Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Přílohy Analýzy současného stavu říjen 2003

2 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Příloha č. 2 Přehled nadací a fondů Příloha č. 3 Příklad vyplněného databázového formuláře subjektů EVVO Příloha č. 4 Manuál pro použití elektronické databáze a interaktivní digitální mapy Příloha č. 5 Přehled subjektů EVVO v MSK

3 Příloha č. 1 Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR

4 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Ekocentra Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Český svaz ochránců přírody zřizuje pro účely EVVO Ekocentra. Jsou to zařízení, která realizují EVVO zejména se zaměřením na širokou veřejnost těmito základními aktivitami: spolupráce se školami a školskými zařízeními působení na neorganizované děti a mládež spolupráce se státní správou, samosprávou a s jinými NNO veřejně přístupné akce, kampaně apod. osvěta veřejnosti v terénu (provoz naučné stezky, péče o studánky...) poradenské centrum, informační středisko ediční a vydavatelská činnost environmentálně zaměřené knihovny, videotéky, audiotéky spolupráce s médii Nejlepším Ekocentrům, které garantují určitou kvalitu činnosti jsou udělovány časově omezené akreditace Ekocentrum ČSOP. Tato akreditovaná ekocentra jsou složky ČSOP s právní subjektivitou, které vlastní či mají pronajaté provozní prostory, má profesní zajištění a odpovídající vybavení, prokazatelně působí na veřejnost. Základní informace o akreditovaných a také registrovaných Ekocentrech ČSOP jsou řazeny takto: Název, adresa, kontakty (telefon, fax, ), odpovědná osoba, zřizovatel (nositel právní subjektivity), převažující oblast činnosti. Kromě plně akreditovaných působí v ČSOP dalších cca 17 dosud neakreditovaných Ekocenter. Ekocentrum a středisko ekologické výchovy Aquila Bartošovice na Moravě 146, tel , mobil Petr Orel Zřizovatel ZO ČSOP 70/02 Zaměření činnosti: Naše Základní organizace Českého svazu ochránců přírody vznikla v roce 1980, je občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou. Jsme součástí Českého svazu ochránců přírody, nejpočetnější nevládní organizace v České republice, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Základní zlom v nací ochranářské činnosti nastal počátkem roku 1992, tedy v době, kdy jsme převzali do majetku a provozování Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě. V tomto profesionálním, specializovaném zařízení se především zabýváme druhovou ochranou živočichů a ekologickou výchovou a osvětou. Od podzimu 2000 pak provozujeme samostatné středisko ekologické výchovy, které je součástí téměř tří hektarového areálu stanice. Mimo jiné se zde nachází téměř 70 chovatelských zařízení, samostatná expoziční část, karanténní pracoviště, ošetřovna a další nezbytné provozní a technické zázemí. Stanice v Bartošovicích na Moravě současně plní funkci kontaktního místa Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP), který je vedle státního rozpočtu a Fondu národního majetku významným zdrojem finančních prostředků na podporu ochrany životního prostředí. O podporu ze SFŽP mohou žádat jak obce, města, organizační složky státu, tak podnikatelské subjekty i jednotliví občané. Ekocentrum VIKŠTEJN Jiří Lissek Dubová chata 82, Radkov, tel.: , mobil: , zřizovatel: 72/OV ČSOP 1

5 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR zaměření činnosti: provozování veřejně přístupné knihovny, programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, pořádání akcí pro veřejnost, mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum JEŠTĚD Bažantí 378/3, LIBEREC 1, tel. + fax: , tel.: Jaroslav Krupauer zřizovatel: 36/01 ZO ČSOP Stezka zaměření činnosti: programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost, osvěta a práce s veřejností, mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum ROKYCANY Švermova 748/II, Rokycany, tel.: Petra Moulisová zřizovatel: 29/01 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, pořádání akcí pro veřejnost Ekocentrum Mráček JAROMĚŘ Areál nemocnice, Jaroměř, mobil: Ivo Plecháč zřizovatel: 46/04 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ,vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost Ekocentrum Spálené Poříčí Plzeňská 55, Spálené Poříčí, tel.: , fax: Ing. Petr Pelikán zřizovatel: 27/04 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, osvěta a pořádání akcí pro veřejnost, poradenská činnost pro veřejnost, mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum ČSOP KONIKLEC Chelčického 12, Praha 3, T: zřizovatel: 01/71 ZO ČSOP Koniklec zaměření činnosti: mimoškolní výchova, osvěta a práce s veřejností, informace a poradenství 2

6 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Centrum pro děti a mládež ČSOP Dittrichova 9, Praha 2, tel.: , fax: Ing. Michal Kulík zřizovatel: 01/SMOP ČSOP zaměření činnosti:,vzdělávání pedagogických pracovníků,pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost, prodej a distribuce pomůcek k ekologické výchově Severočeské centrum ochránců přírody TILIA W. Churchilla 8, Ústí nad Labem, tel.+ fax: , PaedDr. Jan Eichler zřizovatel: 33/04 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, programy pro studenty VŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost Terénní základna BUK Krásný Buk 32, Krásná Lípa, tel.: , tel. + fax: PaedDr. Jan Eichler zřizovatel: 33/04 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ,programy pro studenty VŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost Ekocentrum ZVONEČEK MŠ, Březovská ul. Vrané nad Vltavou, tel.: Daniel Myšák zřizovatel: 11/11 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy,programy pro děti a mládež ze ZŠ.pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny,poradenská činnost pro veřejnost Středisko ekologické výchovy MRAVENEC Pražská 1655, Pelhřimov, tel.: Marta Rodová zřizovatel: 17/01 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, provozování veřejně přístupné knihovny 3

7 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Stanice ekologické výchovy CICONIA Máchova 1309, Roudnice nad Labem, tel.: , mobil: Mgr.Stanislav Chvapil zřizovatel: 37/01 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost Terénní ekologické středisko BOŘÍ TES Divoky, Zdounky, tel.: Marcela Bajerová zřizovatel: 60/05 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro mateřské školy, programy pro děti a mládež ze ZŠ, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost Ekocentrum RADNICE Na Potocích 221, Radnice, tel./fax: , mobil: Mgr. Marie Pašková zřizovatel: 29/02 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro děti a mládež ze ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků pořádání akcí pro veřejnost,publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost Ekocentrum JIŽNÍ MĚSTO Květnového vítězství 1554, Praha 4, tel.: , , tel.+ fax: Ing. Petr Hedrlín zřizovatel: 01/44 ZO ČSOP zaměření činnosti: programy pro děti a mládež ze ZŠ, programy pro studenty SŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny, poradenská činnost pro veřejnost Středisko ochranářské výchovy Vodárenská věž DDM, Na Výšinách 1000, Praha 7, tel.: Tomáš Just zřizovatel: 01/30 ZO ČSOP zaměření činnosti: pořádání akcí pro veřejnost, publikační činnost, provozování veřejně přístupné knihovny Ekostředisko mládeže JELENICE Pozořice 332, Pozořice, tel.: zřizovatel: 55/07 ZO ČSOP 4

8 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Valašské Ekocentrum ČSOP U Rajky 15, Valašské Meziříčí, tel. a fax:f: Mirek Dvorský zřizovatel: 100/SmRS ČSOP zaměření činnosti: poskytování informací z oblasti ochrany přírody a životního prostředí, konzultace dotazů, spolupráce mezi ZO ČSOP, státní správou a dalšími ekologickými organizacemi v oblasti ochrany přírody a životního prostředí v regionu, bezplatně poskytujeme informace o Státním fondu životního prostředí, celoroční pravidelná činnost oddílu mladých ochránců přírody (50 dětí), pořádání letních a zimních táborů, pořádání odborných seminářů a terénních exkurzí, programy ekologické výchovy včetně pobytových akcí v našem terénním středisku ekologické výchovy v Bystřičce Ekocentrum Poznáním k ochraně Kokořínská 2/58, Praha 8, tel.: zřizovatel: 01/68 ZO ČSOP zaměření činnosti: školní ekologická výchova, mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum Strakonice Zámek 1, Strakonice, tel.: , Miroslav Treybal zřizovatel: 20/01 ZO ČSOP Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Dům ochránců přírody Panská 9, Brno, tel.: , fax: Ing. Jana Drápalová zřizovatel: 54/RS ČSOP Brno zaměření činnosti: Sídlem je Dům ochránců přírody je Regionálního sdružení v Brně. Dům slouží výhradně neziskovým aktivitám v oblasti ochrany přírody a poskytování informací o životním prostředí pro veřejnost. Je zde rovněž upravená podkrovní místnost pro besedy, přednášky, tiskové konference a školení. Scházejí se zde také základní organizace ČSOP a jiné dobrovolné neziskové organizace. Společně tyto organizace zajišťují provoz a činnosti Ekocentra ČSOP s názvem "Dům ochránců přírody", jehož zřizovatelem je Regionální sdružení v Brně. Ekocentrum poskytuje informace a poradenství o programech a podporách ze Státního fondu životního prostředí ČR. Ekocentrum ČSOP Zelený dům Široká 31, Chrudim, tel.: , fax: zřizovatel: 44/16 ZO ČSOP zaměření činnosti: ekocentrum Zelený dům je účelovým zařízením Základní organizace ČSOP 44/16 Chrudim "Klub ochránců SPR Habrov". V této sestavě a tímto programem působíme od poloviny roku Činnost Ekocentra je různorodá a poměrně rozsáhlá. 5

9 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Ekocentrum ORLICE Náhon 277, Hradec Králové, Tel/fax:: zřizovatel: 43/01 ZO ČSOP Orlice zaměření činnosti: Od roku 1998 provozuje ZO tzv. ekocentrum, které se specializuje na poskytování informací týkajících se životního prostředí nejširší veřejnosti. K dispozici jsou prostory v budově bývalé školy v Bělečku. Původně bylo naším záměrem vybudování skanzenu lidových staveb v Bělečku. Tento záměr měl navazovat na provozované ekocentrum. Z důvodu neschůdných jednání s obecním úřadem - starostou - bylo nutné záměr přemístit do sousedních Krňovic. S tím bude přemístěno i ekocentrum, které již má vyhrazenou kancelář v prvním objektu. Dále budou k dispozici prostory k masovějším akcím v objektu repliky "Hospody na špici", kde bude k dispozici sál a ubytování pro cca 15 osob. V mezidobí bude ekocentrum poskytovat své služby převážně v prostorách ZO v Hradci Králové Malšovicích. Ekocentrum ČSOP Votice Husova 383, Votice, tel.:: , fax: zřizovatel: 02/10 ZO ČSOP Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum ČSOP CHODOVÁČEK Nám. Míru 39, Chodov, tel.: zřizovatel: 30/02 ZO ČSOP Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum PODORLICKO U Stadionu 602, Česká Třebová, tel.: , Jana Černá zřizovatel: 52/01 ZO ČSOP Ekocentrum Velké Popovice Farská 21, Velké Popovice, tel.: , zřizovatel: 10/02 ZO ČSOP Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Informační středisko JIZERKA Jizerka 43, Horní Polubný, tel..: , fax: zřizovatel: 35/03 ZO ČSOP Jizerka 6

10 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Ekocentrum ČSOP MAKOV Nová Ves 10, Čížová, tel.: , mobil: zřizovatel: 18/02 ZO ČSOP zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum ČSOP Iris Husovo nám. 67, Prostějov, tel.: zřizovatel: 61/RS ČSOP Prostějov Ekocentrum ČSOP Písek Nová Ves 35, Čížová, tel.: zřizovatel: 18/08 ZO ČSOP Ekocentrum ČSOP PASÍČKA Bor u Skutče 47, Proseč, tel.:: zřizovatel: 44/03 ZO ČSOP Ekocentrum ČSOP CHALOUPKY Kněžice 109, OKŘÍŠKY, tel.: , fax: zřizovatel: 62/88 ZO ČSOP Ekocentrum ČSOP Zelené Vendolí Vendolí 42, VENDOLÍ, tel.: , zřizovatel: 50/10 ZO ČSOP Ekocentrum ČSOP Bílé Karpaty Bartolomějské nám. 47, VESELÍ nad Moravou, tel.: , fax: zřizovatel: 58/06 ZO ČSOP Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Ekocentrum ČSOP CEIS Masná 131, ČESKÝ KRUMLOV, T: www stránky zřizovatel: 15/06 ZO ČSOP 7

11 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Zaměření činnosti: informace o stavu životního prostředí v regionu, informace o Strategickém plánu města Český Krumlov, informace o místní Agendě 21, informace o podporách poskytovaných Státním fondem životního prostředí České Republiky (www.sfzp.cz) informace o přírodě a krajině Českokrumlovska, poskytování a vyhledávání dalších nejrůznějších informací týkajících se ochrany a tvorby životního prostředí Ekocentrum ČSOP JAROMĚŘ Náměstí ČSA 38, JAROMĚŘ 1, tel.: zřizovatel: 46/03 ZO ČSOP Osadníci Středisko ekologické výchovy ČSOP Areka Horní nám. 48, OPAVA, tel./fax: zřizovatel: 72/05 ZO ČSOP Areka Podblanické ekocentrum ČSOP Pláteníkova 264, VLAŠIM, tel/fax: , zřizovatel: 02/09 ZO ČSOP Zaměření činnosti: školní ekologická výchova, mimoškolní ekologická výchova, vzdělávání dospělých, osvěta a práce s veřejností, informace a poradenství Ekocentrum PLANORBIS Prusinovského 113, KROMĚŘÍŽ, tel/fax: www stránky zřizovatel: 60/03 ZO ČSOP Planorbis Zaměření činnosti: mimoškolní ekologická výchova Centrum ekologické výchovy PÁLAVA Náměstí 32, MIKULOV, tel.: , fax: zřizovatel: 56/15 ZO ČSOP Pálava Zaměření činnosti: expozice o přírodě Pálavy, pro děti a mládež z Břeclavska a Mikulovská ekologické výukové programy v učebnách, exkurze a terénní programy v rezervacích Národní síť středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Společný program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody. 8

12 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Lipka Dům ekologické výchovy se stal na základě veřejného výběrového řízení vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí administrátorem programu pro rok Předmětem programu je plnění vybraných úkolů vyplývajících z Usnesení vlády č. 1048/2000 o Státním programu environmentálního vzdělávání a osvěty (EVVO) v České republice a jeho Akčního plánu na léta Bližší informace jsou k dispozici na adrese: Dotazy lze zodpovědět na adrese respektive na telefonu (Jiří Bureš). Administrace národní sítě: Lipka Dům ekologické výchovy Lipka DEV Lipová Brno Účastníci projektů podpořených na základě výběrového řízení administrovaného Lipkou Domem ekologické výchovy jsou členské organizace SSEV Pavučina a subjekty ČSOP (základní, zájmové či územní organizace). Projekty se člení do čtyř modulů: M1 Ekologické výukové programy M2 Spolupráce s fakultami vysokých škol a vyššími odbornými školami M3 Vzdělávání dospělých v oblasti EVVO M4 Ekologické poradenství a osvěta veřejnosti Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Mimo tyto společné - jednotící činnosti členská střediska realizují mnoho dalších činností: akce pro veřejnost, poradenské a konzultační služby, školní ekologické projekty, výstavy, metodické a didaktické publikace, pomůcky pro ekologickou výchovu, atd. Sdružení Pavučina: podporuje vzájemnou výměnu zkušeností svých členů v oblasti praktické EVVO zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, výměnu informací mezi členy a dle potřeby členů podporuje spolupráci a koordinuje jejich činnost zastupuje, obhajuje a prosazuje společné zájmy členů ve vztahu k ústředním orgánům státní správy, k partnerským organizacím, k dárcům a sponzorům napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy SSEV Pavučina dbá na kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a podporuje jejich odborný růst SSEV Pavučina je pro členská střediska servisní organizací zastupující společné zájmy vůči centrálním orgánům veřejné správy, informující o vývoji a změnách v oblasti EVVO a zajišťující také společnou propagaci Přehled členských středisek sdružení SEV Pavučina je uveden na následujících stranách. 9

13 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Senovážné nám 24, Praha 1 tel./fax: Přehled členských středisek podle krajů Praha EKOLA Praha středisko ekologické výchovy, Praha 4 Středisko se věnuje ekologické výchově ve volném čase dětí. Pořádá výukové programy po základní školy, akce pro veřejnost, do jeho náplně patří také ochrana přírody a údržba chráněných území. EKOLA Praha Tereza Malá Petýrkova 1948, Praha 4 tel: , Toulcův dvůr - Ekologické centrum hl. m. Prahy, ZČ HB Botič Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič připravuje v areálu ekologického centra Toulcův dvůr ekologické výukové programy pro školní kolektivy (MŠ, ZŠ, SŠ). Organizuje semináře a tvůrčí dílny pro pedagogy, studenty pedagogiky a vedoucí dětských kroužků a akce pro volný čas dětí a rodin. Koordinuje činnost zájmových kroužků a mateřského klubu Mateřídouška". Každý den v roce od 8 do 18 hodin je návštěvníkům Toulcova dvora k dispozici osmihektarový areál s řadou přírodně zajímavých společenstev, architektonicky cennými budovami a farmou s huculy, ovcemi, kozami, prasetem, králíky a hrabavou i vodní drůbeží.. ZČ HB Botič Ing. Tomáš Hodina, Kubátova 1/32, Praha 10 - Hostivař tel/fax: , Živá planeta sdružení pro ekologickou a etickou výchovu, Praha Občanské sdružení Živá planeta bylo založeno k uskutečňování projektů, jejichž cílem je prohlubování pozorného vnímání a praktického uplatňování spolupráce, úcty, tolerance, porozumění a ostatních klíčových etických hodnot v každodenním životě společnosti. Poslání je v současné době naplňováno realizací ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ především z Prahy 13, vydáváním učebních pomůcek k ekologické výchově, vedením kroužků, pořádáním tématických seminářů a školení a organizováním výchovně vzdělávacích programů v dětských domovech v Ústeckém kraji. Živá planeta Bc.Miroslav Novák Hrudičkova 2107 Praha 4, tel./fax: , 10

14 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Středočeský kraj Křivoklátsko, o.p.s. - Informační a vzdělávací středisko Budy, Křivoklát Příprava, organizace a realizace ekologických výchovně vzdělávacích programů, odborných seminářů, kurzů a workshopů pro děti a mládež, pedagogické pracovníky, obce a širokou veřejnost. Středisko připravuje přednášky o Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, exkurze po naučných stezkách a vícedenní pobytové kurzy. IVS Budy provozuje informační servis pro návštěvníky chráněné krajinné oblasti a poskytuje poradenské služby v ochraně přírody a životního prostředí. Středisko má vlastní ubytovací kapacitu pro 13 osob v 7 pokojích, galerijní prostory a dvě přednáškové místnosti. IVS Budy Mgr. Vladislava Frančová Náměstí Svatopluka Čecha 82, Křivoklát tel/fax: , 02/09 ZO ČSOP Vlašim Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody se zabývá teoretickou i praktickou ochranou přírody a životního prostředí, ekologickým poradenstvím a na jednom z předním míst i ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou dětí a mládeže i široké a odborné veřejnosti. Podblanické ekocentrum připravuje ekologické výukové programy, soutěže, kampaně a kroužky pro děti a mládež, semináře pro pedagogy, pracovníky státní správy a samosprávy, zaměstnance podniků, výstavy, kampaně, programy pro rodiče s nejmenšími dětmi, ekologické večery a přírodovědné vycházky pro širokou veřejnost apod. Ve své činnosti je zaměřeno dále na ochranu biodiverzity, management chráněných území, ošetřování nelesní zeleně, správní řízení, pozemkové spolky, přípravu tiskovin a publikací, provozuje Stanici pro handicapované živočichy, podílí se na komunitní spolupráci, regionálním rozvoji i koncepční práci na úrovni Středočeského kraje v oblasti EVVO a ochrany přírody. Zabývá se také prevencí sociálně patologických jevů formou speciálních výukových programů a programů pro neorganizovanou mládež. Podblanické ekocentrum ČSOP Mgr. Kateřina Červenková Pláteníkova 264, Vlašim tel/fax: , , TOM Javory Černuc středisko ekologické výchovy Středisko zajišťuje výukové programy pro mateřské a základní školy, přírodovědné a ekologické aktivity ve volném čase dětí. Při středisku funguje také klub Tymyján zaměřený na mezilidské vztahy. Zaměřujeme se převážně na pobyt a práci v přírodě s přihlédnutím k tradičnímu životu na venkově. Pro činnost využíváme rozlehlé zahrady a budujeme ekologické centrum z bývalé stodoly. TOM Javory Marcela Jirásková Černuc 167, Černuc tel , fax: , 11

15 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Jihočeský kraj Dřípatka centrum ekologické výchovy, pracoviště SVIS MŠMT, Prachatice Dřípatka je specializované školské zařízení pro školní i mimoškolní ekologickou výchovu a vzdělávání se zaměřením na děti a mládež všech věkových stupňů, na pedagogické pracovníky i veřejnost. Svojí činností navazuje na více jak třicetiletou tradici výchovy k ochraně přírody a péči o životní prostředí ve Stanici mladých ochránců přírody, založenou na dlouholetém působení pana Aleše Záveského zakladatele ekologické výchovy v ČR. Dřípatka poskytuje zájemcům výukové programy pro školy, které vychází z praktické činnosti přímo v terénu. K tomuto účelu využívá některá chráněná území v blízkosti Prachatic (školní přírodní rezervace). Dále organizuje zájmové přírodovědné a ekologické kroužky, prázdninové dětské tábory ve spolupráci s NP Šumava, apod. Dřípatka Helena Klimešová Rumpálova 402, Prachatice tel/fax: , Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia - ZČ HB Forest, České Budějovice CEGV Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest v Českých Budějovicích. Posláním organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Další náplní centra jsou nejrůznější akce naplňující koncepci globální výchovy. Centrum připravuje programy ekologické výchovy pro mateřské,základní a střední školy, přednášky s ekologickou tématikou pro studenty vysokých škol a semináře ekologické výchovy pro pedagogické pracovníky. Středisko vede dětské oddíly, připravuje letní a jarní dětské tábory. V roku 2000 středisko získalo statut školícího střediska Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v oblasti environmentální výchovy. Nedílnou součástí činnosti CEGV, vzhledem k poloze jeho sídla, je organizace volnočasových aktivit pro děti a rodiče z přilehlých sídlišť. Cassiopeia Bc. Lenka Smržová Jizerská 4, České Budějovice tel.: , Plzeňský kraj Ametyst středisko ekologické výchovy, Plzeň Středisko zajišťuje výukové programy pro mateřské, základní a střední školy, dále připravuje programy pro mimoškolní činnost dětí a mládeže. Středisko se zabývá čtyřmi rámcovými programy: Příroda, Krajina, Domácnost, Globální souvislosti. Zaměřujeme se převážně na výuku ve školách, plánujeme otevření "terénní stanice" v přírodě. Jednou měsíčně pořádáme přednášky pro veřejnost v Plzni zaměřené na problematiku životního prostředí. SEV Ametyst Eva Chvojková Koterovská 84, Plzeň tel , 12

16 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Kraj Ústecký SEVER Středisko ekologické výchovy, Litoměřice Detašované pracoviště střediska SEVER se sídlem v Horním Maršově nabízí výukové programy pro žáky, semináře pro učitele, akce pro veřejnost, pomůcky a publikace pro ekologickou výchovu. SEVER inicioval vznik Regionálního systému ekologické výchovy v Ústeckém kraji a koordinuje např. projekt Ekologická výchova v severních Čechách. SEVER Litoměřice Mgr. Veronika Svobodová 1. ZŠ, Na Valech 53, Litoměřice tel , Kraj Liberecký Statutární město Liberec Oddělení magistrátu zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání, poskytuje denní i pobytové výukové programy, metodickou pomoc, knihovnu s literaturou, připravuje výstavy, semináře pro pedagogické pracovníky a studenty pedagogické fakulty Technické univerzity Liberec. Podílí se na Agendě 21 v Liberci, spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi, Technickou univerzitou a dalšími subjekty v regionu. Město Liberec Ing. Aleš Kočí Nám.Dr.Edvarda Beneše1, Liberec 1 tel.: , fax.: , Společnost přátel přírody, Liberec Sdružení zejména mladých lidí se zájmem o nenásilné prosazování trvale udržitelného způsobu života a vytváření harmonických vztahů mezi lidmi a přírodou. Jednou z hlavních snah je přispět co nejvíce k obnově přirozených lesů v Jizerských horách, k záchraně původních dřevin, rozvoji ekologické výchovy a zapojení co nejširší veřejnosti do těchto aktivit. Činnost sdružení je složena ze dvou základních částí, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují: Praktická činnost spočívá v mapování původních dřevin Jizerských hor, sběru jejich semen, pěstování nových sazenic v malých lesních bioškolkách, jejich vysazování do našich hor a v práci při údržbě rezervací. Výchovná a osvětová činnost. Sdružení nabízí programy ekologické výchovy základním i středním školám. Provozuje Lesní naučnou stezku, kde probíhají výukové programy o lese. Pro širokou veřejnost byl vytvořen klub Na mezi,kde se pořádají přírodovědecké a cestopisné přednášky, programy s environmentální tématikou a kurzy ručních dovedností. K dispozici je též tématická knihovna. V lesním vzdělávacím středisku U staré jizerské hory, v samém srdci Jizerských hor, se již tradičně uskutečňuje letní tábor Sojhákov, Tábor po táboře (setkání lidí s hlubším zájmem o ekologii), týdny pro les, víkendové akce pro dobrovolníky, programy pro střední odborné školy, přednášky a odborné exkurze. Sdružení vydává časopis Lomikámen o přírodě a ekologii. Společnost přátel přírody Mgr. Jan Korytář Tř. Svobody 243/58, Liberec 15 tel./fax: , 13

17 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Královéhradecký kraj SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Horní Maršov Středisko SEVER připravuje výchovné a školící akce, projekty, konzultace a další služby v prostorách pobytového střediska v Krkonoších (kapacita 35 osob) a denních středisek v Hradci Králové a v Litoměřicích a na dalších místech v ČR. Vzdělávacími akcemi střediska prošlo na účastníků. Vícedenní výukové programy jsou určeny pro střední a základní školy, mimoto SEVER zajišťuje i krátkodobé výukové programy pro mateřské, základní a střední školy. Pro učitele a další výchovné pracovníky jsou určeny základní kurzy ekologické výchovy i specializované semináře, produkce a distribuce publikací a pomůcek. SEVER inicioval vznik Regionálního systému ekologické výchovy v Královéhradeckém kraji a každoročně pořádá krajskou konferenci k ekologické výchově KAPRADÍ. SEVER koordinuje několik projektů na celostátní či regionální úrovni např. Ekologická výchova v chráněných krajinných oblastech a národních parcích, Škola pro udržitelný život, M.R.K.E.V. Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy. SEVER RNDr. Jiří Kulich Horní Maršov tel , , fax: , Pracoviště Hradec Králové: Jiří Hruška, Kavčí Plácek 121, Hradec Kralove tel , Kraj Pardubický Ekocentrum Paleta, Pardubice Ekocentrum navštíví ročně přes dětí ze škol, pro které je připravena bohatá nabídka programů pro tvořivou činnost z přírodních materiálů (ovčí vlna, včelí vosk, ruční papír), poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, poznávání globálních problémů, vztahu člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. Uprostřed města má Ekocentrum vybudován přírodní Areál ekologické výchovy Paleta. Areál se skládá z různých ploch pro hry, výtvarné aktivity i výchovu prožitkem. V areálu jsou vytvořeny ukázky miniekosystémů (alpínum, louka, les, jezírko přecházející v mokřad), hmatová stezka, hnízdní budky, záhony léčivých bylin, jílová pec, atd. Součástí areálu je dále originální dřevěná osmiboká budova uzpůsobená pro celoroční provoz. Útulný interiér lze díky sklápěcím židlím a stolům vmžiku přeměnit z promítacího sálu na místnost pro výtvarné aktivity nebo na místnost pro meditace. Ekocentrum provozuje také další specializované učebny s živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, repliku staré chalupy s tkalcovským stavem, apod. Ekocentrum Paleta Ing. Jiří Bureš Štolbova 2665, Pardubice tel./fax: , 14

18 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Vysočina Chaloupky středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s., Kněžice Středisko je nestátní školské zařízení, které je zřízeno a provozováno Českým svazem ochránců přírody Kněžice. Chaloupky přibližují dětem přírodu, její krásu a zákonitosti. V rámci jednodenních a týdenních programů děti zažijí pobyt v přírodě, výzkumnou činnost při pozorování rostlin a živočichů, krmení hospodářských zvířat v dětské farmě, topení v kamnech, vaření čaje z léčivých rostlin a spoustu doteků přírody a života na venkově. Projektový týden Škola o přírodě je určen základním školám z celé České republiky, jednodenní programy zejména pro mateřské, základní a střední školy z kraje Vysočina. Středisko má bohaté zkušenosti se zařazováním ekologické výchovy do nejrůznějších předmětů ZŠ. Středisko také připravuje školící a vzdělávací pro učitele a studenty učitelství, přírodovědné exkurze pro širší veřejnost a víkendové a prázdninové programy pro rodiče s dětmi. Ubytovací kapacita pro programy je 30 osob. Chaloupky RNDr. Jozef Zetěk Kněžice 109, pošta Okříšky tel , fax: , Jihomoravský kraj Lipka Dům ekologické výchovy, Brno Lipka je krajské školské zařízení specializované na environmentální vzdělávání a výchovu. Dlouhodobým cílem pedagogické činnosti Lipky je přispívat k šíření ekologicky příznivých způsobů života mezi dětmi, mládeží a pedagogickými pracovníky. Návštěvníkům Lipky v Pisárkách, Rozmarýnku v Jundrově i nového SEV Krásensko na Drahanské vrchovině (provozujeme ve spolupráci s Rezekvítkem), nabízíme denní i pobytové ekologické výukové programy včetně terénní výuky, ekologická a biologická praktika, zájmové kroužky i inspirativní návštěvy biotopových a permakulturních zahrad. Tvořivý klub Slaměnka nabízí nejrůznější kursy práce s přírodními materiály.učitelům jsou určeny terénní i pobytové vzdělávací programy Ekopedagogického klubu TILIA, pro studenty učitelství provozujeme Praktika environmentální výchovy v rámci výuky na Pedagogické fakultě MU. Pracoviště Lipová 20, Hana Korvasová, Brno - Pisárky tel/fax: , Pracoviště Rozmarýnek, Dana Kellnerová, Rozmarýnová 6, Brno * Jundrov tel , Pracoviště SEV Rychta Krásensko, Michal Medek, Krásensko 76 tel , Rezekvítek sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek je občanské sdružení orientované na ekologickou výchovu a ochranu přírody. Má v péči několik chráněných území v městě Brně a okolí. Připravuje vzdělávací akce a semináře pro pedagogy, vedoucí dětských oddílů. V rámci sdružení pracuje několik ekoklubů určených dětem z celé Jižní Moravy. Součástí je i tvůrčí centrum, ve kterém vznikají metodické publikace a ucelené sady pomůcek tzv. Krabice. Od roku 2002 provozuje Rezekvítek společně s Lipkou Středisko ekologické výchovy v Krásensku, kde jsou připravovány týdenní pobytové programy pro žáky základních a středních škol, víkendové kurzy a semináře pro učitele i pro veřejnost. 15

19 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR Rezekvítek Mgr. Romana Mrázková Kamenná 6, Brno tel.: , fax: , www. rezekvitek.cz Centrum ekologické výchovy Pálava, Mikulov Zřizovatelem centra je ZO Českého svazu ochránců přírody 56/15. Hlavní náplň činnosti tvoří výukové programy pro děti základních a středních škol. V jarních a podzimních měsících pořádá centrum exkurze a terénní programy pro školní děti v chráněných územích CHKO Pálava. Centrum organizuje i odborné exkurze pro pedagogy, v letních měsících provozuje expozici o přírodě Pálavy. Pro širokou veřejnost organizuje pravidelné akce, k nimž patří: Den Země, Den parků, Voříškiáda, Evropská noc pro netopýry, Ptačí festival a cyklus cestopisných přednášek. Pro začínající ornitology z celé republiky pořádá týdenní letní soustředění, příležitostně organizuje exkurze pro veřejnost do velkoplošných chráněných území. Podílí se na péči o prioritní ohrožené druhy živočichů a rostlin (záchranný odchyt obojživelníků a projekt podpory posílení populace šalvěje habešské spolu s místní ZŠ). Centrum úzce spolupracuje se Správou CHKO Pálava. CEV Pálava, ZO ČSOP 56/15 Eva Řezáčová Náměstí 32, Mikulov tel.: , fax: , Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí nad Moravou VIS Bílé Karpaty je obecně prospěšnou společností se sídlem ve Veselí nad Moravou, která nabízí školám všech stupňů výukové programy a různým cílovým skupinám vzdělávací semináře o životním prostředí a ochraně přírody. Nabízí i odborně vedené terénní exkurze do chráněných území. V CHKO Bílé Karpaty vykonává VIS práci s veřejností, k čemuž patří zejména vydávání časopisu Bílé Karpaty, budování naučných stezek a vydávání informačních materiálů. Jako turistické informační středisko zprostředkovává informace o kultuře, historii a přírodě v regionu. K činnosti střediska také patří měsíční cestopisné večery, půjčování publikací, video a audiokazet s přírodovědnými tématy a ekologická poradna. VIS Bílé Karpaty Mgr. Radka Nekardová Bartolomějské nám. 47, Veselí nad Moravou tel.: , fax: , Zlínský kraj ALCEDO dům dětí a mládeže ve Vsetíně ALCEDO nabízí malým i velkým více než 500 pravidelných, příležitostných a spontánních aktivit zaměřených na ekologickou a osobnostně sociální výchovu, výtvarné a rukodělné činnosti, sport, tanec, hudbu, dramatiku, ochranu přírody, chovatelství, výpočetní techniku, jazyky apod. Každoročně nabízí kroužky, kurzy a kluby a akce pro vsetínskou veřejnost. Připravuje výukové, denní i pobytové programy pro děti MŠ a žáky a studenty ZŠ, SŠ a speciálních škol. Provozuje terénní středisko Hájenka. ALCEDO zajišťuje vzdělávací programy, konference, semináře, workshopy a exkurze pro učitele a studenty učitelství. Je fakultním pracovištěm OU Ostrava. Od roku 1999 koordinuje modelový česko-britský vzdělávací projekt ŠKOLA místo k životu, který má přiblížit Místní agendu 21 a zásady trvale udržitelného rozvoje do osnov na I. stupni a života ZŠ. Aktivně se podílí na projektu Vsetín město k životu (uplatňování Místní agendy 21). Součástí projektu je mj. i Dětský parlament. Pro učitele a další zájemce vydává Zpravodaj pro výchovu a vzdělávání ALCEDO, informační a výukové materiály. 16

20 Příloha č. 1: Seznam nestátních neziskových organizací zabývající se EVVO v ČR ALCEDO dům dětí a mládeže Mgr. Iva Hlinská Jiráskova 419, Vsetín tel.,fax: , Zelená školička ZO ČSOP Javorníček, Valašské Meziříčí Středisko svou činnost zaměřuje zejména na děti z mateřských a základních škol. Výukové programy (krátkodobé i vícedenní pobytové) volně navazují na školní osnovy a probíhají převážně v terénu a v terénní základně nebo ve středisku. Úzce spolupracuje s odborníky z Českého svazu ochránců přírody a Muzea ve Valašském Meziříčí a se Správou CHKO Beskydy. Pro širokou veřejnost nabízí exkurze, přednášky, soutěže, pravidelné i příležitostné aktivity, které podporují vztah k regionu. Zelená školička Mgr. Jitka Dvorská Zd. Fibicha 1203, Valašské Meziříčí tel/fax: , KOSENKA - ZO ČSOP a ekologická poradna, Valašské Klobouky Středisko sídlí v rekonstruované památkově chráněné roubené valašské dřevěnici. Součástí objektu jsou další hospodářské budovy, ubytovna pro 15 osob a dvě odborné pracovny. Zaměření střediska je následující: * vzdělávací a výchovné programy pro školy, výchovná zařízení a zájmové skupiny, celoroční práce s dětmi a mládeži v zájmovém kroužku. * obnova a záchrana starých lidových řemesel, tradic a zvyků, využití památek lidové architektury a kulturního dědictví Valašskoklobucka ve výchovné praxi * jednorázové a pravidelné výchovné akce pro veřejnost: terénní exkurze, přednášky, besedy, soutěže, ekologická olympiáda středoškoláků * semináře pro učitele, výchovné pracovníky a pracovníky veřejných institucí * Valašský jarmek - obnova místních trhů z regionálních zdrojů, obnova lidových řemesel * ekologicko-výchovné poradenství, rozvoj občanských postojů a dovedností, účast občanů, rodin a spolků na veřejném životě. Kosenka Pavlína Kolínková Brumovská 11, Valašské Klobouky tel.: , Planorbis 60/03 ZO ČSOP, Kroměříž Středisko připravuje výukové programy zejména se zaměřením na problémy životního prostředí a environmentální výchovy. Programy jsou určeny středním, základním i mateřským školám okresu Kroměříž. K tematickým celkům středisko vydává informační brožury, které přehledně shrnují základní informace. Planorbis rovněž provozuje naučné stezky v okolí Kroměříže, připravuje každoroční oslavy Dne Země, výstavy, přednášky, besedy a semináře na téma ochrana přírody a životní prostředí. Většina akcí probíhá v prostorách knihovny Kroměřížska (přednáškový sál), kancelář ekocentra pro veřejnost je v centru města na ulici Prusinovského 113. Planorbis, 60/03 ZO ČSOP Mgr. Kamil Navrátil Vrchlického 2859, Kroměříž tel/fax: , 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Předcházení environmentálním problémům vzděláváním a osvětou je levnější a účelnější než jejich následné řešení. Zpracovatel:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 142 ze dne 7.2.2012 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 Rada

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie STEP prosinec 2005 1 Objednatel ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zastoupené: Mgr. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2003 [1] Český svaz ochránců přírody VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH Kdo jsme...................................................... 2 Regionální centra................................................

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

vybraných nestátních neziskových organizací M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

vybraných nestátních neziskových organizací M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e A d r e s á ř vybraných nestátních neziskových organizací M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e NĚKOLIK SLOV ÚVODEM Vážení přátelé, do rukou se Vám dostává adresář vybraných nestátních neziskových

Více

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA 2006 III Milí čtenáři naší výroční zprávy! Rok 2006 byl pro nás pozoruhodný tím, že náš časopis Veronica vycházel již dvacátý

Více

"Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje"

Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje "Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje" ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Jihočeský kraj Obsah: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 2 obecně o ČSOP... str. 2 Základní organizace

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2011 Obsah Kdo jsme............................................................. 1 Členové, základní organizace a jejich aktivity...............................

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Střední škola zemědělská a zahradnická U Hradiska 4, Olomouc, 779 00 Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Střední škola zemědělská a zahradnická U Hradiska 4, Olomouc, 779 00 Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Střední škola zemědělská a zahradnická U Hradiska 4, Olomouc, 779 00 Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Tomáš Kostka 2 OBSAH Strana Základní cíle školního programu

Více

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA,

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, PUBLIKACE, AKCE PRO VEŘEJNOST, VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ w w w.

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více