S T R A N A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A"

Transkript

1 CME Očekáváme emisi akcií na snížení dluhu, účast Time Warner pravděpodobná US GAAP, kons., mil. USD 2010* e 2013e Tržby Provozní náklady EBITDA EBITDA marže 14.6% 19.3% 21.6% 23.6% Provozní zisk Finanční výsledek Čistý zisk po minoritách Zisk na akcii (USD) Zdroj: CME, J&T Banka; *Čistý zisk zahrnuje výnos z prodeje ukrajinských aktiv (217 mil. USD) Výsledky za 4Q11 nebyly zklamáním, reakce trhu neadekvátní CME s tržbami za 4Q11 276,9 mil. USD a ziskem EBITDA 81,2 mil. USD překonala odhady trhu a na celoroční bázi i svůj vlastní výhled z října 2011, a to navzdory nepříznivému vývoji měnových kurzů. Společnost nicméně provedla odpis hodnoty bulharských aktiv (69 mil. USD), který významně prohloubil čistou ztrátou za celý rok na 175 mil. USD. Vzhledem k tomu, že účetní odpis neovlivňuje hotovostní situaci firmy a že výsledky byly na provozní úrovni nad očekáváním, hodnotíme reakci trhu (-18 % v den výsledků) jako neadekvátní. Výsledky za 4Q11 potvrdily příznivý provozní vývoj, především růst marží ve všech segmentech společnosti. Neměníme proto podstatně předpoklady hospodaření společnosti a ponecháváme naši roční cílovou cenu na 16 USD (304 Kč) s doporučením Koupit. Dodáváme, že management společnosti neposkytl výhled tržeb a zisku před odpisy na tento rok. Očekáváme emisi akcií za účasti Time Warner V krátkém až středním horizontu sehraje rozhodující roli dluh společnosti. Nejbližší splátku dluhu ve výši 130 mil. USD v r podle nás může CME splatit či refinancovat jen velmi obtížně. Management společnosti navíc uvedl, že jedním z jeho hlavních cílů pro tento rok je snížení zadlužení firmy a že pro tyto účely zvažuje i emisi akcií. Domníváme se, že vydání nových akcií je velmi pravděpodobné, a lze je podle nás očekávat v příštích měsících. Objem očekáváme okolo 400 mil. USD tak, aby byly pokryty alespoň dluhy splatné v letech 2013 a Vydání akcií může podle nás proběhnout dvěma způsoby. Za prvé, CME může nové akcie nabídnout veřejně s tím, že hlavní akcionář Time Warner koupí stejný objem akcií jako zbytek trhu, aby si zachoval hlasovací podíl ve společnosti. V tomto případě bychom očekávali cenu nabízených akcií pod současnou tržní cenou, a viděli bychom tak riziko krátkodobé negativní reakce trhu. Za druhé, navýšení kapitálu se může účastnit pouze Time Warner, čímž by využil současných nízkých cen a získal tak nadpoloviční podíl hlasovacích práv. To by bylo možné, pokud by společnost nejprve změnila dosavadní smlouvy limitující hlasovací podíl Time Warner na 49,9 %. V tomto případě bychom očekávali kupní cenu nad současnou tržní cenou a pozitivní reakci trhu. Nevylučujeme, že by Time Warner mohl vedle navýšení kapitálu nabídnout k odkupu ostatní minoritní podíly s cílem získat v CME 100 %. Domníváme se tak, že řešení zadlužení může v následujících měsících přinést výrazné výkyvy ceny akcie na obě strany podle toho, jaké řešení bude zvoleno. Ve středním až delším horizontu však významné snížení dluhu považujeme za klíčový faktor, který by otevíral prostor k dlouhodobějšímu růstu ceny akcie. KOUPIT Cílová cena: Aktuální tržní cena: *při kurzu 19 Kč/USD 16 USD (304 Kč*) 7,60 USD Základní informace Společnost je předním provozovatelem TV vysílání v šesti zemích střední a východní Evropy. Podle podílu na sledovanosti je největším hráčem na trhu v ČR, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku (po akvizici btv). Významné postavení má i v Chorvatsku. Další aktivity společnosti představují výroba a distribuce TV a filmové tvorby (MediaPro) a provozování internetových portálů (New Media). Klíčové faktory Výsledky za 1Q12 ( ) Základní údaje Bloomberg code: Reuters code: Roční min: Roční max: Tžní kapitalizace: CETV US CETV.O 5,91 USD 23,57 USD 483 mil. USD Průměrný denní objem: Počet akcií: 64,4 mil. Free float: 45,4 % Klíčový akcionář Time Warner (34,4 %) Výkonnost (% změna) M 3M 6M 12M CME NASDAQ Pavel Ryska S T R A N A 1

2 PROVOZNĚ DOBRÉ VÝSLEDKY ZA 4Q11 A CELÝ ROK 2011 Tabulka 1: Výsledky za 4Q11 US GAAP kons., mil. USD 4Q11 r/r 4Q10 oč. 4Q11 Trh oč. 4Q11 J&T 2011 oč Trh 2011 výhled CME* Tržby % EBITDA % EBITDA marže 29.3% +4.6p.b. 24.7% 29.3% 30.9% 19.3% 19.0% - EBIT n.m Finanční výsledek n.m Čistý zisk po minoritách n.m Zisk na akcii (USD) -1.1 n.m Zdroj: J&T Banka, CME, Reuters; *Za předpokladu konstantních měnových kurzů. Analýza CME vykázala v posledním kvartále r tržby 276,9 mil. USD, což představovalo 8% meziroční růst i přes nepříznivý vývoj měnových kurzů (koruna oslabila ve 4Q11 k dolaru o 3 % r/r, euro o 1 %). V hlavním segmentu reklamy byl růst tažen především vyššími tržbami na Slovensku a v Chorvatsku. Meziroční pokles tržeb sice pokračoval v Rumunsku, byl však mírnější, než jsme očekávali (tržby 47 mil. USD, oč. J&T 44 mil.). V České republice tržby meziročně mírně klesly o 2 % na 90,2 mil. USD v důsledku mírného poklesu tržního podílu. Ten by však měl podle nás v následujících kvartálech vzrůst díky ukončení vysílání reklamy na ČT. Pozitivně překvapil segment Media Pro (výroba a prodej filmu), kde se tržby očištěné o prodeje v rámci skupiny meziročně více než zdvojnásobily na 26 mil. USD (naše oč. 21,2 mil.). Hlavním růstovým faktorem zde byla loňská akvizice Bontonfilmu. Segment New Media (internet) vykázal tržby 5,3 mil. USD v souladu s naším očekáváním. CME vykázala zisk před odpisy EBITDA za 4Q11 ve výši 81,2 mil. USD (+28 % r/r). Růst byl tažen z části vyššími tržbami, především však vyšší ziskovou marží, která se meziročně zvýšila o 4,6 proc. bodu na 29,3 %. Ta přitom vzrostla ve všech třech segmentech společnosti. Společnost v souladu s naším očekáváním, avšak oproti očekávání trhu provedla odpis hodnoty aktiv, který se vztahuje ke goodwillu bulharských televizí, které CME koupila v r. 2010, a ke goodwillu segmentu Media Pro. Odpis ve výši 69 mil. USD byl zahrnut do provozního zisku (očekávali jsme jeho zahrnutí do finanční úrovně), ten byl tak s hodnotou -12,1 mil. USD výrazně pod očekáváním trhu (57 mil. USD). Odpis goodwillu spolu se ztrátou na finanční úrovni (úrokové náklady a ztráty z pohybu měnových kurzů) tak celkově vedly k čisté ztrátě ve 4Q11 ve výši -72,4 mil. USD (oč. trhu +22 mil., oč. J&T -32 mil.). V celoročním vyjádření činily tržby 864,8 mil. USD (+17 % r/r) a zisk EBITDA 167 mil. USD (+56 % r/r), čímž společnost překonala vlastní výhled 850 mil. USD tržeb a 166 mil. zisku EBITDA. Celková čistá ztráta za r činila -174,6 mil. USD, tj. -2,7 USD na akcii. CME také uvedla, že vytvořila volné cash flow za r ve výši -3,5 mil. USD, což považujeme za zhruba v mezích výhledu na neutrální cash flow v r Hodnocení Výsledky podle nás potvrdily pozitivní trend na provozní úrovni, který byl patrný od 2. čtvrtletí 2011: za celý rok vzrostla EBITDA marže o 4,7 p.b. a ukázala tak na zlepšující se kontrolu nákladů. Provedený odpis ve výši 69 mil. USD je účetní operací, která neovlivňuje hotovostní situaci společnosti. Domníváme se proto, že reakce trhu na zveřejněné výsledky (-18 % v den zveřejnění výsledků) byla neadekvátní. Přestože odpis vedl k prohloubení čisté ztráty, nemá vliv na cash flow společnosti, které je klíčové pro její ocenění. PONECHÁVÁME CÍLOVOU CENU Výsledky za 4Q11 jsou v souladu s našimi předpoklady a nevedou nás k významným změnám v ocenění společnosti. Cílovou cenu tak ponecháváme na 16 USD. Ve střednědobém horizontu pouze snižujeme výhled na kurz USD/EUR ve prospěch silnějšího dolaru. Očekáváme, že průměrný kurz bude v r činit 1,30 USD/EUR oproti dřívějšímu očekávání 1,35. To má negativní efekt na výsledky společnosti vykazované v dolarech a je hlavním důvodem, proč očekáváme pokles tržeb v letošním roce oproti r (viz Tabulka 2). Zároveň se domníváme, že zisk před odpisy EBITDA bude i přes pokles tržeb letos pokračovat v růstu, a to především díky rostoucí ziskovosti segmentů Media Pro a New Media, které by letos měly poprvé vykázat kladné marže. Provozní zisk však podle nás nebude v letošním roce stačit na pokrytí záporného finančního výsledku (především úrokové náklady) a pro letošní rok proto očekáváme čistou ztrátu. Dodáváme, že management CME neposkytl výhled tržeb a zisku na letošní rok. Pouze potvrdil, že letos očekává kladné volné cash flow. Pokud dojde k oživení trhů v r a k pokračujícímu mírnému růstu marží, CME by podle nás mohla vykázat kladný čistý zisk v r a ten mírně zvyšovat v následujících letech. Podotýkáme však, že čistý zisk může být výrazně vychýlen zisky či ztrátami z pohybu měnových kurzů. S T R A N A 2

3 Tabulka 2: Projekce výsledků US GAAP, kons., mil. USD * e 2013e 2014e 2015e Tržby Provozní náklady EBITDA EBITDA marže 16.9% 14.6% 19.3% 21.6% 23.6% 25.1% 26.1% Provozní zisk Finanční výsledek Čistý zisk po minoritách Zisk na akcii (USD) Zdroj: CME, J&T Banka; *Čistý zisk zahrnuje výnos z prodeje ukrajinských aktiv (217 mil. USD) OČEKÁVÁME EMISI AKCIÍ V PŘÍŠTÍCH MĚSÍCÍCH Dluh je obtížné splatit i refinancovat, emise akcií je pravděpodobná Klíčovým problémem společnosti podle nás zůstává vysoká úroveň zadlužení. Poměr čistého dluhu vůči zisku EBITDA byl v minulém roce 7, což je nejvíce ze srovnatelných firem v sektoru (průměr 1.4). CME má díky loňskému refinancování nejbližší splatný dluh v objemu 130 mil. USD v r. 2013, avšak možnosti jeho splacení či refinancování považujeme za komplikované. CME nebude mít ke splacení dluhu dostatek vlastních prostředků, jelikož ze současné hotovosti může podle nás čerpat max. 30 mil. USD, aniž by ohrozila běžný provoz, a vytvořené cash flow za tento rok podle nás nepřesáhne několik desítek mil. USD. Domníváme se, že ani refinancování dluhu není momentálně schůdnou cestou: pokud by CME nahradila dluhopisy splatné v r novými dluhopisy splatnými v r či 2016, musela by podle současných výnosů těchto svých dluhopisů nabídnout investorům výnos kolem %. Ten by však znamenal neúnosné úrokové náklady a způsobil pokles čistého zisku v dalších letech. Přestože nemůžeme zcela vyloučit refinancování nejbližších splátek dluhu bez emise nových akcií nebo i jiné scénáře, jsme názoru, že emise akcií s cílem získání kapitálu ke snížení zadlužení je v současnosti nejpravděpodobnější cestou. Rovněž management CME na konferenčním hovoru k výsledkům za 4Q11 věnoval zvýšenou pozornost dluhové situaci firmy a oznámil, že jedním z hlavních cílů pro r je snížení míry zadlužení. K tomu dodal, že zvažuje různé varianty řešení včetně emise akcií a že předpokládá, že o způsobu řešení bude investory informovat do příštích výsledků ( ). Očekáváme proto emisi akciového kapitálu v příštích měsících. Objem emise Emise akcií by podle nás měla za cíl získat dostatečné množství kapitálu ke splacení dvou nejblíže splatných emisí dluhopisů a úvěrů, které pro roky 2013 a 2014 činí celkem 376,5 mil. USD. Pokud bychom tak předpokládali emisi akciového kapitálu za cca 400 mil. USD a splacení dluhu v tomto objemu, poměr čistý dluh/ebitda by ze současných 7 klesl na úroveň cca 4, což je také cíl oznámený managementem. Jako možné vidíme dva scénáře emise akcií. Ty se liší odhadovanou nabízenou cenou za nové akcie a úlohou největšího vlastníka Time Warner. Scénář 1: Nabídka akcií veřejnosti a společnosti Time Warner Za prvé, CME může nabídnout nové akcie ve veřejném úpisu. Domníváme se, že současný největší vlastník Time Warner by se takového úpisu rovněž účastnil, aby si uchoval či mírně zvýšil vlastnický podíl ve společnosti. Time Warner kupoval největší balík akcií v r za průměrnou cenu 14,2 USD/akcie, loni pak navyšoval podíl za 19,45 USD za akcii. Pokud by se Time Warner úpisu nezúčastnil, klesl by jeho podíl v CME a zároveň by přišel o možnost využít výrazně nižších cen než při předchozích dvou nákupech. Neúčast Time Warner na případném úpisu proto podle nás není pravděpodobná a očekáváme, že by emise mohla mít podobu nabídky, kdy je zhruba polovina akcií nabídnuta trhu a polovina společnosti Time Warner. Tím by si největší vlastník zachoval či mírně navýšil podíl ve společnosti a snížil průměrnou cenu své investice. Očekáváme, že by ve veřejné nabídce CME nabídla nové akcie s diskontem vůči současné tržní ceně, aby vytvořila dostatečnou poptávku na trhu. Počítáme proto s diskontem 10 % k průměrné ceně za poslední 3 měsíce (7,2 USD), tedy cca 6,5 USD. K získání 400 mil. USD by tak CME musela naemitovat cca 62 mil. nových akcií (400 mil./6,5), což by znamenalo téměř zdvojnásobení současného akciového kapitálu (64,4 mil. akcií v současnosti). Dopad takové emise na hlasovací podíly ukazuje Graf 1. (Nedomníváme se, že by se současný ředitel CME A. Sarbu a významný podílník R. Lauder podíleli na úpisu akcií, a jejich podíly by proto klesly.) Protože by akcie byly emitovány za nižší než současnou tržní cenu, očekávali bychom krátkodobě negativní reakci trhu. Následně by se podle nás projevil efekt oddlužení a snížení rizikovosti firmy a vnímali bychom tak výrazný růstový potenciál. S T R A N A 3

4 Graf 1: Rozložení hlasovacích práv v současnosti a při Scénáři 1 V současnosti Po emisi 31 mil. akcií veřejnosti a stejného objemu Time Warneru Ostatní, 27.9% Time Warner, 47.5% Ostatní, 35.0% Time Warner, 48.3% Adrian Sarbu, 1.9% Ronald Lauder, 22.8% Adrian Sarbu, 1.3% Ronald Lauder, 15.5% Scénář 2: Pouze Time Warner navýší podíl, případně nabídne převzetí celé společnosti Za druhé, doplnění kapitálu v CME se může zúčastnit pouze Time Warner. Na tomto místě upozorňujeme, že zatímco hlavní akcionář Time Warner má právo účastnit se každé nabídky akcií ze strany CME (Scénář 1), CME může vydat akcie pouze do rukou Time Warner a veřejnosti akcie nenabízet. Pro tento scénář vidíme více důvodů. Time Warner jednak projevil o společnost opětovně zájem loňským nákupem cca 5% podílu a později jednal o akvizici polské televize TVN, čímž potvrdil záměr investovat v regionu střední Evropy. Dále, velikost a dostupné prostředky dovolují Time Warneru doplnit kapitál v CME bez účasti dalších investorů. Konečně, pokud je dlouhodobým záměrem Time Warner získat většinový podíl v CME, potom jsou k tomu současné nízké ceny příležitostí. Vzhledem k tomu, že Time Warner v minulosti zaplatil za podíl v CME prémii k tržní ceně (v r to byla prémie 21 % nad 3měsíčním průměrem), počítáme s prémií 10 % nad současný 3-měsíční průměr, tj. cca 7,9 USD. K získání 400 mil. USD by tak CME vydala do rukou Time Warner cca 51 mil. akcií (400 mil./7,9). Graf 2 ilustruje, že v takovém případě by hlasovací podíl Time Warneru stoupl nad 60 %. Graf 2: Rozložení hlasovacích práv v současnosti a při Scénáři 2 V současnosti Po emisi 51 mil. akcií pouze Time Warneru Ostatní, 20.1% Ostatní, 27.9% Adrian Sarbu, 1.9% Time Warner, 47.5% Adrian Sarbu, 1.3% Ronald Lauder, 16.4% Time Warner, 62.1% Ronald Lauder, 22.8% Emise akcií za vyšší než současné tržní ceny spolu s efektem posílení pozice Time Warner by podle nás přinesly výraznou pozitivní reakci trhu jak v krátkém, tak dlouhém období. Tato možnost je nicméně komplikována současnými smlouvami mezi akcionáři a věřiteli firmy, podle nichž Time Warner nemůže minimálně do března 2013 překročit podíl 49,9 % hlasovacích práv ve společnosti. Vydáním 51 mil. akcií Time Warneru by jeho podíl na hlasovacích právech vzrostl ze současných 47,5 % na 62 %. Aby toto bylo možné, musely by současné smlouvy být změněny. To je podle dostupných informací možné se svolením představenstva firmy. V mezním případě by Time Warner mohl nejen navýšit kapitál CME, ale i nabídnout ostatním akcionářům odkup akcií s cílem dostáhnout 100% podílu ve společnosti. Hlavním argumentem pro tuto možnost jsou podle nás současné ceny a naše přesvědčení, že CME je při oddlužení o zmíněných 400 mil. USD schopna v horizontu 3 let generovat čistý zisk okolo 100 mil. USD ročně s rostoucím trendem. To může pro hlavního akcionáře představovat atraktivní příležitost. Dosažení 100% podílu a oddlužení firmy o 400 mil. USD by podle nás znamenalo náklady pro Time Warner kolem 1 mld. USD, to je však stále srovnatelné s akvizicemi, které Time Warner zvažoval v Evropě v minulém roce. Podotýkáme nicméně, že podle bermudského práva, jímž se řídí CME, nemá majoritní vlastník povinnost nabídnout minoritním akcionářům odkup akcií. Rozhodnutí o velikosti podílu by tak záleželo pouze na cílech Time Warner. S T R A N A 4

5 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ Výsledky za poslední kvartál r podle nás potvrdily pozitivní trend na provozní úrovni. Pozornost investorů se nicméně soustředila na hlubší čistou ztrátu, jež byla způsobena odpisem goodwillu především u bulharských aktiv. To vedlo k prudce negativní tržní reakci, která však byla podle nás neadekvátní, neboť účetní odpis neovlivňuje současnou peněžní situaci firmy. Výsledky za 4Q11 také nijak významně nezměnily naše projekce budoucího hospodaření, a ponecháváme proto roční cílovou cenu na 16 USD s dlouhodobým doporučením Koupit. Za klíčový faktor pro vývoj v krátkém až středním období považujeme řešení dluhové situace. Domníváme se, že cíl managementu snížit v letošním roce zadlužení může být dosažen pouze emisí nových akcií. Její objem odhadujeme na cca 400 mil. USD, tj. třetinu současného čistého dluhu. K emisi by podle nás mohlo dojít již v příštích měsících. U vydání nových akcií vidíme dva možné scénáře. Za prvé, CME může akcie nabídnout veřejně s tím, že stejný počet akcií vydá i do rukou hlavního akcionáře Time Warner, aby si zachoval ve společnosti podíl. V tomto případě očekáváme, že by akcie byly nabídnuty s diskontem vůči současné tržní ceně, aby motivovaly investory k jejich nákupu. Proto bychom v tomto případě očekávali krátkodobě negativní reakci trhu. Za druhé, navýšení kapitálu v CME může provést pouze Time Warner, pokud společnost změní dosavadní smlouvy omezující hlasovací podíl Time Warneru na 49,9 %. Na základě dřívějších nákupů akcií Time Warnerem bychom očekávali, že v tomto případě budou nové akcie nakoupeny s prémií k současné tržní ceně. Z tohoto důvodu a také díky posílení pozice Time Warner v CME bychom očekávali pozitivní reakci trhu. V mezním případě také nelze vyloučit, že by Time Warner kromě doplnění kapitálu nabídl odkup ostatních podílů s cílem dosáhnout 100% vlastnictví společnosti. Vzhledem k možnosti obou scénářů očekáváme v příštích měsících možnost výrazných pohybů ceny akcie na obě strany. Jsme ale přesvědčeni, že redukce dluhu ať už tou či onou formou otevře ve střednědobém až dlouhodobém horizontu výrazný prostor pro růst akcie. S T R A N A 5

6 PŘÍLOHA Výkaz zisku a ztráty Mil. USD, kons. US GAAP * 2011 e2012 e2013 e2014 e2015 e2016 e2017 Tržby r/r -33% 8% 17% -3% 6% 6% 5% 7% 7% Provozní náklady Všeob., admin. a market. náklady OIBDA r/r -61% -7% 56% 9% 15% 13% 9% 7% 8% OIBDA marže 17% 15% 19% 22% 24% 25% 26% 26% 27% Odpisy a amortizace Centrální provozní náklady EBIT Finanční výsledek Zisk před zdaněním Minoritní podíly Čistý zisk r/r n.m. n.m. n.m. n.m. n.m % 57.3% 30.0% 25.5% Zisk na akcii Zdroj: CME, J&T Banka; *Čistý zisk zahrnuje výnos z prodeje ukrajinských aktiv (217 mil. USD) Rozvaha Mil. USD, kons. US GAAP e2012 e2013 e2014 e2015 e2016 e2017 Celková aktiva Stálá aktiva Oběžná aktiva Peníze a peněžní ekvivalenty Nepeněžní oběžná aktiva Celková pasiva Vlastní kapitál Celkové závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Celkový dluh Zdroj: CME, J&T Banka Cash flow Mil. USD, kons. US GAAP e2012 e2013 e2014 e2015 e2016 e2017 Čistý zisk Odpisy a amortizace Úprava o podíl minorit na zisku Impairment nehmotných aktiv Nepeněžní odměny Změna pracovního kapitálu Provozní cash flow Kapitálové výdaje Investice do dceřiných společností Investiční cash flow Cash flow před finanční úrovní Změna dluhu Emise akcií S T R A N A 6

7 Dividendy Finanční cash flow Čisté cash flow Zdroj: CME, J&T Banka Poměrové ukazatele e2012 e2013 e2014 e2015 e2016 e2017 P/E n.m. 4.8 n.m. n.m P/Tržby P/BV P/ EBITDA EV/ EBITDA EV/Tržby Čistý dluh/ebitda Dluh/Vlastní kapitál 117% 111% 140% 133% 126% 113% 102% 95% 88% ROE -6.2% -9.7% -16.1% -3.6% 0.7% 4.0% 5.9% 7.2% 8.3% ROA -3.7% 3.4% -6.2% -1.4% 0.2% 1.5% 2.4% 3.0% 3.6% Zdroj: CME, J&T Banka S T R A N A 7

8 SLOVNÍČEK POJMŮ Bazický bod 100 bazických bodů = 1,00 %; nejčastěji se používá u změn úrokových sazeb; zkratka bps (anglicky basis points) Book value účetní hodnota; hodnota společnosti připadající akcionářům; Book value = Aktiva - Závazky společnosti CAGR průměrná roční míra růstu za určité období (např. CAGR ) (anglicky: Compound Annual Growth Rate) CAPEX CEE CIS investiční výdaje obvykle na pořízení dlouhodobého majetku (stoje, nemovitosti) (anglicky: CAPital EXpenditures) střední a východní Evropa (anglicky: Central and Eastern Europe) Společenství nezávislých států, 9 z 15 států bývalého Sovětského svazu (anglicky: Commonwealth of Independent States) Dividendový výnos výnos akcie, který akcionář obdrží ve formě dividend; vyjadřuje se v procentech jako roční dividenda k současné ceně akcie EBITDA hrubý provozní zisk; zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (anglicky Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization); Indikátor provozní výkonnost společnosti a přibližný odhad cash flow. Některé společnosti použijí termín OIBITDA (Operating Income Before Interest Tax, Depreciation and Amortization). EBITDA marže poměr hrubého provozního zisku vůči tržbám (=EBITDA/tržby); určuje míru ziskovosti na jednotku tržeb; vyjadřuje se v procentech. Podobně i EBIT marže. EBIT EPS provozní zisk; zisk před odečtením úrokových nákladů a daní (anglicky Earnings Before Interests and Taxes) zisk na akcii; podíl zisku (ztráty) na jednu akci (anglicky: Earnings Per Share) EV Forex hodnota podniku; tržní kapitalizace společnosti zvýšena o čistý dluh společnosti (dluh bez likvidních finančních prostředků). (anglicky: Enterprise Value). devizový trh; trh směnných kurzu (anglicky: Foreign Exchange markets) Goodwill účetní termín; vyjadřuje u akvizic rozdíl mezi zaplacenou cenou a účetní hodnotou kupované firmy. Zahrnuje např. dobré jméno podniku, klientskou základnu, značku apod. Goodwill se řadí mezi nehmotná aktiva. NI m/m P/BV P/E čistý zisk; zisk společnosti připadající akcionářům společnosti, kteý vznikne po odečtení všech nákladů včetně daní (anglicky: Net Income) meziměsíční změna (anglicky: month on month; m-o-m) poměr ceny akcie k účetní hodnotě na jednu akcii. Jde o poměrový ukazatel, který slouží k porovnání ohodnocení jednotlivých společností, především v bankovnictví a finančním sektoru. (anglicky: Price / Book Value per share Ratio) vyjadřuje poměr tržní ceny akcie k dosaženému čistému zisku na akcii. Jde o poměrový ukazatel, který slouží k porovnání ohodnocení jednotlivých akciových titulů. Čím je ukazatel P/E vyšší, tím je daná akcie vzhledem k zisku (současnému nebo očekávanému) dražší a naopak. (anglicky: Price / Earnings Ratio) Rafinérská marže rozdíl mezi cenou hrubé ropy a cenou rafinérské produkce (benzín, nafta, oleje); obvykle se vyjadřuje v USD/t q/q SWAP mezikvartální změna (anglicky: quarter on quarter; q-o-q) finanční derivát založený na principu výměny dvou aktiv včetně jejích výnosů a nákladů po stanovenou dobu Tržní kapitalizace ukazatel velikosti společnosti. sposoučin tržní ceny a celkového počtu akcií. (anglicky: market capitalsation y/y meziroční změna (anglicky: year on year; y-o-y) S T R A N A 8

9 KONTAKTY OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY David Nový Vedoucí oddělení Barbora Stieberová Obchodování ČR a zahraničí Tereza Jalůvková Obchodování ČR a zahraničí Michal Znojil Obchodování ČR a zahraničí Marek Kijevský Obchodování zahraničí (USA) Miroslav Nejezchleba Obchodování zahraničí (USA) OBCHODOVÁNÍ S DLUHOPISY A MĚNAMI Tomáš Brychta Peněžní a devizový trh Petr Vodička Dluhopisový a peněžní trh OBCHODOVÁNÍ ATLANTIK, EATLANTIK Vratislav Vácha Obchodování ČR a zahraničí Trúchly Marek Obchodování ČR a zahraničí PRODEJ A KLIENTSKÉ SLUŽBY Dalibor Hampejs Podílové fondy Zuzana Milerská Klientské služby SPRÁVA KLIENTSKÝCH PORTFOLIÍ Roman Hajda Vedoucí pro investice Petr Holinský Portfolio manažer PORTFOLIO MANAGEMENT Martin Kujal Vedoucí pro investice; dluhopisy Marek Janečka Portfolio manažer; akcie ODDĚLENÍ ANALÝZ Milan Vaníček Strategie, farma, telekom Milan Lávička Banky, finanční sektor Bohumil Trampota Energetika, chemie Pavel Ryska Nemovitosti, média Petr Sklenář Makroekonomika, komodity J&T BANKA ATLANTIK finanční trhy, a.s. J&T Banka, a. s. J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Praha: Brno: Pobřežní 14 Dvořákovo nábrežie 8 Pobřežní 14 Veselá Praha Bratislava Praha Brno Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Zelená linka: Fax: Česká republika Slovenská republika Česká republika Česká republika S T R A N A 9

10 PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ J & T BANKA, a.s. (dále jen Banka ) je licencovaná banka a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s. oprávněná poskytovat investiční služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK FT ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s. oprávněný poskytovat investiční služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK FT a Banka v souladu s právními předpisy, svými vnitřními předpisy a vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení připravují a rozšiřují investiční doporučení. Činnost ATLANTIKu FT a Banky podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1 Banka a ATLANTIK FT v souladu s vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení rozšiřuje investiční doporučení, přičemž v tomto dokumentu jsou zmíněny některé důležité informace a upozornění s tvorbou a šířením investičních doporučení spojené. Banka a ATLANTIK FT uveřejňují investiční doporučení vytvořená zaměstnanci Banky a/nebo ATLANTIK FT (dále je Analytici ). Analytici vytvářející investiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu. Stupně investičního doporučení Banka a ATLANTIK FT používají následující stupně investičních doporučení: Koupit/BUY předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je větší, než minimální teoretický požadovaný výnos pro danou akcii. Tento požadovaný výnos je určen jako součet výnosu bezrizikového aktiva (nejdelší státní dluhopis ČR) a součinu koeficientu beta a rizikové prémie (určené individuálně pro každou společnost a odvozené od rizikové prémie pro český trh). Držet/HOLD předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je menší, než minimální teoretický požadovaný výnos pro danou akcii, ale zároveň větší než výnos bezrizikového aktiva. Prodat/SELL předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je menší než výnos bezrizikového aktiva. Metody oceňování Banka a ATLANTIK FT při oceňování společností a investičních projektů používají v prvé řadě metodu diskontovaných cash flow (FCFE nebo DDM). Metoda relativního srovnání je nedílnou součástí každého ocenění, ale slouží spíše jako test vypovídací schopnosti diskontní metody, a to z těchto důvodů: (i) rozdílné účetní standardy; (ii) rozdílná velikost firem; (iii) dostupnost informací; (iv) dopad akvizic a dceřiných společností na strukturu účetních rozvah; (v) rozdílné dividendové politiky; a (vi) rozdílná očekávání budoucích ziskových marží. Pokud se fundamentální ocenění a interval hodnot na základě relativního srovnání v zásadě shodují, je to známka správnosti projekcí cash flow a dalších klíčových předpokladů diskontovacího modelu (zvláště diskontní faktor, růst v tzv. nekonečné fázi, kapitálová struktura, apod.). V opačném případě je nutno najít faktory vedoucí k zásadní rozdílnosti obou oceňovacích metod. Opatření bránící vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním nástrojům: Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, je závislá zejména na kvalitě odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku společnosti. Osoby, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, nejsou finančně ani jinak motivovány k vydání investičních doporučení konkrétního stupně a směru. Banka a ATLANTIK FT v rámci dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a organizace vnitřního provozu společnosti uplatňují postupy a pravidla stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti, které brání vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním nástrojům obsaženým v investičních doporučeních šířených Bankou a ATLANTIKem FT. Další upozornění Banka a ATLANTIK FT a s nimi propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, včetně členů statutárních orgánů, vedoucích zaměstnanců anebo jiných zaměstnanců, mohou obchodovat s investičními nástroji či uskutečňovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné době nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, ať již jako komisionář, zprostředkovatel či v jiném právním postavení, na veřejném trhu či jinde. Makléři a ostatní zaměstnanci Banky a ATLANTIK FT a/nebo s nimi propojenými osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentář k trhu nebo obchodní strategie svým klientům a vlastnímu oddělení obchodování, které odráží názory, jež jsou v rozporu s názory vyjádřenými v investičních doporučeních. Investoři by měli investiční doporučení považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Investiční analýzy a doporučení vydávané Bankou a ATLANTIK FT a/nebo s nimi propojenými osobami byly připraveny v souladu s pravidly chování a interními předpisy pro zvládání konfliktů zájmů ve spojení s investičními doporučeními. Přehled změn stupně investičního nástroje, na který Banka a ATLANTIK FT vydaly investiční doporučení, a jeho cenového cíle během posledních 12 měsíců je uveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: a/nebo Emitent nebyl před vydáním tohoto doporučení s ním seznámen a doporučení tedy nebylo nijak změněno nebo upraveno na základě jeho žádosti. Samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Zákazníkovi a Zákazník za ně nese plnou zodpovědnost. Přestože investiční doporučení Banky a ATLANTIK FT jsou Analytiky připravována v dobré víře kvalifikovaně, čestně a s odbornou péčí, nemůže Banka a/nebo ATLANTIK FT přijmout odpovědnost a zaručit úplnost nebo přesnost informací v nich uvedených s výjimkou údajů vztahujících se k Bance a ATLANTIK FT. Investiční doporučení sdělují názor Analytiků ke dni zveřejnění a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Úspěšné investice v minulosti nejsou zárukou stejných výsledků v budoucnosti. Investiční doporučení nepředstavují v žádném případě nabídku k nákupu či prodeji investičních nástrojů. Jednotlivé investiční nástroje nebo strategie v investičních doporučeních zmíněné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Investiční doporučení mají sloužit investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičních doporučeních. Tito investoři jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní finanční situace. Hodnota či cena jakýchkoliv investic se může měnit. V souladu s tím mohou investoři získat prostředky menší, než byla jejich původní investice. Úspěšné investice v minulosti nezaručují příznivé výsledky do budoucna J & T BANKA, a.s., ATLANTIK finanční trhy, a.s. S T R A N A 10

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015 KOMERČNÍ BANKA ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ 7. srpna 2015 Kons., IFRS (mil. Kč) 2Q 2015 2Q 2014 y/y Oček. J&T Konsensus Provozní výnosy 7 500 7 460 1% 7 473 7 501

Více

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD Synergie z akvizice Allerganu 26.5. 215 Pharma index 25 35 2 15 3 25 2 Aktuální tržní cena: 31 USD 1 15 1 5 5 6-12 9-12 12-12 3-13 6-13 9-13 12-13 3-14 6-14 9-14 12-14 3-15 BBG pharma index Zdroj: Bloomberg,

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení KOMERČNÍ BANKA DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI v mil. Kč 2014 e2015 e2016 e2017 Provozní výnosy 30 676 30 511 31 160 32 212 Čistý úrokový výnos 21 423 21 488 22 164 23 152 Poplatky & provize 6 752 6 569 6 519

Více

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas Air Lease Rostoucí byznys pronájmu letadel 8.1. 2014 Air Lease Aktuální tržní cena: 30,26 USD Z jednoho na 180 letadel za 4 roky Zdroj: Bloomberg, J&T Banka Air Lease Corporation byla založena před čtyřmi

Více

RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015

RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015 RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,028 bodů (-0.2% d/d); objem: 575 mil. Kč Státní svátky v části Evropy a v USA, doplněné bankovními prázdninami v Londýně

Více

RANNÍ PŘEHLED. 28. listopadu 2014

RANNÍ PŘEHLED. 28. listopadu 2014 RANNÍ PŘEHLED 28. listopadu 2014 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,002 bodů (+0.7% d/d); objem: 444 mil. Kč Pražská burza včera v ne příliš aktivním obchodování dokázala zakončit silnější

Více

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015 RANNÍ PŘEHLED 9. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 967 bodů (-0.2% d/d); objem: 701 mil. Kč Padající asijské trhy byly včera pravděpodobně hlavní příčinou slabého zahájení

Více

t/t (%) ytd (%) závěr

t/t (%) ytd (%) závěr RANNÍ PŘEHLED 17. V. 2011 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Praţská burza Pražská burza včera kopírovala vývoj západoevropských trhů a zakončila den se ztrátou index PX odepsal 0,73 % (1256,5 b.). Oslabovaly prakticky

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

RANNÍ PŘEHLED. 28. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 28. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,026 bodů (-0.5% d/d); objem: 737 mil. Kč Obavy investorů z trvale udržitelného řešení řecké dluhové krize pomalu začínají opět vytěsňovat obavy z růstu

Více

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015 RANNÍ PŘEHLED 10. března 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,024 bodů (-1.3% d/d); objem: 630 mil. Kč Praze se včera vůbec nedařilo. Finanční tituly i ČEZ táhly trh dolů (-1,27%) a

Více

RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015

RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015 RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,003 bodů (+0.2% d/d); objem: 356 mil. Kč Úterní obchodování na evropských trzích již nebylo zdaleka tak pozitivní jako

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 16. - 20. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,033 0.0 4.1 4.4 15.0 853 1,046 CZK/EUR 27.44 0.0 0.0-0.4-5.9 25.51 27.69 CZK/USD 20.18 0.5-1.4-1.4-3.2

Více

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,498-0.4 3.7-0.5 S&P 500 USA 1,106-0.7 3.4-1.8 Nasdaq USA 2,265-1.0 3.5-1.2 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,766-0.1 4.8-6.7 DAX Německo

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. červenec 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,175 0.7-7.5 5.1 14.0 1,030 1,315 CZK/EUR 24.78 1.4 3.1 6.7 3.2 24.71 26.60

Více

Lubelski Wegiel Bogdanka

Lubelski Wegiel Bogdanka Lubelski Wegiel Bogdanka Nabídka převzetí od NWR Návrh na převzetí NWR oznámila nabídku na převzetí 100 % polské těžařské společnosti Bogdanka za 100,75 PLN/akcie. Tato cena znamená prémii 13% k tržní

Více

American International Assurance

American International Assurance American International Assurance Prodej asijské části pojišťovny AIG Kontakt Atlantik FT se účastní úpisu AIA a objednávky přijímá do 20.10. 2010, 12:00. Kontakt na tradera: David Nový, tel. 225 010 228.

Více

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Powszechny Zakład Ubezpieczeń Informace k probíhajícímu IPO Souhrn V současné době probíhá primární úpis akcií (IPO) největší polské pojišťovny PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń). V tomto reportu přinášíme

Více

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT Cílová cena 12M: 679 CZK 26,3 EUR Doporučení : koupit buy Akt.kurz (15.4.13): 584 CZK 22,6 EUR Diskont od 12M: 16,3 % Účinek velkého meziročního propadu ve výhledu společnosti na rok 2013, zveřejněný při

Více

INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: 12-MĚSÍČNÍ CÍLOVÁ CENA: 2,9 USD 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f

INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: 12-MĚSÍČNÍ CÍLOVÁ CENA: 2,9 USD 2014e 2015f 2016f 2017f 2018f CME FORTUNA Zlepšující se hospodaření nic neřeší. Cenu akcie nepustí vzhůru dluh a budoucí ředění. Tomáš Menčík, CFA Analytik mencik@cyrrus.cz +420 538 705 718 INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: DRŽET 12-MĚSÍČNÍ CÍLOVÁ

Více

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 Pojišťovny Aktualizace Česká republika Vienna Insurance Group Zvyšujeme cílovou cenu a doporučujeme akcie k nákupu Koupit Cena 21.01.15 37,5 1050 12m cíl

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Komerční banka Držet 5 189 Kč Komerční banka Nové doporučení: Držet Předešlé doporučení: Redukovat Cílová cena (6M): 5 189 Kč Minulá cílová cena: 4 301 Kč Datum vydání: 6. 12. 2014

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč Fio banka, a.s. 5.1.211 Skupina ČEZ Fio Předchozí doporučení - Koupit Nové doporučení Koupit Předchozí cílová cena - 113 Kč Nová cílová cena - 943 Kč Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více