VNITŘNÍ VODOVOD 1.část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ VODOVOD 1.část"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ VODOVOD 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( ) BIVŠ 9. února 2016

2 OBSAH PŘEDNÁŠKY : INSTALACE typy a zásady vedení VODA VODÁRENSKÁ SÍŤ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VNITŘNÍ VODOVOD MATERIÁL VNITŘNÍHO VODOVODU A PŘÍPOJKY IZOLACE TRUBNÍCH ROZVODŮ KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ

3 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV TZB = označuje obor, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavbou a územím. TZB zahrnuje obory: instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače) elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, osvětlení, zabezpečovací technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod.) další technická zařízení v budovách (výtahy apod.) Těžištěm celého oboru TZB jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie.

4 INSTALACE = trubní rozvody Vedení instalací dělíme na tři základní typy rozvodů : ležaté rozvody stoupací rozvody připojovací potrubí které se od sebe liší nejen účelem rozvodu v rámci dané technické profese, ale i způsobem vedení, uložení a zakrytí. Instalace NELZE vést! Mezibytovou akustickou příčkou Železobetonovou stěnou Vedení PLYNOVODU v dutém prostoru! Instalace se NEDOPORUČUJÍ vést! Obvodovou stěnou

5 LEŽATÉ ROZVODY Spojují vnitřní rozvody s přípojkou, přes kterou je objekt napojen na vnější rozvod technické infrastruktury. Tvoří páteřní horizontální rozvod potrubí a dopravuje médium k jednotlivým stoupacím potrubím nebo po rozlehlých podlažích. Způsoby vedení ležatého potrubí v konstrukci: volně po stěnách, v závěsech, na konzolách v podhledu v drážkách v kanálech podlah ve speciálních technických konstrukcích

6 SVISLÉ ROZVODY Svislý rozvod mezi jednotlivými podlažími, který spojuje ležaté vedení s připojovacím. Způsoby vedení stoupacího potrubí v konstrukci: instalační šachtou drážkou ve stěně montovanou stěnou instalační předstěnou volně po stěně (garáže, prádelny, technická podlaží ) Typické rozměry svislého potrubí: KANALIZACE: průměr potrubí 100, 125 mm VODOVOD: průměr potrubí + izolace x20 mm = 60 mm x25 mm = 75 mm PLYNOVOD: průměr 15 mm, 20 mm a více ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ: průměr potrubí + izolace x32 mm = 96 mm x40 mm = 120 mm VZDUCHOTECHNIKA: 150, 200 mm

7 1. INSTALAČNÍ ŠACHTA Vedení svislých rozvodů zásady: lze vést všechny instalace kromě PLYNOVODU a VYTÁPĚNÍ (malé a bytových instalační šachty ) 2. ZDIVO - cihelné dutinové bloky, pórobetonové tvárnice, CP, CDM instalace nesmí oslabit nosnou funkci (drážka max. ½ konstrukce)

8 Vedení svislých rozvodů zásady: 3. MONTOVANÉ STĚNY - sádrokartonové konstrukce apod. - instalace vedena v dutině - dimenze potrubí závisí na tloušťce konstrukce 4. PŘEDSTĚNY, PODHLEDY - sádrokartonové konstrukce, pórobetonové tvárnice - tloušťka předstěny podle maximálního průměru uložených instalací 5. ŽELEZOBETON - instalace vedené pouze po povrchu

9 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Krátký ležatý rozvod v podlaží, který spojuje stoupací potrubí s konečným prvkem ( baterie, zařizovací předmět, otopné těleso, spotřebič ) Typické rozměry připojovacího potrubí: Způsoby vedení připojovacího potrubí v konstrukci: drážkou ve stěně montovanou stěnou instalační předstěnou, podhledem v prostoru pod vanou volně po stěně za kuchyňskou linkou, podřadnými prostory (garáže, prádelny, technická podlaží ) podlahou (pokud to umožňuje skladba podlahy a stopu) KANALIZACE: průměr potrubí 40, 50, 70, 100 mm VODOVOD: průměr potrubí + izolace x20 mm = 60 mm x25 mm = 75 mm PLYNOVOD: průměr 15 mm, 20 mm a více ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ: průměr potrubí + izolace x20 mm = 60 mm x25 mm = 75 mm VZDUCHOTECHNIKA: 125, 150 mm

10 Vedení připojovacího potrubí zásady: 1. ZDIVO - cihelné dutinové bloky, pórobetonové tvárnice, CP, CDM - instalace nesmí oslabit nosnou funkci konstrukce (drážka ⅓ ⅖ tl. kce) 2. MONTOVANÉ STĚNY - sádrokartonové konstrukce apod. - instalace vedena v dutině - dimenze potrubí závisí na tloušťce konstrukce

11 Vedení připojovacího potrubí zásady: 3. PŘEDSTĚNY, PODHLEDY - sádrokartonové konstrukce, pórobetonové tvárnice - konstrukce předsazena před obvodové konstrukce, mezibytové resp. akustické příčky ( podhled s větracími mřížkami ) 4. ŽELEZOBETON - musí být řešeno ve fázi projektu, nejsou možné dodatečné prostupy konstrukcí - instalace vedené po povrchu

12

13 ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY kabelové a optické rozvody Rozvody uvnitř objektu, které dělíme na silnoproudé a slaboproudé: Silnoproudé rozvody Přívodní vedení k hlavnímu rozvaděči Rozvody za hlavním rozvaděčem Podružné rozvaděče ( rozvodnice ) Rozvody za podružnými rozvaděči ( světelné, zásuvkové, spotřebičové obvody ) Rozvody v objektech se mohou vést: Volně V lištách Zasekané pod omítko Vodiče silové kabely ( CYKY, CYKYL, CYY, AYY, CYMY, CYBY )

14 DALŠÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH - výtahy, hromosvody. Osobní výtahy Nákladní výtahy Stavební výtahy Výtahy pro dopravu vozidel Eskalátory a travelátory Plošiny Schodišťové plošiny a sedačky Domácí výtahy Nůžkové plošiny Hromosvody..

15 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA Zahrnuje problematiku : ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ODVODNĚNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

16 Podle kvality dělíme vodu na : ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Pitnou vodu.voda, která prošla procesem úpravy a vyhovuje stanoveným požadavkům ( viz. vyhláška 252/2004Sb. ). Užitkovou vodu.voda, která není upravena jako pitná, proto je levnější a je jí možno využívat pro úklid, ohřev atd. V průmyslu se využívá pojem provozní voda. Požadavky na její kvalitu se různí v závislosti na jejím využití a často musí být upravována, např. filtrací či změkčením. Odpadní vodu voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Při procesu čištění dochází k oddělení vody, která je ještě dále přečišťována, kalů a dnových sedimentů. Kaly z čištění odpadních vod se mohou dále využívat např. k výrobě bioplynu nebo se skládkují. Základní měrnou jednotkou vody je 1 litr. Pro výpočet potřeby vody vycházíme ze směrných čísel roční potřeby vody ( maximální mezní hodnota )uvedených v příloze č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Průměrná spotřeba vody v celé republice přepočtená na jednu osobu a jeden den se nazývá specifická potřeba vody. Do této spotřeby se započítává (rozpouští) i voda spotřebovaná v průmyslu. Výpočtové hodnoty specifické potřeby vody : obyvatelstvo 150 l/os.,den občanská vybavenost 30 l/os.,den zaměstnanec l/os.,den

17 CENA VODY Ve vodárenství se spotřeba měří a fakturuje na metry krychlové m 3, m 3 = litrů vody. Skládá se z části vodného a stočného. Podle vodáren ale lidé neznají skutečnou cenu vody a proto se nově začíná uvádět cena za litr, 1 l = 8,3 haléře. Češi za vodu zaplatí ročně přes 36 miliard Kč. CENA VODY ( fakturovaná správci ) : Jednosložková cena vody = počet spotřebovaných kubíků prodejce vody vynásobí cenou za kubík. Účtuje pouze pohyblivou složku, která závisí jen na velikosti odběru. Kdo za celé fakturační období nevyužije ani kapku vody, nemusí platit nic. Dvousložková cena vody = počet spotřebovaných kubíků vynásobí prodejce vody cenou kubíku, a navíc lidé platí poplatek za připojení k vodovodní síti. K pohyblivé složce přibyla složka pevná. Ta závisí na kapacitě vodoměru. Zde platí i majitel, který je napojen na vodovod a neodebere ani kapku. Letos si za cenu otočení kohoutkem lidé připlatí o 1,57 %.

18 VODOVODNÍ SÍTĚ dělení podle účelu : - zásobování pitnou vodou - zásobování provozní (průmyslovou vodou) - závlahový vodovod - požární vodovod - jiné vodovodní sítě

19 PITNÁ VODA studená, teplá Pitná voda STUDENÁ je zdravotně nezávadná voda určitého chemického a bakteriologického složení ( barva, tvrdost, pach, chuť, zákal, teplota, ph, chlór ), kterou může trvale požívat člověk a zvířata bez jakékoliv újmy na zdraví. Obsahuje organické a anorganické látky, jejichž obsah však nesmí překročit závazné hygienické limity. Hodnoty těchto mezních stavů jsou stanoveny pro tzv. průměrného spotřebitele. Pro potřeby kojenců, nemocničních provozů jsou tyto hodnoty ještě zpřísněny. Maximální teplota studené vody, při úplném otevření výtokové armatury a po uplynutí 30 sekund, je 25º C. Pitná voda TEPLÁ vznikne ohřátím studené pitné vody. Během ohřevu se mění její vlastnosti a ta potom, v závislosti na svém složení, může být i velmi agresivní vůči některým materiálům. Teplá voda se nepoužívá k přímé spotřebě. Maximální teplota teplé vody u výtokových armatur má být nižší než 60º C. Pro účely termické dezinfekce mají být vnitřní vodovody teplé vody navrhovány tak, aby u nejvzdálenější výtokové armatury bylo možné dosáhnout teploty 70º C.

20 KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ Voda je nenahraditelnou součástí života a způsob jejího koloběhu je odrazem vyspělosti hospodářství.

21 VODÁRENSKÁ SOUSTAVA - legislativa ČSN Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu ČSN Vodárenství. Vodovodní přípojky TNV Navrhování vodovodního potrubí TNV Výstavba vodovodního potrubí TNV Blok vodovodních potrubí TNV Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - statický výpočet TNV Provozní řád vodovodu ČSN Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí ČSN Jímání podzemní vody ČSN Vodojemy

22 VODÁRENSKÁ SOUSTAVA Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem dle vodního zákona. Vodárenská soustava : Zdroj vody Úprava vody Akumulace vody Vnější vodovodní rozvod Spotřebitel

23 KOLOBĚH VODY V OBJEKTU

24 VNITŘNÍ VODOVOD - legislativa Zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, novelizován v roce 2011 vyhláškou č.120/2011 Sb. ČSN EN ( ) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě ČSN EN 805 ( ) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti ČSN Vnitřní vodovody ČSN Vodovodní přípojky ČSN Výpočet vnitřních vodovodů ČSN Požární bezpečnost staveb Zásobování požární vodou

25 ZÁSOBOVÁNÍ OBJEKTU VODOU Spotřebitel ( objekt vodovod v objektu ) může být zásoben z : Veřejného vodovodu Lokálního zdroje vody studny Kombinace obou zdrojů Napojení objektu na lokální zdroj ( studna ) a) domácí vodárna s čerpadlem v objektu b) domácí vodárna s čerpadlem ve studni

26 ZÁSOBOVÁNÍ OBJEKTU VODOU Napojení objektu na vnější vodovodní síť : Navrtávkou: Odbočkou: při průměru > 63 mm vysazením odbočky ( řad mimo provoz ) do vnějšího průměru 63 mm navrtávací soupravou ( za provozu )

27 ZÁSOBOVÁNÍ OBJEKTU VODOU Napojení objektu na lokální zdroj a veřejný vodovod současně : K napojení více zdrojů může dojít v případě: kdy vydatnost lokálního zdroje nepostačuje k pokrytí potřeby vody v objektu. Nutná kontrola kvality vody. kdy z lokálního zdroje čerpáme vodu pro provozní účely a z veřejného řadu vodu pitnou. V tomto případě rozvody od těchto zdrojů musí být samostatné a nesmí se propojovat. Kvalita pitné vody je garantována správcem sítě.

28 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Napojuje vnitřní vodovod na veřejný vodovodní řad. V místě připojení na vodovodní řad je přípojka opatřena uzávěrem šoupátkem, pro jehož ovládání se používá zemní zákopová souprava, která bývá doplněna litinovým poklopem na terénu. Trasa přípojky se volí tak, aby byla co nejpřímější, se sklonem k místu napojení na vodovodní řad ( min. sklon 0,3 % ) Krytí přípojky má být minimálně 1,5 m. Přípojky musí být po celé své délce kdykoliv přístupné pro opravu zákaz stavění Při průchodu obvodovou stěnou musí být vodovodní potrubí opatřeno plynotěsnou a vodotěsnou průchodkou. U nepodsklepených objektů se vyústění přípojky provádí přes montážní šachtu nebo pomocí ochranné trubky. Materiál PE, PP, PVC, litina, ocel K ochraně vodovodních přípojek zákon žádná ochranná pásma nestanoví. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany.

29 ODEČET PRŮTOKU VODY Průtok vody v přípojce ( celého objektu ) je měřen vodoměrem, který je součástí vodoměrné sestavy. Umístění vodoměrné sestavy schvaluje dodavatel vody ( správce sítě ) a podmínkou jejího umístění je především snadná přístupnost k vodoměru při pravidelném odečítání stavu vody celková délka VS cca 60 cm, délka pro montáž vodoměru 24cm

30 VODOMĚRNÁ SOUSTAVA umístění : Podle délky přípojky a usazení nemovitosti na pozemku můžeme umístit vodoměrnou sestavu: A. NA POZEMKU Je-li vzdálenosti nemovitosti od zásobovacího řadu delší než 10 m ( 7 m ), umisťuje se vodoměrná soustava do venkovní vodoměrné šachty umístěné mimo komunikaci - na neveřejném pozemku, která musí být osazena max. 1-2 m od uliční čáry ( hranice nemovitosti ). Musí být přístupná kvůli odečítání vody.

31 Vodoměrná šachta : VODOVODNÍ ŠACHTY kruhového průřezu minimální průměr 1200 mm obdélníkového tvaru s nejmenšími vnitřními rozměry 900 x 1200 mm ( dále jsou velikosti odstupňovány po 300 mm ). Šachty musí být opatřeny vstupním poklopem minimálního rozměru 600 x 600 mm nebo kruhovým poklopem s průměrem 600 mm. Šachty mohou být zděné, betonové, prefabrikátové a plastové. Vodoměrnou šachtou nesmí procházet žádné jiné potrubí než vodovodní.

32 VODOMĚRNÁ SOUSTAVA umístění : B. UVNITŘ OBJEKTU : u podsklepených nemovitostí, do max.vzdálenosti 10 m ( 7m ) od zásobovacího řadu v suchém a větraném suterénu nejdále 2,0 m od obvodového zdiva budovy, vodoměr musí zůstat volně přístupný, umístěný v rozmezí 0,20 m - 1,2 m nad podlahou Vodoměrná sestava musí být opět ve vodorovné poloze, minimálně 200 mm od podlahy. Montážní kus s vodoměrem by měl být na podpěrách, případně konzolkách.

33 VODOMĚRNÁ SOUSTAVA umístění : C. JINÉ OBJEKTY - u staré zástavby a nepodsklepených čelních stran nemovitostí ( do max.vzdálenosti 10 m od zásobovacího řadu ) se VS umisťuje : do šachtičky (vnitřní rozměr šachty 60 x 90 cm, hloubka 60 cm ) v podlaze průchodu nebo chodby nebo do niky (délka 70 cm, výška 40 cm a hloubka 20 cm ) Vodoměry se nesmí umísťovat do nevytápěných garáží a skladů. Vodoměrné šachty nesmí být navrhovány do komunikací, pod parkovištěm apod. Vodoměr se osazuje až po dokončení přípojky, jejím vyčištění a úspěšném provedení tlakové zkoušky. Při umístění do šachty až po jejím stavebním dokončení.

34 VNITŘNÍ VODOVOD : 1 - vodovodní řad, 2 - odbočení z vodovodního řadu, 3 - hranice veřejného a soukromého pozemku (nemovitosti), 4 - vodoměrová šachta, 5 - plynotěsný prostup, 6 - uzávěr před vodoměrem (může sloužit jako hlavní uzávěr vnitřního vodovodu), 7 - vodoměr u vodovodní přípojky, 8 - uzávěr za vodoměrem (může sloužit jako hlavní uzávěr vnitřního vodovodu), 9 - ochranná jednotka ( zpětná armatura ), 10 - vypouštěcí armatura, 11 - armatura pro dezinfekci (např. vypouštěcí kohout) potřebná, pokud se má provádět dezinfekce před uvedením do provozu, 12 - hlavní uzávěr objektu, 13 - ležaté potrubí, 14 - stoupací potrubí, 15 - podlažní rozvodné potrubí, 16 - připojovací potrubí, 17 uzávěr, 18 - rohový ventil, 19 - ohřívač vody, 20 - uzávěr s pojistnou skupinou, 21 - výtoková armatura Požární vodovod : 22 - ochranná jednotka, 23 - potrubí vnitřního požárního vodovodu, 24 - hadicový systém pro první zásah, FC - nádržkový splachovač

35 VNITŘNÍ VODOVOD části : Vnitřní vodovod, který rozvádí vodu z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje k výtokovým armaturám, se dělí na tyto části: Ležaté potrubí vedené od hlavního domovního uzávěru zpravidla v nejnižším podlaží k jednotlivým stoupacím potrubím Stoupací potrubí vedené zpravidla svisle jednotlivými podlažími od ležatého potrubí k jednotlivým podlažním rozvodným potrubím Podlažní rozvodné potrubí odbočující ze stoupacího potrubí a vedené k jednotlivým připojovacím potrubím v rámci jednoho podlaží (nejčastěji v přizdívkách, pod omítkou a v podhledech) Připojovací potrubí napojené na ležaté, stoupací nebo podlažní rozvodné potrubí a vedené k výtokové armatuře Cirkulační potrubí sloužící k dopravě zchladlé teplé vody zpět do ohřívače a používané u vnitřních vodovodů s ústřední přípravou teplé vody Potrubí vnitřního požárního vodovodu vedené k zařízením pro hašení požáru, například k hadicovým systémům pro první zásah. Při rozmístění stoupacích potrubí v budově dbáme, aby podlažní rozvodná a připojovací potrubí teplé vody nebyla příliš dlouhá. Trubní rozvody : studená voda SV teplá voda TV cirkulace teplé vody TV-C

36 VEDENÍ TV A TV CIRKULAČNÍ ( TV-C ) TEPLÁ VODA - zdravotně nezávadná ohřátá pitnou vodu určenou k mytí, koupání nebo úklidu. Není určena k pití nebo vaření! Rozvod teplé vody musí podle ČSN EN zajistit, aby při úplném otevření výtokové armatury vytékala nejpozději po uplynutí 30 s voda o teplotě 50 C až 55 C, výjimečně 60 C (v odběrové špičce krátkodobě nejméně 45 C) proto se dlouhé rozvody teplé vody opatřují cirkulačním potrubím CIRKULACE TEPLÉ VODY - stálý oběh vody v potrubí, který je zajištěn samostatným cirkulačním potrubím s cirkulačním (oběhovým) čerpadlem. Cirkulaci teplé vody je možné nahradit : přihříváním potrubí samoregulačním elektrickým topným kabelem vedeným podél trubek pod tepelnou izolací systémem trubka v trubce ( kde se obejdeme zcela bez cirkulace ). Účel cirkulace: v každém odběrném místě vytéká TV o minimální předepsané teplotě maximální ochrana potrubí proti korozi

37 LEŽATÉ POTRUBÍ.potrubí za hlavním uzávěrem vody vnitřního vodovodu, vede se prostory chráněnými před mrazem, které jsou alespoň temperovány. Potrubí musí být tepelně izolováno. Nejčastěji se vede v nejnižším nadzemním nebo nejvyšším podzemním podlaží objektu. V budovách se většinou vedou dohromady vodovodní potrubí studené, teplé a cirkulační vody. Vedení potrubí je vždy ve sklonu ( min. 0,3 % ) kvůli vypouštění a odvzdušnění. Ležaté rozvody se nejčastěji vedou : volně pod stropem nebo po stěnách instalačních chodeb nad podhledem v drážce v instalačních kanálech ve zděných přizdívkách instalačních mezistropech instalačních podlažích Při vedení potrubí vedle sebe umisťují se v pořadí SV, TV-C, TV Při vedení nad sebou vedení TV-C a TV nad SV Vedení ležatých potrubí - bez chráničky nebo speciální konstrukce ( kanál ) - pod podlahou v zemi nebo v podlaze je nevhodné. Při vedení potrubí v neprůlezných instalačních kanálech nebo drážkách nesmí být potrubí studené pitné vody vedeno společně s potrubím ústředního vytápění, parovody nebo horkovody.

38 STOUPACÍ POTRUBÍ Potrubí, které se vede svisle jednotlivými podlažími od ležatého rozvodu k jednotlivým podlažním rozvodům. Pokud je nutné potrubí zalomit, provádí se to z důvodu odlišné půdorysné dispozice vyššího podlaží. Vedení svislého potrubí většinou společně s odpadním splaškovým potrubím: v drážce v instalační šachtě nejlepší varianta v přizdívce volně po stěně Při vedení potrubí vedle sebe umisťují se v pořadí SV, TV-C, TV a všechna potrubí musejí být izolována. Pokud vedeme instalační šachtou i rozvody ústředního vytápění, je lepší oddělit rozvod studené vody příčkou nebo zvolit jiné umístění stoupacího potrubí vytápění.

39 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ a podlažní rozvodné potrubí Podlažní rozvod propojuje svislý rozvod s rozvodem připojovacího potrubí. Připojovací potrubí je konečný rozvod k výtokové armatuře. Většinou se vedou bez cirkulační vody, pouze u dlouhých podlažních rozvodů, kde výtokové armatury jsou umístěny na konci větve, je nutné cirkulaci navrhnout. Sklon potrubí se volí tak, aby bylo možné úplné vypuštění připojovacího potrubí. Vedení připojovacího potrubí ( při vedení nad sebou se potrubí teplé vody se vede nad studenou vodou ) : volně ( za kuchyňskou linkou ) v drážce v instalační předstěně nebo příčce v ochranných trubkách v podlaze 1 připojovací potrubí, 2 podlažní rozvodné potrubí, 3 stoupací potrubí, 4 rozdělovač, 5 uzávěr volné vedení v podlaze????

40 LOKÁLNÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY ( bytové domy, provozovny, různí odběratelé ) Každé samostatné odběrové místo musí mít změřenu svoji spotřebu vodu, která je pak fakturovaná majiteli nebo nájemci odběrového místa ( byty, provozovny, firmy ) Podružné vodoměry se osazuji na podlažní rozvod nájemce, připojovací potrubí nájemce nebo připojovací potrubí bytu a to na SV, v případě centrálního ohřev TV i na TV Max. počet vodoměrů v bytě 4 ( 2x SV, 2x TV ) Musí být přístupné. Podružné vodoměry mohou být osazeny ve vodorovné i svislé poloze.

41 GEOMETRIE VNITŘNÍCH ROZVODŮ Rozvod pod stropem nejnižšího podlaží Rozvod pod stropem běžného podlaží Větevný rozvod se spodním ležatým potrubím Okruhový rozvod Větevný rozvod s horním ležatým potrubím

42 MATERIÁL POTRUBÍ vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky Materiál trubky PN Materiál tvarovky Standardní spojování Aplikace PE-HD Vysokohustotní polyetylén PN 10, 16 PE-HD Svařované spoje Vodovodní přípojka PE-X Síťovaný polyetylén PN 20 Speciální slitina, plast Mechanické spoje Vnitřní vodovod Plasty PR-R Random kopolymer polypropylen PN 16, 20 PP-R Svařované spoje Vnitřní vodovod PB Polybutylen PN 16, 25 PB Svařované spoje Vnitřní vodovod PVC-C Chlorované PVC PN 16, 25 PVC-C Lepené spoje Vnitřní vodovod PVC PN 10, 16 PVC Hrdlové spoje Vodovodní přípojka Ocel pozinkovaná PN 25 Litina pozinkovaná Závitové spoje Vnitřní vodovod Kovy Měď PN 16 Měď Pájené spoje, Mechanické spoje Vnitřní vodovod Ocel nerezová PN 16 Ocel nerezová Mechanické spoje Vnitřní vodovod Tvárná litina PN 10, 16 Tvárná litina Hrdlové spoje Vodovodní přípojka Plasty Kovy STABI PPR/Al/PPR MEPLA PE-X/Al/PE-HD PN 20 PP-R Svařované spoje Vnitřní vodovod PN 10 Plast, bronz Mechanické spoje Vnitřní vodovod

43 MATERIÁL POTRUBÍ - výhody, nevýhody Plastová potrubí: PVC ( SV,TV ), PE ( PE-X - SV,TV ), PP ( SV, u některých SV i TV ), PB ( SV,TV ) Výhoda - je odolnost proti korozi a inkrustaci, snadná montáž a malá hmotnost Nevýhoda - malá odolnost proti požáru, velká délková teplotní roztažnost, obtížná recyklovatelnost (uvolňování chlóru) Kovová potrubí: pozinkovaná ocel, korozivzdorná ocel ( nerez ) Výhoda - malá teplotní roztažnost, odolnost proti požáru, velká pevnost a mechanická odolnost Nevýhoda - menší odolnost proti korozi ( kromě nerezových trubek dražší ) Litinová potrubí: dnes pouze přípojky Výhoda - malá teplotní roztažnost, odolnost proti požáru, velká pevnost a mechanická odolnost Nevýhoda - velká hmotnost a zabezpečení hrdlových spojů Neželezná potrubí: měď, mosaz ( připojení některých armatur ) Výhoda - malá teplotní roztažnost, pevnost a mechanická odolnost Nevýhoda omezenost použití ( složení vody ) Potrubí z kombinovaných materiálů: vícevrstvá potrubí - vnitřní (základní) PP nebo PE trubka, hliníkové fólie a vnější ochranná PP nebo PE vrstva ( SV,TV ), polyetylenové trubky opatřené extrudovanou ochrannou vrstvou z pěnového polyetylenu (přípojky) Výhoda - malá teplotní roztažnost, více samonosné, odolné proti mechanickému poškození ( přípojky )

44 POŽADAVKY NA MATERIÁL, OZNAČOVÁNÍ POTRUBÍ Pro výběr materiálu potrubí vnitřního vodovodu e zásadní: požadovaná odolnost proti korozi teplota vody nejvyšší provozní přetlak vody požární odolnost životnost potrubí mechanická odolnost Rozměry ocelového potrubí a jejich vzájemný vztah s rozměry plastového potrubí Označování potrubí : Tradiční materiály ( ocel, litina ) označení DN ( jmenovitá světlost ) DN smluvní hodnota, která odpovídá přibližně vnitřnímu průměru( nelze použít pro hydraulické výpočty ) Plastová, měděná a nerez potrubí označení d s x s ( dxt ) d s vnější průměr potrubí s ( t ) tloušťka stěny ( s přesnou hodnotou vnitřního průměru se počítá v hydraulických výpočtech ) DN ( ocel ) / /4 6/4 2 21/2 3 4 Vnější průměr ( plast )

45 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Tepelná izolace potrubí je nutná na všech typech potrubí, navrhuje z důvodu snížení tepelných ztrát a snížení rizika koroze u kovových materiálů. Zřizuje se na potrubí: studené vody aby nedocházelo k ohřátí SV teplé vody aby nedocházelo k nadměrným tepelným ztrátám cirkulační vody - aby nedocházelo k nadměrným tepelným ztrátám Požární vodovod izolován být nemusí. Způsoby izolace: 1. Návlekové tepelně izolační trubky ( pěnový polyetylen, pěnový polyetylen potažený hliníkovou fólií, minerální vlna, minerální plsť, molitan )

46 2. Izolační pouzdra 3. Stříkaná pěnová izolace TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ pokr. Tepelná izolace rozvodů studené vody ( při λ = 0,04 Wm -1 K -1 ) Uložení potrubí Tloušťka izolace mm Volně nevytápěný prostor 4 Volně vytápěný prostor 9 Stoupací potrubí pouze SV 4 Stoupací potrubí souběžně TV a TV-C 13 Potrubí v drážce nebo na stropě 4 Minimální tloušťka tepelné izolace na potrubí teplé a cirkulační vody se stanovuje výpočtem.

47 DÉLKOVÁ ROZTAŽNOST POTRUBÍ Vzhledem k vyšší tepelné roztažnosti plastových a měděných rozvodů je třeba při návrhu trasy vedení řešit problém délkových změn ( prodloužení či smrštění ) a jejich kompenzaci. Při montáži se proto potrubí upevňuje pomocí pevných bodů, které znemožňují posun a kluzných uložení, kde je naopak posun umožněn. pevné uložení kluzné uložení Délkové změny potrubí, způsobené rozdílnou teplotou při montáži a teplotou média, závisí na : druhu trubního materiálu délce potrubí

48 KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN na potrubí Kompenzace délkových změn se provádí na ležatých i svislých potrubích : Změnou směru trasy ( vysazení úseku potrubí ) - tepelnou roztažnost je možné zachytit změnou směru potrubí = kompenzace trasou

49 KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN na potrubí - pokr. Odbočka ( oblouky, odbočky ) vložením odbočky na potrubí Kompenzátory ( U, smyčka, lyrový, osový, axiální ) - používají se u dlouhých, rovných potrubních úseků, jestliže je nutné vyrovnat větší délkové změny (např. stoupací vedení nebo potrubí zavěšené u stropů

50 DĚKUJI ZA POZORNOST

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým

Více

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 23. února 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY TYPOLOGIE ODPADNÍ VODY PRINCIP

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

Materiály. www.tzb-info.cz. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál. www.tzb-info.cz

Materiály. www.tzb-info.cz. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál. www.tzb-info.cz Internetový portál www.tzb-info.cz Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz www.tzb-info.cz Materiály Moderní plasty nízká hmotnost, vysoká pevnost, houževnatost, snadná zpracovatelnost,

Více

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Složení otopné soustavy Zdroje tepla kotle na pevná, plynná nebo kapalná

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168, DIČ: CZ49455168 Technické podmínky pro připojení nemovitostí na veřejný vodovod, které platí pro vodovodní řady provozované

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 08/2015 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 08/2015 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana VNITŘNÍ ROZVODY VODY Adresa: Krátká 460 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 08/2015 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Vodovodní přípojky pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Napojování vodovodních přípojek pro tunelové stavby pozemních

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Majitel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Provozovatel: RAVOS, s.r.o. Leden 2015 OBSAH 1 Úvod...... 3 1.1 Možné vlastnictví a provozní vazby... 4 VODOVODY

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 13, Díl 7, Kapitola 3, str. 1 13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY Zajišťuje dopravu vody od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu ke všem výtokům a zařízením. Při návrhu

Více

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Předložený projekt řeší zdravotně technické na akci Nová pasáž a novostavba na p.č. 59, 62 61/1, 64/4, 64/5 v k.ú. Jaroměř. 1. KANALIZACE 1.1. Splašková kanalizace 1.1.1.

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Obsah Systém Ekoplastik základní informace... 4 Technické parametry... 5 Wavin K-press,

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň List 1 z 5 1) Název produktu 1* Výrobky pro plynárenství ČSN EN 1594 (38 6410) ČSN EN 1775 (38 6441) ČSN EN 12007-1 (38 6413) ČSN EN 12007-2 (38 6413) ČSN EN 12007-3 (38 6413) ČSN EN 12007-4 (38 6413)

Více

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze TZB - Vytápění Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Volba paliva pro vytápění Zemní plyn nejrozšířenější palivo v ČR relativně čistý zdroj tepelné energie

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Stavebník: Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy Projektant: : Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o. Denisova 93/I, 339

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ZLÍNSKÝ KRAJ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ZLÍNSKÝ KRAJ Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Ing. Tomáš Ďuriš Prezentace pro žáky v PowerPointu slouží k rozšíření

Více

1. Veřejné inženýrské sítě a komunikace

1. Veřejné inženýrské sítě a komunikace 1. Veřejné inženýrské sítě a komunikace Klíčová slova: Komunikace, pozemní komunikace, inženýrské sítě, kanalizace, vodovod, plynovod Anotace textu: Veřejné inženýrské sítě jsou soustavou trubních sítí,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

HU 2x VU 20 5.530 2.970 2.NP 0.000 1.NP 0.000 PODSTŘEŠNÍ PROSTOR. 2x20 CV 15. ve stěně pod stropem. 2x15. 2x15. 2x15 2x20. 2x15.

HU 2x VU 20 5.530 2.970 2.NP 0.000 1.NP 0.000 PODSTŘEŠNÍ PROSTOR. 2x20 CV 15. ve stěně pod stropem. 2x15. 2x15. 2x15 2x20. 2x15. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova /64, 37 22 České Budějovice; tel: 387 78 293, 603 484 98 Číslo paré: Investor IČO:027909 Vypracoval: ing. Kittel Jaromír Autorizace: ing J.Kittel, AO 05 ING.LUBOŠ

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu.

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu. Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli.

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Ležatá potrubí svody SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ZLÍNSKÝ KRAJ

Ležatá potrubí svody SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ZLÍNSKÝ KRAJ Ležatá potrubí svody Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing. Tomáš Ďuriš Prezentace pro žáky v PowerPointu slouží k rozšíření

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016 doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze iva.cihakova@cvut.cz Návrh přípojky Výchozí poměry podmínky napojení - technické (umístění řadu nemovitosti)

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Vybrané stati z TZB Hygienická zařízení v budovách

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Vybrané stati z TZB Hygienická zařízení v budovách Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Vybrané stati z TZB Hygienická zařízení v budovách Zdravotní technika Zdravotně technické instalace ZTI zahrnují

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 3 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č. 7.07- osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č. 7.06-

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PLZEŇSKÝ STANDARD VODOVOD Schváleno usnesením RMP č. 673 ze dne 19. 5. 2011-1 - Obsah 1.1 Charakter vodovodu pro veřejnou potřebu... 5 1.1.1

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69 Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2014/080138/STAV/SU/Sk

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 06/2014 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ TEPLÉ VODY V AREÁLU VV

Více

D.1.4.1.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI

D.1.4.1.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI A K C E : NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE SO 01 OBJEKT ŠATEN M Í S T O : SK Sokol Olbramice, parc. č. 1267, 607, 608 INVESTOR : Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkoice PROJEKT :

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Úvod Identifikační údaje stavby: název stavby: účel stavby: Stavební úpravy MŠ Kynická Krynická 490/2, Praha 8 Mateřská škola místo stavby:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Sluneční energie v Evropě zdroj: PVGIS Sluneční energie v České republice zdroj:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ROZVOD VODY V HOTELU FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ROZVOD VODY V HOTELU FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES ROZVOD VODY V HOTELU DISTRIBUTION

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Identifikační údaje projektanta Zpracovatel dokumentace :, IČO: 28785550 Zodpovědný projektant : Ing. Renata Novotná, mob. 603 308 647 Číslo autorizace : ČKAIT 0601416,

Více

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci stavby.

Více

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody 1. Technická zpráva: Datum : 11/.2013 autorizovaný inženýr č.1003613 Údaje o stavbě: Název stavby: Dům

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/02

Více

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz PEVEFOR Trubky a filtrační trubky PVC pro studny Vydání srpen 2009 www.dyka.cz Technická příručka PEVEFOR Obsah strana PVC potrubí PEVEFOR pro vystrojení studní a jímání vody.....................................................

Více

TECElogo Seznam sortimentu 2015 CElogo TE

TECElogo Seznam sortimentu 2015 CElogo TE Seznam sortimentu 2015 bez lisovacího nářadí až o 30 procent rychleji Tam kde se s těžkými lisovacími nástroji ani nedostanete, je spojování pro hračkou. Zkrátit zkalibrovat a odhrotovat nasunout a hotovo.

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více