z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích z a r o k

2 Plnění hlavních úkolů v roce rok 2008 byl prvním rokem po celkové rekonstrukci knihovny, který už nebyl podstatně rekonstrukcí ovlivněn. Stále však zůstávají některé nedořešené prostory (např.sklepní prostory) a technika (EPS, výtah neustále se mění a nefunguje) i drobnější menší problémy, což ztěžuje naši práci, - podařilo se nám (konečně!) svými silami a financemi dokončit úpravu sklepních prostor a byla slavnostně otevřena Hradní vševědna, která poskytovala po zbytek turistické sezóny služby návštěvníkům areálu strakonického hradu. K dispozici byly časopisy a knihy ke čtení, knihy, mapy apod. k prodeji, regionální informace a materiály (zdarma), internet a drobné občerstvení, - rok 2008 byl rokem 165. výročí založení knihovny ve Strakonicích. I když se oslavy prolínaly činností během celého roku, hlavní akce se uskutečnily na podzim - slavnostní večer pro veřejnost, večer pro knihovníky a zvané hosty, setkání jihočeských knihovníků, dvě výstavy, vycházka Po stopách knihovny, Měšťanský pivovar nám uvařil speciální pivo Vševěd, 3 vybrané dny dostal každý čtenář propagační dárek (tašky, žetony, šitíčko, reflexní pásku na ruku, kolíčky, puzzle, záložky, samolepky). Knihovna vydala brožuru a DVD o historii, současnosti a činnosti knihovny,

3 - nadále byla ŠK knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro knihovny regionu. Finančně byla tato činnost zajišťována státní dotací na RF Krajského úřadu JČ. Styl práce byl přizpůsoben požadavkům (viz. smlouva) na regionální činnost, - spolupráce pokračovala v oblasti informačního centra ekologie ekoporadny s O. S. ROSA ČB, O. S. KRASEC, apod. - také pokračovala spolupráce s NK ČR v oblasti tvorby a využívání souborů národních autorit. V letošním roce byly nadále vzájemně sjednocovány databáze a posílány chybějící a regionální záznamy do NK, - byl vyhlášen a v říjnu vyhodnocen 7. ročník Literární a výtvarné soutěže o cenu prof. Ant. Voráčka, od roku 2004 jako celostátní. 204 účastníků přihlásilo 243 prací, z vybraných pak byl sestaven sborník, - informace o činnosti, akcích i novinkách v ŠK jsou pravidelně k dispozici ve všech regionálních tiscích a rádiích a dalších informačních médiích, ve Strakonické televizi, na www stránkách naší knihovny apod., - pro rok 2008 jsme získali 12 příspěvků z dotací a grantů MK ČR, JČ KÚ a Města Strakonice (viz. ekonomika), - ke konci roku 2008 má knihovna 3 servery, 39 PC, z toho 17 pro veřejnost, 13 včetně internetu. Rychlost připojení je 10 kb/s, - začátkem roku proběhlo výběrové řízení na funkci ředitele knihovny. Vzhledem k tomu, že žádný kandidát neodpovídal požadavkům, bylo řízení zrušeno a o rok posunuto. Statistické ukazatele (včetně poboček) plán 2008 skutečnost čtenáři celkem z toho dospělí z toho děti výpůjčky celkem z toho krásná pro dospělé naučná pro dospělé krásná pro děti naučná pro děti z toho ostatní dokumenty periodika meziknihovní výpůjční služba počet návštěvníků

4 návštěvníci webu uživatelé internetu kulturně výchovná činnost besedy, přednášky, exkurze vydané publikace 2 4 služby pro ostatní knihovny svazky v souborech počet souborů návštěvy knihoven, semináře, odborné porady, konzultace Plusem pro dosažené ukazatele byla dokončená rekonstrukce, mínusem potom MP3, na kterých začala Macanova knihovna dodávat zvukové knihy pro nevidomé. Větší kapacita média podstatně snižuje jejich počet a tím i počet výpůjček. Tyto zvukové knihy jsme dostávali až koncem roku, takže v plné šíři se toto projeví až v příštím roce. Půjčovna pro dospělé (Iva Formánková; Jana Hejtmánková; Lenka Horníková) Oddělení zajišťovalo po celý rok provoz půjčovny pro dospělé čtenáře ke spokojenosti návštěvníků.

5 Se zajištěním provozu souvisí tyto hlavní činnosti: Základní úkoly oddělení pro dospělé část výpůjční pult: 1. půjčování a vracení knih, registrace nových čtenářů, prodlužování výpůjček 2. poskytování informací čtenářům a pomoc při vyhledávání na online katalozích 3. vyřizování rezervací, urgování, vyřazování nevyzvednutých rezervací 4. odesílání a tisk upozornění čtenářům a upomínek 5. řazení knih do fondu beletrie, detektivek, sci-fi, humoru + kontrola abecedního řazení 6. rozvoz knih imobilním čtenářům ve Strakonicích 7. prodej nových publikací o Strakonicích a Strakonicku (knihy, pohledy, kalendáře) 8. balení nových knih, opravy a přebalování poškozených knih 9. laminování materiálů pro čtenáře i potřeby knihovny Jednou z důležitých činností, kterou oddělení zajišťuje již dlouho řadu let, je rozvoz knih pro imobilní čtenáře po celých Strakonicích. Tato služba je poskytována pravidelně vždy 1. úterý v měsíci. V současnosti tuto službu využívá cca. 15 jednotlivých čtenářů a obyvatelé 3 domovů důchodců nebo domů s pečovatelskou službou. Tento rok jsme zaznamenali pokles zájmu o tuto službu u některých obyvatel domovů důchodců, ale na druhou stranu se nám každý rok hlásí noví jednotliví zájemci o dovoz knih. Snažíme se stále vycházet vstříc specifickým požadavkům těchto čtenářů, což bývá často odměněno kladnou odezvou na tuto službu. Byl dokončen fond beletrie (písmena M-Ž) označením proti krádeži, opravovány a vyměňovány obaly u starších a poškozených knih fondu beletrie. Na konci roku byl pořízen nový regál určený na výstavy informací a materiálů o důležitých výročích měsíce. V týdnu knihoven proběhla stejně jako loni akce Velká amnestie na upomínky. Promíjely se poplatky z prodlení, ale hlavně byli písemně upozorněni čtenáři, kteří již delší dobu nevraceli knihy. Tito měli možnost v TK knihy vrátit bez poplatků za upomínky. Akce proběhla úspěšně. V TK také naše oddělení uspořádalo výstavu zapomenutých záložek v knihách. Čtenáři si z ní mohli i odnést své záložky, fotky, pohledy apod., které identifikovali. Během celého roku probíhá prodej regionálních knih a jiných dokumentů o Strakonicích či propagačních materiálů.

6 Oddělení naučné literatury, BIS a studovny (Oľga Falcová, Hana Čakrtová, Marta Hessová) Oddělení naučné literatury zahrnuje jak samotnou naučnou literaturu ve volném výběru, přilehlý sklad naučné literatury, ale také studovnu, oddělení BIS (Bibliograficko-informační služba), MVS (Meziknihovní výpůjční služba), anotaci periodik, poštovní službu pro celou knihovnu, Internet pro čtenáře i veřejnost s 5 přístupovými místy a Regionální oddělení. V celém oddělení pro dospělé přibyly nové regály, což s sebou přineslo posouvání a stěhování celého fondu a nové značení MDT i abecedy. Naučná literatura se posouvala během roku ve dvou vlnách, při této příležitosti proběhla probírka fondu, vyřazení zastaralé literatury, opravy a přebalení poškozených nebo ušpiněných knih. Knihy, které jsme nezvládli opravit vlastními silami, jsme předali na novou vazbu. V prostorách naučné literatury ubylo volného místa, ale s nárůstem regálů je více místa na knihy a vzniklo i stabilní místo na menší výstavy a regionální výročí. V opravách knih a jejich přebalováních pokračujeme i nadále. Zpestřením bylo opětné vyplavení místnosti studovny a poezie 8. srpna při prudkém přívalovém dešti. Vodu jsme likvidovali během půjčování několik desítek minut. Při prodeji knih v rámci týdne knihoven jsme připravovali vyřazené knihy, stěhovali regály, oceňovali knihy a pomáhali jsme i při jejich úklidu a konečné likvidaci. Pro větší přehlednost a dostupnost byl v rámci regionálního oddělení vyčleněn koutek, věnovaný řádu Maltézských rytířů, úzce spjatých s komendou na Strakonickém hradě. Jsou zde vyčleněny knihy a informační materiály, které byly dříve rozptýleny v různých odděleních a pod různými třídníky. Oddělení MVS v roce 2008 vyřídilo 2756 žádostí. Z toho pro čtenáře Šmidingerovy knihovny bylo objednáno 506 knih, z jiných knihoven přišlo 2250 žádanek. Kladně bylo vyřízeno 2612 žádanek (471 a 2141), což je 95% úspěšnosti.

7 Oddělení anotace zpracovalo 3057 článků ze sedmi titulů periodik. Strakonický deník 2098 Zpravodaj města Pes, přítel člověka Moderní byt Vítaný host na Šumavě - 63 Rodopisná revue - 54 Splav - 2 Internet v roce 2008 využilo 6024 zaregistrovaných návštěvníků. Ve studovně bylo půjčeno prezenčně 554 knih a periodik. Na jeden z počítačů ve studovně byly nainstalovány přístupy k databázím, jak volně dostupným, tak k placeným z grantu VISK databáze ČTK a Anopress. Do fondu naučné literatury bylo v roce 2008 zapsáno 2097 titulů, všechny byly před předáním do provozu řádně obaleny, označeny a zabezpečeny pásky proti zcizení. Nadále průběžně probíhá značení knih ze skladu, které se značí proti krádeži (zpětná kontrola využívání knih ze skladu). Proběhl několikrát donákup knih, které jsou v knihovně ztracené (zaplacené čtenáři), nezvěstné, nedostupné či často žádané přes MVS. Samozřejmostí je snaha o poskytování co nejlepších služeb čtenářům a návštěvníkům knihovny, poskytování požadovaných informací, vyhledávání informačních zdrojů apod. Oddělení pro děti (Milada Samcová, Blanka Auterská) Oddělení zajišťovalo po celý rok provoz ke spokojenosti dětských čtenářů, jejich rodičů, žáků a učitelů. Kladli jsme velký důraz na to, aby knihovna byla pro dětského čtenáře místem, kde se cítí spokojeně, uvolněně a kam se rád vrací. Děti chodí do knihovny nejen za účelem půjčování knih, ale rády si zde krátí chvíle čekání na autobus, dávají si zde schůzku s rodiči a kamarády, tráví zde polední přestávky ve škole a zahání nudu deštivých dnů o prázdninách. V tomto roce jsme se zaměřily na vylepšení estetického vzhledu dětského oddělení. Při vstupu do knihovny si čtenáři mohou prohlédnout nové speciálně ilustrované mapy pro děti, kde jsou podrobně zobrazena pravěká zvířata, podle toho na jakých místech naší zeměkoule žila, dále pak živočichové celého světa, sluneční soustava a celý svět. Mapy jsou čtenáři hodnoceny kladně a na jejich základě si doplňují své znalosti získané z knih. V samotné půjčovně byl pořízen nový nabídkový regál, kde si děti mají možnost prohlédnout novinky a aktuální encyklopedie. Nejmenší čtenáři se rádi zastaví u tabule Abeceda s kočičkou. Zvláště při návštěvě s rodiči si zde rádi opakují písmenka, která už znají. Každé písmenko doprovází obrázek s veršem. Tabuli též hojně využíváme při knihovnických lekcích. Pro batolata jsme pořídili speciální židličku, kam je maminky při výběru knih mohou bezpečně odložit (prostory dětského oddělení bohužel neumožňují vstup maminkám s kočárky).

8 Laskavý a profesionální přístup s psychologickým aspektem k dětskému čtenáři byl obohacen o poznatky, které jsme získaly po absolvování ročního školení v Národní knihovně v Praze. Závěrečné zkoušky jsme skládaly z nových forem práce s dětským čtenářem, z historie a současnosti ilustrace pro děti, z literatury pro děti a základů vývojové a pedagogické psychologie. Vzdělávací kurz, přestože byl pro nás velmi časově i studijně náročný, obohatil nás o nové poznatky a přínosem byly i získané zkušenosti z knihovnické praxe od kolegyň z celé republiky. Časopis Kamarád, který vydáváme pro naše čtenáře dvakrát ročně, přináší dětem aktuální informace o knihovně, ankety na určité téma, zajímavosti a jsou zde publikovány první literární pokusy našich čtenářů. Časopis má za úkol informovat, pobavit, ale hlavně propagovat dětské oddělení. Poslední číslo 41 ( ) bylo věnováno 165. výročí ŠK. Čítárna (Jaroslava Vokáčová, Petr Kalaš) Činnost čítárny se odvíjela především od půjčování časopisů a čtení novin i dalších periodik v prostorách čítárny Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Čtenáři mají trvale k dispozici asi 100 odebíraných titulů časopisů a z toho 7 titulů novin. Mnohé další časopisy knihovna získává koupí za výhodné ceny v tzv. remitendě, které se nestačily prodat v novinových stáncích a některé jsou i dary od samotných čtenářů.v roce 2007 se půjčilo periodik, ale v dalším roce již šlo o výpůjček. Součástí některých časopisů bývají i CD Romy, kterých se za rok 2008 vypůjčilo 384. Periodika se v čítárně vkládají do počítače a označují čárkovými kódy a ty s měkkými deskami se obalují průhlednou fólií, aby vydržely nápor čtenářů. Na začátku roku se aktualizují evidenční listy v počítači (ceny, dodavatele). Časem při zvýšení jejich množství se periodika odsouvají do skladu v prostoru čítárny, kde se podle zákona skladují měsíčníky po dobu 5 let a týdeníky i noviny 1 rok Pak se odepisují z počítače a nabízejí k prodeji v týdnu knihoven. Mezi další služby čtenářům patří rezervace jednotlivých čísel požadovaných časopisů, nebo u častých návštěvníků i pravidelné rezervace jednotlivých titulů časopisů. Osvědčilo se o rezervaci informovat y. Na požádání bývají časopisy i prodlužovány pomocí telefonu, nebo u. Čtenáři si mohou v čítárně okopírovat hledané články, nebo se zdarma připojit na internet. Koncem roku se podařilo koupit 6 nových výklopných regálů na časopisy, které přispějí k modernizaci prostředí v čítárně.

9 Hudební oddělení (Petr Kalaš, Jaroslava Vokáčová) Statistika: AV-média: 5459, čtenáři: 342, návštěvníci: Hudební oddělení bylo po celý rok nadále součástí čítárny časopisů, což s sebou nese řadu omezení provozu, která už byla popsána v hodnocení z minulého roku. Z důvodu prostorového uspořádání čítárny byly gramofonové desky uskladněny ve sklepním prostoru pod čítárnou, takže již nejsou čtenářům k dispozici ve volném výběru, ale pouze na požádání. Vzhledem k přebudování stávajícího prostoru a jeho využití v průběhu turistické sezóny jako "Hradní vševědny" byly v letních měsících desky přemístěny do místností vedle společenského sálu knihovny. Tyto bylo potřeba nejprve zrekonstruovat, díky čemuž nebylo možné fond gramofonových desek po dobu rekonstrukce (která se protáhla na více než měsíc) využívat. Z knihovny v Katovicích jsme získali darem několik set gramofonových desek ze zrušeného fondu, ze kterých bylo vytříděno a do fondu hudebního oddělení v průběhu roku postupně zapsáno140 titulů, které ve fondu chyběly. Zbývající gramodesky již ve fondu máme a pro nedostatek prostoru i nevelký zájem o jejich půjčování je nebudeme zapisovat duplicitně. Proto budou nabídnuty k odprodeji čtenářům v rámci každoročního jednorázového výprodeje nevyužívaných dokumentů v týdnu knihoven. Pro přístup k aktuálním informacím o hudbě je čtenářům pravidelně k dispozici trojice titulů: Rock&Pop (odebíráme), Filter (remitendní výtisky) a UNI (dar občanského sdružení Unijazz). Znovu jsme získali několik čísel odborněji zaměřeného časopisu Muzikus (dar čtenářů). Přírůstky na CD nosičích se průběžně zpracovávají v hudebním oddělení a nákup novinek probíhá standardně 1x měsíčně v podobném objemu jako v předchozích letech. Přesto je přírůstek viditelně o něco vyšší, protože celosvětový pokles zájmu o prodej hudebních nosičů se začal znatelně odrážet v jejich ceně. V průběhu několika posledních let se ceny nových CD snížily průměrně zhruba o jednu třetinu. Nadále se dá sledovat znatelný úbytek čtenářů i návštěv v oddělení, i když tento trend se oproti loňskému roku mírně přibrzdil. Stále se na činnosti hudebního oddělení musí nutně podepisovat rozšíření formátu mp3, legální i nelegální stahování hudby a rozšíření rychlého internetu v domácnostech. Naopak jsme zaznamenali mírný nárůst výpůjček a velký nárůst počtu nevidomých čtenářů (nyní 42 čtenářů, tj. dvojnásobek oproti loňskému roku), což je důsledek faktu, že řada z nich byla nucena s přechodem na nový formát mp3 u zvukových knih pořídit si CD přehrávače a začala tím pádem využívat i bezplatné služby hud. oddělení. Vzhledem k nedostatku prostoru jsme omezili výlep plakátů na hudební akce, pořádané v našem městě. Nakoupili jsme větší množství všech typů náhradních krabiček na CD. běžná činnost HO: - průběžně se opravovaly poškozené obaly CD, probíhal nákup nových titulů, vytvářeli jsme podklady pro katalogizaci nových CD, aktualizovali seznamy titulů - počet nosičů CD na konci roku byl 1510 titulů - nevidomým čtenářům průběžně zasíláme seznamy novinek - opět jsme získali několik titulů od regionálních hudebníků, částečně darem a částečně koupí

10 Zvuková knihovna (Jaroslava Vokáčová, Petr Kalaš) Činnost zvukové knihovny ve Šmidingerově knihovně Strakonice navázala na práci v předchozích letech. Sice ubylo nevidomých uživatelů ze 183 na 170 v roce 2008, ale o to více se zvýšil jejich zájem. Koncem roku 2007 pracovníci Macanovy knihovny v Praze, jejíž je zvuková knihovna pobočkou, přestali dodávat načtené knihy na magnetofonových kazetách a přešli na modernější a hlavně obsažnější médium CD MP3 (značeno kcd). Ač z celkového počtu zájemců si je začala půjčovat jen asi polovina uživatelů (82 nevidomých) jejich výpůjčky za rok 2008 vzrostly více než desetinásobně. Ze 189 vypůjčených knih načtených na CD v roce 2007 na 2159 kcd. Dalo by se předpokládat, že tím pádem ubude půjčování magnetofonových kazet, ale opak byl pravdou, ze výpůjček v roce 2007 vzrostly na za rok Mnohdy k tomu přispěla neochota starších nevidomých učit se zacházet s novou technikou, nebo si ji v pokročilém věku vůbec ještě pořídit. Novým majitelů CD přehrávačů ještě Šmidingerova knihovna nabídla i půjčování ze svého fondu hudebních CD, čehož zatím využilo ke své spokojenosti 42 nevidomých. Pravidelně přibývaly z Macanovy knihovny nově vyrobené kcd, jejichž počet se proti roku 2007 zvýšil ze 177 na 717 načtených titulů na MP3. Pro lepší orientaci při jejich vyhledávání jsou ve zvukové knihovně značeny ještě čísly po stranách kcd. Pravidelně se kopírovaly a rozesílaly seznamy nových přírůstků jednotlivým uživatelům a rovněž se doplňoval i autorský katalog kcd. Paní Benešová i nadále označovala kcd písmem pro nevidomé. Aby mohlo docházet k opravám poškozených kcd přímo ve Šmidingerově knihovně, byl z grantu pro nevidomé koupen externí terabytový disk do počítače, určený k zálohování MP3 a tím při poškrábání, či fyzickém poničení MP3 může dojít k rychlejší opravě, než posíláním do Macanovy knihovny v Praze. Přetržené, či neposlouchatelné magnetofonové kazety jsou nadále opravovány v Macanově knihovně, protože o ně nepřestává být zájem. 11. června se uskutečnila metodická návštěva ředitele Macanovy knihony v Praze p. Rouleho a p. Turkové, kteří se podělili o své zkušenosti se zaváděním kcd MP3 s pracovníky zvukové knihovny. V roce 2008 se pro větší zájem o kcd 2x objednaly i nové krabice na bezplatné posílání poštou po celém kraji a dbalo se o jejich řádné vycpávání, aby se média při poštovním doručování tolik nepoškozovala a také se pořídily nové obaly CD na výměnu již prasklých. V rámci spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých byl v týdnu knihoven, přesněji pozván nevidomý p. Petr Mašek, jenž pomáhal k tvorbám komentářů pro nevidomé k filmům, které byly vyráběny pro Macanovu Knihovnu v Praze a zároveň od něho Šmidingerova knihovna přikoupila 4 české seriály na DVD s komentářem pro nevidomé, čímž rozšířila své služby i pro majitele DVD. Již koncem roku 2008 se půjčilo 28 DVD. Této kulturní akce se zúčastnilo mnoho místních nevidomých, ať už se speciálně vycvičenými psy, nebo průvodci a bylo jim poskytnuto i malé občerstvení. Oddělení doplňování a zpracování fondů (Jarmila Janšová) V oddělení bylo v roce 2008 zpracováno dokumentů, z toho: knih brožur zvukových knih - 91 elektronických zdrojů

11 Knihy nakupujeme především prostřednictvím dodavatelské agentury OPA. Nákup prostřednictvím této agentury je pro nás velmi výhodný, neboť dostáváme slevu 25% z původní ceny knih a OPA nám neúčtuje dopravu. Dále dokupujeme žádané tituly především prostřednictvím internetu, malou část tvoří nákup v klasických knihkupectvích, doplňujeme i z nabídky různých dealerů knih, nepatrnou část přírůstku tvoří dary z projektu Česká knihovna a dary čtenářů. Přírůstky brožur tvoří zejména dary čtenářů, elektronické zdroje jsou především přílohy časopisů. Zvukové knihy nám zdarma dodává Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana v Praze. Většina načtených knih je ve formátu MP3, dříve to byly zvukové kazety. Pro elektronické zdroje a zvukové knihy budujeme ještě klasický lístkový katalog. Generální katalog knih je zakonzervován, nedoplňuje se, ani se z něj nevyřazuje, pouze jej ukazujeme při exkurzích, aby mladí čtenáři měli představu, jak složitý systém vyhledávání byl v knihovnách, dokud nenastoupila elektronizace. V tomto oddělení se vyřazují opotřebované, zastaralé a ztracené dokumenty. V roce 2008 bylo vyřazeno dokumentů, z toho knih, 179 brožur a zbytek tvoří ostatní dokumenty. Dále se zde prování průběžná údržba elektronických slovníků. Informační centrum neziskových organizací, Evropské unie a Ekoporadna (Ivana Jonová) V roce 1998 Šmidingerova knihovna otevřela další své oddělení, a to Informační centrum pro neziskové organizace. O dva roky později svou činnost rozšířila otevřením Regionálního střediska pro EU. V roce 2005 mezi své služby přiřadila také ekoporadenství. Těmito třemi tématy se zabývá v současnosti jedno oddělení sídlící na pobočce Šmidingerovy knihovy "Za Parkem". Podporuje neziskové organizace v dosahování jejich cílů, zabývá se problematikou Evropské unie a poskytuje informace o neziskovém sektoru i Evropské unii široké veřejnosti. Součástí tohoto oddělení je Ekoporadna poskytující všeobecné ekoporadenství. Neziskový sektor - půjčujeme specializovanou literaturu týkající se občanského sektoru - podáváme informace z oblasti neziskového sektoru - např. vznik a řízení NO, vyhledávání a získávání grantů, aktuální informace z neziskového sektoru apod. - spravujeme Adresář neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb Strakonicka Evropská unie - půjčujeme literaturu a další média (videokazety, CD-ROM) zaměřené na Evropskou unii, zdarma jsou k dispozici různé letáky, mapy, brožury - zprostředkováváme informace týkající se problematiky EU Ekoporadna Zájemci se sem mohou obracet s dotazy týkajícími se ochrany přírody a krajiny, třídění odpadů, šetrné domácnosti, ekologicky šetrných výrobků, úspory energie apod. Ekoporadna pořádá akce zaměřené na životní prostředí - přednášky, besedy, výstavy apod. Jsou to zejména tzv. Zelené večery, na jejichž organizaci knihovna spolupracuje s čajovnou Inspirace

12 (viz Šmidingerova knihovna pravidelně spolupracuje se strakonickým ČSOP (www.csopstrakonice.net). Několikrát ročně jsou pořádány botanické procházky, různé výlety a přírodovědně zaměřené přednášky na strakonickém gymnáziu. Více viz informace o pobočce ŠK. Aktivity v roce 2008: Půjčování literatury a dalších informačních materiálů s tématikou zaměřenou na neziskové organizace, Evropskou unii a ochranu přírody a jejich distribuce na místa ve Strakonicích i v regionu. Využívání služeb: leden 62 kontaktů (forma dotazy položeny osobně, telefonicky, mailem), únor 45, březen 43, duben 48, květen 35, červen 19, červenec 49, srpen 51, září 79, říjen 62, listopad 51, prosinec 32 kontaktů. Tématické rozvrstvení dotazů nezisková sféra a ekoporadenství přibližně půl na půl, v době přípravy Adresáře a výstavy NO převaha tohoto tématu. Nejméně je dotazů zaměřených na EU. Započteny jsou i dotazy týkající se knihovnictví nebo všeobecně zaměřené. Adresář neziskových organizací na Strakonicku v roce 2008 byl rozšířen o poskytovatele sociálních služeb a zároveň vydán tiskem za finančního přispění Krajského úřadu Jihočeský kraj. Adresář obsahuje údaje celkem o 78 organizacích.

13 Výtvarná činnost pracovnice tohoto oddělení příležitostně pro Šmidingerovu knihovnu výtvarně zpracovává či vytváří různé materiály. V roce 2008 to byl například poutač k nově otevřené Vševědně s portrétem Vševěda nebo záložky a péefky s postavou pátera Šmidingera. Oddělení základních knihovnických informací v r (Irena Plošková, Andrea Karlovcová) Úkolem Oddělení základních knihovnických informací je poskytování informací a konkrétní pomoci knihovnám Strakonicka a jejich zřizovatelům Šmidingerova knihovna je pro region Strakonicko pověřena výkonem regionálních funkcí. Na tuto činnost dostává dotaci od Krajského úřadu. V regionu je kromě Šmidingerovy knihovny a jejích poboček zaevidováno u Ministerstva kultury 67 obecních knihoven s dobrovolným knihovníkem, 10 profesionálních knihoven, 4 pobočky a 6 odborných knihoven. Dalším 10 knihovnám, u kterých se jejich obecní úřady rozhodly neevidovat u MK ČR, se regionální služby neposkytují. Pouze se do regionální statistiky zpracuje výkaz. V roce 2008 bylo knihovnám půjčeno a služebním automobilem rozvezeno 108 výměnných souborů knih a časopisů obsahujících svazků. Výměnné soubory jsou připravovány podle konkrétních požadavků knihoven (dle přání jejich uživatelů) a půjčovány minimálně na půl roku. Kromě toho jsou také vyřizovány jednotlivé požadavky na půjčení konkrétní knihy, např. doporučené četby. Do výměnného fondu jsou nakupovány nové knihy např. v distribuci OPA Praha, Spira, u jednotlivých distributorů levných knih, v knihkupectví Kanzelsberger. Předplaceno je

14 12 titulů časopisů a 14 titulů časopisů z remitendy firmy VaRA České Budějovice. Knihy a časopisy z výměnného fondu (doplňovacího oddělení) jsou určeny k půjčování knihovnám regionu. Také bylo provedeno vyřazení několika poškozených a zastaralých knih. Na regály s naučnou literaturou byly umístěny nové rozřaďovače s třídníky MDT. Obsluhované knihovny byly 123x navštíveny a 256x jim byla poskytnuta konzultace. Jedná se např. o informace o vyhlášených grantech a pomoc s jejich zpracováním, dále zapracování nových knihovníků a průběžně informování o změnách v knihovnické práci, o připravovaných školeních jak ve Šmidingerově knihovně, tak v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Za Strakonicko bylo do počítačového programu zpracováno a k další sumarizaci poskytnuto 88 statistických výkazů. Výkazy jednotlivé knihovny vyplňují za sebe a své pobočky do formulářů Ministerstva kultury na základě zákona o státní statistické službě. Profesionálním knihovnám jsou rozesílány objednané knihy z projektu Ministerstva kultury Česká knihovna určeného na podporu distribuce české literatury do knihoven. Dále je pravidelně rozesílán Zpravodaj města Strakonice, časopis Grand Biblio, časopis Kamarád, v r aktualizovaný Adresář neziskových organizací na Strakonicku, brožurka Bezpečný Internet. Všem knihovnám byl em poslán aktualizovaný materiál Zajímavé internetové adresy, který je také vystaven na webové stránce ŠK v oddíle Knihovnám Aktuálně. Konkrétní pomoc byla poskytnuta: MLK Čestice: pomoc se spuštěním výpůjčního protokolu a s evidencí časopisů v programu Clavius MLK Sedlice, Nebřehovice, Kladruby, Kraselov, Drážov, Němčice, Záboří, Krty- Hradec, Škvořetice, Krašlovice: revize a aktualizace knihovního fondu MLK Novosedly, Úlehle, Krty-Hradec, Čepřovice, Strašice, Škůdra, Krašlovice: pomoc s aktualizací antivirového programu AVG v rámci Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje OK Hajany: pomoc s vytvořením webové stránky knihovny MěK Vodňany: pomoc s přechodem z knihovního systému Lanius na systém Clavius

15 V rámci slavnostního večera ke 165 letům Šmidingerovy knihovny byly oceněny ředitelky MěK Blatná - M. Pazderová, Vodňany - E. Laudová a Volyně - J. Žáková a dobrovolní knihovníci paní L. Řandová ze Sedlice a V. Klecán z Čichtic (předával pan starosta Ing. Pavel Vondrys a paní ředitelka Mgr. Ivana Parkosová). Bylo připraveno Album bývalých a současných zaměstnanců ŠK. Ve dnech 12. až 13. září se ve Šmidingerově knihovně sešly pražské a jihočeské knihovnice na pravidelném Malém podzimním setkání. Setkání každoročně pořádá Jihočeská regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků vždy ve spolupráci s jednou jihočeskou knihovnou. V sobotu 13. září knihovnice navštívily Lnáře a Blatnou. Informace o poskytovaných službách oddělení lze nalézt na webové stránce Šmidingerovy knihovny v oddíle Knihovnám, kde jsou uvedeny i odkazy na webové stránky jednotlivých profesionálních knihoven regionu. V on-line katalogu Šmidingerovy knihovny lze najít knihy oddělení (výměnného fondu) označeného v používaném knihovnickém programu Clavius jednotně jako doplňovací oddělení. Zpracování autorit (Andrea Karlovcová, Iva Formánková) Šmidingerova knihovna se také zapojila do projektu Národní knihovny ČR Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit. Naše spolupráce spočívá v harmonizaci slovníku autorit systému Clavius Šmidingerovy knihovny Strakonice s Bází národních autorit NK. S pomocí protokolu Z39.50 stahujeme existující záznamy do slovníku

16 autorit systému Clavius a zároveň přispíváme nově vytvořenými autoritními záznamy buď regionálních autorů, nebo autorů, kteří v Bázi ještě nejsou zařazeni. Cílem projektu je sjednocení autoritních hesel, což má velký přínos pro běžnou katalogizační praxi. Proběhla harmonizace slovníku od záznamu Rochl, F. J. až po Váchová, Marie. Do NK ČR bylo zasláno 64 nových záznamů. Pobočka Za Parkem (Alena Hrdličková) Statistika: 329 čtenářů, návštěvníků, výpůjček V půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem (Husova 380) je k dispozici více než knih a 15 titulů odebíraných časopisů. Kromě toho se půjčují i knihy a časopisy přivezené na omezenou dobu z jiných knihoven. V období od října 2005 do května 2007 byla kvůli rekonstrukci hlavní knihovny činnost pobočky přerušena a po obnovení byly její prostory rozšířeny o jednu novou místnost. To umožnilo nové uspořádání fondu. Čtenáři si nyní mohou vybírat podle žánrů, líbí se i "specialita" pobočky - žánr Člověk a svět (životopisné romány, knihy s filozofickým podtextem, s autentickými příběhy apod.). Je zde zaveden automatizovaný výpůjční systém a zpřístupněn internet. Platí se stejné roční poplatky jako v hlavní knihovně a se zavedenou průkazkou je možno navštěvovat libovolně jak pobočku, tak hlavní knihovnu, ať se čtenář přihlásil a zaplatil na jednom, nebo na druhém místě. Je ale nutné, aby zapůjčené tituly se vracely tam, kde byly vybrány. K činnosti pobočky patří kromě půjčování knih a časopisů také výstavy, přednášky apod. Mimo to jsou průběžně vystavovány výrobky a obrázky čtenářů, ukázky výzdoby oken a stolu, náměty na přáníčka apod., podle toho, jaká je právě roční doba nebo které svátky se blíží. Na požádání je možné si prohlédnout i ukázky z minulých výstav. Ke všem ukázkám ručních prací a různých výtvarných technik se nejen půjčují návody, ale je možno si domluvit i lekci, při které si čtenář nechá náročnejší postupy předvést a sám si je vyzkouší. V knihovně jsou připraveny knihy a zábava i pro nejmenší "čtenáře". Větší děti si zde mohou půjčovat hlavolamy, stolní hry, stavebnice apod. Mají v knihovně také "výměnný obchod", kam přinášejí své výrobky a různé drobnosti a jiné si za ně zase vezmou. Pobočka pořádá spolu s Českým svazem ochránců přírody každoročně několik přírodovědných procházek, výletů a přednášek. Při těchto akcích se pořizují podrobné poznámky, takže je možno si opatřit informace z nich i dodatečně - buď přímo na pobočce, nebo prostřednictvím internetu na a V knihovně jsou po celou zimu vystaveny větvičky stromů a keřů a během roku pak ukázky kvetoucích rostlin, takže se čtenáři mohou cvičit v jejich poznávání. Sbírka větviček (na určování podle kůry a pupenů) se půjčuje i domů. Knihovna spolupracuje s několika ZŠ a MŠ, především se Základní školou F.L.Čelakovského, která se nachází v bezprostřední blízkosti. Za tímco účelem získala v roce

17 2008 i grant, takže byly pravidelně zvány jednotlivé třídy na tvořivé dílny, přičemž byly pořádány i Tvořivé podvečery pro veřejnost, kam mohly děti přivést i své rodiče. Dalším námětem pro akce s dětmi byla výstava Paměť strakonických stromů. Ta byla určena jak pro veřejnost, tak pro návštěvy tříd. Děti i učitelky se mohly inspirovat pro vlastní výtvarnou nebo literární činnost, navíc byl připraven i program o jednotlivých druzích stromů spojený se zábavnou soutěží. V jedné ze tříd si děti na základě akce vlastnoručně vytvořily atlas dřevin, který pak do knihovny zapůjčily jako součást výstavy. Spolu s účastníky přírodovědných akcí ŠK a ČSOP pracovnice pobočky spolupracovala na dotvoření botanického klíče D.Dobrylovské. K námětům a připomínkám bylo přihlédnuto a nakladatel pak věnoval několik výtisků nejen pro zúčastěné, ale i pro kroužek MOP. Znovu se v roce 2008 pořádaly tradiční akce Prodej darovaných a vyřazených knih a burza nápadů na cestování. Asi nejvýznamnějším bodem činnosti pobočky za rok 2008 byl vznik kroužku Mladých ochránců přírody pro mladší školní a předškolní děti a jejich rodiče (spolu se čtenářkami Z.Skalickou a J.Svobodovou). Schůzky se konají každý pátek a trvají 2-3 hodiny. Činnost je zaměřena jednak na přírodu, jednak na tvořivost a pozapomenuté dětské zábavy. Účast kolísá přibližně mezi 5 dospělých + 5 dětí a , protože vzhledem k věku dětí hraje velkou roli počasí apod. V létě se uskutečnil i tábor s účastí Mimořádný ohlas měl také autobusový výlet pod hlavičkou ŠK a ČSOP do Dobrše, Kraselova, Hoslovic aj., kterého se zúčastnilo 60 dospělých a 5 dětí. Další dvě pobočky, které fungují jako knihovny s dobrovolným knihovníkem: pobočka Modlešovice, (hasičská zbrojnice), Strakonice úvazek 2 hodiny týdně, knihovnice Andrea Uhlíková fond 2008: 506 svazků, 2 tituly periodik reg. čtenáři 2008: 5, návštěvníci 2008: 51, výpůjčky 2008: 214 pobočka Nový Dražejov, (restaurace Myslivna), Strakonice úvazek 2 hodiny týdně, knihovnice RNDr. Eva Štěpánková fond 2008: 1151 svazků, 2 tituly periodik reg. čtenáři 2008: 10, návštěvníci 2008: 53, výpůjčky 2008: 465 Jde o velmi malé knihovny v příměstských částech, které půjčují pouze pomocí doplňovacích souborů. Obyvatelé navštěvují převážně knihovnu v hradu. Informační systémy, informační technologie (Verner František) V roce 2008 byl zakoupen a uveden do provozu nový server IBM Systém x3650 který umožňuje bezpečnější a kvalitnější práci v automatizovaném knihovnickém systému Clavius a přidružených aplikacích. Tento server pracuje s operačním systémem Novell Open Enterprise Server 2, který funguje na jádře stabilního SuSE Linuxu. K tomuto systému bylo zakoupeno 30 licencí. Pro bezpečný chod je server také vybaven záložním zdrojem UPS APC Smart 1000VA.

18 Byly zakoupeny 4 nové počítače, které byly vyměněny za zastaralé a dále již nedostačující pracovní stanice. Tyto počítače již pracují s dvoujádrovým procesorem a jsou vybaveny operačním systémem Windows XP. Dále byla zakoupena tiskárna HP LaserJet 1005 Printer, která byla umístěna na dětské oddělení a vyměněna za starou. V rámci otevření Hradní vševědny byl vyčleněn jeden počítač jako veřejné místo s přístupem na internet pro návštěvníky a turisty. Na ozvučení společenského sálu jsme zakoupili mobilní ozvučovaní systém STAGEPAS 300, který je složen ze dvou pasivních reproboxů a powermixu, který disponuje výkonem 300W. K němu jsme dokoupili dynamický mikrofon SHURE PG58 XLR který je vhodný jak pro mluvené slovo tak i zpěv spolu se stojany na mikrofon SAMSON BL-3. Pro zálohování zvukových knih byl zakoupen terabytový externí pevný disk WD HDD MyBook2 Essential 1TB USB 2.0, který je umístěn ve zvukovém oddělení. Začátkem roku 2008 byla spuštěna nová verze internetových stránek knihovny.

19 Kulturní a vzdělávací činnost pro dospělé: - v rámci hodin informatiky navštívilo knihovnu osm tříd středních škol ze Strakonic. Všechny třídy vyslechli přednášku o dějinách knih a knihoven, třídění a řazení knih v knihovnách, MDT, vyhledávání v katalozích klasických i elektronických a následovala prohlídka prostor oddělení pro dospělé, oddělení akvizice, metodického oddělení, čítárny, hudebního oddělení a oddělení pro nevidomé. Celkově se zúčastnilo 199 studentů, - v únoru odjeli zástupci naší knihovny (L. Horníková, I. Formánková, B. Auterská, M. Samcová a H. Čakrtová) do města Haag v Rakousku a položili věnec k pamětní desce v rodném městě spisovatele Karla Klostermanna, - uskutečnily se besedy se spisovateli (Klimek, Nosková, Křesťan, Vondruška, Elgrová, Stehlíková, Fibich, cestopisné (Mlejnek, Rohová), večer s regionálními básníky (Mirek Kovářík, Radek Bláha), večer s Miroslavem Moravcem, hudební večer Jana Kryla a cyklus přednášek První pomoc, - rok 2008 proběhl v celé knihovně ve znamení 165. výročí vzniku. K tomuto výročí se pořádaly nejrůznější akce, výstavy, besedy, slavnostní večery, vydávaly se propagační

20 materiály (samolepky, kalkulačka, tašky, žetony, šití, páska na ruku, kolíčky, puzzle, záložky), knihovna si nechala uvařit vlastní značku piva Vševěd, vydala DVD o knihovně a její historii, to samé v brožuře, otevírala se hradní Vševědna... Přípravy oslav začaly vrcholit v září. Předpremiérou bylo Malé podzimní setkání pracovníků SKIPu, které se odehrálo letos v naší knihovně. I tato akce stála spousta příprav včetně výzdoby společenské místnosti, stěhování nábytku, obsluhy při slavnostním večeru, snažili jsme se překvapit i programem (oblečené v sárí a tradičních indických oděvech jsme se líbili nejen sobě, ale i všem návštěvníkům a návštěvnicím), Slavnostní večer k 165. výročí založení knihovny (pro veřejnost Jan Matěj Rak, Divadelní soubor Čelakovského) Slavnostní večer k 165. výročí založení knihovny (pro pozvané- NOS, Divadelní soubor Čelakovského), - dále byla připravena procházka s J.Kupkou Po stopách knihovny (jak se knihovna stěhovala), setkání představitelů jihočeských knihoven, výstavy, - celkem náhodně vybrané 3 dny jsme rozdávali čtenářům knihovny po celý den pivo Vševěd vyrobené k výročí knihovny a další upomínkové předměty - uskutečnilo se 6 lekcí výuky internetu pro začátečníky i pokročilé - v týdnu knihoven byl pozván nevidomý p. Petr Mašek, jenž pomáhal k tvorbám komentářů pro nevidomé k filmům, které byly vyráběny pro Macanovu Knihovnu - všechna oddělení se zapojila do Týdne knihoven i BMI - výstavy: ve vstupní hale Zárubová, Bělochová (ZUŠ), Speciální škola Strakonice, Junák, Vinš, ZŠvýsledky meziškolní soutěže, Lískovcová (ZUŠ), Bosáček, 165. let Šmidingerovy knihovny, Doprava z prava i z leva o dopravě vesele i vážně se zaměřením na ekologii ta proběhla souběžně i ve vstupní hale Informačního centra Strakonice). ve společenské místnosti 2x I. Řandová, J.Elgrová, obec Dražejov, výstava výtvarných prací soutěžících v Literární a výtvarné soutěži, menší výstavy v prostorách knihovny -18 výstav k různým příležitostem. Z toho 12 menších doprovodných výstav k besedám a akcím knihovny (Moravec, Mlejnek, Křesťan,Voráček, 2x ČČK, Klimek, Bauer...), tři větší výstavy (Projekt renovace Velkého náměstí, Karel Klostermann, Ladislav Stehlík). Ke všem výstavám i dalším akcím jsme kopírovali, upravovali, řezali a občas i vyráběli pozvánky, propagační materiály, letáky. Občas to znamenalo nakopírovat několik set stran různých materiálů, nařezat a naskládat (např. propagační materiály knihovny ke 165. výročí, informační letáky, 2x časopis Kamarád ), - proběhl VII. ročníku Literární a výtvarné soutěže o cenu Prof. Antonína Voráčka. V roce 2008 do soutěže přispělo celkem 204 autorů a přihlásilo 243 prací. Tři tříčlenné poroty ocenily celkem 26 účastníků soutěže. Slavnostní vyhodnocení proběhlo v rámci Týdne knihoven a jeho součástí byl křest knihy Věry Noskové Víme svý, - prázdniny byly věnovány přípravě a zprovoznění hradní Vševědny. Velmi architektonicky zajímavý prostor byl upraven v rámci celé rekonstrukce knihovny v letech 2005/2007, ale od té doby byl prakticky nevyužíván. Protože zvláště v turistické sezoně byl velmi citelně znát nedostatek jakéhokoli občerstvení či možnosti odpočinku v celém areálu hradu, bylo rozhodnuto o zprovoznění takovéhoto informačně-občerstvovacího centra pod hlavičkou

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. J. L. Borges Úvod V roce 2011 jsme kromě běžné činnosti zajišťování

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 6-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 12-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Poslání školní knihovny Knihovní řád školní knihovny 1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., /knihovní zákon / a zřízena za účelem poskytování

Více

Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013

Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013 Některá místa otevírají lidem oči. Knihovny takovými místy jsou. Však ve starých dobách se nad nimi objevoval nápis zde mrtví otevírají

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Šmidingerova knihovna Strakonice Název organizace: Šmidingerova knihovna Strakonice Adresa: Zámek 1, 386 11 Strakonice Kontaktní údaje: www.knih-st.cz, e-mail: knihovna@knih-st.cz,

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou KyTICe Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 75059771, číslo účtu: 78-8036930257/0100 tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz KNIHOVNÍ ŘÁD

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Šmidingerova knihovna Strakonice Název organizace: Šmidingerova knihovna Strakonice Adresa: Zámek 1, 386 11 Strakonice Kontaktní údaje: www.knih-st.cz, e-mail: knihovna@knih-st.cz,

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 521 168, 465 524 444 E-mail: knihovna@knihovna uo.cz Web: www.knihovna uo.cz Městská

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006 Zpracovala: M.Vacková, ředitelka MěK ve Svitavách Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2001 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Občanské sdružení EkoCentrum

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: KNIHOVNÍ ŘÁD Fakulty informačních technologií VUT v Brně I. Základní ustanovení Čl. 1 Postavení knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně v rámci organizační

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

Půjčování e-knih v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Ivo Kareš Zuzana Hájková

Půjčování e-knih v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Ivo Kareš Zuzana Hájková Půjčování e-knih v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích Ivo Kareš Zuzana Hájková Půjčování E-knih v knihovnách Z hlediska autorského zákona je pro knihovny jednoduché půjčovat tištěné a zvukové

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby 3. Regionální oddělení 4. Další činnosti 5. Přehled

Více

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění literatury a knihoven Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2013

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb jak na to? 1 Krajská knihovna Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka 2 3 4 5 6 Počet obyvatel K. Varů/50 000,

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2010 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

E-zpravodaj. Městská knihovna Česká Lípa. Říjen 2013. 1. číslo / ročník I. nám.t.g.masaryka 170 470 01 Česká Lípa Tel. 487883444 Fax 487522975

E-zpravodaj. Městská knihovna Česká Lípa. Říjen 2013. 1. číslo / ročník I. nám.t.g.masaryka 170 470 01 Česká Lípa Tel. 487883444 Fax 487522975 Městská knihovna Česká Lípa Říjen 2013 1. číslo / ročník I. nám.t.g.masaryka 170 470 01 Česká Lípa Tel. 487883444 Fax 487522975 www.knihovna-cl.cz info@knihovna-cl.cz Na úvod... V prvním říjnovém týdnu

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více