Jak podnikat ve službách na území Německa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak podnikat ve službách na území Německa?"

Transkript

1 Jak podnikat ve službách na území Německa?

2 Obsah Obsah...1 Seznam zkratek...4 Úvod Pobyt a pracovní povolení Pobyt Pracovní povolení Volný pohyb služeb Přenechání pracovníků x samostatné provedení služby/díla Liberalizované sektory Vysílání zaměstnanců a smlouvy o dílo v sektorech omezených na základě přechodných dob Pracovní povolení v rámci smlouvy o dílo Poplatky za povolení Smlouvy o dílo v oblasti stavebnictví Vysílání zaměstnanců z hlediska sociální zabezpečení Svoboda podnikání a právo usadit se a podnikat Svoboda podnikání Firemní právo a právo obchodních společností Firemní právo Právo obchodních společností Samostatná výdělečná činnost Právní formy podnikání Živnost Svobodná povolání Založení podniku v Německu Formality při zakládání podniku Zápis do živnostenského rejstříku Zápis do obchodního rejstříku Dceřinný podnik, samostatná pobočka, provozovna Samostatná pobočka - organizační složka podniku (odštěpný závod) Nesamostatná pobočka (provozovna) Reprezentace Společenská smlouva/stanovy Další právní aspekty Řešení obchodních sporů Pracovně právní podmínky a zákonné standardy Přístup na německý trh práce Pracovně právní podmínky v Německu Pracovní smlouvy (forma, minimální náležitosti) Určení doby trvání pracovní smlouvy Zkušební doba Výpověď

3 4.6.1 Výpovědní doby Odůvodnění výpovědi Ochrana před výpovědí Mzda a odměna za práci Vyplácení odměny za práci a minimální mzda Odměna za práci přesčas Vyplácení mzdy v případě nemoci Pracovní doba Přestávky Práce přesčas Noční práce Práce ve dny pracovního klidu Kratší pracovní doba Dovolená Dovolená na zotavenou Další dovolená Dodatková dovolená Mateřská a rodičovská dovolená Zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením Příspěvky na sociální zabezpečení / daň ze mzdy Systém sociálního pojištění Pracovníci v řádném pracovním poměru Souběžný výkon činnosti ve více členských státech Osoby vyslané Zaměstnanci Osoby vyslané OSVČ Postup při žádosti o vystavení formuláře E101/E Nárok na podporu v nezaměstnanosti Ukončení pracovního poměru Zdravotní péče a čerpání zdravotní péče Daně Dohoda o zamezení dvojího zdanění Rozsah daňové povinnosti Jednotlivé druhy daní Daň z obratu resp. daň z přidané hodnoty (Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer) Daň z příjmu (Einkommensteuer) Daň z příjmu právnických osob (Körperschaftssteuer) Živnostenská daň (Gewerbesteuer) Komunální daňová sazba (Hebesatz) Spotřební daně Uznávání odborných a profesních kvalifikací Profesní a akademické uznávání Regulovaná povolání a činnosti Oborové a obecné směrnice

4 7.3.1 Oborové směrnice Obecné směrnice Kroky při uznávání FAQ nejfrekventovanějších otázek Kontaktní adresy Zdroje informací Přílohy Žádost zaměstnance o pracovní povolení Žádost zaměstnavatele o pracovní povolení (Stellenbeschreibung) Sektory omezené z hlediska volného pohybu služeb Žádost o přidělení kontingentu pracovních sil Charakteristika firmy k žádosti o přidělení kontingentu Prohlášení ke smlouvě o dílo o mzdových a pracovních podmínkách Žádost o pracovní povolení ke smlouvě o dílo Údaje o objednateli (Selbstauskunft) Živnosti vyžadující zápis do rejstříkového seznamu řemesel Živnosti vyžadující zvláštní povolení (výběr) Svobodná povolání Formulář ohlášení živnosti Místa pro uznávání profesních kvalifikací

5 Seznam zkratek ČR ČSSZ EU HWK IHK OR OSVČ OSSZ SRN ZAV ŽR Česká republika Česká správa sociálního zabezpečení Evropská unie Řemeslnická komora Obchodní a průmyslová komora Obchodní rejstřík Osoba samostatně výdělečně činná Okresní správa sociálního zabezpečení Spolková republika Německo Centrála pro zprostředkování práce Živnostenský rejstřík Kontakty 4

6 Úvod Tato příručka poskytuje přehlednou formou podrobný výčet administrativních a právních požadavků nutných pro působení českého subjektu na německém trhu, a to včetně návodu na postup pro jejich úspěšné splnění. Jednotlivé kapitoly jsou chronologicky sestaveny tak, aby informace tvořily logické celky a vzájemně na sebe navazovaly. Pro jednodušší orientaci jsme v jednotlivých kapitolách zásadní témata zvýraznili do pravé záložky textu. V podstatě se dá říci, že začínáme obecnými informacemi této problematiky až po ryze praktické kroky a nezbytné úkony pro dosažení legálního podnikání na území Německa. Důležitou částí každé kapitoly jsou kontakty na instituce, které mají danou problematiku v kompetenci. Na tomto kontaktu je možné získat nejaktuálnější změny a stav dané problematiky. V kostce Oficiální název: německy: Rozloha: km 2 Spolková republika Německo Bundesrepublik Deutschland Počet obyvatel: (2006) Hustota osídlení: 230 obyv./km 2 Hlavní město: Měna: euro ( ) Berlin (Berlín), ca. 3,4 mil. obyvatel Administrativní členění: 16 spolkových zemí Úřední jazyk: Národnostní složení: Náboženství: Státní svátky: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein- Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen němčina Němci (91,2%); Turci, Kurdové, Italové, Řekové, Poláci, Španělé, Bosňané; menšiny se zvláštními právy: Dánové, Lužičtí Srbové, Frýzové evangelická a.v. církev (45%), římskokatolická církev (34,7%), islám, řecká pravoslavná církev, srbská pravoslavná církev 9 ve všech spolkových zemí, v některých spolkových zemích existují další svátky. Nový rok 1.1. velikonoce pohyblivý svátek - pátek a pondělí 1. máj 1.5. Nanebevzetí pohyblivý svátek Svatodušní svátky pohyblivý svátek Den sjednocení svátek vánoční svátek vánoční Přehled svátků nabízí např.: 5

7 1. Pobyt a pracovní povolení 1.1 Pobyt Otázky spojené s pobytem ve Spolkové republice Německo (SRN) řeší Zákon o pobytu (Zuwanderungsgesetz - ZuWG). Všeobecná pravidla k otázkám pobytu jsou obsaženy v Zákoně o pobytu, výdělečné činnosti a integraci cizinců na území Spolkové republiky (Aufenthaltsgesetz AufenthG). Od již čeští občané nepotřebují ke vstupu do SRN vízum. Cesta českých občanů do SRN je možná s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem 1. Od také zásadně odpadly kontroly zboží ve smyslu celní kontroly na hranicích. Toto ale nevylučuje namátkové kontroly v rámci policejní ochrany hranic a policejní kontroly přeshraniční dopravy. Pro všechny pobyty delší než 3 měsíce potřebují čeští občané Povolení k pobytu EU, které je udělováno příslušným cizineckým úřadem. Pokud předpokládaný pobyt překročí jeden měsíc, je nutné ohlásit pobyt okamžitě po příjezdu příslušnému cizineckému úřadu. Povolení k pobytu EU se udělí na základě uznaného účelu pobytu podle práva EU nebo národního práva. Českým státním příslušníkům bude úřady uděleno Povolení k pobytu EU, budou-li mít v Německu bydliště. Českým zaměstnancům může být toto potvrzení vydáno teprve až po předložení odpovídajícího pracovního povolení (viz kapitola 1.2) Čeští státní příslušníci mohou mít v Německu bydliště v zásadě tehdy, splní-li následující podmínky: zaměstnanci, mají-li pracovní povolení usadí-li se jako osoby samostatně výdělečně činné poskytovatelé služeb (přičemž přeshraniční služby v sektorech stavebnictví a v navazujících příbuzných hospodářských odvětvích, úklid budov, zařízení a úklid dopravních prostředků a vnitřní výzdoba, jsou možné pouze tehdy, jsou-li zprostředkované v rámci smlouvy o dílo kapitola 2) příjemci služeb oprávnění k setrvání v místě pobytu (tzn. zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, kteří po skončení své činnosti v Německu zde smí setrvat) nepracující, pokud mají dostatečné zdravotní pojištění a dostatečné prostředky k zajištění své existence. (Týká se to např. manželů nebo dětí pod 21 let s českým občanstvím, kteří žádají o sloučení rodiny k osobám, které vlastní německé občanství, povolení k pobytu, dále pak i samostatně výdělečných osob, studentů nebo důchodců.) Pobyt delší než 3 měsíce - povolení k pobytu Nahlášení, přehlášení a odhlášení pobytu Podle Nařízení o nahlášení ve Spolkových zemích musí být bydliště v Německu nahlášeno nejpozději do 14 dnů od počátku pobytu (u přihlašovacího úřadu příslušného města a obce). Přihlašovací povinnost se vztahuje i na občany EU a cizince, kteří mají v Německu bydliště. 1 Pouze občanské průkazy ve formátu šekové karty, které jsou vydávány od května

8 Přihlášení k pobytu Při nastěhování se do nového bytu je nutné dodržet oznamovací povinnost dle Zákona o oznamovací povinnosti (Meldegesetz - MG). Přihlašovací formulář musí být odevzdán osobně. V případě rodin stačí osobní účast jedné z osob, které mají oznamovací povinnost. Je nutné předložit následující podklady: formulář 1, osobní doklad (občanský průkaz, pas) všech osob, které se nahlašují. Hlášení pobytu Odhlášení pobytu Osoby, které se vystěhují ze stávajícího bytu a nestěhují se do dalšího na území Spolkové republiky, se musí u ohlašovacího úřadu odhlásit. Odhlášení je možno učinit i poštou. Je nutné předložit následující podklady: odhlašovací formulář 1, osobní doklad (občanský průkaz, pas) všech osob, které se odhlašují. Přehlášení pobytu Při změně bydliště je nutno tuto změnu nahlásit místně příslušnému ohlašovacímu úřadu. Místně příslušný úřad je v místě nového bydliště. Tento úřad také provádí odhlášení dosavadního bydliště. Přihlašovací formulář musí být odevzdán osobně. V případě rodin stačí osobní účast jedné z osob, které mají oznamovací povinnost. Je nutné předložit následující podklady: formulář 1, osobní doklad (občanský průkaz, pas) všech osob, které se nahlašují. Detailní informace získáte u místně příslušného ohlašovacího úřadu. Další informace ohledně pobytu: Bundesministerium des Innern (Spolkové ministerstvo vnitra) Alt Moabit 101D Berlin tel.: tel.: fax: Web: 1 získáte u ohlašovacího úřadu 7

9 1.2 Pracovní povolení Přístupem k EU nedošlo pro české občany, s ohledem na možnosti pracovat v SRN, ke změnám, neboť Německo využilo přechodných období. Podle toho mohou čeští zaměstnanci během až sedmi let trvajícího přechodného období (model ) získat zaměstnání na německém pracovním trhu podle platných ustanovení německého pracovního práva a bilaterálních dohod. To v praxi znamená, že pro občany České republiky zůstávají omezení v přístupu na německý pracovní trh zachována. Pracovní povolení K výkonu zaměstnání potřebují čeští státní příslušníci před přijetím zaměstnání Pracovní povolení EU nebo Pracovní oprávnění EU 2. Žádost musí být podána písemně českým zaměstnancem a může být podána již před vstupem do SRN (toto se nabízí hlavně u sezónních zaměstnanců, výpomoci ve stánkovém prodeji, zahraničních zaměstnanců atd.). Pokud je pracovní povolení uděleno příslušnou Agenturou práce, v jehož okrsku se místo zaměstnání nachází, udělí příslušný cizinecký úřad pravomocné osvědčení o právu k pobytu, kde je i záznam o povinnosti pracovního povolení. Pracovní povolení je udělována na dobu trvání pracovního poměru, max. však na dobu 1 roku. Trvá-li pracovní poměr po uplynutí této doby, má zaměstnanec nárok na udělení pracovního oprávnění. Pracovní povolení potřebují také zaměstnanci, vyslaní do SRN k vykonávání činnosti či poskytnutí služby v sektorech omezených na základě přechodných období (kap. 2) Pracovní povolení EU nebo pracovní oprávnění EU uděluje Agentura práce bez dalších průtahů zpravidla např. pro následující činnosti: vysoce kvalifikovaní pracovníci (např. vědci se zvláštními odbornými znalostmi, učitelé nebo vědečtí pracovníci ve vyšších funkcích, specialisté a vedoucí pracovníci se zvláštními pracovními zkušenostmi), vedoucí zaměstnanci mezinárodního podniku, kteří jsou vysláni vykonávat zaměstnání do pobočky v SRN, sezónní pracovníci v zemědělství a lesnictví, v hotelech a pohostinství nebo při zpracování ovoce a zeleniny jakož i na pilách, ve stánkovém prodeji, pracovníci v rámci smlouvy o dílo a pracovníci na základě mezistátní dohody, Au-pair-pobyt na dobu jednoho roku v rodině, ve které se hovoří rodným jazykem němčinou (věk při podání žádosti max. 24 let), pomocníci v domácnosti v rodinách, pro osoby vyžadující zvláštní péči, umělecká nebo artistická činnost, časově omezená praktická činnost k uznání ukončeného studia, získaného v zahraničí, učitelé k vyučování v mateřském jazyce, kuchaři specialisté pro práci ve specializovaných restauracích, Komu je pracovní povolení udělováno 1 Podle úprav v přístupových smlouvách mohou současné členské státy Evropské unie v rámci flexibilního modelu ( ) o úpravách přechodných období omezit volnost pohybu pracovních sil pro státní příslušníky z přistupujících států střední a východní Evropy. Podle tohoto modelu platí toto omezení nejprve 2 roky. V současné době byla v některých zemích, mimo jiné v SRN, lhůta prodloužena o další 3 roky. Po uplynutí této lhůty bude Evropskou komisí prověřena nutnost dalšího omezení. V případě potřeby bude lhůta prodloužena o další 2 roky. 2 Pracovní povolení EU je udělováno na omezené časové období. Jeho platnost je dále omezena z hlediska vykonávané činnosti, zaměstnavatele či regionu. Při změně zaměstnání či oblasti působení je potřeba nové pracovní povolení. Pracovní oprávnění EU umožňuje volný pohyb na německém pracovním trhu. Zaměstnanec, který má pracovní oprávnění, může měnit zaměstnavatele i zaměstnání bez nutnosti dalšího povolení ze strany Agentur práce. 8

10 specialisté v oblasti výpočetní techniky, odborníci s vysokoškolským vzděláním, u nichž se pro jejich odborné znalosti jedná o veřejný zájem, vedoucí pracovníci se specifickými znalostmi podniku sídlícího v Německu pro kvalifikovanou činnost, vedoucí pracovníci ve společném německo-zahraničním podniku, založeném na základě mezistátních smluv, kvalifikované odborné síly v rámci výměny osob nebo k přípravě zahraničních projektů u koncernů s mezinárodní působností, montéři montovaných domů. Pracovní povolení nepotřebují mimo jiné: praktikanti (za dodržení stanovených podmínek), řídící pracovníci se všeobecnou plnou mocí nebo prokurou, členové orgánů právnických osob, kteří jsou oprávněni k jednání za společnost, společníci veřejné obchodní společnosti nebo členové jiné osobně obchodní společnosti, pokud jsou oprávněni k zastupování společnosti, řídící pracovníci firmy, která působí i mimo Německo za účelem vykonávání činností na úrovni představenstva, řízení firmy nebo za účelem činnosti v řídící funkci, která má pro rozvoj firmy rozhodující význam, inženýři a technici jako techničtí spolupracovníci ve výzkumných týmech hostujícího vědce, osoby, které jsou zaměstnané u zaměstnavatele se sídlem v zahraničí a pro tohoto v tuzemsku vedou porady a jednání, uzavírají obchody, a které se v rámci své činnosti v období 12 měsíců nezdržují v tuzemsku déle než 3 měsíce, a které zachovávají svůj trvalý pobyt v zahraničí. OSVČ bez vlastních zaměstnanců, kteří vykovávají po přechodnou dobu v SRN dílo či poskytují službu. Zaměstnaci vyslaní do SRN k vykonávání činnosti či poskytnutí služby v liberalizovaných sektorech (kap. 2). Souhlas s udělením pracovního povolení dále nepotřebují osoby, které jsou zaměstnané u zaměstnavatele se sídlem v zahraničí a které jsou v časovém období 12 měsíců vyslány do tuzemska na dobu max. 3 měsíců, za následujícím účelem: Kdo nepotřebuje pracovní povolení? montáž strojů, zařízení a programů elektronického zpracování dat, které byly objednány u zaměstnavatele, včetně oprav a servisu a poučení o obsluze, přejímka zakoupených strojů, zařízení a ostatních věcí, včetně poučení o jejich obsluze, demontáž zakoupených, použitých zařízení za účelem jejich opětovného využití ve státě, ve kterém má zaměstnavatel své sídlo, montáž, demontáž a obsluha veletržního stánku vlastní firmy, nebo zahraniční firmy se sídlem ve státě, ve kterém má své sídlo také zaměstnavatel, absolvování školení pořádaného v rámci exportních či licenčních smluv. 9

11 Pro české občany, jejichž pracovní vztah s německým zaměstnavatelem v době vstupu ČR do EU ( ) nebo po vstupu trval minimálně dvanáct měsíců existuje nárok na udělení pracovního oprávnění. Toto platí také pro jejich rodinné příslušníky, kteří v době přístupu u nich žili nebo po pozdějším vstupu se minimálně 18 měsíců v Německu zdržovali. Toto neplatí pro zaměstnance, kteří jsou pouze vysláni dočasně do Německa v rámci volného pohybu služeb nebo smlouvy o dílo nebo pro Au-pair, účastníky dobrovolného roku nebo praktikanty. Pracovní povolení ztratí platnost při dlouhodobější nepřítomnosti. Postup při žádosti o pracovní povolení O pracovní povolení žádá pracovník před započetím výdělečné činnosti u místně příslušné německé Agentury práce. Žádost (viz příloha 11.1) zaměstnance může být doplněna pracovní smlouvou obsahující informaci o pracovních podmínkách. V pracovní smlouvě musí být uvedeno, že tato začne platit až po udělení odpovídajícího pracovního povolení. Dále je vhodné připojit dobrozdání firmy, ve kterém je uvedeno, z jakého důvodu chce zaměstnat pracovníka z České republiky. Informace k pracovní smlouvě a dobrozdání je možno nahradit formulářem Stellenbeschreibung. Žádost o pracovní povolení Zaměstnavatel pak předává Agentuře práce vyplněný formulář Stellenbeschreibung (příloha 11.2). Agentur für Arbeit (agentury práce) Adresy Startseite > Service von A bis Z > Veröffentlichungen / Ausschreibungen > Dienststellen- und Anschriftenverzeichnisse Informace pro zaměstnavatele Startseite > Informationen für Arbeitgeber > Internationales > Ausländerbeschäftigung > Link und Dateiliste Informace pro zaměstnance Startseite > Arbeitnehmer Informationen > Internationales > Arbeiten in Deutschland > Ausländerbeschäftigung > Link und Dateiliste Poplatky Za udělení pracovního povolení je zpravidla nutné zaplatit poplatek. Poplatky jsou stanovovány Agenturou práce dle druhu zaměstnání, pro které je pracovní povolení vydáváno (např. pracovní povolení pro sezónního pracovníka 60, pracovní povolení pro zaměstnance smlouvy o dílo 75 /zaměstnance a měsíc, atd.). Poplatky jsou zpravidla hrazeny německými zaměstnavateli. Přesnou výši poplatků Vám sdělí místně příslušná Agentura práce. Poplatky Přeshraniční pracovníci pendleři Jako pendleři jsou označováni čeští občané žijící v pohraniční oblasti ČR, sousedících se SRN, kterým lze udělit pracovní povolení za účelem závislé pracovní činnosti v rámci vyznačených hraničních zón 1. Pendleři 1 Přehled příhraničních oblastí: / Waren- und Personenverkehr / Personenverkehr / Beschäftigung polnischer/tschechischer Grenzgänger in Deutschland 10

12 Přeshraničnímu pracovníkovi lze vydat pracovní povolení, jsou-li splněny mj. tyto předpoklady: pracovník se vrací každý den do vlasti, nebo pracuje v Německu maximálně dva dny v týdnu, pracovník nepobírá v Česku dávky sociálního zabezpečení, místo výkonu zaměstnání leží v příhraničním pásmu, zaměstnávání přeshraničního pracovníka nemá nepříznivé dopady na německý trh práce, pro zaměstnání nejsou k dispozici němečtí zaměstnanci nebo cizinci, kteří mají stejné postavení jako němečtí zaměstnanci, pracovník není zaměstnáván za nevýhodnějších podmínek než porovnatelní němečtí pracovníci. Český pracovník se obrátí na příslušnou Agenturu práce v německé pohraniční zóně a podá žádost o pracovní povolení (příloha 11.1). Pracovní povolení se uděluje dle situace na pracovním trhu. Udělené pracovní povolení je předpokladem k získání tzv. průkazu pro osoby pravidelně překračující hranice, který vystavuje příslušný cizinecký úřad. Průkaz se vystavuje na dobu dvou let s možností prodloužení na pět let. Sezónní pracovníci Čeští státní příslušníci mohou pracovat až čtyři měsíce v roce jako sezónní zaměstnanci v SRN. Pracovní činnosti musí nejprve předcházet zprostředkování českým a německým pracovním úřadem. Zprostředkování je omezeno na pracovní činnost v zemědělském a lesním hospodářství, v pohostinství a v hotelech, na zpracování ovoce a zeleniny a zpracování dřeva na pilách. U kategorie pomocní stánkaři (Schaustellergehilfen) se maximální doba stanovuje na devět měsíců v kalendářním roce. Žádost o přijetí sezónního zaměstnance podává zaměstnavatel společně s pracovní smlouvou a vlastnoručně podepsaným příslibem přijetí do zaměstnání na místně příslušné Agentuře práce. Německá Agentura práce postoupí dále schválenou žádost Ústředí pro zprostředkování práce (ZAV), které ji předá Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Toto poté zašle podklady místně příslušnému českému úřadu práce, který vyrozumí žadatele. Po obdržení příslibu přijetí mohou sezónní síly k přijetí sezónního zaměstnání cestovat do Německa bez víza. Sezónní zaměstnanci se musí přihlásit nejpozději do čtrnácti dnů u příslušného Přihlašovacího úřadu a obdrží pravomocné osvědčení příslušné Cizinecké policie o právu k pobytu. Před započetím činnosti v Německu musí pracovník u místně příslušného německého úřadu práce požádat o pracovní povolení EU, které je na základě potvrzeného příslibu přijetí do zaměstnání zpravidla vydáváno bez problémů. Sezónní pracovníci Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) (Centrála pro zprostředkování práce) Abteilung ZIHOGA Villemobler Str Bonn tel: fax: web: 11

13 Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním právu Praha 2 tel.: fax: web: České úřady práce Vzájemné zaměstnání českých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí na dobu měsíců K zaměstnání na území druhého státu mohou být bez pracovního povolení vysláni občané, kteří mají ukončené odborné vzdělání pro profesi, kterou budou vykonávat, mají zájem o rozšíření svých odborných a jazykových znalostí, při vstupu do zaměstnání nejsou mladší 18 let a starší 40 let. Žadatel doloží na příslušný český Úřad práce žádost, která musí být vyplněna v německém jazyce, která obsahuje : strana s osobními údaji a dvěma fotografiemi, strana s přehledem o dosavadním zaměstnání žadatele, doklad o jazykových znalostech, ověřený jaz. školou nebo osobou k tomu kompetentní, doklad o kvalifikaci, ověřená kopie úředně přeložená do německého jazyka, vlastnoručně podepsaný životopis v německém jazyce, pracovní smlouvu od německého zaměstnavatele. Žadatel může požádat o zprostředkování do SRN i v případě, že nemá pracovní smlouvu od zaměstnavatele. ZAV se pro něj pokusí zaměstnání vyhledat. Pracovníci vyslaní v rámci smluv o dílo K tomuto tématu více v kapitole 2.3. SOLVIT V případě, že se podnikatel domnívá, že německý úřad chybně aplikuje evropské právo, resp. že je diskriminován, může se obrátit na SOLVIT. SOLVIT je on-line síť, v rámci které členské státy spolupracují při účelném řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávného používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci. V každém členském státě EU existují SOLVIT centra, která mohou pomoci se stížnostmi občanů i podniků. SOLVIT centra jsou součástí státní správy jednotlivých zemí a snaží se poskytovat skutečná řešení pro skutečné problémy v krátké lhůtě deseti týdnů. Své služby poskytuje SOLVIT bezplatně. Více informací: SOLVIT 12

14 2. Volný pohyb služeb Volný pohyb služeb znamená právo v rámci EU nabízet a poskytovat služby z jednoho státu do druhého, aniž by docházelo k jakékoliv formě usazení. Podnikatelé mohou využít neomezeně volný pohyb služeb ve všech sektorech, mimo sektorů omezených 1 v rámci přechodných období 2. K sektorům omezeným v rámci přechodných období, ve kterých existuje povinnost pracovního povolení, patří: Podnikání ve stavebních živnostech a příbuzných hospodářských odvětvích (NACE-Code: 45.1 až 45.4) Čištění budov, inventáře a dopravních prostředků (NACE-Code: 74.70) Dekorace interiérů (NACE-Code: 74.87) V těchto sektorech mohou české firmy nasadit své pracovníky v Německu jen v rámci platných národních ustanovení a bilaterálních dohod. Těmi jsou především smlouvy o vyslání pracovníků na základě smlouvy o dílo (kap. 2.3). Omezené sektory Omezení přechodným obdobím se netýká: - OSVČ bez vlastních zaměstnanců 3, - majitelů firem a - klíčového personálu 4 Tito mohou poskytovat služby v SRN i v omezených sektorech bez potřeby pracovního povolení. Pro všechny osoby při plánovaném pobytu delším než 3 měsíce platí nutnost registrovat se k pobytu. Povolení k pobytu EU je udělováno příslušným cizineckým úřadem na základě uznaného účelu pobytu podle práva EU nebo národního práva. Více k pobytu viz kapitola 1.1. Při nasazení personálu v SRN musí být bez ohledu na sektor působnosti dodrženy pracovně právní podmínky týkající se maximální délky pracovní doby a minimální doby odpočinku, minimální roční dovolení, minimální mzdy 5, ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci a ustanovení o nediskriminaci. 1 Dané ustanovení Smlouvy o přistoupení zní: "S cílem čelit vážným narušením trhu práce nebo nebezpečí takových narušení v určitých citlivých odvětvích služeb, která mohou vzniknout v některých oblastech při nadnárodním poskytování služeb definovaném v článku 1 směrnice 96/71/ES, se mohou Německo a Rakousko po dobu, kdy uplatňují na základě výše uvedených přechodných ustanovení na volný pohyb českých pracovníků národní opatření nebo opatření, která vyplývají z dvoustranných dohod, po oznámení Komisi odchýlit od čl. 49 prvního pododstavce Smlouvy o ES s cílem omezit v rámci poskytování služeb společnostmi usazenými v České republice dočasný pohyb pracovníků, jejichž právo na přístup k zaměstnání v Německu nebo Rakousku podléhá národním opatřením." 2 Podle úprav v přístupových smlouvách mohou současné členské státy Evropské unie v rámci flexibilního modelu ( ) o úpravách přechodných období omezit volnost pohybu služeb. Podle tohoto modelu platí toto omezení nejprve 2 roky. V současné době byla v některých zemích, mimo jiné v SRN, lhůta prodloužena o další 3 roky. Po uplynutí této lhůty bude Evropskou komisí prověřena nutnost dalšího omezení. V případě potřeby bude lhůta prodloužena o další 2 roky. 3 V případě, že se jedná o OSVČ s vlastním personálem, platí pro samotnou OSVČ podmínky jako pro majitele firmy, na personál se pak vztahují podmínky pro vysílání zaměstnanců. 4 Ke klíčovému personálu patří vedoucí pracovníci a osoby s vysokou odborně specifickou kvalifikací pro určité činnosti či úkoly, které jsou pro firmu nezbytné. 5 Minimální mzda existuje v SRN jen v sektoru stavebnictví více k tomu bod

15 Liberalizované sektory Volný pohyb služeb bez omezení Sektory omezené v rámci přechodných období Žádné pracovní povolení OSVČ bez vlastních zaměstnanců, majitelé firem a klíčový personál Řádoví zaměstnanci (pracovníci s odbornou kvalifikací) Pomocné síly (pracovníci bez odborné kvalifikace) - pouze v případě, že jejich přítomnost je pro provedení práce bezprostředně nutná, max. 10 % celkového vyslaného personálu. Volný pohyb služeb omezen v rámci přechodných období Model Pracovní povolení 2.1 Přenechání pracovníků x samostatné provedení služby/díla Poskytování služeb může spočívat buď v provedení prací podnikem na jeho účet a pod jeho vedením, na základě smlouvy uzavřené mezi tímto podnikem a stranou, pro kterou jsou služby určeny, nebo v poskytnutí pracovníků pro jejich využití podnikem v rámci veřejné či soukromé zakázky. Přeshraniční přenechání pracovníků je tedy také službou ve smyslu evropského práva, ve své podstatě ale znamená přechod zaměstnanců na německý trh práce a je tedy srovnatelné se zaměstnáváním na německém trhu práce. Tato oblast je v SRN z volného pohybu služeb vyloučena 1 a to jak v liberalizovaných sektorech, tak v sektorech podléhajících přechodným obdobím. Rozdíl mezi přenecháním pracovníků a prováděním služeb ve vlastní režii (provedení činnosti v rámci smlouvy o dílo, vyslání pracovníků v rámci kupní či nájemní smlouvy) spočívá zejména v následujících bodech: Přenechání pracovníků Při přenechání pracovníků přenechává zaměstnavatel (zapůjčovatel) třetí osobě (vypůjčovatel) zaměstnance (smluvního pracovníka). Tento smluvní pracovník je nasazován ve firmě vypůjčovatele dle pokynů vypůjčovatele k pracovní činnosti. Samostatné provedení služby/díla V rámci smlouvy o dílo je mezi smluvními stranami dohodnuto provedení díla zhotovitelem. Zhotovitel provádí dílo samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Objednatel nemá vůči zaměstnancům zhotovitel přikazovací právo. Přenechání pracovníků je zakázáno. 1 Zákaz přenechávat pracovníky vyplývá z judikatury Evropského soudního dvora a zejména z rozsudku Rush Portuguesa C-113/89. 14

16 Jinak než ve smlouvě o dílo, není ve smlouvě o poskytnutí služby sjednán konkrétní výsledek, nýbrž vykonání určité služby. I zde může být tato služba poskytnuta přes hranice. Dodavatel služby (vykonavatel) provádí danou službu samostatně a ve vlastní zodpovědnosti s vlastním personálem. Smlouva o poskytnutí služby existuje v případě, pokud firma provádějící službu, tuto vykonává sama nebo pomocí svých subdodavatelů, na vlastní zodpovědnost a dle vlastního plánu. Objednatel nemá možnost pověřit pracovníky provádějící službu konkrétní činností. 1 Písemná smlouva o poskytování služby a skutečně prováděná služba nesmí být ve vzájemném rozporu. Směrodatné pro právní hodnocení je skutečně prováděná činnost. O přenechání pracovníků se nejedná ani v případě vedlejší činnosti při kupní či nájemní smlouvě na stroje, zařízení, systémy a počítačové programy v rámci kterých je nasazován servisní, montážní či jiný personál (např. letadlo s pilotem, speciální stavební stroj včetně řidiče). Podmínku je, aby cena zařízení či systému značně přesahovala cenu za provedenou pracovní činnost. Důležité v rámci těchto smíšených smluv je zejména to, že hlavním bodem smlouvy o koupi či pronájmu je konkrétní přístroj a ne vysílání personálu. V rámci smlouvy o dílo, smlouvy o poskytnutí služby či vedlejší činnosti při kupní či nájemní smlouvě není v liberalizovaných sektorech potřeba pracovního povolení. 2.2 Liberalizované sektory V liberalizovaných sektorech 2 mohou být zaměstnanci v rámci volného pohybu služeb EU přechodně vysláni bez pracovně právních omezení, tj. bez nutnosti získání německého pracovního povolení. Na žádost firmy potvrdí Spolková Agentura práce (Bundesagentur für Arbeit), že je splněn předpoklad volného pohybu služeb EU pro vyslání zaměstnanců. Také zahraniční občané, kteří nejsou občany přistupujících zemí nebo jiného členského státu EU, mohou být přechodně vysláni do Německa bez pracovně právních omezení v rámci volného pohybu služeb EU, pokud patří k pevnému personálu firmy se sídlem v zemi EU. Tyto osoby ale zpravidla pro svou činnost a pobyt v zemi potřebují vízum. Liberalizované sektory 2.3 Vysílání zaměstnanců a smlouvy o dílo v sektorech omezených na základě přechodných dob Při vysílání zaměstnanců se jedná se o situaci, kdy zaměstnanec, který normálně pracuje pro svého zaměstnavatele na území jednoho členského státu EU, je dočasně vyslán svým zaměstnavatelem na území jiného členského státu EU, aby tam pro něj vykonal určitou práci. Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, existuje v EU volný pohyb služeb ve všech sektorech, mimo sektorů omezených v rámci přechodných období 3. K sektorům omezeným v rámci přechodných období patří stavebnictví (včetně odvozených hospodářských oblastí), čištění budov, inventáře, dopravních prostředků a vnitřní dekorace. 1 Vysvětlení pojmů zhotovitel a objednatel viz bod Všechny sektory kromě stavebnictví (včetně odvozených hospodářských oblastí), čištění budov, inventáře, dopravních prostředků a vnitřní dekorace. 3 Podle úprav v přístupových smlouvách mohou současné členské státy Evropské unie v rámci flexibilního modelu ( ) o úpravách přechodných období omezit volnost pohybu služeb. Podle tohoto modelu platí toto omezení nejprve 2 roky. V současné době byla v některých zemích, mimo jiné v SRN, lhůta prodloužena o další 3 roky. Po uplynutí této lhůty bude Evropskou komisí prověřena nutnost dalšího omezení. V případě potřeby bude lhůta prodloužena o další 2 roky. 15

17 V těchto sektorech mohou české firmy nasadit své pracovníky v Německu jen v rámci platných národních ustanovení a bilaterálních dohod. Těmi jsou především smlouvy o vyslání pracovníků na základě smlouvy o dílo 1. Zaměstnanci vyslaní do SRN musí mít v současné době platné pracovní povolení. Smlouva o dílo Předmětem smlouvy o dílo je samostatné provedení smluveného díla. Smluvené dílo může spočívat jak ve vyrobení, tak i v pozměnění nějaké věci. Aktéry smlouvy o dílo je objednatel (firma, která má sídlo na území SRN a je zřízena podle německého práva nebo také pracovní sdružení) a zhotovitel (česká firma, která je z hlediska svého věcného vybavení (kapitál, stroje, dopravní prostředky, nástroje, organizace a kancelářské vybavení správy odpovídající potřebám podniku) a odborné kompetence (kvalifikovaní pracovníci) schopna samostatně naplánovat, zorganizovat, provést dílo na vlastní zodpovědnost a dohlížet na smluvní plnění, ke kterému se zavázala. Česká firma nemůže být členem pracovního sdružení a zároveň uzavřít smlouvu o dílo.). Vyslaným pracovníkem se rozumí pracovní, který po omezenou dobu vykonává práci na území jiného členského státu než státu, ve kterém obvykle pracuje. Zakázané jsou smlouvy o dílo mezi českou firmou a německou veřejnou správou či fyzickou osobou. 2 Obsah smlouvy o dílo Přesné označení firem obou partnerů, včetně jejich úplných adres 3, předmět činnosti, tzn. jaký druh prací bude na území SRN prováděn, přesný termín zahájení akce a doba jejího trvání (doba trvání prací uvedená ve smlouvě o dílo je závazná pro obě strany. Při její změně musí být smlouva změněna), hodnota smluveného díla v EUR 4, přesná adresa místa plnění kontraktu, pojištění osob proti úrazu a nemoci, záruční doba dle všeobecných podmínek provedení stavebních výkonů nebo ostatních prací, místo konání případného soudního sporu, platební podmínky. Obsah smlouvy o dílo Smlouva nesmí obsahovat žádnou formu časové mzdy. U českých firem nesmí být ve smlouvě o dílo uveden žádný subdodavatel, a to i v případě souhlasu německého partnera. 1 Rámcová smlouva upravující pouze všeobecnou spolupráci mezi dvěma firmami není takovouto smlouvou. Je proto nezbytné uzavírat smlouvy na plnění jednotlivých akcí. 2 Výjimku z této kategorie tvoří oblast lesnictví a restaurátorských prací. 3 U české firmy musí být všechny tyto údaje v souladu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s výpisem ze živnostenského rejstříku. 4 Smluvní hodnota je totožná s hodnotou vypočtenou v rozpisu prací na základě jednotkových cen. V případě dohodnuté paušální ceny je přílohou smlouvy popis prací, nikoliv rozpis prací. 16

18 Ve sporných případech k otázce, zda činnost spadá pod přechodná období a zda dále zůstává povinnost získání pracovního povolení, mohou podniky a zaměstnanci získat písemné vyjádření Spolkové agentury práce Pracovní povolení v rámci smlouvy o dílo Pro služby v omezených sektorech platí povinnost pracovního povolení. Pracovní povolení pro omezené sektory jsou udělována na základě tzv. kontingentů. Za přidělení kontingentu v ČR odpovídá Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V případě přidělení kontingentu žádá česká firma pro vyslané zaměstnance před započetím činnosti u Agentury práce ve Frankfurtu nad Mohanem o pracovní povolení. 1 Pracovní povolení se uděluje v rámci povolovacího řízení. Dohoda ke smlouvám o dílo předpokládá vysílání odborného personálu, tedy pracovníků s odbornou kvalifikací. Pracovníkům bez odborné kvalifikace (pomocným pracovníkům) bude pracovní povolení uděleno pouze v případě, že jejich přítomnost je pro provedení práce bezprostředně nutná. Všeobecné se vychází z toho, že počet pomocných pracovníků nesmí překročit 10 % celkového vyslaného personálu. Postup při vyřizování žádosti Podání žádosti (včetně příslušných dokladů o přidělení kontingentu pracovních sil do SRN) Licenční správě MPO. Tato potvrzuje kontingent pracovních sil. Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Dittrichova Praha 2 pro písemné podání: Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku Praha 1 tel.: fax: web: Po přidělení kontingentu zaslání smlouvy o dílo a potřebných podkladů Agentuře práce ve Frankfurtu nad Mohanem. Bude-li pro určitou činnost i nadále potřebné pracovní povolení, lze o ně požádat přímo Agenturu práce ve Frankfurtu. Agentur für Arbeit Frankfurt Hainer Weg Frankfurt/Main tel.: nebo S vydaným pracovním povolením se pak zaměstnanci musí okamžitě přihlásit u místně příslušného cizineckého úřadu. Při době zaměstnání delší než 3 měsíce jim bude uděleno povolení k pobytu. 1 Žádost může být podána i vstupu zaměstnanců do SRN, vždy ale před započetím činnosti. 17

19 Není-li pracovní povolení potřebné, musí se zaměstnanci rovněž okamžitě ohlásit u cizineckého úřadu, pokud jejich práce bude výhledově trvat déle než jeden měsíc. Potřebné podklady k žádosti o přidělení kontingentu žádost o přidělení kontingentu pracovních sil (viz příloha 11.4) charakteristika firmy (viz příloha 11.5) výpis z obchodního nebo ze živnostenského rejstříku originál nebo notářsky ověřená kopie ne starší 90 dnů smlouva o dílo (originál a jedna kopie v němčině + překlad) rozpis prací včetně cenového vyjádření v němčině, nebo popis prací při stanovení paušální ceny ve smlouvě o dílo před udělením kontingentu si v případě pochybností o uvedených údajích žadatele Licenční správa může vyžádat další údaje nebo doklady, potvrzující správnost předložených podkladů (např. potvrzení z příslušné správy sociálního zaměstnání o počtu zaměstnanců v hlavním pracovním poměru apod.) V rámci uzavřených smluv o dílo nelze do SRN vyslat více pracovníků, než jich má firma v hlavním pracovním poměru. Požadovaný předmět podnikání musí mít firma zapsán ve svém obchodním nebo živnostenském rejstříku. Pracovní místa nebudou přidělována na základě těch smluv, jejichž místo plnění se týká pracovních okresů v SRN, kde míra nezaměstnanosti za posledních šest měsíců překračovala o více než 30% průměrnou míru nezaměstnanosti v SRN. Informace o těchto okresech naleznete na stránkách Spolkové Agentury práce. Podklady pro Licenční správu MPO Agentur für Arbeit (agentury práce) Liste der gesperrten Bezirke (přehled uzavřených okresů) Startseite > Informationen für Arbeitgeber > Internationales > Ausländerbeschäftigung > Werkvertragsarbeitnehmer 04/importierter_inhalt/pdf/gesperrtebezirke.pdf tento seznam se mění každé 3 měsíce Pokud se ve smlouvě o dílo mění adresa stavby/díla, je nutné požádat Licenční správu o nové přidělení kontingentu 1. Totéž platí, pokud některé akce se ve smlouvě o dílo ruší úplně. Podklady předkládané německé Agentuře práce smlouva o dílo nebo rámcová smlouva a smlouva o dílčím plnění, oddělené podle jednotlivých záměrů, v originále originál přidělení kontingentu pracovních sil Licenční správou ministerstva průmyslu a obchodu ČR seznam prováděných prací (popis jednotlivých prováděných prací s přesnými údaji o prováděném díle - množství - počet kusů - jednotková cena - celková cena) Podklady pro německou Agenturu práce 1 Toto platí i v případě, kdy je uvedeno více míst konání a ostatní akce jsou beze změny. 18

20 vyplněný předtisk prohlášení ke smlouvě o dílo o mzdových a pracovních podmínkách (ve dvou vyhotoveních příloha 11.6) vyplněný předtisk žádost o pracovní povolení ke smlouvě o dílo (příloha 11.7) Ve stavebnictví dále: vyplněný předtisk údaje o objednateli (příloha 11.8) včetně kopie hlášení na ULAK Pokud se jedná o provádění díla přímo u objednatele: prohlášení o organizačním a místním rozdělení provádění pracovní činnosti. Bližší informace a předtisky uvedených formulářů naleznete na stránkách spolkové Agentury práce, Merkblatt 16a. Agentur für Arbeit (agentury práce) Informace o volném pohybu služeb: Startseite > Informationen für Arbeitgeber > Internationales > Ausländerbeschäftigung > Werkvertragsarbeitnehmer Merkblatt 16a (Zaměstnání pracovníků z nových zemí EU v rámci smluv o dílo) 04/importierter_inhalt/pdf/mb16a_werkv.pdf Žádost se zasílá Agentuře práce ve Frankfurtu nad Mohanem: Agentur für Arbeit Frankfurt Hainer Weg Frankfurt/Main tel.: nebo Tuto žádost kontroluje a předává ji k rozhodnutí Regionálnímu ředitelství Agentury práce: Regionaldirektion der Agentur für Arbeit Hessen Hainer Weg Frankfurt/Main tel.: nebo Pozn.: Zpracování žádosti trvá minimálně 4 týdny Agentura práce vydává zásadní rozhodnutí o tom, zda jsou splněny předpoklady dle vládních ujednání a toto sdělí žadateli. Před přijetím zaměstnání udělí Agentura práce pracovní povolení EU. Pracovní povolení EU je vydáno po zaplacení poplatků a na základě přidělení příslibu práce Zemským úřadem. Zemský úřad také vydává rozhodnutí o poplatcích. V případě nesouhlasu s rozhodnutím Agentury práce mohou podnikatelé využít standardních opravných prostředků (odpor, žalobu). SOLVIT V případě, že se podnikatel domnívá, že německý úřad chybně aplikuje evropské právo, resp. že je diskriminován, může se obrátit na SOLVIT. 19

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko

Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko Mgr. Martin Líčeník Odbor vnitřního trhu a služeb EU Jak úspěšně exportovat do Bulharska a Rumunska (Exportní klub CzechTrade) Hotel International, Brno,

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU. Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová

VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU. Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová Přehled I. Vysílání pracovníků za hranice II. Přeshraniční poskytování

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační Potvrzení přijetí ZFO č. jednací... Ohlášení živnosti podle 45 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen žz) 1) Fyzická osoba - zahraniční Titul Jméno

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

1) Právnická osoba - zahraniční Obchodní firma nebo Název (včetně právní formy) Sídlo Ulice č. popisné č. orientační. Obec část obce PSČ

1) Právnická osoba - zahraniční Obchodní firma nebo Název (včetně právní formy) Sídlo Ulice č. popisné č. orientační. Obec část obce PSČ ZPO Potvrzení přijetí č. jednací... Ohlášení živnosti podle 45 odst. 3 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Právnická osoba

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování registračního a identifikačního čísla (EORI) pro celní účely v rámci Evropské unie S účinností od 1. 7. 2009 byla v Evropské

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení nc_11sszzadosvcovyspot.pdf Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely potvrzení příslušnosti k právním předpisům

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, RNDr. Jitka Ryšavá

Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, RNDr. Jitka Ryšavá Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, 27. 6. 2013 RNDr. Jitka Ryšavá Volný pohyb služeb Právo dodavatele z jednoho členského státu poskytovat služby zákazníkovi z jiné členské země. Zahrnuje

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Podnikání v Německu Vysílání pracovníků do SRN

Podnikání v Německu Vysílání pracovníků do SRN Podnikání v Německu Vysílání pracovníků do SRN Liberec, 22. 6. 2011 European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti EEN Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky 1) Rozsah platnosti 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti nded e.k. (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ PREVENCE PŘED POSTIHEM ZA ŠVARCSYSTÉM Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Úvod Projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnání

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

70/2005 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

70/2005 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 70/2005 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. srpna 2001 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více