Znalecký posudek č /2011 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY. Studentská Jirkov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č.3844 293/2011 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY. Studentská 1261 431 11 Jirkov"

Transkript

1 Obec: Jirkov Nemovitost: Znalecký posudek č /2011 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Byt č.1261/23 Studentská Jirkov Katastrální území: Vlastník: Objednavatel: Vypracoval : Jirkov SJM Zýka Václav a Zýková Lucie Studentská Jirkov EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PÍSEK JUDr.Stanislav Pazderka, soudní exekutor Prokopova 339/ Písek Účel ocenění: podklad pro dražbu Toto ocenění obsahuje 12 stran textu včetně strany titulní a 2 příloh a předává se v jednom vyhotovení. V Jirkově dne

2 2 A. Situace l. Nemovitost byla osobně prohlédnuta a zaměřena dne bez účasti majitele, i když byl vyzván. 2. Podklady pro vypracování posudku: a) Výpis z KN vyhotovený dálkovým přístupem na KÚ Chomutov z LV č.5935 pro k.ú.jirkov. b) Zákon č.151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č.3/2008 Sb. ve znění č.456/2008 Sb.. č.460/2009 Sb. a č.364/2010 Sb.. c) Místní šetření. d) Databáze internetu. e) Databáze realitních kanceláří. f) Informace poskytnuté objednavatelem. g) Metodika používaná peněžními a oceňovacími ústavy. 3. Charakteristika obce: obec Jirkov má obyvatel a má kompletní občanskou vybavenost.ve městě je poliklinika a kulturní zařízení.městská doprava je zajištěna trolejbusy a autobusy. Město má dobré spojení na Prahu, Karlovy Vary, do krajského města. 4. Zástavba v obci: objekty pro bydlení, průmyslové objekty, obchodní objekty. 5. Inženýrské sítě : elektropřípojka, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, veřejný plynovod, 6. Pracovní možnosti v obci : omezené pracovní možnosti v místě. 7. Životní prostředí : běžný hluk a prach od dopravy. 9. Příslušenství budovy : bez výrazného dopadu na cenu nemovitosti. 10. Typ stavby : panelová 11. Obyvatelstvo : průměrná hustota obyvatel. 12. Rizika nemovitosti : z technického hlediska z provedeného šetření není zde riziko 13. Věcná břemena není 14. Omezení vlastnického práva: ano ( exekuční příkaz k prodeji ) 15. Ocenění bude provedeno k datu vyhotovení. B. N á l e z Předmětem ocenění je stanovení obvyklé ceny bytu č.1261/23 včetně podílu na pozemcích p.č.3778 a p.č.3779 v k.ú.jirkov. Byt je v budově č.p.1261 až 1262 a budova je situována na pozemku čís.parcele 3778 a p.č.3779 v k.ú.jirkov v ulici Studentská a situována v okrajové části města, kdy okolí tvoří obytné domy, hřiště, škola, obchody a občanská vybavenost. Hlavní vstup do objektu je z uliční části a objekt je napojen na inženýrské sítě včetně plynu. C) Obecná (obvyklá) cena nemovitostí Definice obvyklé ceny Obecně cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. 2

3 3 Dle zákona 151/1997 Sb. (v platném znění) : cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, Pro oceňovanou nemovitost byl proveden následující rozbor: Silné stránky nemovitosti: - kompletní síť obchodů a úřadů v dosahu veřejné dopravy - nemovitost má možnost napojení na plyn - dobrá dostupnost, v blízkosti veřejné silnice - napojení na veřejnou komunikaci - Slabé stránky nemovitosti: - omezené pracovní možnosti v místě - poptávka je nižší než nabídka Ceny majetku zjištěné použitými metodami se podstatně liší. Cena zjištěná metodou věcné ceny a reprodukční ceny nemá vypovídající sílu, protože informuje pouze o technickém stavu a nákladové ceně majetku, nezohledňuje některé významné cenotvorné faktory, kterým jsou zejména lokalita a situace na trhu. Cena zjištěná výnosovou metodou informuje o výnosovém potenciálu za příkladu pronájmu celé budovy. Nejúplnější vypovídající schopnost má cena majetku zjištěná porovnávací metodou. Porovnávací hodnota Tato metoda pro ocenění ceny nemovitosti (stavby) je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak hodnotu prodeje nemovitostí včetně pozemku. Porovnávací metoda dává nejpřesnější obraz o skutečně realizovatelných cenách. Nevýhodou je neustálé zastarávání informací a potřeba neustálé aktualizace porovnávací databáze. Tato skutečnost vyžaduje pravidelnost a soustavnost monitoringu trhu. S množstvím a kvalitou informací o trhu zákonitě roste i přesnost hodnocení a schopnost znalce odlišit kvalitu a tedy i vliv jednotlivých parametrů na cenu. Velký vliv na kvalitu dosažených porovnávacích cen má ověřená informace o průběhu prodeje. Úkolem znalce je provést dokonalou analýzu všech cenotvorných faktorů pro odvození výsledné obvyklé ceny. Porovnány mohou být nemovitosti stejného charakteru. Kvalitativní (cenotvorné) parametry zahrnují: - Polohu v lokalitě - Konstrukční systémy - Vybavenost - Opotřebení fyzické, funkční a ekonomické - Architektonické působení. Přímá metoda Pro stanovení porovnávací hodnoty oceňovaného majetku byly vybrány hodnoty ze skutečně realizovaných a nabízených srovnatelných nemovitostí v čase a místě. Jako podklady byly použity údaje z vlastní databáze, databáze spolupracujících znalců a databáze ARK získané prostřednictvím Internetu. Pro zjištění ceny prodávaného majetku nemovitosti je metoda zjištěná porovnávací metodou, která má nejúplnější vypovídající schopnost. 3

4 4 Seznam oceňovaných nemovitostí 1) Byt č.1262/23 (byt 1 +4 ) 2) Pozemek p.č.3778 a p.č.3779 podíl 772/24572 A)ADMINISTRATIVNÍ CENA Popis a ocenění I. Byt č.12161/23 Byt je v panelovém domě č.p.1261 až 1262.Byt se nachází v 9.NP a dům stojí v ulici Studentská v k.ú Jirkov. Objekt je na pozemku p.č.3778 a p.č.3779 o celkové výměře 425 m 2. Objekt je devítipodlažní podsklepený s plochou střechou a zateplen. Bytová jednotka č.1261/23 je typu s výměrou bytu 80,95 m2 s úplným příslušenstvím (koupelnou, WC, lodžií a sklepní kójí).vzhledem k tomu, že nebyla umožněna prohlídka bytu je předpokládané vybavení bytu toto : okna plastová otvíravá, vstupní dveře do bytu jsou hladké, uvnitř jsou dveře se skleněnými výplněmi, mimo komory a bytového jádra, obytné místnosti, předsíň, kuchyň, koupelna i WC mají na podlaze linoleum. Do bytu je přivedena teplá voda dálkovým rozvodem, stejně jako ústřední topení., sporák je na zemní plyn objekt je s výtahem. 5. Obsah posudku a) Ocenění bytu porovnávacím způsobem Byt 1+4, Studentská 1262/23, Jirkov a) Pozemky : - p.č m 2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č m 2, zastavěná plocha a nádvoří. B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle stavu ke dni Porovnávací hodnota I.Byt Studentská 1261/23, Jirkov KONSTRUKCE A VYBAVENÍ Znak Kvalitní pásma Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 1 2 Typ stavby Společné části domu I. Budova dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty -0,10 V i Hodnota II. Budova panelová, nezateplená -0,05 III. Budova panelová, zateplená 0,00 0,00 IV. Budova zděná nebo monolitická konstrukce 0,10 vyzdívaná I. Žádný z dále uvedených -0,01 II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad 0,00 0,00 III. Komerční plochy, sauna nebo fitnes 0,02 IV. Garážové stání 0,05 V. Bazén 0,15 V i 4

5 Příslušenství domu Umístění bytu v domě I. Příslušenství snižující cenu bytu -0,05 II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 0,00 Příslušenství zvyšující cenu bytu (např.venkovní 0,10 III. parkovací stání) I. 1.PP nebo 5.NP a vyšší bez výtahu -0,06 II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0 0,00 III NP s výtahem 0,05 Orientace I. Okna jen na sever nebo bez výhledu -0,01 obyt.místností II. Ostatní světové strany částečný výhled 0,00 0,00 ke světovým stranám III. Ostatní světové strany výhled 0,03 I. Bez vlastního příslušenství -0,15 II. Příslušenství částečně nebo úplné mimo byt nebo -0,10 umakartové bytové jádro III. Příslušenství úplné standardní provedení 0,00 0,00 Základní příslušenství Příslušenství úplné nadstandardní provedení nebo 0,05 bytu a) IV. standardní provedení s dalším WC nebo sprchovým koutem Příslušenství nadstandardního provedení (vířivé vany, 0,10 V. masážní sprchové panely apod.) nebo více základních příslušenství I. Standardní vybavení, bez dalších prostor -0,03 II. Standardní vybavení balkon nebo lodžie nebo -0,01 komora nebo sklepní kóje Další vybavení Standardní vybavení balkon nebo lodžie nebo 0,00 0,00 bytu a prostory III. komora nebo sklepní kóje (sklep) užívané spolu s Nadstandardní vybavení ( např.krb,sauna) nebo terasa 0,04 bytem IV. nebo zimní zahrada Nadstandardní vybavení ( např.sauna, centrální 0,08 V. vysavač, elektr.zabezpečovací zařízení, klimatizace,bazén), terasa nebo zimní zahrada I. Lokální na tuhá paliva -0,10 8 Vytápění bytu 9 10 Kriterium jinde neuvedené Stavebně technický stav II. Lokální na elektřinu nebo plyn -0,02 III. Dálkové, ústřední, etážové 0,00 0,00 IV. Podlahové topení obytných místností 0,07 V. Podlahové nebo velkoplošné stěnové vytápění apod. 0,10 I. Významně snižující cenu -0,10 II. Mírně snižující cenu -0,05 III. Bez vlivu na cenu 0,00 0,00 IV. Mírně zvyšující cenu 0,05 V. Významně zvyšující cenu 0,10 V i = 0,00 I. Byt ve výborném stavu 1,25 * II. Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou 1,05 * 1,05 III. Byt se zanedbanou údržbou ( předpoklad provedení 0,85 * menších stavebních úprav) IV. Byt v špatném stavu ( předpoklad provedení 0,65 * rozsáhlejších stavebních úprav) V. Byt ve špatném technickém stavu (nutné 0,40 * rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) V 7 = 1,05 5

6 6 Index konstrukce a vybavení: I V = (1 + V i ) x V 10 * Hodnota kvalitativního pásma V 10 se násobí koeficient s dle přílohy č.19 tab.č.2: Koeficient s = 0,80 ( stáří budovy nad 30 do 50 let včetně) V 10 = 1,05 * 0,80 = 0,840 I V = (1 + V i ) x V 10 = ( 1-0,00) * 0,840= 0,840 TRH S NEMOVITOSTMI Znak Kvalitní pásma Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota Situace na dílčím ( segmentu) trhu s nemovitostmi Vlastnictví nemovitostí Vliv právních vztahů na prodejnost (např.prodej podílu, pronájem) T i Hodnota I Poptávka je výrazně nižší než nabídka -0,10-0,10 II Poptávka je nižší než nabídka -0,05 III Nabídka odpovídá poptávce 0,00 IV Poptávka je vyšší než nabídka +0,05 V Poptávka je výrazně vyšší než nabídka +0,10 I Stavba na cizím pozemku -0,05 II Stavba na vlastním pozemku ( ve 0,00 0,00 spoluvlastnictví) I * Negativní -0,01až -0,05-0,05 II Bez vlivu 0,00 II * Pozitivní 0,01 až 0,05 Index trhu: I T = 1 + T i 0,85 I * - spoluvlastnictví POLOHA NEMOVITOSTI Znak Kvalitní pásma Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota Hodnota 1 2 Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského Úřady v obci 3 Poloha nemovitosti 4 Okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti I. Bez většího významu 0 0,00 II. Vyhledávané (např.lázeňská místa typ B, předměstí měst, aj.) 0,01 až 0,03 III. Vyhlášené (např.lázeňská místa typ A, vyhled.horská 0,03 až střediska, předměstí velkých měst, aj.) 0,06 I. Obecní úřad, popř.městský úřad se stavebním úřadem 0,02 nebo banka nebo policie nebo pošta 0,02 Kompletní soustava úřadů včetně finančního a 0,04 II. katastrálního, pošta, banka,policie, soud, pojišťovna apod. I. Samoty, osady mimo souvisle zast.území obce -0,03 (odlehlá poloha) II. Okrajové území obce -0,01 III. Vnitřní území obce 0,00 0,00 IV. Centrum obce 0,02 Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na -0,07 I. okolí,(např.sousedství dálnic,železnic,skládek,lomů,objektů zeměděl.výroby) T i P i P i 6

7 Obchod,služby,kultura v okolí nemovitosti Školství a sport v okolí nemovitosti Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti 8 Veřejná doprava 9 Obyvatelstvo Index trhu: Nezaměstnanost v obci a okolí Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti Vlivy neuvedené I = 1+ 7 P P i i= 1 Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně -0,03 II. škodlivých vlivů na okolí,sousedství silnic s vysokým provozem III. Převažující objekty pro bydlení 0,00 0,00 IV. Objekty pro bydlení bez významnější okolní zeleně 0,03 V. Objekty pro bydlení a rekreaci,parky,význačné 0,05 přírodní lokality I. Žádný obchod nebo pouze se základními potravinami -0,03 II. Základní síť obchodů a služeb,pohostinské a 0,00 0,00 popřípadě kulturní zařízení III Kompletní síť obchodů a služeb,pohostinské a 0,05 kulturní zařízení I. Žádná základní škola ani sportovní zařízení -0,04 II. Základní škola nebo sportovní zařízení,přírodní 0,00 0,00 koupaliště III. Základní škola a sportovní zařízení 0,04 I. Žádné zdravotnické zařízení -0,05 II. Omezená dostupnost zdravotnické péče 0,00 III. Dobrá dostupnost zdravotnické péče 0,05 0,05 I. Žádná zastávka hromadné dopravy nebo vzdálenost -0,05 nad 1000 m II. Zastávka hromadné dopravy od 500 m do 1000 m -0,03 s maximálně čtyřmi pravidelnými denními spoji III. * Zastávka hromadné dopravy od 500 m do 1000 m 0,00 s více jak čtyřmi pravidelnými denními spoji IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 m 0,03 V. Zastávka hromadné dopravy do 200m 0,05 0,05 (MHD,příměstské linky měst) I. * Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo -0,01až - -0,05 sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí 0,40 II. Bezproblémové okolí 0,00 I. Vyšší než je průměr v kraji -0,04 II. Odpovídá průměru v kraji 0,00 0,00 III. Nižší než je průměr v kraji 0,04 I. * Výrazně negativní změny trvalého charakteru -0,06 až - 0,10 II. * Negativní změny -0,01 až - 0,05 III. Bez vlivu 0,00 0,00 IV. * Pozitivní změny 0,01 až 0,05 V. * Pozitivní změny trvalého charakteru 0,06 až 0,10 I. * Vlivy snižující cenu -0,01 až - 0,10 II. * Bez dalšího vlivu 0,00 0,00 Vlivy zvyšující cenu 0,01 až III. 0,10 1,07 7

8 8 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Kraj a velikostní kategorie obce: Bytový prostor Ústecký kraj obyvatel Podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru: Podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru: podlahové plochy - celkem: = 80,95 m 2 Základní cena za m 2 podlahové plochy -IPC : Dle přílohy č.19 tab.č.1 je Kč/m 2 Základní cena za m3 obestavěného prostoru - CU : CU = IPC I kde CU cena upravená za m 2 podlahové plochy bytu,, IPC... indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 19 tabulky č.1. CU = IPC x I I = I T x Ip x Iv CU = * 0,85 * 1,07 * 0,840=10643,77 Kč/m 2 Ocenění : 10643,77 Kč/m 2 * 80,95 m 2 = ,18 Kč Cena bytu ke dni činí ,18 Kč II.Pozemky Zastavěná plocha a nádvoří Stavební pozemky: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. Cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha a nádvoří 3778 až ,00 Zvýšení možnost napojení na plyn + 5% ,5 Celkem Koeficient prodejnosti K p : 0,538 Koeficient změny cen staveb K i * 2,162 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,50 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 772/24572 Zastavěná plocha a nádvoří - zjištěná cena =3505,06 Kč 8

9 9 Rekapitulace cen nemovitostí I. Byt ,18 Kč II.Pozemek ,06 Kč Celkem ,24 Kč zokrouhlení dle 46 vyhlášky ,00 Kč 2) CENA STANOVENA POROVNÁVACÍ METODOU Tato metoda pro ocenění nemovitosti je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž cena je trhu známa. a) Prodej, byt 4+1, 72 m² Cena: ,- Kč včetně provize Adresa:5. května, Jirkov Datum vložení: Budova:Panelová Stav objektu:velmi dobrý Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:klidná část obce Počet podlaží:7 Podlaží umístění:1.podlaží Plocha užitná:72 m 2 Lodžie:5 m 2 Cena za m 2 : 8040,-Kč/ m2 Popis: Nabízíme zachovalý a udržovaný byt v nově zrekonstruovaném vchodě. V bytě jsou plovoucí podlahy a vyměněná kuchyňská linka. Lokalita je s veškerou občanskou vybaveností. Dům stojí na okraji sídliště v centru města. 9

10 10 Ocenění : 80,95 m2 * 8040,00 K/m2 = ,00 Kč Polohový koeficient *1,00 Korekce porovnání *0,70 Celkem ,60 Kč Porovnávací cena bytu č.1262/23 po zaokrouhlení ke dni odhadu činí ,00 Kč b) Prodej, byt 3+1, 65 m², ul.studentská, Jirkov Cena: Kč za nemovitost Poznámka k ceně: včetně provize Stav: Rezervace Číslo zakázky: REALITYMIX- 191-N00204 Dispozice bytu: 3+1 Podlaží v domě: 1 Počet podlaží v domě: 4 Celková podlahová plocha: 65 m 2 Druh objektu: panelová Stav objektu: velmi dobrý Vlastnictví: osobní Druh bytu: V panelovém domě Umístění objektu: klidná část obce Doprava: vlak; silnice; MHD; autobus Občanská vybavenost: Škola; Školka; Zdravotnická zařízení; Pošta; Supermarket; 10

11 11 Kompletní síť obchodů a služeb Elektřina: Elektro V Voda: Voda - dálkový vodovod Telekomunikace: Telefon; Internet Plyn: Plynovod Topení: Ústřední - dálkové Ostatní rozvody: Kabelová televize Vloženo: Upraveno: Cena za m 2 : 4600,-Kč/ m2 Ocenění : 80,95 m2 * 4600,00 K/m2 = ,00 Kč Polohový koeficient *1,00 Korekce porovnání *1,00 Celkem ,00 Kč Porovnávací cena bytu č.1262/23 po zaokrouhlení ke dni odhadu činí ,00 Kč 11

12 12 SOUHRN OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI 1) ADMINISTRATIVNÍ CENA ,- Kč 2) CENA STANOVENA POROVNÁVACÍ METODOU a) ,- Kč b) ,- Kč Obvyklá cena je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálné použitelné v současných ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihují současnou hodnotu majetku. Ta je velmi proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha a faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob stanovení obvyklé hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se obvyklá hodnota majetku stanovuje. Na základě porovnání oceňované nemovitosti s realizovanými prodeji obdobných nemovitostí s inzercí realitních kanceláří na Chomutovsku a s nabízenými nemovitostmi na internetu (např.server Reality.cz), znaleckých zkušeností a s přihlédnutím k technickému stavu,velikosti a umístění nemovitosti odhaduji obvyklou cenu nemovitosti v daném čase v daném čase na úrovni cca 45% administrativní ceny a ceny uvedené pod bodem b) z porovnávací metody a to na : OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI VČETNĚ PODÍLU NA POZEMKU ,- Kč Slovy:čtyřistatisíckorunčeských. Úkol znalce: 1) Ocenit nemovitosti byt č.1262/23 včetně podílu na p.č.3778 a p.č.3779 v k.ú.jirkov. 2) Ocenit jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené. SOUHRN OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI 1) OBVYKLÁ CENA bytu č.1262/23 s podílem na p.č.3778 a p.č ,- Kč 2) CENA PRÁV A ZÁVAD a) zástavních práv výše pohledávek (dle KN) 0,-Kč b) věcných břemen - 0,- Kč Znalecká doložka Znalecký posudek jsem vyhotovil jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , č.j. Spr 3994/89 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poř.č /2011 znaleckého deníku. V Jirkově dne Ing. B o g u s k ý Pavel 12

13 13 Výpis z KN Příloha č.1 13

14 14 14

15 15 Příloha č.2 Foto 15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

Znalecký posudek č. 2012/346

Znalecký posudek č. 2012/346 Znalecký posudek č. 2012/346 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 1416/8, v budově č.p. 1416,1417,1418, na parcele č. st.2573/1, v katastrálním území, obec, okres Zlín, kraj Zlínský, včetně podílu ke společným

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 736/15/2011 O ceně bytové jednotky č. 258/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 739/11147 na společných částech a prostorách domu č.p. 258 a dále na pozemkup.č. St. 306 (zast. plocha

Více

Znalecký posudek č. 2750/34/2013

Znalecký posudek č. 2750/34/2013 Znalecký posudek č. 2750/34/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č.863/43 s podílem na společných částech domu č.p.863 a pozemku parc.č. 1583/32 v k.ú.rochlice u Liberce, obec Liberec, okres Liberec. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3435-258/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3435-258/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3435-258/2013 O ceně bytové jednotky č.659/17 v Jindřichově Hradci, sídliště Vajgar 659, včetně příslušenství a podílu o velikosti 62/2354 na společných částech domu a pozemku p.č.4426/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 03/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 03/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 03/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1315/5 v domě č.p. 1315 a pozemku p. č. st. 1391 s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 5827, katastrální území : Šumperk obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-90/2013. O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú.pardubice, část obce Zelené Předměstí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-90/2013. O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú.pardubice, část obce Zelené Předměstí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-90/2013 O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú., část obce Zelené Předměstí Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny 890/1 18200 Praha 8 Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Obec: Nová Ves v Horách Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Nemovitost: pozemky na LV č.1 v k.ú.nová Ves v Horách pozemky na LV č.1 v k.ú.mikulovice v Krušných horách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 443-32/2012. Ing. Josef Pevný Krškova 783/15 152 00 Praha 5

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 443-32/2012. Ing. Josef Pevný Krškova 783/15 152 00 Praha 5 ZNALECKÝ POSUDEK č. 443-32/2012 o ceně bytové jednotky číslo 409/4 zapsané na listu vlastnictví číslo 4981 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Klášterec nad Ohří, katastrální

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 759/17 a podílu 424/10000 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Lutyně, č.p. 759, bytový dům na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.1 v ul. Čenkovská č.p. 266 s podílem na společných prostorech a na pozemcích č.par. 617 a 618 zastavěná plocha a nádvoří v obci Jince,

Více

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š O ceně bytové jednotky č. 361/1, parc.č. St.3460, Zahradní ul.č.p.361 v k.ú a obci Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Povinní Chudý Jozef

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3578-401/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3578-401/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3578-401/2013 O ceně bytové jednotky č.398/3 v Přerově, Seifertova 398/8, včetně příslušenství a podílu o velikosti 7254/229894 na společných částech domu a pozemku p.č.4394/29, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1760/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1760/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1760/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 819/4 v ul. Masarykovo nám. s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 899/1 a 899/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4930-45/14 NEMOVITOST: bytová jednotka č.2413/17 v domě čp.2413 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.2302/1. Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544-86/2015 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky číslo 1641/69, nacházející se v 8. NP bytového domu s číslem popisným 1641, v ulici Brandlova, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17117915

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17117915 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17117915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.990/10 včetně podílu 3874/381585 na společných částech domu č.p.990, 991, 992 a pozemku p.č.230 v obci Lovosice, k.ú.lovosice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 Č. j: 805/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1464-69/2015 o ceně bytové jednotky č. 2531/10 (zapsané na listu vlastnictví č. 8773), umístěné v budově č.p. 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2534,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3374-197/2013 O ceně bytové jednotky č.961/5 v Hulíně, Zahradní č.p.961, včetně příslušenství a podílu o velikosti 730/7070 na společných částech domu a pozemcích, p.č.664, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 956-66/2014

Znalecký posudek č. 956-66/2014 Znalecký posudek č. 956-66/2014 č.j. 180 EX 7601/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 698/38 s příslušenstvím, zapsané na LV 1609, k.ú. Krásné Březno, v obci, okres, kraj Ústecký ve vlastnictví:

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/12 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 143 na p. č. st. 427 a pozemku p.č. st. 427, p.č. 130/2, p.č. 132/3 s příslušenstvím, LV číslo 164, katastrální území Stěžery,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

Znalecký posudek č. 2627/83/2012

Znalecký posudek č. 2627/83/2012 Znalecký posudek č. 2627/83/2012 O ceně bytové jednotky č.1205/4 s podílem na společných částech domu č.p.1205 a pozemku parc.č. 1091 v k.ú.duchcov, obec Duchcov, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17067415

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17067415 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17067415 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.611/11 včetně podílu 540/38315 na společných částech domu č.p.610, 611, 612, 613, 614, 615 a pozemku p.č. 1683/83 v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2319/179/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 84/1 v domě č.p. 84 na st.parc.č. 93/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 6906/13821 na společných částech domu č.p. 84 a pozemku st.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6846-194/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.313/6 situované v budově č.p.313, postavené na pozemku parc.č.126, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.313

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 662-19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 662-19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 662-19/2015 o ceně bytové jednotky číslo 4612/1 zapsané na listu vlastnictví číslo 10018 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Chomutov

Více

Znalecký posudek č. 048/04/11 VH C

Znalecký posudek č. 048/04/11 VH C Znalecký posudek č. 048/04/11 VH C Č.j. 025 Ex 3252/06-36 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Bytová jednotka č.303/751 Husova 751, 473 01 Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, kú Nový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

Znalecký posudek č. 5634-016/15

Znalecký posudek č. 5634-016/15 Znalecký posudek č. 5634-016/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 265/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Sokolovská č.p. 265, v obci Karlovy Vary, na pozemku parc. č.

Více

Znalecký posudek č. 3790/12

Znalecký posudek č. 3790/12 Znalecký posudek č. 3790/12 O ceně nemovitosti: Byt č.1133/13 v čp.1133 Přelouč s podílem 570/11020 na společnýchčástech domu a jeho vybavení, a s podílem 570/11020 na pozemku parc.č. st.1418/1 kú. Přelouč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2731/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2731/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2731/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 583/13 v objektu čp. 583/47, ulice 28.pluku, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu na

Více

Znalecký posudek č. 5676-058/15

Znalecký posudek č. 5676-058/15 Znalecký posudek č. 5676-058/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 187/2, v prvním podzemním podlaží bytového domu č.p. 187, v obci Těšetice, na pozemku parc. č. 707/45, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 56/16 o obvyklé ceně podílu id. 1/5 na nemovitých věcech - bytové jednotce č. 1086/4 a podílu 538/23444 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Nová Ulice, č.p. 1086,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015 O ceně bytové jednotky č.425/9 v obci Kynšperk nad Ohří, náměstí SNP č.p.425, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5421/126697 na společných částech domu a pozemku p.č.187,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

A. Nález. 1. Znalecký úkol. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti. 3. Podklady pro vypracování posudku. 4. Vlastnické a evidenční údaje

A. Nález. 1. Znalecký úkol. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti. 3. Podklady pro vypracování posudku. 4. Vlastnické a evidenční údaje Znalecký posudek č. 2838/111/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č.945/12 s podílem na společných čístech domu č.p.644 a 945 a pozemcích parc.č. 11102/39 a 11102/40 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015 O ceně bytové jednotky č.457/1 v obci Klášterec nad Ohří, část Miřetice u Klášterce nad Ohří, ulice Jana Ámose Komenského 457, vč.příslušenství a podílu o velikosti 603/82544

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 486-75/2012 o ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na listu vlastnictví číslo 966, katastrální území Janov u Litvínova, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2730/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2730/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2730/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 583/12 v objektu čp. 583/47, ulice 28.pluku, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu na

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502/2011 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 14 v ul. Kmochově s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 176/13, 176/14 a 176/15 zastavěná plocha a nádvoří v obci Ústí nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 291/18491/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 291/18491/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 291/18491/2011 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 481/12 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 481, a dále na pozemku st.p.č. 417, a to vše ve výši 622/14563,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 295-8-2013. Exekutorský úřad Beroun, Pan Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 295-8-2013. Exekutorský úřad Beroun, Pan Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 266 01 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 295-8-2013 O ceně bytové jednotky č.80/1 nacházející se v ulici U Doubravky č.p. 80, obec Čachovice, okres Mladá Boleslav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 O ceně bytové jednotky č.722/10 v Brně, místní část Bystrc, ulice Laštůvkova 722/47, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5842/103784 na společných částech domu a pozemcích

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

Znalecký posudek č. 390-23/13

Znalecký posudek č. 390-23/13 Znalecký posudek č. 390-23/13 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 644/2, umístěné v bytovém domě č.p. 643, 644, stojícím na pozemcích parcela č. 563 a 564 - zastavěná plocha a nádvoří, s příslušenstvím

Více

Znalecký posudek č. 3865/12

Znalecký posudek č. 3865/12 Znalecký posudek č. 3865/12 O ceně nemovitosti: Byt č.144/3 v čp.144 Seletice s podílem 9911/39519 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 9911/39519 na pozemcích parc.č. st.212 a 194/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 109/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 1872/1 a podílu 37/11802 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Východní Předměstí, č.p. 1869, 1870, 1871,

Více

o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15

o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15 105 EX 31/11 Z N A L E C K Ý P O S U D E K o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15 Předmět ocenění : Bytová jednotka č. 48/1 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3974/35706 na společných prostorách a částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2640-161/2016 Objednatel: PROKONZULTA, a. s. Křenová 26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1422/41 o dispozici 3+1 v typovém panelovém bytovém

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 2922/33/2014

Znalecký posudek č. 2922/33/2014 Znalecký posudek č. 2922/33/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.688/13 s podílem na společných částech domu č.p.688 a pozemku parc.č. 1480/82 v k.ú.krásné Březno, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad

Více

Objednatel posudku : JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5

Objednatel posudku : JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5 DODATEK KE ZNALECKÉMU POSUDKU è. 4076 / 84 / 2013 Předmět posudku : OCENĚNÍ NEMOVITOSTI bytová jednotka č.1324/11 včetně spoluvlastnického podílu 471/10000 na budově č.p. 1323, 1324, a pozemcích p.č. St.2569/19,

Více

Znalecký posudek č. 2012/110

Znalecký posudek č. 2012/110 Znalecký posudek č. 2012/110 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 2410/10 v bytovém domě č.p. 2410 na parcele č. 620/17 v katastrálním území Karviná - město, obec Karviná, okres Karviná, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1453-0186/2013 o ceně rodinného domu č.p.544 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.966 v k.ú. Chabařovice, obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem.LV č.52. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 691-48-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 691-48-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 691-48-2015 o ceně bytové jednotky číslo 18/6 zapsané na listu vlastnictví číslo 147 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 305-18-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 305-18-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 305-18-2013 O ceně podílu o velikosti 1/2 na bytové jednotce č. 1085/8, v panelovém více bytovém domě, s podílem 738/65834 na společných částech domu č.p. 1083,1084 a 1085 a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 O ceně bytové jednotky č.508/2 v obci Zbýšov, Jiráskova č.p.508, vč.příslušenství a podílu o velikosti 426/11404 na společných částech domu a pozemku p.č.188, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17107815

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17107815 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17107815 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.27/6 včetně podílu 954/5055 na společných částech domu č.p.27 a pozemku st.153 v obci Vyšší Brod, k.ú.bolechy, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4150-100-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4150-100-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4150-100-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 236 s domem č.p. 116 na pozemku parc.č.236 a pozemkem parc.č. 237, obec Ostrožská Nová ves, k.ú. Chylice, okres Uherské Hradiště,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1447-0180/2013 o ceně bytu - družstevní byt č.20, 2+1, Haškova 2127/22, v k.ú. České Budějovice 3, obci České Budějovice, okres České Budějovice. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 590/2010 Ocenění bytové jednotky č. 1565/1 zapsaná na listu vlastnictví LV č. 4896, v budově č.p. 1564 a 1565, zapsané na LV č. 2414, stojící na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2896/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2896/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2896/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.719/1 v objektu čp. 719/31, ulice Bulharská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1081/12 v bytovém domě č.p. 1081 na pozemku parc.č. 420/2, vč. podílu o velikosti 3331/44596 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2921 137-15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2921 137-15 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2921 137-15 o obvyklé ceně nemovitých věcí bytové jednotky 492/7, ul. Dukelská, Strakonice, bytový dům na poz. parc. čís. st. 603, st. 604, st. 605, st. 606 zastavěná plocha a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13547-407/12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13547-407/12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13547-407/12 o ceně bytové jednotky č.1520/3 umístěné v domě č.p.1519, 1520 na parc.č.2477, katastrální a obec Roudnice nad Labem, okres Litoměřice, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2735/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2735/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2735/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 755/13 v objektu čp. 755/19, ulice Holandská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 588-14/2014 O ceně bytové jednotky číslo 1526/16 zapsané na listu vlastnictví číslo 7773 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Kadaň

Více

Znalecký posudek č. 605-73-2012

Znalecký posudek č. 605-73-2012 Znalecký posudek č. 605-73-2012 o obvyklé ceně nemovitosti - bytu č. 369/4 v bytovém domě č.p. 369 v obci Vejprnice, bývalý okres Plzeň sever Objednatel posudku: Účel posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id.podilu 1/12 RD č.p.42 stavba stojí na pozemku p.č. 361 vč.pozemků p.č. 361, 362/1, 362/2 a příslušenství v obci Děčín, k.ú.vilsnice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2353-92/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2353-92/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2353-92/12 o ceně nemovitosti rekreační chaty č.e. 963 na pozemku p.č. 1240 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Stichovice, obec Mostkovice, okres Prostějov. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4493-292/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4493-292/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4493-292/2015 O ceně bytové jednotky č.660/21 v Karlových Varech, Stará Role, Dvořákova 660/9, vč.příslušenství a podílu o velikosti 6711/258479 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Martina Tunkla Bytová jednotka č. 2065/14 v bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Opálkova 749/2 635 00 Brno - Bystrc

ZNALECKÝ POSUDEK. Opálkova 749/2 635 00 Brno - Bystrc ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12783-063/11 o ceně bytové jednotky č.1075/24 umístěné v domě čp.1075, na ul.mikulčická, katastrální území Slatina, obec Brno, okres Brno - město, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015 O ceně bytové jednotky č.622/26 ve Zlíně, Sokolská č.p.622, vč.příslušenství a podílu o velikosti 66/7553 na společných částech domu a pozemku p.č.st.5571, vše zapsáno

Více

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Znalecký posudek č. 1778-312/2015 Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 6 a příslušenství v Terezíně,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3059/2009 NEMOVITOST: Bytová jednotka, 1352/13 se spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku p.č. 2061/672 Adresa nemovitosti: V.Volfa 1352 / 4, České Budějovice Katastrální

Více

Znalecký posudek č. 3029/139/2014

Znalecký posudek č. 3029/139/2014 Znalecký posudek č. 3029/139/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.791/1 s podílem na společných částech domu č.p.791 a pozemku parc.č. st.876 v k.ú.nejdek, obec Nejdek, okres Karlovy Vary. Objednatel

Více