Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Přílohy Analýzy současného stavu říjen 2003

2 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Příloha č. 2 Přehled nadací a fondů Příloha č. 3 Příklad vyplněného databázového formuláře subjektů EVVO Příloha č. 4 Manuál pro použití elektronické databáze a interaktivní digitální mapy Příloha č. 5 Přehled subjektů EVVO v MSK

3 Příloha č. 1 Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR

4 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Ekocentra Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Český svaz ochránců přírody zřizuje pro účely EVVO Ekocentra. Jsou to zařízení, která realizují EVVO zejména se zaměřením na širokou veřejnost těmito základními aktivitami: spolupráce se školami a školskými zařízeními působení na neorganizované děti a mládež spolupráce se státní správou, samosprávou a s jinými NNO veřejně přístupné akce, kampaně apod. osvěta veřejnosti v terénu (provoz naučné stezky, péče o studánky...) poradenské centrum, informační středisko ediční a vydavatelská činnost environmentálně zaměřené knihovny, videotéky, audiotéky spolupráce s médii Nejlepším Ekocentrům, které garantují určitou kvalitu činnosti jsou udělovány časově omezené akreditace Ekocentrum ČSOP. Tato akreditovaná ekocentra jsou složky ČSOP s právní subjektivitou, které vlastní či mají pronajaté provozní prostory, má profesní zajištění a odpovídající vybavení, prokazatelně působí na veřejnost. Základní informace o akreditovaných a také registrovaných Ekocentrech ČSOP jsou řazeny takto: Název, adresa, kontakty (telefon, fax, ), odpovědná osoba, zřizovatel (nositel právní subjektivity), převažující oblast činnosti. Kromě plně akreditovaných působí v ČSOP dalších cca 17 dosud neakreditovaných Ekocenter. Ekocentrum a středisko ekologické výchovy Aquila Bartošovice na Moravě 146, tel , mobil Petr Orel Zřizovatel ZO ČSOP 70/02 Zaměření činnosti: Naše Základní organizace Českého svazu ochránců přírody vznikla v roce 1980, je občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou. Jsme součástí Českého svazu ochránců přírody, nejpočetnější nevládní organizace v České republice, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Základní zlom v nací ochranářské činnosti nastal počátkem roku 1992, tedy v době, kdy jsme převzali do majetku a provozování Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě. V tomto profesionálním, specializovaném zařízení se především zabýváme druhovou ochranou živočichů a ekologickou výchovou a osvětou. Od podzimu 2000 pak provozujeme samostatné středisko ekologické výchovy, které je součástí téměř tří hektarového areálu stanice. Mimo jiné se zde nachází téměř 70 chovatelských zařízení, samostatná expoziční část, karanténní pracoviště, ošetřovna a další nezbytné provozní a technické zázemí. Stanice v Bartošovicích na Moravě současně plní funkci kontaktního místa Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP), který je vedle státního rozpočtu a Fondu národního majetku významným zdrojem finančních prostředků na podporu ochrany životního prostředí. O podporu ze SFŽP mohou žádat jak obce, města, organizační složky státu, tak podnikatelské subjekty i jednotliví občané. Ekocentrum VIKŠTEJN Jiří Lissek Dubová chata 82, Radkov, tel.: , mobil: , zřizovatel: 72/OV ČSOP 1

5 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR zaměření činnosti: provozování veřejně přístupné knihovny, programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, pořádání akcí pro veřejnost, mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum JEŠTĚD Bažantí 378/3, LIBEREC 1, tel. + fax: , tel.: Jaroslav Krupauer zřizovatel: 36/01 ZO ČSOP Stezka zaměření činnosti: programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost, osvěta a práce s veřejností, mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum ROKYCANY Švermova 748/II, Rokycany, tel.: Petra Moulisová zřizovatel: 29/01 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, pořádání akcí pro veřejnost Ekocentrum Mráček JAROMĚŘ Areál nemocnice, Jaroměř, mobil: Ivo Plecháč zřizovatel: 46/04 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ,vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost Ekocentrum Spálené Poříčí Plzeňská 55, Spálené Poříčí, tel.: , fax: Ing. Petr Pelikán zřizovatel: 27/04 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, osvěta a pořádání akcí pro veřejnost, poradenská činnost pro veřejnost, mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum ČSOP KONIKLEC Chelčického 12, Praha 3, T: zřizovatel: 01/71 ZO ČSOP Koniklec zaměření činnosti: mimoškolní výchova, osvěta a práce s veřejností, informace a poradenství 2

6 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Centrum pro děti a mládež ČSOP Dittrichova 9, Praha 2, tel.: , fax: Ing. Michal Kulík zřizovatel: 01/SMOP ČSOP zaměření činnosti:,vzdělávání pedagogických pracovníků,pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost, prodej a distribuce pomůcek k ekologické výchově Severočeské centrum ochránců přírody TILIA W. Churchilla 8, Ústí nad Labem, tel.+ fax: , PaedDr. Jan Eichler zřizovatel: 33/04 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, programy pro studenty VŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost Terénní základna BUK Krásný Buk 32, Krásná Lípa, tel.: , tel. + fax: PaedDr. Jan Eichler zřizovatel: 33/04 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ,programy pro studenty VŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost Ekocentrum ZVONEČEK MŠ, Březovská ul. Vrané nad Vltavou, tel.: Daniel Myšák zřizovatel: 11/11 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy,programy pro děti a mládež ze ZŠ.pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny,poradenská činnost pro veřejnost Středisko ekologické výchovy MRAVENEC Pražská 1655, Pelhřimov, tel.: Marta Rodová zřizovatel: 17/01 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, provozování veřejně přístupné knihovny 3

7 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Stanice ekologické výchovy CICONIA Máchova 1309, Roudnice nad Labem, tel.: , mobil: Mgr.Stanislav Chvapil zřizovatel: 37/01 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost Terénní ekologické středisko BOŘÍ TES Divoky, Zdounky, tel.: Marcela Bajerová zřizovatel: 60/05 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost Ekocentrum RADNICE Na Potocích 221, Radnice, tel./fax: , mobil: Mgr. Marie Pašková zřizovatel: 29/02 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro děti a mládež ze ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků pořádání akcí pro veřejnost,publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost Ekocentrum JIŽNÍ MĚSTO Květnového vítězství 1554, Praha 4, tel.: , , tel.+ fax: Ing. Petr Hedrlín zřizovatel: 01/44 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost Středisko ochranářské výchovy Vodárenská věž DDM, Na Výšinách 1000, Praha 7, tel.: Tomáš Just zřizovatel: 01/30 ZO ČSOP zaměření činnosti: pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny Ekostředisko mládeže JELENICE Pozořice 332, Pozořice, tel.: zřizovatel: 55/07 ZO ČSOP 4

8 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Valašské Ekocentrum ČSOP U Rajky 15, Valašské Meziříčí, tel. a fax:f: Mirek Dvorský zřizovatel: 100/SmRS ČSOP zaměření činnosti: poskytování informací z oblasti ochrany přírody a životního prostředí, konzultace dotazů, spolupráce mezi ZO ČSOP, státní správou a dalšími ekologickými organizacemi v oblasti ochrany přírody a životního prostředí v regionu, bezplatně poskytujeme informace o Státním fondu životního prostředí, celoroční pravidelná činnost oddílu mladých ochránců přírody (50 dětí), pořádání letních a zimních táborů, pořádání odborných seminářů a terénních exkurzí, programy ekologické výchovy včetně pobytových akcí v našem terénním středisku ekologické výchovy v Bystřičce Ekocentrum Poznáním k ochraně Kokořínská 2/58, Praha 8, tel.: zřizovatel: 01/68 ZO ČSOP zaměření činnosti: školní ekologická výchova, mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum Strakonice Zámek 1, Strakonice, tel.: , Miroslav Treybal zřizovatel: 20/01 ZO ČSOP Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Dům ochránců přírody Panská 9, Brno, tel.: , fax: Ing. Jana Drápalová zřizovatel: 54/RS ČSOP Brno zaměření činnosti: Sídlem je Dům ochránců přírody je Regionálního sdružení v Brně. Dům slouží výhradně neziskovým aktivitám v oblasti ochrany přírody a poskytování informací o životním prostředí pro veřejnost. Je zde rovněž upravená podkrovní místnost pro besedy, přednášky, tiskové konference a školení. Scházejí se zde také základní organizace ČSOP a jiné dobrovolné neziskové organizace. Společně tyto organizace zajišťují provoz a činnosti Ekocentra ČSOP s názvem "Dům ochránců přírody", jehož zřizovatelem je Regionální sdružení v Brně. Ekocentrum poskytuje informace a poradenství o programech a podporách ze Státního fondu životního prostředí ČR. Ekocentrum ČSOP Zelený dům Široká 31, Chrudim, tel.: , fax: zřizovatel: 44/16 ZO ČSOP zaměření činnosti: ekocentrum Zelený dům je účelovým zařízením Základní organizace ČSOP 44/16 Chrudim "Klub ochránců SPR Habrov". V této sestavě a tímto programem působíme od poloviny roku Činnost Ekocentra je různorodá a poměrně rozsáhlá. 5

9 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Ekocentrum ORLICE Náhon 277, Hradec Králové, Tel/fax:: zřizovatel: 43/01 ZO ČSOP Orlice zaměření činnosti: Od roku 1998 provozuje ZO tzv. ekocentrum, které se specializuje na poskytování informací týkajících se životního prostředí nejširší veřejnosti. K dispozici jsou prostory v budově bývalé školy v Bělečku. Původně bylo naším záměrem vybudování skanzenu lidových staveb v Bělečku. Tento záměr měl navazovat na provozované ekocentrum. Z důvodu neschůdných jednání s obecním úřadem - starostou - bylo nutné záměr přemístit do sousedních Krňovic. S tím bude přemístěno i ekocentrum, které již má vyhrazenou kancelář v prvním objektu. Dále budou k dispozici prostory k masovějším akcím v objektu repliky "Hospody na špici", kde bude k dispozici sál a ubytování pro cca 15 osob. V mezidobí bude ekocentrum poskytovat své služby převážně v prostorách ZO v Hradci Králové Malšovicích. Ekocentrum ČSOP Votice Husova 383, Votice, tel.:: , fax: zřizovatel: 02/10 ZO ČSOP Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum ČSOP CHODOVÁČEK Nám. Míru 39, Chodov, tel.: zřizovatel: 30/02 ZO ČSOP Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum PODORLICKO U Stadionu 602, Česká Třebová, tel.: , Jana Černá zřizovatel: 52/01 ZO ČSOP Ekocentrum Velké Popovice Farská 21, Velké Popovice, tel.: , zřizovatel: 10/02 ZO ČSOP Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Informační středisko JIZERKA Jizerka 43, Horní Polubný, tel..: , fax: zřizovatel: 35/03 ZO ČSOP Jizerka 6

10 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Ekocentrum ČSOP MAKOV Nová Ves 10, Čížová, tel.: , mobil: zřizovatel: 18/02 ZO ČSOP zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum ČSOP Iris Husovo nám. 67, Prostějov, tel.: zřizovatel: 61/RS ČSOP Prostějov Ekocentrum ČSOP Písek Nová Ves 35, Čížová, tel.: zřizovatel: 18/08 ZO ČSOP Ekocentrum ČSOP PASÍČKA Bor u Skutče 47, Proseč, tel.:: zřizovatel: 44/03 ZO ČSOP Ekocentrum ČSOP CHALOUPKY Kněžice 109, OKŘÍŠKY, tel.: , fax: zřizovatel: 62/88 ZO ČSOP Ekocentrum ČSOP Zelené Vendolí Vendolí 42, VENDOLÍ, tel.: , zřizovatel: 50/10 ZO ČSOP Ekocentrum ČSOP Bílé Karpaty Bartolomějské nám. 47, VESELÍ nad Moravou, tel.: , fax: zřizovatel: 58/06 ZO ČSOP Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum ČSOP CEIS Masná 131, ČESKÝ KRUMLOV, T: www stránky zřizovatel: 15/06 ZO ČSOP 7

11 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Zaměření činnosti: informace o stavu životního prostředí v regionu, informace o Strategickém plánu města Český Krumlov, informace o místní Agendě 21, informace o podporách poskytovaných Státním fondem životního prostředí České Republiky (www.sfzp.cz) informace o přírodě a krajině Českokrumlovska, poskytování a vyhledávání dalších nejrůznějších informací týkajících se ochrany a tvorby životního prostředí Ekocentrum ČSOP JAROMĚŘ Náměstí ČSA 38, JAROMĚŘ 1, tel.: zřizovatel: 46/03 ZO ČSOP Osadníci Středisko ekologické výchovy ČSOP Areka Horní nám. 48, OPAVA, tel./fax: zřizovatel: 72/05 ZO ČSOP Areka Podblanické ekocentrum ČSOP Pláteníkova 264, VLAŠIM, tel/fax: , zřizovatel: 02/09 ZO ČSOP Zaměření činnosti: školní ekologická výchova, mimoškolní ekologická výchova, vzdělávání dospělých, osvěta a práce s veřejností, informace a poradenství Ekocentrum PLANORBIS Prusinovského 113, KROMĚŘÍŽ, tel/fax: www stránky zřizovatel: 60/03 ZO ČSOP Planorbis Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Centrum ekologické výchovy PÁLAVA Náměstí 32, MIKULOV, tel.: , fax: zřizovatel: 56/15 ZO ČSOP Pálava Zaměření činnosti: expozice o přírodě Pálavy, pro děti a mládež z Břeclavska a Mikulovská ekologické výukové programy v učebnách, exkurze a terénní programy v rezervacích Národní síť středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Společný program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody. 8

12 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Lipka Dům ekologické výchovy se stal na základě veřejného výběrového řízení vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí administrátorem programu pro rok Předmětem programu je plnění vybraných úkolů vyplývajících z Usnesení vlády č. 1048/2000 o Státním programu environmentálního vzdělávání a osvěty (EVVO) v České republice a jeho Akčního plánu na léta Bližší informace jsou k dispozici na adrese: Dotazy lze zodpovědět na adrese respektive na telefonu (Jiří Bureš). Administrace národní sítě: Lipka Dům ekologické výchovy Lipka DEV Lipová Brno Účastníci projektů podpořených na základě výběrového řízení administrovaného Lipkou Domem ekologické výchovy jsou členské organizace SSEV Pavučina a subjekty ČSOP (základní, zájmové či územní organizace). Projekty se člení do čtyř modulů: M1 Ekologické výukové programy M2 Spolupráce s fakultami vysokých škol a vyššími odbornými školami M3 Vzdělávání dospělých v oblasti EVVO M4 Ekologické poradenství a osvěta veřejnosti Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Mimo tyto společné - jednotící činnosti členská střediska realizují mnoho dalších činností: akce pro veřejnost, poradenské a konzultační služby, školní ekologické projekty, výstavy, metodické a didaktické publikace, pomůcky pro ekologickou výchovu, atd. Sdružení Pavučina: podporuje vzájemnou výměnu zkušeností svých členů v oblasti praktické EVVO zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, výměnu informací mezi členy a dle potřeby členů podporuje spolupráci a koordinuje jejich činnost zastupuje, obhajuje a prosazuje společné zájmy členů ve vztahu k ústředním orgánům státní správy, k partnerským organizacím, k dárcům a sponzorům napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy SSEV Pavučina dbá na kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a podporuje jejich odborný růst SSEV Pavučina je pro členská střediska servisní organizací zastupující společné zájmy vůči centrálním orgánům veřejné správy, informující o vývoji a změnách v oblasti EVVO a zajišťující také společnou propagaci Přehled členských středisek sdružení SEV Pavučina je uveden na následujících stranách. 9

13 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Senovážné nám 24, Praha 1 tel./fax: Přehled členských středisek podle krajů Praha EKOLA Praha středisko ekologické výchovy, Praha 4 Středisko se věnuje ekologické výchově ve volném čase dětí. Pořádá výukové programy po základní školy, akce pro veřejnost, do jeho náplně patří také ochrana přírody a údržba chráněných území. EKOLA Praha Tereza Malá Petýrkova 1948, Praha 4 tel: , Toulcův dvůr - Ekologické centrum hl. m. Prahy, ZČ HB Botič Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič připravuje v areálu ekologického centra Toulcův dvůr ekologické výukové programy pro školní kolektivy (MŠ, ZŠ, SŠ). Organizuje semináře a tvůrčí dílny pro pedagogy, studenty pedagogiky a vedoucí dětských kroužků a akce pro volný čas dětí a rodin. Koordinuje činnost zájmových kroužků a mateřského klubu Mateřídouška". Každý den v roce od 8 do 18 hodin je návštěvníkům Toulcova dvora k dispozici osmihektarový areál s řadou přírodně zajímavých společenstev, architektonicky cennými budovami a farmou s huculy, ovcemi, kozami, prasetem, králíky a hrabavou i vodní drůbeží.. ZČ HB Botič Ing. Tomáš Hodina, Kubátova 1/32, Praha 10 - Hostivař tel/fax: , Živá planeta sdružení pro ekologickou a etickou výchovu, Praha Občanské sdružení Živá planeta bylo založeno k uskutečňování projektů, jejichž cílem je prohlubování pozorného vnímání a praktického uplatňování spolupráce, úcty, tolerance, porozumění a ostatních klíčových etických hodnot v každodenním životě společnosti. Poslání je v současné době naplňováno realizací ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ především z Prahy 13, vydáváním učebních pomůcek k ekologické výchově, vedením kroužků, pořádáním tématických seminářů a školení a organizováním výchovně vzdělávacích programů v dětských domovech v Ústeckém kraji. Živá planeta Bc.Miroslav Novák Hrudičkova 2107 Praha 4, tel./fax: , 10

14 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Středočeský kraj Křivoklátsko, o.p.s. - Informační a vzdělávací středisko Budy, Křivoklát Příprava, organizace a realizace ekologických výchovně vzdělávacích programů, odborných seminářů, kurzů a workshopů pro děti a mládež, pedagogické pracovníky, obce a širokou veřejnost. Středisko připravuje přednášky o Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, exkurze po naučných stezkách a vícedenní pobytové kurzy. IVS Budy provozuje informační servis pro návštěvníky chráněné krajinné oblasti a poskytuje poradenské služby v ochraně přírody a životního prostředí. Středisko má vlastní ubytovací kapacitu pro 13 osob v 7 pokojích, galerijní prostory a dvě přednáškové místnosti. IVS Budy Mgr. Vladislava Frančová Náměstí Svatopluka Čecha 82, Křivoklát tel/fax: , 02/09 ZO ČSOP Vlašim Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody se zabývá teoretickou i praktickou ochranou přírody a životního prostředí, ekologickým poradenstvím a na jednom z předním míst i ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou dětí a mládeže i široké a odborné veřejnosti. Podblanické ekocentrum připravuje ekologické výukové programy, soutěže, kampaně a kroužky pro děti a mládež, semináře pro pedagogy, pracovníky státní správy a samosprávy, zaměstnance podniků, výstavy, kampaně, programy pro rodiče s nejmenšími dětmi, ekologické večery a přírodovědné vycházky pro širokou veřejnost apod. Ve své činnosti je zaměřeno dále na ochranu biodiverzity, management chráněných území, ošetřování nelesní zeleně, správní řízení, pozemkové spolky, přípravu tiskovin a publikací, provozuje Stanici pro handicapované živočichy, podílí se na komunitní spolupráci, regionálním rozvoji i koncepční práci na úrovni Středočeského kraje v oblasti EVVO a ochrany přírody. Zabývá se také prevencí sociálně patologických jevů formou speciálních výukových programů a programů pro neorganizovanou mládež. Podblanické ekocentrum ČSOP Mgr. Kateřina Červenková Pláteníkova 264, Vlašim tel/fax: , , TOM Javory Černuc středisko ekologické výchovy Středisko zajišťuje výukové programy pro mateřské a základní školy, přírodovědné a ekologické aktivity ve volném čase dětí. Při středisku funguje také klub Tymyján zaměřený na mezilidské vztahy. Zaměřujeme se převážně na pobyt a práci v přírodě s přihlédnutím k tradičnímu životu na venkově. Pro činnost využíváme rozlehlé zahrady a budujeme ekologické centrum z bývalé stodoly. TOM Javory Marcela Jirásková Černuc 167, Černuc tel , fax: , 11

15 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Jihočeský kraj Dřípatka centrum ekologické výchovy, pracoviště SVIS MŠMT, Prachatice Dřípatka je specializované školské zařízení pro školní i mimoškolní ekologickou výchovu a vzdělávání se zaměřením na děti a mládež všech věkových stupňů, na pedagogické pracovníky i veřejnost. Svojí činností navazuje na více jak třicetiletou tradici výchovy k ochraně přírody a péči o životní prostředí ve Stanici mladých ochránců přírody, založenou na dlouholetém působení pana Aleše Záveského zakladatele ekologické výchovy v ČR. Dřípatka poskytuje zájemcům výukové programy pro školy, které vychází z praktické činnosti přímo v terénu. K tomuto účelu využívá některá chráněná území v blízkosti Prachatic (školní přírodní rezervace). Dále organizuje zájmové přírodovědné a ekologické kroužky, prázdninové dětské tábory ve spolupráci s NP Šumava, apod. Dřípatka Helena Klimešová Rumpálova 402, Prachatice tel/fax: , Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia - ZČ HB Forest, České Budějovice CEGV Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest v Českých Budějovicích. Posláním organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Další náplní centra jsou nejrůznější akce naplňující koncepci globální výchovy. Centrum připravuje programy ekologické výchovy pro mateřské,základní a střední školy, přednášky s ekologickou tématikou pro studenty vysokých škol a semináře ekologické výchovy pro pedagogické pracovníky. Středisko vede dětské oddíly, připravuje letní a jarní dětské tábory. V roku 2000 středisko získalo statut školícího střediska Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v oblasti environmentální výchovy. Nedílnou součástí činnosti CEGV, vzhledem k poloze jeho sídla, je organizace volnočasových aktivit pro děti a rodiče z přilehlých sídlišť. Cassiopeia Bc. Lenka Smržová Jizerská 4, České Budějovice tel.: , Plzeňský kraj Ametyst středisko ekologické výchovy, Plzeň Středisko zajišťuje výukové programy pro mateřské, základní a střední školy, dále připravuje programy pro mimoškolní činnost dětí a mládeže. Středisko se zabývá čtyřmi rámcovými programy: Příroda, Krajina, Domácnost, Globální souvislosti. Zaměřujeme se převážně na výuku ve školách, plánujeme otevření "terénní stanice" v přírodě. Jednou měsíčně pořádáme přednášky pro veřejnost v Plzni zaměřené na problematiku životního prostředí. SEV Ametyst Eva Chvojková Koterovská 84, Plzeň tel , 12

16 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Kraj Ústecký SEVER Středisko ekologické výchovy, Litoměřice Detašované pracoviště střediska SEVER se sídlem v Horním Maršově nabízí výukové programy pro žáky, semináře pro učitele, akce pro veřejnost, pomůcky a publikace pro ekologickou výchovu. SEVER inicioval vznik Regionálního systému ekologické výchovy v Ústeckém kraji a koordinuje např. projekt Ekologická výchova v severních Čechách. SEVER Litoměřice Mgr. Veronika Svobodová 1. ZŠ, Na Valech 53, Litoměřice tel , Kraj Liberecký Statutární město Liberec Oddělení magistrátu zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání, poskytuje denní i pobytové výukové programy, metodickou pomoc, knihovnu s literaturou, připravuje výstavy, semináře pro pedagogické pracovníky a studenty pedagogické fakulty Technické univerzity Liberec. Podílí se na Agendě 21 v Liberci, spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi, Technickou univerzitou a dalšími subjekty v regionu. Město Liberec Ing. Aleš Kočí Nám.Dr.Edvarda Beneše1, Liberec 1 tel.: , fax.: , Společnost přátel přírody, Liberec Sdružení zejména mladých lidí se zájmem o nenásilné prosazování trvale udržitelného způsobu života a vytváření harmonických vztahů mezi lidmi a přírodou. Jednou z hlavních snah je přispět co nejvíce k obnově přirozených lesů v Jizerských horách, k záchraně původních dřevin, rozvoji ekologické výchovy a zapojení co nejširší veřejnosti do těchto aktivit. Činnost sdružení je složena ze dvou základních částí, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují: Praktická činnost spočívá v mapování původních dřevin Jizerských hor, sběru jejich semen, pěstování nových sazenic v malých lesních bioškolkách, jejich vysazování do našich hor a v práci při údržbě rezervací. Výchovná a osvětová činnost. Sdružení nabízí programy ekologické výchovy základním i středním školám. Provozuje Lesní naučnou stezku, kde probíhají výukové programy o lese. Pro širokou veřejnost byl vytvořen klub Na mezi,kde se pořádají přírodovědecké a cestopisné přednášky, programy s environmentální tématikou a kurzy ručních dovedností. K dispozici je též tématická knihovna. V lesním vzdělávacím středisku U staré jizerské hory, v samém srdci Jizerských hor, se již tradičně uskutečňuje letní tábor Sojhákov, Tábor po táboře (setkání lidí s hlubším zájmem o ekologii), týdny pro les, víkendové akce pro dobrovolníky, programy pro střední odborné školy, přednášky a odborné exkurze. Sdružení vydává časopis Lomikámen o přírodě a ekologii. Společnost přátel přírody Mgr. Jan Korytář Tř. Svobody 243/58, Liberec 15 tel./fax: , 13

17 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Královéhradecký kraj SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Horní Maršov Středisko SEVER připravuje výchovné a školící akce, projekty, konzultace a další služby v prostorách pobytového střediska v Krkonoších (kapacita 35 osob) a denních středisek v Hradci Králové a v Litoměřicích a na dalších místech v ČR. Vzdělávacími akcemi střediska prošlo na účastníků. Vícedenní výukové programy jsou určeny pro střední a základní školy, mimoto SEVER zajišťuje i krátkodobé výukové programy pro mateřské, základní a střední školy. Pro učitele a další výchovné pracovníky jsou určeny základní kurzy ekologické výchovy i specializované semináře, produkce a distribuce publikací a pomůcek. SEVER inicioval vznik Regionálního systému ekologické výchovy v Královéhradeckém kraji a každoročně pořádá krajskou konferenci k ekologické výchově KAPRADÍ. SEVER koordinuje několik projektů na celostátní či regionální úrovni např. Ekologická výchova v chráněných krajinných oblastech a národních parcích, Škola pro udržitelný život, M.R.K.E.V. Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy. SEVER RNDr. Jiří Kulich Horní Maršov tel , , fax: , Pracoviště Hradec Králové: Jiří Hruška, Kavčí Plácek 121, Hradec Kralove tel , Kraj Pardubický Ekocentrum Paleta, Pardubice Ekocentrum navštíví ročně přes dětí ze škol, pro které je připravena bohatá nabídka programů pro tvořivou činnost z přírodních materiálů (ovčí vlna, včelí vosk, ruční papír), poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, poznávání globálních problémů, vztahu člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. Uprostřed města má Ekocentrum vybudován přírodní Areál ekologické výchovy Paleta. Areál se skládá z různých ploch pro hry, výtvarné aktivity i výchovu prožitkem. V areálu jsou vytvořeny ukázky miniekosystémů (alpínum, louka, les, jezírko přecházející v mokřad), hmatová stezka, hnízdní budky, záhony léčivých bylin, jílová pec, atd. Součástí areálu je dále originální dřevěná osmiboká budova uzpůsobená pro celoroční provoz. Útulný interiér lze díky sklápěcím židlím a stolům vmžiku přeměnit z promítacího sálu na místnost pro výtvarné aktivity nebo na místnost pro meditace. Ekocentrum provozuje také další specializované učebny s živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, repliku staré chalupy s tkalcovským stavem, apod. Ekocentrum Paleta Ing. Jiří Bureš Štolbova 2665, Pardubice tel./fax: , 14

18 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Vysočina Chaloupky středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s., Kněžice Středisko je nestátní školské zařízení, které je zřízeno a provozováno Českým svazem ochránců přírody Kněžice. Chaloupky přibližují dětem přírodu, její krásu a zákonitosti. V rámci jednodenních a týdenních programů děti zažijí pobyt v přírodě, výzkumnou činnost při pozorování rostlin a živočichů, krmení hospodářských zvířat v dětské farmě, topení v kamnech, vaření čaje z léčivých rostlin a spoustu doteků přírody a života na venkově. Projektový týden Škola o přírodě je určen základním školám z celé České republiky, jednodenní programy zejména pro mateřské, základní a střední školy z kraje Vysočina. Středisko má bohaté zkušenosti se zařazováním ekologické výchovy do nejrůznějších předmětů ZŠ. Středisko také připravuje školící a vzdělávací pro učitele a studenty učitelství, přírodovědné exkurze pro širší veřejnost a víkendové a prázdninové programy pro rodiče s dětmi. Ubytovací kapacita pro programy je 30 osob. Chaloupky RNDr. Jozef Zetěk Kněžice 109, pošta Okříšky tel , fax: , Jihomoravský kraj Lipka Dům ekologické výchovy, Brno Lipka je krajské školské zařízení specializované na environmentální vzdělávání a výchovu. Dlouhodobým cílem pedagogické činnosti Lipky je přispívat k šíření ekologicky příznivých způsobů života mezi dětmi, mládeží a pedagogickými pracovníky. Návštěvníkům Lipky v Pisárkách, Rozmarýnku v Jundrově i nového SEV Krásensko na Drahanské vrchovině (provozujeme ve spolupráci s Rezekvítkem), nabízíme denní i pobytové ekologické výukové programy včetně terénní výuky, ekologická a biologická praktika, zájmové kroužky i inspirativní návštěvy biotopových a permakulturních zahrad. Tvořivý klub Slaměnka nabízí nejrůznější kursy práce s přírodními materiály.učitelům jsou určeny terénní i pobytové vzdělávací programy Ekopedagogického klubu TILIA, pro studenty učitelství provozujeme Praktika environmentální výchovy v rámci výuky na Pedagogické fakultě MU. Pracoviště Lipová 20, Hana Korvasová, Brno - Pisárky tel/fax: , Pracoviště Rozmarýnek, Dana Kellnerová, Rozmarýnová 6, Brno * Jundrov tel , Pracoviště SEV Rychta Krásensko, Michal Medek, Krásensko 76 tel , Rezekvítek sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek je občanské sdružení orientované na ekologickou výchovu a ochranu přírody. Má v péči několik chráněných území v městě Brně a okolí. Připravuje vzdělávací akce a semináře pro pedagogy, vedoucí dětských oddílů. V rámci sdružení pracuje několik ekoklubů určených dětem z celé Jižní Moravy. Součástí je i tvůrčí centrum, ve kterém vznikají metodické publikace a ucelené sady pomůcek tzv. Krabice. Od roku 2002 provozuje Rezekvítek společně s Lipkou Středisko ekologické výchovy v Krásensku, kde jsou připravovány týdenní pobytové programy pro žáky základních a středních škol, víkendové kurzy a semináře pro učitele i pro veřejnost. 15

19 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Rezekvítek Mgr. Romana Mrázková Kamenná 6, Brno tel.: , fax: , www. rezekvitek.cz Centrum ekologické výchovy Pálava, Mikulov Zřizovatelem centra je ZO Českého svazu ochránců přírody 56/15. Hlavní náplň činnosti tvoří výukové programy pro děti základních a středních škol. V jarních a podzimních měsících pořádá centrum exkurze a terénní programy pro školní děti v chráněných územích CHKO Pálava. Centrum organizuje i odborné exkurze pro pedagogy, v letních měsících provozuje expozici o přírodě Pálavy. Pro širokou veřejnost organizuje pravidelné akce, k nimž patří: Den Země, Den parků, Voříškiáda, Evropská noc pro netopýry, Ptačí festival a cyklus cestopisných přednášek. Pro začínající ornitology z celé republiky pořádá týdenní letní soustředění, příležitostně organizuje exkurze pro veřejnost do velkoplošných chráněných území. Podílí se na péči o prioritní ohrožené druhy živočichů a rostlin (záchranný odchyt obojživelníků a projekt podpory posílení populace šalvěje habešské spolu s místní ZŠ). Centrum úzce spolupracuje se Správou CHKO Pálava. CEV Pálava, ZO ČSOP 56/15 Eva Řezáčová Náměstí 32, Mikulov tel.: , fax: , Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí nad Moravou VIS Bílé Karpaty je obecně prospěšnou společností se sídlem ve Veselí nad Moravou, která nabízí školám všech stupňů výukové programy a různým cílovým skupinám vzdělávací semináře o životním prostředí a ochraně přírody. Nabízí i odborně vedené terénní exkurze do chráněných území. V CHKO Bílé Karpaty vykonává VIS práci s veřejností, k čemuž patří zejména vydávání časopisu Bílé Karpaty, budování naučných stezek a vydávání informačních materiálů. Jako turistické informační středisko zprostředkovává informace o kultuře, historii a přírodě v regionu. K činnosti střediska také patří měsíční cestopisné večery, půjčování publikací, video a audiokazet s přírodovědnými tématy a ekologická poradna. VIS Bílé Karpaty Mgr. Radka Nekardová Bartolomějské nám. 47, Veselí nad Moravou tel.: , fax: , Zlínský kraj ALCEDO dům dětí a mládeže ve Vsetíně ALCEDO nabízí malým i velkým více než 500 pravidelných, příležitostných a spontánních aktivit zaměřených na ekologickou a osobnostně sociální výchovu, výtvarné a rukodělné činnosti, sport, tanec, hudbu, dramatiku, ochranu přírody, chovatelství, výpočetní techniku, jazyky apod. Každoročně nabízí kroužky, kurzy a kluby a akce pro vsetínskou veřejnost. Připravuje výukové, denní i pobytové programy pro děti MŠ a žáky a studenty ZŠ, SŠ a speciálních škol. Provozuje terénní středisko Hájenka. ALCEDO zajišťuje vzdělávací programy, konference, semináře, workshopy a exkurze pro učitele a studenty učitelství. Je fakultním pracovištěm OU Ostrava. Od roku 1999 koordinuje modelový česko-britský vzdělávací projekt ŠKOLA místo k životu, který má přiblížit Místní agendu 21 a zásady trvale udržitelného rozvoje do osnov na I. stupni a života ZŠ. Aktivně se podílí na projektu Vsetín město k životu (uplatňování Místní agendy 21). Součástí projektu je mj. i Dětský parlament. Pro učitele a další zájemce vydává Zpravodaj pro výchovu a vzdělávání ALCEDO, informační a výukové materiály. 16

20 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR ALCEDO dům dětí a mládeže Mgr. Iva Hlinská Jiráskova 419, Vsetín tel.,fax: , Zelená školička ZO ČSOP Javorníček, Valašské Meziříčí Středisko svou činnost zaměřuje zejména na děti z mateřských a základních škol. Výukové programy (krátkodobé i vícedenní pobytové) volně navazují na školní osnovy a probíhají převážně v terénu a v terénní základně nebo ve středisku. Úzce spolupracuje s odborníky z Českého svazu ochránců přírody a Muzea ve Valašském Meziříčí a se Správou CHKO Beskydy. Pro širokou veřejnost nabízí exkurze, přednášky, soutěže, pravidelné i příležitostné aktivity, které podporují vztah k regionu. Zelená školička Mgr. Jitka Dvorská Zd. Fibicha 1203, Valašské Meziříčí tel/fax: , KOSENKA - ZO ČSOP a ekologická poradna, Valašské Klobouky Středisko sídlí v rekonstruované památkově chráněné roubené valašské dřevěnici. Součástí objektu jsou další hospodářské budovy, ubytovna pro 15 osob a dvě odborné pracovny. Zaměření střediska je následující: * vzdělávací a výchovné programy pro školy, výchovná zařízení a zájmové skupiny, celoroční práce s dětmi a mládeži v zájmovém kroužku. * obnova a záchrana starých lidových řemesel, tradic a zvyků, využití památek lidové architektury a kulturního dědictví Valašskoklobucka ve výchovné praxi * jednorázové a pravidelné výchovné akce pro veřejnost: terénní exkurze, přednášky, besedy, soutěže, ekologická olympiáda středoškoláků * semináře pro učitele, výchovné pracovníky a pracovníky veřejných institucí * Valašský jarmek - obnova místních trhů z regionálních zdrojů, obnova lidových řemesel * ekologicko-výchovné poradenství, rozvoj občanských postojů a dovedností, účast občanů, rodin a spolků na veřejném životě. Kosenka Pavlína Kolínková Brumovská 11, Valašské Klobouky tel.: , Planorbis 60/03 ZO ČSOP, Kroměříž Středisko připravuje výukové programy zejména se zaměřením na problémy životního prostředí a environmentální výchovy. Programy jsou určeny středním, základním i mateřským školám okresu Kroměříž. K tematickým celkům středisko vydává informační brožury, které přehledně shrnují základní informace. Planorbis rovněž provozuje naučné stezky v okolí Kroměříže, připravuje každoroční oslavy Dne Země, výstavy, přednášky, besedy a semináře na téma ochrana přírody a životní prostředí. Většina akcí probíhá v prostorách knihovny Kroměřížska (přednáškový sál), kancelář ekocentra pro veřejnost je v centru města na ulici Prusinovského 113. Planorbis, 60/03 ZO ČSOP Mgr. Kamil Navrátil Vrchlického 2859, Kroměříž tel/fax: , 17

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí

Výzva k předkládání projektových žádostí Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá 18. 3. 2013 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV

Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV Činnosti uznané jako enviro-praxe Přímo výchovná práce s dětmi v oblasti přírodovědné a ekologické výchově vč. turistických

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc.

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc. KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA Doc PaedDr RNDr MILADA ŠVECOVÁ, CSc 2016 Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám v : Budování

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí. v rámci programu Škola pro udržitelný život

Výzva k předkládání projektových žádostí. v rámci programu Škola pro udržitelný život Výzva k předkládání projektových žádostí v rámci programu Škola pro udržitelný život Marta Marková 10. 4. 2012 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Zlínský kraj Krajský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín www.kr-zlinsky.cz Odbor Kancelář hejtmana RP07-16 Program na podporu nestátních neziskových organizací,

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 739 53 Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachování protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu. Prof. Ing. arch. Miroslav

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.03.2016 Bod pořadu jednání: 44. Název : Účelové v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 Důvod předložení: Usnesení

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Krajský koordinátor environmentálního

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Základní škola Luže Komenského 254 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO Ing. Ondřej Jochec

Základní škola Luže Komenského 254 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO Ing. Ondřej Jochec Základní škola Luže Komenského 254 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO 2012-2017 30. 10. 2012 Ing. Ondřej Jochec 4 OBSAH 1 VYMEZENÍ POJMU EVVO...6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...6 2.1 Výchozí situace...6 2.2 Analýza...7 2.2.1

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Personální obsazení SSEV Pavučina koordinátoři specializačních studií:

Personální obsazení SSEV Pavučina koordinátoři specializačních studií: výroční zpráva 2011 Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386, mobil: +420 777 103 238 E-mail: info@pavucina-sev.cz URL: http://pavucina-sev.cz Bankovní

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

FOND VYSOČINY 2012 1

FOND VYSOČINY 2012 1 FOND VYSOČINY 2012 1 Co je to Fond Vysočiny? -účelový rozvojový Fond Vysočiny založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v březnu 2002 nástroj regionální politiky - FOND sdružuje část rozvojových

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

Ekologická výchova Olomouckého kraje

Ekologická výchova Olomouckého kraje Ekologická výchova Olomouckého kraje Přehled ekologických výukových programů, seminářů, publikací, pomůcek a akcí určených pro školy a školská zařízení ve školním roce 2010/2011 www.kr-olomoucky.cz Název:

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Euroregion Glacensis

Euroregion Glacensis Euroregion Glacensis Vznik Euroregionu Glacensis Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření českopolského Euroregionu Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové. V letošním roce Euroregion Glacensis

Více

Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany. Výroční zpráva KEV. za rok 2015

Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany. Výroční zpráva KEV. za rok 2015 Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany Výroční zpráva KEV za rok 2015 Hlavní cí l e K EV Poslání KEV Hlavn í * Profesionalizace práce koordinátorů EV (specializační studium a další

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová Způsoby financování Domů přírody a spol. Dita Tesařová OPŽP Investice Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech,

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2012

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2012 Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2012 Zlínský kraj Krajský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín www.kr-zlinsky.cz Odbor Kancelář hejtmana Podprogram na podporu NNO v oblasti prevence rizikových

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více