SWI041: Modelování a realizace programových systémů. Rozsah: 2+1 Přednášející: Karel Richta Zakončení: z,zk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWI041: Modelování a realizace programových systémů. Rozsah: 2+1 Přednášející: Karel Richta Zakončení: z,zk."

Transkript

1 SWI041: Modelování a realizace programových systémů Rozsah: 2+1 Přednášející: Karel Richta Zakončení: z,zk.

2 Úvodem trochu historie Termín software zavedl v roce 1958 statistik John Tukey (také autor termínu bit ). Za okamžik zrození termínu softwarové inženýrství se obvykle považuje rok 1968, kdy NATO sponzoruje první konferenci s tímto názvem a na toto téma. V roce 1969 na ni navázala konference Techniky softwarového inženýrství. V roce 1972 vychází prvníčasopis Transactions on Software Engineering (IEEE Computer Society). V roce 1976 vytváří IEEE Computer Society první komisi, která by měla definovat obsah oboru softwarové inženýrství. SWI041 - Úvod 2

3 Proč to vůbec vzniklo? Něco bylo špatně Počítačů přibývalo, přibývalo i softwarových projektů, ale ubývalo úspěšně dokončených projektů. Někdy to došlo až na hranici únosnosti software byl, nebo mohl být, příčinou havárií. SWI041 - Úvod 3

4 Případ sondy Mariner I. (1962) Mariner I. byla sonda, která měla za cíl Venuši. Musela být zničena 293 sekund po startu. Příčinou byla hardwarová chyba v anténě, ta ale způsobila, že ovládání přešlo z počítače na zemi na lokální počítač rakety. A tam byla v softwaru chyba. Vznikla ručním přepisem vzorce, ve kterém programátor přehlédl aplikaci funkce (znázorněné nadepsanou čarou ), což způsobilo chybu ve výpočtu, která způsobila odklon rakety z požadované dráhy.

5 Případ Mercury (1962) Ve stejné době odhalili inženýři jinou chybu, která bývá s touto často zaměňována, ačkoliv nezpůsobila žádnou škodu. Záměna čárky za tečku ve FORTRANu: Místo "DO 17 I = 1,10", což je cykl, bylo "DO17I = 1.10", to je ale přiřazení do proměnné DO17I. Pozn.: Mezery nejsou ve FORTRANu důležité. Naštěstí se ale chyba odhalila dříve, než se mohla projevit. Iniciovala testování podle struktury programu, neboť výše uvedený cyklus nebyl v testování nikdy vyzkoušen.

6 Úplně se to vždy v nepovedlo (1996) Pád rakety Ariane 5: Neobsloužená výjimka při operaci v pohyblivé řádové čárce (konverzi). Ztráta 100 mil. $ (včetně družic Cluster, které nesla, 500 mil. $). Návrat programu Ariane o několik let zpět. Díky chybě dal řídicí počítač rakety příkaz k současnému vychýlení trysek urychlovacích bloků, tak i trysky motoru. Tím se kurs rakety prudce změnil a v důsledku aerodynamických sil se horníčást rakety odlomila. Byl aktivován vlastní autodestrukční systém rakety a raketa se změnila v oblak hořících úlomků 6

7 Případ Apollo 11 (1969) První přistání na Měsíci se v roce 1969 nezdařilo přesně podle představ. Přistávací modul Eagle se o 4 vteřiny odchýlil od plánované trajektorie. Mezi velké kameny poblíž kráteru dosednul pod manuálním řízením Neila Armstronga (míle daleko od zvoleného místa). Způsobil to zapnutý radar, který spotřeboval neplánovaný čas procesoru.

8 Výpadek elektřiny USA (2003) Způsobena neregistrovaným výpadkem automatizovaného hlásiče poruch v elektrárně u Niagary, který se kaskádně rozšířil sítí. Postihlo to až 50 mil. obyvatel, zemřeli 3 lidé, škoda 6 mld. $.

9 Přistávací modul na Marsu (1999) Celková ztráta Mars Climate Orbiter 125 mil. $ Problém komunikace mezi komponentami uživatel rozhranní očekával hodnotu v kilometrech, poskytovatel ji udával v mílích. Ve výšce 57 km se nepodařilo modul ukotvit na oběžné dráze (měl být ve výšce 145 km).

10 Zakládaj dající konference 1968 Organizátoři první konference Softwarové inženýrství v roce 1968 zvolili termín softwarové inženýrství úmyslně jako provokativní naznačující, že produkce software musí přejít na jiné postupy a být podložena teoretickými disciplinami, podobně, jako je tomu u inženýrského přístupu v jiných oborech. Konala se ve Spolkové republice Německo ve známém středisku Garmisch-Partenkirchen a řídil ji profesor Bauer z Mnichovské techniky. Účastnilo se jí asi 50 odborníků z různých oblastí, z praxe i ze škol. Její účastníci formulovali směry, kterými by se výzkum v oboru SI měl ubírat. SWI041 - Úvod 10

11 Termín n softwarové inženýrstv enýrství Softwarové inženýrství je disciplina, která se zabývá zavedením a používáním řádných inženýrských principů do tvorby software tak, abychom dosáhli ekonomické tvorby software, který je spolehlivý a pracuje účinně na dostupných výpočetních prostředcích. Konference Softwarové inženýrství 1968 SWI041 - Úvod 11

12 Termín n softwarové inženýrstv enýrství Softwarové inženýrství je disciplina, která se zabývá zavedením a používáním řádných inženýrských principů do tvorby software tak, abychom dosáhli ekonomické tvorby software, který je spolehlivý a pracuje účinně na dostupných výpočetních prostředcích. Konference Softwarové inženýrství 1968 SWI041 - Úvod 12

13 Termín n softwarové inženýrstv enýrství Softwarové inženýrství je disciplina, která se zabývá zavedením a používáním řádných inženýrských principů do tvorby software tak, abychom dosáhli ekonomické tvorby software, který je spolehlivý a pracuje účinně na dostupných výpočetních prostředcích. Konference Softwarové inženýrství 1968 SWI041 - Úvod 13

14 Další historie - standardizace V roce 1979 vytváří Fletcher Buckley standard IEEE 370 pro vytváření plánů zajišťujících kvalitu software. V roce 1986 vzniká standard IEEE 1002, který definuje taxonomii softwarově inženýrských standardů vznikají standardy pro proces životního cyklu software (Standard for Software Life Cycle Processes) - standard ISO/IEC12207, vychází z DoD Std 498. V roce 1993 vznikají komise IEEE a ACM, které ústí do společného úsilí definovat softwarové inženýrství jako disciplinu. SWI041 - Úvod 14

15 Další historie SWI jako profese V roce 1998 společná komise IEEE a ACM definuje profesi softwarového inženýra. Nakonec v roce 2004 vzniká společný návrh curricula pro výuku tohoto oboru, označovaného SE2004. Tím se završilo uznání softwarového inženýrství jako discipliny, podobně jako CS1991 završilo uznání informatiky. Softwarové inženýrství je definované jako standard IEEE SWI041 - Úvod 15

16 Příčina vzniku SWI? Obvykle se říká, že to způsobil jev nazývaný softwarová krize. Dokud výkon počítačů nepřesáhl určitý rozměr, bylo možno se spolehnout na programátorské hvězdy. Často se počítače se využívaly pro vědeckotechnické výpočty, kde záleželo spíše na preciznosti řešení, než na efektivitě tvorby programů. SWI041 - Úvod 16

17 Moorův zákon: Výkon hardwaru vzrůstá zhruba dvakrát za dva roky. Přestože sám autor prohlásil svou extrapolaci jako pěkně divokou, zákon zhruba platí dodnes. Firma Intel nedávno zveřejnila výsledky výzkumné zprávy uvádějící, že Moorův zákon pravděpodobně přestane platit až kolem roku 2021 (křemík se dostane na hranici svých možností). SWI041 - Úvod 17

18 Softwarová krize HW SW SWI041 - Úvod 18

19 Edsger W. Dijkstra: Hlavní příčinou softwarové krize byl nárůst výkonu hardware. Jinak řečeno, programování nemělo problémy, dokud neexistovaly počítače. Dokud jsme měli slabé počítače, mělo programování jen snesitelně těžké problémy. Nyní máme gigantické počítače a k nim gigantické problémy se softwarem. SWI041 - Úvod 19

20 Projevy softwarové krize Projekty překračují rozpočet. Projekty překračují čas. Software nemá dostatečnou kvalitu. Software neodpovídá požadavkům. Projekt není dobře řiditelný a software je obtížně udržovatelný. SWI041 - Úvod 20

21 Skončila softwarová krize? Při pohledu na předchozí body a současné projekty se zdá, že softwarová krize trvá stále. Svůj vliv zde mají též možnosti softwarových expertů, kteří jakkoli jsou geniální, mohou přímo mentálně obsáhnout jen určitý rozsah problémů. Řešení velkých projektů nelze proto nechat pouze na nich. Je nutno použít standardní techniku řešení obtížných problémů rozděl a panuj velký problém je třeba rozdrobit na problémy menší. SWI041 - Úvod 21

22 Zkušenost (Brooks): Přidání nových kapacit na zpožděný projekt prodlouží jeho řešení. SWI041 - Úvod 22

23 Tvorba software inženýrstv enýrství Všechny tyto problémy související se softwarovou krizí vedly tedy nakonec k pokusu udělat z vývoje produkovaného nadšenci inženýrskou disciplinu. V 70-tých letech dochází k formulaci základních principů tohoto oboru. Vzniká také první generace nástrojů pro podporu této discipliny, které jsou označovány jako CASE (Computer Aided Software Engineering). SWI041 - Úvod 23

24 Co dělád inženýr? Než něco vyrábí, tak si to nejdříve nakreslí, namodeluje. K tomu potřebuje zavedenou notaci a vědecky podložené metody a postupy. Snaží se používat vhodné technologie tak, aby se dílo vytvořilo spolehlivě, efektivně a aby vydrželo. Srovnáme-li softwarového inženýra s inženýrem stavebním, pak stavební inženýr realizuje stavbu podle modelu, programátor programuje podle modelu. Model stavebnímu inženýrovi navrhl architekt (územní rozhodnutí, stavební povolení, realizace stavby), programátorovi softwarový architekt (úvodní studie, návrh architektury), analytik (konceptuální model) a návrhář (logický model). SWI041 - Úvod 24

25 První studijní programy Prvý inženýrský program byl vypsán již v roce 1979 na universitě v Seattlu, kde v roce 1982 udělili prvý titul v tomto oboru. Prvý bakalářský program v oboru SWI vypsalo v roce 1996 vysoké učení technické v Rochesteru. Zpočátku byl odmítnut, ale později akreditaci získal v roce 2003 spolu s inženýrskou školou v Milwaukee. SWI041 - Úvod 25

26 Definice IEEE : Softwarové inženýrství je aplikace systematického, disciplinovaného, kvantifikovatelného přístupu k vývoji, provozu a údržbě softwaru, tj. aplikace inženýrství na software. Také je to studium přístupů dle výše uvedeného. SWI041 - Úvod 26

27 Co nám n m SWI přineslo? p Řadu novinek, namátkou některé: Softwarové profese a týmy. Modely životního cyklu. Oddělení správy dat od správy funkčnosti. Strukturované metody. Objektově-orientované metody. Komponentové metody. Nové programovací jazyky. Softwarové zápisy unifikovaná notace UML. Metodiky tvorby softwaru. Plánování, metriky, organizace. SWI041 - Úvod 27

28 Co nám n m SWI odneslo? Pocit opravdových programátorů: Software vytvářejí specializovaní odborníci, kteří jediní znají postupy, nástroje, metody a techniky. Plánování a podobné hlouposti sem nepatří. Dokumentaci ať si pořizují ti, kteří neumějí číst programy přímo. SWI041 - Úvod 28

29 Neznámý programátor: Softwarové inženýrství znamená zavedení discipliny do volné tvorby software. Žádný opravdový programátor ho proto nemůže mít příliš v lásce, neboť jej nutí vytvářet nesmyslnou dokumentaci a další podobné artefakty. SWI041 - Úvod 29

30 Smysl předmp edmětu SWI041 Seznámit se s metodami a nástroji používanými při modelování a realizaci programových systémů, protože to patří k běžnému vybavení absolventů universit v oboru softwarové inženýrství. Absolventi KSI MFF by neměli být pozadu a měli by se umět domluvit s absolventy jiných škol. SWI041 se zabývá zejména analýzou, návrhem a implementací programových systémů, neboť se zdá, že tyto profese budou ještě určitý čas žádané. SWI041 - Úvod 30

31 Sada znalostí softwarového inženýra SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge IEEE a ACM 2004) SEEK (Software Engineering Education Knowledge - SE2004) Pozn.: Na přípravě se podílejí známá jména jako Pressman, Sommerville, McConnell, na revizi ale také Jan Pavelka, Mária Bieliková, Pavol Návrat SWI041 - Úvod 31

32 Základníčlenění informatiky (CS) Diskrétní struktury (43) Základy programování (38) Algoritmy a složitost (31) Architektura a organizace (36) Operační systémy (18) Výpočty orientované na síť (15) Programovací jazyky (21) Styk člověka s počítačem (8) Grafika a vizualizace (3) Inteligentní systémy (10) Správa informací (10) Sociální a profesionální otázky (16) Softwarové inženýrství (31 11%) Počítačová věda a numerické metody (0) Počet hodin povinné výuky celkem 280 SWI041 - Úvod Zdroj: CC

33 Z toho softwarové inženýrstv enýrství Povinný základ: Návrh Programová rozhranní (API) Softwarové nástroje a prostředí Softwarové procesy Požadavky a specifikace Validace softwaru Vývoj softwaru Řízení softwarových projektů Volitelné doplňky: Komponentový vývoj Formální metody Spolehlivost softwaru Vývoj specializovaných systémů SWI041 - Úvod Zdroj: SE

34 Základní znalostní oblasti SWI Správa požadavků (Software requirements) Softwarový návrh (Software design) Tvorba softwaru (Software construction) Testování softwaru (Software testing) Údržba softwaru (Software maintenance) Správa konfigurací (Software configuration management) Řízení vývoje (Software engineering management) Softwarový proces (Software engineering process) Nástroje a metody softwarového inženýrství (Software engineering tools and methods) Kvalita softwaru (Software quality) SWI041 - Úvod Zdroj: SE

35 Kde se co učíu na KSI (jen SWI): SWI026: Softwarové inženýrství - přehledová přednáška o rozmanitých aspektech softwarového inženýrství. SWI041: Modelování a realizace softwarových produktů hlavní důraz je zde kladen na zpracování a analýzu požadavků, modelování, notaci UML, modelem řízený vývoj a využívání nástrojů typu CASE. SWI129: Softwarové inženýrství pro praxi hlavní důraz je zde kladen na projektovou stránku vývoje, zkušenosti z praxe, Q&A, konfiguračnířízení, vedení a organizaci projektů, modely životního cyklu, odhadování, plánování, proces vývoje projektu a organizace. SWI126: Nástroje pro vývoj a monitorování SW - správa verzí, sestavování, testování funkčnosti i výkonnosti, hledání chyb ve funkčnosti, zlepšování výkonnosti, udržování kvality software, komunikace mezi vývojáři, distribuce a instalace software, dokumentování a indexování kódu, integrovaná vývojová prostředí. SWI049: Informační systémy - Spolu s Informačními systémy II obsahují úplný komplet znalostí spojených s vývojem a používáním informačních systémů s důrazem na ta témata, která nejsou pokryta jinými přednáškami. SWI123: Vedení projektů v praxi hlavní důraz je zde kladen na praktické vyzkoušení nabytých znalostí, seznámit posluchače s praktickými aspekty vedení projektu a procvičit jeho řízení na konkrétním softwarovém příkladu. Softwarový projekt dvou-semestrový předmět, kde hlavní důraz je zde kladen na praktické zkušenosti z práce v týmu a nabytí komunikačních dovedností na konkrétním softwarovém projektu. SWI041 - Úvod 35

36 Osnova přednp ednášek Úvod do softwarového inženýrství, plánování projektů Modelování požadavků (CIM) Analýza (PIM) Architektura SW, MDA Návrh (PSM) Návrhové vzory Metodiky Testování Další novinky pro vývoj: WS, SOA, SWI041 - Úvod 36

37 Jak se SWI041 učí? u Projektová forma výuky. Projekty do výuky patří (kromě klasické výuky). Vyzkoušet si realizaci programového systému na příkladu projektu řešeného v týmu. SWI041 - Úvod 37

38 I see,, I forgotf rgot, I hear,, I recall, I do, I understand. Kong Fu Zi SWI041 - Úvod 38

39 Co je to projekt? Projekt je dobře definovaná posloupnost činností, která má určen začátek a konec, je zaměřena na dosažení nejistého cíle a je uskutečňována pomocí zdrojů lidí a prostředků. Projekt je specifická nerutinní akce, která proto vyžaduje plánování. Čím složitější je projekt, tím více vyžaduje plánování. SWI041 - Úvod 39

40 Co je to softwarový projekt? Softwarový projekt je projekt, jehož cílem je vytvoření nebo využití programového díla. Při uskutečňování SW projektů se uplatní SW inženýři, kteří nabyli znalostí v předmětech KSI (mimo jiné také v předmětu SWI041). SWI041 - Úvod 40

41 Jaké jsou softwarové projekty v předmětu SWI041? Větší projekt se za semestr nestihne (zkušenost). Projekt představuje hodně práce - je třeba řešit projekty v týmech (navíc se učíme týmovou práci a zodpovědnost). Projekt je třeba ukončit prezentací a obhajobou (prezentace práce představuje důležitou praktiku). Také metodika posouzení jiného projektu přináší nové poznatky. SWI041 - Úvod 41

42 Co z toho vyplývá? Studenti jsou rozděleni do týmů někteří studenti představují řešitele, jiní dělají manažery, testéry kvality a pod. Volbu organizace týmu a přidělení do rolí v týmech necháváme na řešitelích. Tým řeší projekt, který si zvolí a dohodne. Cvičení jsou projektová konají se tak, jak to odpovídá potřebě projektů! SWI041 - Úvod 42

43 SWI041 Jak získat známku Předmět SWI041 je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet se uděluje na základě akceptovaného projektu. Známka je určena kvalitou projektu a znalostmi u zkoušky. SWI041 - Úvod 43

44 SWI041: Co je akceptovatelný projekt? Pro získání zápočtu z SWI041 je třeba: Realizovat projekt, který projde akceptačním testem. Provést akceptační test jiného projektu. SWI041 - Úvod 44

45 Aktivity SWI041 v UML Výběr projektu Téma projektu Analýza, příprava smlouvy o projektu Smlouva o projektu (definice akceptačního testu) Návrh a implementace Dokumentace projektu Akceptační test Výsledky testu Not OK OK SWI041 - Úvod 45

46 Co to znamená: Realizovat projekt znamená: sestavit dokumentaci (včetně plánu a definice akceptačního testu) vytvořit potřebné programy absolvovat akceptační test prezentovat projekt Posoudit cizí projekt znamená: prostudovat dokumentaci cizího projektu být přítomen při prezentaci cizího projektu participovat na akceptačním testu cizího projektu sepsat posudek SWI041 - Úvod 46

47 Přibližná osnova: Témata projektů, výběr projektu, rozdělení do týmů Zpracování analytické specifikace, plán projektu Definice akceptačního testu (smlouva o projektu) Návrh (dekompozice na komponenty) Implementace komponent Testování komponent Integrace komponent Akceptační test Prezentace Posouzení cizího projektu SWI041 - Úvod 47

48 Důležité termíny 1. a 2.týden volno, domluva témat a týmů 3.týden témata projektů (krátká prezentace), potvrzení projektů a týmů 4.týden smlouva o projektu (včetně definice akceptačního testu) 12.týden - odevzdání projektu (včetně dokumentace) Poslední 2 týdny - posouzení jiného projektu, prezentace, oponentura, zápočet SWI041 - Úvod 48

49 Obsah dokumentace projektu Projektová dokumentace Smlouva o projektu, definice akceptačního testu Řesitelský tým (funkce, zodpovědnosti) Harmonogram řešení Programová dokumentace Dokumentace návrhu řešení Zdrojové texty programů Makefile Instalační příručka Uživatelská příručka SWI041 - Úvod 49

50 Témata projektů Stránka předmětu SWI041 - Úvod 50

51 Co to znamená posoudit cizí projekt? Získávat zkušenosti pro práci na SW projektech lze nejen realizací softwarového projektu (vytvořením a prezentací vlastního projektu), ale i posuzováním cizích projektů (prostudováním dokumentace cizího projektu, přítomností při prezentaci cizího projektu, sepsáním posudku na cizí projekt). SWI041 - Úvod 51

52 Proto: Každý tým bude působit ve 2 rolích: v roli řešitele v roli posuzovatele. V roli řešitele tým projekt vytváří, v roli posuzovatele tým projekt posuzuje. SWI041 - Úvod 52

53 Osnova přednp ednášek: 1. Životní cyklus programového díla, softwarový projekt a jeho fáze, řízení projektů (ZDA a PROČ). 2. Sběr a analýza požadavků, notace UML, konceptuální modelování, analýza (CO). 3. Návrh a implementace SW, logické modely používané při návrhu, implementace SW, testování (JAK). SWI041 - Úvod 53

54 Literatura Tyto přednášky SWI041 - Úvod 54

55 Softwarové týmy a softwarové profese Jedním z projevů přechodu od ruční výroby k manufaktuře je definice softwarových profesí. Řešení velkých projektů vyžaduje spolupráci mnoha řešitelů a práci je nutno rozdělit. Dělba práce vyžaduje organizaci týmů řešících větší softwarové projekty. Týmy lze organizovat jako strukturované nebo nestrukturované. SWI041 - Úvod 55

56 Nestrukturované týmy Dělí práci podle objemu. Mohou být organizovány jako: Osamělí vlci Horda Demokratická skupina SWI041 - Úvod 56

57 Strukturované týmy Dělí práci podle profese. Mohou být organizovány jako: Chirurgický tým Tým hlavního programátora Agilní skupina Více-týmová organizace SWI041 - Úvod 57

58 Kterou organizaci zvolit? Volba organizace je dána rozsahem projektu. Na větší projekty je třeba více-týmová organizace. Pro větší projekty se samozřejmě hodí strukturované týmy. Máme-li dost prostředků, je nejvýkonnější chirurgický tým. Nemáme-li, nejefektivnější může být agilní skupina. SWI041 - Úvod 58

59 Akceptační test

60 Co to je akceptační test? Akceptační test představuje podklad pro ověření funkčnosti řešení. Definice akceptačního testu musí proto obsahovat následující náležitosti: 1. podmínky pro akceptační test, 2. dokumentaci pro akceptační test, 3. definici akcí pro akceptační test. SWI041 - Úvod 60

61 1. Podmínky pro akceptační test Popis prostředí, ve kterém bude akceptační test probíhat. Není-li v akceptačním testu prostředí explicitně stanoveno, musí být možno akceptační test vykonat v rámci standardního prostředí na katedře. Popis všech vstupních dat, která budou v akceptačním testu využívána. Patří sem popis všech databází, konfiguračních souborů a jiných testovacích dat, která budou v akceptačním testu využívána. SWI041 - Úvod 61

62 Příklad projektu ECO-sklad operátor SWI041 - Úvod 62

63 Podmínky pro akceptační test Podmínky akceptačního testu pro ECO - Produkt ECO bude realizován jako formulářová aplikace pro MS-Windows, pracující s daty uloženými v databázi Oracle. Produkt bude vytvořen pomocí nástrojů Designer/2000 a Developer/ Forms. Akceptační test produktu ECO může proto probíhat kdekoli, kde je přístup z MS-Windows k serveru Oracle. Pro provedení akceptačního testu je nutno mít právo přihlásit se jako uživatel do MS-Windows. Dále je nutné mít přístup k nějaké vhodné databázi Oracle jako uživatel, který může instalovat data produktu. SWI041 - Úvod 63

64 Podmínky pro akceptační test (pokr.) Podmínky akceptačního testu pro ECO - Před spuštěním produktu ECO je nutno vytvořit v databázi objekty aplikace a uložit do nich testovací data. Doporučený postup je vytvoření uživatele ECOuser, přidělit mu právo na vytváření objektů a pod tímto uživatelem spustit skript (creco.sql), který vytvoří potřebné objekty pro ECO a naplní je počátečními testovacími daty. Po absolvování akceptačního testu lze data z databáze odstranit zrušením uživatele ECOuser (s kaskádním odstraněním jeho objektů). SWI041 - Úvod 64

65 2. Dokumentace akceptačního testu Dokumentace potřebná pro vytvoření a instalaci produktu Uživatelská příručka Definice akceptačního testu Protokol o provedení akceptačního testu SWI041 - Úvod 65

66 Dokumentace akceptačního testu Dokumentace akceptačního testu pro ECO Návod pro instalaci aplikace ECO (zahrnuje popis instalace datové základny a formulářů aplikace) Uživatelská příručka produktu ECO Definice akceptačního testu ECO Protokol o provedení akceptačního testu SWI041 - Úvod 66

67 Dokumentace akceptačního testu (pokr.) Dokumentace akceptačního testu pro ECO - Instalace formulářů pro ECO (NT) - Instalační CD aplikace ECO obsahuje soubor setup.exe - Pomocí Start Nastavení Ovládací panely Přidat nebo ubrat programy nainstalujete formuláře aplikace ECO. V domovském adresáři aplikace se vytvoří i soubory potřebné pro instalaci datové základny, včetně testovacích dat a online uživatelské příručky. - Stejným postupem se formuláře aplikace ECO odinstalují. SWI041 - Úvod 67

68 Dokumentace akceptačního testu (pokr.) Dokumentace akceptačního testu pro ECO - Instalace testovacích dat pro ECO - Před spuštěním produktu ECO je nutno vytvořit v databázi objekty aplikace a uložit do nich testovací data. Doporučený postup je vytvoření uživatele ECOuser, přidělit mu právo na vytváření objektů a pod tímto uživatelem spustit skript (creco.sql), který vytvoří potřebné objekty pro ECO a naplní je počátečními testovacími daty. Po absolvování akceptačního testu lze data z databáze odstranit zrušením uživatele ECOuser (s kaskádním odstraněním jeho objektů). SWI041 - Úvod 68

69 3. Definice akceptačního testu Vychází se z definice aktérů - začíná se kontextem aplikace SWI041 - Úvod 69

70 Př.: ECO-sklad (model jednání) Definice akceptačního testu pro ECO SWI041 - Úvod 70

71 Pro akceptaci ECO je třeba stanovit: Definice akceptačního testu pro ECO Jak se vyzkouší zařazení do role OPERÁTOR a MANAŽER Jak se ověří, že každá role má k dispozici požadovanou sadu služeb SWI041 - Úvod 71

72 Akce akceptačního testu Popis všech scénářů, které budou tvořit akceptační test. Sada scénářů musí zaručit dostatečné ověření funkčnosti řešení. Pro testovací scénáře, pro které je možno stanovit požadovanou reakci systému, je součástí akceptačního testu i popis odpovídajících reakcí. Scénáře akceptačního testu musí zahrnovat i základní chybové situace a jejich řešení. Vychází se z životního cyklu systému. SWI041 - Úvod 72

73 Definice akcí pro akceptační test Definice akcí akceptačního testu pro ECO Akce 1: Instalace a spuštění aplikace ECO možné reakce: OK nepovedlo se Akce 2: Zařazení do rolí OPERÁTOR a MANAŽER možné reakce: OK nepovedlo se povedlo se, ale nejsou k dispozici služby SWI041 - Úvod 73

74 Životní cyklus ECO-skladu Definice akceptačního testu pro ECO Čeká na přihlášení uživatele entry: Zobrazení LOGIN [ LOGOUT ] [ konec ] přihlášení( jméno, heslo ) [ neregistrovaný uživatel ] / Chybná identifikace Selekce role [ registrovaný MANAŽER ] [ registrovaný OPERÁTOR ] Menu pro roli "OPERÁTOR" entry: Nabídka služeb Menu pro roli "MANAŽER" entry: nabídka služeb [ přejímka ] [ dodávka ]... podobně zpracování přejímky zpracování dodávky SWI041 - Úvod 74

75 Scénáře pro ECO (viz( model jednání) Operátor provádí přejímku Operátor vybavuje dodávku Definice akceptačního testu pro ECO Manažer se dotazuje na stav skladu Manažer zjišťuje, zda je sklad v bezpečném stavu SWI041 - Úvod 75

76 Pro akceptaci ECO je třeba stanovit: Jak se vyzkouší chování při akci dotaz na stav skladu Jak se vyzkouší chování při zjišťování, zda je sklad bezpečný Jak se vyzkouší chování při akci přejímka Jak se vyzkouší chování při akci dodávka Jak se ověří, že aplikace umí navázat akce SWI041 - Úvod 76

77 Definice akcí pro akceptační test (pokr.) Akce 3: Dotaz na stav skladu možné reakce: OK Definice akcí akceptačního testu pro ECO povedlo se - ale chybný výsledek nepovedlo se Akce 4: Dotaz na bezpečnost skladu Akce 5: Přejímka pro správnou dodávku Akce 6: Přejímka pro chybnou dodávku... SWI041 - Úvod 77

78 Popis akce Identifikace akce Popis: textový popis akce Co předpokládá Jaké reakce vyvolává (jaké zprávy posílá) Jaká data čte, mění nebo vytváří Co zajišťuje (zaručuje) SWI041 - Úvod 78

79 Popis pro Akci 3 Akce: 3 Popis: Dotaz na stav skladu Předpokládá: Postup: spuštění funkce dotaz na stav skladu musí vytvořit sestavu zobrazující aktuální stav skladu SWI041 - Úvod 79

80 Vstupní data pro akci 3: Definice akceptačního testu pro ECO ECO sklad musí být ve stavu S3 získaném importem souboru ECOS3.dmp příkazem imp file=ecos3.dmp SWI041 - Úvod 80

81 Výstupní reakce na akci 3: Definice akceptačního testu pro ECO Pokud je sklad ve stavu S3 měla by akce 3 vytvořit následující sestavu: Stav ECO skladu 100% Obsah 50% 0% S1 S2 O3 Kapacita A B C Budova SWI041 - Úvod 81

82 Scénář pro přejímku Definice akceptačního testu pro ECO SWI041 - Úvod 82

83 Životní cyklus přejímky Definice akceptačního testu pro ECO přejímka = prázdná plošina. dodací list. (barel k zařazení. #ID barelu)*. konec přejímky. [#rozdíly v přejímce]. #příkaz pro skladníka. [#nelze uložit] Musí se vyzkoušet: zda produkt nepovolí nesprávné pořadí akcí případ správné přejímky, SWI041 - Úvod 83

84 Popis pro Akci 5 Akce: 5 Popis: Přejímka pro správnou dodávku Předpokládá ECO-sklad v korektním stavu Postup: spuštění funkce přejímka - musí vyvolat formulář pro zadání informací z dodacího listu zadávají se údaje o barelech - generují se ID barelů (viz Vstupní data 5)... Po ukončení musí být ECO-sklad ve správném stavu (ověří se funkcí dotaz na stav ) a bezpečný (ověří se funkcí je bezpečný? ) SWI041 - Úvod 84

85 Vstupní data pro akci 5: ECO sklad musí být ve stavu S5 získaném importem souboru ECOS5.dmp příkazem imp file=ecos5.dmp Dodací list: 5 barelů typu A Postup vykládky: 4 barely typu B 2 barely typu C A, A, B, C, B, C, A, A, A, B, B Definice akceptačního testu pro ECO SWI041 - Úvod 85

86 Výstupní reakce na akci 5: Definice akceptačního testu pro ECO Pokud je sklad ve stavu S5 měla by akce 5 vyvolat následující: Nebyly detekovány žádné rozdíly mezi dodacím listem a skutečnou dodávkou Nebyly detekovány žádné barely, které nelze do skladu umístit Příkaz pro skladníka obsahuje všechny barely dodávky a nikdy neumisťuje barely typu B a C do stejné budovy, celkový počet barelů v budově nepřesáhne kapacitu budovy. SWI041 - Úvod 86

87 Scénář pro dodávku Definice akceptačního testu pro ECO SWI041 - Úvod 87

88 Životní cyklus dodávky Definice akceptačního testu pro ECO dodávka = prázdná plošina.požadovaná dodávka. #skutečná dodávka. #příkaz pro skladníka Musí se vyzkoušet: zda produkt nepovolí nesprávné pořadí akcí případ, kdy požadovanou dodávku lze splnit případ, kdy požadovanou dodávku nelze splnit zda jsou reakce systému správné SWI041 - Úvod 88

89 Popis pro barel k zařazen azení Operation: barel k zařazení Description: každý vyložený barel je jednoznačně identifikován Reads: supplied typ_chemikálie Changes: plošina, new b: Barel Sends: operátor:{id barelu} Assumes: Results: nakládací plošina obsahuje barel b operátor dostane identifikaci ID barelu atribut b.typ je nastaven na typ_chemikálie atribut b.id je nastaven na identifikaci ID barelu SWI041 - Úvod 89

90 Popis pro konec přejímky Operation: konec přejímky Description: informuje systém, že již byly vyloženy všechny barely Reads: plošina, zadaný_dodací_list Changes: budovy ve skladu Sends: operátor:{rozdíly v přejímce, nelze uložit}, skladník:{příkaz pro skladníka} Assumes: sklad je bezpečný SWI041 - Úvod 90

91 Popis pro konec přejímky (pokračování) Results: pro všechny barely, které lze do skladu umístit, přesune v modelu jejich umístění do vhodné budovy a vytvoří príkaz pro skladníka(kam: alokační seznam) pokud existují rozdíly mezi zadaným_dodacím_listem a skutečnou dodávkou, vytvoří se rozdíly v přejímce(navíc, chybí: seznam barelů) pro všechny barely, které nelze do skladu umístit vytvoří nelze uložit(co: seznam barelů) sklad je bezpečný SWI041 - Úvod 91

92 Obsah dokumentace SWI041 Programová dokumentace Projektová dokumentace SWI041 - Úvod 92

93 Dokumentace projektu SWI041S SWI041 - Úvod 93

94 The End

Případ sondy Mariner I. (1962)

Případ sondy Mariner I. (1962) Softwarové inženýrství Karel Richta katedra softwarového inženýrství MFF UK Proč vůbec SI vzniklo? V 60-tých letech minulého století bylo konstatováno, že něco je špatně. Počítačů přibývalo, přibývalo

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 1 - Základní pojmy a

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů

Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů Infrastruktura UML v UML Karel Richta listopad 2011 Richta: B101TMM - v UML 2 Superstruktura UML Směr pohledu na systém dle UML Diagramy popisující strukturu diagramy tříd, objektů, kompozitní struktury,

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 )

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) Filozofie vývoje nové řady E.C.S. CNC klade důraz především na vyspělou technologii a nadčasový vzhled. Vývoji nového

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko Strategie testování, validace a verifikace. Testování v průběhu životního cyklu SW díla. Testování jednotek, integrační testování, validační testování, systémové testování, ladění. Principy testování,

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

YD36SIN. dokumentace. Obsah dokumentace SIN. Další. Literatura. zdroje. Osnova přednášek. Úvod do softwarového inženýrství

YD36SIN. dokumentace. Obsah dokumentace SIN. Další. Literatura. zdroje. Osnova přednášek. Úvod do softwarového inženýrství YD36SIN: Úvod do softwarového inženýrstv enýrství Co to je softwarové inženýrstv enýrství? (definice IEEE 993) Softwarové inženýrství je systematický, disciplinovaný a kvalifikovaný přístup k vývoji, tvorbě

Více

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek.

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek. Předmět: INFORMATIKA roč.: 9 č.šab.: 2 téma: Textový editor WORD Vzdělávací materiál: prac. list Oblast:Informatika - Vytvoření stylu odstavců, vložení obsahu Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou

Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou historii spojenou s Biologickou fakultou JU: Biofyzika -

Více

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 15. července 2015 Č.j. 2015/078794/CNB/420 Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série Zadavatel níže

Více

ZPRACOVÁNÍ NEURČITÝCH ÚDAJŮ V DATABÁZÍCH

ZPRACOVÁNÍ NEURČITÝCH ÚDAJŮ V DATABÁZÍCH 0. Obsah Strana 1 z 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 26. dubna 2013 Vladimír Kovář Vladimír Kovář Narozen 2.1.1962 v Praze 4 děti, 1 žena, 1 pes, 7 koní, 42 krav, 37 ovcí UNICORN a 1049 spolupracovníků Vzdělání (Ing.) ČVUT, Fakulta

Více

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 70 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Monika PISKORZOVÁ, Pavlína HRONOVÁ Vysoká škola podnikaní, katedra Podnikaní monika.piskorzova@vsp.cz, pavlina.hronova@vsp.cz Abstrakt

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g KAPITOLA 2 Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g Protože se instalace systému Oracle s každou novou verzí zjednodušuje, stojí uživatel před pokušením otevřít krabici s médii a ihned začít

Více

Přidejte se k nám. Radek Dolejš. Vaše jedinečnost bude začleněna do našeho společenství. 26. února 2014

Přidejte se k nám. Radek Dolejš. Vaše jedinečnost bude začleněna do našeho společenství. 26. února 2014 Přidejte se k nám Vaše jedinečnost bude začleněna do našeho společenství 26. února 2014 Radek Dolejš Obsah Představení Unicorn Universe Vývoj aplikací Koho chceme Nabídka spolupráce Otázky 2 3 Unicorn

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Databázový systém Matylda

Databázový systém Matylda Databázový systém Matylda Návrh softwarového projektu Vývojový tým Předpokládaný počet řešitelů: 5 Vedoucí: Mgr. Martin Nečaský Ph.D. Motivace V současné době se mnoho nákupů odehrává v internetových obchodech.

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Výuka softwarového inženýrství na OAMK Oulu, Finsko Software engineering course at OAMK Oulu, Finland

Výuka softwarového inženýrství na OAMK Oulu, Finsko Software engineering course at OAMK Oulu, Finland Výuka softwarového inženýrství na OAMK Oulu, Finsko Software engineering course at OAMK Oulu, Finland Magdalena Raszková Abstrakt Příspěvek se zabývá koncepcí předmětu Softwarové inženýrství na Oulu University

Více

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA 20. 12. 2013 ÚVOD S penetrací IT do fungování společnosti roste důraz na zabezpečení důvěrnosti a opravdovosti (autenticity) informací a potvrzení (autorizaci) přístupu

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření it administrátor správce sítě:... 3 Zaměření vývoj aplikací a her... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY PRACOVNÍCH

Více

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií Institut biostatistiky a analýz MU Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií 1 O IBA hlavní oblasti zájmu Faculty of Science, Masaryk University Faculty of Medicine, Masaryk University Analýza

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona Identifikační údaje zadavatele: Úplný název: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana IČO:

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Projekt Velryba Ozdravné pobyty pro děti. Semestrální projekt

Projekt Velryba Ozdravné pobyty pro děti. Semestrální projekt Předmět AD7B36SI2 Informační systém ozdravných pobytů ČVUT FEL, obor STM Softwarové inženýrství 5. semestr, zima 2011/2012 Zpracovala: Radoslava Jandová Username: jandora1 e-mail: jandora1@fel.cvut.cz

Více

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

CASE nástroje. Jaroslav Žáček CASE nástroje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities within

Více

72 SLUŽBY V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY; OPRAVY A ÚDRŽBA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ. Kód SKP N á z e v HS/CN

72 SLUŽBY V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY; OPRAVY A ÚDRŽBA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: Do tohoto oddílu patří služby spojené s informatikou poskytované jinému subjektu. 72.1 Poradenská služba v oblasti hardwaru 72.10 Poradenská služba v oblasti hardwaru 72.10.1 Poradenská služba

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Ubytování Svazek 7 Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Úvod do kolejní administrativy

Více

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA Cyril Klimeš Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR, e-mail: cyril.klimes@osu.cz Abstrakt Tento příspěvek si

Více

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz www.advanta- group.cz ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení IT projektů Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém

Více

Budování informačních systémů pro komunitní plánování

Budování informačních systémů pro komunitní plánování Ústí nad Labem 1 Budování informačních systémů pro komunitní plánování Ústí nad Labem Zpracoval: MUDr.Miroslav Seiner Obsahová část materiálu vznikla za finanční podpory projektu Komunitní plánování jako

Více

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro všechny. Žáci mohou

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Dotazy k zadávacímu řízení Digitalizace dat SUKL:

Dotazy k zadávacímu řízení Digitalizace dat SUKL: Dotazy k zadávacímu řízení Digitalizace dat SUKL: Je požadováno v rámci digitalizace dokumentů skenovat dokumenty přes tzv. ploché lože (sešité dokumenty, smlouvy apod.)? Ano, digitalizovány budou také

Více

NÁVOD PRO INSTALACI PROGRAMU TAGRA.eu

NÁVOD PRO INSTALACI PROGRAMU TAGRA.eu NÁVOD PRO INSTALACI PROGRAMU TAGRA.eu Postup instalace se liší podle toho, zda máte nainstalovanou starší generaci softwaru TAGRA nebo ne. 1) POKUD PŘECHÁZÍTE NA NOVOU GENERACI PROGRAMU TAGRA.eu: (pozn:

Více

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstvo vnitra Roman Vrba ředitel Odbor egovernmentu Petr Kuchař ředitel Odbor hlavního

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

SPECIFICKÝCH MIKROPROGRAMOVÝCH ARCHITEKTUR

SPECIFICKÝCH MIKROPROGRAMOVÝCH ARCHITEKTUR EVOLUČNÍ NÁVRH A OPTIMALIZACE APLIKAČNĚ SPECIFICKÝCH MIKROPROGRAMOVÝCH ARCHITEKTUR Miloš Minařík DVI4, 2. ročník, prezenční studium Školitel: Lukáš Sekanina Fakulta informačních technologií, Vysoké učení

Více

Metodické postupy tvorby architektury

Metodické postupy tvorby architektury Metodické postupy tvorby architektury Název Metodické postupy tvorby architektury Datum zhotovení 14. 3. 2016 Zhotovitel KPMG Česká republika, s.r.o. Zpracoval za zhotovitele Tomáš Martinka Verze 2.1 Veřejná

Více

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Microsoft Visual Studio 2005 a Microsoft SQL Server 2005 Případová studie zákaznického řešení Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Přehled

Více

Obsah 1/11. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

Obsah 1/11. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz Obsah Obsah... 1 1. Obchodní politika pro školství Zeměpis ČR, Evropa a Svět... 2 Obchodní a dodací podmínky... 2 Další služby pro školy a jejich žáky... 2 2. Prohlášení výrobce o poskytnutí licence učitelům...

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

383/2009 Sb. VYHLÁKA

383/2009 Sb. VYHLÁKA 383/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 2

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 2 Metodický list č. 1 SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 2 Název tématického celku: Proces vývoje a jeho normalizace Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s procesem vývoje softwarových produktů

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ PŘIBYL VLADIMÍR Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec priby-vl@fm.vse.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

33 Uživatelé asistence

33 Uživatelé asistence 33 Uživatelé asistence Uživatelský modul Uživatelé asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci uživatelů služby osobní asistence (včetně zájemců o službu).

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 1 ÚVOD DO BPM 1.1 Stručná historie BPM 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu Když lidé poprvé začali žití ve společenských skupinách, několik lidí objevilo příležitost obchodovat se zbožím

Více

Výzva č. 74-2.1 OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Seminář pro žadatele Praha, 24. května 2011 Brno, 31. května 2011

Výzva č. 74-2.1 OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Seminář pro žadatele Praha, 24. května 2011 Brno, 31. května 2011 Výzva č. 74-2.1 OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti Seminář pro žadatele Praha, 24. května 2011 Brno, 31. května 2011 Obsah prezentace 1. Identifikace výzvy 2. Oprávnění žadatelé 3. Partnerství

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 Tel.: 257 041 111 Fax: 257042609 IČO 00006947 V Praze dne 30. prosince 2015 Č. j.: MF- 57876/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Základy programu STATISTICA IBA výuka 2008/2009 StatSoft, Inc., http://www.statsoft.com/, http://www.statsoft.cz Verze pro

Více

Den nezávislosti 2016

Den nezávislosti 2016 Oficiální pravidla video soutěže Den nezávislosti 2016 Život, svoboda a právo na štěstí: Co pro vás znamená americký Den nezávislosti? Sponzoři soutěže 1 Soutěž Den nezávislosti 2016 sponzoruje Velvyslanectví

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

Magie 21. století, aneb zabudované systémy. V. Kushpil (ÚJF AV CR)

Magie 21. století, aneb zabudované systémy. V. Kushpil (ÚJF AV CR) Magie 21. století, aneb zabudované systémy Opravdu vysoce vyvinutá technologie vypadá jako magie... Artur Klark Opravdu vysoce vyvinutá technologie vypadá jako magie... Artur Klark Zabudované systémy?

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Příloha č. 18. Specifikace bloku PŘÍPRAVA. Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém

Příloha č. 18. Specifikace bloku PŘÍPRAVA. Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Realizace a průběh rozpočtového roku vyžití finančních prostředků Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Ing. Hana Šrámková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Materiál upravený na základě jednání kolegia děkanky 10. 11. 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02. Elektronické záznamy

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02. Elektronické záznamy Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02 Elektronické záznamy 1. Cíl Koordinační centrum využívá pro zpracování a uchování dat počítačový databázový systém. Na elektronických záznamech je postavena

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Analýza a návrh informačního systému Miloš Rajdl 2012 ČZU v Praze 1 Souhrn Diplomová

Více

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3 Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus 3 Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále

Více

Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik

Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik Propojení počítačů 2 počítače bez internetu Pokud potřebujeme propojit 2 počítače mezi sebou a vytvořit síť (lékař + sestra), lze je propojit kabelem

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více