Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13"

Transkript

1 Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13 Ústav histologie a embryologie Lucie Lantová Praktická mikroskopie B02242 M. H. Ross, W. Pawlina: Histology: A Text and Atlas, 6th edition, Lippincott Williams and Wilkins, 2011 A. L. Mescher: Junqueira s Basic Histology: Text and Atlas, 12th edition, McGraw-Hill/Lange, 2010 Prof. J. Martínek sbírka a virtuální preparáty ÚHIEM

2 OBECNÁ STAVBA TRÁVICÍ TRUBICE Tunica mucosa epitel - vrstevnatý dlaždicový dutina ústní, hltan, jícen (preparát B10), canalis analis - jednovrstevný cylindrický žaludek (sekreční) (preparát B11 B13), střevo (resorpční) lamina propria mucosae (LPM) řkv, cévy, lymf. infiltrace, příp. žlázky lamina muscularis mucosae (LMM) - snopce hladkých svalových. b., obvykle vnitřní cirkulární, vnější longitudinální Tunica submucosa řkv, cévy, nervová pleteň plexus submucosus Meissneri žlázky příslušného oddílu tr. t. Tunica muscularis hladké sv. (x jícen), 2 vrstvy (x žaludek 3) - vnitřní cirkulární - vnější longitudinální mezi vrstvami nervová pleteň plexus myentericus Auerbachi Tunica serosa v dutině břišní řkv pokryto mezotelem Tunica adventitia nahrazuje t. serosa v jícnu a canalis analis

3 OBECNÁ STAVBA TRÁVICÍ TRUBICE Mesher TUNICA MUCOSA 1-epitel 2-lamina propria mucosae 3-lamina muscularis mucosae 4-TUNICA SUBMUCOSA 5-plexus submucosus Meissneri TUNICA MUSCULARIS 6-vnitřní cirkulární 7-vnější longitudinální 8-plexus myentericus Auerbachi 9-TUNICA SEROSA

4 JÍCEN B10 T. mucosa podélné řasy vrstevnatý dlaždicový epitel nerohovějící LPM kardiální žlázky tubulosní, mucinosní; v dolní části LMM T. submucosa glandulae oesophageales tubulosní, mucinosní; v horní a dolní části T. muscularis horní třetina příčně pruh. sv. střed příčně pruh. i hladká sv. dolní třetina hladká sv. T. adventitia většina v hrudníčásti T. serosa menšíčást v dutině břišní

5 longitudinální t. mus. JÍCEN B10 t. submucosa cirkulární t. mus. lamina propria mucosae t. serosa epitel lamina muscularis mucosae virt. mikr. HE

6 virt. mikr. E JÍCEN B10 prof. Martínek LPM LMM E TS TMC LPM LMM HE TML E-epitel LPM-lamina propria mucosae LMM-lamina muscularis mucosae TS-tunica submucosa TMC-t. muscularis cirkulární TML-t. muscularis longitudinální GO-glandulae oesophageales GO TS žl.trich.

7 JÍCEN B10 PMA TML TML TMC TMC HE virt. mikr. UHIEM AZAN TMC-t. muscularis cirkulární TML-t. muscularis longitudinální PMA-plexus myentericus Auerbachi

8 ŽALUDEK B11 B13 T. mucosa podélnéřasy rugae jednovrstevný cylindrický hlenotvorný ep. políčka areae gastricae jamky foveolae gastricae charakter se liší v oddílech žaludku LPM žaludeční žlázky ústí do jamek; charakter se liší v oddílech žaludku LMM T. submucosa lymfoidní infiltrace (GALT/MALT), makrofágy, žírné buňky T. muscularis vnitřní vrstva šikmá (chybí v kardii) střední vrstva cirkulární (v pyloru zesílena v mus. sphincter pylori) vnější vrstva longitudinální T. serosa jícen kardie pylorus fundus corpus Mesher 2010

9 ŽALUDEK B11 B13 jamka jamka ústí žlázky lam. prop. muc. krček žlázky tělo žl. jamka krček žlázka žlázky lam. mus. muc. baze žl. lam. mus. muc. lam. prop. muc. lymfatický uzlík Kardie jamky široké a mělké glandulae cardiacae - rozvětvené tubulosní mucinosní Fundus, Corpus jamky se zužují a prohlubují glandulae gastricae (propriae) - jednoduché/na konci větvené tubulosní - krček, tělo, baze - 5 typů buněk Pylorus jamky úzké a hluboké glandulae pyloricae - rozvětvené stočené tubulosní mucinosní Mesher 2010

10 ŽALUDEK KARDIE B11 přechod vrstevnatého dlaždicového ep. (VD) jícnu v jednovrstevný cylindrický hlenotvorný ep. (JC) široké mělké jamky (do 1/4 sliznice) (KJ) glandulae cardiacae (GC) t. muscularis vnitřní cirkulární, vnější longitudinální JC GC KJ VD GCO LMM-lamina muscularis mucosae TS-t. submucosa GCO-kardiální žlázky jícnu virt. mikr. LMM TS HE, žl. trich.

11 ŽALUDEK KARDIE B11 KJ VD KJ LI LMM TS GC KJ-žaludeční jamky VD-epitel jícnu GC-glandulae cardiacae LMM-lamina muscularis mucosae TS-t. submucosa TM-t. muscularis LI-lymfoidní infiltrace virt. mikr. TM Ross, Pawlina 2011 GC

12 ŽALUDEK FUNDUS, CORPUS B12 jednovrstevný cylindrický hlenotvorný ep. hlubší jamky (do 1/2 sliznice) glandulae gastricae propriae - hlavní buňky (pepsinogen) basofilní, tělo a dno žlázek - krycí (HCl) eosinofilní, především mezi krčkem a tělem - buňky krčků mucinosní - nediferencované buňky - enteroendokrinní DNES t. muscularis vnitřní šikmá, střední cirkulární, vnější longitudinální FG GGP LMM TS mod. trich. TSER TM virt. mikr. FG-foveolae gastricae GGP-glandulae gastricae propriae LMM-lamina muscularis mucosae TS-t. submucosa TM-t. muscularis TSER-t. serosa

13 ŽALUDEK FUNDUS, CORPUS B12 mod. trich jamka HB KB BK virt. mikr. LMM BK-buňky krčků KB-krycí buňky HB-hlavní buňky LMM-l. muscularis mucosae

14 ŽALUDEK FUNDUS, CORPUS B12 jamka jamka MB krček žlázky tělo žl. tělo žl. KB LB krček žlázky BK TS baze žl. EB baze žl. EB HB MB-jednovrstevný cylindrický hlenotvorný ep. LB-lamina basalis BK-buňky krčků KB-krycí buňky EB-enteroendokrinní buňky HB-hlavní buňky TS-t. submucosa Alc. modř, PAS Ross, Pawlina 2011

15 ŽALUDEK FUNDUS, CORPUS B12 enteroendokrinní b. hlavní buňka krycí buňka mod. trich virt. mikr.

16 ŽALUDEK FUNDUS, CORPUS B12 enteroendokrinní b. krycí buňky hlavní buňky UHIEM HE hlavní buňky

17 jednovrstevný cylindrický hlenotvorný ep. hluboké jamky (do 2/3 sliznice) glandulae pyloricae - mucinosní buňky - enteroendokrinní b. t. muscularis - vnitřní šikmá - střední cirkulární (musculus sphincter pylori) - vnější longitudinální ŽALUDEK PYLORUS B12 FG GP LMM TS TM FG-foveolae gastricae GP-glandulae pyloricae LMM-lamina muscularis mucosae TS-t. submucosa TM-t. muscularis TSER-t. serosa virt. mikr. TSER HE

18 ŽALUDEK PYLORUS B12 foveolae gastricae glandulae pyloricae l. muscularis mucosae t. submucosa HE Ross, Pawlina 2011

MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM Varle, nadvarle, funiculus spermaticus, glandula vesiculosa, prostata Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Praktická mikroskopie B02242 Mužské pohlavní orgány

Více

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ DISTANČNÍ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM BIOLOGIE FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ Jaromír Hajer UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie Ústí nad Labem 2006 Předmluva Tento

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi.

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Savci nejvyvinutější obratlovci - MAMMALIA - Různá velikost - Tvar těla - Způsob života Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Znaky: mají stálou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ondřej Matthew Pešek FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Ondřej Matthew

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

AURICULARIA Auricularia polytricha jidášovo ucho

AURICULARIA Auricularia polytricha jidášovo ucho AURICULARIA Auricularia polytricha jidášovo ucho - léčba oběhového systému + Reishi - snižování rizika trombózy + Reishi - prevence a doplňková terapie arteriosklerózy + Reishi, Shiitake - regulace úrovně

Více

Regenerace. v Pentagramu

Regenerace. v Pentagramu Regenerace v Pentagramu REGENERACE V PENTAGRAMU OBSAH Regenerace v Pentagramu Základní principy Harmonie a disharmonie 7 Jin a jang 9 Princip pentagramu prvků 10 16 Vztahy mezi jednotlivými orgány 17

Více

Fyziologie centrálního nervového systému

Fyziologie centrálního nervového systému Fyziologie centrálního nervového systému Mezi oddíly centrálního nervového systému řadíme: - páteřní míchu (medulla spinalis), - prodlouženou míchu (medulla oblongata), - most (pons Varoli), - střední

Více

KÝLA MOŽNOSTI CHIRURGICKÉHO ŘEŠENÍ

KÝLA MOŽNOSTI CHIRURGICKÉHO ŘEŠENÍ KÝLA MOŽNOSTI CHIRURGICKÉHO ŘEŠENÍ MÁTE-LI KÝLU, JE ČAS NĚCO S TÍM UDĚLAT Máte-li bolestivé zdravotní problémy, bránící vám ve vykonávání mnoha činností, které máte rádi, pak byste měli vyhledat svého

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Obličejová část lebky - SPLANCHNOCRANIUM

Obličejová část lebky - SPLANCHNOCRANIUM Obličejová část lebky - SPLANCHNOCRANIUM Vypracoval: Libor Luňáček + kůstky sluchové (ossicula auditus) => malleus (kladívko), incus (kovadlinka), stapes (třmínek) ad. a) dolní čelist = MANDIBULA - nepárová,

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Michal Ţák Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv hluku automobilu na čichový práh člověka Michal Ţák 2011 Prohlašuji:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

6 Hlavně palných zbraní

6 Hlavně palných zbraní VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství 6 Hlavně palných zbraní Róbert Jankových (jankovych@fme.vutbr.cz ) Brno, 23. října 2012 Studijní literatura Osnova Hlavně palných zbraní, základní pojmy Vývrt hlavní

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

řád Ropušnicotvaří Čeleď Vrankovití vranka obecná

řád Ropušnicotvaří Čeleď Vrankovití vranka obecná řád Scorpaeniformes Ropušnicotvaří Jedná se o početný řád (1477 druhů 35 čeledí) příbuzný s řádem ostnoploutví především mořských ryb, kde se objevují počátkem třetihor. Většina zástupců má vyvinuty trny

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2)

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2) 29 Kapavka gonorrhoea, aktuálně a v přehledu (2. část) MUDr. Jana Zímová, MUDr. Pavel Zíma Kožní ambulance, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov Kapavka patří k nejběžnějším sexuálně přenosným

Více

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm.

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm. Čj. 27269/2005-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PATHOLOGIC CONDITIONS IN THE SELLA REGION přehledový článek Jan Žižka Radiologická klinika Lékařské fakulty

Více

Pohyb je základným prejavom života. Detoxikácia mozgu nikdy nekoncí... Pangasius alebo, ked ryba nie je rybou

Pohyb je základným prejavom života. Detoxikácia mozgu nikdy nekoncí... Pangasius alebo, ked ryba nie je rybou 1/2013 január február Bulletin informacnej a celostnej medicíny Pohyb je základným prejavom života Pangasius alebo, ked ryba nie je rybou Detoxikácia mozgu nikdy nekoncí... datum čas název akce lektor

Více