Rich text editory ÚVOD - PŘEDMLUVA ÚVOD - RTE A WYSIWYG. Jan Pražma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rich text editory ÚVOD - PŘEDMLUVA ÚVOD - RTE A WYSIWYG. Jan Pražma"

Transkript

1 Jan Pražma ÚVOD - PŘEDMLUVA Rich text editory Internet v posledních letech prošel bouřlivým vývojem a je o něj čím dál větší zájem. Představa moderního webu, i díky novým technologiím přinášejícím možnosti nad rámec HTML, se dnes značně liší od představy před několika lety. Forma dnes bohužel velmi často vítězí nad obsahem a v tvrdém konkurenčním boji lépe obstojí líbivé stránky, s množstvím grafického pozlátka. Na tvorbě webu se dnes velmi často podílí i samotní uživatelé a věci jako smajlící, barevné písmo a vkládání obrázků jsou dnes neoddiskutovatelným standardem. Rich-text editory nám podávají pomocnou ruku, jak rychle a online vytvořit takovýto moderní web - ať už jsme uživatel, nebo webmaster. ÚVOD - RTE A WYSIWYG Rich-text editor (dále jen RTE) je nástroj, který má uživateli usnadnit vkládání a editování on-line obsahu - převážně textu. V dnešních provedeních se zpravidla jedná o programy, které uživateli poskytnou funkce jakými jsou: změna formátování/barvy písma, podporu vkládání textu z MS Word, vkládání obrázků, jednoduché vytváření HTML tagů apod. Nějaká forma RTE (malé okénko pro vkládání příspěvku, většinou vypadá jako MS Word) se dnes nachází téměř na každém moderním diskusním fóru, v každém dobrém redakčním systému a systému správy obsahu vůbec. Protože koncept RTE není nikterak nový, objevilo se během let několik různých přístupů k realizaci RTE. Pojem RTE je velmi často zmiňován s pojmem WYSIWYG (z anglického What You See Is What You Get). V dnešní době tyto pojmy splývají, protože drtivá většina moderních RTE je zároveň WYSIWYG. Nicméně u WYSIWYG editorů očekáváme, že v průběhu práce s daty vždy vidíme skutečnou podobu a formát dat takovou, jaká se ve výsledku objeví na našem webu. RTE obecně tedy pouze poskytuje uživateli nástroje, jak obohatit práci se surovým textem o další vizuální a formátovací prvky, ale v průběhu práce probíhá samotná editace pomocí značek/tagů (čehokoliv), které nakonec nebudou prezentovány ve výsledném dokumentu. Výhoda WYSIWYG editorů spočívá v tom, že okamžitě vidíme výsledek naší práce, pracujeme rychleji, efektivněji a bez nutnosti ovládat nějakou formu značkovacího jazyka (ať už HTML samotné nebo nějakou jinou formu u čistě RTE editorů). Nevýhodné může být, že nemáme přímo v rukou kontrolu nad tvarem a formou obsahu, který uživatelé vkládají na naše stránky. Kód nemusí být validní a musíme se připravit na to, že čím více síly dáme do rukou uživatelům, tím větší mohou nadělat nepořádek. Spektrum využití RTE je poměrně široké, a tudíž i škála uživatelů, kterým může koncept RTE něco nabídnout je mnoho: webmasteři, redaktoři, prostí uživatelé (přispěvovatelé). Očekávaným standardem je možnost omezit si množinu funkcí nabízených RTE na nezbytné minimum, které dané skupině uživatelů nabídneme. Webmasterovi můžeme s klidným svědomím zpřístupnit celou paletu funkcí, kdežto poskytnout stejný přepych široké veřejnosti nemusí být dobrým krokem.

2 PŘÍSTUP ČISTÉ HTML Způsobů jak implementovat RTE je mnoho. Dá se říct, že každá pokročilejší technologie nad HTML má způsob jakým v ní provést RTE. Ovšem ne všechny možnosti jsou stejně dobré (a používané). Asi nejstarší/nejjednodušší přístup se zabývá využitím HTML tagů <input/> a <textarea/>. Tyto tagy slouží jako prostor pro uživatelský vstup. Samotné značky textarea a input samozřejmě neposkytují žádné speciální formátovací možnosti a proto je třeba je do nich nějakým způsobem přidat. Nabízí se možnost dovolit uživateli vkládat přímo HTML kód. Při použití pro širší veřejnost však vzniká množství rizik, počínaje drobnostmi typu porušení dobrého uzávorkování až po vkládání záškodnických skriptů, navíc mohou být některé značky pro uživatele značně nepohodlné pro psaní ( - stylování odstavců, odkazy ). Častým řešením tak je nadefinovat si vlastní množinu formátovacích znaků. Uživatel napíše text s patřičnými formátovacími tagy a pošle ho na server. Ten znaky rozparsuje a text zformátuje dle zadaných požadavků. Toto řešení tedy zahrnuje vytvoření vlastního parseru (obtížnost závisí na komplexnosti zvoleného jazyka našich tagů mohou se do sebe vnořovat? apod.) a definici potřebných tagů. Výhody: - Maximální kompatibilita - Minimální náročnost (všechnu těžkou práci odvede server). - Bezpečnost snadno zajistitelná. - Snadná realizace pokročilejších služeb v závislosti na cílové skupině uživatelů (někdo ocení nabídku 200 poskakujících smajlíků, jiní uživatelé dají přednost tagům pro chytré psaní matematických vzorců). - Separovanost od zobrazovacího jazyka změna designu stránek, přechod na XML/XSLT, generování PDF - Pomocí skriptovacího jazyka na straně klienta je možné RTE velmi zpříjemnit a přitom na skriptovací jazyk nespoléhat. - Vkládání tagů není moc uživatelsky přívětivé. - Pokud zůstaneme u čistého html, tak uživatel nevidí finální podobu, dokud neodešle svůj vstup na server. Závěr: - Vhodné tam, kde si nemůžu dovolit omezit kompatibilitu. - Implementačně snadné. - Nejpoužívanější současné řešení pro neomezené cílové skupiny uživatelů (není podloženo statistikou, osobní názor). PŘÍSTUP ČISTÝ JAVASCRIPT Javascript sám nám poskytuje dostatek prostředků pro vytvoření RTE/WYSIWYG. Je však třeba začít téměř na zeleném drnu (nebo využít nějakou UI knihovnu) a napsat si vše včetně blikajícího kurzoru v textu. Hlavní příčinou je omezené množství událostí, které mohou různé elementy přijímat a výrazné rozdíly v chování prohlížečů (a to i na jemných rozdílech ve verzích IE 5.0 vs IE 5.5).

3 Výhody: - Teoreticky kompatibilní všude, kde je JavaScript v námi definované úrovni. - Na starších prohlížečích (a počítačích) může mít toto řešení znatelné problémy s odezvou. - Netriviální vytváření více instancí RTE v jednom okně. Závěr: - Používáno velmi řídce a většinou osekané jen na několik formátovacích možností. - Nenašel jsem žádnou implementaci, která by fungovala na rozumném množství prohlížečů. PŘÍSTUP FLASH Flash přináší dynamické prostředí, ve kterém se snadno vytvářejí líbivé efekty a vytvoření RTE, umožňujícího základní formátování textu, je nenáročné. Na druhou stranu napsat ve Flashi WYSIWYG, který by umožňoval např. pokročilejší CSS polohování už by vyžadovalo implementovat ve Flashi nějakou podmnožinu renderovacího jádra, což vzhledem ke koncepci Flashe přestává být smysluplné a efektivní. Výhody: - Uživatelsky příjemné a bohaté dynamické prostředí. - Není třeba řešit kompatibilitu nad prohlížeči (tedy alespoň v rámci použití běžných prohlížečů, třeba na mobilech bývají nějaké odlehčené Flash Playery) - Vyžaduje Flash Player, což občas není průchozí (centrálně administrované počítače ve firmách/institucích) - Nepodporuje clipboard (schránku) - Flash není žádný výpočetní rychlík, je na to třeba brát ohled při bindování událostí na uživatelské vstupy (stisk klávesy ) Závěr: - Pokud už Flash používám v nějaké kritické části webové prezentace (navigace, obsah ), pak mne RTE ve Flashi více neomezí. V opačném případě záleží na cílové skupině. - Pokročilé formátování je z principu omezené (Flash si musí všechno nakreslit sám). PŘÍSTUP JAVA (applety) Java je seriozní programovací jazyk a jako takový nabízí ze současných možností nejlepší WYSIWYG editory z hlediska šíře formátovacích úprav. Jinými slovy v javovských

4 WYSIWYG editorech lze bez přílišných kompromisů navrhovat celé webové prezentace. Tradičním neduhem Javy je pomalejší GUI, což se promítá i do JavaAppletů, odezva je však stále o úroveň výše než Flash. Výhody: - WYSIWYG na úrovni (de facto lze do Appletu přenést v odlehčené podobě zadarmo celé vývojové prostředí pro web, vycházející třeba z eclipse ) - Nezávislé na platformě - Opět jako v případě Flashe je potřeba mít stažený interpret bytekódu JRE. - GUI pomalejší než u nativní aplikace (na poměry webových technologií ale zatím výborné). - Většinou poměrně objemné. Závěr: - RTE v Javě bývají propracované, robustní, datově náročné a povětšinou komerční. Využití bych viděl hlavně na intranetech, kde přenos pár dat navíc nehraje roli a lze zužitkovat koncepci jednotné technologie (webmaster navrhuje webové prezentace v Javovském prostředí, tvůrci obsahu pracují z libovolné platformy prostřednictvím appletů vše nad stejným frameworkem). - RTE odlehčený jen na omezenou množinu formátování pro širší veřejnost by v podobě appletu také mohl přinášet výhody jednotného přístupu ke zprávě zdrojů pro webové prezentace, ale zůstává tu stále strašák kompatibility (a v komerční sféře je těžké říci my nechceme zákazníky, kteří mají předpotopní prohlížeč ). PŘÍSTUP - PODPORA ZE STRANY PROHLÍŽEČŮ Autoři prohlížečů si začali uvědomovat, že podpora online rich-text editace je krok dobrým směrem. Dnes podporují rich-text editaci všechny používanější internetové prohlížeče a velká většina implementací RTE toto využívá. Prohlížeče podporují RTE oficiálně od těchto verzí: IE 5.5 Firefox 1.5 Opera 9.0 Netscape 7.0 Safari 1.3 Prohlížeče nám dávají k dispozici rozhraní, přes které lze rich-text editaci provádět. Funguje to tak, že nějaký element (nebo rovnou celá stránka) je označen jako RT editovatelný a v tomto elementu je pak možno přímo za běhu provádět editaci (a cokoliv s tím spojené, například funkci undo ). Některé prohlížeče, jako například Opera, jdou ještě dál a umožňují RTE provézt přímo uživateli stránek, aniž by bylo nutné RTE nějak programovat (např. v Opeře jsou to klávesové zkratky ctrl+b, ctrl+i a ctrl+u pro tučné písmo, kurzívu a podtržené písmo).

5 RTE rozhraní prohlížeče je dostupné přes atributy designmode a contenteditable. Toto řešení spočívá v tom, že prohlížeč si sám implementuje úpravu HTML, což je rychlejší než přes skriptovací jazyk. Prohlížeč dává k dispozici rozhraní několika metod, které lze použít na element označený jako contenteditable (buď přímo provádějí úpravu dokumentu, nebo jsou to pomocné get-metody) zde je náhled na čtyři z nich: Metoda execcommand - Provede příkaz na aktuálním dokumentu, výběru nebo na zadaném rozsahu. Metoda querycommandenabled - Vrátí boolean indikující, zda lze provézt specifikovaný příkaz použitím execcommand na daný stav dokumentu. Metoda querycommandstate - Vrátí boolean indikující, zda byl daný příkaz na objektu již proveden. Metoda querycommandvalue - Vrátí variant reprezentující hodnotu daného příkazu (např. aktuální velikost písma označeného textu). Vrací false, pokud příkaz nemá definovány žádné rozumné hodnoty/stavy. Všechny metody mají povinný argument scommand (String), který specifikuje konkrétní příkaz. Příkazů je opravdu přehršel, například: AbsolutePosition - Nastaví pozici (vlastnost position ) elementu na absolute". BackColor - Nastaví nebo získá barvu pozadí aktuálního výběru. Bold - Přepíná na aktuálním výběru mezi tučným a normálním písmem. Copy - Zkopíruje výběr do schránky. SaveAs - Uloží aktuální stránku do souboru. Undo - Vrátí zpět poslední provedenou změnu. Unselect - Odznačí aktuální výběr. Metoda execcommand je ještě trochu složitější u některých příkazů je třeba specifikovat další informaci, jako velikost písma, apod. Zájemce odkážu na webové zdroje. Pěkně zdokumentováno je to třeba v Microsoftím MSDN (viz odkazy).

6 A jak se to používá? Vlastnost contenteditable lze použít na libovolný HTML element - obvykle je to div nebo iframe. Atribut document.designmode (= on / off ) se vztahuje k celému dokumentu. Provádět rich-text editaci je tedy možno na elementu, který je označen jako contenteditable a nebo rovnou na celém dokumentu. Dle specifikace by tedy document.body.contenteditable = true mělo mít stejný efekt jako document.designmode = on (většinou to tak opravdu je, ale nemůžeme se na to stoprocentně spoléhat). Zavoláním metody execcommand( parametr ) provedeme (na označeném textu) patřičnou úpravu, jejíž typ je specifikován parametrem. <button onclick="document.execcommand('bold',null,null);"> <strong>b</strong> </button> <div contenteditable="true"> Obsah k editaci. </div> Kód 1: Jednoduchá ukázka použití document.contenteditable. Zmáčknutím tlačítka změníme v označené části písmo na tučné ( a zpět). Dnešní implementace typicky fungují tak, že v hlavním okně dokumentu je umístěna textarea, do které se zapisuje čistý HTML kód. Nad textarea je umístěn element iframe tak, že celý zakrývá textarea. A konečně v iframe je načtena nová stránka přepnutá do design módu. Ve výsledku tedy v iframe vidíme to, co se nakonec zobrazí na stránce a s tímto obsahem ve stylu WYSIWYG pracujeme. Do textarea se píše aktuální kód toho co jsme napsali (který už nevidíme). Protože se contenteditable i designmode chovají na každém prohlížeči trošku jinak, je zdrojový kód těchto RTE plný různých výjimek či hacků pro konkrétní prohlížeče. Back-end obvykle bývá umístěn na serveru, což je výhodné, protože z objemného zdrojového kódu se k uživateli dostane jen malá, na míru ušitá, část určená pro jeho prohlížeč. Výhody: - Prohlížeče odvedou spoustu práce za nás. - Podporováno všemi současnými standardními prohlížeči. - Formátovací příkazy zvládá prohlížeč. - Výborná odezva. - Kompatibilita je sice velká, ale stále není stoprocentní. Na alternativních a/nebo starých prohlížečích narazíme na problémy. - Bohužel, některé implementační detaily se prohlížeč od prohlížeče liší. Ačkoliv se zdá, že se situace zlepšuje, existuje stále řada rozdílů, na které musím při implementaci brát zřetel. Takže se nevyhneme našití implementace na konkrétní typ prohlížeče. Například Firefox donedávna neuměl řádně přepnout stránku do designmode (uměl, ale dělal to jinak než ostatní prohlížeče - od verze 3.0 už to dělá stejně). - Nebezpečná může být práce se schránkou. V některých prohlížečích je možné vysát obsah schránky bez vědomí uživatele, což může být potenciálně nebezpečné. Slušnější prohlížeče zobrazí uživateli varování, že

7 Závěr: se stránka chystá načíst obsah schránky (momentálně na to ale nelze spoléhat). - Dnes se jedná o nejpoužívanější řešení pro - Při implementaci máme ušetřenou práci se samotnou editací, musíme ale bohužel stále řešit rozdíly mezi prohlížeči. Odkazy: - Dokumentace metody execcommand: - Seznam příkazů (scommand): - Šikovný přehled funkčnosti jednotlivých příkazů v závislosti na typu prohlížeče: ZMÍNKA O KVALITNÍCH RTE Nyní uvedu několik konkrétních implementací RTE. Vybral jsem pouze zajímavé (používané) implementace. Všechny využívají poslední zmíněný přístup podporu ze strany prohlížečů. Obsáhlý a relativně aktualizovaný seznam (nikoliv však kompletní) lze najít na adrese: XSTANDARD (http://xstandard.com/) Xstandard je dostupný jak v komerční verzi, tak ve verzi Lite zcela zdarma. Ve své plné komerční podobě se jedná o kvalitní rich-text editor. Pracuje interně na bázi XML struktury a generuje tak naprosto čistý a validní XHTML kód. Veškerá konfigurace editoru se děje pomocí XML souborů a editor je tak možno libovolně přizpůsobit požadavkům redakčního systému. Umožňuje rovněž přímé kopírování textu z Wordu a Excelu s tím, že text je pročištěn a upraven jako validní XML a obrázky jsou zcela automaticky nahrány na server. Bez zajímavosti není ani integrovaný spell-checker, včetně návrhů možných oprav slov. Bohužel, lite verze neobsahuje zmíněný spell-checker, správce obrázků a řadu dalších věcí. FCK (http://www.fckeditor.net/) Další editor, o kterém se zmíním je FCKeditor. Nabízí jednoduché prostředí připomínající vzhled staršího Wordu nebo jakéhokoli textového editoru. Na webu jej zprovozníte za pár minut. Aktuální verze již fungují ve všech běžně používaných webových prohlížečích. Jeho nastavení je bezproblémové, velmi dobře se mění jeho chování pomocí konfiguračních souborů, nabízí několik motivů vzhledu a nabízí rychlé přepínání mezi vizuálním a HTML režimem. Podporuje formátování pomocí CSS, jeho výstup je validní

8 XHTML, dovede automaticky zjistit vkládání textu z Wordu (nebo jiného richtext editoru), obsahuje správce souborů pro snadný výběr obrázků a jiného vkládaného obsahu. Dovede pracovat s tabulkami, formuláři atd. Jediný možný problém, který ale může být natolik nepříjemný, že donutí uživatele změnit FCKeditor, je nešikovné vkládání textu z programu MS Word. FCKeditor při takovém importu neodstraňuje formátovací znaky HTML a v kombinaci s nastavením velikosti písma znemožní aplikovat styly se vzhledem, které máte pro web připravený. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="cache-control" content="private" /> <meta content="cs" http-equiv="content-language" /> <title>test</title> </head> <body> <form action="fcktest.php" method="post"> <?php include_once("fckeditor/fckeditor.php"); $ofckeditor = new FCKeditor("data"); $ofckeditor->basepath = '/prez/fckeditor/'; $ofckeditor->value = (isset($_post['data'])?$_post['data']:""); $ofckeditor->height = '500'; $ofckeditor->create();?> <input type="submit" value="odeslat"/> </form> </body> Kód 2: Ukázka zavedení FCK editoru. TINYMCE (http://tinymce.moxiecode.com/) Vizuální editor TinyMCE je šířen sice pod trošku jinou licencí, než FCKeditor, nicméně i tak je zdarma. Nabízí množství témat a zásuvných modulů. Když jsem tuto jeho vlastnost zkoumal podrobněji, byl jsem docela překvapen, jaké různé doplňkové moduly lze pro TinyMCE najít. Opět, stejně jako v případě FCKeditoru, se nabízí XHTML výstup, podpora různých jazyků i fungování v různých prohlížečích (Safari momentálně experimentálně). Naproti FCK umí lépe zacházet z textem voženým z MS Word. Na druhou stranu, TinyMCE má problémy s uploadováním souborů a se správou obrázků. Na tyto funkce existují vytvořené přídavné moduly, ale všechny jsou zpoplatněné. YAHOO RTE (http://developer.yahoo.com/yui/editor/) Yahoo RTE vychází z YUI knihovny (Yahoo UI library). Jedná se o javascriptovou knihovnu podobnou jquery, doplněnou o nepřeberné množství zlepšovátek a grafických přídavků. Tento RTE není příliš rozšířen a je určen pro zkušenější uživatele. Uživatel si v podstatě může naskládat funkční prvky na svojí stránku dle potřeby. Vývojáři z Yahoo

9 kladou velký důraz na rozšiřitelnost jejich RTE. Tento RTE je momentálně v usilovném vývoji.

Richtext editory. Filip Dvořák

Richtext editory. Filip Dvořák Richtext editory Filip Dvořák Průběh referátu Popis problému Přehled přístupů k řešení Od jednoduššího ke složitějšímu Zajímavé implementace FCKEditor Výhody, integrace, aktualizace, bezpečnost Zdroje

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Metodický list číslo 1 webových stránek v netriviální kvalitě a pochopení Požadavky: Znalost základů práce s MS Windows 95 nebo podobným prostředím. 1. téma: Základy HTTP Základy fungování počítačových

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari)

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari) XSLT a JavaScript Autor: Petr Dvořák (http://joshis.iprofil.cz/) Úvod Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem

Více

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Úvod do CSS Tematický okruh (ŠVP) CSS1 Vysvětlení úlohy CSS při programování www stránek Úvod do CSS VY_32_INOVACE_01_02_01 Vytvořeno září 2012 Materiál slouží k podpoře výuky programování webových aplikací

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Skriptování na straně serveru a klienta

Skriptování na straně serveru a klienta 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/03/29 21:34:27 $ Obsah Úvod... 3 Nová platforma... 4 Výhody webové platformy... 5 Nevýhody webové platformy... 6 Přístupy

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se váš nový WEB Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe. K tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012

CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012 CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012 Stejná aplikace na více zařízeních Michael Juřek Microsoft s.r.o. Potřebné ingredience 1. Portable libraries 2. Návrhový vzor MVVM 3. XAML 4. Abstrakce platformy

Více

Administrační systém

Administrační systém Administrační systém MANUÁL verze 1.80 OBSAH PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU UŢIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADMINISTRACE AKTUALITY ADMINISTRACE REFERENCE PRÁCE S FOTOGRAFIEMI PRÁCE S RICHTEXT EDITOREM PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a podpory palivového

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva:

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva: rozsáhlé webdesign / eshop projekty Ceník a technické požadavky Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a e- shopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011 Úvod do TeXu Jan Vaněk Nové Hrady 2011 Organizace kurzu Úvodní přednáška Co to je? K čemu se hodí/nehodí Tex vs. Word Instalace Základy TeXu Individuální tvorba Závěrečná práce TeX co to je? TeX je typografický

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7. TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 CZ 7. října 2003 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE OPENOFFICE.ORG 1.1.0 Český lokalizační tým počešťující OpenOffice.org

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek

Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek Označení: C8 Stručná charakteristika modulu Modul si klade za cíl seznámit detailněji s tvorbou webových stránek pomocí kódovacího jazyka

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Použití inteligentních značek s informačními službami

Použití inteligentních značek s informačními službami Použití inteligentních značek s informačními službami Jan Fransen Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům snadno prohledávat množství integrovaných či

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

3. HODINA. Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí. 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1

3. HODINA. Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí. 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1 3. HODINA Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1 Opakování sítě Sítě dělíme na LAN a WAN (dle rozlohy) V síti můžeme nalézt aktivní a pasivní prvky

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více