Výroční zpráva Slezská diakonie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Slezská diakonie

2 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Ústředí Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast Karviná Oblast Frýdek-Místek, Třinec Oblast Ostrava, Havířov Úsek Brno Diakonické školství Finanční a statistický přehled služeb Zpráva auditora Poděkování dárcům Mapa na obalu Výroční zprávy I

3 Slovo úvodem Celý rok 2012 byl pro Slezskou diakonii rokem trochu jiným, než to bylo doposud. Na začátku roku jsme čelili největší finanční krizi v celé historii Slezské diakonie. Krizi, která byla způsobená nedostatečným finančním zajištěním sociálních služeb Slezské diakonie ze strany státních orgánů. Z toho důvodu musela Slezská diakonie některé služby výrazně omezit nebo dokonce zrušit. Postupně se v průběhu roku finanční situace stabilizovala a my jsme naše služby opět začali doplňovat a rozvíjet. Na začátku roku jsme tvořili nový tříletý Strategický plán. V druhé polovině roku jsme organizovali mnoho vzdělávacích seminářů v rámci evropského projektu Učící se Slezská diakonie. Naši zaměstnanci, ale také pracovníci jiných sociálních institucí, se vzdělávali v oblasti managementu a rozvoje lidských zdrojů. Proběhlo mnoho seminářů a školení v oblasti kvality sociálních služeb. Do konzultačního procesu jsme zapojili nejen inspektory kvality, kteří mnoho let spolupracují se Slezskou diakonií, ale také zaměstnance Slezské diakonie, kteří jak v rámci Slezské diakonie, tak v jiných organizacích realizovali konzultační proces. V podzimních měsících probíhal v naší organizaci projekt Vděčnosti. Všichni jsme se učili být vděční za mnoho běžných, samozřejmých věcí, které nás potkávají, jak v pracovním, tak i osobním životě. Učili jsme se být vděční především Pánu Bohu za to, že nás provedl krizí, která nás potkala na začátku roku. Učili jsme se být vděční jedni druhým za to, že jsme to zvládli. V naději a očekávání chceme vstupovat i do dalšího období, které přinese zase nové výzvy, na které chceme být připraveni s Boží pomocí. Velmi bych chtěla poděkovat všem, kteří v letošním roce při nás stáli, modlili se za naši práci a také nás finančně podpořili. Věříme, že vděčnost, kterou jsme zasívali v letošním roce, bude růst i v dalším období. 2 I

4 MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných Poslání 2012 Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Vize 2012 Slezská diakonie je křesťanskou organizací s vysokou úrovní kultury, kvalitními a inovativními sociálními službami, vzdělávacími a humanitárními aktivitami doma i v zahraničí. Patříme k významným celorepublikovým neziskovým organizacím a výrazně ovlivňujeme dění v sociální oblasti. HODNOTY Slezské diakonie Osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život. Přistupujeme ke klientovi jako k Božímu stvoření. Klíčové hodnoty: Pomoc každému - osobní přístup Odpovědnost v různých rovinách Osobní růst Láskyplné vztahy Týmová orientace Transparentnost Respekt 3 I

5 Členové představenstva Slezské diakonie Executive Board of Slezská Diakonie předseda místopředsedové Mgr. Ing. Jiří Kaleta farář SCEAV Ing. Česlav Santarius poradce, konzultant pro management Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka Slezské diakonie členové Bc. Marta Czyžová místokurátorka církve Bc. Jan Tomiczek starosta obce Třanovice Mgr. Ilona Śniegoňová vedoucí Odboru projekty a racionalizace řízení, Slezská diakonie Mgr. Roman Brzezina farář SCEAV Mgr. Svatopluk Chlápek ředitel Mateřské školy a Základní školy Slezské diakonie v Krnově Lydie Jariabková koordinátor projektu, Slezská diakonie Lumír Svoboda operátor - vedoucí stavební údržby OKD - SC Ing. Jiří Ziętek ředitel METALURGIA, S.A. 4 I

6 Představenstvo Slezské diakonie Na svých jednáních řeší přípravu Shromáždění SD a stěžejní otázky provozu Slezské diakonie. Jedná se zejména o kontrolu a hodnocení hospodaření a činnosti organizace, personální otázky, správnost složení a činnost představenstev oblastí. Představenstva oblastí Slezské diakonie V jednotlivých oblastech Slezské diakonie působí představenstva oblastí, která plní roli poradního orgánu řízení a správy těchto oblastí. Představenstvo Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín Mgr. Svatopluk Chlápek (předseda) Zuzana Hazan (místopředsedkyně) Mgr. Roman Hota Jan Savický Radovan Rosický Mgr. Ivana Májková PhDr. Renata Ramazanová Ing. Radovan Vladík Veronika Kmentová Představenstvo Oblasti Frýdek-Místek, Třinec Arnold Macura (předseda) Petr Wiselka (místopředseda) Mgr. Miroslav Sikora Marie Bornerová Emil Gryga Ing. Michael Trojka Vladislav Blahut Ing. František Kufa Mgr. Pavla Golasowská Představenstvo Oblasti Karvinsko Mgr. Witold Strumpf (předseda) Ing. Bc. Milana Bakšová (místopředsedkyně) Iveta Kuczerová Pavla Matušínská Ing. Walter Siuda Martina Bystroňová Ing. Ondřej Brdíčko Richard Borecki Mgr. Vladislav Szkandera Představenstvo Oblasti Ostrava, Havířov Mgr. Vilém Szlauer (předseda) Bc.Renata Motyková, DiS. (místopředsedkyně) Mgr. Janusz Kożusznik Mgr. Lucjan Klimsza, PhD. Mgr. Roman Brzezina Mgr. Natálie Klusová MUDr. Lydie Fojtíková Lenka Honsárková, DiS. (do ) Představenstvo Oblasti Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová (předsedkyně) Ing. et Mgr. Romana Bélová (místopředsedkyně) Lumír Svoboda Lydie Fedorová Radek Wantulok Mgr. Dagmar Siudová Josef Sliž Vanda Stanieková Irena Cieślarová 5 I

7 Organizační struktura Slezské diakonie 2012 Organizational structure of Slezská Diakonie 2012 Ředitel Slezské diakonie Strategické plánování Plány činnosti Poradce, konzultant pro management Provozně ekonom. náměstek a úsek provozně ekonom. Odbor personálního řízení, zahraničních vztahů a PR Odbor projekty a racionalizace řízení Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Karvinsko Oblast Ostrava, Havířov Oblast Těšínsko Oblast Frýdek-Místek, Třinec Náměstek pro sociální práci Oblast Diakonické školství Sekce rozpočty a rozbory Sekce sekretariát ředitele a strateg. plánování Ekonomika SD a Ústředí Asistent náměstka Koordinace agendy veř. správy a finan. kontrol Sekce účetnictví Finanční účetnictví Inventarizace a Archivace Žukov Oddělení presonalistika a mzdy Oddělení PR, fundraising a propagace Sekce zahraniční vztahy Program Mezinárodního dobrovolnictví Program Mobility Překladatel, tlumočník Sekretariát Pokladna Archivace, skartace Asistent ředitele Dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum Krnov Dobrovolnické centrum Třinec Dobrovolnické centrum Ostrava Racionalizace řízení Projektové řízení BENJAMÍN Krnov Denní stacionář Poradna rané péče MATANA ARCHA Široká Niva Chráněné bydlení NOE Krnov, Bruntál Podpora samostat. bydlení NINIVE Krnov Kavárna čajovna Mateřské centrum RÚT Krnov Sociální rehabilitace CHANA Bruntál Azylový dům EDEN Nový Jičín Denní stacionář KARMEL Tichá Denní stacionář Domov pro os. se ZP EFFATHA Krnov Sociálně terapeutické dílny EFFATHA Nový Jičín Sociálně terapeutické dílny ELPIS Bruntál Odborné sociální poradenství OBČAN. PORADNA Karviná EUNIKA Karviná Denní stacionář Poradna rané péče HOSANA Karviná Domov Sociálně terap. dílny ON LINE Karviná NZDM, Streetwork, ON LINE STREETWORK Havířov HANNAH Orlová Azylový dům DORKAS Ostrava Tísňová péče SILOE Ostrava Centrum den. služeb Odlehčovací služby ELIM Ostrava Pečovatelská služba Senior klub SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Občanská poradna EBEN-EZER Český Těšín- Horní Žukov Domov pro os. se ZP Sociálně terap. dílny ARCHA Český Těšín chráněné bydlení EDEN Český Těšín Denní stacionář LYDIE Český Těšín Denní stacionář Poradna rané péče BETEZDA Komorní Lhotka Domov pro os. se ZP JORDÁN Třinec Sociálně aktivizační služby NOE Třinec Podpora samostat. bydlení ELPIS Třinec Odborné sociální poradenství SÁRA Třinec Azylový dům SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, Jablunkov Asistent náměstka Oddělení kvality v sociálních službách Registrace sociálních služeb Specialisté a cechy ve Slezské diakonii Duchovní péče Úsek Brno Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Slezské diakonie Český Těšín odloučené pracoviště Český Těšín odloučené pracoviště Karviná odloučené pracoviště Bohumín Mateřská škola a Základní škola Slezské diakonie Krnov Dárcovství INTERDIAC, o. p. s. Informační systémy SD RÚT Bruntál Sociální rehabilitace ARCHA Nový Jičín Chráněné bydlení SÁRA Petrovice Azylový dům Bydlení seniorů ELIM Stonava Pečovatelská služba BETANIA Komorní Lhotka Domov pro seniory BETHEL Třinec-Kanada Noclehárna Šatník Třinec ELIADA Osobní asistence Odlehčovací sl. Správa aut BZOP DIAKOSERVIS, s. r. o. CHRPA, o. p. s. DIAKONICKÝ INSTITUT Správa budov Krizové centrum Potravinová banka BETHEL Bruntál, Rýmařov Azylové domy TIMOTEI Bruntál Dům na půl cesty ZpDVOP SOC. ASISTENCE Krnov, Rýmařov Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5,16 POHODA Karviná NZDM KONTAKT Karviná Terénní program SOC. ASISTENCE Karviná, Orlová SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Karviná-Doly SALOME Bohumín Denní stacionář Poradna rané péče KANAAN Bohumín NZDM KONTAKT Bohumín Terénní program INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Občanská poradna Poradna pro rodinu ARCHA Ostrava Chráněné bydlení RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek Sociální rehabilitace BETHEL Český Těšín Noclehárna Terénní program Nízkoprahové denní centrum NOE Frýdek-Místek podpora samost. bydlení EFATHA Fr.-Místek Soc. terap. dílny TABITA Český Těšín, Jablunkov, Třinec Osobní asistence Odlehčovací služby BETHEL Třinec, Nebory Azylový dům Nízkoprahové denní centrum Sociální rehabilitace Terénní program BETHEL Frýdek-Místek Azyl. dům Noclehárna Terénní program Nízkoprahové denní centrum BETHEL Karviná Azyl. dům, Noclehárna Sociální rehabilitace Terénní program Nízkoprahové denní centrum SÁRA Frýdek-Místek Azylový dům - ženy Azylový dům - matky Noclehárna Sociální rehabilitace Bazárek pod věží Třinec Poradna rané péče DOREA legenda metodické vedení organizace řízené Slezskou diakonií 6 I

8 Profil a statistika organizace Slezská diakonie poskytuje své služby v sociální oblasti již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století. Působí především na území Moravskoslezského kraje, od roku 2005 pak také v Jihomoravském a Olomouckém kraji. V současné době provozuje více než šedesát středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně. Více než 500 zaměstnanců Slezské diakonie poskytuje 95 sociálních služeb pro široké spektrum potřebných. V roce 2012 Slezská diakonie poskytla sociální služby celkem pro téměř klientů. Dobrovolnictví V roce 2012 Slezská diakonie spolupracovala se 167 tuzemskými dobrovolníky v různých dobrovolnických programech. V rámci mezinárodního dobrovolnictví Slezská diakonie a její spolupracující organizace hostily 25 dobrovolníků z různých zemí (Německo, Itálie, Francie, Ukrajina, Palestina, Maďarsko a další). Cílové skupiny Cílovými skupinami Slezské diakonie jsou Lidé s handicapem (zdravotním, mentálním a duševním), Senioři, Lidé bez domova a Děti a Rodina převážně v obtížné životní situaci. Lidé s handicapem Služby pro děti a dospělé osoby s postižením jsou poskytovány ve 29 střediscích v rámci 44 služeb Slezské diakonie. V roce 2012 využilo našich služeb 923 uživatelů této cílové skupiny. Nabídka sociálních služeb: ź chráněné bydlení (ARCHA Široká Niva; ARCHA Český Těšín; ARCHA Ostrava; ARCHA Nový Jičín) źpodpora samostatného bydlení (NOE Krnov, Bruntál; NOE Frýdek-Místek; NOE Třinec) ź denní stacionář (BENJAMÍN Krnov; EDEN Nový Jičín; KARMEL Tichá; LYDIE Český Těšín; EUNIKA Karviná; SALOME Bohumín; EDEN Český Těšín) ź domov pro osoby s postižením (HOSANA Karviná; EBEN-EZER Č. Těšín; BETEZDA Komorní Lhotka; KARMEL Tichá) ź raná péče (Poradna rané péče MATANA Krnov; Poradna rané péče LYDIE Český Těšín; Poradna rané péče EUNIKA Karviná; Poradna rané péče SALOME Bohumín; Poradna rané péče DOREA Brno) ź sociální rehabilitace (RÚT Krnov; RÚT Bruntál; RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek) ź sociálně terapeutické dílny (EFFATHA Frýdek-Místek; EFFATHA Krnov; EFFATHA Nový Jičín; HOSANA Karviná; EBEN-EZER Český Těšín) ź tísňová péče (DORKAS Ostrava) ź odlehčovací služby (TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov; ELIADA Brno) ź osobní asistence (TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov; ELIADA Brno) ź sociálně aktivizační služby (JORDÁN Třinec) 7 I

9 Lidé bez domova Služby pro osoby bez domova poskytuje ve Slezské diakonii 11 středisek. Za rok 2012 využilo těchto služeb 2148 uživatelů. Nabídka sociálních služeb: ź azylový dům pro muže (BETHEL Bruntál, Rýmařov; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź azylový dům pro ženy s dětmi, ženy (HANNAH Orlová; CHANA Bruntál; SÁRA Petrovice u Karviné; SÁRA Frýdek-Místek; SÁRA Třinec) ź sociální rehabilitace (BETHEL Třinec; BETHEL Karviná; SÁRA Frýdek-Místek) ź terénní program (BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź nízkoprahové denní centrum (BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź noclehárna (BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec-Kanada; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź noclehárna pro ženy (SÁRA Frýdek-Místek) Lidé v obtížné životní situaci děti a rodina 20 služeb pro osoby v obtížné životní situaci, které poskytuje Slezská diakonie na 17 střediscích, v roce 2012 využilo 4358 uživatelů. Nabídka sociálních služeb: ź sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, Jablunkov) ź zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti (Poradna pro rodinu v rámci PORADENSKÉHO CENTRA Havířov) ź dům na půl cesty (TIMOTEI Bruntál) ź terénní program (KONTAKT Bohumín; KONTAKT Karviná) ź nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ON LINE Karviná; POHODA Karviná; KANAAN Bohumín) ź intervenční centrum (INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov) ź občanské poradny (OBČANSKÁ PORADNA Karviná; PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava; PORADENSKÉ CENTRUM Havířov) ź odborné sociální poradenství (ELPIS Bruntál; ELPIS Ostrava; ELPIS Třinec; KERIT Havířov) 8 I

10 Senioři V roce 2012 využilo 365 uživatelů služby určené pro seniory (osoby nad 65 let), které jsou v Slezské diakonii poskytovány na 6 střediscích v rámci 7 sociálních služeb a dalších neregistrovaných služeb. Nabídka sociálních služeb: ź tísňová péče (DORKAS Ostrava) ź pečovatelská služba (ELIM Ostrava; ELIM Stonava) ź seniorklub (ELIM Ostrava) ź odlehčovací služby (SILOE Ostrava) ź domov pro seniory (BETANIA Komorní Lhotka) ź osobní asistence (TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov) źcentrum denních služeb (SILOE Ostrava) Diakonické školství Organizační součástí Slezské diakonie je i Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie v Českém Těšíně a Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie v Krnově se dvěma pracovišti Mateřskou a základní školou speciální a dále Základní školou praktickou. Škola v Českém Těšíně provozuje mateřskou školu, základní školu speciální a střední školu speciální, v rámci které nabízí dva vzdělávací obory: Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou. Školy vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Těšínská škola působí také na odloučených pracovištích ve městech Karviná a Bohumín. Za rok 2012 bylo na školách v Českém Těšíně a v Krnově vzděláváno 193 dětí. Konkrétně jich bylo 28 v mateřských školách, 129 na základních školách a 36 na středních školách. Obě školy (českotěšínská i krnovská) jsou zapojeny v projektech EU. Škola v Českém Těšíně realizuje 2 evropské projekty a v dalším je partnerem Slezské univerzity v Opavě. Škola v Krnově realizuje 1 evropský projekt a v dalších dvou je partnerem. Školy hostí 5 zahraničních dobrovolníků (Švédsko, Ukrajina, Německo, Francie). 9 I

11 Ústředí Ústředí Slezské diakonie poskytuje odborné vedení a pomoc všem svým střediskům, která jsou zaměřena na poskytování širokého spektra sociálních a dalších služeb pro osoby s postižením, seniory, osoby bez domova a další potřebné. Role Ústředí Slezské diakonie spočívá také ve spolupráci s mnoha národními a mezinárodními organizacemi. Kromě řady tuzemských a mezinárodních dobrovolnických programů soustředí svou pozornost také na pomoc při krizových a mimořádných událostech. Události za rok 2012 Inovativní přístupy ve vzdělávání Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie spolu se Slezskou diakonií uspořádaly v dubnu 2012 v Ostravě mezinárodní pracovní konferenci na téma Inovativní přístupy ve vzdělávání v evropském kontextu, a otevřely tak diskusi nad tématem začleňování žáků do hlavního proudu vzdělávání. Konference proběhla za finanční podpory EU v rámci projektu Pathways to Inclusion Evropské asociace poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením za účasti jejího prezidenta Franze Wolfmayera. Projektová činnost Slezské diakonii se podařilo realizovat v roce 2012 několik zajímavých projektů. Novou službu zahájila projektem Mobilní hospic podpořeným z fondu pro NNO Nadace Partnerství, která je administrátorem Programu švýcarsko-české spolupráce, v rámci níž nabízí doprovázení pro osoby umírající a dlouhodobě nemocné. Službu vykonávají školení dobrovolníci a služba je bezplatná. Dalším příkladem projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce je investiční projekt Kvalitní život i v nemoci, jehož hlavním cílem je přístavba domova se zvláštním režimem pro seniory s poruchami paměti v Ostravě-Nové Vsi. Vzdělávací středisko Slezská diakonie nabízí díky projektu OP LZZ Učící se Slezská diakonie bezplatné akreditované vzdělávání zaměřené na rozvoj manažerských a profesních dovedností, a také na oblast zavádění kvality sociálních služeb. Vzdělávání je určeno vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách z Moravskoslezského kraje. Krizové centrum Slezská diakonie se zapojila do projektu Děti Afriky realizovaného sborem SCEAV v Třinci a prostřednictvím veřejné sbírky získala finance ve výši ,56 Kč na nákup lavic do školy ve vesnici Dongobesh v Tanzanii. Další aktivitou krizového centra je spolupráce na projektu o.s. Pomoc Těšínského Slezska s názvem Dárky pro děti a seniory na Zakarpatskou Ukrajinu. Na sběrných místech Slezské diakonie a škol Slezské diakonie bylo získáno 290 dárků a Kč jako příspěvek na dopravu. Výstava ACTA NON VERBA V období se Slezská diakonie prezentuje v Moravskoslezském kraji svou putovní výstavou velkoformátových fotografií s názvem ACTA NON VERBA. Fotografie zachycují vztahy mezi uživateli a zaměstnanci v sociálních službách - lásku, porozumění, důstojnost, obětavost a přátelství. Rozvoj kvality Vysoká kvalita poskytovaných služeb byla v organizaci i v roce 2012 klíčovým bodem. Slezská diakonie realizovala několik desítek konzultací a podpůrných aktivit k rozvoji kvality sociálních služeb a dále zkvalitnila systém práce podporovatelek ve kvalitě. Rok 2012 přinesl do organizace změny v poskytování služeb v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Slezská diakonie, jako organizace pověřená výkonem sociálně-právní ochrany dětí, se na konci roku začala aktivně angažovat v oblasti služeb pro pěstounské rodiny. 10 I

12 Český Těšín, Ústředí

13 Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín V Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín poskytuje Slezská diakonie své služby především pro osoby se zdravotním postižením, osoby bez domova a další osoby v obtížné životní situaci. V roce 2012 pomohla takto téměř 750 osobám ve službách jakými jsou denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace či sociálně terapeutické dílny, dále pak azylové domy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo odborné sociální poradenství. Mezi významné služby Slezské diakonie v oblasti patří také služba dům na půl cesty, která pomáhá mladým lidem ve věku od let opouštějícím ústavní zařízení nebo výkon trestu, a zařízení pro děti ve věku let vyžadující okamžitou pomoc TIMOTEI Bruntál. V Krnově působí také Dobrovolnické centrum Slezské diakonie s nabídkou pomoci až 65 dobrovolníků za rok. Z dalších projektů stojí za pozornost projekt kavárny a čajovny NINIVE v Krnově, který nabízí také služby Mateřského centra. Zvláštní pozornost pak zasluhuje služba raná péče, která je prvotní podporou pro celou rodinu, kde se narodí dítě se zdravotním postižením. Události za rok 2012 Nadační den obce Tichá Tradiční a oblíbený Nadační den uspořádala také letos v červnu obec Tichá ve spolupráci se střediskem Slezské diakonie KARMEL Tichá a místním mysliveckým sdružením Hubert. Akce podporuje služby domova pro osoby se zdravotním postižením a denního stacionáře střediska KARMEL. Nechyběla cimbálová muzika, ukázka canisterapie, ukázky hasičské techniky nebo myslivecká výstava a řada dalších vystoupení. 10 let Slezské diakonie v Bruntále V prosinci roku 2012 Slezská diakonie oslavila 10 let svého působení v Bruntále. Oslavy probíhaly v duchu slavnostního večera v divadle pro zvané hosty a také benefičního koncertu pro veřejnost na náměstí v Bruntále, kde vystoupily kapely jako 05 a Radeček, Kofe-in a další a byl uveden film o pobytových službách Slezské diakonie v Bruntále pro osoby bez přístřeší. Film vznikl za podpory Nadace O2 Think Big. Pomoc Nadace Terezy Maxové Ostravské nákupní a zábavní centrum Forum Nová Karolina společně s Nadací Terezy Maxové uspořádalo první prosincovou neděli Koncert splněných přání, jehož část výtěžku směřovala na podporu služby Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov. Dárky z další vánoční akce Strom splněných přání, kdy děti z pěstounských a sociálně slabých rodin nakreslily a napsaly svá přání, putovaly pod vánoční stromečky 90 dětem z Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska a také dětem z azylového domu Slezské diakonie CHANA v Bruntále. Sociálně terapeutické dílny pomáhají dál I přes obtížnou finanční situaci počátkem roku 2012 se podařilo zachovat všechny služby v oblasti, zejména pak sociálně terapeutické dílny v Krnově a Novém Jičíně. Velké díky patří zejména vedení měst Krnov a Nový Jičín, která nabídla nové prostory s výhodnými podmínkami nájmu rodičům a opatrovníkům klientů, kteří se aktivně připojili do jednání o dofinancování provozu služeb. 12 I

14 Bruntál, zámek

15 Oblast Těšínsko V Oblasti Těšínska věnuje Slezská diakonie svou péči především osobám se zdravotním postižením a osobám bez domova. Své nezastupitelné místo na Těšínsku zaujímá ale také domov pro seniory BETANIA v Komorní Lhotce, který v roce 2012 oslavil 20 let svého působení. Seniorům, ale také dalším osobám se sníženou soběstačností od 16 let poskytuje středisko TABITA služby osobní asistence a odlehčovací služby, a to v široké působnosti od Jablunkova, přes Třinec až po Český Těšín. Děti, dospělí s handicapem a jejich rodiny naleznou v oblasti Těšínska pomoc a podporu v řadě služeb Slezské diakonie. Pro nejmenší je to služba rané péče a denního stacionáře LYDIE v Českém Těšíně. Dospělí mohou využít služeb domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení, denního stacionáře, podpory samostatného bydlení nebo sociální rehabilitace. Pro osoby s handicapem je důležité být užitečný a vykonávat smysluplné aktivity toto umožňuje služba sociálně terapeutických dílen EFFATHA ve Frýdku-Místku, ale také EBEN-EZER v Českém Těšíně, díky kterým vznikají nádherné předměty. V Českém Těšíně sídlí středisko BETHEL, které pomáhá těm, kteří z nejrůznějších důvodu ztratili střechu nad hlavou. Kromě nízkoprahového denního centra a noclehárny pomáhají pracovníci těmto osobám také přímo v terénu. Události za rok 2012 LYDIE oáza pro Vaše děti s postižením Již tradicí se stalo nocování v LYDII aneb počítání hvězdiček, dětský karneval, zahradní slavnost, Den maminek, Den pro mou babičku a dědečka a tradicí se stal Den dětí, který LYDIE organizuje pro všechny stacionáře Slezské diakonie a sousedící MŠ Masarykovy sady z Českého Těšína. Pro děti je připravena řada her, soutěží, pohybových a kreativních aktivit a společné hodování. Regionálním firmám není lhostejný život potřebných Také v roce 2012 pomohla řada firem potřebným na Těšínsku. Díky podpoře Nadace OKD mohly probíhat v domovech Slezské diakonie EBEN-EZER a BETEZDA ergoterapeutické činnosti, které pomáhají osobám s postižením udržet a rozvíjet jejich schopnosti. Nadace OKD rovněž vybavila elektrickým zvedákem středisko pro seniory v Komorní Lhotce BETANIA a podpořila zde výkon bazální stimulace a individuálního rehabilitačního cvičení pro seniory. Díky Nadaci ArcelorMittal byl zakoupen nový mechanický invalidní vozík, který seniorům umožní strávit své stáří aktivně. Pomohli jste, děkujeme Rok 2012 se nesl ve znamení sbírky na podporu zastřešení terasy střediska EBEN-EZER. Výnos ve výši více než Kč umožnil zahájit opravu ve sklepních prostorách a dal tak šanci využít zničenou a nevyhovující terasu osobám s postižením efektivně. Děkujeme. EBEN-EZER je věrným fanouškem třineckých hokejistů Již se stalo tradicí, že třinečtí hokejisté HC Oceláři TŘINEC zavítají do domova pro osoby se zdravotním postižením v Českém Těšíně EBEN-EZER. Kromě autogramiády a focení přišlo na řadu také společné sportovní utkání hokejistů s obyvateli domova. V roce 2011 sem dokonce zavítali i s pohárem mistrů české extraligy, který se jim podařilo vybojovat. 14 I

16 Český Těšín, náměstí - radnice

17 Oblast Karvinsko V Oblasti Karvinska poskytuje Slezská diakonie široké spektrum služeb, především pak pro rodiny a děti v obtížné životní situaci. V roce 2012 pomohla takto téměř 1300 uživatelům v rámci odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb, nízkoprahových zařízení či několika terénních programů. Mezi další cílové skupiny, kterým na Karvinsku Slezská diakonie pomáhá, patří ženy s dětmi a ženy bez domova v azylových domech v Orlové a v Petrovicích u Karviné. V Karviné se nachází rovněž azylový dům pro muže BETHEL (organizačně spadající pod oblast Třinecka), který dále nabízí služby sociální rehabilitace, noclehárny, denního centra a terénního programu. Pozadu nezůstává Slezská diakonie na Karvinsku ani s pomocí pro osoby se zdravotním postižením. Pro děti a dospělé osoby s postižením nabízí služby denního stacionáře nebo poradny rané péče pro děti do 7 let věku, pro dospělé je to pak domov pro osoby se zdravotním postižením, či sociálně terapeutické dílny. V Karviné působí dvě nízkoprahová zařízení, a to ON LINE pro mládež a POHODA pro mladší děti. Významnou roli zaujímá program sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, jehož odborným garantem ve Slezské diakonii je J. Motloch, vedoucí střediska SOCIÁLNÍ ASISTENCE v Karviné, Orlové. Události za rok 2012 Dary firem pomohly potřebným V průběhu roku jsme získali několik významných darů pro naše uživatele a podporu několika firem. Firma GATES věnovala 4 ARIS pojízdné sedačky pro postižené děti z denního stacionáře EUNIKA Karviná. Díky Nadaci OKD jsme od července 2012 zahájili službu sociální prevence v rámci terénního programu KONTAKT v další vyloučené lokalitě Karviná-Nové Město, a také zrekonstruovali koupelnu v domově pro osoby se zdravotním postižením HOSANA v Karviné. Naučné besedy na Karvinsku Rok 2012 se nesl ve znamení organizování naučných besed pořádných OBČANSKOU PORADNOU Slezské diakonie v Karviné. Besedy podpořené Nadací Partnerství byly zaměřeny především na prevenci negativních sociálních jevů a oslovily kluby seniorů, pracovníky OSPOD Karviná, maminky Centra pro rodinu Sluníčko Karviná, azylové domy a další. Trénink hokejistů pro děti z EUNIKY V říjnu 2012 se uživatelé denního stacionáře Slezské diakonie EUNIKA v Karviné účastnili s Nadačním fondem EVRAZ tréninku hokejistů HC Vítkovice STEEL. Program doplnili klauni a pro uživatele byla připravena nejen autogramiáda, ale také focení s hokejisty. 16 I

18 Karviná, náměstí

19 Oblast Třinec, Frýdek-Místek V Oblasti Frýdecko-Místecka a Třinecka se Slezská diakonie věnuje především osobám v obtížné životní situaci a lidem bez domova, v roce 2012 poskytla v tomto regionu pomoc takto téměř 1500 uživatelům. Lidé bez domova najdou pomoc a podporu v azylových domech, nízkoprahových denních centrech, noclehárnách, službě sociální rehabilitace nebo jim pomáhají přímo pracovníci na ulici v terénním programu. Matky s dětmi nebo ženy, které ztratily střechu nad hlavou, najdou útočiště a podporu k novému životnímu startu ve střediscích SÁRA ve Frýdku-Místku nebo Třinci. Obětem násilí pak pomáhá středisko ELPIS v Třinci. Specifickou službu sociální aktivizace nabízí středisko JORDÁN v Třinci pro dospělé osoby, které v důsledku duševního onemocnění ztratily sociální kontakty a těžce navazují nové sociální vztahy. Stejné cílové skupině pomáhá s osamostatněním služba podpora samostatného bydlení v Třinci. Rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích pomáhá služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE v Třinci, Frýdku Místku a Českém Těšíně. To, že pomáhat lze různě, dokazují další aktivity v této oblasti. V roce 2012 vznikl v Třinci obchůdek Bazárek pod věží, kam lidé mohou donést to, co doma již překáží. Výtěžek z obchůdku putuje zpět na podporu potřebných v regionu. Na zmar nepřijde ani použité oblečení, lůžkoviny a další věci, které mohou občané odevzdávat v třineckém Šifonéru. Události za rok 2012 Ervin Hadrak pomáhá s BOZP Na šicím stroji služby Sociální rehabilitace ve středisku Slezské diakonie SÁRA Frýdek- Místek se za pomoci uživatelek narodil Ervin Hadrak, figurína, která vydrží víc než člověk. Oddělení Zdraví a firemní bezpečnosti ArcelorMittal Ostrava tak získalo pomůcku, která zaměstnancům zprostředkuje to, co se může stát při nedodržení bezpečnosti. Vrak se proměnil v luxusní cadillac Do garáže v Dukelské ulici v Českém Těšíně vjel jako vrak, teď vyjíždí coby automobilový elegán z roku Americkému cadillacu dali novou tvář bezdomovci ze Slezské diakonie v Českém Těšíně. Takové a podobné titulky zaznívaly z novin v roce Pětice klientů třineckého azylového domu rok pracovala na renovaci veterána, který se již dnes může pochlubit pohárem ze srazu amerických vozů v Pardubickém kraji. Klienti opravovali auto bez jakékoli finanční odměny, ale naučili se mnoha dovednostem. Jeden z týmu už si našel novou práci, což je hlavním motorem, který motivuje celý tým uživatelů a pracovníků. Uživatelé byli v Bruselu V květnu 2012 se skupina uživatelů tvořena zástupci Slezské diakonie, Charity Ostrava a Armády spásy účastnila bruselského Setkání lidí žijících v chudobě pořádané Evropskou sítí proti chudobě. Cílem je bezprostřední výměna názorů a postojů mezi evropskými zákonodárci a osobami, které trpí chudobou. Kalendář Proměny Unikátní nástěnný kalendář vznikal na sklonku roku 2012 pod rukama pracovníka Slezské diakonie střediska BETHEL Karviná Marka Kluse. Vybral 11 uživatelů, které vyfotil ve dvou podobách - jako člověka bez domova a člověka, který pracuje ve své vysněné profesi. Možnost alespoň částečně splnit si svůj sen, motivovat k další aktivitě při hledání práce a výtěžkem z darů za kalendáře podpořit práci s lidmi bez přístřeší, byly cíle, které se tímto unikátním projektem podařilo naplnit. 18 I

20 Třinec, panoráma

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Poř. č. Č. žádosti Kód dotačníh o titulu Celkové % Právní uznatelné spoluúčast Požadovaná Název žadatele

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie

Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie 2011 Obsah/Contents Slovo úvodem/introductory word Motto Slezské diakonie/motto of Slezská diakonie Hodnoty Slezské diakonie/valeues of

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Příloha č. ) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Poř. Obec II.st. s pověř. Forma poskytované sociální služby četnost celkem číslo obec. úřadem, rezidenční služby terénní služby intervenční

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

CHARAKTERISTIKA POSKYTOVATELŮ RANÉ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

CHARAKTERISTIKA POSKYTOVATELŮ RANÉ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI CHARAKTERISTIKA POSKYTOVATELŮ RANÉ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ, občanské sdružení Na Poříčí 6, 110 00 Praha 224 236 655 00499277 fodeti@volny.c www.fod.c Fond ohrožených dětí, pobočka

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie 1 1 3 20 60 5 10 AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec poskytuje ubytování ženám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace ocitly bez

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Definice služby rané péče Raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více