Kardiopulmonáln. lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kardiopulmonáln. lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc"

Transkript

1 Kardiopulmonáln lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

2 Kardiopulmonáln lní resuscitace - KPR Zpracováno z materiálu ERC Guidelines 2005 a z přednášek autora. Aktuální poznatky patofyziologie, patobiochemie a managementu jsou zpracovány z materiálu MUDr. Vladislava Kutěje (snímky 4,5,6,7,15,41). Definice KPR Je soubor úkonů směřujících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby, u které došlo k selhání jedné nebo více základních životních funkcí. Základní životní funkce -dýchání -oběh -vědomí -metabolismus

3 Historie resuscitace Historie KPR - první zmínka o dýchání z plic do plic je ve 4.kap. druhé Knihy králů Starého zákona v Bibli v USA prokázáno,že metoda umělého dýchání z plic do plic je účinnější než dosud užívané metody zevní srdeční masáž jako účinná metoda /Knowenhoven, Jude a Knickerbocker/ vytvořen jednotný protokol resuscitace /prof.safar/ Důležité informace k resuscitaci Optimálně prováděná resuscitace nemůže dosáhnout více než 30% (10%-33%) účinnosti normálně fungujícího oběhu. Zástava perfuze mozkem trvající déle než 3-5minut vede k ireverzibilnímu poškození buněk mozkové kůry.

4 Soudně lékařská problematika KPR Nezahájení KPR pokud je přežití s ohledem na stav či dg.jednoznačně nemožné jasné známky smrti pokud jde o terminální stav nevyléčitelné nemoci pokud je novorozenec mladší 23 týdnů a porodní hmotnost je pod 400 g. Zahájení KPR vždy pokud nejsou známky jisté smrti předcházela-li laická KPR Ukončení KPR v kompetenci lékaře. Prodloužení KPR musíme zejména u dětí, po tonutí, při hypotermii otravě hypnotiky, drogami při přechodných spontánních akcí srdečních

5 Důkaz smrti Časné jisté známky smrti Tonelliho zkouška tlak prstu na oční bulbus vyvolá nestejnoměrnou deformaci zornic nelze hodnotit u utonulých, glaukomu a oběšených. Posmrtné skvrny modrofialové, vytlačitelné, gravitačně lokalizovatelné skvrny. Asi za minut po smrti a plně vyvinuty za 6 hodin. Do 2 hodin začínají splývat. Červené skvrny u otrav CO, načervenalé u otrav kyanidu, morfinu, narůžovělé u utopených a zmrzlých. Posmrtná ztuhlost začíná za 2 4 hodiny. Po několika dnech odeznívá. Posmrtný chlad začíná za 1-2 hodiny. Zasýchání spojivky, zkalení rohovky.

6 Patofyziologické změny Selhání jedné vitální funkce vede v různě dlouhém časovém intervalu k selhání ostatních funkcí. Náhlá zástava oběhu vede do 15 sekund k bezvědomí. Během sekund přetrvávají gaspy a do 2 minut dojde k zástavě dechu. Náhlá zástava dechu vede do cca.2 minut k bezvědomí a do 4 minut přes hyposystolii k systolii a k zástavě srdce.

7 Patobiochemie Zástava oběhu (kyslík do mozkových a ostatních buněk neproudí) Z aerobního metabolismu (aerobní glykolýzy) přecházíme na tzv.: ANAEROBNÍ METABOLISMUS,,buňka v tísni (glukóza je štěpena neefektivně => snížená tvorba ATP => rychlý pokles využitelné energie) Produktem anaerobní glykolýzy je LAKTÁT! Porucha iontových kanálů na membránách!!! Autolýza buňky

8 Příčiny zástavy z oběhu a aktivace záchrannz chranného ho řetězce Primárn rní srdeční zástava jedná se o příčinu lokalizovanou přímo v srdci (dysrytmie VF 85%, kardiogenní šok) časté u dospělých. Sekundárn rní srdeční zástava hypoxie a ostatní šokové stavy (hypovolemický, obstruktivní a distributivní), hypoxická srdeční zástava je nejčastější v dětském věku. AKTIVACE ZÁCHRANNZ CHRANNÉHO HO ŘETĚZCE: Volat 155/112 IHNED dospělí jedinci, kde je předpoklad primární srdeční zástavy. Kterou lze úspěšně zvrátit jen nejčasnější DEFIBRILACÍ!!! Volat 155/112 PO 1 MIN.KPR u dětí.

9 Shrnutí Pamatujme, že do 3 5 min.je rozhodující zahájit KPR!!! Po 5 min.srdeční zástavy již vzniká ireverzibilní poškození mozkové tkáně. U dospělých jedinců, kde je velký předpoklad srdeční zástavy na podkladě ICHS AIM FK! Je nutná časná defibrilace, která zvrátí maligní srdeční rytmus!!! Proto je indikací volat 155/112 IHNED a pak zahájit resuscitační úsilí. U dětí se předpokládá nejčastější příčina srdeční zástavy na podkladě hypoxie. Proto je zde indikací poskytnout 1 min.kpr a následně volat/aktivovat 155/112. Trvání zástavy (v min.) ve vztahu k přežití pacientů 50 45,1 % přeživších pacinetů , ,1 3,4 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. >20 min. Trvání zástavy (v min.)

10 Sled hypoxické srdeční zástavy v dětskd tském m věkuv

11 Za resuscitované se považují ti pacienti, u kterých došlo k zástavě krevního oběhu a následně u nich byly prováděny výkony, směřující k obnovení účinné akce srdeční (nepřímá srdeční masáž, defibrilace, kardiostimulace). Hraničním stavem pro zahájení KPR je závažná bradykardie, kdy nelze stanovit hranici mezi oběhovou zástavou a,,ne-zástavou. Je třeba vyjít z vyhodnocení klinického stavu. Platí převážně pro dospělou populaci.

12 Za úspěšnou resuscitaci se považuje: Za úspěšnou resuscitaci ve smyslu mezinárodních pravidel (Utsteinský protokol) se považuje výhradně taková KPR, kde pacient nemá žádný nebo jen malý neurologický deficit ( je schopen samostatného života). Hodnotící skóre:,,cerebral Performance Categories - Kategorie výkonu mozku -

13 Kategorie výkonu mozku - CPC KATEGORIE VÝKONU MOZKU (CEREBRAL PERFORMANCE CATEGORIES - CPC) CPC 1: Dobrý výkon mozku Pacient je při vědomí, čilý, schopen pracovat a vést normální život. Může mít mírné psychologické nebo neurologické deficity (např. mírnou dysfázii, nevýraznou hemiparézu nebo mírné abnormality mozkových nervů). CPC 2: Střední mozková dysfunkce Pacient je při vědomí. Má dostatečnou mozkovou funkci pro časově omezenou práci v chráněném prostředí nebo schopnost vykonávat bez pomoci běžné aktivity denního života (např. oblékání, cestování hromadnými dopravními prostředky nebo příprava jídla). Může mít hemiplegii, křeče, ataxii, dysarthrii, dysfázii nebo trvalé změny paměti nebo mentální změny. CPC 3: Těžká mozková dysfunkce Pacient je při vědomí. Je závislý na pomoci druhých při běžných denních aktivitách (v zařízení sociální péče nebo doma s neobyčenou podporou rodiny). Má limitované poznávání. Toto zahrnuje široké spektrum mozkových abnormalit od těžkých paměťových změn nebo demence, nemožnost samostatné existence, paralýza, komunikace pouze podle očí, apod. CPC 4: Kóma, vegetativní stav Pacient není při vědomí. Není si vědom okolí, nepoznává. Žádné slovní nebo psychologické interakce s okolím. CPC 5: Smrt Potvrzená mozková smrt nebo smrt podle tradičních kritérií.

14 Příznaky zástavy z oběhu Bezvědomí rozvíjející se během několika sekund Zástava dýchání /apnoe/, které mohou předcházet ojedinělé lapavé dechy, vyskytující se někdy po dobu 1 3 minut po zástavě oběhu Nehmatný tep na velkých tepnách Změna vzhledu nemocného (změna barvy popelavě šedá mrtvolná, cyanóza v případě dušení, bledost při vykrvácení, třešňově růžová při otravě CO ) Mydriáza? EKG nález Základní podmínky pro KPR Bezpečnost záchrance je prioritou Ochrana před přenosem infekce - U laické veřejnosti je možné využití,,top-less KPR provádění pouze zevní / nepřímé srdeční masáže bez umělého dýchání!!!,,zevní srdeční masáž je v každém případě lepším postupem než žádná resuscitace. Poloha na zádech s hrudníkem uloženým na tvrdé podložce

15 Během KPR vždy myslet a případně odstranit reverzibilní příčiny!!! 4 H Hypoxie Hypovolemie Hypo/hyperkalemie a další poruchy hypotermie 4 T Tenzní PNO Tamponáda srdeční Toxické účinky Trombóza srdeční nebo plícní

16 Resuscitační maska/rouška Vždy se chránit!!! Další variantou je resuscitační rouška!

17 Algoritmus KPR Celosvětový algoritmus KPR zpracoval prof.safar. Pravidlo ABC /DE/ - je tedy celosvětově známým resuscitačním pravidlem. Základní kardiopulmonální resuscitace /Basic Life Support BLS základní podpora životních funkcí/ A airway zajištění dýchacích cest (trojitý hmat) B breathing dýchání (umělé dýchání,,z plic do plic ) C circulation cirkulace (zevní/nepřímá srdeční masáž) případně D defibrilace /AED?/ Rozšířená kardiopulmonální resuscitace Mohou poskytovat laici na místě události!!! /Advanced Life Support ALS rozšířená podpora životních funkcí/ A airway zajištění dýchacích cest (trojitý hmat,intubace, alternativy...) B breathing dýchání (Ambu-vak, přívod kyslíku) C circulation cirkulace (zevní/nepřímá srdeční masáž, alternativy ) D drugs zajištění přístupu do oběhu + farmakoterapie (adrenalin ) E EKG, elektrická defibrilace EKG nález + elektroimpulsoterapie,,f finbrilation treatment

18 AED Pacient v bezvědomí, bez pulsu a bez dechu. Lze použít u dětí od od 8 let! Zatím se nepodařilo prokázat přínos plošných programů,,veřejně dostupné defibrilace. ERC Guidelines 2005

19 A airway zajištění dýchacích cest Zhodnocení průchodnosti dýchacích cest kontrola dutiny ústní, případné vyčištění dutiny ústní či odstranění cizího tělesa Záklon hlavy Trojitý hmat záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti a pootevřít ústa -,,relativně obtížný Případně odstranit cizí tělesa Heimlichův manévr, Gordonův manévr Zajištění dýchacích cest - nosní, ústní vzduchovod /S-tubus,T-tubus/ - tracheální intubace = zlatý standard (Sellickův hmat) - alternativa copa-tuba, kombi-rourka, laryngeální maska B breathing dýchaní Umělé dýchání,,z plic do plic - možnosti Umělé dýchání pomoci Ambu-Vak s maskou Kyslíková terapie přívod kyslíku do Ambu-Vak a rezervoár Dýchání z plic do plic vydechovaným vzduchem = 21%-16%. Dýchání pomoci Ambu-vak s přívodem kyslíku = cca.40%/10l. Dýchání - - Ambu-Vak s O2 + rezervoár = cca.95%

20

21 Princip uvolnění dýchacích cest Záklon hlavy a princip uvolnění dýchacích cest Trojitý hmat 1. Záklon hlavy 2. Předsunutí dolní čelisti 3. Pootevření úst

22 Nosní a ústní vzduchovody Správná velikost!!! V KPR je preferován ústní vzduchovod!!!

23 Zajištění dýchacích cest -alternativa - Copa - tuba

24 Pokr. Alternativa zajištění dýchacích cest Kombi - rourka Set,,Kombi rourka a příslušenství Princip zavedení

25 Tracheáln lní intubace

26 B breathing dýchaní BLS zahájení KPR pokud je v bezvědomí a nedýchá normálně, tj.projevy dechové aktivy jsou jiné, než,,normální dýchání zahajujeme KPR záklon hlavy, trojitý manévr = relativní obtížnost ALS Dechový objem 6 8 ml./kg.t.hm. Dechová frekvence 12 dechů/minutu (dospělí)

27 Umělá plícn cní ventilace Zlatým standardem je tracheáln lní endotracheáln lní intubace. Pozor na vyklouznutí či zaklouznutí ETC Vždy sledovat rozpětí hrudníku a auskultační kontrola Sledovat pulzní oxymetrii (zpoždění téměř 3 minuty) a ETCO2 (reaguje ihned na změny hodnot CO2) Odsávat dle potřeby s komplexním pojetím daného dítěte Ventilace přes AMBU-VAK s příkonem 10 l/min.o2 dosahujeme koncentrace 30-60%O2. Avšak je-li připojen rezervoár či vrapovaná hadice a příkon je l/min.o2 má dosahující koncentraci 60-95%O2!!!

28 Minitrach - set

29 Princip AMBU-VAK ventilace

30 Trojitý hmat s ventilací AMBU-VAK Úchop masky s fixací k obličeji.

31 Ambu-vak a příkon p kyslíku? ku? Jaké koncentrace poskytujeme? Přívod kyslíku vrapka popř. u dospělého ambuvaku rezervoár 1. Ambu-vak /bez vrapky či rezervoáru/ 21 % 2. Ambu-vak s přívodem kyslíku /10 l/min % 3. Ambu-vak s příkonem kyslíku + vrapka či rezervoár %

32 Pomůcky k provedení KPR Pomůcky k zajištění dýchacích cest - laryngoskop - ET kanyla - 10ml.stříkačka -náplast - AMBU VAK + masky Pomůcky k zajištění cévního vstupu - i.v.kanyla -příslušenství Základní medikace KPR Zdroj kyslíku Defibrilátor popř.ventilátor

33 C circulation cirkulace BLS Poloha rukou,,uprostřed hrudníku? na hrudní kosti Počet kompresí a vdechů 30 : 2 U dospělých zahajujeme resuscitaci masáží. Doporučované 2 vdechy se již nedoporučují? Provádí se pouze záklon hlavy. ALS Je-li svědkem profesionál defibrilace má prioritu! Pokud nebyla zástava spatřena zachráncem, provádět 2minuty KPR před defibrilací. STRATEGIE DEFIBRILACE 1 VÝBOJ Energie monofazicky: vždy 360 J - bifazicky: první J, další J

34 C circulation cirkulace Zevní/nepřímá srdeční masáž Poměry umělých vdechů a nepřímé srdeční masáže: Nezále leží zda máme m me jednoho či i dva záchrance! z Dospělí a děti nad 8 let - neintubovaný Dospělí a děti nad 8 let - intubovaný Děti: Kojeneckého, batolecího, předškolního a mladšího školního věku 15 : 2 30 : 2 5 : 1 30 : 2 (? ) 5 : 1 15 : 2 Novorozenci 3 : 1 Alternativní postupy KPR: - IAC interposed abdominal compresion vřazené abdominální komprese - ACD active compression-decompression - KPR s aktivní kompresí a dekompresí - KPR navozená kašlem, vysokofrekvenční KPR, přímá masáž

35 Princip nepřímé srdeční masáže Teorie hrudní pumpy

36 Nepřímá srdeční masáž Správné místo stlačení! Správná technika nepřímé srdeční masáže! Vyvarovat se komplikacím nepřímé srdeční masáže! U dospělých zahajovat resuscitaci masáží! Poloha rukou,,uprostřed hrudníku na hrudní kosti. Přesná poloha rukou není kritická!!! U BLS!!!

37 Insuflace ambuvakem a nepřímá srdeční masáž Obr.1 Srdeční masáž -technika dvou prstů /spojnice prsních bradavek/ Obr.2 Účinnější metoda! Zvyšuje koronární průtoky.

38 Kardiopumpa se nevžila, i když výsledky studií svědčí o zvýšeném průtoku koronárním i mozkovým řečištěm. ACD ACTIVE COMPRESSION DECOMPRESSION KPR s aktivní kompresí Nutností je použít KARDIOPUMPU. a dekompresí Hodnocení na 23.MEZINÁRODNÍM SYMPÓZIU INTENZIVNÍ A URGENTNÍ MEDICÍNY BRUSEL 2003.

39 Schéma rozšířené neodkladné resuscitace dosplělých ERC Guidelines 2005 Postižený je v bezvědomí, bezdeší, nemá žádné projevy života Otevřete dýchací cesty (záklon hlavy) KPR v poměru 30:2 až do doby, kdy je defibrilátor Defibrilovatelný (VF, bezpuls. VT) Analýza rytmu Nedefibrilovatelný (PEA, Asystolie) 1 výboj 360J mono,nebo J bifázicky Pokrač. KPR 30 : 2 2 minuty Během KPR -odstranit reverzibilní příčiny -Kontrola elektrod -I.v.vstup -Aplikace O2 -Zajištění dýchacích cest OTI -Adrenalin každých 3-5min. -Popř.Amiodaron, Atropin Pokrač. V KPR 30 : 2 2 minuty

40 Schéma rozšířené neodkladné resuscitace děti ERC Guidelines 2005 Postižený je v bezvědomí, bezdeší, nemá žádné projevy života Zahajte základní neodkladnou resuscitaci včetně ventilace a oxygenace (poměr 15 : 2) až do monitorace EKG Defibrilovatelný (VF, bezpuls. VT) Analýza rytmu Nedefibrilovatelný (PEA, Asystolie) 1 výboj 4 J / kg. Pokrač.v KPR 2 minuty 15 : 2 Během KPR -odstranit reverzibilní příčiny -Kontrola elektrod -I.v.vstup -Aplikace O2 -Zajištění dýchacích cest OTI -Adrenalin každých 3-5min. -Popř.Amiodaron, Atropin KPR 2 minuty 15 : 2

41 PRVNÍ KROKY AKCE "ZÁSTAVA" PRO OUP krok lélař 2 SZP, popř.nzp SZP I. popř.zajišťuje i 2 SZP *prvotní poloha pac.+ *prvotní dg.rytmu z *rozbaluje batoh + dg.nzo+ rozvaha pádel+záznam,event. chystá pomůcky F =DEF k OTI a UPV II. *definitivní poloha *definitivní poloha *definitivní poloha *A =volné DC,odsátí, *C =ZSP s KP *asistence při A *B =OTI+AMBU s O2 *lepí elektrody k EKG *asistence při B *D =léky do ETR *druhotná dg.rytmu *pomůcky pro PVK, z elektrod,event. *příprava léků do ETR DEF III. *provedení PVK *C=ZSM s KP *asistence při PVK *UPV s AMBU+ O2, *dg.rytmu z elektrod, *fixace ETR+PVK event. ventilátorem, event.def *příprava a podávání léků a infundibul

42 Prekordiáln lní úder Protože úder je možno provést snadno a rychle, může být považován za volitelný zásah u srdeční zástavy, která nastala v přítomnosti svědků, pokud je pacient bez hmatného tepu a není-li okamžitě dostupný defibrilátor.!!! Pacient musí být na monitoru vitálních funkcí s EKG nálezem!!! Nikdy nesmí úder zdržet provedení elektrické defibrilace!!! Prekordiální úder nepatří do kompetence laiků.

43 D drugs zajištění přístupu do oběhu a farmaka Kvalitní i.v.vstup /horní končetiny či v.jugularis externa/. Přístupy na dolních končetinách jsou nedostatečné!!! Alternativy i.v.vstupu: - aplikace léku endotracheální cestou /LEAN lidokain, epinefrin-adrenalin,atropin,naloxon/ - léky se ředí - intraoseální aplikace děti Farmakoterapie E EKG, elektrická defibrilace, elektroimpulsoterapie Znalost EKG Elektrická defibrilace Dávkování: 3-5 J/kg. monofazická, (bifazická) Kdy použít defibrilaci?? Zhodnocení EKG rytmu? VF/VT Non VF/VT (asystolie, PEA) DEFIBRILACE A KPR Použité zkratky: VF - komorová fibrilace ADRENALIN A KPR VT komorová tachykardie, PEA elektroaktivita bez hmatného pulsu

44 Vstup do cévnc vního řečiště Pamatujme, že u dětí se i.v.vstup zajišťuje obtížněji! V průběhu KPR je nutné zajistit nejsilnější přístupovou žílu /platí pro všechny věkové skupiny/. Při podání prioritních léků do periferní žíly se užije 5-10ml fyziologického roztoku, aby maloobjemovou dávku účinného léku posunul až do centrálního řečiště /platí pro všechny věkové skupiny/. Intraoseální přístup /i.o./ je rychlá a spolehlivá cesta do kostní dřeně. Slouží k podání léků,infúzí či krevních náhrad. Aplikaci musíme zajistit pomoci ručního přetlaku,infúzní pumpou či perfúzorem. Komplikace jsou minimální. Místo vstupu: přední plocha tibie pod tuberositas tibie,distální femur, vnitřní kotník, spina ilica, distální radius a ulna, proximální tibie. Tracheální aplikací lze aplikovat liposolubilní látky: lidokain, epinefrin, adrenalin, atropin a naloxon (memotechnická pomůcka LEAN). Vstřebávání se velmi různí a dávky nejsou jisté. Dávka léku se ředí!

45 Intraoseální jehla První zmínky o této metodě V ČESKÉM PROSTŘEDÍ: Dr. Vladimír Drašnar odborný lékař pro chirurgii Moravská Ostrava- Vítkovice Intraspongiosní injekce, transfuse a infuse Časopis lékařů českých 82:691, 1943 NALÉHAVÉ SITUACE PŘI OBTÍŽNÉ A ZDLOUHAVÉ KANYLACI INTRAVENÓZNÍ nad 90 sec!!! Mark C. Rogers:Textbook of Pediatric Intensive Care, 3-th edition

46 INTRAOSEÁLNÍ PŘÍSTUP (přední (předníplocha plocha tibie tibie pod pod tuberositas tuberositastibie) tibie)

47 Farmakoterapie Farmaka k zajištění srdečního výdeje a krevního tlaku EPINEPHRIN (ADRENALIN) sympatomimetikum OBSAH AMPULKY: 1mg/1ml. Nejdůležitější lék KPR!!! α-sympatomimetický účinek - průtoku krve myokardem - průtoku krve mozkovými cévy ß-sympatomimetický účinek - metabolických nároků myokardu - srdeční práce Má krátký biologický poločas 2 min.!!! DÁVKA: 0,01-0,02mg./kg.t.hm. děti 1 mg. i.v. dospělá osoba (opakovat po 3-5min.) 5 mg. i.v. při selhání úvodní dávky ETC aplikace 2 2,5 x dávku ředit!!!

48 Farmakoterapie Farmaka ovlivňující srdeční rytmus a frekvenci ATROPIN SULFAT - parasympatolytikum OBSAH AMPULKY: O,5mg./1ml. POZOR!!! Existuje také 1mg/1ml!!! INDIKACE sinusová bradykardie - komorová asystolie -AV blok DÁVKA - 0,01 mg/kg.t.hm. dítě - 0,5 1 mg.i.v. dospělá osoba (opakovat po 3-5 min.) NEGATIVNÍ ÚČINKY: - zvyšuje spotřebu kyslíku - tachyarytmie - paradoxní bradykardie při poddávkování - sporná indikace při AV bloku se širokým QRS komplexem

49 Léky v ALS I. Ředění a dávkování pro kontinuální aplikaci Název léku Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Adrenalin sympatomi- 1mg/1ml. 5ml/amp = 0,1mg/1ml metikum 5 mg 100ug./1ml + 45 ml. Fyziolog.roz. Atropin parasympatolytikum 0,5mg/1ml Pozor! Existuje také amp. s obsahem Kontinuální aplikace se nepoužívá. 1mg/1ml.!!!

50 Léky v ALS II. - sympatomimetika Ředění a dávkování pro kontinuální aplikaci Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Tensamin (dopamin) sympatomimetikum 200 mg/ 5 ml. Připravíme: 5 ml.= 1amp. (200mg) Tensaminu /dopaminu + 45 ml. Fyziolog.roz. 4mg/1ml (4000ug/1ml Dobutamin sympatomi metikum 250 mg/ 5 ml. Připravíme: 5 ml.= 1 amp. (250mg) Dobutaminu 5mg/1ml (5000ug/1ml) + 45ml. Fyziolog.roz.

51 Léky v ALS III. - sympatomimetika Ředění a dávkování pro kontinuální aplikaci Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Dávka Noradrenalin sympatomimetikum 1mg/ 1ml. Obsahuje 1000ug. 100:1 /tedy 100ug:1ml/ Připravíme: 5ml.= 5amp (5mg) Noradrenalinu 100ug/ 1ml 3-15 ug/kg/min + 45ml. Fyziolog.roz. 200:1 /tedy 200ug:1ml/ 200ug/ 1ml Připravíme: 10ml.=10amp (10mg) Noradrenalinu + 40ml.Fyziolog.roz.

52 Léky v PALS I. Ředění a dávkování Název léku Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Výsledné množství mg/ml. Dávka Adrenalin sympatomimetikum 1mg/1ml. 1ml=1mg + 9 ml. Fyziolog.roz. 0,1mg/1ml 0,01-0,02 mg/kg. t.hm.dítěte Atropin parasympatolytikum 0,5mg/1ml Pozor! Existuje také amp. s obsahem 1ml=0,5mg + 4 ml. Fyziolog.roz. 0,1mg/1ml 0,01 mg/kg t.hm.dítěte 1mg/1ml.!!!

53 Léky v PALS II. Sympatomimetika v kontinuální aplikace Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Pozor! Zde dle věku různé typy ředění léčiv! Výsledné množství mg/ml. Dávka Tensamin sympatomimetikum 200 mg/ 5 ml. 1:1 /tedy 1mg:1ml/ Připravíme:0,5ml (20mg) neředěné 1amp. Tensaminu 1mg/1ml 3-15 ug/kg/min. + 19,5ml. Fyziolog.roz. 10:1 /tedy 10mg:1ml/ Připravíme:5 ml.= 1amp. (200mg) Tensaminu 10mg/1ml + 15ml. Fyziolog.roz. Dobutamin sympatomi metikum 250 mg/ 5 ml. 1:1 /tedy 1mg:1ml/ Připravíme:0,5ml (25mg) neředěné 1amp.Dobutaminu 1mg/1ml 3-15 ug/kg/min. + 24,5ml. Fyziolog.roz. 10:1 /tedy 10mg:1ml/ Připravíme:5 ml.= 1 amp. (250mg) Dobutaminu 10mg/1ml + 20ml. Fyziolog.roz.

54 Léky v PALS III. Sympatomimetika v kontinuální aplikaci Název léku + Indikační skupina Obsah ampulky Ředění Pozor! Zde dle věku různé typy ředění léčiv a dávky jsou ug.!!! Výsledné množství mg/ml. Dávka Noradrenalin sympatomimetikum 1mg/ 1ml. Obsahuje 1000ug. 100:1 /tedy 100ug:1ml/ Připravíme:1ml.= 1amp (1mg) Noradrenalinu + 9ml. Fyziolog.roz. 100ug/ 1ml 3-15 ug/kg/min. Popř.2amp.NA /2ml/ + 18ml.Fyziolog.roztoku 10:1 /tedy 10ug:1ml/ Připravíme z již předchozího rozředěného noradrenalinu!!! 2ml.= /tedy 200ug/ rozředěného NA 10ug/ 1ml + 18ml.Fyziolog.roz.

55 Elektroimpulzoterapie DEFIBRILACE běžně velké elektrody se používají od 1 roku /při tělesné hmotnosti nad 10kg./. Pamatujme na užití speciálního gelu. Nepoužívat jako náhražku ultrazvukový gel. Jedná se o špatný vodič s velkým odporem. Výsledkem je značná ztráta zvolené energie. Dávkování energie: 2 5 J/kg t.hm. KARDIOVERZE užívá nižší energie a to v rozsahu O,5-1-2 J/kg t.hm. POZOR! Existence monofazických a bifazických defibrilátorů!!!!

56 Nové Novéúdaje přicházející z výzkumných pracovišť ukazují, že že podefibrilační dysfunkce, buněčné poškození, trans-membránový efekt, efekt, doba doba zotavení jsou jsou menší menšía výsledky jsou jsou lepší lepšípři při použití použití bifazického defibrilačního výboje. Studie u pac.s komorovou fibrilací: 99% úspěšně defibrilováno bifázickou křivkou při prvním výboji!!! 93% úspěšnosti má monofázický výboj AVŠAK AK?! U bifazického výboje byla uvolněná energie o 58% nižší ší! Bifazický výboj výboj redukuje vystavení myokardu vysokým proudovým špičkám a udržuje tvar tvar křivky křivky i i její jejítrvání konstantní pro pro celé celérozmezí pacientů a jejich jejich individuální impedanci (komplex.veličina (komplex.veličina charakterizující charakterizující obvod obvod střídavého střídavého el.proudu). el.proudu).

57 Poruchy srdečního rytmu - poruchy vzniku vzruchu Fr.200/min. VŽDY DEFIBRILACE!!! Fr.300/min a VŽDY DEFIBRILACE!!!

58 Poruchy srdečního rytmu - poruchy vedení vzruchu

59 KPR ve vysokém stádiu těhotenství Jedná se hlavně o III.trimestr těhotenství. Pozor na odlišnou KPR!!! V nemocnici otázka,,rychlého vybavení plodu?

60 Odstranění cizího tělesa z dýchacích cest Gordonův manévr Heimlichův manévr /lze použít i vleže/

61

62 Pohled ze Skalky na Javorník

Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti. Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO

Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti. Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO II.celostátní konference,,olomoucký den urgentní medicíny 10.května 2007 Anatomické rozdíly

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 UPV MB 99 1 ERC Guidelines 2010 1. Incidence zástavy oběhu je u dětí méně častá než u dospělých 2. Většina zachránců nemá výcvik

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP KPR Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP Kardiopulmonální resuscitace = neodkladná resuscitace = základní podpora života - BLS Je to soubor úkonů vedoucích k obnovení oběhu (průtoku) okysličené krve mozkem

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Rozšířená neodkladná resuscitace. Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011

Rozšířená neodkladná resuscitace. Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Rozšířená neodkladná resuscitace Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Nejdůležitější změny Zvýšený důraz na zajištění minimálně přerušované vysoce kvalitní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace 104 Neodkladná resuscitace MUDr. Olga Klementová, Ph.D. Oddělení urgentního příjmu, Městská nemocnice Ostrava Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 104 110 Historie resuscitace První zmínky o resuscitaci lze nalézt

Více

Neodkladná resuscitace (NR )

Neodkladná resuscitace (NR ) 1 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn aktualizace: květen 2006 Tento materiál vznikl na základě potřeby

Více

NÁVRH K ODBORNÉ DISKUZI

NÁVRH K ODBORNÉ DISKUZI Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup ýboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: xx.xx.2011 NÁVRH K ODBORNÉ

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 29.6.2009 Úvod Tento materiál

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

KPR ve specifických situacích Vladimír Černý

KPR ve specifických situacích Vladimír Černý KPR ve specifických situacích Vladimír Černý Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Správné vedení KPCR Karel Cvachovec KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Řetězec přežití Motto: každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. 1 2 3 4 1. Prevence a časná dg. 2. Ihned zahájit

Více

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina Kacířská myšlenka: Známe opravdu dobře naše resuscitační pomůcky? A dovedeme je plně využít? DŮVODY Můžu použít dětské COMBO elektrody

Více

Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě?

Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě? Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě? zkušenosti s výukou resuscitace dle evropských doporučení MUDr. Naďa Pavlíčková Anesteziologicko resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. ERC a

Více

NEBOJTE SE DEFIBRILACE. buďte připraveni.

NEBOJTE SE DEFIBRILACE. buďte připraveni. NEBOJTE SE DEFIBRILACE buďte připraveni. NÁHLÁ ZÁSTAVA OBĚHU...až 20 000 obětí ročně. Nemocniční péče: po předání od ZZS do nemocnice. Přednemocniční péče: v průměru od 10 minuty Úroveň připravenosti organizací

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup výboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: 10. 5. 2011 Úvod Dokument

Více

Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004)

Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004) 1 Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004) Tento materiál vznikl na základě potřeby zdravotnických pracovníků poskytujících odbornou

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

GUIDELINES 2010 Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce

GUIDELINES 2010 Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce Volej o pomoc, přivolej záchranku tel. 155 (112). Je v dosahu defibrilátor (AED)? Otoč na záda a RESUSCITUJ! Stlačuj střed hrudníku

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR EDUARD KASAL ARK LFUK A FN PLZEŇ ČRR II. ODBORNÉ SYMPÓZIUM ČRR RESUSCITACE 2012 PRAHA 2012 Guidelines 2010 Tracheální intubace

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika

KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika smysl prezentace Polytrauma Kdy? Legislativa Budoucnost vzdělávání a kompetencí Postup u závažného traumatu s asystolií Kasuistika POLYTRAUMA traumatické

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support)

Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support) Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support) Řetěz přežití dospělých: Diagnóza náhlé srdeční zástavy zavolání ZZS KPR-BLS = základní neodkladná resuscitace defibrilace KPR-ALS =

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Aktuáln lně o bifázick zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Cíle sdělení Porozumět vývoji energetických protokolů ve výrobním průmyslu

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KPR a prognozování. Praha 2011

KPR a prognozování. Praha 2011 Praha 2011 KPR a prognozování Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Polytrauma v dětském věku. Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Polytrauma v dětském věku. Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Polytrauma v dětském věku Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Olomoucký den urgentní medicíny 15.5.2008 Definice polytraumatu Polytrauma je současně vzniklé poranění nejméně

Více

Život po smrti. Marek Uhlíř. Sympozium Resuscitace 2012

Život po smrti. Marek Uhlíř. Sympozium Resuscitace 2012 Život po smrti Marek Uhlíř Sympozium Resuscitace 2012 Život po smrti č.1 Pacient na koronární jednotce FN, monitorován, zástava oběhu Život po smrti č.1 Pacient na koronární jednotce FN, monitorován, zástava

Více

NOVINKY V KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI PODLE GUIDELINES 2015

NOVINKY V KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI PODLE GUIDELINES 2015 NOVINKY V KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI PODLE GUIDELINES 2015 MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E.

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za RESUSCITACE NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Vývoj ILCOR GUIDELINES : Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více

Kardiopulmonální resuscitace u dětí

Kardiopulmonální resuscitace u dětí Kardiopulmonální resuscitace u dětí s ohledem na Guidelines 2010 Pavel Srnský Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Jednotka intenzivní a resuscitační péče KPR definice * soubor výkonů,

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace 266 Neodkladná resuscitace MUDr. Olga Klementová, Ph.D. Oddělení urgentního příjmu, Městská nemocnice Ostrava Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 266 272 HISTORIE RESUSCITACE První zmínky o resuscitaci lze

Více

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III Příloha C - TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Část 1 Různé modely, simulátory, trenažéry

Více

NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2015 PRE KPR U DOSPELÝCH

NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2015 PRE KPR U DOSPELÝCH NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2015 PRE KPR U DOSPELÝCH MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Emergency Medical Service of the Central Bohemian Region, Czech Republic Dept. of Anesthesiology, Perioperative Medicine and Intensive

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TENSAMIN Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dopamini

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Část č. 1 veřejné zakázky - Monitory životních funkcí... 2 Část č. 2 veřejné zakázky - Přístroje pro nepřímou srdeční masáž... 4 Část č.

Více

1997 A B C A B C =90:6 15:2 5:1 (15:2) = 90:12 = 90:18

1997 A B C A B C =90:6 15:2 5:1 (15:2) = 90:12 = 90:18 KPCR Update 2010 A B C 1997 A B C 2000 2005 5:1 (15:2) 15:2 = 90:6 = 90:18 = 90:12 =90:6 GUIDLINES 2010 KOMPRESE, KOMPRESE, komprese Členění na BLS, ALS a specifické situace ERC 2010 BLS změny oproti ERC

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Náhlá zástava výměny krevních plynů při funkčnímoběhu 230 ml kyslíku

Více

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut.

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut. sp.zn. sukls60536/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adrenalin Léčiva injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Epinephrini hydrochloridum 1,2 mg (= Epinephrinum 1 mg) v 1 ml

Více

Chirocaine Příbalová informace

Chirocaine Příbalová informace Chirocaine Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně Chirocaine 2,5 mg/ml Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml (Levobupivacaini hydrochloridum) Injekční roztok Držitel rozhodnutí o registraci

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

lní resuscitace Kardiopulmonáln

lní resuscitace Kardiopulmonáln Evropský sociáln lní fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kardiopulmonáln lní resuscitace MUDr. Martina Vrabcová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Motol Náhlá zástava oběhu = komorová

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) Počet předmětů: 1 Délka trvání

Více

Kardiopulmonálni resuscitace

Kardiopulmonálni resuscitace Kardiopulmonálni resuscitace II. KARIM Brno Bohunice MUDr. Roman Malý Definice Soubor znalostí a dovedností,vedoucích k obnově a udržení základních životních funkcí Organizace zabývající se KPR Evropská

Více

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR IX. Pelhřimovský podvečer 15. 16.11. 2013 Definice 1: AED je vysoce

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Podpora základních životních funkcí v dětském věku Základní pojmy Retěz přežití Specifika novorozence

Podpora základních životních funkcí v dětském věku Základní pojmy Retěz přežití Specifika novorozence Podpora základních životních funkcí v dětském věku Základní pojmy: Retěz přežití = eliminace příčiny - základní KPR (algoritmus v pdf)- tísňové volání - rozšířená KPR (algoritmus v pdf). Specifika novorozence:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

DIAGNÓZA PLICNÍ EMBOLIE SE NEMŮŽE LIŠIT Z POHLEDU LÉKAŘE UM A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ

DIAGNÓZA PLICNÍ EMBOLIE SE NEMŮŽE LIŠIT Z POHLEDU LÉKAŘE UM A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

Intubace není optimální způsob zajištění dýchacích cest při KPR

Intubace není optimální způsob zajištění dýchacích cest při KPR Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní

Více

M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Názvosloví ILCOR sdružení 8 mezinárodních organizací (ERC,AHA,HSFC ) Základní neodkladná resuscitace

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

První pomoc v ambulantní praxi (správný postup, vybavení ) Bc. Lenka Lukášová - Jeřábková ved. sestra odd. IPP FTNsP

První pomoc v ambulantní praxi (správný postup, vybavení ) Bc. Lenka Lukášová - Jeřábková ved. sestra odd. IPP FTNsP První pomoc v ambulantní praxi (správný postup, vybavení ) Bc. Lenka Lukášová - Jeřábková ved. sestra odd. IPP FTNsP POVINNOSTI SESTRY V AMBULANTNÍ PRAXI Umět zajistit rychle, adekvátně a kvalitně KPR

Více

Umělá plicní ventilace na urgentním příjmu z pohledu ošetřovatelské péče M. Bařinová V. Pašková Anesteziologicko-resuscitační klinika FN a LF UK Plzeň 6.Celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova v Praze KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (KPR) doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. ARK FN Plzeň S t r á n k a 2 Obsah: 1 Kardiopulmonální resuscitace (KPR)... 3 1.1 Definice...

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ RESUSCITACI DLE PLATNÝCH GUIDELINES

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ RESUSCITACI DLE PLATNÝCH GUIDELINES FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství N5341 Bc. Ivana Krsová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010. Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005

DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010. Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005 DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010 Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005 Základní resuscitace (Basic Life Support) Změny v základní resuscitaci (BLS) oproti

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Přehled aktuálních změn v doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci

Přehled aktuálních změn v doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci 1 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní

Více

Lze čekat změny v Guidelines 2010 pro KPR?

Lze čekat změny v Guidelines 2010 pro KPR? Lze čekat změny v Guidelines 2010 pro KPR? Eduard Kasal ARK FN a LFUK Plzeň XVII. Kongres ČSARIM, Zlín 2010 Vývoj postupů při KPR 1968 Safar 2000 Guidelines 2000 2005 Guidelines 2005 - revoluce 2007 SOS

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Význam Indikace Provedení Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě těžké intoxikace metoprololem

Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě těžké intoxikace metoprololem Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě těžké intoxikace metoprololem Libuše Hořánková, Zuzana Lavičková, Pavlina Tůmová, Vratislav Pechman, Richard Rokyta KARDIOLOGICKÁ JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE Komplexní

Více

4. OŠETŘENÍ RANĚNÝCH NA MÍSTĚ HROMADNÉHO POSTIŽENÍ ZDRAVÍ

4. OŠETŘENÍ RANĚNÝCH NA MÍSTĚ HROMADNÉHO POSTIŽENÍ ZDRAVÍ 4. OŠETŘENÍ RANĚNÝCH NA MÍSTĚ HROMADNÉHO POSTIŽENÍ ZDRAVÍ Jak se liší ošetření jednoho či více raněných je patrné z rozdílného zaměření oboru urgentní medicína a oboru medicína katastrof. Urgentní medicína

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výcvik neodkladné resuscitace na záchranných službách. Vliv výcviku na kvalitu resuscitace. Kateřina Šťovíčková Bakalářská práce 2015 zadání zadání 2

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Špičkové pacientské simulátory

Špičkové pacientské simulátory Špičkové pacientské simulátory Plně automatické pacientské simulátory s unikátními vlastnostmi. nesrovnatelný realismus s objektivním vyhodnocením Komplexní využití: přednemocniční péče, nemocniční péče,

Více

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR Základní resuscitace Basic Life Support - BLS

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR Základní resuscitace Basic Life Support - BLS Modely dospělého RB120-0166A RB130-0030 RB120-0827 RB120-0827 JT Brad vychází z modelu Brad. Vlastnosti: pohyblivá čelist, odnímatelná hrudní deska pro nácvik dospělé a dětské KPR, individuální ústí část,

Více

Úvod do anestézie novorozenců aneb jak vidí novorozence anesteziolog

Úvod do anestézie novorozenců aneb jak vidí novorozence anesteziolog Úvod do anestézie novorozenců aneb jak vidí novorozence anesteziolog MUDr. Vladimír Mixa KARIM FN Motol, Praha XXVII. Neonatologické dny Ostrava 9.11.2012 Anestézie novorozence Velmi náročná anesteziologická

Více