Výroční zpráva Slezská diakonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Slezská diakonie

2 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Ústředí Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast Karviná Oblast Frýdek-Místek, Třinec Oblast Ostrava, Havířov Úsek Brno Diakonické školství Finanční a statistický přehled služeb Zpráva auditora Poděkování dárcům Mapa na obalu Výroční zprávy I

3 Slovo úvodem Celý rok 2012 byl pro Slezskou diakonii rokem trochu jiným, než to bylo doposud. Na začátku roku jsme čelili největší finanční krizi v celé historii Slezské diakonie. Krizi, která byla způsobená nedostatečným finančním zajištěním sociálních služeb Slezské diakonie ze strany státních orgánů. Z toho důvodu musela Slezská diakonie některé služby výrazně omezit nebo dokonce zrušit. Postupně se v průběhu roku finanční situace stabilizovala a my jsme naše služby opět začali doplňovat a rozvíjet. Na začátku roku jsme tvořili nový tříletý Strategický plán. V druhé polovině roku jsme organizovali mnoho vzdělávacích seminářů v rámci evropského projektu Učící se Slezská diakonie. Naši zaměstnanci, ale také pracovníci jiných sociálních institucí, se vzdělávali v oblasti managementu a rozvoje lidských zdrojů. Proběhlo mnoho seminářů a školení v oblasti kvality sociálních služeb. Do konzultačního procesu jsme zapojili nejen inspektory kvality, kteří mnoho let spolupracují se Slezskou diakonií, ale také zaměstnance Slezské diakonie, kteří jak v rámci Slezské diakonie, tak v jiných organizacích realizovali konzultační proces. V podzimních měsících probíhal v naší organizaci projekt Vděčnosti. Všichni jsme se učili být vděční za mnoho běžných, samozřejmých věcí, které nás potkávají, jak v pracovním, tak i osobním životě. Učili jsme se být vděční především Pánu Bohu za to, že nás provedl krizí, která nás potkala na začátku roku. Učili jsme se být vděční jedni druhým za to, že jsme to zvládli. V naději a očekávání chceme vstupovat i do dalšího období, které přinese zase nové výzvy, na které chceme být připraveni s Boží pomocí. Velmi bych chtěla poděkovat všem, kteří v letošním roce při nás stáli, modlili se za naši práci a také nás finančně podpořili. Věříme, že vděčnost, kterou jsme zasívali v letošním roce, bude růst i v dalším období. 2 I

4 MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných Poslání 2012 Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot. Vize 2012 Slezská diakonie je křesťanskou organizací s vysokou úrovní kultury, kvalitními a inovativními sociálními službami, vzdělávacími a humanitárními aktivitami doma i v zahraničí. Patříme k významným celorepublikovým neziskovým organizacím a výrazně ovlivňujeme dění v sociální oblasti. HODNOTY Slezské diakonie Osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život. Přistupujeme ke klientovi jako k Božímu stvoření. Klíčové hodnoty: Pomoc každému - osobní přístup Odpovědnost v různých rovinách Osobní růst Láskyplné vztahy Týmová orientace Transparentnost Respekt 3 I

5 Členové představenstva Slezské diakonie Executive Board of Slezská Diakonie předseda místopředsedové Mgr. Ing. Jiří Kaleta farář SCEAV Ing. Česlav Santarius poradce, konzultant pro management Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka Slezské diakonie členové Bc. Marta Czyžová místokurátorka církve Bc. Jan Tomiczek starosta obce Třanovice Mgr. Ilona Śniegoňová vedoucí Odboru projekty a racionalizace řízení, Slezská diakonie Mgr. Roman Brzezina farář SCEAV Mgr. Svatopluk Chlápek ředitel Mateřské školy a Základní školy Slezské diakonie v Krnově Lydie Jariabková koordinátor projektu, Slezská diakonie Lumír Svoboda operátor - vedoucí stavební údržby OKD - SC Ing. Jiří Ziętek ředitel METALURGIA, S.A. 4 I

6 Představenstvo Slezské diakonie Na svých jednáních řeší přípravu Shromáždění SD a stěžejní otázky provozu Slezské diakonie. Jedná se zejména o kontrolu a hodnocení hospodaření a činnosti organizace, personální otázky, správnost složení a činnost představenstev oblastí. Představenstva oblastí Slezské diakonie V jednotlivých oblastech Slezské diakonie působí představenstva oblastí, která plní roli poradního orgánu řízení a správy těchto oblastí. Představenstvo Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín Mgr. Svatopluk Chlápek (předseda) Zuzana Hazan (místopředsedkyně) Mgr. Roman Hota Jan Savický Radovan Rosický Mgr. Ivana Májková PhDr. Renata Ramazanová Ing. Radovan Vladík Veronika Kmentová Představenstvo Oblasti Frýdek-Místek, Třinec Arnold Macura (předseda) Petr Wiselka (místopředseda) Mgr. Miroslav Sikora Marie Bornerová Emil Gryga Ing. Michael Trojka Vladislav Blahut Ing. František Kufa Mgr. Pavla Golasowská Představenstvo Oblasti Karvinsko Mgr. Witold Strumpf (předseda) Ing. Bc. Milana Bakšová (místopředsedkyně) Iveta Kuczerová Pavla Matušínská Ing. Walter Siuda Martina Bystroňová Ing. Ondřej Brdíčko Richard Borecki Mgr. Vladislav Szkandera Představenstvo Oblasti Ostrava, Havířov Mgr. Vilém Szlauer (předseda) Bc.Renata Motyková, DiS. (místopředsedkyně) Mgr. Janusz Kożusznik Mgr. Lucjan Klimsza, PhD. Mgr. Roman Brzezina Mgr. Natálie Klusová MUDr. Lydie Fojtíková Lenka Honsárková, DiS. (do ) Představenstvo Oblasti Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová (předsedkyně) Ing. et Mgr. Romana Bélová (místopředsedkyně) Lumír Svoboda Lydie Fedorová Radek Wantulok Mgr. Dagmar Siudová Josef Sliž Vanda Stanieková Irena Cieślarová 5 I

7 Organizační struktura Slezské diakonie 2012 Organizational structure of Slezská Diakonie 2012 Ředitel Slezské diakonie Strategické plánování Plány činnosti Poradce, konzultant pro management Provozně ekonom. náměstek a úsek provozně ekonom. Odbor personálního řízení, zahraničních vztahů a PR Odbor projekty a racionalizace řízení Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Karvinsko Oblast Ostrava, Havířov Oblast Těšínsko Oblast Frýdek-Místek, Třinec Náměstek pro sociální práci Oblast Diakonické školství Sekce rozpočty a rozbory Sekce sekretariát ředitele a strateg. plánování Ekonomika SD a Ústředí Asistent náměstka Koordinace agendy veř. správy a finan. kontrol Sekce účetnictví Finanční účetnictví Inventarizace a Archivace Žukov Oddělení presonalistika a mzdy Oddělení PR, fundraising a propagace Sekce zahraniční vztahy Program Mezinárodního dobrovolnictví Program Mobility Překladatel, tlumočník Sekretariát Pokladna Archivace, skartace Asistent ředitele Dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum Krnov Dobrovolnické centrum Třinec Dobrovolnické centrum Ostrava Racionalizace řízení Projektové řízení BENJAMÍN Krnov Denní stacionář Poradna rané péče MATANA ARCHA Široká Niva Chráněné bydlení NOE Krnov, Bruntál Podpora samostat. bydlení NINIVE Krnov Kavárna čajovna Mateřské centrum RÚT Krnov Sociální rehabilitace CHANA Bruntál Azylový dům EDEN Nový Jičín Denní stacionář KARMEL Tichá Denní stacionář Domov pro os. se ZP EFFATHA Krnov Sociálně terapeutické dílny EFFATHA Nový Jičín Sociálně terapeutické dílny ELPIS Bruntál Odborné sociální poradenství OBČAN. PORADNA Karviná EUNIKA Karviná Denní stacionář Poradna rané péče HOSANA Karviná Domov Sociálně terap. dílny ON LINE Karviná NZDM, Streetwork, ON LINE STREETWORK Havířov HANNAH Orlová Azylový dům DORKAS Ostrava Tísňová péče SILOE Ostrava Centrum den. služeb Odlehčovací služby ELIM Ostrava Pečovatelská služba Senior klub SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Občanská poradna EBEN-EZER Český Těšín- Horní Žukov Domov pro os. se ZP Sociálně terap. dílny ARCHA Český Těšín chráněné bydlení EDEN Český Těšín Denní stacionář LYDIE Český Těšín Denní stacionář Poradna rané péče BETEZDA Komorní Lhotka Domov pro os. se ZP JORDÁN Třinec Sociálně aktivizační služby NOE Třinec Podpora samostat. bydlení ELPIS Třinec Odborné sociální poradenství SÁRA Třinec Azylový dům SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, Jablunkov Asistent náměstka Oddělení kvality v sociálních službách Registrace sociálních služeb Specialisté a cechy ve Slezské diakonii Duchovní péče Úsek Brno Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Slezské diakonie Český Těšín odloučené pracoviště Český Těšín odloučené pracoviště Karviná odloučené pracoviště Bohumín Mateřská škola a Základní škola Slezské diakonie Krnov Dárcovství INTERDIAC, o. p. s. Informační systémy SD RÚT Bruntál Sociální rehabilitace ARCHA Nový Jičín Chráněné bydlení SÁRA Petrovice Azylový dům Bydlení seniorů ELIM Stonava Pečovatelská služba BETANIA Komorní Lhotka Domov pro seniory BETHEL Třinec-Kanada Noclehárna Šatník Třinec ELIADA Osobní asistence Odlehčovací sl. Správa aut BZOP DIAKOSERVIS, s. r. o. CHRPA, o. p. s. DIAKONICKÝ INSTITUT Správa budov Krizové centrum Potravinová banka BETHEL Bruntál, Rýmařov Azylové domy TIMOTEI Bruntál Dům na půl cesty ZpDVOP SOC. ASISTENCE Krnov, Rýmařov Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5,16 POHODA Karviná NZDM KONTAKT Karviná Terénní program SOC. ASISTENCE Karviná, Orlová SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Karviná-Doly SALOME Bohumín Denní stacionář Poradna rané péče KANAAN Bohumín NZDM KONTAKT Bohumín Terénní program INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Občanská poradna Poradna pro rodinu ARCHA Ostrava Chráněné bydlení RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek Sociální rehabilitace BETHEL Český Těšín Noclehárna Terénní program Nízkoprahové denní centrum NOE Frýdek-Místek podpora samost. bydlení EFATHA Fr.-Místek Soc. terap. dílny TABITA Český Těšín, Jablunkov, Třinec Osobní asistence Odlehčovací služby BETHEL Třinec, Nebory Azylový dům Nízkoprahové denní centrum Sociální rehabilitace Terénní program BETHEL Frýdek-Místek Azyl. dům Noclehárna Terénní program Nízkoprahové denní centrum BETHEL Karviná Azyl. dům, Noclehárna Sociální rehabilitace Terénní program Nízkoprahové denní centrum SÁRA Frýdek-Místek Azylový dům - ženy Azylový dům - matky Noclehárna Sociální rehabilitace Bazárek pod věží Třinec Poradna rané péče DOREA legenda metodické vedení organizace řízené Slezskou diakonií 6 I

8 Profil a statistika organizace Slezská diakonie poskytuje své služby v sociální oblasti již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století. Působí především na území Moravskoslezského kraje, od roku 2005 pak také v Jihomoravském a Olomouckém kraji. V současné době provozuje více než šedesát středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně. Více než 500 zaměstnanců Slezské diakonie poskytuje 95 sociálních služeb pro široké spektrum potřebných. V roce 2012 Slezská diakonie poskytla sociální služby celkem pro téměř klientů. Dobrovolnictví V roce 2012 Slezská diakonie spolupracovala se 167 tuzemskými dobrovolníky v různých dobrovolnických programech. V rámci mezinárodního dobrovolnictví Slezská diakonie a její spolupracující organizace hostily 25 dobrovolníků z různých zemí (Německo, Itálie, Francie, Ukrajina, Palestina, Maďarsko a další). Cílové skupiny Cílovými skupinami Slezské diakonie jsou Lidé s handicapem (zdravotním, mentálním a duševním), Senioři, Lidé bez domova a Děti a Rodina převážně v obtížné životní situaci. Lidé s handicapem Služby pro děti a dospělé osoby s postižením jsou poskytovány ve 29 střediscích v rámci 44 služeb Slezské diakonie. V roce 2012 využilo našich služeb 923 uživatelů této cílové skupiny. Nabídka sociálních služeb: ź chráněné bydlení (ARCHA Široká Niva; ARCHA Český Těšín; ARCHA Ostrava; ARCHA Nový Jičín) źpodpora samostatného bydlení (NOE Krnov, Bruntál; NOE Frýdek-Místek; NOE Třinec) ź denní stacionář (BENJAMÍN Krnov; EDEN Nový Jičín; KARMEL Tichá; LYDIE Český Těšín; EUNIKA Karviná; SALOME Bohumín; EDEN Český Těšín) ź domov pro osoby s postižením (HOSANA Karviná; EBEN-EZER Č. Těšín; BETEZDA Komorní Lhotka; KARMEL Tichá) ź raná péče (Poradna rané péče MATANA Krnov; Poradna rané péče LYDIE Český Těšín; Poradna rané péče EUNIKA Karviná; Poradna rané péče SALOME Bohumín; Poradna rané péče DOREA Brno) ź sociální rehabilitace (RÚT Krnov; RÚT Bruntál; RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek) ź sociálně terapeutické dílny (EFFATHA Frýdek-Místek; EFFATHA Krnov; EFFATHA Nový Jičín; HOSANA Karviná; EBEN-EZER Český Těšín) ź tísňová péče (DORKAS Ostrava) ź odlehčovací služby (TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov; ELIADA Brno) ź osobní asistence (TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov; ELIADA Brno) ź sociálně aktivizační služby (JORDÁN Třinec) 7 I

9 Lidé bez domova Služby pro osoby bez domova poskytuje ve Slezské diakonii 11 středisek. Za rok 2012 využilo těchto služeb 2148 uživatelů. Nabídka sociálních služeb: ź azylový dům pro muže (BETHEL Bruntál, Rýmařov; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź azylový dům pro ženy s dětmi, ženy (HANNAH Orlová; CHANA Bruntál; SÁRA Petrovice u Karviné; SÁRA Frýdek-Místek; SÁRA Třinec) ź sociální rehabilitace (BETHEL Třinec; BETHEL Karviná; SÁRA Frýdek-Místek) ź terénní program (BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź nízkoprahové denní centrum (BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź noclehárna (BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec-Kanada; BETHEL Frýdek-Místek; BETHEL Karviná) ź noclehárna pro ženy (SÁRA Frýdek-Místek) Lidé v obtížné životní situaci děti a rodina 20 služeb pro osoby v obtížné životní situaci, které poskytuje Slezská diakonie na 17 střediscích, v roce 2012 využilo 4358 uživatelů. Nabídka sociálních služeb: ź sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, Jablunkov) ź zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti (Poradna pro rodinu v rámci PORADENSKÉHO CENTRA Havířov) ź dům na půl cesty (TIMOTEI Bruntál) ź terénní program (KONTAKT Bohumín; KONTAKT Karviná) ź nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ON LINE Karviná; POHODA Karviná; KANAAN Bohumín) ź intervenční centrum (INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov) ź občanské poradny (OBČANSKÁ PORADNA Karviná; PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava; PORADENSKÉ CENTRUM Havířov) ź odborné sociální poradenství (ELPIS Bruntál; ELPIS Ostrava; ELPIS Třinec; KERIT Havířov) 8 I

10 Senioři V roce 2012 využilo 365 uživatelů služby určené pro seniory (osoby nad 65 let), které jsou v Slezské diakonii poskytovány na 6 střediscích v rámci 7 sociálních služeb a dalších neregistrovaných služeb. Nabídka sociálních služeb: ź tísňová péče (DORKAS Ostrava) ź pečovatelská služba (ELIM Ostrava; ELIM Stonava) ź seniorklub (ELIM Ostrava) ź odlehčovací služby (SILOE Ostrava) ź domov pro seniory (BETANIA Komorní Lhotka) ź osobní asistence (TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov) źcentrum denních služeb (SILOE Ostrava) Diakonické školství Organizační součástí Slezské diakonie je i Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie v Českém Těšíně a Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie v Krnově se dvěma pracovišti Mateřskou a základní školou speciální a dále Základní školou praktickou. Škola v Českém Těšíně provozuje mateřskou školu, základní školu speciální a střední školu speciální, v rámci které nabízí dva vzdělávací obory: Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou. Školy vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Těšínská škola působí také na odloučených pracovištích ve městech Karviná a Bohumín. Za rok 2012 bylo na školách v Českém Těšíně a v Krnově vzděláváno 193 dětí. Konkrétně jich bylo 28 v mateřských školách, 129 na základních školách a 36 na středních školách. Obě školy (českotěšínská i krnovská) jsou zapojeny v projektech EU. Škola v Českém Těšíně realizuje 2 evropské projekty a v dalším je partnerem Slezské univerzity v Opavě. Škola v Krnově realizuje 1 evropský projekt a v dalších dvou je partnerem. Školy hostí 5 zahraničních dobrovolníků (Švédsko, Ukrajina, Německo, Francie). 9 I

11 Ústředí Ústředí Slezské diakonie poskytuje odborné vedení a pomoc všem svým střediskům, která jsou zaměřena na poskytování širokého spektra sociálních a dalších služeb pro osoby s postižením, seniory, osoby bez domova a další potřebné. Role Ústředí Slezské diakonie spočívá také ve spolupráci s mnoha národními a mezinárodními organizacemi. Kromě řady tuzemských a mezinárodních dobrovolnických programů soustředí svou pozornost také na pomoc při krizových a mimořádných událostech. Události za rok 2012 Inovativní přístupy ve vzdělávání Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie spolu se Slezskou diakonií uspořádaly v dubnu 2012 v Ostravě mezinárodní pracovní konferenci na téma Inovativní přístupy ve vzdělávání v evropském kontextu, a otevřely tak diskusi nad tématem začleňování žáků do hlavního proudu vzdělávání. Konference proběhla za finanční podpory EU v rámci projektu Pathways to Inclusion Evropské asociace poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením za účasti jejího prezidenta Franze Wolfmayera. Projektová činnost Slezské diakonii se podařilo realizovat v roce 2012 několik zajímavých projektů. Novou službu zahájila projektem Mobilní hospic podpořeným z fondu pro NNO Nadace Partnerství, která je administrátorem Programu švýcarsko-české spolupráce, v rámci níž nabízí doprovázení pro osoby umírající a dlouhodobě nemocné. Službu vykonávají školení dobrovolníci a služba je bezplatná. Dalším příkladem projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce je investiční projekt Kvalitní život i v nemoci, jehož hlavním cílem je přístavba domova se zvláštním režimem pro seniory s poruchami paměti v Ostravě-Nové Vsi. Vzdělávací středisko Slezská diakonie nabízí díky projektu OP LZZ Učící se Slezská diakonie bezplatné akreditované vzdělávání zaměřené na rozvoj manažerských a profesních dovedností, a také na oblast zavádění kvality sociálních služeb. Vzdělávání je určeno vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách z Moravskoslezského kraje. Krizové centrum Slezská diakonie se zapojila do projektu Děti Afriky realizovaného sborem SCEAV v Třinci a prostřednictvím veřejné sbírky získala finance ve výši ,56 Kč na nákup lavic do školy ve vesnici Dongobesh v Tanzanii. Další aktivitou krizového centra je spolupráce na projektu o.s. Pomoc Těšínského Slezska s názvem Dárky pro děti a seniory na Zakarpatskou Ukrajinu. Na sběrných místech Slezské diakonie a škol Slezské diakonie bylo získáno 290 dárků a Kč jako příspěvek na dopravu. Výstava ACTA NON VERBA V období se Slezská diakonie prezentuje v Moravskoslezském kraji svou putovní výstavou velkoformátových fotografií s názvem ACTA NON VERBA. Fotografie zachycují vztahy mezi uživateli a zaměstnanci v sociálních službách - lásku, porozumění, důstojnost, obětavost a přátelství. Rozvoj kvality Vysoká kvalita poskytovaných služeb byla v organizaci i v roce 2012 klíčovým bodem. Slezská diakonie realizovala několik desítek konzultací a podpůrných aktivit k rozvoji kvality sociálních služeb a dále zkvalitnila systém práce podporovatelek ve kvalitě. Rok 2012 přinesl do organizace změny v poskytování služeb v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Slezská diakonie, jako organizace pověřená výkonem sociálně-právní ochrany dětí, se na konci roku začala aktivně angažovat v oblasti služeb pro pěstounské rodiny. 10 I

12 Český Těšín, Ústředí

13 Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín V Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín poskytuje Slezská diakonie své služby především pro osoby se zdravotním postižením, osoby bez domova a další osoby v obtížné životní situaci. V roce 2012 pomohla takto téměř 750 osobám ve službách jakými jsou denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace či sociálně terapeutické dílny, dále pak azylové domy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo odborné sociální poradenství. Mezi významné služby Slezské diakonie v oblasti patří také služba dům na půl cesty, která pomáhá mladým lidem ve věku od let opouštějícím ústavní zařízení nebo výkon trestu, a zařízení pro děti ve věku let vyžadující okamžitou pomoc TIMOTEI Bruntál. V Krnově působí také Dobrovolnické centrum Slezské diakonie s nabídkou pomoci až 65 dobrovolníků za rok. Z dalších projektů stojí za pozornost projekt kavárny a čajovny NINIVE v Krnově, který nabízí také služby Mateřského centra. Zvláštní pozornost pak zasluhuje služba raná péče, která je prvotní podporou pro celou rodinu, kde se narodí dítě se zdravotním postižením. Události za rok 2012 Nadační den obce Tichá Tradiční a oblíbený Nadační den uspořádala také letos v červnu obec Tichá ve spolupráci se střediskem Slezské diakonie KARMEL Tichá a místním mysliveckým sdružením Hubert. Akce podporuje služby domova pro osoby se zdravotním postižením a denního stacionáře střediska KARMEL. Nechyběla cimbálová muzika, ukázka canisterapie, ukázky hasičské techniky nebo myslivecká výstava a řada dalších vystoupení. 10 let Slezské diakonie v Bruntále V prosinci roku 2012 Slezská diakonie oslavila 10 let svého působení v Bruntále. Oslavy probíhaly v duchu slavnostního večera v divadle pro zvané hosty a také benefičního koncertu pro veřejnost na náměstí v Bruntále, kde vystoupily kapely jako 05 a Radeček, Kofe-in a další a byl uveden film o pobytových službách Slezské diakonie v Bruntále pro osoby bez přístřeší. Film vznikl za podpory Nadace O2 Think Big. Pomoc Nadace Terezy Maxové Ostravské nákupní a zábavní centrum Forum Nová Karolina společně s Nadací Terezy Maxové uspořádalo první prosincovou neděli Koncert splněných přání, jehož část výtěžku směřovala na podporu služby Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov. Dárky z další vánoční akce Strom splněných přání, kdy děti z pěstounských a sociálně slabých rodin nakreslily a napsaly svá přání, putovaly pod vánoční stromečky 90 dětem z Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska a také dětem z azylového domu Slezské diakonie CHANA v Bruntále. Sociálně terapeutické dílny pomáhají dál I přes obtížnou finanční situaci počátkem roku 2012 se podařilo zachovat všechny služby v oblasti, zejména pak sociálně terapeutické dílny v Krnově a Novém Jičíně. Velké díky patří zejména vedení měst Krnov a Nový Jičín, která nabídla nové prostory s výhodnými podmínkami nájmu rodičům a opatrovníkům klientů, kteří se aktivně připojili do jednání o dofinancování provozu služeb. 12 I

14 Bruntál, zámek

15 Oblast Těšínsko V Oblasti Těšínska věnuje Slezská diakonie svou péči především osobám se zdravotním postižením a osobám bez domova. Své nezastupitelné místo na Těšínsku zaujímá ale také domov pro seniory BETANIA v Komorní Lhotce, který v roce 2012 oslavil 20 let svého působení. Seniorům, ale také dalším osobám se sníženou soběstačností od 16 let poskytuje středisko TABITA služby osobní asistence a odlehčovací služby, a to v široké působnosti od Jablunkova, přes Třinec až po Český Těšín. Děti, dospělí s handicapem a jejich rodiny naleznou v oblasti Těšínska pomoc a podporu v řadě služeb Slezské diakonie. Pro nejmenší je to služba rané péče a denního stacionáře LYDIE v Českém Těšíně. Dospělí mohou využít služeb domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení, denního stacionáře, podpory samostatného bydlení nebo sociální rehabilitace. Pro osoby s handicapem je důležité být užitečný a vykonávat smysluplné aktivity toto umožňuje služba sociálně terapeutických dílen EFFATHA ve Frýdku-Místku, ale také EBEN-EZER v Českém Těšíně, díky kterým vznikají nádherné předměty. V Českém Těšíně sídlí středisko BETHEL, které pomáhá těm, kteří z nejrůznějších důvodu ztratili střechu nad hlavou. Kromě nízkoprahového denního centra a noclehárny pomáhají pracovníci těmto osobám také přímo v terénu. Události za rok 2012 LYDIE oáza pro Vaše děti s postižením Již tradicí se stalo nocování v LYDII aneb počítání hvězdiček, dětský karneval, zahradní slavnost, Den maminek, Den pro mou babičku a dědečka a tradicí se stal Den dětí, který LYDIE organizuje pro všechny stacionáře Slezské diakonie a sousedící MŠ Masarykovy sady z Českého Těšína. Pro děti je připravena řada her, soutěží, pohybových a kreativních aktivit a společné hodování. Regionálním firmám není lhostejný život potřebných Také v roce 2012 pomohla řada firem potřebným na Těšínsku. Díky podpoře Nadace OKD mohly probíhat v domovech Slezské diakonie EBEN-EZER a BETEZDA ergoterapeutické činnosti, které pomáhají osobám s postižením udržet a rozvíjet jejich schopnosti. Nadace OKD rovněž vybavila elektrickým zvedákem středisko pro seniory v Komorní Lhotce BETANIA a podpořila zde výkon bazální stimulace a individuálního rehabilitačního cvičení pro seniory. Díky Nadaci ArcelorMittal byl zakoupen nový mechanický invalidní vozík, který seniorům umožní strávit své stáří aktivně. Pomohli jste, děkujeme Rok 2012 se nesl ve znamení sbírky na podporu zastřešení terasy střediska EBEN-EZER. Výnos ve výši více než Kč umožnil zahájit opravu ve sklepních prostorách a dal tak šanci využít zničenou a nevyhovující terasu osobám s postižením efektivně. Děkujeme. EBEN-EZER je věrným fanouškem třineckých hokejistů Již se stalo tradicí, že třinečtí hokejisté HC Oceláři TŘINEC zavítají do domova pro osoby se zdravotním postižením v Českém Těšíně EBEN-EZER. Kromě autogramiády a focení přišlo na řadu také společné sportovní utkání hokejistů s obyvateli domova. V roce 2011 sem dokonce zavítali i s pohárem mistrů české extraligy, který se jim podařilo vybojovat. 14 I

16 Český Těšín, náměstí - radnice

17 Oblast Karvinsko V Oblasti Karvinska poskytuje Slezská diakonie široké spektrum služeb, především pak pro rodiny a děti v obtížné životní situaci. V roce 2012 pomohla takto téměř 1300 uživatelům v rámci odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb, nízkoprahových zařízení či několika terénních programů. Mezi další cílové skupiny, kterým na Karvinsku Slezská diakonie pomáhá, patří ženy s dětmi a ženy bez domova v azylových domech v Orlové a v Petrovicích u Karviné. V Karviné se nachází rovněž azylový dům pro muže BETHEL (organizačně spadající pod oblast Třinecka), který dále nabízí služby sociální rehabilitace, noclehárny, denního centra a terénního programu. Pozadu nezůstává Slezská diakonie na Karvinsku ani s pomocí pro osoby se zdravotním postižením. Pro děti a dospělé osoby s postižením nabízí služby denního stacionáře nebo poradny rané péče pro děti do 7 let věku, pro dospělé je to pak domov pro osoby se zdravotním postižením, či sociálně terapeutické dílny. V Karviné působí dvě nízkoprahová zařízení, a to ON LINE pro mládež a POHODA pro mladší děti. Významnou roli zaujímá program sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, jehož odborným garantem ve Slezské diakonii je J. Motloch, vedoucí střediska SOCIÁLNÍ ASISTENCE v Karviné, Orlové. Události za rok 2012 Dary firem pomohly potřebným V průběhu roku jsme získali několik významných darů pro naše uživatele a podporu několika firem. Firma GATES věnovala 4 ARIS pojízdné sedačky pro postižené děti z denního stacionáře EUNIKA Karviná. Díky Nadaci OKD jsme od července 2012 zahájili službu sociální prevence v rámci terénního programu KONTAKT v další vyloučené lokalitě Karviná-Nové Město, a také zrekonstruovali koupelnu v domově pro osoby se zdravotním postižením HOSANA v Karviné. Naučné besedy na Karvinsku Rok 2012 se nesl ve znamení organizování naučných besed pořádných OBČANSKOU PORADNOU Slezské diakonie v Karviné. Besedy podpořené Nadací Partnerství byly zaměřeny především na prevenci negativních sociálních jevů a oslovily kluby seniorů, pracovníky OSPOD Karviná, maminky Centra pro rodinu Sluníčko Karviná, azylové domy a další. Trénink hokejistů pro děti z EUNIKY V říjnu 2012 se uživatelé denního stacionáře Slezské diakonie EUNIKA v Karviné účastnili s Nadačním fondem EVRAZ tréninku hokejistů HC Vítkovice STEEL. Program doplnili klauni a pro uživatele byla připravena nejen autogramiáda, ale také focení s hokejisty. 16 I

18 Karviná, náměstí

19 Oblast Třinec, Frýdek-Místek V Oblasti Frýdecko-Místecka a Třinecka se Slezská diakonie věnuje především osobám v obtížné životní situaci a lidem bez domova, v roce 2012 poskytla v tomto regionu pomoc takto téměř 1500 uživatelům. Lidé bez domova najdou pomoc a podporu v azylových domech, nízkoprahových denních centrech, noclehárnách, službě sociální rehabilitace nebo jim pomáhají přímo pracovníci na ulici v terénním programu. Matky s dětmi nebo ženy, které ztratily střechu nad hlavou, najdou útočiště a podporu k novému životnímu startu ve střediscích SÁRA ve Frýdku-Místku nebo Třinci. Obětem násilí pak pomáhá středisko ELPIS v Třinci. Specifickou službu sociální aktivizace nabízí středisko JORDÁN v Třinci pro dospělé osoby, které v důsledku duševního onemocnění ztratily sociální kontakty a těžce navazují nové sociální vztahy. Stejné cílové skupině pomáhá s osamostatněním služba podpora samostatného bydlení v Třinci. Rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích pomáhá služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE v Třinci, Frýdku Místku a Českém Těšíně. To, že pomáhat lze různě, dokazují další aktivity v této oblasti. V roce 2012 vznikl v Třinci obchůdek Bazárek pod věží, kam lidé mohou donést to, co doma již překáží. Výtěžek z obchůdku putuje zpět na podporu potřebných v regionu. Na zmar nepřijde ani použité oblečení, lůžkoviny a další věci, které mohou občané odevzdávat v třineckém Šifonéru. Události za rok 2012 Ervin Hadrak pomáhá s BOZP Na šicím stroji služby Sociální rehabilitace ve středisku Slezské diakonie SÁRA Frýdek- Místek se za pomoci uživatelek narodil Ervin Hadrak, figurína, která vydrží víc než člověk. Oddělení Zdraví a firemní bezpečnosti ArcelorMittal Ostrava tak získalo pomůcku, která zaměstnancům zprostředkuje to, co se může stát při nedodržení bezpečnosti. Vrak se proměnil v luxusní cadillac Do garáže v Dukelské ulici v Českém Těšíně vjel jako vrak, teď vyjíždí coby automobilový elegán z roku Americkému cadillacu dali novou tvář bezdomovci ze Slezské diakonie v Českém Těšíně. Takové a podobné titulky zaznívaly z novin v roce Pětice klientů třineckého azylového domu rok pracovala na renovaci veterána, který se již dnes může pochlubit pohárem ze srazu amerických vozů v Pardubickém kraji. Klienti opravovali auto bez jakékoli finanční odměny, ale naučili se mnoha dovednostem. Jeden z týmu už si našel novou práci, což je hlavním motorem, který motivuje celý tým uživatelů a pracovníků. Uživatelé byli v Bruselu V květnu 2012 se skupina uživatelů tvořena zástupci Slezské diakonie, Charity Ostrava a Armády spásy účastnila bruselského Setkání lidí žijících v chudobě pořádané Evropskou sítí proti chudobě. Cílem je bezprostřední výměna názorů a postojů mezi evropskými zákonodárci a osobami, které trpí chudobou. Kalendář Proměny Unikátní nástěnný kalendář vznikal na sklonku roku 2012 pod rukama pracovníka Slezské diakonie střediska BETHEL Karviná Marka Kluse. Vybral 11 uživatelů, které vyfotil ve dvou podobách - jako člověka bez domova a člověka, který pracuje ve své vysněné profesi. Možnost alespoň částečně splnit si svůj sen, motivovat k další aktivitě při hledání práce a výtěžkem z darů za kalendáře podpořit práci s lidmi bez přístřeší, byly cíle, které se tímto unikátním projektem podařilo naplnit. 18 I

20 Třinec, panoráma

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie

Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie 2011 Obsah/Contents Slovo úvodem/introductory word Motto Slezské diakonie/motto of Slezská diakonie Hodnoty Slezské diakonie/valeues of

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním

Více

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum

informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum informátor 3/2013 Domácí násilí se týká každého z nás str. 4 Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní str. 6 Diakonické vzdělávací centrum str. 7 1 úvod rok 2013 se nese ve

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným Vzpomínky Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným 25 1 9 9 0 2 0 1 5 25 let Slezské diakonie očima ředitelky Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Mgr. Zuzana Filipková,

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA

Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA informátor 2/2012 přichází k Vám další číslo Vašeho Informátoru, Vašeho průvodce nejen sociálními službami, ale také průvodce při řešení různých osobních životních mezníků. Jedním z nich je právě ztráta

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI OBSAH: strana 1. SENIOŘI Městský klub seniorů Karviná-Hranice 4 Klub seniorů Karviná-Ráj, Borovského 5 Klub seniorů Karviná-Ráj, U Lesa 6 Klub seniorů Karviná-Ráj, V Aleji 7 Klub seniorů Karviná-Staré

Více

Městský úřad Český Těšín

Městský úřad Český Těšín Městský úřad Český Těšín náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon: 553 035 111 podatelna@tesin.cz www.tesin.cz Odbor sociální Oddělení sociálních věcí Štefánikova 18/25, 737 01 Český Těšín Telefon:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s.

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s. Výroční zpráva 2008 Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah Úvod a základní údaje o společnosti str.3 Azylový dům popis a rozvoj poskytované služby v roce 2008..str.4 Personální obsazení.str.5 Využití kapacity str.5

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Zápis č. 3 /2013 z jednání všech pracovních skupin plánování sociálních služeb v Kopřivnici Datum jednání: 7. 10. 2013 v 16:00

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více