Vaše uživatelský manuál GENUIS SLIM 1322AF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál GENUIS SLIM 1322AF http://cs.yourpdfguides.com/dref/2863722"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Rezim pro obrázky 3. Rezim pro videa 4. s bzným komunálním odpadem. ohledu na to, jak daleko sedíte od obrazovky, je na vás vzdy zaosteno. 1. Spous Po stisknutí spoust poídí snímek v aplikaci. 2. Automatické zaostování Tato funkce umozní, aby kamera automaticky zaostila na objekt. 3. Indikace LED Kamera Slim 1322AF je pipojena k USB portu pocítace a LED se rozsvítí pi snímání videa. 4. webová kamera bude ádn pracovat s kterýmkoli programem pro komunikaci, který podporuje funkci videa. 4. Ve Windows Vista: K zachycení snímk v reálném case, nahrávání nebo pro zajistní základní úrovn bezpecnosti mzete pouzít software od spolecnosti Genius. V aplikaci Genius bude pracovat funkce Snapshot (Spous). 5. Ve Windows XP SP2: a. b. Kliknte dvakrát na ikonu My Computer (Tento pocítac). Nebo kliknte na Start My Computer. Vyberte ikonu,,usb Video Device" a dvakrát na ni kliknte; video se na obrazovce objeví automaticky. -2- Cesky POZNÁMKA Jak zjistíte, zda OS Windows XP má nainstalovaný SP2 (Service Pack 2): - Kliknte na ikonu My Computer (Tento pocítac) na plose nebo v nabídce pod tlacítkem Start. - Po zobrazení nabídky kliknte na Properties (Vlastnosti). Pokud vás systém Windows XP nemá nainstalovaný SP2 (Service Pack 2), pejdte na webovou stránku: a stáhnte si píslusnou aktualizaci. O aplikaci Genius WebCAM Mate Software Genius WebCAM Mate mzete pouzívat k zachycování obrázk v reálném case, k záznamm nebo k provádní jednoduché funkce zabezpecení. POZNÁMKA Po instalaci software Genius systém automaticky vytvoí soubor (C:\WINDOWS\Album nebo C:\WINNT\Album), do kterého se budou ukládat obrázky, které pi pouzívání aplikace Genius vytvoíte. Aplikaci Genius mzete pouzívat na operacním systému Windows Vista/XP/2000/Me/98SE -3- Cesky 1. Hlavní nabídka Pol. Rezim Rezim pro obrázky Rezim pro Popis Rezim pro zachycení statických obrázk. Rezim pro záznam videa. videa Rezim pro Monitorovací rezim zabezpecení. zabezpecení -4- Cesky Pol. Rezim Výbr zaízení Popis Výbr z rzných webkamer. Výbr rozlisení podle zaízení. Výbr rozlisení YUY2: 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 pixel Stránka vlastností Ukoncit Nastavení preferencí, kde mzete shlédnout svá nastavení a vlastnosti. Ukoncit uzivatelské rozhraní Genius. -5- Cesky Stránka vlastností Stránka vlastností vám umozuje upravit vlastnosti webkamery podle vasich pání. -Video Proc Amp Pol. Popis Polozka,,Brightness" vám umozuje upravit jas zobrazeného obrazu nebo videa tak, aby to odpovídalo vasim potebám. Polozka,,Contrast" vám umozuje ovládat pomr mezi tmavými a svtlými cástmi tak, aby to odpovídalo vasim potebám. -6- Cesky Pol. Popis Polozka,,Hue" (odstín) je kterákoli barva ve spektru, kterou si vyberete. Polozka,,Saturation" (sytost) vám umozuje nastavit barevnou reprodukci od cerné a bílé po plnobarevý obraz nebo video tak, aby to odpovídalo vasim potebám. Polozka,,Sharpness" (ostrost) mze zmkcit nebo zostit obrázky pro dosazení rzných efekt. Polozka,,Gamma" umozuje zjasnit tmavé plochy v rámci zobrazeného obrázku nebo videa a zobrazit více detail bez peexponování jiz svtlých ploch. Pomocí polozky,,backlight Comp" (kompenzace osvtlení na pozadí) mzete vylepsit kvalitu obrázku, pokud máte scénu, na které je velmi osvícené pozadí (napíklad kdyz sedíte ped jasným svtlem). Vyberte správnou frekvenci podle zem, kde webovou kameru pouzíváte. (* ) Poznámka: * : Tato funkce není k dispozici ve Windows XP SP2 (Service Pack 2). -7- Cesky -Camera Control Pol. Popis Umoznte funkci automatického zaostování, aby kvalita vaseho obrazu v reálném case byla ostrá a jasná. Bez ohledu na to, jak daleko sedíte od obrazovky, vzdy jste zaosteni. Pomocí posuvného ovladace nastavte zaostení rucn. -8- Cesky 2. Rezim pro obrázky Okamzit vyfote obrázek a podlte se o nj se svými páteli. Pol. Rezim Snímek Popis Rezim pro zachycení statických snímk. Zachycení vtsího mnozství statických Více snímk obrázk na základ poctu snímk. -9- Cesky Pol. Rezim Posta Pidat rámecek Popis Odeslat fotografii em. Pidejte ke statickému obrázku foto rámecek. (*) Klepnte na toto tlacítko a obrazovka se automaticky zobrazí ve stedu rámecku. Kdyz sledujete displej, vase tvá by se mla zobrazit v získaném obrázku. U automatického stereoskopického zobrazení bude obrázek upravován automatickým digitálním zoomem. Otocte statický obrázek o 45 stup ve Rotace smru otácení hodinových rucicek. (*) Sted Otocte statický obrázek do stedu. (*) Otocte statický obrázek o 45 stup Rotace proti smru otácení hodinových rucicek. (*) Vyberte pocet snímk pro rezim více Pocet snímk snímk od 2 do 10. Zobrazte webovou kameru pes celou Celá obrazovka obrazovku. Stiskem klávesy ESC opustíte rezim Celá obrazovka nebo se do normálního rezimu vrate pomocí klepnutí na levé tlacítko Sledování obliceje Cesky Pol. Rezim Obnovit Obnovit webovou kameru. zaízení Odstranit Odstranit vybrané soubory. soubor Otocit vybraný soubor s obrázkem o 90 Otocit obrázek stup ve zobrazení seznamu titul. Soubor v u Vytisknout Vytisknte vybraný soubor. obrázek Poznámka: * Tato funkce vyzaduje rozlisení 640x480 nebo 320x240.

3 Ujistte se, ze je rozlisení správn jest ped spustním funkce. Pipojte vybraný soubor s obrázkem k u. Popis -11- Cesky 3. Rezim pro video V této cásti mzete nahrávat video v reálném case. Polozka Rezim Nahrávání Start/Stop Nastavení Popis Zacnte nahrávat na vasi webovou kameru. Klepnte na nahrávání zastavili. Nastavení audio zaízení. zvuku -12, abyste Cesky Polozka Rezim Popis Displej s casem nahrávání Zobrazuje cas nahrávání.,,00:00:00" znamená hodiny, minuty, sekundy. 4. Rezim pro zabezpecení Pomocí této funkce detekce pohybu mzete automaticky nahrát jakýkoli pohyb ped vasím monitorem. Nahrávat je mozné kdykoli, dokud se nezaplní pevný disk. Pokud není zádný pohyb, po ctyech sekundách se kamera automaticky vypne a aktivní bude opt az pi detekci nového pohybu Cesky Pol. Rezim Nahrávání Start/Stop Nastavení Popis Zacnte monitorovat pomocí vasí webové kamery. Klepnte na abyste nahrávání videa zastavili. Nastavení audio zaízení. zvuku, -14- Cesky Pol. Rezim Popis Nastavte cas pro zabezpecovací monitorovací systém. Plán nahrávání Pokud toto tlacítko povolíte, bude E- mailové upozornní odeslán v pípad, ze pi nahrávání dojde k nutnosti upozornit Cesky Pol. Rezim Popis Nastavte míru kolísání pro kazdou Nastavení citlivosti sekundu nahrávání videa. Kdyz se rozdíly dostanou nad nastavenou míru, systém vás upozorní. Výbr Nastavte rzné varovné zvukové výstraznéh efekty. o signálu Zobrazuje cas nahrávání pi Displej monitorování. s casem,,00:00:00" znamená hodiny, minuty, nahrávání sekundy. Pouzití MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL MSN Messenger a. Funkce videa je dostupná v MSN Messenger ve verzi 6 nebo vyssí. Pokud ji nemáte, stáhnte ji z webové stránky: msn.com. b. Nyní se pihlaste ke sluzb MSN Messenger. c. Zvolte si pítele ze seznamu kontakt a kliknte na,,ok". d. Dvakrát kliknte na vase pátele, kteí jsou dostupní. Kliknte na ikonu webové kamery Cesky e. Vás pítel poté obdrzí pozvání. Pokud je pijme, video bude zahájeno. f. Dalsí informace najdete na webové stránce com Yahoo Messenger a. Yahoo Messenger stáhnte ze stránky pokud nejste registrováni, provete registraci. b. Pihlaste se k Yahoo Messengeru. c. V hlavním okn kliknte na Tools menu a poté vyberte,,start My Webcam". d. Kliknte pravým tlacítkem v seznamu Messengeru a vyberte,,view Webcam". e. Vás pítel poté obdrzí pozvání. Pokud vás pítel klikne na YES, video chat mze zacít. f. Dalsí informace najdete na webové stránce yahoo.com AOL Instant Messenger a. AOL Instant Messenger mzete zdarma stáhnout z a pokud nemáte registraci, provete ji. b. Pihlaste se do AOL Instant Messenger. c. Kliknte na,,show Messenger Lists" a vyberte pítele, se kterým chcete zacít video chat. d. Vás pítel poté obdrzí pozvání. Pokud vás pítel pijme pute;) a zobrazí se dialogové okno Auto-Fit Anchor Points (kotvicí body pro automatické pasování). Postupujte podle vzorového obrázku vpravo a umístte 4 body pro pasovací proces. : Upravte vyvázenost barev -22- Cesky 4. Editace masky na pozadí : upravte masku obrázku (také známou jako alfa kanál), abyste definovali tu cást obrázku, na kterou se nebudou vztahovat efekty. o Brush Tool (sttec): Zvýsit Zmnsit :Zvtsit plochu pozadí obrázku. : Vymazat cásti masky na pozadí. o Brush Size (velikost sttce): Posute posuvný ovladac tak, abyste upravili velikost sttce Cesky Advanced Facial Settings (pokrocilé nastavení obliceje): Klepnutím otevete dialogové okno se ctymi kartami. Eyes (oci): Pidejte virtuální oci a nastavte barvu kazdé cásti ocí Cesky Teeth (zuby): Pidejte virtu&aacutetovat model): Zruste vsechny zmny (otocit model): Otocit mluvící obrázek. (posunout model): Posute obrázek v rámci provedené na modelu a zacnte znovu. 9. Napiste text do polí (Enter Receiver [zadejte píjemce], Type Your Message [zadejte zprávu], Enter Your Name [zadejte jméno]) na kart s vyuzitím upravených textových styl pomocí Text Editing Tools (nástroj pro editaci textu). Reset Text (resetovat text): Zruste vsechny zmny v textu. 10. Card Settings (nastavení karty): Image Effect (efekt obrázku): Vyberte a uplatnte na kart efekt v JavaScriptu. Auto Play (automatické pehrání): Automaticky pehrajte kartu. 11. Image Quality (kvalita obrázku): Posute posuvný ovladac nebo zadejte císlo do editovacího pole, abyste upravili kvalitu obrázku. 12. Sound Quality (kvalita zvuku): Posute posuvný ovladac, abyste upravili kvalitu zvuku. 13. Preview (náhled): Klepnutím zobrazíte náhled a kartu pehrajete (se zaskrtnutým políckem Auto Play). 14. Create (vytvoit): Klepnutím otevete dialogové okno Save As (ulozit jako). Zadejte název, umístní, typ souboru (.MHT pro vlození do u nebo webových stránek a.cab komprimovaný soubor) karty a klepnte na Save (ulozit), abyste kartu vytvoili Cesky Zacínáme export filmových soubor Filmové soubory podporované v CrazyTalk Avatar Creator: AVI, Real Media (RM), WAV, sekvencní BMP/TGA, animacní GIF a soubory Windows Media (WMV). POZNÁMKA Z webové stránky spolecnosti Microsoft nainstalujte WMVEncoder9 pro export soubor ve formátu WMV. Pi exportu filmu postupujte následovn: 1. Vyberte model CrazyTalk Avatar Creator se zadanými oblicejovými rysy, pohyby a výrazy.

4 -34- Cesky Vytvote skript CrazyTalk Avatar Creator, abyste specifikovali animaci a ec. Klepnte na kartu Output/Movie (výstup/film). Zobrazí se oezávací rámecek. Posute jej a zmte jeho velikost (táhnte rámecek nebo editujte moznosti Output Size výstupní velikost) tak, aby zahrnoval pozadovanou cást obrázku pro export. Klepnte na rozevírací seznam formátu, abyste vybrali formát médií Cesky Tipy a podnty pro pasování obliceje Jak mohu pesnji odladit obraz modelu, aby pohyby obliceje byly realistictjsí? a. Kontrolní body 1, 2, 3 a 4 jsou klícové pro ovládání morfování oblicejové sít. 1, 2 ovládají sílu vertikálního pohybu a 3, 4 ovládají sílu horizontálního pohybu. b. Na stránce modelu stisknte Motion Settings (nastavení pohybu) a zaskrtnte Head Motion Preview (náhled pohybu hlavy), abyste zobrazili náhled pohybu. 2. uplatnit funkce na kart Avatar. i. Klepnutím vyberte emoci z Emotions. Emoce nabízejí sirokou skálu citových výraz, napíklad sastný, smutný, pekvapený, vylekaný, rozcilený a placící. Klepnutím vyberte emoci pro vás avatar spolecn se zvukovým efektem. Pokud pouzíváte videokonferenci, vidí synchronizaci rt a emocní animaci i vás partner. iii. Klepnutím vyberte avatar z nabídky Avatars. Vybraný avatar se zobrazí v okn náhledu Cesky Seznam Avatars ukazuje výchozí avatary dodávané v programu CrazyTalk Cam Suite i pípadné importované avatary. Klepnutím vyberte avatar a zobrazí se v okn náhledu. Pokud máte relaci s videem, vás partner bude schopen vidt avatar a animaci, i pokud snad nemá nainstalován program CrazyTalk Cam Suite. 3. Nebo mzete vyuzít vlastní tvá a aplikovat rzné efekty v kart MagicMirror. i. Klepnte na výraz, který chcete na svou tvá aplikovat. Výsledek se projeví v okn náhledu v MagicMirror a v oknu konference vaseho komunikacního programu. Knihovna výraz obsahuje celou adu výraz jako je cizinec, býk, mladý, hubený, smutný atd. Svj výraz mzete kdykoli pepnout podle pedmtu vasí konverzace. ii. Pomocí posuvného ovladace Strength (síla) mzete zvýsit nebo snízit sílu vaseho výrazu. Jeden výraz pak generuje rzné aspekty Cesky iii. Voliteln také mzete klepnout na sablony Comic, abyste pi videorelaci mohli partnera pekvapit. Knihovna kreslených prvk obsahuje efekty jako plamen, bouku, pot atd. Klepnte na nkterý z efekt a okamzit se zobrazí na vasí tvái v okn náhledu Pipojte mikrofon a vás avatar mze synchronizovat rty s tím, co íkáte. Nyní jste pipraveni na svých IM aplikacích pouzívat sirokou skálu animovaných výraz spolecn s vasím videoavatarem prosím podrobnosti v cásti Import an Emotion. o o Chcete-li emoci odstranit, vyberte emoci a klepnte na Delete. Kdyz vyberete emoci a klepnete na To Favorite (k oblíbeným), pidáte emoci mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak mzete provést výbr. o Vyberte emoci v cásti Favorite Content a klepnte na Clear, címz emoci odstraníte z Favorite Content. Vezmte prosím na vdomí: obsah tak nevymazete; jen jej odstraníte z cásti Favorite Content. Import emoce CrazyTalk Cam Suite vám umozuje importovat upravené skripty (.cts) z programu CrazyTalk Avatar Creator a pouzít je jako emoce. Tato funkce mze znacn rozsíit vasi knihovnu emocí, protoze si mzete vybrat zvukové soubory nebo nahrát vlastní hlas pi tvorb svých emocí. Krom tvorby vlastních emocí si mzete stáhnout novou emoci z webové stránky Reallusion Cesky Import nových emocí: 1. Klepnte na tlacítko importu., címz zobrazíte moznosti 2. Klepnte na kartu Template (sablona) a projdte slozky, abyste vybrali skript (.cts) z výchozích skriptových sablon v programu CrazyTalk Cam Suite. Nebo klepnte na kartu Custom a naleznte vlastní skripty. Viz nápovdu online programu CrazyTalk Cam Suite, pokud chcete zjistit, jak vytvoit vlastní skripty. 3. Vyberte sablonu nebo upravený skript a klepnte na Preview (náhled), abyste zobrazili soubor skriptu. Pokud je zaskrtnuté pole Auto Play, zacne se skript automaticky pehrávat Cesky 4. Klepnte na OK, chcete-li jej pouzít jako svou emoci v programu CrazyTalk Cam Suite. Emoce se pak zobrazí v cásti My Emotions v dialogu More Emotions. 5. Chcete-li vytvoit nové emoce pomocí programu CrazyTalk Avatar Creator, klepnte na Launch Editor, címz spustíte CrazyTalk Avatar Creator. Nové emoce se ulozí na kart Custom. 6. Chcete-li stáhnout emoce z webové stránky Reallusion, klepnte na Add from Web (pidat z webu). Nové emoce se ulozí v cásti My Emotions. Výbr avataru CrazyTalk Cam Suite vám umozuje vybrat upravený obraz vytvoený v programu CrazyTalk Avatar Creator a pouzít jej jako svj avatar pi videokonferencích v aplikacích IM. Vyberte avatar z oblasti Avatars. Uvidíte, jak se vybraný avatar zobrazí v okn náhledu. Pokud upednostujete videokonferenci, uvidíte vybraný avatar zobrazený v aplikaci IM Cesky Mzete klepnout na tlacítko, chcete-li získat více avatar: V dialogu More Avatars se zobrazí karty Default Avatars, My Avatars a Online Content. Default Avatars zobrazuje výchozí avatary dodávané v programu CrazyTalk Cam Suite. Klepnte na My Avatars a zobrazí se obsah, který jste zakoupili na webu Reallusion, nebo jiné importované avatary vytvoené v programu CrazyTalk Avatar Creator.

5 Na kart Online Content si mzete pehrát a zobrazit náhled posledních avatar s emocemi nebo tam najdete odkaz na webovou stránku, na které mzete zakoupit dalsí obsah. Vyberte avatar poklepáním v dialogu More Avatars a avatar se zobrazí v okn náhledu. Pokud pipravujete videokonferenci, vás partner uvidí tento avatar a animaci, i kdyz snad nemá nainstalovaný program CrazyTalk Cam Suite. Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na které se prodává dalsí obsah. Mzete si prohlédnout a zakoupit nový, vyhledávaný a speciální obsah Cesky Pokud jste si nainstalovali CrazyTalk Avatar Creator, klepnte na Add Avatars, abyste zobrazili data vytvoená v programu CrazyTalk Avatar Creator. Viz prosím podrobnosti v cásti Import an Avatar. Chcete-li avatar odstranit, vyberte avatar a klepnte na Delete. Kdyz vyberete avatar a klepnete na To Favorite (k oblíbeným), pidáte avatar mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak mzete provést výbr. Vyberte avatar v cásti Favorite Content a klepnte na Clear, címz avatar odstraníte z Favorite Content. Vezmte prosím na vdomí: obsah tak nevymazete; jen jej odstraníte z cásti Favorite Content. Import avataru CrazyTalk Cam Suite vám umozuje importovat upravené obrázky nebo fotografie z programu CrazyTalk Avatar Creator a pouzít je jako vase avatary. Tato funkce mze znacn rozsíit vasi knihovnu avatar, protoze si jako svj avatar mzete vybrat jakoukoli svou fotografii nebo teba fotografii oblíbené filmové hvzdy. Krom tvorby vlastních avatar si mzete stáhnout nové avatary z webové stránky Reallusion. Import nových avatar provete následovn: 1. Klepnte na tlacítko importu., címz zobrazíte moznosti -53- Cesky 2. Klepnte na kartu Template (sablona) a projdte slozky, abyste vybrali model z výchozích skriptových sablon v programu CrazyTalk Cam Suite. Nebo klepnte na kartu Custom a naleznte vlastní modely. Viz nápovdu online programu CrazyTalk Cam Suite, pokud chcete zjistit, jak vytvoit vlastní modely. 3. Vyberte sablonu nebo upravený model a klepnte na OK a pouzijte jej jako avatar ve vasem komunikacním programu. Avatar je nyní zobrazen v cásti My Avatars. 4. Chcete-li vytvoit nové avatary pomocí programu CrazyTalk Avatar Creator, klepnte na Launch Editor, címz spustíte CrazyTalk Avatar Creator. Nové avatary se ulozí na kart Custom. 5. Chcete-li stáhnout avatary z webové stránky Reallusion, klepnte na Add from Web (pidat z webu). Nové avatary se ulozí v cásti My Avatars Cesky MagicMirror Vyuzití morfování tváe Pro vylepsení vasí tváe mzete pomocí technologie pro morfování tváe pidat rzné výrazy. Tak mzete svou tvá vylepsit, aby vypadala stíhlejsí, mladsí nebo legracnji s výrazem cizince, býka nebo lisáckým výrazem. Jak pouzívat funkce morfování tváe: Zaskrtnte pole Apply Expression (uplatnit výraz), abyste výraz uplatnili na svou tvá. Zruste zaskrtnutí polícka, pokud chcete výraz odstranit. Klepnte na nkterý z pozadovaných výraz. Posute posunovací ovladac Strength (síla) vpravo, pokud chcete posílit výraz, nebo vlevo, pokud jej chcete zmensit. Klepnte na tlacítko Preview (náhled), abyste zobrazili okno náhledu Cesky Levá cást okna, Web Camera, zobrazuje pvodní vzhled vasí tváe. Pravá cást okna zobrazuje tvá s aplikovaným výrazem. Cást okna MagicMirror umí zobrazit efekty Expression (výraz) a Comic (kreslený prvek) najednou. Zaskrtnte pole Horizontal Mirror, pokud chcete pepnout obrázky ve dvou podoknech horizontáln. S programem Cam Suite pak mzete interagovat podobn jako se zrcadlem. Jak získat více výraz MagicMirror vám umozuje upravit mnozství sablon pro výrazy. Krom toho mzete také pidávat, odstraovat nebo nakupovat výrazy, abyste modifikovali obsah v knihovn oblíbených výraz. Prosím klepnte na tlacítko, chcete-li získat více výraz Cesky o V dialogu vidíte karty Default Expressions (výchozí výrazy), My Expressions (mé výrazy) a Online Content (obsah online). Na kart Default Expressions mzete vidt výchozí vyjádení dodané v programu CrazyTalk Cam Suite. Klepnte na My Expression a zobrazí se obsah, který jste zakoupili na webu Reallusion. Na kart Online Content si mzete pehrát a zobrazit náhled poslední výrazy nebo tam najdete odkaz na webovou stránku, na které mzete zakoupit dalsí výrazy. o o Poklepejte na kterýkoli výraz v dialogu More Expression a na vasí tvái se okamzit zobrazí daný výraz. Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na které se prodává dalsí obsah. Mzete si prohlédnout a zakoupit nový, vyhledávaný a speciální obsah. o Chcete-li výraz odstranit, vyberte výraz a klepnte na Delete Cesky o Kdyz vyberete výraz a klepnete na To Favorite (k oblíbeným), pidáte výraz mezi Favorite Content (oblíbený obsah); oblíbený obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak mzete provést výbr. o Vyberte výraz v cásti Favorite Content a klepnte na Clear, címz výraz odstraníte z Favorite Content. Vezmte prosím na vdomí: obsah tak nevymazete; jen jej odstraníte z cásti Favorite Content. Výbr efektu Comic Mzete si vybrat zajímavý kreslený efekt pro pobavení vase i vasich partner. Efekt mzete vyuzít k projevení své nálady, emocí, pocit nebo dokonce k pidání njakých doplk k vasí tvái.

6 Jak pouzít funkce efektu Comic: Zaskrtnte pole Apply Comic (uplatnit kreslený prvek), abyste efekt uplatnili na svou tvá. Zruste zaskrtnutí polícka, pokud chcete výraz odstranit. Klepnte na sablonu efektu, kterou si pejete. Klepnte na tlacítko Preview (náhled), abyste zobrazili okno náhledu Cesky Levá cást okna, Web Camera, zobrazuje pvodní vzhled vasí tváe. Pravá cást okna, MagicMirror, zobrazuje tvá s aplikovaným efektem. Cást okna MagicMirror umí zobrazit efekty Expression (výraz) a Comic (kreslený prvek) najednou. Zaskrtnte pole Horizontal Mirror, pokud chcete pepnout obrázky ve dvou podoknech horizontáln. S programem Cam Suite pak mzete interagovat podobn jako se zrcadlem. Jak získat více efekt Comic MagicMirror vám umozuje upravit mnozství sablon pro efekty Comic. na kterýkoli efekt v dialogu More Comic a na vasí tvái se okamzit zobrazí daný efekt. o -60- Cesky o Díky Online Content se dostanete na stránku Reallusion, na které se prodává dalsí obsah. Mzete si prohlédnout a zakoupit nový, vyhledávaný a speciální obsah. o o Chcete-li efekt odstranit, vyberte efekt a klepnte na Delete. Kdyz vyberete efekt Comic a klepnete na To Favorite (k oblíbeným), pidáte efekt mezi Favorite Content; (oblíbený obsah); oblíbený obsah se zobrazí na hlavním rozhraní CrazyTalk Cam Suite, ze kterého pak mzete provést výbr. o Vyberte efekt v cásti Favorite Content a klepnte na Clear, címz jej odstraníte z Favorite Content. Vezmte prosím na vdomí: obsah tak nevymazete; jen jej odstraníte z cásti Favorite Content. Ovládání zvuku Audio Control (ovládání zvuku) vám pi telefonování umozuje kontrolovat zvuk v reálném case. Posunovací ovladac Volume (hlasitost) vám umozuje kontrolovat hlasitost, kdyz mluvíte Cesky Klepnte na tlacítko, pokud chcete veskerý zvuk ztlumit; a klepnte na tlacítko, pokud chcete hlasitost zvýsit. Mixer kontroluje úrove zvuku mezi hudebním/zvukovým efektem a mikrofonem. Klepnte na tlacítko hlasitost mikrofonu., chcete-li zvýsit hudební/zvukový efekt a snízit Klepnte na tlacítko hlasitost mikrofonu., chcete-li snízit hudební/zvukový efekt a zvýsit Sledování obliceje Tato cást popisuje polozky související se sledováním obliceje. Jak umoznit sledování: 1. uvidíte svj pohyb stejným smrem, jakým se pohybujete Cesky Nastavení CrazyTalk Cam Suite vám umozuje nastavit výchozí stav: Klepnte na Settings (nastavení) a zobrazí se okno Setting. V tomto dialogovém okn mzete zmnit vseobecné nastavení Cesky Vseobecná nastavení Change Language (zmna jazyka) umozuje zmnit uzivatelské rozhraní na vybraný jazyk. Pokud máte na svém operacním systému nainstalovanou aplikaci IM, rucn zmte audio/video zaízení. Vezmme si napíklad Skype 3. 0, otevete dialogové okno Tools/Options (nástroje/moznosti). Nastavte Audio In a Video/Select webcam na Reallusion Virtual Audio a Reallusion Virtual Camera. Sledování obliceje Zaskrtnte tlacítko pedvolby Face/Mouse tracking to trigger head movement (spustní pohybu hlavy na základ sledování pomocí tváe/mysi), aby hlava a oci avataru sledovaly vasi hlavu nebo mys a pohybovaly se Cesky Select Camera (výbr kamery) umozuje vybrat vasi výchozí kameru. Pokud máte na svém pocítaci nainstalováno více kamer, musíte nkterou z nich vybrat. Zaskrtnte pole Popup confirm dialog when change your avatar (zobrazit potvrzovací dialog pi zmn avataru) a dialog se zobrazí, kdyz zmníte svj avatar Cesky Nastavení zaízení Pro pipojení vaseho komunikacního programu a programu CrazyTalk Cam Suite je teba rucn nastavit audio/video zaízení. Uveme si jako píklad Skype: 1. Ped pouzitím aplikace IM spuste CrazyTalk Cam Suite. 2. Ujistte se, ze jste se do své aplikace IM pihlásili. 3. Jdte do nabídky Nástroje/Nastavení..., abyste oteveli dialogové okno nastavení. 4. Vyberte Zvuková zaízení a nastavte Audio vstup na Reallusion Virtual Audio Cesky 5. Vyberte Video a nastavte Vybrat webkameru na Reallusion Virtual Camera. 6. Klepnte na tlacítko Save button. Vás komunikacní program pak bude dostávat zdroj zvuku i videa z programu CrazyTalk Cam Suite Cesky Odstraování potízí s webkamerou Q1: Mj pocítac nemze detekovat webkameru, kdyz je pipojená pomocí prodluzovacího kabelu USB. Pro vyesení problému: Pipojte webkameru pímo k portu USB vaseho pocítace. Ujistte se, ze webkamera je pipojena do USB portu v zadní cásti vaseho pocítace. Nkteré USB porty v pední cásti pocítac neposkytují dostatecné napájení pro webovou kameru. Q2: Nedostatecné systémové zdroje vyhrazené pro USB port zpsobují, ze systém není schopen provozu. V systému je pílis mnoho zaízení, coz zpsobuje problémy IRQ se systémovým ovladacem USB. Provete následující: Zjistte, jakou verzi operacního systému Windows pouzíváte. Slim 1322AF je k dispozici pro Windows XP SP2 a Vista nebo vyssí. Odpojte nkterá zaízení USB ze systému. Restartujte systém. Pocítac realokuje zaízení. Q3: Webkamera se nerozsvítí nebo se pocítac bez zjevného dvodu restartuje. Je mozné, ze zaízení USB odebírají z vaseho pocítace pílis mnoho energie.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) To se mze stát, kdyz zaízení USB pipojujete k pasivnímu nebo nezávisle napájenému rozbocovaci USB. Zobrazí se dialogové okno USB Hub Power Exceeded (moznosti napájení rozbocovace USB byly pekroceny) Cesky Vyzkousejte následující: Pipojte webkameru pímo do portu USB pocítace. Pouzijte rozbocovac USB s externím napájením

Vaše uživatelský manuál GENIUS ISLIM 310 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2862408

Vaše uživatelský manuál GENIUS ISLIM 310 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2862408 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS ILOOK 1321 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2862158

Vaše uživatelský manuál GENIUS ILOOK 1321 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2862158 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení islim 310 1 Nastavení zařízení 2-3 Použití aplikace Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-21 Řešení problémů webcamu 22 i Symbol

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS EYE 110

Vaše uživatelský manuál GENIUS EYE 110 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GENUIS MESSENGER 310

Vaše uživatelský manuál GENUIS MESSENGER 310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS SLIM 311R

Vaše uživatelský manuál GENIUS SLIM 311R Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP 2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP 2100 v uživatelské příručce (informace,

Více

Česky. Vlastnosti islim 1300. Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích. 1.Spoušť Po stisknutí spouště pořídí snímek v aplikaci.

Česky. Vlastnosti islim 1300. Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích. 1.Spoušť Po stisknutí spouště pořídí snímek v aplikaci. Obsah Funkce islim 1300 1 Instalace islim 1300 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce Eye 320 1 Instalace Eye 320 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce islim 320 1 Instalace islim 320 2 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 3-11 2. Režim pro obrázky 12-14 3. Režim pro videa 15-16 4. Režim pro zabezpečení 16-19 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce i-look 317 1 Instalace i-look 317 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce ilook 300 1 Instalace ilook 300 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-9 2. Režim pro obrázky 10-12 3. Režim pro videa 13-14 4. Režim pro zabezpečení 14-17 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce Eye 312 1 Instalace Eye 312 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Charakteristika zařízení e-messenger 112

Charakteristika zařízení e-messenger 112 Obsah Funkce e-messenger 112 1 Instalace e-messenger 112 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-9 2. Režim pro obrázky 10-12 3. Režim pro videa 13-14 4. Režim pro zabezpečení 14-17 Používání

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Obsah Funkce Eye 110 1 Instalace Eye 110 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 4 1. Hlavní nabídka 5-10 2. Režim pro obrázky 10-13 3. Režim pro videa 14-15 4. Režim pro zabezpečení 15-18 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce ilook 1321 1 Instalace ilook 1321 2 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 3-6 2. Režim pro obrázky 7-9 3. Režim pro videa 10-11 4. Režim pro zabezpečení 11-14 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce Slim 311R 1 Instalace Slim 311R 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3-4 1. Hlavní nabídka 4-9 2. Režim pro obrázky 10-12 3. Režim pro videa 13-14 4. Režim pro zabezpečení 14-17 Používání MSN

Více

Charakteristika zařízení i-look 111

Charakteristika zařízení i-look 111 Obsah Funkce i-look 111 1 Instalace i-look 111 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-9 2. Režim pro obrázky 10-12 3. Režim pro videa 13-14 4. Režim pro zabezpečení 14-17 Používání MSN

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení ilook 320 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-20 Řešení problémů webcamu 21 i Symbol

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení FaceCam 1000 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-21 Řešení problémů webcamu 22 i Symbol

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení FaceCam 310 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-13 CrazyTalk CamSuite PRO 14-24 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 25-30 Řešení problémů webcamu 31 i Symbol

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení eface 1325R 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení kontrolky a frekvence 3 Použití aplikace Instant Messenger 4-5 CrazyTalk CamSuite PRO 6-16 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 17-22

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Nightvision Chatcam extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti topných těles. Nepoužívejte Sweex

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS D612 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2861086

Vaše uživatelský manuál GENIUS D612 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2861086 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Hlavní rysy technologie

Hlavní rysy technologie Opravdová Plug & Play USB2.0 USB Video Class Webová kamera Zažijte opravdové plug and play s Eye 320! Nepotřebujete žádné ovladače pro tuto USB Video Class webkameru. Můžete se na ni spolehnout při použití

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Funkce kamery VideoCAM Trek. Instalace kamery VideoCAM Trek

Funkce kamery VideoCAM Trek. Instalace kamery VideoCAM Trek Česky Funkce kamery VideoCAM Trek 1 Tlačítko pro fotografování 2 Indikátor LED 3 Objektiv 4 Otočný podstavec Instalace kamery VideoCAM Trek 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digital Photo Navigator

Digital Photo Navigator Digital Photo Navigator Návod k použití Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 Jak manipulovat s CD-ROM... 3 OBSAH TOHOTO NÁVODU... 3 VÝZNAM SYMBOLŮ... 4 AUTORSKÁ PRÁVA... 4 MOŽNOSTI... 5 Poslání Vašich oblíbených

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MINI 110-3020SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MINI 110-3020SA v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Česky. Funkce zařízení WideCam F100

Česky. Funkce zařízení WideCam F100 Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení FaceCam 3000 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 16-20 Video Easy 21-27 Řešení problémů

Více

PC webcam. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPZ2000

PC webcam. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPZ2000 Register your product and get support at PC webcam SPZ2000 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Vaše webová kamera 2 Vítejte 2 Obsah dodávky 2 Přehled funkcí 3 2 Začínáme 4 Instalace softwaru webové kamery

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Manuál i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Úvod: Jedná se o převodník (adapter) Ethernet na grafický výstup DVI s jednoduchým designem pro připojení monitoru nebo projektoru. Funkčně se

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT S95 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5426548

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT S95 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5426548 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT S95. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se CANON POWERSHOT S95 v

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-I900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377888

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-I900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377888 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY PEARL 8100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1118120

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY PEARL 8100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1118120 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY PEARL 8100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta Doporučení Nevystavujte Sweex 7.1 externí USB zvukovou kartu nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topných těles.

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více