Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě"

Transkript

1 N á l e z o v á z p r á v a Průzkum omítek v interiéru domu Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě okres Jihlava, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing. Petr G r y c, odbor EDIS květen 2015

2 NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. 02 / 05 / 2015 měšťanský dům Mrštíkova č.p 1128, č.o. 22 parc.č v k.ú. Jihlava [Evidenční číslo kulturní památky v ÚSKP] 19228/ [Souřadnice] N / E (autor, instituce) ing. Petr G r y c, NPÚ ÚOP Telč, OEDIS Datum akce / Datum vydání NZ / Označení NZ (ev. č. v archivu zpracovatele) 02 / 05 / 2015 Místo uložení originálu NZ NPÚ ÚOP Telč, OEDIS Zadavatel OPD Mgr. Jana Musilová, garant OPPF území Počet stran celkem/ text / foto + přílohy 79 / 12 / 67 Charakteristika výsledků / Anotace Majitel domu provádí v současné jeho celkovou opravu. Vzhledem k tomu, že před zahájením stavebních prací nebyl provedený průzkum vnitřních omítek svislých konstrukcí ani stropů a nebylo známo, zda se na nich nenacházejí nějaké významné grafické nálezy (sgrafita), požádal garant OPPF o provedení dodatečného operativního průzkumu v době již probíhajících stavebních prací. Průzkumem byly na stěnách ve spodních vrstvách zastižené klasicistní omítky, provedené v minulosti v rámci sjednocujících stavebních úprav interiérů obou sousedících objektů. Výmalba na povrchu stěn ve většině místností patra byla v rámci současně prováděných úprav oškrábána a přetažena novou tenkou vrstvou štukové omítky. Na povrchu stěn ani na stropech nebyly v provedených sondách zastižené žádné grafické nálezy (sgrafita). 1

3 OBSAH: 1. Úvod: Okolnosti realizace OPD Podklady, jež měl zpracovatel OPD k dispozici Metody dokumentace 4 2. Popis nálezů: Poloha zkoumaného objektu Popis exteriéru objektu v době provádění OPD Popis interiéru objektu v době provádění OPD 6 3. Historické souvislosti, historie: 8 4. Popis nálezů a sond: č. 1: Půdorys přízemí (1.NP) s lokalizací provedených sond 9 č. 2: Půdorys patra (2.NP) s lokalizací provedených sond 10 č. 3: J průčelí do dvora s lokalizací provedených sond 11 č. 4: Dvorní průčelí, patro (2.NP) - lokalizace sondy S1 12 č. 5: Dvorní průčelí, patro (2.NP) - popis sondy S1 13 č. 6: Dvorní průčelí, přízemí (1.NP) - lokalizace sondy S2 14 č. 7: Dvorní průčelí, přízemí (1.NP) - popis sondy S2 15 č. 8: Interiér, patro (2.NP), místnost lokalizace sondy S3 16 č. 9: Interiér, patro (2.NP), místnost popis sondy S3 17 č.10: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.09 lokalizace sondy S4 18 č.11: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.09 popis sondy S4 19 č.12: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 lokalizace sondy S5 20 č.13: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 popis sondy S5 21 č.14: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 lokalizace sondy S6 22 č.15: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 popis sondy S6 23 č.16: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 lokalizace sondy S7 24 č.17: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 popis sondy S7 25 č.18: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.10 lokalizace sondy S8 26 č.19: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.10 popis sondy S8 27 č.20: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.05 lokalizace sondy S9 28 č.21: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.05 popis sondy S9 29 č.22: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.02 lokalizace sondy S10 30 č.23: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.02 popis sondy S10 31 č.24: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.13 lokalizace sondy S11 32 č.25: Interiér, patro (2.NP), místnost 2.13 popis sondy S11 33 č.26: Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.13 lokalizace sondy S12 34 č.27: Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.13 popis sondy S12 35 č.28: Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.04 lokalizace sondy S13 36 č.29: Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.04 popis sondy S13 37 č.30: Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.01 lokalizace sondy S14 38 č.31: Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.01 popis sondy S14 39 č.32: Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.02 lokalizace sondy S

4 č.33: Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.02 popis sondy S15 41 č.34: Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.14 lokalizace sondy S16 42 č.35: Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.14 popis sondy S16 43 č.36: Interiér, přízemí (1.NP), místnost č.37: Interiér, přízemí (1.NP), místnost č.38: Interiér, přízemí (1.NP), místnost č.39: Interiér, přízemí (1.NP), místnost č.40: Interiér, přízemí (1.NP), místnost č.41: Interiér, přízemí (1.NP), místnost č.42: Interiér, přízemí (1.NP), místnost č.43: Interiér, patro (2.NP), místnost č.44: Interiér, patro (2.NP), místnost č.45: Interiér, patro (2.NP), místnost č.46: Interiér, patro (2.NP), místnost č.47: Interiér, patro (2.NP), místnost č.48: Interiér, patro (2.NP), místnost č.49: Interiér, patro (2.NP), místnost č.50: Interiér, patro (2.NP), místnost č.51: Interiér, patro (2.NP), místnost č.52: Interiér, patro (2.NP), místnost č.53: Interiér, podkroví (3.NP), místnost s rozebraným trámovým stropem nad č.54: Interiér, podkroví (3.NP), místnost s rozebraným trámovým stropem nad č.55: Exteriér, terasa v podkroví (3. NP) ve dvorním průčelí 63 č.56: Exteriér, okapová hrana střechy ve dvorním průčelí 64 č.57: Exteriér, V průčelí do ulice Mrštíkovy 65 č.58: Exteriér, S průčelí do ulice Židovské 66 č.59: Exteriér, Z dvorní průčelí, okna v přízemí (1.NP) 67 č.60: Exteriér, Z dvorní průčelí, okna v patře (2.NP) Interpretace poznatků: Památkové hodnocení: Doporučení pro další péči, závady: Přílohy: č.61: Císařský povinný otisk mapy katastru 1835, lokalizace objektu 73 č.62: Vlastnické vtahy, mapa KN 74 č.63: Lokalizace domu v současné zástavbě 75 č.64: Lokalizace domu v současné zástavbě, mapa katastru a ortofoto 76 č.65: Stav domovního průčelí do ulice Mrštíkovy v roce cca č.66: Stav SV nároží do křižovatky ulic Mrštíkovy a Židovské v roce cca č.67: Stav domovního průčelí do ulice Židovské v roce cca

5 1. Úvod Okolnosti realizace OPD Vlastník objektu provádí v současné době již delší dobu celkovou opravu domu. Vzhledem k tomu, že v předstihu nebyl provedený žádný průzkum vnitřních omítek svislých konstrukcí ani stropů a nebylo tedy jasné, zda se na nich nenacházejí nějaké významné grafické nálezy (sgrafita), požádal garant OPPF o provedení dodatečného operativního průzkumu až v době již probíhajících stavebních prací. V předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení, řešící rozsah a způsob oprav omítek, se počítá ve většině místností s jejich opravami nebo s oškrábáním stávajících výmaleb. OPD probíhal dne 13. a za polojasného počasí, s teplotami pohybujícími se okolo +17 C. Fotodokumentace byla pořízená digitální kamerou SONY, model DSC HX Podklady, jež měl zpracovatel OPD k dispozici Autor při zpracování OPD vycházel zejména z: - evidenčního listu nemovité památky Měšťanský dům Mrštíkova 22 v Jihlavě číslo rejstříku 19228/ Ústředního seznamu kulturních památek ČR před a po reidentifikaci - z projektu pro stavební povolení (PSP) Rekonstrukce historického objektu parc.č v k.ú. Jihlava, vypracované Ing. Sedáčkem, PROJEKT-STAVBY Jihlava, výkres č. D- 06, D-07 a D-09 - archivních materiálů a fotodokumentace NPÚ ÚOP v Telči - archivních materiálů Muzea Vysočiny v Jihlavě - z historických údajů převzatých z literatury - vlastní fotodokumentace - vlastního zaměření Metody dokumentace - interpretace nálezových situací zachycených fotodokumentací ze dne 13. a metodou srovnávání se skutečným stavem 4

6 - drobné lokální sondy - digitální fotodokumentace současného stavu s uvedením konfrontačních situací - zaměření nálezových situací - písemné záznamy v terénu - zákresy v terénu - popis 5

7 2. Popis nálezů Poloha zkoumaného objektu Měšťanský dvoupodlažní rohový dům je situovaný v uliční zástavbě v jihozápadní části MPR Jihlava, v křižovatce ulic Židovské a Mrštíkovy. Vznikl spojením dvou sousedících, původně renesančních domů. Jeho venkovní vzhled pochází z období klasicistních stavebních úprav Popis exteriéru objektu v době provádění OPD Současný objekt stojí na takřka obdélném půdorysu. Fasády uličních průčelí jsou hladké. Přízemí je od patra oddělené kordonovou římsou ze dvou štukových linek. Parter je do ulice Židovské prosvětlený novodobými výkladci. Patro je pětiosé, okenní otvory jsou po obvodu lemované plochými šambránami s odstupňovanými profilovanými parapety. Parter do ulice Mrštíkovy je na osu otevřený kamenným pravoúhlým portálkem. Patro je čtyřosé, okenní otvory jsou po obvodu lemované plochými šambránami s odstupňovanými profilovanými parapety s částečně setřenou profilací. Parter dvorního průčelí je prolomený dvěmi okenními a jednou dveřní osou. Dřevěná okna jsou v přízemí osazená ve venkovním líci obvodového zdiva. Patro je čtyřosé, před líc dvorního průčelí předstupuje v patře malý balkon. V úrovni podlahy půdy (3.NP) se nachází venkovní terasa novodobé půdní vestavby. Dnes již výrazně zjednodušená podstřešní římsa nese valbovou střechu s novodobými vikýři a střešními okny. Před dvorním průčelím bylo v době provádění OPD postavené stavební lešení a byl zde umístěný shoz a kontejner na vybouranou stavební suť z interiéru domu Popis interiéru objektu v době provádění OPD Ve vnitřních prostorách domu probíhají intenzivní stavební práce. Byly demontovány a odvezeny veškeré vnitřní zařizovací předměty a trubní rozvody. Výraznější stavební zásahy byly provedené také do omítek ve většině místností a do stropní konstrukce v jedné místnosti v patře (2.NP). 6

8 Podlahy: V přízemí zůstala v místnostech bývalé prodejny i jejího sociálního a technického zázemí zachovaná velkoplošná dlažba. Nášlapné vrstvy podlah v místnostech v patře byly odstraněné až na podkladní cementový potěr. V některých místnostech v podkroví byly demontovány nášlapné vrstvy podlah až na podkladní cementový potěr. Ve střední části podkroví zůstala zachována zadlážděná plocha baru i s navazujícími stěnovými konstrukcemi. Nad místností 2.09 byl v době provádění OPD rozebíraný horní záklop podlahy nad trámovým stropem. Svislé konstrukce: Omítky stěn, opatřené novodobými nátěry na bázi latexu, jsou v přízemí v části bývalé prodejny silně zamokřené zatékající vodou z bývalé koupelny v podkroví. V době provádění OPD se zde na povrchu dlažby nacházely kaluže stojící vody. Na masivně promočeném zaklenutí se v místnostech 1.01 a 1.02 vyskytují souvislé povlaky plísní. Omítky zde místy zcela chybí a obnažují tak podkladní zdivo se zřetelnými prasklinami. Do výšky cca 180 cm nad podlahou je na obnaženém zdivu v prodejně do ulice Mrštíkovy natažená novější štuková vrstva. Statické poruchy jsou patrné i na ostatních obvodových stěnách. Vnitřní výmalby stěn se odlupují, na většině ploch stěn i na zaklenutí se vyskytují rozsáhlé vlhkostní mapy. V patře byly v době provádění OPD vnitřní omítky už prakticky na všech stěnách zastižené stavebními zásahy. Někde již byly opravené a přetažené novou vrstvou tenké štukové omítky. V jiných místnostech byla vnitřní výmalba stěn oškrábaná až na spodní omítkovou vrstvu. Stropy: Do omítek stropů v době provádění OPD zatím bylo zasahováno pouze minimálně. Novou tenkou štukovou vrstvou byl strop přetažený pouze v místnosti V místnosti 2.09 byly v době provádění OPD instalovány kovové stojky, provizorně podpírající dřevěný trámový strop nad místností. 7

9 3. Historické souvislosti, historie: Současný nárožní objekt vznikl spojením dvou v jádru renesančních domů, postavených na úzkých gotických parcelách. Jednotlivé dispoziční struktury obou původních domů jsou v současném objektu dosud patrné. Rozsáhlejší úpravy a dispoziční změny byly provedené v obou objektech ihned po jejich sloučení na konci 19. století. Ze stejného období pochází i současný vnější vzhled dvorního i obou uličních průčelí. K novodobější stavební historii domu se zpracovateli OPD podařilo získat pouze údaje ze spisového archivu NPÚ ÚOP v Telči: souhlas Památkového ústavu v Brně se zřízením prodejny obuvi v přízemních prostorách domu s podmínkou vybudování předloženého schodiště z kamene dodatečný souhlas Památkového ústavu v Brně s již osazeným firemním označením prodejny rozhodnutí OkÚ Jihlava k výměně stávajících plechových garážových vrat za dřevěný výkladec souhlas Památkového ústavu v Brně s úpravou sklepních prostorů domu - s podmínkou zpracování SHP ještě před zahájením prací rozhodnutí OkÚ Jihlava na zřízení půdní vestavby, přístavby a rekonstrukce pláště domu při stanovení podmínky zachování tvaru a výšky střešního hřebene rozhodnutí OkÚ Jihlava na obnovu pláště a půdní vestavbu rozhodnutí OkÚ Jihlava na poskytnutí finančního příspěvku majitelům domu na zachování a obnovu kulturní památky rozhodnutí OkÚ Jihlava na osazení firemního označení na fasádu domu rozhodnutí OkÚ Jihlava na přístavbu a částečnou zástavbu dvora rozhodnutí OkÚ Jihlava o přerušení správního řízení ve věci opravy a statického zajištění sklepních prostorů pro absenci statického posudku v žádosti vlastníka ze dne rozhodnutí OkÚ Jihlava na provedení statického zajištění sklepních prostorů domu Mrštíkova vyjádření NPÚ ÚOP v Telči na výměnu kabelů NN a kabelové skříně na uliční fasádě domu 8

10 4. Popis nálezů a sond: Příloha NZ OPD č. 01 Půdorys přízemí (1.NP) s lokalizací provedených sond Použitý podklad (autor, datace) PSP, zákres sond do PD ing. Petr Gryc /

11 Příloha NZ OPD č. 02 Půdorys patra (2.NP) s lokalizací provedených sond Použitý podklad (autor, datace) PSP, zákres sond do PD ing. Petr Gryc /

12 Příloha NZ OPD č. 03 J průčelí do dvora s lokalizací provedených sond Použitý podklad (autor, datace) PSP, zákres sond do PD ing. Petr Gryc /

13 Příloha NZ OPD č. 04 Dvorní průčelí, patro (2.NP) - lokalizace sondy S1 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

14 Příloha NZ OPD č. 05 Dvorní průčelí, patro (2.NP) - popis sondy S1 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy fasádních nátěrů: 1 fasádní stříkaný omítkový nátěr v barvě světle šedé tl. do 1 mm 2 omítka štuková s vyšším obsahem hydraulické složky, tvrdá, homogenní tl. 5 7 mm 3 omítka jádrová s vyšším obsahem vápna, homogenní, tvrdá, písková frakce do 3 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 2 mm tl mm 4 jádrová vyrovnávací omítka, měkká, písková frakce s kamínky do 12 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 2 mm, drobné úlomky cihel tl mm 5 cementový pačok 6 - cihla 13

15 Příloha NZ OPD č. 06 Dvorní průčelí, přízemí (1.NP) - lokalizace sondy S2 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

16 Příloha NZ OPD č. 07 Dvorní průčelí, přízemí (1.NP) - popis sondy S2 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy fasádních nátěrů: 1 fasádní stříkaný omítkový nátěr v barvě světle šedé tl. do 1 mm 2 omítka štuková vápenná, měkká, homogenní tl. 2 4 mm 3 omítka jádrová s vyšším obsahem vápna, homogenní, tvrdá, písková frakce do 3 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 2 mm tl mm 4 jádrová vyrovnávací omítka s vysokým obsahem hydraulické složky, tvrdá, písková frakce s kamínky do 6 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 3 mm tl mm 5 cementový pačok 6 - cihla 15

17 Příloha NZ OPD č. 08 Interiér, patro (2.NP), místnost lokalizace sondy S3 (v = 160 cm od horního líce podlahy) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

18 Příloha NZ OPD č. 09 Interiér, patro (2.NP), místnost popis sondy S3 (v = 160 cm od horního líce podlahy) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 výmalba světle modrá 2 výmalba světle cihlově červená 3 výmalba světle hnědá 4 výmalba hnědá 5 omítka vápenná štuková, měkká, homogenní, povrchově hlazená tl. 2 6 mm 6 omítka vápenná jádrová, povrch stažený, měkká, písková frakce s kamínky do 5 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 4 mm tl mm 7 - cihla 17

19 Příloha NZ OPD č. 10 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.09 lokalizace sondy S4 (v = 170 cm od horního líce podlahy) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

20 Příloha NZ OPD č. 11 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.09 popis sondy S4 (v = 170 cm od horního líce podlahy) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 neúplně seškrábané vrstvy starších výmaleb stěn 2 sádrová vrstva tl. do 1 mm 3 omítka vápenná štuková, měkká, homogenní, povrchově hlazená, kamínky pískové frakce do 4 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 3 mm tl mm 4 omítka vápenná jádrová, povrch stažený, měkká, písková frakce s kamínky do 5 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 3 mm tl mm 5 - cihla 19

21 Příloha NZ OPD č. 12 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 lokalizace sondy S5 (v = 180 cm od horního líce podlahy pod patou klenby) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

22 Příloha NZ OPD č. 13 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 popis sondy S5 (v = 180 cm od horního líce podlahy pod patou klenby) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 výmalba lomená bílá mnohonásobná 2 výmalba světle žlutá 3 štuková omítková vrstva tl. 1 2 mm 4 výmalba světle žlutá 5 - štuková omítková vrstva tl. 1 2 mm 6 výmalba oranžovo šedo hnědá vícenásobná (váleček?) 7 sádrová vrstva tl. do 1 mm 8 výmalba lomená bílá mnohonásobná 9 omítka vápenná jednovrstvá, měkká, homogenní, povrchově hlazená, kamínky pískové frakce do 3 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 2 mm, malé kousky tenkých větviček tl mm 10 - cihla 21

23 Příloha NZ OPD č. 14 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 lokalizace sondy S6 (v = 250 cm od horního líce podlahy, klenební pas) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

24 Příloha NZ OPD č. 15 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 popis sondy S6 (v = 250 cm od horního líce podlahy, klenební pas) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 výmalba lomená bílá mnohonásobná 2 výmalba světle hnědá mnohonásobná 3 výmalba světle žlutá 4 omítka vápenná štuková, měkká, homogenní, povrchově hlazená, kamínky pískové frakce do 2 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 2 mm, 5 omítka vápenná jádrová, měkká, homogenní, kamínky pískové frakce do 3 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 5 mm 6 - cihla tl. 2-6 mm tl mm 23

25 Příloha NZ OPD č. 16 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 lokalizace sondy S7 (v = 280 cm od horního líce podlahy, nad dveřmi) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

26 Příloha NZ OPD č. 17 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 popis sondy S7 (v = 280 cm od horního líce podlahy, nad dveřmi) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 výmalba lomená bílá mnohonásobná 2 výmalba oranžová, hnědá, šedá (váleček?) 3 výmalba světle hnědá mnohonásobná 4 výmalba hnědožlutá 5 omítka vápenná štuková, měkká, homogenní, povrchově hlazená, kamínky pískové frakce do 2 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 1 mm, 6 omítka vápenná jádrová, měkká, homogenní, kamínky pískové frakce do 20 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 3 mm, drobné úlomky větviček 7 - cihla tl. 2-3 mm tl mm 25

27 Příloha NZ OPD č. 18 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.10 lokalizace sondy S8 (výška nad podlahou 305 cm, strop v rohu) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

28 Příloha NZ OPD č. 19 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.10 popis sondy S8 (výška nad podlahou 305 cm, strop v rohu) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 výmalba světle modrá 2 výmalba lomená bílá vícenásobná 3 výmalba světle žlutá s linkou po obvodu světle hnědou a zelenou 4 výmalba lomená bílá 5 omítka vápenná štuková jednovrstvá, měkká, homogenní, povrchově hlazená, kamínky pískové frakce do 2 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 1 mm, tl mm 6 rákosová rohož 7 spodní prkenný záklop trámového stropu 27

29 Příloha NZ OPD č. 20 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.05 lokalizace sondy S9 (výška nad podlahou 160cm) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

30 Příloha NZ OPD č. 21 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.05 popis sondy S9 (výška nad podlahou 160cm) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 původní výmalba stěn byla oškrábaná na povrch sádrové vrstvy 2 sádrová vrstva, šedivá tl. do 1 mm 3 výmalba lomená bílá mnohonásobná 4 omítka vápenná štuková, měkká, homogenní, povrchově hlazená, kamínky pískové frakce do 2 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 1 mm tl. 5-8 mm 5 omítka vápenná jádrová, měkká, homogenní, kamínky pískové frakce do 5 mm, kousky dřeva, pecky nerozmíchaného vápna do 5 mm, drobné úlomky větviček tl mm 6 - cihla 29

31 Příloha NZ OPD č. 22 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.02 lokalizace sondy S10 (výška nad podlahou 170 cm) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

32 Příloha NZ OPD č. 23 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.02 popis sondy S10 (výška nad podlahou 170 cm) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: Celá stěna je masivně promočená zatékáním z vyššího patra 1 výmalba světle zelená 2 výmalba žluto oranžová 3 sádrová vrstva, šedivá tl. do 1 mm 4 výmalba lomená bílá mnohonásobná 5 omítka vápenná štuková, měkká, homogenní, povrchově hlazená, kamínky pískové frakce do 2 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 2 mm tl mm 6 omítka vápenná jádrová, měkká, homogenní, kamínky pískové frakce do 5 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 8 mm tl mm 7 - cihla (degradovaná a rozpadající se) 31

33 Příloha NZ OPD č. 24 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.13 lokalizace sondy S11 (výška nad podlahou 220 cm, pata klenby) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

34 Příloha NZ OPD č. 25 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.13 popis sondy S11 (výška nad podlahou 220 cm, pata klenby) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 výmalba lomená bílá 2 štuková novodobá vrstva tl. do 1 mm 3 výmalba lomená bílá 4 omítka vápenná štuková, tvrdá, homogenní, povrchově hlazená, kamínky pískové frakce do 2 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 2 mm tl mm 5 omítka vápenná jádrová, s kavernami, kamínky pískové frakce do 10 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 7 mm tl mm 6 jádrová vápenná vyrovnávací omítková vrstva, tvrdá, s kavernami, kamínky pískové frakce do 3 mm tl mm 7 - cihla 33

35 Příloha NZ OPD č. 26 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.13 lokalizace sondy S12 (výška nad podlahou 320 cm) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

36 Příloha NZ OPD č. 27 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.13 popis sondy S12 (výška nad podlahou 320 cm) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 výmalba světle žlutá 2 výmalba lomená bílá mnohonásobná 3 výmalba zelená - šedá (váleček?) 4 sádrová vrstva tl. do 1 mm 5 výmalba lomená bílá mnohonásobná 6 výmalba světle zelená mnohonásobná 7 výmalba lomená bílá 8 - omítka vápenná štuková, jednovrstvá, homogenní, povrchově hlazená, jemné frakce tl. 4-6 mm 9 - cihla 35

37 Příloha NZ OPD č. 28 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.04 lokalizace sondy S13 (výška nad podlahou 340 cm, čelo klenby) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

38 Příloha NZ OPD č. 29 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.04 popis sondy S13 (výška nad podlahou 340 cm, čelo klenby) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 výmalba šedivá, barva omyvatelná na bázi latexu 2 výmalba světle žlutá a středně hnědá se vzorem (váleček?) 3 omítka štuková s vysokým obsahem hydraulické složky, tvrdá, povrchově hlazená tl. 2-3 mm 4 omítka štuková s vysokým obsahem hydraulické složky, tvrdá, homogenní, kamínky pískové frakce do 2 mm tl. 5-8 mm 5 jádrová omítková vrstva s vysokým obsahem hydraulické složky, velmi tvrdá, s kavernami, kamínky pískové frakce do 5 mm tl mm 6 - cihla 37

39 Příloha NZ OPD č. 30 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.01 lokalizace sondy S14 (výška nad podlahou 310 cm, čelo klenby) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

40 Příloha NZ OPD č. 31 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.01 popis sondy S14 (výška nad podlahou 310 cm, čelo klenby) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 oškrábané vrstvy vnitřní výmalby 2 - výmalba lomená bílá mnohonásobná 3 omítka vápenná štuková středně tvrdá, povrchově hlazená, homogenní tl. 5-6 mm 4 jádrová omítka vápenná, kamínky pískové frakce do 15 mm, homogenní, pecky nerozmíchaného vápna do 8 mm tl mm 5 - cihla 39

41 Příloha NZ OPD č. 32 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.02 lokalizace sondy S15 (výška nad podlahou 240 cm, sloup) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

42 Příloha NZ OPD č. 33 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.02 popis sondy S15 (výška nad podlahou 240 cm, sloup) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 výmalba oranžová, barva na bázi latexu 2 výmalba žlutá 3 výmalba světle zelená 4 výmalba lomená bílá, na bázi latexu 5 výmalba světle hnědá, na bázi latexu 6 výmalba lomená bílá 7 - omítka štuková, středně tvrdá, povrchově hlazená, homogenní tl. 5-8 mm 8 jádrová omítková, středně tvrdá, homogenní, kamínky pískové frakce do 3 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 2 mm tl mm 9 - cihla 41

43 Příloha NZ OPD č. 34 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.14 lokalizace sondy S16 (výška nad podlahou 170 cm, stěna) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc /

44 Příloha NZ OPD č. 35 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.14 popis sondy S16 (výška nad podlahou 170 cm, stěna) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace a zákres ing. Petr Gryc / Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a vrstvy výmaleb: 1 výmalba hnědočervená, barva na bázi oleje 2 výmalba lomená bílá mnohonásobná 3 - omítka štuková vápenná, středně tvrdá, povrchově hlazená, homogenní, kamínky pískové frakce do 2 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 2 mm 4 jádrová omítková, středně tvrdá, homogenní, kamínky pískové frakce do 8 mm, pecky nerozmíchaného vápna do 2 mm 5 vyrovnávací omítka s vysokým obsahem hydraulické složky, velmi tvrdá, s kavernami, kamínky pískové frakce do 3 mm 6 cihla tl. 3-4 mm tl. 5-8 mm 43

45 Příloha NZ OPD č. 36 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.13 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

46 Příloha NZ OPD č. 37 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.04 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

47 Příloha NZ OPD č. 38 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.04 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

48 Příloha NZ OPD č. 39 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.02 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

49 Příloha NZ OPD č. 40 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.01 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

50 Příloha NZ OPD č. 41 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.14 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

51 Příloha NZ OPD č. 42 Interiér, přízemí (1.NP), místnost 1.07 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

52 Příloha NZ OPD č. 43 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.13 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

53 Příloha NZ OPD č. 44 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.13 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

54 Příloha NZ OPD č. 45 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.16 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

55 Příloha NZ OPD č. 46 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.15 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

56 Příloha NZ OPD č. 47 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.02 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

57 Příloha NZ OPD č. 48 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.01 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

58 Příloha NZ OPD č. 49 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.05 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

59 Příloha NZ OPD č. 50 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.04 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

60 Příloha NZ OPD č. 51 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.09 s promočeným stropem Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

61 Příloha NZ OPD č. 52 Interiér, patro (2.NP), místnost 2.10 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

62 Příloha NZ OPD č. 53 Interiér, podkroví (3.NP), místnost s rozebraným trámovým stropem (bývalá koupelna) nad místností 2.09 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

63 Příloha NZ OPD č. 54 Interiér, podkroví (3.NP), místnost s rozebraným trámovým stropem (bývalá koupelna) nad místností 2.09 Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

64 Příloha NZ OPD č. 55 Exteriér, terasa v podkroví (3. NP) ve dvorním průčelí Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

65 Příloha NZ OPD č. 56 Exteriér, okapová hrana střechy nad dvorním průčelí Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

66 Příloha NZ OPD č. 57 Exteriér, V průčelí do ulice Mrštíkovy Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

67 Příloha NZ OPD č. 58 Exteriér, S průčelí do ulice Židovské Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

68 Příloha NZ OPD č. 59 Exteriér, Z dvorní průčelí, okna v přízemí (1.NP) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

69 Příloha NZ OPD č. 60 Exteriér, Z dvorní průčelí, okna v patře (2.NP) Použitý podklad (autor, datace) fotodokumentace ing. Petr Gryc /

70 5. Interpretace poznatků Ke zjištěnému stavebně - technickému stavu objektu a prováděným stavebním úpravám se zpracovatel OPD vyjadřuje pouze v rozsahu a předmětu provedeného průzkumu. Nejstarší omítkové vrstvy zastižené oběma sondami na zdivu dvorního průčelí jsou takřka identické co do provedení i skladby. Lze proto předpokládat, že minimálně dvorní průčelí nebylo v nedávné době zastižené významnějšími plošnými opravami omítek. Výjimku tvoří omítky v těsné blízkosti okenních otvorů. V přízemí (1.NP) jsou osazená starší špaletová okna s venkovním křídlem ve vnějším líci fasády a v patře (2.NP) již okna na první pohled menší a novější, osazená hlouběji ve špaletě. Proto lze oprávněně předpokládat, že omítky v blízkosti okenních otvorů budou výrazně mladší. Interiér - přízemí (1.NP): Do spodních vrstev omítkových ploch na vnitřních svislých konstrukcích v přízemí (1.NP) bylo zasahováno prakticky pouze v předsíni obchodu. Při úpravách zde byly původní omítky odstraněné a nahrazené tvrdými omítkami s vysokým obsahem hydraulické složky. (míst a 1.14). V sondách, provedených v dalších místnostech, nebyly novější omítky zastižené. V místnosti 1.01 se na stěnách i na klenbách vyskytují významnější statické poruchy, omítky byly na některých stěnách odstraněné až na podkladní zdivo. V přízemí (1.NP) se vyskytuje na omítkách bohatá škála vrstev výmaleb, zejména v místnostech, sloužících v minulosti jako obchod. Interiér - patro (2.NP): Omítky v patře (2.NP) byly v řadě místností v rámci současných oprav nově přetažené tenkou štukovou vrstvou, takže bez destrukčního zásahu není možné zjistit, zda pod novým povrchem zůstaly zachované i starší omítkové vrstvy. Vzhledem k tomu, že se v těchto místnostech nepočítá s dalšími stavebními zásahy do svislých konstrukcí, není provedení průzkumu nutné a nebyl proto provedený. V místnostech, kde byly zčásti nebo zcela seškrábané vrstvy vnitřních výmaleb, byly zastižené dvouvrstvé vápenné omítky. V ostatních místnostech se na omítkách dochovaly kontinuální vrstvy vnitřních výmaleb v různých barevných odstínech. V místnostech, využívaných dříve zřejmě pro bydlení, byly povrchy 69

71 omítek stěn pod výmalbami zušlechtěny plošným přesádrováním či dodatečným jemným přeštukováním. V patře (2.NP) se v místnostech s neoškrábanými omítkami na stěnách vyskytuje kontinuální bohatá škála vrstev výmaleb, často i vícebarevných. Výmalba stropu v místnosti 2.10 (sonda S8), byla pod současným křiklavě barevným nátěrem zastižená decentní s vícebarevnou linkovou výzdobou podél stěn. Zpracovatel OPD předpokládá, že stropy v ostatních místnostech budou pod současnou výmalbou obdobné. Interiér - podkroví (3.NP): Průzkum omítek v podkroví (3.NP) nebyl požadován a nebyl proto provedený. Vizuálně je ale zřejmé, že se jedná o novodobou půdní vestavbu s novodobými stavebními úpravami. V době provádění průzkumu zpracovatel OPD zaznamenal, že pracovníci provádějící stavební práce, začali rozebírat podlahovou konstrukci v podkroví (3.NP) nad místností 2.09 patra (2.NP). Sejmuli nášlapné vrstvy i horní prkenný záklop a obnažili stropní trámy, narušené dlouhodobým zatékáním (ze zde se v minulosti nacházející neodizolované koupelny) a následně napadené dřevomorkou (viz. Příloha č.51 a č.52). 70

72 6. Památkové hodnocení Zastižené spodní omítkové vrstvy na vnitřních svislých konstrukcích a stropech pocházejí z doby klasicistních stavebních úprav na konci 19. století, z doby kdy došlo ke stavebně architektonickému sjednocení obou tehdejších sousedících objektů. V některých místnostech v přízemí i v patře byly klasicistní omítkové vrstvy překryté tenkými omítkami mladšími či zcela novodobými. Dochované omítky na svislých konstrukcích i na stropech i s vrstvami kontinuálních výmaleb na nich se nacházejících je potřeba důsledně chránit. 71

73 7. Doporučení pro další péči, závady Ke stavebním úpravám se zpracovatel OPD vyjadřuje pouze v rozsahu a předmětu provedeného průzkumu. - provést zajištění statických poruch (prasklin a trhlin) ve zdivu a na klenbách v přízemí (např. systémem HELIFIX) - omítky stěn a kleneb opravovat pouze v plochách výrazně poškozených nebo nesoudržných s podkladním zdivem - minimalizovat rozsah oškrábání stávajících vnitřních výmaleb stěn a stropů - průzkumem zjištěné dílčí a lokální zavlhčení či promočení omítek nelze, z pohledu památkové péče, považovat za výrazné poškození. Všeobecně proto není možné uvažovat s automatickým plošným odstraněním stávajících omítek - každý případ je potřeba řešit individuálně. - mokré plochy omítek ponechat před stavebními úpravami řádně vysušit. Je potřeba počítat s tím, že dlouhodobějším problémem bude zajištění řádného vyschnutí zásypu kleneb v přízemí v místnostech 1.01 a z pohledu památkové péče lze vyslovit podmínečný souhlas s odstraněním omítek s vysokým obsahem cementové složky. Tyto zásahy je ale nutné řešit individuálně - na opravu poškozených omítek použít maltu čistě vápennou, bez přísad cementu či jakýchkoliv disperzí, nejlépe připravovanou na místě z kusového, řádně vyhašeného vápna a z písků z lokálních zdrojů - použití jakéhokoliv druhu pytlovaných omítkových směsí není žádoucí - použití jakéhokoliv druhu sanačních omítek je z pohledu památkové péče nepřijatelné - novou výmalbu opravených omítek provést malířskou barvou na vápenné bázi 72

74 8. Přílohy: Příloha NZ OPD č. 61 Císařský povinný otisk mapy katastru 1835, lokalizace objektu Použitý podklad (autor, datace) archivní mapy /

75 Příloha NZ OPD č. 62 Vlastnické vtahy (současný zápis v katastru nemovitostí)), mapa KN Použitý podklad (autor, datace) KN /

76 Příloha NZ OPD č. 63 Lokalizace domu v současné zástavbě Použitý podklad (autor, datace) mapy.cz /

77 Nálezová zpráva OPD Měšťanský dům, Mrštíkova 22, Jihlava Příloha NZ OPD č. 64 Měšťanský dům, Mrštíkova č.p / 22, parc.č v k.ú. Jihlava Lokalizace domu v současné zástavbě, mapa katastru a ortofoto Použitý podklad (autor, datace) mapy.cz, zákres Ing. Petr Gryc Metoda dokumentace / p řesnosti /

78 Příloha NZ OPD č. 65 Stav domovního průčelí do ulice Mrštíkovy v roce cca 1969 Použitý podklad (autor, datace) fotoarchiv NPÚ ÚOP v Telči /

79 Příloha NZ OPD č. 66 Stav SV nároží do křižovatky ulic Mrštíkovy a Židovské v roce cca 1977 Použitý podklad (autor, datace) fotoarchiv NPÚ ÚOP v Telči /

80 Příloha NZ OPD č. 67 Stav domovního průčelí do ulice Židovské v roce cca 1977 Použitý podklad (autor, datace) fotoarchiv NPÚ ÚOP v Telči /

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev v Radešíně okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing.

Více

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Praha, Malá Strana Praha 1 / Praha Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 čp. 170/III [Evidenční číslo

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) MILEŠOV Okres / Kraj Litoměřice/ Ústecký kraj Objekt

Více

1110, ulice Truhlá ská 4 [Eviden ní íslo kulturní památky v [Sou adnice]

1110, ulice Truhlá ská 4 [Eviden ní íslo kulturní památky v [Sou adnice] NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD. 6 Lokalita / Obec ( ást obce) Okres / Kraj Praha 1 Nové M sto Hlavní m sto Praha Objekt p. (. or.,. parc.), jiná lokalizace inžovní d m 1110, ulice Truhlá ská 4 [Eviden ní íslo kulturní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název stavby: Místo stavby: Investor: Předmět PD: Stupeň dokumentace: Projektant: PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ Husova 1570/23, Tábor Město

Více

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421 REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV ING. MIROSLAV FUCHS samostatný projektant a konzultant v oboru statiky a konstrukcí historických staveb IČO: 10173421 Kancelář Praha: Na Petynce 32, 169 00 Praha 6 tel.

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Lidová architektura. Karta ohrožené památky. Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký.

Lidová architektura. Karta ohrožené památky. Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký. 9 Karta ohrožené památky Lidová architektura katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký číslo

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536 Znalecký posudek č. 263-2693/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na

Více

Posudek číslo 3898-018/2014

Posudek číslo 3898-018/2014 Posudek číslo 3898-018/2014 Odhadce: Ing. Vladimír Novák Lomená 1758/32, 415 01 Teplice, 602 349 589 Datum objednání: Datum místního šetření: 29. 8. 2014 Místní šetření proběhlo za účasti: mojí V. Nováka,

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1626-057/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.pop. 926 v Brně - Líšni, ul. Ondráčkova č. or. 104, včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc.č.

Více

strana 1 Popis č. 4114/2014

strana 1 Popis č. 4114/2014 strana 1 Popis č. 4114/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1587, jehož součástí je rodinný dům č.p. 308 stojící na pozemku parc.č. st. 1587, pozemek parc.č. st. 473/1, jehož součástí je budova

Více

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti stanovení ceny obvyklé pozemku parc.č st. 513 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kudlovice, obec Kudlovice, jehož součástí je stavba č.p. 379 rodinný dům a pozemku parc

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Profilové okruhy Název: Poruchy staveb Autor: Ing. Jiří Rieger Datum, třída: ; ICT/9/3/6, 21.3.2012, 4.B Stručná

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 5167 Na pozemku

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 21/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.3 Byt (spoluvlastnický podíl na budově) V celkové rekonstrukci Číslo

Více

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č.

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č. ODHAD č.9/1/018 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: Na pozemku parc. č.: Pozemky parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3907-30/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.1/2 se stavbou zem.used čp.18, p.č.st.1/1 se stavbou bez čp/če zem.stav, p.č.4 a p.č.7/1, vše v obci Hořice, k.ú.chvalina, část obce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 110 na pozemku parc.č. 1658,

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 250-03-2016

Znalecký posudek č. 250-03-2016 Znalecký posudek č. 250-03-2016 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 NEMOVITOST: Byt č. 550/7 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Náměšť nad Oslavou, k.ú. Náměšť nad Oslavou Adresa nemovitosti: Náměšť nad Oslavou, Husova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 o ceně nemovitostí - rodinného domu Úštěk č.p. 151 situovaném na pozemku parc.č. 1167 a pozemků parc. č. 1167 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m 2 ), parc.č. 1168 (zahrada

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

Znalecký posudek č. 6791/140-2013

Znalecký posudek č. 6791/140-2013 Znalecký posudek č. 6791/140-2013 O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 37, Všejany, ul. V Luhu, včetně příslušenství a pozemků, stp.č. 103, pp.č. 308/3, katastrální území Všejany, obec Všejany, okres Mladá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2758-72/15 o ceně pozemku st.p.č. 46, rodinného domu č.p. 52 ležící na st.p.č. 46, pozemek p.č. 61 + 62 v kú Bohušov, obec Bohušov, okr. Bruntál a budova na pozemku st.p.č. 46.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1878-83 / 2015 O administrativní a obvyklé (tržní) ceně nemovitostí - bytu č.249/8 v bytovém domě č.p.249 a podílu na pozemku p.č.st. 289 ve výši 557/3944 v obci a k.ú. Nedakonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ rozestav. budovy stojící na pozemku parc.č. 1042/2, a pozemku parc.č. 1042/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 124, pro obec Dříteň a katastrální území Záblatí Vlastník:

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1817 / 2-02 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1817 / 2-02 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1817 / 2-02 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům v současném stavu rozestavěný

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Znalecký posudek č. 220-2650/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 76 na pozemku parc.č. 1233/1,

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

strana 1 Popis č. 4113/2014

strana 1 Popis č. 4113/2014 strana 1 Popis č. 4113/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 200, jehož součástí je rodinný dům č.p. 109 stojící na pozemku parc.č. st. 200, a pozemek parc.č. 341; pozemky a budova k datu 18.9.2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4057-73/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.28 s pozemky p.č.st.47,p.č.16/2,p.č.412/1 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1088 / 7 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1088 / 7 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1088 / 7 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuce Předmět ocenění Budova RD č.p. 4,

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4 Znalecký posudek č. 273-3318/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¾

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 402/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 402/2013 Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 777 250 923; E-mail dusek@zkdusek.cz 97EX 8505/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 402/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka 394/10 Katastrální údaje: Kraj

Více

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 108 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 3509 / 013 / 2016 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3509 / 013 / 2016 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3509 / 013 / 2016 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Byt ve vlastnictví dokončený č. 882/14,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03498/2011/BN MeUSM/04509/2011 Marek Bartoň 572 416

Více

Znalecký posudek číslo 2014-144/09

Znalecký posudek číslo 2014-144/09 Znalecký posudek číslo 2014144/09 O obvyklé ceně nemovitosti spoluvlastnického podílu 1/2 id. rozestavěného objektu na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 371/8 v katastrálním území Těšetice u Znojma,

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6438/88 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 9 Na pozemku

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 336/10 V budově č. p.: 336 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 878/3 v k.ú. 757837 Stříbro Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Stříbro, k.ú. Stříbro Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2035 / 77-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 2056-007/2012 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí - rodinného domu č.pop. 2665 v Břeclavi, ul.lanžhotská 55/2665, včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více