erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE duben 2013

2 Anketa spokojenosti 2013 Péči o zákazníky a zkvalitňování našich služeb vnímáme jako nekončící a kontinuální proces. Proto jsme připravili anketu umožňující uživatelům vyjádřit svůj názor na program a kvalitu souvisejících služeb. Naším stálým cílem je nabízet co nejkvalitnější služby, které budou co nejvíce ušité na míru klientům. Snažíme se tedy maximálně naslouchat především vám, našim zákazníkům. Program proto od března nabízí možnost vyjádřit váš názor v anketě, za jejíž vyplnění předem děkujeme. Z dosud získaných odpovědí je patrné, že se jedná o zajímavý a oboustranně užitečný komunikační kanál, kterým nám sdělujete své názory, náměty a připomínky. Natolik věříme v oboustranný přínos ankety, že jsme připraveni z ní vytvořit každoročně se opakující rituál. Anketa je v programu velmi jednoduše dostupná ve formě bannerů v kartě, na které stačí kliknout. Od jarní verze se navíc bude nabízet i při ukončení programu. Vyplnit ji můžete kdykoliv také tak, že si ji najdete v menu programu v nabídce Služby > WWW strany > Anketa spokojenosti. Děkujeme všem, kteří nám věnovali 10 minut svého času, za spolupráci a těšíme se i na další příspěvky těch, kteří se na vyplnění ankety teprve chystají. VZP inovuje projekt Racionální preskripce Od dubna se mění systém Racionální preskripce léků VZP a tyto změny se promítají i do zobrazení v našich programech. Využitím databáze AMBULEKY chce VZP ovlivnit neodůvodněné výdaje na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Aktivní používání preferovaných léků z databáze AMBULEKY bude VZP sledovat, vyhodnocovat a případně zohledňovat při uplatnění regulačních mechanismů na objem předepsaných léčiv a zdravotnických prostředků. Bude důležité dodržení jak celkového preskripčního limitu, tak soulad s doporučeními VZP v rámci projektu Racionální preskripce. Věříme, že aktualizovaný systém Racionální preskripce Vám umožní ještě lépe se orientovat v optimálních cenových hladinách léčiv, které se z důvodu komplikovaného systému stanovení úhrad mění velmi dynamicky. Lékový semafor Od ledna z důvodu neprovedených revizí či rozdílných úhrad v jedné ATC skupině - řadí pojišťovna přípravky v jednotlivých skupinách podle výše úhradového ekvivalentu do několika barevně označených kategorií. Léky z pozitivního listu jsou v programech společnosti CGM označeny logem VZP ČR. Pozitivní list Zelená barva Žlutá barva Červená barva Bez označení preferovaný lék nedoporučený lék nákladný lék neutrální lék (nemá žádný další zaměnitelný lék) Přípravky z pozitivního listu jsou zárukou ekonomické výhodnosti a jsou pro pacienta vždy bez doplatku. Do budoucna plánuje pojišťovna pozitivní list dále rozšiřovat o ekonomicky nejvýhodnější alternativy z většiny ATC skupin. Lék z pozitivního listu je pro zdravotní pojišťovnu i lékaře ekonomicky výhodná varianta šetřící prostředky veřejného zdravotního pojištění. Ceny uvedené v číselníku léků (LEKY) nemusí být shodné s cenami ve spodním číselníku AMBU- LEKY. Ceny v číselníku LEKY vychází z rozhodnutí SÚKL, do kterých VZP nezasahuje. Ceny v číselníku AMBULEKY obsahují skutečné ceny stanovené VZP, které jsou směrodatné pro použití systému Racionální preskripce. Bližší informace k používání Racionální preskripce VZP najdete v návodu přiloženém k tomuto bulletinu nebo na internetové stránce Vašeho ambulantního programu. Dotazy na VZP můžete zasílat na 2 - Bulletin pro uživatele - duben 2013

3 MEDICAL NET úspěšně odstartoval Nová služba MEDICAL NET, která v prvním čtvrtletí zahájila rutinní provoz, se velmi dynamicky rozšiřuje. Připravujeme rozšíření služby o možnost odesílání žádanek. MEDICAL NET je unikátní služba, která urychluje, zjednodušuje a zefektivňuje komunikaci mezi partnery ve zdravotnictví. Je bezpečným komunikačním systémem pro předávání dat pacientů (např. lékařských zpráv, žádanek či nálezů). Díky technologiím použitým v systému MEDICAL NET je přenos citlivých dat v souladu s legislativními požadavky České republiky na ochranu osobních údajů. MEDICAL NET zprostředkovává bezpečný přenos zpráv mezi dvěma libovolnými registrovanými účastníky sítě - odesílatelem a příjemcem. V současné době má služba více než 100 uživatelů, jejichž počet každý den roste. Od začátku provozu bylo službou MEDICAL NET přeneseno více než zpráv. V této verzi programu AMICUS jsme službu MEDICAL NET na žádost našich uživatelů rozšířili o automatickou indikaci došlých zpráv. Informuje Vás o nich nová ikona vpravo dole v oznamovací části počítače. Bylo pro mě příjemným překvapením, jak snadné je službou MEDICAL NET získat data z nemocnice do mého programu až do karty pacienta. Komunikace přes MEDICAL NET je opravdu velmi užitečná, snadná a komfortní. Takto pojatá elektronizace je pro lékaře opravdovým přínosem. MUDr. Eva Málková, Kralupy nad Vltavou erecept povinný od roku 2015 Na počátku března podepsal prezident novelu zákona o léčivech, která zavádí povinné používání elektronických receptů. Program AMICUS je připraven již dnes. Jeden z posledních právních předpisů, ratifikovaných dnes již bývalým prezidentem, byla novela zákona o léčivech, zavádějící povinné používání elektronických receptů s účinností od roku Pro práci s ereceptem potřebujete kromě bezplatně dodávaného rozšíření programu také kvalifikovaný certifikát, který využijete i pro elektronickou komunikaci se zdravotními pojišťovnami. Podrobné informace o ereceptu v programu AMICUS najdete na webové stránce Aktuální seznam lékáren přijímajících erecepty najdete na stránkách SÚKLu Jakékoli Vaše dotazy k ereceptu Vám rádi zodpovíme na naší zákaznické lince Modul Komunikace se rozšíří a změní název na enálezy V souvislosti s rozšiřováním služby MEDICAL NET dochází k postupnému funkčnímu rozšiřování modulu Komunikace. Modul umí načítat a integrovat jakákoliv lékařská data poslaná službou MEDICAL NET a stává se tak komplexním pomocníkem při načítání a zpracování jakýchkoliv elektronických zdravotních dat. Modul Komunikace byl primárně určen ke zpracovávání laboratorních výsledků. V souvislosti s rozvojem služby MEDICAL NET nyní dochází postupně k rozšíření i na další typy dokumentů, jako jsou propouštěcí zprávy z nemocnic, RDG vyšetření, lékařské zprávy a nálezy. Připravujeme pro Vás i přehlednější ukládání dokumentace přijaté z jiných zdravotnických zařízení. Již nyní můžete díky službě MEDICAL NET využít nejen výměnu dat s jinými uživateli programu AMICUS, ale i s uživateli ambulantních systémů PC DOKTOR nebo MEDICUS. V souvislosti s výše uvedenými změnami a sjednocováním obchodní politiky naši firmy se bude modul pro import a export dat ve všech našich systémech nově jmenovat enálezy. Bulletin pro uživatele - duben

4 Kdo je kdo: Ing. Lenka Volfová V seriálu Kdo je kdo Vám představujeme tým pracovníků, který se podílí na rozvoji a podpoře programu AMICUS. Celý seriál naleznete na webových stránkách V současné době bydlí a pracuje na Jižní Moravě. Na vysoké škole vystudovala obor Ekonomie a Management. Má 12 leté zkušenosti převážně z marketingu, dále z obchodu a personalistiky, které nabyla za svoje pracovní působení v mezinárodních společnostech orientujících se na zdravotnický trh. V naší firmě CompuGroup Medical s.r.o. pracuje od dubna 2012 na pozici vedoucí marketingového oddělení. Je zodpovědná za marketingovou a komunikační strategii naší společnosti na českém a slovenském trhu. Svůj volný čas tráví převážně s rodinou. Mezi její záliby patří cestování a sport - kalanetika, beach volleyball, lyžování. CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Ve čtvrtek 21. února se konala v kongresovém sále pražského IKEMu konference ehealth Days Letošní ročník byl zaměřen na aktuální stav implementace vítězného návrhu hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví v České republice v kontextu řešení evropských a světových projektů. Cyklus konferencí ehealth Days představuje významnou komunikační platformu pro výměnu informací potřebných pro výstavbu národního systému ehealth v České republice. Společnost CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. (CGM), zastupovala na konferenci pole dodavatelů zdravotnických informačních systémů. Vladimír Přikryl, generální ředitel CGM zaměřil prezentaci na klíčové otázky elektronizace z pohledu dodavatelů ambulantních informačních systémů. CGM shledává jednu z klíčových otázek elektronizace způsob zapojení terénních ambulancí do tohoto procesu. Je totiž zřejmé, že právě ambulantní lékaři pocítí dopad elektronizace nejcitlivěji. Je to dáno tím, že na rozdíl od ostatních poskytovatelů zdravotní péče nemají dostatečné zázemí v oblasti IT. Typický ambulantní lékař je sám nucen řešit celou řadu různorodých agend. Kromě samotné léčby pacientů musí svůj čas věnovat provozu ordinace, zajišťovat plnění předpisů nebo provádět vyúčtování zdravotním pojišťovnám. Je tedy pochopitelné, že nemají prostor ke svým agendám přidávat ještě povinnosti spojené s elektronizací, zvlášť když jim elektronizace neslíbí zároveň zefektivnění jejich práce. Dalším problémem je obava ze ztráty kontroly nad daty. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme přesvědčeni, že naši klienti se ochotně připojí k procesu elektronizace, pokud ho shledají smysluplným a přinese jim zřejmé výhody. Smysluplným projektem chápeme projekt, který splňuje 3 klíčové podmínky: Elektronizace musí lékařům a pacientům zajistit kontrolu nad jejich daty. Lékař, který získá informace elektronicky, musí mít ověřen jejich původ. Každá investovaná koruna musí mít okamžitý přínos pro lékaře nebo pacienta. 4 - Bulletin pro uživatele - duben 2013

5 ekontrol si poradí i se špatnou odezvou registru pacientů Nadstavbový modul ekontrol prošel zásadní programovou úpravou a vyrovná se nyní i se špatnou odezvou serveru registru pacientů. Lékař tak nemusí před vstupem do karty čekat na odpověď centrálního registru a může s programem plynule pracovat. Kontrolu důležitých údajů pro vyúčtování vůči centrálnímu registru pacientů jsme změnili ze synchronní na asynchronní. V praxi to znamená, že ekontrol v režimu asynchronní kontroly již nečeká před vstupem do karty na odpověď, ale dotazy na centrální registr probíhají na pozadí programu. Uživatelé tedy nemusí čekat, až dostane ekontrol odpověď a nedochází k prodlevě při vstupu do zdravotní dokumentace pacienta. K této změně jsme přistoupili na základě špatných zkušeností s dobou odezvy serveru, na kterém je umístěn centrální registr pacientů. Věříme, že pro Vás bude změna přínosná a zpříjemní Vám práci s programem. Nově můžete jednorázově ověřit příslušnost k pojišťovně i registraci pacienta stiskem tlačítka ekontrol v kartě pacienta v okně Identifikační údaje. V tomto případě je zachována synchronní kontrola a AMICUS na odpověď VZP počká. V souvislosti s touto významnou programovou změnou nabízíme do licence modulu ekontrol se slevou 50%. Do mohou pacienti po dlouhé době opět podávat přihlášky ke změně zdravotní pojišťovny. Buďte už teď s ekontrolem připraveni na přeliv pacientů mezi zdravotními pojišťovnami. sleva 50 % ceny licencí Do 31. května 2013 rozšiřujícího modulu ekontrol Stahování aktualizací na pozadí V minulém čísle jsme Vás informovali o připravované inovaci stahování aktualizací na pozadí. V současné době je funkcionalita testována pracovníky technické podpory. V průběhu druhého kvartálu 2013 bude nasazena v pilotní verzi u spolupracujících lékařů. Stahování aktualizací na pozadí využívá zcela novou komponentu CGMserver, která se bude v budoucnu instalovat společně s programem. CGMserver mimo jiné pravidelně kontroluje dostupné aktualizace a stahuje je na pozadí, aby je mohl program v případě potřeby rychleji nainstalovat. Aktualizační balíček bude upraven tak, aby stahování aktualizací neblokovalo Vaši práci a veškeré potřebné programové vybavení bylo do Vašeho počítače nainstalováno v co nejkratším čase. RSS kanál doručí důležité zprávy během několika minut Ambulancím připojeným k internetu nabízí AMICUS nový informační kanál zajišťující velmi rychlé předání důležitých informací, například o aktuálním stavu portálů zdravotních pojišťoven, důležitých změnách v účtování apod. Nový informační kanál pracuje na principu RSS a zprávy Vám nabídne v okně Docportálu. Nastavení zobrazení zpráv je možné omezit samostatně pro každého uživatele. V menu Služby - Uživatelé na účtu každého uživatele programu stiskněte Prohlížej a na záložce Konfigurace zvolte vhodné nastavení. Stahování zpráv z RSS kanálu by měl mít povolené alespoň jeden z uživatelů Amicusu. Zobrazení stažených zpráv jednotlivým uživatelům můžete potlačit zaškrtnutím volby Bulletin pro uživatele - duben

6 Nezobrazovat RSS zprávy. Zprávu, kterou si prohlédnete, už Vám služba znovu nenabízí. Zprávy dříve doručené si můžete prohlédnout v seznamu v menu Služby - WWW strany - RSS zprávy. Rozsáhlé a pozdní lednové změny v číselnících přinesly lékařům řadu komplikací V lednu došlo k poměrně rozsáhlým změnám v číselnících používaných pro vyúčtování zdravotní péče. Vzhledem k tomu, že uvedené změny mají dopad na správné vykazování, dovolujeme si ty nejdůležitější zrekapitulovat. Rádi bychom Vás také informovali o nejpodstatnějších změnách, ke kterým v této souvislosti došlo v rámci našich ambulantních informačních systémů. Číselník diagnóz Po delší době došlo ke zřetelné inovaci tohoto číselníku. Několik skupin diagnóz bylo upraveno tak, že nově je nutné používat 4místnou formu. Tato změna sama o sobě by nebyla tak problematická, pokud by k ní nedošlo bez předchozího avíza a se zpětnou platností. Uživatelé tak byli nuceni revidovat již založené účty pro zdravotní pojišťovny a upravit v nich diagnózy, které od nově vyžadují 4místné rozlišení. U nově založených dokladů již program nepovolí zapsat diagnózu v neplatné formě. Nový číselník výkonů Číselník výkonů reaguje především na novou vyhlášku č. 467/2012 Sb. Praktickým dopadem je nejen řada změn v bodových hodnotách výkonů, ale také vyřazení některých dlouhodobě používaných kódů stejně jako rozšíření číselníku o nové výkony. Z hlediska účtování výkonů se změnila metodika pro vykazování očkování, takže bylo vyřazeno několik výkonů a od je nutné používat jiné položky. Mezi zcela nové výkony patří např. kód 09555, který mohou uživatelé vykazovat při ošetření dítěte do 6 let. Program automaticky nabídl možnost zpětného přepočtu úhrad u již naúčtovaných dokladů dle nových číselníků. Uživatelé, kteří historicky vykazovali některé ze zrušených výkonů, mohli využít funkci hromadné náhrady (záměny) výkonů a hromadně nahradit zrušené výkony vhodnými alternativami. Číselník obsahující takto zásadní změny byl k dispozici tak pozdě (25. 1.!), že nebylo možné připravit nějakou formu automatické konverze všech zrušených, již naúčtovaných výkonů. Nový číselník léků Nový číselník léků byl během ledna vydán ve třech inovovaných verzích. Obsahuje nejen velké množství změn v cenách a úhradách, ale také řadu nových i vyřazených léků. Ani s novým rokem se nepodařilo vyjasnit všechny otázky správného účtování očkovacích látek. Situace v této oblasti je stále poněkud nepřehledná. HOTLINE pod tlakem a verze včas Takto rozsáhlé změny samozřejmě vyvolaly mezi našimi uživateli enormní zájem o informace a doporučení jak postupovat. Snažili jsme se udělat maximum pro jeho zvládnutí. Přestože kompletní číselníky byly k dispozici až od 25. ledna, vše bylo připraveno tak, aby naši klienti dostali své aktualizace včas, tedy do konce ledna. Přestože zatížení našeho HOTLINE stouplo v tomto období až pětinásobně, podařilo se nám i v těchto dnech vyhovět téměř 90% všech volajících. Obdobně perné chvíle zažívali i naši smluvní servisní partneři. Budete-li mít zájem o jakékoli informace týkající se praktické aplikace lednových změn v číselnících či jakékoli jiné dotazy k programu, jsme Vám k dispozici na zákaznické lince Bulletin pro uživatele - duben 2013

7 Program AMICUS má nové spouštěcí ikony Od dubna 2013 dochází v souvislosti se změnou produktových log a sjednocením grafiky také ke změně spouštěcích ikon Vašich programů. Začátkem dubna jsme změnili spouštěcí ikony programu AMICUS pomocí internetových aktualizací. U uživatelů bez internetu dojde ke změně s kvartální aktualizací Jaro 2013 (AMICUS verze 8.90). Věříme, že se Vám bude nový moderní vzhled ikon líbit. V případě jakýchkoliv potíží jsme Vám k dispozici na naší zákaznické lince CGMesky jsme rozšířili o další funkce CGMesky, které umožňují jednoduše a rychle sdělovat všechny důležité informace a upozornění pacientům, jsme rozšířili o řadu novinek a vylepšení. Mezi hlavní novinky služby CGMesky v této verzi programu AMICUS patří možnost vytvořit si a používat fráze, hromadné naplňování a mazání SMS a zjednodušené dobíjení kreditu. Používání předdefinovaných textů pro SMS je obdobné jako v jiných částech programu. V jednotlivém i hromadném posílání SMS je k dispozici tlačítko Texty. V objednávacím diáři můžete využít hromadné odesílání SMS (tlačítko Hrom. SMS) všem nebo jen označeným pacientům. Program automaticky označí pacienty, kteří mají k dispozici mobilní číslo a zároveň jim SMS ještě neodešla. Kromě připravených textů můžete do zprávy vložit datum a čas objednání pacienta. Hromadně vytvořené SMS lze ještě před odesláním jednotlivě upravit. Ukončíme podporu monitorů s nízkým rozlišením Od přestane program AMICUS podporovat zobrazení na monitorech, které mají nízké rozlišení. S ohledem na neustálý velmi rychlý rozvoj technologií jsme nuceni od října 2013 ukončit podporu monitorů, které mají jakoukoliv z hodnot rozlišení menší než 800x600. Toto omezení se může týkat jen nejstarších klasických monitorů a některých malých notebooků (ultrabooky, netbooky apod.) s malým displejem (cca 10 ). Nejnižším podporovaným rozlišením bude 1024x768. Doporučujeme Vám ověřit si již nyní, jaké rozlišení podporuje Váš monitor. V případě potíží či dotazů jsme Vám k dispozici na naší zákaznické lince Upozorňujeme, že některé nadstavbové moduly mohou mít v budoucnu i vyšší nároky na rozlišení, než je zde uvedeno. Již dnes je však nejčastěji používaným standardním rozlišením monitorů 1680x1050, resp a Bulletin pro uživatele - duben

8 Zelená hvězda vám přináší Slevu 13% na chirurgické šicí materiály B. Braun Zelená hvězda přináší akční slevu 13 % na veškeré chirurgické šicí materiály B. Braun při nákupu na e-shopu Zelené hvězdy. Akční ceny jsou platné do DOPORUČUJEME Safil Quick+ HR17 4/0 (1,5) 70CM (36) - 36 ks kód výrobku C Původní cena: Kč vč. DPH Konečná cena: Kč vč. DPH Sleva 13%: 536 Kč Safil Quick+ Správná volba stomatologa Safil Quick+ je syntetický pletený a potahovaný šicí materiál vyrobený z polyglykolové kyseliny nízké molekulární hmotnosti. Vlastnosti: předvídatelná rychlost degradace skvělé užitné vlastnosti vysoká úvodní pevnost v tahu bezpečnost uzlu syntetické pletené potahované vlákno výjimečně rychlý profil resorpce 50% pevnost uzlu po 7 dnech kompletní resorpce asi za 42 dnů Zavolejte si o VZORKY ZDARMA Kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo volejte Zelenou linku Více informací naleznete na Gelita Lokální hemostatikum NOVINKA V E-SHOPU ZH Savá želatinová houba Gelita je kompletně vstřebatelná. Hemostatický účinek je založen na rychlé adherenci krevních destiček k povrchu houby. Téměř okamžitě vzniká přirozená krevní sraženina. Výhody: nejčistější želatina vynikající absorpce tkáňová kompatibilita stlačitelnost Použití: stomatochirurgie hrudní chirurgie otorhinolaryngologie součást obchodního řetězce Compogroup_ indd :43: Bulletin pro uživatele - duben 2013

9 Kupujete nový počítač? Stáhněte si aktuální instalační DVD Pro instalaci programu AMICUS na nový počítač doporučujeme použít aktuální instalační soubory, které lze stáhnout z naší internetové stránky. Pokud uvažujete o koupi nového počítače, je třeba vědět, že program AMICUS není možné z původního počítače jen zkopírovat, ale je nutná jeho řádná instalace. Protože je velmi pravděpodobné, že pro nový počítač již nebude možné použít původní instalační médium (a následné aktualizace by byly zbytečně časově náročné), doporučujeme stáhnout si z naší internetové stránky aktuální instalační DVD. Stažení je možné v horním menu Demoverze, kde po vyplnění několika základních identifikačních údajů a zaškrtnutí volby Stáhnout provedete uložení samorozbalovacího instalačního souboru. Tento soubor můžete přenést na jakýkoliv počítač a jeho spuštěním program AMICUS nainstalovat. Pak už stačí jen spustit program, vyplnit Vaši licenci, doinstalovat příp. internetové hotfixy (aktualizace) a obnovit data z aktuální záložní kopie dat. Konec komunikace v Datovém standardu verze 1 Od ukončíme možnost přenášet zdravotní dokumentaci ve formátu Datový standard MZ verze 1. Datový standard 1 byl nahrazen verzí 2 již v roce 2002 a nepodporuje řadu částí dokumentace. Zdravotní dokumentace, kterou bude program AMICUS exportovat, bude standardně ve formátu Datový standard verze 3. Důvodem je potřeba přenášet nové údaje zdravotní dokumentace, které definice starších verzí standardu neznaly. Pro příjem dat bude AMICUS nadále podporovat komunikaci ve formátu Datový standard (DASTA2 a DASTA 3) a Medea 2. Napsali o nás Lékařské zprávy jsou stále předávány přes pacienty, postup je však nezákonný. Čeští zdravotníci si nejčastěji předávají lékařské zprávy přes pacienta. Tento způsob je však podle odborníků nedostatečný a znamená nedodržení zákonných povinností. Prokazatelné předání zdravotnických dokumentů zaručuje využití doporučené pošty nebo osobní kontakt mezi lékaři. Odborníci však upozorňují, že tyto formy komunikace jsou vysoce časově náročné a finančně nákladné. Řešením je podle nich zasílání lékařských zpráv elektronicky pomocí specializovaných zdravotnických softwarů. Elektronická komunikace pomocí zdravotnického systému je pro přenos dat nejrychlejší a samotní lékaři ji vítají. Předávání dokumentů z ruky do ruky nebo doporučené zasílání je totiž pro ně v jejich pracovním vytížení nereálné. Aktuálně zprávy nejčastěji zasílají přes pacienty, sdělil Jan Hlaváček, ředitel divize ambulantní software společnosti CompuGroup Medical. denik.cz / 2. dubna 2013 zdn.cz / 18. března 2013 mednews.cz / 28. února 2013 Bulletin pro uživatele - duben

10 Další rozšíření a úpravy programu AMICUS Níže uvádíme pouze v bodech další úpravy systému: Tisky K dispozici je tiskopis Hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví VZP 22/2009, v seznamu je označený Hlášení úrazu 1. Program nabízí nový tiskopis Žádost o předání zdravotních informací VZP81/1997, v seznamu je označený Žádost o předání zdr.inf. 1. V tiskopisu List o prohlídce mrtvého jsme pro zjednodušení práce upravili předplnění položek podle požadavků z praxe pro zjednodušení práce. Pojišťovna Ověřování příslušnosti pacienta k pojišťovně (modul ekontrol) při otevření karty pacienta jsme přepracovali tak, aby nezdržovalo při práci, pokud je pomalá odezva serveru VZP. Z kontroly údajů pomocí ekontrolu lze vyloučit vybrané pacienty. V identifikačních údajích pacienta můžete zaškrtnout volbu Vyloučit ekontrol do a příp. i zapsat datum vyloučení. Při opravě řádku ZUM v dokladu ZP lze uložit nulovou cenu ZUM, pokud to vyžaduje vykazování např. některých očkovacích látek. Okno umožňující nahrání číselníkové sady VZP je upravené pro práci s větším množstvím starších číselníkových sad. Práce s přehledy pojišťovny je zjednodušena. Po zavření náhledu tiskové sestavy se program vrací zpět na zadávání podmínek a Vy tak snadno můžete jen upravit podmínky a spustit nové vytvoření přehledu. Pokud odevzdáváte v jednom termínu dávky za měsíce patřící do různých kvartálů, AMICUS je může automaticky rozdělit na dvě podání pro každý kvartál samostatně. Vyžadují to pojišťovny 205 a 213, pro které je rozdělení nastavené automaticky. Rozdělení lze nastavit v číselníku zdravotních pojišťoven v záložce Elektronická komunikace volbou Rozdělit podání podle čtvrtletí. Kartotéka V ech pacientům odesílaných z karty či kartotéky a z diáře program předem vyplní text předmětu mailu podle konfigurace. Lze vložit jméno přihlášeného uživatele a k němu volný text. Nastavte v menu Služby - Konfigurace - Karta pacienta Komunikace. Výběr skupiny pacientů je doplněný o filtr podle PSČ bydliště. Výběr skupiny pacientů podle věku má upravenou podmínku tak, že pacient je do výběru příslušného roku zahrnutý ještě i v den svých narozenin. Výběr skupiny pacientů je doplněný o filtr podle pole Poznámka v Identifikačních údajích. Filtr najde zadaný řetěz znaků bez ohledu na malá/velká písmena. Zdravotní údaje Termín provedení očkování TAT má tvar upravený na běžné datum, který vylučuje možnost chybné interpretace z dvojčíslí měsíce a roku. Zároveň je doplněná možnost sledovat termíny přeočkování. Při vstupu do karty program může upozornit na potřebu přeočkování - v menu Služby - Konfigurace - Karta pacienta - IÚ+ZÚ zaškrtněte Hlídat termíny plánovaných TAT. Pokud chcete upozornit i u pacientů bez plánovaného data přeočkování, zaškrtněte i Včetně nevyplněných. Výsledky Kopie výsledků do dekurzu ve tvaru č. 9 (viz Ukázky přenes. výsledku v konfiguraci programu) má meze uzavřené do závorek a tím odlišené od naměřené hodnoty Bulletin pro uživatele - duben 2013

11 Co je nového na našich webových stránkách? Demoverze aktuální instalační soubory programu, které můžete využít také pro instalaci na nový počítač eshop, pomocí kterého si můžete objednat jakýkoliv nadstavbový modul Aktualizované návody a příručky v sekci Péče o zákazníky > Návody / Dokumentace Aktualizovaná sekce O programu AMICUS Bulletin pro uživatele - duben

12 NOVINKA Ušetřete svůj čas a připojte se Bezpečná elektronická komunikace Elektronické odeslání snadnější a rychlejší, než tisk Nálezy elektronicky přímo do dokumentace pacienta Řešení pro všechny lékaře a zdravotnická zařízení všech velikostí Více informací na a PC DOKTOR, MEDICUS, AMICUS, PC DENT, DENTIST+ Díky technologiím použitých v systému MEDICAL NET je přenos citlivých dat v souladu s legislativními požadavky České republiky na ochranu osobních údajů. Bulletin pro uživatele AMICUS - duben 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. divize Ambulantní software Štrossova 905, Pardubice OBCHOD & HOTLINE &

erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE

erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE duben 2013 Anketa spokojenosti 2013 Péči o zákazníky a zkvalitňování

Více

Racionální preskripce léků dle VZP

Racionální preskripce léků dle VZP Racionální preskripce léků dle VZP Uživatelský návod Návod Dokumentace Poslední aktualizace 02.08.2013 Racionální preskripce léků dle VZP strana 1/6 Nová éra projektu racionální preskripce léků VZP ČR

Více

erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Nová Příručka pro každý den BULLETIN PRO UŽIVATELE

erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Nová Příručka pro každý den BULLETIN PRO UŽIVATELE erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Nová Příručka pro každý den BULLETIN PRO UŽIVATELE duben 2013 Anketa spokojenosti 2013 Péči o zákazníky a zkvalitňování našich služeb

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

Anketa spokojenosti 2013. CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013. Postupná aktualizace Microsoft.NET 4.0

Anketa spokojenosti 2013. CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013. Postupná aktualizace Microsoft.NET 4.0 Anketa spokojenosti 2013 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Postupná aktualizace Microsoft.NET 4.0 BULLETIN PRO UŽIVATELE duben 2013 Anketa spokojenosti 2013 Péči o zákazníky a zkvalitňování našich

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení MD Comfort Ambulantní software Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení Vlastnosti tenko tlustý klient s vlastní DB architektura klient server automatická replikace (zrcadlení)

Více

FONS GALEN. Daniel Petričko

FONS GALEN. Daniel Petričko FONS GALEN Daniel Petričko AMBULANTNÍ SOFTWARE Daniel Petričko VY LÉČÍTE, MY SE STARÁME Softwarové řešení pro praktické lékaře odborné lékaře polikliniky sítě zdravotnických zařízení V ČEM JE GALEN JINÝ

Více

BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013. Konec papírových neschopenek? Změna datového rozhraní Preventivní programy Sledování nákladů na inkontinenci

BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013. Konec papírových neschopenek? Změna datového rozhraní Preventivní programy Sledování nákladů na inkontinenci BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013 Konec papírových neschopenek? Změna datového rozhraní Preventivní programy Sledování nákladů na inkontinenci Váš názor je pro nás důležitý Vážení partneři, rád bych

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5 Modul ekomunikace Uživatelský návod Návod Dokumentace Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015 Modul ekomunikace strana 1/5 ekomunikace Modul ekomunikace umožňuje využívat B2B synchronní služby VZP, které zahrnují

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika. Pokračuje ehealth v ambulancích?

Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika. Pokračuje ehealth v ambulancích? Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika CompuGroup Medical Česká republika JAN HLAVÁČEK Ředitel divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika

Více

Nabídka upgrade pro uživatele původní generace

Nabídka upgrade pro uživatele původní generace říjen 2009 Vítejte v CompuGROUP Medical Česká republika K 1.10.2009 došlo k fúzi společnosti SAKURA Software do společnosti CompuGROUP Medical Česká republika. Společnost SAKURA Software, spol. s r. o.

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Začínáme se službou MEDICAL NET

Začínáme se službou MEDICAL NET Začínáme se službou MEDICAL NET Stručný postup Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 7.5.2014 Zkušenosti lékařů...3 Jak nejlépe využít...4 zabezpečenou výměnu lékařských dat Jak najít partnera...5 v

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+ červenec 2010 edávky elektronické odesílání dávek Pro letní aktualizaci jsme pro Vás připravili revoluční novinku elektronického odesílání dávek. Zkuste si vytvořit a poslat celé vyúčtování jednoduše stiskem

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Bulletin pro uživatele. MEDICAL NET je tady! Zrychlí a zjednoduší výměnu dat s kolegy. CGM se účastnila soutěže o návrh koncepce ehealth

Bulletin pro uživatele. MEDICAL NET je tady! Zrychlí a zjednoduší výměnu dat s kolegy. CGM se účastnila soutěže o návrh koncepce ehealth MEDICAL NET je tady! Zrychlí a zjednoduší výměnu dat s kolegy CGM se účastnila soutěže o návrh koncepce ehealth CGMesky s řadou novinek Bulletin pro uživatele leden 2013 MEDICAL NET je tady! Zrychlí a

Více

Informace k aktualizaci Poski REAL

Informace k aktualizaci Poski REAL Informace k aktualizaci Poski REAL verze 2.12, vydání 13.12.2013 Vážení zástupci realitních kanceláří, dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 2.12, která opět přichází

Více

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu...

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... verze 1.20 poslední úprava 13. 9. 2011 v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... - 4 - Nastavení služeb... - 5 - Ověření

Více

Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR. Klíčové otázky elektronizace z pohledu dodavatelů AIS

Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR. Klíčové otázky elektronizace z pohledu dodavatelů AIS Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR Klíčové otázky elektronizace z pohledu dodavatelů AIS CGM významný dodavatel IT pro zdravotnictví v ČR Systémy pro poskytovatele péče Ambulance

Více

Jednodušší aktualizace rychle a pohodlně přes internet

Jednodušší aktualizace rychle a pohodlně přes internet CompuGroup Medical Česká Republika má nového generálního ředitele Pozici jednatele společnosti CompuGroup Medical Česká republika po Vladimíru Jungerovi převzal Vladimír Přikryl. Ten ve firmě dosud zastával

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 1. Úprava funkcionality do Konfigurace- Kontroly Globální přibyla nová volba Kontrolovat řádky označené jako Pouze do sestav 2. Úprava funkcionality pokud je vytvořen

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013. Sledování nákladů na inkontinenci Rozšiřujeme poradenské služby Automatická aktualizace programu a číselníků

BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013. Sledování nákladů na inkontinenci Rozšiřujeme poradenské služby Automatická aktualizace programu a číselníků BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013 Sledování nákladů na inkontinenci Rozšiřujeme poradenské služby Automatická aktualizace programu a číselníků Váš názor je pro nás důležitý Vážení partneři, rád bych

Více

MANUÁL K PROGRAMU EKV verze 1.4

MANUÁL K PROGRAMU EKV verze 1.4 MANUÁL K PROGRAMU EKV verze 1.4 1. ÚVOD Dovolujeme si Vám představit program EKV pro vyplňování výkazů o produkci obalů, který nepotřebuje pro svou činnost MS EXCEL a díky zabudovaným algoritmům omezuje

Více

vs. skutečnost JUDr. Radek Policar 7. listopadu 2017

vs. skutečnost JUDr. Radek Policar 7. listopadu 2017 Výhrady 550 ČLS SC-002 k ereceptu vs. skutečnost JUDr. Radek Policar 7. listopadu 2017 Legislativní vývoj Povinnost elektronické preskripce zákon č. 70/2013 Sb. publikován 19.3.2013 s účinností od 1.1.2015

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace

enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace Jak na enálezy (Laboratorní výsledky) Volitelný rozšiřující modul enálezy slouží k načtení elektronických zdravotních dat do programu MEDICUS Komfort, MEDICUS

Více

Upozornění pro uživatele, kteří používají více skladů (nemocnice, distribuce, e- shopy): přepočty je nutné provádět v každém skladu zvlášť!

Upozornění pro uživatele, kteří používají více skladů (nemocnice, distribuce, e- shopy): přepočty je nutné provádět v každém skladu zvlášť! Vážená paní magistro, pane magistře, připravili jsme pro Vás novou verzi programu Mediox - sestavení 199. Tuto verzi, byste měli mít již nahranou přes automatické aktualizace systému. Číslo verze naleznete

Více

Certifikát. První kroky s certifikátem na čipové kartě

Certifikát. První kroky s certifikátem na čipové kartě Certifikát První kroky s certifikátem na čipové kartě Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za projevení důvěry a blahopřejeme k získání certifikátu. Co je to osobní certifikát Certifikát uložený

Více

Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR KDO SE V EHEALTH ZAJÍMÁ O PACIENTA?

Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR KDO SE V EHEALTH ZAJÍMÁ O PACIENTA? Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR KDO SE V EHEALTH ZAJÍMÁ O PACIENTA? V roce 2013 jsem Vám prezentoval Naším cílem je kontinuálně přinášet inovace a tím přispívat k rozvoji

Více

Od června 2010 ji najdete v nových kancelářích na adrese: Štrossova 905, 530 03 Pardubice. zahájen provoz nového zákaznic- kého Call centra

Od června 2010 ji najdete v nových kancelářích na adrese: Štrossova 905, 530 03 Pardubice. zahájen provoz nového zákaznic- kého Call centra AMICUS - červenec 2010 Pobočka CompuGroup Pardubice se přestěhovala Upozorňujeme naše zákazníky, že pardubická pobočka společnosti CompuGroup Medical Česká republika, která pečuje o uživatele programu

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH MOJESODEXO.CZ ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 23. 9. 2014 14:09 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU ÚVOD... 1 1. CO CHCETE OBJEDNAT... 2 2. JAKÝM ZPŮSOBEM CHCETE OBJEDNAT...

Více

Přehled nákladů inkontinence

Přehled nákladů inkontinence Přehled nákladů inkontinence Uživatelský návod Návod Dokumentace APLIKACE PŘEHLED NÁKLADŮ INKONTINENCE Aplikace pro kontrolu nákladů spojených s preskripcí inkontinenčních pomůcek v rámci Vašich ambulantních

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV ERECEPT AKTUÁLNÍ STAV A PLÁNOVANÝ VÝVOJ DO 1. 1. 2018 Ing. Renata Golasíková Brno, 6. prosince 2017 3 Současný stav Elektronická preskripce funguje na bázi dobrovolnosti V listopadu 2017 vystaveno 695

Více

Nastavení telefonu HTC HD2

Nastavení telefonu HTC HD2 Nastavení telefonu HTC HD2 Telefon HTC HD2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Bulletin pro uživatele. Průzkum pro smysluplnou elektronizaci zdravotnictví. Zkušenosti lékařů s modulem eparafa

Bulletin pro uživatele. Průzkum pro smysluplnou elektronizaci zdravotnictví. Zkušenosti lékařů s modulem eparafa Průzkum pro smysluplnou elektronizaci zdravotnictví Zkušenosti lékařů s modulem eparafa Využíváte plný potenciál modulu edávky? Bulletin pro uživatele říjen 2012 Sloučení zdravotních pojišťoven 217 a 205

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario IV, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1.

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. KARTA PACIENTA Karta pacienta byla vizuálně změněna z důvodu přidávání dalších polí. Záložky I.část, II, část byly nahrazeny záložkami Osobní údaje, Anamnéza,

Více

SMS komunikátor Návod k použití

SMS komunikátor Návod k použití SMS komunikátor Návod k použití 1 Úvod SMS komunikátor slouží ke komerčnímu odesílání jednotlivých i hromadných SMS přímo z informačního systému Helios Orange. Doručení těchto SMS je poté zpětně potvrzováno

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze 2010.3.01 PERZONALISTIKA V Přerově, 18. října 2010 Evidence pracovníků - Na záložce OÚ další byly u adres (trvalé bydliště a korespondenční adresa) doplněny položky

Více

Přehled změn ISpP HIPPO 2013/05

Přehled změn ISpP HIPPO 2013/05 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zejména vzhledem ke změnám v předepisování regulačních poplatků upozorňujeme na

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Implementace legislativních změn k v LpW

Implementace legislativních změn k v LpW Implementace legislativních změn k 1. 1. 2012 v LpW Přípravné činnosti a doporučení Obsah Implementace legislativních změn k 1. 1. 2012 v LpW... 1 Přípravné činnosti a doporučení... 1 Průvodce legislativními

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson C902

Nastavení telefonu Sony Ericsson C902 Nastavení telefonu Sony Ericsson C902 Telefon Sony Ericsson C902, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Informace k číselníku HVLP SZP ČR

Informace k číselníku HVLP SZP ČR Datum aktualizace: 12.června 2011 Informace k číselníku HVLP SZP ČR S účinnosti od 1. července 2011 budou zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) provádět úhrady hromadně

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth nevnímáme jen jako elektronické zdravotnictví, ale v širším pojetí jako komplexní využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Nastavení telefonu Sagem my721x

Nastavení telefonu Sagem my721x Nastavení telefonu Sagem my721x Telefon Sagem my721x, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 0 eneschopenka Funkce modulu eneschopenka... 2 Výhody... 2 Než začnete... 2 Nastavení pro práci s eneschopenkou... 3 1. část nastavení - v seznamu uživatelů

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí:

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí: Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá okna a veškeré dostupné možnosti a funkce, které by mohly celý postup spíše znepřehlednit.

Více

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace:

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace: Aplikace AWEG3 Profil SMS Uživatelská příručka Aktualizace: 4. 5. 2012-1 - Obsah 1. O aplikaci AWEG3 Profil SMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Spuštění aplikace AWEG3 Profil SMS...

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Bulletin je určen pro uživatele programů MEDICUS 2, MEDICUS 3, TurboAsistent a TurboAsistent SQL.

Bulletin je určen pro uživatele programů MEDICUS 2, MEDICUS 3, TurboAsistent a TurboAsistent SQL. BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2012 Bulletin červenec 2012 Bulletin je určen pro uživatele programů MEDICUS 2, MEDICUS 3, TurboAsistent a TurboAsistent SQL. Údržba programu MEDICUS 2 je zajištěna i na

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson C702

Nastavení telefonu Sony Ericsson C702 Nastavení telefonu Sony Ericsson C702 Telefon Sony Ericsson C702, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson W595

Nastavení telefonu Sony Ericsson W595 Nastavení telefonu Sony Ericsson W595 Telefon Sony Ericsson W595, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více