 2 4 ) R u m u n s k o ( 2 6 ) Vývoj střední délky života při narození ženy muži

17 Střední délka života při narození Island (26) Švýcarsko (25) Kypr (26) Švédsko (25) Norsko (25) Nizozemsko (26) Řecko (26) Irsko (26) Spojené království (26) Rakousko (26) Itálie (23) Malta (25) Německo (26) Španělsko (25) Lucembursko (25) Francie (25) Finsko (26) Portugalsko (24) Slovinsko (26) Česká republika (26) Chorvatsko (26) Polsko (26) Slovensko (25) Rumunsko (26) Bulharsko (24) Maďarsko (25) Estonsko (25) Lotyšsko (26) Litva (26) Bělorusko (25) Ukrajina (26) Rusko (26) muži ženy 55, 6, 65, 7, 75, 8, 85, "Zdravá" střední délka života při narození (rok 22) Island Švédsko Švýcarsko Itálie Norsko Španělsko Německo Francie Rakousko Řecko Spojené království Finsko Dánsko Portugalsko Slovinsko Česká republika Polsko Slovensko Bulharsko Maďarsko Rumunsko Ukrajina Rusko muži ženy 5, 55, 6, 65, 7, 75, 8, 85, 17

18 7, % Vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti 6, % 5, % 4, % 3, % pro úraz pro nemoc 2, % 1, %, % , Vývoj průměrného trvání 1 případu ukončené pracovní neschopnosti ve dnech 35, muži ženy 3, 25, 2, 15,

19 Vývoj průměrného trvání 1 případu PN ve dnech Celkem muži Nemoci oběhové muži Celkem ženy Nemoci oběhové ženy Struktura počtu ukončených případů pracovní neschopnosti podle kapitol MKN-1 v roce 27 ostatní 18,5% nemoci dýchací 41,4% poranění a otravy 11,% nemoci močové a pohlavní 4,% nemoci svalové a kosterní 18,5% nemoci trávicí 6,6% 19

20 Pracovní neschopnost 27 ukončené případy Struktura UPPN podle příčin - muži Nemoci dýchací 4,4% Struktura UPPN podle příčin - ženy Nemoci močové a pohlavní 1,6% ostatní 12,1% Nemoci dýchací 42,6% Nemoci trávicí 6,9% Poranění a otr. a n.j.násl.vněj.příčin 15,5% Nemoci oběhové 3,3% Nemoci sval.a kost.sous.a poj.tkáně 2,2% Nemoci močové a pohlavní 6,5% Nemoci trávicí 6,3% Poranění a otr.a n.j.násl.vněj.příčin 6,4% Nermoci sval.a kost.sous.a poj.tkáně 16,7% Nemoci oběhové 2,5% ostatní 19,% Pracovní neschopnost 27 prostonané dny Struktura dnů PN podle příčin - muži XIV. Nemoci močové a pohl. 1,7% XI. Nemoci trávicí 5,7% IX. Nemoci oběhové 7,6% ostatní 15,1% XIX. Vnější příčiny 2,7% XIII. Nemoci svalové a kost. 29,6% X. Nemoci dýchací 19,6% XIV. Nemoci močové a pohl. 5,5% XI. Nemoci trávicí 4,3% IX. Nemoci oběhové 3,9% XIX. Vnější příčiny 8,3% Struktura dnů PN podle příčin - ženy ostatní 32,2% XIII. Nemoci svalové a kost. X. Nemoci 25,9% dýchací 19,9% 2

21 Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce Práce neschopní podle intervalu délky trvání pracovní neschopnosti PN a vybraných kapitol MKN-1 v roce až a více Nemoci dýchací Nemoci svalové a kosterní Poranění a otravy Nemoci trávicí 21

22 Vývoj počtu případů a prostonaných dnů pro nemoci oběhové pracovní neschopnost UPPN případy - M případy - Ž trvání - M trvání - Ž Příčiny invalidity Nově přiznané plné invalidní důchody se v roce 26 zvýšily na 24 27, z toho muži a ženy 9 64 Částečné invalidní důchody činily , muži a ženy Nejčastější příčiny plné inval.:svalová a kosterní soustava, novotvary, duševní poruchy a oběhová soustava (podle pohlaví se pořadí trochu liší, stejně tak i u částečné invalidity) 22

23 Vyplácené invalidní důchody V roce 26 bylo celkem vypláceno plných a částečných invalidních důchodů, největší podíl je ve věku let Muži převažují u částečných důchodů (ž ),u plných důchodů jsou jen mírně nižší než ženy (m , ž ) Invalidizace muži MUŽI plné důchody 17% 19% částečné důchody 26% Nemoci svalové a kosterní Novotvary 6% 4% 7% 4% 42% Nemoci oběhové Poruchy duševní a chování Nemoci nervové 12% 7% 16% 5% 17% Vnější příčiny, poranění a otravy ostatní 18% Přiznané invalidní důchody Nemoci oběhové Celkem částečné plné n. oběh. s

24 Invalidizace ženy Přiznané invalidní důchody Celkem n. oběh. s. částečné plné % plné důchody 15% 18% částečné 28% ŽENY Nemoci svalové a kosterní Novotvary 5% 3% Nemoci oběhové 6% 45% Poruchy duševní a chování 12% 18% 6% 7% 1% 24% Nemoci nervové Vnější příčiny, poranění a otravy ostatní nemoci oběhové na 1 obyvatel Vývoj počtu hlášených onemocnění TBC recidivy dýchacího ústrojí jiná nově zjištěné

25 Incidence tuberkulózy na 1 obyvatel (rok 26) Island Řecko Finsko Švédsko Norsko Německo Nizozemsko Dánsko Švýcarsko Itálie Francie Česká republika Irsko Belgie Slovinsko Rakousko Slovensko Spojené království Průměr EU Maďarsko Španelsko Polsko Portugalsko 8 Vývoj počtu léčených diabetiků podle druhu léčby v tisících jen dietou PAD 1 inzulínem (vč. kombinací)

26 Vývoj počtu živě narozených s VV podle pohlaví na 1 živě narozených celkem dívky chlapci Struktura vrozených vad u živě narozených, chlapci Ostatní 39, % Q2-Q26 Vrozené vady srdeční celkem 32,7 % Q9 Downův syndrom,8 % Q54 Hypospadie 1,9 % Q35 Rozštěp patra 1, % Q65 Vrozené deformity kyčle,8 % Q62 Vr.obst.def.ledv. pán.a VV moč. 6, % Q53 Nesestouplé varle 8,8 % 26

27 Struktura vrozených vad u živě narozených, dívky Ostatní 35,6 % Q2-Q26 Vrozené vady srdeční celkem 47, % Q9 Downův syndrom 1,3 % Q35 Rozštěp patra 1,7 % Q65 Vrozené deformity kyčle 3,5 % Q62 Vr.obst.def.ledv. pán.a VV moč. 3,6 % Q66 Vrozené deformity nohou 7,3 % Vývoj standard. incidence novotvarů (C-C97, D-D9) a standard. úmrtnosti na zhoubné novotvary (C-C97) na 1 mužů / žen evropského standardu standardizovaná incidence - muži standardizovaná úmrtnost - muži standardizovaná incidence - ženy standardizovaná úmrtnost - ženy 27

28 Incidence zhoubných novotvarů na 1 obyvatel Ukrajina (26) Rusko (26 ) Bulharsko (26) Slovensko (23) Nizozemsko (23 ) Rakousko (24 ) Spojené království (23) Finsko (25) Norsko (25) Slovinsko (24) Švédsko (24) Dánsko (23) Č eská republika (24) Maď arsko (26 ) Incidence ZN u mužů a žen v roce 25 podle vybraných podkapitol MKN-1 Diagnóza (MKN-1) celkový počet Muži na 1 mužů v % z celku Diagnóza (MKN-1) celkový počet Ženy na 1 žen v % z celku C43-C44 ZN kůže ,7 26, C43-C44 ZN kůže ,3 25,8 C15-C26 ZN trávicího ústrojí , 21,7 C15-C26 ZN trávicího ústrojí ,9 17,2 C6-C63 ZN m. pohl. orgánů ,4 14,6 C5 ZN prsu ,5 16, C3-C39 ZN dýchací ,2 14,1 C51-C58 ZN ž. pohl. orgánů ,9 12,3 C64-C68 ZN močového ústrojí ,1 1,1 D-D9 Novotvary in situ , 8, C-C97, D-D ,7 1, C-C97, D-D ,5 1, C-C97, D-D9 bez dg. C ,9 76,4 C-C97, D-D9 bez dg. C ,9 76,9 Zdroj: Národní onkologický registr 28

29 Incidence ZN u mužů a žen v roce 25 podle nejčetnějších diagnóz (dle MKN-1) Diagnóza celkový počet Muži na 1 mužů v % z celku Diagnóza celkový počet Ženy na 1 žen v % z celku C44 Jiný ZN kůže ,8 23,6 C44 Jiný ZN kůže ,6 23,1 C61 ZN prostaty ,1 13,2 C5 ZN prsu ,5 16, C34 ZN průdušky a plíce ,6 12,6 C18 ZN tlustého střeva ,8 5,6 C18 ZN tlustého střeva ,5 7,1 C54 ZN těla děložního ,2 5, C67 ZN močového měchýře ,6 5, D6 Ca in situ hrdla děložního ,7 5, C64 ZN ledviny mimo pánvičku ,9 4,7 C34 ZN průdušky a plíce ,8 4,7 C2 ZN konečníku ,6 3,9 C56 ZN vaječníku ,4 3,2 C16 ZN žaludku ,4 2,5 C64 ZN ledviny mimo pánvičku ,3 2,9 C25 ZN slinivky břišní 91 18,1 2,4 C53 ZN hrdla děložního ,1 2,9 C43 Zhoubný melanom kůže ,9 2,4 C43 Zhoubný melanom kůže 93 17,7 2,7 C18-C21 ZN kolorekta ,1 12,9 C18-C21 ZN kolorekta ,7 9,3 C33-C34 ZN průdušnice a plic ,8 12,6 C33-C34 ZN průdušnice a plic ,8 4,7 C64-C68 ZN močového ústrojí ,1 1,1 C64-C68 ZN močového ústrojí ,8 5,1 C-C97, D-D ,7 1, C-C97, D-D ,5 1, C-C97, D-D9 bez dg. C ,9 76,4 C-C97, D-D9 bez dg. C ,9 76,9 Zdroj: Národní onkologický registr 1 Vývoj incidence ZN kolorekta 1 6 Vývoj Vývoj úmrtnosti na ZN ZN kolorekta muži (evropský standard) ženy (evropský standard) muži muži (evropský (evropský standard) ženy ženy (evropský standard) Zdroj: Národní onkologický registr Zdroj: ČSÚ Pozn.: Věkově standardizovaná incidence a úmrtnost podle evropského standardu na 1 obyvatel 29

30 1 Vývoj incidence a úmrtnosti na vybrané diagnózy u žen incidence ZN hrdla děložního mortalita ZN hrdla děložního incidence ZN prsu mortalita ZN prsu Zdroje: Národní onkologický registr a ČSÚ Pozn.: Věkově standardizovaná incidence a úmrtnost podle evropského standardu na 1 obyvatel 1 Vývoj incidence a úmrtnosti na vybrané diagnózy u mužů incidence ZN močového ústrojí mortalita ZN močového ústrojí 2 incidence ZN prostaty mortalita ZN prostaty Zdroje: Národní onkologický registr a ČSÚ Pozn.: Věkově standardizovaná incidence a úmrtnost podle evropského standardu na 1 obyvatel 3

31 Vývoj počtu nově hlášených případů karcinomu tlustého 6 střeva podle klinického stadia (ženy) stadium 1 stadium 2 stadium 3 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr Vývoj počtu nově hlášených případů ZN slinivky břišní podle klinického stadia (ženy) stadium 1 stadium 2 stadium 3 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr 31

32 Vývoj počtu nově hlášených případů ZN průdušky a plic podle klinického stadia (muži) stadium 1 stadium 2 stadium 3 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr Vývoj počtu nově hlášených případů zhoubného melanomu podle klinického stadia (muži) stadium 1 stadium 2 stadium 3 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr 32

33 Vývoj počtu nově hlášených případů karcinomu prsu podle klinického stadia (ženy) 25 2 stadium 1 15 stadium 2 stadium 3 1 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr Vývoj počtu nově hlášených případů ZN prostaty podle klinického stadia (muži) 25 2 stadium 1 15 stadium 2 stadium 3 1 stadium 4 ostatní Zdroj: Národní onkologický registr 33

34 Vývoj pětiletého přežívání u osob s diagnostikovaným zhoubným novotvarem Relativní pravděpodobnost přežití 5ti let v % - muži období diagnózy diagnóza ZN žaludek tl.střeva slinivka plíce hrtan melonom prostata moč. měch ,6 18,2 2,5 3,3 27,1 31,9 28,5 28, ,7 46,4 4,1 8,7 49,5 74,7 69,4 7,6 Relativní pravděpodobnost přežití 5ti let v % - ženy období diagnózy diagnóza ZN žaludek tl.střeva játra plíce prs melanom hrdlo děl. tělo děl ,6 17,7 2,4 2,8 38,6 42, 4,5 46, ,5 48,5 9,9 11,5 76,7 83,6 66,6 78,9 Pozn.: relativní míra přežívání -ukazatel přežívání, který vypovídá o pravděpodobnosti přežití v daném časovém intervalu (například pět let) ve srovnání s přežíváním člověka stejného věku a pohlaví bez tohoto onemocnění Souhrnně trend ZN Klesající úmrtnost na zhoubné novotvary Zvyšující se výskyt zhoubných novotvarů v populaci Výskyt ZN převážně u osob vyšších věkových skupin Odlišné zastoupení klinického stadia u jednotlivých lokalizací Zvyšující se pravděpodobnost přežití pro osoby se zhoubným novotvarem 34

35 Zhoubný nádor je příčinou 27% úmrtí v ČR Česká republika je přes zlepšující se péči a pravděpodobnost přežití stále na předních místech světových tabulek o výskytu i úmrtí na zhoubné novotvary Kromě jiného zhoubného novotvaru kůže je u nás nejvíce nádorů prsu, prostaty, plic a kolorekta, podle pohlaví se lokalizace liší Délka přežívání po dg ZN závisí na stadiu, ve kterém byl zachycen Nejčastější příčiny (třídy MKN-1) úmrtnosti, pracovní neschopnosti a hospitalizace (r. 27) a prevalence nejčastějších chronických onemocnění ze šetření HIS CR 22 Úmrtnost Pracovní neschopnost Hospitalizace Šetření HIS 22 Muži nemoci oběhové nemoci dýchací nemoci oběhové hypertenzní choroba novotvary nemoci svalové a kosterní s. poranění a otravy chronické onemocnění páteře výhřez ploténky poranění a otravy poranění a otravy nemoci trávicí artróza / artritida nemoci dýchací nemoci trávicí novotvary alergie Ženy nemoci oběhové nemoci dýchací nemoci oběhové hypertenzní choroba novotvary nemoci svalové a kosterní s. těhotenství, porod, šestinedělí artróza / artritida nemoci dýchací nemoci močové a pohlav. s. faktory ovlivňující zdravot. stav chronické onemocnění páteře a kontakt se zdr. službami výhřez ploténky nemoci trávicí poranění a otravy nemoci močové a pohlav. s. migréna, bolest hlavy 35

36 Prevalence jednotlivých chronických onemocnění v posledních 12 měsících astma alergie cukrovka šedý zákal vysoký krevní tlak srdeční záchvat mozková mrtvice chronická bronchitida artróza/artritida osteoporóza žaludeční/dvanáct. vřed zhoubný nádor migréna chronická úzkost a deprese chronické onem.páteře žlučové kameny, zánět chronické onem.ledvin chronický zánět moč.měchýře onem.štítné žlázy jaterní nemoci potíže se střevy chronické onem.kůže ostatní nemoci muži ženy % 5% 1% 15% 2% 25% Odlišnosti skupin obyvatel muži ženy Ženy žijí déle nežmuži o 6,5 roku Ženy hodnotí svůj zdravotní stav hůře a jsou častěji a déle v pracovní neschopnosti, více navštěvují lékaře Zdravá střední délka života žen je kratší o 1%, mužů o 8,7% než celková 36

37 Odlišnosti skupin obyvatel muži ženy Psychickými poruchami trpí více ženy V sebevražednosti mají muži vyšší podíl, činí 8% Ženy mají o 15% více diabetu Úrazovost mužů je výrazně vyšší Odlišnosti skupin obyvatel děti (-14) Děti tvoří 14,2 % populace ČR Nejvíce jsou dispenzarizovány pro nemoci dýchací, poruchy vidění, kožní problémy- zejména alergie Starší děti mají už i nemoci pohyb.aparátu 4% dětí se rodí s vrozenou vadou, zejména srdce 37

38 Odlišnosti skupin obyvatel věková kategorie 65+ Senioři tvoří 14,6% populace ČR Představují více než 5% onemocnění u zhoubných novotvarů, ICHS, cévního onemocnění mozku Nejčastější další nemoci hypertenze, diabetes, dýchací ústrojí, šedý zákal, glaukom Odlišnosti skupin obyvatel regiony Standardizovaná úmrtnost je nejnižší v Praze a nejvyšší v Ústeckém kraji Podíl výskytu jednotlivých zdravotních problémů se v krajích liší Podrobnější údaje-publikace ÚZIS Vybrané ukazatele zdrav.statistiky... kraje, ročenka a další na 38

39 1. Závěr shrnutí V kojenecké úmrtnosti má ČR špičkové výsledky Dospělou populaci nejvíce ohrožují srdečně-cévní nemoci a zhoubné nádory Infekční nemoci nelze podceňovat, přestože nejsou největší současnou hrozbou Tuberkulóza stále mírně klesá V populaci výrazně roste výskyt diabetu 2. Závěr shrnutí Zvyšuje se výskyt alergických onemocnění V celé populaci vzrůstají potíže pohybového aparátu, psychická onemocnění Nemoci dýchacího ústrojí, zejména u dětí a seniorů zapřičiňují velkou část nemocnosti Významné odlišnosti jsou mezi pohlavími a věkovými skupinami 39

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Změny v České republice po sametové revoluci

Změny v České republice po sametové revoluci Změny v České republice po sametové revoluci ANEB: CO MOŽNÁ (NE)VÍTE O ČESKU Kvíz Co (ne)víte o esku? 1. Jakou spot ebu piva na hlavu má R a kolikáté je na sv t? 2. Kolikátým premiérem po samet.rev. je

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav 1 Projekt EU Zdravé stárnutí Spolufinancován EK DG SANCO 2003-2007 NIPH Švédsko koordinátor + Česká Republika, Rakousko,

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Jiří Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP Přednáška je pokusem o odpověď

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Jiří Vorlíček Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Údaje z ČR Počet nových onkologických onemocnění v registru ČR: 1977: 37 000 nových onemocnění 1999:

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva ***

listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva *** listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva Abstrakt: Článek popisuje problematiku pobírání starobního důchodu u cizinců s trvalým pobytem v České republice,

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková DLOUHODOBÝ VÝVOJ INDEXU STÁŘÍ A INDEXU EKONOMICKÉ ZÁVISLOSTI VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES Lucie Vítková Abstract Paper turns to longterm

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více