ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO"

Transkript

1 MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 1

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dostává se Vám do rukou 2. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele města Ralska. Je to druhý výsledek pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb, kterým Vám chceme zprostředkovat informace a pomoci při řešení v různých životních situacích. Naším dalším cílem je rozšíření této nabídky o služby, které postrádáte. Věříme, že tento katalog bude Vaším dobrým rádcem a pomocníkem. Za pracovní skupinu Bc. Ilona Otáhalová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb města Ralska. ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO Na Ploužnici č.p. 349 Úřední hodiny: každé úterý od 10:00 hod. do 13:00 hod. V Kuřívodech v Místním centru a čtvrtek od 13:00 hod. do 16:00 hod. Na telefonních číslech

3 OBSAH 1. ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ 4 2. RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM SENIOŘI OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY..32 3

4 ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. Právní subjektivita: Adresa sídla: Adresa pracoviště: Telefon: občanské sdružení Zahradní 415/10, Liberec XI, Konopeova 812, Česká Lípa, , zdravotně postižení poradenství, odborné poradenství, služba osobní asistence, služba respitní péče, půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek, tlumočnické služby, právní bezplatná poradna, psychologické poradenství, poradna pro neslyšící a nedoslýchavé, vzdělávací a volnočasové aktivity Právní subjektivita: Adresa sídla: DENNÍ A POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, P.O. Příspěvková organizace Hradecká 2905, Česká Lípa Telefon: , osoby se zdravotním postižením nebo kombinovaným postižením 4

5 Právní subjektivita: FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA církevní právnická osoba Adresa sídla: Dubická 992, Česká Lípa, Telefon: , NONSTOP zdravotně postižení Dům Jonáš - dům pro matky s dětmi v tísni chráněná dílna charitní šatník sociální automobil FOKUS LIBEREC, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa sídla: Nezvalova 662, Liberec 15, Adresa kontaktní: Jindřicha z Lipé 113, Česká Lípa, Telefon: , zdravotně postižení lidé nemocní psychózou, schizofrenií, bipolární poruchou atd. podpora samostatného bydlení 5

6 Právní subjektivita: MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: zdravotně postižení - osoby s kombinovaným postižením, s mentálním, s tělesným a se zdravotním postižením, senioři dobrovolnictví, terénní služba, sociálně aktivizační služby, osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Havlíčkova 443, Česká Lípa, Telefon: , děti ve věku od 3 do 18 let děti se speciálními vývojovými potřebami, jejich zákonní zástupci, učitelé a další poskytují služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením; podpora zdravého psychosociálního vývoje dětí a mládeže, posouzení školní zralosti dětí, posouzení adaptačních problémů v předškolních a školních zařízeních 6

7 REVMA LIGA ČR Adresa: restaurace U Bohouše, Česká Lípa, Telefon: Poznámka: zdravotně postižení, osoby trpící revmatickou chorobou rekondiční pobyty, přednášky, vzdělávací činnost, sociálně-právní poradenství, rehabilitační cvičení schází se každý druhý čtvrtek v měsíci SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA MIMOŇ Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Pražská 273/I, Mimoň I, Telefon: senioři a zdravotně postižení Pobytová služba - Domov pro seniory Terénní služba - pečovatelská služba Ambulantní služba středisko osobní hygieny Poznámka: Centrum pro seniory Terénní zdravotní služba Půjčování kompenzačních pomůcek 7

8 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: , zdravotně postižení poradenská činnost klubová činnost rekondiční pobyty Právní subjektivita: SVAZ DIABETIKŮ občanské sdružení Adresa: Bardějovská 2549, Česká Lípa, Telefon: zdravotně postižení, diabetici i lidé bez diabetu edukačně preventivní programy, jak se co nejlépe vyrovnat s touto chorobou v běžném životě, poradenství v rámci této nemoci, rekondiční pobyty 8

9 STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI LIBEREC, O.P.S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Matoušova 406, Liberec 7, Telefon: , zdravotně postižení rodiny dětí se zdravotním postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje ve věku od narození do 4 let, zejména v oblasti motorické, mentální, zrakové, sluchové, rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do 7 let Raná péče má za cíl maximálně podpořit vývoj dítěte s postižením a podpořit rodinu jako celek. Raná péče je terénní služba, obsah a rozsah poskytovaných služeb vždy záleží na potřebě rodiny. Služba je bezplatná. SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: , , osoby nedoslýchavé a neslyšící tlumočnické služby, poradenství sociálněprávní, přednášky, vzdělávací činnost, výuka znakového jazyka, pomoc při instalaci kompenzačních pomůcek 9

10 Právní subjektivita: SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S. místní organizace Mimoň Adresa: Sídliště pod Ralskem 603, Mimoň, Telefon: zajišťuje služby a péči o tělesně postižené občany, děti a mládež v oblasti sociální rehabilitace a aktivního využívání volného času, poradenská činnost apod. DENNÍ A POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, P. O. Právní subjektivita: Adresa: Telefon: příspěvková organizace Denní stacionář, Hradecká 2905, Česká Lípa Domov pro osoby se zdravotním postižením, Jižní 1970, Česká Lípa, , p. ředitelka , p. ekonomka , sociální pracovnice zdravotně postižení poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost, situace těchto osob vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 10

11 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V NOUZI AGENTURA SLUNEČNICE MLADÁ BOLESLAV Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Krajířova 138 Mladá Boleslav Telefon: , hlídání dětí, péče o seniory, hospodyně a paní na úklid, péče o zdravotně handicapované AZYLOVÝ DŮM OBČANSKÉ SDRUŽENÍ R-MOSTY Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Nádražní 43, Čejetičky, Mladá Boleslav Telefon: matky s dětmi a těhotné ženy starší 18ti let bez rozdílu etnické příslušnosti 11

12 AZYLOVÝ DŮM STŘEDISKO NADĚJE MLADÁ BOLESLAV Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Štyrsova 918, Mladá Boleslav Telefon: , muži a ženy starší 18ti let v nepříznivé sociální situaci ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Sokolská 17, Praha 2, Telefon: osoby a domácnosti s nejnižším příjmem, nezaměstnaní se ztíženým přístupem k institucionální pomoci DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LIBERTIN Adresa: Škroupovo nám. 138, Česká Lípa, Telefon: organizace a uskutečňování výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti pro děti, mládež, případně jejich rodiče v jejich volném čase 12

13 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VÁŽKA MIMOŇ Adresa: Nádražní 170, Mimoň, Telefon: , organizace a uskutečňování výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti pro děti, mládež, případně jejich rodiče v jejich volném čase JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK Adresa: Malá 34, Mimoň, Telefon: organizace a uskutečňování výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti pro děti, mládež, případně jejich rodiče v jejich volném čase 13

14 Právní subjektivita: FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA církevní právnická osoba Adresa: Dubická 992 a 2189, Česká Lípa, Telefon: , NONSTOP osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, rodiny s dítětem/dětmi chráněná dílna, charitní šatník, sociální automobil, azylový dům, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dům Jonáš dům pro matky s dětmi v tísni Klub Koule, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Právní subjektivita: MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi dobrovolnictví, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby 14

15 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PASANT, K-CENTRUM Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Hálkova 1794, Česká Lípa, Telefon: , osoby ohrožené soc. vyloučením a osoby v nouzi sekundární, terciární prevence v oblasti drogových závislostí - poradenství, sociální práce, testování HIV/AIDS, výměnný program, zprostředkování léčby, ambulantní zařízení SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, P. O. Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Školní 2213, Česká Lípa, Telefon: , Poznámka: odloučená pracoviště: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Adresa: Ústecká 2855, Česká Lípa, Telefon:: , senioři DŮM HUMANITY Adresa: Dubická 931, Česká Lípa, Telefon: , rodiny s dětmi s nízkými příjmy, nezaměstnaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi, matky s dětmi v tíživé životní situaci, osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 15

16 STŘEDISKO RANÉ PÉČE, O. S. - SPRP LIBEREC Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Matoušova 406, Liberec 1, Telefon: , zdravotně postižení, rodiny dětí se zdravotním postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje ve věku od narození do 4 let, zejména v oblasti motorické, mentální, zrakové, rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do 7 let terénní program (konzultace v rodinách, podpora rodiny vychovávající dítě s postižením, podpora psychomotorického vývoje dítěte s postižením) Právní subjektivita: Adresa: MOST K NADĚJI občanské sdružení Rumunská 5a, Liberec Telefon: Osoby starší 15ti let ohrožené užíváním drog, pohybující se v prostředí s výskytem drog terénní programy Informační servis - informace o bezpečnějším braní, sexu, pohlavně přenosných nemocech, atd. Individuální poradenství (drogové, sociální, trestněprávní, zdravotní, apod.). 16

17 SENIOŘI Právní subjektivita: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. občanské sdružení Adresa sídla: Zahradní 415/10, Liberec XI, Adresa pracoviště: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: , senioři odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek, osobní asistence, tlumočnické služby, právní bezplatná poradna, psychologické poradenství, poradna pro neslyšící a nedoslýchavé, vzdělávací a volnočasové aktivity Právní subjektivita: DIECEZNÍ CHARITA MNICHOVO HRADIŠTĚ příspěvková organizace Adresa: Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště Telefon: , senioři pomoc seniorům s běžnými denními úkoly, které již sami vzhledem k svému věku či zdravotnímu stavu nezvládají 17

18 DOMOV DŮCHODCŮ A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZÁKUPY, P. O. Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Nové Zákupy 500, Zákupy, Telefon: , Poznámka: senioři Domov důchodců poskytujeme pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby Pečovatelská služba služba se poskytuje ve vymezeném čase v DPS a v domácnostech osob Pečovatelská služba neposkytuje služby pro město Mimoň, Domov důchodců poskytuje službu v regionu Liberec, přednost mají občané Zákup DOMOV DŮCHODCŮ MLADÁ BOLESLAV Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Olbrachtova 1390/11, Mladá Boleslav Telefon: , senioři 18

19 DOMOV DŮCHODCŮ MODRÝ KÁMEN MNICHOVO HRADIŠTĚ Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště Telefon: , senioři Právní subjektivita: DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH příspěvková organizace Adresa: Benešova 1, Sloup v Čechách, Telefon: senioři komplexní péče o seniory, oddělení pro alkoholiky a psychotiky, pracovní terapie, lůžkové ošetřovací oddělení 19

20 DOMOV PRO SENIORY DOKSY Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Panská 199, Doksy, Telefon: senioři terénní pečovatelská služba, denní stacionář, pobytová služba Poznámka: neposkytuje služby pro město Mimoň, pouze ubytování pokud není naplněna kapacita MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: senioři dobrovolnictví Poznámka: nachází se v sídle Farní charity v České Lípě 20

21 PEČOVATELSKÝ DŮM BĚLÁ POD BEZDĚZEM Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem Telefon: senioři pečovatelská služba PEČOVATELSKÝ DŮM MNICHOVO HRADIŠTĚ Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště Telefon: , senioři pomoc seniorům s běžnými denními úkoly, které již sami vzhledem k svému věku či zdravotnímu postižení mohou obtížně zvládat 21

22 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA MIMOŇ Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Pražská 273/I, Mimoň, Telefon: senioři, zdr. postižení Domov pro seniory - pobytové služby pro seniory s kvalifikovanou zdravotní péčí Pečovatelská služba - terénní služby pro seniory a zdravotně postižené TERENNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY-SPOKOJENÝ DOMOV O.P.S. MNICHOVO HRADIŠTĚ Právní subjektivita: Adresa: příspěvková organizace Lhotická 159, Veselá u Mnichova Hradiště Telefon: , senioři Odborné sociální poradenství Pečovatelská služba Osobní asistence Odlehčovací služby 22

23 OSTATNÍ SLUŽBY AA ANONYMNÍ ALKOHOLICI Adresa: Šaldovo náměstí Husitská 1, Liberec, Telefon: Poznámka: Střízlivý život (každé úterý od 17:30) svépomocné hnutí mužů a žen pomáhající k odvykání závislosti na alkoholu CELIA ŽIVOT BEZ LEPKU, O. S. Adresa: Nová ves 198, Chrastava, Telefon: poradenské centrum ČESKÉ ILCO SDRUŽENÍ STOMIKŮ Adresa: Čs. Armády 1471/22, Česká Lípa, Telefon:

24 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÁ LÍPA Adresa: Paní Zdislavy 421, Česká Lípa, Telefon a fax: Internetové stránky : cck.cl.sweb.cz, sweb.cz/cck.cl ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ POBOČKA LIBEREC Adresa: Palachova 504/7, Liberec, Telefon: , humanitární činnost, sociální a ediční činnost, vzdělávací aktivity DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV Adresa: U Opatrovny 444/3, Liberec, Telefon: středisko výchovné péče 24

25 Právní subjektivita: DIAKONIE DUBÁ občanské sdružení Adresa: Dlouhá 87, Dubá, Telefon: , projekt Nový domov bydlení, pomoc dětem tělesně i jinak handicapovaných, po úrazech s trvalými následky PORADNA PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ Adresa: Švermova 32, Liberec 10, Telefon: Poznámka: každé pondělí od hod. bez objednání ÚŘAD PRÁCE ČESKÁ LÍPA Adresa: Paní Zdislavy 419, Česká Lípa, Telefon:

26 ÚŘAD PRÁCE MIMOŇ Adresa: Malá 181, Mimoň III, Mimoň Telefon: Zprostředkování zaměstnání Státní sociální podpora Hmotná nouze Soc. služby, přísp. na péči Dávky pro os. se zdrav. Post DOLMEN, O.P.S., AGENTURA PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Sosnová 20, Česká Lípa 1, Partyzánská 1633/16, Česká Lípa 1, Telefon: osoby s mentálním postižením, klienti ústavů sociálních služeb Podpora přechodu uživatelů z ústavů sociální péče do služeb chráněného bydlení a poskytování služeb chráněného bydlení v Libereckém kraji. 26

27 HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA Adresa: Rybářské nám 662/4, Litoměřice, Telefon : , , KLUB SENIORŮ RALSKO Adresa: Telefon: Ploužnice- klubovna Na hřišti (paní Pácová) Kuřívody- místní centrum Telefon : CANISTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST, MÍSTNÍ KLUB ČESKÁ LÍPA Adresa: Severní 2154 Česká Lípa Telefon:

28 MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ ODDĚLENÍ RODINY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Adresa: Mírová 121, Mimoň III Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD RALSKO Telefon: , Sociální pomoc všem cílovým skupinám PORADNA PRO RODINU A MEZILIDSKÉ VZTAHY ČESKÁ LÍPA Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU STRÁŽ POD RALSKEM Adresa: DPS, Jižní č.p. 290, Stráž pod Ralskem Telefon: ,

29 TERAPEUTICKÁ KOMUNITA PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ V NOVÉ VSI Zřizovatel: Advaita, o.s. Adresa: Nová Ves 55, pošta Chrastava, Telefon: DALŠÍ SLUŽBY - ODKAZY BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ Adresa: U Trojice 2, Praha 5, Trojice 2U Trojice DONA linka - pomoc obětem domácího násilí Telefon: (nepřetržitá linka) NONSTOP linka - Oběti a svědci trestných činů Telefon: NONSTOP

30 LINKA BEZPEČÍ, NADACE NAŠE DÍTĚ Adresa: Ústavní 95, Praha 8, Telefon: rodičovská linka LINKA DŮVĚRY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA Adresa: V Zápolí 1250/21, Praha 4, Telefon: NON-STOP LINKA DŮVĚRY LIBEREC Telefon: , , MODRÁ LINKA je poskytována na přechodnou dobu dětem a mladým lidem v krizových a obtížných životních situacích. Adresa: Anenská 10/10, Brno Telefon: ,

31 RŮŽOVÁ LINKA je telefonická linka pro děti a mladé lidi ve stavu akutní krize nebo v situaci, kdy si neumějí poradit nebo se rozhodnout Adresa: Ruská 87, Praha 10, Telefon: NÁSILÍ NA SENIORECH DOMOV SUE RYDER OBČANSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Adresa: Michelská 1/7, Praha 4, Telefon: NÁSILÍ NA SENIORECH AMBULANCE PORUCH PAMĚTI FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Adresa: Šrobárova 50, Praha 10, Telefon: NÁSILÍ NA SENIORECH RAIPS Adresa: Chelčického 39, Praha 3, Telefon:

32 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY LÉKAŘI Praktický lékař pro dospělé MUDr. Rabová, Sídliště pod Ralskem, Mimoň MUDr. Kučerová, Nádražní 29, Mimoň , MUDr. Denková, Nádražní 29, Mimoň Dia poradna, Nádražní 29, Mimoň Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Maršáková, Nádražní 29, Mimoň MUDr. Matoušková, Nádražní 29, Mimoň Stomatologie MUDr. Frýdová, Hvězdovská 178, Mimoň MUDr. Kott, Sokolská 192, Mimoň MUDr. Vyčichlová, Okružní 636, Mimoň Gynekologie MUDr. Synáková, Nádražní 29, Mimoň

33 VETERINÁRNÍ LÉKAŘI Praktický veterinární lékař MUDr. Olga Přikrylová Letná 218, Mimoň MUDr. Jan Hruška Okrouhlická 89, Mimoň MUDr. Jan Toth Okrouhlická 144, Mimoň hruska Veterinární klinika Mimoň Veterinární klinika Mimoň Nový domov 171, Mimoň

34 ŠKOLY ZŠ a MŠ Pod Ralskem , , Pod Ralskem 572, Mimoň Základní škola praktická , Letná 236, Mimoň Gymnázium Mimoň Letná 263, Mimoň ZŠ a MŠ Mírová Mírová 81, Mimoň Základní umělecká škola Václava Snítila Mírová 119, Mimoň

35 ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody Kuřívody 700, Ralsko ředitelna školy mateřská škola Dětský koutek,,brouček - hlídání předškolních dětí Kuřívody 514, Ralsko VOLNÝ ČAS Knihovna Kuřívody Kuřívody 500, Ralsko Výpůjční doba: každé úterý od 17:00 do 19:00 hod Knihovna Mimoň Svébořická 309, Mimoň Informační centrum Ralsko Kuřívody Centrum pro setkávání Kuřívody 703, Ralsko - poskytování turistických informací o městě a okolí - přehled sportovních, kulturních akcí, kroužků - prodej propagačních materiálů o městě a okolí (průvodce, pohlednice, turistické známky, mapy, kopírování, skenování, faxování) - internet - Czech POINT

36 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Integrovaný záchranný systém 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie ČR 158 Městský úřad Ralsko , 122 Městská policie Ralsko Pošta Mimoň Katalog vznikl za spolupráce pracovní skupiny KPSS v Ralsku a územního koordinátora ORP Česká Lípa v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 36

37 37

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Telefon, mob. tel. 313 582 287, 731 173 502 reditel@domovkolesovice.cz Internetová

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 adra@adra.cz o udělení http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Registrační číslo. Druh soc. služby

Registrační číslo. Druh soc. služby Poř. číslo Název poskytovatele IČ Sídlo Registrační číslo Druh soc. služby Výše dotace LK 2018 (v Kč) 02. 03. FOKUS Turnov, z.s. 49295101 FOKUS Turnov, z.s. 49295101 Skálova 415, 511 01 Turnov 9314906

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

Předfinancování 2019

Předfinancování 2019 Předfinancování 2019 Poř. číslo Název poskytovatele IČO Sídlo Registrační číslo Druh služby Výše dotace 2019 (v Kč) 01. 02. 03. FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 FOKUS Liberec

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

Termín realizace projektu. Celkové náklady na projekt

Termín realizace projektu. Celkové náklady na projekt Návrh správní rady na přidělení dotací z fondu zdraví I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 31. 12. příjem žádostí do 3. 4. Pořa dové číslo Žadatel IČ/datum narození Název projektu Termín

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Příjmení, titul Jméno E-mailová adresa Organizace Baštecká, PhDr., Baxová, Mgr. Bednář, Mgr., Brožová, PaedDr. Čermák, Bc. Dragomirecká, PhDr., Bohumila Pavla Martin Miloslav

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Mobilní hospic Ondrášek,

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č.

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č. SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. Identifikátor Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok A DOMA o.s. 27053679 1408443 osobní asistence Osobní asistence

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR):

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 2016 ÚVOD DŮLEŽITÉ KONTAKTY Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná : - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 112 150 155 158 1180 Krizové linky bezplatné - Linka bezpečí pro

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec Předkládá:

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh Řídící pracovní skupiny pro komunitní plánování služeb v sociální oblasti na přidělení

Více

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Komise sociální V Písku dne 07.02.2014 Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Přítomni MUDr. Rudolf Tyll,

Více

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Tento adresář vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku plánování rozvoje

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 0.02.20 Pořadí jednání č. 20 Přechod financování z MPSV na kraje Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a financování sociálních služeb vyrovnávací

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Pč. Název organizace Název projektu 1 Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, Dobrovolníci v nemocnici

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města v roce 2009

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí.

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. Je to první výsledek pracovní skupiny pro komunitní plánování

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává Katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk. Od jeho prvního vydání

Více

Katalog socilálních služeb - Velvary

Katalog socilálních služeb - Velvary Katalog socilálních služeb - Velvary Vážení a milí spoluobčané, publikace, kterou dostáváte do rukou, je výsledkem projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Velvary a v pověřených obcích.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah :

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah : PŘEHLED INSTITUCÍ Obsah : 1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností... 2 2. Školská a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc...

Více

Plán 2. kontrolní etapy

Plán 2. kontrolní etapy Plán 2. kontrolní etapy ZÁŘÍ 2014 Datum Čas Poskytovatel - služba Místo Inspekční tým 9 h Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - odb. soc. poradenství Znojmo Řehořová+Maceček 11.9. 12.9. 15.9. 16.9.

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Vyškov 2007 II. vydání Seznam použitých zkratek OSVZ...odbor sociálních věcí a zdravotnictví ZTP...zdravotně

Více

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ZA ROK 2016

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ZA ROK 2016 VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ZA ROK 2016 Akční plán 2016 vychází z Třetího komunitního plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska pro období 2016-2020.

Více

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1 Podpořené služby Název IČO Sídlo Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591 4142726 služby následné péče 884 000 Kč Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591

Více

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte A.1 Příprava na porod -příprava na porod v rámci poradenství nabízí J. Strieglerová 4 Dúm dětí a mládeže (dále jen DDM) dříve nabízel cvičení

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy.

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy. DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, který realizuje město

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1 Podpořené služby Název IČO Sídlo Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591 4142726 služby následné péče 884 000 Kč Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více