ASFINAG a rakouský model financování dálkových silnic 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASFINAG a rakouský model financování dálkových silnic 1"

Transkript

1 ASFINAG a rakouský model financování dálkových silnic 1 Thorsten Beckers / Andreas Brendl / Christian von Hirschhausen / Jan Peter Klatt Dálkové pozemní komunikace v Rakousku jsou tvořeny dopravní sítí čítající asi km, složenou z dálnic a rychlostních silnic. Financování těchto dálkových pozemních komunikací bylo převedeno z republiky Rakousko na soukromoprávně organizovanou společnost ve vlastnictví státu Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Financování dálnic a rychlostních silnic, a.s.; ASFINAG) 2. Obsahem tohoto příspěvku je základní struktura financování dálkových silnic (část 1), detailní aspekty hodnocení a bilance (část 2). Návazně je podroben rakouský model financování dálkových pozemních komunikací kritickému celkovému vyhodnocení (část 3) Základní struktura Založení nové firmy ASFINAG v roce 1997 a vybírání uživatelských poplatků Od 60. let byly v Rakousku vybrané úseky se zvláště nákladnými tunelovými a mostními objekty a trasy přes průsmyky provozovány státním podnikem, který zavedl pro účely refinancování investic na těchto tzv. zvláštních mýtních úsecích úsekově vázané mýtní poplatky. Na počátku 80. let vznikl ASFINAG, který převzal kapitál k financování dálkových pozemních komunikací. V roce 1997 bylo financování reformováno a ASFINAG převzal rozhodující roli. Tento nový ASFINAG obdržel v roce 1997 na 50 roků tzv. Fruchtgenussrecht, tj. právo na využití výnosů, které zahrnuje kompetenci vybírat poplatky při používání dálkových pozemních komunikací. Tím je ASFINAG oprávněn k vybírání úsekově i časově vztažených uživatelských poplatků na celé síti dálkových pozemních komunikací. Na tomto základě si musí opatřovat od roku 1997 osobní automobily, resp. vozidla s nejvyšší povolenou hmotností do 3,5 t, dálniční známky (Vignette) a odvádějí časově vztažené poplatky, aby mohly dálkovou síť používat; tato známka stojí v současné době asi 70 EUR. Nákladní automobily, resp. vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 t, musí od počátku roku 2004 platit úsekové mýto, které se orientuje podle evropské směrnice 1 Tento příspěvek je realizován v rámci výzkumného projektu Nové organizační, provozní a privatizační modely pro spolkové dálnice (NEMO-BAB), který podporuje Ministerstvo pro vzdělání a výzkum (BMBF; označení podpory: 19M4030; Nositel projektu: akademie TÜV Rheinland GmbH). 2 Následující popis rakouského modelu financování dálkových silnic je založen na výroční zprávě z roku 2003 (ASFINAG (2004)) a údajů podle informací z rozhovorů s Christianem Naglem (ASFINAG, PPP vedoucí projektů a člen dozorčí rady společnosti ASFINAG) a Güntherem Thalerem (ASFINAG, PPP) dne 15 října 2004; s Helmutem Krumböckem (ASFINAG, vedoucí oddělení účetnictví a controllingu) dne 11. ledna 2005, 13. března 2005 a 21. března 2005; s Herbertem Kasserem (Spolkové ministerstvo financí BMF, sekce rozpočtu vedoucí oddělení pro hospodářství, dopravu a infrastrukturu) dne 27. ledna 2005; s Walterem Pühringerem (Koncern ASFINAG; ASFINAG mýtní servis GmbH vedoucí užitkových vozidel) dne 18. března 2005 a 21. března 2005 a s Dr. Wolfgangem Shockem (Koncern ASFINAG mýtní servis GmbH, vedoucí oddělení známek) dne 18. března Další charakteristiky organizace rakouského sektoru dálkových silnic, jako například provádění výroby v koncernu ASFINAG; plánování provedení projektů PPP a myšlenky k částečné nebo úplné privatizaci společnosti ASFINAG byly z tohoto článku vypuštěny.

2 1999/62/ES na průměrné náklady dálkové silniční sítě kalkulované nákladním automobilům. Výběr mýta pro nákladní automobily probíhá za pomoci systému založeného na mikrovlnné technologii. Do konce roku 2003 podléhaly nákladní automobily od 3,5 t do 12 t povinnosti pořídit si dálniční známku. Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností větší než 12 t musely do konce roku 2003 odvádět odvody za použití silniční sítě. Příjmy z těchto odvodů neproudily však do společnosti ASFINAG, nýbrž do všeobecného rozpočtu. V rámci zavedení mýta pro nákladní automobily na začátku roku 2004 byla snížena daň za nákladní automobily nad 3,5 t, aby byli rakouští majitelé nákladních automobilů osvobozeni od velké míry zdanění. Příjmy za daně za silniční vozidla jsou v Rakousku příjmem státního rozpočtu. Na zvláštních mýtních úsecích platí také dnes nákladní i osobní automobily mýtní poplatky vztažené na vzdálenost a specifický úsek. 4 Náklady na výběr daní dosahovaly při systému známek na asi 8 % příjmů, u zvláštních mýtních úseků na asi 10 % příjmů a při mýtu nákladních automobilů na 14 % příjmů, takže ve všech případech mohou být náklady na výběr poplatků pokládány za relativně nízké 5. Snížení objemu přepravy prostřednictvím výběru poplatků je podle informací společnosti ASFINAG poměrně nízké. Pokud je viditelné nějaké snížení objemu přepravy na nadřazené síti, tato doprava je především převedena na sítě nižšího řádu. Při zavedení dálničních známek pro osobní automobily bylo nejprve zaznamenáno asi 2 % snížení dopravního výkonu, později se ale změnilo asi na pouhých 0,5 % dopravního výkonu 6. Podle studie provedené společností ASFINAG činil rozsah převedení dopravního výkonů z mýtních úseků na úseky bez mýta při změně z časových dálničních známek na úsekové mýto u nákladních vozidel 2,8 % 7. Aktuální průzkumy o působení vlivů na zvláštních mýtních úsecích nejsou k dispozici, protože toto snížení je ASFINAGem hodnoceno jako velmi nízké. Při získání práva na výnosy, práva Fruchtgenussrecht, převzal reformovaný ASFINAG v roce 1997 dluhy v hodnotě 5,6 mld. EUR. Tento obnos vznikl z výše předtím vykázaného cizího kapitálu společnosti a nebyl spojen se stanovením hodnoty rakouské dálniční sítě. Dále byla na společnost převedena povinnost financovat rozvoj (např. rozvojové investice), údržbu (včetně nutné obnovy) a provoz sítě dálkových pozemních komunikací prostřednictvím výnosu ze známek a mýta, resp. cizím kapitálem. Přehled o struktuře toku hotovosti Výdaje společnosti ASFINAG jsou založeny především na následujících oblastech: rozvojové investice (modernizace a nová výstavba) k rozvoji kapacity dálkové sítě; další investice, např. na zvýšení bezpečnosti dopravy; provoz a údržba (včetně obnovy); další náklady, např. výkony cizí služby, resp. 4 Zvláštní mýtní úseky náležejí samostatným společnostem, které se ovšem z velké části nacházejí ve vlastnictví společnosti ASFINAG. Rakouské spolkové země mají nízké vlastnické podíly na těchto společnostech. 5 V roce 2002, kdy byl ještě uplatňován systém známek pro osobní i nákladní automobily, obnášely systémové náklady známkového systému 8,7 % příjmů a systémové náklady vybírání mýta na zvláštních úsecích 7,5 % příjmů, srv. ÖSAG (2003, s. 19f). 6 Výrazně vyšší stlačení dopravy je znatelné pouze na dílčích úsecích, kde připadá vyšší podíl na příležitostné uživatele, kteří překonávají jen kratší trasy. 7 Srv. Fusseis (2004). I když při celosíťovém pohledu je stlačení dopravy nízké, na některých paralelních silnicích podřízené sítě se objevily výrazně zvýšené proudy nákladních vozidel, což vede k problémům na životním prostředím a protestům obyvatel.

3 úrokové platby. To vyvažují zejména následující investice: známky pro osobní automobily; známky pro nákladní automobily (od 31. prosince 2003), resp. úsekově vztažené mýto (od 1. ledna 2004); mýto na zvláštních mýtních úsecích. V tabulce 1 je za použití zaokrouhlených hodnot schématicky znázorněna struktura toku hotovosti společnosti ASFINAG v letech 2003 a Tab. 1: Základní struktura toku hotovosti společnosti ASFINAG v letech 2003 a 2004 pro zjednodušení upravená a zaokrouhlená čísla, údaje v mil. EUR Rok 2003 Rok 2004 Celkem Celkem Příjmy ze známek (osobní automobily a nákladní automobily 3,5-12 t) +315 Příjmy Výdaje Příjmy ze zvláštních mýtních úseků +255 Příjmy ze známek (pouze osobní automobily) +305 Příjmy ze zvláštních mýtních úseků (pouze osobní automobily) Mýto pro nákladní automobily (včetně nákladních automobilů na zvláštních mýtních úsecích) Další příjmy (například z nemovitostí; pokuty atd.) Rozvojové investice (novostavby a přestavby dálkových silnic) Další investice Provoz a údržba Další náklady (externí služby; zejména provoz mýtního systému pro nákladní vozidla; režijní náklady atd.) * Finanční výsledky (úroky atd.) Tvorba kapitálu *) poznámka: platba provozovatelům mýtního systému pro nákladní vozidla činila asi 90 mil. eur v roce 2004 Zdroj: ASFINAG (2004) a informace od Helmuta Krumböcka (ASFINAG, oddělení účetnictví, vedoucí controllingu) z 18. března Srovnání průměrných potřeb a příjmů Rozsah rozvojových investic a jednotlivých realizovaných projektů, provedených společností ASFINAG, vyplývá z multimodálního Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury Rakouska (GVP-Ö), zveřejněného Spolkovým ministerstvem pro dopravu, inovace a technologie v roce Podle toho má ASFINAG v letech provést rozvojové 8 Aby bylo možné ukázat strukturu finančních toků, jsou v tabulce pouze nejdůležitější proudy toku hotovosti schematicky obsažené ve zjednodušené a zaokrouhlené formě. 9 Při zpracování GVP-Ö byla základní role BMVIT (2002); pozn. překl. Rakouské spolkové Ministerstvo dopravy, informací a technologií.

4 investice ve výši 7,5 mld. EUR. Výběr investičních projektů v infrastrukturním plánu GVP-Ö není založen na zhodnocení společné metodiky, nýbrž na konsensuálním usnesení mezi státem, spolkovými zeměmi, společností ASFINAG a dalšími institucemi, přičemž hodnocení projektů proběhlo především na základě přepravní poptávky a realizačních nákladů, při zohlednění intermodálních systémových předností a prostorových strukturálních působení. Zahájení investičních projektů určuje společnost ASFINAG sama po zohlednění usnesení dozorčí rady. Při tom provádí společnost provozně hospodářské srovnání dodatečných příjmů a výdajů u jednotlivých investičních projektů. Prostřednictvím dozorčí rady má stát jako vlastník ovšem možnost ovlivnit realizaci GVP-Ö i u jednotlivých projektů, ke kterým by se ASFINAG při zohlednění čistě hospodářských (tržních) zásad stavěl negativně. Dosud neexistuje žádné explicitní pravidlo k pravidelnému nastavení příjmů společnosti vzhledem k potřebnému objemu výdajů. Výše úsekového mýta nesmí podle předpisů EU převýšit úroveň průměrných nákladů. Cena za dálniční známku pro osobní automobily je především stanovena na základě představ státu jako vlastníka společnosti, přičemž dosud měly vždy rozhodující vliv na stanovení poplatků politické úvahy o akceptování cenových změn. ASFINAG realizuje projekty podle přání dozorčí rady, přičemž čisté nové zadlužování je proměnlivé podle výše investic. To je doposud ještě možné, protože současná hodnota budoucích uživatelských poplatků na síti ASFINAG je větší, než současná hodnota různých budoucích výdajů. V roce 2003 obnášely závazky společnosti asi 840 mil. EUR 10. Na základě vyšších příjmů po zavedení mýta pro nákladní automobily bylo čisté nové zadlužení redukováno v roce 2004 na 830 mil. EUR, přestože výše rozvojových investic na dálkové síti vzrostla z 640 na 675 mil. EUR a provozní a údržbové výdaje vzrostly z 380 na 455 mil. EUR 11. Republika Rakousko plánuje, že ASFINAG ve fázi realizace plánovaných staveb GVP-Ö zvýši svou dluhovou bilanci přes 10 mld. EUR a v roce 2012 započne dluhy odbourávat lineárně do roku 2040, tj. včas před vypršením výsadního práva na výnosy v roce Podle GVP-Ö je toto rozhodnutí možné při mírném navýšení příjmů (uživatelské poplatky, mýto). Vedení společnosti ASFINAG spatřuje jako naléhavý úkol, aby byla zavedena explicitní pravidla pro stanovení výše poplatků a vypracován detailní plán pro budoucí vývoj toku hotovosti a snížení dluhů. V takovém systému by mohl ASFINAG podle svých představ přenést právo předkládat podklady pro přizpůsobení cen, přičemž zachování předepsaných pravidel při stanovení těchto cen by musela sledovat regulační instituce, kterou by bylo nutné zřídit. Dále usiluje ASFINAG o to, aby v budoucnosti byla známka také v případě osobních automobilů nahrazena mýtem vztaženým na ujetou trasu. To pokládá společnost mimo jiné za rozumné i proto, že podle vlastního ohodnocení v případě nutnosti zvýšení celkových příjmů dosažených v oblasti osobních automobilů jsou omezovací efekty v případě mýta závislého na trase menší než v případě časově omezené známky. 10 Srv. ASFINAG (2004). Hodnota byla mírně přizpůsobena a zaokrouhlena, aby bylo možné provést komparaci se schematickým zobrazením toku hotovosti a bilance společnosti v tabulkách 1, 2 a Hodnoty byla mírně přizpůsobeny a zaokrouhleny, aby bylo možné provést komparaci se schematickým zobrazením toku hotovosti a bilance společnosti v tabulkách 1, 2 a Srv. BMVIT (2002).

5 ASFINAG přes státní garance mimo veřejnou Maastrichtskou oblast Ke shromáždění kapitálu si vzal ASFINAG půjčky, jejichž splacení investorům je garantováno republikou Rakousko 13. Vůdčími ratingovými agenturami obdržely tyto půjčky rating AAA. Na základě státních garancí leží náklady na cizí kapitál jen o několik základních hodnotících bodů pod rakouským státem. Přesto není ASFINAG přiřazen v Rakousku k veřejnému sektoru. Jeho zadlužení není proto zohledněno při přezkoumání zachování pravidel evropského paktu stability a rozvoje podle článku 104 smlouvy o EU 14. Toto vyjmutí učinil statistický úřad evropského společenství, EUROSTAT, jako příslušná instituce Evropské unie. Základem je úprava rozdělení institucí do veřejného a privátního sektoru, která byla stanovena v Evropském systému národohospodářských účtů (ESVG) v roce 1995 a od té doby několikrát aktualizována 15. Přiřazení společnosti ASFINAG proběhlo na základě jednorázového průzkumu organizace EUROSTAT. V rámci tohoto přezkumu byly předepsány společnosti ASFINAG a státu Rakousko podklady pro popis jejich vztahů, podle kterých ASFINAG nelze nadále posuzovat jako veřejný sektor. Na základě toho od roku 2003 nejsou obligace společnosti ASFINAG vydávány dále přes finanční agenturou státu, nýbrž přímo společností ASFINAG. 2. Detailní aspekty zhodnocení příjmů a bilance Při přidání dodatečných úkolů společnosti ASFINAG v roce 1997 byly předepsány různé regulace, jak zhodnotit hospodářské aktivity a zobrazit je do bilance. V účtu příjmů a nákladů představují příjmy z mýta a známek největší položky. Výdaje jsou zejména za provoz a údržbu, popř. úrokové platby. Výdaje za rozvojové investice nepředstavují v konečném účinku žádné vydání, nýbrž jsou jako hodnotová investice aktivovány do práva Fruchtgenussrecht na nových úsecích a kapacitách, při tom je postupováno následovně: Nejprve jsou výdaje za rozvojové investice účtovány na stranu výdajů. Paralelně jsou tzv. příspěvky státu na stavební náklady ve stejné výši účtovány jako výnosy. Neprobíhají tedy žádné platby státu pro ASFINAG, protože jsou zároveň aktivovány prostřednictvím nákladů na získané právo Fruchtgenussrecht. Tyto položky se podle zákonných podkladů nesmějí odepisovat 16. Pokud jsou úseky ve stavbě, stavební náklady jsou nejprve aktivovány jako zálohové platby za výsadní práva, po dokončení proběhne v rámci strany aktiv v bilanci jejich překalkulování na pozici Fruchtgenussrecht. Tato pravidla ukazují jednoznačně, že výdaje za rozvojové investice nemají žádný vztah k provozně-hospodářské hodnotě práva Fruchtgenussrecht, které existuje ve spojení se základní hodnotou rozdílu mezi budoucími mýtními a známkovými příjmy a výdaji za provoz a údržbu. Protože tato základní hodnota se rok od roku snižuje, vede neodepisování práva 13 Srv. ASFGINAG (2004). 14 Rakousko podléhá jako člen Evropské měnové unie pravidlům Evropského paktu stability a rozvoje, které určují veřejnému sektoru v jednotlivých zemích, že čisté zadlužení může obnášet za rok maximálně 3,0 % hrubého domácího produktu a celkové zadlužení maximálně 30 % hrubého domácího produktu. 15 Srv. EUROSTAT (2002). 16 Pojem stavebních nákladů se nevztahuje v této souvislosti na náklady v provozně-hospodářském smyslu, spíše jsou to výdaje za modernizaci a výstavbu.

6 Fruchtgenussrecht k tomu, že bilance v rozporu s jejím posláním neukazuje přesnou hospodářskou pozici podniku 17. Pokud základní hodnota budoucích čistých příjmů je vyšší než hodnota práva Fruchtgenussrecht, je to v tomto smyslu bezproblémové, tj. podnik se nedostává do špatné hospodářské pozice. Podle zpráv ze společnosti ASFINAG se nyní diskutuje o tom, jak se zhodnocení odpisů práva Fruchtgenussrecht může v budoucnu provádět. Protože bilancovaný obraz hodnoty tohoto práva však nemá žádný dopad na rozbor ekonomicky souvisejících prvků modelu ASFINAG, není tento aspekt v diskusích příliš zohledňován. V tabulce 2 a tabulce 3 jsou uvedeny rozvahy společnosti ASFINAG pro roky 2002 a Vyhodnocení V Rakousku jsou zavedena dvě oddělená instituční řešení, která jsou spojena s vybíráním platebních příspěvků uživatelů dálkových silnic: Financování dálkových silnic probíhá, podle předpisů teorie kolektivního zboží, v modelu ASFINAG plně přes platební příspěvky uživatelů (mýtní poplatky a známky). Tak je realizováno fondové řešení 19. Na pozadí omezených nákladů výběru mýta a systému známek a relativně nízkého snížení dopravy se ukazuje toto vybírání jako účelné. Další příspěvky uživatelů dálkových silnic, jako je daň z motorových vozidel, kterou musí každý vlastník vozidla zaplatit, a daň za minerální oleje, jejichž výše je v dobré korelaci s užíváním dálkových silnic, jsou vybírány k financování veřejného rozpočtu a z něho také probíhají platby subvencí na jiné dopravní obory (zejména pro železniční síť). S klasickým modelem financování z rozpočtu, při kterém je financování dálkových silnic a získání prostředků pro jiné potřeby spojeno v rámci institucionálního řešení rozpočtového systému mají v mnoha zemích negativní zkušenosti. Politicko-ekonomicky zdůvodňovaná rozhodnutí mají za výsledek příliš nízké přidělení finančních prostředků do sektoru dálkových silnic a vedou k investičním a údržbovým deficitům 20. Takový chybný vývoj není nutné v případě rakouského řešení pomocí fondů očekávat, neboť tento model se ukázal i v jiných zemích jako vhodný pro financování dálkových silnic. To platí především pro země, které mají špatné zkušenosti s financováním dálkových silnic prostřednictvím veřejných rozpočtů. Skutečnost, že výstavba sítě dálkových silnic prostřednictvím společnosti ASFINAG vede k určitému přechodnému zadlužování, není v případě skupinově užívaného zboží v zásadě problematické 21. Na základě přenosu práva Fruchtgenussrecht na ASFINAG se to nepočítá do státního Maastrichtského okruhu ve smyslu pravidel evropského paktu stability a rozvoje. To v případě společně užívaného zboží je ekonomicky zdůvodnitelné opatření, které zde není třeba dále pojednávat. V každém případě je velmi důležité, že je možno dálkové silnice financovat mimo Maachstrichtská kritéria. To se ukazuje zásadně logičtější, než zapojení případ od případu, při kterém v rámci jednotlivých projektů PPP je usilováno o privátní (před) financování, které v případě cílového převedení práv zpět znamená v konečném výsledku prodražení nákladů na životní cyklus staveb. 17 Údaje o hospodářské pozici podniku jsou účelem bilance, srv. Wöhe / Döring (2002, s. 840). 18 Při tom byla provedena značná zjednodušení a přizpůsobení hodnot, aby bylo možno zdůraznit hodnotící a bilanční postup společnosti ASFINAG. 19 O teorii společného zboží viz např. Grosskettler (1985). 20 Srv. Gwilliam / Shalizi (1999) a Heggie (1999). 21 V rámci rozpočtového financování v jiných zemích byly uváděny investice do dálkových silnic často jako legitimizace nezávadnosti státních půjček.

7 Přesto je ale řešení zvolené u společnosti ASFINAG zdrojem problémů. Protože má ASFINAG přístup ke stabilnímu zdroji finančních prostředků prostřednictvím práva Fruchtgenussrecht, je možno spekulovat o tom, zda nebude vyvíjen tlak na ASFINAG, resp. pro výběr zahájení projektů spoluodpovědnou vládu, aby byla tendence realizovat více, než národohospodářsky požadovaný rozsah rozvojových investic 22 : Za pomoci teorie byrokracie je možno odvodit, že ASFINAG sám se může pokusit realizovat příliš mnoho projektů. Lobbyisté (například stavební průmysl) mají u rakouského systému financování dálkových silnic pravděpodobně vyšší příležitosti uplatnit svůj vliv na požadované výsledky a docílit vyššího stupně realizace projektů. To znamená, že zavedení společnosti vybavené lukrativními zdroji příjmů jako ASFINAG zvyšují nároky na systémová řešení ke zhodnocení a výběru investičních projektů Tab. 2: Účet výnosů a nákladů společnosti ASFINAG v letech 2003 a 2004 upravené a zjednodušené schéma, údaje v mil. EUR Rok 2003 Rok 2004 Celkem Celkem Příjmy ze známek (osobní automobily a nákladní automobily 3,5-12 t) +315 Příjmy Výdaje Příjmy ze zvláštních mýtních úseků +255 Příjmy ze známek (pouze osobní automobily) +305 Příjmy ze zvláštních mýtních úseků (pouze osobní automobily) Mýto pro nákladní automobily (včetně nákladních automobilů na zvláštních mýtních úsecích) Další příjmy (například z nemovitostí; pokuty atd.) Rozvojové investice (novostavby a přestavby dálkových silnic) Další investice +85 ve výsledku bez vztahu k rozvaze bez vztahu k rozvaze ve výsledku bez vztahu k rozvaze bez vztahu k rozvaze Provoz a údržba Další náklady Finanční výsledky (úroky atd.) Výsledek Zdroj: ASFINAG (2004), informace od Helmuta Krumböcka (ASFINAG, oddělení účetnictví, vedoucí controllingu) z 18. března Hodnoty v tabulce 2 a tabulce 3 pro rok 2004 jsou udány z důvodu udání průběžných údajů společnosti ASFINAG (stav 21. březen 2005). Na základě stavu (možná nutnost tvorby návratků na základě právního střetu s komisí EU o výši mýtních poplatků) může konečná uzávěrka roku 2004 vykazovat významné odchylky. 22 Místo realizace příliš mnoha projektů, u nichž lze očekávat nízkou poptávku, by bylo z pohledu uživatele dálkových silnic rozumnější snížení mýtních a známkových poplatků. Z celohospodářského pohledu by bylo možno očekávat variantně plné nebo částečné převedení finančních prostředků uživatelů do rozpočtu. 23 Pro kritické poznámky ke GVP-Ö viz např. Grafl (2004): zda je GVP-Ö a další pravidla k zahájení projektů a jejich realizaci správná není možno v tomto článku dále pojednat.

8 Tab. 3: Bilance společnosti ASFINAG ke konci roku 2003, 2004 a 2005 upravené a zjednodušené schéma, údaje v mil. EUR Aktiva Pasiva Fruchtgenussrecht (právo na užívání výnosů) Platby Fruchtgenusrecht Vlastní kapitál na začátku roku Roční zisk/ztráta Celkem Vlastní kapitál na konci roku Ostatní (podpory, věcné a finanční záležitosti) Cizí kapitál Zdroj: ASFINAG (2004), informace od Helmuta Krumböcka (ASFINAG, oddělení účetnictví, vedoucí controllingu) z 18. března 2005 a 21. března 2005.

9 Obr. 1: Přehled financování dálkových silnic v Rakousku Zdroje příjmů: Financování: ASFINAG Síť dálkových silnic (kromě zvláštních mýtních úseků o Známka pro osobní automobily o Mýto pro nákladní automobily (orientace na průměrné náklady sítě) Zvláštní mýtní úseky o Osobní automobily o Nákladní automobily- mýto pro specifický úsek Kapitál Příjem cizího kapitálu společností ASFINAG (prostřednictvím státních garancí mimo oblast veřejných financí dle Maastrichtské dohody) Prostředky k dispozici Tok prostředků a jejich přizpůsobení Tok prostředků fondové hospodaření (účelová vázanost vztažená na druh dopravy Přizpůsobení prostředků Dosud varianta tvorby kapitálu (čisté zadlužení společnosti ASFINAG) Do budoucna pravidla k přizpůsobení uživatelských poplatků a jejich regulace? Střednědobá potřeba Provoz a údržba Plánování potřeb Zhodnocení rozvojových investičních záměrů v GVP-Ö a výběr projektů společností ASFINAG Zdroj: vlastní schéma Název originálu: Die ASFINAG und das österreichische Modell der Fernstraßenfinanzierung Zdroj: Internationales Verkehrswesen (58) 1+2/2006, s Překlad: František Vichta Korektura: ODIS

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hodnocení dopadů regulace po zpoplatnění všech silnic spravovaných státem tj. dálnic, rychlostních komunikací (D+R) a vybraných silnic I.třídy (VS

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR TEZE K DISKUSI Národohospodářský význam dopravní infrastruktury Současné diskuse o dlouhodobém rozvoji dopravní infrastruktury postrádají komplexní makroekonomický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více