VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET"

Transkript

1 VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým výtokům nebo zařízením začíná HUV až po jednotlivé výtokové armatury Systémy rozvodu dle způsobu dopravy : - jednotný systém pitná voda se rozvádí i pro účely užitkové a provozní - oddílný systém samostatně pro jednotlivé druhy vod Systémy rozvodu dle tvaru : - větvené nejčastěji, z hlediska ekonomiky nejméně náročný, tento sytém je však náročný na tlak a může vytvořit úseky s min. odběrem a tím může dojít k zhoršení kvality odebírané vody, - okruhové tam, kde nutnost plynulé dodávky ( nemocnice, hotely, laboratoře,.) - smíšené kombinace okruhového a větveného systému, - horníči dolní rozvod - s požárním vodovodem zavodněným ( pod stálým tlakem ) nebo nezavodněným Tam, kde nestačí tlakové poměry ( výškové budovy ) je nutno navrhnout zesilovací stanici s rozdělením na tlaková pásma. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 2 1

2 Systémy rozvodu dle tvaru : VĚTEVNÝ SYSTÉM SPODNÍ ROZVOD VĚTEVNÝ SYSTÉM HORNÍ ROZVOD terén terén OKRUHOVÝ SYSTÉM KOMBINOVANÝ SYSTÉM terén terén TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 3 Vnitřní rozvody - dostatečné množství vody - dostatečný přetlak - hygienická nezávadnost - těsnost potrubí a armatur - ochrana proti mrazu a vysokým teplotám - životnost - fce p,t (50 let), jednoduchá montáž, min. hlučnost Části rozvodu : ležaté potrubí vedené ve sklonu do 45 o od vodorovné roviny stoupací potrubí vedené svisle nebo do sklonu 45 o včetně od svislé roviny připojovací potrubí potrubí od stoupacího nebo ležatého potrubí k výtokům cirkulační potrubí potrubí v okruhu teplé vody pro cirkulaci mezi zdrojem a výtokem Rozvody vody musí být, pokud možno přímé, krátké a přístupné při montáži, izolování a výměně. V neprůlezných kanálech se rozvod pitné vody nesmí vést společně s potrubím ústředního vytápění. Potrubí může být pod podlahou jen tehdy, pokud je vedeno v ochranné konstrukci s možností kontroly ( v chráničce, instalačním kanále, apod. ) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 4 2

3 Schéma vnitřního vodovodu : PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ HYDRANT H STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPACÍ POTRUBÍ uzávěr vodoměr H H uzávěr vody zemní souprava TERÉN vodoměrná sestava VODOVODNÍ PŘÍPOJKA LEŽATÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODOVOD ZAVODNĚNÝ POŽÁRNÍ VODOVOD NEZAVODNĚNÝ PRO ZÁSAH MOBILNÍ TECHNIKY terén PŘÍVODNÍ POTRUBÍ (VNITŘNÍ VODOVOD) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 5 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 6 3

4 Části vnitřního vodovodu Připojovací potrubí napojení mezi výtokovou armaturou a stoupacím potrubím (stoupačkou) vedení většinou v drážce ve zdi, v instalačních příčkách nebo v podlaze při vedení v drážce ve zdi se nesmí napevno zazdít z důvodu poškození délkovou roztažností. Jako ochrana proti poškození u kratších rozvodů většinou postačí izolace potrubí (zejména kolen a odboček). Stoupací potrubí svisláčást potrubí propojující jednotlivá podlaží vedení v instalační šachtě, instalační příčce nebo v drážce ve zdi připojení na ležatý rozvod musí vyloučit přenos hmotnosti stoupačky na ležatý rozvod a možnost dilatace jak stoupacího potrubí stoupací potrubí se upevňuje (zpravidla objímkami) většinou podle technických předpisů výrobce tak, aby byla umožněna dilatace potrubí (pevné a kluzné objímky, kompenzace) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 7 Části vnitřního vodovodu Ležatý rozvod vedení pod stropem přízemí nebo suterénu (spodní rozvod), v technickém podlaží nebo v posledním podlaží (např. půdě) horní rozvod při vedení v nevytápěných místnostech (sklepy, půda) pozor na pokles teploty v zimě z důvodu zamrznutí teplota nesmí klesnout pod 5 C ležaté potrubí se zpravidla zavěšuje pod strop a upevňuje se (zpravidla objímkami) většinou podle technických předpisů výrobce tak, aby byla umožněna dilatace potrubí (pevné a kluzné objímky, kompenzace) potrubí spádováno k místu vypuštění (obvykle VS) ve sklonu 3 promile umístění uzávěrů a vypouštění tak, aby byla každá stoupačka samostatně uzaviratelná a vypustitelná TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 8 4

5 Společné vedení studené a teplé vody je třeba navrhnout podle těchto zásad : - připojovací potrubí teplé vody se umisťuje nad přip. potrubím studené vody, - při pohledu na armaturu je přívod SV vpravo, - cirkulační potrubí ve stoupacích vedeních se instaluje mezi potrubí studené a teplé vody, - potrubí vedené v drážkách musí zůstat po zakrytí volné ( odnímatelné kryty ), Pro sklon potrubí platí tyto zásady : - mezi místem odvzdušnění a odvodnění je nejmenší sklon potrubí tři promile, - ležaté potrubí SV je třeba spádovat k vodoměrné sestavě nebo domácí vodárně, kde by měla být vypouštěcí armatura, - rozvody teplé vody se spádují k místu zdroje ohřevu ( pokud nejsou vedené společně s potrubím SV ), - úseky, které nelze odvzdušnit do stoupacího potrubí, je třeba odvzdušnit samostatným odvzdušňovacím ventilem, - úseky, které není možné odvodnit funkčními výtoky, musí být odvodňovací armatury. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 9 Uzávěry na potrubí hlavní domovní uzávěr objektu součástí vodoměrné sestavy (pokud je v objektu), pokud je VS v šachtě, potom se umisťuje za obvodovou zdí před každým stoupacím potrubím (delším než 2 podlaží) se umístí uzavírací armatura (kohout) s vypouštěním na připojovací potrubí zásobující samostatnou účelovou nebo bytovou jednotku (spolu s poměrovým vodoměrem) rozsáhlé vnitřní vodovody se dělí uzávěry na menší úseky před související skupiny zařizovacích předmětů (např. pánské WC, dámské WC ) před jednotlivým zař. předmětem připojeným pevně na vodovod (splachovač, stojánková baterie roháčky) před každým technickým či technologickým zařízením (ohřívač TUV) používají se uzavírací ventily, v současné době ve velké míře též kulové kohouty části vodovodů pro letní provoz, vedené mimo stavební objekt (např. na zalévání) pokud nejsou chráněny proti zamrznutí uzavírací armatura s možností vypouštění Uzavírací armatury mají stejnou jmenovitou světlost jako potrubí, na kterém jsou osazeny. Rozměry pojistných zařízení na ohřev vody se určují podle příslušných norem. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

6 Ochrana proti hluku: - volba vhodného dispozičního řešení (oddělit hlučný provoz od chráněných zón) - výběr vhodných materiálů, izolací, armatur - pružné kotvení, gumové podložky - dodržování optimálních rychlostí ( max. 2,0 m/s ) - osazení hlučných prvků ( čerpadla, kompresory ) mimo klidovou zónu, izolační stěny - nepropojovat dva byty nebo provozní jednotky TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 11 Izolace potrubí zákon č. 177/ vyhláška MPO č. 193/2007 Sb. (2007) ochrana potrubí tepelné ztráty kondenzace Materiál izolace polyetylen polyuretan kaučuk minerání vlákna TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

7 Materiály vnitřního vodovodu charakteristika fyzikálních veličin Materiál Měrná hmotnost ρ / kg m -3 / Součinitel drsnosti k Součinitel tepelné roztažnosti α / mm.m -1.K -1 Součinitel tepelné vodivosti λ /W.m -1.K -1 / Ocel pozink ,5 2,0 0, Měď ,01 0,03 0, lpe 920 0,2 0,41 rpe 910 0,26 0,41 PP 900 0,15 0,24 PVC ,08 0,13 PB 910 0,13 0,12 VPE 940 0,18 0,3 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 13 Spojování potrubí lisování letování svařování šroubové spoje lepení přírubové spoje hrdlové spoje TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

8 Kovy vynikající mechanické vlastnosti, odolnost proti změnám teploty ( malá roztažnost ) náročnost výroby, opracování, vyšší hmotnost, koroze Ocel trubky bezešvé ( válcování, tažení ) závitové nebo hladké svařované závitové nebo hladké Spoje : svařované, závitové (fitinky), přírubový spoj - z důvodu koroze, > drsnosti a tím malé životnosti, nevhodný materiál pro rozvod vody výměna Nerezová ocel podstatně odolnější než ocel. potrubí odolnost proti vlhkosti a působení chemikálií odpadá nutnost povrchových úprav ( zinkování, asfaltování ) vyšší cena Spoje : svařování, lisované spojky TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 15 Kovy Litina pro rozvody vody se dnes používá výjimečně, zejména pro venkovní rozvody, dříve i na vodovodní přípojky Měď kvalitní materiál dlouhá životnost, dobré mechanické vlastnosti umožňující užití tenkostěnných trubek a tvarovek s dobrými hydraulickými vlastnostmi malé profily potrubí pro rozvody pitné vody přísná kritéria na kvalitu měděného potrubí atest Spoje : pájení naměkko ( do C ) - natvrdo (nad C ) Olovo historický materiál, pouze opravy stávajících rozvodů TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

9 Plasty dnes nejpoužívanější materiál, uměle vyráběné materiály, mají celou řadu výhod, ale i nevýhod! malá hmotnost snadná opracovatelnost výborné hydraulické vlastnosti nemění se během životnosti nepodléhá korozi, přijatelná cena velká životnost dodržení montážních předpisů!!! velká délková roztažnost pečlivé uchycení potrubí, kompenzace na potrubí mechanické vlastnosti malá požární odolnost při hoření uvolnění škodlivých látek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 17 Plasty použití a spojování Název Polyetylen rozvětvený Polyetylen středněhustotní Polyetylen lineární Polyetylen síťovaný Polypropylen Typ 1 Polypropylen Typ 2 Polypropylen Typ 3 Polyvinylchlorid Polyvinylchlorid chlorovaný Polybuten Značení rpe LDPE MDPE lpe HDPE VPE PEX PP - 1 PPH PP 2 PPB PP 3 PPR PVC CPVC PB Spojování svařování, spojky svařování, spojky svařování, spojky Spojky svařování,spojky svařování, spojky svařování, spojky lepení, spojky lepení, spojky Použití SV přípojky, řady SV řady SV řady SV, TV SV SV SV, TV SV SV, TV svařování, spojky SV, TV TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

10 Kompozitní potrubí - sendvičové, vrstvené PEX + AL = PEX + lepidlo + Al + lepidlo + PEX PE + Al PPR + Al PB + Al PEX + AVOH ( etylen-vinyl alcohol ) PE- RT + AVOH + PE- RT ( polyetylen s vyšší tepelnou odolností ) Pro rozvody teplé vody, vytápění, kanalizace ( zlepšení hlukových parametrů) - vlastnostmi se blíží kovovým materiálům - vrstvením dochází k vyšší tepelné odolnosti a nižší tepelné roztažnosti TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 19 Vedení potrubí kotvení, dilatace l = α. L. t [ mm ] ldélková změna ( prodloužení nebo zkrácení ) [ mm ] α - součinitel tepelné roztažnosti [ mm. m -1. K -1 ] L - délka úseku [ m ] t - rozdíl teploty prostředí při montáži a teploty media [ 0 C ] TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

11 Vedení potrubí kotvení, dilatace TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 21 Příprava teplé vody zdravotně nezávadná ohřátá pitná voda určena k mytí, koupání osob, mytí nádobí a zařízení, praní prádla, úklidu prostorů není určena k pití nebo vaření studená voda teplá voda směšovaná voda TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

12 Příprava teplé vody studená voda zima 3-10 C, pro výpočet t=10 C léto C teplá voda termická desinfekce na teplotu > 60 C korozívní účinky < 60 C ochrana proti legionnelle > 70 C (krátkodobá desinfekce) (rozšíření v Americe léta) centrální ohřev 55 C (ČSN ) lokální ohřev až 85 C (mytí nádobí, sterilizace) směšovaná voda - smísení vody pro konkrétní účely obvykle pro mytí, sprchování C (ochrana proti opaření) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 23 Termostatické baterie TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

13 Příprava teplé vody ohřev TV se provádí předáním energie v zařízení, nebo předáním tepla z teplonosné látky návrh zařízení pro ohřev TV se provádí podle ČSN , vychází se z rozboru provozu objektu Příprava TV dle způsobu předání tepla : přímé směšování s horkou vodou, teplou vodou nebo párou nepřímé předání energie pro ohřev dělící stěnou (teplosměná plocha ohřívače) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 25 Příprava teplé vody - lokální podle místa ohřevu : lokální - ohřev TV probíhá v místě (co nejblíže) spotřeby TV - pro menší počet odběrných míst (byt, malé hyg. zařízení) + krátké rozvody připojovacího potrubí + individuální měření spotřeby tepla na výrobu TV + malé energetické ztráty - prostor pro zařízení na ohřev TV - přívod energie pro zařízení na ohřev TV TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

14 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 27 Lokální příprava TV ZÁSOBNÍK TUV ZDROJ TEPLA K ZÁSOBNÍK TUV uzávěr+vodoměr STOUPACÍ POTRUBÍ K K vodoměrná sestava LEŽATÉ POTRUBÍ terén TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

15 Příprava teplé vody - centrální centrální - příprava TV pro větší počet odběrných míst (objekt) - dálková příprava - soubor objektů, sídliště (topné kanály, kolektory) + jediný zdroj tepla (ekologie?) + velké množství vody ihned k dipozici - dlouhé rozvody (nutná cirkulace média) - energetické ztráty - poruchovost potrubí - měření spotřeby tepla u objektů i spotřebitelů TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 29 Centrální příprava TV PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STOUPACÍ POTRUBÍ uzávěr+vodoměr STOUPACÍ POTRUBÍ vodoměrná sestava ZÁSOBNÍK TUV CIRKULAČNÍ ČERPADLO ZDROJ TEPLA LEŽATÉ POTRUBÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

16 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 31 Příprava teplé vody podle konstrukce zařízení : zásobníkové (akumulační) průtočné smíšené podle použitých energií : jednoduché kombinované podle provozního přetlaku : beztlakové tlakové - nerovnoměrný odběr vody - rovnoměrný odběr vody - průtočný systém doplněný zás.tv pro krytí špiček - jediný zdroj tepla (el. energie, plyn, pevná paliva) - více zdrojů tepla (el. energie+ solární energie) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

17 Příprava teplé vody ZÁSOBNÍKOVÝ PŘÍMOTOPNÝ OHŘEV ZÁSOBNÍKOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘEV PRŮTOKOVÝ OHŘEV ZDROJ TEPLA ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV S CIRKULACÍ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY teploměr T VÝSTUP uzavírací ventil zkušební zařízení zpětná ventil tlakoměr P uzavírací ventil pojistný ventil uzavírací ventil vypouštění napojení na zdroj tepla uzavírací ventil zpětná ventil čerpadlo uzavírací ventil TEPLÉ VODY VSTUP CIRKULAČNÍ VODY VSTUP STUDENÉ VODY TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 33 ČSN Příprava teplé vody Potřeba TV pro byt.fond 77 l/os/den při 60 C (všední den) 103 l/os/den při 60 C (soboty a neděle) tj. cca 82 l/os/den Rozbor provozu - firemní podklady l/os/den při 60 C dle vybavení a komfortu potřeba vody na jednotlivéčinnosti v denním rozložení TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

18 Činnost Příprava teplé vody Potřebné množství [l] Průtok [l/min] Průměrná doba odběru [min] Požadovaná teplota [ C] Myti rukou umývátko 6 1, umývadlo luxusní Sprchování úsporné běžné komfortní Vanová koupel zkrácená vana běžná vana velkoobsahová Bidet standard Mytí nádobí v dřezu TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 35 Charakteristiky výtoků TV Odvození průměrné denní potřeby teplé vody na osobu v bytovém domě TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

19 Výpočet přípravy TV zásobníkový ohřev Potřeba TV za časovou periodu -V 2P V 2P = V o + V j + V u [m 3 /per] V o potřeba vody na mytí osob V j potřeba vody pro mytí nádobí V u potřeba vody pro úklid a mytí podlahy [m 3 /per] [m 3 /per] [m 3 /per] - množství vody vychází z rozboru provozu konkrétního objektu - pro bytové objekty je možno použít hodnotu 82 litrů/osobu,den (ČSN ) - pro zjednodušení je možno použít např. 200 litrů/byt,den (změřená spotřeba TV v daném objektu) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 37 Výpočet přípravy TV zásobníkový ohřev Potřeba tepla odebraného z ohřívače E 2P E 2P = E 2T + E 2Z [kwh/per] E 2T teoretické teplo pro ohřátí množství V 2P E 2T = V 2P. c. (t 2 t 1 ) [kwh/per] V 2P potřeba TVzačasovou periodu [m 3 ] c měrná tepelná kapacita vody 4186 J/kg.K = 1,163 kwh/m 3 K t 2 teplota ohřáté vody (centrální ohřev 55 C) t 1 teplota studené vody (výpočtová teplota je 10 C) E 2Z teplo ztracené při ohřevu a dopravě TV E 2Z = E 2T. z [kwh/per] E 2T teoretické teplo pro ohřátí množství V 2P [kwh] z ztráta tepla při ohřevu a dopravě TV (0,5-v objektu 1,0-okrskový ohřev) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

20 Výpočet přípravy TV zásobníkový ohřev Velikost zásobníku V Z = E max / c. (t 2 t 1 ) [m 3 ] E max maximální rozdíl mezi křivkou dodávky a odběru (viz graf) [kwh] c měrná tepelná kapacita vody 4186 J/kg.K = 1,163 kwh/m 3 K t 2 teplota ohřáté vody (centrální ohřev 55 C) t 1 teplota studené vody (výpočtová teplota je 10 C) Tepelný výkon ohřívače (výkon topné vložky zásobníku) Q = E 2P / τ [kw] E 2P - potřeba tepla odebraného z ohřívače [kwh/per] τ - doba ohřevu a odběru TV ( podle typu objektu a způsobu ohřevu ) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 39 Výpočet přípravy TV zásobníkový ohřev kontinuální dodávka tepla o malém příkonu nárazová dodávka o velkém příkonu TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

21 Výpočet vnitřních vodovodů - zajištění dodávky požadovaného množství Q A o požadovaném přetlaku p minfi do každého odběrného místa Postup výpočtu (ČSN ): stanovení výpočtového průtoku předběžný návrh světlostí hydraulické posouzení navrženého potrubí Postup výpočtu (ČSN EN 806-3)- zjednodušená metoda: - pro RD, BD do 5 NP, admin. budovy do 5 NP, prodejny, polyfunkční domy do 5 NP rozdělení potrubí na úseky stanovení součtu výtokových jednotek v úsecích určení průměru potrubí v úseku podel součtu výtokových jednotek podle tabulky podmínky použití : -běžná instalace (standardní jmenovité výtoky, není nepřetržitá odběr) -požadovaný hydrodynamický přetlak na vstupu budovy (nejméně 100 kpa před výtokem -potrubí nesmí být extrémně dlouhé (pro splnění podmínky 100 kpa) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 41 Výpočet vnitřních vodovodů Předběžný návrh světlosti potrubí : Stanovení světlosti vychází ze vztahu Qv = S.v, světlost potrubí (vnitřní průměr) d = 4Qv π. v Rychlost proudění vody v potrubí se stanoví s ohledem na největší dovolenou rychlost vody v potrubí a celkovou tlakovou ztrátu ( rozpětí 1,0 až 3,0 m/s podle účelu a materiálu). TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

22 Výpočet vnitřních vodovodů Stanovení výpočtového průtoku Q D [l/s] : a) rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, prodejny a jednotlivé koupelny pro jeden hotelový pokoj m 2 Q = Q n b) ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem (např. hotely, zdravotnická zařízení a jesle ) m Q = f Q n c) budovy s hromadným a nárazovým odběrem (např. veřejné lázně, hygienická zařízení průmyslových závodů) Q D D D = i= 1 i= 1 m i= 1 i Ai Ai ϕ Q i i Ai n i i TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 43 Výpočet vnitřních vodovodů ČSN p dis > p minfi + p e + p WM + p Ap + p RF kde p dis - dispoziční přetlak na začátku počítaného rozvodu [kpa] p minfi minimální požadovaný přetlak u výtoku [kpa] p e - tlaková ztráta rozdílem výšek [kpa] p e = h. ρ. g / 1000 p WM tlakové ztráty vodoměrů [ kpa ] p Ap - tlakové ztráty zařízení [ kpa ] p RF - tlakové ztráty třením a vlivem místních odporů [ kpa ] přibližně - p RF = a. Σ ( l j. R j ) přesně - p RF = Σ ( l j. R j + p F ) p F = Σξ. v 2. ρ / 2000 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody - ČVUT v PRAZE, Fakulta stavební - katedra technických zařízení budov Vnitřní vodovod - příprava teplé vody - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Ing. Hana Doležílková katedra technických zařízení budov NAVRHOVÁNÍ

Více

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Ilona Koubková, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

VNITŘNÍ VODOVOD 1.část

VNITŘNÍ VODOVOD 1.část TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ VODOVOD 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 9. února 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : INSTALACE typy a zásady vedení VODA VODÁRENSKÁ SÍŤ VODOVODNÍ

Více

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Složení otopné soustavy Zdroje tepla kotle na pevná, plynná nebo kapalná

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ VODOVOD

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ VODOVOD TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ VODOVOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým výtokům nebo zařízením

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Sluneční energie v Evropě zdroj: PVGIS Sluneční energie v České republice zdroj:

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 23. února 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY TYPOLOGIE ODPADNÍ VODY PRINCIP

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ROZVOD VODY V HOTELU FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ROZVOD VODY V HOTELU FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES ROZVOD VODY V HOTELU DISTRIBUTION

Více

Materiály. www.tzb-info.cz. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál. www.tzb-info.cz

Materiály. www.tzb-info.cz. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál. www.tzb-info.cz Internetový portál www.tzb-info.cz Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz www.tzb-info.cz Materiály Moderní plasty nízká hmotnost, vysoká pevnost, houževnatost, snadná zpracovatelnost,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU MOŽNOSTI INTEGRACE A OPTIMALIZACE 29. října 2007, ČVUT v Praze, Fakulta strojní Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění

Více

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY

13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 13, Díl 7, Kapitola 3, str. 1 13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY Zajišťuje dopravu vody od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu ke všem výtokům a zařízením. Při návrhu

Více

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I Návrh a výpočet cirkulačního potrubí Energetické systémy budov I 1 CIRKULAČNÍ POTRUBÍ definice, funkce, návrh dlečsn 75 5455 -VÝPOČET VNITŘNÍCH VODOVODŮ 2 CIRKULACE TEPLÉ VODY Cirkulace teplé vody je stálý

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Stavebník: Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy Projektant: : Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o. Denisova 93/I, 339

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY INVESTOR: OBEC SÁDEK, SÁDEK 116, 572 01 POLIČKA TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro stavební povolení D - ZTI Polička, srpen 2006 z.č. 00306 Vypracoval:

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavba : Výměna rozvodů zdravotní techniky (studené vody) v objektu č.p. 467 tř. V. Klementa, Mladá Boleslav Místo : tř. Václava Klementa č.p. 467, Mladá Boleslav Stavebník

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody

MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody MONTÁŽNÍ PŘEDPIS pro plastové potrubní systémy rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody TERMOLUX, s.r.o. Mostní 100, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 IČ 18055265, zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 3 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci P r o s tějov, v. o. s. Plumlovská ul. 841/37, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, e-mail:v proje kt @v proje kt.cz, tel.: +420 582 333 111, fax:+420 582 333 138 LEGENDA Akce : CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIÍ

Více

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS s.r.o. PLAVECKÝ BAZÉN,, Český Krumlov SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Číslo zakázky: 15002 s.r.o s.r.o. IČO: 43223419 DIČ: CZ43223419 Mobil: 604101 504 E-mail: průkazy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Volfartická ul., Žandov

Volfartická ul., Žandov APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov

Více

Wavin K-press, Wavin M-press

Wavin K-press, Wavin M-press 3. kapitola Wavin K-press, Výhody systému dva typy tvarovek pro jednu vícevrstvou trubku univerzální použití rychlá a jednoduchá montáž 100 Vnitřní instalace Katalog Tel. +420 596 136 295 Fax +420 596

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Solárníkolektory Typy a konstrukční uspořádání plochésolárníkolektory trubkovésolární

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69 Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Vznik a množství srážek

Vznik a množství srážek ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Vznik a množství srážek Pro vznik srážek je důležitá teplota a tlak (nadmořská výška)

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE... OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. POTŘEBA VODY... 3 4.2. Výpočet ohřevu teplé... 3 4.3. Výpočet MAXIMÁLNÍHO SOUDOBÉHO PRŮTOKU...

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Technická zpráva ZTI. D Zdravotně technické instalace

Technická zpráva ZTI. D Zdravotně technické instalace Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII Tel: 412 547 778, 412 548 903 e-mail: reditelka@msboletice.cz, www.msboletice.cz IČO: 49888544 D.1.4.1 Zdravotně

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Obsah Systém Ekoplastik základní informace... 4 Technické parametry... 5 Wavin K-press,

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze TZB - Vytápění Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Volba paliva pro vytápění Zemní plyn nejrozšířenější palivo v ČR relativně čistý zdroj tepelné energie

Více

CombiVal CSR (300-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval CombiVal CSR (300-1000) Hoval CombiVal CSR (1250-2000)

CombiVal CSR (300-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval CombiVal CSR (300-1000) Hoval CombiVal CSR (1250-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev Popis výrobku ČR. 0. 20 Hoval CombiVal CSR (300-000) ohřívač z nerezové oceli tepelná izolace ze 00 mm polyesterové tkaniny s patentovými hliníkovým těsněním, vnější plášť

Více

HU 2x VU 20 5.530 2.970 2.NP 0.000 1.NP 0.000 PODSTŘEŠNÍ PROSTOR. 2x20 CV 15. ve stěně pod stropem. 2x15. 2x15. 2x15 2x20. 2x15.

HU 2x VU 20 5.530 2.970 2.NP 0.000 1.NP 0.000 PODSTŘEŠNÍ PROSTOR. 2x20 CV 15. ve stěně pod stropem. 2x15. 2x15. 2x15 2x20. 2x15. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova /64, 37 22 České Budějovice; tel: 387 78 293, 603 484 98 Číslo paré: Investor IČO:027909 Vypracoval: ing. Kittel Jaromír Autorizace: ing J.Kittel, AO 05 ING.LUBOŠ

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 3 PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ STROPŮ A STĚN Koncept aquatherm black system chce vytvořit tepelný komfort obytného prostoru prostřednictvím základního fyzikálního procesu,

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Ing. Leoš POHANKA projektové a inženýrské služby tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 Dolní 35, 592 14 Nové Veselí projekce@pohanka.net, www.pohanka.net Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.4.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Předložený projekt řeší zdravotně technické na akci Nová pasáž a novostavba na p.č. 59, 62 61/1, 64/4, 64/5 v k.ú. Jaroměř. 1. KANALIZACE 1.1. Splašková kanalizace 1.1.1.

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 08/2015 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 08/2015 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana VNITŘNÍ ROZVODY VODY Adresa: Krátká 460 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 08/2015 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu "Budovy s takmer nulovou potrebou energie fikcia alebo blízka budúcnosť?" Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu Zdeněk Kaňa Ing. arch. David Vašíček Martin Jindrák

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_10 Název materiálu: Zařízení a části domovního vodovodu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje části a zařízení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň List 1 z 5 1) Název produktu 1* Výrobky pro plynárenství ČSN EN 1594 (38 6410) ČSN EN 1775 (38 6441) ČSN EN 12007-1 (38 6413) ČSN EN 12007-2 (38 6413) ČSN EN 12007-3 (38 6413) ČSN EN 12007-4 (38 6413)

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Vybrané stati z TZB Hygienická zařízení v budovách

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Vybrané stati z TZB Hygienická zařízení v budovách Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Vybrané stati z TZB Hygienická zařízení v budovách Zdravotní technika Zdravotně technické instalace ZTI zahrnují

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Dimenzování měděného potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-3

Dimenzování měděného potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-3 Dimenzování měděného potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-3 1. Úvod Od 1. listopadu 2006 platí v České republice třetí část evropské normy EN 806. Tato norma má označení ČSN EN 806-3 (třídicí znak

Více

07 Vnitřní vodovod 2.díl

07 Vnitřní vodovod 2.díl 07 Vnitřní vodovod 2.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz ČSN 75 5455 dimenzování vodovodu Q - objemový průtok

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ZTI Vnitřní vodovod. Vypracoval: Vyučující:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ZTI Vnitřní vodovod. Vypracoval: Vyučující: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI Vnitřní vodovod Vypracoval: Vyučující: Obsah 1. Úvod... 2 1.1 Seznam použitých zákonných předpisů a norem:... 2 1.2 Popis rodinného domu... 2 1.3 Podklady... 3 2. Výpočet zásobníku

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 P.Č. Popis Výrobek MJ Množství celkemcena jednotkovácena celkem Hmotnost celkem 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Izolace tepelné 0 0,16175 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500 Zásobníky unistor VIH R 120 až VIH R 200 unistor VIH R 120 200/6 M unistor VIH R 120 200/6 B Stacionární zásobníky teplé vody jsou k dispozici v následujících variantách: Název Označení unistor VIH R 120/6

Více