Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor"

Transkript

1 Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce, najdete v souborech HTML/PDF na dodaném CD. Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace".

2

3 OBSAH Jak číst tyto příručky...6 Symboly v těchto příručkách... 6 Informace ke konkrétnímu modelu... 7 Názvy hlavních funkcí Snadné hledání Vyhledávání podle činnosti, která má být prováděna... 9 Snižování nákladů...9 Použití naskenovaných souborů na počítači Registrace cílů Efektivnější práce se zařízením...12 Co lze dělat s tímto zařízením...13 Vlastní nastavení [Výchozí] obrazovky...13 Kopírování pomocí různých funkcí...14 Tisk dat pomocí různých funkcí...15 Použití uloženého dokumentu...15 Odesílání a přijímání faxů bez použití papíru Odesílání a přijímání faxů pomocí Internetu Odesílání a přijímání faxů bez instalace faxové jednotky...19 Použití faxu a skeneru v síťovém prostředí...20 Vložení textové informace v naskenovaných souborech Předcházení únikům informací (funkce zabezpečení)...21 Centrální řízení podmínek a distribuce skenování Sledování a nastavení zařízení prostřednictvím počítače...22 Zabránění neoprávněnému kopírování Začínáme Průvodce názvy a funkcemi součástí Průvodce součástmi Průvodce součástmi (především Evropa a Asie)...25 (především Severní Amerika)...28 Průvodce funkcemi jednotlivých příslušenství zařízení...32 Průvodce funkcemi jednotlivých externích příslušenství zařízení Průvodce názvy a funkcemi ovládacího panelu zařízení (při použití standardního ovládacího panelu)

4 Průvodce po názvech a funkcích ovládacího panelu přístroje (Při použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel)) Změna jazyka displeje...41 Změna jazyka na displeji (při použití inteligentního ovládacího panelu)...41 Jak používat [Výchozí obrazovku] (při použití standardního ovládacího panelu) Přidávání ikon na [Výchozí obrazovku] (za použití standardního ovládacího panelu)...43 Jak používat [Výchozí] obrazovku (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel) Přidávání ikon na [Výchozí] obrazovku (za použití Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel)) Registrace často používaných funkcí...53 Registrace funkcí do programu...53 Zapínání/vypínání napájení...60 Zapínání hlavního spínače...60 Vypínání hlavního vypínače...60 Přihlášení k zařízení Když je zobrazen displej Ověření Ověření uživatelského kódu Používání ovládacího panelu...62 Přihlášení se pomocí ovládacího panelu...62 Přihlášení pomocí ovládacího panelu (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel)) Odhlášení pomocí ovládacího panelu (při použití standardního ovládacího panelu) Odhlášení pomocí ovládacího panelu (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel))...64 Vkládání originálů...66 Umístění originálů na expoziční sklo (zejména Evropa a Asie) Umístění originálů na expoziční sklo (zejména Severní Amerika) Vkládání originálů do automatického podavače dokumentů Kopírování Základní postup...69 Automatické zmenšení/zvětšení Duplexní kopírování...73 Zadání orientace originálu a kopie...75 Kombinované kopírování

5 Jednostranná kombinace Dvoustranná kombinace Kopírování na uživatelský formát papíru ze zásobníku 1 nebo bočního zásobníku Kopírování na obálky Třídění Změna počtu sad Ukládání dat na dokumentovém serveru Faxování Základní postup vysílání (vysílání z paměti) Odesílání originálů za použití expozičního skla (vysílání z paměti)...93 Zadání příjemce faxu Vymazání faxového příjemce...95 Vysílání v průběhu kontroly připojení k příjemci (Okamžité vysílání)...97 Odesílání originálů pomocí expozičního skla (Okamžité vysílání)...98 Zrušení vysílání Zrušení vysílání před naskenováním originálu Zrušení přenosu během skenování originálu Zrušení přenosu po naskenování originálu Uložení dokumentu Odeslání uložených dokumentů Ruční vytištění žurnálu Tisk Rychlá instalace Zobrazení vlastností ovladače tiskárny Standardní tisk Používání ovladače tiskárny PCL Tisk na obě strany listu Při používání tiskového ovladače PCL Typy oboustranného tisku Kombinace více stránek na jednu stranu Při používání ovladače tiskárny PCL Typy kombinovaného tisku Tisk na obálky

6 Konfigurace nastavení obálky pomocí ovládacího panelu Tisk obálek pomocí tiskového ovladače Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Ukládání dokumentů na dokumentový server Správa dokumentů uložených na dokumentovém serveru Skenování Základní postup při skenování do složky Vytvoření sdílené složky na počítači se systémem Windows/Potvrzení informací o počítači Registrace složky SMB Odstranění zaregistrované složky SMB Ruční zadání cesty k cíli Základní postup odesílání naskenovaných souborů em Registrace cíle u Odstranění cíle u Ruční zadání ové adresy Základní postup ukládání naskenovaných souborů Kontrola uloženého souboru vybraného ze seznamu Zadání typu souboru Zadání nastavení skenování Dokumentový server Ukládání dat Tisk uložených dokumentů Web Image Monitor Zobrazení hlavní stránky Doplňování papíru a toneru Doplňování papíru Bezpečnostní opatření při vkládání papíru Vkládání papíru do zásobníků Vkládání papíru do bočního zásobníku Tisk z bočního zásobníku pomocí funkce tiskárny Vkládání papíru do velkokapacitního zásobníku (LCT) Vkládání papíru s pevnou orientací nebo oboustranného papíru Doporučený papír

7 Doporučené formáty a typy papíru Doplňování toneru Odesílání faxů nebo naskenovaných dokumentů, když dojde toner Likvidace spotřebovaného toneru Odstraňování problémů Když se zobrazí stavová ikona Když kontrolka indikátoru tlačítka [Zkontrolovat stav] svítí nebo bliká Když zařízení začne pípat Postup při problémech se zařízením Když nemůže být provedeno více funkcí současně Zprávy zobrazené během používání funkce kopírování/dokumentového serveru Zprávy zobrazené při používání funkce faxu Když se vyskytl problém se zadáním nastavení sítě Když nelze použít funkci vzdáleného faxu Zprávy zobrazované při používání funkce tiskárny Zprávy zobrazované na ovládacím panelu při používání funkce tiskárny Zprávy vytištěné na protokolech chyb nebo zprávy zobrazené při použití tiskárny Zprávy zobrazené při používání funkce skeneru Zprávy zobrazované na ovládacím panelu při používání funkce skeneru Zprávy zobrazené na klientském počítači Když se zobrazí jiná zpráva Když se vyskytl problém se skenováním nebo ukládáním originálů Pokud domovskou obrazovku nelze upravovat (za použití standardního ovládacího panelu) Když je aktualizován adresář Když data nemohou být odeslána z důvodu problému s cílem (příjemcem) Když zařízení nemůže být provozováno kvůli problému s uživatelským certifikátem Když se objeví problémy při přihlašování Když uživatel nemá oprávnění k provedení operace Když nelze použít server LDAP REJSTŘÍK

8 Jak číst tyto příručky Symboly v těchto příručkách V této příručce se používají následující symboly: Označuje body, na které je třeba při používání zařízení dávat pozor. Dále označuje vysvětlení pravděpodobných příčin chybného podávání papíru, poškození originálů nebo ztráty dat. Tato vysvětlení si určitě přečtěte. Označuje další vysvětlení funkcí zařízení a pokyny k vyřešení chyb uživatele. Tento symbol je umístěn na konci jednotlivých částí. Vyznačuje, kde můžete nalézt další související informace. [ ] Označuje názvy tlačítek na displeji nebo na ovládacím panelu zařízení. (především v Evropě a Asii), (především v Evropě) nebo (především v Asii) (především v Severní Americe) Rozdílné funkce modelů pro Region A a Region B označují dva symboly. Přečtěte si informace označené symbolem, který odpovídá regionu modelu, který používáte. Podrobnosti ohledně toho, které symboly odpovídají vašemu modelu zařízení, viz Str. 7 "Informace ke konkrétnímu modelu". 6

9 Informace ke konkrétnímu modelu V této části je popsáno, jak identifikovat region, do kterého váš model patří. Na zadní straně zařízení je štítek, který se nachází v místě zobrazeném níže. Tento štítek obsahuje údaje, které identifikují region, do kterého vaše zařízení patří. Přečtěte si údaje na štítku. CXV008 Následující informace jsou specifické pro daný region. Přečtěte si informace pod symbolem, který odpovídá regionu vašeho zařízení. (především Evropa a Asie) Pokud štítek obsahuje následující, je vaše zařízení model pro region A: CODE XXXX -20, -27, -29, -66, -67, V (zejména Severní Amerika) Pokud štítek obsahuje následující informace, je vaše zařízení model pro region B: KÓD XXXX V Rozměry v této příručce jsou uvedeny ve dvou měrných soustavách: metrické a palcové. Pokud máte model pro Region A, platí pro vás metrické jednotky. Pokud máte model pro Region B, platí pro vás palcové jednotky. Pokud je vaše zařízení model pro region A a na štítku je vytištěno "CODE XXXX -20, -27, -66, -67", viz také " (převážně Evropa)". Pokud je vaše zařízení model pro region A a na štítku je vytištěno "CODE XXXX -29, -69", viz také " (převážně Asie)". 7

10 Názvy hlavních funkcí V této příručce se hlavní doplňky zařízení označují následovně: Automatický podavač dokumentů ADF Velkokapacitní zásobník LCT 8

11 1. Snadné hledání Popis je možné vyhledat podle činnosti, která má být prováděna. Vyhledávání podle činnosti, která má být prováděna Postup je možné vyhledat podle činnosti, která má být prováděna. Snižování nákladů BRL059S Tisk vícestránkových dokumentů na obě strany listů (Oboustranná kopie) Viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Tisk vícestránkových dokumentů a přijatých faxů na jeden list (Kombinace (kopírka/fax)) Viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Viz příručka Fax. Tisk přijatých faxů na obě strany listů (oboustranný tisk) Viz příručka Fax. Převod přijatých faxů do elektronických formátů (faxování bez papíru) Viz příručka Fax. Odesílání souborů z počítače bez vytištění (LAN-Fax) Viz příručka Fax. 9

12 1. Snadné hledání Kontrola množství uspořeného papíru ([Informační] obrazovka) Viz příručka Getting Started (Začínáme). Snížení spotřeby elektrické energie Viz příručka Getting Started (Začínáme). Viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/systémová nastavení). Použití naskenovaných souborů na počítači BQX138S Odesílání naskenovaných souborů Viz příručka Scan (Skenování). Odeslání adresy URL složky, v níž jsou uloženy naskenované soubory Viz příručka Scan (Skenování). Ukládání naskenovaných souborů do sdílené složky Viz příručka Scan (Skenování). Ukládání naskenovaných souborů na médium Viz příručka Scan (Skenování). Vložení textové informace do skenovaných souborů Viz příručka Scan (Skenování). Převod přenesených faxů do elektronických formátů a odeslání do počítače Viz příručka Fax. 10

13 Vyhledávání podle činnosti, která má být prováděna Správa a používání dokumentů převedených do elektronických formátů (dokumentový server) Viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Registrace cílů BRL060S Použití ovládacího panelu k registraci cílů do Adresáře Viz příručka Fax. Viz příručka Scan (Skenování). Použití aplikace Web Image Monitor k registraci cílů z počítače Viz příručka Fax. Stažení cílů zaregistrovaných v zařízení do seznamu cílů ovladače LAN-fax Viz příručka Fax. 11

14 1. Snadné hledání Efektivnější práce se zařízením BQX139S Registrace a použití často používaných nastavení (Program) Viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). Registrace často používaných nastavení jako počátečních nastavení (Naprog.jako výchozí (kopírka/dokumentový server/fax/skener)) Viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). Registrace často používaných nastavení do ovladače tiskárny Viz příručka Print (Tisk). Změna počátečních nastavení ovladače tiskárny na často používaná nastavení tiskárny Viz příručka Print (Tisk). Přidávání zástupců pro často používané programy nebo webové stránky Viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). Viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). Změna pořadí ikon funkcí a zástupců Viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). Viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). 12

15 Co lze dělat s tímto zařízením Co lze dělat s tímto zařízením Tato část popisuje funkce a vlastnosti tohoto zařízení. Vlastní nastavení [Výchozí] obrazovky Na [Výchozí obrazovce] se zobrazují ikony jednotlivých funkcí. CS CUM001 Na [Výchozí] obrazovku můžete přidávat zástupce často používaných programů nebo webových stránek. Tyto programy nebo webové stránky si můžete snadno vyvolat kliknutím na ikony. Můžete si zobrazit pouze ikony funkcí a zástupců, které používáte. Můžete měnit pořadí ikon funkcí a zástupců. Podrobné informace o funkcích na [Výchozí obrazovce] viz příručka Getting Started (Začínáme. Podrobnosti o tom, jak přizpůsobit [Výchozí] obrazovku, viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). 13

16 1. Snadné hledání Kopírování pomocí různých funkcí CJQ601 Na kopie lze tisknout razítka. Razítka mohou obsahovat čísla na pozadí, naskenované obrázky, data, čísla stránek a texty. viz příručka Copy/Document Server (Kopírování/dokumentový server). Kopírovaný obraz lze zmenšit nebo zvětšit. Funkce Aut. zmenšení/zvětšení umožňuje zařízení automaticky zjistit rozměry originálu. Kromě toho umožňuje vybrat vhodný reprodukční poměr na základě vámi určených rozměrů papíru. Pokud se orientace originálu liší od orientace papíru, na který kopírujete, zařízení originál otočí o 90 stupňů tak, aby odpovídal orientaci kopírovacího papíru. viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/dokumentový server). Kopírka umožňuje funkce jako Duplex, Kombinace, Brožura a Časopis a umožňuje šetřit papír kopírováním několika stránek na jeden list. Podrobnosti o oboustranném režimu viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/ Dokumentový server). Podrobnosti o kopírování pomocí funkce kombinace viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Podrobnosti o kopírování pomocí funkce kombinace viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Kopírovat lze na různé druhy papíru včetně obálek a průhledných fólií. viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Finišer umožňuje kopie třídit, sešívat a děrovat. viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). 14

17 Co lze dělat s tímto zařízením Tisk dat pomocí různých funkcí CJQ614 Toto zařízení podporuje síťová i místní připojení. Soubory PDF lze odesílat k tisku přímo do zařízení, aniž by bylo třeba otevírat PDF aplikace. viz příručka Print (Tisk). Tiskové úlohy uložené na pevném disku zařízení, které byly dříve odeslány z počítačů pomocí ovladače tiskárny, lze vytisknout nebo smazat. Volit lze následující typy tiskových úloh: Zkušební tisk, Důvěrný tisk, Pozdržený tisk a Uložený tisk. viz příručka Print (Tisk). Finišer umožňuje výtisky třídit, sešívat a děrovat. Podrobnosti o sešívání viz příručka Print (Tisk). Podrobnosti o děrování viz příručka Print (Tisk). Můžete tisknout soubory uložené na přenosném paměťovém zařízení a definovat podmínky tisku, např. kvalitu a formát tisku. viz příručka Print (Tisk). Použití uloženého dokumentu Soubory naskenované v režimu kopírky, faxu, tiskárny nebo skeneru lze uložit na pevný disk zařízení. Pomocí aplikace Web Image Monitor lze použít počítač k vyhledání, zobrazení, tisku, smazání a odeslání uložených souborů prostřednictvím sítě. Systém umožňuje také změnit nastavení tisku a tisknout několik dokumentů (Dokumentový server). 15

18 1. Snadné hledání CJQ603 Do počítače lze načítat také uložené dokumenty naskenované v režimu skeneru. Pomocí konvertoru formátu souborů lze do počítače stahovat dokumenty uložené v režimu kopírka, dokumentový server nebo tisk. Podrobnosti o tom, jak používat Dokumentový server, viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Podrobnosti o volbě Dokumentový server v režimu kopírky, viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Podrobnosti o Dokumentovém serveru v režimu tiskárny viz příručka Print (Tisk). Podrobnosti o Dokumentovém serveru v režimu faxu viz příručka Fax. Podrobnosti o Dokumentovém serveru v režimu skenování viz příručka Scan (Skenování). Odesílání a přijímání faxů bez použití papíru Příjem Přijaté faxové dokumenty lze ukládat v elektronickém formátu na pevný disk zařízení, aniž by bylo nutné je tisknout. 16

19 Co lze dělat s tímto zařízením CJQ604 Aplikaci Web Image Monitor lze použít ke kontrole, tisku, odstranění, načtení nebo stažení dokumentů pomocí počítače (ukládání přijatých dokumentů) Vysílání Viz příručka Fax. Můžete odeslat fax ze svého počítače prostřednictvím sítě (Ethernet nebo bezdrátová LAN) do tohoto zařízení, které pak fax odešle prostřednictvím telefonních linek (LAN-fax). CJQ605 K odeslání faxu proveďte tisk z aplikace Windows, se kterou pracujete, vyberte jako tiskárnu LAN-fax a poté určete cíl. Můžete také zkontrolovat odesílaná data obrazu. 17

20 1. Snadné hledání Podrobnosti o nastavení zařízení viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/ Systémová nastavení). Podrobnosti o používání této funkce viz příručka Fax. Odesílání a přijímání faxů pomocí Internetu xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx CJQ606 Odesílání a přijímání em IP-fax Toto zařízení převádí naskenované obrazy dokumentu do formátu elektronické pošty a tato e- mailová data se odesílají a přijímají přes internet. Chcete-li odeslat dokument, namísto vytáčení cílového telefonního čísla zadejte ovou adresu (Internet-fax a vysílání em). viz příručka Fax. Toto zařízení může přijímat ové zprávy prostřednictvím funkce Internet-fax nebo z počítačů (příjem pomocí funkce Internet-fax a tisk z u). viz příručka Fax. Zařízení a počítače kompatibilní s funkcí Internet-fax, které mají ové adresy, mohou přijímat ové zprávy prostřednictvím funkce Internet-fax. Funkce IP-fax zasílá nebo přijímá dokumenty mezi dvěma faxy přímo prostřednictvím sítě TCP/IP. K odeslání dokumentu uveďte namísto čísla faxu IP adresu nebo název hostitele (vysílání IPfax). viz příručka Fax. 18

21 Co lze dělat s tímto zařízením Toto zařízení může přijímat dokumenty odeslané prostřednictvím IP-faxu (příjem IP-fax). viz příručka Fax. Pomocí brány VoIP může toto zařízení odesílat zprávy faxům G3 připojeným k veřejné telefonní síti (PSTN). Podrobnosti o nastavení zařízení viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/ Systémová nastavení). Odesílání a přijímání faxů bez instalace faxové jednotky Faxy můžete odesílat a přijímat po síti pomocí faxových funkcí jiného zařízení (Vzdálený fax). CJQ612 Chcete-li používat funkci vzdáleného faxu, nainstalujte jednotku pro připojení faxu na hlavním zařízení i na vedlejší zařízení. Postup odesílání faxů je stejný jako u zařízení s faxovým modulem. Po dokončení úlohy se potvrzení výsledků zobrazí v historii odesílání a vytiskne se v hlášeních. Můžete předávat dokumenty přijaté z hlavního zařízení pomocí funkce faxu na vedlejším zařízení. Podrobnosti viz příručka Fax. 19

22 1. Snadné hledání Použití faxu a skeneru v síťovém prostředí CJQ607 Naskenované soubory lze odeslat do zadaného cíle pomocí u (odesílání naskenovaných souborů em). viz příručka Fax. Viz příručka Scan (Skenování). Naskenované soubory lze odesílat přímo do složek (Odesílání naskenovaných souborů funkcí Skenování do složky). Viz příručka Fax. Viz příručka Scan (Skenování). Zařízení je možné používat jako doručovací skener pro doručovací software ScanRouter *1 (Síťový doručovací skener). Naskenované soubory lze uložit do doručovacího serveru nebo je odeslat do složky v počítači ve stejné síti. viz příručka Scan (Skenování). K odesílání skenovaných souborů do klientského počítače můžete použít službu Web Services on Devices (WSD). viz příručka Scan (Skenování). *1 Doručovací software ScanRouter již není v prodejní nabídce. Vložení textové informace v naskenovaných souborech Můžete extrahovat textovou informaci z naskenovaného dokumentu a vložit ji do souboru bez použití počítače. 20

23 Co lze dělat s tímto zařízením Pokud skenujete dokument pomocí této funkce, vložený text lze vyhledávat pomocí funkce textového vyhledávání nebo jej lze zkopírovat do jiného dokumentu. CUL003 K použití této funkce potřebujete jednotku OCR. Zvolíte-li typ souboru z možností [PDF], [PDF s vysokou kompresí] nebo [PDF/A]. Tato funkce může opticky rozpoznat znaky v různých jazycích a až znaků na stránku. Viz příručka Scan (Skenování). Předcházení únikům informací (funkce zabezpečení) CJQ608 Dokumenty můžete chránit před neoprávněným přístupem a zabránit jejich kopírování bez povolení. Můžete kontrolovat používání zařízení a také chránit zařízení před změnou nastavení neoprávněným uživatelem. Nastavením hesla zabráníte neoprávněnému přístupu prostřednictvím sítě. 21

24 1. Snadné hledání Můžete nastavit mazání nebo šifrování dat na disku k minimalizaci rizika úniku informací. Můžete omezit používání funkcí pro každého uživatele. Viz Bezpečnostní průvodce. Centrální řízení podmínek a distribuce skenování Můžete použít systém DSM (Správa distribuovaného skenování - Distributed Scan Management) v systému Windows Server 2008 R2/2012 pro správu cílů a nastavení skenování pro každého jednotlivého uživatele ve skupině a využívat informace při distribuci naskenovaných dat. Tento systém také můžete použít pro centrální správu informací o osobách, které používají síť a funkce skeneru. Doručované soubory i uživatelské informace lze řídit (spravovat). A 600 dpi 600 dpi A CUL004 Abyste mohli použít systém správy distribuovaného skenování, musíte nastavit a nakonfigurovat server Windows. Tento systém je podporován Windows Server 2008 R2 nebo novějším. Podrobnosti o tom, jak doručovat soubory pomocí systému distribuovaného skenování, viz příručka Scan (Skenování). Sledování a nastavení zařízení prostřednictvím počítače Pomocí aplikace Web Image Monitor můžete kontrolovat stav zařízení a měnit nastavení. 22

25 Co lze dělat s tímto zařízením CJQ609 Můžete si zde zkontrolovat, ve kterém zásobníku dochází papír, registrovat informace do adresáře, zadávat síťová nastavení, konfigurovat a měnit nastavení systému, spravovat úlohy, vytisknout historii úloh a konfigurovat nastavení ověření. Viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojení zařízení/ Systémová nastavení). Viz nápověda k aplikaci Web Image Monitor. Zabránění neoprávněnému kopírování Aby se zabránilo neoprávněnému kopírování, lze na tisky přidat speciální vzory. Nekopírovat Nekopírovat CS CUM003 23

26 1. Snadné hledání Pomocí funkce kopírování můžete do tištěného dokumentu vložit určitý vzor. Pokud se dokument kopíruje na zařízení s jednotkou zabezpečení kopírovaných dat, chráněné stránky budou při vytvoření kopie šedé. Minimalizuje se tak riziko kopírování důvěrných informací. Chráněné faxové zprávy budou vybarveny šedě před odesláním nebo uložením. Pokud je na stroji, který je vybaven jednotkou pro zabezpečení kopírovaných dat, kopírován dokument chráněný proti neoprávněnému kopírování, stroj pípne a upozorní uživatele, že se pokouší provést neoprávněné kopírování. Pokud se dokument kopíruje na zařízení bez jednotky zabezpečení kopírovaných dat, skrytý text se na kopii objeví na důkaz, že kopie je nepovolená. Pomocí funkce kopírování lze vkládat text do tištěného dokumentu k prevenci neoprávněného kopírování. Při kopírování, skenování nebo ukládání dokumentu do dokumentového serveru pomocí kopírky nebo multifunkční tiskárny se vložený text zobrazí viditelně na kopii a odrazuje od neoprávněného kopírování. Podrobnosti viz nápověda k ovladači tiskárny a Security Guide (Bezpečnostní průvodce). Podrobnosti o této funkci v režimu kopírky viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/ Dokumentový server). Podrobnosti o této funkci v režimu tiskárny viz příručka Print (Tisk). 24

27 2. Začínáme V této kapitole se dozvíte, jak začít s používáním zařízení. Průvodce názvy a funkcemi součástí Průvodce součástmi (především Evropa a Asie) Neblokujte větrací otvory zařízení. Mohlo by dojít k přehřátí vnitřních součástí a k následnému požáru. Pohled zepředu a zleva CXV Kryt expozičního skla nebo ADF (Na obrázku je znázorněn ADF.) Sklopte kryt expozičního skla nebo ADF na originální dokumenty umístěné na expoziční sklo. Pokud do automatického podavače dokumentů (ADF) vložíte stoh originálů, ADF automaticky podá originály jeden po druhém. ADF nasnímá obě strany originálu najednou. 25

28 2. Začínáme 2. Průduchy Brání přehřátí. 3. Hlavní spínač Chcete-li toto zařízení používat, musíte zapnout hlavní spínač. Pokud je zařízení vypnuto, otevřete krytku hlavního spínače a zapněte ho. 4. Expoziční sklo Umístěte originály potištěnou stranou dolů. 5. Ovládací panel Viz Str. 36 "Průvodce názvy a funkcemi ovládacího panelu zařízení (při použití standardního ovládacího panelu)" a Str. 39 "Průvodce po názvech a funkcích ovládacího panelu přístroje (Při použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel))". 6. Vnitřní zásobník 1 Do něj jsou podávány kopie, výtisky a faxové zprávy. 7. Přední kryt Jeho otevřením získáte přístup k vnitřní části zařízení. 8. Zásobníky papíru (zásobníky 1 2) Sem vložte papír. 9. Dolní zásobníky papíru Sem vložte papír. 26

29 Průvodce názvy a funkcemi součástí Pohled zepředu a zprava CXV Nástavec ADF Vytáhněte tento nástavec pro podporu větších papírů. 2. Průduchy Brání přehřátí. 3. Vodítka papíru Při vkládání papíru do bočního zásobníku zarovnejte vodítka papíru s papírem. 4. Výsuvný nástavec Vkládáte-li do bočního zásobníku listy větší než formát A4, 8 1 / 2 11, povytáhněte nástavec. 5. Boční zásobník Použijte ke kopírování nebo tisku na OHP fólie, samolepicí etikety a papír, který nelze vložit do zásobníků papíru. 27

30 2. Začínáme 6. Páčka na obálky Při vložení obálek do zásobníku 1 nebo bočního zásobníku stiskněte tuto páčku. 7. Pravý dolní kryt Když dojde k uvíznutí papíru, otevřete tento kryt. 8. Pravý kryt K odstranění uvíznutého papíru nebo k použití páčky na obálky otevřete tento kryt. Pohled zleva zezadu 1 CXV Průduchy Brání přehřátí. Průvodce součástmi (především Severní Amerika) Neblokujte větrací otvory zařízení. Mohlo by dojít k přehřátí vnitřních součástí a k následnému požáru. 28

31 Průvodce názvy a funkcemi součástí Pohled zepředu a zleva CXV ADF (Podavač originálů) Sklopte automatický podavač originálů (ADF) na originály umístěné na expozičním skle. Pokud do automatického podavače dokumentů (ADF) vložíte stoh originálů, ADF automaticky podá originály jeden po druhém. ADF nasnímá obě strany originálu najednou. 2. Průduchy Brání přehřátí. 3. Hlavní spínač Chcete-li toto zařízení používat, musíte zapnout hlavní spínač. Pokud je zařízení vypnuto, otevřete krytku hlavního spínače a zapněte ho. 4. Expoziční sklo Umístěte originály potištěnou stranou dolů. 5. Ovládací panel Viz Str. 36 "Průvodce názvy a funkcemi ovládacího panelu zařízení (při použití standardního ovládacího panelu)" a Str. 39 "Průvodce po názvech a funkcích ovládacího panelu přístroje (Při použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel))". 6. Vnitřní zásobník 1 Do něj jsou podávány kopie, výtisky a faxové zprávy. 29

32 2. Začínáme 7. Přední kryt Jeho otevřením získáte přístup k vnitřní části zařízení. 8. Zásobníky papíru (zásobníky 1 2) Sem vložte papír. 9. Dolní zásobníky papíru Sem vložte papír. Pohled zepředu a zprava CXV Nástavec ADF Vytáhněte tento nástavec pro podporu větších papírů. 2. Průduchy Brání přehřátí. 3. Vodítka papíru Při vkládání papíru do bočního zásobníku zarovnejte vodítka papíru s papírem. 30

33 Průvodce názvy a funkcemi součástí 4. Výsuvný nástavec Vkládáte-li do bočního zásobníku listy větší než formát A4, 8 1 / 2 11, povytáhněte nástavec. 5. Boční zásobník Použijte ke kopírování nebo tisku na OHP fólie, samolepicí etikety a papír, který nelze vložit do zásobníků papíru. 6. Páčka na obálky Při vložení obálek do zásobníku 1 nebo bočního zásobníku stiskněte tuto páčku. 7. Pravý dolní kryt Když dojde k uvíznutí papíru, otevřete tento kryt. 8. Pravý kryt K odstranění uvíznutého papíru nebo k použití páčky na obálky otevřete tento kryt. Pohled zleva zezadu 1 CXV Průduchy Brání přehřátí. 31

34 2. Začínáme Průvodce funkcemi jednotlivých příslušenství zařízení Průvodce funkcemi jednotlivých externích příslušenství zařízení Externí příslušenství (především Evropa) CXV Kryt expozičního skla Přiklápí se na jeden list originálu. 2. ADF (Podavač originálů) Sem se vkládá celý stoh originálů. Budou podávány automaticky. 3. Dolní zásobník papíru Můžete zde založit až 550 listů papíru. 32

35 Průvodce funkcemi jednotlivých příslušenství zařízení 4. Pojízdný stůl pro dolní zásobník papíru Chcete-li používat dolní zásobník papíru, připojte pojízdný podstavec. 5. Dolní zásobníky papíru Skládají se ze dvou zásobníků papíru. Můžete zde založit až 1100 listů papíru. Do každého zásobníku je možné vložit 550 listů. 6. LCT Můžete zde založit až 2000 listů papíru. Papír můžete vkládat i v době, kdy je LCT používán. Levou polovinu zásobníku 1 můžete vytáhnout i v době, kdy je LCT používán. 7. Vnitřní zásobník 2 Jestliže vyberete tento zásobník jako výstupní, zhotovené kopie/tisky nebo faxové zprávy zde budou ukládány lícem dolů. 8. Jednotka přemostění Předává kopie do finišeru. 9. Vnitřní posuvný zásobník Třídí, stohuje a sešívá větší počet listů. 10. Interní finišer Třídí, stohuje a sešívá více listů papíru. Kopie lze děrovat, pokud je na finišeru nainstalována volitelná jednotka děrovače. 11. Finišer na 1000 listů Třídí, stohuje a sešívá více listů papíru. Sestává z následujících výstupních zásobníků papíru: Horní zásobník finišeru Posuvný zásobník finišeru Kopie lze děrovat, pokud je na finišeru nainstalována volitelná jednotka děrovače. 12. Finišer brožur Třídí, stohuje a sešívá více listů papíru. Funkce sedlové vazby sešívá více listů papíru uprostřed a přehýbá je do tvaru brožury. Sestává z následujících výstupních zásobníků papíru: Horní zásobník finišeru Posuvný zásobník finišeru Zásobník finišeru brožur Kopie lze děrovat, pokud je na finišeru nainstalována volitelná jednotka děrovače. 33

36 2. Začínáme Externí příslušenství (především Severní Amerika) CXV Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel) Tento ovládací panel je vybaven pokročilými funkcemi. 2. Sluchátko Při nainstalované faxové jednotce se používá jako přijímač. Umožňuje používání funkce Hlasitý odposlech a Ruční volba. Také umožňuje používat zařízení jako telefon. 3. Dolní zásobník papíru Můžete zde založit až 550 listů papíru. 4. Pojízdný stůl pro dolní zásobník papíru Chcete-li používat dolní zásobník papíru, připojte pojízdný podstavec. 5. Dolní zásobníky papíru Skládají se ze dvou zásobníků papíru. Můžete zde založit až 1100 listů papíru. Do každého zásobníku je možné vložit 550 listů. 6. LCT Můžete zde založit až 2000 listů papíru. Papír můžete vkládat i v době, kdy je LCT používán. Levou polovinu zásobníku 1 můžete vytáhnout i v době, kdy je LCT používán. 34

37 Průvodce funkcemi jednotlivých příslušenství zařízení 7. Vnitřní zásobník 2 Jestliže vyberete tento zásobník jako výstupní, zhotovené kopie/tisky nebo faxové zprávy zde budou ukládány lícem dolů. 8. Jednotka přemostění Předává kopie do finišeru. 9. Vnitřní posuvný zásobník Třídí, stohuje a sešívá větší počet listů. 10. Interní finišer Třídí, stohuje a sešívá více listů papíru. Kopie lze děrovat, pokud je na finišeru nainstalována volitelná jednotka děrovače. 11. Finišer na 1000 listů Třídí, stohuje a sešívá více listů papíru. Sestává z následujících výstupních zásobníků papíru: Horní zásobník finišeru Posuvný zásobník finišeru Kopie lze děrovat, pokud je na finišeru nainstalována volitelná jednotka děrovače. 12. Finišer brožur Třídí, stohuje a sešívá více listů papíru. Funkce sedlové vazby sešívá více listů papíru uprostřed a přehýbá je do tvaru brožury. Sestává z následujících výstupních zásobníků papíru: Horní zásobník finišeru Posuvný zásobník finišeru Zásobník finišeru brožur Kopie lze děrovat, pokud je na finišeru nainstalována volitelná jednotka děrovače. 35

38 2. Začínáme Průvodce názvy a funkcemi ovládacího panelu zařízení (při použití standardního ovládacího panelu) Na tomto obrázku je ovládací panel zařízení se všemi nainstalovanými doplňky Probíhákomunikace Přijatý fax CS CUV Tlačítko [Domů] Stisknutím si zobrazíte [Výchozí] obrazovku. Podrobnosti viz Str. 42 "Jak používat [Výchozí obrazovku] (při použití standardního ovládacího panelu)". 2. Tlačítka funkcí Ve výchozím výrobním nastavení nejsou pro tlačítka funkcí registrovány žádné funkce. Můžete si zaregistrovat často používané funkce, programy nebo webové stránky. Podrobnosti viz příručka Getting Started (Začínáme). 3. Displej Zobrazuje tlačítka pro každou funkci, provozní stav a zprávy. Viz příručka Getting Started (Začínáme). 4. Tlačítko [Reset] Stisknutím zrušíte aktuální nastavení. 36

39 Průvodce názvy a funkcemi ovládacího panelu zařízení (při použití standardního ovládacího panelu) 5. Tlačítko [Program] (režim kopírka, dokumentový server, fax a skener) Stisknutím tohoto tlačítka můžete zaregistrovat často používaná nastavení nebo vyvolat zaregistrovaná nastavení. Viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). Stisknutím naprogramujete základní nastavení pro úvodní displej po zrušení nebo resetu režimů nebo bezprostředně po zapnutí hlavního spínače. Viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). 6. Tlačítko [Přerušení] Slouží k přerušení kopírování. Viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). 7. Indikátor hlavního spínače Indikátor hlavního spínače se rozsvítí, když hlavní spínač zapnete. 8. Tlačítko [Úspora energie] Slouží k přepnutí do nebo z režimu spánku. Viz příručka Getting Started (Začínáme). Je-li zařízení v režimu spánku, pomalu bliká tlačítko [Úspora energie]. 9. Tlačítko [Přihlášení/Odhlášení] Stisknutím se přihlásíte nebo odhlásíte. 10. Tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo] Uživ. nástroje Stiskněte pro změnu základního nastavení a podmínek dle vlastních požadavků. Viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/ Systémová nastavení). Počitadlo Stiskněte, chcete-li zkontrolovat nebo vytisknout hodnotu počítadla. Viz příručka Maintenance and Specifications (Údržba a specifikace). Můžete zobrazit informace o objednání spotřebního materiálu a o tom, kam se obrátit v případě poruchy. Tyto detaily můžete také vytisknout. Viz příručka Maintenance and Specifications (Údržba a specifikace). 11. Tlačítko [Zjednodušený displej] Stisknutím přepněte na zjednodušený displej. Viz příručka Getting Started (Začínáme). 12. Tlačítko [ ] (tlačítko Enter) Stisknutím potvrdíte zadané hodnoty nebo specifikované položky. 13. Tlačítko [Start] Slouží k přerušení kopírování, tisku, skenování nebo zasílání. 14. Tlačítko [Zkušební kopie] Slouží k vytvoření jedné sady kopií nebo výtisků pro kontrolu kvality tisku před zpracováním velkého množství sad. Viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). 15. Tlačítko [Stop] Stisknutím zastavíte probíhající úlohu, například kopírování, skenování, faxování nebo tisk. 16. Tlačítko [Vymazat] Stisknutím smažete zadané číslo. 37

40 2. Začínáme 17. Číselná tlačítka Používá se pro zadání počtu kopií, faxových čísel a dat pro zvolenou funkci. 18. Tlačítko [Zkontrolovat stav] Stisknutím zkontrolujete stav systému zařízení, provozní stav jednotlivých funkcí a aktuálních úloh. Můžete si také zobrazit historii úloh a informace o údržbě zařízení. 19. Indikátor příjmu dat (režim faxu a tiskárny) Bliká, pokud zařízení přijímá z počítače tisky nebo dokumenty pro fax prostřednictvím LAN. Viz příručky Fax (Faxování) a Print (Tisk). 20. Indikátor komunikace, indikátor přijatého faxu, indikátor důvěrného souboru Indikátor komunikace Svítí nepřetržitě během přenosu a příjmu dat. Ukazatel přijatých faxů Svítí nepřetržitě, když se přijímají a ukládají do paměti faxu jiná data než osobní schránka nebo soubor zámku paměti. Viz příručka Fax (Faxování). Indikátor důvěrného souboru Svítí nepřetržitě, když se přijímají data osobní schránky. Bliká při příjmu souboru zámku paměti. Viz příručka Fax (Faxování). 21. Kontrolka přístupu k médiím Rozsvítí se při zasunutí úložného zařízení do slotu pro média. 22. Sloty pro média Použijte je pro zasunutí SD karty nebo k připojení paměťového zařízení USB. 38

41 Průvodce po názvech a funkcích ovládacího panelu přístroje (Při použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel)) Průvodce po názvech a funkcích ovládacího panelu přístroje (Při použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel)) CXV Tlačítko [Domů] Po stisknutí se objeví [Výchozí obrazovka]. Podrobnosti viz Str. 48 "Jak používat [Výchozí] obrazovku (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel)". 2. Displej Jedná se o dotykový displej, na kterém jsou k dispozici ikony, tlačítka, zkratky a widgety, které umožňují navigaci na obrazovkách různých funkcí a aplikací, a poskytne vám informace o provozním stavu a další informace. Viz příručka Getting Started (Začínáme). 3. Indikátor hlavního spínače Indikátor hlavního spínače se rozsvítí, když hlavní spínač zapnete. Když je zařízení v režimu spánku, indikátor hlavního napájení pomalu bliká. V režimu vypnutí zažehlovací jednotky svítí indikátor hlavního spínače. 4. Tlačítko [Stop] Stisknutím zastavíte probíhající úlohu, například kopírování, skenování, faxování nebo tisk. 39

42 2. Začínáme 5. Tlačítko [Zkontrolovat stav] Stisknutím zkontrolujete stav systému zařízení, provozní stav jednotlivých funkcí a aktuálních úloh. Můžete si také zobrazit historii úloh a informace o údržbě zařízení. 6. Indikátor příjmu dat (režim faxu a tiskárny) Bliká, pokud zařízení přijímá z počítače tisky nebo dokumenty pro fax prostřednictvím LAN. Viz příručky Fax (Faxování) a Print (Tisk). 7. Indikátor faxu Ukazuje stav funkcí faxu. Bliká během přenosu a příjmu dat. Svítí při příjmu faxu prostřednictvím Důvěrného nebo Náhradního příjmu. 8. Tlačítko [Menu] Zobrazí se okno nabídky a jsou povoleny Funkce obrazovky nebo budou dostupné pouze aplikace, které se používají na panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel). 9. Tlačítko [Návrat] Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku a jsou povoleny Funkce obrazovky nebo budou dostupné pouze aplikace, které se používají na panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel). 10. Kontrolka přístupu k médiím Rozsvítí se při zasunutí úložného zařízení do slotu pro média. 11. Sloty pro média Použijte je pro zasunutí SD karty nebo k připojení paměťového zařízení USB. 40

43 Změna jazyka displeje Změna jazyka displeje Můžete změnit jazyk použitý pro displej. Jako výchozí jazyk je nastavena angličtina. 1. Zobrazte úvodního obrazovku nastavení (uživ. nástroje). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. CXX005 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva a pak stiskněte ikonu [Nástroje uživatele] ( ) na Výchozí obrazovce Stiskněte tlačítko Language (Jazyk) opakovaně, dokud se neobjeví požadovaný jazyk displeje. 3. Uzavřete uvodní obrazovku nastavení (uživ. nástrojů). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Nástroje uživatele/počitadlo] ( ) v pravé horní části obrazovky. Změna jazyka na displeji (při použití inteligentního ovládacího panelu) 1. Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva, a pak stiskněte tlačítko [Změnit jazyk] na výchozí obrazovce Vyberte jazyk, který chcete zobrazit. 3. Stiskněte [OK]. 41

44 2. Začínáme Jak používat [Výchozí obrazovku] (při použití standardního ovládacího panelu) Na [Výchozí obrazovce] se zobrazují ikony jednotlivých funkcí. Na [domácí] obrazovku můžete přidávat zástupce často používaných programů nebo webových stránek. Ikony přidaných zástupců se zobrazí na [Výchozí obrazovce]. Tyto programy nebo webové stránky si můžete snadno vyvolat kliknutím na ikony. Chcete-li si zobrazit [Výchozí] obrazovku, stiskněte tlačítko [Domů] CS CUV [Kopírka] Stisknutím zahájíte kopírování. Podrobnosti o tom, jak používat funkci kopírování viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/ Dokumentový server). 2. [Fax] Stisknutím zahájíte odesílání nebo příjem faxu. Podrobnosti o tom, jak používat funkce faxu viz příručka Fax. 3. [Skener] Stisknutím zahájíte skenování originálů a ukládání obrazů jako soubory. Podrobnosti o tom, jak používat funkce skeneru viz příručka Scan (Skenování). 4. [Tiskárna] Stisknutím provedete nastavení pro použití zařízení jako tiskárny. Podrobnosti o tom, jak provést nastavení funkcí tiskárny viz příručka Print (Tisk). 5. Obraz výchozí obrazovky Na [domovské] obrazovce si můžete zobrazit nějaký obraz, například firemní logo. Informace o tom, jak změnit obrázek viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). 42

45 Jak používat [Výchozí obrazovku] (při použití standardního ovládacího panelu) 6. / Stisknutím se přepnete mezi stránkami, když nejsou ikony zobrazeny na jedné stránce. 7. Ikona zástupce Na [domovskou] obrazovku můžete přidávat zástupce programů nebo webových stránek. Podrobnosti o registraci zástupců viz Str. 43 "Přidávání ikon na [Výchozí obrazovku] (za použití standardního ovládacího panelu)". Ve spodní části ikony zástupce se zobrazí číslo programu. 8. [Správa adresáře] Stisknutím zobrazíte adresář. Podrobnosti o tom, jak používat Adresář viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojení zařízení/systémová nastavení). 9. [Prohlížeč] Stisknutím si zobrazíte webové stránky. Podrobnosti o tom, jak použít funkci prohlížeče viz příručka Convenient Functions (Funkce pohodlného ovládání). 10. [Dokumentový server] Stiskněte pro uložení nebo vytištění dokumentů na pevném disku zařízení. Podrobnosti o tom, jak používat funkci Dokumentový server viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Přidávání ikon na [Výchozí obrazovku] (za použití standardního ovládacího panelu) Pomocí funkce prohlížeč můžete přidávat zástupce programů uložených v režimu kopírky, faxu nebo skeneru nebo webových stránek registrovaných v Oblíbených položkách. Lze také znovu zobrazit ikony funkcí a aplikací integrovaného softwaru, které jste odstranili z [Výchozí obrazovky]. Zástupce k programům uloženým v režimu Dokument. server nelze registrovat na displej [Výchozí obrazovka]. Názvy zástupců do 32 znaků lze zobrazit na standardním displeji. Pokud je název zástupce delší než 32 znaků, je 32. znak nahrazen "...". Na jednoduchém displeji lze zobrazit pouze 30 znaků. Pokud je název zástupce delší než 30 znaků, je 30. znak nahrazen "...". Podrobnosti ohledně programování viz Str. 53 "Registrace funkcí do programu". Podrobnosti ohledně registrace webových stránek do seznamu Oblíbené viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). Zástupce webových stránek registrované ve skupině Společné oblíbené lze registrovat na[výchozí] obrazovku. Pokud je povoleno ověřování uživatelů, zástupce webových stránek, které jsou 43

46 2. Začínáme registrované ve skupině Společné oblíbené lze rovněž registrovat na uživatelskou [Výchozí] obrazovku. Podrobnosti o registraci zástupce pomocí obrazovky [Programovat] viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). Zaregistrovat lze až 72 funkcí a ikon zástupců. Po dosažení limitu odstraňte nepoužívané ikony. Podrobnosti viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). Pozici ikon můžete změnit. Podrobnosti viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). Přidávání ikon na [Výchozí obrazovku] pomocí nástroje Web Image Monitor (při použití standardního ovládacího panelu) 1. Spusťte aplikaci Web Image Monitor. Podrobnosti viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). 2. Přihlaste se do aplikace Web Image Monitor jako správce. Podrobnosti viz Bezpečnostní průvodce. 3. Najeďte na položku [Správa zařízení] a klikněte na [Správa výchozí obrazovky zařízení]. 4. Klikněte na položku [Upravit ikony]. 5. Najeďte na možnost [ Ikonu lze přidat.] u položky, kterou chcete přidat, a klikněte na tlačítko [ Přidat]. 6. Vyberte funkci nebo zástupce, které chcete přidat. 7. Čtyřikrát klikněte na tlačítko [OK]. Přidávání ikon na [Výchozí obrazovku] pomocí Uživ. nástrojů (při použití standardního ovládacího panelu) Následujícím postupem lze zaregistrovat zástupce programu kopírky na [Výchozí obrazovku]. 1. Zaregistrujte program. 44

47 Jak používat [Výchozí obrazovku] (při použití standardního ovládacího panelu) 2. Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. 3. Stiskněte tlačítko [Upravit výchozí]. CXX Stiskněte tlačítko [Přidat ikonu]. 45

48 2. Začínáme 5. Stiskněte záložku [Naprogramovat]. 6. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost [Program kopírky]. 7. Vyberte program, který chcete přidat. 8. Určete pozici, kde si přejete zobrazit položku [Čistý]. 46

49 Jak používat [Výchozí obrazovku] (při použití standardního ovládacího panelu) 9. Stiskněte [OK]. 10. Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Stiskněte tlačítko displeji. v pravém horním rohu obrazovky a zkontrolujte pozici na zjednodušeném 47

50 2. Začínáme Jak používat [Výchozí] obrazovku (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel) Chcete-li zobrazit [Výchozí obrazovku], stiskněte tlačítko [Domů] na ovládacím panelu. Každá z funkcí má svoji vlastní ikonu a tyto ikony jsou zobrazeny na [Výchozí obrazovce]. Na [Výchozí obrazovku] můžete přidávat zástupce často používaných funkcí a webových stránek. Také můžete zaregistrovat widgety jako Widget změny jazyka. Nepoužívejte nadměrnou sílu nebo působení na displej, v opačném případě může dojít k jeho poškození. Maximální přípustná síla je cca 30 N (asi 3 kp). (N = Newton, kp = Kilopond. 1 kp = 9,8 N.) [Výchozí obrazovka] panelu Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) se skládá z pěti obrazovek, od Výchozí obrazovky 1 po Výchozí obrazovku 5. Výchozí obrazovka 3 je výchozí obrazovka, která se objeví jako první po stisknutí tlačítka[domů]. Chcete-li přepnout mezi obrazovkami, přejeďte na obrazovce prstem vlevo nebo vpravo CS CXV Jméno uživatele, který je přihlášen Zobrazí jméno uživatele aktuálně přihlášeného k počítači. Jméno uživatele se zobrazí pouze pokud je povoleno ověřování uživatelů. 2. [Přihlášení]/[Odhlášení] Tato tlačítka se zobrazí, pokud je povoleno ověřování uživatelů. 48

51 Jak používat [Výchozí] obrazovku (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel) Po stisknutí tlačítka [Přihlášení], se objeví obrazovka ověření. Pokud jste již k zařízení přihlášeni, objeví se [Odhlášení]. Chcete-li se od zařízení odhlásit, stiskněte [Ohlášení]. Podrobnosti o tom, jak se přihlásit a odhlásit viz Str. 62 "Přihlášení k zařízení". 3. Spořič energie Slouží k přepnutí do nebo z režimu spánku. Podrobnosti o režimech viz příručka Getting Started (Začínáme). 4. Oblast zobrazení ikon Zobrazují se zde ikony a widgety funkcí nebo aplikací. Zobrazené ikony se na pěti domovských obrazovkách liší. Podrobnosti o ikonách na každé obrazovce viz příručka Getting Started (Začínáme). Můžete také přidat zástupce a uspořádat ikony pomocí složek. Podrobnosti viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). 5. Ikona seznamu aplikací Stisknutím tlačítka se zobrazí seznam aplikací. Seznam obsahuje všechny aplikace, které jsou nainstalovány na panelu Smart Operation Panel (inteligentním ovládacím panelu). Můžete vytvořit zástupce aplikací na [Výchozí] obrazovce. Podrobnosti viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). 6. Ikony k přepínání mezi obrazovkami Slouží k přepínání mezi pěti domovskými (výchozími) obrazovkami. Ikony se zobrazí v pravém a levém dolním rohu obrazovky, počet ikon označuje počet obrazovek na každé straně aktuální obrazovky. Například, při zobrazení Výchozí obrazovky 3 se zobrazí dvě ikony na pravé a dvě na levé straně. Chcete-li zobrazit miniatury všech pěti domovských obrazovek, stiskněte a podržte. Přidávání ikon na [Výchozí] obrazovku (za použití Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel)) Přidání zástupce [Výchozí] obrazovce (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel)) Můžete přiřadit zástupce jednotlivým funkcím zařízení. Můžete zobrazit ikony funkcí zařízení a vestavěných softwarových aplikací i po jejich odstranění z [Výchozí] obrazovky. 49

52 2. Začínáme 1. Stiskněte tlačítko [Domů]. CZP Vyberte obrazovku, na kterou chcete přidat zástupce. 3. Stiskněte a podržte oblast na obrazovce, kde nejsou zobrazeny žádné ikony. 4. Stiskněte [Zástupci] na obrazovce [Přidat na výchozí obrazovku]. 5. Stiskněte [Aplikace] nebo [Aplikace zařízení]. Stisknutím [Aplikace zařízení] vyberete režim kopírky, faxu nebo některou z dalších aplikací zařízení. Stisknutím [Aplikace] vyberete widgety, rychlé aplikace nebo další aplikace, které inteligentní ovládací panel nabízí. 6. Ze seznamu zvolte aplikaci, kterou chcete přidat. Přidání zástupců k záložkám na [Výchozí] obrazovce (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel)) Můžete přidávat zástupce, kteří jsou registrováni jako oblíbené položky ve Webovém prohlížeči, k záložkám na [Výchozí obrazovku]. 1. Stiskněte tlačítko [Domů]. CZP Vyberte obrazovku, na kterou chcete přidat zástupce. 3. Stiskněte a podržte oblast na obrazovce, kde nejsou zobrazeny žádné ikony. 50

53 Jak používat [Výchozí] obrazovku (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel) 4. Stiskněte [Zástupci] na obrazovce [Přidat na výchozí obrazovku]. 5. Stiskněte [Záložka]. 6. Ze seznamu zvolte záložku, kterou chcete přidat. Přidání zástupců k programům [Výchozí] obrazovky (za použití ovládacího panelu Smart) Můžete přidat zástupce k programům registrovaných pro režim kopírky, faxu nebo skeneru. Ani po stisknutí tlačítka [Program k Výchozí] na obrazovce [Program] každé funkce, se na [Výchozí] obrazovce nezobrazí zástupci. 1. Zobrazte obrazovku funkce, na kterou chcete zaregistrovat program. 2. Stiskněte [Vyvolat/Progr./Změnit program] v levém dolním rohu obrazovky. 3. Zaregistrujte program. 4. Stiskněte tlačítko [Domů]. CZP Vyberte obrazovku, na kterou chcete přidat zástupce. 6. Stiskněte a podržte oblast na obrazovce, kde nejsou zobrazeny žádné ikony. 7. Stiskněte [Zástupci] na obrazovce [Přidat na výchozí obrazovku]. 8. Stiskněte tlačítko [Aplikace zařízení]. 9. Ze seznamu zvolte program, který chcete přidat. Přidání zástupců z obrazovky seznamu aplikací (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentního ovládacího panelu)) Můžete přidat zástupce aplikací nainstalovaných na panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel), např. ikona Nástroje uživatele nebo Funkce obrazovky. 51

54 2. Začínáme 1. Stiskněte tlačítko [Domů]. 2. Vyberte obrazovku, na kterou chcete přidat zástupce. 3. Stiskněte. 4. Stiskněte a držte ikonu, kterou chcete přidat na [Výchozí obrazovku]. CZP155 Přidání widgetů k [Výchozí obrazovce] (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel) Můžete přidat widgety k [Výchozí obrazovce] pro zobrazení zbývajícího množství toneru nebo změnu jazyka zobrazení. 1. Stiskněte tlačítko [Domů]. CZP Vyberte obrazovku, na kterou chcete přidat widget. 3. Stiskněte a podržte oblast na obrazovce, kde nejsou zobrazeny žádné ikony. 4. Stiskněte [Widgety] na obrazovce [Přidat na výchozí obrazovku]. 5. Ze seznamu zvolte widget, který chcete přidat. 52

55 Registrace často používaných funkcí Registrace často používaných funkcí Registrace funkcí do programu Počet programů, které lze zaregistrovat, se u jednotlivých funkcí liší. Kopírka: 25 programů Dokumentový server: 25 programů Fax: 100 programů Skener: 25 programů Do programů lze zaregistrovat následující nastavení: Kopírka: Typ originálu, sytost, Zvláštní orig., zásobník papíru, Uložit soubor (kromě položek Uživatelské jméno, Název souboru) a Heslo), Auto zmenš./zvětš., Vytv. okraje, Dokončování, Krycí/Prokl. list, Upravit / Razítko, Dupl./Komb./Série, Zmenš./Zvětš., počet kopií Dokumentový server (na úvodní obrazovce tisku dokumentu): Fax: Skener: 2stranná kopie Horní->Horní, 2stranná kopie Horní->Dolní, Brožura, Časopis, Dokončování, Krycí/Prokl. list (kromě položek Hlavní zásobník listů v nabídce Označení/Kapitola), Upravit / Razítko, počet výtisků Nastavení snímání, sytost, Typ podávání orig., Typ souboru, Uložit soubor (kromě Uživatelského jména, Názvu souboru a Hesla), Náhled, typ vysílání, cílové umístění (kromě cílových složek), Vybr.linku, Rozš.funkce, vysílání z paměti / okamžité vysílání, Hláš.o stavu kom., Režim vysílání (kromě Předmětu) Nastavení snímání, sytost, Typ podávání orig., Odeslat typ/název souboru (kromě Nastavení zabezpečení a Start. č.), Uložit soubor (kromě Uživatelského jména, Názvu souboru a Hesla), Náhled, Cílová umístění zvolená z adresáře, Text, Předmět, Zabezpečení, Oznámení příjmu Tato část popisuje, jak lze zaregistrovat funkce v programu na příkladu funkce kopírky. 1. Zobrazte úvodní obrazovku kopírování. Při použití standardního ovládacího panelu V levém horním rohu ovládacího panelu stiskněte tlačítko [Domů] a na [Výchozí obrazovce] stiskněte ikonu [Kopírka]. 53

56 2. Začínáme CS CXX002 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva, a pak stiskněte ikonu [Kopírka] na Výchozí obrazovce Upravte nastavení kopírování tak, aby byly vybrány všechny funkce, které chcete uložit do programu. 3. Zobrazte obrazovku programů. Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Program]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Vyvolat/Progr./Změnit program] v levé dolní části obrazovky. 4. Stiskněte [Naprogramovat]. CXV045 54

57 Registrace často používaných funkcí 5. Zvolte číslo programu, který chcete zaregistrovat. 6. Zadejte jméno programu. 7. Stiskněte [OK]. 8. Stiskněte [Výstup]. Počet znaků, které můžete zadat pro název programu, se u jednotlivých funkcí liší: Kopírka: 34 znaků Dokumentový server: 34 znaků Fax: 20 znaků Skener: 34 znaků Je-li zadaný program zaregistrován jako výchozí, stanou se jeho hodnoty výchozím nastavením a po vymazání nebo resetování režimů a po zapnutí zařízení budou tyto hodnoty zobrazeny bez stisknutí tlačítka [Program]. Viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce). Pokud je zásobník papíru, který jste určili v programu, prázdný a pokud více než jeden zásobník papíru obsahuje stejný formát papíru, bude jako první vybrán zásobník papíru, který má nastavenu prioritu v položce [Priorita zásobníku papíru: kopírka] nebo [Priorita zásobníku papíru: fax] na záložce [ Nastavení zás. papíru]. Podrobnosti viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/systémová nastavení). Cíle, které jsou registrované v adresáři zařízení mohou být registrovány do programu pro režim skeneru. Cíle mohou být registrovány do programu pro režim skeneru pouze tehdy, je-li pod volbou [Programová nastavení pro cíle] ve volbě [Nastavení skeneru] zvoleno [Zahrnout cíle]. Podrobnosti o nastavení viz příručka Scan (Skenování). Cílové složky, které mají ochranný kód nelze registrovat k programu režimu skener. Programy se nesmažou vypnutím napájení ani stisknutím tlačítka [Reset]. Smazat je lze pouze vymazáním nebo přepsáním programu. Čísla programů označená již mají vytvořeno nastavení. 55

58 2. Začínáme Programy lze zaregistrovat na [Výchozí obrazovku] a odsud je snadno spouštět. Podrobnosti viz příručka Convenient Functions (Výhodné funkce) a Str. 43 "Přidávání ikon na [Výchozí obrazovku] (za použití standardního ovládacího panelu)". Zástupce k programům uloženým v režimu Dokument. server nelze registrovat na displej [Výchozí obrazovka]. Příklad programů Režim kopírky Název programu Popis programu Výsledek Eko kopie Datovaná důvěrná kopie Kopie konferenčních materiálů Kopie časopisu Jednotná velikost kopie Kopie s razítkem názvu společnosti Kopie miniatur V nabídce [Dupl./Komb./Série] zadejte [Komb. 2str.]. V nabídce [Upravit / Razítko], v položkách [Přednastavené razítko] a [Datum. razítko] zadejte [CONFIDENTIAL]. V nabídce [Dokončování], v položkách [Dupl./Komb./Série] a [Sešívání] zadejte možnost [Komb. 2str.] V nabídce [Dokončování], v položkách [Dupl./Komb./Série] a [Sešívání: Uprostřed] zadejte [Časopis]. Na úvodní obrazovce, v položkách [Zvláštní orig.] a [Aut. Zvětš./ Zmenš.] zadejte možnost [Smíšená velikost] V nabídce [Upravit / Razítko] zadejte možnost [Uživatelské razítko]. V nabídce [Dupl./Komb./Série] zadejte možnost [Komb. 1str.]. Ušetříte papír a toner. Zvýšíte povědomí o zabezpečení tím, že na kopie vytisknete text CONFIDENTIAL ( TAJNÉ ) a datum. Tato funkce slouží k efektivnímu kopírování konferenčních materiálů. Tato funkce slouží k úspoře papíru. Můžete také interně provádět tiskové úlohy, například výrobu letáků, bez nutnosti zadávat je externím společnostem. Kopie různé velikosti lze tisknout na papír jednoho formátu, aby s nimi byla lehčí manipulace. Na kopie pracovních nebo architektonických výkresů lze vytisknout název vaší společnosti. Název vaší společnosti musí být v zařízení předem zaregistrován. Na jednu stranu listu lze zkopírovat až osm stran, čímž šetříte papír. 56

59 Registrace často používaných funkcí Název programu Popis programu Výsledek Uložení kopie: XXXX (údaj XXXX nahradit názvem složky) Zadejte složku v položce [Cílová složka pro uložení] ve volbě [Uložit soubor]. Můžete použít složky, abyste mohli uspořádat soubory podle uživatelského jména nebo zamýšleného použití. Režim skeneru Název programu Popis programu Výsledek Snadné skenování PDF Skenování do PDF s vysokou kompresí Sken k dlouhodobému uložení Jednotná velikost snímání Skenování s digitálním podpisem V nabídce [Nastavení snímání] zvolte možnost [Plnobarevně: Text / Foto]. V nabídce [Odeslat typ/ název souboru], v položce [Typ souboru] vyberte možnost [PDF] a v poli [Název souboru] zadejte obchodní údaje, např. Pobočka Londýn: denní výkaz. V nabídce [Odeslat typ/název souboru], v položkách [Nastavení snímání] a [Vysoká komprese PDF] vyberte možnost [Plnobarevně: Text / Foto]. V nabídce [Odeslat typ/název souboru] vyberte možnost [PDF/A]. V [Nastavení snímání] vyberte [Smíšené velikosti originálu] ve volbě [Formát snímání] a zadejte konečnou velikost snímaných dat ve volbě [Zmenš./Zvětš.] u možnosti [Upravit]. V položce [Odeslat typ souboru/ název] zadejte [PDF] ve volbě [Typ souboru], a také vyberte [Digitální podpis]. Slouží k efektivnímu skenování dokumentů. Velikost dat naskenovaných dokumentů lze komprimovat, aby je bylo možné odesílat a ukládat. Dokumenty lze snadno digitalizovat do formátu souborů "PDF/A", který je vhodný pro dlouhodobé uložení. Tuto proceduru můžete přeskočit, chcete-li formát sjednotit až při tisku naskenovaných dat. K důležitému dokumentu, jako je například smlouva, lze přidat digitální podpis, aby bylo možné odhalit případné falšování dat. 57

60 2. Začínáme Název programu Popis programu Výsledek Skenování s rozdělením souboru Skenování s vysokým rozlišením Skenování dokumentů v dávce Snímat do XXXX (údaj XXXX nahradit názvem cíle) Uložený sken: XXXX (údaj XXXX nahradit názvem složky) V nabídce [Typ podávání orig.] zadejte možnost [Rozdělit]. Zadejte nastavení pro uložení naskenovaných dat ve formátu TIFF. V nabídce [Nastavení snímání] také zadejte vyšší rozlišení. V nabídce [Typ podávání orig.] vyberte možnost [Dávka]. Vyberte . adresu nebo složku cíle ze seznamu, která je registrována v adresáři zařízení a zadejte nastavení snímání. Zadejte složku v položce [Cílová složka pro uložení] ve volbě [Uložit soubor]. Originál obsahující více stran lze naskenovat jako jeden soubor a rozdělit ho do skupin s určeným počtem stran. Naskenované dokumenty uchovávají velké množství detailů originálu, avšak data mohou být poměrně velká. Na velké množství originálů lze použít několik skenů a naskenované originály odeslat jako jednu úlohu. Pokud zaregistrujete cíle a nastavení snímání, které používáte často, můžete je pak přeskočit při odesílání skenovaných souborů. Můžete použít složky, abyste mohli uspořádat soubory podle uživatelského jména nebo zamýšleného použití. Režim faxu Název programu Popis programu Výsledek Fax s oznámením o výsledku přenosu Přenos faxu v určený okamžik Přenos střediskového faxu Na úvodní obrazovce vyberte možnost [Náhled] a v nabídce [Režim vysílání] zadejte možnost [Výsl.přenosu u]. V nabídce [Režim vysílání] zadejte možnost [Odeslat později]. V nabídce [Režim vysílání] zadejte možnost [Tisk fax.hlavičky]. Před přenosem a po přenosu můžete zkontrolovat, zda je nastavení pro přenos správné. Fax můžete odeslat v určený okamžik. Toto nastavení lze použít, pokud příjemce zadá cíle přeposlání podle odesílatelů. 58

61 Registrace často používaných funkcí V závislosti na nainstalovaných doplňcích nemusí být možné některé funkce nainstalovat. Podrobnosti najdete v příručce Getting Started (Začínáme). Názvy programů uvedené výše jsou pouze příklady. Programu můžete podle svých potřeb přiřadit jakékoli jiné jméno. V závislosti na konkrétní podobě vašeho podnikání nebo typu dokumentů, které skenujete, nelze registraci programu doporučit. 59

62 2. Začínáme Zapínání/vypínání napájení Hlavní spínač se nachází na levé straně zařízení. Když je tento spínač zapnutý, napájení se zapne a hlavní indikátor napájení na pravé straně ovládacím panelu se rozsvítí. Když je tento spínač vypnutý, napájení se vypne a hlavní indikátor napájení na pravé straně ovládacím panelu zhasne. Jakmile se tak stane, je zařízení úplně vypnuté. Pokud je nainstalovaná faxovací jednotka, může dojít po vypnutí tohoto spínače ke ztrátě faxových souborů uložených v paměti. Tento spínač používejte pouze v nutných případech. Zapínání hlavního spínače 1. Dbejte na to, aby napájecí šňůra byla řádně zasunuta v elektrické zásuvce. 2. Otevřete kryt hlavního spínače a poté stiskněte hlavní spínač. Indikátor napájení se rozsvítí. CXV006 Vypínání hlavního vypínače Při odpojování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel. Taháním za kabel jej můžete poškodit. Použití poškozených napájecích kabelů by mohlo mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Během provozu zařízení nevypínejte napájení. Nedržte hlavní spínač zatímco se vypíná napájení. Pokud tak učiníte, zařízení se vypne násilně a může dojít k poškození pevného disku nebo paměti nebo může dojít k závadě. 60

63 Zapínání/vypínání napájení 1. Otevřete kryt hlavního spínače a poté stiskněte hlavní spínač. Indikátor napájení zhasne. Hlavní vypínač se automaticky vypne, když se vypne zařízení. Pokud obrazovka na ovládacím panelu nezmizí, obraťte se na servisního technika. 61

64 2. Začínáme Přihlášení k zařízení Když je zobrazen displej Ověření Pokud jsou aktivní položky Základní ověření, Ověření Windows, LDAP ověření nebo Ověření integračního serveru, zobrazí se na displeji displej ověření. Zařízení začne fungovat až po zadání vašeho přihlašovacího uživatelského jména a přihlašovacího hesla. Pokud je aktivní položka Autorizace uživatelského kódu, nemůžete zařízení používat, dokud nezadáte uživatelský kód. Pokud zařízení můžete používat, pak jste přihlášení. Jakmile zařízení nemůžete používat, pak jste odhlášeni. Po přihlášení se k zařízení se po ukončení práce nezapomeňte odhlásit, abyste zabránili neoprávněnému použití. Požádejte správce uživatelů o Přihlašovací uživ. jméno, Přihlašovací heslo a Uživatelský kód. Podrobnosti o ověření uživatele viz Bezpečnostní průvodce. Uživatelský kód pro zadání v Ověření uživatelského kódu je číselná hodnota zaregistrovaná v Adresáři jako Uživatelský kód. Ověření uživatelského kódu Používání ovládacího panelu Pokud je aktivní Ověření uživatelského kódu, budete na displeji vyzváni k zadání uživatelského kódu. 1. Zadejte uživatelský kód (až osm číslic) a pak stiskněte tlačítko [OK]. Přihlášení se pomocí ovládacího panelu V této kapitole je vysvětlen postup pro přihlášení k zařízení, pokud je nastaveno Základní ověření, Ověření Windows, LDAP ověření nebo Ověření integračního serveru. 62

65 Přihlášení k zařízení 1. Stiskněte tlačítko [Přihlášení]. 2. Zadejte přihlašovací uživ. jméno a poté stiskněte [OK]. 3. Zadejte přihlašovací heslo a pak stiskněte [OK]. Po ověření uživatele se zobrazí displej té funkce, kterou používáte. Přihlášení pomocí ovládacího panelu (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel)) V této kapitole je vysvětlen postup pro přihlášení k zařízení, pokud je nastaveno Základní ověření, Ověření Windows, LDAP ověření nebo Ověření integračního serveru. 1. Stiskněte [Přihlášení] v pravém horním rohu obrazovky. 2. Stiskněte [Uživatelské jméno]. 3. Zadejte uživatelské jméno pro přihlášení a potom stiskněte [Hotovo]. 4. Stiskněte [Heslo]. 5. Zadejte přihlašovací heslo a pak stiskněte [Hotovo]. 63

66 2. Začínáme 6. Stiskněte tlačítko [Přihlášení]. Odhlášení pomocí ovládacího panelu (při použití standardního ovládacího panelu) V této kapitole je vysvětlen postup pro odhlášení ze zařízení pokud je nastaveno Základní ověření, Ověření Windows, LDAP ověření nebo Ověření integračního serveru. Po skončení použití zařízení se nezapomeňte odhlásit, aby nedošlo k nepovolenému použití. 1. Stiskněte tlačítko [Přihlášení/Odhlášení]. 2. Stiskněte tlačítko [Ano]. CXV044 Odhlášení pomocí ovládacího panelu (za použití panelu Smart Operation Panel (Inteligentní ovládací panel)) V této kapitole je vysvětlen postup pro odhlášení ze zařízení pokud je nastaveno Základní ověření, Ověření Windows, LDAP ověření nebo Ověření integračního serveru. Po skončení použití zařízení se nezapomeňte odhlásit, aby nedošlo k nepovolenému použití. 1. Stiskněte [Odhlášení] v pravém horním rohu obrazovky. 64

67 Přihlášení k zařízení 2. Stiskněte [OK]. 65

68 2. Začínáme Vkládání originálů Umístění originálů na expoziční sklo (zejména Evropa a Asie) Při spouštění ADF držte ruce pryč od závěsů a expozičního skla. Jinak by mohlo dojít ke skřípnutí a zranění vašich prstů či rukou. ADF nezvedejte násilím. Jinak by se mohl otevřít nebo poškodit kryt ADF. 1. Zvedněte ADF nebo kryt expozičního skla. ADF zvedněte o více než 30 stupňů. Jinak by se formát originálu nemusel detekovat správně. 2. Originál umístěte lícem dolů na expoziční sklo. Originál musí být vyrovnán podle levého zadního rohu. Začněte se skenováním od první stránky. 1 CXV Poziční značka 3. Sklopte automatický podavač dokumentů ADF nebo kryt expozičního skla. Umístění originálů na expoziční sklo (zejména Severní Amerika) Při spouštění ADF držte ruce pryč od závěsů a expozičního skla. Jinak by mohlo dojít ke skřípnutí a zranění vašich prstů či rukou. ADF nezvedejte násilím. Jinak by se mohl otevřít nebo poškodit kryt ADF. 66

69 Vkládání originálů 1. Zvedněte ADF. ADF zvedněte o více než 30 stupňů. Jinak by se formát originálu nemusel detekovat správně. 2. Originál umístěte lícem dolů na expoziční sklo. Originál musí být vyrovnán podle levého zadního rohu. Začněte se skenováním od první stránky. 1 CXV Poziční značka 3. Sklopte ADF. Vkládání originálů do automatického podavače dokumentů Originály vkládejte vždy pečlivě urovnané, aby mj. nedošlo k nesprávnému zakrytí senzorů na ADF. Mohlo by to vést k nesprávné detekci formátu originálu nebo zobrazení zprávy o problémech s podáváním papíru. Na horní kryt nepokládejte originály ani jiné předměty. Může tak dojít k nesprávné funkci. 1 CSN Senzory 1. Nastavte vodítka originálu podle formátu originálu. 2. Zarovnané originály vložte rovnou do ADF lícem nahoru. Nevkládejte více originálů, než je označeno limitní značkou. 67

70 2. Začínáme První stránka musí být nahoře. 1 2 CSN Limitní značka 2. Vodítko originálu 68

71 3. Kopírování Tato kapitola popisuje často používané funkce kopírky. Informace, které nejsou zahrnuty v této kapitole, viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server) na dodaném disku CD-ROM. Základní postup Chcete-li vytvořit kopie originálů, vložte je na expoziční sklo nebo do ADF. Při vkládání originálu na expoziční sklo začněte od první kopírované strany. Při vkládání originálů do ADF je vložte tak, aby byla první strana nahoře. (zejména Evropa a Asie) Podrobnosti ohledně umístění originálu na expoziční sklo viz Str. 66 "Umístění originálů na expoziční sklo (zejména Evropa a Asie)". (zejména Severní Amerika) Podrobnosti ohledně umístění originálu na expoziční sklo viz Str. 66 "Umístění originálů na expoziční sklo (zejména Severní Amerika)". Informace ohledně umístění originálu do automatického podavače dokumentů (ADF) viz Str. 67 "Vkládání originálů do automatického podavače dokumentů". Chcete-li kopírovat na jiný než běžný papír, zadejte požadovaný typ papíru v Nástrojích uživatele podle gramáže používaného papíru. Podrobnosti viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/systémová nastavení). 1. Zobrazte úvodní obrazovku kopírování. Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu a stiskněte ikonu [Kopírka] na [Výchozí obrazovce]. CS CXX002 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Home] (Výchozí obrazovka) v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva, a pak stiskněte ikonu [Kopírka] na Výchozí obrazovce 4. 69

72 3. Kopírování 2. Zkontrolujte, zda nejsou aktivní předchozí nastavení. Pokud v zařízení zůstala předchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Reset]. 3. Vložte originály. 4. Proveďte požadovaná nastavení. 5. Pomocí číselných tlačítek zadejte počet kopií. Maximální množství kopií, které lze zadat, je Stiskněte tlačítko [Start]. Při vkládání originálů na expoziční sklo stiskněte po naskenování všech originálů tlačítko [ ]. Některé funkce, například Dávka, mohou při vkládání originálů do ADF vyžadovat stisknutí tlačítka[ ]. Postupujte podle zpráv zobrazovaných na obrazovce. 7. Po skončení úlohy kopírování stiskněte tlačítko [Reset] a zrušte tak provedená nastavení. 70

73 Automatické zmenšení/zvětšení Automatické zmenšení/zvětšení Zařízení automaticky detekuje formát originálu a poté vybere odpovídající poměr reprodukce na základě zvoleného formátu papíru. CKN008 Jestliže po stisknutí [Aut. Zvětš./Zmenš.] zvolíte poměr reprodukce, pak se [Aut. Zvětš./Zmenš.] zruší a obraz nebude možné automaticky otočit. To je užitečné při kopírování různých formátů originálů na stejný formát papíru. Je-li orientace, se kterou je originál vložen, odlišná od orientace papíru, na který kopírujete, přístroj otočí obraz originálu o 90 stupňů a přizpůsobí ho papíru kopie (Otočení kopie). Např. ke zmenšení originálů formátu A3 (11 17) tak, aby se vešly na papír velikosti A4 (8 1 / 2 11), zvolte zásobník s papírem formátu A4 (8 1 / 2 11) a stiskněte [Aut. Zvětš./Zmenš.]. Obraz se automaticky otočí. Podrobnosti o otočení kopie viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Formáty a orientace originálu, které lze používat s touto funkcí, jsou: (především Evropa a Asie) Umístění originálu Formát a orientace originálu Expoziční sklo A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 8 1 / 2 13 ADF A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11 17, 8 1 / 2 11, 8 1 / 2 13 (zejména Severní Amerika) Umístění originálu Formát a orientace originálu Expoziční sklo 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2 ADF 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2, 10 14, 7 1 / / 2, A3, A4 71

74 3. Kopírování 1. Stiskněte [Aut. Zvětš./Zmenš.]. 2. Vyberte formát papíru. 3. Vložte originály a stiskněte tlačítko [Start]. 72

75 Duplexní kopírování Duplexní kopírování Kopíruje dva jednostranné listy nebo jeden oboustranný list na jeden oboustranný list. Během kopírování se obraz posune, aby se vytvořilo místo pro okraj vazby. CKN009 Existují dva typy duplexu. 1stranný 2stranný 2stranný Kopíruje dva 1stranné listy na jeden oboustranný list. 2stranný Kopíruje jeden 2stranný list na 2stranný list. Výsledná kopie obrazu se bude lišit podle orientace, v jaké položíte originál ( nebo ). Orientace originálu a vytvořené kopie Chcete-li kopírovat na obě strany papíru, vyberte orientaci originálu a kopie podle toho, jak má výtisk vypadat. Originál Vkládání originálů Orientace originálu Orientace Kopírování Horní->Horní Horní->Dolní Horní->Horní 73

76 3. Kopírování Originál Vkládání originálů Orientace originálu Orientace Kopírování Horní->Dolní 1. Stiskněte [Dupl./Komb./Série]. 2. Ujistěte se, zda je zvolena položka [Duplex]. Jestliže položka [Duplex] zvolena není, stiskněte položku [Duplex]. 3. Vyberte možnost [1stranný 2stranný] nebo [2stranný 2stranný] podle toho, jak má být dokument zpracován. Chcete-li změnit orientaci originálu nebo kopie, stiskněte položku [Orientace]. 4. Stiskněte [OK]. 5. Vložte originály. 6. Stiskněte položku [Zvláštní orig.]. 74

77 Duplexní kopírování 7. Vyberte orientaci originálu a poté stiskněte [OK]. 8. Stiskněte tlačítko [Start]. Zadání orientace originálu a kopie Vyberte orientaci originálu a kopie v případě, že originál je oboustranný, nebo pokud chcete kopírovat na obě strany papíru. Horní->Horní Horní->Dolní CKN011 CKN Stiskněte položku [Orientace]. 75

78 3. Kopírování 2. Zvolte [Horní->Horní] nebo [Horní->Dolní] pro [Originál:], je-li originál oboustranný. 3. Vyberte [Horní->Horní] nebo [Horní->Dolní] pro [Kopie:]. 4. Stiskněte [OK]. 76

79 Kombinované kopírování Kombinované kopírování Tento režim se používá k automatickému výběru poměru reprodukce a kopírování originálů na jeden list papíru. Zařízení vybírá poměr reprodukce v rozsahu 25 až 400 %. I když se orientace originálu odlišuje od orientace kopírovacího papíru, zařízení automaticky otočí obraz o 90 stupňů a zhotoví kopie správně. Orientace originálu a umístění obrazu kombinace Umístění obrazu kombinace se liší v závislosti na orientaci originálu a počtu kombinovaných originálů. Originály ( ) na výšku CKN015 Originály ( ) na šířku Vkládání originálů (originály vkládané do ADF) Výchozí pořadí kopírování ve funkci Kombinace je [Zleva doprava]. Chcete-li kopírovat originály v ADF zprava doleva, umístěte je vzhůru nohama. Originály čtené zleva doprava CKN016 77

80 3. Kopírování CKN010 Originály čtené zprava doleva CKN017 Jednostranná kombinace Kombinace několika stránek na jednu stranu listu. CKN014 Existuje 6 typů jednostranné kombinace. 1stranně 2 originály Komb. 1str. Zkopíruje dva jednostranné originály na jednu stranu listu. 1stranně 4 originály Komb. 1str. Zkopíruje čtyři jednostranné originály na jednu stranu listu. 1stranně 8 originálů Komb. 1str. Zkopíruje osm jednostranných originálů na jednu stranu listu. Oboustranné 2 listy Komb. 1str. Zkopíruje jeden oboustranný originál na jednu stranu listu. 78

81 Kombinované kopírování Oboustranné 4 listy Komb. 1str. Zkopíruje dva oboustranné originály na jednu stranu listu. Oboustranné 2 listy Komb. 1str. Zkopíruje čtyři oboustranné originály na jednu stranu listu. 1. Stiskněte [Dupl./Komb./Série]. 2. Stiskněte položku [Kombinace]. 3. Pro [Originál:] vyberte [1stranný] nebo [2stranný] Když vyberete [2stranný], můžete změnit orientaci. 4. Stiskněte [Komb. 1str.]. 5. Zvolte počet originálů, které chcete kombinovat. 6. Stiskněte [OK]. 7. Vyberte formát papíru. 8. Vložte originály a stiskněte tlačítko [Start]. Dvoustranná kombinace Kombinuje několik stránek originálu na dvě strany jednoho listu. 79

82 3. Kopírování CKN074 Existuje 6 typů oboustranné kombinace. 1stranně 4 originály Komb. 2str. Zkopíruje čtyři jednostranné originály na jeden list se dvěma stránkami na každé straně. 1stranně 8 originálů Komb. 2str. Zkopíruje osm jednostranných originálů na jeden list se čtyřmi stránkami na každé straně. 1stranně 16 originálů Komb. 2str. Zkopíruje 16 jednostranných originálů na jeden list s osmi stránkami na každé straně. Oboustranné 4 listy Komb. 2str. Zkopíruje dva oboustranné originály na jeden list se dvěma stránkami na každé straně. Oboustranných 8 listů Komb. 2str. Zkopíruje čtyři oboustranné originály na jeden list se čtyřmi stránkami na každé straně. Oboustranné 2 listy Komb. 2str. Zkopíruje osm oboustranných originálů na jeden list s osmi stránkami na každé straně. 1. Stiskněte [Dupl./Komb./Série]. 2. Stiskněte položku [Kombinace]. 80

83 Kombinované kopírování 3. Pro [Originál:] vyberte [1stranný] nebo [2stranný] 4. Stiskněte [Komb. 2str.]. 5. Stiskněte položku [Orientace]. 6. Pro pol. [Originál:] nebo [Kopie:] zvolte [Horní->Horní] nebo [Horní->Dolní] a poté stiskněte [OK]. 7. Zvolte počet originálů, které chcete kombinovat. 8. Stiskněte [OK]. 9. Vyberte formát papíru. 10. Vložte originály a stiskněte tlačítko [Start]. 81

84 3. Kopírování Kopírování na uživatelský formát papíru ze zásobníku 1 nebo bočního zásobníku Papír, který má horizontální délku 148,0 432,0 mm (5,83 17,00 palců) a vertikální délku 100,0 297,0 mm (3,94 11,69 palců), lze podávat ze Zásobníku 1. Papír, který má horizontální délku 148,0 600,0 mm (5,83 23,62 palců) a vertikální délku 90,0 305,0 mm (3,55 12,00 palců), lze podávat z bočního zásobníku. Vezměte však v úvahu, že omezení rozsahu horizontální a vertikální délky se bude lišit podle toho, které doplňky jsou nainstalovány. Pokud výtisky směřují do vnitřního posuvného zásobníku, vnitřního zásobníku 1 nebo zásobníku vnitřního finišeru: Horizontální délka: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62"), vertikální délka: 90,0-305,0 mm (3,55-12,00") Když jsou výtisky dodávány do vnitřního zásobníku 2: Horizontální délka: 148,0 460,0 mm (5,83" 18,11"), vertikální délka: 100,0 305,0 mm (3,94" 12,00") Pokud výtisky směřují do zásobníku finišeru brožur nebo finišeru na 1000 listů: Horizontální délka: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62"), vertikální délka: 90,0-304,8 mm (3,55-12,00") Funkci Duplex nelze použít pro papír uživatelského formátu. Pokud je vybrána funkce Duplex, nastavení zrušíte stisknutím tlačítka [1str. 2str.:H->H]. Při vkládání uživatelského papíru do zásobníku 1 a kopírování, je nutné zadat formát papíru. Pokud neurčíte formát papíru, může dojít k zaseknutí papíru. 1. Vložte papír lícem nahoru do zásobníku 1 nebo lícem dolů do bočního zásobníku. Boční zásobník ( zásobníku. ) je vybrán automaticky, takže není třeba jej volit při kopírování z bočního Chcete-li kopírovat ze zásobníku 1, zvolte zásobník Stiskněte tlačítko [ ]. 3. Stiskněte položku [Formát papíru]. 4. Stiskněte položku [Uživ. formát]. 82

85 Kopírování na uživatelský formát papíru ze zásobníku 1 nebo bočního zásobníku 5. Pomocí číselných tlačítek zadejte vodorovný formát a poté stiskněte tlačítko [ ]. Zásobník 1 Boční zásobník 6. Pomocí číselných tlačítek zadejte svislý formát a poté stiskněte tlačítko [ ]. 7. Stiskněte dvakrát [OK]. 8. Vložte originály a stiskněte tlačítko [Start]. 83

86 3. Kopírování Kopírování na obálky Tato kapitola popisuje kopírování na obálky běžného i uživatelského formátu. Originál položte na expoziční sklo a do zásobníku 1 nebo bočního zásobníku umístěte obálku. Zadejte tloušťku papíru podle hmotnosti obálek, na něž tisknete. Podrobnosti o vztahu mezi gramáží a tloušťkou papíru a velikostí obálek, které lze použít, viz Str. 155 "Doporučené formáty a typy papíru". Informace ohledně obálek, podporovaných typů a způsobu jejich vkládání viz Str. 163 "Obálky". Funkci oboustranného kopírování nelze s obálkami použít. Pokud je vybrána funkce Duplex, nastavení zrušíte stisknutím tlačítka [1str. 2str.:H->H]. Chcete-li kopírovat na obálky uživatelského formátu, musíte zadat rozměry obálky. Zadejte horizontální a vertikální délku obálky. Zásobník 1 Boční zásobník CTA005 84

87 Kopírování na obálky : Horizontální : Vertikální Nezapomeňte v horizontálním rozměru zahrnout plně otevřenou chlopeň. Před zahájením používání této funkce vyberte typ papíru [Obálka] v položce [Nastavení zás. papíru] nabídky Nástroje uživatele. Podrobnosti viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojení zařízení/nastavení systému. 1. Vložte obálky lícem nahoru do zásobníku 1 nebo lícem dolů do bočního zásobníku. Boční zásobník ( zásobníku. ) je vybrán automaticky, takže není třeba jej volit při kopírování z bočního Chcete-li kopírovat ze zásobníku 1, zvolte zásobník Stiskněte tlačítko [ ]. 3. Stiskněte položku [Formát papíru]. 4. Zadejte formát obálky a poté stiskněte dvakrát [OK]. 5. Vložte originály a stiskněte tlačítko [Start]. 85

88 3. Kopírování Třídění Zařízení sestavuje kopie do sad v postupném pořadí stránek. S funkcí Tříd.otočením nelze použít boční zásobník. Třídění/Třídění posunutím Kopie mohou být sestaveny do sad v postuném pořadí stránek. Chcete-li použít funkci Třídění posunutím, je nutný finišer nebo vnitřní zásobník pro třídění posunutím. Pokaždé, když jsou vysunuty kopie z jedné sady nebo úlohy, je následující kopie posunuta, aby byla každá sada nebo úloha oddělena. CKN018 Tříd.otočením Každá další sada kopií je pak otočena o 90 stupňů ( ) a vysunuta do zásobníku kopií. CKN019 Pro použití funkce Tříd.otočením jsou potřebné dva zásobníky papíru s papírem stejného formátu a typu, ale v různé orientaci ( ). Podrobnosti viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/systémová nastavení). 86

89 Třídění 1. Stiskněte položku [Dokončování]. 2. Vyberte [Třídění] nebo [Tříd. otočením] a poté stiskněte [OK]. 3. Pomocí číselných tlačítek zadejte počet sad kopií. 4. Vložte originály. Chcete-li potvrdit typ dokončování, stiskněte tlačítko [Zkušební kopie]. 5. Stiskněte tlačítko [Start]. Změna počtu sad Během kopírování lze změnit počet sad kopií. Tuto funkci lze použít, pouze pokud je zvolena funkce Třídění. 1. Zatímco je zobrazeno "Kopírování..." stiskněte tlačítko [Stop]. 87

90 3. Kopírování 2. Pomocí číselných tlačítek zadejte počet sad kopií. 3. Stiskněte [Pokračuj]. Kopírování začne znovu. 88

91 Ukládání dat na dokumentovém serveru Ukládání dat na dokumentovém serveru Dokumentový server umožňuje ukládat dokumenty načítané funkcí kopírování na pevný disk zařízení. Můžete je pak vytisknout později s požadovaným nastavením. Uložené dokumenty můžete zkontrolovat na obrazovce Dokumentový server. Podrobnosti o funkci Dokumentový server naleznete v Str. 137 "Ukládání dat". V závislosti na modelu nemusí být tato funkce k dispozici. Podrobnosti najdete v příručce Getting Started (Začínáme). 1. Stiskněte [Uložit soubor]. 2. V případě potřeby zadejte uživatelské jméno, název souboru nebo heslo. 3. Je-li to potřeba, zadejte složku, do které chcete dokument uložit. 4. Stiskněte [OK]. 5. Vložte originály. 6. Proveďte nastavení pro skenování originálů. 7. Stiskněte tlačítko [Start]. Naskenované originály se uloží do paměti a vytvoří sadu kopií. Pokud chcete uložit jiný dokument, proveďte to po konci kopírování. 89

92 90 3. Kopírování

93 4. Faxování Tato kapitola popisuje často používané funkce faxu. Informace, které nejsou zahrnuty v této kapitole, viz Příručka pro faxování na dodaném disku CD-ROM. Základní postup vysílání (vysílání z paměti) Tato kapitola popisuje základní postup vysílání dokumentů pomocí vysílání z paměti. Jako cíl můžete zadat fax, IP-fax, internet-fax, nebo složku. Současně lze zadat několik typů cílů. Při odesílání důležitých dokumentů doporučujeme nejprve příjemcům zavolat a ověřit si správnost a připravenost přenosu. Pokud dojde k výpadku energie (hlavní spínač je vypnut) nebo pokud je zařízení odpojeno na přibližně jednu hodinu, budou všechny dokumenty z paměti vymazány. Jakmile dojde k zapnutí hlavního spínače, vytiskne se hlášení o výpadku napájení, pomocí kterého můžete zkontrolovat seznam smazaných souborů. Viz příručka Troubleshooting (Odstraňování problémů). 1. Zobrazte výchozí faxovou obrazovku. Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Domů] v horní levé části ovládacího panelu a stiskněte ikonu [Fax] na [Výchozí obrazovka]. CS CXX002 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva, a pak stiskněte ikonu [Fax] na Výchozí obrazovce Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazeno "Připraven". 91

94 4. Faxování 3. Zkontrolujte, zda není možnost [Okamž.v.] zvýrazněna. 4. Vložte originál do ADF (podavače orig.). 5. Zadejte nastavení pro skenování, např. formát a rozlišení skenování. 6. Podle potřeby nakonfigurujte nastavení vysílání, například [Režim vysílání]. 7. Zadejte příjemce. Číslo nebo adresu příjemce můžete zadat přímo nebo je můžete vybrat z adresáře stisknutím tlačítka příjemce. Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko [Vymazat] a zadání opakujte. 8. Při odesílání stejného originálu několika příjemcům (vysílání) zadejte dalšího příjemce. 9. Pokud odesíláte dokumenty na internet-fax nebo na ovou adresu, nebo vypnete funkci Výsledek přenosu u, zadejte odesílatele. 92

95 Základní postup vysílání (vysílání z paměti) 10. Stiskněte tlačítko [Start]. Odesílání originálů za použití expozičního skla (vysílání z paměti) 1. Zkontrolujte, zda není možnost [Okamž.v.] zvýrazněna. 2. Položte první stranu originálu lícem dolů na expoziční sklo. 3. Zadejte příjemce. 4. Proveďte potřebná nastavení pro skenování. 5. Stiskněte tlačítko [Start]. 6. Při odesílání více originálů umístěte následující originál na expoziční sklo do 60 sekund, a poté opakujte kroky 4 a 5. Tento krok opakujte pro každou stránku. 7. Stiskněte tlačítko [ ]. Zařízení zahájí volbu příjemce a vysílání. Zadání příjemce faxu 1. Zobrazte úvodního obrazovku nastavení (uživ. nástroje). Při použití standardního ovládacího panelu 93

96 4. Faxování Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva a pak stiskněte ikonu [Nástroje uživatele] ( ) na Výchozí obrazovce Stiskněte tlačítko [Správa adresáře]. 3. Zkontrolujte, zda je vybráno [Programovat / Změnit]. 4. Stiskněte [Nové progr.]. 5. Stiskněte tlačítko [Změnit] pod položkou "Jméno". Objeví se displej pro vkládání jmen. 6. Zadejte jméno a poté stiskněte tlačítko [OK]. 7. Stiskněte tlačítko [ Další]. 8. V poli "Vyber titul" stiskněte tlačítko klasifikace, kterou chcete použít. Lze zvolit následující tlačítka: [Frekvent.]: Přidá se k první zobrazované straně. [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] až [10]: Přidáno do seznamu položek ve zvoleném titulu. Pro každý titul lze vybrat [Frekvent.] a ještě jeden klíč. 9. Stiskněte [Cíl faxu]. 10. Stiskněte [Změnit] v části "Faxový příjemce". 94

97 Základní postup vysílání (vysílání z paměti) 11. Pomocí číselných tlačítek zadejte faxové číslo a poté stiskněte [OK]. 12. Zadejte volitelná nastavení jako např. "SUB kód", "SEP kód" a "Mezinárodní režim vysíl.". 13. Stiskněte [OK]. 14. Stiskněte [Výstup]. 15. Uzavřete uvodní obrazovku nastavení (uživ. nástrojů). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Nástroje uživatele/počitadlo] ( ) v pravé horní části obrazovky. Vymazání faxového příjemce Pokud vymažete příjemce, který je zadán jako cíl doručení, nebude například možné odesílat zprávy do jeho zaregistrované Osobní schránky. Před vymazáním jakéhokoliv příjemce překontrolujte nastavení funkce faxu. 1. Zobrazte úvodního obrazovku nastavení (uživ. nástroje). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva a pak stiskněte ikonu [Nástroje uživatele] ( ) na Výchozí obrazovce Stiskněte tlačítko [Správa adresáře]. 3. Zkontrolujte, zda je vybráno [Programovat / Změnit]. 4. Vyberte jméno, u kterého chcete odstranit příjemce faxu. Stiskněte tlačítko se jménem nebo pomocí číselných tlačítek zadejte jeho registrační číslo. 95

98 4. Faxování Můžete vyhledávat podle zaregistrovaného jména, uživatelského kódu, faxového čísla, názvu složky, ové adresy nebo příjemce IP-Faxu. 5. Stiskněte [Cíl faxu]. 6. Stiskněte [Změnit] v části "Faxový příjemce". 7. Stiskněte [Smaž vše] a potom stiskněte [OK] v položce "Cíl faxu". 8. Stiskněte [OK]. 9. Stiskněte [Výstup]. 10. Uzavřete uvodní obrazovku nastavení (uživ. nástrojů). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Nástroje uživatele/počitadlo] ( ) v pravé horní části obrazovky. 96

99 Vysílání v průběhu kontroly připojení k příjemci (Okamžité vysílání) Vysílání v průběhu kontroly připojení k příjemci (Okamžité vysílání) Pomocí okamžitého vysílání můžete odesílat dokumenty a zároveň kontrolovat přípojení k příjemci. Můžete zadat faxové nebo IP-faxové příjemce. Pokud zadáte jako příjemce internet-fax, nebo složku, nebo skupinu či více příjemců, potom se režim vysílání automaticky přepne na Vysílání z paměti. Při odesílání důležitých dokumentů doporučujeme nejprve příjemcům zavolat a ověřit si správnost a připravenost přenosu. 1. Zobrazte výchozí faxovou obrazovku. Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Domů] v horní levé části ovládacího panelu a stiskněte ikonu [Fax] na [Výchozí obrazovka]. CS CXX002 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva, a pak stiskněte ikonu [Fax] na Výchozí obrazovce Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazeno "Připraven". 97

100 4. Faxování 3. Stiskněte tlačítko [Okamž.v.]. 4. Vložte originál do ADF (podavače orig.). 5. Vyberte potřebná nastavení skenování. 6. Zadejte příjemce. Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko [Vymazat] a zadání opakujte. 7. Stiskněte tlačítko [Start]. Odesílání originálů pomocí expozičního skla (Okamžité vysílání) 1. Stiskněte tlačítko [Okamž.v.]. 2. Položte první stranu lícem dolů na expoziční sklo. 3. Zadejte příjemce. 4. Proveďte potřebná nastavení pro skenování. 5. Stiskněte tlačítko [Start]. 6. Při odesílání více originálů umístěte následující originál na expoziční sklo do 10 sekund, a poté opakujte kroky 4 a 5. Tento krok opakujte pro každou stránku. 98

101 Vysílání v průběhu kontroly připojení k příjemci (Okamžité vysílání) 7. Stiskněte tlačítko [ ]. 99

102 4. Faxování Zrušení vysílání Tato část popisuje zrušení vysílání faxu. Zrušení vysílání před naskenováním originálu Tento postup použijte ke zrušení vysílání ještě před stisknutím tlačítka [Start]. 1. Zrušit odesílání. Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Reset]. CXZ001 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Reset] v pravém horním rohu obrazovky. Zrušení přenosu během skenování originálu Tato procedura slouží ke zrušení skenování nebo přenosu originálu v průběhu skenování. Jestliže zrušíte přenos pomocí standardní funkce přenosu paměti, budete muset ke zrušení přenosu použít jiný postup. Viz Str. 101 "Zrušení přenosu po naskenování originálu". 100

103 Zrušení vysílání 1. Stiskněte tlačítko [Stop]. CXX Stiskněte [Zrušit skenování] nebo [Zrušit vysílání]. V závislosti na režimu a funkci přenosu, které používáte, se zobrazí buď [Zrušit snímání], nebo [Zrušit vysílání]. Zrušení přenosu po naskenování originálu Chcete-li vysílání zrušit po naskenování originálu, postupujte následovně. Vysílání souboru lze zrušit v průběhu odesílání souboru, ukládání souboru do paměti nebo pokud se soubor nepodaří odeslat. Veškerá naskenovaná data jsou odstraněna z paměti. 1. Stiskněte tlačítko [Stop]. CXX006 Můžete také stisknout [Stav vysílání/příjmu / Tisk] a poté [Zkontrolovat / zastavit přenos souboru]. 2. Pokud se objeví potvrzující zpráva, stiskněte [Seznam ček.soub.]. 3. Vyberte soubor, který chcete zrušit. Pokud není požadovaný soubor zobrazen, stisknutím [ ] nebo [ ] jej najděte. Přenos souboru uloženého v paměti lze zrušit stisknutím záložky [Seznam souborů]. 4. Stiskněte [Zastavit vysílání]. 101

104 4. Faxování 5. Stiskněte [OK]. Chcete-li zrušit další soubor, zopakujte kroky 3 až Stiskněte [Výstup]. Po stisknutí tlačítka [Zkontrolovat/Zastavit vysílaný soub.] v části [Stav vysílání/příjmu / Tisk] v kroku 1 dvakrát stiskněte [Výstup]. 102

105 Uložení dokumentu Uložení dokumentu Dokument je možné odeslat a uložit současně. Dokument můžete také pouze uložit. V případě potřeby můžete pro uložené dokumenty nastavit následující informace: Uživatelské jméno Tuto funkci lze nastavit, pokud potřebujete znát, kdo a které oddělení uložilo dokumenty do zařízení. Jméno uživatele můžete vybrat z adresáře nebo zadat ručně. Název souboru Heslo Pro uložený dokument lze specifikovat název. Pokud nespecifikujete název, budou naskenovaným dokumentům automaticky přiřazeny názvy jako FAX0001 nebo FAX0002. Nastavením této funkce lze zabránit odesílání dokumentů nezadaným osobám. Jako heslo můžete zadat čtyř až osmimístné číslo. Informace o souboru můžete také změnit po uložení souborů. 1. Vložte originál a zadejte požadovaná nastavení skenování. Správně zadejte nastavení [Orientace originálu]. Jinak se horní/dolní orientace originálu nezobrazí v náhledu správně. 2. Stiskněte [Uložit soubor]. 3. Vybrat [Odeslat a uložit] nebo [Pouze uložit]. Chcete-li dokumenty po uložení odeslat, vyberte [Odeslat a uložit]. Pokud chcete dokumenty uložit, vyberte [Pouze uložit]. 103

106 4. Faxování 4. Je-li třeba, zadejte uživatelské jméno, název souboru a heslo. Uživatelské jméno Stiskněte [Uživatelské jméno] a poté vyberte uživatelské jméno. Chcete-li zadat nezaregistrované uživatelské jméno, stiskněte [Man.vložení] a poté zadejte jméno. Po zadání uživatelského jména stiskěte [OK]. Název souboru Stiskněte [Název souboru], zadejte název souboru a poté stiskněte [OK]. Heslo Stiskněte tlačítko [Heslo], pomocí číselných tlačítek zadejte heslo a stiskněte tlačítko [OK]. Znovu zadejte heslo pro ověření a poté stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stiskněte [OK]. 6. Pokud jste vybrali [Odeslat & uložit], zadejte příjemce. 7. Stiskněte tlačítko [Start]. Odeslání uložených dokumentů Zařízení odesílá dokumenty, které jsou pomocí funkce faxu uložené na dokumentovém serveru. Dokumenty uložené na dokumentovém serveru lze opakovaně odesílat až do jejich odstranění. Uložené dokumenty se odesílají s nastavením skenování platným v okamžiku uložení. Následující metody vysílání nemůžete použít: Okamžité vysílání Paralelní vysílání z paměti Volba s hlasitým odposlechem Ruční volba 104

107 Uložení dokumentu 1. Stiskněte [Vybrat ulož. soubor]. 2. Vyberte dokumenty k odeslání. V případě vybrání více dokumentů jsou tyto dokumenty odeslány v pořadí, v jakém byly vybrány. Stisknutím tlačítka [Uživatelské jméno] uložíte dokumenty v pořadí podle naprogramovaných uživatelských jmen. Stisknutím tlačítka [Název souboru] dokumenty seřadíte v abecedním pořadí. Stisknutím tlačítka [Datum] uložíte dokumenty podle data naprogramování. Stisknutím tlačítka [Fronta] lze uspořádat pořadí dokumentů určených k odeslání. Chcete-li zobrazit podrobnosti o uložených dokumentech, stiskněte tlačítko [Podrobnosti]. Stisknutím tlačítka Miniatury aktivujte zobrazení miniatur. 3. Jestliže vyberete dokument s heslem, pomocí číselných tlačítek zadejte heslo a poté stiskněte tlačítko [OK]. 4. Pokud chcete přidat originály k uloženým dokumentům a odeslat je všechny současně, stiskněte [Orig. uložený soubor] nebo [Uložený soubor orig.]. Jestliže je stisknuto [Orig. uložený soubor], odešle zařízení originály a poté uložené soubory. Jestliže je stisknuto [Uložený soubor orig.], odešle zařízení uložené soubory a poté originály. 5. Stiskněte [OK]. 6. Chcete-li přidat originál k uloženým dokumentům, uložte originál a vyberte požadovaná nastavení skenování. 7. Zadejte příjemce a poté stiskněte tlačítko [Start]. 105

108 4. Faxování Ruční vytištění žurnálu Chcete-li žurnál vytisknout manuálně, vyberte si způsob tisku: [Všechny], [Tisk podle čísla souboru ] nebo [Tisk dle uživatle]. Všechny Tiskne výsledky komunikací v pořadí dle uskutečnění. Tisknout dle čísla souboru Vytisknou se jen ty výsledky komunikací, které jsou zadány číslem souboru. Tisknout dle uživatele Vytiskne výsledky komunikací po jednotlivých odesílatelích. 1. Stiskněte [Stav vys./příjmu/tisk]. 2. Stiskněte [Tisknout žurnál]. 3. Vyberte metodu tisku. 4. Pokud jste v kroku 3 vybrali možnost [Tisknout dle čísla souboru], pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístné číslo souboru. 5. Pokud jste v kroku 3 vybrali možnost [Tisk dle uživatele], vyberte ze seznamu uživatele a poté stiskněte [OK]. 6. Stiskněte tlačítko [Start]. 7. Stiskněte dvakrát [Výstup]. 106

109 5. Tisk Tato kapitola popisuje často používané funkce tiskárny. Informace, které nejsou zahrnuty v této kapitole, viz příručka Print (Tisk) na dodaném disku CD-ROM. Rychlá instalace Ovladače tiskárny lze snadno nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s tímto zařízením. Použijete-li Rychlou instalaci, nainstaluje se v síťovém prostředí ovladač tiskárny PCL 6 a nastaví se standardní port TCP/IP. Pro instalaci ovladačů je vyžadováno oprávnění ke správě tiskáren. Přihlaste se jako člen skupiny správců. 1. Ukončete všechny aplikace. (Nezavírejte tuto příručku.) 2. Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Zobrazí-li se dialog [Přehrát automaticky], klikněte na možnost [Spustit SETUP.EXE]. Pokud používáte počítač se systémem Windows 8 nebo Windows Server 2012, klepněte na jednotku a názvy CD-ROM, když se objeví v pravém horním rohu obrazovky, a potom klepněte na tlačítko [Spustit SETUP.EXE]. 3. Zvolte jazyk, který bude použit při instalaci a klikněte na [OK]. 4. Klepněte na [Rychlá instalace]. 5. V dialogovém okně [Licenční smlouva] se objeví licenční smlouva k softwaru. Po přečtení této smlouvy klikněte na [Se smlouvou souhlasím.] a poté klikněte na [Další]. 6. Klikněte na [Další]. 7. V dialogu [Volba tiskárny] si vyberte model tiskárny, který chcete používat. 8. Klikněte na tlačítko [Instalovat]. 9. Podle potřeby konfigurujte uživatelský kód, výchozí tiskárnu a sdílenou tiskárnu. 10. Klikněte na [Pokračovat]. Spustí se instalace. Pokud se objeví dialog [Ovládání uživatelského účtu], klepněte na [Ano] nebo [Pokračovat]. 11. Klikněte na [Dokončit]. Je-li vyžadováno restartování počítače, restartujte jej podle následujících instrukcí, které se zobrazí. 12. V prvním okně instalačního programu klepněte na [Konec] a vyjměte disk CD-ROM. 107

110 5. Tisk Zobrazení vlastností ovladače tiskárny Tato část popisuje, jak otevřít a nakonfigurovat vlastnosti ovladače tiskárny v okně [Zařízení a tiskárny]. Pro změnu nastavení tiskárny je vyžadováno oprávnění ke správě tiskáren. Přihlaste se jako člen skupiny správců. Výchozí nastavení zařízení pro jednotlivé uživatele nelze měnit. Nastavení vytvořená v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny jsou použita pro všechny uživatele. 1. V nabídce [Start] klikněte na položku [Zařízení a tiskárny]. 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny, kterou chcete použít. 3. Klikněte na [Vlastnosti tiskárny]. 108

111 Standardní tisk Standardní tisk Výchozí nastavení je oboustranný tisk. Chcete-li tisknout pouze na jednu stranu, zvolte pro oboustranný tisk [Vypnuto]. Pošlete-li úlohu přes USB 2.0, zatímco je zařízení v režimu spánku, může se po dokončení tiskové úlohy zobrazit chybové hlášení. V tom případě zkontrolujte, zda byl dokument vytištěn. Používání ovladače tiskárny PCL 6 1. Klikněte na tlačítko nabídky aplikace WordPad, nacházející se v levém horním rohu okna, a poté klikněte na [Tisk]. 2. V seznamu [Zvolit tiskárnu] zvolte tiskárnu, kterou chcete použít. 3. Klikněte na [Předvolby]. 4. V seznamu Typ úlohy: vyberte [Normální tisk]. 5. V seznamu Formát dokumentu: zvolte formát originálu, který budete tisknout. 6. V nabídce Orientace: zvolte [Na výšku] nebo [Na šířku] jako orientaci originálu. 7. V seznamu Vstupní zásobník: zvolte zásobník papíru, který obsahuje papír, na nějž chcete tisknout. Pokud v seznamu Vstupní zásobník: zvolíte [Aut. volba zásobníku], je zdrojový zásobník automaticky zvolen podle zvoleného formátu a typu papíru. 8. V seznamu Typ papíru: vyberte typ papíru, který je vložen v zásobníku papíru. 9. Chcete-li tisknout více kopií, zadejte do pole Počet kopií: požadovaný počet sad. 10. Klikněte na [OK]. 11. Z dialogového okna aplikace [Tisk] zahajte tisk. 109

112 5. Tisk Tisk na obě strany listu Tato část popisuje jak tisknout na obou stranách každého listu pomocí ovladače tiskárny. Typy papíru, na které lze tisknou z obou stran: Normální (60 až 81 g/m2), Recyklovaný, Zvláštní, Středně silný (82 až 105 g/m2), Tenký (52 až 59 g/m2), Barevný, Hlav.papír, Předtištěný, Děrovaný, Bankovní, Karton Při používání tiskového ovladače PCL 6 1. Klikněte na tlačítko nabídky aplikace WordPad, nacházející se v levém horním rohu okna, a poté klikněte na [Tisk]. 2. V seznamu [Zvolit tiskárnu] zvolte tiskárnu, kterou chcete použít. 3. Klikněte na [Předvolby]. 4. Klikněte na kartu [Podrobné nastavení]. 5. V poli "Nabídka:" klikněte na ikonu [Upravit]. 6. Vyberte způsob vázání vytištěných listů v seznamu 2stranný:". 7. V případě potřeby změňte požadovaná nastavení tisku. 8. Klikněte na [OK]. 9. Z dialogového okna aplikace [Tisk] zahajte tisk. Typy oboustranného tisku Zadáním okraje, který má být svázán, můžete vybrat, jakým způsobem se budou otevírat svázané stránky. Orientace Boční vazba levá Horní vazba Na výšku Na šířku 110

113 Kombinace více stránek na jednu stranu Kombinace více stránek na jednu stranu Tato část popisuje tisk více stránek na jeden list (kombinace). Funkce kombinace umožňuje ušetřit papír tisknutím více zmenšených stránek na jeden list. Při používání ovladače tiskárny PCL 6 1. Klikněte na tlačítko nabídky aplikace WordPad, nacházející se v levém horním rohu okna, a poté klikněte na [Tisk]. 2. V seznamu [Zvolit tiskárnu] zvolte tiskárnu, kterou chcete použít. 3. Klikněte na [Předvolby]. 4. Klikněte na kartu [Podrobné nastavení]. 5. V poli "Nabídka:" klikněte na ikonu [Upravit]. 6. Vyberte typ kombinace v seznamu "Rozvržení:" a potom zvolte způsob kombinace stránek v seznamu "Pořadí stránek:". Pro tisk ohraničení okolo stran vyberte pole [Nakreslit okraj rámce]. 7. V případě potřeby změňte požadovaná nastavení tisku. 8. Klikněte na [OK]. 9. Z dialogového okna aplikace [Tisk] zahajte tisk. Typy kombinovaného tisku Tato funkce umožňuje tisknout 2, 4, 6, 9 nebo 16 stránek ve zmenšeném formátu na jeden list a zadat pro kombinaci způsob řazení na stránku. Při kombinaci 4 nebo více stran na jeden list papíru jsou dostupné čtyři vzory. Následující ilustrace ukazují způsoby řazení pro 2 a 4stránkové kombinace. 2 stránky na list Orientace Zleva doprava/seshora dolů Zprava doleva/seshora dolů Na výšku Na šířku 111

114 5. Tisk 4 stránky na list Vpravo, potom dolů Dolů, potom vpravo Vlevo, potom dolů Dolů, potom vlevo 112

115 Tisk na obálky Tisk na obálky Nastavení papíru nakonfigurujte v ovladači tiskárny i na ovládacím panelu. Konfigurace nastavení obálky pomocí ovládacího panelu 1. Vložte obálky do zásobníku papíru. 2. Zobrazte úvodního obrazovku nastavení (uživ. nástroje). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. CXX005 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva a pak stiskněte ikonu [Nástroje uživatele] ( ) na Výchozí obrazovce Stiskněte [Nastavení zás. papíru]. 4. Vyberte nastavení formátu papíru pro zásobník papíru, do kterého jsou vloženy obálky. 5. Vyberte formát obálky a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stiskněte tlačítko [ Další]. 7. Zadejte nastavení typu papíru pro zásobník papíru, do kterého jsou vloženy obálky. 8. Stiskněte položku [Obálka] v oblasti "Typ papíru", a potom vyberte odpovídající položku v oblasti "Tloušťka papíru". 9. Stiskněte [OK]. 10. Uzavřete uvodní obrazovku nastavení (uživ. nástrojů). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Nástroje uživatele/počitadlo] ( ) v pravé horní části obrazovky. 113

116 5. Tisk Tisk obálek pomocí tiskového ovladače Používání ovladače tiskárny PCL 6 1. Klikněte na tlačítko nabídky aplikace WordPad, nacházející se v levém horním rohu okna, a poté klikněte na [Tisk]. 2. V seznamu [Zvolit tiskárnu] zvolte tiskárnu, kterou chcete použít. 3. Klikněte na [Předvolby]. 4. V seznamu "Formát dokumentu:" vyberte formát obálky. 5. V seznamu "Vstupní zásobník:" vyberte zásobník papíru, ve kterém jsou vloženy obálky. 6. V seznamu "Typ papíru:" vyberte [Obálka]. 7. V případě potřeby změňte požadovaná nastavení tisku. 8. Klikněte na [OK]. 9. Z dialogového okna aplikace [Tisk] zahajte tisk. 114

117 Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Dokumentový server umožňuje ukládat dokumenty na pevný disk zařízení a dovoluje jejich editaci a tisk, kdykoli je to zapotřebí. Aplikace s vlastními ovladači, jako např. PageMaker, tuto funkci nepodporují. Nerušte proces přenosu souboru, dokud se data zasílají na dokumentový server. Proces by se nemusel přerušit správně. Pokud omylem zrušíte tiskovou úlohu, použijte ovládací panel zařízení, abyste smazali přenesená data. Podrobnosti o tom, jak odstranit dokumenty, které jsou uloženy na dokumentovém serveru viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server), nebo nápověda Web Image Monitor. Na dokumentový server je možné uložit až 3000 souborů. Nové soubory nelze uložit, pokud již bylo již uloženo 3000 souborů. I když je uloženo méně než 3000 souborů, nemohou být ukládány nové soubory, pokud Počet stran v dokumentu přesahuje Celkový počet uložených stran v zařízení a zaslaných údajů dosáhl 9000 (může to být méně v závislosti na tiskových datech). Pevný disk je plný. Můžete odesílat data vytvořená na klientském počítači na dokumentový server. Ukládání dokumentů na dokumentový server Není-li zařízení používáno jako dokumentový server, může být maximální počet dokumentů, které mohou být uloženy na serveru, menší než počet popsaný ve specifikaci. 1. Klikněte na tlačítko nabídky aplikace WordPad, nacházející se v levém horním rohu okna, a poté klikněte na [Tisk]. 2. V seznamu Zvolit tiskárnu zvolte tiskárnu, kterou chcete použít. 3. Klikněte na [Předvolby]. 4. V seznamu Typ úlohy: klikněte na položku [Dokumentový server]. 5. Klikněte na [Podrobnosti...]. 6. Dle potřeby zadejte uživatelské ID, název souboru, heslo a uživatelské jméno. 7. Zadejte do pole "Číslo složky:" číslo složky pro uložení dokumentu. Je-li v poli "Číslo složky:" zadáno "0", dokumenty budou uloženy do sdílené složky. 115

118 5. Tisk 8. Je-li složka chráněna heslem, zadejte do pole "Heslo složky:" heslo. 9. Klikněte na [OK]. 10. V případě potřeby změňte požadovaná nastavení tisku. 11. Klikněte na [OK]. 12. Z dialogového okna aplikace [Tisk] zahajte tisk. Dokumenty uložené na dokumentovém serveru můžete vytisknout pomocí ovládacího panelu. Podrobnosti viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Správa dokumentů uložených na dokumentovém serveru Pokud je zařízení nakonfigurováno jako síťová tiskárna s použitím TCP/IP, můžete provést náhled nebo smazání dokumentů uložených na dokumentovém serveru zařízení pomocí aplikací DeskTopBinder nebo Web Image Monitor z klientského počítače připojeného k síti. Na zařízení můžete tisknout a ovládat ho i bez pomoci ovládacího panelu. 116

119 6. Skenování Tato kapitola popisuje často používané funkce skeneru. Informace, které nejsou zahrnuty v této kapitole, viz příručka Scan (Skenování) na dodaném disku CD-ROM. Základní postup při skenování do složky Před provedením tohoto postupu viz příručka Scan (Skenování), a potvrďte podrobnosti o cílovém počítači. Viz také příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/ Systémová nastavení) a zaregistrujte adresu cílového počítače do adresáře. 1. Zobrazte výchozí obrazovku skenování. Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu a na [Výchozí obrazovce] stiskněte ikonu [Skener]. CS CXX002 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva, a pak stiskněte tlačítko [Skener] na výchozí obrazovce Zkontrolujte, zda nejsou aktivní předchozí nastavení. Pokud ještě zůstalo předchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Reset]. 117

120 6. Skenování 3. Stiskněte záložku [Složka]. 4. Vložte originály. 5. V případě potřeby zadejte nastavení skenování podle originálu, který budete skenovat. Příklad: Naskenování dokumentu v barevném/oboustranném režimu a jeho uložení jako soubor PDF. Stiskněte [Nastavení snímání] a poté stiskněte [Plnobarevně: Text / Foto] na kartě [Typ originálu]. Stiskněte [Typ podávání orig.] a poté stiskněte [2stranný originál]. V nabídce [Odeslat typ/název souboru] stiskněte [PDF]. 6. Zadejte příjemce. Můžete zadat více příjemců. 7. Stiskněte tlačítko [Start]. Vytvoření sdílené složky na počítači se systémem Windows/Potvrzení informací o počítači Následující postup vysvětluje způsob vytvoření sdílené složky na počítači se systémem Windows a způsob potvrzení informací o počítači. V těchto příkladech je operačním systémem Windows 7 Ultimate a počítač je členem síťové domény. Zapište si potvrzené informace. 118

121 Základní postup při skenování do složky Krok 1: Potvrzení uživatelského jména a názvu počítače Potvrďte uživatelské jméno a název počítače, do kterého budete posílat naskenované dokumenty 1. V nabídce [Start] ukažte na položku [Všechny programy], potom na položku [Příslušenství] a potom klikněte na položku [Příkazový řádek]. 2. Zadejte příkaz ipconfig/all a stiskněte tlačítko [Enter]. 3. Potvrďte název počítače. Název počítače je zobrazen v položce [Název hostitele]. Můžete nastavit také adresy IPv4. Adresa zobrazená v poli [IPv4 adresa] je IPv4 adresa počítače. 4. Dále zadejte příkaz "set user" a potom stiskněte tlačítko [Enter]. (Mezi slova "set" a "user" určitě zadejte mezeru.) 5. Potvrďte uživatelské jméno. Uživatelské jméno se zobrazí v položce [USERNAME]. Krok 2: Vytvoření sdílené složky v počítači se systémem Microsoft Windows Vytvořte sdílenou cílovou složku ve Windows a povolte sdílení. V následujícím postupu je jako příklad použito počítače se systémem Windows 7 Ultimate v rámci domény. Abyste mohli vytvořit sdílenou složku, musíte se přihlásit jako člen skupiny Správci. Pokud v kroku 6 necháte vybránu možnost "Každý", vytvořená sdílená složka bude přístupná všem uživatelům. Jedná se o riziko zabezpečení, a proto vám doporučujeme, abyste přístupová práva dali jen zadaným uživatelům. Pomocí následujícího postupu odstraňte možnost "Každý" a zadejte přístupová práva uživatelů. 1. Vytvořte složku, jako byste vytvářeli normální složku, na libovolném místě v počítači. 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a klikněte na [Vlastnosti]. Používáte-li Windows XP, klikněte pravým tlačítkem na složku a levým tlačítkem na [Sdílení a zabezpečení]. 3. Na kartě [Sdílení] zvolte [Rozšířené možnosti sdílení...]. Používáte-li systém Windows XP, na kartě [Sdílení] zvolte [Sdílet tuto složku]. Pokračujte krokem Označte pole [Sdílet tuto složku]. 5. Klikněte na položku [Povolení]. 6. Na seznamu [Název skupiny nebo jméno uživatele:] zvolte Všichni a klikněte na [Odebrat]. 7. Klikněte na [Přidat...]. 8. V okně [Vybrat uživatele a skupiny] klikněte na [Upřesnit...]. 119

122 6. Skenování 9. Specifikujte jeden nebo více typů objektů, zvolte umístění a klikněte na [Najít]. Pokud používáte systém Windows XP, klepněte na tlačítko [Najít nyní]. 10. Ze seznamu výsledků zvolte skupiny a uživatele, kterým chcete udělit přístup, a klikněte na [OK]. 11. V okně [Vybrat uživatele a skupiny] klikněte na [OK]. 12. Na seznamu [Názvy skupin a uživatelská jména:] zvolte skupinu nebo uživatele a ve sloupci [Povolit] seznamu oprávnění zaškrtněte buď políčko [Úplné řízení], nebo [Změnit]. Nakonfigurujte přístupová oprávnění pro jednotlivé skupiny a uživatele. 13. Klikněte na [OK]. Krok 3: Určení přístupových oprávnění pro vytvořenou sdílenou složku Chcete-li pro vytvořenou složku nastavit přístupová oprávnění a umožnit tak ostatním uživatelům nebo skupinám přístup ke složce, proveďte následující nastavení složky: 1. Klikněte pravým tlačítkem na složku vytvořenou v kroku 2 a vyberte [Vlastnosti]. 2. Na kartě [Zabezpečení] klikněte na [Upravit...]. Pokud používáte systém Windows XP, klepněte na tlačítko [Přidat...] na kartě [Zabezpečení], a pak přejděte ke kroku Klikněte na [Přidat...]. 4. V okně [Vybrat uživatele a skupiny] klikněte na [Upřesnit...]. 5. Specifikujte jeden nebo více typů objektů, zvolte umístění a klikněte na [Najít]. Pokud používáte systém Windows XP, specifikujte jeden nebo více typů objektů, zvolte umístění a klikněte na [Najít]. 6. Ze seznamu výsledků zvolte skupiny a uživatele, kterým chcete udělit přístup, a klikněte na [OK]. 7. V okně [Vybrat uživatele a skupiny] klikněte na [OK]. 8. Na seznamu [Názvy skupin a uživatelská jména:] zvolte skupinu nebo uživatele a ve sloupci [Povolit] seznamu oprávnění zaškrtněte buď políčko [Úplné řízení], nebo [Změnit]. 9. Klikněte na [OK]. Registrace složky SMB 1. Zobrazte úvodního obrazovku nastavení (uživ. nástroje). Při použití standardního ovládacího panelu 120

123 Základní postup při skenování do složky Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva a pak stiskněte ikonu [Nástroje uživatele] ( ) na Výchozí obrazovce Stiskněte tlačítko [Správa adresáře]. 3. Zkontrolujte, zda je vybráno [Programovat / Změnit]. 4. Stiskněte [Nové progr.]. 5. Stiskněte tlačítko [Změnit] pod položkou "Jméno". Objeví se displej pro vkládání jmen. 6. Zadejte jméno a poté stiskněte tlačítko [OK]. 7. Stiskněte tlačítko [ Další]. 8. V poli "Vyber titul" stiskněte tlačítko klasifikace, kterou chcete použít. Lze zvolit následující tlačítka: [Frekvent.]: Přidá se k první zobrazované straně. [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] až [10]: Přidáno do seznamu položek ve zvoleném titulu. Pro každý titul lze vybrat [Frekvent.] a ještě jeden klíč. 9. Stiskněte položku [Inf. o ověř.] a potom stiskněte tlačítko [ Další]. 121

124 6. Skenování 10. Napravo od položky "Ověření složky" stiskněte položku [Zadat další inf. o ověř.]. Pokud je vybrána položka [Nezadávat], platí uživatelské jméno a heslo SMB, které jste zadali v položce Výchozí jméno/ heslo uživatele (Odeslání) v nabídce Přenos souborů. 11. Stiskněte položku [Změnit] v části "Přihlašovací uživ. jméno". 12. Zadejte přihlašovací uživatelské jméno cílového počítače a stiskněte tlačítko [OK]. 13. Stiskněte položku [Změnit] v části "Přihlašovací heslo". 14. Zadejte heslo cílového počítače a stiskněte tlačítko [OK]. 15. Pro potvrzení znovu zadejte heslo a poté stiskněte tlačítko [OK]. 16. Stiskněte položku [Složka]. 17. Zkontrolujte, že je vybráno [SMB]. 18. Stiskněte položku [Změnit] nebo [Prohlížet síť] a potom zadejte složku. Při určení složky lze cestu buď zadat ručně nebo najít složku prohlížením sítě. 19. Stisknutím položky [Test připojení] ověřte, zda je cesta nastavena správně. 20. Stiskněte [Výstup]. Pokud zkouška připojení selže, zkontrolujte nastavení a zkuste to znovu. 21. Stiskněte [OK]. 22. Stiskněte [Výstup]. 23. Uzavřete uvodní obrazovku nastavení (uživ. nástrojů). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Nástroje uživatele/počitadlo] ( ) v pravé horní části obrazovky. Ruční vyhledání složky SMB 1. Stiskněte tlačítko [Změnit] v části "Cesta". 122

125 Základní postup při skenování do složky 2. Zadejte cestu k nalezení složky. Například: pokud je název cílového počítače "Uživatel" a název složky je "Sdílet", bude cesta \ \Uživatel\Sdílet. Pokud síť neumožňuje automatické získávání adres IP, zahrňte adresu IP cílového počítače do cesty. Například: pokud je adresa IP cílového počítače " " a název složky je "Sdílet", bude cesta \\ \Sdílet. 3. Stiskněte [OK]. Pokud není formát zadané cesty správný, zobrazí se zpráva. Stiskněte položku [Výstup] a poté cestu zadejte znovu. Vyhledání složky SMB pomocí funkce Procházet síť 1. Stiskněte položku [Procházet síť]. Zobrazí se klientské počítače, které se zařízením sdílejí stejnou síť. Zobrazení sítě uvádí pouze ty klientské počítače, ke kterým máte autorizovaný přístup. 2. Vyberte skupinu, která obsahuje cílový počítače. 3. Vyberte název cílového počítače. Zobrazí se jeho sdílené složky. Stisknutím položky [O jednu úroveň výše] můžete přepínat úrovně. 123

126 6. Skenování 4. Vyberte složku, kterou chcete zaregistrovat. 5. Stiskněte [OK]. Odstranění zaregistrované složky SMB 1. Zobrazte úvodního obrazovku nastavení (uživ. nástroje). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva a pak stiskněte ikonu [Nástroje uživatele] ( ) na Výchozí obrazovce Stiskněte tlačítko [Správa adresáře]. 3. Zkontrolujte, zda je vybráno [Programovat / Změnit]. 4. Vyberte jméno složky, kterou chcete odstranit. Stiskněte tlačítko se jménem nebo pomocí číselných tlačítek zadejte jeho registrační číslo. Můžete vyhledávat podle zaregistrovaného jména, uživatelského kódu, faxového čísla, názvu složky, ové adresy nebo příjemce IP-Faxu. 5. Stiskněte položku [Složka]. 6. Stiskněte protokol, který není aktuálně vybrán. Zobrazí se potvrzující zpráva. 7. Stiskněte tlačítko [Ano]. 8. Stiskněte [OK]. 9. Stiskněte [Výstup]. 10. Uzavřete uvodní obrazovku nastavení (uživ. nástrojů). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Nástroje uživatele/počitadlo] ( ) v pravé horní části obrazovky. 124

127 Základní postup při skenování do složky Ruční zadání cesty k cíli 1. Stiskněte [Man. vložení]. 2. Stiskněte [SMB]. 3. Stiskněte [Man. vložení] na pravé straně pole pro zadání cesty. 4. Zadejte cestu ke složce. V následující vzorové cestě je název sdílené složky "uživatel" a název počítače je "desk01": \\desk01\user 5. Stiskněte [OK]. 6. V závislosti na nastavení cílové složky zadejte uživatelské jméno pro přihlášení k počítači. Chcete-li zobrazit virtuální klávesnici, stiskněte [Man. vložení] vpravo od pole jméno uživatele. 7. V závislosti na nastavení cílové složky zadejte heslo pro přihlášení k počítači. Stiskněte [Man. vložení] pro zadání hesla pomocí virtuální klávesnice. 8. Stiskněte [Test připojení]. Provede se test připojení, který zkontroluje, zda uvedená sdílená složka existuje. 9. Přečtěte si výsledek testu připojení, a potom stiskněte [Výstup]. 10. Stiskněte [OK]. 125

128 6. Skenování Základní postup odesílání naskenovaných souborů em 1. Zobrazte výchozí obrazovku skenování. Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Domů] nahoře vlevo od ovládacího panelu a stiskněte ikonu [Skener] na [Výchozí obrazovce]. CS CXX002 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva, a pak stiskněte tlačítko [Skener] na výchozí obrazovce Zkontrolujte, zda nejsou aktivní předchozí nastavení. Pokud ještě zůstalo předchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Reset]. 3. Stiskněte záložku [ ]. 4. Vložte originály. 126

129 Základní postup odesílání naskenovaných souborů em 5. V případě potřeby zadejte nastavení skenování podle originálu, který budete skenovat. Příklad: Naskenování dokumentu v barevném/oboustranném režimu a jeho uložení jako soubor PDF. Stiskněte [Nastavení snímání] a poté stiskněte [Plnobarevně: Text / Foto] na kartě [Typ originálu]. Stiskněte [Typ podávání orig.] a poté stiskněte [2stranný originál]. V nabídce [Odeslat typ/název souboru] stiskněte [PDF]. 6. Zadejte příjemce. Můžete zadat více příjemců. 7. Stiskněte [Jméno odesíl.], zvolte odesilatele u a poté stiskněte [OK]. 8. Chcete-li zapnout oznámení o doručení, stiskněte [Oznámení příjmu]. Pokud zvolíte [Oznámení příjmu], obdrží vybraný odesílatel em oznámení, když příjemce e- mail otevře. 9. Stiskněte tlačítko [Start]. Registrace cíle u 1. Zobrazte úvodního obrazovku nastavení (uživ. nástroje). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva a pak stiskněte ikonu [Nástroje uživatele] ( ) na Výchozí obrazovce Stiskněte tlačítko [Správa adresáře]. 3. Zkontrolujte, zda je vybráno [Programovat / Změnit]. 4. Stiskněte [Nové progr.]. 127

130 6. Skenování 5. Stiskněte tlačítko [Změnit] pod položkou "Jméno". Objeví se displej pro vkládání jmen. 6. Zadejte jméno a poté stiskněte tlačítko [OK]. 7. Stiskněte tlačítko [ Další]. 8. V poli "Vyber titul" stiskněte tlačítko klasifikace, kterou chcete použít. Lze zvolit následující tlačítka: [Frekvent.]: Přidá se k první zobrazované straně. [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] až [10]: Přidáno do seznamu položek ve zvoleném titulu. Pro každý titul lze vybrat [Frekvent.] a ještě jeden klíč. 9. Stiskněte položku [ ]. 10. Stiskněte položku [Změnit] v části " ová adresa". 128

131 Základní postup odesílání naskenovaných souborů em 11. Zadejte el. adresu. 12. Stiskněte [OK]. 13. Vyberte položku [Cíl u / Internet-faxu] nebo [Pouze cíl Internet-faxu]. Pokud zvolíte položku [Cíl u / Internet-faxu], objeví se na displeji faxu zaregistrované e- mailové adresy jak v zobrazení adres Internet-faxu, tak i v zobrazení ových adres, a také se objeví v zobrazení adresy na displeji funkce skeneru. Pokud zvolíte položku [Pouze cíl Internet-faxu], ové adresy se zobrazí pouze v zobrazení Internet-faxu na displeji funkce fax. 14. Chcete-li použít funkci Internet-fax, zvolte, zda se má použít funkce "Odesl. přes SMTP server". 15. Stiskněte [OK]. 16. Stiskněte [Výstup]. 17. Uzavřete uvodní obrazovku nastavení (uživ. nástrojů). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Nástroje uživatele/počitadlo] ( ) v pravé horní části obrazovky. Odstranění cíle u 1. Zobrazte úvodního obrazovku nastavení (uživ. nástroje). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva a pak stiskněte ikonu [Nástroje uživatele] ( ) na Výchozí obrazovce Stiskněte tlačítko [Správa adresáře]. 129

132 6. Skenování 3. Zkontrolujte, zda je vybráno [Programovat / Změnit]. 4. Vyberte jméno, u kterého chcete odstranit ovou adresu. Stiskněte tlačítko se jménem nebo pomocí číselných tlačítek zadejte jeho registrační číslo. Můžete vyhledávat podle zaregistrovaného jména, uživatelského kódu, faxového čísla, názvu složky, e- mailové adresy nebo příjemce IP-Faxu. 5. Stiskněte položku [ ]. 6. Stiskněte položku [Změnit] v části " ová adresa". 7. Stiskněte položku [Smaž vše] a poté tlačítko [OK]. 8. Stiskněte [OK]. 9. Stiskněte [Výstup]. 10. Uzavřete uvodní obrazovku nastavení (uživ. nástrojů). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Nástroje uživatele/počitadlo] ( ) v pravé horní části obrazovky. Ruční zadání ové adresy 1. Stiskněte [Man. vložení]. 2. Zadejte el. adresu. 3. Stiskněte [OK]. 130

133 Základní postup ukládání naskenovaných souborů Základní postup ukládání naskenovaných souborů Pro každý uložený soubor můžete zadat heslo. K souborům, které nejsou chráněny heslem, mohou přistupovat ostatní uživatelé ve stejné místní síti pomocí aplikace DeskTopBinder. Doporučujeme, abyste chránili uložené soubory před nepovoleným přístupem pomocí hesel. Pokud dojde k některým chybám, mohou být naskenované soubory uložené v zařízení ztraceny. Pro ukládání důležitých souborů nedoporučujeme použití pevného disku. Dodavatel nebude odpovídat za žádné škody, které vzniknou ztrátou souborů. 1. Zobrazte výchozí obrazovku skenování. Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Domů] nahoře vlevo od ovládacího panelu a stiskněte ikonu [Skener] na [Výchozí obrazovce]. CS CXX002 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva, a pak stiskněte tlačítko [Skener] na výchozí obrazovce Zkontrolujte, zda nejsou aktivní předchozí nastavení. Pokud ještě zůstalo předchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Reset]. 3. Vložte originály. 131

134 6. Skenování 4. Stiskněte [Uložit soubor]. 5. Stiskněte položku [Ulož na HDD]. 6. U uložených souborů můžete zadat informace, jako je [Jméno uživatele], [Název souboru ], [Heslo] a [Zvolit složku]. Uživatelské jméno Stiskněte [Uživatelské jméno] a poté vyberte uživatelské jméno. Chcete-li zadat nezaregistrované uživatelské jméno, stiskněte [Man.vložení] a poté zadejte jméno. Po zadání uživatelského jména stiskěte [OK]. Název souboru Stiskněte [Název souboru], zadejte název souboru a poté stiskněte [OK]. Heslo Stiskněte [Heslo], zadejte heslo a poté stiskněte [OK]. Znovu zadejte heslo pro ověření a poté stiskněte tlačítko [OK]. Zvolit složku Stiskněte [Vybrat složku], určete složku, do které chcete uložit uložené soubory, a pak stiskněte tlačítko [OK]. 7. Stiskněte [OK]. 8. Stiskněte [Nastavení snímání], je-li zapotřebí zadat nastavení skeneru, jako je rozlišení a formát. 9. Stiskněte tlačítko [Start]. Kontrola uloženého souboru vybraného ze seznamu V této části se vysvětluje, jak prohlížet soubor vybraný ze seznamu uložených souborů. 132

135 Základní postup ukládání naskenovaných souborů 1. Stiskněte [Vybrat ulož. soubor]. 2. Určete složku, kde je soubor uložen. 3. Ze seznamu uložených souborů vyberte soubor, který chcete zkontrolovat. Můžete vybrat i více souborů. 4. Stiskněte [Náhled]. 133

136 6. Skenování Zadání typu souboru Tato část popisuje postup zadávání typu souboru, který chcete odeslat. Typy souborů lze nastavit při odesílání souborů em nebo skenováním do složky, při odesílání uložených souborů em nebo skenování do složky a při ukládání souborů na paměťové zařízení. Můžete zvolit jeden z následujících typů souborů: Jednostran.: [TIFF / JPEG], [PDF] Zvolíte-li během skenování několika originálů jako typ jednostránkový soubor, vytvoří se z každé strany jeden soubor a počet odesílaných souborů bude stejný jako počet naskenovaných stran. Vícestran.: [TIFF], [PDF] Pokud při skenovaní více originálů zvolíte jako typ souboru vícestránkový soubor, budou skenované strany spojeny a odeslány jako jeden soubor. Typy souborů, které lze zadat, se liší podle nastavení skenování apod. Podrobnosti o typech souborů viz příručka Scan (Skenování). 1. Stiskněte [Odeslat typ/název souboru]. 2. Vyberte typ souboru. Je-li Typ souboru nastaven na [PDF], nakonfigurujte Nastavení souboru PDF dle potřeby. 3. Stiskněte [OK]. 134

137 Zadání nastavení skenování Zadání nastavení skenování 1. Stiskněte [Nastavení snímání]. 2. Zadejte rozlišení, formát snímání a další nastavení podle potřeby. 3. Stiskněte [OK]. 135

138 Skenování

139 7. Dokumentový server Tato kapitola popisuje často používané funkce dokumentového serveru. Informace, které nejsou zahrnuty v této kapitole, viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server) na dodaném disku CD-ROM. Ukládání dat Tato kapitola popisuje postup ukládání dokumentů na dokumentovém serveru. Dokument, který jste otevřeli pomocí správného hesla, zůstane vybraný i po dokončení operace a mohou k němu přistupovat jiní uživatelé. Po dokončení operací nezapomeňte stisknout tlačítko [Reset], aby se výběr dokumentu zrušil. Uživatelské jméno registrované k uloženým dokumentům na dokumentovém serveru slouží k identifikaci autora dokumentu a jeho typu. Neslouží k ochraně důvěrných dokumentů před jinými osobami. Při zahajování faxového přenosu nebo skenování skenerem se ujistěte, zda jsou všechny ostatní operace ukončeny. Název souboru Ke skenovaným dokumentům je automaticky přiřazován název souboru, jako např. COPY0001 a COPY0002. Jméno souboru můžete změnit. Uživatelské jméno Heslo Je možné zaregistrovat uživatelské jméno, aby byl identifikován uživatel nebo skupina uživatelů, která dokumenty uložila. Pro přiřazení vyberte uživatelské jméno zaregistrované v adresáři nebo jméno přímo zadejte. V závislosti na nastavení zabezpečení se namísto [Uživ. jméno] může zobrazit [Přístupová opráv.]. Podrobnosti o adresáři viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/systémová nastavení). Chcete-li zabránit neoprávněnému tisku, můžete pro kterýkoliv uložený dokument zadat heslo. K chráněnému dokumentu lze přistupovat pouze tehdy, je-li zadáno jeho heslo. Pokud je pro dokumenty nastaveno heslo, zobrazí se vlevo od názvu souboru ikona zámku. 137

140 7. Dokumentový server 1. Stiskněte tlačítko [Domů] na horním levém okraji ovládacího panelu a stiskněte ikonu [Dokumentový server] na obrazovce. 2. Stiskněte [Na obrazovku sním.]. 3. Stiskněte [Cílová složka pro uložení]. CS CXX Zadejte složku, do které chcete dokument uložit, a potom stiskněte tlačítko [OK]. 5. Stiskněte [Uživatelské jméno]. 6. Zadejte uživatelské jméno a poté stiskněte [OK]. Zobrazená uživatelská jména jsou jména, která byla registrována v adresáři. Chcete-li zadat jméno, které není na obrazovce uvedeno, stiskněte [Manuál. vložení] a poté zadejte uživatelské jméno. 7. Stiskněte [Název souboru]. 8. Zadejte název souboru a stiskněte tlačítko [OK]. 9. Stiskněte [Heslo]. 10. Zadejte pomocí číselných tlačítek heslo a stiskněte [OK]. Pro zadání hesla můžete použít čtyři až osm číslic. 11. Pro dvojitou kontrolu zadejte heslo znovu a pak stiskněte [OK]. 12. Vložte originál. 13. Určete podmínky skenování originálu. 14. Stiskněte tlačítko [Start]. Originál se naskenuje. Dokument se uloží na dokumentovém serveru. Po skenování se zobrazí seznam složek. Pokud se tento seznam nezobrazí, stiskněte [Dokončit snímání]. 138

141 Tisk uložených dokumentů Tisk uložených dokumentů Vytiskne dokumenty uložené na dokumentovém serveru. Na obrazovce tisku můžete určit následující položky: Zásobník papíru Počet výtisků [Dokončování] ([Třídění], [Třídění otočením], [Stohování], [Sešívání], [Děrování], [Polo-skládání: Tisk vně]) [Krycí/Prokl.list] ([Před.kr.list], [Přední/Zadní kryt], [Označení/Kapitola], [Prokl. list]) [Upravit / Razítko] ([Nast. okraje], [Razítko]) [Oboustranná kopie horní-horní], [Oboustranná kopie horní-dolní], [Brožura], [Časopis] Podrobné informace o každé funkci viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). 1. Vyberte složku. 2. Vyberte dokument, který se má tisknout. 3. Při tisku dvou nebo více dokumentů najednou, zopakujte postup v kroku 2. Lze vytisknout až 30 dokumentů. 4. Při zadávání tiskových podmínek stiskněte [Na obraz. tisku] a potom nakonfigurujte nastavení tisku. 5. Pomocí číselných tlačítek zadejte počet kopií. Maximální počet kopií, který lze zadat, je Stiskněte tlačítko [Start]. 139

142 Dokumentový server

143 8. Web Image Monitor Tato kapitola popisuje často používané funkce aplikace Web Image Monitor. Informace, které nejsou zahrnuty v této kapitole, viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/ Systémová nastavení) na dodaném disku CD-ROM nebo nápověda pro Web Image Monitor. Zobrazení hlavní stránky V této části je vysvětlena první strana a jak zobrazit aplikaci Web Image Monitor. Při zadávání adresy IPv4 nezačínejte segmenty nulami. Například: pokud je adresa " ", musíte ji zadat jako " ". 1. Spusťte webový prohlížeč. 2. Zadejte adresa zařízení nebo název hostitele)/ do adresového řádku webového prohlížeče. Zobrazí se první stránka aplikace Web Image Monitor. Pokud byl název hostitele zařízení zaregisrován na server DNS nebo WINS, můžete jej zadat. Při nastavování protokolu pro šifrovanou komunikaci (SSL) v prostředí, kde se provádí ověřování, zadejte " IP zařízení nebo název hostitele)/". Aplikace Web Image Monitor je rozdělena na následující části: CS CYH Oblast nabídky Po výběru položky nabídky se zobrazí její obsah. 2. Oblast záhlaví Objeví se dialogové okno pro přepínání na uživatelský režim a režim správce se zobrazením nabídky pro každý režim. Zobrazí se odkaz na nápovědu a dialogové okno pro hledání dle klíčového slova. 141

144 8. Web Image Monitor 3. Obnovit/Nápověda (Obnovit): Klepnutím na v pravém horním rohu pracovní oblasti aktualizujete informace o zařízení. Klikněte na tlačítko [Obnovit], čímž obnovíte celou obrazovku prohlížeče. (Nápověda): Pomocí ikony Nápověda si můžete zobrazit nebo stáhnout obsah souboru nápovědy. 4. Základní informační oblast Zobrazuje základní informace o zařízení. 5. Pracovní oblast Zobrazuje obsah vybraný v nabídce. 142

145 9. Doplňování papíru a toneru Tato kapitola popisuje způsob vkládání papíru do zásobníků papíru a doporučené formáty a typy papíru. Doplňování papíru Bezpečnostní opatření při vkládání papíru Při vkládání papíru dávejte pozor, abyste si neporanili prsty. Nedoplňujte papír přes limitní značku. Před vložením do zásobníku papír prolistujte, aby nedocházelo k současnému podávání více listů. Jestliže papír vkládáte do zásobníku, když v něm zbývá pouze několik listů, může dojít k podání několika listů zároveň. Vyjměte všechen zbývající papír, přidejte jej k novým listům papíru a poté před vložením do zásobníku celý stoh prolistujte. Pokroucený nebo jinak zdeformovaný papír před vložením narovnejte. Podrobnosti ohledně formátů a typů papíru, které lze použít, viz Str. 155 "Doporučené formáty a typy papíru". Občas můžete slyšet šustění v důsledku pohybu papíru v zařízení. Tento hluk neznamená poruchu. Vkládání papíru do zásobníků Každý zásobník papíru se doplňuje stejným způsobem. V následující ukázce je papír vkládán do zásobníku 2. Ověřte, že okraje papíru na pravé straně jsou srovnané. Budete-li zásobník papíru zasouvat zpět na místo příliš velkou silou, boční vymezovače mohou vyklouznout z určené polohy. Při vkládání malého počtu listů dávejte pozor, abyste příliš nestlačili boční vymezovače k sobě. Svírají-li boční vymezovače papír příliš silně, mohou se zmačkat okraje, tenký papír se může zvrásnit a může dojít i k nesprávnému podávání papíru. 143

146 9. Doplňování papíru a toneru 1. Přesvědčte se, že zásobník papíru není používán a opatrně jej vytahujte ven, dokud se nezastaví. CXV Srovnejte papír a umístěte jej tiskovou stranou nahoru. Nedoplňujte papír přes limitní značku. CXV Opatrně zasuňte zásobník papíru až nadoraz. Po nastavení polohy bočních a zadních vymezovačů lze do zásobníků vkládat papír různých formátů. Podrobnosti viz příručka Paper Specifications and Adding Paper (Specifikace a doplňování papíru). Obálky můžete vkládat do zásobníku 1. Při vkládání obálek zkontrolujte jejich správnou orientaci. Podrobnosti viz Str. 163 "Obálky". Vkládání papíru do bočního zásobníku Boční zásobník použijte ke vkládání OHP fólií, samolepicích štítků, průsvitného papíru a papíru, který nelze vložit do std. zásobníků papíru. 144

147 Doplňování papíru Maximální počet listů, které lze vložit současně, závisí na typu papíru. Nedoplňujte papír přes limitní značku. Informace o maximálním počtu listů, který lze vložit, viz Str. 155 "Doporučené formáty a typy papíru". 1. Otevřete boční zásobník. CXV Zasuňte papír lícem dolů tak daleko, až uslyšíte pípnutí. 3. Vyrovnejte vodítka podle formátu papíru. Pokud by vodítka papíru nebyla zarovnána s papírem, obrazy by mohly být šikmé nebo by mohly vznikat problémy s podáváním papíru. CXV020 Používáte-li boční zásobník, doporučujeme nastavit směr papíru na. Některé typy papíru nemusí být detekovány správně po vložení do bočního zásobníku. Pokud k tomu dojde, vyjměte papír a vložte jej do bočního zásobníku znovu. Vkládáte-li do bočního zásobníku listy větší než formát A4, 8 1 / 2 11, povytáhněte nástavec. Při vkládání silného papíru, tenkého papíru nebo OHP fólií zadejte formát papíru a jeho typ. Hlavičkový papír je nutné vkládat s určitou orientací. Podrobnosti viz Str. 152 "Vkládání papíru s pevnou orientací nebo oboustranného papíru". 145

148 9. Doplňování papíru a toneru Do bočního zásobníku můžete vkládat obálky. Obálky je nutné vkládat s určitou orientací. Podrobnosti viz Str. 163 "Obálky". Zadejte velikosti papíru, které nejsou detekovány automaticky. Podrobnosti o formátech papíru, které lze zjistit automaticky, viz Str. 155 "Doporučené formáty a typy papíru". Podrobnosti o tom, jak zadat formáty, viz Str. 146 "Tisk z bočního zásobníku pomocí funkce tiskárny" nebo příručka Copy/ Document Server (Kopírování/Dokumentový server). Pokud kopírujete z bočního zásobníku, viz příručka Copy/ Document Server (Kopírování/ Dokumentový server). Informace o tisku z počítače viz Str. 146 "Tisk z bočního zásobníku pomocí funkce tiskárny". Je-li [Zvuk tlačítka panelu] vypnutý, při vložení papíru do bočního zásobníku tón nezazní. Podrobnosti o funkci [Zvuk tlačítka panelu] viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/systémová nastavení). Tisk z bočního zásobníku pomocí funkce tiskárny Jestliže vyberete položku [Nastavení zařízení] v části [Boční zásobník] v nabídce [Priorita nastavení zásobníku] v části [Systém] v položce Nastavení tisk., nastavení provedené na ovládacím panelu zařízení má přednost před nastavením ovladače tiskárny. Podrobnosti viz příručka Print (Tisk). Výchozí hodnota pro [Boční zásobník] je [Nastavení zařízení: Jakýkoli typ]. Nastavení zůstane platné, dokud nebude změněno. Podrobnosti o nastavení ovladače tiskárny viz příručka Print (Tisk). Výchozí nastavení pro [Formát papíru boč. zás. tiskárny] v [Nast.papíru v zásobníku] je [Aut.zjištění]. Nastavení formátu papíru pomocí ovládacího panelu 1. Zobrazte úvodního obrazovku nastavení (uživ. nástroje). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. 146

149 Doplňování papíru CXX005 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva a pak stiskněte ikonu [Nástroje uživatele] ( ) na Výchozí obrazovce Stiskněte [Nastavení zás. papíru]. 3. Stiskněte [Formát papíru boč. zás. tiskárny]. 4. Vyberte formát papíru. 5. Stiskněte [OK]. 6. Uzavřete úvodní obrazovku nastavení (uživ. nástrojů). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Nástroje uživatele/počitadlo] ( ) v pravé horní části obrazovky. Zadání uživ. formátu papíru pomocí ovládacího panelu 1. Zobrazte úvodního obrazovku nastavení (uživ. nástroje). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. 147

150 9. Doplňování papíru a toneru CXX005 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva a pak stiskněte ikonu [Nástroje uživatele] ( ) na Výchozí obrazovce Stiskněte [Nastavení zás. papíru]. 3. Stiskněte [Formát papíru boč. zás. tiskárny]. 4. Stiskněte položku [Uživ. formát]. Je-li uživ. formát již nastaven, stiskněte [Změnit formát]. 5. Stiskněte položku [Vertikál.]. 6. Pomocí číselných tlačítek zadejte vertikální rozměr a poté stiskněte tlačítko [ ]. 7. Stiskněte položku [Horizont.] 8. Pomocí číselných tlačítek zadejte horizontální rozměr a poté stiskněte tlačítko [ ]. 9. Stiskněte dvakrát [OK]. 10. Uzavřete úvodní obrazovku nastavení (uživ. nástrojů). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Nástroje uživatele/počitadlo] ( ) v pravé horní části obrazovky. 148

151 Doplňování papíru Zadání silného papíru nebo OHP fólií pro typ papíru pomocí ovládacího panelu Používejte OHP fólie formátu A4 nebo 8 1 / 2 11 a zadejte jejich velikost. Obvykle lze pro tisk použít pouze jednu stranu OHP fólie. Při zakládání fólie dbejte, aby byla tiskovou stranou dolů. Při tisku na OHP fólie odebírejte potištěné fólie jednu za druhou. 1. Zobrazte úvodního obrazovku nastavení (uživ. nástroje). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. CUP009 Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte tlačítko [Domů] v levé horní části ovládacího panelu. Posuňte obrazovku doleva a pak stiskněte ikonu [Nástroje uživatele] ( ) na Výchozí obrazovce Stiskněte [Nastavení zás. papíru]. 3. Stiskněte [Formát pap. boč. zásobníku tiskárny] a potom zadejte formát papíru. 4. Stiskněte [OK]. 5. Stiskněte tlačítko [ Další]. 6. Stiskněte položku [Typ papíru: Boční zásobník]. 7. Podle typu papíru, který chcete nastavit, vyberte odpovídající položky. Při zakládání OHP fólií stiskněte [OHP fólie] v oblasti [Typ papíru]. Chcete-li vložit tenký nebo silný papír, stiskněte [Nezobrazit] v oblasti [Typ papíru] a poté vyberte odpovídající tloušťku papíru v oblasti [Tloušťka papíru]. 149

152 9. Doplňování papíru a toneru 8. Stiskněte [OK]. 9. Uzavřete úvodní obrazovku nastavení (uživ. nástrojů). Při použití standardního ovládacího panelu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Při použití Smart Operation Panel (inteligentního ovládacího panelu) Stiskněte [Nástroje uživatele/počitadlo] ( ) v pravé horní části obrazovky. Doporučujeme používat specifikované OHP fólie. Podrobnosti o tloušťce papíru viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/systémová nastavení). Vkládání papíru do velkokapacitního zásobníku (LCT) (především Evropa a Asie) LCT může pojmout pouze papír formátu A4. Chcete-li tisknout na papír formátu 8 1 / 2 11 z velkokapacitního zásobníku (LCT), obraťte se na servisního zástupce. (zejména Severní Amerika) LCT může pojmout pouze papír formátu 8 1 / Chcete-li tisknout na papír formátu A4 z velkokapacitního zásobníku (LCT), obraťte se na servisního zástupce. Když papír vložený na pravou stranu velkokapacitního zásobníku (LCT) dojde, papír na levé straně se automaticky posune doprava. Nevytahujte LCT zatímco zásobník pohybuje s papírem, počkejte, až přestanou ze zásobníku vycházet zvuky. U pravého stohu srovnejte pravý okraj papíru s pravým okrajem zásobníku. U levého stohu srovnejte levý okraj papíru s levým okrajem zásobníku. 150

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Fax. Potištěné. Skenování. Dokumentový server

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Fax. Potištěné. Skenování. Dokumentový server Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Fax Potištěné Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Fax. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Fax. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Fax Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace pro toto zařízení

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace pro toto

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Uôivatelská pøíruèka. Co lze s tímto zaøízením dìlat. Zaèínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uôivatelská pøíruèka. Co lze s tímto zaøízením dìlat. Zaèínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uôivatelská pøíruèka Co lze s tímto zaøízením dìlat Zaèínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplòování papíru a toneru Odstraòování problémù Dodatek Informace,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace,

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace,

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Uôivatelská pøíruèka. Co lze s tímto zaøízením dìlat. Zaèínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uôivatelská pøíruèka. Co lze s tímto zaøízením dìlat. Zaèínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uôivatelská pøíruèka Co lze s tímto zaøízením dìlat Zaèínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplòování papíru a toneru Odstraòování problémù Dodatek Informace,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Fax. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Fax. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Fax Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace pro toto zařízení

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Tisk. Skenování

Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Tisk. Skenování Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce, najdete

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

Referenèní pøíruèka pro kopírování

Referenèní pøíruèka pro kopírování Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro kopírování 1 3 Umístìní originálù Kopírování Dodatek Pøed pouôitím pøístroje si peèlivì pøeètìte tuto pøíruèku a potom ji uchovejte pro dalçí pouôití. Abyste zaøízení

Více

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka Verze 1.0 Leden 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 2012 Xerox Corporation. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Uživatelská příručka M425 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 řada M425 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internetové služby

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internetové služby Verze 1.0 09/10 Xerox ColorQube 9301/9302/9303 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států na ochranu autorských práv. Obsah této publikace

Více

Provozní pokyny Uživatelská příručka

Provozní pokyny Uživatelská příručka Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". Provozní pokyny Uživatelská příručka OBSAH Jak číst tuto příručku...4 Úvod...4 Zakázáno zákonem... 4

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka M527dn M527f M527c M527z www.hp.com/support/ljm527mfp HP LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2015 HP Development

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka HP LaserJet M5039xs MFP Uživatelská příručka HP LaserJet M5039XS MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios - iphone) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Řešení problémů Řešení problémů V případě možného výskytu problému s výrobkem, postupujte podle pokynů v tomto návodu dříve, než zavoláte

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

www.konicaminolta.cz Kancelářský systém bizhub C250 bizhub C250 Na vaší práci záleží

www.konicaminolta.cz Kancelářský systém bizhub C250 bizhub C250 Na vaší práci záleží www.konicaminolta.cz Kancelářský systém bizhub C250 bizhub C250 Na vaší práci záleží bizhub C 250, Kancelářský systém Více pro váš úspěch Pro úspěch v podnikání potřebujete být lepší než konkurence. Musíte

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Používání funkce chytrého dotyku

Používání funkce chytrého dotyku Používání funkce chytrého dotyku verze 1.6 A-61708_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 2 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí

Více

HP OfficeJet 4650 All-in-One series

HP OfficeJet 4650 All-in-One series HP OfficeJet 4650 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 2 Části tiskárny... 3 Ovládací panel a kontrolky stavu... 4 Základní informace o papíru... 6 Vkládání médií... 9 Vložení

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace pro toto zařízení

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

Software ConfigFree pro snadné připojení

Software ConfigFree pro snadné připojení Software ConfigFree pro snadné připojení Bezdrátové připojení se stalo základní podmínkou pro neomezenou komunikaci, protože uživatelům notebooků poskytuje možnost připojení kdykoli a kdekoli. Správa vícenásobného

Více

Změna nastavení systému Windows

Změna nastavení systému Windows Změna nastavení systému Windows Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Vysokorychlostní sdílení dokumentů ve vaší kanceláři

Vysokorychlostní sdílení dokumentů ve vaší kanceláři ir5055/n ir5065/n ir5075/n Multifunkční tiskárna Vysokorychlostní sdílení dokumentů ve vaší kanceláři Multifunkční. ir5055/n / ir5065/n / ir5075/n Výkonný tisk. Skutečně efektivní sdílení dokumentů Zařízení

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více