ASFINAG a rakouský model financování dálkových silnic 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASFINAG a rakouský model financování dálkových silnic 1"

Transkript

1 ASFINAG a rakouský model financování dálkových silnic 1 Thorsten Beckers / Andreas Brendl / Christian von Hirschhausen / Jan Peter Klatt Dálkové pozemní komunikace v Rakousku jsou tvořeny dopravní sítí čítající asi km, složenou z dálnic a rychlostních silnic. Financování těchto dálkových pozemních komunikací bylo převedeno z republiky Rakousko na soukromoprávně organizovanou společnost ve vlastnictví státu Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Financování dálnic a rychlostních silnic, a.s.; ASFINAG) 2. Obsahem tohoto příspěvku je základní struktura financování dálkových silnic (část 1), detailní aspekty hodnocení a bilance (část 2). Návazně je podroben rakouský model financování dálkových pozemních komunikací kritickému celkovému vyhodnocení (část 3) Základní struktura Založení nové firmy ASFINAG v roce 1997 a vybírání uživatelských poplatků Od 60. let byly v Rakousku vybrané úseky se zvláště nákladnými tunelovými a mostními objekty a trasy přes průsmyky provozovány státním podnikem, který zavedl pro účely refinancování investic na těchto tzv. zvláštních mýtních úsecích úsekově vázané mýtní poplatky. Na počátku 80. let vznikl ASFINAG, který převzal kapitál k financování dálkových pozemních komunikací. V roce 1997 bylo financování reformováno a ASFINAG převzal rozhodující roli. Tento nový ASFINAG obdržel v roce 1997 na 50 roků tzv. Fruchtgenussrecht, tj. právo na využití výnosů, které zahrnuje kompetenci vybírat poplatky při používání dálkových pozemních komunikací. Tím je ASFINAG oprávněn k vybírání úsekově i časově vztažených uživatelských poplatků na celé síti dálkových pozemních komunikací. Na tomto základě si musí opatřovat od roku 1997 osobní automobily, resp. vozidla s nejvyšší povolenou hmotností do 3,5 t, dálniční známky (Vignette) a odvádějí časově vztažené poplatky, aby mohly dálkovou síť používat; tato známka stojí v současné době asi 70 EUR. Nákladní automobily, resp. vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 t, musí od počátku roku 2004 platit úsekové mýto, které se orientuje podle evropské směrnice 1 Tento příspěvek je realizován v rámci výzkumného projektu Nové organizační, provozní a privatizační modely pro spolkové dálnice (NEMO-BAB), který podporuje Ministerstvo pro vzdělání a výzkum (BMBF; označení podpory: 19M4030; Nositel projektu: akademie TÜV Rheinland GmbH). 2 Následující popis rakouského modelu financování dálkových silnic je založen na výroční zprávě z roku 2003 (ASFINAG (2004)) a údajů podle informací z rozhovorů s Christianem Naglem (ASFINAG, PPP vedoucí projektů a člen dozorčí rady společnosti ASFINAG) a Güntherem Thalerem (ASFINAG, PPP) dne 15 října 2004; s Helmutem Krumböckem (ASFINAG, vedoucí oddělení účetnictví a controllingu) dne 11. ledna 2005, 13. března 2005 a 21. března 2005; s Herbertem Kasserem (Spolkové ministerstvo financí BMF, sekce rozpočtu vedoucí oddělení pro hospodářství, dopravu a infrastrukturu) dne 27. ledna 2005; s Walterem Pühringerem (Koncern ASFINAG; ASFINAG mýtní servis GmbH vedoucí užitkových vozidel) dne 18. března 2005 a 21. března 2005 a s Dr. Wolfgangem Shockem (Koncern ASFINAG mýtní servis GmbH, vedoucí oddělení známek) dne 18. března Další charakteristiky organizace rakouského sektoru dálkových silnic, jako například provádění výroby v koncernu ASFINAG; plánování provedení projektů PPP a myšlenky k částečné nebo úplné privatizaci společnosti ASFINAG byly z tohoto článku vypuštěny.

2 1999/62/ES na průměrné náklady dálkové silniční sítě kalkulované nákladním automobilům. Výběr mýta pro nákladní automobily probíhá za pomoci systému založeného na mikrovlnné technologii. Do konce roku 2003 podléhaly nákladní automobily od 3,5 t do 12 t povinnosti pořídit si dálniční známku. Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností větší než 12 t musely do konce roku 2003 odvádět odvody za použití silniční sítě. Příjmy z těchto odvodů neproudily však do společnosti ASFINAG, nýbrž do všeobecného rozpočtu. V rámci zavedení mýta pro nákladní automobily na začátku roku 2004 byla snížena daň za nákladní automobily nad 3,5 t, aby byli rakouští majitelé nákladních automobilů osvobozeni od velké míry zdanění. Příjmy za daně za silniční vozidla jsou v Rakousku příjmem státního rozpočtu. Na zvláštních mýtních úsecích platí také dnes nákladní i osobní automobily mýtní poplatky vztažené na vzdálenost a specifický úsek. 4 Náklady na výběr daní dosahovaly při systému známek na asi 8 % příjmů, u zvláštních mýtních úseků na asi 10 % příjmů a při mýtu nákladních automobilů na 14 % příjmů, takže ve všech případech mohou být náklady na výběr poplatků pokládány za relativně nízké 5. Snížení objemu přepravy prostřednictvím výběru poplatků je podle informací společnosti ASFINAG poměrně nízké. Pokud je viditelné nějaké snížení objemu přepravy na nadřazené síti, tato doprava je především převedena na sítě nižšího řádu. Při zavedení dálničních známek pro osobní automobily bylo nejprve zaznamenáno asi 2 % snížení dopravního výkonu, později se ale změnilo asi na pouhých 0,5 % dopravního výkonu 6. Podle studie provedené společností ASFINAG činil rozsah převedení dopravního výkonů z mýtních úseků na úseky bez mýta při změně z časových dálničních známek na úsekové mýto u nákladních vozidel 2,8 % 7. Aktuální průzkumy o působení vlivů na zvláštních mýtních úsecích nejsou k dispozici, protože toto snížení je ASFINAGem hodnoceno jako velmi nízké. Při získání práva na výnosy, práva Fruchtgenussrecht, převzal reformovaný ASFINAG v roce 1997 dluhy v hodnotě 5,6 mld. EUR. Tento obnos vznikl z výše předtím vykázaného cizího kapitálu společnosti a nebyl spojen se stanovením hodnoty rakouské dálniční sítě. Dále byla na společnost převedena povinnost financovat rozvoj (např. rozvojové investice), údržbu (včetně nutné obnovy) a provoz sítě dálkových pozemních komunikací prostřednictvím výnosu ze známek a mýta, resp. cizím kapitálem. Přehled o struktuře toku hotovosti Výdaje společnosti ASFINAG jsou založeny především na následujících oblastech: rozvojové investice (modernizace a nová výstavba) k rozvoji kapacity dálkové sítě; další investice, např. na zvýšení bezpečnosti dopravy; provoz a údržba (včetně obnovy); další náklady, např. výkony cizí služby, resp. 4 Zvláštní mýtní úseky náležejí samostatným společnostem, které se ovšem z velké části nacházejí ve vlastnictví společnosti ASFINAG. Rakouské spolkové země mají nízké vlastnické podíly na těchto společnostech. 5 V roce 2002, kdy byl ještě uplatňován systém známek pro osobní i nákladní automobily, obnášely systémové náklady známkového systému 8,7 % příjmů a systémové náklady vybírání mýta na zvláštních úsecích 7,5 % příjmů, srv. ÖSAG (2003, s. 19f). 6 Výrazně vyšší stlačení dopravy je znatelné pouze na dílčích úsecích, kde připadá vyšší podíl na příležitostné uživatele, kteří překonávají jen kratší trasy. 7 Srv. Fusseis (2004). I když při celosíťovém pohledu je stlačení dopravy nízké, na některých paralelních silnicích podřízené sítě se objevily výrazně zvýšené proudy nákladních vozidel, což vede k problémům na životním prostředím a protestům obyvatel.

3 úrokové platby. To vyvažují zejména následující investice: známky pro osobní automobily; známky pro nákladní automobily (od 31. prosince 2003), resp. úsekově vztažené mýto (od 1. ledna 2004); mýto na zvláštních mýtních úsecích. V tabulce 1 je za použití zaokrouhlených hodnot schématicky znázorněna struktura toku hotovosti společnosti ASFINAG v letech 2003 a Tab. 1: Základní struktura toku hotovosti společnosti ASFINAG v letech 2003 a 2004 pro zjednodušení upravená a zaokrouhlená čísla, údaje v mil. EUR Rok 2003 Rok 2004 Celkem Celkem Příjmy ze známek (osobní automobily a nákladní automobily 3,5-12 t) +315 Příjmy Výdaje Příjmy ze zvláštních mýtních úseků +255 Příjmy ze známek (pouze osobní automobily) +305 Příjmy ze zvláštních mýtních úseků (pouze osobní automobily) Mýto pro nákladní automobily (včetně nákladních automobilů na zvláštních mýtních úsecích) Další příjmy (například z nemovitostí; pokuty atd.) Rozvojové investice (novostavby a přestavby dálkových silnic) Další investice Provoz a údržba Další náklady (externí služby; zejména provoz mýtního systému pro nákladní vozidla; režijní náklady atd.) * Finanční výsledky (úroky atd.) Tvorba kapitálu *) poznámka: platba provozovatelům mýtního systému pro nákladní vozidla činila asi 90 mil. eur v roce 2004 Zdroj: ASFINAG (2004) a informace od Helmuta Krumböcka (ASFINAG, oddělení účetnictví, vedoucí controllingu) z 18. března Srovnání průměrných potřeb a příjmů Rozsah rozvojových investic a jednotlivých realizovaných projektů, provedených společností ASFINAG, vyplývá z multimodálního Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury Rakouska (GVP-Ö), zveřejněného Spolkovým ministerstvem pro dopravu, inovace a technologie v roce Podle toho má ASFINAG v letech provést rozvojové 8 Aby bylo možné ukázat strukturu finančních toků, jsou v tabulce pouze nejdůležitější proudy toku hotovosti schematicky obsažené ve zjednodušené a zaokrouhlené formě. 9 Při zpracování GVP-Ö byla základní role BMVIT (2002); pozn. překl. Rakouské spolkové Ministerstvo dopravy, informací a technologií.

4 investice ve výši 7,5 mld. EUR. Výběr investičních projektů v infrastrukturním plánu GVP-Ö není založen na zhodnocení společné metodiky, nýbrž na konsensuálním usnesení mezi státem, spolkovými zeměmi, společností ASFINAG a dalšími institucemi, přičemž hodnocení projektů proběhlo především na základě přepravní poptávky a realizačních nákladů, při zohlednění intermodálních systémových předností a prostorových strukturálních působení. Zahájení investičních projektů určuje společnost ASFINAG sama po zohlednění usnesení dozorčí rady. Při tom provádí společnost provozně hospodářské srovnání dodatečných příjmů a výdajů u jednotlivých investičních projektů. Prostřednictvím dozorčí rady má stát jako vlastník ovšem možnost ovlivnit realizaci GVP-Ö i u jednotlivých projektů, ke kterým by se ASFINAG při zohlednění čistě hospodářských (tržních) zásad stavěl negativně. Dosud neexistuje žádné explicitní pravidlo k pravidelnému nastavení příjmů společnosti vzhledem k potřebnému objemu výdajů. Výše úsekového mýta nesmí podle předpisů EU převýšit úroveň průměrných nákladů. Cena za dálniční známku pro osobní automobily je především stanovena na základě představ státu jako vlastníka společnosti, přičemž dosud měly vždy rozhodující vliv na stanovení poplatků politické úvahy o akceptování cenových změn. ASFINAG realizuje projekty podle přání dozorčí rady, přičemž čisté nové zadlužování je proměnlivé podle výše investic. To je doposud ještě možné, protože současná hodnota budoucích uživatelských poplatků na síti ASFINAG je větší, než současná hodnota různých budoucích výdajů. V roce 2003 obnášely závazky společnosti asi 840 mil. EUR 10. Na základě vyšších příjmů po zavedení mýta pro nákladní automobily bylo čisté nové zadlužení redukováno v roce 2004 na 830 mil. EUR, přestože výše rozvojových investic na dálkové síti vzrostla z 640 na 675 mil. EUR a provozní a údržbové výdaje vzrostly z 380 na 455 mil. EUR 11. Republika Rakousko plánuje, že ASFINAG ve fázi realizace plánovaných staveb GVP-Ö zvýši svou dluhovou bilanci přes 10 mld. EUR a v roce 2012 započne dluhy odbourávat lineárně do roku 2040, tj. včas před vypršením výsadního práva na výnosy v roce Podle GVP-Ö je toto rozhodnutí možné při mírném navýšení příjmů (uživatelské poplatky, mýto). Vedení společnosti ASFINAG spatřuje jako naléhavý úkol, aby byla zavedena explicitní pravidla pro stanovení výše poplatků a vypracován detailní plán pro budoucí vývoj toku hotovosti a snížení dluhů. V takovém systému by mohl ASFINAG podle svých představ přenést právo předkládat podklady pro přizpůsobení cen, přičemž zachování předepsaných pravidel při stanovení těchto cen by musela sledovat regulační instituce, kterou by bylo nutné zřídit. Dále usiluje ASFINAG o to, aby v budoucnosti byla známka také v případě osobních automobilů nahrazena mýtem vztaženým na ujetou trasu. To pokládá společnost mimo jiné za rozumné i proto, že podle vlastního ohodnocení v případě nutnosti zvýšení celkových příjmů dosažených v oblasti osobních automobilů jsou omezovací efekty v případě mýta závislého na trase menší než v případě časově omezené známky. 10 Srv. ASFINAG (2004). Hodnota byla mírně přizpůsobena a zaokrouhlena, aby bylo možné provést komparaci se schematickým zobrazením toku hotovosti a bilance společnosti v tabulkách 1, 2 a Hodnoty byla mírně přizpůsobeny a zaokrouhleny, aby bylo možné provést komparaci se schematickým zobrazením toku hotovosti a bilance společnosti v tabulkách 1, 2 a Srv. BMVIT (2002).

5 ASFINAG přes státní garance mimo veřejnou Maastrichtskou oblast Ke shromáždění kapitálu si vzal ASFINAG půjčky, jejichž splacení investorům je garantováno republikou Rakousko 13. Vůdčími ratingovými agenturami obdržely tyto půjčky rating AAA. Na základě státních garancí leží náklady na cizí kapitál jen o několik základních hodnotících bodů pod rakouským státem. Přesto není ASFINAG přiřazen v Rakousku k veřejnému sektoru. Jeho zadlužení není proto zohledněno při přezkoumání zachování pravidel evropského paktu stability a rozvoje podle článku 104 smlouvy o EU 14. Toto vyjmutí učinil statistický úřad evropského společenství, EUROSTAT, jako příslušná instituce Evropské unie. Základem je úprava rozdělení institucí do veřejného a privátního sektoru, která byla stanovena v Evropském systému národohospodářských účtů (ESVG) v roce 1995 a od té doby několikrát aktualizována 15. Přiřazení společnosti ASFINAG proběhlo na základě jednorázového průzkumu organizace EUROSTAT. V rámci tohoto přezkumu byly předepsány společnosti ASFINAG a státu Rakousko podklady pro popis jejich vztahů, podle kterých ASFINAG nelze nadále posuzovat jako veřejný sektor. Na základě toho od roku 2003 nejsou obligace společnosti ASFINAG vydávány dále přes finanční agenturou státu, nýbrž přímo společností ASFINAG. 2. Detailní aspekty zhodnocení příjmů a bilance Při přidání dodatečných úkolů společnosti ASFINAG v roce 1997 byly předepsány různé regulace, jak zhodnotit hospodářské aktivity a zobrazit je do bilance. V účtu příjmů a nákladů představují příjmy z mýta a známek největší položky. Výdaje jsou zejména za provoz a údržbu, popř. úrokové platby. Výdaje za rozvojové investice nepředstavují v konečném účinku žádné vydání, nýbrž jsou jako hodnotová investice aktivovány do práva Fruchtgenussrecht na nových úsecích a kapacitách, při tom je postupováno následovně: Nejprve jsou výdaje za rozvojové investice účtovány na stranu výdajů. Paralelně jsou tzv. příspěvky státu na stavební náklady ve stejné výši účtovány jako výnosy. Neprobíhají tedy žádné platby státu pro ASFINAG, protože jsou zároveň aktivovány prostřednictvím nákladů na získané právo Fruchtgenussrecht. Tyto položky se podle zákonných podkladů nesmějí odepisovat 16. Pokud jsou úseky ve stavbě, stavební náklady jsou nejprve aktivovány jako zálohové platby za výsadní práva, po dokončení proběhne v rámci strany aktiv v bilanci jejich překalkulování na pozici Fruchtgenussrecht. Tato pravidla ukazují jednoznačně, že výdaje za rozvojové investice nemají žádný vztah k provozně-hospodářské hodnotě práva Fruchtgenussrecht, které existuje ve spojení se základní hodnotou rozdílu mezi budoucími mýtními a známkovými příjmy a výdaji za provoz a údržbu. Protože tato základní hodnota se rok od roku snižuje, vede neodepisování práva 13 Srv. ASFGINAG (2004). 14 Rakousko podléhá jako člen Evropské měnové unie pravidlům Evropského paktu stability a rozvoje, které určují veřejnému sektoru v jednotlivých zemích, že čisté zadlužení může obnášet za rok maximálně 3,0 % hrubého domácího produktu a celkové zadlužení maximálně 30 % hrubého domácího produktu. 15 Srv. EUROSTAT (2002). 16 Pojem stavebních nákladů se nevztahuje v této souvislosti na náklady v provozně-hospodářském smyslu, spíše jsou to výdaje za modernizaci a výstavbu.

6 Fruchtgenussrecht k tomu, že bilance v rozporu s jejím posláním neukazuje přesnou hospodářskou pozici podniku 17. Pokud základní hodnota budoucích čistých příjmů je vyšší než hodnota práva Fruchtgenussrecht, je to v tomto smyslu bezproblémové, tj. podnik se nedostává do špatné hospodářské pozice. Podle zpráv ze společnosti ASFINAG se nyní diskutuje o tom, jak se zhodnocení odpisů práva Fruchtgenussrecht může v budoucnu provádět. Protože bilancovaný obraz hodnoty tohoto práva však nemá žádný dopad na rozbor ekonomicky souvisejících prvků modelu ASFINAG, není tento aspekt v diskusích příliš zohledňován. V tabulce 2 a tabulce 3 jsou uvedeny rozvahy společnosti ASFINAG pro roky 2002 a Vyhodnocení V Rakousku jsou zavedena dvě oddělená instituční řešení, která jsou spojena s vybíráním platebních příspěvků uživatelů dálkových silnic: Financování dálkových silnic probíhá, podle předpisů teorie kolektivního zboží, v modelu ASFINAG plně přes platební příspěvky uživatelů (mýtní poplatky a známky). Tak je realizováno fondové řešení 19. Na pozadí omezených nákladů výběru mýta a systému známek a relativně nízkého snížení dopravy se ukazuje toto vybírání jako účelné. Další příspěvky uživatelů dálkových silnic, jako je daň z motorových vozidel, kterou musí každý vlastník vozidla zaplatit, a daň za minerální oleje, jejichž výše je v dobré korelaci s užíváním dálkových silnic, jsou vybírány k financování veřejného rozpočtu a z něho také probíhají platby subvencí na jiné dopravní obory (zejména pro železniční síť). S klasickým modelem financování z rozpočtu, při kterém je financování dálkových silnic a získání prostředků pro jiné potřeby spojeno v rámci institucionálního řešení rozpočtového systému mají v mnoha zemích negativní zkušenosti. Politicko-ekonomicky zdůvodňovaná rozhodnutí mají za výsledek příliš nízké přidělení finančních prostředků do sektoru dálkových silnic a vedou k investičním a údržbovým deficitům 20. Takový chybný vývoj není nutné v případě rakouského řešení pomocí fondů očekávat, neboť tento model se ukázal i v jiných zemích jako vhodný pro financování dálkových silnic. To platí především pro země, které mají špatné zkušenosti s financováním dálkových silnic prostřednictvím veřejných rozpočtů. Skutečnost, že výstavba sítě dálkových silnic prostřednictvím společnosti ASFINAG vede k určitému přechodnému zadlužování, není v případě skupinově užívaného zboží v zásadě problematické 21. Na základě přenosu práva Fruchtgenussrecht na ASFINAG se to nepočítá do státního Maastrichtského okruhu ve smyslu pravidel evropského paktu stability a rozvoje. To v případě společně užívaného zboží je ekonomicky zdůvodnitelné opatření, které zde není třeba dále pojednávat. V každém případě je velmi důležité, že je možno dálkové silnice financovat mimo Maachstrichtská kritéria. To se ukazuje zásadně logičtější, než zapojení případ od případu, při kterém v rámci jednotlivých projektů PPP je usilováno o privátní (před) financování, které v případě cílového převedení práv zpět znamená v konečném výsledku prodražení nákladů na životní cyklus staveb. 17 Údaje o hospodářské pozici podniku jsou účelem bilance, srv. Wöhe / Döring (2002, s. 840). 18 Při tom byla provedena značná zjednodušení a přizpůsobení hodnot, aby bylo možno zdůraznit hodnotící a bilanční postup společnosti ASFINAG. 19 O teorii společného zboží viz např. Grosskettler (1985). 20 Srv. Gwilliam / Shalizi (1999) a Heggie (1999). 21 V rámci rozpočtového financování v jiných zemích byly uváděny investice do dálkových silnic často jako legitimizace nezávadnosti státních půjček.

7 Přesto je ale řešení zvolené u společnosti ASFINAG zdrojem problémů. Protože má ASFINAG přístup ke stabilnímu zdroji finančních prostředků prostřednictvím práva Fruchtgenussrecht, je možno spekulovat o tom, zda nebude vyvíjen tlak na ASFINAG, resp. pro výběr zahájení projektů spoluodpovědnou vládu, aby byla tendence realizovat více, než národohospodářsky požadovaný rozsah rozvojových investic 22 : Za pomoci teorie byrokracie je možno odvodit, že ASFINAG sám se může pokusit realizovat příliš mnoho projektů. Lobbyisté (například stavební průmysl) mají u rakouského systému financování dálkových silnic pravděpodobně vyšší příležitosti uplatnit svůj vliv na požadované výsledky a docílit vyššího stupně realizace projektů. To znamená, že zavedení společnosti vybavené lukrativními zdroji příjmů jako ASFINAG zvyšují nároky na systémová řešení ke zhodnocení a výběru investičních projektů Tab. 2: Účet výnosů a nákladů společnosti ASFINAG v letech 2003 a 2004 upravené a zjednodušené schéma, údaje v mil. EUR Rok 2003 Rok 2004 Celkem Celkem Příjmy ze známek (osobní automobily a nákladní automobily 3,5-12 t) +315 Příjmy Výdaje Příjmy ze zvláštních mýtních úseků +255 Příjmy ze známek (pouze osobní automobily) +305 Příjmy ze zvláštních mýtních úseků (pouze osobní automobily) Mýto pro nákladní automobily (včetně nákladních automobilů na zvláštních mýtních úsecích) Další příjmy (například z nemovitostí; pokuty atd.) Rozvojové investice (novostavby a přestavby dálkových silnic) Další investice +85 ve výsledku bez vztahu k rozvaze bez vztahu k rozvaze ve výsledku bez vztahu k rozvaze bez vztahu k rozvaze Provoz a údržba Další náklady Finanční výsledky (úroky atd.) Výsledek Zdroj: ASFINAG (2004), informace od Helmuta Krumböcka (ASFINAG, oddělení účetnictví, vedoucí controllingu) z 18. března Hodnoty v tabulce 2 a tabulce 3 pro rok 2004 jsou udány z důvodu udání průběžných údajů společnosti ASFINAG (stav 21. březen 2005). Na základě stavu (možná nutnost tvorby návratků na základě právního střetu s komisí EU o výši mýtních poplatků) může konečná uzávěrka roku 2004 vykazovat významné odchylky. 22 Místo realizace příliš mnoha projektů, u nichž lze očekávat nízkou poptávku, by bylo z pohledu uživatele dálkových silnic rozumnější snížení mýtních a známkových poplatků. Z celohospodářského pohledu by bylo možno očekávat variantně plné nebo částečné převedení finančních prostředků uživatelů do rozpočtu. 23 Pro kritické poznámky ke GVP-Ö viz např. Grafl (2004): zda je GVP-Ö a další pravidla k zahájení projektů a jejich realizaci správná není možno v tomto článku dále pojednat.

8 Tab. 3: Bilance společnosti ASFINAG ke konci roku 2003, 2004 a 2005 upravené a zjednodušené schéma, údaje v mil. EUR Aktiva Pasiva Fruchtgenussrecht (právo na užívání výnosů) Platby Fruchtgenusrecht Vlastní kapitál na začátku roku Roční zisk/ztráta Celkem Vlastní kapitál na konci roku Ostatní (podpory, věcné a finanční záležitosti) Cizí kapitál Zdroj: ASFINAG (2004), informace od Helmuta Krumböcka (ASFINAG, oddělení účetnictví, vedoucí controllingu) z 18. března 2005 a 21. března 2005.

9 Obr. 1: Přehled financování dálkových silnic v Rakousku Zdroje příjmů: Financování: ASFINAG Síť dálkových silnic (kromě zvláštních mýtních úseků o Známka pro osobní automobily o Mýto pro nákladní automobily (orientace na průměrné náklady sítě) Zvláštní mýtní úseky o Osobní automobily o Nákladní automobily- mýto pro specifický úsek Kapitál Příjem cizího kapitálu společností ASFINAG (prostřednictvím státních garancí mimo oblast veřejných financí dle Maastrichtské dohody) Prostředky k dispozici Tok prostředků a jejich přizpůsobení Tok prostředků fondové hospodaření (účelová vázanost vztažená na druh dopravy Přizpůsobení prostředků Dosud varianta tvorby kapitálu (čisté zadlužení společnosti ASFINAG) Do budoucna pravidla k přizpůsobení uživatelských poplatků a jejich regulace? Střednědobá potřeba Provoz a údržba Plánování potřeb Zhodnocení rozvojových investičních záměrů v GVP-Ö a výběr projektů společností ASFINAG Zdroj: vlastní schéma Název originálu: Die ASFINAG und das österreichische Modell der Fernstraßenfinanzierung Zdroj: Internationales Verkehrswesen (58) 1+2/2006, s Překlad: František Vichta Korektura: ODIS

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Prvních pět českých mýtných let v kostce #1: Mýto a financování infrastruktury #2: Mýto jako platební

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru OBECNÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST PRÁVNÍ POJETÍ DAŇOVĚ ÚČETNÍ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 V následující části jsou uvedeny způsobilé, případně nezpůsobilé, náklady pro financování ze strukturálních fondů. Tato pravidla bývají doplněna

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hodnocení dopadů regulace po zpoplatnění všech silnic spravovaných státem tj. dálnic, rychlostních komunikací (D+R) a vybraných silnic I.třídy (VS

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více