Výroční zpráva Slezská diakonie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Slezská diakonie

2 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Ústředí Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast Karviná Oblast Frýdek-Místek, Třinec Oblast Ostrava, Havířov Úsek Brno Diakonické školství Finanční a statistický přehled služeb Zpráva auditora Poděkování dárcům Mapa na obalu Výroční zprávy I

3 Slovo úvodem Celý rok 2012 byl pro Slezskou diakonii rokem trochu jiným, než to bylo doposud. Na začátku roku jsme čelili největší finanční krizi v celé historii Slezské diakonie. Krizi, která byla způsobená nedostatečným finančním zajištěním sociálních služeb Slezské diakonie ze strany státních orgánů. Z toho důvodu musela Slezská diakonie některé služby výrazně omezit nebo dokonce zrušit. Postupně se v průběhu roku finanční situace stabilizovala a my jsme naše služby opět začali doplňovat a rozvíjet. Na začátku roku jsme tvořili nový tříletý Strategický plán. V druhé polovině roku jsme organizovali mnoho vzdělávacích seminářů v rámci evropského projektu Učící se Slezská diakonie. Naši zaměstnanci, ale také pracovníci jiných sociálních institucí, se vzdělávali v oblasti managementu a rozvoje lidských zdrojů. Proběhlo mnoho seminářů a školení v oblasti kvality sociálních služeb. Do konzultačního procesu jsme zapojili nejen inspektory kvality, kteří mnoho let spolupracují se Slezskou diakonií, ale také zaměstnance Slezské diakonie, kteří jak v rámci Slezské diakonie, tak v jiných organizacích realizovali konzultační proces. V podzimních měsících probíhal v naší organizaci projekt Vděčnosti. Všichni jsme se učili být vděční za mnoho běžných, samozřejmých věcí, které nás potkávají, jak v pracovním, tak i osobním životě. Učili jsme se být vděční především Pánu Bohu za to, že nás provedl krizí, která nás potkala na začátku roku. Učili jsme se být vděční jedni druhým za to, že jsme to zvládli. V naději a očekávání chceme vstupovat i do dalšího období, které přinese zase nové výzvy, na které chceme být připraveni s Boží pomocí. Velmi bych chtěla poděkovat všem, kteří v letošním roce při nás stáli, modlili se za naši práci a také nás finančně podpořili. Věříme, že vděčnost, kterou jsme zasívali v letošním roce, bude růst i v dalším období. 2 I

4 MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných Poslání 2012 Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Vize 2012 Slezská diakonie je křesťanskou organizací s vysokou úrovní kultury, kvalitními a inovativními sociálními službami, vzdělávacími a humanitárními aktivitami doma i v zahraničí. Patříme k významným celorepublikovým neziskovým organizacím a výrazně ovlivňujeme dění v sociální oblasti. HODNOTY Slezské diakonie Osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život. Přistupujeme ke klientovi jako k Božímu stvoření. Klíčové hodnoty: Pomoc každému - osobní přístup Odpovědnost v různých rovinách Osobní růst Láskyplné vztahy Týmová orientace Transparentnost Respekt 3 I

5 Členové představenstva Slezské diakonie Executive Board of Slezská Diakonie předseda místopředsedové Mgr. Ing. Jiří Kaleta farář SCEAV Ing. Česlav Santarius poradce, konzultant pro management Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka Slezské diakonie členové Bc. Marta Czyžová místokurátorka církve Bc. Jan Tomiczek starosta obce Třanovice Mgr. Ilona Śniegoňová vedoucí Odboru projekty a racionalizace řízení, Slezská diakonie Mgr. Roman Brzezina farář SCEAV Mgr. Svatopluk Chlápek ředitel Mateřské školy a Základní školy Slezské diakonie v Krnově Lydie Jariabková koordinátor projektu, Slezská diakonie Lumír Svoboda operátor - vedoucí stavební údržby OKD - SC Ing. Jiří Ziętek ředitel METALURGIA, S.A. 4 I

6 Představenstvo Slezské diakonie Na svých jednáních řeší přípravu Shromáždění SD a stěžejní otázky provozu Slezské diakonie. Jedná se zejména o kontrolu a hodnocení hospodaření a činnosti organizace, personální otázky, správnost složení a činnost představenstev oblastí. Představenstva oblastí Slezské diakonie V jednotlivých oblastech Slezské diakonie působí představenstva oblastí, která plní roli poradního orgánu řízení a správy těchto oblastí. Představenstvo Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín Mgr. Svatopluk Chlápek (předseda) Zuzana Hazan (místopředsedkyně) Mgr. Roman Hota Jan Savický Radovan Rosický Mgr. Ivana Májková PhDr. Renata Ramazanová Ing. Radovan Vladík Veronika Kmentová Představenstvo Oblasti Frýdek-Místek, Třinec Arnold Macura (předseda) Petr Wiselka (místopředseda) Mgr. Miroslav Sikora Marie Bornerová Emil Gryga Ing. Michael Trojka Vladislav Blahut Ing. František Kufa Mgr. Pavla Golasowská Představenstvo Oblasti Karvinsko Mgr. Witold Strumpf (předseda) Ing. Bc. Milana Bakšová (místopředsedkyně) Iveta Kuczerová Pavla Matušínská Ing. Walter Siuda Martina Bystroňová Ing. Ondřej Brdíčko Richard Borecki Mgr. Vladislav Szkandera Představenstvo Oblasti Ostrava, Havířov Mgr. Vilém Szlauer (předseda) Bc.Renata Motyková, DiS. (místopředsedkyně) Mgr. Janusz Kożusznik Mgr. Lucjan Klimsza, PhD. Mgr. Roman Brzezina Mgr. Natálie Klusová MUDr. Lydie Fojtíková Lenka Honsárková, DiS. (do ) Představenstvo Oblasti Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová (předsedkyně) Ing. et Mgr. Romana Bélová (místopředsedkyně) Lumír Svoboda Lydie Fedorová Radek Wantulok Mgr. Dagmar Siudová Josef Sliž Vanda Stanieková Irena Cieślarová 5 I

7 Organizační struktura Slezské diakonie 2012 Organizational structure of Slezská Diakonie 2012 Ředitel Slezské diakonie Strategické plánování Plány činnosti Poradce, konzultant pro management Provozně ekonom. náměstek a úsek provozně ekonom. Odbor personálního řízení, zahraničních vztahů a PR Odbor projekty a racionalizace řízení Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Karvinsko Oblast Ostrava, Havířov Oblast Těšínsko Oblast Frýdek-Místek, Třinec Náměstek pro sociální práci Oblast Diakonické školství Sekce rozpočty a rozbory Sekce sekretariát ředitele a strateg. plánování Ekonomika SD a Ústředí Asistent náměstka Koordinace agendy veř. správy a finan. kontrol Sekce účetnictví Finanční účetnictví Inventarizace a Archivace Žukov Oddělení presonalistika a mzdy Oddělení PR, fundraising a propagace Sekce zahraniční vztahy Program Mezinárodního dobrovolnictví Program Mobility Překladatel, tlumočník Sekretariát Pokladna Archivace, skartace Asistent ředitele Dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum Krnov Dobrovolnické centrum Třinec Dobrovolnické centrum Ostrava Racionalizace řízení Projektové řízení BENJAMÍN Krnov Denní stacionář Poradna rané péče MATANA ARCHA Široká Niva Chráněné bydlení NOE Krnov, Bruntál Podpora samostat. bydlení NINIVE Krnov Kavárna čajovna Mateřské centrum RÚT Krnov Sociální rehabilitace CHANA Bruntál Azylový dům EDEN Nový Jičín Denní stacionář KARMEL Tichá Denní stacionář Domov pro os. se ZP EFFATHA Krnov Sociálně terapeutické dílny EFFATHA Nový Jičín Sociálně terapeutické dílny ELPIS Bruntál Odborné sociální poradenství OBČAN. PORADNA Karviná EUNIKA Karviná Denní stacionář Poradna rané péče HOSANA Karviná Domov Sociálně terap. dílny ON LINE Karviná NZDM, Streetwork, ON LINE STREETWORK Havířov HANNAH Orlová Azylový dům DORKAS Ostrava Tísňová péče SILOE Ostrava Centrum den. služeb Odlehčovací služby ELIM Ostrava Pečovatelská služba Senior klub SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Občanská poradna EBEN-EZER Český Těšín- Horní Žukov Domov pro os. se ZP Sociálně terap. dílny ARCHA Český Těšín chráněné bydlení EDEN Český Těšín Denní stacionář LYDIE Český Těšín Denní stacionář Poradna rané péče BETEZDA Komorní Lhotka Domov pro os. se ZP JORDÁN Třinec Sociálně aktivizační služby NOE Třinec Podpora samostat. bydlení ELPIS Třinec Odborné sociální poradenství SÁRA Třinec Azylový dům SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, Jablunkov Asistent náměstka Oddělení kvality v sociálních službách Registrace sociálních služeb Specialisté a cechy ve Slezské diakonii Duchovní péče Úsek Brno Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Slezské diakonie Český Těšín odloučené pracoviště Český Těšín odloučené pracoviště Karviná odloučené pracoviště Bohumín Mateřská škola a Základní škola Slezské diakonie Krnov Dárcovství INTERDIAC, o. p. s. Informační systémy SD RÚT Bruntál Sociální rehabilitace ARCHA Nový Jičín Chráněné bydlení SÁRA Petrovice Azylový dům Bydlení seniorů ELIM Stonava Pečovatelská služba BETANIA Komorní Lhotka Domov pro seniory BETHEL Třinec-Kanada Noclehárna Šatník Třinec ELIADA Osobní asistence Odlehčovací sl. Správa aut BZOP DIAKOSERVIS, s. r. o. CHRPA, o. p. s. DIAKONICKÝ INSTITUT Správa budov Krizové centrum Potravinová banka BETHEL Bruntál, Rýmařov Azylové domy TIMOTEI Bruntál Dům na půl cesty ZpDVOP SOC. ASISTENCE Krnov, Rýmařov Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5,16 POHODA Karviná NZDM KONTAKT Karviná Terénní program SOC. ASISTENCE Karviná, Orlová SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Karviná-Doly SALOME Bohumín Denní stacionář Poradna rané péče KANAAN Bohumín NZDM KONTAKT Bohumín Terénní program INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Občanská poradna Poradna pro rodinu ARCHA Ostrava Chráněné bydlení RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek Sociální rehabilitace BETHEL Český Těšín Noclehárna Terénní program Nízkoprahové denní centrum NOE Frýdek-Místek podpora samost. bydlení EFATHA Fr.-Místek Soc. terap. dílny TABITA Český Těšín, Jablunkov, Třinec Osobní asistence Odlehčovací služby BETHEL Třinec, Nebory Azylový dům Nízkoprahové denní centrum Sociální rehabilitace Terénní program BETHEL Frýdek-Místek Azyl. dům Noclehárna Terénní program Nízkoprahové denní centrum BETHEL Karviná Azyl. dům, Noclehárna Sociální rehabilitace Terénní program Nízkoprahové denní centrum SÁRA Frýdek-Místek Azylový dům - ženy Azylový dům - matky Noclehárna Sociální rehabilitace Bazárek pod věží Třinec Poradna rané péče DOREA legenda metodické vedení organizace řízené Slezskou diakonií 6 I

8 Profil a statistika organizace Slezská diakonie poskytuje své služby v sociální oblasti již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století. Působí především na území Moravskoslezského kraje, od roku 2005 pak také v Jihomoravském a Olomouckém kraji. V současné době provozuje více než šedesát středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně. Více než 500 zaměstnanců Slezské diakonie poskytuje 95 sociálních služeb pro široké spektrum potřebných. V roce 2012 Slezská diakonie poskytla sociální služby celkem pro téměř klientů. Dobrovolnictví V roce 2012 Slezská diakonie spolupracovala se 167 tuzemskými dobrovolníky v různých dobrovolnických programech. V rámci mezinárodního dobrovolnictví Slezská diakonie a její spolupracující organizace hostily 25 dobrovolníků z různých zemí (Německo, Itálie, Francie, Ukrajina, Palestina, Maďarsko a další). Cílové skupiny Cílovými skupinami Slezské diakonie jsou Lidé s handicapem (zdravotním, mentálním a duševním), Senioři, Lidé bez domova a Děti a Rodina převážně v obtížné životní situaci. Lidé s handicapem Služby pro děti a dospělé osoby s postižením jsou poskytovány ve 29 střediscích v rámci 44 služeb Slezské diakonie. V roce 2012 využilo našich služeb 923 uživatelů této cílové skupiny. Nabídka sociálních služeb: ź chráněné bydlení (ARCHA Široká Niva; ARCHA Český Těšín; ARCHA Ostrava; ARCHA Nový Jičín) źpodpora samostatného bydlení (NOE Krnov, Bruntál; NOE Frýdek-Místek; NOE Třinec) ź denní stacionář (BENJAMÍN Krnov; EDEN Nový Jičín; KARMEL Tichá; LYDIE Český Těšín; EUNIKA Karviná; SALOME Bohumín; EDEN Český Těšín) ź domov pro osoby s postižením (HOSANA Karviná; EBEN-EZER Č. Těšín; BETEZDA Komorní Lhotka; KARMEL Tichá) ź raná péče (Poradna rané péče MATANA Krnov; Poradna rané péče LYDIE Český Těšín; Poradna rané péče EUNIKA Karviná; Poradna rané péče SALOME Bohumín; Poradna rané péče DOREA Brno) ź sociální rehabilitace (RÚT Krnov; RÚT Bruntál; RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek) ź sociálně terapeutické dílny (EFFATHA Frýdek-Místek; EFFATHA Krnov; EFFATHA Nový Jičín; HOSANA Karviná; EBEN-EZER Český Těšín) ź tísňová péče (DORKAS Ostrava) ź odlehčovací služby (TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov; ELIADA Brno) ź osobní asistence (TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov; ELIADA Brno) ź sociálně aktivizační služby (JORDÁN Třinec) 7 I

9 Lidé bez domova Služby pro osoby bez domova poskytuje ve Slezské diakonii 11 středisek. Za rok 2012 využilo těchto služeb 2148 uživatelů. Nabídka sociálních služeb: ź azylový dům pro muže (BETHEL Bruntál, Rýmařov; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź azylový dům pro ženy s dětmi, ženy (HANNAH Orlová; CHANA Bruntál; SÁRA Petrovice u Karviné; SÁRA Frýdek-Místek; SÁRA Třinec) ź sociální rehabilitace (BETHEL Třinec; BETHEL Karviná; SÁRA Frýdek-Místek) ź terénní program (BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź nízkoprahové denní centrum (BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź noclehárna (BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec-Kanada; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź noclehárna pro ženy (SÁRA Frýdek-Místek) Lidé v obtížné životní situaci děti a rodina 20 služeb pro osoby v obtížné životní situaci, které poskytuje Slezská diakonie na 17 střediscích, v roce 2012 využilo 4358 uživatelů. Nabídka sociálních služeb: ź sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, Jablunkov) ź zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti (Poradna pro rodinu v rámci PORADENSKÉHO CENTRA Havířov) ź dům na půl cesty (TIMOTEI Bruntál) ź terénní program (KONTAKT Bohumín; KONTAKT Karviná) ź nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ON LINE Karviná; POHODA Karviná; KANAAN Bohumín) ź intervenční centrum (INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov) ź občanské poradny (OBČANSKÁ PORADNA Karviná; PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava; PORADENSKÉ CENTRUM Havířov) ź odborné sociální poradenství (ELPIS Bruntál; ELPIS Ostrava; ELPIS Třinec; KERIT Havířov) 8 I

10 Senioři V roce 2012 využilo 365 uživatelů služby určené pro seniory (osoby nad 65 let), které jsou v Slezské diakonii poskytovány na 6 střediscích v rámci 7 sociálních služeb a dalších neregistrovaných služeb. Nabídka sociálních služeb: ź tísňová péče (DORKAS Ostrava) ź pečovatelská služba (ELIM Ostrava; ELIM Stonava) ź seniorklub (ELIM Ostrava) ź odlehčovací služby (SILOE Ostrava) ź domov pro seniory (BETANIA Komorní Lhotka) ź osobní asistence (TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov) źcentrum denních služeb (SILOE Ostrava) Diakonické školství Organizační součástí Slezské diakonie je i Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie v Českém Těšíně a Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie v Krnově se dvěma pracovišti Mateřskou a základní školou speciální a dále Základní školou praktickou. Škola v Českém Těšíně provozuje mateřskou školu, základní školu speciální a střední školu speciální, v rámci které nabízí dva vzdělávací obory: Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou. Školy vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Těšínská škola působí také na odloučených pracovištích ve městech Karviná a Bohumín. Za rok 2012 bylo na školách v Českém Těšíně a v Krnově vzděláváno 193 dětí. Konkrétně jich bylo 28 v mateřských školách, 129 na základních školách a 36 na středních školách. Obě školy (českotěšínská i krnovská) jsou zapojeny v projektech EU. Škola v Českém Těšíně realizuje 2 evropské projekty a v dalším je partnerem Slezské univerzity v Opavě. Škola v Krnově realizuje 1 evropský projekt a v dalších dvou je partnerem. Školy hostí 5 zahraničních dobrovolníků (Švédsko, Ukrajina, Německo, Francie). 9 I

11 Ústředí Ústředí Slezské diakonie poskytuje odborné vedení a pomoc všem svým střediskům, která jsou zaměřena na poskytování širokého spektra sociálních a dalších služeb pro osoby s postižením, seniory, osoby bez domova a další potřebné. Role Ústředí Slezské diakonie spočívá také ve spolupráci s mnoha národními a mezinárodními organizacemi. Kromě řady tuzemských a mezinárodních dobrovolnických programů soustředí svou pozornost také na pomoc při krizových a mimořádných událostech. Události za rok 2012 Inovativní přístupy ve vzdělávání Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie spolu se Slezskou diakonií uspořádaly v dubnu 2012 v Ostravě mezinárodní pracovní konferenci na téma Inovativní přístupy ve vzdělávání v evropském kontextu, a otevřely tak diskusi nad tématem začleňování žáků do hlavního proudu vzdělávání. Konference proběhla za finanční podpory EU v rámci projektu Pathways to Inclusion Evropské asociace poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením za účasti jejího prezidenta Franze Wolfmayera. Projektová činnost Slezské diakonii se podařilo realizovat v roce 2012 několik zajímavých projektů. Novou službu zahájila projektem Mobilní hospic podpořeným z fondu pro NNO Nadace Partnerství, která je administrátorem Programu švýcarsko-české spolupráce, v rámci níž nabízí doprovázení pro osoby umírající a dlouhodobě nemocné. Službu vykonávají školení dobrovolníci a služba je bezplatná. Dalším příkladem projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce je investiční projekt Kvalitní život i v nemoci, jehož hlavním cílem je přístavba domova se zvláštním režimem pro seniory s poruchami paměti v Ostravě-Nové Vsi. Vzdělávací středisko Slezská diakonie nabízí díky projektu OP LZZ Učící se Slezská diakonie bezplatné akreditované vzdělávání zaměřené na rozvoj manažerských a profesních dovedností, a také na oblast zavádění kvality sociálních služeb. Vzdělávání je určeno vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách z Moravskoslezského kraje. Krizové centrum Slezská diakonie se zapojila do projektu Děti Afriky realizovaného sborem SCEAV v Třinci a prostřednictvím veřejné sbírky získala finance ve výši ,56 Kč na nákup lavic do školy ve vesnici Dongobesh v Tanzanii. Další aktivitou krizového centra je spolupráce na projektu o.s. Pomoc Těšínského Slezska s názvem Dárky pro děti a seniory na Zakarpatskou Ukrajinu. Na sběrných místech Slezské diakonie a škol Slezské diakonie bylo získáno 290 dárků a Kč jako příspěvek na dopravu. Výstava ACTA NON VERBA V období se Slezská diakonie prezentuje v Moravskoslezském kraji svou putovní výstavou velkoformátových fotografií s názvem ACTA NON VERBA. Fotografie zachycují vztahy mezi uživateli a zaměstnanci v sociálních službách - lásku, porozumění, důstojnost, obětavost a přátelství. Rozvoj kvality Vysoká kvalita poskytovaných služeb byla v organizaci i v roce 2012 klíčovým bodem. Slezská diakonie realizovala několik desítek konzultací a podpůrných aktivit k rozvoji kvality sociálních služeb a dále zkvalitnila systém práce podporovatelek ve kvalitě. Rok 2012 přinesl do organizace změny v poskytování služeb v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Slezská diakonie, jako organizace pověřená výkonem sociálně-právní ochrany dětí, se na konci roku začala aktivně angažovat v oblasti služeb pro pěstounské rodiny. 10 I

12 Český Těšín, Ústředí

13 Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín V Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín poskytuje Slezská diakonie své služby především pro osoby se zdravotním postižením, osoby bez domova a další osoby v obtížné životní situaci. V roce 2012 pomohla takto téměř 750 osobám ve službách jakými jsou denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace či sociálně terapeutické dílny, dále pak azylové domy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo odborné sociální poradenství. Mezi významné služby Slezské diakonie v oblasti patří také služba dům na půl cesty, která pomáhá mladým lidem ve věku od let opouštějícím ústavní zařízení nebo výkon trestu, a zařízení pro děti ve věku let vyžadující okamžitou pomoc TIMOTEI Bruntál. V Krnově působí také Dobrovolnické centrum Slezské diakonie s nabídkou pomoci až 65 dobrovolníků za rok. Z dalších projektů stojí za pozornost projekt kavárny a čajovny NINIVE v Krnově, který nabízí také služby Mateřského centra. Zvláštní pozornost pak zasluhuje služba raná péče, která je prvotní podporou pro celou rodinu, kde se narodí dítě se zdravotním postižením. Události za rok 2012 Nadační den obce Tichá Tradiční a oblíbený Nadační den uspořádala také letos v červnu obec Tichá ve spolupráci se střediskem Slezské diakonie KARMEL Tichá a místním mysliveckým sdružením Hubert. Akce podporuje služby domova pro osoby se zdravotním postižením a denního stacionáře střediska KARMEL. Nechyběla cimbálová muzika, ukázka canisterapie, ukázky hasičské techniky nebo myslivecká výstava a řada dalších vystoupení. 10 let Slezské diakonie v Bruntále V prosinci roku 2012 Slezská diakonie oslavila 10 let svého působení v Bruntále. Oslavy probíhaly v duchu slavnostního večera v divadle pro zvané hosty a také benefičního koncertu pro veřejnost na náměstí v Bruntále, kde vystoupily kapely jako 05 a Radeček, Kofe-in a další a byl uveden film o pobytových službách Slezské diakonie v Bruntále pro osoby bez přístřeší. Film vznikl za podpory Nadace O2 Think Big. Pomoc Nadace Terezy Maxové Ostravské nákupní a zábavní centrum Forum Nová Karolina společně s Nadací Terezy Maxové uspořádalo první prosincovou neděli Koncert splněných přání, jehož část výtěžku směřovala na podporu služby Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov. Dárky z další vánoční akce Strom splněných přání, kdy děti z pěstounských a sociálně slabých rodin nakreslily a napsaly svá přání, putovaly pod vánoční stromečky 90 dětem z Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska a také dětem z azylového domu Slezské diakonie CHANA v Bruntále. Sociálně terapeutické dílny pomáhají dál I přes obtížnou finanční situaci počátkem roku 2012 se podařilo zachovat všechny služby v oblasti, zejména pak sociálně terapeutické dílny v Krnově a Novém Jičíně. Velké díky patří zejména vedení měst Krnov a Nový Jičín, která nabídla nové prostory s výhodnými podmínkami nájmu rodičům a opatrovníkům klientů, kteří se aktivně připojili do jednání o dofinancování provozu služeb. 12 I

14 Bruntál, zámek

15 Oblast Těšínsko V Oblasti Těšínska věnuje Slezská diakonie svou péči především osobám se zdravotním postižením a osobám bez domova. Své nezastupitelné místo na Těšínsku zaujímá ale také domov pro seniory BETANIA v Komorní Lhotce, který v roce 2012 oslavil 20 let svého působení. Seniorům, ale také dalším osobám se sníženou soběstačností od 16 let poskytuje středisko TABITA služby osobní asistence a odlehčovací služby, a to v široké působnosti od Jablunkova, přes Třinec až po Český Těšín. Děti, dospělí s handicapem a jejich rodiny naleznou v oblasti Těšínska pomoc a podporu v řadě služeb Slezské diakonie. Pro nejmenší je to služba rané péče a denního stacionáře LYDIE v Českém Těšíně. Dospělí mohou využít služeb domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení, denního stacionáře, podpory samostatného bydlení nebo sociální rehabilitace. Pro osoby s handicapem je důležité být užitečný a vykonávat smysluplné aktivity toto umožňuje služba sociálně terapeutických dílen EFFATHA ve Frýdku-Místku, ale také EBEN-EZER v Českém Těšíně, díky kterým vznikají nádherné předměty. V Českém Těšíně sídlí středisko BETHEL, které pomáhá těm, kteří z nejrůznějších důvodu ztratili střechu nad hlavou. Kromě nízkoprahového denního centra a noclehárny pomáhají pracovníci těmto osobám také přímo v terénu. Události za rok 2012 LYDIE oáza pro Vaše děti s postižením Již tradicí se stalo nocování v LYDII aneb počítání hvězdiček, dětský karneval, zahradní slavnost, Den maminek, Den pro mou babičku a dědečka a tradicí se stal Den dětí, který LYDIE organizuje pro všechny stacionáře Slezské diakonie a sousedící MŠ Masarykovy sady z Českého Těšína. Pro děti je připravena řada her, soutěží, pohybových a kreativních aktivit a společné hodování. Regionálním firmám není lhostejný život potřebných Také v roce 2012 pomohla řada firem potřebným na Těšínsku. Díky podpoře Nadace OKD mohly probíhat v domovech Slezské diakonie EBEN-EZER a BETEZDA ergoterapeutické činnosti, které pomáhají osobám s postižením udržet a rozvíjet jejich schopnosti. Nadace OKD rovněž vybavila elektrickým zvedákem středisko pro seniory v Komorní Lhotce BETANIA a podpořila zde výkon bazální stimulace a individuálního rehabilitačního cvičení pro seniory. Díky Nadaci ArcelorMittal byl zakoupen nový mechanický invalidní vozík, který seniorům umožní strávit své stáří aktivně. Pomohli jste, děkujeme Rok 2012 se nesl ve znamení sbírky na podporu zastřešení terasy střediska EBEN-EZER. Výnos ve výši více než Kč umožnil zahájit opravu ve sklepních prostorách a dal tak šanci využít zničenou a nevyhovující terasu osobám s postižením efektivně. Děkujeme. EBEN-EZER je věrným fanouškem třineckých hokejistů Již se stalo tradicí, že třinečtí hokejisté HC Oceláři TŘINEC zavítají do domova pro osoby se zdravotním postižením v Českém Těšíně EBEN-EZER. Kromě autogramiády a focení přišlo na řadu také společné sportovní utkání hokejistů s obyvateli domova. V roce 2011 sem dokonce zavítali i s pohárem mistrů české extraligy, který se jim podařilo vybojovat. 14 I

16 Český Těšín, náměstí - radnice

17 Oblast Karvinsko V Oblasti Karvinska poskytuje Slezská diakonie široké spektrum služeb, především pak pro rodiny a děti v obtížné životní situaci. V roce 2012 pomohla takto téměř 1300 uživatelům v rámci odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb, nízkoprahových zařízení či několika terénních programů. Mezi další cílové skupiny, kterým na Karvinsku Slezská diakonie pomáhá, patří ženy s dětmi a ženy bez domova v azylových domech v Orlové a v Petrovicích u Karviné. V Karviné se nachází rovněž azylový dům pro muže BETHEL (organizačně spadající pod oblast Třinecka), který dále nabízí služby sociální rehabilitace, noclehárny, denního centra a terénního programu. Pozadu nezůstává Slezská diakonie na Karvinsku ani s pomocí pro osoby se zdravotním postižením. Pro děti a dospělé osoby s postižením nabízí služby denního stacionáře nebo poradny rané péče pro děti do 7 let věku, pro dospělé je to pak domov pro osoby se zdravotním postižením, či sociálně terapeutické dílny. V Karviné působí dvě nízkoprahová zařízení, a to ON LINE pro mládež a POHODA pro mladší děti. Významnou roli zaujímá program sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, jehož odborným garantem ve Slezské diakonii je J. Motloch, vedoucí střediska SOCIÁLNÍ ASISTENCE v Karviné, Orlové. Události za rok 2012 Dary firem pomohly potřebným V průběhu roku jsme získali několik významných darů pro naše uživatele a podporu několika firem. Firma GATES věnovala 4 ARIS pojízdné sedačky pro postižené děti z denního stacionáře EUNIKA Karviná. Díky Nadaci OKD jsme od července 2012 zahájili službu sociální prevence v rámci terénního programu KONTAKT v další vyloučené lokalitě Karviná-Nové Město, a také zrekonstruovali koupelnu v domově pro osoby se zdravotním postižením HOSANA v Karviné. Naučné besedy na Karvinsku Rok 2012 se nesl ve znamení organizování naučných besed pořádných OBČANSKOU PORADNOU Slezské diakonie v Karviné. Besedy podpořené Nadací Partnerství byly zaměřeny především na prevenci negativních sociálních jevů a oslovily kluby seniorů, pracovníky OSPOD Karviná, maminky Centra pro rodinu Sluníčko Karviná, azylové domy a další. Trénink hokejistů pro děti z EUNIKY V říjnu 2012 se uživatelé denního stacionáře Slezské diakonie EUNIKA v Karviné účastnili s Nadačním fondem EVRAZ tréninku hokejistů HC Vítkovice STEEL. Program doplnili klauni a pro uživatele byla připravena nejen autogramiáda, ale také focení s hokejisty. 16 I

18 Karviná, náměstí

19 Oblast Třinec, Frýdek-Místek V Oblasti Frýdecko-Místecka a Třinecka se Slezská diakonie věnuje především osobám v obtížné životní situaci a lidem bez domova, v roce 2012 poskytla v tomto regionu pomoc takto téměř 1500 uživatelům. Lidé bez domova najdou pomoc a podporu v azylových domech, nízkoprahových denních centrech, noclehárnách, službě sociální rehabilitace nebo jim pomáhají přímo pracovníci na ulici v terénním programu. Matky s dětmi nebo ženy, které ztratily střechu nad hlavou, najdou útočiště a podporu k novému životnímu startu ve střediscích SÁRA ve Frýdku-Místku nebo Třinci. Obětem násilí pak pomáhá středisko ELPIS v Třinci. Specifickou službu sociální aktivizace nabízí středisko JORDÁN v Třinci pro dospělé osoby, které v důsledku duševního onemocnění ztratily sociální kontakty a těžce navazují nové sociální vztahy. Stejné cílové skupině pomáhá s osamostatněním služba podpora samostatného bydlení v Třinci. Rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích pomáhá služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE v Třinci, Frýdku Místku a Českém Těšíně. To, že pomáhat lze různě, dokazují další aktivity v této oblasti. V roce 2012 vznikl v Třinci obchůdek Bazárek pod věží, kam lidé mohou donést to, co doma již překáží. Výtěžek z obchůdku putuje zpět na podporu potřebných v regionu. Na zmar nepřijde ani použité oblečení, lůžkoviny a další věci, které mohou občané odevzdávat v třineckém Šifonéru. Události za rok 2012 Ervin Hadrak pomáhá s BOZP Na šicím stroji služby Sociální rehabilitace ve středisku Slezské diakonie SÁRA Frýdek- Místek se za pomoci uživatelek narodil Ervin Hadrak, figurína, která vydrží víc než člověk. Oddělení Zdraví a firemní bezpečnosti ArcelorMittal Ostrava tak získalo pomůcku, která zaměstnancům zprostředkuje to, co se může stát při nedodržení bezpečnosti. Vrak se proměnil v luxusní cadillac Do garáže v Dukelské ulici v Českém Těšíně vjel jako vrak, teď vyjíždí coby automobilový elegán z roku Americkému cadillacu dali novou tvář bezdomovci ze Slezské diakonie v Českém Těšíně. Takové a podobné titulky zaznívaly z novin v roce Pětice klientů třineckého azylového domu rok pracovala na renovaci veterána, který se již dnes může pochlubit pohárem ze srazu amerických vozů v Pardubickém kraji. Klienti opravovali auto bez jakékoli finanční odměny, ale naučili se mnoha dovednostem. Jeden z týmu už si našel novou práci, což je hlavním motorem, který motivuje celý tým uživatelů a pracovníků. Uživatelé byli v Bruselu V květnu 2012 se skupina uživatelů tvořena zástupci Slezské diakonie, Charity Ostrava a Armády spásy účastnila bruselského Setkání lidí žijících v chudobě pořádané Evropskou sítí proti chudobě. Cílem je bezprostřední výměna názorů a postojů mezi evropskými zákonodárci a osobami, které trpí chudobou. Kalendář Proměny Unikátní nástěnný kalendář vznikal na sklonku roku 2012 pod rukama pracovníka Slezské diakonie střediska BETHEL Karviná Marka Kluse. Vybral 11 uživatelů, které vyfotil ve dvou podobách - jako člověka bez domova a člověka, který pracuje ve své vysněné profesi. Možnost alespoň částečně splnit si svůj sen, motivovat k další aktivitě při hledání práce a výtěžkem z darů za kalendáře podpořit práci s lidmi bez přístřeší, byly cíle, které se tímto unikátním projektem podařilo naplnit. 18 I

20 Třinec, panoráma

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str.

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. informátor 4/2012 Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. 12 1 úvod Blíží se Advent a čas vánoční. Je to období, kdy víc než jindy

Více

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum informátor 3/2013 Domácí násilí se týká každého z nás str. 4 Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní str. 6 Diakonické vzdělávací centrum str. 7 1 úvod rok 2013 se nese ve

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 s. r. o. Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 Peníze, které ušetříte s levnějším dodavatelem elektrické energie, mohou pomoci potřebným. Infolinka: 844 44 55 66 www.levnaelektrina.eu sponzor publikace

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

OBSAH. Slovo úvodem... 2. Struktura Slezské diakonie... 4 Mapa Slezské diakonie... 5. Představenstvo Slezské diakonie... 6

OBSAH. Slovo úvodem... 2. Struktura Slezské diakonie... 4 Mapa Slezské diakonie... 5. Představenstvo Slezské diakonie... 6 Výroční zpráva 2008 OBSAH Slovo úvodem... 2 Struktura Slezské diakonie... 4 Mapa Slezské diakonie... 5 Představenstvo Slezské diakonie... 6 Ústředí Slezské diakonie... 9 Motto Slezské diakonie... 13 Projekty

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Personální management vybrané neziskové organizace. Marcela Cimalová

Personální management vybrané neziskové organizace. Marcela Cimalová Personální management vybrané neziskové organizace Marcela Cimalová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku personálního managementu vybrané neziskové organizace,

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více