Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky"

Transkript

1 ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky Guvernér ČNB Miroslav Singer v rámci své přednášky připomenul důvody devizové intervence, zhodnotil její dosavadní přínosy a představil prognózy dalšího vývoje české ekonomiky pro následující tři roky. Řekl, že i přes oslabení koruny bude letos průměrná inflace druhou nejnižší za posledních deset let a oslabení koruny by mělo stabilizovat české ekonomické prostředí. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích zprostředkovala Jihočeská hospodářská komora svým členským firmám již druhé setkání s guvernérem České národní banky. Podnikatelé ale zůstávají navzdory optimistickým předpovědím i nadále spíše v obavách. Čeští podnikatelé vnímají změny rozporuplně. A je to pochopitelné. Je velmi složité řídit firmu, zaměstnávat lidi, zabývat se veškerou administrativou a nad rámec toho všeho pružně reagovat na neustálé změny v podobě měnících se sazeb DPH, zákonů nebo nedávné intervence. Firmám, které mají z důvodu zajištění stability dlouhodobě fixovaný kurz, se takto vzniklé ztráty projevují v jejich bilanci, což má za následek špatné hodnocení bank. Brzdí se plánování investic, výroby i rozvoje zaměstnanců a oslabuje se stabilita podnikatelského prostředí, vyslovil názory převážné většiny podnikatelů předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák. Jihočeské firmy si předávají zkušenosti, jak získat kvalifikované zaměstnance O nedostatku technicky kvalifikovaných zaměstnanců se již hovoří řadu let. Jak se s tímto problémem vyrovnávají jihočeští zaměstnavatelé, představila na dubnovém semináři firma Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o., vítěz ceny Best Business Award Zástupci společnosti Rohde & Schwarz uspořádali jako příklad dobré praxe pro jihočeské zástupce firem seminář na téma Personální marketing ve složitých podmínkách. Pootevřeli nám dveře do systému spolupráce se školami na všech úrovních, systému vzdělávání ve firmě i péči o zaměstnance, uvedla Alice Gregová, vedoucí oddělení zahraničních vztahů a podpory exportu Jihočeské hospodářské komory. Ve Vimperském závodě s více jak šesti sty zaměstnanci vládne rodinná atmosféra. Zaměstnanci nejen, že jsou motivování k vlastnímu vzdělávání, ale i k mimopodnikovým aktivitám. Scházejí se pravidelně, ať je to volejbalový tým, hokejový tým nebo například turistický klub. Firma si váží i toho, že zaměstnanci dojíždějí za svou prací a kompenzují jim náklady na dopravu do zaměstnání. Nové zaměstnance si hledají především z řad studentů. Pro studenty elektrotechnických oborů máme připravený stipendijní program, jedná se o finanční příspěvek až ve výši osmi tisíc korun měsíčně. Pro ostatní studijní směry máme připraveny další možnosti, sdělila personální ředitelka firmy Rohde & Schwarz Lenka Vávrová. Že společnost Rohde & Schwarz, nejen v personální politice, jde dobrým směrem, ukazuje i získané ocenění Best Business Award, třetí cena v kategorii firem s více než 100 zaměstnanci. Firma, která se přihlásí do této soutěže, absolvuje audit společnos- ti, který je podkladem pro hodnocení poroty s řadou kritérií, například hospodářské výsledky, péče o zaměstnance, komunikace, schopnost inovací i vize do budoucna, řekla Alice Gregová a dodala, že k patnáctiletému výročí ceny Best Business Award připravují její zakladatelé knihu receptů úspěšných firem, která bude určitě inspirací pro řadu podniků. Do soutěže Best Business Award se budou moci i letos zapojit jihočeské firmy. Naskytuje se jim tak příležitost nejen vyhodnotit své podnikání a ucházet se o ocenění, ale především získat nové podněty, zkušenosti a kontakty. Společnost Rohde & Schwarz se pro letošní rok stane hostitelem akce Kulatý stůl personalistů, který dvakrát do roka organizuje Jihočeská hospodářská komora. Jedním z témat tohoto setkání bude právě i ukázka dobré praxe tohoto významného zaměstnavatele v regionu.

2 Jak zvýšit bezpečnost v dopravě? Sdružení doprava Jihočeské hospodářské komory pořádalo, ve spolupráci s VOŠ, SPŠ automobilní a technickou České Budějovice, letos v dubnu již pátý ročník dopravní konference. Tentokrát byla hlavním tématem bezpečnost v dopravě a právě na toto téma přišli diskutovat zástupci Jihočeského kraje, Celní správy, Policie ČR, škol, dopravních firem a dalších institucí. Konference se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje. Cílem konference bylo přinést pohledy na bezpečnost v dopravě, představit nové technické možnosti a informační technologie, nástroje a opatření, které mohou vést ke zvyšování bezpečnosti v dopravě. Přednášející představili ve svých příspěvcích vývoj nehodovosti a následků nehod, rizika a nejčastější příčiny nehod, zazněly také tipy na snížení spotřeby ve spojitosti se zvýšením bezpečnosti v dopravě. Naše konference je jednou z cest, jak upozornit na současný dynamicky se rozvíjející trend v dopravě, představit nové bezpečnostní prvky, ale poukázat zároveň i na rostoucí nekázeň a agresivitu, se kterou se v dopravě setkáváme, říká jeden z organizátorů konference, manažer oborového sdružení Doprava František Šíma. Přednášející z různých profesí se zabývali všemi druhy dopravy, od silniční, přes železniční a vodní, až po leteckou. V oblasti silniční dopravy vzbudily zájem zejména informace a praktické poznatky o tzv. chytrém způsobu řízení vozidel, významu bezpečnostních pásů i o nových bezemisních vozech, kterými je možné nejen pomoci ochraně životního prostředí, ale také výrazně ušetřit na nákladech na provoz. Představili jsme dopravu a dopravní bezpečnost ze všech možných úhlů pohledu. Kvalitní a bezpečná doprava může ročně zabránit mnoha zbytečným nehodám, konstatuje František Šíma a dodává, že z přednesených příspěvků je zpracováván Sborník, který bude umístěn na webových stránkách a. Smlouva o spolupráci města a oblastní hospodářské komory na Prachaticku Starosta Města Prachatice Martin Malý a předseda Rady oblasti Oblastní hospodářské komory (ObHK) v Prachaticích Václav Franz podepsali v pátek 24. ledna 2014 smlouvu o spolupráci. Dokument vymezuje oblasti spolupráce Města Prachatice a Oblastní hospodářské komory a deklaruje společný záměr obou subjektů, kterým je vytváření příznivých podmínek pro podnikatele na území prachatického regionu. Zleva: Předseda Rady oblasti ObHK Prachatice Ing. Václav Franz, MBA a starosta Prachatic Ing. Martin Malý Podpisem této smlouvy dává Město Prachatice a Oblastní hospodářská komora v Prachaticích zcela jasně a veřejně najevo, že jsou skutečnými partnery, kteří si uvědomují naprostou nezbytnost vzájemné spolupráce a kooperace v různých oblastech, důležitých jak pro strategický rozvoj našeho města, tak pro podnikání v regionu, komentuje význam smlouvy Václav Franz. 2

3 Bilaterálním projektem ke konkurenceschopnosti firem česko-bavorského pohraničí Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení bude v příhraniční oblasti Bavorsko - ČR zkoumat a vytvářet možnosti aplikace tzv. procesního řízení pro posílení česko-bavorské ekonomické zóny. Procesní řízení (BPM - Business Process Management) je moderní manažerská disciplína, přímo spojená se současným dynamickým rozvojem technologií. Právě rychle se měnící technologické možnosti dokáží účinně pomoci k překonání omezení ztěžujících podnikání v příhraničí, jako je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, obtížný přístup na trh, dlouhé dojezdové cesty do práce, ale také jazyková bariéra a rozdílná legislativa i podniková kultura na obou stranách hranice, říká Václav Řepa, manažer projektu na české straně. Plné a efektivní využití těchto možností vyžaduje především porozumět smyslu technologie v byznysu a vedení takovým způsobem, jenž umožní pružné přizpůsobování podnikových procesů nově vznikajícím technologickým možnostem. Ty musí být cestou vpřed, nikoliv komplikací, jak bývá bohužel běžné u tradičně vedeného byznysu, konstatuje Václav Řepa. V rámci projektu budou vytvořeny modely vybraných typových procesů příhraniční firmy a ty budou zpracovány jako referenční, tedy obecně použitelné firmami daného typu. Přístup k těmto referenčním procesům budou mít podniky prostřednictvím online znalostní platformy Kompetenčního centra, kde získají rovněž metodickou podporu a praktické odborné znalosti v oblasti BPM pro zlepšení schopnosti vyhodnotit a zlepšit výkonnost organizace. Zástupci kompetenčních center, se sídly v Regensburgu na Ekonomické fakultě tamní university a v Jindřichově Hradci na půdě Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické, budou dále organizovat semináře a školení v oblasti procesního řízení, rozvíjet databázi dobrých a špatných manažerských zkušeností a systematicky provádět průzkum stavu procesního řízení v organizacích regionu s využitím analytických metod, na základě ohodnocení procesů pomocí tzv. modelu zralosti procesů a organizace. Hliník ploché ražení RFID a NFC Èelní panely Hliník ploché ražení 3D loga Kovové štítky Èelní panely a klávesnice Volné nápisy Bezpeènostní a garanèní etikety Typové štítky RFID øešení Øešení pro Vaše výrobní postupy Technické znaèení pro Vaše produkty Funkèní díly pro Vaše výrobky Øešení pro Váš design Øešení pro Vaši znaèku Øešení pro Vaše prezentace inzerce Nejdůležitější jsou pro nás v projektu aktivní firmy a organizace z regionu, s nimiž budeme analyzovat kritické faktory jejich byznysu, zkoumat typické procesy a hledat konkrétní cesty jejich zlepšování. Přínosy projektu budou pro tyto organizace nesrovnatelné s přínosy pro běžného konzumenta výsledků Kompetenčního centra. Ten získá, nikoliv ovšem zanedbatelný, přehled v problematice a vědomí potenciálu svého zlepšování, avšak aktivní účastníci projektu již přímo cestu zlepšování nastoupí, dodává Václav Řepa. Máte zájem aktivně se zapojit do realizace projektu a bezplatně tak získat cenné znalosti a zkušenosti? Pro bližší informace kontaktujte Prof. Ing. Václava Řepu, CSc., nebo prostřednictvím Jihočeské hospodářské komory. Realizace projektu byla zahájena letos s finanční podporou programu INTERREG IV, Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. 3

4 Škola jako centrum celoživotního vzdělávání SOŠ a SOU Milevsko nabízí celoživotní vzdělávání. K dispozici má vybavené učebny, odborné pedagogy a zkušenosti se vzděláváním mládeže. Centrum celoživotního vzdělávání jsme začali budovat v roce 2010 v rámci celonárodního projektu UNIV 2 KRAJE. Národní ústav odborného vzdělávání se jeho prostřednictvím zaměřil na podporu dalšího vzdělávání a společně s námi se do jeho realizace zapojilo dalších 21 jihočeských škol. Měli jsme tenkrát za úkol sestavit školní tým a během dvou let připravit tři vzdělávací programy a minimálně jeden z nich ověřit v praxi, vzpomíná na začátky Dagmar Švárová, ředitelka SOŠ a SOU Milevsko. Následovaly semináře, workshopy, tvorba vzdělávacích metodik. Z učitelů se opět stávali žáci, když se na Univerzitě Palackého v Olomouci učili, jak přistupovat k dospělým, kteří po mnoha letech přicházejí opět do školy, aby si doplnili vzdělání. Vytvořili jsme tři programy - Dělník ve strojírenské výrobě, Pečovatelské a sociální dovednosti a Studená kuchyně. Pro program Pečovatelské a sociální dovednosti jsme získali i akreditaci MPSV s platností pro celou Českou republiku, uvádí Jan Cihlář, zástupce ředitelky zodpovědný za další vzdělávání. Dalším zajímavým projektem je E-centrum řemesel netradičně, jehož podstatou je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a zpřístupnění vzdělávání s individuální podporou a poradenstvím převážně v řemeslných oborech. Projekt umožňuje vzdělávání i prostřednictvím webového rozhraní a internetu. Účastníci kurzů se tak mohou učit kdekoliv a kdykoliv dle svých možností. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale již teď jsme získali řadu zkušeností, potkali jsme významné sociální partnery, z nichž bych jmenovala například Jihočeskou hospodářskou komoru a úřad práce, a stali jsme se členem Technického konsorcia při VŠTE v Českých Budějovicích. Máme kvalitní tým tvůrců, lektorů, poradců a hodnotitelů, připravený pomáhat všem, kteří na sobě chtějí pracovat a učit se nové věci, dodává Švárová. Z průzkumu vyplývá zájem o řemeslné obory Jihočeští zaměstnavatelé mají i do budoucna zájem především o řemeslníky. Vyplývá to z březnového průzkumu Jihočeské hospodářské komory, kde zaměstnavatelé specifikovali aktuálně nejvíce požadované profese. Výsledky průzkumu se promítnou v nabídce rekvalifikačních kurzů českobudějovického úřadu práce pro roky Na trhu práce dnes chybí celá řada profesí a naopak celá řada pracovníků ztrácí uplatnění, protože jejich znalosti a dovednosti již nestačí požadavkům zaměstnavatelů. Jihočeská hospodářská komora si uvědomuje důležitost předvídání kvalifikačních potřeb, proto oslovila členy Klubu personalistů při JHK se žádostí o zapojení do průzkumu, jaké pracovníky a s jakou kvalifikací budou v příštích letech jihočeští zaměstnavatelé nejvíce poptávat, sdělil ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist. Že tato problematika není zaměstnavatelům lhostejná, dokládá také skutečnost, že během 4 dnů odpovědělo téměř 60 procent respondentů, doplnila Lenka Vohradníková, ředitelka českobudějovické oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory. Jak vyplynulo z uvedeného průzkumu, budoucnost patří především řemeslníkům. Z výsledků je patrné, že velký zájem je o technické obory, například obráběč CNC strojů, nástrojař, svářeč, zámečník, seřizovač, elektrikář. Potřebné jsou také profese řidičské, a to jak profesionální řidiči pro vnitrostátní i mezinárodní kamionovou dopravu, tak řidiči stavebních strojů či řidiči nákladů, uvedla Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, organizace, jež úzce spolupracuje v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Krajské pracoviště Úřadu práce v Českých Budějovicích v současné době připravuje zaměření rekvalifikací na období let 2015 až Díky těmto kurzům mohou nezaměstnaní nebo lidé, kterým hrozí, že přijdou o práci, získat novou kvalifikaci a zvýšit si tak své šance pro uplatnění na trhu práce. Aby byly rekvalifikační kurzy smysluplné a absolventi kurzů našli práci co nejdříve, je nutné zohlednit poptávku zaměstnavatelů v regionu po kvalifikovaných pracovnících. Proto tuto spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou vnímáme jako velmi přínosnou, dodal Ivan Loukota, ředitel Úřadu práce v Českých Budějovicích. Zajímají nás názory a nové náměty Klub personalistů Jihočeské hospodářské komory se sejde už podvanácté. Tentokrát ve Vimperku. Klub personalistů představuje oblíbenou platformu pro společnou diskusi nad aktuálním děním a nad palčivými tématy. Velmi si vážíme názorů a nových námětů, které si účastníci předávají mezi sebou. Získáváme tak zajímavé podněty pro rozšíření našich služeb, náměty na nové projekty a společné akce, říká ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist. Personalisté jihočeských firem, škol a institucí budou mít tentokrát příležitost seznámit se s provozy závodu Rohde & Schwarz ve Vimperku, a to jak s výrobou, tak propracovaným systémem personálního marketingu. Na programu jsou také témata týkající se náboru zaměstnanců, nelegálního zaměstnávání osob, aktuální nezaměstnanosti v regionu a PC programů pro personalisty. 4

5 RERA a.s. na Festivalu Česká inovace Březnový Festival Česká inovace navštívilo více než 600 zástupců nadnárodních firem, malých a středních podniků, začínajících podnikatelů i studentů. Jedním z účastníků byla také Regionální rozvojová agentura RERA a.s. Festival Česká inovace nabízí inovátorům prostor pro sdílení námětů, zkušeností a know-how, navazování kontaktů a obchodní spolupráce. Inovátoři se zde potkávají s úspěšnými podnikateli, manažery, kouči a odborníky z mnoha oblastí, od inovačního managementu přes projektové řízení až po osobní rozvoj, aby jim představili své nápady a našli investory pro jejich realizaci. Součástí programu festivalu byly přednášky světových i domácích osobností z oblasti inovačních procesů, workshopy, výstavy, soutěže i inovátorský jarmark. Mezi vystavovateli byly například společnosti Pomůžeme webu růst! 3M Česko, Allianz Era, O2, PwC Česká republika a jihočeská Regionální rozvojová agentura RERA a.s. Představili jsme dva mezinárodní projekty. InoPlaCe je zaměřený na podporu rozvoje služeb pro mladé inovátory do 35 let, INNOVAge se naopak orientuje na inovace v oblasti péče o seniory, říká Tomáš Cílek, pověřený vedením společnosti RERA a.s. V rámci projektu InoPlaCe (www.inoplace.eu), financovaného z programu Central Europe, získávají prostor pro realizaci svých podnikatelských nápadů mladí inovátoři z řad studentů, pracovníků výzkumu a vývoje a podnikatelů. Projekt se zaměřuje na identifikaci potřeb inovátorů, tvorbu metodických postupů a zpřístupnění služeb. Inovátorům se díky projektu zjednoduší přístup k informacím a ke službám, které pro svou práci potřebují, charakterizuje význam inzerce projektu InoPlaCe projektový manažer RERA a.s. Jan Pileček. Naproti tomu v rámci projektu INNOVAge (www.innovage-project.eu), financovaného z programu INTERREG IVC, dochází k rozšíření povědomí o možnostech využití a zavedení nových trendů do péče o seniory. Jedná se například o asistenční služby, rehabilitaci v domácím prostředí i stavby takzvaných inteligentních domů pro seniory. Zajímavý je také model tzv. čtyřnásobné šroubovice, kdy je snahou začlenit do regionální sociální politiky vedle zástupců veřejného, soukromého a akademického sektoru právě seniory, aby se sami zapojili do dané problematiky. Tomuto trendu se věnuje i konference, kterou pořádáme 10. června v Českých Budějovicích, dodává Tomáš Cílek. Třetí ročník Festivalu Česká inovace pořádalo sdružení Česká inovace o.p.s. Konal se v Národní technické knihovně v Praze a součástí programu bylo také vyhlášení výsledků prestižní soutěže Česká inovace, kde se za Jihočeský kraj dostala do nejužšího finále Správa Národního parku Šumava v kategorii Inovace ve veřejné správě. Vyvíjíme weby a aplikace, které mají vydělávat a ne utrácet Vaše peníze. POPTEJTE NÁS Zástupci RERA a.s. diskutují s Jiřím Mánkem o zapojení Národního parku Šumava do soutěže Česká inovace 5

6 6

7 JHK podporuje i letos zvyšování zájmu žáků o technické a řemeslné obory Projektem Přeshraniční dovednosti CZ-AT navazuje JHK na zdařilý projekt Úspěšná mládež CZ-AT. Realizuje ho ve spolupráci s Hospodářskou komorou Horního Rakouska WKOÖ. V rámci projektu probíhají od března do října odborné workshopy se soutěžemi a exkurze žáků středních škol do Rakouska. Obdobné aktivity bude realizovat i partner projektu Wirtschaftskammer Oberösterreich na rakouské straně. Velmi si vážíme podpory tohoto projektu, jelikož zvyšování zájmu o technické a řemeslné obory je jednou z našich priorit, jak pomoci jihočeským zaměstnavatelům s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil v technických a řemeslných oborech, říká ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist a dodává, že s tímto problémem se potýkají i sousední země, například Horní Rakousko. Chceme se zaměřit především na podporu vzájemné spolupráce škol a zábavnou formou motivovat žáky k volbě odborných a řemeslných oborů, navazuje na slova ředitele vedoucí zahraničních vztahů Jihočeské hospodářské komory Alice Gregová. Projekt Přeshraniční dovednosti CZ-AT je realizován za finanční podpory Fondu malých projektů Jižní Čechy Horní Rakousko v rámci Evropské územní spolupráce, Rakousko-ČR Zvýhodněný regionální úvěr na zlepšení technické infrastruktury v jižních Čechách Po celý letošní rok mohou podnikatelé a obce získat zvýhodněný regionální úvěr na zlepšení technické infrastruktury. Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci mohou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 1 mil. Kč, začínající podnikatelé až 500 tis. Kč. Doba splatnosti úvěru je 6 let, s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a. Úvěr je určen na pořízení investic či nákup zásob pro podnikatelskou činnost v průmyslové výrobě, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, stravování, ubytování, vzdělávání a řadě dalších činností. Obce mohou získat zvýhodněný regionální úvěr až 2 mil. Kč například na pořízení nebo rekonstrukci dlouhodobého majetku, nákup pozemku a zpracování projektové dokumentace. Výhodami úvěru jsou především příznivá úroková sazba, relativně dlouhá doba splatnosti, využití získaných finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku i zásob a také možnost odkladu splátek jistiny úvěru až o 12 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru, uvedla Helena Halabicová z oddělení podpory podnikání Jihočeské hospodářské komory a dodala, že vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Žádosti jsou přijímány průběžně regionálním pracovištěm Českomoravské záruční a rozvojové banky v Českých Budějovicích, Husova 9. Poskytování úvěrů je omezeno objemem disponibilních finančních prostředků. Morning for Business ranní setkání podnikatelů u kávy Druhé úterý v měsíci patřilo na JHK již tradičně setkání podnikatelů, kteří mají zájem mluvit o aktuálních problémech, předávat si informace a kontakty. Na Morning for Business se tentokrát hovořilo o problematice veřejných zakázek. Záměrem Morning for Business je, aby se setkávali podnikatelé z různých oborů, hovořili o problémech, které je trápí, předali si zkušenosti a případně navázali obchodní vazby. Tentokrát jsme se v neformální uvolněné atmosféře věnovali otázkám zadávání a průběhu výběrových řízení, kdy měli podnikatelé možnost projednat své otázky s Dagmar Baumrukovou, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek, sdělila ředitelka českobudějovické Oblastní kanceláře Lenka Vohradníková. Hostem v pořadí šesté ranní snídaně, u které se potkaly dvě desítky podnikatelů, byli dále zástupci obchodní banky SBERBANK CZ, kteří přítomné seznámili s aktuálními trendy v bankovním sektoru a představili služby pro klienty. člen Asociace jazykových škol a agentur AJŠA nabízí kompletní zajištění firemního jazykového vzdělávání odborně zaměřené kurzy překlady a tlumočení jazykový audit individuální přístup kompletní servis pro firemní klientelu online přehledy lekcí a docházky studentů kvalifikovaní čeští lektoři konverzace s rodilými mluvčími docházkové kurzy pro veřejnost dětské kurzy Pražská tř. 527/125, České Budějovice, tel.:

8 JSRLZ pomáhá mladým lidem s uplatněním na trhu práce Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) realizuje projekt zaměřený na podporu silně znevýhodněné mládeže při jejich vstupu do zaměstnání. Pomáhá jim například s doplněním vzdělání, hledáním práce i začleněním do pracovního kolektivu. V rámci projektu PRO NEETS AT/CZ, jež je podpořen díky programu Přeshraniční spolupráce Rakousko ČR, jsme se zaměřili na takzvanou Neet-mládež. Jedná se o mladé lidi do 24 let se základním vzděláním nebo s nedokončeným vzděláním ze sociálně znevýhodněného prostředí, které nejsou v pracovním poměru, nestudují a nejsou zapojeni ani do rekvalifikačního kurzu, uvedla Zuzana Pavlasová z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Do vytipování pracovních pozic, vhodných k začlenění Nett-mládeže (Not in Education, Employment or Training) na trh práce, se zapojily firmy JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, LE- DAX, o. p. s. a MOTOR JIKOV Group a.s. Vybraní uchazeči dostali v uvedených firmách i možnost pracovního uplatnění na pozicích prodavač, dělník ve strojírenství a pečovatel. Ve spolupráci s Úřadem práce v Českých Budějovicích, který je jedním z partnerů tohoto projektu, jsme vybrali vhodné uchazeče a podpořili z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti zaměstnání těchto osob ve vybraných firmách, řekla Zuzana Pavlasová a doplnila, že v dubnu byli zaměstnáni již dva uchazeči na pozici dělníka ve strojírenství v divizi Mechanizace společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Hlavní pracovní náplní jsou práce v rámci montáží motorové zahradní techniky pro domácí a profesionální použití. Noví zaměstnanci pracují nejdříve pod dohledem mistra, který jim pomáhá se zapracováním na dané pozici a předává jim odborné znalosti i zkušenosti, uvádí specialistka pro rozvoj lidských zdrojů Daniela Radevová ze společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Ostatní pracovní pozice budou postupně obsazeny na základě výběrových řízení ve spolupráci s dalšími zapojenými firmami. Jihočeskou společnost pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje založila v roce 2005 Jihočeská hospodářská komora. Společnost je zaměřena na přípravu a realizaci projektů v oblasti personalistiky, podílí se na sledování situace v oblasti trhu práce v kraji s návazností na celoživotní vzdělávání, vytváří doporučení, nezávislá hodnocení a odborné posudky k této problematice a slouží jako expertní instituce v této oblasti. Mít handicap neznamená nemít práci Téměř každá pracovní pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením nebo osoby zdravotně znevýhodněné. Pokud má daná osoba dostatečné vzdělání a praxi, stačí většinou jen přizpůsobit pracovní podmínky. S aktuální legislativou, možnostmi podpory a finančních příspěvků státu na zaměstnávání zdravotně postižených a znevýhodněných i příklady dobré praxe představil březnový workshop Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. zdravotním postižením, říká ředitelka oblastní hospodářské komory pro Tábor a Milevsko, která workshop v Táboře zorganizovala. Workshop přinesl přehledné shrnutí základních principů, doporučení a praktické informace týkající se přístupu k osobám se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ve firemním prostředí. Věnoval se také otázce legislativy a měnících se potřeb trhu práce. Osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním mají na trhu práce ztížené postavení a i mnozí zaměstnavatelé se v této oblasti poněkud hůře orientují. S pomocí tohoto workshopu se snažíme pomoci zdravotně postiženým osobám zlepšit jejich postavení na trhu práce, zvýšit jejich kompetence i motivovat firmy ke společenské odpovědnosti ve vztahu k osobám se V Centru odborné přípravy Sezimovo Ústí se workshopu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením zúčastnilo více než třicet zástupců firem Jihočeského kraje. 8

9 inzerce 9

10 S novým osvětlením mohou firmy uspořit statisíce korun ročně Ekologické a ekonomické osvětlení Indukční lampy se vyznačují vysokou intenzitou světla, téměř nulovým obsahem rtuti a díky životnosti až hodin také minimálními náklady na údržbu. Z těchto důvodů přistoupil jihočeský holding MOTOR JIKOV k postupné výměně zastaralých svítidel za nové indukční průmyslové PRŮMYSLOVÉ lampy a na osvětlení tak LAMPY letos ušetří téměř půl milionu korun. Na dodávku osvětlení využila firma 5% slevu v rámci služby JHK Členi členům. Ekologické a ekonomické osvětlení DODÁVÁME INDUKČNÍ Moderní a úsporný zdroj osvětlení výrobních hal, skladů Zkušební provoz ve slévárně litiny ukázal, že staré sodíkové lampy s výkonem 400W výborně nahradí indukční lampy s polovičním výkonem 200W. V lednu byla proto zahájena první etapa rekonstrukce v Českých Budějovicích. Výhody indukční průmyslové lampy: Podle slov předsedy představenstva a generálního ředitele MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslava Dvořáka je modernizace osvětlení dalším krokem ke zlepšení pracovního a životního prostředí i ekonomiky firmy. Jednak zlepšíme kvalitu osvětlení na pracovištích, ale i úspora je opravdu značná. Podle propočtů by nám měla investice ve výši 750 tisíc korun přinést v této první fázi už v prvním K roce úsporu až 450 tisíc korun. Pokud se projekt osvědčí a přistoupíme k obnově osvětlení v rámci celého holdingu, mohli bychom ročně ušetřit až 1,5 milionu korun. ekologické osvětlení úspora 50 % proti výbojkám dlouhá životnost až hodin barva světla podobná dennímu CRI 85 jednoduchá konstrukce vysoká spolehlivost stabilní svítivost certifikace TüV výkony 80W, 150W, 200W Dodejme, že společnost MOTOR JIKOV byla v anketě Deníku, Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR vybrána mezi společensky odpovědné firmy, kde byla energetická vyspělost jedním z kritérií hodnocení firem. Chceme se i nadále chovat odpovědně k a životnímu 300Wprostředí a dlouhodobě optimalizovat nejen energetickou náročnost našich provozů, dodává Dvořák. možnost i jako veřejné osvětlení Světla do firmy dodává společnost E-lighting s.r.o., která je dodavatelem indukčních průmyslových lamp a LED technologie osvětlení. Snižování spotřeby energie a zvyšování energetické efektivity hraje v každé firmě, ať už je malá, střední nebo velká, významnou roli při zvyšování její konkurenceschopnosti. Indukční lampy jsou vhodné pro průmyslové provozy, výrobní a skladovací haly, ale také do obchodních a distribučních center, na parkoviště i jako veřejné osvětlení. Pro MOTOR JIKOV jsme připravili návrh osvětlení na základě využití daných prostor a jejich účelu tak, abychom vytvořili kvalitní světelné podmínky při maximální Partner ekonomické návratnosti, říká jednatel firmy E-lighting s.r.o. Aleš Kudrlička. DODÁVÁME INDUKČNÍ PRŮMYSLOVÉ LAMPY Moderní a úsporný zdroj osvětlení výrobních hal, skladů Výhody indukční průmyslové lampy: ekologické osvětlení úspora 50 % proti výbojkám dlouhá životnost až hodin barva světla podobná dennímu K CRI 85 jednoduchá konstrukce vysoká spolehlivost stabilní svítivost certifikace TüV výkony 80W, 150W, 200W a 300W možnost i jako veřejné osvětlení Partner 10

11 V prostorách nového Technologického centra Písek se jednalo o rozvoji města Zástupci firem Písecka, města Písek a JHK jednali na dubnovém zasedání v Technologickém centru o rozvojových plánech města. Mluvilo se o parkování ve městě, výstavbě plaveckého bazénu i osudu bývalých kasáren. Na pět desítek podnikatelů, zastupitelů a zástupců města Písek a Jihočeské hospodářské komory uvítali předseda rady písecké oblastní kanceláře JHK Vladimír Homola a starosta Písku Ondřej Veselý, činnost Oblastní kanceláře v loňském roce zhodnotila její ředitelka Kateřina Rybaříková a plány na letošní rok představil ředitel JHK Luděk Keist. Technologický park v Písku považuji za velmi smělý high-tech projekt a to nejen V písecké průmyslové zóně otevřela závod nová firma pro území jižních Čech. I přes to, že kapacita datového centra překračuje hranice České republiky, či právě proto, je skvělé, že jihočeské firmy, školy, úřady a další zařízení mohou využívat služby datového centra, s nímž mohou velice pohodlně komunikovat a získávat tak služby přímo na míru. Možnosti pronajmutí kanceláří, ke kterým nabízí Technologické centrum moderní zázemí, považuji za skvělou možnost, jak podnikat na velmi dobré adrese v Písku. Technologickému centru přeji hodně spokojených klientů, říká Vladimír Homola, předseda rady písecké oblastní kanceláře JHK a generální ředitel ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Technologické centrum v Písku nabízí firmám moderní informační a komunikační technologie. Jeho datové centrum patří k nejmodernějším v ČR, nabízí špičkové technologické zázemí pro provoz moderních aplikací. Výkonný ředitel TCP Radovan Polanský seznámil přítomné s možnostmi, které centrum představuje pro rozvoj a zefektivnění IT technologií města. Infrastruktura vybudovaná pro Technologické centrum je pro město Písek velkou příležitostí, říká Radovan Polanský a dodává: díky optickým trasám do Prahy jsme například největším poskytovatelem internetové konektivity v Písku a můžeme nabídnout bezkonkurenční ceny. Technologie TCP může poskytnout komplexní telefonní služby městským organizacím nebo jsme schopni ukládat a zpravovat velké množství dat. Příležitostí ke spolupráci vidím mnoho. inzerce Firma LOVATO Electric s.r.o. vyrábí elektromechanické přístroje. Celkem v ČR zaměstnává ve své obchodní kanceláři v Praze a výrobním závodě v Písku 45 kmenových zaměstnanců a prostřednictvím dlouhodobé spolupráce se dvěma kooperativními dodavateli vytváří dalších 60 míst i pro handicapované občany. LOVATO Electric s.r.o. je dceřinou společností stejnojmenné rodinné italské firmy založené již v roce tradičního evropského výrobce nízkonapěťových silnoproudých přístrojů a komponentů pro nejrůznější průmyslové aplikace. LOVATO Electric s.r.o. působí v Písku od roku 1991 a od té doby postupně rozvíjí výrobní činnost, která vyústila v kolaudaci nové výrobní haly v červnu V doprovodu zástupců JHK a Města Písek zavítal do prostor firmy při svých pravidelných cestách starosta Písku Ondřej Veselý. Ředitel závodu Václav Václavíček seznámil hosty s novou halou a výrobou elektronických komponent. Průmyslová zóna v Písku vznikala od konce 90. let a stala se největší zónou na jihu Čech s oceněním kvalitního a citlivého urbanistického zpracování v rámci soutěže o Průmyslovou zónu roku 2000, vyhlášené pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Firma LOVATO Electric s.r.o. není poslední firmou, která v se zde zasídlila. Následovat ji bude ADVICS, dceřiná společnost již zasídleného závodu AISIN. 11

12 Akce JHK Noví členové JHK České Budějovice Speciální vzdělávací balíček pro asistentky/sekretářky/oz - V. Nemovitosti v daních a účetnictví 2014 Morning for business NOZ v první praxi a trestní odpovědnost právnických osob Setkání s poslanci JčK Seminář pro Ženy Cestovní náhrady 2014 Český Krumlov Efektivní tvorba obchodní prezentace EXCEL ve firemní praxi efektivně Exkurze BMW v Mnichově - výroba a muzeum Etiketa obchodního jednání Formátování obsáhlých dokumentů v MS WORD Odborná exkurze Jaderná elektrárna Temelín Odborná exkurze Automobilka AUDI Ingolstadt Tábor Obchodní dovednosti Nemovitosti v účetnictví a daních NOZ - nájemní vztahy Začínající podnikatel Excel ve firemní praxi Word ve firemní praxi Powerpoint ve firemní praxi České Budějovice Ing. Pavel Kritscha DAMACO Group s.r.o. FUTURE-TECH, s.r.o. TRE MAS, s.r.o. BURI MADE s.r.o. Studio Vizáž - Gabriela Holejšovská A-stav Bohemia s.r.o. MVM Hřiště s.r.o. CETRIKOM s.r.o. Fyzioterapie Jírovcová Kateřina POLYGLOT s.r.o. Zbyněk Rostecký Šárka Jarolímková Responso s.r.o. A.S.D. WORLD TAX, s.r.o., organizační složka Český Krumlov Josef Holub PROFI SERVICE s.r.o. Monika Káplová Tábor Jiří Urban Ing. Lukáš Vlašaný Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář Jindřichův Hradec Ilona Kešnarová Šárka Valášková Milevsko Miroslav Suchan Písek Vladimír Vácha VM Motor Dita Maunová Strakonice Eva Kostohryzová EKO ÚKLID Prachatice Ing. Anna Píchová Pavel Jileček HOBBYTECH spol.s.r.o. Písek Závazkové právo s důrazem na nový občanský zákoník Úspěšné vyjednávání pro personalisty 1. část Podnikatelské fórum a fórum vzdělávání Agenturní zaměstnávání Úspěšné vyjednávání pro personalisty - 2. část Starostenská návštěva v průmyslové zóně Nemovitosti v daních Strakonice Excel ve firemní praxi efektivně Jindřichův Hradec Korporátní právo Exkurze vodní elektrárna Dlouhé stráně, papírny Velké Losiny Nemovitosti v daních a účetnictví 2014 Prachatice Etiketa obchodního jednání Milevsko Když k Vám přijde kontrola NOZ - nájemní vztahy Excel ve firemní praxi Nemovitosti v účetnictví a daních Word ve firemní praxi Podrobné informace o jednotlivých akcích, včetně termínů a místa konání, jsou k dispozici na. Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 28. dubna Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora Redaktorka: Bohdana Mrkáčková, tel.: Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice Tisk: Hořická ofsetová tiskárna, s.r.o., Hořice na Šumavě Tisk povolen MK ČR E

Další jihočeské firmy se pyšní cenou Cross Border Award

Další jihočeské firmy se pyšní cenou Cross Border Award ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Poslanci a podnikatelé usilují o rozvoj kraje Navzdory tomu, že je dálnice pro další rozvoj Jihočeského kraje klíčová, blokují její dostavbu bohužel mnohdy

Více

Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější

Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější Společný projekt Deníku, Hospodářské komory ČR a Agrární komory

Více

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013 Pane předsedo, jaký byl pro JHK rok 2013? Náročný, ale úspěšný. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o semináře, akce a další služby. V oblasti podnikatelského poradenství z plánovaných 250 na téměř 475 akcí

Více

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy projektů. Díky tomu se na jihu Čech každoročně koná řada akcí jak pro širokou veřejnost, tak

Více

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY Ročník 8 ZPRAVODAJ JHK www.jhk.cz H Komora chce řešit úbytek řemeslníků ospodářská komora (HK) České republiky chce čelit úbytku zručných řemeslníků, který se v poslední

Více

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách Střední školy a učiliště na jihu Čech mají, pokud se poklesu počtu studentů

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk.

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy Marek Nekola z Týna nad Vltavou dokončil studium na vysoké škole, práci však nenašel a ocitl

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil Jihočeský kraj

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil Jihočeský kraj ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 12 Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil Jihočeský kraj S cílem seznámit zástupce měst, obcí i místních firem s proexportní politikou ČR a podporou

Více

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější.

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 9 2/2009 Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. Jaké jsou

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli

Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Nové vedení Rady oblasti České Budějovice JHK podpoří další rozvoj podnikání v jihočeské metropoli Rada Oblastní hospodářské komory České Budějovice zvolila

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Nová plnicí stanice CNG v Písku zahájila naplno provoz

Nová plnicí stanice CNG v Písku zahájila naplno provoz Zákazníci oceňují VŠTE pozvala odborníky do profesní 2 individuální přístup rady 3 5 Dealerský den MOTOR JIKOV GREEN a.s. Přivítali jsme ve firmě naše významné dodavatele a odběratele Cílem je přímý bezprostřední

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více