Znalecký posudek č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 250-03-2016"

Transkript

1 Znalecký posudek č o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně příslušenství, vše v katastrálním území Vrbička, obec Vroutek, okres Louny. Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí a jejich příslušenství vymezených v usnesení insolvenčního soudu pod č.j. KSUL 71 INS 7465/2012 Ocenění provedeno ke dni: Objednatel posudku: IS Ing. Oldřich Valta Insolvenční správce manželů Albrechtových Vrbička Vroutek Posudek vypracoval: Ing. Josef Kastner Touchovice Louny Obvyklá cena: ,- Kč Posudek obsahuje 15 stran a 13 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Touchovicích,

2 2 A) Nález 1. Znalecký úkol Znaleckým úkolem je zjistit obvyklou cenu nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně příslušenství, vše v katastrálním území Vrbička, obec Vroutek, okres Louny ke dni ocenění Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti pana Jaroslava Albrechta 3. Podklady pro vypracování posudku - Výpis z katastru nemovitostí ze dne Katastrální mapa - Informace získané z realitních kanceláří o realizovaných obchodech podobných nemovitostí - Informace z vlastní databáze prodaných nemovitostí - Odhad č. 065/08/24 vypracoval Jiří Bendl - Skutečnosti a výměry zjištěné při prohlídce nemovitosti - Odborná literatura pro oceňování nemovitostí - Cenové podklady RTS - Informace o stáří domu - Informace o dražbě podílu ½ oceňované nemovitosti 4. Vlastnické a evidenční údaje - Dle výpisu z Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec v části A - Vlastník, jiný oprávněný Albrecht Jaroslav, Vrbička 13, Vroutek Albrechtová Jana, Vrbička 13, Vroutek v části B Nemovitosti Pozemky Parcela: St. 7/ m 2 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Vrbička, č.p.13, bydlení Stavba stojí na pozemku p.č.: st. 7/1 St. 7/2 8 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v části B1 Jiná práva Bez zápisu

3 3 v části C Omezení vlastnického práva: celkem 24 záznamů, omezení, podrobnosti uvedeny v příloze na výpisu z KN Zástavní právo smluvní Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního řádu Zástavní právo soudcovské Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na spol. podíl ½ nemovitosti Nařízení exekuce Dražební vyhláška na spol. podíl ½ nemovitosti Rozhodnutí o úpadku v části D - Jiné zápisy Bez zápisu Plomby a upozornění bez zápisu v části E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Kupní smlouva ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni v části F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám Bez zápisu 5. Celkový popis nemovitosti Základní informace o území obce a identifikace obce Obec Vroutek se nachází cca 6 km od hlavní komunikace E48 spojující Prahu a Karlovy Vary. Dále 20 km od Žatce, 30 km od Rakovníka a 50 km od Karlových Varů. Oceňovaná nemovitost se nachází v části obce Vrbička, která se nachází od obce Vroutek ve vzdálenosti 8 km. V obci Vroutek je základní občanská vybavenost, v části Vrbička není žádná občanská vybavenost. Charakteristika okolní zástavby Nemovitost je umístěna v části plochy obytné, v lokalitě Vrbička je 33 popisných čísel domů dle informace od pana Albrechta v části Vrbičky trvale žijí 4 rodiny, ostatní domy jsou využívány k rekreačním účelům. Možnost napojení na komunikace a hromadnou dopravu V obci Vroutek je autobusová a železniční doprava. V části Vrbička je pouze autobusová doprava max. 3 x denně. O víkendu autobusová doprava nejezdí. Možnost napojení na energetické a sdělovací rozvody. V části obce Vrbička je pouze eletro. Vodovod, plynovod a kanalizace v části Vrbička není rozvedena. Základní informace o oceňovaném majetku a jeho historii Dům č.p. 13 je samostatně stojící rodinný dům, postavený na pozemku parcelní číslo st. 7/1. Dle informace z katastrálního úřadu byl dům zapsán v roce 1884, pravděpodobně se jedná o část stavby, která navazuje na rodinný dům. Samotný rodinný dům byl postaven v roce 1937 údaj na štítu domu. Na pozemku parcelní číslo st. 7/1 se dále nachází torzo stavby (západní část stavby), již zmíněná vedlejší stavba navazující na rodinný dům na západní straně a dále drobné dřevěné a ocelové přístřešky. V roce 2008 byla nemovitost zakoupena za Kč. Byla provedena plastová žumpa (dle informace bez obetonování), není provedeno ukončení žumpy - viz. foto zakrytí šachty plechem.

4 4 Dům Urbanistické, architektonické řešení Samostatně stojící nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného pravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné části Vrbička. Vstup do domu ze dvora z podélné strany domu, vpravo dva pokoje s okny do štítu, přímo schodiště do podkroví (prohlídku podkroví majitel během prohlídky neumožnil), vlevo malá kuchyňka s jídelním koutem, z kuchyně přístupná koupelna vybavená vanou, umyvadlem a WC. V podkroví další dva pokoje a komora. Na vlastní dům směrem do dvora navazuje vedlejší stavba, kde kromě dílny a skladovacích prostor se nachází kotelna ÚT pro dům. Konstrukční řešení Obvodové zdivo původního domu je ze smíšeného zdiva. Stropní konstrukce dřevěné. Krov dřevěný, střešní krytina Eternitová. Okna dřevěná. Podlahy převážně prkna, PVC, dlažby. Oplechování z pozinkovaného plechu. Vnitřní vybavení a technická zařízení Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, žumpu na vyvážení. Vybavení koupelny je podstandardní. Topení a bojler stáří min. 20 let. Technický stav Celkový stavebně-technický stav je ke dni ocenění uvažován jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Zvýšená vlhkost domu, kolísá v průběhu roku dle majitele stoupá až do výšky 1,0 m. Plošné parametry - dům Zastavěná plocha obytná část 15,27* 7,25 110,7 m 2 Obestavěný prostor 1.NP 15,27*7,25*4,67 517,0 m 3 Podstřešní prostor 15,27*7,25*(3,26/2) - 180,5 m 3 CELKEM - 697,5 m 3 Provozně ekonomické parametry. Není zpracován PENB (průkaz energetické náročnosti) s ohledem na technický stav G. Vedlejší stavby Na rodinný dům, navazuje přízemní stavba (zděný chlév, dílna, kotelna) se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Na chlév, při jeho horní pravé hranici navazuje přízemní, částečně zděná a dřevěná kůlna I se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Uprostřed je situována přízemní, ocelová kůlna II s pultovou střechou krytou vlnitým a pozinkovaným plechem. Studna Studna je společná s malou vydatností vody dostatečná pouze přes týden, o víkendu při příjezdu chatařů nedostatečná hloubka 4,0 m. Čerpadlo se nachází v dílně. Žumpa Plastová bez obetonování provedená v roce 2008.

5 5 Venkovní úpravy Na oceňovaných pozemcích jsou situovány následující venkovní úpravy: 1. Přípojka elektro Pozemky Pozemek p.č. st. 7/1 je rovinný nepravidelného tvaru, který je ohraničen vlastní stavbou domu, zděným oplocením a sousedními stavbami. Na pozemku parcelní číslo st. 7/1 se dále nachází torzo stavby (západní část pozemku), již zmíněná vedlejší stavba navazující na rodinný dům na západní straně a dále drobné dřevěné a ocelové přístřešky. Pozemek p.č. st. 7/2 navazuje na pozemek p.č.st. 7/2. Plocha dvora není zpevněna. Údaje o rizicích a omezeních Rizika spojená s právním stavem nemovitosti Nemovitost je zapsána na LV údaje souhlasí se skutečným stavem. Rizika spojená s umístěním nemovitosti Stavba je přístupná z veřejné komunikace. Stavba je umístěna na vlastním pozemku. K nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup pozemek p.č. 974/3 ve vlastnictví obce Vroutek Pozemek není umístěn v záplavové zóně. Stavba není umístěna na poddolovaném území Věcná břemena Nemovitost bez zápisu věcných břemen Ostatní rizika Stavba se zhoršeným technickým stavem Výskyt azbestu střešní krytina

6 6 B) Ocenění Úvod použité přístupy ocenění Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Ocenění pozemku Pro stanovení ceny pozemků bude v ocenění využit porovnávací přístup. Ocenění nemovitosti rodinného domu Při porovnávacím přístupu jsou použity tři srovnatelné nemovitosti prodané v posledním období v obdobné lokalitě (informace z vlastní databáze), u každé nemovitosti bude odečtena cena za pozemek a následně vypočtena cena za porovnávací jednotku celkovou zastavěnou plochu (GFA). Tato jednotka je u tohoto druhu považována za standardní. Analýza trhu Analýza oceňovaných nemovitost Podstatou oceňovaného majetku je dům č.p. 13, postavený na pozemku parcelní číslo St. 7/1. Dům je napojen na elektro, studnu a na žumpu. Rodinný dům je nabízen k prodeji již delší dobu viz. zobrazení inzerátů níže. V současné době je nabízen za částku Kč.

7 7 Analýza vybraného segmentu trhu Obdobné domy Obdobné domy v dané lokalitě byly prodány v poslední době od 0,36 do 0,75 mil Kč. Viz domy z databáze monit. Podobné nemovitosti v současné době nabízené v podobné cenové relaci v blízkosti oceňované nemovité věci.

8 8 Nabízené stavební pozemky v okolí obce Vroutek Nové stavební pozemky nejsou v dané lokalitě nabízeny, jsou nabízeny zastavěné pozemky prodávané okolo částky 200 Kč/m 2. Prodané pozemky z databáze monit Analýza NABÍDKY Silné stránky nemovitostí 1. Klidná lokalita Slabé stránky nemovitostí 2. Vzdálenost od občanské vybavenosti 3. Min. počet trvale žijících rodin 4. Horší autobusové spojení 5. Technický stav domu 6. Větší vzdálenost nemovitosti od větších měst - Žatec, Louny, Rakovník Analýza POPTÁVKY Vzhledem k výše uvedeným silným a slabým stránkám nemovitosti zejména poloze a velikosti domu, lze očekávat nižší zájem o danou nemovitost, který je potvrzen i dlouhodobějším prodejem. Závěr analýzy Vzhledem k provedení, vybavení, poloze, velikosti i dalším faktorům lze tržní hodnotu předpokládat ve výši cenového pásma Kč.

9 9 1. Pozemky Vzhledem k charakteru pozemku, umístění a velikosti a k přihlédnutí cen získaných z aplikace monit je znalcem odborným odhadem uvažována cena: 200 Kč/m 2 stavebního pozemku p.č. st. 7/1 + p.č. st. 7/ * 200 = Kč Hodnota pozemku uvedeného na LV 22 (1026 m 2 ) ,- Kč (zaokrouhleno) 2. Ocenění porovnávacím přístupem Při porovnávacím přístupu jsou použity tři srovnatelné nemovitosti prodané v posledním období v dané lokalitě (databáze znalce), u každé nemovitosti bude odečtena cena za pozemek a následně vypočtena cena za porovnávací jednotku celkovou zastavěnou plochu (GFA). Tato jednotka je u tohoto druhu považována za standardní. Plocha neobydlená, plocha sklepů a vestavěné garáže byly pro porovnání redukovány součinitelem 0,5. Plocha podkroví byla pro porovnání redukována součinitelem 0,8. Při stanovení obvyklé ceny tímto oceňovacím přístupem byly dále vzaty v úvahu takové faktory jako jsou datum transakce, vlastnická práva, technický stav majetku, vybavenost, poloha, podlažnost, nadstandardní venkovní úpravy a další. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěl k názoru, že obvyklá cena nemovitosti jako celku indikovaná porovnávací metodou, je: OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI STANOVENÁ POROVNÁVACÍM PŘÍSTUPEM ,-Kč (zaokrouhleno) Podrobný popis výpočtů provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v tabulkách na následujících stranách. MAPA UMÍSTĚNÍ POROVNÁVATELNÝCH NEMOVITOSTÍ

10 10 Popis Vzorek č.1 prodejní cena Vysoké Třebušice č.p Kč Stáří objektu odhadnuto na 83 let. K objektu RD byla v 60 letech přistavěna veranda s kotelnou. RD je částečně podsklepen, strop nad suterénem je monolitický železobetonový. Podkroví je pouze v části půdorysu obsahuje chodbu, schodiště a dva pokoje. Na ostatní části je půda. Dům je proveden zděný, suterén tl. 60 cm z kamene bez izolace, 1.NP je z cihel plných tl. 45 cm. Podkroví obvodové stěny tl. 30 cm. Podkroví vylo provedeno v 60 letech minulého století. Okna u RD na severní straně jsou plastová z roku Ostatní okna u domu jsou dřevěná dvojitá. U verandy a kotelny jsou použita dřevěná jednoduchá okna. Vstupní dveře jsou dřevěné palubkové. Střecha objektu je sedlová opravena v roce 1996, kdy byl na střechu položen asfaltový šindel a strop podkroví byl zateplen 6 cm vaty. Fasáda objektu není zateplena. Schody do sklepa jsou betonové, do podkroví jsou dřevěné schodnicové. Foto Pozemková mapa - p.č. st. 574 Pozemek - m2 775 Podlažní plocha celkem všech obytných podlaží domu - m2 152,8 plocha redukovaná plocha SKLEP 18,09 0,5 9,0 1NP - OBYTNÉ 96, ,2 1NP - NEOBYTNÉ 8,87 0,5 4,4 PODKROVÍ 54 0,8 43,2 177,12 152,8

11 11 Popis Vzorek č.2 Strojetice č.p. 93 prodejní cena Kč Stavba z roku Dům má dvě části, kde první byla postavena v roce 1885 a druhá vstupní část s plochou střecha byla přistavěna odhadem v 70 letech 20. století, kdy provedena i vestavba půdní místnosti. Dům obdélníkového tvaru má sedlovou střechu a je částečně podsklepen. Obvodové zdivo je smíšené, stropní konstrukce dřevěná. Okna dřevěná dvojitá, Dveře dřevěné. Podlahy dřevěné. WC a koupelna funkční. Ohřev vody el. bojlerem, vytápění ústřední, zdrojem tepla kotel na tuhá paliva umístěný v suterénu.technický stav domu - předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav. Foto Pozemková mapa Pozemek Podlažní plocha 1528 m2 206 m2 plocha redukovaná plocha SKLEP 26,25 0,5 13,1 1NP 163, ,6 PODKROVÍ 36,6 0,8 29,3 226,45 206,0

12 12 Vzorek č.3 Vrbička 29 prodejní cena Kč Popis, rodinný dům v obci Vrbička. Dům je využíván jako objekt k bydlení. Po rekonstrukci je dům vhodný nejen k rekreaci, ale i k bydlení. V okolí obce se nachází lesy Doupovských hor. Obec Vrbička je 5 km od vzdálené obce Vroutek, kde je veškerá občanská vybavenost. Dobrá dostupnost autobusovou dopravou i do nedalekých Podbořan a Lubence, kterým prochází komunikace Praha - Karlovy Vary Foto Pozemková mapa Pozemek Podlažní plocha 204 m2 97 m2

13 13 TABULKA - MAJETEK JAKO CELEK Oceňovaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost A. Identifikační údaje Pořadové číslo Adresa Vrbička 13 Vysoké Třebušice 18 Strojetice 93 Vrbička 29 Katastrální území Vrbička Krásný Dvůr Strojetice Vrbička Obec Vroutek Krásný Dvůr Strojetice Vroutek Okres Louny Louny Louny Louny B. Údaje o pozemku Velikost pozemku Odhadovaná hodnota za m2 [Kč] 200 Kč 300 Kč 300 Kč 200 Kč Hodnota pozemku celkem [Kč] Kč Kč Kč Kč C. Základní údaj pro porovnání - m2 celkové zastavěné plochy podlaží Počet jednotek - obytná část(m2) 199,3 152, Prodejní cena celkem (cena dům + pozemek) [Kč] Kč Kč Kč Prodejní cena bez ceny pozemku [Kč] Kč Kč Kč Cena za jednu porovnávací jednotku [Kč] Kč Kč Kč 1 Datum transakce Korekce 1, Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč D. Právní údaje 1 Druh transakce Prodej Prodej Prodej Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 2 Vlastnická práva Absolutní vlastnictví Absolutní vlastnictví Absolutní vlastnictví Absolutní vlastnictví Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 3 Existence věcných břemen ne ne ne ne Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 4 Využití podle územního plánu Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 5 Kolaudační rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 6 Jiná právní omezení a závazky ne ne ne ne Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč E. Technické parametry 1 Lokalita průměrná lepší lepší stejná Korekce 0,6 0,7 1 Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 2 Technický stav objektu průměrný lepší lepší lepší Korekce 0,65 0,85 0,9 Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 3 Technická vybavenost budovy bojler, kotel na tuhá paliva stejný stejný stejný Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 4 Další možný rozvoj nemovitosti je půdní vestavba stejné stejné stejné Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 5 Dopravní obslužnost horší lepší lepší stejná Korekce 0,9 0,95 1 Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč

14 14 6 Dopravní dostupnost a parkování dobré na pozemku stejné stejné stejné Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 7 Atraktivita objektu průměrná lepší lepší lepší Korekce 0,8 0,9 0,9 Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 8 Spotřeba energií velká lepší stejná stejná Korekce 0, Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč 9 Způsob vytápění kotel na tuhá paliva kotel na tuhá paliva kotel na tuhá paliva kotel na tuhá paliva Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč zděné/smíšené zděné/smíšené zděné/smíšené zděné/smíšené 10 Materiálové řešení domu zdivo zdivo zdivo zdivo Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč F. Ostatní parametry 1 Jiná korekce - vedlejší stavba ano ano ano ne,05 Upravená hodnota [Kč] Kč Kč Kč Výsledná porovnávací hodnota Porovnávací hodnota jedné jednotky [Kč] Kč Počet jednotek (m2) 199,3 Porovnávací hodnota (bez.pozemku) [Kč] Kč Hodnota pozemku [Kč] Kč Celková porovnávací hodnota celku [Kč] Kč plocha redukovaná plocha 1 NP 110, ,7 2 NP 110,7 0,8 88,6 0,0 221,4 199,3 C) Rekapitulace ocenění OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI STANOVENÁ POROVNÁNÍM ,- Kč Pro stanovení výsledné obvyklé ceny bylo přihlédnuto i k aktuálním cenám obdobných dokončených nemovitostí prodávaných v dané lokalitě. Na základě provedené analýzy, pro návrh obvyklé ceny nemovitostí porovnáním k uvedenému datu, jsem dospěl k závěru, že obvyklá cena oceňovaného majetku je ke dni ocenění ve výši ,- Kč.

15 15 D) Závěr Obvyklá cena nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně příslušenství, vše v katastrálním území Vrbička, obec Vroutek, okres Louny ,- Kč Slovy: šestsetdvacettisíc Kč Obvyklá cena nemovité věci nezohledňuje omezení vlastnického práva v části C výpisu z katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 22 pro katastrální území Vrbička, obec Vroutek, okres Louny V Touchovicích, Ing. Josef Kastner Touchovice Louny E. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne pod č.j. Spr. 5868/2007 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 3/2016 podle připojené likvidace. F. Seznam příloh 1. Mapa širší vztahy + katastrální mapa s ortofoto 1 str. 2. Katastrální mapa 1 str. 3. Výpis z katastru nemovitostí 7 str. 4. Fotodokumentace 4 str. Celkem - 13 str.

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

Znalecký posudek číslo 2014-144/09

Znalecký posudek číslo 2014-144/09 Znalecký posudek číslo 2014144/09 O obvyklé ceně nemovitosti spoluvlastnického podílu 1/2 id. rozestavěného objektu na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 371/8 v katastrálním území Těšetice u Znojma,

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2372/8. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2372/8. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2372/8 O obvyklé ceně ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 pozemků parc.č. 118, 347/2 a 347/7 s příslušenstvím a rod. domu čp. 95 v kat. území Kublov, obec Kublov, o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2555-512/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci a) pozemku parc.č. St. 59 jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 69, pozemků parc.č. 258/44, parc.č. 393/2 a parc.č. 393/3,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1306-390/2013 o odhadu ceny obvyklé objektu bydlení č.p. 190 na pozemku parc.č. st. 219, včetně pozemků parc. č. st. 219, p.č. 86/1 a 86/15 a příslušenství, v k.ú. a obci Opatovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Rodinný dům č.p. 11 se všemi součástmi a příslušenstvím na

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1281-365/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1281-365/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1281-365/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 93 a příslušenství na pozemku p.č. st. 69/5 a pozemku p. č. st. 69/5 a, v k.ú. Vřesovice u prostějova, obci Vřesovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3919-42/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156, a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu a pozemek p.č. 844/3 v podílovém spoluvlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1929/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 80/2 o výměře 293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kozárovice, č.p. 190, rod.dům, Stavba stojí na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 60/3, v budově č.p. 59, 60 na pozemku č. parc. 47, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 59, 60

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539-125/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539-125/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539-125/2014 o odhadu ceny obvyklé na nemovité věci: rodinný dům č.p. 140 na pozemku parc. č. St. 65, včetně pozemku parc.č. St. 65, 34/2 (zahrada) a příslušenství, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

Znalecký posudek č. 2333-159/2014

Znalecký posudek č. 2333-159/2014 Znalecký posudek č. 2333-159/2014 O ceně nemovitosti - rodinný domek č.p.148 včetně příslušenství a pozemků č.st. 147/17 a č.147/9 obec Poběžovice, katastrální území Poběžovice u Domažlic, okres Domažlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2491-448/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2491-448/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2491-448/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 135 jehož součástí je rodinný dům č.p. 223, pozemků parc.č. 136 a parc.č. 137, součástí a příslušenství, vše

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 5103 / 2015 Zadání: Předmět ocenění: Objednatel: Vlastník: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618/089/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618/089/2011 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 618/089/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 338, na pozemku jiného vlastníka č. parc. 1521 (LV č. 33), vč. příslušenství, k.ú., obec, zapsáno na LV č. 2461 u Katastrálního úřadu

Více

Znalecký posudek 2196-087 / 2012

Znalecký posudek 2196-087 / 2012 Znalecký posudek 2196-087 / 2012 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel insolvečního řízení PŘEDMĚT OCENĚNÍ : RODINNÝ DŮM č.p.23 na pozemku p.č.st. 174 a pozemky vlastníka p.č.st. 174

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 5018 / 2015 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: - pozemek parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2090-47/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2090-47/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2090-47/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 1390 jehož součástí je rodinný dům č.p. 411 a pozemků parc.č.1391 a parc.č. 1392 a příslušenství, katastrální

Více

Pavla Hanuše 252/4 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí. potřeby objednatele

Pavla Hanuše 252/4 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí. potřeby objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 99/2015 o ceně obvyklé pozemku ozn. jako p.č. st. 11/2, pozemku ozn. jako p.č. st. 11/3, pozemku ozn. jako p.č. st. 11/9, na pozemku stojí stavba č.p. 5, jiná st. pozemku ozn. jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1917/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 397 o výměře 115 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Šťáhlavy, č.e. 711, rod.rekr., Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Rodinný dům č.p. 19 na pozemku parc.č. 332 a pozemky parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 231, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA K BYDLENÍ čp.28, STAVEBNÍ PARCELY Č. 233/1 BEZ STAVBY, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 5022,5023,5025,5026,

Více

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

strana 1 Popis č. 4114/2014

strana 1 Popis č. 4114/2014 strana 1 Popis č. 4114/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1587, jehož součástí je rodinný dům č.p. 308 stojící na pozemku parc.č. st. 1587, pozemek parc.č. st. 473/1, jehož součástí je budova

Více

DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU

DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU číslo 1688-27/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 558, jehož součástí je rodinný dům č.p. 25, pozemek parc.č. 559 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Znalecký posudek č. 4518/15

Znalecký posudek č. 4518/15 Znalecký posudek č. 4518/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 298 Žíželice, příslušenství a pozemky parc.č. st.52/2 a 56/1 kú. Žíželice nad Cidlinou obec Žíželice kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 7-3/2016 Ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovitých věcí: St. parcela č. 27/1 o výměře 652 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Obecnice, č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 108 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1619/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 496/11 zapsaná na listu vlastnictví č. 860, vymezená v budově č.p. 495 a 496, zapsané na LV č. 775, stojící na parcele

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659/156/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659/156/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 659/156/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 70 na pozemku č. parc. St. 83 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 83, k.ú. Vrbčany, obec Vrbčany, zapsáno na LV č. 18 u Katastrálního

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s pravděpodobně garáží mimo dům v současném stavu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1452/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 1748/56 zapsaná na listu vlastnictví č. 12014, vymezená v budově č.p. 1748, zapsané na LV č. 11853, stojící na parcele

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761-347/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761-347/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1761-347/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci pozemku parc.č. St. 29/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 68 a pozemků parc.č. 38/2 a 38/3 a příslušenství, katastrální území

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Byt č. 1408/4 v bytovém domě č.p. 1406, 1407, 1408 na pozemku p.č. 1024 včetně id. podílu 713/12996 na společných částech domu a na výše uvedeném pozemku, uvedeno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1376/2014 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 14 o výměře 324 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Nepomuk, č.p. 55, rod.dům, Parcela č. 142 o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 O ceně pozemku p.č.st.24, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 531 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.18, Chramostek, obec Lužec nad Vltavou, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1878-83 / 2015 O administrativní a obvyklé (tržní) ceně nemovitostí - bytu č.249/8 v bytovém domě č.p.249 a podílu na pozemku p.č.st. 289 ve výši 557/3944 v obci a k.ú. Nedakonice,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1883/158/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, RD č.p. 151 Adresa nemovitosti: Alšova 151, Benešov nad Ploučnicí Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 33-29/2016 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 489/6 v budově Klatovy III, č.p. 488,489 na pozemku parc. č. st. 2487, 2488 a podíl na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 050-2015/35610

Znalecký posudek č. 050-2015/35610 DE9 Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č. 050-2015/35610 O ceně p.p.č. 97 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 173 spolu s příslušenstvím a pozemky ve funkčním

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více