erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE duben 2013

2 Anketa spokojenosti 2013 Péči o zákazníky a zkvalitňování našich služeb vnímáme jako nekončící a kontinuální proces. Proto jsme připravili anketu umožňující uživatelům vyjádřit svůj názor na program a kvalitu souvisejících služeb. Naším stálým cílem je nabízet co nejkvalitnější služby, které budou co nejvíce ušité na míru klientům. Snažíme se tedy maximálně naslouchat především vám, našim zákazníkům. Program proto od března nabízí možnost vyjádřit váš názor v anketě, za jejíž vyplnění předem děkujeme. Z dosud získaných odpovědí je patrné, že se jedná o zajímavý a oboustranně užitečný komunikační kanál, kterým nám sdělujete své názory, náměty a připomínky. Natolik věříme v oboustranný přínos ankety, že jsme připraveni z ní vytvořit každoročně se opakující rituál. Anketa je v programu velmi jednoduše dostupná ve formě bannerů v kartě, na které stačí kliknout. Od jarní verze se navíc bude nabízet i při ukončení programu. Vyplnit ji můžete kdykoliv také tak, že si ji najdete v menu programu v nabídce Služby > WWW strany > Anketa spokojenosti. Děkujeme všem, kteří nám věnovali 10 minut svého času, za spolupráci a těšíme se i na další příspěvky těch, kteří se na vyplnění ankety teprve chystají. VZP inovuje projekt Racionální preskripce Od dubna se mění systém Racionální preskripce léků VZP a tyto změny se promítají i do zobrazení v našich programech. Využitím databáze AMBULEKY chce VZP ovlivnit neodůvodněné výdaje na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Aktivní používání preferovaných léků z databáze AMBULEKY bude VZP sledovat, vyhodnocovat a případně zohledňovat při uplatnění regulačních mechanismů na objem předepsaných léčiv a zdravotnických prostředků. Bude důležité dodržení jak celkového preskripčního limitu, tak soulad s doporučeními VZP v rámci projektu Racionální preskripce. Věříme, že aktualizovaný systém Racionální preskripce Vám umožní ještě lépe se orientovat v optimálních cenových hladinách léčiv, které se z důvodu komplikovaného systému stanovení úhrad mění velmi dynamicky. Lékový semafor Od ledna z důvodu neprovedených revizí či rozdílných úhrad v jedné ATC skupině - řadí pojišťovna přípravky v jednotlivých skupinách podle výše úhradového ekvivalentu do několika barevně označených kategorií. Léky z pozitivního listu jsou v programech společnosti CGM označeny logem VZP ČR. Pozitivní list Zelená barva Žlutá barva Červená barva Bez označení preferovaný lék nedoporučený lék nákladný lék neutrální lék (nemá žádný další zaměnitelný lék) Přípravky z pozitivního listu jsou zárukou ekonomické výhodnosti a jsou pro pacienta vždy bez doplatku. Do budoucna plánuje pojišťovna pozitivní list dále rozšiřovat o ekonomicky nejvýhodnější alternativy z většiny ATC skupin. Lék z pozitivního listu je pro zdravotní pojišťovnu i lékaře ekonomicky výhodná varianta šetřící prostředky veřejného zdravotního pojištění. Ceny uvedené v číselníku léků (LEKY) nemusí být shodné s cenami ve spodním číselníku AMBU- LEKY. Ceny v číselníku LEKY vychází z rozhodnutí SÚKL, do kterých VZP nezasahuje. Ceny v číselníku AMBULEKY obsahují skutečné ceny stanovené VZP, které jsou směrodatné pro použití systému Racionální preskripce. Bližší informace k používání Racionální preskripce VZP najdete v návodu přiloženém k tomuto bulletinu nebo na internetové stránce Vašeho ambulantního programu. Dotazy na VZP můžete zasílat na 2 - Bulletin pro uživatele - duben 2013

3 MEDICAL NET úspěšně odstartoval Nová služba MEDICAL NET, která v prvním čtvrtletí zahájila rutinní provoz, se velmi dynamicky rozšiřuje. Připravujeme rozšíření služby o možnost odesílání žádanek. MEDICAL NET je unikátní služba, která urychluje, zjednodušuje a zefektivňuje komunikaci mezi partnery ve zdravotnictví. Je bezpečným komunikačním systémem pro předávání dat pacientů (např. lékařských zpráv, žádanek či nálezů). Díky technologiím použitým v systému MEDICAL NET je přenos citlivých dat v souladu s legislativními požadavky České republiky na ochranu osobních údajů. MEDICAL NET zprostředkovává bezpečný přenos zpráv mezi dvěma libovolnými registrovanými účastníky sítě - odesílatelem a příjemcem. V současné době má služba více než 100 uživatelů, jejichž počet každý den roste. Od začátku provozu bylo službou MEDICAL NET přeneseno více než zpráv. V této verzi programu AMICUS jsme službu MEDICAL NET na žádost našich uživatelů rozšířili o automatickou indikaci došlých zpráv. Informuje Vás o nich nová ikona vpravo dole v oznamovací části počítače. Bylo pro mě příjemným překvapením, jak snadné je službou MEDICAL NET získat data z nemocnice do mého programu až do karty pacienta. Komunikace přes MEDICAL NET je opravdu velmi užitečná, snadná a komfortní. Takto pojatá elektronizace je pro lékaře opravdovým přínosem. MUDr. Eva Málková, Kralupy nad Vltavou erecept povinný od roku 2015 Na počátku března podepsal prezident novelu zákona o léčivech, která zavádí povinné používání elektronických receptů. Program AMICUS je připraven již dnes. Jeden z posledních právních předpisů, ratifikovaných dnes již bývalým prezidentem, byla novela zákona o léčivech, zavádějící povinné používání elektronických receptů s účinností od roku Pro práci s ereceptem potřebujete kromě bezplatně dodávaného rozšíření programu také kvalifikovaný certifikát, který využijete i pro elektronickou komunikaci se zdravotními pojišťovnami. Podrobné informace o ereceptu v programu AMICUS najdete na webové stránce Aktuální seznam lékáren přijímajících erecepty najdete na stránkách SÚKLu Jakékoli Vaše dotazy k ereceptu Vám rádi zodpovíme na naší zákaznické lince Modul Komunikace se rozšíří a změní název na enálezy V souvislosti s rozšiřováním služby MEDICAL NET dochází k postupnému funkčnímu rozšiřování modulu Komunikace. Modul umí načítat a integrovat jakákoliv lékařská data poslaná službou MEDICAL NET a stává se tak komplexním pomocníkem při načítání a zpracování jakýchkoliv elektronických zdravotních dat. Modul Komunikace byl primárně určen ke zpracovávání laboratorních výsledků. V souvislosti s rozvojem služby MEDICAL NET nyní dochází postupně k rozšíření i na další typy dokumentů, jako jsou propouštěcí zprávy z nemocnic, RDG vyšetření, lékařské zprávy a nálezy. Připravujeme pro Vás i přehlednější ukládání dokumentace přijaté z jiných zdravotnických zařízení. Již nyní můžete díky službě MEDICAL NET využít nejen výměnu dat s jinými uživateli programu AMICUS, ale i s uživateli ambulantních systémů PC DOKTOR nebo MEDICUS. V souvislosti s výše uvedenými změnami a sjednocováním obchodní politiky naši firmy se bude modul pro import a export dat ve všech našich systémech nově jmenovat enálezy. Bulletin pro uživatele - duben

4 Kdo je kdo: Ing. Lenka Volfová V seriálu Kdo je kdo Vám představujeme tým pracovníků, který se podílí na rozvoji a podpoře programu AMICUS. Celý seriál naleznete na webových stránkách V současné době bydlí a pracuje na Jižní Moravě. Na vysoké škole vystudovala obor Ekonomie a Management. Má 12 leté zkušenosti převážně z marketingu, dále z obchodu a personalistiky, které nabyla za svoje pracovní působení v mezinárodních společnostech orientujících se na zdravotnický trh. V naší firmě CompuGroup Medical s.r.o. pracuje od dubna 2012 na pozici vedoucí marketingového oddělení. Je zodpovědná za marketingovou a komunikační strategii naší společnosti na českém a slovenském trhu. Svůj volný čas tráví převážně s rodinou. Mezi její záliby patří cestování a sport - kalanetika, beach volleyball, lyžování. CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Ve čtvrtek 21. února se konala v kongresovém sále pražského IKEMu konference ehealth Days Letošní ročník byl zaměřen na aktuální stav implementace vítězného návrhu hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví v České republice v kontextu řešení evropských a světových projektů. Cyklus konferencí ehealth Days představuje významnou komunikační platformu pro výměnu informací potřebných pro výstavbu národního systému ehealth v České republice. Společnost CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. (CGM), zastupovala na konferenci pole dodavatelů zdravotnických informačních systémů. Vladimír Přikryl, generální ředitel CGM zaměřil prezentaci na klíčové otázky elektronizace z pohledu dodavatelů ambulantních informačních systémů. CGM shledává jednu z klíčových otázek elektronizace způsob zapojení terénních ambulancí do tohoto procesu. Je totiž zřejmé, že právě ambulantní lékaři pocítí dopad elektronizace nejcitlivěji. Je to dáno tím, že na rozdíl od ostatních poskytovatelů zdravotní péče nemají dostatečné zázemí v oblasti IT. Typický ambulantní lékař je sám nucen řešit celou řadu různorodých agend. Kromě samotné léčby pacientů musí svůj čas věnovat provozu ordinace, zajišťovat plnění předpisů nebo provádět vyúčtování zdravotním pojišťovnám. Je tedy pochopitelné, že nemají prostor ke svým agendám přidávat ještě povinnosti spojené s elektronizací, zvlášť když jim elektronizace neslíbí zároveň zefektivnění jejich práce. Dalším problémem je obava ze ztráty kontroly nad daty. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme přesvědčeni, že naši klienti se ochotně připojí k procesu elektronizace, pokud ho shledají smysluplným a přinese jim zřejmé výhody. Smysluplným projektem chápeme projekt, který splňuje 3 klíčové podmínky: Elektronizace musí lékařům a pacientům zajistit kontrolu nad jejich daty. Lékař, který získá informace elektronicky, musí mít ověřen jejich původ. Každá investovaná koruna musí mít okamžitý přínos pro lékaře nebo pacienta. 4 - Bulletin pro uživatele - duben 2013

5 ekontrol si poradí i se špatnou odezvou registru pacientů Nadstavbový modul ekontrol prošel zásadní programovou úpravou a vyrovná se nyní i se špatnou odezvou serveru registru pacientů. Lékař tak nemusí před vstupem do karty čekat na odpověď centrálního registru a může s programem plynule pracovat. Kontrolu důležitých údajů pro vyúčtování vůči centrálnímu registru pacientů jsme změnili ze synchronní na asynchronní. V praxi to znamená, že ekontrol v režimu asynchronní kontroly již nečeká před vstupem do karty na odpověď, ale dotazy na centrální registr probíhají na pozadí programu. Uživatelé tedy nemusí čekat, až dostane ekontrol odpověď a nedochází k prodlevě při vstupu do zdravotní dokumentace pacienta. K této změně jsme přistoupili na základě špatných zkušeností s dobou odezvy serveru, na kterém je umístěn centrální registr pacientů. Věříme, že pro Vás bude změna přínosná a zpříjemní Vám práci s programem. Nově můžete jednorázově ověřit příslušnost k pojišťovně i registraci pacienta stiskem tlačítka ekontrol v kartě pacienta v okně Identifikační údaje. V tomto případě je zachována synchronní kontrola a AMICUS na odpověď VZP počká. V souvislosti s touto významnou programovou změnou nabízíme do licence modulu ekontrol se slevou 50%. Do mohou pacienti po dlouhé době opět podávat přihlášky ke změně zdravotní pojišťovny. Buďte už teď s ekontrolem připraveni na přeliv pacientů mezi zdravotními pojišťovnami. sleva 50 % ceny licencí Do 31. května 2013 rozšiřujícího modulu ekontrol Stahování aktualizací na pozadí V minulém čísle jsme Vás informovali o připravované inovaci stahování aktualizací na pozadí. V současné době je funkcionalita testována pracovníky technické podpory. V průběhu druhého kvartálu 2013 bude nasazena v pilotní verzi u spolupracujících lékařů. Stahování aktualizací na pozadí využívá zcela novou komponentu CGMserver, která se bude v budoucnu instalovat společně s programem. CGMserver mimo jiné pravidelně kontroluje dostupné aktualizace a stahuje je na pozadí, aby je mohl program v případě potřeby rychleji nainstalovat. Aktualizační balíček bude upraven tak, aby stahování aktualizací neblokovalo Vaši práci a veškeré potřebné programové vybavení bylo do Vašeho počítače nainstalováno v co nejkratším čase. RSS kanál doručí důležité zprávy během několika minut Ambulancím připojeným k internetu nabízí AMICUS nový informační kanál zajišťující velmi rychlé předání důležitých informací, například o aktuálním stavu portálů zdravotních pojišťoven, důležitých změnách v účtování apod. Nový informační kanál pracuje na principu RSS a zprávy Vám nabídne v okně Docportálu. Nastavení zobrazení zpráv je možné omezit samostatně pro každého uživatele. V menu Služby - Uživatelé na účtu každého uživatele programu stiskněte Prohlížej a na záložce Konfigurace zvolte vhodné nastavení. Stahování zpráv z RSS kanálu by měl mít povolené alespoň jeden z uživatelů Amicusu. Zobrazení stažených zpráv jednotlivým uživatelům můžete potlačit zaškrtnutím volby Bulletin pro uživatele - duben

6 Nezobrazovat RSS zprávy. Zprávu, kterou si prohlédnete, už Vám služba znovu nenabízí. Zprávy dříve doručené si můžete prohlédnout v seznamu v menu Služby - WWW strany - RSS zprávy. Rozsáhlé a pozdní lednové změny v číselnících přinesly lékařům řadu komplikací V lednu došlo k poměrně rozsáhlým změnám v číselnících používaných pro vyúčtování zdravotní péče. Vzhledem k tomu, že uvedené změny mají dopad na správné vykazování, dovolujeme si ty nejdůležitější zrekapitulovat. Rádi bychom Vás také informovali o nejpodstatnějších změnách, ke kterým v této souvislosti došlo v rámci našich ambulantních informačních systémů. Číselník diagnóz Po delší době došlo ke zřetelné inovaci tohoto číselníku. Několik skupin diagnóz bylo upraveno tak, že nově je nutné používat 4místnou formu. Tato změna sama o sobě by nebyla tak problematická, pokud by k ní nedošlo bez předchozího avíza a se zpětnou platností. Uživatelé tak byli nuceni revidovat již založené účty pro zdravotní pojišťovny a upravit v nich diagnózy, které od nově vyžadují 4místné rozlišení. U nově založených dokladů již program nepovolí zapsat diagnózu v neplatné formě. Nový číselník výkonů Číselník výkonů reaguje především na novou vyhlášku č. 467/2012 Sb. Praktickým dopadem je nejen řada změn v bodových hodnotách výkonů, ale také vyřazení některých dlouhodobě používaných kódů stejně jako rozšíření číselníku o nové výkony. Z hlediska účtování výkonů se změnila metodika pro vykazování očkování, takže bylo vyřazeno několik výkonů a od je nutné používat jiné položky. Mezi zcela nové výkony patří např. kód 09555, který mohou uživatelé vykazovat při ošetření dítěte do 6 let. Program automaticky nabídl možnost zpětného přepočtu úhrad u již naúčtovaných dokladů dle nových číselníků. Uživatelé, kteří historicky vykazovali některé ze zrušených výkonů, mohli využít funkci hromadné náhrady (záměny) výkonů a hromadně nahradit zrušené výkony vhodnými alternativami. Číselník obsahující takto zásadní změny byl k dispozici tak pozdě (25. 1.!), že nebylo možné připravit nějakou formu automatické konverze všech zrušených, již naúčtovaných výkonů. Nový číselník léků Nový číselník léků byl během ledna vydán ve třech inovovaných verzích. Obsahuje nejen velké množství změn v cenách a úhradách, ale také řadu nových i vyřazených léků. Ani s novým rokem se nepodařilo vyjasnit všechny otázky správného účtování očkovacích látek. Situace v této oblasti je stále poněkud nepřehledná. HOTLINE pod tlakem a verze včas Takto rozsáhlé změny samozřejmě vyvolaly mezi našimi uživateli enormní zájem o informace a doporučení jak postupovat. Snažili jsme se udělat maximum pro jeho zvládnutí. Přestože kompletní číselníky byly k dispozici až od 25. ledna, vše bylo připraveno tak, aby naši klienti dostali své aktualizace včas, tedy do konce ledna. Přestože zatížení našeho HOTLINE stouplo v tomto období až pětinásobně, podařilo se nám i v těchto dnech vyhovět téměř 90% všech volajících. Obdobně perné chvíle zažívali i naši smluvní servisní partneři. Budete-li mít zájem o jakékoli informace týkající se praktické aplikace lednových změn v číselnících či jakékoli jiné dotazy k programu, jsme Vám k dispozici na zákaznické lince Bulletin pro uživatele - duben 2013

7 Program AMICUS má nové spouštěcí ikony Od dubna 2013 dochází v souvislosti se změnou produktových log a sjednocením grafiky také ke změně spouštěcích ikon Vašich programů. Začátkem dubna jsme změnili spouštěcí ikony programu AMICUS pomocí internetových aktualizací. U uživatelů bez internetu dojde ke změně s kvartální aktualizací Jaro 2013 (AMICUS verze 8.90). Věříme, že se Vám bude nový moderní vzhled ikon líbit. V případě jakýchkoliv potíží jsme Vám k dispozici na naší zákaznické lince CGMesky jsme rozšířili o další funkce CGMesky, které umožňují jednoduše a rychle sdělovat všechny důležité informace a upozornění pacientům, jsme rozšířili o řadu novinek a vylepšení. Mezi hlavní novinky služby CGMesky v této verzi programu AMICUS patří možnost vytvořit si a používat fráze, hromadné naplňování a mazání SMS a zjednodušené dobíjení kreditu. Používání předdefinovaných textů pro SMS je obdobné jako v jiných částech programu. V jednotlivém i hromadném posílání SMS je k dispozici tlačítko Texty. V objednávacím diáři můžete využít hromadné odesílání SMS (tlačítko Hrom. SMS) všem nebo jen označeným pacientům. Program automaticky označí pacienty, kteří mají k dispozici mobilní číslo a zároveň jim SMS ještě neodešla. Kromě připravených textů můžete do zprávy vložit datum a čas objednání pacienta. Hromadně vytvořené SMS lze ještě před odesláním jednotlivě upravit. Ukončíme podporu monitorů s nízkým rozlišením Od přestane program AMICUS podporovat zobrazení na monitorech, které mají nízké rozlišení. S ohledem na neustálý velmi rychlý rozvoj technologií jsme nuceni od října 2013 ukončit podporu monitorů, které mají jakoukoliv z hodnot rozlišení menší než 800x600. Toto omezení se může týkat jen nejstarších klasických monitorů a některých malých notebooků (ultrabooky, netbooky apod.) s malým displejem (cca 10 ). Nejnižším podporovaným rozlišením bude 1024x768. Doporučujeme Vám ověřit si již nyní, jaké rozlišení podporuje Váš monitor. V případě potíží či dotazů jsme Vám k dispozici na naší zákaznické lince Upozorňujeme, že některé nadstavbové moduly mohou mít v budoucnu i vyšší nároky na rozlišení, než je zde uvedeno. Již dnes je však nejčastěji používaným standardním rozlišením monitorů 1680x1050, resp a Bulletin pro uživatele - duben

8 Zelená hvězda vám přináší Slevu 13% na chirurgické šicí materiály B. Braun Zelená hvězda přináší akční slevu 13 % na veškeré chirurgické šicí materiály B. Braun při nákupu na e-shopu Zelené hvězdy. Akční ceny jsou platné do DOPORUČUJEME Safil Quick+ HR17 4/0 (1,5) 70CM (36) - 36 ks kód výrobku C Původní cena: Kč vč. DPH Konečná cena: Kč vč. DPH Sleva 13%: 536 Kč Safil Quick+ Správná volba stomatologa Safil Quick+ je syntetický pletený a potahovaný šicí materiál vyrobený z polyglykolové kyseliny nízké molekulární hmotnosti. Vlastnosti: předvídatelná rychlost degradace skvělé užitné vlastnosti vysoká úvodní pevnost v tahu bezpečnost uzlu syntetické pletené potahované vlákno výjimečně rychlý profil resorpce 50% pevnost uzlu po 7 dnech kompletní resorpce asi za 42 dnů Zavolejte si o VZORKY ZDARMA Kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo volejte Zelenou linku Více informací naleznete na Gelita Lokální hemostatikum NOVINKA V E-SHOPU ZH Savá želatinová houba Gelita je kompletně vstřebatelná. Hemostatický účinek je založen na rychlé adherenci krevních destiček k povrchu houby. Téměř okamžitě vzniká přirozená krevní sraženina. Výhody: nejčistější želatina vynikající absorpce tkáňová kompatibilita stlačitelnost Použití: stomatochirurgie hrudní chirurgie otorhinolaryngologie součást obchodního řetězce Compogroup_ indd :43: Bulletin pro uživatele - duben 2013

9 Kupujete nový počítač? Stáhněte si aktuální instalační DVD Pro instalaci programu AMICUS na nový počítač doporučujeme použít aktuální instalační soubory, které lze stáhnout z naší internetové stránky. Pokud uvažujete o koupi nového počítače, je třeba vědět, že program AMICUS není možné z původního počítače jen zkopírovat, ale je nutná jeho řádná instalace. Protože je velmi pravděpodobné, že pro nový počítač již nebude možné použít původní instalační médium (a následné aktualizace by byly zbytečně časově náročné), doporučujeme stáhnout si z naší internetové stránky aktuální instalační DVD. Stažení je možné v horním menu Demoverze, kde po vyplnění několika základních identifikačních údajů a zaškrtnutí volby Stáhnout provedete uložení samorozbalovacího instalačního souboru. Tento soubor můžete přenést na jakýkoliv počítač a jeho spuštěním program AMICUS nainstalovat. Pak už stačí jen spustit program, vyplnit Vaši licenci, doinstalovat příp. internetové hotfixy (aktualizace) a obnovit data z aktuální záložní kopie dat. Konec komunikace v Datovém standardu verze 1 Od ukončíme možnost přenášet zdravotní dokumentaci ve formátu Datový standard MZ verze 1. Datový standard 1 byl nahrazen verzí 2 již v roce 2002 a nepodporuje řadu částí dokumentace. Zdravotní dokumentace, kterou bude program AMICUS exportovat, bude standardně ve formátu Datový standard verze 3. Důvodem je potřeba přenášet nové údaje zdravotní dokumentace, které definice starších verzí standardu neznaly. Pro příjem dat bude AMICUS nadále podporovat komunikaci ve formátu Datový standard (DASTA2 a DASTA 3) a Medea 2. Napsali o nás Lékařské zprávy jsou stále předávány přes pacienty, postup je však nezákonný. Čeští zdravotníci si nejčastěji předávají lékařské zprávy přes pacienta. Tento způsob je však podle odborníků nedostatečný a znamená nedodržení zákonných povinností. Prokazatelné předání zdravotnických dokumentů zaručuje využití doporučené pošty nebo osobní kontakt mezi lékaři. Odborníci však upozorňují, že tyto formy komunikace jsou vysoce časově náročné a finančně nákladné. Řešením je podle nich zasílání lékařských zpráv elektronicky pomocí specializovaných zdravotnických softwarů. Elektronická komunikace pomocí zdravotnického systému je pro přenos dat nejrychlejší a samotní lékaři ji vítají. Předávání dokumentů z ruky do ruky nebo doporučené zasílání je totiž pro ně v jejich pracovním vytížení nereálné. Aktuálně zprávy nejčastěji zasílají přes pacienty, sdělil Jan Hlaváček, ředitel divize ambulantní software společnosti CompuGroup Medical. denik.cz / 2. dubna 2013 zdn.cz / 18. března 2013 mednews.cz / 28. února 2013 Bulletin pro uživatele - duben

10 Další rozšíření a úpravy programu AMICUS Níže uvádíme pouze v bodech další úpravy systému: Tisky K dispozici je tiskopis Hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví VZP 22/2009, v seznamu je označený Hlášení úrazu 1. Program nabízí nový tiskopis Žádost o předání zdravotních informací VZP81/1997, v seznamu je označený Žádost o předání zdr.inf. 1. V tiskopisu List o prohlídce mrtvého jsme pro zjednodušení práce upravili předplnění položek podle požadavků z praxe pro zjednodušení práce. Pojišťovna Ověřování příslušnosti pacienta k pojišťovně (modul ekontrol) při otevření karty pacienta jsme přepracovali tak, aby nezdržovalo při práci, pokud je pomalá odezva serveru VZP. Z kontroly údajů pomocí ekontrolu lze vyloučit vybrané pacienty. V identifikačních údajích pacienta můžete zaškrtnout volbu Vyloučit ekontrol do a příp. i zapsat datum vyloučení. Při opravě řádku ZUM v dokladu ZP lze uložit nulovou cenu ZUM, pokud to vyžaduje vykazování např. některých očkovacích látek. Okno umožňující nahrání číselníkové sady VZP je upravené pro práci s větším množstvím starších číselníkových sad. Práce s přehledy pojišťovny je zjednodušena. Po zavření náhledu tiskové sestavy se program vrací zpět na zadávání podmínek a Vy tak snadno můžete jen upravit podmínky a spustit nové vytvoření přehledu. Pokud odevzdáváte v jednom termínu dávky za měsíce patřící do různých kvartálů, AMICUS je může automaticky rozdělit na dvě podání pro každý kvartál samostatně. Vyžadují to pojišťovny 205 a 213, pro které je rozdělení nastavené automaticky. Rozdělení lze nastavit v číselníku zdravotních pojišťoven v záložce Elektronická komunikace volbou Rozdělit podání podle čtvrtletí. Kartotéka V ech pacientům odesílaných z karty či kartotéky a z diáře program předem vyplní text předmětu mailu podle konfigurace. Lze vložit jméno přihlášeného uživatele a k němu volný text. Nastavte v menu Služby - Konfigurace - Karta pacienta Komunikace. Výběr skupiny pacientů je doplněný o filtr podle PSČ bydliště. Výběr skupiny pacientů podle věku má upravenou podmínku tak, že pacient je do výběru příslušného roku zahrnutý ještě i v den svých narozenin. Výběr skupiny pacientů je doplněný o filtr podle pole Poznámka v Identifikačních údajích. Filtr najde zadaný řetěz znaků bez ohledu na malá/velká písmena. Zdravotní údaje Termín provedení očkování TAT má tvar upravený na běžné datum, který vylučuje možnost chybné interpretace z dvojčíslí měsíce a roku. Zároveň je doplněná možnost sledovat termíny přeočkování. Při vstupu do karty program může upozornit na potřebu přeočkování - v menu Služby - Konfigurace - Karta pacienta - IÚ+ZÚ zaškrtněte Hlídat termíny plánovaných TAT. Pokud chcete upozornit i u pacientů bez plánovaného data přeočkování, zaškrtněte i Včetně nevyplněných. Výsledky Kopie výsledků do dekurzu ve tvaru č. 9 (viz Ukázky přenes. výsledku v konfiguraci programu) má meze uzavřené do závorek a tím odlišené od naměřené hodnoty Bulletin pro uživatele - duben 2013

11 Co je nového na našich webových stránkách? Demoverze aktuální instalační soubory programu, které můžete využít také pro instalaci na nový počítač eshop, pomocí kterého si můžete objednat jakýkoliv nadstavbový modul Aktualizované návody a příručky v sekci Péče o zákazníky > Návody / Dokumentace Aktualizovaná sekce O programu AMICUS Bulletin pro uživatele - duben

12 NOVINKA Ušetřete svůj čas a připojte se Bezpečná elektronická komunikace Elektronické odeslání snadnější a rychlejší, než tisk Nálezy elektronicky přímo do dokumentace pacienta Řešení pro všechny lékaře a zdravotnická zařízení všech velikostí Více informací na a PC DOKTOR, MEDICUS, AMICUS, PC DENT, DENTIST+ Díky technologiím použitých v systému MEDICAL NET je přenos citlivých dat v souladu s legislativními požadavky České republiky na ochranu osobních údajů. Bulletin pro uživatele AMICUS - duben 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. divize Ambulantní software Štrossova 905, Pardubice OBCHOD & HOTLINE &

BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013. Konec papírových neschopenek? Sledování nákladů na inkontinenci Stahování aktualizací na pozadí

BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013. Konec papírových neschopenek? Sledování nákladů na inkontinenci Stahování aktualizací na pozadí BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013 Konec papírových neschopenek? Sledování nákladů na inkontinenci Stahování aktualizací na pozadí Váš názor je pro nás důležitý Vážení partneři, rád bych Vám touto cestou

Více

BULLETIN. pro uživatele programu AMICUS. leden 2014. Více uvnitř bulletinu. Synchronizing Healthcare

BULLETIN. pro uživatele programu AMICUS. leden 2014. Více uvnitř bulletinu. Synchronizing Healthcare BULLETIN pro uživatele programu AMICUS leden 2014 Více uvnitř bulletinu. Synchronizing Healthcare Vážení partneři, rád bych Vám touto cestou poděkoval za spolupráci a přízeň v loňském roce. Máme za sebou

Více

Jednodušší aktualizace rychle a pohodlně přes internet

Jednodušší aktualizace rychle a pohodlně přes internet CompuGroup Medical Česká Republika má nového generálního ředitele Pozici jednatele společnosti CompuGroup Medical Česká republika po Vladimíru Jungerovi převzal Vladimír Přikryl. Ten ve firmě dosud zastával

Více

Do nového roku s novým datovým rozhraním VZP

Do nového roku s novým datovým rozhraním VZP Do nového roku s novým datovým rozhraním VZP VZP k 1. 1. 2012 změnila datové rozhraní pro předávání vyúčtování zdravotní péče. Do 31. 3. 2012 platí přechodné období, ve kterém je možné změnu plynule realizovat.

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

BULLETIN pro uživatele programu DENTIST+

BULLETIN pro uživatele programu DENTIST+ BULLETIN pro uživatele programu DENTIST+ duben 2014 Více uvnitř bulletinu. Synchronizing Healthcare komunikace důležitá Podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK je pro české pacienty online komunikace

Více

BULLETIN pro uživatele programu MEDICUS a TURBOASISTENT SQL

BULLETIN pro uživatele programu MEDICUS a TURBOASISTENT SQL BULLETIN pro uživatele programu MEDICUS a TURBOASISTENT SQL leden 2014 Více uvnitř bulletinu. Synchronizing Healthcare Úvodní slovo Jana Hlaváčka Vážení partneři, rád bych Vám touto cestou poděkoval za

Více

Omezení provozu portálu VZP, edávky stále bez VZP

Omezení provozu portálu VZP, edávky stále bez VZP Omezení provozu portálu VZP, edávky stále bez VZP Portál VZP, používaný pro předávání vyúčtování byl do 15.7. mimo provoz. Spolupráce při řešení přímého napojení modulu edávky také s potížemi. VZP dne

Více

Rozšířený HOTLINE se setkal s velkým ohlasem

Rozšířený HOTLINE se setkal s velkým ohlasem Rozšířený HOTLINE se setkal s velkým ohlasem O služby HOTLINE v nově zavedených ranních a večerních hodinách je velký zájem. Dostupnost hotline stoupla zřetelně nad hranicí 90 %. Do kvality této služby

Více

Sloučení zdravotních pojišťoven. Aktualizace programu MEDICUS. Průzkum pro smysluplnou elektronizaci zdravotnictví. Bulletin pro uživatele

Sloučení zdravotních pojišťoven. Aktualizace programu MEDICUS. Průzkum pro smysluplnou elektronizaci zdravotnictví. Bulletin pro uživatele Sloučení zdravotních pojišťoven Aktualizace programu MEDICUS Průzkum pro smysluplnou elektronizaci zdravotnictví Bulletin pro uživatele říjen 2012 Bulletin říjen 2012 Bulletin je určen pro uživatele programů

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Leden 2011 Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 11 Jak na účetní a datovou uzávěrku v POHODĚ 12 DOSOVNÉ aneb Pošlete

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma.

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Vytvořili jsme pro Vás katalog

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4 JOURNAL 19 Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA 1. Úvod....................................................... 3 2. Novinky

Více

Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013 obsah 2 Novinky ve verzi Květen 2013 15 POHODA Business Intelligence: Nové video i zkušební verze 16 Takový trochu jiný život účetních dokladů Tomáš Prchal

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

1 2015 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

1 2015 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ ČERVEN 1 2015 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE AddOn system s.r.o PŘÍLOHA OSTNÁČ 1/2015»

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více