Rich text editory ÚVOD - PŘEDMLUVA ÚVOD - RTE A WYSIWYG. Jan Pražma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rich text editory ÚVOD - PŘEDMLUVA ÚVOD - RTE A WYSIWYG. Jan Pražma"

Transkript

1 Jan Pražma ÚVOD - PŘEDMLUVA Rich text editory Internet v posledních letech prošel bouřlivým vývojem a je o něj čím dál větší zájem. Představa moderního webu, i díky novým technologiím přinášejícím možnosti nad rámec HTML, se dnes značně liší od představy před několika lety. Forma dnes bohužel velmi často vítězí nad obsahem a v tvrdém konkurenčním boji lépe obstojí líbivé stránky, s množstvím grafického pozlátka. Na tvorbě webu se dnes velmi často podílí i samotní uživatelé a věci jako smajlící, barevné písmo a vkládání obrázků jsou dnes neoddiskutovatelným standardem. Rich-text editory nám podávají pomocnou ruku, jak rychle a online vytvořit takovýto moderní web - ať už jsme uživatel, nebo webmaster. ÚVOD - RTE A WYSIWYG Rich-text editor (dále jen RTE) je nástroj, který má uživateli usnadnit vkládání a editování on-line obsahu - převážně textu. V dnešních provedeních se zpravidla jedná o programy, které uživateli poskytnou funkce jakými jsou: změna formátování/barvy písma, podporu vkládání textu z MS Word, vkládání obrázků, jednoduché vytváření HTML tagů apod. Nějaká forma RTE (malé okénko pro vkládání příspěvku, většinou vypadá jako MS Word) se dnes nachází téměř na každém moderním diskusním fóru, v každém dobrém redakčním systému a systému správy obsahu vůbec. Protože koncept RTE není nikterak nový, objevilo se během let několik různých přístupů k realizaci RTE. Pojem RTE je velmi často zmiňován s pojmem WYSIWYG (z anglického What You See Is What You Get). V dnešní době tyto pojmy splývají, protože drtivá většina moderních RTE je zároveň WYSIWYG. Nicméně u WYSIWYG editorů očekáváme, že v průběhu práce s daty vždy vidíme skutečnou podobu a formát dat takovou, jaká se ve výsledku objeví na našem webu. RTE obecně tedy pouze poskytuje uživateli nástroje, jak obohatit práci se surovým textem o další vizuální a formátovací prvky, ale v průběhu práce probíhá samotná editace pomocí značek/tagů (čehokoliv), které nakonec nebudou prezentovány ve výsledném dokumentu. Výhoda WYSIWYG editorů spočívá v tom, že okamžitě vidíme výsledek naší práce, pracujeme rychleji, efektivněji a bez nutnosti ovládat nějakou formu značkovacího jazyka (ať už HTML samotné nebo nějakou jinou formu u čistě RTE editorů). Nevýhodné může být, že nemáme přímo v rukou kontrolu nad tvarem a formou obsahu, který uživatelé vkládají na naše stránky. Kód nemusí být validní a musíme se připravit na to, že čím více síly dáme do rukou uživatelům, tím větší mohou nadělat nepořádek. Spektrum využití RTE je poměrně široké, a tudíž i škála uživatelů, kterým může koncept RTE něco nabídnout je mnoho: webmasteři, redaktoři, prostí uživatelé (přispěvovatelé). Očekávaným standardem je možnost omezit si množinu funkcí nabízených RTE na nezbytné minimum, které dané skupině uživatelů nabídneme. Webmasterovi můžeme s klidným svědomím zpřístupnit celou paletu funkcí, kdežto poskytnout stejný přepych široké veřejnosti nemusí být dobrým krokem.

2 PŘÍSTUP ČISTÉ HTML Způsobů jak implementovat RTE je mnoho. Dá se říct, že každá pokročilejší technologie nad HTML má způsob jakým v ní provést RTE. Ovšem ne všechny možnosti jsou stejně dobré (a používané). Asi nejstarší/nejjednodušší přístup se zabývá využitím HTML tagů <input/> a <textarea/>. Tyto tagy slouží jako prostor pro uživatelský vstup. Samotné značky textarea a input samozřejmě neposkytují žádné speciální formátovací možnosti a proto je třeba je do nich nějakým způsobem přidat. Nabízí se možnost dovolit uživateli vkládat přímo HTML kód. Při použití pro širší veřejnost však vzniká množství rizik, počínaje drobnostmi typu porušení dobrého uzávorkování až po vkládání záškodnických skriptů, navíc mohou být některé značky pro uživatele značně nepohodlné pro psaní ( - stylování odstavců, odkazy ). Častým řešením tak je nadefinovat si vlastní množinu formátovacích znaků. Uživatel napíše text s patřičnými formátovacími tagy a pošle ho na server. Ten znaky rozparsuje a text zformátuje dle zadaných požadavků. Toto řešení tedy zahrnuje vytvoření vlastního parseru (obtížnost závisí na komplexnosti zvoleného jazyka našich tagů mohou se do sebe vnořovat? apod.) a definici potřebných tagů. Výhody: - Maximální kompatibilita - Minimální náročnost (všechnu těžkou práci odvede server). - Bezpečnost snadno zajistitelná. - Snadná realizace pokročilejších služeb v závislosti na cílové skupině uživatelů (někdo ocení nabídku 200 poskakujících smajlíků, jiní uživatelé dají přednost tagům pro chytré psaní matematických vzorců). - Separovanost od zobrazovacího jazyka změna designu stránek, přechod na XML/XSLT, generování PDF - Pomocí skriptovacího jazyka na straně klienta je možné RTE velmi zpříjemnit a přitom na skriptovací jazyk nespoléhat. - Vkládání tagů není moc uživatelsky přívětivé. - Pokud zůstaneme u čistého html, tak uživatel nevidí finální podobu, dokud neodešle svůj vstup na server. Závěr: - Vhodné tam, kde si nemůžu dovolit omezit kompatibilitu. - Implementačně snadné. - Nejpoužívanější současné řešení pro neomezené cílové skupiny uživatelů (není podloženo statistikou, osobní názor). PŘÍSTUP ČISTÝ JAVASCRIPT Javascript sám nám poskytuje dostatek prostředků pro vytvoření RTE/WYSIWYG. Je však třeba začít téměř na zeleném drnu (nebo využít nějakou UI knihovnu) a napsat si vše včetně blikajícího kurzoru v textu. Hlavní příčinou je omezené množství událostí, které mohou různé elementy přijímat a výrazné rozdíly v chování prohlížečů (a to i na jemných rozdílech ve verzích IE 5.0 vs IE 5.5).

3 Výhody: - Teoreticky kompatibilní všude, kde je JavaScript v námi definované úrovni. - Na starších prohlížečích (a počítačích) může mít toto řešení znatelné problémy s odezvou. - Netriviální vytváření více instancí RTE v jednom okně. Závěr: - Používáno velmi řídce a většinou osekané jen na několik formátovacích možností. - Nenašel jsem žádnou implementaci, která by fungovala na rozumném množství prohlížečů. PŘÍSTUP FLASH Flash přináší dynamické prostředí, ve kterém se snadno vytvářejí líbivé efekty a vytvoření RTE, umožňujícího základní formátování textu, je nenáročné. Na druhou stranu napsat ve Flashi WYSIWYG, který by umožňoval např. pokročilejší CSS polohování už by vyžadovalo implementovat ve Flashi nějakou podmnožinu renderovacího jádra, což vzhledem ke koncepci Flashe přestává být smysluplné a efektivní. Výhody: - Uživatelsky příjemné a bohaté dynamické prostředí. - Není třeba řešit kompatibilitu nad prohlížeči (tedy alespoň v rámci použití běžných prohlížečů, třeba na mobilech bývají nějaké odlehčené Flash Playery) - Vyžaduje Flash Player, což občas není průchozí (centrálně administrované počítače ve firmách/institucích) - Nepodporuje clipboard (schránku) - Flash není žádný výpočetní rychlík, je na to třeba brát ohled při bindování událostí na uživatelské vstupy (stisk klávesy ) Závěr: - Pokud už Flash používám v nějaké kritické části webové prezentace (navigace, obsah ), pak mne RTE ve Flashi více neomezí. V opačném případě záleží na cílové skupině. - Pokročilé formátování je z principu omezené (Flash si musí všechno nakreslit sám). PŘÍSTUP JAVA (applety) Java je seriozní programovací jazyk a jako takový nabízí ze současných možností nejlepší WYSIWYG editory z hlediska šíře formátovacích úprav. Jinými slovy v javovských

4 WYSIWYG editorech lze bez přílišných kompromisů navrhovat celé webové prezentace. Tradičním neduhem Javy je pomalejší GUI, což se promítá i do JavaAppletů, odezva je však stále o úroveň výše než Flash. Výhody: - WYSIWYG na úrovni (de facto lze do Appletu přenést v odlehčené podobě zadarmo celé vývojové prostředí pro web, vycházející třeba z eclipse ) - Nezávislé na platformě - Opět jako v případě Flashe je potřeba mít stažený interpret bytekódu JRE. - GUI pomalejší než u nativní aplikace (na poměry webových technologií ale zatím výborné). - Většinou poměrně objemné. Závěr: - RTE v Javě bývají propracované, robustní, datově náročné a povětšinou komerční. Využití bych viděl hlavně na intranetech, kde přenos pár dat navíc nehraje roli a lze zužitkovat koncepci jednotné technologie (webmaster navrhuje webové prezentace v Javovském prostředí, tvůrci obsahu pracují z libovolné platformy prostřednictvím appletů vše nad stejným frameworkem). - RTE odlehčený jen na omezenou množinu formátování pro širší veřejnost by v podobě appletu také mohl přinášet výhody jednotného přístupu ke zprávě zdrojů pro webové prezentace, ale zůstává tu stále strašák kompatibility (a v komerční sféře je těžké říci my nechceme zákazníky, kteří mají předpotopní prohlížeč ). PŘÍSTUP - PODPORA ZE STRANY PROHLÍŽEČŮ Autoři prohlížečů si začali uvědomovat, že podpora online rich-text editace je krok dobrým směrem. Dnes podporují rich-text editaci všechny používanější internetové prohlížeče a velká většina implementací RTE toto využívá. Prohlížeče podporují RTE oficiálně od těchto verzí: IE 5.5 Firefox 1.5 Opera 9.0 Netscape 7.0 Safari 1.3 Prohlížeče nám dávají k dispozici rozhraní, přes které lze rich-text editaci provádět. Funguje to tak, že nějaký element (nebo rovnou celá stránka) je označen jako RT editovatelný a v tomto elementu je pak možno přímo za běhu provádět editaci (a cokoliv s tím spojené, například funkci undo ). Některé prohlížeče, jako například Opera, jdou ještě dál a umožňují RTE provézt přímo uživateli stránek, aniž by bylo nutné RTE nějak programovat (např. v Opeře jsou to klávesové zkratky ctrl+b, ctrl+i a ctrl+u pro tučné písmo, kurzívu a podtržené písmo).

5 RTE rozhraní prohlížeče je dostupné přes atributy designmode a contenteditable. Toto řešení spočívá v tom, že prohlížeč si sám implementuje úpravu HTML, což je rychlejší než přes skriptovací jazyk. Prohlížeč dává k dispozici rozhraní několika metod, které lze použít na element označený jako contenteditable (buď přímo provádějí úpravu dokumentu, nebo jsou to pomocné get-metody) zde je náhled na čtyři z nich: Metoda execcommand - Provede příkaz na aktuálním dokumentu, výběru nebo na zadaném rozsahu. Metoda querycommandenabled - Vrátí boolean indikující, zda lze provézt specifikovaný příkaz použitím execcommand na daný stav dokumentu. Metoda querycommandstate - Vrátí boolean indikující, zda byl daný příkaz na objektu již proveden. Metoda querycommandvalue - Vrátí variant reprezentující hodnotu daného příkazu (např. aktuální velikost písma označeného textu). Vrací false, pokud příkaz nemá definovány žádné rozumné hodnoty/stavy. Všechny metody mají povinný argument scommand (String), který specifikuje konkrétní příkaz. Příkazů je opravdu přehršel, například: AbsolutePosition - Nastaví pozici (vlastnost position ) elementu na absolute". BackColor - Nastaví nebo získá barvu pozadí aktuálního výběru. Bold - Přepíná na aktuálním výběru mezi tučným a normálním písmem. Copy - Zkopíruje výběr do schránky. SaveAs - Uloží aktuální stránku do souboru. Undo - Vrátí zpět poslední provedenou změnu. Unselect - Odznačí aktuální výběr. Metoda execcommand je ještě trochu složitější u některých příkazů je třeba specifikovat další informaci, jako velikost písma, apod. Zájemce odkážu na webové zdroje. Pěkně zdokumentováno je to třeba v Microsoftím MSDN (viz odkazy).

6 A jak se to používá? Vlastnost contenteditable lze použít na libovolný HTML element - obvykle je to div nebo iframe. Atribut document.designmode (= on / off ) se vztahuje k celému dokumentu. Provádět rich-text editaci je tedy možno na elementu, který je označen jako contenteditable a nebo rovnou na celém dokumentu. Dle specifikace by tedy document.body.contenteditable = true mělo mít stejný efekt jako document.designmode = on (většinou to tak opravdu je, ale nemůžeme se na to stoprocentně spoléhat). Zavoláním metody execcommand( parametr ) provedeme (na označeném textu) patřičnou úpravu, jejíž typ je specifikován parametrem. <button onclick="document.execcommand('bold',null,null);"> <strong>b</strong> </button> <div contenteditable="true"> Obsah k editaci. </div> Kód 1: Jednoduchá ukázka použití document.contenteditable. Zmáčknutím tlačítka změníme v označené části písmo na tučné ( a zpět). Dnešní implementace typicky fungují tak, že v hlavním okně dokumentu je umístěna textarea, do které se zapisuje čistý HTML kód. Nad textarea je umístěn element iframe tak, že celý zakrývá textarea. A konečně v iframe je načtena nová stránka přepnutá do design módu. Ve výsledku tedy v iframe vidíme to, co se nakonec zobrazí na stránce a s tímto obsahem ve stylu WYSIWYG pracujeme. Do textarea se píše aktuální kód toho co jsme napsali (který už nevidíme). Protože se contenteditable i designmode chovají na každém prohlížeči trošku jinak, je zdrojový kód těchto RTE plný různých výjimek či hacků pro konkrétní prohlížeče. Back-end obvykle bývá umístěn na serveru, což je výhodné, protože z objemného zdrojového kódu se k uživateli dostane jen malá, na míru ušitá, část určená pro jeho prohlížeč. Výhody: - Prohlížeče odvedou spoustu práce za nás. - Podporováno všemi současnými standardními prohlížeči. - Formátovací příkazy zvládá prohlížeč. - Výborná odezva. - Kompatibilita je sice velká, ale stále není stoprocentní. Na alternativních a/nebo starých prohlížečích narazíme na problémy. - Bohužel, některé implementační detaily se prohlížeč od prohlížeče liší. Ačkoliv se zdá, že se situace zlepšuje, existuje stále řada rozdílů, na které musím při implementaci brát zřetel. Takže se nevyhneme našití implementace na konkrétní typ prohlížeče. Například Firefox donedávna neuměl řádně přepnout stránku do designmode (uměl, ale dělal to jinak než ostatní prohlížeče - od verze 3.0 už to dělá stejně). - Nebezpečná může být práce se schránkou. V některých prohlížečích je možné vysát obsah schránky bez vědomí uživatele, což může být potenciálně nebezpečné. Slušnější prohlížeče zobrazí uživateli varování, že

7 Závěr: se stránka chystá načíst obsah schránky (momentálně na to ale nelze spoléhat). - Dnes se jedná o nejpoužívanější řešení pro - Při implementaci máme ušetřenou práci se samotnou editací, musíme ale bohužel stále řešit rozdíly mezi prohlížeči. Odkazy: - Dokumentace metody execcommand: - Seznam příkazů (scommand): - Šikovný přehled funkčnosti jednotlivých příkazů v závislosti na typu prohlížeče: ZMÍNKA O KVALITNÍCH RTE Nyní uvedu několik konkrétních implementací RTE. Vybral jsem pouze zajímavé (používané) implementace. Všechny využívají poslední zmíněný přístup podporu ze strany prohlížečů. Obsáhlý a relativně aktualizovaný seznam (nikoliv však kompletní) lze najít na adrese: XSTANDARD (http://xstandard.com/) Xstandard je dostupný jak v komerční verzi, tak ve verzi Lite zcela zdarma. Ve své plné komerční podobě se jedná o kvalitní rich-text editor. Pracuje interně na bázi XML struktury a generuje tak naprosto čistý a validní XHTML kód. Veškerá konfigurace editoru se děje pomocí XML souborů a editor je tak možno libovolně přizpůsobit požadavkům redakčního systému. Umožňuje rovněž přímé kopírování textu z Wordu a Excelu s tím, že text je pročištěn a upraven jako validní XML a obrázky jsou zcela automaticky nahrány na server. Bez zajímavosti není ani integrovaný spell-checker, včetně návrhů možných oprav slov. Bohužel, lite verze neobsahuje zmíněný spell-checker, správce obrázků a řadu dalších věcí. FCK (http://www.fckeditor.net/) Další editor, o kterém se zmíním je FCKeditor. Nabízí jednoduché prostředí připomínající vzhled staršího Wordu nebo jakéhokoli textového editoru. Na webu jej zprovozníte za pár minut. Aktuální verze již fungují ve všech běžně používaných webových prohlížečích. Jeho nastavení je bezproblémové, velmi dobře se mění jeho chování pomocí konfiguračních souborů, nabízí několik motivů vzhledu a nabízí rychlé přepínání mezi vizuálním a HTML režimem. Podporuje formátování pomocí CSS, jeho výstup je validní

8 XHTML, dovede automaticky zjistit vkládání textu z Wordu (nebo jiného richtext editoru), obsahuje správce souborů pro snadný výběr obrázků a jiného vkládaného obsahu. Dovede pracovat s tabulkami, formuláři atd. Jediný možný problém, který ale může být natolik nepříjemný, že donutí uživatele změnit FCKeditor, je nešikovné vkládání textu z programu MS Word. FCKeditor při takovém importu neodstraňuje formátovací znaky HTML a v kombinaci s nastavením velikosti písma znemožní aplikovat styly se vzhledem, které máte pro web připravený. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="cache-control" content="private" /> <meta content="cs" http-equiv="content-language" /> <title>test</title> </head> <body> <form action="fcktest.php" method="post"> <?php include_once("fckeditor/fckeditor.php"); $ofckeditor = new FCKeditor("data"); $ofckeditor->basepath = '/prez/fckeditor/'; $ofckeditor->value = (isset($_post['data'])?$_post['data']:""); $ofckeditor->height = '500'; $ofckeditor->create();?> <input type="submit" value="odeslat"/> </form> </body> Kód 2: Ukázka zavedení FCK editoru. TINYMCE (http://tinymce.moxiecode.com/) Vizuální editor TinyMCE je šířen sice pod trošku jinou licencí, než FCKeditor, nicméně i tak je zdarma. Nabízí množství témat a zásuvných modulů. Když jsem tuto jeho vlastnost zkoumal podrobněji, byl jsem docela překvapen, jaké různé doplňkové moduly lze pro TinyMCE najít. Opět, stejně jako v případě FCKeditoru, se nabízí XHTML výstup, podpora různých jazyků i fungování v různých prohlížečích (Safari momentálně experimentálně). Naproti FCK umí lépe zacházet z textem voženým z MS Word. Na druhou stranu, TinyMCE má problémy s uploadováním souborů a se správou obrázků. Na tyto funkce existují vytvořené přídavné moduly, ale všechny jsou zpoplatněné. YAHOO RTE (http://developer.yahoo.com/yui/editor/) Yahoo RTE vychází z YUI knihovny (Yahoo UI library). Jedná se o javascriptovou knihovnu podobnou jquery, doplněnou o nepřeberné množství zlepšovátek a grafických přídavků. Tento RTE není příliš rozšířen a je určen pro zkušenější uživatele. Uživatel si v podstatě může naskládat funkční prvky na svojí stránku dle potřeby. Vývojáři z Yahoo

9 kladou velký důraz na rozšiřitelnost jejich RTE. Tento RTE je momentálně v usilovném vývoji.

Richtext editory. Filip Dvořák

Richtext editory. Filip Dvořák Richtext editory Filip Dvořák Průběh referátu Popis problému Přehled přístupů k řešení Od jednoduššího ke složitějšímu Zajímavé implementace FCKEditor Výhody, integrace, aktualizace, bezpečnost Zdroje

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Metodický list číslo 1 webových stránek v netriviální kvalitě a pochopení Požadavky: Znalost základů práce s MS Windows 95 nebo podobným prostředím. 1. téma: Základy HTTP Základy fungování počítačových

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Úvod do CSS Tematický okruh (ŠVP) CSS1 Vysvětlení úlohy CSS při programování www stránek Úvod do CSS VY_32_INOVACE_01_02_01 Vytvořeno září 2012 Materiál slouží k podpoře výuky programování webových aplikací

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012

CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012 CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012 Stejná aplikace na více zařízeních Michael Juřek Microsoft s.r.o. Potřebné ingredience 1. Portable libraries 2. Návrhový vzor MVVM 3. XAML 4. Abstrakce platformy

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

KIV/PIA 2012 Ing. Jan Tichava

KIV/PIA 2012 Ing. Jan Tichava KIV/PIA 2012 Ing. Jan Tichava Opera Mini Zobrazených stránek za měsíc 90 G 80 G 70 G 60 G 50 G 40 G 30 G 20 G 10 G 0 G January 2011 May 2011 September 2011 January 2012 May 2012 September 2012 State of

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

ŠKODA Portal Platform

ŠKODA Portal Platform ŠKODA Portal Platform Struktura LESS stylů Jan Obrátil Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je vysvětlit strukturu stylů v Portálové Platformě tak, aby bylo možné je správně použít a rozšířit je pro

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

3. HODINA. Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí. 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1

3. HODINA. Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí. 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1 3. HODINA Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1 Opakování sítě Sítě dělíme na LAN a WAN (dle rozlohy) V síti můžeme nalézt aktivní a pasivní prvky

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

Obsah. Stručná historie World Wide Webu 7

Obsah. Stručná historie World Wide Webu 7 KAPITOLA I Web bez tajemství 1 Kde se vzal web a jeho stránky 2 Kouzlo jménem HTML 3 Jak stránky připravovat 5 Webová grafika 6 Web aktivní a interaktivní 6 Na straně serveru 6 Jak studovat tuto knihu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Ročníkový projekt DYNAMICKÉ HTML. Projektová dokumentace. Jan Ehrlich, Petr Marek, Tomáš Marván, Martin Paľo. Vedoucí projektu: RNDr.

Ročníkový projekt DYNAMICKÉ HTML. Projektová dokumentace. Jan Ehrlich, Petr Marek, Tomáš Marván, Martin Paľo. Vedoucí projektu: RNDr. Ročníkový projekt DYNAMICKÉ HTML Projektová dokumentace Jan Ehrlich, Petr Marek, Tomáš Marván, Martin Paľo Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Kuthan 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Zadání projektu...4 2.0.1. Projekt

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari)

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari) XSLT a JavaScript Autor: Petr Dvořák (http://joshis.iprofil.cz/) Úvod Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013 TVORBA ROZŠIŘUJÍCÍHO MODULU PRO WEBOVÝ PROHLÍŽEČ Stanislav Kocurek Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15/2172

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Vojtěch Ouška ouskav1@fel.cvut.cz 19. června 2006 Vojtěch Ouška Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat - 1 /15 Co je to SyVyKod? SyVyKod = Systém

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Pseudotřídy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Pseudotřídy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Pseudotřídy Využití pseudotříd pro stylování odkazů ve webových dokumentech Pseudotřídy VY_32_INOVACE_01_03_01 Vytvořeno březen 2013 Žák se naučí smysluplně využívat pseudotříd pro stylování odkazů ve

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Přidat položku Upravit Vložit zboží

Přidat položku Upravit Vložit zboží Už se Vám to určitě stalo. Balili jste se na výpravu, schůzku či tábor a najednou jste zjistili, že je něco špatně. Košile nám už nepadne jako dřív, do baťohu se nějak nemohou vtěsnat věci, které se tam

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře Návrh a tvorba WWW stránek 1/8 Formuláře význam předávání hodnot od uživatele skriptům mezi značkami a základní atributy action definuje obslužný skript, nelze v XHTML method metoda, kterou

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Specifikace. Odevzdání do 04. 12. 2010

Specifikace. Odevzdání do 04. 12. 2010 Automatické testování GUI Specifikace Pozor na rozsah dokument by měl mít cca 10 stran nemusíte rozebírat všechny funkční požadavky vybrat si a popsat detailněji jen ty nejdůležitější/nejzajímavě jší/nejzajímavější

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více