Import do programu WinDUO.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Import do programu WinDUO."

Transkript

1 Import do programu WinDUO. Import do programu WinDUO je řešen dvěma způsoby jednak za pomocí textového importu implementovaného přímo v programu a nebo za pomocí tzv. Plug-In DLL knihoven, které ale nejsou standardní součástí WinDUO. Přihráním DLL knihovny do adresáře, kde se nalézá program WinDUO (soubor DUO.EXE) se do hlavního menu programu WinDUO, do submenu Ostatní přidá další položka menu, kterou lze daný import provést. V současné době jsou k dispozici knihovny pro import dat do účetního deníku a pro import dat do pohledávek, včetně textu faktur.

2 Importy a exporty implementované přímo v programu WinDUO: Import implementovaný v programu WinDUO se provádí prostřednictvím textového souboru. Jednotlivé položky v řádku jsou odděleny tabelátorem (ASCII kód 9). WinDUO rozeznává tři typy řádků, tyto typy jsou odlišeny tak, že řádek začíná znaky definujícími typ řádku ukončenými dvojtečkou, od ostatních položek na řádku jsou tyto definující znaky taktéž odděleny tabulátorem (ASCII kód 9). Řádky jsou oddělovány standardním koncem řádku EOL (ASCII kódy 13 a 10). WinDUO při importu kontroluje množinu povolených znaků pro jednotlivá políčka (např. políčka s čísly nesmí obsahovat písmena). Při vlastním importu provádí WinDUO nejprve kontrolu správnosti celého souboru a pak po dotazu se provede samotný import. Kromě popisovaných importů je WinDUO schopno vytvořit soubory v definovaném formátu - tedy provést Export. Poznámka: Nevyplněné políčka jsou takové políčka, která mezi oddělujícími znaky <TAB> (ASCII kód 9) neobsahují žádný znak. Řádek může být ukončen i dříve, tzn. že nemusí obsahovat přesný počet znaků <TAB> v případě, že do konce řádku by už nebyl vyplněn žádný údaj. Popis struktury pro import účetních událostí. Importem do knihy pohledávek lze importovat jak obsah samotné pohledávky (řádek typu H:), tak rozkont k dané pohledávce (řádek typu U: - popis a použití viz. import pokladny). Obsah řádku pro typ H: Identifikace řádku H: za dvojtečkou v identifikaci řádku lze uvést číslo agendy dokladu. V případě účetních událostí tedy 1. (H:1). Pak lze v jednom souboru sdružovat více importů pro různé agendy. Číslo dokladu číslo dokladu je max. 8 místné, povoleny jsou velká písmena anglické abecedy a číslice. Lze využívat hvězdičkové konvence pro automatické číslování dokladů (znak * nebo +). Importní program pak doklady automaticky očísluje v dané řadě. Např. pokud je číslo dokladu 96+ pak program přidělí automaticky číslo dokladu v řadě 96+. Tzn. že pokud je nejvyšší existující číslo v řadě 96 např , tak přidělí atd. chybějící čísla v řadě nedoplňuje ale automaticky přidává na konec číselné řady. První číslo v číselné řadě ale už musí být zadáno, aby program věděl počet míst v dokladu. Období Období ve formátu MMRR (pokud je období vynecháno, je období vytvořeno z data /políčko datum/) Datum Deníkové datum. Povoleno je datum ve formátu DD.MM.RRRR nebo DD.MM.RR. Povolené je i zkratkové zadávaní data ve stylu zadávání dat ve WinDUO. Datum ZP Datum zdanitelného plnění. Formát data viz políčko Datum. Popis Částka Popis dokladu, max. 25 znaků. Celková částka dokladu. Obvykle shodná se součtem všech příslušných záznamů typu U:. Nemusí se ale shodovat. Částka (povolena desetinná dečka i desetinná čárka). Řády nesmí být od sebe odděleny. Povoleno je pouze oddělení řádů mezerami (např ), ale doporučeno je řády neoddělovat (tj ). Částka nemusí obsahovat desetinná místa.

3 IČO Název Poznámka IČO obchodního partnera. Pokud program najde IČO v adresáři WinDUO, automaticky doplní všechny ostatní identifikační údaje firmy. Pokud IČO není v adresáři nalezeno, je nabídnuto dialogové okno k doplnění do adresáře, s předvyplněnými údaji z identifikačních políček uvedených níže. Název dodavatele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Max. 25 znaků. Max. 30 znaků Obsah řádku pro typ U: Viz.: Pokladna

4 Popis struktury pro import pokladny. Upozornění: Tímto způsobem importu nelze nijak promítnout návaznost na pohledávky a závazky (a momentálně jiný není). Typy řádků můžou nabývat následujících hodnot: H: Hlavičkový záznam, obsahuje základní identifikační údaje pokladního záznamu. U: Obsahuje účetní rozkont Hlavičkového záznamu, ke kterému bude přiřazen. Záznam U: musí následovat za příslušným záznamem H:. Záznamy typu U: nejsou v souboru povinné a jednotlivé záznamy je mohou, ale nemusí obsahovat. Obsah řádku pro typ H:

5 Identifikace řádku H: za dvojtečkou v identifikaci řádku lze uvést číslo agendy dokladu. V případě pokladny tedy 4. (H:4). Pak lze v jednom souboru sdružovat více importů pro různé agendy. Číslo pokladny Číslo pokladny v rozsahu Typ dokladu P - příjmový V - výdajový u nevyplněného políčka nebo políčka obsahující mezeru se typ dokladu odvodí z částky: kladná - příjmový, záporná - výdajový Číslo dokladu číslo dokladu je max. 8 místné, povoleny jsou velká písmena anglické abecedy a číslice. Lze využívat hvězdičkové konvence pro automatické číslování dokladů (znak * nebo +). Importní program pak doklady automaticky očísluje v dané řadě. Např. pokud je číslo dokladu 96+ pak program přidělí automaticky číslo dokladu v řadě 96+. Tzn. že pokud je nejvyšší existující číslo v řadě 96 např , tak přidělí atd. chybějící čísla v řadě nedoplňuje ale automaticky přidává na konec číselné řady. První číslo v číselné řadě ale už musí být zadáno, aby program věděl počet míst v dokladu. Období Období ve formátu MMRR (pokud je období vynecháno, je období vytvořeno z data) Datum Deníkové datum. Povoleno je datum ve formátu DD.MM.RRRR nebo DD.MM.RR. Povolené je i zkratkové zadávaní data ve stylu zadávání dat ve WinDUO. Datum ZP Datum zdanitelného plnění. Formát data viz políčko Datum. Popis Částka IČO DIČ Název Ulice Město PSČ Rozšíření názvu Variabilní symbol Obsah řádku pro typ U: Popis dokladu (pokladna), max. 25 znaků (účel platby) Celková částka dokladu. Obvykle shodná se součtem všech příslušných záznamů typu U:. Nemusí se ale shodovat. Částka (povolena desetinná tečka i desetinná čárka). Řády nesmí být od sebe odděleny. Povoleno je pouze oddělení řádů mezerami (např ), ale doporučeno je řády neoddělovat (tj ). Částka nemusí obsahovat desetinná místa. IČO obchodního partnera. Pokud program najde IČO v adresáři WinDUO, automaticky doplní všechny ostatní identifikační údaje firmy. Pokud IČO není v adresáři nalezeno, je nabídnuto dialogové okno k doplnění do adresáře, s předvyplněnými údaji z identifikačních políček uvedených níže. DIČ odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Tj. mezi dvěma znaky tabulátoru nebude nic. Max. 14 znaků. Název odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Max. 25 znaků. Ulice sídla odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Max. 20 znaků. Místo sídla odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Max. 20 znaků. Poštovní směrovací číslo místa sídla odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Povolen je jak formát tak i Rozšíření názvu obchodního partnera. Od verze 1.42, max. 30 znaků. Variabilní symbol pokladního dokladu Od verze 1.54, max. 10 znaků

6 Období Doklad Období ve formátu MMRR. Nemusí být zadáno. Pak se dosadí Období z hlavičky dokladu (H:). Období v rozkontu musí být vždy v importovaném roce! Nemusí být zadáno, zadáváme pouze v případě, že se liší od čísla dokladu v hlavičkovém záznamu (typ H:). MD SÚ Syntetický účet Má Dáti (0-999) MD AÚ Analytický účet Má Dáti (0-999) MD HS Hospodářské středisko Má Dáti (0-99) MD KJ Kalkulační jednice Má Dáti ( ) Dal SÚ Syntetický účet Dal (0-999) Dal AÚ Analytický účet Dal (0-999) Dal HS Hospodářské středisko Dal (0-99) Dal KJ Kalkulační jednice Dal ( ) Částka Datum IČO Datum ZP Částka (povolena desetinná dečka i desetinná čárka). Řády nesmí být od sebe odděleny. Povoleno je pouze oddělení řádů mezerami (např ), ale doporučeno je řády neoddělovat (tj ). Nemusí se zadávat, pokud je shodné s datem v hlavičce. Formát viz. datum v hlavičce. Datum zdanitelného plnění. Nemusí být uvedeno. Pak se bere datum ZP z hlavičky. Formát data viz. hlavička. DPH Kód DPH. Uvádí se kódy: Z - základ daně, D - daň, Mezera - mimo daň Sazba DPH Kód sazby DPH. V - vyšší sazba daně, N - nižší sazba daně, B - osvobozeno od daně Povolené je také číselné zadání sazby daně např. 22 pro vyšší sazbu daně. Hodnota pak musí odpovídat příslušným sazbám daně v importovaném roce. Typ DPH Kód typu DPH 0 Ostatní 1 Nákup v tuzemsku 2 Plnění v tuzemsku 3 Dovoz ze zahraničí 4 Vývoz zboží 5 Vývoz služeb 6 Mezinárodní přeprava 7 Plnění osvobozené dle 25 8 Statistická cena - dovoz Cizí měna Kód cizí měny Popis Částka v cizí měně Kód cizí měny (třípísmenný) dle ISO4217 Popis dokladu. Nemusí být uveden, pak je přiřazen popis z hlavičky (H:) rozšířený o číslo nadřazeného dokladu a zkratku agendy. Max. 30 znaků. Poznámka Není snad co podotknout. Snad jen, že může být o délce max. 20 znaků. Upozornění: Program nikterak nekontroluje logickou správnost importovaných údajů. Vyvarujte se proto např. jednostranného účtování, účtování na neexistující kombinace SU/AU atd. atd. apod. Povoleno je zavedení daňového dokladu, pak ale nesmí být vyplněna ani strana MD ani DAL, tj. SU a AU na obou stranách je rovno 0.

7 Popis struktury pro import banky. Import do knihy banky je prakticky shodný s importem do knihy pokladny. Liší se pouze v tom že políčko Číslo pokladny v hlavičkovém záznamu (H:) je nahrazeno políčkem Číslo účtu a dále je vypuštěna adresa a název obchodního partnera. Jinak použití záznamů typu H: a U: je stejné jako u pokladny. Obsah řádku pro typ H: Identifikace řádku H: za dvojtečkou v identifikaci řádku lze uvést číslo agendy dokladu. V případě banky tedy 5. (H:5). Pak lze v jednom souboru sdružovat více importů pro různé agendy. Číslo účtu Číslo účtu, obsahující číslo banky za číslem účtu, oddělené od čísla účtu lomítkem. (např /0800) Typ dokladu P - příjmový V - výdajový u nevyplněného políčka nebo políčka obsahující mezeru se typ dokladu odvodí z částky: kladná - příjmový, záporná - výdajový Číslo dokladu číslo dokladu je max. 8 místné, povoleny jsou velká písmena anglické abecedy a číslice. Lze využívat hvězdičkové konvence pro automatické číslování dokladů (znak * nebo +). Importní program pak doklady automaticky očísluje v dané řadě. Např. pokud je číslo dokladu 96+ pak program přidělí automaticky číslo dokladu v řadě 96+. Tzn. že pokud je nejvyšší existující číslo v řadě 96 např , tak přidělí atd. chybějící čísla v řadě nedoplňuje ale automaticky přidává na konec číselné řady. První číslo v číselné řadě ale už musí být zadáno, aby program věděl počet míst v dokladu. Období Období ve formátu MMRR (pokud je období vynecháno, je období vytvořeno z data) Datum Deníkové datum. Povoleno je datum ve formátu DD.MM.RRRR nebo DD.MM.RR. Povolené je i zkratkové zadávaní data ve stylu zadávání dat ve WinDUO. Datum ZP Datum zdanitelného plnění. Formát data viz políčko Datum. Popis Částka IČO Popis dokladu (pokladna), max. 25 znaků (účel platby) Celková částka dokladu. Obvykle shodná se součtem všech příslušných záznamů typu U:. Nemusí se ale shodovat. Částka (povolena desetinná dečka i desetinná čárka). Řády nesmí být od sebe odděleny. Povoleno je pouze oddělení řádů mezerami (např ), ale doporučeno je řády neoddělovat (tj ). Částka nemusí obsahovat desetinná místa. IČO obchodního partnera. Pokud program najde IČO v adresáři WinDUO, automaticky doplní všechny ostatní identifikační údaje firmy. Pokud IČO není v adresáři nalezeno, je nabídnuto dialogové okno k doplnění do adresáře, s předvyplněnými údaji z identifikačních políček uvedených níže. Obsah řádku pro typ U: Viz.: Pokladna

8 Popis struktury pro import pohledávek. Importem do knihy pohledávek lze importovat jak obsah samotné pohledávky (řádek typu H:), tak rozkont k dané pohledávce (řádek typu U: - popis a použití viz. import pokladny) a také obsah textu faktury (řádek typu D:). Obsah řádku pro typ H: Identifikace řádku H: za dvojtečkou v identifikaci řádku lze uvést číslo agendy dokladu. V případě pohledávek teda 2. (H:2). Pak lze v jednom souboru sdružovat více importů pro různé agendy. Číslo dokladu číslo dokladu je max. 8 místné, povoleny jsou velká písmena anglické abecedy a číslice. Lze využívat hvězdičkové konvence pro automatické číslování dokladů (znak * nebo +). Importní program pak doklady automaticky očísluje v dané řadě. Např. pokud je číslo dokladu 96+ pak program přidělí automaticky číslo dokladu v řadě 96+. Tzn. že pokud je nejvyšší existující číslo v řadě 96 např , tak přidělí atd. chybějící čísla v řadě nedoplňuje ale automaticky přidává na konec číselné řady. První číslo v číselné řadě ale už musí být zadáno, aby program věděl počet míst v dokladu. Období Období ve formátu MMRR (pokud je období vynecháno, je období vytvořeno z data /políčko datum/) Datum Deníkové datum. Povoleno je datum ve formátu DD.MM.RRRR nebo DD.MM.RR. Povolené je i zkratkové zadávaní data ve stylu zadávání dat ve WinDUO. Datum vystavení Datum vystavení pohledávky. Formát data viz políčko Datum. Datum splatnosti Datum splatnosti pohledávky. Formát data viz políčko Datum. Datum ZP Datum zdanitelného plnění. Formát data viz políčko Datum. Popis Částka Účet Banka IČO DIČ Název Ulice Popis dokladu, max. 35 znaků Celková částka dokladu. Obvykle shodná se součtem všech příslušných záznamů typu U:. Nemusí se ale shodovat. Částka (povolena desetinná dečka i desetinná čárka). Řády nesmí být od sebe odděleny. Povoleno je pouze oddělení řádů mezerami (např ), ale doporučeno je řády neoddělovat (tj ). Částka nemusí obsahovat desetinná místa. Bankovní účet na něž bude pohledávka uhrazena. Může obsahovat číslo banky za lomítkem (např /0800). Číslo banky se použije pouze v případě, že následující políčko (Banka) nebude vyplněno, nebo bude obsahovat nulu. Numerický kód banky, v níž se nachází účet z předcházejícího políčka. Pokud nebude banka uvedena, vezme se kód banky z údaje účet (pokud jej obsahuje za lomítkem). Např pro ČS, a.s. z příkladu u předchozího políčka. IČO obchodního partnera. Pokud program najde IČO v adresáři WinDUO, automaticky doplní všechny ostatní identifikační údaje firmy. Pokud IČO není v adresáři nalezeno, je nabídnuto dialogové okno k doplnění do adresáře, s předvyplněnými údaji z identifikačních políček uvedených níže. DIČ odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Tj. mezi dvěma znaky tabulátoru nebude nic. Max. 14 znaků. Název odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Max. 25 znaků. Ulice sídla odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Max. 20 znaků.

9 Město PSČ Stát KSymb Typ platby Úhrada Místo sídla odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Max. 20 znaků. Poštovní směrovací číslo místa sídla odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Povolen je jak formát tak i Název státu k adrese. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Numerický konstantní symbol. Kód platby, nedoporučujeme zadávat kódy neuvedené v tabulce níže. Program existenci kódů neprověřuje 0 Bez typu platby 1 Hotově 2 Převodním příkazem 3 Složenkou 4 Dobírkou 5 Bez platby 6 Inkasem 7 Šekem 8 Směnkou 9 Vzájemným zápočtem 10 Kreditní kartou Informace o uhrazení pohledávky. Políčko může obsahovat následující údaje: Pro uhrazenou: 1,A,T,Y,ANO,YES,TRUE,ON Pro neuhrazenou: 0,N,F,NE,NO,FALSE,OFF je zcela na Vás, jakou náplň políčka zvolíte. Datum zaplacení pohledávky. Formát data viz políčko Datum. Číslo dokladu o zaplacení pohledávky. Kdo vystavil pohledávku (tiskne se na faktuře). Max. 20 znaků. Max. 50 znaků Datum zaplacení Doklad zaplacení Vystavil Poznámka Sleva Sleva na fakturu celkem v %. Od verze 1.42 Rozšíření názvu Rozšíření názvu odběratele. Od verze 1.42, max. 35 znaků. Jazyk Cizí měna Kód měny Kód meny faktury Typ faktury Dopropis Zaokrouhlení DPH Syntetický účet Analytický účet Hospodářské středisko Kalkulační jednice Jazyk v jakém má být faktura vytištěna. Musí být zavedena překladová tabulka faktury pro daný jazyk ve WinDUO. Od verze Max. 16 znaků. Částka v cizí měně Kód cizí měny (třípísmenný) dle ISO4217 k částce pohledávky Kód cizí měny (třípísmenný) dle ISO4217 uvedený na faktuře Určuje typ vystavené faktury 0 Bez typu platby 1 Zálohový list 2 Doklad do zahraničí 3 Zálohový doklad 4 Doklad do EU 5 Doklad o přijetí platby A Ano, N - Ne Způsob zaokrouhlení DPH na faktuře 0 Na desetníky 1 Bez zaokrouhlení 2 Na padesátníky Začlenění do účetnictví, použití zejména u dokladů z jiných období Začlenění do účetnictví, použití zejména u dokladů z jiných období Začlenění do účetnictví, použití zejména u dokladů z jiných období Začlenění do účetnictví, použití zejména u dokladů z jiných období

10 Řádky typu D: slouží k importu jednotlivých řádků textu faktur. Za pomocí řádků typu D: nelze promítnout odepsání materiálové položky ze skladu. Obsah řádku pro typ D:0 Upozornění: Pro správný import typu D:0 použijte verzi WinDUO 0.33B. Verze nižší typ D:0 ignorovaly. Identifikace řádku D:0 Text Text řádku faktury. Max. 48 znaků Cena Cena za měrnou jednotku. Množství Množství zboží. MJ Měrná jednotka. Max. 7 znaků. Cena celkem Pokud je nulová, nebo není uvedena, dopočítá se automaticky z Cena*Množství. DPH Sazba DPH v procentech. Místo přímého uvedení procentuelní sazby lze zadat písmena, místo nichž se automaticky dosadí příslušná sazba DPH pro daný rok. N - nižší sazba (v roce %), V - vyšší sazba ( %), B - bez daně (0%) Sleva Od verze 1.42 lze vložit slevu v % Obsah řádku pro typ D:1 Identifikace řádku D:1 Text Text řádku faktury. Max. 68 znaků Cena celkem DPH Sazba DPH v procentech. Místo přímého uvedení procentuelní sazby lze zadat písmena, místo nichž se automaticky dosadí příslušná sazba DPH pro daný rok. N - nižší sazba (v roce %), V - vyšší sazba ( %), B - bez daně (0%) Sleva Od verze 1.42 lze vložit slevu v % Obsah řádku pro typ D:2 Identifikace řádku D:2 Text Text řádku faktury. Max. 75 znaků Obsah řádku pro typ U: Viz.: Pokladna

11 Popis struktury pro import závazků. Importem do knihy pohledávek lze importovat jak obsah samotné pohledávky (řádek typu H:), tak rozkont k dané pohledávce (řádek typu U: - popis a použití viz. import pokladny). Obsah řádku pro typ H: Identifikace řádku H: za dvojtečkou v identifikaci řádku lze uvést číslo agendy dokladu. V případě pohledávek tedy 3. (H:3). Pak lze v jednom souboru sdružovat více importů pro různé agendy. Číslo dokladu číslo dokladu je max. 8 místné, povoleny jsou velká písmena anglické abecedy a číslice. Lze využívat hvězdičkové konvence pro automatické číslování dokladů (znak * nebo +). Importní program pak doklady automaticky očísluje v dané řadě. Např. pokud je číslo dokladu 96+ pak program přidělí automaticky číslo dokladu v řadě 96+. Tzn. že pokud je nejvyšší existující číslo v řadě 96 např , tak přidělí atd. chybějící čísla v řadě nedoplňuje ale automaticky přidává na konec číselné řady. První číslo v číselné řadě ale už musí být zadáno, aby program věděl počet míst v dokladu. Období Období ve formátu MMRR (pokud je období vynecháno, je období vytvořeno z data /políčko datum/) Datum Deníkové datum. Povoleno je datum ve formátu DD.MM.RRRR nebo DD.MM.RR. Povolené je i zkratkové zadávaní data ve stylu zadávání dat ve WinDUO. Datum vystavení Datum vystavení závazku. Formát data viz políčko Datum. Datum splatnosti Datum splatnosti závazku. Formát data viz políčko Datum. Datum ZP Datum zdanitelného plnění. Formát data viz políčko Datum. Popis Částka Účet Banka VSymb KSymb Popis dokladu, max. 25 znaků. Celková částka dokladu. Obvykle shodná se součtem všech příslušných záznamů typu U:. Nemusí se ale shodovat. Částka (povolena desetinná dečka i desetinná čárka). Řády nesmí být od sebe odděleny. Povoleno je pouze oddělení řádů mezerami (např ), ale doporučeno je řády neoddělovat (tj ). Částka nemusí obsahovat desetinná místa. Bankovní účet na něž bude závazek uhrazen. Může obsahovat číslo banky za lomítkem (např /0800). Číslo banky se použije pouze v případě, že následující políčko (Banka) nebude vyplněno, nebo bude obsahovat nulu. Numerický kód banky, v níž se nachází účet z předcházejícího políčka. Pokud nebude banka uvedena, vezme se kód banky z údaje účet (pokud jej obsahuje za lomítkem). Např pro ČS, a.s. z příkladu u předchozího políčka. Variabilní symbol (max. 10 míst). Numerický konstantní symbol (max. 4 místa).

12 SSymb IČO Název Úhrada Datum zaplacení Doklad zaplacení HPP datum HPP rozlišení HPP účet Poznámka Specifický symbol (max. 10 míst). IČO obchodního partnera. Pokud program najde IČO v adresáři WinDUO, automaticky doplní všechny ostatní identifikační údaje firmy. Pokud IČO není v adresáři nalezeno, je nabídnuto dialogové okno k doplnění do adresáře, s předvyplněnými údaji z identifikačních políček uvedených níže. Název dodavatele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Max. 25 znaků. Informace o uhrazení pohledávky. Políčko může obsahovat následující údaje: Pro uhrazenou: 1,A,T,Y,ANO,YES,TRUE,ON Pro neuhrazenou: 0,N,F,NE,NO,FALSE,OFF je zcela na Vás, jakou náplň políčka zvolíte. Datum zaplacení pohledávky. Formát data viz políčko Datum. Číslo dokladu o zaplacení pohledávky. Poslední datum, kdy byl závazek dán na hromadný příkaz k úhradě. Poslední rozlišující číslo hromadného příkazu, na němž byl závazek dán na hromadný příkaz k úhradě. Poslední účet na něž směřoval hromadný příkazu k úhradě k danému závazku. Max. 30 znaků Obsah řádku pro typ U: Viz.: Pokladna

13 Popis struktury pro import adresáře. Importem do knihy adresáře lze importovat adresy. V případě, že již v adresáři daná adresa existuje, přičemž kličovým údajem je IČ, je při prvním zjištění tohoto konfliktu nabídnuto k výběru, jak se k duplicitním adresám chovat (importovat pouze nevyplněné údaje, ignorovat importovanou firmu, přepsat stávající záznam v adresáři). Obsah řádku pro typ H: Identifikace řádku H: za dvojtečkou v identifikaci řádku lze uvést číslo agendy dokladu. V případě adresáře se uvádí 128. (H:128). Pak lze v jednom souboru sdružovat více importů pro různé agendy. IČ Identifikační číslo. Doporučujeme používat správná IČ, WinDUO totiž provádí kontrolu jeho správnosti (tato kontrola se ale při importu neprovádí). Toto je klíčový údaj a může se v databázi WinDUO vyskytnout pouze jednou. Pokud potřebujete k jednomu IČ přidat další adresy, je toto možné přes záznam typu A: (popis níže). Jedná se o nenulové číslo v rozsahu Pokud potřebujete firmě bez IČ přiřadit nějaké číslo, doporučujeme čísla v rozsahu 1 až 4999 (ve WinDUO lze nastavit, do jaké hodnoty se správnost IČ neprověřuje a tyto IČ se na doklady netisknou) DIČ Daňové identifikační číslo. Může mít až 14 znaků, mělo by začínat kódem země (např. CZ ). Název Až 35 znaků Rozšíření názvu Až 35 znaků Ulice Až 35 znaků Město Až 35 znaků PSČ Poštovní směrovací číslo. 5 nebo 6 znaků. Povolen zápis NNN NN i NNNNN. Stát Až 20 znaků Účet Bankovní účet (až 44 znaků). Bez numerického kódu tuzemské banky, ten se uvádí do následujícího políčka. Banka Numerický kód tuzemské banky, k bankovním účtu z předcházejícího políčka. Např pro ČS, a.s. z příkladu u předchozího políčka. Pozor, v případě editace záznamu provádí WinDUO kontrolu správnosti čísla účtu kontrolním součtem. Zástupce Až 25 znaků Předčíslí Předčíslí k telefonním číslům. Až 8 znaků, ale po změně číslovacího plánu v ČR již nemá využití. Telefon 1 Telefonní číslo. Až 15 znaků. Telefon 2 Telefonní číslo. Až 15 znaků. Fax Faxové číslo. Až 15 znaků. Kód 1 Nespecifikovaný numerický kód do adresáře, rozsah 0-99 Kód 2 Nespecifikovaný numerický kód do adresáře, rozsah 0-99 Kód 3 Nespecifikovaný numerický kód do adresáře, rozsah 0-99 Kód 4 Nespecifikovaný numerický kód do adresáře, rozsah 0-99 Kód 5 Nespecifikovaný numerický kód do adresáře, rozsah 0-99

14 Kód 6 Nespecifikovaný numerický kód do adresáře, rozsah 0-99 Kód 7 Nespecifikovaný numerický kód do adresáře, rozsah 0-99 Kód 8 Nespecifikovaný numerický kód do adresáře, rozsah 0-99 Plátce DPH Logický příznak do adresáře 'Plátce DPH', povolené hodnoty A a N. A = Ano, nastaven; N = Ne, nenastaven Ve všech níže uvedených příznacích lze: místo A použít jeden z následujících znaků: 1 T Y místo N použít jeden z následujících znaků: 0 F Dodavatel Logický příznak do adresáře 'Dodavatel', povolené hodnoty A a N. A = Ano, nastaven; N = Ne, nenastaven Odběratel Logický příznak do adresáře 'Odběratel', povolené hodnoty A a N. A = Ano, nastaven; N = Ne, nenastaven Příznak 4 Nespecifikovaný logický příznak do adresáře. Povolené hodnoty A a N. A = Ano, nastaven; N = Ne, nenastaven Příznak 5 Nespecifikovaný logický příznak do adresáře. Povolené hodnoty A a N. A = Ano, nastaven; N = Ne, nenastaven Příznak 6 Nespecifikovaný logický příznak do adresáře. Povolené hodnoty A a N. A = Ano, nastaven; N = Ne, nenastaven Příznak 7 Nespecifikovaný logický příznak do adresáře. Povolené hodnoty A a N. A = Ano, nastaven; N = Ne, nenastaven Příznak 8 Nespecifikovaný logický příznak do adresáře. Povolené hodnoty A a N. A = Ano, nastaven; N = Ne, nenastaven Cena Preferovaná cena pro výdej ze skladu. Toto políčko není použito, mělo by zůstat prázdné Sleva Poskytovaná sleva na doklad při prodeji v procentech. Může být i desetinné číslo. Desetinný oddělovač tečka nebo čárka. Poznámka Splatnost Až 60 znaků Poskytovaná individualní splatnost ve dnech. Rozsah V případě že je rovno nula nebo prázdné, tak se používá splatnost z nastavení programu (od verze 1.61) Až 48 znaků (od verze 1.61) WWW Až 128 znaků (od verze 1.61) FTP Až 128 znaků (od verze 1.61) Objednávka Číslo dlouhodobé objednávky. Až 20 znaků. (od verze 1.61) Pouze hotovost Logický příznak k zamezení bezhotovostních plateb, povolené hodnoty A a N. A = Ano, pouze hotovostní platby ; N = Ne, povoleny i bezhotovostní platby (od verze 1.61) Skrývat IČ Netisknout IČ do dokladů. (od verze 1.61) V případě, že je k jednomu IČ více adres nebo bankovních účtů, může být záznam adresáře (H:128) bezprostředně následován jedním nebo více řádky s identifikací A: Obsah řádku pro typ A: Identifikace řádku A: IČ Identifikační číslo ke kterému se vztahuje záznam. Unikátní klíč pro databázi je IČ + popis, pokud tato kombinace bude při importu nalezena jako existující, bude se záznam s tímto klíčem upravovat.

15 Výchozí Popis Název Rozšíření názvu Ulice Město PSČ Stát Účet Banka Zástupce Předčíslí Telefon 1 Telefon 2 Fax Poznámka Logický příznak zda je adresa pro IČ výchozí, povolené hodnoty A a N. A = Ano, výchozí; N = Ne Až 30 znaků. V kombinaci s IČ je brán jako identifikace záznamu, pokud tato kombinace bude při importu nalezena jako existující, bude se záznam s tímto klíčem upravovat nikoliv přidávat nový. Až 35 znaků. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Až 35 znaků. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Až 35 znaků. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Až 35 znaků. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Poštovní směrovací číslo. 5 nebo 6 znaků. Povolen zápis NNN NN i NNNNN. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Až 20 znaků. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Bankovní účet (až 44 znaků). Bez numerického kódu tuzemské banky, ten se uvádí do následujícího políčka. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Numerický kód tuzemské banky, k bankovním účtu z předcházejícího políčka. Např pro ČS, a.s. z příkladu u předchozího políčka. Pozor, v případě editace záznamu provádí WinDUO kontrolu správnosti čísla účtu kontrolním součtem. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje kód Až 25 znaků. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Předčíslí k telefonním číslům. Až 8 znaků, ale po změně číslovacího plánu v ČR již nemá využití. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Telefonní číslo. Až 15 znaků. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Telefonní číslo. Až 15 znaků. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Faxové číslo. Až 15 znaků. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička). Až 60 znaků. V případě, že je platné shodné políčko ze záznamu v adresáři, pak políčko obsahuje pouze znak * (hvězdička).

16 Importy za pomocí plug-in DLL knihoven: Upozornění: Doporučujeme využívat importy implementované přímo ve WinDUO. Popis knihovny pro import faktur. Import do knihy pohledávek a v návaznosti na to se provádí prostřednictvím textového souboru. Jednotlivé položky v řádku jsou odděleny tabelátorem (ASCII kód 9). WinDUO rozeznává tři typy řádků, tyto typy jsou odlišeny tak, že řádek začíná znaky definujícími typ řádku ukončenými dvojtečkou, od ostatních položek na řádku jsou tyto definující znaky taktéž odděleny tabulátorem (ASCII kód 9). Typy řádků můžou nabývat následujících hodnot: H: Hlavičkový záznam, obsahuje základní identifikační údaje pohledávky a faktury. Tento záznam uvozuje vždy datové záznamy D:0 až D:2 pro jednotlivý doklad D:0 Obsahuje náplň řádků faktury v podobě řádku faktury WinDUO Úplný řádek. Tj. Popis, cena za MJ, Množství, MJ, Celkem D:1 Obsahuje náplň řádků faktury v podobě řádku faktury WinDUO Text a částka celkem. D:2 Obsahuje náplň řádků faktury v podobě řádku faktury WinDUO Pouze text. Obsah řádku pro typ H: Identifikace řádku H: Číslo dokladu číslo dokladu je max. 8 místné, povoleny jsou velká písmena anglické abecedy a číslice. Lze využívat hvězdičkové konvence pro automatické číslování dokladů (znak * nebo +). Importní program pak doklady automaticky očísluje v dané řadě. Např. pokud je číslo dokladu 96+ pak program přidělí automaticky číslo dokladu v řadě 96+. Tzn. že pokud je nejvyšší existující číslo v řadě 96 např , tak přidělí atd. chybějící čísla v řadě nedoplňuje ale automaticky přidává na konec číselné řady. První číslo v číselné řadě ale už musí být zadáno, aby program věděl počet míst v dokladu. Období Období ve formátu MMRR Datum Deníkové datum. Povoleno je datum ve formátu DD.MM.RRRR nebo DD.MM.RR. Povolené je i zkratkové zadávaní data ve stylu zadávání dat ve WinDUO. Datum vystavení formát data viz políčko Datum Datum splatnosti formát data viz políčko Datum Datum ZP Datum zdanitelného plnění. Formát data viz políčko Datum. Popis Popis dokladu (pohledávka), max. 25 znaků Účet Číslo bankovního účtu, na který bude provedena platba. Číslo účtu nesmí obsahovat číslo banky. (Údaj za lomítkem, lomítko nesmí samozřejmě obsahovat taky) Banka Čtyřmístný kód banky vztahující se k číslu účtu. viz výše.

17 IČO IČO odběratele. Pokud program najde IČO v adresáři WinDUO, automaticky doplní všechny ostatní identifikační údaje firmy. Pokud IČO není v adresáři nalezeno, je nabídnuto dialogové okno k doplnění do adresáře, s předvyplněnými údaji z identifikačních políček uvedených níže. DIČ DIČ odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Tj. mezi dvěma znaky tabulátoru nebude nic. Max. 14 znaků. Název Název odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Max. 25 znaků. Ulice Ulice sídla odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Max. 20 znaků. Město Místo sídla odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Max. 20 znaků. PSČ Poštovní směrovací číslo místa sídla odběratele. Pokud chcete, aby program bral údaje automaticky přiřazené z adresáře v závislosti na IČO, jednoduše tento údaj necháte prázdný. Povolen je jak formát tak i KSYMB Konstantní symbol. Pokud není zadán, dosadí se automaticky Zařazeno od verze WinDUO 0.33B Vystavil Pokud není uvedeno, dosadí se jméno uživatele dle přihlášení do WinDUO (pokud je systém přístupových práv využíván). Zařazeno od verze WinDUO 0.33B Typ platby Kód platby, nedoporučujeme zadávat kódy neuvedené v tabulce níže. Program existenci kódů neprověřuje 0 Bez typu platby 1 Hotově 2 Převodním příkazem 3 Složenkou 4 Dobírkou 5 Bez platby 6 Inkasem 7 Šekem Struktura řádku není povinná až do konce řádku, ale může být ukončena i dříve. Pak se nezařazené položky budou brát jako nevyplněné.

18 Obsah řádku pro typ D:0 Upozornění: Pro správný import typu D:0 použijte verzi WinDUO 0.33B. Verze nižší typ D:0 ignorovaly. Identifikace řádku D:0 Text Text řádku faktury. Max. 48 znaků Cena Cena za měrnou jednotku. Množství Množství zboží. MJ Měrná jednotka. Max. 7 znaků. Cena celkem Pokud je nulová, nebo není uvedena, dopočítá se automaticky z Cena*Množství. DPH Sazba DPH v procentech. Místo přímého uvedení procentuelní sazby lze zadat písmena, místo nichž se automaticky dosadí příslušná sazba DPH pro daný rok. N - nižší sazba (v roce %), V - vyšší sazba ( %), B - bez daně (0%) Obsah řádku pro typ D:1 Identifikace řádku D:1 Text Text řádku faktury. Max. 68 znaků Cena celkem DPH Sazba DPH v procentech. Místo přímého uvedení procentuelní sazby lze zadat písmena, místo nichž se automaticky dosadí příslušná sazba DPH pro daný rok. N - nižší sazba (v roce %), V - vyšší sazba ( %), B - bez daně (0%) Obsah řádku pro typ D:2 Identifikace řádku D:2 Text Text řádku faktury. Max. 75 znaků Řádky s chybnou identifikací jsou ignorovány. K importu do pohledávek a faktur použijte knihovnu IMP_FKTR.DLL

19 Popis knihovny pro import do účetního deníku Import do knihy účetního deníku se provádí standartním textovým souborem o předem dané pevné struktuře. Struktura nemusí být úplná a může končit v určených částech struktury. Jednotlivé části struktury ale musí být úplné. Předefinice stringu pro jazyk Pascal: Length :Byte; {POZOR!!! Tento udaj neni v souboru obsazen, pouziti pouze v Pascalove predefinici stringu za pomoci napr: S :String; TxtDenik:DenikRec absolute S} ================================================================= {1} Obdobi :array[1..4] of Char; Doklad :array[1..8] of Char; MDSU :array[1..3] of Char; MDAU :array[1..3] of Char; MDHS :array[1..2] of Char; MDKJ :array[1..8] of Char; DalSU :array[1..3] of Char; DalAU :array[1..3] of Char; DalHS :array[1..2] of Char; DalKJ :array[1..8] of Char; Castka :array[1..12] of Char; {Konec povinné části} {2} Datum :array[1..8] of Char; {DDMMRRRR} {3} ICO :array[1..8] of Char; {4} DPH :Char; {Z - Zaklad, D - Dan, ' ' - Mimo Dan} Sazba :Char; {V - Vyssi sazba dane, N - Nizsi sazba dane, B - Bez dane} TypDPH :Array[1..2] of Char; {0-15} Datum_ZP:array[1..8] of Char; {DDMMRRRR} {5} CastkaM :array[1..12] of Char; Mena :array[1..3] of Char; {6} Popis :array[1..30] of Char; {7} Poznamka:array[1..20] of Char; Textový soubor musí vždy obsahovat údaje až po část oddělenou čarou. Období 4 N Období ve formátu MMRR Doklad 8 A Číslo dokladu, povolené jsou velké alfanumerické znaky anglické abecedy MD SÚ 3 N Syntetický účet Má Dáti MD AÚ 3 N Analytický účet Má Dáti MD HS 2 N Hospodářské středisko Má Dáti MD KJ 8 N Kalkulační jednice Má Dáti Dal SÚ 3 N Syntetický účet Dal

20 Dal AÚ 3 N Analytický účet Dal Dal HS 2 N Hospodářské středisko Dal Dal KJ 8 N Kalkulační jednice Dal Částka 12 N Částka Datum 8 N Datum ve formátu DDMMRRRR IČO 8 N DPH 1 A Kód DPH. Uvádí se kódy: Z - základ daně, D - daň, Mezera - mimo daň Sazba DPH 1 A Kód sazby DPH. V - vyšší sazba daně, N - nižší sazba daně, B - osvobozeno od daně Typ DPH 2 N Kód typu DPH 0 Ostatní 1 Nákup v tuzemsku 2 Plnění v tuzemsku 3 Dovoz ze zahraničí 4 Vývoz zboží 5 Vývoz služeb 6 Mezinárodní přeprava 7 Plnění osvobozené dle 25 8 Statistická cena - dovoz Cizí měna 12 N Částka v cizí měně Kód cizí měny 3 A Kód cizí měny (třípismenný) dle ISO4217 Popis 30 A Popis dokladu Poznámka 20 A A - Alfanumerický kód, N - Numerický kód. K importu do deníku použijte knihovnu MOUNTLIB.DLL

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

3.část příručky - ostatní. 4D Konto

3.část příručky - ostatní. 4D Konto UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 3.část příručky - ostatní 4D Konto květen 2005 OBSAH 4. Ostatní 4.1. Firmy - adresy 4.1.1 Firmy 4.1.1.1 Vlastní firma - aktualizace 4.1.1.2 Adresář partnerů - založení firmy - aktualizace

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Základní příručka k modulu CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OBSAH: 1. Úvod... 2. Základní ovládání programu... 3. MENU... 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ... 5. podmenu VÝSTUPY... 6. podmenu POLOŽKY... 7. podmenu SEZNAMY...

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky

Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Návod pro obsluhu programu WinDUO - účtování základních účetních operací

Více

Účetnictví WU / Daňová evidence WU

Účetnictví WU / Daňová evidence WU Uživatelská příručka k programu: Účetnictví WU / Daňová evidence WU autor: Petr Schuster - SOFTWARE 1. O programu: 2 Tento program umožňuje vedení Daňové evidence nebo Podvojného účetnictví v souladu s

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

MRP - Soubor účetních agend. + sklad. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. + sklad. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP - Daňová evidence + sklad P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1 Úvod... 2 Instalace Paradox Engine 5.01 for Windows... 3 Instalace systému IES... 3 A) nová instalace... 4 B) upgrade z nižší verze... 4 C) upgrade současné verze (update) = přepis programových souborů...

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 01.4.2015 - podverze 503 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA k programu: ÚČETNICTVÍ WU2 Petr Schuster software s.r.o. 1. O programu 2 Program Účetnictví WU2 je určen pro vedení podvojného účetnictví nebo (i) daňové evidence. Umožňuje zpracovávat

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ)

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) Příručka k modulu CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) OBSAH: 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKY 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURACE 9.

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více