TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č osazení redukční stanice, rozvod 0,4 MPa 3.3 Vodík (H2) v m.č osazení redukční stanice, rozvod 0,4 MPa 3.4 Metan (CH4) v m.č osazení redukční stanice, rozvod 0,4 MPa 3.5 Zdroj demivody 3.6 Rozvod demivody ( rozvod min. 15 Megaohm/cm při 25 ST C ) 4. Nerez potrubí před montáží 5. Uchycení potrubí 6. Odzkoušení potrubí 7. Nátěry, izolace a označení potrubí 8. Bezpečnostní opatření 9. Upozornění 1. VŠEOBECNĚ Realizace PS 03 Trubní rozvody budou realizovány v 2. etapě výstavby, která bude probíhat po ukončení 1. etapy nebo se bude časově překrývat. Projekt PS 03 Trubní rozvody řeší trubní rozvody dusíku 6.0, kyslíku, vodíku, metanu a rozvod demivody. Dále pak řeší zdrojové stanice výše uvedených plynů a zdrojovou stanici demivody. Odtahy od rotačních vývěv, které jsou součástí technologických zařízení budou napojeny na odtahové potrubí VZT a nejsou tudíž předmětem souboru PS 03 Trubní rozvody. 1.1 Podklady Projekt pro výběr dodavatele je zpracován na základě dostupných technických údajů, které byly v době zpracování projektu k dispozici. Pro zpracování projektu byly k dispozici: výkresy stavebního řešení, požadavky investora. Parametry k jednotlivým zařízením nejsou známy. Bližší informace k zařízením budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace prováděcí projekt) 2. TECHNICKÉ ÚDAJE Parametry médií : Celkové spotřeby, tlaky a jiné údaje pro odběrová místa : Dusík 6.0 z redukční stanice -jednotlivé spotřeby nebyly udány, tlak u zařízení nebyl udán -spotřeba celkem cca 1 tlaková láhev/měsíc, čistota dusíku 6.0 (99,9999%) -spotřeba max. 1 Nm3/hod -přetlak v rozvodu 0,6 MPa Kyslík z redukční stanice -jednotlivé spotřeby nebyly udány, tlak u zařízení nebyl udán -spotřeba celkem cca 1 tlaková láhev/ 3 měsíce, čistota kyslíku do kvality 6.0 -spotřeba max. 1 Nm3/hod -přetlak v rozvodu 0,4 MPa PS 03 Trubní rozvody Strana 1

2 Vodík z redukční stanice -jednotlivé spotřeby nebyly udány, tlak u zařízení nebyl udán -spotřeba celkem cca 1 tlaková láhev/ 3 měsíce, čistota vodíku do kvality 6.0 -spotřeba max. 1 Nm3/hod -přetlak v rozvodu 0,4 MPa Metan z redukční stanice -jednotlivé spotřeby nebyly udány, tlak u zařízení nebyl udán -spotřeba celkem cca 1 tlaková láhev/ 3 měsíce, čistota metanu do kvality 6.0 -spotřeba max. 1 Nm3/hod -přetlak v rozvodu 0,4 MPa Demivoda z demistanice -jednotlivé spotřeby nebyly udány, tlak u zařízení min. 2 bar -měrný odpor min. 15 MΩ.cm -1 při 20 O C -spotřeba průměrná 50 L/h, špičková spotřeba 100 L/h Poznámka: 1 tlaková láhev = objem 50 L 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 3.1 Dusík 6.0 v m.č osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa Zdrojem dusíku 6.0 bude 1 tlaková láhev ( 200bar) umístěná v m.č Tlaková láhev bude pomocí spirály napojena na redukční stanici. Z hlediska povahy plynu bude profuk z redukční stanice vyveden potrubím 1,5 m nad střechu. Charakteristika zařízení: a) Redukční stanice (200/10 bar) pro 1 tlak.láhev Vhodné pro plyny do čistoty 6.0 (99,9999%) Red.stanice je vybavena: filtr - filtrace na 50 mikronů pojistným ventilem profuky ( při výměně láhve na pročištění) b) Spirála pro připojení tlakové láhve k redukční stanici Na výstupu z redukční stanice bude na rozvodu dusíku osazen hlavní uzávěr, redukční ventil, pojistný ventil a filtrace. Filtrace je navržena na kapacitu 7,2 m3/hod a bude mít filtrační záchyt 0,003 µm v suchém plynu. Z redukční stanice bude rozvod dusíku rozveden k zařízením do m.č.7.01,7.02,7.03, NP, m.č x odběrné místo 7.NP, m.č x odběrné místo 7.NP, m.č x odběrné místo 7.NP, m.č x odběrné místo 7.NP, m.č.7.06 REDUKČNÍ STANICE O2, koncové místo O2,CH4,H2 / 1x odběrné místo ( proplachy) 7.NP, m.č.7.07 REDUKČNÍ STANICE H2, CH4 4x odběrné místo ( proplachy, ovládání solenoidu) Rozvod dusíku bude veden v podhledu. Tam, kde je to možné bude rozvod dusíku k odběrnému místu veden v příčce. Před zařízením bude osazen kulový kohout s kompresním šroubením. Bilance: 12 lahví / 1 rok PS 03 Trubní rozvody Strana 2

3 Potrubí dusíku bude provedeno z nerezi AISI 316 Ra= cca 0,8 µm. Potrubí bude spojováno orbitálním svařováním. Jako armatury v rozvodu bude použit kulový kohout. Výška ukončení ventilů u odběrných míst je patrná z výkresové dokumentace. Odfukové potrubí od stanice bude provedeno z materiálu nerez AISI304 základního provedení. Potrubí bude ručně svařováno. Přesné výškové vedení potrubí a koordinaci s ostatními profesemi bude nutno přizpůsobit dle skutečnosti na stavbě. Poznámka- dopojení k zařízení od ukončovacího kulového kohoutu není předmětem dodávky, vzhledem k neznámé technologii její napojovací body - dodávkou investora, redukční ventily u zařízení jsou dodávkou investora. 3.2 Kyslík v m.č osazení redukční stanice, rozvod 0,4 MPa Zdrojem kyslíku bude 1 tlaková láhev ( 200bar) umístěná v m.č Tlaková láhev bude pomocí spirály napojena na redukční stanici. Další záložní láhve budou ve skladu lahví pro kyslík připraveny na výměnu. Z hlediska povahy plynu bude profuk z redukční stanice vyveden potrubím 1,5 m nad střechu. Charakteristika zařízení: a) Redukční stanice (200/10 bar) pro 1 tlak.láhev Vhodné pro plyny do čistoty 6.0 (99,9999%) Red.stanice je vybavena: filtr - filtrace na 50 mikronů pojistným ventilem profuky ( při výměně láhve na pročištění) b) Spirála pro připojení tlakové láhve k redukční stanici Na výstupu z redukční stanice bude na rozvodu kyslíku osazen hlavní uzávěr, redukční ventil, pojistný ventil a filtrace. Na propláchnutí rozvodu dusíkem bude mezi pojistným ventilem a filtrací vysazena odbočka s uzávěrem. Filtrace je navržena na kapacitu 7,2 m3/hod a bude mít filtrační záchyt 0,003 µm v suchém plynu. Z redukční stanice bude rozvod kyslíku rozveden k zařízením do m.č.7.01,7.02,7.03, NP, m.č x odběrné místo 7.NP, m.č x odběrné místo 7.NP, m.č x odběrné místo 7.NP, m.č x odběrné místo Rozvod kyslíku bude veden v podhledu. Tam kde je to možné bude rozvod kyslíku k odběrnému místu veden v příčce. Před zařízením bude osazen kulový kohout s kompresním šroubením. Bilance: 4 láhve / 1 rok Koncová větev kyslíku se bude využívat při tlakování nebo proplachování dusíkem. Koncová větev bude vyvedeny potrubím nad střechu. Poznámka: Přetlak kyslíku v rozvodu musí být menší než přetlak dusíku, kterým budeme proplachovat. Potrubí kyslíku bude provedeno z nerezi AISI 316 Ra= cca 0,8 µm. Potrubí bude spojováno orbitálním svařováním. Jako armatury v rozvodu bude použit membránový ventil. Výška ukončení ventilů u odběrných míst je patrná z výkresové dokumentace. Odfukové potrubí od stanice bude provedeno z materiálu nerez AISI304 základního provedení. Potrubí bude ručně svařováno. Přesné výškové vedení potrubí a koordinaci s ostatními profesemi bude nutno přizpůsobit dle skutečnosti na stavbě. PS 03 Trubní rozvody Strana 3

4 Poznámka- dopojení k zařízení od ukončovacího kulového kohoutu není předměrem dodávky, vzhledem k neznámé technologii její napojovací body- dodávkou investora, redukční ventily u zařízení jsou dodávkou investora. 3.3 Vodík (H2) v m.č osazení redukční stanice, rozvod 0,4 MPa Zdrojem vodíku bude 1 tlaková láhev ( 200bar) umístěná v m.č Tlaková láhev bude pomocí spirály napojena na redukční stanici. Další záložní láhve budou ve skladu lahví pro vodík připraveny na výměnu. Z hlediska povahy plynu bude profuk z redukční stanice vyveden potrubím 1,5 m nad střechu. Odfukové potrubí bude na střeše ukončeno protiexplozní pojistkou. Charakteristika zařízení: a) Redukční stanice (200/10 bar) pro 1 tlak.láhev Vhodné pro plyny do čistoty 6.0 (99,9999%) Red.stanice je vybavena: filtr - filtrace na 50 mikronů pojistným ventilem profuky ( při výměně láhve na pročištění) b) Spirála pro připojení tlakové láhve k redukční stanici Na výstupu z redukční stanice bude na rozvodu vodíku osazena plamenopojistka, hlavní uzávěr, pneumatický uzavírací ventil, redukční ventil, pojistný ventil a filtrace. Pneumatický ventil bude na základě detekce ovládán přes externí solenoid. Solenoid a pneumatický ventil bude ovládán dusíkem. Na propláchnutí rozvodu dusíkem bude mezi pojistným ventilem a filtrací vysazena odbočka s uzávěrem. Filtrace je navržena na kapacitu 7,2 m3/hod a bude mít filtrační záchyt 0,003 µm v suchém plynu. Z redukční stanice bude rozvod vodíku rozveden k zařízením do m.č NP, m.č x odběrné místo Rozvod vodíku bude veden pod podhledem. Před zařízením bude osazen membránový ventil+ pojistka proti zpětnému šlehnutí s VCR šroubením. Bilance: 4 láhve / 1 rok Koncová větev vodíku se bude využívat při tlakování nebo proplachování dusíkem. Koncová větev bude vyvedena potrubím nad střechu. Odfukové potrubí bude na střeše ukončeno protiexplozní pojistkou. Poznámka: Přetlak vodíku v rozvodu musí být menší než přetlak dusíku, kterým budeme proplachovat. Potrubí vodíku bude provedeno z nerezi AISI 316 Ra= cca 0,8 µm. Potrubí bude spojováno orbitálním svařováním. Jako armatury v rozvodu bude použit membránový ventil. Výška ukončení ventilů u odběrných míst je patrná z výkresové dokumentace. Odfukové potrubí od stanice bude provedeno z materiálu nerez AISI304 základního provedení. Potrubí bude ručně svařováno. Přesné výškové vedení potrubí a koordinaci s ostatními profesemi bude nutno přizpůsobit dle skutečnosti na stavbě. Poznámka- dopojení k zařízení od ukončovacího kulového kohoutu není předměrem dodávky, vzhledem k neznámé technologii její napojovací body - dodávkou investora, redukční ventily u zařízení jsou dodávkou investora. 3.4 Metan (CH4) v m.č osazení redukční stanice, rozvod 0,4 MPa Zdrojem metanu bude 1 tlaková láhev ( 200bar) umístěná v m.č Tlaková láhev bude pomocí spirály napojena na redukční stanici. PS 03 Trubní rozvody Strana 4

5 Další záložní láhve budou ve skladu lahví pro metan připraveny na výměnu. Z hlediska povahy plynu bude profuk z redukční stanice vyveden potrubím 1,5 m nad střechu. Odfukové potrubí bude na střeše ukončeno protiexplozní pojistkou. Charakteristika zařízení: a) Redukční stanice (200/10 bar) pro 1 tlak.láhev Vhodné pro plyny do čistoty 6.0 (99,9999%) Red.stanice je vybavena: filtr - filtrace na 50 mikronů pojistným ventilem profuky ( při výměně láhve na pročištění) b) Spirála pro připojení tlakové láhve k redukční stanici Na výstupu z redukční stanice bude na rozvodu metanu osazena plamenopojistka, hlavní uzávěr, pneumatický uzavírací ventil, redukční ventil, pojistný ventil a filtrace. Pneumatický ventil bude na základě detekce ovládán přes externí solenoid. Solenoid a pneumatický ventil bude ovládán dusíkem. Na propláchnutí rozvodu dusíkem bude mezi pojistným ventilem a filtrací vysazena odbočka s uzávěrem. Filtrace je navržena na kapacitu 7,2 m3/hod a bude mít filtrační záchyt 0,003 µm v suchém plynu. Z redukční stanice bude rozvod metanu rozveden k zařízením do m.č NP, m.č x odběrné místo Rozvod vodíku bude veden pod podhledem. Před zařízením bude osazen membránový ventil + pojistka proti zpětnému šlehnutí s VCR šroubením. Bilance: 4 láhve / 1 rok Koncová větev metanu se bude využívat při tlakování nebo proplachování dusíkem. Koncová větev bude vyvedena potrubím nad střechu. Odfukové potrubí bude na střeše ukončeno protiexplozní pojistkou. Poznámka: Přetlak metanu v rozvodu musí být menší než přetlak dusíku, kterým budeme proplachovat. Potrubí metanu bude provedeno z nerezi AISI 316 Ra= cca 0,8 µm. Potrubí bude spojováno orbitálním svařováním. Jako armatury v rozvodu bude použit membránový ventil. Výška ukončení ventilů u odběrných míst je patrná z výkresové dokumentace. Odfukové potrubí od stanice bude provedeno z materiálu nerez AISI304 základního provedení. Potrubí bude ručně svařováno. Přesné výškové vedení potrubí a koordinaci s ostatními profesemi bude nutno přizpůsobit dle skutečnosti na stavbě. Poznámka- dopojení k zařízení od ukončovacího kulového kohoutu není předměrem dodávky, vzhledem k neznámé technologii její napojovací body- dodávkou investora, redukční ventily u zařízení jsou dodávkou investora. 3.5 Zdroj demivody 3.6 Rozvod demivody ( rozvod min.15 Megaohm/cm při 25 ST C ) Zdrojem demivody bude demistanice umístěna v m.č ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Demineralizovaná voda : - celková spotřeba 0,05 m3/h - kvalita vyráběné demineralizované vody stanice min.15 MΩ/cm (při teplotě 25 C) - cirkulační výkon čerpadla 1,1 m3/h - tlak na výstupu ze stanice 0,814 MPa - rozvod osmotické vody bude cirkulační - rozvod vč. armatur bude proveden v plastovém materiálu PVC ( v rámci zdrojové stanice ) tlak v místech odběru max. 0,3 MPa PS 03 Trubní rozvody Strana 5

6 Parametry vstupní vody průměrné hodnoty Praha 04/2013 ph 7,6 Vodivost 35,2 ms/m Zákal 0,36 ZFn Celková tvrdost 2,91 mmol/l =16,3 N KNK 4,5 1,3 mmol/l Dusičnany 23,5 mg/l Fluoridy 0,1 mg/l Nikl 0,0014 mg/l Vápník 40,3 mg/l Železo 0,1 mg/l Sírany 52,8 mg/l Fe 0,10 mg/l Mn 0,003 mg/l Na + 12,3 mg/l K +? mg/l Chlor volný 0,04 mg/l Mikrobiologie: Pitná voda dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Koliformní bakterie 0 KTJ/100 ml [limit = 0] Enterokoky 0 KTJ/100 ml Technické zadání Požadovaný max. výkon stanice 0,05 m 3 /hod Měrný odpor/vodivost 15 ± 3 MΩ/cm při 25 C Požadovaný spec. Odpor investora ( při 25 0 C ) min.15 Mohm.cm - TOC- org. Uhlík max. 0,3 mg/l - Zákal max. 0,05 mg/l susp. SiO2/L - CHSK max. 0,1 mg/l - Obsah SiO2 max. 0,005 mg/l - Obsah železa celkově max. 0,002 mg/l - Měď max. 0,002 mg/l - Nikl max. 0,002 mg/l - Olovo max. 0,002 mg/l - Mikroorganismy max.50 počet živých / 100 ml - Heterogenní nečistoty 1 5 µm max částic/ 1 L 5 25 µm max částic/ 1 L >25 µm max. 100 částic/ 1 L Demistanice je dodávana jako komplet. GORO MID 50 klasický provedení pro cirkulační smyčku s cirkulačním čerpadlem, UV lampou a iontoměničem na finální kvalitu. Složení dodávky - vstupní mechanický filtr 20 / 30 um - změkčovač WK 70 - instalační sada, úprava odpadu, přepady, potrubní přípojky PVC. - instalační konstrukce dvojdílná, ocel komaxitový lak - filtrace pro reverzní osmózu UFB 20 včetně bloku aktivního uhlí 20 - reverzní osmóza MID 50 ve skříni, včetně veškerého příslušenství - zásobník 300 litrů s výbavou, přepadem, plováky atd. - digitální měřič specifické vodivosti a teploty se sondou UV sterilizátor 25 W S5Q 1,4-2,5 (m3/h) - Cirkulační čerpadlo s frekvenčním měničem 1-13, dopravní výška 81,4 m - iontoměničový purifikátor 2x 835 -propojovací potrubí mezi jednotlivými komponenty PS 03 Trubní rozvody Strana 6

7 Podmínky pro instalaci zajistí dodavatel příslušných souborů stavby, zdravotechnika, elektro a jiné - strop min mm - prostor šíře minimálně 1200 mm, hloubka 800 mm - strop pod 2600 mm - prostor šíře minimálně 2000 mm, hloubka 800 mm - přepokládaný průchod dveřmi 800 mm - v místě instalace 4 funkční zásuvky společně jištěné C,D 16 A + zemnící vodič podle ČSN - zásuvky umístit mimo obrys plánované zástavby stěny sestavou úpravny - přívod vody KV ½ až ¾ s vnitřním závitem mimo obrys úpravny - odpad HT mm maximálně 400 mm nad podlahou ukončený hrdlem - vstup do plastového rozvodu světlosti ¾ změkčené vody ukončený KV ¾ s vnitřním závitem - vstup do plastového rozvodu světlosti ľ demivody ukončený KV ¾ s vnitřním závitem - prostor již uklizený, uzamykatelný, těsně před rozjetím provozu Rozvod demineralizované vody navazuje na zpracovaný zdroj demivody. Rozvod demineralizované vody je řešen jako cirkulační okruh. Místo napojení vč. umístění zdroje je v m.č Odtud je rozvod veden do čistého prostoru. Rozvod bude veden v podhledu. Tam kde je to možné bude rozvod demivody k odběrnému místu veden v příčce. Okruh obejde všechna odběrová místa a vrátí se zpět ke zdroji. Cirkulační potrubí vracející se zpět je dovedeno k zásobníkové nádrži. Vratná větev cirkulačního okruhu se vrací přes uzávěr, měřidlo tlaku, čidlo ( teplota, měrný odpor ) a přepouštěcí ventil. Proti zvyšování teploty v okruhu ja na potrubí instalován výměník. Rozvody demivody jsou provedeny z materiálu PP-H. Armatury uzavírací a v místech odběru jsou membránové ze shodného materiálového provedení jako potrubí. Potrubí z materiálu PP-H bude spojováno metodou IR ( infra rot). Potrubí je vedeno v min. spádu k vypouštěcím místům. V horizontálním směru bude potrubí vypodloženo. Uchyceno bude dle montážních předpisů dodavatele potrubí. Kompenzace potrubí je zajištěna členitostí rozvodu. Demivoda bude přivedena do následujících místností: 7.NP, m.č x odběrné místo 7.NP, m.č x odběrné místo 7.NP, m.č x odběrné místo 7.NP, m.č x odběrné místo 7.NP, m.č x odběrné místo Bilance: Hodinová spotřeba 50 litrů /hod Předpokládaná denní spotřeba 150 litrů /den Špičková hodinová spotřeba demivody 100 litrů /hod Poznámka- dopojení k zařízení od ukončovacího kulového kohoutu není předmětem dodávky, vzhledem k neznámé technologii její napojovací body- dodávkou investora, redukční ventily u zařízení jsou dodávkou investora. 4. Nerez potrubí před montáží Nerezové potrubí musí být skladováno a zacházeno s ním tak, aby byla zachována jeho max. čistota a neporušenost. Pokud nebude dodáno nerezové potrubí vyčištěné, odmaštěné a zazátkované - nutno provést : a. mechanické umytí vnitřních stěn horkou saponátovou vodou a protažení čistým vytěrákem. b. proplach demivodou c. proplach izopropyalkoholem s vytřením čistým vytěrákem d. vysušení proplachem proudu dusíku min. 50 l/min.po dobu dvou (2) minut e. zazátkování otevřených konců f. uložení ve vnitřních prostorách bez zvýšené prašnosti (neprovádí se stavební práce). Následně je nutno dbát při montáži na zachování max. čistoty potrubí. PS 03 Trubní rozvody Strana 7

8 5. Uchycení potrubí Potrubí bude uchyceno pod stropem, pod podhledem nebo na příčkách pomocí úchytného systému např. MUPRO. Vzdálenost uchycení nutno přizpůsobit skutečnostem - tj. materiálu rozvodného potrubí a dimenzi. Plastové potrubí, vedené v horizontální rovině, bude vypodloženo žlábkem z pozinkovaného plechu nebo spec.vypodložujícími profily. Veškeré rozvody těchto medií vedené přes stavební konstrukce (příčky, stropy apod.) musí být vedeny v ocel. chráničkách. Prostupy do čistého prostoru musí být začistěny a utěsněny stále pružným tmelem. Rozvody hořlavých, toxických, výbušných plynů je zakázáno vést v prostoru podhledu. Rozvody vodíku (H2) a metanu ( CH4) je tedy nutno vést pod podhledem. 6. Odzkoušení potrubí Po ukončení montáže technol. zařízení, vč. propojovacího a rozvodného potrubí, je provedena potrubí dle ČSN EN kontrola a zkoušení Tlakové zkoušky rozvodů v nerezovém provedení (dusíku, kyslíku, vodíku, metanu ) provést po staveb. zkoušce. Tlakovou zkoušku pevnosti provést 1,2 násobkem provozního přetlaku, tlakovou zkoušku těsnosti tlakem, který je roven nejvyššímu prac. přetlaku v souladu s ČSN EN Rozvody vodíku inertním plynem 1,2 násobkem pracovního přetlaku. Odzkoušení rozvodů kyslíku provést 1,2 násobkem pracovního přetlaku (za zvláštních bezpečnostních opatření) v souladu s platnou ČSN Kyslíkovody. Odzkoušení rozvodu medií z tl. lahví provést v souladu s výše citovanou ČSN EN s tím, že tlaková zkouška pevnosti bude provedena dle max. možného přetlaku na výstupním manometru lahvového redukčního ventilu. Odzkoušení rozvodů demivody bude odzkoušeno na těsnost, tj. prohlídka a tlak (v souladu s normou ČSN ) a dle stanovených pravidel montáže specifikace plastového potrubí, čistění, proplachu a odzkoušení s docílení kvality kapaliny demivody Zkoušku pevnosti plastového potrubí provést dle max. možného přetlaku pro daný plast. Zařízení se uvede do provozu jestliže nevykazuje závady bránící jeho uvedení do provozu. Předání rozvodů se uskuteční za přítomnosti zástupců investora, uživatele a dodavatele trubních rozvodů. O odevzdání se sepíše zápis, který všichni přítomní podepíši. 7. Nátěry, izolace a označení potrubí Nerezové a plastové potrubí nebude opatřeno ochranným nátěrem, ale jen označeno barevnými pruhy nebo samolepícími pásy šíře 150 mm dle ČSN a doplněno štítky jednosměrnými s označením provozní tekutiny. Označování potrubí barevnými pruhy provést ve vzdálenostech cca 4,0 m. Rozvodné potrubí potrubních rozvodů je opatřeno doplňujícím bezpečnostním označením (štítky) podle druhu dopravovaných látek dle čl přílohy NV č. 101/2005 Sb. a ČSN Nátěr základní a vrchní se provede u ocel.potrubí a pomocných ocelových konstrukcích uložení potrubí. 8. Bezpečnostní opatření Montáž a opravy rozvodů, výše uvedených médií, může provádět jen odborná firma vybavená potřebným strojním zařízením a nářadím, se zaměstnanci vybavenými potřenými teoretickými a praktickými vědomostmi a zkušenostmi a mající potřebné oprávnění. Veškeré svářečské práce smějí vykonávat jen svářeči, kteří mají platnou úřední zkoušku podle příslušných předpisů (ČSN EN 287-1). Úřední zkouška musí odpovídat příslušnému kvalifikačnímu stupni hodnocení. Při svařování je nutno dbát příslušných protipožárních předpisů a nařízení. Veškeré přípojky a rozebíratelné spoje je nutno kontrolovat v pravidelných intervalech, zda se u nich vyskytují netěsnosti. Je zakázáno provádět kontroly pomocí otevřeného ohně. PS 03 Trubní rozvody Strana 8

9 Provoz a údržba potrubí musí být v souladu s následujícími normami a předpisy: - ČSN EN Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení - ČSN : Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy - ČSN ed. 2: Elektrotechnické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice - ČSN Plynová zařízení- Zásady provozu - ČSN Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla - ČSN Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky - ČSN Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty Nařízení vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. - Technické podmínky jednotlivých zařízení - Normy a předpisy související Revizní technici, kteří budou provádět revize a zkoušení musejí mít příslušné platné osvědčení. Při montáži je nutno dodržovat vyhlášku ČUBP č.48 ze dne v platném znění, která souvisí se zajištěním bezpečnost práce. Pro zajištění BOZP je doplněna další legislativa např. NV 378/2001 Sb. bezpečnost technických zařízení, NV 101/2005 Sb. požadavky na pracoviště a NV 362/2005 Sb. práce ve výškách. Dále je nutno dbát bezpečnostních předpisů platných na stavbě, se kterými je investor povinen seznámit montéry před zahájením montáže. Provozovatel zařízení musí zpracovat provozní řád obsahující požadavky na obsluhu, údržbu a revize. Rozvody demivody je nutno provést pečlivě v souladu s normou ČSN UPOZORNĚNÍ: Prostupy pro potrubí a jejich opravy (začistění) zajistí dodavatel montáže trubních rozvodů. Prostupy pro přípojky provádět až po osazení technologického zařízení. Vyústění přípojek je zkresleno informativně v době zpracování projektu nebyly k dispozici karty /prospekty/ od jednotlivých technol.zařízení). Prostupy mezi požárními úseky ošetřit protipožární ucpávkou (ucpávkou s protipožární odolností). Rozvody hořlavých plynů budou vedeny pod podhledy a po příčkách místností, veškeré rozvody budou viditelné a přístupné. Nesmí být veden v dutinách a prostorech, kde by mohlo dojít k jeho shromažďování. Koncové větve kyslíku vyvedené ven z objektu nad střechu, nesmí být vyvedeny do shodného místa s odfuky hořlavých plynů. Detekci plynů ( CH4, H2 ) s vazbou na MaR řeší soubor PS 02.4 Silnoproud a MaR pro VZT. Tento soubor taktéž řeší napájení solenoidových ventilů a převodníku ( měrný odpor, teplota) demivody. PS 03 Trubní rozvody Strana 9

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE z.č.:12-042 SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PS 01.1 TECHNOLOGIE VS - Dokumentace pro provedení stavby - 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Jiří Vesecký Paré č.: Ing. Lukáš Slezák

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

Ceny bez DPH Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku: K Mejtku 400, 252 26 Třebotov tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645,

Ceny bez DPH Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku: K Mejtku 400, 252 26 Třebotov tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, 1 2 3 1 TECHNIKA PITNÉ VODY 1.1 RESI 2600 Regulační a pojistná centrála, která přináší celkové kompaktní řešení instalace rozvodů vody na ploše 1 m2. Obsahuje jediné připojení a 4 vývody pro topení, zahradu,

Více

ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY INVESTOR: OBEC SÁDEK, SÁDEK 116, 572 01 POLIČKA TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro stavební povolení D - ZTI Polička, srpen 2006 z.č. 00306 Vypracoval:

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

A Q U A P A R K F R E N Š T Á T P O D R A D H O Š T Ě M

A Q U A P A R K F R E N Š T Á T P O D R A D H O Š T Ě M A Q U A P A R K F R E N Š T Á T P O D R A D H O Š T Ě M AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM ZPRACOVATEL: ING. JAKUB VEJSADA MAREK PERUTKA P R Ů V O D N Í Z P R Á V A ZÁŘÍ 2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/5 10/2015 OBSAH

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ -F.1.4.e ZDRAVOTECHNIKA-

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ -F.1.4.e ZDRAVOTECHNIKA- Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ k.ú. Žilina u N.J., parc.č. 592 Investor : Střední škola přírodovědná a zemědělská Žilina u Nového Jičína PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ -F.1.4.e ZDRAVOTECHNIKA- Obsah

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Úvod Identifikační údaje stavby: název stavby: účel stavby: Stavební úpravy MŠ Kynická Krynická 490/2, Praha 8 Mateřská škola místo stavby:

Více

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. 503 51 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 815/IV, tel. 495 485

Více

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na rybníku. Technologická část vodního prvku

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na rybníku. Technologická část vodního prvku Obsah: 1. Identifikační údaje Část technologická 1. Přehled výchozích podkladů 2. Popis vodních prvků 3. Popis technologie 1. Identifikační údaje název akce: název objektu: stupeň PD: Zodp. projektant:

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH

Dodávka Chemického a bilogického laboratorního vybavení Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice číslo místnost standardu název jednotková cena ks 1.014 P5 biologie Klimabox 1 1.057 P7 biologie Flow box (laminární

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS s.r.o. PLAVECKÝ BAZÉN,, Český Krumlov SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Číslo zakázky: 15002 s.r.o s.r.o. IČO: 43223419 DIČ: CZ43223419 Mobil: 604101 504 E-mail: průkazy

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovice, 170 00, Praha 7 výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadnicový systém S - JTSK Gennet Letná s.r.o. Obsah: 1. Identifikační

Více

Volfartická ul., Žandov

Volfartická ul., Žandov APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝMĚNÍK VTXDR PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE Datum poslední revize: 1 leden 2012 OBSAH...1 1 VÝMĚNÍK VTXDR...1 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE...1 1 Datum poslední revize: 1 leden 2012...1 Obsah...2 1.

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha A TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro vypracování nabídky na realizaci akce: KR Dívčí Hrad, kotelna na tuhá paliva a přípojka topné V Dívčím Hradě dne: říjen 2014 1/43 Obsah: 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna kondenzačního potrubí mezi YNWS chladičem kapaliny a chladicí věží LSTA P8 za nerezové potrubí SO01 Strojovna chlazení PS01 Výměna stávajícího Fe potrubí za nerez potrubí Č. paré

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p.

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. Objekt: Vestavba operačních sálů Investor: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín Místo zakázky: Stupeň projektu: Projektant: Zodpovědný projektant: Revize: Areál Uherskohradišťské nemocnice,

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.f. Plynová zařízení Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

VNITŘNÍ VODOVOD 1.část

VNITŘNÍ VODOVOD 1.část TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ VODOVOD 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 9. února 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : INSTALACE typy a zásady vedení VODA VODÁRENSKÁ SÍŤ VODOVODNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69 Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Předložený projekt řeší zdravotně technické na akci Nová pasáž a novostavba na p.č. 59, 62 61/1, 64/4, 64/5 v k.ú. Jaroměř. 1. KANALIZACE 1.1. Splašková kanalizace 1.1.1.

Více