Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Americká 2176/52, Cheb Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary Organizace byla zřízena za účelem (hlavní předmět činnosti): poskytování pobytové sociální služby domovy pro seniory dle ust. 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen zákon). Doplňková činnost: pronájem nemovitostí Kapacita zařízení celkem: 115 z toho: děti /z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (PnP) muži / z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (PnP) ženy / z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (PnP) 0 32/I.5,II.3,III.6,IV.4 81/I.12,II.16,III.18,IV.17 V pořadníku čekatelů na umístění k celkem: 2 z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (PnP) I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň I. Vyhodnocení hospodaření a) Zpráva o hospodaření výnosy náklady hospodářský výsledek plán na rok 2014 skutečnost k index plán na rok 2014 skutečnost k index plán na rok 2014 skutečnost k , ,86 1, , ,71 1,07 0, ,15 v Kč index Rozpočet organizace v roce 2014 byl vyrovnaný. Výnosy organizace umožňovaly krytí nákladů k zajištění provozu domova v odpovídající míře. Nárůst výnosů ve srovnání s plánem byl způsoben především vyššími příjmy za poskytnuté služby od klientů a nárůstem proplacených výkonů zdravotní péče od zdravotních pojišťoven. Dále byla v průběhu roku navýšena dotace

2 MPSV a získána dotace z Úřadu práce na platy pracovníků přijatých na společensky účelná pracovní místa. b) Finanční prostředky na platy zaměstnanců Schválený limit mzdových prostředků na rok 2014 činil ,- Kč. Celkově bylo v roce 2014 na platy zaměstnanců vyplaceno ,- Kč. Průměrný počet zaměstnanců byl 54. Průměrná mzda činila ,- Kč. c) Stanovení stravovacích jednotek uživatelů K byla následující cenová struktura jídel: snídaně oběd večeře celkem celkem (cena za suroviny i provozní režii) 39 Kč 65 Kč 36 Kč 140 Kč Od roku 2013 domov provozuje vlastní vývařovnu jídel. Jídla jsou připravována v souladu se zásadami správné výživy, jídelní lístky jsou sestavovány dle podkladů zpracovaných nutričním terapeutem. Strávníci mají na výběr ze dvou variant snídaní a dvou teplých jídel na oběd. Pro uživatele, kteří mají indikováno lékařem dietní stravování, připravuje domov stravu podle jednotlivých druhů diet (dieta diabetická, žlučníková apod.). Těm uživatelům, kteří přijímají stravu PEG sondou, zajišťuje domov nutriční stravu. d) Stravování cizích strávníků: V roce 2014 domov stravování cizím strávníkům neposkytoval. e) Poskytování fakultativních činností výčet V roce 2014 domov žádné fakultativní činnosti klientům neposkytoval. f) Nakládání s finančními prostředky uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům: V roce 2014 byla poskytována sociální služba celkem 5 uživatelkám, které byly omezeny ve svéprávnosti. Další 3 uživatelé měli soudem určenu zastupující osobu v právních úkonech. Všichni tito uživatelé mají uloženy své finanční prostředky (kapesné) v depozitu u sociálních pracovnic nebo u svých opatrovníků (příp. zastupujících osob). Sociální pracovnice nakládají s finančními prostředky uživatelů omezených ve svéprávnosti v souladu s usnesením soudu a na základě pověření opatrovníků vždy ve prospěch uživatelů. O veškerých finančních transakcích uživatelů omezených ve svéprávnosti je vedena průkazná evidence. II. Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z hlavního předmětu činnosti (v rámci základních činností dle jednotlivých druhů sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Domov poskytuje dle ust. 49 zákona tyto základní činnosti: a) Ubytování

3 V roce 2014 domov poskytoval ubytování 115 uživatelům služby. Všichni uživatelé byli ubytováni v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Manželské páry byly ubytovány ve dvou propojených pokojích se společnou koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Tato forma ubytování umožňuje každému uživateli služby žít v soukromí. V průběhu roku domov zakoupil pro uživatele 3 ošetřovatelská lůžka včetně antidekubitních matrací. Tato lůžka využívají uživatelé služby, kteří jsou vzhledem ke ztrátě pohyblivosti trvale nebo převážně upoutáni na lůžku. Dále domov v průběhu roku 2014 zakoupil pro uživatele s omezenou pohyblivostí celkem 10 speciálních křesel pro seniory. Po celé období roku 2014 byly průběžně odstraňovány prahy ve vstupních dveřích do pokojů uživatelů a nahrazovány ocelovými pásy za účelem bezbariérového přístupu do pokojů uživatelů. Koupelny uživatelů byly vybavovány madly pro zajištění větší bezpečnosti uživatelů při hygieně. Významné zkvalitnění ubytování přinesla realizace dvou stavebních akcí, které se v průběhu roku 2014 uskutečnily. V tomto roce byl domov zcela zateplen (zateplení střechy, výměna oken a dveří, zateplení fasády) a dále byla k objektu domova přistavěna výtahová šachta, která byla osazena kompletní výtahovou technologií. Zvýšení komfortu ubytování bylo dosaženo i revitalizací prostor před hlavním vstupem do budovy domova, které spočívalo v postavení dřevěné pergoly, založení nových okrasných záhonů a osazení venkovních prostor novými lavičkami. Revitalizaci venkovních prostor domov realizoval za významného přispění Města Chebu. b) Stravu V roce 2014 domov pro uživatele služby připravil celkem hlavních jídel. Sortiment nabízených jídel byl rozšířen o výběr ze dvou druhů snídaní a dvou teplých jídel k obědu. Uživatelé domova oceňují čerstvost a vysokou kvalitu všech poskytovaných jídel a velice vítají schopnost domova přizpůsobit předkládanou stravu konkrétním individuálním požadavkům každého uživatele (dietní stravování, nutriční strava, výběr z běžného a celozrnného pečiva, výběr příloh teplých jídel apod.). Nově v roce 2014 domov zavedl způsob přípravy čaje a studených nápojů. Každý pokoj uživatele domov vybavil rychlovarnou konvicí, džbánem a konvicí na čaj, dále více druhy čajů a ovocných šťáv s tím, že každý uživatel si může kdykoli uvařit čerstvý čaj dle vlastního výběru, popř. připravit studený nápoj. Uživatelům, kteří samostatnou přípravu nápojů z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nezvládnou, toto zajišťují dle přání uživatelů pracovníci v přímé péči. c) Péči V roce 2014 poskytl domov prostřednictvím pracovníků v sociálních službách uživatelům služby v rámci základních činností péče pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu celkem intervencí, na jeden den v průměru připadá 410 intervencí. Denně se průměrně každému uživateli dostane více než 7 intervencí od pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovnic nebo zdravotníků. Zprostředkování kontaktu s běžným společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti:

4 V roce 2014 byl zprostředkován celkem 960 krát uživatelům kontakt se společenským prostředím při nejrůznějších aktivitách: akce Přijela k nám dechovka 100 Prodejní výstava výrobků z korálků 20 Kavárničky (celkem 3 x) 60 Vycházky do okolí domova 380 Beseda s autorem knihy Věnováno ženám 10 Doprovody do banky, na poštu, na nákupy 90 Vernisáž paní Kšírové 10 Velikonoční výstava a malování kraslic 60 Vystoupení dětí z MŠ 50 Výstava výrobků spolku Joker 50 Malování s dětmi 20 Kavárnička společné posezení u kávy 40 Poslech dechové hudby Šance žít 45 Kavárnička společné posezení u kávy 57 Podzimní výstava hub 55 Skupina Viola - harmonika a zpěv 80 Kavárnička společné posezení u kávy 55 Vystoupení dětí z MŠ Skalka v Chebu 12 Kavárnička společné posezení u kávy 63 Návštěva divadla v Chebu 59 Vystoupení žáků ZUŠ v Chebu 44 Společná sváteční vánoční večeře 64 Posezení s Českým rozhlasem 33 počet přítomných uživatelů služby Mimo zprostředkování kontaktu s běžným společenským prostředím byly denně uživatelům služby nabízeny v domově nejrůznější aktivity cvičení, společné vaření, vycházky do okolí, hry, poslech hudby, předčítání, muzikoterapeutická setkání apod. Mimo uvedené společné aktivity pracovali klíčoví pracovníci v souladu s osobními plány uživatelů s uživateli formou individuálních aktivizací. V roce 2014 bylo realizováno více než individuálních intervencí aktivizačních a sociálně terapeutických činností. III. Zajištění doplňkové činnosti Po celý rok 2014 pronajímal domov nebytové prostory v přízemí obytné části budovy kadeřnici, která v těchto prostorách provozuje na základě svého živnostenského oprávnění kadeřnictví. Dále pronajímal domov nebytové prostory v přízemí obytné části masérovi, který v těchto prostorách provozuje na základě svého živnostenského oprávnění masáže. Dále pronajímal po celý rok 2014 byt, který je umístěn v hospodářské části domova, svému zaměstnanci. Výnosy z této doplňkové činnosti činily Kč. Tuto doplňkovou činnost má domov povolenou zřizovatelem.

5 IV. Plnění schváleného rozvojového plánu organizace Strategický záměr č. 1 rozvojového plánu definuje vytvořit bezbariérové prostředí a zvýšit kvalitu ubytování. V tomto se v roce 2014 podařilo: Z dotace OPŽP z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj a z příspěvku zřizovatele zrealizovat výměnu oken a dveří, zateplení střechy a fasády domova zhotovitele, který byl vybrán na základě kritérií veřejné soutěže. Zadat na základě výsledku veřejné soutěže zhotoviteli zpracování projektové dokumentace na vnitřní rekonstrukci objektu. Z příspěvku zřizovatele zrealizovat přístavbu výtahové šachty a dodávku technologie výtahu zhotovitelem, který byl vybrán na základě kritérií veřejné soutěže.. Strategický záměr č. 2 rozvojového plánu definuje rozšířit služby v oblasti péče o uživatele. V tomto se v roce 2014 podařilo: Vytvořit od 04/2014 nové pracovní místo pracovníka v sociálních službách a tak navýšit počet pracovníků v přímé péči. Vytvořit od 6/2014 společensky účelné pracovního místa s dotací úřadu práce pro pracovníka v sociálních službách a tak navýšit počet pracovníků v přímé péči. Vyškolit 3 pracovnice v sociálních službách ve všech úrovních konceptu bazální stimulace a začít zavádět tento koncept péče do praxe. V. Investiční akce, jejich realizace V roce 2014 dokončila společnost KPI, s.r.o. vypracování studie na vnitřní rekonstrukci domova. Celkem za tuto studii domov z finančních prostředků zřizovatele zaplatil Kč bez DPH. Část těchto nákladů již byla vynaložena v roce 2012 a V roce 2014 byla realizována stavební akce: Zateplení domova SKALKA v Chebu, výměna oken a dveří. Zhotovitelem byla společnost ŠU-STR, s.r.o., konečné náklady (investiční i neinvestiční) na tuto stavební akci činily ,- Kč. Do realizace této stavební akce byla zapojena dotace OPŽP z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj na zateplení objektu v celkové výši ,- Kč. V témže roce se podařilo zrealizovat přístavbu výtahové šachty včetně dodávky a montáže technologie výtahu v celkovém nákladu ,- Kč. V roce 2014 domov zadal předkladateli nejnižší cenové nabídky v rámci veřejné soutěže Ing. Pavlu Heinzovi zpracování projektové dokumentace na realizaci vnitřní rekonstrukce domova včetně autorského dozoru v celkové ceně ,- Kč. VI. Profesní rozvoj zaměstnanců zajišťování odborné způsobilosti pracovníků vzdělávání pracovníků (soc. pracovník, prac. v sociálních službách, ostatní ) čerpání finančních prostředků (zdroje, výše)

6 K zaměstnával domov dvě pracovnice v sociálních službách, které pracovaly pod odborným dohledem a neměly dosud požadovanou kvalifikaci. S oběma pracovnicemi je ujednáno, že si kvalifikaci pracovníka v sociálních službách doplní v 1. polovině roku 2015 a to v požadované lhůtě do 18 kalendářních měsíců od nástupu do zaměstnání. Ostatní pracovníci v přímé péči požadované kvalifikační předpoklady splněny mají. Celkem se pracovníci v sociálních službách v roce 2014 zúčastnili 1072 hodin vzdělávání, což je v průměru 37 hodin vzdělávání na jednoho pracovníka v sociálních službách za rok. Sociální pracovnice se v roce 2014 zúčastnily celkem 154 hodin vzdělávání, každá z nich tedy v průměru absolvovala 77 hodin vzdělávání. Všichni pracovníci v sociálních službách i sociální pracovnice splnili povinné vzdělávání v souladu se zákonem. Domov zaměstnával k celkem pět všeobecných sester, všechny byly způsobilé k výkonu práce bez odborného dohledu a plnily si povinnosti odborné způsobilosti tak, aby výkon jejich práce bez odborného dohledu byl zajištěn i v následujícím období. Jedna všeobecná sestra byla navíc způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí. Zdravotníci v roce 2014 svým vzděláváním získali v roce 2014 celkem 20 kreditních bodů. Ředitelka domova a další pracovníci se zúčastnili v roce 2014 celkem 244 hodin vzdělávání. Ve sledovaném období bylo poskytnuto pracovníkům domova celkem osm týmových supervizí a pět supervizí manažerských. Celkem za vzdělávání v roce 2014 domov vydal ,- Kč. VII. Informování o poskytované sociální službě, prezentace zařízení na veřejnosti Po celý rok 2014 se domov prezentoval na svých webových stránkách. Tato prezentace byla průběžně upravována. Oblibě se také těšil Facebook domova, kde jeho příznivci sdíleli vzájemně novinky. Domov se také významně v roce 2014 prezentoval v regionálních médiích při slavnostním uvedení do provozu nově zbudovaného výtahu, zateplení a venkovních úprav, kterého se zúčastnila řada významných politických osobností a odborníků z regionu. Velké návštěvě z řad veřejnosti se domov těšil při pořádání tradiční mykologické výstavy. V říjnu 2014 navštívil domov pan senátor Mgr. Miroslav Nenutil, který u příležitosti své návštěvy pobesedoval s uživateli domova. V roce 2014 začal domov nově vydávat Měsíčník, kde pravidelně informuje své klienty a jejich rodinné příslušníky o veškerém dění v domově. VIII. Výsledky kontrol prováděných v zařízení (včetně inspekce poskytování sociálních služeb) V roce 2014 se v domově žádné externí kontroly ani inspekce poskytování sociálních služeb neuskutečnily. IX. Plnění opatření k nápravě uložených Radou KK Žádná opatření k nápravě uložena Radou KK domovu nebyla.

7 Závěr: Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace ze strany odboru sociálních věcí KÚKK Zpracovala: Mgr. Radka Müllerová, dne

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 V Šumperku dne 28.2.2011 Vypracoval: Kolektiv pracovníků DD Šumperk,

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2014 Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 1 VEDENÍ DOMOVA... 4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST... 5 2.1 Zdravotní úsek... 5 2.2 SOCIÁLNÍ ÚSEK... 6 2.3 Přehled

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov Výroční zpráva 2010 Zpracovala: Ing. Monika Miřátská vedoucí ekonomicko-provozního úseku Mgr. Josef Scháněl ředitel 1

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů Rudná

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2010

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2010 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok 2010 Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok 2010. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více