Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka"

Transkript

1 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne Identifikátor Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok A DOMA o.s osobní asistence Osobní asistence Čtyřlístek H 9 331, A DOMA o.s Občanské sdružení Baobab sociální rehabilitace Student ÚV 1, Občanské sdružení Baobab sociální rehabilitace Občanské sdružení Baobab sociální rehabilitace Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický ateliér) Centrum sociálně rehabilitačních služeb ÚV 1, L 13, Občanské sdružení Baobab ACORUS, z. ú krizová pomoc ACORUS - krizová pomoc L 4, ACORUS, z. ú ACORUS - poradna pro osoby ohrožené domácím násilím ÚV 1, ACORUS, z. ú azylové domy ACORUS - azylový dům L 24, ACORUS, z. ú Arcidiecézní charita Praha denní stacionáře Denní stacionář pro seniory ÚV 3, Arcidiecézní charita Praha azylové domy Dům Gloria - azylový dům pro ženy a matky s dětmi L 40, Arcidiecézní charita Praha pečovatelská služba Pečovatelská služba ÚV 4, Arcidiecézní charita Praha sociální rehabilitace Dům Fatima - centrum pro tělesně postižené L 14, Arcidiecézní charita Praha Azylový dům sv. Terezie - Poradna pro lidi v tísni ÚV 1, Arcidiecézní charita Praha noclehárny Azylový dům sv. Terezie - noclehárny L 42, Arcidiecézní charita Praha domovy se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem L 7, Arcidiecézní charita Praha azylové domy Azylový dům sv. Terezie - Azylové domy L 21,

2 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Arcidiecézní charita Praha terénní programy Arcidiecézní charita Praha Arcidiecézní charita Praha nízkoprahová denní centra Arcidiecézní charita Praha osobní asistence Arcidiecézní charita Praha domovy pro seniory ADCH Praha- terénní program Azylový dům sv. Terezie - nízkoprahové denní centrum Poradna pro migranty a uprchlíky Agentura asistenční pro lidi s tělesným postižením Domov pro seniory rdinála Berana ÚV 2, ÚV 7, ÚV 3, H 1 215, L 15, Arcidiecézní charita Praha Projekt Magdala ÚV 2, Arcidiecézní charita Praha Armáda spásy v České republice, z.s nízkoprahová denní centra Armáda spásy v České republice, z.s noclehárny Armáda spásy v České republice, z.s azylové domy Armáda spásy v České republice, z.s sociální rehabilitace Armáda spásy v České republice, z.s terénní programy Armáda spásy v České republice, z.s. Centrum sociální služeb Bohuslava Bureše - nízkoprahová denní centra Centrum Bohuslava Bureše - noclehárna Centrum Bohuslava Bureše - azylový dům Centrum sociální služeb Bohuslava Bureše - Sociální rehabilitace Centrum Bohuslava Bureše - terénní programy ÚV 8, L 56, L 108, ÚV 6, ÚV 7, Asistence, osobní asistence osobní asistence H , Asistence, sociální rehabilitace Podporované zaměstnávání a Tranzitní program ÚV 8, Asistence, Bílý kruh bezpečí, z.s Poradna Bílého kruhu bezpečí, Praha ÚV 3, Bílý kruh bezpečí, z.s

3 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok BONA, chráněné bydlení Chráněné bydlení L 56, BONA, podpora samostatného bydlení BONA, sociální rehabilitace Podpora samostatného bydlení Polyfunkční centrum Dvojí svět ÚV 3, ÚV 7, BONA, CENTRUM ALMA, následné péče Centrum služeb následné péče ALMA ÚV 2, CENTRUM ALMA, Centrum MARTIN, sociální rehabilitace Centrum MARTIN, sociálně terapeutické dílny Vzdělání a praxe pro vstup na trh práce pro osoby s mentálním postižením Sociálně terapeutická dílna - Café MARTIN ÚV 3, ÚV 4, Centrum MARTIN, Centrum Paraple, Centrum Paraple, ÚV 0, plánem rozvoje Centrum Paraple, odlehčovací Centrum Paraple, L 5, Centrum Paraple, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Centrum pro dětský sluch Tamtam, raná péče Raná péče Čechy ÚV 1, pro rodiny s dětmi Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké ÚV 0, ÚV 0, plánem rozvoje Centrum pro integraci cizinců sociální rehabilitace Perspektiva - sociální rehabilitace pro migranty ÚV 2, Centrum pro integraci cizinců Sociální pro migranty ÚV 5,

4 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Centrum pro integraci cizinců Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé tlumočnické Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro seniory a osoby se zdravotním Tlumočnické Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé SAS pro neslyšící Praha Modřany-Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro ÚV 2, ÚV 2, Centrum sociálně zdravotních služeb AT lin a AT poradna ÚV 2, Městská část Praha 17 Centrum sociálně zdravotních služeb ÚV 2, Městská část Praha 17 Centrum sociálně zdravotních služeb pečovatelská služba Pečovatelská služba ÚV 16, Městská část Praha 17 Centrum sociálně zdravotních služeb Centrum sociálně zdravotních služeb Klub 17 ÚV 3, Městská část Praha Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha pečovatelská služba Pečovatelská služba ÚV 17, Městská část Praha odlehčovací Odlehčovací L 37, Městská část Praha Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha odlehčovací Dům Na Neklance L 27, Městská část Praha 5 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková pečovatelská služba Pečovatelská služba ÚV 41, Městská část Praha Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Královská lou ÚV 0, Městská část Praha pečovatelská služba Pečovatelská služba ÚV 39, Městská část Praha plánem rozvoje 4

5 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Centrum Hvozdy, sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny ÚV 1, Centrum Hvozdy, Centrum Hvozdy, týdenní stacionáře Týdenní stacionář L 11, Centrum Nebušice pečovatelská služba Terénní pečovatelská služba ÚV 5, Městská část Praha - Nebušice Centrum Nebušice odlehčovací Pobytové odlehčovací L 4, Městská část Praha - Nebušice Centrum Nebušice Centrum Praha domovy pro seniory Domov pro seniory Máchova L 48, Městská část Praha 2 Centrum Praha denní stacionáře Denní stacionář ÚV 3, Městská část Praha 2 Centrum Praha odlehčovací Pobytová odlehčovací služba L 8, Městská část Praha 2 Centrum Praha pečovatelská služba Pečovatelská služba ÚV 33, Městská část Praha 2 Centrum Praha domovy pro seniory Domov pro seniory Jana Masary L 10, Městská část Praha 2 plánem rozvoje Centrum Praha Cesta domů, z.ú odlehčovací Odlehčovací Cesty domů ÚV 5, Cesta domů, z.ú Poradny Cesty domů ÚV 5, Cesta domů, z.ú Česká alzheimerovská společnost, odlehčovací Respitní péče ČALS ÚV 5, Česká alzheimerovská společnost, Konzultace České alzheimerovské společnosti ÚV 2, Česká alzheimerovská společnost,

6 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Česká společnost AIDS pomoc, z.s azylové domy Dům světla-azylový dům L 15, Česká společnost AIDS pomoc, z.s. Česká unie neslyšících pro seniory a osoby se zdravotním CSS ČUN Praha SAS ÚV 2, Česká unie neslyšících tlumočnické Tlumočnická služba ČUN ÚV 2, Česká unie neslyšících tlumočnické Centrum zprostředkování simultánního přepisu ÚV 2, Česká unie neslyšících Člověk v tísni, Odborné sociální Praha ÚV 3, Člověk v tísni, Člověk zpět k člověku domovy se zvláštním režimem Dům domácí péče L 70, Člověk zpět k člověku Denní stacionář AKORD denní stacionáře Denní stacionář AKORD ÚV 12, Denní stacionář AKORD Dětské krizové centrum, z.ú krizová pomoc Dětské krizové centrum, z.ú Dětské krizové centrum, z.ú pro rodiny s dětmi telefonická krizová pomoc Dětské krizové centrum - Krizová pomoc dětem týraným, zneužívaným (syn Dětské krizové centrum - Komplexní interdisciplinární péče o děti z dysfunkčích Lin důvěry Dětského krizového centra - non stop efektivní forma distanční ÚV 5, ÚV 2, ÚV 3, Dětské krizové centrum, z.ú Diakonie Církve bratrské centra denních služeb Centrum denních služeb Černý Most ÚV 3, Diakonie Církve bratrské chráněné bydlení Chráněné bydlení Černý Most L 3,

7 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Diakonie Církve bratrské domovy pro seniory Diakonie Církve bratrské chráněné bydlení Diakonie Církve bratrské osobní asistence Bethesda - domov pro seniory Chráněné bydlení na Xaverově Osobní asistence Černý Most L 33, L 6, H 410, Diakonie Církve bratrské Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze pečovatelská služba azylové domy pečovatelská služba krizová pomoc Pečovatelská služba Ďáblice - Diakonie ČCE - SKP v Praze Azylový dům pro matky s dětmi - Diakonie ČCE - SKP v Praze Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice - Diakonie ČCE - SWKP v SOS centrum - Diakonie ČCE - SKP v Praze ÚV 9, L 14, ÚV 9, ÚV 10, Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze následné péče pečovatelská služba pro rodiny s dětmi Následná péče Dobroduš - Diakonie ČCE - SKP v Praze Pečovatelská služba Klamov - Diakonie ČCE - SKP v Praze Služba pro rodinu a dítě - Diakonie ČCE - SKP v Praze ÚV 3, ÚV 11, ÚV 2, Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5 - Stodůlkách Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5 - Stodůlkách Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5 - Stodůlkách raná péče Raná péče ÚV 5, odlehčovací Odlehčovací služba L 4, denní stacionáře Denní stacionář ÚV 3, Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5 - Stodůlkách sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutická dílna ÚV 3, Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5 - Stodůlkách Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5 - Stodůlkách týdenní stacionáře Týdenní stacionář L 6, denní stacionáře Denní stacionář Ratolest ÚV 9,

8 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5 - Stodůlkách Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4 Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením L 20, chráněné bydlení Chráněné bydlení L 16, Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze centra denních služeb Centra denních služeb ÚV 4, Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze Dílna Eliáš sociálně terapeutické dílny Keramická dílna Eliáš ÚV 3, Dílna Eliáš Dílna Gawain sociálně terapeutické dílny Dílna Gawain ÚV 5, Dílna Gawain Dílny tvořivosti Dílny tvořivosti pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny Terénní práce a podpůrná skupina sociálně terapeutická dílna Dílen tvořivosti ÚV 2, ÚV 2, Dílny tvořivosti DOM - Dům otevřených možností, DOM - Dům otevřených možností, sociální rehabilitace DOMJOB ÚV 2, domy na půl cesty DOM 8 Dům na půl cesty L 11, DOM - Dům otevřených možností, DOM TYKADLO ÚV 0, DOM - Dům otevřených možností, DOM - Dům otevřených možností, domy na půl cesty DPC BYDLO L 6, Domov Sedlec SPMP, chráněné bydlení Domov Sedlec SPMP - chráněné bydlení L 14,

9 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Domov Sedlec SPMP, denní stacionáře Domov Sedlec SPMP - denní stacionář ÚV 6, Domov Sedlec SPMP, Domov Sue Ryder, z.ú domovy pro seniory Domov Sue Ryder - Domov L 52, Domov Sue Ryder, z.ú osobní asistence osobní asistence H , Domov Sue Ryder, z.ú Domov sv. Karla Boromejského odlehčovací Domov sv. Karla Boromejského denní stacionáře Domov sv. Karla Boromejského Domov svaté Rodiny domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov sv. Karla Boromejského - odlehčovací služba Domov sv. Karla Boromejského - denní stacionář L 13, ÚV 5, Domov svaté Rodiny L 76, Domov svaté Rodiny Dům s pečovatelskou službou Harmonie Dům s pečovatelskou službou Harmonie pečovatelská služba Pečovatelská služba ÚV 9, Městská část Praha - Dubeč Dům s pečovatelskou službou Kolovraty pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Kolovraty ÚV 1, Městská část Praha - Kolovraty Dům s pečovatelskou službou Kolovraty Dům tří přání sociální rehabilitace Dům Přemysla Pittra pro děti L 4, plánem rozvoje Dům tří přání krizová pomoc Dům tří přání pro rodiny s dětmi Dům Přemysla Pittra pro děti Ambulantně terénní centrum, Centrum pro děti Mezipatro L 6, ÚV 6, plánem rozvoje Dům tří přání

10 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Ekumenická síť pro aktivity mladých, Ekumenická síť pro aktivity mladých, domy na půl cesty Domov na půl cesty MAJÁK L 12, Elpida, telefonická krizová pomoc Lin seniorů ÚV 1, Elpida, ERGO Aktiv, denní stacionáře Denní stacionář pro osoby se ZPM ÚV 7, ERGO Aktiv, ESET - HELP, občanské sdružení sociální rehabilitace Podpora zaměstnávání ÚV 7, ESET - HELP, občanské sdružení sociální rehabilitace Komunitní terénní tým ÚV 3, ESET - HELP, občanské sdružení chráněné bydlení Chráněné bydlení L 6, ESET - HELP, občanské sdružení ESET - HELP, občanské sdružení pro seniory a osoby se zdravotním Centrum denních aktivit - Klub Hekrov ÚV 2, Farní charita Holešovice pečovatelská služba Farní charita Holešovice ÚV 11, Farní charita Holešovice odlehčovací Farní charita Holešovice ÚV 2, Farní charita Holešovice Farní charita Neratovice pečovatelská služba Charitní pečovatelská služba - středis Farní charity Neratovice ÚV 6, Farní charita Neratovice osobní asistence Charitní osobní asistence H 0, plánem rozvoje Farní charita Neratovice Farní charita Praha 1 Nové Město terénní programy Program Máří ÚV 4,

11 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Farní charita Praha 1 Nové Město Farní charita Praha 4 - Chodov osobní asistence Farní charita Praha 4 - Chodov pečovatelská služba Farní charita Praha 4 - Chodov Farní charita Starý Knín osobní asistence Charitní služba osobní asistence Charitní pečovatelská služba Osobní asistence v malých sídlech Středočeského kraje a v Praze H 8 060, ÚV 7, H 6 375, Farní charita Starý Knín Fokus Praha, o.s chráněné bydlení Tým bydlení Praha - Dům L 8, Fokus Praha, o.s Fokus Praha, o.s pro seniory a osoby se zdravotním sociálně terapeutické dílny CDA Dům u Libuše ÚV 7, Dílna Hvězdáři ÚV 3, Fokus Praha, o.s sociálně terapeutické dílny Cedra - sociálně terapeutická dílna ÚV 9, Fokus Praha, o.s krizová pomoc Fokus Praha, o.s sociální rehabilitace Krizový tým a Komunitní centrum Bohnice Komunitní tým Sever Komunitní tým Břevnov ÚV 4, ÚV 13, Fokus Praha, o.s sociální rehabilitace CPPZ ÚV 9, Fokus Praha, o.s sociální rehabilitace Komunitní tým Jih ÚV 9, Fokus Praha, o.s chráněné bydlení Tým bydlení Praha - Byty L 12, Fokus Praha, o.s podpora samostatného bydlení Tým bydlení Praha - Podpora ÚV 2, Fokus Praha, o.s Fosa, sociální rehabilitace Podpora samostatnosti Osa ÚV 7,

12 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Fosa, sociální rehabilitace Podporované zaměstnávání FORMIKA ÚV 13, Fosa, osobní asistence Osobní asistence Osa H 7 346, Fosa, Gerontologické centrum denní stacionáře Gerontologické centrum osobní asistence Denní stacionář Gerontologického centra Osobní asistence v Gerontologickém centru ÚV 6, Městská část Praha 8 H 5 000, Městská část Praha 8 Gerontologické centrum Green Doors z.ú Sociální poradna ÚV 0, Green Doors z.ú sociální rehabilitace Green Doors z.ú sociální rehabilitace Green Doors z.ú sociální rehabilitace Tréninková várna Café Na půl cesty Tréninková várna Klubu V.kolona Tréninková restaurace Mlsná v ÚV 8, ÚV 6, ÚV 4, Green Doors z.ú sociální rehabilitace Začleňování na trh práce ÚV 0, Green Doors z.ú Handicap centrum Srdce, týdenní stacionáře Handicap centrum Srdce, HEWER, z.s osobní asistence Týdenní stacionář Handicap centra Srdce HEWER - osobní asistence pro Prahu L 11, H , HEWER, z.s Horizont - penzion pro seniory, středisko Diakonie a misie CČSH pečovatelská služba Horizont - pečovatelská služba ÚV 3, Horizont - penzion pro seniory, středisko Diakonie a misie CČSH denní stacionáře Horizont - denní stacionář ÚV 3,

13 Název IČ Druh Horizont - penzion pro seniory, středisko Diakonie a misie CČSH Hornomlýnská, osobní asistence Hornomlýnská, odlehčovací Název Centrum Filipov - Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením Centrum Filipov - Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením ) H , ÚV 3, Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Hornomlýnská, InBáze, z. s InBáze, z. s pro rodiny s dětmi InBáze, z. s. - Sociálně aktivizační pro rodiny migrantů s dětmi žijícími v InBáze, z. s. - Odborné sociální ÚV 2, ÚV 2, InBáze, z. s Jahoda, Jahoda, Nízkoprahový klub Džagoda ÚV 3, Nízkoprahový klub Jahoda ÚV 3, Jahoda, terénní programy Terén Jahoda ÚV 3, Jahoda, Jihoměstská sociální a.s domovy pro seniory Domov pro seniory Jižní Město L 50, Jihoměstská sociální a.s pečovatelská služba pečovatelská služba ÚV 41, Jihoměstská sociální a.s odlehčovací Ošetřovatelské centrum L 39, Jihoměstská sociální a.s K srdci klíč, o. p. s azylové domy Azylový dům pro muže v Praze L 26, K srdci klíč, o. p. s Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova osobní asistence osobní asistence H 8 760,

14 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova Klub vozíčkářů Petýrkova, osobní asistence Osobní asistence H 6 000, Klub vozíčkářů Petýrkova, Kolpingova rodina Praha pro rodiny s dětmi Kolpingova rodina Praha azylové domy Kolpingova rodina Praha krizová pomoc Kolpingův dům-sas pro matky s dětmi v tréninkových bytech Kolpingův dům - azyl pro matky s dětmi Kolpingův dům - krizová pomoc ÚV 0, L 22, L 6, Kolpingova rodina Praha LATA - programy pro ohroženou mládež, z.ú. LATA - programy pro ohroženou mládež, z.ú pro rodiny s dětmi Letní dům, z.ú sociální rehabilitace Lata programy ÚV 1, Kousek domova - dlouhodobá sociálněterapeutická práce s dětmi ÚV 2, Letní dům, z.ú LRS Chvaly, pečovatelská služba LRS Chvaly, sociální poskytované ve zdravotnických Pečovatelská služba ve spojení s domácí ošetřovatelskou péčí ÚV 2, Rozvoj kognitivních funkcí L 3, LRS Chvaly, Maltézská pomoc, osobní asistence Osobní asistence H , Maltézská pomoc, terénní programy Maltézská pomoc, pro seniory a osoby se zdravotním Terénní program Pomoc lidem v nouzi Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením ÚV 4, ÚV 0, plánem rozvoje Maltézská pomoc,

15 Název IČ Druh Název ) Městská část Praha pečovatelská služba Městská část Praha 20 ÚV 7, Městská část Praha Městská část Praha pečovatelská služba pečovatelská služba ÚV 3, Městská část Praha Městská část Praha 20 je přímo poskytovatel služeb Městská část Praha 22 je přímo poskytovatel služeb Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Modrý klíč denní stacionáře Modrý klíč týdenní stacionáře Modrý klíč - denní stacionáře Modrý klíč - týdenní stacionáře ÚV 38, L 27, Modrý klíč NADĚJE azylové domy NADĚJE terénní programy NADĚJE noclehárny NADĚJE azylové domy NADĚJE noclehárny NADĚJE azylové domy NADĚJE azylové domy NADĚJE NADĚJE nízkoprahová denní centra nízkoprahová denní centra Dům Naděje Praha-Žižkov - azylový dům Středisko Naděje Praha - terénní program Středisko Naděje Praha-Na Slupi - noclehárna Dům Naděje Praha- Záběhlice - azylový dům Dům Naděje Praha-Žižkov - noclehárna Dům Naděje Praha-Radotín - azylový dům Dům Naděje Praha-Vršovice - azylový dům Středisko Naděje Praha- Bolzanova, nízkoprahové denní centrum Středisko Naděje Praha-U Bulhara, nízkoprahové denní centrum L 50, ÚV 11, L 20, L 30, L 20, L 25, L 40, ÚV 7, ÚV 22, NADĚJE Národní ústav pro autismus, z.ú chráněné bydlení Chráněné bydlení pro lidi s autismem L 2,

16 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Národní ústav pro autismus, z.ú osobní asistence Národní ústav pro autismus, z.ú sociální rehabilitace Národní ústav pro autismus, z.ú Národní ústav pro autismus, z.ú raná péče Národní ústav pro autismus, z.ú pro seniory a osoby se zdravotním pro rodiny s dětmi Národní ústav pro autismus, z.ú odlehčovací Národní ústav pro autismus, z.ú Národní ústav pro autismus, z.ú Národní ústav pro autismus, z.ú. domovy se zvláštním režimem Osobní asistence pro lidi s autismem Sociální rehabilitace pro lidi s autismem Sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením Raná péče pro rodiny dětí s autismem Sociálně aktivizační služba pro rodiny dětí s autismem Odlehčovací pro lidi s autismem Odborné sociální pro lidi s autismem Domov se zvláštním režimem pro lidi s autismem H , ÚV 3, ÚV 0, ÚV 3, ÚV 1, L 5, ÚV 1, L 3, Neposeda, z.ú Neposeda, z.ú Autobus ÚV 3, HoPo ÚV 4, Neposeda, z.ú terénní programy Křižovat ÚV 3, Neposeda, z.ú o.s. ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy o.s. ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy o.s. ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy azylové domy ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy oběti domácího násilí ROSA - azylový dům pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti ÚV 7, L 35, Občanská poradna Praha Občanská poradna Praha 1 ÚV 3, Občanská poradna Praha

17 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Občanské sdružení Kaleidoskop Ambulance Kaleidoskop ÚV 0, Občanské sdružení Kaleidoskop terapeutické komunity Terapeutická komunita Kaleidoskop L 8, Občanské sdružení Kaleidoskop OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN osobní asistence Návštěvní služba H 9 360, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN Občanské sdružení Melius, z.s osobní asistence Terénní osobní asistence H 6 578, Občanské sdružení Melius, z.s Občanské sdružení Sluneční zahrada denní stacionáře Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru ÚV 0, plánem rozvoje Občanské sdružení Sluneční zahrada sociálně terapeutické dílny Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru ÚV 3, Občanské sdružení Sluneční zahrada Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha domovy se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Hejnická L 13, Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha domovy pro seniory Gerocentrum slunné stáří L 32, Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha domovy pro seniory Domov pro seniory Bojčenkova L 38, Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 Obvodní ústav sociálně - zdravotnických služeb Obvodní ústav sociálně - zdravotnických služeb Obvodní ústav sociálně - zdravotnických služeb Obvodní ústav sociálně - zdravotnických služeb pro seniory a osoby se zdravotním Centrum aktivizačních programů ÚV 2, Městská část Praha pečovatelská služba pečovatelská služba ÚV 56, Městská část Praha denní stacionáře Denní stacionář ÚV 5, Městská část Praha odlehčovací Dům L 21, Městská část Praha 8 17

18 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Obvodní ústav sociálně - zdravotnických služeb Omžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých Omžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých pro seniory a osoby se zdravotním Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým ÚV 3, Poradenské centrum ÚV 2, Omžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých Otevřené srdce, azylové domy Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené srdce L 56, Otevřené srdce, Pečovatelská služba Praha - Radotín pečovatelská služba Pečovatelská služba Praha - Radotín Pečovatelská služba Praha - Radotín ÚV 10, Městská část Praha 16 je přímo poskytovatel služeb Pečovatelská služba Prahy pečovatelská služba Pečovatelská služba Prahy 6 ÚV 53, Městská část Praha 6 Pečovatelská služba Prahy Pečovatelské centrum Praha odlehčovací Sociálně odlehčovací centrum L 38, Městská část Praha 7 Pečovatelské centrum Praha pečovatelská služba Pečovatelská služba ÚV 52, Městská část Praha 7 Pečovatelské centrum Praha denní stacionáře Denní stacionář ÚV 4, Městská část Praha 7 Pečovatelské centrum Praha Poboč Diakonie Církve bratrské v Praze denní stacionáře Stacionář pro děti s kombinovaným postižením ÚV 5, Poboč Diakonie Církve bratrské v Praze 3 Pobytové rehabilitační a rekvalifiční středisko pro nevidomé Dědina Pobytové rehabilitační a rekvalifiční středisko pro nevidomé Dědina sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny Pobytové rehabilitační a rekvalifiční středisko pro nevidomé Dědina Pobytové rehabilitační a rekvalifiční středisko pro nevidomé Dědina L 14, ÚV 12,

19 Název IČ Druh Pobytové rehabilitační a rekvalifiční středisko pro nevidomé Dědina POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, Název ) odlehčovací Terénní odlehčovací služba ÚV 3, Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, chráněné bydlení Bydlení POHODA L 22, denní stacionáře Klub POHODA ÚV 4, osobní asistence Asistence POHODA H 2 300, Prev-Centrum, z.ú Prev-Centrum, z.ú. - Nízkoprahové ÚV 2, Prev-Centrum, z.ú PROSAZ-Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením PROSAZ-Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením PROSAZ-Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením pečovatelská služba Proxima Sociale PROSAZ - pečovatelská služba ÚV 3, osobní asistence PROSAZ - osobní asistence H , Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Jižní pól ÚV 2, Proxima Sociale azylové domy Proxima Sociale terénní programy Azylový byt Proxima Sociale Terenní programy v Praze 13 - Proxima Sociale L 7, ÚV 2, Proxima Sociale Proxima Sociale Proxima Sociale pro rodiny s dětmi Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jedna Troj Podpora rodiny Proxima Sociale Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krok ÚV 2, ÚV 3, ÚV 2, Proxima Sociale Občanská poradna Proxima Sociale ÚV 2,

20 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Proxima Sociale terénní programy Proxima Sociale terénní programy Proxima Sociale krizová pomoc Terénní programy v Praze 9 a 12 - Proxima Sociale Terénní programy v Praze 11 - Proxima Sociale Krizová pomoc Proxima Sociale ÚV 5, ÚV 2, L 3, Proxima Sociale Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Radotín ÚV 2, Proxima Sociale R - Mosty, z.s R - Mosty, z.s Nízkoprahový klub R-mosty ÚV 4, Sociální poradna R-mosty ÚV 3, R - Mosty, z.s Raná péče EDA, raná péče Raná péče EDA, ÚV 5, Raná péče EDA, REMEDIUM Praha REMEDIUM Praha pro seniory a osoby se zdravotním Klub Remedium ÚV 2, Občanská poradna REMEDIUM ÚV 1, REMEDIUM Praha Ros Praha, region. org. Unie Ros v ČR Ros Praha, region. org. Unie Ros v ČR sociální rehabilitace sociální rehabilitace ÚV 3, ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s Poradenské centrum R-R Praha ÚV 2, ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s terénní programy Terénní programy R-R ÚV 3, ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s

21 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Ru pro život denní stacionáře Denní stacionáře Praha ÚV 10, Ru pro život Rytmus - od klienta k občanovi, podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení Praha ÚV 2, Rytmus - od klienta k občanovi, osobní asistence Osobní asistence H , Rytmus - od klienta k občanovi, sociální rehabilitace Rytmus - od klienta k občanovi, Sociální rehabilitace metodou podporované zaměstnávání ÚV 10, Salesiánské středisko mládeže, Salesiánské středisko mládeže, Nízkoprahový klub Vrtule ÚV 3, Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú pro rodiny s dětmi centra denních služeb Nízkoprahový klub Pacific ÚV 3, Sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Centrum denních služeb v Komunitním centru Motýlek ÚV 2, ÚV 3, Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú Sdružení pro integraci a migraci, ÚV 7, Sdružení pro integraci a migraci, Sedmibarevno z.ú domovy pro osoby se zdravotním postižením Sedmibarevno L 8, Sedmibarevno z.ú Sluneční domov týdenní stacionáře Sluneční domov-týdenní stacionář rodinného typu pro osoby s autismem L 12, Sluneční domov

22 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Sociální Běchovice, z.ú odlehčovací Centrum krátkodobé péče L 10, Sociální Běchovice, z.ú pečovatelská služba pečovatelská služba ÚV 3, Sociální Běchovice, z.ú. Sociální městské části Praha 12, příspěvková Sociální městské části Praha 12, příspěvková azylové domy Sekce azylového bydlení L 12, Městská část Praha pečovatelská služba Pečovatelská služba ÚV 11, Městská část Praha Sociální městské části Praha 12, příspěvková odlehčovací Sociálně ošetřovatelské centrum L 40, Městská část Praha 12 Sociální městské části Praha 12, příspěvková Společnost DUHA, z.ú Společnost DUHA, z.ú podpora samostatného bydlení centra denních služeb Podpora samostatného bydlení Společnosti DUHA ÚV 7, Centrum denních služeb ÚV 15, Společnost DUHA, z.ú chráněné bydlení Chráněné bydlení Společnosti DUHA L 31, Společnost DUHA, z.ú Společnou cestou z.s azylové domy Společnou cestou z.s Společnou cestou z.s pro rodiny s dětmi Azylové ubytování Společnou cestou Aktivizace rodin Společnou cestou Občanská poradna Společnou cestou L 39, ÚV 1, ÚV 2, Společnou cestou z.s Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice azylové domy Středisko křesťanské pomoci - Azylový dům L 84, Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Středisko Městské části Praha pečovatelská služba Středisko Městské části Praha 9 - pečovatelská služba ÚV 26, Městská část Praha 9 22

23 Název IČ Druh Středisko Městské části Praha 9 Středisko Městské části Praha 9 Středisko Městské části Praha domovy pro seniory denní stacionáře Název Středisko Městské části Praha 9- domov seniorů Středisko Městské části Praha 9-denní stacionář ) L 87, Městská část Praha 9 ÚV 5, Městská část Praha Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Středisko Prahy pečovatelská služba pečovatelská služba terénní ÚV 8, Městská část Praha 13 Středisko Prahy denní stacionáře denní stacionář ÚV 3, Městská část Praha 13 plánem rozvoje Středisko Prahy 13 STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú. STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú pro rodiny s dětmi Středisko Praha ÚV 6, Tichý svět, Tichý svět, sociální rehabilitace Informace jako nástroj proti diskriminaci Zpřístupnění trhu práce pro osoby se sluchovým postižením ÚV 0, ÚV 0, plánem rozvoje plánem rozvoje Tichý svět, tlumočnické Komunice bez bariér ÚV 2, Tichý svět, TŘI, odlehčovací Odlehčovací služba pobytová L 10, TŘI, centra denních služeb Centrum denních služeb při Hospici Dobrého Pastýře ÚV 0, plánem rozvoje TŘI, Tyfloservis, sociální rehabilitace Tyfloservis - Krajské ambulantní středisko Praha a Střední Čechy ÚV 2, Tyfloservis, Úřad městské části Praha 21 - Pečovatelská služba pečovatelská služba Úřad městské části Praha 21 - Pečovatelská služba ÚV 4, Městská část Praha 21 je přímo poskytovatel služeb 23

24 Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok Úřad městské části Praha 21 - Pečovatelská služba Ústav v Praze pečovatelská služba Pečovatelská služba ÚSS4 ÚV 76, Městská část Praha 4 Ústav v Praze odlehčovací DS OZ Jílovská L 30, Městská část Praha 4 Ústav v Praze 4 Via Roseta sociální rehabilitace Eliášův obchod-tréninkové pracoviště pro osboby s mentálním a ÚV 2, Via Roseta sociální rehabilitace Ateliér Via Roseta ÚV 3, Via Roseta YMCA Praha, o.s YMCA Praha, o.s NZDM Ymkárium ÚV 4, NZDM Dixie ÚV 3, YMCA Praha, o.s Židovská obec v Praze pro seniory a osoby se zdravotním Židovská obec v Praze domovy pro seniory Sociální odddělení ÚV 8, Domov sociální péče Hagibor L 47, Židovská obec v Praze osobní asistence Komplexní domácí péče EZRA H , Židovská obec v Praze denní stacionáře Denní stacionář ÚV 5, Židovská obec v Praze odlehčovací Odlehčovací L 10, Židovská obec v Praze ŽIVOT 90, z.ú pečovatelská služba ŽIVOT 90, z.ú odlehčovací Pečovatelská služba pro seniory Odlehčovací pobytové rehabillitační centrum ÚV 8, L 9,

25 Název IČ Druh ŽIVOT 90, z.ú ŽIVOT 90, z.ú centra denních služeb ŽIVOT 90, z.ú tísňová péče ŽIVOT 90, z.ú telefonická krizová pomoc Název Sociální a odborné pro seniory a jejich blízké ) ÚV 0, Centrum denních služeb ÚV 4, TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Senior telefon -nepřetržitá telefonická krizová pomoc pro seniory a jejich blízké ÚV 11, ÚV 3, Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok plánem rozvoje ŽIVOT 90, z.ú Celkový součet

Jednotka kvantitativně dle Základní sítě nebo požadavku služby. Cenová hladina uprvená o specifika. Výpočet veřejné podpory

Jednotka kvantitativně dle Základní sítě nebo požadavku služby. Cenová hladina uprvená o specifika. Výpočet veřejné podpory Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/55 ze dne 23. 2. 2017 Identifikátor Název IČ Druh služby Název služby Jednotka Jednotka kvantitativně dle Základní sítě nebo požadavku služby Cenová hladina

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika 1408443 A DOMA o.s. 27053679 osobní asistence Osobní asistence Čtyřlístek H 9 331,00 350 3 265 850 1 065 876 509 000 252 000 761 000 A DOMA o.s. 761 000 3009554 ACORUS, o.s. 67365256 krizová pomoc ACORUS

Více

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 26/40 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 26/40 ze dne Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 26/40 ze dne 25. 4. Kód IČO Název žadatele Název Druh Cílová skupina J2-099NOC/22 1500866 43873499 Arcidiecézní charita Praha Gloria - azylový dům pro ženy a matky s dtmi

Více

Jednotka kvantitativně dle Základní sítě nebo požadavku služby. Cenová hladina uprvená o specifika. Výpočet veřejné podpory

Jednotka kvantitativně dle Základní sítě nebo požadavku služby. Cenová hladina uprvená o specifika. Výpočet veřejné podpory Identifikátor Název IČ Druh služby Název služby Jednotka 1408443 A DOMA z.s. 27053679 osobní asistence 7825745 AC Facility, s.r.o. 24240931 3009554 ACORUS, z.ú. 67365256 krizová pomoc 33072 ACORUS, z.ú.

Více

služby 657 000 525 000 181 200 750 108 J1 0 AD - Azylové domy OA - Osobní asistence

služby 657 000 525 000 181 200 750 108 J1 0 AD - Azylové domy OA - Osobní asistence Program T1 Příloha č. 1 zápisu z mimořádného jednání VZSB ZHMP dne 2.10. Číslo registrace socální služby Název žadatele Název služby Druh služby schválené zdroje HMP - soc. oblast Požadavek na dotaci HMP

Více

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne 26. 3. Kód IČ Název žadatele Název Druh 1408443 Osobní asistence Čtyřlístek OA - Osobní H 19 500 330 661 000 5222 661 000 SOUČET Centrum denních

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/99 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/99 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/99 ze dne 15. 9. Identifikator Název Druh Název ) Zdůvodnění ne v dotačním řízení HMP pro rok dotace 1408443 A DOMA o.s. osobní asistence Osobní asistence

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 14/9 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 14/9 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 14/9 ze dne 25. 2. Identifikator Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v dotačním řízení HMP pro rok 1408443 A DOMA o.s. 27053679 osobní asistence Osobní asistence

Více

1.1 Základní síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města Prahy

1.1 Základní síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města Prahy Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/93 ze dne 15. 12. 2016 1.1 Základní síť ch služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města Prahy 37 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ACORUS, z.ú 3301272

Více

1.1 Základní síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města Prahy

1.1 Základní síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města Prahy Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 32/28 ze dne 14. 12. 2017 1.1 Základní síť ch služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města Prahy 37 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ACORUS, z.ú 3301272

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Kód Číslo registrace socální 060NOS/3 2701185 67360670 060NOS/4 4882420 67360670 117NOS/1 9428197 67778399 IČ Název žadatele Název Druh "Občanské

Více

3. Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb návrh podpořených projektů

3. Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb návrh podpořených projektů Pořadové číslo projektu 3. Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb návrh podpořených projektů Druh financování Název projektu 1. Jednoletá dotace Odborné sociální poradenství

Více

Registrač. Dotace 2011 Název kraje IČ Název organizace

Registrač. Dotace 2011 Název kraje IČ Název organizace Registrač Dotace 2011 Název kraje IČ Název organizace Progr ní (aktuální stav Název služby Druh služby am číslo k datu služby 6.12.2011) Hlavní město Praha 27053679 A DOMA OS A 1408443 Osobní asistence

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Odborné sociální poradenství. Služby sociální péče. Služby sociální prevence. Vážení čtenáři,

Odborné sociální poradenství. Služby sociální péče. Služby sociální prevence. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, dostává se Vám do ruky Adresář sociálních služeb Praha. Tento adresář je uceleným seznamem všech registrovaných sociálních služeb na území Prahy a též sociálních služeb mimopražských, které

Více

OBSAH Úvod Zjištěné informace Tabulková část Grafická část k tabulkám

OBSAH Úvod Zjištěné informace Tabulková část Grafická část k tabulkám 1 2 OBSAH Úvod 6 Zjištěné informace 7 Tabulková část 9 Sociální poradenství 11 Osobní asistence 16 Pečovatelská služba 19 Tísňová péče 22 Průvodcovské a předčitatelské služby 23 Podpora samostatného bydlení

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Pč. Název organizace Název projektu 1 Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, Dobrovolníci v nemocnici

Více

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Přehled příjemců dotací z Programu podpory v soc. a zdrav. oblasti 2019 - registrované sociální služby ŽADATELÉ: 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód Číslo registrace socální IČO Název žadatele Název Druh Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet 2013 Požadavek na dotaci HMP -

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2018 Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Přehled žadatelů: Poř. 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči

Více

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Identifikátor Druh sociální služby Poskytovatel Dotace 2018 4853448 terapeutické

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Hlavní město Charvátova 145/9 1-Nové

Více

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 Název poskytovatele Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 IČO Identifikátor Služby Druh Služby Dotace 2019 ADVAITA, z. ú. 65635591 4853448 terapeutické

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014 Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální 2014 23.6.2014 Příloha 1 Návrh dotací - 2014 Název poskytovatele : Město Miletín Dům s pečovatelskou službou 5141443 40 Pečovatelská město Meziměstí Pečovatelská

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

Výběrové řízení "Zdravé město Praha 2012" II. program - specializované organizace TABULKA č. 1

Výběrové řízení Zdravé město Praha 2012 II. program - specializované organizace TABULKA č. 1 Příloha č. 1 k zápisu GK RHMP ze dne 17. 9. Výběrové řízení "Zdravé město Praha " II. program - specializované organizace TABULKA č. 1 Počet ID č. Organizace Typ péče Název projektu Doba Celkové financo-vání

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č.

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č. Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č. 2 / 2012 Datum konání: 19. 3. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace o systému

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zápis z jednání MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Pro Přítomni Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý,

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Hlavní město Charvátova 145/9

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 313 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 313 ze dne č.j.: 344/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 313 ze dne 20.06.2017 Revokace usnesení ZMČ č. 272 ze dne 21. 3. 2017 Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3

Více

Identifikátor služby. Osobní asistence Čtyřlístek. Acorus - krizová pomoc. Informační servis www. alfabet - pro rodiče dětí se ZP a nejen pro ně

Identifikátor služby. Osobní asistence Čtyřlístek. Acorus - krizová pomoc. Informační servis www. alfabet - pro rodiče dětí se ZP a nejen pro ně Název Kraj Přidělená dotace A DOMA OS 27053679 1408443 ACORUS, o.s. 67365256 3009554 Osobní asistence Čtyřlístek Acorus - krizová pomoc Praha 500 000 Praha 455 000 ACORUS, o.s. 67365256 3301272 Acorus

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Příjmení, titul Jméno E-mailová adresa Organizace Baštecká, PhDr., Baxová, Mgr. Bednář, Mgr., Brožová, PaedDr. Čermák, Bc. Dragomirecká, PhDr., Bohumila Pavla Martin Miloslav

Více

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/62 ze dne 18. 6. 2015 KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Vypracoval odbor zdravotnictví, péče a prevence MHMP OBSAH ÚVOD... 3 I. OBECNÉ PŘEDPOKLADY

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBČANŮM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBČANŮM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBČANŮM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy listopad 2015 OBSAH 1. Základní informace o šetření poskytovaných

Více

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,- Kč

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet - 1,500.000,- Kč Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ číslo UZ13_0416 ze dne 16. 04. 2013 Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 sociální oblast Rozpočet -

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013 č.j.: 677/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 617 ze dne 16.09.2013 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

JEDNIČKA PRO ROK 2011

JEDNIČKA PRO ROK 2011 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_0957 ze dne 10. 07. 2012 Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 A - sociální oblast B - specifická primární

Více

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Datum jednání: 26. dubna 2011 Přítomni : dle prezenční listiny K času zahájení jednání

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. zavádění konceptu Kinestetické mobilizace 7 000 Domov pro seniory Dobětice, p.o. Čtyři roční období - s

Více

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv.

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv. Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok pro rok 2017 - program I. (dle celkové částky pro organizaci)

Více

Příloha č. 2 Síť sociálních služeb Pardubického kraje pro rok 2015

Příloha č. 2 Síť sociálních služeb Pardubického kraje pro rok 2015 Nežádající služba (součást sítě) Vznik nové služby - předpokládaný vznik v souladu s akčním plánem Financováno z individuálního projektu na sociální služby Financováno z projektu integrace příslušníků

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Plán 3. kontrolní etapy

Plán 3. kontrolní etapy Plán 3. kontrolní etapy BŘEZEN 2015 Datum Čas Poskytovatel - služba Místo Inspekční tým 2.3. Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - centrum denních služeb 10.15 h Statutární město - ÚMČ Žabovřesky - odbor

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Mobilní hospic Ondrášek,

Více

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č.

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. 1 SENIOŘI Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy srpen

Více

Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb ,- Kč ŽADATELÉ: Celkové plánované náklady projektu v Kč

Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb ,- Kč ŽADATELÉ: Celkové plánované náklady projektu v Kč Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb 5 754 000,- Kč ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Opatření Celkové plánované náklady

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Registrač ní číslo služby. Prog ram

Registrač ní číslo služby. Prog ram Název kraje IČ Název organizace Prog ram Registrač ní číslo služby Česká republika 65635591 ADVAITA, o. s. B 4853448 Název služby Druh služby Dotace 2011(aktuální stav k datu 6.12.2011) pro drogově závislé

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Plán 2. kontrolní etapy

Plán 2. kontrolní etapy Plán 2. kontrolní etapy ZÁŘÍ 2014 Datum Čas Poskytovatel - služba Místo Inspekční tým 9 h Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - odb. soc. poradenství Znojmo Řehořová+Maceček 11.9. 12.9. 15.9. 16.9.

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/103 e dne 10. 9. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/103 e dne 10. 9. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/103 e dne 10. 9. Informace o poskytovateli A DOMA o.s. 27053679 1408443 osobní asistence 2 000 658 2 000 658 1 215 000 139 000 1 354 000 AC Facility, s.r.o.

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR11_0495 ze dne 03. 05. 2011

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR11_0495 ze dne 03. 05. 2011 Příloha k usnesení Rady MČ číslo UR11_0495 ze dne 03. 05. 2011 Závěrečná zpráva hodnotící komise ze dne 19. 04. 2011 k poskytnutí účelového příspěvku MČ v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 A sociální

Více

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk Financováno z individuálního projektu na sociální Nově navržená kapacita/ Identifikátor Druh reálná 9524318 AESKULAP spol.s r.o. sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 21 21 lůžko

Více

Sbor a komunitní centrum Armády spásy Ostrava-Poruba - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sbor a komunitní centrum Armády spásy Ostrava-Poruba - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Neschválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 212 1 Armáda spásy v ČR Petržílkova 2565/23 158 Praha 5 IČ 4613411 Sbor a komunitní centrum Armády spásy Ostrava-Poruba - Sociálně

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 80 000 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 82 000 Opora Pečovatelská služba OPORA 603 000 Opora Domácí hospicová péče OPORA 210 000

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Seznam služeb osobní asistence a pečovatelské služby. Hlavní město PRAHA

Seznam služeb osobní asistence a pečovatelské služby. Hlavní město PRAHA Seznam služeb osobní asistence a pečovatelské služby Hlavní město PRAHA Seznam institucí poskytujících osobní asistenci a pečovatelskou službu, vypracovaný jako pomůcka při orientaci v sociálních službách

Více

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Komise sociální V Písku dne 07.02.2014 Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Přítomni MUDr. Rudolf Tyll,

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č.

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č. SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

služba Poskytovatel Název služby Žádost KHK 2017

služba Poskytovatel Název služby Žádost KHK 2017 Dotace KHK -schválené zastupitelstvem 11.9. Alžběta Limberská - Domácí Alžběta Limberská - Domácí péče 6115340 40 - Pečovatelská služba péče Jičín Jičín 161 800 161 800 6152074 39 - Osobní asistence Apropo

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

ID identifikátor služby. Druh služby

ID identifikátor služby. Druh služby Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni 29.2016) dotace v kole AC Facility, s.r.o. 24240931 7825745 domovy se zvláštním režimem 1

Více