Kardiopulmonáln. lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kardiopulmonáln. lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc"

Transkript

1 Kardiopulmonáln lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

2 Kardiopulmonáln lní resuscitace - KPR Zpracováno z materiálu ERC Guidelines 2005 a z přednášek autora. Aktuální poznatky patofyziologie, patobiochemie a managementu jsou zpracovány z materiálu MUDr. Vladislava Kutěje (snímky 4,5,6,7,15,41). Definice KPR Je soubor úkonů směřujících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby, u které došlo k selhání jedné nebo více základních životních funkcí. Základní životní funkce -dýchání -oběh -vědomí -metabolismus

3 Historie resuscitace Historie KPR - první zmínka o dýchání z plic do plic je ve 4.kap. druhé Knihy králů Starého zákona v Bibli v USA prokázáno,že metoda umělého dýchání z plic do plic je účinnější než dosud užívané metody zevní srdeční masáž jako účinná metoda /Knowenhoven, Jude a Knickerbocker/ vytvořen jednotný protokol resuscitace /prof.safar/ Důležité informace k resuscitaci Optimálně prováděná resuscitace nemůže dosáhnout více než 30% (10%-33%) účinnosti normálně fungujícího oběhu. Zástava perfuze mozkem trvající déle než 3-5minut vede k ireverzibilnímu poškození buněk mozkové kůry.

4 Soudně lékařská problematika KPR Nezahájení KPR pokud je přežití s ohledem na stav či dg.jednoznačně nemožné jasné známky smrti pokud jde o terminální stav nevyléčitelné nemoci pokud je novorozenec mladší 23 týdnů a porodní hmotnost je pod 400 g. Zahájení KPR vždy pokud nejsou známky jisté smrti předcházela-li laická KPR Ukončení KPR v kompetenci lékaře. Prodloužení KPR musíme zejména u dětí, po tonutí, při hypotermii otravě hypnotiky, drogami při přechodných spontánních akcí srdečních

5 Důkaz smrti Časné jisté známky smrti Tonelliho zkouška tlak prstu na oční bulbus vyvolá nestejnoměrnou deformaci zornic nelze hodnotit u utonulých, glaukomu a oběšených. Posmrtné skvrny modrofialové, vytlačitelné, gravitačně lokalizovatelné skvrny. Asi za minut po smrti a plně vyvinuty za 6 hodin. Do 2 hodin začínají splývat. Červené skvrny u otrav CO, načervenalé u otrav kyanidu, morfinu, narůžovělé u utopených a zmrzlých. Posmrtná ztuhlost začíná za 2 4 hodiny. Po několika dnech odeznívá. Posmrtný chlad začíná za 1-2 hodiny. Zasýchání spojivky, zkalení rohovky.

6 Patofyziologické změny Selhání jedné vitální funkce vede v různě dlouhém časovém intervalu k selhání ostatních funkcí. Náhlá zástava oběhu vede do 15 sekund k bezvědomí. Během sekund přetrvávají gaspy a do 2 minut dojde k zástavě dechu. Náhlá zástava dechu vede do cca.2 minut k bezvědomí a do 4 minut přes hyposystolii k systolii a k zástavě srdce.

7 Patobiochemie Zástava oběhu (kyslík do mozkových a ostatních buněk neproudí) Z aerobního metabolismu (aerobní glykolýzy) přecházíme na tzv.: ANAEROBNÍ METABOLISMUS,,buňka v tísni (glukóza je štěpena neefektivně => snížená tvorba ATP => rychlý pokles využitelné energie) Produktem anaerobní glykolýzy je LAKTÁT! Porucha iontových kanálů na membránách!!! Autolýza buňky

8 Příčiny zástavy z oběhu a aktivace záchrannz chranného ho řetězce Primárn rní srdeční zástava jedná se o příčinu lokalizovanou přímo v srdci (dysrytmie VF 85%, kardiogenní šok) časté u dospělých. Sekundárn rní srdeční zástava hypoxie a ostatní šokové stavy (hypovolemický, obstruktivní a distributivní), hypoxická srdeční zástava je nejčastější v dětském věku. AKTIVACE ZÁCHRANNZ CHRANNÉHO HO ŘETĚZCE: Volat 155/112 IHNED dospělí jedinci, kde je předpoklad primární srdeční zástavy. Kterou lze úspěšně zvrátit jen nejčasnější DEFIBRILACÍ!!! Volat 155/112 PO 1 MIN.KPR u dětí.

9 Shrnutí Pamatujme, že do 3 5 min.je rozhodující zahájit KPR!!! Po 5 min.srdeční zástavy již vzniká ireverzibilní poškození mozkové tkáně. U dospělých jedinců, kde je velký předpoklad srdeční zástavy na podkladě ICHS AIM FK! Je nutná časná defibrilace, která zvrátí maligní srdeční rytmus!!! Proto je indikací volat 155/112 IHNED a pak zahájit resuscitační úsilí. U dětí se předpokládá nejčastější příčina srdeční zástavy na podkladě hypoxie. Proto je zde indikací poskytnout 1 min.kpr a následně volat/aktivovat 155/112. Trvání zástavy (v min.) ve vztahu k přežití pacientů 50 45,1 % přeživších pacinetů , ,1 3,4 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. >20 min. Trvání zástavy (v min.)

10 Sled hypoxické srdeční zástavy v dětskd tském m věkuv

11 Za resuscitované se považují ti pacienti, u kterých došlo k zástavě krevního oběhu a následně u nich byly prováděny výkony, směřující k obnovení účinné akce srdeční (nepřímá srdeční masáž, defibrilace, kardiostimulace). Hraničním stavem pro zahájení KPR je závažná bradykardie, kdy nelze stanovit hranici mezi oběhovou zástavou a,,ne-zástavou. Je třeba vyjít z vyhodnocení klinického stavu. Platí převážně pro dospělou populaci.

12 Za úspěšnou resuscitaci se považuje: Za úspěšnou resuscitaci ve smyslu mezinárodních pravidel (Utsteinský protokol) se považuje výhradně taková KPR, kde pacient nemá žádný nebo jen malý neurologický deficit ( je schopen samostatného života). Hodnotící skóre:,,cerebral Performance Categories - Kategorie výkonu mozku -

13 Kategorie výkonu mozku - CPC KATEGORIE VÝKONU MOZKU (CEREBRAL PERFORMANCE CATEGORIES - CPC) CPC 1: Dobrý výkon mozku Pacient je při vědomí, čilý, schopen pracovat a vést normální život. Může mít mírné psychologické nebo neurologické deficity (např. mírnou dysfázii, nevýraznou hemiparézu nebo mírné abnormality mozkových nervů). CPC 2: Střední mozková dysfunkce Pacient je při vědomí. Má dostatečnou mozkovou funkci pro časově omezenou práci v chráněném prostředí nebo schopnost vykonávat bez pomoci běžné aktivity denního života (např. oblékání, cestování hromadnými dopravními prostředky nebo příprava jídla). Může mít hemiplegii, křeče, ataxii, dysarthrii, dysfázii nebo trvalé změny paměti nebo mentální změny. CPC 3: Těžká mozková dysfunkce Pacient je při vědomí. Je závislý na pomoci druhých při běžných denních aktivitách (v zařízení sociální péče nebo doma s neobyčenou podporou rodiny). Má limitované poznávání. Toto zahrnuje široké spektrum mozkových abnormalit od těžkých paměťových změn nebo demence, nemožnost samostatné existence, paralýza, komunikace pouze podle očí, apod. CPC 4: Kóma, vegetativní stav Pacient není při vědomí. Není si vědom okolí, nepoznává. Žádné slovní nebo psychologické interakce s okolím. CPC 5: Smrt Potvrzená mozková smrt nebo smrt podle tradičních kritérií.

14 Příznaky zástavy z oběhu Bezvědomí rozvíjející se během několika sekund Zástava dýchání /apnoe/, které mohou předcházet ojedinělé lapavé dechy, vyskytující se někdy po dobu 1 3 minut po zástavě oběhu Nehmatný tep na velkých tepnách Změna vzhledu nemocného (změna barvy popelavě šedá mrtvolná, cyanóza v případě dušení, bledost při vykrvácení, třešňově růžová při otravě CO ) Mydriáza? EKG nález Základní podmínky pro KPR Bezpečnost záchrance je prioritou Ochrana před přenosem infekce - U laické veřejnosti je možné využití,,top-less KPR provádění pouze zevní / nepřímé srdeční masáže bez umělého dýchání!!!,,zevní srdeční masáž je v každém případě lepším postupem než žádná resuscitace. Poloha na zádech s hrudníkem uloženým na tvrdé podložce

15 Během KPR vždy myslet a případně odstranit reverzibilní příčiny!!! 4 H Hypoxie Hypovolemie Hypo/hyperkalemie a další poruchy hypotermie 4 T Tenzní PNO Tamponáda srdeční Toxické účinky Trombóza srdeční nebo plícní

16 Resuscitační maska/rouška Vždy se chránit!!! Další variantou je resuscitační rouška!

17 Algoritmus KPR Celosvětový algoritmus KPR zpracoval prof.safar. Pravidlo ABC /DE/ - je tedy celosvětově známým resuscitačním pravidlem. Základní kardiopulmonální resuscitace /Basic Life Support BLS základní podpora životních funkcí/ A airway zajištění dýchacích cest (trojitý hmat) B breathing dýchání (umělé dýchání,,z plic do plic ) C circulation cirkulace (zevní/nepřímá srdeční masáž) případně D defibrilace /AED?/ Rozšířená kardiopulmonální resuscitace Mohou poskytovat laici na místě události!!! /Advanced Life Support ALS rozšířená podpora životních funkcí/ A airway zajištění dýchacích cest (trojitý hmat,intubace, alternativy...) B breathing dýchání (Ambu-vak, přívod kyslíku) C circulation cirkulace (zevní/nepřímá srdeční masáž, alternativy ) D drugs zajištění přístupu do oběhu + farmakoterapie (adrenalin ) E EKG, elektrická defibrilace EKG nález + elektroimpulsoterapie,,f finbrilation treatment

18 AED Pacient v bezvědomí, bez pulsu a bez dechu. Lze použít u dětí od od 8 let! Zatím se nepodařilo prokázat přínos plošných programů,,veřejně dostupné defibrilace. ERC Guidelines 2005

19 A airway zajištění dýchacích cest Zhodnocení průchodnosti dýchacích cest kontrola dutiny ústní, případné vyčištění dutiny ústní či odstranění cizího tělesa Záklon hlavy Trojitý hmat záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti a pootevřít ústa -,,relativně obtížný Případně odstranit cizí tělesa Heimlichův manévr, Gordonův manévr Zajištění dýchacích cest - nosní, ústní vzduchovod /S-tubus,T-tubus/ - tracheální intubace = zlatý standard (Sellickův hmat) - alternativa copa-tuba, kombi-rourka, laryngeální maska B breathing dýchaní Umělé dýchání,,z plic do plic - možnosti Umělé dýchání pomoci Ambu-Vak s maskou Kyslíková terapie přívod kyslíku do Ambu-Vak a rezervoár Dýchání z plic do plic vydechovaným vzduchem = 21%-16%. Dýchání pomoci Ambu-vak s přívodem kyslíku = cca.40%/10l. Dýchání - - Ambu-Vak s O2 + rezervoár = cca.95%

20

21 Princip uvolnění dýchacích cest Záklon hlavy a princip uvolnění dýchacích cest Trojitý hmat 1. Záklon hlavy 2. Předsunutí dolní čelisti 3. Pootevření úst

22 Nosní a ústní vzduchovody Správná velikost!!! V KPR je preferován ústní vzduchovod!!!

23 Zajištění dýchacích cest -alternativa - Copa - tuba

24 Pokr. Alternativa zajištění dýchacích cest Kombi - rourka Set,,Kombi rourka a příslušenství Princip zavedení

25 Tracheáln lní intubace

26 B breathing dýchaní BLS zahájení KPR pokud je v bezvědomí a nedýchá normálně, tj.projevy dechové aktivy jsou jiné, než,,normální dýchání zahajujeme KPR záklon hlavy, trojitý manévr = relativní obtížnost ALS Dechový objem 6 8 ml./kg.t.hm. Dechová frekvence 12 dechů/minutu (dospělí)

27 Umělá plícn cní ventilace Zlatým standardem je tracheáln lní endotracheáln lní intubace. Pozor na vyklouznutí či zaklouznutí ETC Vždy sledovat rozpětí hrudníku a auskultační kontrola Sledovat pulzní oxymetrii (zpoždění téměř 3 minuty) a ETCO2 (reaguje ihned na změny hodnot CO2) Odsávat dle potřeby s komplexním pojetím daného dítěte Ventilace přes AMBU-VAK s příkonem 10 l/min.o2 dosahujeme koncentrace 30-60%O2. Avšak je-li připojen rezervoár či vrapovaná hadice a příkon je l/min.o2 má dosahující koncentraci 60-95%O2!!!

28 Minitrach - set

29 Princip AMBU-VAK ventilace

30 Trojitý hmat s ventilací AMBU-VAK Úchop masky s fixací k obličeji.

31 Ambu-vak a příkon p kyslíku? ku? Jaké koncentrace poskytujeme? Přívod kyslíku vrapka popř. u dospělého ambuvaku rezervoár 1. Ambu-vak /bez vrapky či rezervoáru/ 21 % 2. Ambu-vak s přívodem kyslíku /10 l/min % 3. Ambu-vak s příkonem kyslíku + vrapka či rezervoár %

32 Pomůcky k provedení KPR Pomůcky k zajištění dýchacích cest - laryngoskop - ET kanyla - 10ml.stříkačka -náplast - AMBU VAK + masky Pomůcky k zajištění cévního vstupu - i.v.kanyla -příslušenství Základní medikace KPR Zdroj kyslíku Defibrilátor popř.ventilátor

33 C circulation cirkulace BLS Poloha rukou,,uprostřed hrudníku? na hrudní kosti Počet kompresí a vdechů 30 : 2 U dospělých zahajujeme resuscitaci masáží. Doporučované 2 vdechy se již nedoporučují? Provádí se pouze záklon hlavy. ALS Je-li svědkem profesionál defibrilace má prioritu! Pokud nebyla zástava spatřena zachráncem, provádět 2minuty KPR před defibrilací. STRATEGIE DEFIBRILACE 1 VÝBOJ Energie monofazicky: vždy 360 J - bifazicky: první J, další J

34 C circulation cirkulace Zevní/nepřímá srdeční masáž Poměry umělých vdechů a nepřímé srdeční masáže: Nezále leží zda máme m me jednoho či i dva záchrance! z Dospělí a děti nad 8 let - neintubovaný Dospělí a děti nad 8 let - intubovaný Děti: Kojeneckého, batolecího, předškolního a mladšího školního věku 15 : 2 30 : 2 5 : 1 30 : 2 (? ) 5 : 1 15 : 2 Novorozenci 3 : 1 Alternativní postupy KPR: - IAC interposed abdominal compresion vřazené abdominální komprese - ACD active compression-decompression - KPR s aktivní kompresí a dekompresí - KPR navozená kašlem, vysokofrekvenční KPR, přímá masáž

35 Princip nepřímé srdeční masáže Teorie hrudní pumpy

36 Nepřímá srdeční masáž Správné místo stlačení! Správná technika nepřímé srdeční masáže! Vyvarovat se komplikacím nepřímé srdeční masáže! U dospělých zahajovat resuscitaci masáží! Poloha rukou,,uprostřed hrudníku na hrudní kosti. Přesná poloha rukou není kritická!!! U BLS!!!

37 Insuflace ambuvakem a nepřímá srdeční masáž Obr.1 Srdeční masáž -technika dvou prstů /spojnice prsních bradavek/ Obr.2 Účinnější metoda! Zvyšuje koronární průtoky.

38 Kardiopumpa se nevžila, i když výsledky studií svědčí o zvýšeném průtoku koronárním i mozkovým řečištěm. ACD ACTIVE COMPRESSION DECOMPRESSION KPR s aktivní kompresí Nutností je použít KARDIOPUMPU. a dekompresí Hodnocení na 23.MEZINÁRODNÍM SYMPÓZIU INTENZIVNÍ A URGENTNÍ MEDICÍNY BRUSEL 2003.

39 Schéma rozšířené neodkladné resuscitace dosplělých ERC Guidelines 2005 Postižený je v bezvědomí, bezdeší, nemá žádné projevy života Otevřete dýchací cesty (záklon hlavy) KPR v poměru 30:2 až do doby, kdy je defibrilátor Defibrilovatelný (VF, bezpuls. VT) Analýza rytmu Nedefibrilovatelný (PEA, Asystolie) 1 výboj 360J mono,nebo J bifázicky Pokrač. KPR 30 : 2 2 minuty Během KPR -odstranit reverzibilní příčiny -Kontrola elektrod -I.v.vstup -Aplikace O2 -Zajištění dýchacích cest OTI -Adrenalin každých 3-5min. -Popř.Amiodaron, Atropin Pokrač. V KPR 30 : 2 2 minuty

40 Schéma rozšířené neodkladné resuscitace děti ERC Guidelines 2005 Postižený je v bezvědomí, bezdeší, nemá žádné projevy života Zahajte základní neodkladnou resuscitaci včetně ventilace a oxygenace (poměr 15 : 2) až do monitorace EKG Defibrilovatelný (VF, bezpuls. VT) Analýza rytmu Nedefibrilovatelný (PEA, Asystolie) 1 výboj 4 J / kg. Pokrač.v KPR 2 minuty 15 : 2 Během KPR -odstranit reverzibilní příčiny -Kontrola elektrod -I.v.vstup -Aplikace O2 -Zajištění dýchacích cest OTI -Adrenalin každých 3-5min. -Popř.Amiodaron, Atropin KPR 2 minuty 15 : 2

41 PRVNÍ KROKY AKCE "ZÁSTAVA" PRO OUP krok lélař 2 SZP, popř.nzp SZP I. popř.zajišťuje i 2 SZP *prvotní poloha pac.+ *prvotní dg.rytmu z *rozbaluje batoh + dg.nzo+ rozvaha pádel+záznam,event. chystá pomůcky F =DEF k OTI a UPV II. *definitivní poloha *definitivní poloha *definitivní poloha *A =volné DC,odsátí, *C =ZSP s KP *asistence při A *B =OTI+AMBU s O2 *lepí elektrody k EKG *asistence při B *D =léky do ETR *druhotná dg.rytmu *pomůcky pro PVK, z elektrod,event. *příprava léků do ETR DEF III. *provedení PVK *C=ZSM s KP *asistence při PVK *UPV s AMBU+ O2, *dg.rytmu z elektrod, *fixace ETR+PVK event. ventilátorem, event.def *příprava a podávání léků a infundibul

42 Prekordiáln lní úder Protože úder je možno provést snadno a rychle, může být považován za volitelný zásah u srdeční zástavy, která nastala v přítomnosti svědků, pokud je pacient bez hmatného tepu a není-li okamžitě dostupný defibrilátor.!!! Pacient musí být na monitoru vitálních funkcí s EKG nálezem!!! Nikdy nesmí úder zdržet provedení elektrické defibrilace!!! Prekordiální úder nepatří do kompetence laiků.

43 D drugs zajištění přístupu do oběhu a farmaka Kvalitní i.v.vstup /horní končetiny či v.jugularis externa/. Přístupy na dolních končetinách jsou nedostatečné!!! Alternativy i.v.vstupu: - aplikace léku endotracheální cestou /LEAN lidokain, epinefrin-adrenalin,atropin,naloxon/ - léky se ředí - intraoseální aplikace děti Farmakoterapie E EKG, elektrická defibrilace, elektroimpulsoterapie Znalost EKG Elektrická defibrilace Dávkování: 3-5 J/kg. monofazická, (bifazická) Kdy použít defibrilaci?? Zhodnocení EKG rytmu? VF/VT Non VF/VT (asystolie, PEA) DEFIBRILACE A KPR Použité zkratky: VF - komorová fibrilace ADRENALIN A KPR VT komorová tachykardie, PEA elektroaktivita bez hmatného pulsu

44 Vstup do cévnc vního řečiště Pamatujme, že u dětí se i.v.vstup zajišťuje obtížněji! V průběhu KPR je nutné zajistit nejsilnější přístupovou žílu /platí pro všechny věkové skupiny/. Při podání prioritních léků do periferní žíly se užije 5-10ml fyziologického roztoku, aby maloobjemovou dávku účinného léku posunul až do centrálního řečiště /platí pro všechny věkové skupiny/. Intraoseální přístup /i.o./ je rychlá a spolehlivá cesta do kostní dřeně. Slouží k podání léků,infúzí či krevních náhrad. Aplikaci musíme zajistit pomoci ručního přetlaku,infúzní pumpou či perfúzorem. Komplikace jsou minimální. Místo vstupu: přední plocha tibie pod tuberositas tibie,distální femur, vnitřní kotník, spina ilica, distální radius a ulna, proximální tibie. Tracheální aplikací lze aplikovat liposolubilní látky: lidokain, epinefrin, adrenalin, atropin a naloxon (memotechnická pomůcka LEAN). Vstřebávání se velmi různí a dávky nejsou jisté. Dávka léku se ředí!

45 Intraoseální jehla První zmínky o této metodě V ČESKÉM PROSTŘEDÍ: Dr. Vladimír Drašnar odborný lékař pro chirurgii Moravská Ostrava- Vítkovice Intraspongiosní injekce, transfuse a infuse Časopis lékařů českých 82:691, 1943 NALÉHAVÉ SITUACE PŘI OBTÍŽNÉ A ZDLOUHAVÉ KANYLACI INTRAVENÓZNÍ nad 90 sec!!! Mark C. Rogers:Textbook of Pediatric Intensive Care, 3-th edition

46 INTRAOSEÁLNÍ PŘÍSTUP (přední (předníplocha plocha tibie tibie pod pod tuberositas tuberositastibie) tibie)

47 Farmakoterapie Farmaka k zajištění srdečního výdeje a krevního tlaku EPINEPHRIN (ADRENALIN) sympatomimetikum OBSAH AMPULKY: 1mg/1ml. Nejdůležitější lék KPR!!! α-sympatomimetický účinek - průtoku krve myokardem - průtoku krve mozkovými cévy ß-sympatomimetický účinek - metabolických nároků myokardu - srdeční práce Má krátký biologický poločas 2 min.!!! DÁVKA: 0,01-0,02mg./kg.t.hm. děti 1 mg. i.v. dospělá osoba (opakovat po 3-5min.) 5 mg. i.v. při selhání úvodní dávky ETC aplikace 2 2,5 x dávku ředit!!!

48 Farmakoterapie Farmaka ovlivňující srdeční rytmus a frekvenci ATROPIN SULFAT - parasympatolytikum OBSAH AMPULKY: O,5mg./1ml. POZOR!!! Existuje také 1mg/1ml!!! INDIKACE sinusová bradykardie - komorová asystolie -AV blok DÁVKA - 0,01 mg/kg.t.hm. dítě - 0,5 1 mg.i.v. dospělá osoba (opakovat po 3-5 min.) NEGATIVNÍ ÚČINKY: - zvyšuje spotřebu kyslíku - tachyarytmie - paradoxní bradykardie při poddávkování - sporná indikace při AV bloku se širokým QRS komplexem

49 Léky v ALS I. Ředění a dávkování pro kontinuální aplikaci Název léku Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Adrenalin sympatomi- 1mg/1ml. 5ml/amp = 0,1mg/1ml metikum 5 mg 100ug./1ml + 45 ml. Fyziolog.roz. Atropin parasympatolytikum 0,5mg/1ml Pozor! Existuje také amp. s obsahem Kontinuální aplikace se nepoužívá. 1mg/1ml.!!!

50 Léky v ALS II. - sympatomimetika Ředění a dávkování pro kontinuální aplikaci Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Tensamin (dopamin) sympatomimetikum 200 mg/ 5 ml. Připravíme: 5 ml.= 1amp. (200mg) Tensaminu /dopaminu + 45 ml. Fyziolog.roz. 4mg/1ml (4000ug/1ml Dobutamin sympatomi metikum 250 mg/ 5 ml. Připravíme: 5 ml.= 1 amp. (250mg) Dobutaminu 5mg/1ml (5000ug/1ml) + 45ml. Fyziolog.roz.

51 Léky v ALS III. - sympatomimetika Ředění a dávkování pro kontinuální aplikaci Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Dávka Noradrenalin sympatomimetikum 1mg/ 1ml. Obsahuje 1000ug. 100:1 /tedy 100ug:1ml/ Připravíme: 5ml.= 5amp (5mg) Noradrenalinu 100ug/ 1ml 3-15 ug/kg/min + 45ml. Fyziolog.roz. 200:1 /tedy 200ug:1ml/ 200ug/ 1ml Připravíme: 10ml.=10amp (10mg) Noradrenalinu + 40ml.Fyziolog.roz.

52 Léky v PALS I. Ředění a dávkování Název léku Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Dávka Adrenalin sympatomimetikum 1mg/1ml. 1ml=1mg + 9 ml. Fyziolog.roz. 0,1mg/1ml 0,01-0,02 mg/kg. t.hm.dítěte Atropin parasympatolytikum 0,5mg/1ml Pozor! Existuje také amp. s obsahem 1ml=0,5mg + 4 ml. Fyziolog.roz. 0,1mg/1ml 0,01 mg/kg t.hm.dítěte 1mg/1ml.!!!

53 Léky v PALS II. Sympatomimetika v kontinuální aplikace Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Pozor! Zde dle věku různé typy ředění léčiv! Výsledné množství mg/ml. Dávka Tensamin sympatomimetikum 200 mg/ 5 ml. 1:1 /tedy 1mg:1ml/ Připravíme:0,5ml (20mg) neředěné 1amp. Tensaminu 1mg/1ml 3-15 ug/kg/min. + 19,5ml. Fyziolog.roz. 10:1 /tedy 10mg:1ml/ Připravíme:5 ml.= 1amp. (200mg) Tensaminu 10mg/1ml + 15ml. Fyziolog.roz. Dobutamin sympatomi metikum 250 mg/ 5 ml. 1:1 /tedy 1mg:1ml/ Připravíme:0,5ml (25mg) neředěné 1amp.Dobutaminu 1mg/1ml 3-15 ug/kg/min. + 24,5ml. Fyziolog.roz. 10:1 /tedy 10mg:1ml/ Připravíme:5 ml.= 1 amp. (250mg) Dobutaminu 10mg/1ml + 20ml. Fyziolog.roz.

54 Léky v PALS III. Sympatomimetika v kontinuální aplikaci Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Pozor! Zde dle věku různé typy ředění léčiv a dávky jsou ug.!!! Výsledné množství mg/ml. Dávka Noradrenalin sympatomimetikum 1mg/ 1ml. Obsahuje 1000ug. 100:1 /tedy 100ug:1ml/ Připravíme:1ml.= 1amp (1mg) Noradrenalinu + 9ml. Fyziolog.roz. 100ug/ 1ml 3-15 ug/kg/min. Popř.2amp.NA /2ml/ + 18ml.Fyziolog.roztoku 10:1 /tedy 10ug:1ml/ Připravíme z již předchozího rozředěného noradrenalinu!!! 2ml.= /tedy 200ug/ rozředěného NA 10ug/ 1ml + 18ml.Fyziolog.roz.

55 Elektroimpulzoterapie DEFIBRILACE běžně velké elektrody se používají od 1 roku /při tělesné hmotnosti nad 10kg./. Pamatujme na užití speciálního gelu. Nepoužívat jako náhražku ultrazvukový gel. Jedná se o špatný vodič s velkým odporem. Výsledkem je značná ztráta zvolené energie. Dávkování energie: 2 5 J/kg t.hm. KARDIOVERZE užívá nižší energie a to v rozsahu O,5-1-2 J/kg t.hm. POZOR! Existence monofazických a bifazických defibrilátorů!!!!

56 Nové Novéúdaje přicházející z výzkumných pracovišť ukazují, že že podefibrilační dysfunkce, buněčné poškození, trans-membránový efekt, efekt, doba doba zotavení jsou jsou menší menšía výsledky jsou jsou lepší lepšípři při použití použití bifazického defibrilačního výboje. Studie u pac.s komorovou fibrilací: 99% úspěšně defibrilováno bifázickou křivkou při prvním výboji!!! 93% úspěšnosti má monofázický výboj AVŠAK AK?! U bifazického výboje byla uvolněná energie o 58% nižší ší! Bifazický výboj výboj redukuje vystavení myokardu vysokým proudovým špičkám a udržuje tvar tvar křivky křivky i i její jejítrvání konstantní pro pro celé celérozmezí pacientů a jejich jejich individuální impedanci (komplex.veličina (komplex.veličina charakterizující charakterizující obvod obvod střídavého střídavého el.proudu). el.proudu).

57 Poruchy srdečního rytmu - poruchy vzniku vzruchu Fr.200/min. VŽDY DEFIBRILACE!!! Fr.300/min a VŽDY DEFIBRILACE!!!

58 Poruchy srdečního rytmu - poruchy vedení vzruchu

59 KPR ve vysokém stádiu těhotenství Jedná se hlavně o III.trimestr těhotenství. Pozor na odlišnou KPR!!! V nemocnici otázka,,rychlého vybavení plodu?

60 Odstranění cizího tělesa z dýchacích cest Gordonův manévr Heimlichův manévr /lze použít i vleže/

61

62 Pohled ze Skalky na Javorník

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace 104 Neodkladná resuscitace MUDr. Olga Klementová, Ph.D. Oddělení urgentního příjmu, Městská nemocnice Ostrava Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 104 110 Historie resuscitace První zmínky o resuscitaci lze nalézt

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 29.6.2009 Úvod Tento materiál

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup výboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: 10. 5. 2011 Úvod Dokument

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina Kacířská myšlenka: Známe opravdu dobře naše resuscitační pomůcky? A dovedeme je plně využít? DŮVODY Můžu použít dětské COMBO elektrody

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za RESUSCITACE NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Vývoj ILCOR GUIDELINES : Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné

Více

Polytrauma v dětském věku. Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Polytrauma v dětském věku. Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Polytrauma v dětském věku Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Olomoucký den urgentní medicíny 15.5.2008 Definice polytraumatu Polytrauma je současně vzniklé poranění nejméně

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR IX. Pelhřimovský podvečer 15. 16.11. 2013 Definice 1: AED je vysoce

Více

lní resuscitace Kardiopulmonáln

lní resuscitace Kardiopulmonáln Evropský sociáln lní fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kardiopulmonáln lní resuscitace MUDr. Martina Vrabcová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Motol Náhlá zástava oběhu = komorová

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010. Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005

DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010. Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005 DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010 Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005 Základní resuscitace (Basic Life Support) Změny v základní resuscitaci (BLS) oproti

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ RESUSCITACI DLE PLATNÝCH GUIDELINES

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ RESUSCITACI DLE PLATNÝCH GUIDELINES FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství N5341 Bc. Ivana Krsová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Přehled aktuálních změn v doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci

Přehled aktuálních změn v doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci 1 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče. Jana ŠEBLOVÁ. ÚSZS Středočeského kraje

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče. Jana ŠEBLOVÁ. ÚSZS Středočeského kraje KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče Jana ŠEBLOVÁ ÚSZS Středočeského kraje Historie resuscitace při tonutí (Bierens, J.J.: Handbook of Drowning,

Více

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě Machart S ARK FN Plzeň Riziko žilní punkce Ze strany anesteziologa: Zkušenost Vybavení (ekonomické tlaky) Časování (interval mezi kontrakcemi) Komunikace s

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

MODERNÍ POHLED NA NEODKLADNOU RESUSCITACI V TERÉNU

MODERNÍ POHLED NA NEODKLADNOU RESUSCITACI V TERÉNU VYSOKÁ ŠKOLA V PLZNI, o.p.s. Katedra ošetřovatelství PETR MOJHA Studijní obor: Ošetřovatelství MODERNÍ POHLED NA NEODKLADNOU RESUSCITACI V TERÉNU Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Ondřej Franěk Plzeň

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Neodkladná resuscitace z hlediska Zdravotnické záchranné sluţby Jihočeského kraje

Neodkladná resuscitace z hlediska Zdravotnické záchranné sluţby Jihočeského kraje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Neodkladná resuscitace z hlediska Zdravotnické záchranné sluţby Jihočeského kraje bakalářská práce Autor práce: Studijní program:

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE DUBEN 2007 Pavel Burda Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

Resuscitace ve specifických situacích - akcidentální hypotermie. Jana Kubalová ZZS Kraje Vysočina

Resuscitace ve specifických situacích - akcidentální hypotermie. Jana Kubalová ZZS Kraje Vysočina Resuscitace ve specifických situacích - akcidentální hypotermie Jana Kubalová ZZS Kraje Vysočina Příčiny HT normální termoregulace Intoxikace léky, alkoholem Polytrauma Příčiny HT porušená termoregulace

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ

UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ MUDr. ANATOLIJ TRUHLÁŘ Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

III. RESUSCITAČNÍ PÉČE

III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III - 1 Naléhavé diagnostické a léčebné postupy 1.1. Kardiopulmonální resuscitace ( KPR) Současné rozdělení vychází z původního schématu kardiopulmonální resuscitace(safar 1968).

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický

Více

Zásady kardiopulmonální resuscitace, informovanost dětských sester. Zuzana Krejčová. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Zásady kardiopulmonální resuscitace, informovanost dětských sester. Zuzana Krejčová. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Zásady kardiopulmonální resuscitace, informovanost dětských sester Zuzana Krejčová Bakalářská práce 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 2005 - Basic Life Support (BLS) Základní resuscitace dospělých a dětí - nové doporučení pro laiky

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 2005 - Basic Life Support (BLS) Základní resuscitace dospělých a dětí - nové doporučení pro laiky Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 2005 - Basic Life Support (BLS) Základní resuscitace dospělých a dětí - nové doporučení pro laiky Resuscitace (KPR kardio /srdce/ pulmo /plíce/ resuscitace /kříšení/)

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

Možnosti a limity UPV v PNP

Možnosti a limity UPV v PNP Možnosti a limity UPV v PNP Leoš Klik, Jiří Knor ÚSZS Středočeského kraje 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá Boleslav 16. 18. února 2010 Úvod Kvalitativní přeměna PNP Koncepce a organizace

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

ZNALOST NOVÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI U ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC

ZNALOST NOVÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI U ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd ZNALOST NOVÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI U ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Bakalářská práce

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Vliv manuální kardiopulmonální resuscitace (KPR) na zvýšení perfuzního tlaku v koronárním řečišti

Vliv manuální kardiopulmonální resuscitace (KPR) na zvýšení perfuzního tlaku v koronárním řečišti Vliv manuální kardiopulmonální resuscitace (KPR) na zvýšení perfuzního tlaku v koronárním řečišti V případech zástavy srdce je naprosto klíčovým prvkem schopnost adekvátní perfuze mozku a srdce během resuscitace.

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Opakování PP KPR u dospělých, KPR s pomocí

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Markéta Jarušková

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Markéta Jarušková Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR Markéta Jarušková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Pro toto téma jsem se

Více

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné

Více

Mimonemocniční náhlá zástava oběhu a neodkladná resuscitace dospělých v terénu

Mimonemocniční náhlá zástava oběhu a neodkladná resuscitace dospělých v terénu Mimonemocniční náhlá zástava oběhu a neodkladná resuscitace dospělých v terénu (c) MUDr. Ondřej Franěk Poznámka: tento text vzniknul v rámci přípravy stejnojmenné kapitoly systému e-learningu České lékařské

Více

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika J.Bala 1, D.Rábová 1,J.Švehla 1 1 ARO Nemocnice na Františku, Praha, Česká republika Historie Toxické účinky známé již ve starověku-odvar používán

Více

Posmrtná ztuhlost. Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně

Posmrtná ztuhlost. Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně Posmrtná ztuhlost Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 12. 13. září 2013 Mikulov List o prohlídce zemřelého??

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS.

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Výběr z kapitol TONUTÍ MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. 2014 BALIC, s.r.o. BASIC LIFESAVING COMPETENCE AKREDITOVANÉ ZAŘÍZENÍ MŠMT

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR Pokročilá resuscitace Advanced Life Support - ALS

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR Pokročilá resuscitace Advanced Life Support - ALS RA120-0257 ETView nácvik intubace vybaveno malou kamerou, obraz se přenáší pomocí USB kabelu do PC. Nácvik směru laryngoskopické intubace, porozumění anatomie horních cest dýchacích, nácvik správné pozice

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Zásady neodkladné první pomoci pro ambulantní lékaře doporučené postupy a vybavení

Zásady neodkladné první pomoci pro ambulantní lékaře doporučené postupy a vybavení 96 Zásady neodkladné první pomoci pro ambulantní lékaře doporučené postupy a vybavení MUDr. Bronislav Klementa, MUDr. Olga Klementová, Ph.D., MUDr. Jiří Špaňhel Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Historie a současnost resuscitace novorozence

Historie a současnost resuscitace novorozence Historie a současnost resuscitace novorozence J. Fendrychová NCO NZO Brno Vinařská 6 603 00 Brno fendrychova@nconzo.cz Respirační selhání u novorozenců Čínský císař a filosof Hwang-Ti (2698 2599 BC) -

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Ročník 2006. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

Ročník 2006. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH Ročník 2006 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2006 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických

Více

Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu - emergency

Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu - emergency Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu - emergency Trauma,polytrauma Trauma -Náhlé fyzické poškození mechanickou, chemickou, tepelnou nebo jinou energií, jejíž rozsah překračuje odolnost těla. Sdružená

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Poporodní ošetření a resuscitace novorozence

Poporodní ošetření a resuscitace novorozence Poporodní ošetření a resuscitace novorozence U většiny novorozenců dokážeme nutnost resuscitace předvídat na základě prenatální a porodní anamnézy. Opožděné zahájení resuscitace může poporodní adaptaci

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky na KARIM FN Brno Novotný Zdeněk, DiS ORIM II, KARIM FN Brno Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardivaskulárního

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více