Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč"

Transkript

1 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč sbírky byla například použita v létě ve prospěch postižených katastrofálními záplavami. S každou skupinkou králů chodil vždy vedoucí starší 18 let, který měl za danou pokladničku osobní odpovědnost a u sebe průkazku s podpisem generálního sekretáře Sdružení Česká katolická charita a našeho královéhradeckého biskupa. Na průkazce je kromě čísla příslušné pokladničky uvedeno i číslo občanského průkazu vedoucího skupinky, takže se průkazkou nemůže nikdo jiný prokazovat. Ve skupince bývají obvykle tři malí koledníci, ale přípustný počet je 2 až 12. Daná skupinka tak může koledovat i při onemocnění jednoho ze tří králů. Pokud onemocní vedoucí skupinky, nelze s danou pokladničkou koledovat, ale malí koledníci se mohou přidat k jiné skupince, což se letos v jednom případě stalo. Škoda jenom, že jsme pro malý počet ochotných obětavých lidí ani letos nedosáhli do všech částí města. Na malé koledníky proto možná někde čekali marně. Andrea Zaoralová, Lenka Vodehnalová a Eliška Rudzanová jako Kašpar, Melichar a Baltazar při tradiční Tříkrálové sbírce. Zasedání Zastupitelstva města V předvánočním týdnu se ve velkém sále Hankova domu sešli zastupitelé Města Dvora Králové nad Labem na svém 2. zasedání. Začátek patřil slavnostnímu slibu, který složil Luděk Krýza, náhradník za odstupujícího Ing. Dalibora Horáčka. Podle programu pak přišly na řadu majetkové záležitosti. Jejich projednání proběhlo bez větších problémů. Následovaly finanční záležitosti a bezpochyby nejdůležitější věc pro fungování našeho města, rozpočet. Pro rok 2003 byl rozpočet Města Dvora Králové nad Labem sestaven jako vyrovnaný. V předkládané podobě ho zastupitelstvo schválilo 20-ti hlasy (jeden se zdržel hlasování). Schváleno bylo i programové prohlášení Rady města. Největší diskuse se podle očekávání rozpoutala až na konci zasedání. Na řadu totiž přišla záležitost okolo honebních společenstev. Vzhledem ke složitosti problému dostala Rada města za úkol se celou situací ještě jednou zabývat. Dušan Kubica, redakce novin Tříkrálová sbírka 2003 Podobně jako v minulých letech uspořádala Česká katolická charita i letos ve dnech od 3. do 8. ledna Tříkrálovou sbírku na pomoc potřebným. Ve Dvoře Králové nad Labem a v některých okolních obcích zorganizovala tuto sbírku Farní charita Dvůr Králové. Celkem se vykoledovalo ,40,- Kč. Tato částka představuje nárůst více než o ,- Kč. Po našem městě ve stanovených dnech putovalo 17 zapečetěných pokladniček a v Kocléřově dvě. Všechny pokladničky byly před zahájením sbírky úředně zapečetěny za účasti pověřeného pracovníka MěÚ resp. ObÚ. Po ukončení sbírky byly podobně všechny pokladničky úředně zkontrolovány, nedošlo-li k porušení pečeti. Poté jsme obsah pokladniček spočítali a nasbíranou částku ještě týž den odeslali do Prahy. Zpět dostaneme letos 65% nasbírané částky na potřeby Domova sv. Josefa v Žírči, kde žijí nemocní roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Ostatní nasbírané peníze použije Charita na jiné naléhavé potřeby. Část rezervy z loňské Tříkrálové Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem dárcům, organizátorům a především všem malým králům, které několikadenní putování od domu k domu jistě stálo mnoho sil. Mgr. Stanislav Hradský, ředitel FCH Výběr z obsahu čísla Představení členů Rady města Programové prohlášení RM Rozpočet města na rok 2003 Městský úřad po reformě státní správy - umístění odborů Změna územního plánu Blíží se zápis do Základních škol Oslavy 100. výročí založení ZŠ Podhar' Rok 2002 v ZOO Novinky z Městské knihovny Slavoj Královédvorský sport Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Představení Rady města proběhlo ustavující zasedání nového Zastupitelstva města Dvora Králové nad Labem, kde byla zvolena i Rada města. Personální obsazení rady doznalo zásadních změn. Proto považujeme za důležité jednotlivé radní občanům města představit. Sedm radních jsme tak požádali o odpovědi na následující otázky: 1. Můžete se nám v krátkosti představit? 2. Jaké jsou pro Vás 3 klíčové body pro nadcházející volební období? 3. V jaké oblasti se chcete nejvíce angažovat? 4. Co je prioritou v této oblasti a jaké učiníte první kroky pro zlepšení? Mgr. Vasil Biben let, původním povoláním středoškolský učitel, pracuji v zastupitelstvu města od roku 1990, v letech jako zástupce starosty. 2. a) získat investory, nové podnikatelské aktivity, další pracovní místa - prosperita pro město - perspektiva pro mladé lidi b) dopravní infrastruktura, rekonstrukce hlavního průtahu městem, kruhové křižovatky, parkoviště c) sportovní a kulturní život občanů a mládeže, dokončit zimní stadion, dokončit rekonstrukci koupaliště, pokusit se prosadit zbudování krytého bazénu (25 metrů), obnovit a vybudovat dětská hřiště a malá sportoviště na sídlištích a ve vhodných lokalitách. 3. Osobně se budu nejvíce angažovat v oblasti sportu, kultury, turistiky, cestovního ruchu. 4. V souvislosti se schvalováním rozpočtu na rok 2003, bude to velmi obtížné, zmapování situace a možností při obnově dětských hřiš' a malých sportoviš'. Noviny královédvorské radnice, číslo I městě žijí, v něm žili opravdu rádi. K tomu je zapotřebí řešit řadu problémů. Pro mne prioritní oblasti jsou: a) zprůhlednění toku financí městského úřadu a jeho organizačních složek b) školství c) oblast sociálních věcí 3. Osobně se chci nejvíce angažovat v oblasti školství, nebo' je mi vzhledem k mé profesi nejbližší. 4. Mezi mé první kroky bude patřit zracionalizování systému základního školství ve městě z hlediska demografického vývoje a na základě důkladné analýzy současného stavu. Ing. Jiří Rain 1. Jmenuji se Jiří Rain, je mi 39 let, narodil jsem se ve Dvoře Králové nad Labem. Jsem ženatý a mám dvě děti. Vystudoval jsem místní gymnázium, poté ČVUT-fakulta stavební, obor geodézie a kartografie. Bezprostředně po ukončení studia jsem nastoupil ke Geodézii n.p. a až do konce roku 2002 jsem pracoval jako zeměměřický inženýr. Dálkově jsem vystudoval soudní znalectví. Ve volném čase se věnuji rodině, stavbě rodinného domu a rekreačně sportuji. 2. a) vyhledávání investorů b) řešení dopravní situace ve městě c) zefektivnění práce městského úřadu a jeho organizačních složek 3. Inventarizace majetku města movitého i nemovitého, privatizace bytového fondu a dodržování zákonných lhůt pro vyřizování žádostí občanů. 4. Vyhledávání investorů a důsledná kontrola všech oddělení na úřadě. Mgr. Edita Vaňková 1. Od svého narození žiji ve Dvoře Králové nad Labem. Základní devítiletou školu jsem absolvovala v Podharti. Po skončení povinné školní docházky jsem začala studovat na Střední průmyslové škole spojové techniky v Praze, obor - radiokomunikace. Po maturitní zkoušce v roce 1978 jsem studovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, obor matematika - fyzika pro ročník. Úspěšnou státní závěrečnou zkouškou jsem studium ukončila a nastoupila na své první učitelské místo na Základní škole V Domcích v Trutnově. V roce 1985 jsem se vdala. Po narození první dcery v roce 1987 a následném ukončení mateřské dovolené jsem začala učit v září roku 1989 na Základní škole v Podharti. V roce 1990 se mi narodila druhá dcera. Po skončení mateřské dovolené jsem se přihlásila do konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky ZŠ v Podharti. Od září roku 1992 jsem byla jmenována ředitelkou výše jmenované školy až do loňských listopadových voleb, kdy jsem byla uvolněna do funkce druhé místostarostky města. 2. V nadcházejícím volebním období bych se chtěla podílet na zlepšení kvality života občanů našeho města, usilovat o jejich pohodu a spokojenost. Přála bych si, aby lidé, kteří v našem Zdeněk Kmínek 1. Jmenuji se Zdeněk Kmínek, je mi 45 let, narodil jsem se a žiji ve Dvoře Králové nad Labem. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu stavební, obor zásobování vodou a kanalizace. Celý život se pohybuji ve vodním hospodářství. Pracoval jsem nejprve jako projektant a od roku 1981 postupně jako vedoucí provozu a obchodní ředitel vodovodů a kanalizací v našem městě. Jako obchodní ředitel jsem měl ve společnosti na starost stavební činnost, v rámci které jsem se svými spolupracovníky realizoval i řadu významných zakázek pro firmu Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. V současné době pracuji pro zahraniční firmu jako obchodní manažer. Mezi mé koníčky patří sport, konkrétně lední hokej (několik let jsem pracoval jako trenér mládeže), lehká atletika, motorismus, dále pak kultura a cestování. 2. a) průmyslová zóna b) zajištění dotací na investiční záměry města c) dopravní situace ve městě 3. Osobně se chci nejvíce angažovat v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství. 4. Prioritou je pro mne realizace již dlouho připravených akcí, například Vodovod Lipnice. Mým prvním krokem bude získání informací o připravovaných akcích, zjištění stavu připravenosti jednotlivých akcí, jak po stránce technické, tak po stránce legislativní, seznámení se s problémy, které realizaci až dosud bránili. Jakýkoliv návrh na zlepšení mohu podat až po dokonalém seznámení se současným stavem připravenosti akcí na jednotlivých odborech. strana 2

3 JUDr. Josef Pojezdný 1. Narodil jsem se v roce 1959, do advokacie jsem nastoupil po absolvování právnické fakulty UK v roce Ve Dvoře Králové nad Labem působím od července 1989 jako advokát. Po roce 1994 jsem byl členem kontrolní komice městské rady, od roku 1998 působím v městském zastupitelstvu a radě města. Jsem ženatý a vychovávám 4 děti. 2. a) řešení dopravní situace v centru b) řešení průmyslové zóny a pozemků pro bydlení c) veřejný pořádek ve městě 3. Své zkušenosti právníka bych chtěl uplatňovat v tom směru, aby činnost a rozhodování města byly zákonné, v souladu s právy a oprávněnými zájmy občanů a hospodárné 4. V tomto směru je prioritou usilovat o důsledné prověřování zadávání veřejných zakázek, hospodaření s majetkem města, důsledné úkolování funkcionářů a úředníků města a důsledná kontrola efektivnosti pracovníků úřadu. Ing. Petr Mrázek 1. Jmenuji se Petr Mrázek a od narození tj. již 34 rokem žiji ve Dvoře Králové nad Labem. Jsem ženatý a v současné době mám dva syny. V roce 1991 jsem absolvoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu výrobně ekonomickou. V současné době pracuji jako jednatel a ředitel sítě realitních kanceláří. 2. Domnívám se, že bodů na řešení v nadcházejícím období je celá řada a těžko mně napadají zrovna ty tři důležité resp. klíčové. Nicméně uvedl bych následující: a) vyřešení dopravní situace ve městě včetně opravy stávajících komunikací a parkovacích míst b) vybudování průmyslové zóny c) zajištění provozu Městské nemocnice 3. Vzhledem ke svému vzdělání a profesi se chci nejvíce angažovat v oblasti financí a to aby na straně příjmů rozpočtu Města bylo dosaženo maximálně možných příjmů /získávání dotačních titulů, dodržování tržních podmínek při případných prodejích či pronájmech městského majetku apod./ a na druhé straně maximálně efektivně vynakládat městské prostředky na straně výdajů. 4. V tuto chvíli mne nenapadá žádná priorita v rámci výše zmíněné oblasti financí, nebo' se jedná o celou řadu dílčích kroků stejné důležitosti. Prvními mými kroky byla aktivní spoluúčast na vytvoření vyrovnaného rozpočtu města na rok V současné době je to především analýza stávajícího stavu nakládání s financemi Města na jednotlivých odborech a organizacích zřizovaných Městem /Technické služby apod./. Václav Vodochodský 1. Myslím si, že po 50-ti letech života v našem městě se podrobně představovat nemusím. Kde si mě lidi najdou se ukázalo již párkrát i o té krátké době po volbách. 2. Já za sebe samozřejmě mohu pouze říci, že se budu snažit, že pomohu apod. ne že zařídím. Jednoznačně nejdůležitější je získat do města další pracovní příležitosti, snad konečně vymyslet něco s tím nekonečným hadem aut na hlavním průjezdu městem, přivedu do Dvora zase vrcholový světový sportovní podnik, zajistit ve spolupráci s dalšími fyzickou likvidací černých skládek Nejvíce asi já a naše volební parta rozumíme motorismu a tudíž se budeme pitvat v dopravě. Pokusíme se zamyslet, pochopitelně i s odborníky, znovu nad dopravní situací ve městě. Ale náš názor je takový, že nemá smysl řešit situaci sem tam nějakým přehozením značky nebo jednosměrky, nebo opačně nechat donekonečna vypracovávat projekty s tunely či nadjezdy, když přece je jasné, že na ně nebudou peníze, nejméně za našeho života, ale spíš nikdy. Noviny královédvorské radnice, číslo I Programového prohlášení Rady města Z analýzy volebních programů: Dvoráci, ČSSD, VPM, KDÚ-ČSL, Nezávislí (radniční koalice), ale i ODS a KSČM vyplývají výrazné priority, které zdůrazňovaly všechny strany a volební seskupení pro další rozvoj města v letech Zaměstnanost - nové podnikatelské aktivity: Všemožně se zaměříme na přípravu lokality (z hlediska ÚP, stavebně, investičně, budeme vyhledávat investory s možností výhodných podmínek. Cílem přivést do města nové podnikatelské aktivity v nových odvětvích (vytvoření nových pracovních míst, zvýšení kupní síly obyvatel města). 2. Zefektivnění práce Městského úřadu, propracování organizačního řádu, prohloubení koordinace a součinnosti jednotlivých odborů s cílem zkvalitnění práce úředníků ve vztahu k veřejnosti. 3. Zkvalitnění a zefektivnění práce Technických služeb - výsledkem má být větší čistota a pořádek ve městě. Zvyšovat prestiž Městské policie (zpřísnit dodržování nočního klidu, prohloubit součinnost s Policií ČR při potírání kriminality a v boji proti drogové závislosti mládeže. Zvyšování discipliny a pořádku v dopravě. Sledování přestupků proti veřejnému pořádku - černé skládky, překopy atd.) Připravíme vyhlášku o veřejném pořádku. 4. Doprava: navázat na předchozí kroky a pokračovat v realizaci rekonstrukce hlavních průjezdných tahů městem (Legionářská, 17. listopadu) vč. dvou kruhových křižovatek (u jatek, u ředitelství JUTY). Každoročně vyčleňovat další prostředky na rekonstrukci místních komunikací i v okrajových částech města. 5. Vytipujeme a zainvestujeme další lokality na výstavbu rodinných domků a na další rozvoj bytové výstavby vč. nájemního bydlení. Projektově připravíme a dle možností zrealizujeme i programy půdních vestaveb a nástaveb na obecní domy. 6. Budeme řešit problém parkování ve městě, usilovat o definitivní úpravu prostranství před Hankovým domem. 7. V oblasti sportu - zrealizujeme celkové dokončení výstavby zimního stadionu. Budeme pokračovat v dalších etapách rekonstrukce Tyršova koupaliště, v rekonstrukci a budování malých dětských hřiš' a sportoviš' - především na sídlištích. Projektově připravíme a dle finančních možností zahájíme výstavbu krytého bazénu. 8. Městská nemocnice: Budeme pokračovat v investicích do údržby a přístrojového vybavení Městské nemocnice, snaha o udržení stávajících oddělení. 9. V oblasti životního prostředí budeme na základě potřeby připravovat a realizovat preventivní opatření k minimalizaci škod z možných povodní. Koncepčně budeme řešit obnovu městské zeleně (Schulzovy sady, stromořadí, aleje). 10. Povedeme jednání a budeme hledat řešení, jak zlevnit poplatky za vodné a stočné. 11. Vyvineme maximální úsilí k získání dotace na realizaci vodovodu a kanalizace v Lipnici. strana 3

4 Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet na rok 2003 Kapitola Druh příjmů Schv. rozpočet na rok 2003 v tis. Kč 00 Nespecifikované ,00 z toho Globální dotace ,00 Ostatní 0,00 Dotace na reformu státní správy a samosprávy ,00 Dotace od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ 800,00 Dotace na reformu státní správy a samosprávy - PC 1 500,00 Dotace na výdaje v sociální oblasti 310,00 Dotace na příspěvky v sociální oblasti 8 501,00 Dotace na nová pracovní místa v rámci reformy ,00 Dotace na rekonstrukce památek 300,00 01 Výstavba 350,00 03 Životní prostředí 2 674,00 04 Živnosti 525,00 05 Dopravní obslužnost 2 637,00 09 Městské lesy 3 000,00 14 Školství 1 100,00 16 Kultura 470,00 19 Vnitřní správa 1 360,00 z toho Pokuty Městské policie 350,00 Ostatní příjmy 1 010,00 28 Práce a sociální věci 996,00 z toho Pečovatelská služba 120,00 Penzion 876,00 38 Správa a údržba majetku ,00 z toho Nájemné z bytů ,00 Nájemné výměníkové stanice 1 000,00 Nájemné z nebytových prostor 5 520,00 Ostatní 458,00 39 Místní hospodářství ,00 z toho Pronájem pozemků 370,00 Pronájem VAK s.r.o ,00 Prodej neinvestičního majetku 30,00 Ostatní 20,00 Prodej pozemků 9 000,00 Prodej nemovitostí 7 200,00 Příjmy z dražby práva uzavřít nájemní smlouvu 1 350,00 41 Všeobecná pokladní správa ,00 z toho Daň z příjmu ze závislé činnosti ,00 Daň z příjmu fyzických osob 8 100,00 Daň z příjmu právnických osob ,00 Kapitola Daň z příjmu právnických osob - obec ,00 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 2 000,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Daň z příjmů fyzických osob - daň z podnikání ,00 Správní poplatky - výherní hrací přístroje 900,00 Poplatky ze psů 350,00 Poplatky ze vstupného 50,00 Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů 1 300,00 Ostatní poplatky a daně 200,00 Daň z nemovitostí 6 200,00 Bankovní úroky 500,00 Ostatní nedaňové příjmy 100,00 Příjmy celkem ,00 Druh výdajů Návrh rozpočtu na rok 2003 v tis.kč 00 Čerpání sociálního fondu 1 133,00 Čerpání sociálního fondu 1 133,00 Ostatní 01 Výstavba 800,00 02 Vodní hospodářství 5 780,00 z toho Vodovodní a kanalizační sítě ul. 17. listopadu a Legionářská 3 000,00 Vodovodní a kanalizační sítě ul. Slovany 1 200,00 PD vodovodní a kanalizační sítě Lipnice 100,00 Úpravna vody kaskády 700,00 PD úpravna vody kaskády 80,00 Vodovodní a kanalizační sítě ul. Poděbradova 700,00 Ostatní 0,00 03 Životní prostředí 3 602,00 Ostatní 3 602,00 04 Živnosti 150,00 05 Dopravní obslužnost 1 370,00 09 Městské lesy 35,00 10 Doprava ,00 Ulice Poděbradova 5 000,00 TI Zálabí Sever 1 206,00 PD ul. Alešova 330,00 Ulice Legionářská a ulice 17. listopadu ,00 strana 4

5 Ostatní 390,00 14 Školství ,20 z toho Mateřské školy 3 200,00 Základní školy ,70 Školní jídelny 737,00 Ostatní 0,00 Základní umělecká škola 189,50 15 Zdravotnictví 100,00 16 Kultura ,80 z toho Ostatní 735,00 Městské muzeum 2 258,10 Vlastivědné čtení 284,00 Radniční listy 205,00 Informační středisko 838,00 Hankův dům 3 830,00 Městská knihovna 3 033,70 19 Vnitřní správa ,00 z toho Městské zastupitelstvo 2 190,00 Správa MěÚ ,00 Městská policie 5 324,00 Sbor pro občanské záležitosti 122,00 Civilní ochrana 945,00 Kronika 133,00 Výstavní síň 150,00 Obřadní síň 180,00 Dobrovolní hasiči 105,00 20 Výpočetní technika a informatika 4 799,00 z toho Hardware 1 937,00 Software 875,00 Ostatní 1 987,00 28 Práce a sociální věci ,50 z toho Sociální dávky ,00 Sociální půjčky 25,00 Výdaje pro sociální oblast 40,00 Příspěvky v sociální oblasti 8 771,00 Kluby důchodců 58,50 Pečovatelská služba 1 487,00 Penzion 2 157,00 ostatní 30,00 38 Správa a údržba majetku ,50 z toho Opravy a udržování majetku města ,00 Revize 400,00 Výměníky 2 786,00 Psí útulek 400,00 ostatní ,50 39 Místní hospodářství ,40 z toho Ostatní majetek obce 4 372,00 Technické služby ,40 40 Stavebnictví ,00 z toho Zimní stadion 3 820,00 Projektové dokumentace 200,00 PD rekonstrukce čp.83 (budova Reginy) 400,00 DPS Zálabí Sever ,00 PD rekonstrukce kina 864,00 Areál pro Tsm 350,00 Oplocení dětského hřiště v ulici Karolíny Světlé 85,00 PD rekonstrukce DPS Bezručova 350,00 Ostatní 0,00 41 Všeobecná pokladní správa ,00 z toho Kapitola Příspěvek diabetikům a zdravotně postiženým 100,00 Pořádání akcí ve městě /Majáles, Posvícení atd./ 300,00 Příspěvky v kompetenci Městské rady 300,00 Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 2 500,00 Příspěvek HZS 400,00 Granty a příspěvky 600,00 Platba daně za obci ,00 Úroky 2 500,00 Náklady související se zařazením města jako pověř. obec III.stupně 4 000,00 Hospic Žireč 300,00 Ostatní příspěvky - Diakonie 200,00 Výdaje na audit hospodaření za rok ,00 Ostatní 0,00 Výdaje na zahraniční spolupráci města 100,00 Výdaje celkem ,40 Financující operace Návrh rozpočtu na rok 2003 v tis. Kč Změna stavu peněžních prostředků ,40 Hypotéční úvěr - výstavba Zálabí Sever 0,00 Splátky úvěrů - jistin ,00 Finance celkem ,40 Městské informační centrum a CK Osnado náměstí T. G. Masaryla 2 nabízí PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KONCERT TATU Czech Tour Hradec Králové - zimní stadion v cena vstupenky 299,- předprodej, Kč na místě Daniel Landa - Vltava Tour Hradec Králové TJ Slavia Orlická kotlina v speciální hosté: Lenka Dusilová, Petr Kolář, Doktor PP, Riviera Playboy cena vstupenky: 250,- Kč předprodej, Kč na místě strana 5

6 Kde nás najdete? VEDENÍ MĚSTA: (beze změn) - 1.patro hlavní budovy ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU: (beze změn) - 1. patro hlavní budovy - Oddělení výpočetní techniky: (beze změn) - 1. patro hlavní budovy - Právní oddělení: nám. TGM patro PŘESTUPKOVÁ KOMISE: druhé patro hlavní budovy, dv.č. 303 ODDĚLENÍ KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU: nám. TGM 35, - 2.patro ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ: - Podatelna: přízemí hlavní budovy, dv.č Občanské průkazy, cestovní doklady: přízemí hlavní budovy - dv. č Evidence obyvatel, legalizace, vidimace: (beze změn) - přízemí, dv.č Matrika: (beze změn) - přízemí, dv.č Krizové řízení, civilní služba: přízemí hlavní budovy - dv.č. 128 ODBOR ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ: (beze změn) - 1. patro hlavní budovy - Centrální pokladna: (beze změn) - přízemí ODBOR MAJETKO-PRÁVNÍ: (beze změn) - 2. patro hlavní budovy ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ÚDRŽBY MAJETKU: náměstí TGM a 3. patro ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: (beze změn) - 2. patro hlavní budovy ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: - Vedoucí odboru a oddělení školství: (beze změn) - nám. TGM č. 2 - Sociální dávky: ul. J. Hory 33 - Poskytování dávek osobám se ZPS: přízemí hlavní budovy, dv.č Sociální kurátoři: 2. patro hl. budovy, dv.č. 333 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: nám. TGM 59 ODBOR KULTURY, TĚLOVÝCHOVY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ: 2. patro hlavní budovy, dv. č. 315 ODBOR DOPRAVY: - Řidičské průkazy: přízemí hl. budovy, dv.č Vedoucí odboru, specielní stavební úřad, přestupky: 3. patro hlavní budovy - Technické průkazy, evidence vozidel: objekt Technických služeb města, Seifertova Od počátku února bude pracoviště umístěno v objektu firmy SATOS (Nedbalova ulice)! ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ: nám. TGM 35, druhé patro Odbor Životního prostředí Na odbor ŽP od přešla řada kompetencí z Referátu ŽP Okresního úřadu Trutnov a to na úsecích: ochrana krajiny a přírody - tel , myslivost, rybářství, lesnictví - tel , LPF, lesnictví - tel ochrana ZPF, veterina, včely - tel , ochrana ovzduší - tel , odpadové hospodářství - tel , vodní hospodářství - tel , povodňové plány - tel , vedoucí odd.ochrany ovzduší, odpady, ZPF, veterina - Ing. Jiří Hanuš, tel , vedoucí odd. ochrana krajiny, LPF, myslivost, rybářství, lesnictví vodní hospodářství, povodňové plány - Ing. Miloslav Chlápek, tel , vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Josef Pácalt, tel Živnostenský odbor Sdělujeme podnikatelům, že od veškerou agendu evidence podnikatelů v oblasti Dvorska zajiš'uje Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem, obecní živnostenský úřad, který sídlí na náměstí T.G. Masaryka, čp. 35. Upozornění podnikatelům: 1. Podnikatelé, podnikající na úseku: provozování solárií, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, průvodcovská činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby, a další, že zákonem 309/2000 Sb., ze dne byl stanoven termín do k doložení dokladů potvrzujících splnění odborné způsobilosti. Vyzýváme podnikatele, aby potřebné doklady předložili, v opačném případě bude zahájeno správní řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění. 2. Od nabyl účinnosti zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který upravuje podnikání v oblasti zbraní a střeliva a provozování střelnic, mimo jiné novelizuje živnostenský zákon. Přechodná ustanovení ukládají podnikatelům v oboru střeliva a ničení zbraní povinnost doložit živnostenským úřadům ve stanovené lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do doklady prokazující pro tento obor odbornou způsobilost podle shora uvedeného zákona. Dále ze zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu vyplývá, že do koncesových živností nově spadá podnikání v oblasti zbraní a střeliva (kategorie D), které mohly být podle dosavadní právní úpravy vyráběny a mohlo se s nimi obchodovat na základě živností volných (např. paintballové zbraně). Podle nové právní úpravy i pro podnikatelské aktivity vztahující se k této kategorii zbraní musí být podnikatel držitelem příslušných koncesí. Podnikatel, který podle stávající právní úpravy měl živnostenské oprávnění pro volnou živnost vztahující se k výše uvedeným zbraním kategorie D, je povinen podat neprodleně žádost o koncesi podle nové právní úpravy. Hana Pokorná, vedoucí živnostenského odboru Změna územního plánu Zastupitelé Dvora Králové nad Labem na svém zasedání schválili zahájení prací na pořízení další předpokládané změny územního plánu Města Dvůr Králové nad Labem. Vzhledem k tomu, že vlastní projednání i pořízení je časově i finančně náročnou záležitostí, je vhodné jednotlivé potřeby v území řešit dohromady v podobě společného projednání jednotlivých záměrů. V současné době je v platnosti schválený územní plán města z ledna 2001 a jeho dvě změny z roku Územní plán je veřejným dokumentem a seznámit se s ním můžete na zdejším městském úřadu. Případné zájemce o projednání změny územního plánu VYZÝVÁME, aby své záměry UPLATNILI uskutečněním podání u MěÚ - odboru výstavby a ÚP, a to v termínu do Zde lze podat žádost o změnu ÚP Noviny královédvorské radnice, číslo I pro nové záměry nebo pro záměry, které byly v minulosti z projednávání vypuštěny nebo zamítnuty. Územní plán je ve své závazné části podkladem pro rozhodování stavebního úřadu o umístění konkrétních staveb. Na základě dosavadních zkušeností vyzýváme především zájemce o realizaci staveb rodinného bydlení o včasné podání svého záměru. Ing. Martin Rudolf, odbor výstavby a ÚP Dokonalý přehled o cestování Právě toto heslo bylo mottem tradičního veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour 2003, který se uskutečnil v areálu brněnského výstaviště od 9. do 12. ledna. Dvůr Králové nad Labem má turistům rozhodně co nabídnou a tak nemohlo na tomto prestižním podniku chybět. Turistické možnosti na Královédvorsku jsme prezentovali v rámci expozice Královéhradeckého kraje. Společným motivem výstavního prostoru byla Sněžka, která tvořila střechu našeho stánku. K zajímavostem určitě patřil cyklistický trenažér, kde si návštěvníci expozice mohli vyzkoušet jednu z mnoha cyklostezek na území kraje. Vzhledem k tomu, že na území města i v jeho okolí se cestovním ruchem zabývá řada subjektů, vyzvali jsme je v listopadovém vydání Novin královédvorské radnice ke spolupráci. Našimi partnery pro brněnský veletrh se již tradičně stala zoologická zahrada a safari, dále Svazek města a obcí Podzvičinsko, Penzion Za vodou, Penzion Doctor, Lázně Velichovky a CK Osnado. A co že jsme vlastně prezentovali? Největší zájem byl o zoologickou zahradu a safari. Kromě informací o provozu, vstupném a novinkách jsme nabízeli zejména pravidelné akce (vánoční zoo, večerní safari, den dětí, ekologické programy apod.). Novinkou byla speciální nabídka školních výletů do města a jeho okolí, dále pozvánka k prohlídce věže kostela, návštěvě muzea či upoutávka na nejvýznamnější kulturní a společenské akce ve městě (Královédvorský okruh, dny R.A.Dvorského apod.). Stydět jsme se nemuseli ani za nabídku ubytování, která se v posledních letech neustále rozšiřuje. Atraktivní byl i doprovodný program. My jsme se například účastnili přehlídky propagačních filmů GO Propag Film. Zde měli návštěvníci veletrhu možnost prohlédnout si naše město v krátkém filmové upoutávce. Novinkou byl i Meeting Point, setkání se zahraničními touroperátory, kterým jsme prezentovali naši turistickou nabídku a možnost další vzájemné spolupráce. Dušan Kubica, odbor KT a VV NABÍDKA SPOLUPRÁCE subjektům zabývajícím se cestovním ruchem a využitím volného času při propagaci města a jeho okolí. VELETRH HOLIDAY WORLD Orientační mapa města Město Dvůr Králové nad Labem připravuje vydání orientační mapy města zaměřenou na cestovní ruch (ubytování, stravování ) a využití volného času (kultura, sport, zábava ). Prezentujte v ní své možnosti. Bližší informace: Městské informační centrum nám. T.G.Masaryka 2 tel.: , strana 6

7 Odbor školství a sociálních věcí oznamuje termín ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍD Zápis proběhne ve dnech: 12. února 2003 (středa), 12,00-17,00 hodin 13. února 2003 (čtvrtek), 12,00-15,00 hodin. - Zápis se týká dětí, narozených od 1.1. do a dětí, které se narodily v roce 1996 a měly odloženou školní docházku. - Děti, narozené od 1.9. do budou zapsány pouze na základě souhlasu ředitelství školy. Pro odložení školní docházky je nutné podat písemnou žádost řediteli školy. K zápisu je nutné dostavit se společně s dítětem a předložit zde: rodný list dítěte občanský průkaz rodičů Cesta k polárnímu kruhu Za necelé dva týdny odjede 9 žáků tříd naší školy v rámci programu EU Socrates na výměnný pobyt na Island. Děti budou bydlet v rodinách svých islandských spolužáků, budou se účastnit výuky ve třídách, poznají krásy islandské přírody a seznámí se s životem v běžné rodině. Pracovním jazykem je angličtina. Zajímavou a pro nás podnětnou skutečností je schopnost učitelů i žáků ze všech severských zemí přecházet během hodiny z mateřského jazyka na angličtinu. Ve Švédsku jsme viděli hodiny dějepisu či zeměpisu desetiletých dětí v angličtině. Tato schopnost je dána větším rozsahem výuky cizích jazyků, ale zejména faktem, že dětské kreslené seriály a filmy jsou výhradně v angličtině s titulky. Dabing tam téměř neznají. Mgr. Petr Vojtěch, ZŠ Strž Zavádění novinek v ZŠ Strž V prvním pololetí jsme zkusili zavést den bez zvonění, ve většině Evropy totiž začíná i končí hodinu učitel a ne zvonek. I když tato novinka vzbudila u dětí nadšení, přechod k částečnému nebo úplnému odstranění školního zvonku musí být postupný. Ukončení hodiny je věcí učitele, který musí probranou látku zopakovat, tam zvonek není třeba. Odstranění zvonění na začátku hodiny znamená vyšší odpovědnost každého žáka za dodržování stanovených pravidel, a to se děti musí postupně naučit. Jednoznačně vynikající zkušenost jsme naopak učinili s další okoukanou novinkou, čímž je v Evropě zcela běžný asistent učitele. Ve spolupráci s Úřadem práce ve Dvoře Králové jsme toto místo zavedli v letošní první třídě i v naší škole. Vyučující v naší škole mají běžně 30 žáků ve třídě a zvláště ti mladší žáci pracují různým tempem. Přítomnost asistentky učitele umožňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, těm pomalejším pomáhá a radí. Kromě toho připravuje pomůcky na výuku, kopíruje pracovní listy a učitel se tak může soustředit jen na přímou práci s dětmi (a i tak má spoustu práce). S asistentem učitele počítáme i do příští 1. třídy. Mgr. Petr Vojtěch, ZŠ Strž Lidé, čtěte! aneb soutěž pro mladé o rasismu Multikulturní centrum Praha vyhlásilo na měsíc září a říjen soutěž spojenou s projektem Rozmanitost do knihoven, jenž je financován vládou ČR v rámci kampaně proti rasismu, probíhající v roce Soutěžící se měli vyjádřit písemně či výtvarně k dvěma obrázkům s rasistickou tematikou a zodpovědět na pět otázek s nimi spojenými. ZŠ Strž odevzdala Měk Slavoj, která práce vybírala a následovně odeslala, několik prací žáků 2. stupně. Výsledky byly zveřejněny na Mgr. Pavlína Všetečková a její asistentka Markéta Jáklová ze ZŠ Strž při hodině pracovního vyučování. od Potěšilo nás, že se mezi deset hlavních výherců z celé republiky (získali naučnou encyklopedii na CD) dostali hned dva žáci naší školy: Adéla Štefanová (7.A) a Michal Ryba (7.A); navíc další tři žákyně se zařadily mezi dalších 50 vylosovaných a získaly drobné dárky. Bylo velmi zajímavé a pro žáky nesporně přínosné diskutovat otevřeně o problematice národnostních menšin. Sami dospěli k názoru, že nemohou odsuzovat člověka podle barvy pleti či jiných odlišných znaků a to bylo cílem projektu. Martina Kubíková, ZŠ Strž ZŠ Schulzovy sady ZŠ Schulzovy sady patří k největším ve městě. Má velmi vhodné umístění nedaleko středu města a současně v těsné blízkosti parku. Devadesátiletá historie školy je spojena s tradicí systému dobrého základního vzdělávání žáků. Procento těch, kteří pokračují ve studiu na středních školách je vysoké. K výuce slouží 6 odborných učeben, velká tělocvična, školní dílny, pozemky a dvě hřiště. Jako první z okolních škol využívá k výuce počítačem řízenou jazykovou učebnu, kterou v letošním roce rozšíříme na multimediální jazykovou laboratoř. Na škole pracuje 18 zájmových kroužků, které vedou učitelé. Náplň jejich činnosti je převážně zaměřena na práci na počítačích, sport, cizí jazyky a zpěv. Žáci často využívají možnosti práce na internetu v počítačové učebně. Během roku je pořádáno mnoho dalších školních akcí. Činnost školy je především zaměřena na získávání hlubších vědomostí z přírodovědných předmětů. Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů mají více než dvacetiletou tradici. Žáci jsou podle vlastních slov velmi dobře připraveni pro studium na středních školách. Škola se snaží vytvářet pro žáky i optimální podmínky ke studiu cizích jazyků. S těmi mohou začínat již od druhé třídy. Jazyková učebna je intenzivně využívána nejen při klasických hodinách, ale i pro zájmové kroužky a přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky. Žáci si pomocí internetu dopisují s kamarády z mnoha zemí, časté jsou i návštěvy zahraničních studentů. Přirozený zájem dětí o pohyb a sport je podchycen v hodinách tělesné výchovy. Na škole pracuje několik sportovních kroužků, během roku je pořádáno mnoho sportovních akcí.. Účastníme se meziškolních sportovních soutěží a klání. Velká pozornost je věnována získávání základních i rozšířených dovedností v práci na počítačích a s internetem. Moderně vybavená učebna informatiky je plně vytížena od 7 do 18 hodin. V dopoledních hodinách zde probíhá výuka, odpoledne zájmové kroužky a od 16 hodin jsou počítače přístupné všem zájemcům. Od 7. do 9. třídy mají všichni žáci v rozvrhu Informatiku. Počítače mají žáci i ve školní družině. V letošním plánu máme jejich připojení na internet. Pro budoucí prvňáčky připravují zkušené učitelky nové učební pomůcky, mnoho zájmových kroužků, stálé akce, které doplňují školní výuku. Je možno zakoupit svačinu i občerstvení ve školní budově a přihlásit se do dobře pracující školní družiny ( ). Zveme Vás k prohlídce školy, anebo alespoň návštěvě našich webových stránek na adrese www. zsschsady.cz. Mgr. Josef Sedláček ZŠ R.A.Dvorského před zápisem Blíží se termín zápisu do 1.ročníku a napadá mě, zda rodiče budoucích prvňáčků vědí, co svým žákům také poskytuje ZŠ R.A.Dvorského. Je to škola jako dalších 5 ve městě, ale přeci jen se něčím liší. Už více než 15 let existují při této škole specializované třídy pro žáky, u kterých se v průběhu školní docházky projeví specifická porucha učení. Ve veřejnosti jsou nejčastěji známy názvy dyslexie nebo dysgrafie a takto postižený žák se obtížněji učí číst, při psaní ho nechtějí poslouchat písmenka, ve škole se mu nedaří jako ostatním. Většinou bývají tito žáci posláni na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny, odkud se vracejí s návrhem na zařazení do specializované třídy, nebo s doporučením individuální péče učitele. Do specializované třídy je možné zařadit nejvíce 12 žáků. Učební plány a učebnice jsou stejné jako v ostatních třídách téhož ročníku. Liší se metody práce a přístup učitele. Vyučovací hodina se dělí na kratší úseky, mezi kterými si děti zazpívají nebo zacvičí. Pro nácvik čtení a pravopisu se používají bzučáky, čtecí okénka, různé tabulky a jiné kompenzační pomůcky. U dětí dysgrafických převládá zkoušení ústní formou, při matematice se běžně používají kalkulačky. Při nácviku některých jevů a při procvičování slouží i počítačové programy. Počítač se v poslední době stal běžným vybavením i specializovaných tříd. Často užíváme místo klasifikace známkou slovní hodnocení. Děti se specifickou poruchou učení zpravidla rády kreslí a zpívají, mnohé chodí do nepovinného předmětu Užité výtvarné činnosti, nebo do kroužku keramiky, či zpívají ve sboráčku. Ve specializovaných třídách však není místo pro všechny žáky se specifickou poruchou učení. Např. v tomto školním roce máme ve škole 53 strana 7

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 268 379 000 Kč Výdaje 320 729 000 Kč Rozdíl -52 350 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Tvorba a použití peněžních fondů města

Tvorba a použití peněžních fondů města Tvorba a použití peněžních fondů města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 84 84 Příděl z rozpočtu 1620 1620 Celkem příjmy 1704 1704 501-Stravování zaměstnanců a důchodců

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více