Kardiopulmonáln. lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kardiopulmonáln. lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc"

Transkript

1 Kardiopulmonáln lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

2 Kardiopulmonáln lní resuscitace - KPR Zpracováno z materiálu ERC Guidelines 2005 a z přednášek autora. Aktuální poznatky patofyziologie, patobiochemie a managementu jsou zpracovány z materiálu MUDr. Vladislava Kutěje (snímky 4,5,6,7,15,41). Definice KPR Je soubor úkonů směřujících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby, u které došlo k selhání jedné nebo více základních životních funkcí. Základní životní funkce -dýchání -oběh -vědomí -metabolismus

3 Historie resuscitace Historie KPR - první zmínka o dýchání z plic do plic je ve 4.kap. druhé Knihy králů Starého zákona v Bibli v USA prokázáno,že metoda umělého dýchání z plic do plic je účinnější než dosud užívané metody zevní srdeční masáž jako účinná metoda /Knowenhoven, Jude a Knickerbocker/ vytvořen jednotný protokol resuscitace /prof.safar/ Důležité informace k resuscitaci Optimálně prováděná resuscitace nemůže dosáhnout více než 30% (10%-33%) účinnosti normálně fungujícího oběhu. Zástava perfuze mozkem trvající déle než 3-5minut vede k ireverzibilnímu poškození buněk mozkové kůry.

4 Soudně lékařská problematika KPR Nezahájení KPR pokud je přežití s ohledem na stav či dg.jednoznačně nemožné jasné známky smrti pokud jde o terminální stav nevyléčitelné nemoci pokud je novorozenec mladší 23 týdnů a porodní hmotnost je pod 400 g. Zahájení KPR vždy pokud nejsou známky jisté smrti předcházela-li laická KPR Ukončení KPR v kompetenci lékaře. Prodloužení KPR musíme zejména u dětí, po tonutí, při hypotermii otravě hypnotiky, drogami při přechodných spontánních akcí srdečních

5 Důkaz smrti Časné jisté známky smrti Tonelliho zkouška tlak prstu na oční bulbus vyvolá nestejnoměrnou deformaci zornic nelze hodnotit u utonulých, glaukomu a oběšených. Posmrtné skvrny modrofialové, vytlačitelné, gravitačně lokalizovatelné skvrny. Asi za minut po smrti a plně vyvinuty za 6 hodin. Do 2 hodin začínají splývat. Červené skvrny u otrav CO, načervenalé u otrav kyanidu, morfinu, narůžovělé u utopených a zmrzlých. Posmrtná ztuhlost začíná za 2 4 hodiny. Po několika dnech odeznívá. Posmrtný chlad začíná za 1-2 hodiny. Zasýchání spojivky, zkalení rohovky.

6 Patofyziologické změny Selhání jedné vitální funkce vede v různě dlouhém časovém intervalu k selhání ostatních funkcí. Náhlá zástava oběhu vede do 15 sekund k bezvědomí. Během sekund přetrvávají gaspy a do 2 minut dojde k zástavě dechu. Náhlá zástava dechu vede do cca.2 minut k bezvědomí a do 4 minut přes hyposystolii k systolii a k zástavě srdce.

7 Patobiochemie Zástava oběhu (kyslík do mozkových a ostatních buněk neproudí) Z aerobního metabolismu (aerobní glykolýzy) přecházíme na tzv.: ANAEROBNÍ METABOLISMUS,,buňka v tísni (glukóza je štěpena neefektivně => snížená tvorba ATP => rychlý pokles využitelné energie) Produktem anaerobní glykolýzy je LAKTÁT! Porucha iontových kanálů na membránách!!! Autolýza buňky

8 Příčiny zástavy z oběhu a aktivace záchrannz chranného ho řetězce Primárn rní srdeční zástava jedná se o příčinu lokalizovanou přímo v srdci (dysrytmie VF 85%, kardiogenní šok) časté u dospělých. Sekundárn rní srdeční zástava hypoxie a ostatní šokové stavy (hypovolemický, obstruktivní a distributivní), hypoxická srdeční zástava je nejčastější v dětském věku. AKTIVACE ZÁCHRANNZ CHRANNÉHO HO ŘETĚZCE: Volat 155/112 IHNED dospělí jedinci, kde je předpoklad primární srdeční zástavy. Kterou lze úspěšně zvrátit jen nejčasnější DEFIBRILACÍ!!! Volat 155/112 PO 1 MIN.KPR u dětí.

9 Shrnutí Pamatujme, že do 3 5 min.je rozhodující zahájit KPR!!! Po 5 min.srdeční zástavy již vzniká ireverzibilní poškození mozkové tkáně. U dospělých jedinců, kde je velký předpoklad srdeční zástavy na podkladě ICHS AIM FK! Je nutná časná defibrilace, která zvrátí maligní srdeční rytmus!!! Proto je indikací volat 155/112 IHNED a pak zahájit resuscitační úsilí. U dětí se předpokládá nejčastější příčina srdeční zástavy na podkladě hypoxie. Proto je zde indikací poskytnout 1 min.kpr a následně volat/aktivovat 155/112. Trvání zástavy (v min.) ve vztahu k přežití pacientů 50 45,1 % přeživších pacinetů , ,1 3,4 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. >20 min. Trvání zástavy (v min.)

10 Sled hypoxické srdeční zástavy v dětskd tském m věkuv

11 Za resuscitované se považují ti pacienti, u kterých došlo k zástavě krevního oběhu a následně u nich byly prováděny výkony, směřující k obnovení účinné akce srdeční (nepřímá srdeční masáž, defibrilace, kardiostimulace). Hraničním stavem pro zahájení KPR je závažná bradykardie, kdy nelze stanovit hranici mezi oběhovou zástavou a,,ne-zástavou. Je třeba vyjít z vyhodnocení klinického stavu. Platí převážně pro dospělou populaci.

12 Za úspěšnou resuscitaci se považuje: Za úspěšnou resuscitaci ve smyslu mezinárodních pravidel (Utsteinský protokol) se považuje výhradně taková KPR, kde pacient nemá žádný nebo jen malý neurologický deficit ( je schopen samostatného života). Hodnotící skóre:,,cerebral Performance Categories - Kategorie výkonu mozku -

13 Kategorie výkonu mozku - CPC KATEGORIE VÝKONU MOZKU (CEREBRAL PERFORMANCE CATEGORIES - CPC) CPC 1: Dobrý výkon mozku Pacient je při vědomí, čilý, schopen pracovat a vést normální život. Může mít mírné psychologické nebo neurologické deficity (např. mírnou dysfázii, nevýraznou hemiparézu nebo mírné abnormality mozkových nervů). CPC 2: Střední mozková dysfunkce Pacient je při vědomí. Má dostatečnou mozkovou funkci pro časově omezenou práci v chráněném prostředí nebo schopnost vykonávat bez pomoci běžné aktivity denního života (např. oblékání, cestování hromadnými dopravními prostředky nebo příprava jídla). Může mít hemiplegii, křeče, ataxii, dysarthrii, dysfázii nebo trvalé změny paměti nebo mentální změny. CPC 3: Těžká mozková dysfunkce Pacient je při vědomí. Je závislý na pomoci druhých při běžných denních aktivitách (v zařízení sociální péče nebo doma s neobyčenou podporou rodiny). Má limitované poznávání. Toto zahrnuje široké spektrum mozkových abnormalit od těžkých paměťových změn nebo demence, nemožnost samostatné existence, paralýza, komunikace pouze podle očí, apod. CPC 4: Kóma, vegetativní stav Pacient není při vědomí. Není si vědom okolí, nepoznává. Žádné slovní nebo psychologické interakce s okolím. CPC 5: Smrt Potvrzená mozková smrt nebo smrt podle tradičních kritérií.

14 Příznaky zástavy z oběhu Bezvědomí rozvíjející se během několika sekund Zástava dýchání /apnoe/, které mohou předcházet ojedinělé lapavé dechy, vyskytující se někdy po dobu 1 3 minut po zástavě oběhu Nehmatný tep na velkých tepnách Změna vzhledu nemocného (změna barvy popelavě šedá mrtvolná, cyanóza v případě dušení, bledost při vykrvácení, třešňově růžová při otravě CO ) Mydriáza? EKG nález Základní podmínky pro KPR Bezpečnost záchrance je prioritou Ochrana před přenosem infekce - U laické veřejnosti je možné využití,,top-less KPR provádění pouze zevní / nepřímé srdeční masáže bez umělého dýchání!!!,,zevní srdeční masáž je v každém případě lepším postupem než žádná resuscitace. Poloha na zádech s hrudníkem uloženým na tvrdé podložce

15 Během KPR vždy myslet a případně odstranit reverzibilní příčiny!!! 4 H Hypoxie Hypovolemie Hypo/hyperkalemie a další poruchy hypotermie 4 T Tenzní PNO Tamponáda srdeční Toxické účinky Trombóza srdeční nebo plícní

16 Resuscitační maska/rouška Vždy se chránit!!! Další variantou je resuscitační rouška!

17 Algoritmus KPR Celosvětový algoritmus KPR zpracoval prof.safar. Pravidlo ABC /DE/ - je tedy celosvětově známým resuscitačním pravidlem. Základní kardiopulmonální resuscitace /Basic Life Support BLS základní podpora životních funkcí/ A airway zajištění dýchacích cest (trojitý hmat) B breathing dýchání (umělé dýchání,,z plic do plic ) C circulation cirkulace (zevní/nepřímá srdeční masáž) případně D defibrilace /AED?/ Rozšířená kardiopulmonální resuscitace Mohou poskytovat laici na místě události!!! /Advanced Life Support ALS rozšířená podpora životních funkcí/ A airway zajištění dýchacích cest (trojitý hmat,intubace, alternativy...) B breathing dýchání (Ambu-vak, přívod kyslíku) C circulation cirkulace (zevní/nepřímá srdeční masáž, alternativy ) D drugs zajištění přístupu do oběhu + farmakoterapie (adrenalin ) E EKG, elektrická defibrilace EKG nález + elektroimpulsoterapie,,f finbrilation treatment

18 AED Pacient v bezvědomí, bez pulsu a bez dechu. Lze použít u dětí od od 8 let! Zatím se nepodařilo prokázat přínos plošných programů,,veřejně dostupné defibrilace. ERC Guidelines 2005

19 A airway zajištění dýchacích cest Zhodnocení průchodnosti dýchacích cest kontrola dutiny ústní, případné vyčištění dutiny ústní či odstranění cizího tělesa Záklon hlavy Trojitý hmat záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti a pootevřít ústa -,,relativně obtížný Případně odstranit cizí tělesa Heimlichův manévr, Gordonův manévr Zajištění dýchacích cest - nosní, ústní vzduchovod /S-tubus,T-tubus/ - tracheální intubace = zlatý standard (Sellickův hmat) - alternativa copa-tuba, kombi-rourka, laryngeální maska B breathing dýchaní Umělé dýchání,,z plic do plic - možnosti Umělé dýchání pomoci Ambu-Vak s maskou Kyslíková terapie přívod kyslíku do Ambu-Vak a rezervoár Dýchání z plic do plic vydechovaným vzduchem = 21%-16%. Dýchání pomoci Ambu-vak s přívodem kyslíku = cca.40%/10l. Dýchání - - Ambu-Vak s O2 + rezervoár = cca.95%

20

21 Princip uvolnění dýchacích cest Záklon hlavy a princip uvolnění dýchacích cest Trojitý hmat 1. Záklon hlavy 2. Předsunutí dolní čelisti 3. Pootevření úst

22 Nosní a ústní vzduchovody Správná velikost!!! V KPR je preferován ústní vzduchovod!!!

23 Zajištění dýchacích cest -alternativa - Copa - tuba

24 Pokr. Alternativa zajištění dýchacích cest Kombi - rourka Set,,Kombi rourka a příslušenství Princip zavedení

25 Tracheáln lní intubace

26 B breathing dýchaní BLS zahájení KPR pokud je v bezvědomí a nedýchá normálně, tj.projevy dechové aktivy jsou jiné, než,,normální dýchání zahajujeme KPR záklon hlavy, trojitý manévr = relativní obtížnost ALS Dechový objem 6 8 ml./kg.t.hm. Dechová frekvence 12 dechů/minutu (dospělí)

27 Umělá plícn cní ventilace Zlatým standardem je tracheáln lní endotracheáln lní intubace. Pozor na vyklouznutí či zaklouznutí ETC Vždy sledovat rozpětí hrudníku a auskultační kontrola Sledovat pulzní oxymetrii (zpoždění téměř 3 minuty) a ETCO2 (reaguje ihned na změny hodnot CO2) Odsávat dle potřeby s komplexním pojetím daného dítěte Ventilace přes AMBU-VAK s příkonem 10 l/min.o2 dosahujeme koncentrace 30-60%O2. Avšak je-li připojen rezervoár či vrapovaná hadice a příkon je l/min.o2 má dosahující koncentraci 60-95%O2!!!

28 Minitrach - set

29 Princip AMBU-VAK ventilace

30 Trojitý hmat s ventilací AMBU-VAK Úchop masky s fixací k obličeji.

31 Ambu-vak a příkon p kyslíku? ku? Jaké koncentrace poskytujeme? Přívod kyslíku vrapka popř. u dospělého ambuvaku rezervoár 1. Ambu-vak /bez vrapky či rezervoáru/ 21 % 2. Ambu-vak s přívodem kyslíku /10 l/min % 3. Ambu-vak s příkonem kyslíku + vrapka či rezervoár %

32 Pomůcky k provedení KPR Pomůcky k zajištění dýchacích cest - laryngoskop - ET kanyla - 10ml.stříkačka -náplast - AMBU VAK + masky Pomůcky k zajištění cévního vstupu - i.v.kanyla -příslušenství Základní medikace KPR Zdroj kyslíku Defibrilátor popř.ventilátor

33 C circulation cirkulace BLS Poloha rukou,,uprostřed hrudníku? na hrudní kosti Počet kompresí a vdechů 30 : 2 U dospělých zahajujeme resuscitaci masáží. Doporučované 2 vdechy se již nedoporučují? Provádí se pouze záklon hlavy. ALS Je-li svědkem profesionál defibrilace má prioritu! Pokud nebyla zástava spatřena zachráncem, provádět 2minuty KPR před defibrilací. STRATEGIE DEFIBRILACE 1 VÝBOJ Energie monofazicky: vždy 360 J - bifazicky: první J, další J

34 C circulation cirkulace Zevní/nepřímá srdeční masáž Poměry umělých vdechů a nepřímé srdeční masáže: Nezále leží zda máme m me jednoho či i dva záchrance! z Dospělí a děti nad 8 let - neintubovaný Dospělí a děti nad 8 let - intubovaný Děti: Kojeneckého, batolecího, předškolního a mladšího školního věku 15 : 2 30 : 2 5 : 1 30 : 2 (? ) 5 : 1 15 : 2 Novorozenci 3 : 1 Alternativní postupy KPR: - IAC interposed abdominal compresion vřazené abdominální komprese - ACD active compression-decompression - KPR s aktivní kompresí a dekompresí - KPR navozená kašlem, vysokofrekvenční KPR, přímá masáž

35 Princip nepřímé srdeční masáže Teorie hrudní pumpy

36 Nepřímá srdeční masáž Správné místo stlačení! Správná technika nepřímé srdeční masáže! Vyvarovat se komplikacím nepřímé srdeční masáže! U dospělých zahajovat resuscitaci masáží! Poloha rukou,,uprostřed hrudníku na hrudní kosti. Přesná poloha rukou není kritická!!! U BLS!!!

37 Insuflace ambuvakem a nepřímá srdeční masáž Obr.1 Srdeční masáž -technika dvou prstů /spojnice prsních bradavek/ Obr.2 Účinnější metoda! Zvyšuje koronární průtoky.

38 Kardiopumpa se nevžila, i když výsledky studií svědčí o zvýšeném průtoku koronárním i mozkovým řečištěm. ACD ACTIVE COMPRESSION DECOMPRESSION KPR s aktivní kompresí Nutností je použít KARDIOPUMPU. a dekompresí Hodnocení na 23.MEZINÁRODNÍM SYMPÓZIU INTENZIVNÍ A URGENTNÍ MEDICÍNY BRUSEL 2003.

39 Schéma rozšířené neodkladné resuscitace dosplělých ERC Guidelines 2005 Postižený je v bezvědomí, bezdeší, nemá žádné projevy života Otevřete dýchací cesty (záklon hlavy) KPR v poměru 30:2 až do doby, kdy je defibrilátor Defibrilovatelný (VF, bezpuls. VT) Analýza rytmu Nedefibrilovatelný (PEA, Asystolie) 1 výboj 360J mono,nebo J bifázicky Pokrač. KPR 30 : 2 2 minuty Během KPR -odstranit reverzibilní příčiny -Kontrola elektrod -I.v.vstup -Aplikace O2 -Zajištění dýchacích cest OTI -Adrenalin každých 3-5min. -Popř.Amiodaron, Atropin Pokrač. V KPR 30 : 2 2 minuty

40 Schéma rozšířené neodkladné resuscitace děti ERC Guidelines 2005 Postižený je v bezvědomí, bezdeší, nemá žádné projevy života Zahajte základní neodkladnou resuscitaci včetně ventilace a oxygenace (poměr 15 : 2) až do monitorace EKG Defibrilovatelný (VF, bezpuls. VT) Analýza rytmu Nedefibrilovatelný (PEA, Asystolie) 1 výboj 4 J / kg. Pokrač.v KPR 2 minuty 15 : 2 Během KPR -odstranit reverzibilní příčiny -Kontrola elektrod -I.v.vstup -Aplikace O2 -Zajištění dýchacích cest OTI -Adrenalin každých 3-5min. -Popř.Amiodaron, Atropin KPR 2 minuty 15 : 2

41 PRVNÍ KROKY AKCE "ZÁSTAVA" PRO OUP krok lélař 2 SZP, popř.nzp SZP I. popř.zajišťuje i 2 SZP *prvotní poloha pac.+ *prvotní dg.rytmu z *rozbaluje batoh + dg.nzo+ rozvaha pádel+záznam,event. chystá pomůcky F =DEF k OTI a UPV II. *definitivní poloha *definitivní poloha *definitivní poloha *A =volné DC,odsátí, *C =ZSP s KP *asistence při A *B =OTI+AMBU s O2 *lepí elektrody k EKG *asistence při B *D =léky do ETR *druhotná dg.rytmu *pomůcky pro PVK, z elektrod,event. *příprava léků do ETR DEF III. *provedení PVK *C=ZSM s KP *asistence při PVK *UPV s AMBU+ O2, *dg.rytmu z elektrod, *fixace ETR+PVK event. ventilátorem, event.def *příprava a podávání léků a infundibul

42 Prekordiáln lní úder Protože úder je možno provést snadno a rychle, může být považován za volitelný zásah u srdeční zástavy, která nastala v přítomnosti svědků, pokud je pacient bez hmatného tepu a není-li okamžitě dostupný defibrilátor.!!! Pacient musí být na monitoru vitálních funkcí s EKG nálezem!!! Nikdy nesmí úder zdržet provedení elektrické defibrilace!!! Prekordiální úder nepatří do kompetence laiků.

43 D drugs zajištění přístupu do oběhu a farmaka Kvalitní i.v.vstup /horní končetiny či v.jugularis externa/. Přístupy na dolních končetinách jsou nedostatečné!!! Alternativy i.v.vstupu: - aplikace léku endotracheální cestou /LEAN lidokain, epinefrin-adrenalin,atropin,naloxon/ - léky se ředí - intraoseální aplikace děti Farmakoterapie E EKG, elektrická defibrilace, elektroimpulsoterapie Znalost EKG Elektrická defibrilace Dávkování: 3-5 J/kg. monofazická, (bifazická) Kdy použít defibrilaci?? Zhodnocení EKG rytmu? VF/VT Non VF/VT (asystolie, PEA) DEFIBRILACE A KPR Použité zkratky: VF - komorová fibrilace ADRENALIN A KPR VT komorová tachykardie, PEA elektroaktivita bez hmatného pulsu

44 Vstup do cévnc vního řečiště Pamatujme, že u dětí se i.v.vstup zajišťuje obtížněji! V průběhu KPR je nutné zajistit nejsilnější přístupovou žílu /platí pro všechny věkové skupiny/. Při podání prioritních léků do periferní žíly se užije 5-10ml fyziologického roztoku, aby maloobjemovou dávku účinného léku posunul až do centrálního řečiště /platí pro všechny věkové skupiny/. Intraoseální přístup /i.o./ je rychlá a spolehlivá cesta do kostní dřeně. Slouží k podání léků,infúzí či krevních náhrad. Aplikaci musíme zajistit pomoci ručního přetlaku,infúzní pumpou či perfúzorem. Komplikace jsou minimální. Místo vstupu: přední plocha tibie pod tuberositas tibie,distální femur, vnitřní kotník, spina ilica, distální radius a ulna, proximální tibie. Tracheální aplikací lze aplikovat liposolubilní látky: lidokain, epinefrin, adrenalin, atropin a naloxon (memotechnická pomůcka LEAN). Vstřebávání se velmi různí a dávky nejsou jisté. Dávka léku se ředí!

45 Intraoseální jehla První zmínky o této metodě V ČESKÉM PROSTŘEDÍ: Dr. Vladimír Drašnar odborný lékař pro chirurgii Moravská Ostrava- Vítkovice Intraspongiosní injekce, transfuse a infuse Časopis lékařů českých 82:691, 1943 NALÉHAVÉ SITUACE PŘI OBTÍŽNÉ A ZDLOUHAVÉ KANYLACI INTRAVENÓZNÍ nad 90 sec!!! Mark C. Rogers:Textbook of Pediatric Intensive Care, 3-th edition

46 INTRAOSEÁLNÍ PŘÍSTUP (přední (předníplocha plocha tibie tibie pod pod tuberositas tuberositastibie) tibie)

47 Farmakoterapie Farmaka k zajištění srdečního výdeje a krevního tlaku EPINEPHRIN (ADRENALIN) sympatomimetikum OBSAH AMPULKY: 1mg/1ml. Nejdůležitější lék KPR!!! α-sympatomimetický účinek - průtoku krve myokardem - průtoku krve mozkovými cévy ß-sympatomimetický účinek - metabolických nároků myokardu - srdeční práce Má krátký biologický poločas 2 min.!!! DÁVKA: 0,01-0,02mg./kg.t.hm. děti 1 mg. i.v. dospělá osoba (opakovat po 3-5min.) 5 mg. i.v. při selhání úvodní dávky ETC aplikace 2 2,5 x dávku ředit!!!

48 Farmakoterapie Farmaka ovlivňující srdeční rytmus a frekvenci ATROPIN SULFAT - parasympatolytikum OBSAH AMPULKY: O,5mg./1ml. POZOR!!! Existuje také 1mg/1ml!!! INDIKACE sinusová bradykardie - komorová asystolie -AV blok DÁVKA - 0,01 mg/kg.t.hm. dítě - 0,5 1 mg.i.v. dospělá osoba (opakovat po 3-5 min.) NEGATIVNÍ ÚČINKY: - zvyšuje spotřebu kyslíku - tachyarytmie - paradoxní bradykardie při poddávkování - sporná indikace při AV bloku se širokým QRS komplexem

49 Léky v ALS I. Ředění a dávkování pro kontinuální aplikaci Název léku Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Adrenalin sympatomi- 1mg/1ml. 5ml/amp = 0,1mg/1ml metikum 5 mg 100ug./1ml + 45 ml. Fyziolog.roz. Atropin parasympatolytikum 0,5mg/1ml Pozor! Existuje také amp. s obsahem Kontinuální aplikace se nepoužívá. 1mg/1ml.!!!

50 Léky v ALS II. - sympatomimetika Ředění a dávkování pro kontinuální aplikaci Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Tensamin (dopamin) sympatomimetikum 200 mg/ 5 ml. Připravíme: 5 ml.= 1amp. (200mg) Tensaminu /dopaminu + 45 ml. Fyziolog.roz. 4mg/1ml (4000ug/1ml Dobutamin sympatomi metikum 250 mg/ 5 ml. Připravíme: 5 ml.= 1 amp. (250mg) Dobutaminu 5mg/1ml (5000ug/1ml) + 45ml. Fyziolog.roz.

51 Léky v ALS III. - sympatomimetika Ředění a dávkování pro kontinuální aplikaci Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Dávka Noradrenalin sympatomimetikum 1mg/ 1ml. Obsahuje 1000ug. 100:1 /tedy 100ug:1ml/ Připravíme: 5ml.= 5amp (5mg) Noradrenalinu 100ug/ 1ml 3-15 ug/kg/min + 45ml. Fyziolog.roz. 200:1 /tedy 200ug:1ml/ 200ug/ 1ml Připravíme: 10ml.=10amp (10mg) Noradrenalinu + 40ml.Fyziolog.roz.

52 Léky v PALS I. Ředění a dávkování Název léku Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Dávka Adrenalin sympatomimetikum 1mg/1ml. 1ml=1mg + 9 ml. Fyziolog.roz. 0,1mg/1ml 0,01-0,02 mg/kg. t.hm.dítěte Atropin parasympatolytikum 0,5mg/1ml Pozor! Existuje také amp. s obsahem 1ml=0,5mg + 4 ml. Fyziolog.roz. 0,1mg/1ml 0,01 mg/kg t.hm.dítěte 1mg/1ml.!!!

53 Léky v PALS II. Sympatomimetika v kontinuální aplikace Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Pozor! Zde dle věku různé typy ředění léčiv! Výsledné množství mg/ml. Dávka Tensamin sympatomimetikum 200 mg/ 5 ml. 1:1 /tedy 1mg:1ml/ Připravíme:0,5ml (20mg) neředěné 1amp. Tensaminu 1mg/1ml 3-15 ug/kg/min. + 19,5ml. Fyziolog.roz. 10:1 /tedy 10mg:1ml/ Připravíme:5 ml.= 1amp. (200mg) Tensaminu 10mg/1ml + 15ml. Fyziolog.roz. Dobutamin sympatomi metikum 250 mg/ 5 ml. 1:1 /tedy 1mg:1ml/ Připravíme:0,5ml (25mg) neředěné 1amp.Dobutaminu 1mg/1ml 3-15 ug/kg/min. + 24,5ml. Fyziolog.roz. 10:1 /tedy 10mg:1ml/ Připravíme:5 ml.= 1 amp. (250mg) Dobutaminu 10mg/1ml + 20ml. Fyziolog.roz.

54 Léky v PALS III. Sympatomimetika v kontinuální aplikaci Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Pozor! Zde dle věku různé typy ředění léčiv a dávky jsou ug.!!! Výsledné množství mg/ml. Dávka Noradrenalin sympatomimetikum 1mg/ 1ml. Obsahuje 1000ug. 100:1 /tedy 100ug:1ml/ Připravíme:1ml.= 1amp (1mg) Noradrenalinu + 9ml. Fyziolog.roz. 100ug/ 1ml 3-15 ug/kg/min. Popř.2amp.NA /2ml/ + 18ml.Fyziolog.roztoku 10:1 /tedy 10ug:1ml/ Připravíme z již předchozího rozředěného noradrenalinu!!! 2ml.= /tedy 200ug/ rozředěného NA 10ug/ 1ml + 18ml.Fyziolog.roz.

55 Elektroimpulzoterapie DEFIBRILACE běžně velké elektrody se používají od 1 roku /při tělesné hmotnosti nad 10kg./. Pamatujme na užití speciálního gelu. Nepoužívat jako náhražku ultrazvukový gel. Jedná se o špatný vodič s velkým odporem. Výsledkem je značná ztráta zvolené energie. Dávkování energie: 2 5 J/kg t.hm. KARDIOVERZE užívá nižší energie a to v rozsahu O,5-1-2 J/kg t.hm. POZOR! Existence monofazických a bifazických defibrilátorů!!!!

56 Nové Novéúdaje přicházející z výzkumných pracovišť ukazují, že že podefibrilační dysfunkce, buněčné poškození, trans-membránový efekt, efekt, doba doba zotavení jsou jsou menší menšía výsledky jsou jsou lepší lepšípři při použití použití bifazického defibrilačního výboje. Studie u pac.s komorovou fibrilací: 99% úspěšně defibrilováno bifázickou křivkou při prvním výboji!!! 93% úspěšnosti má monofázický výboj AVŠAK AK?! U bifazického výboje byla uvolněná energie o 58% nižší ší! Bifazický výboj výboj redukuje vystavení myokardu vysokým proudovým špičkám a udržuje tvar tvar křivky křivky i i její jejítrvání konstantní pro pro celé celérozmezí pacientů a jejich jejich individuální impedanci (komplex.veličina (komplex.veličina charakterizující charakterizující obvod obvod střídavého střídavého el.proudu). el.proudu).

57 Poruchy srdečního rytmu - poruchy vzniku vzruchu Fr.200/min. VŽDY DEFIBRILACE!!! Fr.300/min a VŽDY DEFIBRILACE!!!

58 Poruchy srdečního rytmu - poruchy vedení vzruchu

59 KPR ve vysokém stádiu těhotenství Jedná se hlavně o III.trimestr těhotenství. Pozor na odlišnou KPR!!! V nemocnici otázka,,rychlého vybavení plodu?

60 Odstranění cizího tělesa z dýchacích cest Gordonův manévr Heimlichův manévr /lze použít i vleže/

61

62 Pohled ze Skalky na Javorník

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

Urgentní dovednosti v dětském lékařství. MUDr. Vladimír Mixa KAR FN Motol, Praha

Urgentní dovednosti v dětském lékařství. MUDr. Vladimír Mixa KAR FN Motol, Praha Urgentní dovednosti v dětském lékařství MUDr. Vladimír Mixa KAR FN Motol, Praha Urgentní situace v pediatrii vyžaduje znalosti zkušenosti zručnost rychlost chladnokrevnost Dušnost = subjektivní pocit dechové

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON K základním životním funkcím člověka patří dýchání. Při zástavě dýchání dochází z nedostatku kyslíku v krvi do několika minut k zástavě srdeční

Více

Skripta. Teorie první pomoci

Skripta. Teorie první pomoci Skripta Teorie první pomoci MUDr Jaroslav Gutvirth OBSAH: poslední úprava: srpen 2009 text cc MUDr Jaroslav Gutvirth: text může být šířen poze jako celek, ne pro komerční užití: pokud cítíte nutnost změny

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

KPR v pohledu roku 2012

KPR v pohledu roku 2012 KPR v pohledu roku 2012 Patofyziologie náhlé srdeční zástavy, neodkladná resuscitace (dále KPR), navazující intenzivní léčba poresuscitačního syndromu, vliv na neuropsychické funkce i MODS, dlouhodobé

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005)

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Verze dle nové ERC Guidelines 2005 Ing. Ivo Skopal, instruktor BLS / AED Předmluva Vážení přátelé Dostává se nám do ruky první komplexní příručka zahrnující

Více

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

4 Péče v poli mimo přímou palbu Tactical Field Care

4 Péče v poli mimo přímou palbu Tactical Field Care 4 Péče v poli mimo přímou palbu Tactical Field Care Cílem kapitoly je přiblížit ošetření a léčbu zraněných v takových podmínkách, kdy možnosti ošetření a léčby jsou určitým způsobem limitovány. Riziko

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více