Znalecký posudek č. 2011/331

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2011/331"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh, obec Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava - Moravská Ostrava Účel posudku: Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice Posudek obsahuje 20 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Ostrava,

2 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Na základě usnesení sp.zn. 102 EX 00126/ ze dne soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy provést: Ocenění nemovitosti povinného. Znaleckým posudkem je stanovena cena nemovitosti dle cenových předpisů, zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění a vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. a dále obvyklá, obecná, neboli tržní, cena nemovitosti, to je cena, kterou by bylo možno za nemovitost, jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených. Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti vlastníka a povinného. 3. Podklady pro vypracování posudku Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 5, sp.zn. 102 EX 00126/ ze dne Výpis z katastru nemovitostí, LV č pro katastrální území Uherský Ostroh, vedený Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherské Hradiště. Kopie katastrální mapy. Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění. Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Zlínský Okres: Uherské Hradiště Obec: Uherský Ostroh Katastrální území: Uherský Ostroh (773131) List vlastnictví číslo: 1041 Vlastník: Schmidtová Pavlína Hlavní 750, Vnorovy, Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 5. Celkový popis nemovitosti Předmětem ocenění je nemovitost tvořená objektem rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím, garáží, vedlejší stavbou - kůlnou, venkovními úpravami, trvalými porosty a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh města Uherský Ostroh, v okrese Uherské Hradiště, kraj Zlínský, zapsaná ve prospěch vlastníka na LV č pro katastrální území Uherský Ostroh, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherské Hradiště. Parcela č. St.389 o výměře 108 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Parcela č. 806/1 o výměře 659 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada. Parcela č. 806/3 o výměře 613 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada. Parcela č. 806/4 o výměře 570 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada. Jedná se o pozemky zahrad užívané ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 a pozemkem, parcelou č. St.389 evidovanou v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem společného využití a ve vlastnictví stejného vlastníka. Oceňovaná nemovitost se nachází v okrajové části zastavěného území města na ulici Svatopluka Čecha, v lokalitě zastavěné především objekty užívanými pro potřeby rodinného bydlení. Nemovitost je přístupná po veřejně provozované pozemní komunikaci se zpevněným neprašným povrchem, je napojená na rozvod elektrické energie, veřejný vodovod, kanalizaci a rozvod zemního plynu. 6. Obsah posudku a) Objekty 1) Rodinný dům č.p. 234 v k.ú. Uherský Ostroh s příslušenstvím 2) Garáž 3) Kůlna 4) Trvalé porosty b) Pozemky 1) Pozemky, parc.č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v k.ú. Uherský Ostroh c) Ocenění porovnávací metodou

4 4 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 364/2010 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Uherské Hradiště Počet obyvatel: obyvatel Popisy objektů a) Objekty 1) Rodinný dům č.p. 234 v k.ú. Uherský Ostroh s příslušenstvím Rodinný dům č.p. 234 v katastrálním území Uherský Ostroh je samostatně stojícím objektem zděné konstrukce, celkově podsklepeným, o dvou nadzemních podlažích, se šikmým stanovým krovem. Prostor obestavěný střešní konstrukcí není využit na podkroví. Dispoziční uspořádání objektu: 1.PP je tvořeno chodbou, kotelnou s kotle, ústředního topení na tuhá paliva a kotlem plynovým, prádelnou a dvěma skladovacími místnostmi. 1.NP je tvořeno zádveřím, chodbou se schodištěm do ostatních podlaží domu a bytem tvořeným předsíní, koupelnou, WC, jídelnou s kuchyňským koutem a spíží, a třemi obytnými místnostmi. 2.NP je tvořeno chodbou, lodžií a bytem shodného dispozičního uspořádání jako v případě bytu v 1.NP domu. Stáří objektu a stavebně technický stav: Objekt rodinného domu je užíván asi od roku Plynofikace objektu byla provedena v roce Ke dni ocenění se objekt nachází v dobrém stavu odpovídajícím době užívání při prováděné běžné údržbě. Za účelem dalšího užívání objektu je nutné provedení pouze menších stavebních úprav a oprav. V případě bytu ve 2.NP domu je potřeba provést dokončení kuchyně. Popis jednotlivých konstrukcí domu: Objekt rodinného domu je vybudován na betonových základech opatřených izolacemi proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce a obvodové zdivo tloušťky 45 cm jsou vyzdívané z cihel, stěny jsou opatřené vnitřními dvouvrstvými hladkými vápennými omítkami a břízolitovou fasádou, sokl domu a stěny prádelny a koupelen jsou opatřeny keramickým obkladem. Stanový krov dřevěné konstrukce je pokryt pálenou krytinou a je opatřen klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu a bleskosvodem. Stropy místností podzemního podlaží jsou klenuté, stropy místností nadzemních podlaží mají rovné podhledy, podlahy obytných místností jsou pokryty textilními krytinami, povrchy podlah ostatních místností tvoří PVC, keramické dlažby i textilní krytiny. Schodiště je betonové konstrukce s teracovým povrchem schodišťových stupňů a s kovovým zábradlím. Okna jsou dřevěná dvojitá, opatřená vnějšími žaluziemi, dveře jsou dřevěné, plné i prosklené.

5 5 Objekt je vybaven ústředním vytápěním s kotlem na tuhá paliva i kotlem plynovým, je proveden rozvod elektrické energie, rozvod studené i teplé vody, zdrojem teplé vody je bojler umístěný v kotelně, rozvod vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení a rozvod zemního plynu. Koupelny jsou vybaveny umývadly, v koupelně v 1.NP se nachází vana, koupelna ve 2.NP je vybavena sprchovým koutem, záchody jsou standardní splachovací. Prádelna je vybavena vanou a umývadlem a podlahovou vpustí. Příslušenství objektu zahrnuté v jeho ceně: Příslušenstvím rodinného domu jsou venkovní úpravy na pozemcích, parcelách č. 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh. Jedná se o přípojky inženýrských sítí, HUP, zpevněné plochy, oplocení včetně plotových vrátek a vrat. 2) Garáž Předmětem ocenění je objekt garáže nacházející se u západní stěny rodinného domu na parcele č. 806/3 v katastrálním území Uherský Ostroh. Jedná se o nepodsklepený objekt zděné konstrukce o jednom nadzemním podlaží s plochou střechou. V objektu se nachází místnost pro garážování motorového vozidla a dílna. Objekt garáže je vybudován na betonových základech opatřených izolacemi proti zemní vlhkosti, stěny zděné konstrukce jsou opatřeny vnitřními hladkými dvouvrstvými vápennými omítkami a vnější břízolitovou fasádou, sokl je obložen keramickým obkladem. Plochá střecha je opatřena živičnou krytinou a klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu. Podlaha je betonová, vrata ocelová, dveře dřevěné, okna dřevěná dvojitá. V objektu je provedena světelná i motorová elektroinstalace. Objekt garáže je užíván asi od roku ) Kůlna Kůlna je samostatně stojícím objektem zděné konstrukce nacházejícím se na parcele č. 806/3 v katastrálním území Uherský Ostroh. Jedná se o objekt nepodsklepený, o jednom nadzemním podlaží, se šikmým pultovým krovem. Objekt je vybudován na betonových základech, svislé konstrukce tloušťky 15 cm jsou zděné z plných převážně vápenopískových cihel, povrchy stěn nejsou opatřené omítkami. Krov je pokryt zvlněnými osinkocementovými deskami a je opatřen žlabem a svodem z pozinkovaného plechu. Stropy chybí, podlaha je vydlážděna vápenopískovými cihlami. Dveře jsou dřevěné prosklené, okno je dřevěné zdvojené. Elektroinstalace chybí. Je uvažováno, že objekt je užíván asi 30 let. 4) Trvalé porosty Předmětem ocenění jsou trvalé porosty na pozemcích zahrad, parcelách č. 806/1, 806/3, 806/4, v k.ú. Uherský Ostroh. b) Pozemky 1) Pozemky, parc.č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v k.ú. Uherský Ostroh Parcela č. St.389 o výměře 108 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Parcela č. 806/1 o výměře 659 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada. Parcela č. 806/3 o výměře 613 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada. Parcela č. 806/4 o výměře 570 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada.

6 6 Ocenění nemovitosti povinného a) Objekty a.1) Vyhláška 364/2010 Sb. a.1.1) Rodinný dům č.p. 234 v k.ú. Uherský Ostroh s příslušenstvím 26a Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1.PP 2,40 m 8,85 9,60+2,25 6,30 = 99,14 m 2 1.NP 2,85 m 11,10 9,60 = 106,56 m 2 2.NP 2,85 m 11,10 9,60 = 106,56 m 2 Součet: 8,10 m 312,26 m 2 Podlažnost: 312,26 / 99,14 = 3,15 Obestavěný prostor (OP): 1.PP 2,40 (8,85 9,60+2,25 6,30) = 237,92 m 3 1.NP 2,85 11,10 9,60 = 303,70 m 3 2.NP 2,85 11,10 9,60 = 303,70 m 3 Zastřešení (0,30+4,00/3) 8,85 9,60 = 138,77 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 984,09 m 3 Určení základní ceny za m 3 dle přílohy č. 20a, tabulky č. 1: Kraj: Zlínský Obec: Uherský Ostroh Počet obyvatel: Indexovaná prům. cena (IPC): 2 845, Kč/m 3 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) I. Poptávka výrazně nižší než nabídka 0,10 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) II. Bez vlivu 0,00 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,900 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 5 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Význam obce I. Bez většího významu 0,00 2 Úřady v obci II. Obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním úřadem nebo banka nebo policie nebo pošta 0,02

7 7 3 Poloha nemovitosti v obci II. Okrajová území obce 0,01 4 Okolní zástavba a životní III. Převažující objekty pro bydlení 0,00 prostředí v okolí 5 Obchod, služby, kultura v okolí III. Kompletní síť obchodů a služeb, 0,05 nemovitosti pohostinské a kulturní zařízení 6 Školství a sport v okolí III. Základní škola a sportovní zařízení 0,04 nemovitosti 7 Zdravotnické zařízení v okolí III. Dobrá dostupnost zdravotnické péče 0,05 nemovitosti 8 Veřejná doprava IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 0,03 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost v obci a okolí II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 11 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 nemovitosti 12 Vlivy neuvedené 12 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): i=1 1,180 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 20a, tabulka č. 2 Kritériem jinde neuvedeným snižujícím cenu nemovitosti je skutečnost, že v bytové jednotce ve 2.NP rodinného domu není stavebně dokončena kuchyně (kuchyňský kout). Popis znaku Hodnocení znaku V i 0 Typ stavby III. Podsklepený - se šikmou nebo strmou D střechou 1 Druh stavby III. Samostatný rodinný dům 0,00 2 Provedení obvodových stěn III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0,00 3 Tloušťka obvod. stěn II. 45 cm 0,00 4 Podlažnost I. Hodnota větší než 2 0,00 5 Napojení na veřejné sítě V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn 0,08 (přípojky) nebo propan butan 6 Způsob vytápění stavby III. Ústřední, etážové, dálkové 0,00 7 Zákl. příslušenství v RD IV. Úplné nadstandard. nebo více zákl.přísl. 0,05 standard. proved.,prádelna 8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00 9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 10 Vedlejší stavby tvořící II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 0,00 příslušenství k RD zastavěné ploše nad 25 m 2 11 Pozemky ve funkčním celku se III. Nad 800 m 2 celkem 0,01 stavbou 12 Kriterium jinde neuvedené II. Mírně snižující cenu 0,05 13 Stavebně-technický stav III. Stavba se zanedbanou údržbou - 0,85 * (předpoklad provedení menších stavebních úprav) * Kategorie stavby: C - stáří od 30 do 50 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 14 : 12 0,8 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 13): 0,741 i=1 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,900 1,180 0,741 = 0,787

8 8 Cena upravená (CU = IPC I): 2 845, 0,787 = 2 239,02 Kč/m 3 Určení porovnávací hodnoty (OP CU): 984, ,02 = ,19 Kč Rodinný dům č.p. 234 v k.ú. Uherský Ostroh s příslušenstvím zjištěná cena: ,19 Kč a.1.2) Garáž 24 Podlaží: 1.NP Výška: 2,90 m Zastavěná plocha: 9,60 4,20 = 40,32 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.NP 2,90 9,60 4,20 = 116,93 m 3 Určení základní ceny za m 3 dle přílohy č. 18, tabulky č. 1: Kraj: Zlínský Obec: Uherský Ostroh Počet obyvatel: Indexovaná prům. cena (IPC): 2 147, Kč/m 3 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) I. Poptávka výrazně nižší než nabídka 0,10 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) II. Bez vlivu 0,00 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,900 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 5 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Význam obce I. Bez většího významu 0,00 2 Úřady v obci II. Obecní úřad, popř. městský úřad se 0,02 stavebním úřadem nebo banka nebo policie nebo pošta 3 Poloha nemovitosti v obci II. Okrajová území obce 0,01 4 Okolní zástavba a životní III. Převažující objekty pro bydlení 0,00 prostředí v okolí 5 Obchod, služby, kultura v okolí III. Kompletní síť obchodů a služeb, 0,05 nemovitosti pohostinské a kulturní zařízení 6 Školství a sport v okolí nemovitosti III. Základní škola a sportovní zařízení 0,04

9 9 7 Zdravotnické zařízení v okolí III. Dobrá dostupnost zdravotnické péče 0,05 nemovitosti 8 Veřejná doprava IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 0,03 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost v obci a okolí II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 11 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 nemovitosti 12 Vlivy neuvedené 12 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): i=1 1,180 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 18, tabulka č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V i 0 Typ stavby II. Svislé konstrukce zděné nebo B železobetonové s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví 1 Druh stavby II. Samostatně stojící 0,00 2 Konstrukce III. Obvod. zdivo nebo stěny tl. nad 30 cm 0,10 3 Technické vybavení III. El.proud 230V/400 V nebo vrata s elektr. 0,00 pohonem 4 Příslušenství - venk. úpravy III. Bez výrazného vlivu na cenu 0,00 5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 6 Stavebně-technický stav III. Stavba se zanedbanou údržbou - 0,85 * (předpoklad provedení menších stavebních úprav) * Kategorie stavby: C - stáří od 30 do 50 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 7 : 5 0,8 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 6): i=1 0,748 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,900 1,180 0,748 = 0,794 Cena upravená (CU = IPC I): 2 147, 0,794 = 1 704,72 Kč/m 3 Určení porovnávací hodnoty (OP CU): 116, ,72 = ,91 Kč Garáž zjištěná cena: ,91 Kč a.1.3) Kůlna 7 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba: typ I D Svislá nosná konstrukce: dřevěná oboustranně obitá, zdivo tl. do 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Koeficient vybavení stavby: 0,800 Polohový koeficient: 1,000 Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní

10 10 Kód standardní klasifikace produkce: Koeficient změny ceny stavby: 2,113 Koeficient prodejnosti: 0,976 (Rodinné domy) objekty ostatní jinde neuvedené Podlaží: 1.NP Výška: 2,60 m Zastavěná plocha: 7,40 4,30 = 31,82 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.NP 2,60 7,40 4,30 = 82,73 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy betonové základové pásy 8,00 % Standardní 2. Obvodové stěny zděné tloušťky 15 cm 31,30 % Standardní 3. Stropy 21,80 % Nevyskytuje se 4. Krov 0,00 % Neuvažuje se 5. Krytina osinkocementové vlnité desky 11,20 % Standardní 6. Klempířské práce žlaby a svody z pozinkovaného plechu 1,60 % Standardní 7. Úprava povrchů 6,30 % Nevyskytuje se 8. Schodiště 0,00 % Neuvažuje se 9. Dveře dřevěné 3,80 % Standardní 10. Okna dřevěná zdvojená 1,30 % Standardní 11. Podlahy dlažba z cihel 9,70 % Standardní 12. Elektroinstalace 5,00 % Nevyskytuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 3. Stropy 0,54 1,852 21,80 % 0, Úprava povrchů 0,54 1,852 6,30 % 0, Elektroinstalace 0,54 1,852 5,00 % 0,0500 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,6690 Koeficient K 4 je menší než 0,8. Jeho hodnota bude omezena na tuto hranici. Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : 0,8000 Ocenění: Základní jednotková cena 1 055, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8000 Polohový koeficient K 5 : 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1130 Koeficient prodejnosti K p : 0,9760 Základní jednotková cena upravená: = 1 740,57 Kč/m 3 Základní cena upravená: 82,73 m ,57 Kč/m 3 = ,36 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 30 roků

11 11 Předpokládaná další životnost: 30 roků Opotřebení: / ( ) = 50,000 % Odpočet opotřebení: ,36 Kč 50,000 % ,68 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,68 Kč Kůlna zjištěná cena: ,68 Kč a.1.4) Trvalé porosty Ovocné dřeviny, vinná réva a okrasné rostliny zjednodušeným způsobem 42 Plocha Název Parc. č. Koef. Jedn. cena poz. Celková cena 659 m 2 Zahrada 806/1 0, ,1397 Kč 4 375,15 Kč 613 m 2 Zahrada 806/3 0, ,1397 Kč 4 069,76 Kč 570 m 2 Zahrada 806/4 0, ,1397 Kč 3 784,28 Kč Trvalé porosty zjednodušeným způsobem 42 celkem: = ,19 Kč Trvalé porosty zjištěná cena: ,19 Kč Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Rodinný dům č.p. 234 v k.ú. Uherský Ostroh s příslušenstvím ,19 Kč 2) Garáž ,91 Kč 3) Kůlna ,36 Kč 4) Trvalé porosty ,19 Kč Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: ,65 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Rodinný dům č.p. 234 v k.ú. Uherský Ostroh s příslušenstvím ,19 Kč 2) Garáž ,91 Kč 3) Kůlna ,68 Kč 4) Trvalé porosty ,19 Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,97 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč b) Pozemky b.1) Vyhláška 364/2010 Sb. b.1.1) Pozemky, parc.č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v k.ú. Uherský Ostroh 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 60,92 Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + ( ) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde je počet obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska + 80 % 1,800

12 12 účelu užití stavby Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,169 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 0,976 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ]základní upravená Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,92 255, ,71 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby + 80 % 1,800 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,169 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 0,976 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ]základní upravená Cena [Kč] Zahrada 806/ ,92 102, ,06 Zahrada 806/ ,92 102, ,64 Zahrada 806/ ,92 102, ,63 Součet: ,33 Součet cen všech typů pozemků: = ,04 Kč Pozemky, parc.č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v k.ú. Uherský Ostroh zjištěná cena: ,04 Kč c) Ocenění porovnávací metodou Porovnávací cena nemovitosti jako celku se obecně zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji nebo koupěmi v daném místě a čase. Pro účely porovnání, pokud informace o realizovaných prodejích chybí, nebo jsou nedostupné, je možné využit také porovnání s cenami obdobných nemovitostí v dané, nebo srovnatelné lokalitě, získanými z inzerce a nabídek realitních kanceláří. V principu se jedná o vyhodnocení trhu s nemovitostmi srovnatelnými svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná porovnávací cena se zohledněním situace na trhu pro srovnatelné nemovitosti ke dni ocenění. Pro srovnání jsou použity nemovitosti srovnatelného charakteru, nemovitosti přibližně srovnatelného stavu, v dané nebo srovnatelné lokalitě, nabízené na trhu s nemovitosti ve 3. čtvrtletí roku Rozdíly v poloze, technickém stavu, vybavení a v rozsahu a stavu příslušenství, tj. venkovních úprav včetně dostupnosti inženýrských sítí a rozsahu společně užívaných pozemků jsou zohledněny v

13 13 porovnávací tabulce. Vzhledem ke skutečnosti, že u porovnávacích nemovitostí je známa pouze nabídková cena a lze předpokládat, že skutečná cena dosažená při prodeji bude vzhledem k situaci na trhu s nemovitostmi i výrazně nižší, je tato nabídková ceny upravena, objektivizována, na pramen ceny koeficientem K pramen. Srovnávací nemovitosti : Nemovitost č.1) Prodej, dům rodinný, 300 m 2 Cena: ,- Kč Poznámka k ceně: Cena včetně provize RK Adresa: Uherský Ostroh Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: N04492 Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Typ domu: Patrový Plocha zastavěná: 194 m 2 Plocha užitná: 300 m 2 Plocha podlahová: 300 m 2 Plocha pozemku: m 2 Popis: Prodej RD 7+1 Uh.Ostroh Prostorný rodinný dům ve velmi dobrém technickém stavu. V 1.NP domu se nachází 3 pokoje, kuchyně spojená s obývacím pokojem a vstupem na terasu, koupelna a samostatné wc, v 2.NP se nacházejí 3 pokoje (z jednoho vstup na balkon), vstup na půdu, koupelna a samostatné wc. V suterénu domu se nachází prádelna, kotelna, 2 x sklep, garáž. V zahradě je další samostatně stojící garáž pro 2 auta, další nekryté parkování u domu. Dům je postaven z pevného materiálu, udržovaný, vhodný k okamžitému bydlení. Za domem se nachází pěkná zahrada o výměře 2103 m2. Celková plocha pozemku 2297 m2. Na zahradě jsou ovocné a okrasné stromy. Kontaktovat AGENTURA ZVONEK Josefa Stancla 151, Uherské Hradiště Nemovitost č.2) Prodej, dům rodinný, 240 m 2 Cena: ,- Kč včetně provize Adresa: Úvoz, Kunovice Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Umístění objektu: Centrum obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního Podlaží umístění: Přízemí Plocha zastavěná: 120 m 2 Plocha užitná: 240 m 2 Plocha podlahová: 240 m 2

14 14 Plocha pozemku: 680 m 2 Popis: Prodej rodinného domu 6+2 v Kunovicích o celk. ploše...dům se nachází v centru obce, cca 50m od hlavní cesty. 1.patro je zrekonstruované, ihned k nastěhování. Je zde nová koupelna, WC, plast. okna i dlažba na chodbě. 2. patro je potřeba zrekonstruovat. Je zde možnost vybudování podkroví. Výtapění na plyn i tuhá paliva.je zde velká zahrada se dvěmi vjezdy. Dům je celý podsklepený. Kontaktovat M&M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Nemovitost č.3) Prodej, dům rodinný, 262 m 2 Cena: ,- Kč Adresa: Veselí nad Moravou Datum vložení: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Typ domu: Patrový Plocha užitná: 262 m 2 Plocha pozemku: 397 m 2 Garáž: Ano Doprava: Silnice, Autobus Komunikace: Asfaltová Popis: Kprodeji dvougenerační rodinný dům 8+2 v klidné části města Veselí nad Moravou. Dům je podsklepený a prošel celkovou vnitřní rekonstrukcí. Parkování pro dvě osobní auta v domě, za domem zahrada s vlastní studnou a příjemným posezením. Veškeré vybavení v ceně domu. Kontaktovat TOP REALITY HODONÍN, s.r.o. Pánovská 4269, Hodonín Nemovitost č.4) Prodej, dům rodinný, 300 m 2 Cena: ,- Kč včetně provize Poznámka k ceně: cena vč. provize RK a právních služeb Adresa: Veselí nad Moravou Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: 1001 Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Umístění objektu: Centrum obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 230 m 2 Plocha užitná: 300 m 2 Plocha podlahová: 300 m 2

15 15 Plocha pozemku: 630 m 2 Balkón: 4 m 2 Terasa: 12 m 2 Sklep: Ano Parkovací stání: 3x Garáž: 2x Voda: Místní zdroj Topení: Ústřední plynové, Ústřední tuhá paliva Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon, Internet, Satelit, Kabelová televize Elektřina: 230V, 400V Doprava: Vlak, Silnice, Autobus Popis: Prodej RD v centru města Veselí n.m. Prodej dvoupodlažního rodinného domu 6+2 v klidné části centra města Veselí nad Moravou. Celková plocha pozemku je 630 m 2, zastavěná plocha cca 230 m 2. Dům je z 1/2 podsklepen, zateplen, má plastová okna, napojen na veškeré IS, na zahradě je studna. V 1. podlaží se nachází koupelna, WC, kuchyně a 2 pokoje. Ve 2. podlaží koupelna, WC, kuchyně, 4 pokoje + terasa s výhledem do zahrady a balkon do ulice. Teplo a teplou vodu zajišťují kotle na plyn a na tuhá paliva. Dům má dvě garáže, z nichž jedna s montážní jámou, dále jsou za domem 2 budovy vhodné pro podnikání s kanceláří, dílnou a skladovacími prostory. V zadní části parcely je skleník a zahrada. Kontaktovat Realitní kancelář PARK realit Mariánské náměstí 78, Uherské Hradiště Seznam porovnávaných objektů: Nemovitost č.1) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 300,00 m 2 K místa : 1,00 K stav : 1,10 K vybav. : 1,10 K přísluš. : 1,10 K pozemky : 1,00 K pramen : 1,15 Jednotková cena (JC): 7 730,92 Kč Váha (V): 1,0 Nemovitost č.2) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 240,00 m 2 K místa : 1,05 K stav : 0,95 K vybav. : 0,90 K přísluš. : 1,00 K pozemky : 0,70 K pramen : 1,15

16 16 Jednotková cena (JC): ,52 Kč Váha (V): 1,0 Nemovitost č.3) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 262,00 m 2 K místa : 1,05 K stav : 1,15 K vybav. : 1,10 K přísluš. : 1,00 K pozemky : 0,70 K pramen : 1,15 Jednotková cena (JC): ,62 Kč Váha (V): 1,0 Nemovitost č.4) Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 300,00 m 2 K místa : 1,05 K stav : 1,10 K vybav. : 1,00 K přísluš. : 1,00 K pozemky : 0,70 K pramen : 1,15 Jednotková cena (JC): ,60 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC / M) / (K místa K stav K vybav. K přísluš. K pozemky K pramen ) Minimální jednotková cena za m 2 : Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : 7 730,92 Kč ,17 Kč ,52 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : , Kč Množství: 210,00 m 2 Porovnávací hodnota: = , Kč

17 17 C. Rekapitulace Ceny podle cenového předpisu Cena objektů Cena pozemků Celková cena podle cenového předpisu Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč , Kč , Kč , Kč Na základě provedeného vyhodnocení trhu s obdobnými nemovitostmi je jako obvyklá cena nemovitosti, to je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním styku, uvažována cena zjištěná porovnávací metodou po zaokrouhlení. Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce , Kč Cena slovy: dvamilionyšestsetdevadesátpěttisíc Kč Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených Ke dni ocenění váznou na nemovitosti tato omezení vlastnického práva : Uherský Ostroh Stavba č.p. 234 Parcela č. St.389 Parcela č. 806/1 Parcela č. 806/3 Parcela č. 806/4 Pavlína Schmidtová Hlavní 750 Vnorovy Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ,- Kč s příslušenstvím pro Hypoteční banka a.s., Radlická 333/150, Praha. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne Právní účinky ke dni Nařízení exekuce. Usnesení Okresního soudu v Hodoníně o nařízení exekuce č. 1 Nc-2333/ Pavlína Schmidtová Hlavní 750 Vnorovy Pavlína Schmidtová Hlavní 750 Vnorovy Pavlína Schmidtová Hlavní Vnorovy Uherský Ostroh Stavba č.p. 234 Parcela č. St.389 Parcela č. 806/1 Parcela č. 806/3 Parcela č. 806/4 Pavlína Schmidtová Hlavní 750 Vnorovy Nařízení exekuce. Usnesení Okresního soudu v Hodoníně o nařízení exekuce č. 44 EXE-272/ Nařízení exekuce. Usnesení Okresního soudu v Hodoníně o nařízení exekuce č. 47 EXE-900/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Ostrava, JUDr.Milan Vlha, 102 EX-00126/ , ze dne (podle usnesení 47 EXE-900/ ). Nařízení exekuce. Usnesení Okresního soudu v Hodoníně o nařízení exekuce č. 43 EXE-542/

18 18 Pavlína Schmidtová Hlavní 750 Vnorovy Pavlína Schmidtová Hlavní Vnorovy Uherský Ostroh Stavba č.p. 234 Parcela č. St.389 Parcela č. 806/1 Parcela č. 806/3 Parcela č. 806/4 Pavlína Schmidtová Hlavní Vnorovy Uherský Ostroh Stavba č.p. 234 Parcela č. St.389 Parcela č. 806/1 Parcela č. 806/3 Parcela č. 806/4 Nařízení exekuce. Usnesení Okresního soudu v Hodoníně o nařízení exekuce č. 41 EXE-842/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Hodonín, Mgr. Kamil Brančík, 007 EX-2204/ ze dne (podle usnesení 41 EXE-842/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal, 081 EX-16195/2010-HeD ze dne (podle usnesení 43 EXE-542/ ). Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou Po prodeji v dražbě nebude na oceňované nemovitosti váznout žádná právní vada. Ostrava, Ing. Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice

19 19 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , Spr. 1960/91 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2011/331 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 302/11 podle připojené likvidace.

20 20 E. Seznam příloh Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 5, sp.zn. 102 EX 00126/ ze dne Výpis z katastru nemovitostí, LV č pro katastrální území Uherský Ostroh, vedený Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherské Hradiště. Kopie katastrální mapy. Fotodokumentace.

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

Znalecký posudek č. 2012/346

Znalecký posudek č. 2012/346 Znalecký posudek č. 2012/346 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 1416/8, v budově č.p. 1416,1417,1418, na parcele č. st.2573/1, v katastrálním území, obec, okres Zlín, kraj Zlínský, včetně podílu ke společným

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

Znalecký posudek č. 2012/110

Znalecký posudek č. 2012/110 Znalecký posudek č. 2012/110 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 2410/10 v bytovém domě č.p. 2410 na parcele č. 620/17 v katastrálním území Karviná - město, obec Karviná, okres Karviná, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 2012/221

Znalecký posudek č. 2012/221 Znalecký posudek č. 2012/221 o ceně nemovitosti: Pozemek, parc.č. 358/42 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

Znalecký posudek č. 2013/411

Znalecký posudek č. 2013/411 Znalecký posudek č. 2013/411 o ceně nemovitostí: Rodinný dům číslo popisné 205 na parcele č. st. 233 s příslušenstvím a pozemkem, parcelou č. st. 233, v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava, v

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

Znalecký posudek č. 2011/154

Znalecký posudek č. 2011/154 Znalecký posudek č. 2011/154 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 796 v katastrálním území Staříč, obec Staříč, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Frýdek

Více

Znalecký posudek č. 2333-159/2014

Znalecký posudek č. 2333-159/2014 Znalecký posudek č. 2333-159/2014 O ceně nemovitosti - rodinný domek č.p.148 včetně příslušenství a pozemků č.st. 147/17 a č.147/9 obec Poběžovice, katastrální území Poběžovice u Domažlic, okres Domažlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13744-184/13 o ceně rodinného domu č.p.498 na parc.č.st.819, katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno, včetně pozemků parc.č.st.819 a 172/16, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940-11/2012...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad, Paní Mgr. Marcela Petrošová

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Znalecký posudek č. 13/03/69 O ceně nemovitosti - objektu č.p. 29 - zem. used, příslušející k části obce Rozseč, na pozemku p.č. St. 13, včetně pozemku p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1453-0186/2013 o ceně rodinného domu č.p.544 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.966 v k.ú. Chabařovice, obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem.LV č.52. Objednatel

Více

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST:

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: 1 Znalecký posudek číslo 036/05/10 VH C OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 1673 Adresa nemovitosti: kraj: Ústecký, obec: Ústí nad Labem, Fibichova 1673, 400 01 Exekuce Čj. : 025 Ex 1032/05-44

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/12 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 143 na p. č. st. 427 a pozemku p.č. st. 427, p.č. 130/2, p.č. 132/3 s příslušenstvím, LV číslo 164, katastrální území Stěžery,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A O ceně rodinného domu č.p.227 s pozemkem parc.č. 1582 v k.ú.jesenice u Rakovníka, obec Jesenice, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s Mírové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

Znalecký posudek č. 4518/15

Znalecký posudek č. 4518/15 Znalecký posudek č. 4518/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 298 Žíželice, příslušenství a pozemky parc.č. st.52/2 a 56/1 kú. Žíželice nad Cidlinou obec Žíželice kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

Znalecký posudek č. 13/04/96

Znalecký posudek č. 13/04/96 Znalecký posudek č. 13/04/96 O ceně nemovitosti - objektu č.e. 792 - rod. rekr, příslušející k části obce Kníničky, na pozemcích p.č. 1551/1 a p.č. 1551/2, vše v k.ú. Kníničky, obec Brno, okres Brno-město.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

Znalecký posudek č. 2012/315

Znalecký posudek č. 2012/315 Znalecký posudek č. 2012/315 o ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 2322/1, v katastrálním území Krásné Pole, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3374-197/2013 O ceně bytové jednotky č.961/5 v Hulíně, Zahradní č.p.961, včetně příslušenství a podílu o velikosti 730/7070 na společných částech domu a pozemcích, p.č.664, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 519-33/15

Znalecký posudek č. 519-33/15 O obvyklé (tržní) ceně domu č.p. 430 na pozemku parc. č. 512 a pozemků parc. č. 513 a 1436/14 včetně příslušenství vše zapsáno na listu vlastnictví č. 891 v obci Jeseník, katastrální území Bukovice u Jeseníka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13716-156/13 o ceně rodinného domu č.p.371 na parc.č.538, katastrální území Louky nad Olší, obec a okres Karviná, včetně pozemků parc.č.538 a 539, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

Znalecký posudek č. 2567/23/2012

Znalecký posudek č. 2567/23/2012 Znalecký posudek č. 2567/23/2012 O ceně rodinného domku č.p.73 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.73 a 64/38 v k.ú.dřínov, obec Dřínov, okres Mělník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek č. 15/08/155

Znalecký posudek č. 15/08/155 Znalecký posudek č. 15/08/155 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 305/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 6 - rod. dům, pozemků p.č. 304 - ostatní plocha a p.č. 305/1 - zahrada,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š O ceně bytové jednotky č. 361/1, parc.č. St.3460, Zahradní ul.č.p.361 v k.ú a obci Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Povinní Chudý Jozef

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 643/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 643/08 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12134-424/09 o ceně rodinného domu č.p.376 na parc.č.st.603, katastrální území a obec Abertamy, okres Karlovy Vary, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.11) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

Znalecký posudek č. 859/12

Znalecký posudek č. 859/12 Znalecký posudek č. 859/12 O ceně nemovitostí - zjištění ceny obvyklé - rodinného domu č. p. 24 včetně příslušenství, budovy (zemědělské stavby) a pozemků parc. č. 14/3 - zastavěná plocha, parc. č. 14/4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.1 v ul. Čenkovská č.p. 266 s podílem na společných prostorech a na pozemcích č.par. 617 a 618 zastavěná plocha a nádvoří v obci Jince,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3865/12

Znalecký posudek č. 3865/12 Znalecký posudek č. 3865/12 O ceně nemovitosti: Byt č.144/3 v čp.144 Seletice s podílem 9911/39519 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 9911/39519 na pozemcích parc.č. st.212 a 194/2

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více