Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky"

Transkript

1 ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky Guvernér ČNB Miroslav Singer v rámci své přednášky připomenul důvody devizové intervence, zhodnotil její dosavadní přínosy a představil prognózy dalšího vývoje české ekonomiky pro následující tři roky. Řekl, že i přes oslabení koruny bude letos průměrná inflace druhou nejnižší za posledních deset let a oslabení koruny by mělo stabilizovat české ekonomické prostředí. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích zprostředkovala Jihočeská hospodářská komora svým členským firmám již druhé setkání s guvernérem České národní banky. Podnikatelé ale zůstávají navzdory optimistickým předpovědím i nadále spíše v obavách. Čeští podnikatelé vnímají změny rozporuplně. A je to pochopitelné. Je velmi složité řídit firmu, zaměstnávat lidi, zabývat se veškerou administrativou a nad rámec toho všeho pružně reagovat na neustálé změny v podobě měnících se sazeb DPH, zákonů nebo nedávné intervence. Firmám, které mají z důvodu zajištění stability dlouhodobě fixovaný kurz, se takto vzniklé ztráty projevují v jejich bilanci, což má za následek špatné hodnocení bank. Brzdí se plánování investic, výroby i rozvoje zaměstnanců a oslabuje se stabilita podnikatelského prostředí, vyslovil názory převážné většiny podnikatelů předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák. Jihočeské firmy si předávají zkušenosti, jak získat kvalifikované zaměstnance O nedostatku technicky kvalifikovaných zaměstnanců se již hovoří řadu let. Jak se s tímto problémem vyrovnávají jihočeští zaměstnavatelé, představila na dubnovém semináři firma Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o., vítěz ceny Best Business Award Zástupci společnosti Rohde & Schwarz uspořádali jako příklad dobré praxe pro jihočeské zástupce firem seminář na téma Personální marketing ve složitých podmínkách. Pootevřeli nám dveře do systému spolupráce se školami na všech úrovních, systému vzdělávání ve firmě i péči o zaměstnance, uvedla Alice Gregová, vedoucí oddělení zahraničních vztahů a podpory exportu Jihočeské hospodářské komory. Ve Vimperském závodě s více jak šesti sty zaměstnanci vládne rodinná atmosféra. Zaměstnanci nejen, že jsou motivování k vlastnímu vzdělávání, ale i k mimopodnikovým aktivitám. Scházejí se pravidelně, ať je to volejbalový tým, hokejový tým nebo například turistický klub. Firma si váží i toho, že zaměstnanci dojíždějí za svou prací a kompenzují jim náklady na dopravu do zaměstnání. Nové zaměstnance si hledají především z řad studentů. Pro studenty elektrotechnických oborů máme připravený stipendijní program, jedná se o finanční příspěvek až ve výši osmi tisíc korun měsíčně. Pro ostatní studijní směry máme připraveny další možnosti, sdělila personální ředitelka firmy Rohde & Schwarz Lenka Vávrová. Že společnost Rohde & Schwarz, nejen v personální politice, jde dobrým směrem, ukazuje i získané ocenění Best Business Award, třetí cena v kategorii firem s více než 100 zaměstnanci. Firma, která se přihlásí do této soutěže, absolvuje audit společnos- ti, který je podkladem pro hodnocení poroty s řadou kritérií, například hospodářské výsledky, péče o zaměstnance, komunikace, schopnost inovací i vize do budoucna, řekla Alice Gregová a dodala, že k patnáctiletému výročí ceny Best Business Award připravují její zakladatelé knihu receptů úspěšných firem, která bude určitě inspirací pro řadu podniků. Do soutěže Best Business Award se budou moci i letos zapojit jihočeské firmy. Naskytuje se jim tak příležitost nejen vyhodnotit své podnikání a ucházet se o ocenění, ale především získat nové podněty, zkušenosti a kontakty. Společnost Rohde & Schwarz se pro letošní rok stane hostitelem akce Kulatý stůl personalistů, který dvakrát do roka organizuje Jihočeská hospodářská komora. Jedním z témat tohoto setkání bude právě i ukázka dobré praxe tohoto významného zaměstnavatele v regionu.

2 Jak zvýšit bezpečnost v dopravě? Sdružení doprava Jihočeské hospodářské komory pořádalo, ve spolupráci s VOŠ, SPŠ automobilní a technickou České Budějovice, letos v dubnu již pátý ročník dopravní konference. Tentokrát byla hlavním tématem bezpečnost v dopravě a právě na toto téma přišli diskutovat zástupci Jihočeského kraje, Celní správy, Policie ČR, škol, dopravních firem a dalších institucí. Konference se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje. Cílem konference bylo přinést pohledy na bezpečnost v dopravě, představit nové technické možnosti a informační technologie, nástroje a opatření, které mohou vést ke zvyšování bezpečnosti v dopravě. Přednášející představili ve svých příspěvcích vývoj nehodovosti a následků nehod, rizika a nejčastější příčiny nehod, zazněly také tipy na snížení spotřeby ve spojitosti se zvýšením bezpečnosti v dopravě. Naše konference je jednou z cest, jak upozornit na současný dynamicky se rozvíjející trend v dopravě, představit nové bezpečnostní prvky, ale poukázat zároveň i na rostoucí nekázeň a agresivitu, se kterou se v dopravě setkáváme, říká jeden z organizátorů konference, manažer oborového sdružení Doprava František Šíma. Přednášející z různých profesí se zabývali všemi druhy dopravy, od silniční, přes železniční a vodní, až po leteckou. V oblasti silniční dopravy vzbudily zájem zejména informace a praktické poznatky o tzv. chytrém způsobu řízení vozidel, významu bezpečnostních pásů i o nových bezemisních vozech, kterými je možné nejen pomoci ochraně životního prostředí, ale také výrazně ušetřit na nákladech na provoz. Představili jsme dopravu a dopravní bezpečnost ze všech možných úhlů pohledu. Kvalitní a bezpečná doprava může ročně zabránit mnoha zbytečným nehodám, konstatuje František Šíma a dodává, že z přednesených příspěvků je zpracováván Sborník, který bude umístěn na webových stránkách a. Smlouva o spolupráci města a oblastní hospodářské komory na Prachaticku Starosta Města Prachatice Martin Malý a předseda Rady oblasti Oblastní hospodářské komory (ObHK) v Prachaticích Václav Franz podepsali v pátek 24. ledna 2014 smlouvu o spolupráci. Dokument vymezuje oblasti spolupráce Města Prachatice a Oblastní hospodářské komory a deklaruje společný záměr obou subjektů, kterým je vytváření příznivých podmínek pro podnikatele na území prachatického regionu. Zleva: Předseda Rady oblasti ObHK Prachatice Ing. Václav Franz, MBA a starosta Prachatic Ing. Martin Malý Podpisem této smlouvy dává Město Prachatice a Oblastní hospodářská komora v Prachaticích zcela jasně a veřejně najevo, že jsou skutečnými partnery, kteří si uvědomují naprostou nezbytnost vzájemné spolupráce a kooperace v různých oblastech, důležitých jak pro strategický rozvoj našeho města, tak pro podnikání v regionu, komentuje význam smlouvy Václav Franz. 2

3 Bilaterálním projektem ke konkurenceschopnosti firem česko-bavorského pohraničí Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení bude v příhraniční oblasti Bavorsko - ČR zkoumat a vytvářet možnosti aplikace tzv. procesního řízení pro posílení česko-bavorské ekonomické zóny. Procesní řízení (BPM - Business Process Management) je moderní manažerská disciplína, přímo spojená se současným dynamickým rozvojem technologií. Právě rychle se měnící technologické možnosti dokáží účinně pomoci k překonání omezení ztěžujících podnikání v příhraničí, jako je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, obtížný přístup na trh, dlouhé dojezdové cesty do práce, ale také jazyková bariéra a rozdílná legislativa i podniková kultura na obou stranách hranice, říká Václav Řepa, manažer projektu na české straně. Plné a efektivní využití těchto možností vyžaduje především porozumět smyslu technologie v byznysu a vedení takovým způsobem, jenž umožní pružné přizpůsobování podnikových procesů nově vznikajícím technologickým možnostem. Ty musí být cestou vpřed, nikoliv komplikací, jak bývá bohužel běžné u tradičně vedeného byznysu, konstatuje Václav Řepa. V rámci projektu budou vytvořeny modely vybraných typových procesů příhraniční firmy a ty budou zpracovány jako referenční, tedy obecně použitelné firmami daného typu. Přístup k těmto referenčním procesům budou mít podniky prostřednictvím online znalostní platformy Kompetenčního centra, kde získají rovněž metodickou podporu a praktické odborné znalosti v oblasti BPM pro zlepšení schopnosti vyhodnotit a zlepšit výkonnost organizace. Zástupci kompetenčních center, se sídly v Regensburgu na Ekonomické fakultě tamní university a v Jindřichově Hradci na půdě Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické, budou dále organizovat semináře a školení v oblasti procesního řízení, rozvíjet databázi dobrých a špatných manažerských zkušeností a systematicky provádět průzkum stavu procesního řízení v organizacích regionu s využitím analytických metod, na základě ohodnocení procesů pomocí tzv. modelu zralosti procesů a organizace. Hliník ploché ražení RFID a NFC Èelní panely Hliník ploché ražení 3D loga Kovové štítky Èelní panely a klávesnice Volné nápisy Bezpeènostní a garanèní etikety Typové štítky RFID øešení Øešení pro Vaše výrobní postupy Technické znaèení pro Vaše produkty Funkèní díly pro Vaše výrobky Øešení pro Váš design Øešení pro Vaši znaèku Øešení pro Vaše prezentace inzerce Nejdůležitější jsou pro nás v projektu aktivní firmy a organizace z regionu, s nimiž budeme analyzovat kritické faktory jejich byznysu, zkoumat typické procesy a hledat konkrétní cesty jejich zlepšování. Přínosy projektu budou pro tyto organizace nesrovnatelné s přínosy pro běžného konzumenta výsledků Kompetenčního centra. Ten získá, nikoliv ovšem zanedbatelný, přehled v problematice a vědomí potenciálu svého zlepšování, avšak aktivní účastníci projektu již přímo cestu zlepšování nastoupí, dodává Václav Řepa. Máte zájem aktivně se zapojit do realizace projektu a bezplatně tak získat cenné znalosti a zkušenosti? Pro bližší informace kontaktujte Prof. Ing. Václava Řepu, CSc., nebo prostřednictvím Jihočeské hospodářské komory. Realizace projektu byla zahájena letos s finanční podporou programu INTERREG IV, Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. 3

4 Škola jako centrum celoživotního vzdělávání SOŠ a SOU Milevsko nabízí celoživotní vzdělávání. K dispozici má vybavené učebny, odborné pedagogy a zkušenosti se vzděláváním mládeže. Centrum celoživotního vzdělávání jsme začali budovat v roce 2010 v rámci celonárodního projektu UNIV 2 KRAJE. Národní ústav odborného vzdělávání se jeho prostřednictvím zaměřil na podporu dalšího vzdělávání a společně s námi se do jeho realizace zapojilo dalších 21 jihočeských škol. Měli jsme tenkrát za úkol sestavit školní tým a během dvou let připravit tři vzdělávací programy a minimálně jeden z nich ověřit v praxi, vzpomíná na začátky Dagmar Švárová, ředitelka SOŠ a SOU Milevsko. Následovaly semináře, workshopy, tvorba vzdělávacích metodik. Z učitelů se opět stávali žáci, když se na Univerzitě Palackého v Olomouci učili, jak přistupovat k dospělým, kteří po mnoha letech přicházejí opět do školy, aby si doplnili vzdělání. Vytvořili jsme tři programy - Dělník ve strojírenské výrobě, Pečovatelské a sociální dovednosti a Studená kuchyně. Pro program Pečovatelské a sociální dovednosti jsme získali i akreditaci MPSV s platností pro celou Českou republiku, uvádí Jan Cihlář, zástupce ředitelky zodpovědný za další vzdělávání. Dalším zajímavým projektem je E-centrum řemesel netradičně, jehož podstatou je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a zpřístupnění vzdělávání s individuální podporou a poradenstvím převážně v řemeslných oborech. Projekt umožňuje vzdělávání i prostřednictvím webového rozhraní a internetu. Účastníci kurzů se tak mohou učit kdekoliv a kdykoliv dle svých možností. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale již teď jsme získali řadu zkušeností, potkali jsme významné sociální partnery, z nichž bych jmenovala například Jihočeskou hospodářskou komoru a úřad práce, a stali jsme se členem Technického konsorcia při VŠTE v Českých Budějovicích. Máme kvalitní tým tvůrců, lektorů, poradců a hodnotitelů, připravený pomáhat všem, kteří na sobě chtějí pracovat a učit se nové věci, dodává Švárová. Z průzkumu vyplývá zájem o řemeslné obory Jihočeští zaměstnavatelé mají i do budoucna zájem především o řemeslníky. Vyplývá to z březnového průzkumu Jihočeské hospodářské komory, kde zaměstnavatelé specifikovali aktuálně nejvíce požadované profese. Výsledky průzkumu se promítnou v nabídce rekvalifikačních kurzů českobudějovického úřadu práce pro roky Na trhu práce dnes chybí celá řada profesí a naopak celá řada pracovníků ztrácí uplatnění, protože jejich znalosti a dovednosti již nestačí požadavkům zaměstnavatelů. Jihočeská hospodářská komora si uvědomuje důležitost předvídání kvalifikačních potřeb, proto oslovila členy Klubu personalistů při JHK se žádostí o zapojení do průzkumu, jaké pracovníky a s jakou kvalifikací budou v příštích letech jihočeští zaměstnavatelé nejvíce poptávat, sdělil ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist. Že tato problematika není zaměstnavatelům lhostejná, dokládá také skutečnost, že během 4 dnů odpovědělo téměř 60 procent respondentů, doplnila Lenka Vohradníková, ředitelka českobudějovické oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory. Jak vyplynulo z uvedeného průzkumu, budoucnost patří především řemeslníkům. Z výsledků je patrné, že velký zájem je o technické obory, například obráběč CNC strojů, nástrojař, svářeč, zámečník, seřizovač, elektrikář. Potřebné jsou také profese řidičské, a to jak profesionální řidiči pro vnitrostátní i mezinárodní kamionovou dopravu, tak řidiči stavebních strojů či řidiči nákladů, uvedla Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, organizace, jež úzce spolupracuje v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Krajské pracoviště Úřadu práce v Českých Budějovicích v současné době připravuje zaměření rekvalifikací na období let 2015 až Díky těmto kurzům mohou nezaměstnaní nebo lidé, kterým hrozí, že přijdou o práci, získat novou kvalifikaci a zvýšit si tak své šance pro uplatnění na trhu práce. Aby byly rekvalifikační kurzy smysluplné a absolventi kurzů našli práci co nejdříve, je nutné zohlednit poptávku zaměstnavatelů v regionu po kvalifikovaných pracovnících. Proto tuto spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou vnímáme jako velmi přínosnou, dodal Ivan Loukota, ředitel Úřadu práce v Českých Budějovicích. Zajímají nás názory a nové náměty Klub personalistů Jihočeské hospodářské komory se sejde už podvanácté. Tentokrát ve Vimperku. Klub personalistů představuje oblíbenou platformu pro společnou diskusi nad aktuálním děním a nad palčivými tématy. Velmi si vážíme názorů a nových námětů, které si účastníci předávají mezi sebou. Získáváme tak zajímavé podněty pro rozšíření našich služeb, náměty na nové projekty a společné akce, říká ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist. Personalisté jihočeských firem, škol a institucí budou mít tentokrát příležitost seznámit se s provozy závodu Rohde & Schwarz ve Vimperku, a to jak s výrobou, tak propracovaným systémem personálního marketingu. Na programu jsou také témata týkající se náboru zaměstnanců, nelegálního zaměstnávání osob, aktuální nezaměstnanosti v regionu a PC programů pro personalisty. 4

5 RERA a.s. na Festivalu Česká inovace Březnový Festival Česká inovace navštívilo více než 600 zástupců nadnárodních firem, malých a středních podniků, začínajících podnikatelů i studentů. Jedním z účastníků byla také Regionální rozvojová agentura RERA a.s. Festival Česká inovace nabízí inovátorům prostor pro sdílení námětů, zkušeností a know-how, navazování kontaktů a obchodní spolupráce. Inovátoři se zde potkávají s úspěšnými podnikateli, manažery, kouči a odborníky z mnoha oblastí, od inovačního managementu přes projektové řízení až po osobní rozvoj, aby jim představili své nápady a našli investory pro jejich realizaci. Součástí programu festivalu byly přednášky světových i domácích osobností z oblasti inovačních procesů, workshopy, výstavy, soutěže i inovátorský jarmark. Mezi vystavovateli byly například společnosti Pomůžeme webu růst! 3M Česko, Allianz Era, O2, PwC Česká republika a jihočeská Regionální rozvojová agentura RERA a.s. Představili jsme dva mezinárodní projekty. InoPlaCe je zaměřený na podporu rozvoje služeb pro mladé inovátory do 35 let, INNOVAge se naopak orientuje na inovace v oblasti péče o seniory, říká Tomáš Cílek, pověřený vedením společnosti RERA a.s. V rámci projektu InoPlaCe (www.inoplace.eu), financovaného z programu Central Europe, získávají prostor pro realizaci svých podnikatelských nápadů mladí inovátoři z řad studentů, pracovníků výzkumu a vývoje a podnikatelů. Projekt se zaměřuje na identifikaci potřeb inovátorů, tvorbu metodických postupů a zpřístupnění služeb. Inovátorům se díky projektu zjednoduší přístup k informacím a ke službám, které pro svou práci potřebují, charakterizuje význam inzerce projektu InoPlaCe projektový manažer RERA a.s. Jan Pileček. Naproti tomu v rámci projektu INNOVAge (www.innovage-project.eu), financovaného z programu INTERREG IVC, dochází k rozšíření povědomí o možnostech využití a zavedení nových trendů do péče o seniory. Jedná se například o asistenční služby, rehabilitaci v domácím prostředí i stavby takzvaných inteligentních domů pro seniory. Zajímavý je také model tzv. čtyřnásobné šroubovice, kdy je snahou začlenit do regionální sociální politiky vedle zástupců veřejného, soukromého a akademického sektoru právě seniory, aby se sami zapojili do dané problematiky. Tomuto trendu se věnuje i konference, kterou pořádáme 10. června v Českých Budějovicích, dodává Tomáš Cílek. Třetí ročník Festivalu Česká inovace pořádalo sdružení Česká inovace o.p.s. Konal se v Národní technické knihovně v Praze a součástí programu bylo také vyhlášení výsledků prestižní soutěže Česká inovace, kde se za Jihočeský kraj dostala do nejužšího finále Správa Národního parku Šumava v kategorii Inovace ve veřejné správě. Vyvíjíme weby a aplikace, které mají vydělávat a ne utrácet Vaše peníze. POPTEJTE NÁS Zástupci RERA a.s. diskutují s Jiřím Mánkem o zapojení Národního parku Šumava do soutěže Česká inovace 5

6 6

7 JHK podporuje i letos zvyšování zájmu žáků o technické a řemeslné obory Projektem Přeshraniční dovednosti CZ-AT navazuje JHK na zdařilý projekt Úspěšná mládež CZ-AT. Realizuje ho ve spolupráci s Hospodářskou komorou Horního Rakouska WKOÖ. V rámci projektu probíhají od března do října odborné workshopy se soutěžemi a exkurze žáků středních škol do Rakouska. Obdobné aktivity bude realizovat i partner projektu Wirtschaftskammer Oberösterreich na rakouské straně. Velmi si vážíme podpory tohoto projektu, jelikož zvyšování zájmu o technické a řemeslné obory je jednou z našich priorit, jak pomoci jihočeským zaměstnavatelům s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil v technických a řemeslných oborech, říká ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist a dodává, že s tímto problémem se potýkají i sousední země, například Horní Rakousko. Chceme se zaměřit především na podporu vzájemné spolupráce škol a zábavnou formou motivovat žáky k volbě odborných a řemeslných oborů, navazuje na slova ředitele vedoucí zahraničních vztahů Jihočeské hospodářské komory Alice Gregová. Projekt Přeshraniční dovednosti CZ-AT je realizován za finanční podpory Fondu malých projektů Jižní Čechy Horní Rakousko v rámci Evropské územní spolupráce, Rakousko-ČR Zvýhodněný regionální úvěr na zlepšení technické infrastruktury v jižních Čechách Po celý letošní rok mohou podnikatelé a obce získat zvýhodněný regionální úvěr na zlepšení technické infrastruktury. Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci mohou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 1 mil. Kč, začínající podnikatelé až 500 tis. Kč. Doba splatnosti úvěru je 6 let, s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a. Úvěr je určen na pořízení investic či nákup zásob pro podnikatelskou činnost v průmyslové výrobě, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, stravování, ubytování, vzdělávání a řadě dalších činností. Obce mohou získat zvýhodněný regionální úvěr až 2 mil. Kč například na pořízení nebo rekonstrukci dlouhodobého majetku, nákup pozemku a zpracování projektové dokumentace. Výhodami úvěru jsou především příznivá úroková sazba, relativně dlouhá doba splatnosti, využití získaných finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku i zásob a také možnost odkladu splátek jistiny úvěru až o 12 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru, uvedla Helena Halabicová z oddělení podpory podnikání Jihočeské hospodářské komory a dodala, že vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Žádosti jsou přijímány průběžně regionálním pracovištěm Českomoravské záruční a rozvojové banky v Českých Budějovicích, Husova 9. Poskytování úvěrů je omezeno objemem disponibilních finančních prostředků. Morning for Business ranní setkání podnikatelů u kávy Druhé úterý v měsíci patřilo na JHK již tradičně setkání podnikatelů, kteří mají zájem mluvit o aktuálních problémech, předávat si informace a kontakty. Na Morning for Business se tentokrát hovořilo o problematice veřejných zakázek. Záměrem Morning for Business je, aby se setkávali podnikatelé z různých oborů, hovořili o problémech, které je trápí, předali si zkušenosti a případně navázali obchodní vazby. Tentokrát jsme se v neformální uvolněné atmosféře věnovali otázkám zadávání a průběhu výběrových řízení, kdy měli podnikatelé možnost projednat své otázky s Dagmar Baumrukovou, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek, sdělila ředitelka českobudějovické Oblastní kanceláře Lenka Vohradníková. Hostem v pořadí šesté ranní snídaně, u které se potkaly dvě desítky podnikatelů, byli dále zástupci obchodní banky SBERBANK CZ, kteří přítomné seznámili s aktuálními trendy v bankovním sektoru a představili služby pro klienty. člen Asociace jazykových škol a agentur AJŠA nabízí kompletní zajištění firemního jazykového vzdělávání odborně zaměřené kurzy překlady a tlumočení jazykový audit individuální přístup kompletní servis pro firemní klientelu online přehledy lekcí a docházky studentů kvalifikovaní čeští lektoři konverzace s rodilými mluvčími docházkové kurzy pro veřejnost dětské kurzy Pražská tř. 527/125, České Budějovice, tel.:

8 JSRLZ pomáhá mladým lidem s uplatněním na trhu práce Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) realizuje projekt zaměřený na podporu silně znevýhodněné mládeže při jejich vstupu do zaměstnání. Pomáhá jim například s doplněním vzdělání, hledáním práce i začleněním do pracovního kolektivu. V rámci projektu PRO NEETS AT/CZ, jež je podpořen díky programu Přeshraniční spolupráce Rakousko ČR, jsme se zaměřili na takzvanou Neet-mládež. Jedná se o mladé lidi do 24 let se základním vzděláním nebo s nedokončeným vzděláním ze sociálně znevýhodněného prostředí, které nejsou v pracovním poměru, nestudují a nejsou zapojeni ani do rekvalifikačního kurzu, uvedla Zuzana Pavlasová z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Do vytipování pracovních pozic, vhodných k začlenění Nett-mládeže (Not in Education, Employment or Training) na trh práce, se zapojily firmy JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, LE- DAX, o. p. s. a MOTOR JIKOV Group a.s. Vybraní uchazeči dostali v uvedených firmách i možnost pracovního uplatnění na pozicích prodavač, dělník ve strojírenství a pečovatel. Ve spolupráci s Úřadem práce v Českých Budějovicích, který je jedním z partnerů tohoto projektu, jsme vybrali vhodné uchazeče a podpořili z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti zaměstnání těchto osob ve vybraných firmách, řekla Zuzana Pavlasová a doplnila, že v dubnu byli zaměstnáni již dva uchazeči na pozici dělníka ve strojírenství v divizi Mechanizace společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Hlavní pracovní náplní jsou práce v rámci montáží motorové zahradní techniky pro domácí a profesionální použití. Noví zaměstnanci pracují nejdříve pod dohledem mistra, který jim pomáhá se zapracováním na dané pozici a předává jim odborné znalosti i zkušenosti, uvádí specialistka pro rozvoj lidských zdrojů Daniela Radevová ze společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Ostatní pracovní pozice budou postupně obsazeny na základě výběrových řízení ve spolupráci s dalšími zapojenými firmami. Jihočeskou společnost pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje založila v roce 2005 Jihočeská hospodářská komora. Společnost je zaměřena na přípravu a realizaci projektů v oblasti personalistiky, podílí se na sledování situace v oblasti trhu práce v kraji s návazností na celoživotní vzdělávání, vytváří doporučení, nezávislá hodnocení a odborné posudky k této problematice a slouží jako expertní instituce v této oblasti. Mít handicap neznamená nemít práci Téměř každá pracovní pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením nebo osoby zdravotně znevýhodněné. Pokud má daná osoba dostatečné vzdělání a praxi, stačí většinou jen přizpůsobit pracovní podmínky. S aktuální legislativou, možnostmi podpory a finančních příspěvků státu na zaměstnávání zdravotně postižených a znevýhodněných i příklady dobré praxe představil březnový workshop Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. zdravotním postižením, říká ředitelka oblastní hospodářské komory pro Tábor a Milevsko, která workshop v Táboře zorganizovala. Workshop přinesl přehledné shrnutí základních principů, doporučení a praktické informace týkající se přístupu k osobám se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ve firemním prostředí. Věnoval se také otázce legislativy a měnících se potřeb trhu práce. Osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním mají na trhu práce ztížené postavení a i mnozí zaměstnavatelé se v této oblasti poněkud hůře orientují. S pomocí tohoto workshopu se snažíme pomoci zdravotně postiženým osobám zlepšit jejich postavení na trhu práce, zvýšit jejich kompetence i motivovat firmy ke společenské odpovědnosti ve vztahu k osobám se V Centru odborné přípravy Sezimovo Ústí se workshopu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením zúčastnilo více než třicet zástupců firem Jihočeského kraje. 8

9 inzerce 9

10 S novým osvětlením mohou firmy uspořit statisíce korun ročně Ekologické a ekonomické osvětlení Indukční lampy se vyznačují vysokou intenzitou světla, téměř nulovým obsahem rtuti a díky životnosti až hodin také minimálními náklady na údržbu. Z těchto důvodů přistoupil jihočeský holding MOTOR JIKOV k postupné výměně zastaralých svítidel za nové indukční průmyslové PRŮMYSLOVÉ lampy a na osvětlení tak LAMPY letos ušetří téměř půl milionu korun. Na dodávku osvětlení využila firma 5% slevu v rámci služby JHK Členi členům. Ekologické a ekonomické osvětlení DODÁVÁME INDUKČNÍ Moderní a úsporný zdroj osvětlení výrobních hal, skladů Zkušební provoz ve slévárně litiny ukázal, že staré sodíkové lampy s výkonem 400W výborně nahradí indukční lampy s polovičním výkonem 200W. V lednu byla proto zahájena první etapa rekonstrukce v Českých Budějovicích. Výhody indukční průmyslové lampy: Podle slov předsedy představenstva a generálního ředitele MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslava Dvořáka je modernizace osvětlení dalším krokem ke zlepšení pracovního a životního prostředí i ekonomiky firmy. Jednak zlepšíme kvalitu osvětlení na pracovištích, ale i úspora je opravdu značná. Podle propočtů by nám měla investice ve výši 750 tisíc korun přinést v této první fázi už v prvním K roce úsporu až 450 tisíc korun. Pokud se projekt osvědčí a přistoupíme k obnově osvětlení v rámci celého holdingu, mohli bychom ročně ušetřit až 1,5 milionu korun. ekologické osvětlení úspora 50 % proti výbojkám dlouhá životnost až hodin barva světla podobná dennímu CRI 85 jednoduchá konstrukce vysoká spolehlivost stabilní svítivost certifikace TüV výkony 80W, 150W, 200W Dodejme, že společnost MOTOR JIKOV byla v anketě Deníku, Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR vybrána mezi společensky odpovědné firmy, kde byla energetická vyspělost jedním z kritérií hodnocení firem. Chceme se i nadále chovat odpovědně k a životnímu 300Wprostředí a dlouhodobě optimalizovat nejen energetickou náročnost našich provozů, dodává Dvořák. možnost i jako veřejné osvětlení Světla do firmy dodává společnost E-lighting s.r.o., která je dodavatelem indukčních průmyslových lamp a LED technologie osvětlení. Snižování spotřeby energie a zvyšování energetické efektivity hraje v každé firmě, ať už je malá, střední nebo velká, významnou roli při zvyšování její konkurenceschopnosti. Indukční lampy jsou vhodné pro průmyslové provozy, výrobní a skladovací haly, ale také do obchodních a distribučních center, na parkoviště i jako veřejné osvětlení. Pro MOTOR JIKOV jsme připravili návrh osvětlení na základě využití daných prostor a jejich účelu tak, abychom vytvořili kvalitní světelné podmínky při maximální Partner ekonomické návratnosti, říká jednatel firmy E-lighting s.r.o. Aleš Kudrlička. DODÁVÁME INDUKČNÍ PRŮMYSLOVÉ LAMPY Moderní a úsporný zdroj osvětlení výrobních hal, skladů Výhody indukční průmyslové lampy: ekologické osvětlení úspora 50 % proti výbojkám dlouhá životnost až hodin barva světla podobná dennímu K CRI 85 jednoduchá konstrukce vysoká spolehlivost stabilní svítivost certifikace TüV výkony 80W, 150W, 200W a 300W možnost i jako veřejné osvětlení Partner 10

11 V prostorách nového Technologického centra Písek se jednalo o rozvoji města Zástupci firem Písecka, města Písek a JHK jednali na dubnovém zasedání v Technologickém centru o rozvojových plánech města. Mluvilo se o parkování ve městě, výstavbě plaveckého bazénu i osudu bývalých kasáren. Na pět desítek podnikatelů, zastupitelů a zástupců města Písek a Jihočeské hospodářské komory uvítali předseda rady písecké oblastní kanceláře JHK Vladimír Homola a starosta Písku Ondřej Veselý, činnost Oblastní kanceláře v loňském roce zhodnotila její ředitelka Kateřina Rybaříková a plány na letošní rok představil ředitel JHK Luděk Keist. Technologický park v Písku považuji za velmi smělý high-tech projekt a to nejen V písecké průmyslové zóně otevřela závod nová firma pro území jižních Čech. I přes to, že kapacita datového centra překračuje hranice České republiky, či právě proto, je skvělé, že jihočeské firmy, školy, úřady a další zařízení mohou využívat služby datového centra, s nímž mohou velice pohodlně komunikovat a získávat tak služby přímo na míru. Možnosti pronajmutí kanceláří, ke kterým nabízí Technologické centrum moderní zázemí, považuji za skvělou možnost, jak podnikat na velmi dobré adrese v Písku. Technologickému centru přeji hodně spokojených klientů, říká Vladimír Homola, předseda rady písecké oblastní kanceláře JHK a generální ředitel ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Technologické centrum v Písku nabízí firmám moderní informační a komunikační technologie. Jeho datové centrum patří k nejmodernějším v ČR, nabízí špičkové technologické zázemí pro provoz moderních aplikací. Výkonný ředitel TCP Radovan Polanský seznámil přítomné s možnostmi, které centrum představuje pro rozvoj a zefektivnění IT technologií města. Infrastruktura vybudovaná pro Technologické centrum je pro město Písek velkou příležitostí, říká Radovan Polanský a dodává: díky optickým trasám do Prahy jsme například největším poskytovatelem internetové konektivity v Písku a můžeme nabídnout bezkonkurenční ceny. Technologie TCP může poskytnout komplexní telefonní služby městským organizacím nebo jsme schopni ukládat a zpravovat velké množství dat. Příležitostí ke spolupráci vidím mnoho. inzerce Firma LOVATO Electric s.r.o. vyrábí elektromechanické přístroje. Celkem v ČR zaměstnává ve své obchodní kanceláři v Praze a výrobním závodě v Písku 45 kmenových zaměstnanců a prostřednictvím dlouhodobé spolupráce se dvěma kooperativními dodavateli vytváří dalších 60 míst i pro handicapované občany. LOVATO Electric s.r.o. je dceřinou společností stejnojmenné rodinné italské firmy založené již v roce tradičního evropského výrobce nízkonapěťových silnoproudých přístrojů a komponentů pro nejrůznější průmyslové aplikace. LOVATO Electric s.r.o. působí v Písku od roku 1991 a od té doby postupně rozvíjí výrobní činnost, která vyústila v kolaudaci nové výrobní haly v červnu V doprovodu zástupců JHK a Města Písek zavítal do prostor firmy při svých pravidelných cestách starosta Písku Ondřej Veselý. Ředitel závodu Václav Václavíček seznámil hosty s novou halou a výrobou elektronických komponent. Průmyslová zóna v Písku vznikala od konce 90. let a stala se největší zónou na jihu Čech s oceněním kvalitního a citlivého urbanistického zpracování v rámci soutěže o Průmyslovou zónu roku 2000, vyhlášené pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Firma LOVATO Electric s.r.o. není poslední firmou, která v se zde zasídlila. Následovat ji bude ADVICS, dceřiná společnost již zasídleného závodu AISIN. 11

12 Akce JHK Noví členové JHK České Budějovice Speciální vzdělávací balíček pro asistentky/sekretářky/oz - V. Nemovitosti v daních a účetnictví 2014 Morning for business NOZ v první praxi a trestní odpovědnost právnických osob Setkání s poslanci JčK Seminář pro Ženy Cestovní náhrady 2014 Český Krumlov Efektivní tvorba obchodní prezentace EXCEL ve firemní praxi efektivně Exkurze BMW v Mnichově - výroba a muzeum Etiketa obchodního jednání Formátování obsáhlých dokumentů v MS WORD Odborná exkurze Jaderná elektrárna Temelín Odborná exkurze Automobilka AUDI Ingolstadt Tábor Obchodní dovednosti Nemovitosti v účetnictví a daních NOZ - nájemní vztahy Začínající podnikatel Excel ve firemní praxi Word ve firemní praxi Powerpoint ve firemní praxi České Budějovice Ing. Pavel Kritscha DAMACO Group s.r.o. FUTURE-TECH, s.r.o. TRE MAS, s.r.o. BURI MADE s.r.o. Studio Vizáž - Gabriela Holejšovská A-stav Bohemia s.r.o. MVM Hřiště s.r.o. CETRIKOM s.r.o. Fyzioterapie Jírovcová Kateřina POLYGLOT s.r.o. Zbyněk Rostecký Šárka Jarolímková Responso s.r.o. A.S.D. WORLD TAX, s.r.o., organizační složka Český Krumlov Josef Holub PROFI SERVICE s.r.o. Monika Káplová Tábor Jiří Urban Ing. Lukáš Vlašaný Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář Jindřichův Hradec Ilona Kešnarová Šárka Valášková Milevsko Miroslav Suchan Písek Vladimír Vácha VM Motor Dita Maunová Strakonice Eva Kostohryzová EKO ÚKLID Prachatice Ing. Anna Píchová Pavel Jileček HOBBYTECH spol.s.r.o. Písek Závazkové právo s důrazem na nový občanský zákoník Úspěšné vyjednávání pro personalisty 1. část Podnikatelské fórum a fórum vzdělávání Agenturní zaměstnávání Úspěšné vyjednávání pro personalisty - 2. část Starostenská návštěva v průmyslové zóně Nemovitosti v daních Strakonice Excel ve firemní praxi efektivně Jindřichův Hradec Korporátní právo Exkurze vodní elektrárna Dlouhé stráně, papírny Velké Losiny Nemovitosti v daních a účetnictví 2014 Prachatice Etiketa obchodního jednání Milevsko Když k Vám přijde kontrola NOZ - nájemní vztahy Excel ve firemní praxi Nemovitosti v účetnictví a daních Word ve firemní praxi Podrobné informace o jednotlivých akcích, včetně termínů a místa konání, jsou k dispozici na. Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 28. dubna Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora Redaktorka: Bohdana Mrkáčková, tel.: Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice Tisk: Hořická ofsetová tiskárna, s.r.o., Hořice na Šumavě Tisk povolen MK ČR E

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014

Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014 Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Kamiš Miloslav Kubeš Jan Sabáček Václav Kudrlička Roman Mühlböck Miroslav Kozojed Petr Dolejš

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 11,0 10,0 10,5 9,5 Podíl

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Inovace podnikatelských modelů

Inovace podnikatelských modelů Inovace podnikatelských modelů 30. - 31. 10. 2014 2 denní školení pro inovátory Proč inovace podnikatelských modelů? Jste v situaci, kdy se z jedinečného produktu stala obyčejná komodita a na trhu si udržujete

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? 1 Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Agenda 2 Aktuální vnímání současné situace z pohledu stavebních firem

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

OBSAH 1. ÚVOD... 3 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2008... 6. 3. 2. Compass 2 - Job tour... 6. 4.1 Volba povolání... 7 4. 2 BASIMET...

OBSAH 1. ÚVOD... 3 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2008... 6. 3. 2. Compass 2 - Job tour... 6. 4.1 Volba povolání... 7 4. 2 BASIMET... VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2008 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2008... 6 3. 1 Týden vzdělávání v Jihočeském kraji 2008... 6 3. 2. Compass 2 - Job

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím HR systém HR systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014 Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji České Budějovice 30. dubna 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 11,7 10,7 Podíl nezaměstnaných na

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PROJEKT: VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A ŘEŠENÍ SPOLEČNÝCH PROBLÉMŮ V OBLASTI DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z 2. WORKSHOPU Termín konání: 27.02. 2007, od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech,

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a Středí odborné učiliště dopravní a technické Tento projekt je spolufinancován

Více