Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli."

Transkript

1 Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární pomoc (ošacení, obutí, vybavení domácnosti), školení v normách první pomoci a zdravotník zotavovacích akcí pro děti, zdravotnické zabezpečování veřejných akcí. Ředitelka : Hermína Kaňková Možnost kontaktu : středa hodin prozatím v Jateční ulici 15. Oblastní spolek Český červený kříž Školní 358/ Karlovy Vary Hermína Kaňková ,

2 Hipocentrum PÁ-JA Karlovy Vary, Kolmá 29. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 2,8,11,13 Na Vyhlídce v K.Varech. Cílová skupina osoby, které potřebují hipoterapii bez rozdílu věku. Poskytuje hipoterapii hiporehabilitaci, pedagogicko-psychologické ježdění, rekondiční a sportovní ježdění.. Předseda : Hana Uhlířová Šafrová Možnost kontaktu : telefon Hipocentrum PÁ-JA Kolmá Karlovy Vary Hana Uhlířová Šafrová

3 Sociální agentura, o.s., pobočka Karlovy Vary - Krymská 47, Karlovy Vary. Nachází se v blízkosti zastávky MHD 6 a 9 Depo ČD, 2 a 10 Moskevská. Bezbariérový přístup. Cílová skupina: zdravotně postižení občané hledající pracovní uplatnění podnikatelské subjekty a neziskové organizace zaměstnávající zdravotně postižené sociálně právní poradenství pro zdravotně postižené občany kurzy přípravy na zaměstnání pro zdravotně postižené občany jazykové kurzy pro zdravotně postižené občany kurzy práce na PC pro zdravotně postižené občany přehled volných pracovních míst v regionu pro osoby se zdravotním postižením poradenství v oblasti projektového a finančního managementu pro neziskové organizace a podnikatelské subjekty rekvalifikační kurzy v oblasti sociální práce pro neziskový a privátní sektor Neposkytuje terapeutické služby, nezajišťuje kompenzační pomůcky. Možnost kontaktu: Konzultační hodiny: pondělí, středa (v případě potřeby lze schůzku domluvit i mimo konzultační hodiny) Sociální agentura, o.s. pobočka Karlovy Vary Krymská Karlovy Vary Bc. Hana Kunešová Tel.: , Web:

4 Komunitní centrum - Armáda spásy Jugoslávská 16, Karlovy Vary. Nachází se u Tržnice, kterou procházejí veškeré autobusové linky MHD. Bezbariérový přístup. Cílová skupina sociálně potřební spoluobčané bez rozdílu věku. služby seniorům: dotované obědy v pracovních dnech, programy, senior kluby, výlety, přednášky, kreativní činnost, rehabilitační cvičení, kurz angličtiny a anglické konverzace, sociální a duchovní poradenství služby pro děti: odpolední výtvarná dílna pro děti, divadlo, kulturní akce služby pro rodiče s dětmi: klub Sluníčko, přednášky, poradenství, cvičení s dětmi, pohádky, zpívání další služby: dále nabízí sociální a duchovní poradenství, návštěvy v nemocnici i doma při dlouhodobé nemoci, sociální pomoc, zprostředkování kontaktů s jinými zařízeními poskytujícími sociální služby. Každou neděli vždy od 15:00 je v prostorách komunitního centra Bohoslužba Armády spásy. Neposkytuje programy lidem bez přístřeší a odbornou zdravotní péči. Vedoucí : Miroslava Janoušková Možnost kontaktu: osobně nebo telefonicky: každý pracovní den od 7.30 do hodin. Provozní doba: Pondělí, středa, čtvrtek od 8:30 do 15:30 Úterý od 8:30 do 16:00 Pátek od 8:30 do 15:00 Cena obědů: 36,- Kč (v ceně oběda je také šálek kávy nebo čaje). Komunitní centrum - Armáda spásy Jugoslávská Karlovy Vary Miroslava Janoušková ,

5 Občanské sdružení RES VITAE Blahoslavova 18, Karlovy Vary. Nachází se v blízkosti zastávky MHD 6 Blahoslavova. Tel.: Provozní doba: Pondělí pátek: 7,00 15,30 hodin obvyklá pracovní doba. Linka důvěry a Krizové centrum fungují po obvyklé pracovní době. Možnosti kontaktu na místě či telefonicky: Pondělí pátek: 7,00 15,30 hodin obvyklá pracovní doba. Linka důvěry a Krizové centrum fungují po obvyklé pracovní době. Neposkytuje: zdravotnické a ubytovací služby Pečovatelská služba Cílová skupina - senioři, zdravotně postižení občané. zajišťování dovážky obědů, nákupů, nutné pochůzky, práce spojené s udržováním domácnosti jednoduché ošetřovatelské úkony. Kontaktní osoba: vedoucí koordinátorka komplexní péče Ilona Šmejkalová. Severní 5, Karlovy Vary. Tel.: Jídelna pro důchodce Zlatá kotva Cílová skupina senioři, osoby pobírající starobní, invalidní nebo vdovský důchod. denně 3 druhy stravy + dieta. Kontaktní osoba: vedoucí Jiřina Macků. Sokolovská 109, Karlovy Vary. Tel.: , Rodinná poradna Cílová skupina - dospělí v krizové situaci, manželé, osoby společně žijící. psychologické a psychoterapeutické služby

6 právní poradenství. Kontaktní osoba: sociální pracovnice Mgr. Vlasta Peterková. Blahoslavova 18, Karlovy Vary Tel.: Linka důvěry Cílová skupina - dospělí v krizové situaci. psychologické a psychoterapeutické služby osobám v krizových situacích. Kontaktní osoba: výkonná ředitelka OS Res vitae PhDr. Alena Michalová. Blahoslavova 18, Karlovy Vary. Tel.: ,

7 Planeta Neslyšících - Karlovarský klub neslyšících a hluchoněmých lidí (KKN) Karlovy Vary, Sokolovská 63. Nachází se v blízkosti zastávky MHD 3, 9, 11, 12, 13, 15, 22 Pivovar. Cílová skupina prelingválně (lidé narození neslyšící nebo ohluchlí před osvojením mluvené řeči). poradenství k problematice jazykové a kulturní menšiny neslyšících provoz komunitního centra pro neslyšící a hluchoněmé lidi - besedy (odstranění sociálního vyloučení a řešení problémů jednotlivců konkrétní pomocí) tlumočnické služby (český znakový jazyk čeština) kurzy českého znakového jazyka Neposkytuje péči o problematiku osob nedoslýchavých a později ohluchlých. I tito lidé však mohou kontaktovat v případě zájmu toto sdružení. Možnosti kontaktu na místě či telefonicky: Telefonicky PO PÁ od 8,00 hod do 17,00 hod a em kdykoliv. Planeta Neslyšících - Karlovarský klub neslyšících a hluchoněmých lidí (KKN) Sokolovská Karlovy Vary. Kontaktní osoba: Miroslav Plachý, Karel Redlich Tel.:

8 Farní charita Karlovy Vary Karlovy Vary, Svobodova 743/12. Nachází se nedaleko zastávky MHD č. 11 a 13 Stará Role sídliště v K.Varech. Bezbariérový přístup. Ředitelka : Pavla Andrejkivová Cílová skupina pro staré a zdravotně postižené klienty. Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany poskytuje pečovatelské úkony / hygienická péče, podávání stravy, drobné nákupy aj. /, úkony k rozvoji aktivity klienta / muzikoterapie, taneční terapie, tvořivá dílna, výlety, besedy s odborníky, besedy v knihovně aj. / zajišťuje a zprostředkovává ošetřovatelské a zdravotní úkony. Neposkytuje : trvalé umístění na týdenní stacionář a trvalou respitní péči (omezeno maximálně 6 týdnů), nepere prádlo. Možnost kontaktu : po pá hodin Provozní doba : Denní stacionář po pá hodin. Týdenní stacionář po pá 24 hodin po celý rok Respitní péče po ne 24 hodin v měsících květen - říjen. Kontaktní místo České Alzheimerovské společnosti (poradenská služba, svépomocné skupiny, informační linka) - po pá hodin / pí. Šulcová/ Jana Homolová , , Cílová skupina pro zdravotně a mentálně postiženou mládež. Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postiženou mládež ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, tvořivá dílna, tvořivé psaní, zájmová činnost, pracovní činnost v areálu FCH, výlety do okolí, turistika, hypoterapie, pečovatelská, ošetřovatelská, speciálně pedagogická péče mentálně postiženým osobám ve věku od 15ti let k zachování plných aktivit klienta, rozvoji jeho paměťových schopností a smyslového vnímání se zřetelem na individuální zvláštnosti. Možnost dopravy klientů pracovníky zařízení.

9 Možnost kontaktu : po pá hodin. Provozní doba : po pá hodin. Mgr. Vojtěch Dušek, , , Cílová skupina pro matky a ženy v tísni. Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni ubytování pro matky s dětmi v tíživé sociální situaci, krizové ubytování pro ženy bez dětí, sociálněprávní poradenství, výchovné poradenství, volnočasové aktivity. Neposkytuje : stravování, hlídání dětí. Možnost kontaktu : kdykoliv - nepřetržitý provoz. Provozní doba : nepřetržitý provoz. Mgr. Agáta Scheerbaumová , Cílová skupina pro mládež ve věku let. Dům na půl cesty sv. Josefa ubytování pro mládež ve věku let, krizové ubytování, sociální poradenství, výchovné poradenství, volnočasové aktivity. Součástí je i Poradna pro migranty a uprchlíky sociální a právní poradenství pro cizince ve všech typech pobytového režimu. Neposkytuje : stravování, poradna pro migranty ani ubytování. Možnost kontaktu : kdykoliv - nepřetržitý provoz, poradna pro migranty po pá hodin. Provozní doba : nepřetržitý provoz, poradna pro migranty po pá hodin. Bc. Roman Mikesch, Mgr. Agáta Scheerbaumová , roman.charita volny.cz

10 Cílová skupina lidé ve stavu humanitární nouze. Středisko humanitární pomoci: poskytuje pomoc obětem přírodních katastrof a dalších mimořádných událostí, dále poskytuje materiální podporu lidem ve stavu humanitární nouze. Neposkytuje : Ubytování. Možnost kontaktu : Denně mezi 8.00h 14.00h Provozní doba : Pondělí, středa hodin sociální den. Úterý, čtvrtek hodin dobročinný bazar. Bc. Roman Mikesch , Farní charita Karlovy Vary Svobodova 743/ Karlovy Vary

11 Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s postižením K.Vary Karlovy Vary - Drahovice, Vítězná 31. Cílová skupina rodiny pečující o děti s postižením bez rozdílu postižení. Pořádá společné akce : Pravidelné cvičení ve Sportstudiu Prima, volné plavání rodičů s dětmi v Ostrově, hipoterapie. Nepravidelné - nenároční výlety, kulturně společenské akce, sportovně - zábavná dopoledne, besídky, letní pobytový tábor. Možnost umístění dítěte do přípravného ročníku pomocné školy (od 5 let). Předsedkyně sdružení: Mgr. Ivana Harzerová Možnost kontaktu : na mobilním telefonu kdykoliv. Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Stará Kysibelská Karlovy Vary LOGO Mgr. Ivana Harzerová , FOTO Z ČINNOSTI

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary MOTTO: Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné. Benedikt Spinoza OBSAH 1) Úvodní slovo... 4 2) Informace k používání katalogu... 5-6 3) Sociální služby -

Více

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, v popředí zájmu vedení města je starost o naše seniory, osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní jinak sociálně oslabené občany. K péči o naše občany slouží poskytování

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod,

Více

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE Vážení spoluobčané, opět jsme pro vás se začátkem nového roku, tak jako v deseti předchozích letech, připravili Průvodce sociální oblastí České

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2015 http://rpss.c-budejovice.cz Vážení spoluobčané, jsme velmi rádi, že Vám můžeme opět nabídnout aktualizovaného Průvodce sociální oblastí města České

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany

Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany Vytištěno ve spolupráci: Komunitní plán pro město Hlučín www.tiskarnaklein.cz Úřady a instituce v Hlučíně MĚSTSKÝ ÚŘAD V HLUČÍNĚ

Více

Statutární město Děčín. Průvodce občana s handicapem. Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína

Statutární město Děčín. Průvodce občana s handicapem. Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína Statutární město Děčín Průvodce občana s handicapem Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína Zpracovala: Ing. Dagmar Vávrová Na obsahu spolupracovali: Mgr.

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Aktualizace 2. vydání Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje Ke dni 25.3.2008

Aktualizace 2. vydání Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje Ke dni 25.3.2008 Aktualizace 2. vydání Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje Ke dni 25.3.2008 Nové aktualizace najdete vždy na http://www.katalogsocsluzeb.kraj-lbc.cz, odkud si je můžete vytisknout v této podobě.

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008

INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008 INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008 Vážení občané, v našem židlochovickém regionu probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb. Cílem této aktivity je přiblížit sociální

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

INSTITUCE MÚ MOHELNICE - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ U Brány 2, 789 85 Mohelnice, tel: 583 452 163 e-mail: mesto@mu-mohelnice.cz, web: www.mu-mohelnice.cz NÁPLŇ ČINNOSTI: spolupracuje se střediskem pečovatelské

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

Úvod. Mgr. Tomáš Ján MBA Ředitel Centra sociálních služeb Praha

Úvod. Mgr. Tomáš Ján MBA Ředitel Centra sociálních služeb Praha Úvod Vážený čtenáři, držíte v ruce Adresář služeb pro seniory. Tento adresář vydává Informační a poradenské centrum Kontakt Centra sociálních služeb Praha. Adresář vychází v aktualizované verzi již počtvrté.

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu 31.12.

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu 31.12. Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska (stav aktualizován k datu 31.12.2012) I. Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle zákona

Více