ASFINAG a rakouský model financování dálkových silnic 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASFINAG a rakouský model financování dálkových silnic 1"

Transkript

1 ASFINAG a rakouský model financování dálkových silnic 1 Thorsten Beckers / Andreas Brendl / Christian von Hirschhausen / Jan Peter Klatt Dálkové pozemní komunikace v Rakousku jsou tvořeny dopravní sítí čítající asi km, složenou z dálnic a rychlostních silnic. Financování těchto dálkových pozemních komunikací bylo převedeno z republiky Rakousko na soukromoprávně organizovanou společnost ve vlastnictví státu Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Financování dálnic a rychlostních silnic, a.s.; ASFINAG) 2. Obsahem tohoto příspěvku je základní struktura financování dálkových silnic (část 1), detailní aspekty hodnocení a bilance (část 2). Návazně je podroben rakouský model financování dálkových pozemních komunikací kritickému celkovému vyhodnocení (část 3) Základní struktura Založení nové firmy ASFINAG v roce 1997 a vybírání uživatelských poplatků Od 60. let byly v Rakousku vybrané úseky se zvláště nákladnými tunelovými a mostními objekty a trasy přes průsmyky provozovány státním podnikem, který zavedl pro účely refinancování investic na těchto tzv. zvláštních mýtních úsecích úsekově vázané mýtní poplatky. Na počátku 80. let vznikl ASFINAG, který převzal kapitál k financování dálkových pozemních komunikací. V roce 1997 bylo financování reformováno a ASFINAG převzal rozhodující roli. Tento nový ASFINAG obdržel v roce 1997 na 50 roků tzv. Fruchtgenussrecht, tj. právo na využití výnosů, které zahrnuje kompetenci vybírat poplatky při používání dálkových pozemních komunikací. Tím je ASFINAG oprávněn k vybírání úsekově i časově vztažených uživatelských poplatků na celé síti dálkových pozemních komunikací. Na tomto základě si musí opatřovat od roku 1997 osobní automobily, resp. vozidla s nejvyšší povolenou hmotností do 3,5 t, dálniční známky (Vignette) a odvádějí časově vztažené poplatky, aby mohly dálkovou síť používat; tato známka stojí v současné době asi 70 EUR. Nákladní automobily, resp. vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 t, musí od počátku roku 2004 platit úsekové mýto, které se orientuje podle evropské směrnice 1 Tento příspěvek je realizován v rámci výzkumného projektu Nové organizační, provozní a privatizační modely pro spolkové dálnice (NEMO-BAB), který podporuje Ministerstvo pro vzdělání a výzkum (BMBF; označení podpory: 19M4030; Nositel projektu: akademie TÜV Rheinland GmbH). 2 Následující popis rakouského modelu financování dálkových silnic je založen na výroční zprávě z roku 2003 (ASFINAG (2004)) a údajů podle informací z rozhovorů s Christianem Naglem (ASFINAG, PPP vedoucí projektů a člen dozorčí rady společnosti ASFINAG) a Güntherem Thalerem (ASFINAG, PPP) dne 15 října 2004; s Helmutem Krumböckem (ASFINAG, vedoucí oddělení účetnictví a controllingu) dne 11. ledna 2005, 13. března 2005 a 21. března 2005; s Herbertem Kasserem (Spolkové ministerstvo financí BMF, sekce rozpočtu vedoucí oddělení pro hospodářství, dopravu a infrastrukturu) dne 27. ledna 2005; s Walterem Pühringerem (Koncern ASFINAG; ASFINAG mýtní servis GmbH vedoucí užitkových vozidel) dne 18. března 2005 a 21. března 2005 a s Dr. Wolfgangem Shockem (Koncern ASFINAG mýtní servis GmbH, vedoucí oddělení známek) dne 18. března Další charakteristiky organizace rakouského sektoru dálkových silnic, jako například provádění výroby v koncernu ASFINAG; plánování provedení projektů PPP a myšlenky k částečné nebo úplné privatizaci společnosti ASFINAG byly z tohoto článku vypuštěny.

2 1999/62/ES na průměrné náklady dálkové silniční sítě kalkulované nákladním automobilům. Výběr mýta pro nákladní automobily probíhá za pomoci systému založeného na mikrovlnné technologii. Do konce roku 2003 podléhaly nákladní automobily od 3,5 t do 12 t povinnosti pořídit si dálniční známku. Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností větší než 12 t musely do konce roku 2003 odvádět odvody za použití silniční sítě. Příjmy z těchto odvodů neproudily však do společnosti ASFINAG, nýbrž do všeobecného rozpočtu. V rámci zavedení mýta pro nákladní automobily na začátku roku 2004 byla snížena daň za nákladní automobily nad 3,5 t, aby byli rakouští majitelé nákladních automobilů osvobozeni od velké míry zdanění. Příjmy za daně za silniční vozidla jsou v Rakousku příjmem státního rozpočtu. Na zvláštních mýtních úsecích platí také dnes nákladní i osobní automobily mýtní poplatky vztažené na vzdálenost a specifický úsek. 4 Náklady na výběr daní dosahovaly při systému známek na asi 8 % příjmů, u zvláštních mýtních úseků na asi 10 % příjmů a při mýtu nákladních automobilů na 14 % příjmů, takže ve všech případech mohou být náklady na výběr poplatků pokládány za relativně nízké 5. Snížení objemu přepravy prostřednictvím výběru poplatků je podle informací společnosti ASFINAG poměrně nízké. Pokud je viditelné nějaké snížení objemu přepravy na nadřazené síti, tato doprava je především převedena na sítě nižšího řádu. Při zavedení dálničních známek pro osobní automobily bylo nejprve zaznamenáno asi 2 % snížení dopravního výkonu, později se ale změnilo asi na pouhých 0,5 % dopravního výkonu 6. Podle studie provedené společností ASFINAG činil rozsah převedení dopravního výkonů z mýtních úseků na úseky bez mýta při změně z časových dálničních známek na úsekové mýto u nákladních vozidel 2,8 % 7. Aktuální průzkumy o působení vlivů na zvláštních mýtních úsecích nejsou k dispozici, protože toto snížení je ASFINAGem hodnoceno jako velmi nízké. Při získání práva na výnosy, práva Fruchtgenussrecht, převzal reformovaný ASFINAG v roce 1997 dluhy v hodnotě 5,6 mld. EUR. Tento obnos vznikl z výše předtím vykázaného cizího kapitálu společnosti a nebyl spojen se stanovením hodnoty rakouské dálniční sítě. Dále byla na společnost převedena povinnost financovat rozvoj (např. rozvojové investice), údržbu (včetně nutné obnovy) a provoz sítě dálkových pozemních komunikací prostřednictvím výnosu ze známek a mýta, resp. cizím kapitálem. Přehled o struktuře toku hotovosti Výdaje společnosti ASFINAG jsou založeny především na následujících oblastech: rozvojové investice (modernizace a nová výstavba) k rozvoji kapacity dálkové sítě; další investice, např. na zvýšení bezpečnosti dopravy; provoz a údržba (včetně obnovy); další náklady, např. výkony cizí služby, resp. 4 Zvláštní mýtní úseky náležejí samostatným společnostem, které se ovšem z velké části nacházejí ve vlastnictví společnosti ASFINAG. Rakouské spolkové země mají nízké vlastnické podíly na těchto společnostech. 5 V roce 2002, kdy byl ještě uplatňován systém známek pro osobní i nákladní automobily, obnášely systémové náklady známkového systému 8,7 % příjmů a systémové náklady vybírání mýta na zvláštních úsecích 7,5 % příjmů, srv. ÖSAG (2003, s. 19f). 6 Výrazně vyšší stlačení dopravy je znatelné pouze na dílčích úsecích, kde připadá vyšší podíl na příležitostné uživatele, kteří překonávají jen kratší trasy. 7 Srv. Fusseis (2004). I když při celosíťovém pohledu je stlačení dopravy nízké, na některých paralelních silnicích podřízené sítě se objevily výrazně zvýšené proudy nákladních vozidel, což vede k problémům na životním prostředím a protestům obyvatel.

3 úrokové platby. To vyvažují zejména následující investice: známky pro osobní automobily; známky pro nákladní automobily (od 31. prosince 2003), resp. úsekově vztažené mýto (od 1. ledna 2004); mýto na zvláštních mýtních úsecích. V tabulce 1 je za použití zaokrouhlených hodnot schématicky znázorněna struktura toku hotovosti společnosti ASFINAG v letech 2003 a Tab. 1: Základní struktura toku hotovosti společnosti ASFINAG v letech 2003 a 2004 pro zjednodušení upravená a zaokrouhlená čísla, údaje v mil. EUR Rok 2003 Rok 2004 Celkem Celkem Příjmy ze známek (osobní automobily a nákladní automobily 3,5-12 t) +315 Příjmy Výdaje Příjmy ze zvláštních mýtních úseků +255 Příjmy ze známek (pouze osobní automobily) +305 Příjmy ze zvláštních mýtních úseků (pouze osobní automobily) Mýto pro nákladní automobily (včetně nákladních automobilů na zvláštních mýtních úsecích) Další příjmy (například z nemovitostí; pokuty atd.) Rozvojové investice (novostavby a přestavby dálkových silnic) Další investice Provoz a údržba Další náklady (externí služby; zejména provoz mýtního systému pro nákladní vozidla; režijní náklady atd.) * Finanční výsledky (úroky atd.) Tvorba kapitálu *) poznámka: platba provozovatelům mýtního systému pro nákladní vozidla činila asi 90 mil. eur v roce 2004 Zdroj: ASFINAG (2004) a informace od Helmuta Krumböcka (ASFINAG, oddělení účetnictví, vedoucí controllingu) z 18. března Srovnání průměrných potřeb a příjmů Rozsah rozvojových investic a jednotlivých realizovaných projektů, provedených společností ASFINAG, vyplývá z multimodálního Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury Rakouska (GVP-Ö), zveřejněného Spolkovým ministerstvem pro dopravu, inovace a technologie v roce Podle toho má ASFINAG v letech provést rozvojové 8 Aby bylo možné ukázat strukturu finančních toků, jsou v tabulce pouze nejdůležitější proudy toku hotovosti schematicky obsažené ve zjednodušené a zaokrouhlené formě. 9 Při zpracování GVP-Ö byla základní role BMVIT (2002); pozn. překl. Rakouské spolkové Ministerstvo dopravy, informací a technologií.

4 investice ve výši 7,5 mld. EUR. Výběr investičních projektů v infrastrukturním plánu GVP-Ö není založen na zhodnocení společné metodiky, nýbrž na konsensuálním usnesení mezi státem, spolkovými zeměmi, společností ASFINAG a dalšími institucemi, přičemž hodnocení projektů proběhlo především na základě přepravní poptávky a realizačních nákladů, při zohlednění intermodálních systémových předností a prostorových strukturálních působení. Zahájení investičních projektů určuje společnost ASFINAG sama po zohlednění usnesení dozorčí rady. Při tom provádí společnost provozně hospodářské srovnání dodatečných příjmů a výdajů u jednotlivých investičních projektů. Prostřednictvím dozorčí rady má stát jako vlastník ovšem možnost ovlivnit realizaci GVP-Ö i u jednotlivých projektů, ke kterým by se ASFINAG při zohlednění čistě hospodářských (tržních) zásad stavěl negativně. Dosud neexistuje žádné explicitní pravidlo k pravidelnému nastavení příjmů společnosti vzhledem k potřebnému objemu výdajů. Výše úsekového mýta nesmí podle předpisů EU převýšit úroveň průměrných nákladů. Cena za dálniční známku pro osobní automobily je především stanovena na základě představ státu jako vlastníka společnosti, přičemž dosud měly vždy rozhodující vliv na stanovení poplatků politické úvahy o akceptování cenových změn. ASFINAG realizuje projekty podle přání dozorčí rady, přičemž čisté nové zadlužování je proměnlivé podle výše investic. To je doposud ještě možné, protože současná hodnota budoucích uživatelských poplatků na síti ASFINAG je větší, než současná hodnota různých budoucích výdajů. V roce 2003 obnášely závazky společnosti asi 840 mil. EUR 10. Na základě vyšších příjmů po zavedení mýta pro nákladní automobily bylo čisté nové zadlužení redukováno v roce 2004 na 830 mil. EUR, přestože výše rozvojových investic na dálkové síti vzrostla z 640 na 675 mil. EUR a provozní a údržbové výdaje vzrostly z 380 na 455 mil. EUR 11. Republika Rakousko plánuje, že ASFINAG ve fázi realizace plánovaných staveb GVP-Ö zvýši svou dluhovou bilanci přes 10 mld. EUR a v roce 2012 započne dluhy odbourávat lineárně do roku 2040, tj. včas před vypršením výsadního práva na výnosy v roce Podle GVP-Ö je toto rozhodnutí možné při mírném navýšení příjmů (uživatelské poplatky, mýto). Vedení společnosti ASFINAG spatřuje jako naléhavý úkol, aby byla zavedena explicitní pravidla pro stanovení výše poplatků a vypracován detailní plán pro budoucí vývoj toku hotovosti a snížení dluhů. V takovém systému by mohl ASFINAG podle svých představ přenést právo předkládat podklady pro přizpůsobení cen, přičemž zachování předepsaných pravidel při stanovení těchto cen by musela sledovat regulační instituce, kterou by bylo nutné zřídit. Dále usiluje ASFINAG o to, aby v budoucnosti byla známka také v případě osobních automobilů nahrazena mýtem vztaženým na ujetou trasu. To pokládá společnost mimo jiné za rozumné i proto, že podle vlastního ohodnocení v případě nutnosti zvýšení celkových příjmů dosažených v oblasti osobních automobilů jsou omezovací efekty v případě mýta závislého na trase menší než v případě časově omezené známky. 10 Srv. ASFINAG (2004). Hodnota byla mírně přizpůsobena a zaokrouhlena, aby bylo možné provést komparaci se schematickým zobrazením toku hotovosti a bilance společnosti v tabulkách 1, 2 a Hodnoty byla mírně přizpůsobeny a zaokrouhleny, aby bylo možné provést komparaci se schematickým zobrazením toku hotovosti a bilance společnosti v tabulkách 1, 2 a Srv. BMVIT (2002).

5 ASFINAG přes státní garance mimo veřejnou Maastrichtskou oblast Ke shromáždění kapitálu si vzal ASFINAG půjčky, jejichž splacení investorům je garantováno republikou Rakousko 13. Vůdčími ratingovými agenturami obdržely tyto půjčky rating AAA. Na základě státních garancí leží náklady na cizí kapitál jen o několik základních hodnotících bodů pod rakouským státem. Přesto není ASFINAG přiřazen v Rakousku k veřejnému sektoru. Jeho zadlužení není proto zohledněno při přezkoumání zachování pravidel evropského paktu stability a rozvoje podle článku 104 smlouvy o EU 14. Toto vyjmutí učinil statistický úřad evropského společenství, EUROSTAT, jako příslušná instituce Evropské unie. Základem je úprava rozdělení institucí do veřejného a privátního sektoru, která byla stanovena v Evropském systému národohospodářských účtů (ESVG) v roce 1995 a od té doby několikrát aktualizována 15. Přiřazení společnosti ASFINAG proběhlo na základě jednorázového průzkumu organizace EUROSTAT. V rámci tohoto přezkumu byly předepsány společnosti ASFINAG a státu Rakousko podklady pro popis jejich vztahů, podle kterých ASFINAG nelze nadále posuzovat jako veřejný sektor. Na základě toho od roku 2003 nejsou obligace společnosti ASFINAG vydávány dále přes finanční agenturou státu, nýbrž přímo společností ASFINAG. 2. Detailní aspekty zhodnocení příjmů a bilance Při přidání dodatečných úkolů společnosti ASFINAG v roce 1997 byly předepsány různé regulace, jak zhodnotit hospodářské aktivity a zobrazit je do bilance. V účtu příjmů a nákladů představují příjmy z mýta a známek největší položky. Výdaje jsou zejména za provoz a údržbu, popř. úrokové platby. Výdaje za rozvojové investice nepředstavují v konečném účinku žádné vydání, nýbrž jsou jako hodnotová investice aktivovány do práva Fruchtgenussrecht na nových úsecích a kapacitách, při tom je postupováno následovně: Nejprve jsou výdaje za rozvojové investice účtovány na stranu výdajů. Paralelně jsou tzv. příspěvky státu na stavební náklady ve stejné výši účtovány jako výnosy. Neprobíhají tedy žádné platby státu pro ASFINAG, protože jsou zároveň aktivovány prostřednictvím nákladů na získané právo Fruchtgenussrecht. Tyto položky se podle zákonných podkladů nesmějí odepisovat 16. Pokud jsou úseky ve stavbě, stavební náklady jsou nejprve aktivovány jako zálohové platby za výsadní práva, po dokončení proběhne v rámci strany aktiv v bilanci jejich překalkulování na pozici Fruchtgenussrecht. Tato pravidla ukazují jednoznačně, že výdaje za rozvojové investice nemají žádný vztah k provozně-hospodářské hodnotě práva Fruchtgenussrecht, které existuje ve spojení se základní hodnotou rozdílu mezi budoucími mýtními a známkovými příjmy a výdaji za provoz a údržbu. Protože tato základní hodnota se rok od roku snižuje, vede neodepisování práva 13 Srv. ASFGINAG (2004). 14 Rakousko podléhá jako člen Evropské měnové unie pravidlům Evropského paktu stability a rozvoje, které určují veřejnému sektoru v jednotlivých zemích, že čisté zadlužení může obnášet za rok maximálně 3,0 % hrubého domácího produktu a celkové zadlužení maximálně 30 % hrubého domácího produktu. 15 Srv. EUROSTAT (2002). 16 Pojem stavebních nákladů se nevztahuje v této souvislosti na náklady v provozně-hospodářském smyslu, spíše jsou to výdaje za modernizaci a výstavbu.

6 Fruchtgenussrecht k tomu, že bilance v rozporu s jejím posláním neukazuje přesnou hospodářskou pozici podniku 17. Pokud základní hodnota budoucích čistých příjmů je vyšší než hodnota práva Fruchtgenussrecht, je to v tomto smyslu bezproblémové, tj. podnik se nedostává do špatné hospodářské pozice. Podle zpráv ze společnosti ASFINAG se nyní diskutuje o tom, jak se zhodnocení odpisů práva Fruchtgenussrecht může v budoucnu provádět. Protože bilancovaný obraz hodnoty tohoto práva však nemá žádný dopad na rozbor ekonomicky souvisejících prvků modelu ASFINAG, není tento aspekt v diskusích příliš zohledňován. V tabulce 2 a tabulce 3 jsou uvedeny rozvahy společnosti ASFINAG pro roky 2002 a Vyhodnocení V Rakousku jsou zavedena dvě oddělená instituční řešení, která jsou spojena s vybíráním platebních příspěvků uživatelů dálkových silnic: Financování dálkových silnic probíhá, podle předpisů teorie kolektivního zboží, v modelu ASFINAG plně přes platební příspěvky uživatelů (mýtní poplatky a známky). Tak je realizováno fondové řešení 19. Na pozadí omezených nákladů výběru mýta a systému známek a relativně nízkého snížení dopravy se ukazuje toto vybírání jako účelné. Další příspěvky uživatelů dálkových silnic, jako je daň z motorových vozidel, kterou musí každý vlastník vozidla zaplatit, a daň za minerální oleje, jejichž výše je v dobré korelaci s užíváním dálkových silnic, jsou vybírány k financování veřejného rozpočtu a z něho také probíhají platby subvencí na jiné dopravní obory (zejména pro železniční síť). S klasickým modelem financování z rozpočtu, při kterém je financování dálkových silnic a získání prostředků pro jiné potřeby spojeno v rámci institucionálního řešení rozpočtového systému mají v mnoha zemích negativní zkušenosti. Politicko-ekonomicky zdůvodňovaná rozhodnutí mají za výsledek příliš nízké přidělení finančních prostředků do sektoru dálkových silnic a vedou k investičním a údržbovým deficitům 20. Takový chybný vývoj není nutné v případě rakouského řešení pomocí fondů očekávat, neboť tento model se ukázal i v jiných zemích jako vhodný pro financování dálkových silnic. To platí především pro země, které mají špatné zkušenosti s financováním dálkových silnic prostřednictvím veřejných rozpočtů. Skutečnost, že výstavba sítě dálkových silnic prostřednictvím společnosti ASFINAG vede k určitému přechodnému zadlužování, není v případě skupinově užívaného zboží v zásadě problematické 21. Na základě přenosu práva Fruchtgenussrecht na ASFINAG se to nepočítá do státního Maastrichtského okruhu ve smyslu pravidel evropského paktu stability a rozvoje. To v případě společně užívaného zboží je ekonomicky zdůvodnitelné opatření, které zde není třeba dále pojednávat. V každém případě je velmi důležité, že je možno dálkové silnice financovat mimo Maachstrichtská kritéria. To se ukazuje zásadně logičtější, než zapojení případ od případu, při kterém v rámci jednotlivých projektů PPP je usilováno o privátní (před) financování, které v případě cílového převedení práv zpět znamená v konečném výsledku prodražení nákladů na životní cyklus staveb. 17 Údaje o hospodářské pozici podniku jsou účelem bilance, srv. Wöhe / Döring (2002, s. 840). 18 Při tom byla provedena značná zjednodušení a přizpůsobení hodnot, aby bylo možno zdůraznit hodnotící a bilanční postup společnosti ASFINAG. 19 O teorii společného zboží viz např. Grosskettler (1985). 20 Srv. Gwilliam / Shalizi (1999) a Heggie (1999). 21 V rámci rozpočtového financování v jiných zemích byly uváděny investice do dálkových silnic často jako legitimizace nezávadnosti státních půjček.

7 Přesto je ale řešení zvolené u společnosti ASFINAG zdrojem problémů. Protože má ASFINAG přístup ke stabilnímu zdroji finančních prostředků prostřednictvím práva Fruchtgenussrecht, je možno spekulovat o tom, zda nebude vyvíjen tlak na ASFINAG, resp. pro výběr zahájení projektů spoluodpovědnou vládu, aby byla tendence realizovat více, než národohospodářsky požadovaný rozsah rozvojových investic 22 : Za pomoci teorie byrokracie je možno odvodit, že ASFINAG sám se může pokusit realizovat příliš mnoho projektů. Lobbyisté (například stavební průmysl) mají u rakouského systému financování dálkových silnic pravděpodobně vyšší příležitosti uplatnit svůj vliv na požadované výsledky a docílit vyššího stupně realizace projektů. To znamená, že zavedení společnosti vybavené lukrativními zdroji příjmů jako ASFINAG zvyšují nároky na systémová řešení ke zhodnocení a výběru investičních projektů Tab. 2: Účet výnosů a nákladů společnosti ASFINAG v letech 2003 a 2004 upravené a zjednodušené schéma, údaje v mil. EUR Rok 2003 Rok 2004 Celkem Celkem Příjmy ze známek (osobní automobily a nákladní automobily 3,5-12 t) +315 Příjmy Výdaje Příjmy ze zvláštních mýtních úseků +255 Příjmy ze známek (pouze osobní automobily) +305 Příjmy ze zvláštních mýtních úseků (pouze osobní automobily) Mýto pro nákladní automobily (včetně nákladních automobilů na zvláštních mýtních úsecích) Další příjmy (například z nemovitostí; pokuty atd.) Rozvojové investice (novostavby a přestavby dálkových silnic) Další investice +85 ve výsledku bez vztahu k rozvaze bez vztahu k rozvaze ve výsledku bez vztahu k rozvaze bez vztahu k rozvaze Provoz a údržba Další náklady Finanční výsledky (úroky atd.) Výsledek Zdroj: ASFINAG (2004), informace od Helmuta Krumböcka (ASFINAG, oddělení účetnictví, vedoucí controllingu) z 18. března Hodnoty v tabulce 2 a tabulce 3 pro rok 2004 jsou udány z důvodu udání průběžných údajů společnosti ASFINAG (stav 21. březen 2005). Na základě stavu (možná nutnost tvorby návratků na základě právního střetu s komisí EU o výši mýtních poplatků) může konečná uzávěrka roku 2004 vykazovat významné odchylky. 22 Místo realizace příliš mnoha projektů, u nichž lze očekávat nízkou poptávku, by bylo z pohledu uživatele dálkových silnic rozumnější snížení mýtních a známkových poplatků. Z celohospodářského pohledu by bylo možno očekávat variantně plné nebo částečné převedení finančních prostředků uživatelů do rozpočtu. 23 Pro kritické poznámky ke GVP-Ö viz např. Grafl (2004): zda je GVP-Ö a další pravidla k zahájení projektů a jejich realizaci správná není možno v tomto článku dále pojednat.

8 Tab. 3: Bilance společnosti ASFINAG ke konci roku 2003, 2004 a 2005 upravené a zjednodušené schéma, údaje v mil. EUR Aktiva Pasiva Fruchtgenussrecht (právo na užívání výnosů) Platby Fruchtgenusrecht Vlastní kapitál na začátku roku Roční zisk/ztráta Celkem Vlastní kapitál na konci roku Ostatní (podpory, věcné a finanční záležitosti) Cizí kapitál Zdroj: ASFINAG (2004), informace od Helmuta Krumböcka (ASFINAG, oddělení účetnictví, vedoucí controllingu) z 18. března 2005 a 21. března 2005.

9 Obr. 1: Přehled financování dálkových silnic v Rakousku Zdroje příjmů: Financování: ASFINAG Síť dálkových silnic (kromě zvláštních mýtních úseků o Známka pro osobní automobily o Mýto pro nákladní automobily (orientace na průměrné náklady sítě) Zvláštní mýtní úseky o Osobní automobily o Nákladní automobily- mýto pro specifický úsek Kapitál Příjem cizího kapitálu společností ASFINAG (prostřednictvím státních garancí mimo oblast veřejných financí dle Maastrichtské dohody) Prostředky k dispozici Tok prostředků a jejich přizpůsobení Tok prostředků fondové hospodaření (účelová vázanost vztažená na druh dopravy Přizpůsobení prostředků Dosud varianta tvorby kapitálu (čisté zadlužení společnosti ASFINAG) Do budoucna pravidla k přizpůsobení uživatelských poplatků a jejich regulace? Střednědobá potřeba Provoz a údržba Plánování potřeb Zhodnocení rozvojových investičních záměrů v GVP-Ö a výběr projektů společností ASFINAG Zdroj: vlastní schéma Název originálu: Die ASFINAG und das österreichische Modell der Fernstraßenfinanzierung Zdroj: Internationales Verkehrswesen (58) 1+2/2006, s Překlad: František Vichta Korektura: ODIS

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

infrastruktury 6. České dopravní fórum Praha Korporátní a institucionální bankovnictví

infrastruktury 6. České dopravní fórum Praha Korporátní a institucionální bankovnictví Financování dopravní infrastruktury 6. České dopravní fórum 21.9.2011 Praha Korporátní a institucionální bankovnictví Zdroje financování Zdroje od vlastníků či jiných zainteresovaných Kapitál Dluh Nepeněžní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní

Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní Aktuální organizace mýtného systému v ČR Stát si objednal dodávku a provozování mýtného systému na klíč Projekt

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru OBECNÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST PRÁVNÍ POJETÍ DAŇOVĚ ÚČETNÍ

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

zdroj: daňové přiznání za rok 2008 zpracované firmou Ikon a předložené FÚ

zdroj: daňové přiznání za rok 2008 zpracované firmou Ikon a předložené FÚ Příloha č.1 ROZVAHA (Bilance) Společenství vlastníků jednotek objektu U9 období: 1.1.2008-31.12.2008 v celých tisících Kč výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. označení TEXT stav k 1.1.2008 stav

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb.

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

Závěrečný účet pro rok 2006

Závěrečný účet pro rok 2006 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2006 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 289. 411,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 205. 928,80 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

STATUS QUO V PŘÍPRAVĚ PROSTŘEDÍ PRO PPP Filip Drapák

STATUS QUO V PŘÍPRAVĚ PROSTŘEDÍ PRO PPP Filip Drapák STATUS QUO V PŘÍPRAVĚ PROSTŘEDÍ PRO PPP Filip Drapák 17.3.2004 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2004 č. 7 o Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Stavíme draze či levně?

Stavíme draze či levně? České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Možnosti a vyhlídky financování dopravní infrastruktury Stavíme draze či levně? Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Dopravní infrastruktura ČR, Praha,

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 52 43 Změna Českého účetního standardu č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více