Software pro váš úspěch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software pro váš úspěch"

Transkript

1 Software pro váš úspěch Červen 2014 Vznik holdingu Solitea Stěhování do nového datacentra Elektronický Dochádzkový Systém s fotením Novinky v ovládání klienta pod V4 Newsle er

2 Společnos Vema, Cígler So ware a Aquaso se spojily do nového holdingu s názvem Solitea Vema, největší český výrobce systémů pro řízení lidských zdrojů, Cígler Software, významný výrobce účetních a ERP systémů, a Aquasoft, přední dodavatel velkých projektů na zakázku, spojily svou akcionářskou strukturu v holdingu Solitea. Cílem je společně nabízet kompletní portfolio produktů a služeb, vylepšovat zákaznický servis a využívat společných zdrojů pro další rozvoj. Do korporace dnes patří Cígler Software, na českém trhu známý především jako jeden z lídrů trhu účetních a ERP systémů značky Money, výrobce ERP systému Vario Altus Software, ve kterém Cígler Software koupil 100 % v prosinci 2013, Vema a. s., lídr českého trhu systémů pro řízení lidských zdrojů s působností i na Slovensku a Aquasoft, přední dodavatel velkých projektů na zakázku. Cíle našeho spojení s Vemou a ambice nového holdingu jsou jasné konsolidace produktového portfolia a zákaznické sítě, říká Martin Cígler, předseda představenstva Cígler Software. Celá řada našich klientů se zajímá o sofistikovaná řešení pro zpracování mezd a řízení lidských zdrojů, protože ta patří mezi nejsložitější a nejvíce závislá na legislativě. A právě produkty a služby společnosti Vema považujeme v této oblasti za nejlepší na trhu. Pozitivní synergické efekty ve sloučení tří fi rem vidí i Michal Máčel, předseda představenstva naší společnosti Vema: O spojení se strategickým partnerem z oblasti ERP systémů jsme usilovali několik let a s Martinem Cíglerem máme shodnou představu o dalším rozvoji. Mzdy každého sedmého zaměstnance v České republice zpracovávají naše systémy a je tedy logickým krokem nabídnout zákazníkům vedle agendy lidských zdrojů i řešení celé agendy podniku. Solitea je tak nyní schopna dodat kompletní portfolio špičkových českých produktů. Předpokládáme, že tato změna přinese nové příležitosti a výzvy celé skupině, a v rámci ní i každému z nás. Naše společnost si nadále zachovává samostatnost a ani z provozního hlediska se nic nemění. Žádné změny nepocítí ani naši zákazníci ti se naopak mohou těšit na širší nabídku produktů. Jsme připraveni plně využít a dále rozvíjet naše know-how při řešení náročných projektů spojených s novými příležitostmi, které s sebou nese příslušnost ke skupině J&T dodává Petr Franc, jednatel společnosti Aquasoft. Spolupráce v rámci korporace navíc přinese řadu vnitřních synergií, včetně sdílení best-practices v oblastech, ve které každá z fi rem vyniká. Cígler Software, a. s., patří s více než zákazníky a s velmi širokým portfoliem produktů mezi lídry českého a slovenského trhu účetních a informačních systémů. Mezi její nejvýznamnější produkty patří ERP řešení Money S4 a Money S5, populární účetní program Money S3 a cloudová fakturační služba idoklad. Cígler Software je také významným výrobcem pokladních systémů. Do portfolia společnosti patří i ERP systém Altus Vario, který společnost získala akvizicí koncem roku Vema, a. s., je česká softwarová společnost založená v roce Je předním dodavatelem personálních informačních systémů pro všechny typy a velikosti organizací v České a Slovenské republice. Produkty společnosti mimo jiné zpracovávají mzdy pro 650 tisíc zaměstnanců. Od roku 2005 úspěšně nabízí vlastní cloudové řešení. Aquasoft, s.r.o., patří již osmnáct let mezi přední domácí fi rmy zaměřené na dodávky softwarových aplikací na míru pro státní správu, zdravotnictví a fi rmy. Tým kvalifi kovaných profesionálů zaručuje nejen vysokou kvalitu poskytovaných služeb, ale také ryze osobní přístup ke každému klientovi. Solitea, a. s., holding, který patří hned od svého založení mezi největší subjekty na česko-slovenském ICT trhu. V Česku a na Slovensku zaměstnává téměř 360 zaměstnanců, konsolidované výnosy přesahují 500 mil. Kč, EBITDA přesahuje 90 mil. Kč. Za holdingem stojí Martin Fedor, partner skupiny J&T, Martin Cígler, zakladatel Cígler Software, a Michal Máčel s Janem Tomíškem, původní akcionáři Vema, a. s. 2

3 Vítáme nové zákazníky Personálně-poradenská společnost z Mladé Boleslavi ARIETE personal bude pro svých 580 pracovníků používat mzdy, personalistiku, komunikaci se zdravotními pojiš ovnami (KZP). Pro komunikaci s ČSSZ využijí aplikace ELD a RNP. Domov pro seniory Okružní v Brně je nově v cloudu od Vemy mají mzdy s elektronickými výplatními lístky, personalistiku, elektronické podání ELDP, registraci nemocenského pojištění a KZP pro svých 50 zaměstnanců. Nemocnice Prachatice se svými 360 zaměstnanci rozšířila využívání aplikací Vema o portálové výplatní lístky. TOS Kuřim přešel na cloud. Pro 425 pracovníků mají nyní mzdy, personalistiku, docházkový systém, ELD a RNP v cloudu. Stěhování do nového datacentra Víkend byl pro V4 Cloud důležitým mezníkem. V rámci dlouhodobé strategie zkvalitňování a rozšiřování našich cloudových služeb byly provedeny poměrně velké změny na naší páteřní infrastruktuře. Vše začalo přestěhováním z primární lokality (datacentra) do úplně nových, moderních prostor Faster CZ věříme, že nejlepšího datacentra v Brně a jednoho z nejkvalitnějších a nejlépe zabezpečených datacenter v regionu vůbec. Znamenalo to jednak fyzicky přestěhovat všechny servery, datová úložiště, sí ové prvky celkem to bylo pár metráků železa a dále přesměrovat všechny datové linky v součinnosti s našimi dodavateli konektivity. Vše bezproblémově a úspěšně dopadlo, takže během 8 hodin byl V4 Cloud opět plně v provozu. Těchto 8 hodin bylo zatím nejdelším výpadkem v již 7leté historii této naší služby. Během této akce byla taky navýšená kapacita V4 Cloudu (který se nám utěšeně rozrůstá), konkrétně přibyl další server a více než 100 GB operační paměti. Současně došlo také ke dvacetinásobnému zrychlení všech datových linek a to jak do Internetu, tedy směrem k zákazníkům, tak u dvou dalších vyhrazených servisních linek směrem do záložní lokality. Datové centrum Faster CZ má dostupnost minimálně Tier 3, v rámci konektivity nabízí 2 vlastní, nezávislé optické trasy; fyzicky nezávislé jsou i dvě přípojky do energetických sítí. Pro maximálně ekologický provoz využívají solární energii a rekuperaci, k dobrému chlazení přispívá výstavba s principem studených uliček. A o svá data se rozhodně nemusíte bát společnost Faster CZ, která na trhu informačních technologií působí od roku 1994, zabezpečuje technickou podporu a dohled v režimu 24/7/365. Datacentrum je nepřetržitě chráněno fyzickou ostrahou i kamerovým systémem, do samotného objektu mají přístup pouze autorizované osoby pomocí čipových karet. A pro případ požáru je připraven ekologický plyn FM 200. Služba V4 Cloud je navíc plně zálohovaná do druhé, záložní lokality. Bc. Martin Ivaniš vedoucí systémového oddělení fotografi e poskytl Faster CZ a Martin Ivaniš 3

4 Vema sa stala členom Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov Vema s.r.o. je od 1. januára 2014 riadnym členom Združenia pre riadenie a rozvoj udských zdrojov. Cie om členstva je úzka spolupráca s HR komunitou, zdie anie informácií, výmena skúseností a podpora procesov, ktoré má Vema ako hlavné zameranie. Hlavným poslaním združenia je spája HR komunitu a vytvára jedinečný priestor na zdie anie praktických skúseností. Zároveň prináša nové informácie, trendy a praktické riešenia pre rozvoj HR komunity na Slovensku. Každoročne pripravuje už tradičnú konferenciu zameranú na riadenie širokej škály procesov v oblasti udských zdrojov a konferenciu zacielenú na rozvoj a vzdelávanie. Združenie je odborným garantom najvýznamnejšieho podujatia v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku TREND konferencia Personálny manažment. Združenie je členom European Association for People Management EAPM a World Federation of People Management Associations WFPMA. Od 15. mája tohto roku sa Združenie pre riadenie a rozvoj udských zdrojov neofi ciálne premenovalo na HRcomm. Cie om zmeny je snaha deklarova, že združenie dokáže refl ektova na potreby doby, zastupuje transparentnú organizáciu a tiež fl exibilitu v reakciách na trhové výzvy, ktoré so sebou prináša nástup nových generácií. Našou prvou spoločnou akciou, kde bola Vema hlavným partnerom, bolo Fórum manažérov a špecialistov personálneho rozvoja júna s na prvý poh ad tajuplnou témou...za hranicami HR... Bol to už 17. ročník fóra a konal sa v krásnom prostredí Demänovskej doliny vo Wellness Hoteli Chopok. Počas dvoch dní sa účastníci fóra venovali problematike, ako vytvára platformy pre zapojenie manažérov do tém, ktoré sa stali doménou HR. Prednášky a panelové diskusie udí z praxe vystriedali počas štvrtkového popoludnia 4 zaujímavé workshopy. Na jednom z nich riadite slovenskej spoločnosti Vema, Peter Vilem, ukázal praktické možnosti, ako zapoji manažérov do personalistiky, ako im aj zamestnancom jednoducho a preh adne poskytnú potrebné personálne dáta. Samostatnou kapitolou bolo efektívne riešenie personálnych procesov nástupné a zmenové listy, plánovanie a schva ovanie dovoleniek, proces hodnotenia, vzdelávanie zamestnancov a spracovanie dochádzky. Viac na Přejděte zdarma na V4 Cloud! Přistupujte k aplikacím Vema přes internet. Od do zřízení služby Vema V4 Cloud včetně certifi kátů zdarma. Zbavíme Vás staros s instalací nových verzí a aktualizací s archivací dat s možností úniku citlivých informací Navíc získáte portálový přístup k aplikacím garantovanou dostupnost služby Soustřeďte se plně na svou práci využívejte cloud! 4

5 Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2014 V královéhradeckém kongresovém centru Aldis proběhl 7. a 8. dubna sedmnáctý ročník konference ISSS/V4DIS jedné z největších akcí zaměřených na informatizaci a reformu veřejné správy v celém regionu střední a východní Evropy. Během dvoudenního programu se uskutečnilo přibližně 200 přednášek, prezentací a diskusních setkání, ve výstavní části se představilo přes 100 dodavatelů technologií a služeb, institucí a dalších subjektů a Vema nemohla chybět. Počet registrovaných hostů konference opět překročil 2 tisícovky. Mezi hosty se letos objevili i vysocí představitelé Evropské unie místopředsedkyně EK a komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. Akce se konala pod osobní záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, vicepremiéra Pavla Bělobrádka, ministra vnitra Milana Chovance, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové a Asociace krajů ČR. Visegrádskou konferenci V4DIS zaštítil místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a jedním z významných hostů byla i ředitelka Mezinárodního visegrádského fondu (IVF) Karla Wursterová. Pro návštěvníky konference jsme na našem tradičním stánku č. 19 připravili soutěž o "hlídače legislativy" a ta měla velký úspěch účastnilo se jí na 90 lidí. Fotografie převzaty z 5

6 Elektronický Dochádzkový Systém s fotením Elektronický Dochádzkový Systém (EDS) je v súčasnosti jedno z najviac žiadaných riešení Vema a to v štátnych a aj komerčných organizáciách. Z poh adu riadenia udských zdrojov má viacero funkcií. Najčastejšie vnímanou je kontrolná funkcia najmä medzi zamestnancami a aj z poh adu manažmentu. Menej vnímanou, ale dôležitou funkciou je automatizácia spracovania dochádzky a prepojenie so systémom na spracovane miezd. Výhodou celého Elektronického Dochádzkového Systému je jeho preh adnos a jednoduché zobrazenie dochádzkovej karty samotným zamestnancom a vedúcim na všetkých stupňoch riadenia. Prostredníctvom internetového prehliadača majú všetci zobrazené štruktúrované údaje o dochádzke s najmenšími podrobnos ami a informáciami o salde pracovnej doby, odpracovanom čase, dovolenkách, pracovnej neschopnosti a všetkých prerušeniach pracovnej doby. Organizácie, ktoré využívajú aplikáciu Plánovanie dovoleniek majú výhodu v tom, že schválená dovolenka sa rovno prenesie do dochádzkového systému a netreba nič zadáva. Identifi kácia príchodov do práce, odchodov a prerušenia práce prebieha prostredníctvom čipových kariet na dochádzkových termináloch. Čipové karty majú pridelené zamestnanci a okrem evidencie dochádzky ich môžu využi aj na stravovací systém, ovládanie závory na parkovisku, prístupový systém a pod. Vzh adom na to, že človek je tvor vynaliezavý v každej oblasti, prichádzalo k tomu, že zamestnanci si vzájomne odovzdávali čipové karty aby jeden druhému registroval príchod, resp. odchod z práce. Táto skutočnos sa ažko kontroluje a pri konzultáciách so zákazníkmi využívajúcimi EDS sme sa rozhodli rozšíri EDS o alší kontrolný mechanizmus fotografi e pri snímaní. Do prevádzky sme uviedli dochádzkové terminály, ktoré sú doplnené o kameru, ktorá v momente priloženia čipovej karty urobí okrem záznamu kto a kedy registroval príchod, resp. odchod zo zamestnania, aj fotografi u osoby, ktorú naviaže na údaje zosnímaného priechodu. 6

7 Samotné ovládanie a práca s terminálmi sa nemení a pri štandardnom príchode a odchode z práce zamestnanec len priloží čipovú kartu k terminálu. Vytváranie fotografi e je automatický proces na pozadí. Umiestnenie kamery na termináli je koncipované tak, aby dokázala zosníma dostatočný priestor pred dochádzkovým terminálom. Fotografi e sa prenášajú spoločne aj s časovými údajmi priamo do aplikácie dochádzka. Aplikácia Dochádzková karta, ktorá je všetkým prístupná na portáli, bola doplnená o možnos zobrazenia jednotlivých fotografi í tak, že pri každom zaznamenanom priechode na dochádzkovom termináli je indikovaný stav, že k nemu existuje fotografi a a vedúci má možnos túto fotku zobrazi. Týmto dokáže jednoducho skontrolova, kto registroval príchod a odchod na dochádzkovom termináli. Ďalšou možnos ou na portáli je zobrazi si všetky priechody s fotografi ami na konkrétnom termináli v konkrétnom časovom úseku, ktorý defi nujete dátumom a časom od do. Vtedy sa Vám zobrazia všetky fotografi e za sebou ako boli nasnímané na defi novanom termináli. Týmto spôsobom jednoducho a na prvý poh ad vidíte, kto sa snímal na termináli. Prvá implementácia dochádzkových terminálov s fotením v nemocnici, ktorá je našim dlhoročným zákazníkom, dokázala hne prvý deň odhali zamestnancov, ktorí si vzájomne snímali príchody a odchody z práce. Skúsenosti našich zákazníkov jednoznačne preukázali opodstatnenos a rýchlu návratnos investície do Elektronického Dochádzkového Systému prvým efektom je výrazné zvýšenie dochádzkovej disciplíny, ktoré sa prejavuje aj znížením počtu vykázaných nadčasových hodín. Druhým efektom je výrazné zjednodušenie a zrýchlenie spracovania miezd. V súčasnosti prebiehajú implementácie vo viacerých organizáciách, pričom jedna z nich má viac ako 1000 zamestnancov a celý systém riadenia udských zdrojov prevádzkuje na V4 Cloud. Ing. Peter Vilem riadite Vema, s. r. o. 7

8 Novinky v ovládání klienta pod V4 Na květnovém Setkání uživatelů jste mohli vyslechnout prezentaci doplněnou praktickými ukázkami o novém klientovi pod V4. V tomto článku ji přinášíme i těm, kteří se Setkání uživatelů nezúčastnili. Představíme Vám vylepšení klienta v několika oblastech: vzhled, ovládání, nové funkce, lokalizace. Ukážeme Vám, jak tyto novinky nastavit a využívat. Nový vzhled Nový klient nabízí nový moderní vzhled s novými ikonami inspirovanými stylem Windows 7. Najdete je po otevření souboru v horní liště s tlačítky. Nové funkce a ovládací prvky Nový klient nepřináší novinky pouze ve vzhledu, ale také v ovládání. Jde o úpravy v oblasti datového editoru řazení, fi ltrování, práce s číselníky a změny v nastavení parametrizace. Pořadí položek Cílem této úpravy je, aby bylo na první pohled zřejmé, jak je soubor seřazen. Položkám se určí pořadí označením myší. Nový klient nabízí navíc nový faktor ovlivňující výsledné pořadí položek následnictví. Každé položce lze nyní zadat, že patří za nějakou jinou, konkrétní položku. Pokud tato položka změní pořadí, tak ji bude druhá položka následovat, aby byla stále za ní. Číselníky Práce s číselníky je vylepšena z hlediska vzhledu i funkčnosti. Nový vzhled je patrný na první pohled hezčí písmo a uspořádání položek do sloupců zvýší přehlednost. Vylepšený je ale i způsob vyhledávání hodnot v číselníku pomocí pole pro zadání hledané hodnoty, kterou naleznete v horní části okna. Ve spodní části číselníku lze vybrat bu hledání podle začátku, což odpovídá hledání hodnot v prvním sloupci tabulky, nebo Zobrazit jen vyhledané hodnoty, čímž dochází k postupnému fi ltrování číselníku na hledané hodnoty. 8

9 Sloupcový filtr Sloupcový fi ltr umožní snadné fi ltrování v tabulkovém režimu bez nutnosti zadávat výraz. Filtrování bude nyní velmi jednoduché a intuitivní, uživatel může snadno zadat libovolnou podmínku. Pole pro zadání fi ltrů se zapíná pomocí tlačítka Zobrazení fi ltrů. Všechny fi ltrovací operace mají přiřazené ikony. V rozšířeném záhlaví každého sloupce je na první pohled vidět, jaký fi ltr je ve kterém sloupci nastaven. Každý sloupec má přednastavenou vhodnou fi ltrovací operaci v závislosti na svém typu. Sloupce s textovými hodnotami včetně memopoložek mají přednastavenou operaci Obsahuje, ostatní sloupce mají operaci Rovná se. Některé operace převádí netextové hodnoty na text. Nad datumovou položkou tak lze zadat fi ltr typu obsahuje 2014, který zobrazí pouze hodnoty s rokem Seznam dostupných operací se liší podle datového typu sloupce: Společné operace Obecně jsou k dispozici tyto operace: = Rovná se Nerovná se Obsahuje Neobsahuje > Větší než Větší než nebo rovno < Menší než Menší než nebo rovno Mezi I Má na začátku I Má na konci Prázdné hodnoty Neprázdné hodnoty Pro poslední dvě operace Prázdné hodnoty a Neprázdné hodnoty se nezadává hodnota, stačí zadání samotné operace. Pro operaci Mezi se zadávají hodnoty dvě. Po zadání první hodnoty lze pro přechod na zadání druhé hodnoty použít klávesu Enter nebo Tab. Operace pro logické hodnoty K dispozici je omezená množina operací s tím, že pro tyto operace se již nezadávají hodnoty: Hodnoty Ano Hodnoty Ne Prázdné hodnoty Neprázdné hodnoty Operace pro datumové hodnoty Mají navíc k dispozici operace, které se vyhodnotí jako pravdivé i pro nedefi nované hodnoty: Následuje Následuje nebo je rovno Předchází Předchází nebo je rovno Po nastavení fi ltru je vidět v záhlaví sloupce jak jsou hodnoty fi ltrovány a také jakým způsobem jsou řazeny. Malá šipka na tlačítku indikuje, zda jsou hodnoty ve sloupci řazeny vzestupně či sestupně. 9

10 Po stisku tlačítka pro nastavení fi ltrů se zobrazí uplatněná podmínka: Lépe dostupné je nyní také Skrytí sloupce. Opětovné zobrazení sloupce je možné provést pomocí tlačítka pro výběr položek. Třídění souboru a řazení sloupců Nový klient umožňuje nastavit řazení sloupců jednoduchým způsobem. Z kontextové nabídky v záhlaví sloupce je možné zvolit jednu z možností řazení. Volbou Nové řazení dojde k předsunutí označeného sloupce na první pozici, tj. souboru bude tříděn dle vybrané položky a to vzestupně. Volba Vzestupné řazení přidá další sloupec k již zvolenému třídícímu hledisku. Zvolením možnosti Sestupné řazení dojde k přidání dalšího sloupce, podle něhož se bude třídit a to sestupně. K těmto volbám bude ještě přidána možnost nastavit výchozí řazení, která umožní vrátit soubor do původního stavu. 10

11 Parametrizace Dříve nešla uložená parametrizace interaktivně změnit, bylo nutné editovat přímo výraz, který parametrizaci popisoval. Nový klient umožňuje pomocí přehledného okna zobrazit všechny podmínky a fi ltry, které jsou v parametrizaci uloženy. Také je zde možné provést změny a upravenou parametrizaci uložit jako úpravu původní parametrizace nebo jako novou parametrizaci. Lokalizace Nový klient přináší také možnost přepnout si aplikaci z češtiny do slovenštiny. Přepnutí lze provést v Nastavení volbou Nastavení jazyka. Všechny tyto novinky budete mít k dispozici v červnových verzích aplikací. Věříme, že tyto novinky uvítáte a bude se Vám díky nim s Vemou ještě lépe pracovat. Ing. Leona Michálková konzultantka EL, HR 11

12 Proběhlo Setkání uživatelů Pro Setkání uživatelů jsme si pro Vás připravili několik témat Novinky v Centru, Novinky v ovládání klienta pod V4, které Vám v přepisu přinášíme i v tomto čísle. Dále proběhla přednáška Vema pro Vaše kolegy, kde jsme ukázali možnost přístupu všech pracovníků ke svým personálním údajům v portálovém řešení. Díky Vaší zpětné vazbě z anketních lístků zjiš ujeme, že jste s našimi produkty i se službami spokojeni, což nás velmi těší. Děkujeme také za návrhy dalších zlepšení. Pokud se na Setkání uživatelů podíváme statisticky, účastnilo se vás celkem 834 z 566 organizací v šesti městech České republiky. Na Slovensku to bylo 342 účastníků z 292 organizací ve čtyřech městech. Z vyhodnocených anketních lístků vyplynulo, že naši zákazníci v ČR z tištěných titulů nejvíce čtou časopis Mzdová účetní, Práce a mzda a Národní pojištění; v SR pak Čo má vedie mzdová účtovníčka, Poradca podnikate a a Práca a mzdy. Na českém internetu vyhledávají informace na stránkách ministerstev, ČSSZ, též vyhledávají informace přes vyhledávače Seznam a Google, z odborných serverů navštěvují Radíme si, Měšec a PO účtuje. Ve slovenských internetových vodách vyhledávají odborné informace na webu Sociálna pois ovňa, Zdravotná pois ovňa a Daňové riadite stvo. 12

13 Vema golf cup 2014 Jubilejní pátý ročník golfového turnaje jsme pro své zákazníky a obchodní partnery uspořádali opět v golfovém rezortu Konopiště v Tvoršovicích na Benešovsku. Tentokrát se hrálo na hřišti Radecký. Za organizátory přivítal všechny přítomné Libor Procházka, vedoucí oddělení marketingu, a seznámil je s průběhem dne. Hosty pozdravil a turnaj zahájil ředitel společnosti Michal Máčel. I když předpově počasí nevypadala nijak příznivě, nakonec se sešlo 53 hráčů, kteří se utkali ve třech výkonnostních kategoriích a ve dvou vložených soutěžích nejdelší odpal míčku a nejblíže zahraná rána k jamce. Když už to vypadalo, že navzdory předpovědím dohrajeme bez deště, přece jen se rozpršelo. Kvůli bouřce jsme museli turnaj na půl hodiny přerušit. Až na jednoho hráče, který musel ze zdravotních důvodů hru předčasně ukončit, jsme všichni zdárně došli do cíle. Ředitel společnosti předal š astným vítězům ceny a všem poděkoval za účast. První tři vítězové každé kategorie a vítězové vložených soutěží si odnesli skleněné trofeje z české sklárny a láhev dobrého moravského vína. Turnaj se všem účastníkům i přes nepřízeň počasí líbil. Těšíme se, že se opět všichni ve zdraví příští rok sejdeme na šestém ročníku Vema golf cupu. Ing. Libor Procházka, MBA vedoucí oddělení marketingu Fotil Jiří Bartošek 13

14 Kontakty Česká republika Vema, a. s. Okružní 871/3a, Brno IČ: tel.: fax: Call Centrum: ccv.vema.cz Žlutá linka: (20 Kč/min. vč. DPH) Zelená linka: Pobočky: Praha LONGIN Business Center Na Rybníčku 1329/5, Praha 2 tel: České Budějovice Kamarytova 2689, České Budějovice tel: Plzeň Šafaříkovy sady 2455/5, Plzeň tel: Olomouc Ibsenova 496/19, Olomouc tel: Ostrava Roháčova 3339/5, Ostrava tel: Slovenská republika Vema, s. r. o. Prievozská 14/A, Bratislava IČ: tel: Call Centrum Vema: ccv.vema.sk Žlutá linka: (1 /min. vč. DPH) Registrace požadavků: Vema, a. s. Staňte se našimi fanoušky Pobočka: Banská Bystrica Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica tel: Sledujte nás v profesní síti Sledujte naše krátké zprávy Sledujte naše zprávy

Software pro váš úspěch. Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014

Software pro váš úspěch. Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014 Software pro váš úspěch Říjen 2014 Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014 Newsle er Speciální nabídka pro školy So ware

Více

montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58

montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58 montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58 Milí přátelé, v letošním roce uběhne právě dvacet let od založení společnosti Vema. Dvacet let je nejen pro člověka, ale také pro společnost dlouhý úsek života. V osobním

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

ABRA Bulletin 2013 PODZIM. Rozhovor se zakladatelem ABRA Software, Jaroslavem Řasou: Několik let intenzivní práce Nově: Česko slovenské vydání

ABRA Bulletin 2013 PODZIM. Rozhovor se zakladatelem ABRA Software, Jaroslavem Řasou: Několik let intenzivní práce Nově: Česko slovenské vydání ABRA Bulletin 2013 Rozhovor se zakladatelem ABRA Software, Jaroslavem Řasou: Několik let intenzivní práce Nově: Česko slovenské vydání Představujeme řečníky Fóra INSPIRACE 2013: Leo Jakimič st., Bořek

Více

S informačním systémem KARAT až na tělo. Řešení pro přepravní společnosti. Rozhovor s Dušanem Kovářem strana 8

S informačním systémem KARAT až na tělo. Řešení pro přepravní společnosti. Rozhovor s Dušanem Kovářem strana 8 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 1/2014 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE S informačním systémem KARAT až na tělo strana 4 Řešení pro přepravní společnosti strana 7 Rozhovor

Více

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010.

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010. Software pro váš úspěch 12/2010 Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010 Newsletter Jsme tu pro Vás i během Vánoc Pracovní doba mezi vánočními svátky zůstává

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

JAK PLÁNOVAT, VYUŽÍVAT A ŘÍDIT INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

JAK PLÁNOVAT, VYUŽÍVAT A ŘÍDIT INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE JAK PLÁNOVAT, VYUŽÍVAT A ŘÍDIT INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE NASAZENÍ DISTRIBUCE OPENSUSE TECHNIKA JAKO ZDROJ POŽÁRŮ AKTUALITY NOVINKY Z PODNIKOVÉHO IT POHÁDKA I ITILU ITIL NENÍ DOGMA OCHRÁNCE SPOTŘEBITELŮ ASOCIACE

Více

Software pro váš úspěch 2/2009. Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě.

Software pro váš úspěch 2/2009. Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě. Software pro váš úspěch 2/2009 Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě Newsletter Úvod Vážení čtenáři, velmi nás potěšil zájem, který jste

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

KARAT Konference letos přinesla řadu zajímavostí. Když zákazník ví, co chce

KARAT Konference letos přinesla řadu zajímavostí. Když zákazník ví, co chce Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 2/2014 KARAT Konference letos přinesla řadu zajímavostí strana 4 PŘÍPADOVÁ STUDIE Když zákazník ví, co chce strana 6 Excelentní chaos

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM Speciální příloha časopisu Publikace je samostatně neprodejná informační systémy v kostce Finanční přínos informačních systémů pro společnosti Josef Švenda Umožňujeme strategické plánování Přehledná tabulka

Více

Vestibulární stimulace. Reminiscenční. Kvalita. sociálních služeb

Vestibulární stimulace. Reminiscenční. Kvalita. sociálních služeb Vestibulární stimulace v konceptu Bazální stimulace Reminiscenční terapie Téma čísla: Kvalita sociálních služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA All Inclusive www.egovernment.cz č. 1 /2008 redakce All inclusive ve veřejné správě Veřejná správa v České republice zatím příliš interaktivní, efektivní

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

3 největší. ikony. roku. Exkluzivní péče v podání O 2. Dlouho očekávaný Windows Phone Mango. Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem 1/2012

3 největší. ikony. roku. Exkluzivní péče v podání O 2. Dlouho očekávaný Windows Phone Mango. Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem 1/2012 Dlouho očekávaný Windows Phone Mango Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem Exkluzivní péče v podání Exclusive Jedinečný po všech stránkách 1/2012 3 největší ikony roku 800 Slim, Sleek and Sophisticated.

Více

40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí

40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí 40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí www.udrzbapodniku.cz EDITORIAL REDAKCE Vydavatel Michael J. Majchrzak Šéfredaktor Lukáš Smelík Odborná spolupráce

Více

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Začínáme s Money S3 Kontakt a informace Zákaznický portál: Aktuální kontakty: Školení Money S3: Dokumentace a doplňky k programu: Daňový a účetní servis:

Více