Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015"

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí zeměděl. půdy Poplatky za odnětí lesní půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za užívání veř.prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Třída l - daňové příjmy Podnikání v zem. - pronájem pozemků Pěstební činnost - př.ze služeb (těžba) Pitná voda - př.ze služeb (vodné,stoč.) Zájmová činn.a rek.- př.vstupné Zájmová činn.a rek. - př. z ubytování Bytové hospododář. - př.z pronájmu bytů Nebytové hospodář. - př.z pronáj.(obuv,elektr..) př.z pronáj.(zdrav.st.) Pohřebnictví - za hrobová místa Využívání a zneškod.komunál.odpadu (EKO - KOM) Péče o vzhled obcí ( prodej dřeva) Pečovat. služba - př.ze služeb (peč.služby) Pečovat. služba - př.z pronáj.nem.(nájem) Činnost místní správy - kopírování Činnost místní správy - prodej zboží (popelnice, pohledy) Činnost místní správy - pronájem movitých věcí Činnost míst.správy - prodej neinv.majetku Činnost míst.správy - ostatní nedaň.příjmy Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků ( ) Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků ( ) Ostatní finanční operace - příjmy DPH Finančí vypoř.min.let - odvody přísp.org Ostatní činnosti - ostatní nedaň.příjmy (DPH) Ostatní nedaň. příjmy Fond rozvoje bydlení - půjčky 0 Třída 2 - nedaňové příjmy Podnikání v zeměděl.- př. z prodeje pozemků Třída 3 - kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Stránka 1

2 Nein. transfery z všeobecné pokladny (přenes.půs.) Neinv. přijaté transfery ze SR Neinv. transfery od krajů - hasiči Invest. transfery ze SF - intenz. ČOV Inv. přijaté transfery ze SR - intez. ČOV Třída 4 - přijaté dotace Příjmy celkem Změna stavu krátkod.prostř. na bank.účtech 0 Třída 8 - financování Příjmy a financování celkem Stránka 2

3 Výdaje 1031 Pěstební činnost ostatní os.výdaje materiál nájemné nákup služeb (těžba dřeva) opravy a udržování Silnice ostatní os. výdaje nákup materiálu pohonné hmoty nákup služeb (zimní údržba a jiné) opravy a udržování Pitná voda platy zaměstnanců ostatní os.výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění nákup materiálu voda (Hostinné) elektrická energie služby telek. a radiokomun nákup služeb opravy a udrž cestovné platby daní, poplatky st. rozpočtu Odvád.a čiš.odp.vod platy zaměstnanců ostatní os. výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění prádlo, oděv, obuv nákup materiálu elektrická energie nákup služeb opravy a udržování cestovné Základní škola dotace Základní škola materiál ostatní os. výdaje pojištění majetku nákup služeb opravy a udržování Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury kronika materiál Záležit.sděl.prostř nákup služeb (Zpravodaj) Stránka 3

4 3399 Záležit.kult.SPOZ ostat.os.výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění materiál věcné dary (jubilanti) Zájmová činn.a rekr platy zaměstnanců (koupaliště) ostatní os.výdaje soc.zabezp zdravot. pojišt DDHM nákup materiálu plyn elektrická energie služby telekomunik pojištění nákup služeb opravy a udrž pohoštění Bytové hospod platy zaměstnanců ostatní os. výdaje sociál. pojiš zdrav. pojiš DDHM nákup mater el. energie pohonné hmoty služby telekomunik pojištění nákup služeb opravy a udrž Nebyt.prostory org ostatní os.výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění nákup materiálu plyn elektrická energie sl.peněž.ústavu (pojišt.) nákup služeb opravy a udržování ostatní so.výdaje elektrická energie nákup služeb opravy a udržování Veřejné osvětlení ostatní os.výdaje sociál. zabezpečení zdravotní pojištění nákup materiálu elektrická ener nákup služeb opravy a udržování cestovné Stránka 4

5 3632 Pohřebnictví ostatní os. výdaje DDHM materiál služby peněž.ústavů (pojištění) nákup služeb Komunál.služb platy zaměst ostatní os.výdaje sociální zabezp zdravotní pojištění materiál elektrická energie pojištění majetku(kostel) nákup služeb ostatní nákupy poskytnuté neinv.příspěvky nein.transfery(organiz.,spolky) nákup kolků daň z převodu půjčky obyvatelstvu Sběr a svoz neb.odp platy zaměstnanců sociální zabezpečení zdravotní pojištění nákup služeb Sběr a svoz kom.odp drobný hmotný majetek nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí platy zaměstnanců ostatní os. výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění pracovní obuv, oděv DDHM nákup mater pohonné hmoty pojištění majetku ( traktor) školení nákup služeb opravy a udržování cestovné Pečovatelská služba platy zaměstnanců ostatní os.výdaje pojistné soc. zabezp zdravotní pojištění pracovní oděv, obuv DDHM nákup materiálu plyn elektrická ener služby telekomunik služby peněžních ústavů opravy a udrž Stránka 5

6 4399 Ostat.soc.péče st.obč ostatní osobní výdaje DDHM materiál nákup služeb (zájezdy) pohoštění Ochrana obyvatelstva nespecifikované rezervy Požární ochrana ostatní osobní výdaje refundace sociální zabezpečení zdravotní pojištění DDHM nákup mater plyn elektrická ener pohonné hmoty služby telekomunik pojištění školení a vzděl nákup služeb opravy a udrž cestovné pohoštění poplatek sdružení Místní zastup.orgány ostatní os. výd. (mzdy) pojistné soc. zab pojistné zdravotní pojištění Činnost míst. správy platy zaměstnanců ostatní os. výdaje(mzdy) pojistné soc. zab pojistné zdravotní ostatní povinné pojiš knihy,tisk DDHM nákup zboží ( popelnice, pohledy) nákup mater plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunik sl.peněž.ústavu (pojištění majetku) nájemné konz.,poradenství a právní služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a údrž programové vybavení cestovné pohoštění ostatní nákupy neinv. transfery organ.(obnova venkova,podzvič.) neinv. transfery obcím (za přestupky) platby daní, popl.(kolky) Stránka 6

7 stavební úřad org platy zaměstnanců pojistné soc. zab pojistné zdravotní knihy, tisk materiál služby pošt služby telekomunik školení nákup služeb cestovné sociální fond org ostatní transfery Výd.z fin úvěr.oper služby peněž. ústavů Fond rozv. bydlení služby peněž. ústavů Převody vlast.fond ost.převody vl.fondům Finanční operace platby daní (daň obec) Fin.vypořád.min.let vratky transferů (soc.dávky) 0 Třída 5 - běžné výdaje Podnikání v zeměděl nákup pozemků výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV (bez stavby) výstavba chodníku č.p č.p Sluneční stráň - PD na výstavbu komunikace Třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem uhrazené splátky ( úvěr vodovod) tvorba rezervy 0 Třída 8 - financování Výdaje + financování (splátka úvěru) celkem Stránka 7

8 Příspěvky organizacím na činnost: Fotbalový klub Mostek Myslivecké sdružení Bradlo Sdružení rodičů a přátel školy TJ Mostek lyžařský oddíl Hasiči (dotace kulturní činnost, vybavení klubovny) Kynologický klub Skauti Mostek Svaz chovatelů drobného zvířectva C e l k e m Stránka 8

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více