Tip Využijte možnosti investovat do nových fondů s 50% slevou ze vstupního poplatku v období od 17. do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tip Využijte možnosti investovat do nových fondů s 50% slevou ze vstupního poplatku v období od 17. do 28. 6."

Transkript

1 Každý klient si zaslouží individuální přístup 02 To nejdůležitější ze světa Vaší banky 2013 Tip Využijte možnosti investovat do nových fondů s 50% slevou ze vstupního poplatku v období od 17. do Lepší zhodnocení peněz 02 Nové fondy 03 Představení Raiffeisen investiční společnosti 04 Vizitka 05 Směr finančního trhu 06 Doporučení Aleše Michla 07 Platby mobilním telefonem 08 Půjčka, která Vám vrátí až Kč Fondy kolektivního investování jsou obhospodařovány Raiffeisen investiční společností a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: , IČ: , která je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Distributorem fondů kolektivního investování je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051.

2 01 Jak lépe zhodnotit své peníze bez zbytečného riskování Hledáte vyšší výnos, než nabízejí spořicí účty nebo termínované vklady? Chcete mít ale zároveň své peníze kdykoli k dispozici? Pak právě pro Vás připravila Raiffeisenbank dvě nové příležitosti zhodnocování úspor, které obě tyto možnosti kombinují. nulový. Klienti se proto zajímají o alternativní způsoby investic, chtějí však mít své peníze dobře dostupné a nechtějí riskovat. O tom ostatně svědčí i vyšší zájem klientů o fondy či garantované certifikáty a právě na tyto klienty se chceme zaměřit. Skupina Raiffeisen má dlouholetou zkušenost s investováním, je mj. největším správcem klientských investic v Rakousku. V České republice nově rozšířila své služby a založila specializovanou Raiffeisen investiční společnost. Se startem Raiffeisen investiční společnosti nabídneme tyto dva nové podílové fondy: Chráněný fond ekonomických cyklů, který je vhodný pro klienty hledající zajímavější výnos než na spořicích účtech a preferují nízkou míru rizika anebo Fond dluhopisových příležitostí pro ty klienty, kteří už mají nějakou zkušenost s investováním a hledají větší výnos než u státních dluhopisů. Proč Raiffeisen investiční společnost vstupuje na český trh právě nyní? Současné nízké úrokové sazby na spořicích účtech i termínovaných vkladech (které často ani nepřesahují míru inflace) neprospívají vkladovým účtům a zisk pro střadatele je téměř Poučení o rizicích V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, si Vás dovolujeme upozornit na následující skutečnosti. Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo ztrátovost každé investice. Každá forma investice je úzce spjata s rizikem. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnosy investičních nástrojů dosažené v minulém období nejsou zárukou výnosů dosažených v budoucnosti. Návratnost investované částky není vždy zaručena. Celkové riziko portfolia lze snížit investováním do různých druhů investičních nástrojů. Mezi základní druhy rizik spojených s každou investicí do investičních nástrojů patří tržní riziko, měnové riziko, úrokové riziko, riziko likvidity, inflační riziko, riziko emitenta a globální riziko. Podrobnější informace o rizicích spojených s jednotlivými typy investičních nástrojů a způsobech zajištění proti nim, o míře návratnosti investované částky u jednotlivých skupin investičních nástrojů, povaze a vlastnostech jednotlivých skupin investičních nástrojů a další informace určené pro investory jsou k dispozici na internetové stránce případně v kterékoli naší pobočce. Raiffeisenbank a.s. doporučuje každému investorovi, aby se s těmito informacemi důkladně seznámil před provedením jakékoli investice. Veškeré zde uvedené informace jsou platné k červnu 2013.

3 02 Nové fondy Chráněný fond ekonomických cyklů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů patří do skupiny velmi oblíbených fondů s ochranou investovaného kapitálu. Nabízí ochranu kapitálu ve výši 95 % při zainvestování na počátku každého sledovaného 3letého období. Pokud v průběhu sledovaného období vzroste hodnota podílového listu o 2 % oproti jeho počátku, zahájí se nová tříletá perioda s chráněnou hodnotou Vaší investice navýšenou o tento realizovaný výnos. Fond je tak vhodný pro ty investory, kteří hledají zajímavější zhodnocení než na spořicích účtech a zároveň požadují vysokou míru ochrany svých prostředků. Raiffeisen chráněný fond ekonomickych cyklů bude investovat převažně do krátkodobých, zejména státních, korunových dluhopisů. Doplňkově budou v portfoliu zastoupeny i cizoměnové dluhopisy, které jsou plně zajištěny proti pohybům příslušných měn. Mezi investice budou zahrnuty také dluhopisy velkých firem se stabilně dobrými výsledky, které nabízejí oproti státním dluhopisům zajímavější výnos do splatnosti. V menší míře bude investováno do světových akcií. Fond dluhopisových příležitostí Pro klienty, kteří již vědí, jak trhy fungují a jsou připraveni na vyšší (ale stále rozumnou) míru rizika, je připraven Fond dluhopisových příležitostí. Strategie fondu vychází ze současné situace na trzích, tzn. vysokých cen a nízkých výnosů bezpečných dluhopisů a nízkých úrokových sazeb v krátkém i ve střednědobém horizontu. Z tohoto důvodu posouváme dosavadní strategie založené zejména na tzv. managementu durace (zjednodušeně: délky splatnosti dluhopisů) směrem k řízení kreditních rizik a měnových strategií. Tento fond investuje především do kvalitních státních dluhopisů, tedy např. dluhopisů ČR či zemí EU a do obligací vydaných předními tuzemskými i zahraničními korporacemi (např. General Electric, ČEZ apod.). Zároveň ale může až třetinu svého majetku investovat do dynamičtějších dluhopisů, jako jsou státní dluhopisy zemí v regionu CEE (např. Chorvatsko, Turecko apod.) nebo firemní dluhopisy (např. Hypoteční banka, PPF apod.). Takový fond je určen pro klienty, kteří již mají nějakou zkušenost s investováním a hledají větší výnos, než lze nalézt u státních dluhopisů. TIP Do nových fondů můžete investovat od Využijte 50% slevu ze vstupního poplatku v rámci Investičních dní Raiffeisen od do Více informací k novým fondům Vám rádi poskytnou poradci na našich pobočkách nebo je naleznete na webových stránkách Zařazení nových fondů do stávající struktury z pohledu rizika a potencionálního výnosu: Český fond konzervativních investic Czech Click Fund Chráněný fond ekonomických cyklů Czech Click Fund II Český dluhopisový fond Fond dluhopisových příležitostí Nízké riziko / Nízký výnos Český balancovaný fond CZK LifeCycle Fund 2040 (aktuální alokace) Český akciový fond Bližší informace k novým fondům získáte na pobočkách Raiffeisenbank, kde Vám naši poradci s investováním ochotně poradí. Vysoké riziko / Vysoký výnos

4 03 Představení Raiffeisen investiční společnosti Raiffeisen investiční společnost a.s. byla založena v prosinci roku 2012, v dubnu letošního roku získala od České národní banky povolení k činnosti. Jejím zakladatelem a jediným akcionářem je Raiffeisenbank a.s. Investiční společnost byla budována s úmyslem vytvořit vlastní distribuční a obchodní model v těsné součinnosti s mateřskou bankou. Produktová nabídka bude doplňovat nabídku skupiny Raiffeisen v oblasti investičních nástrojů, zejména podílových fondů pro retailové klienty a klienty privátní banky Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Cílem investiční společnosti je rovněž plnohodnotně navázat a rozvíjet ve skupině Raiffeisen již několik let úspěšně fungující asset management (diskrecionální správa klientských aktiv). Investiční společnost chce být v duchu tradic Raiffeisen zodpovědným partnerem svým klientům při dlouhodobé péči o růst jejich investic. Nabídkou služeb kolektivního investování hodlá investiční společnost doplnit řadu produktů pro klienty, kteří hledají nadstandardní kvalitu a mají aktivní zájem o správu svých finančních prostředků.

5 04 Vizitka Josef Beneš Předsedou představenstva Raiffeisen investiční společnosti se stal Josef Beneš, který vede i sesterskou penzijní společnost. Před nástupem do skupiny Raiffeisen pracoval deset let jako generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Asset Management, dlouhá léta působí rovněž jako předseda Asociace pro kapitálový trh ČR. Předtím pracoval na různých pozicích v oblasti kapitálových trhů mj. pro Světovou banku v Číně nebo v londýnské Standard Bank. Vystudoval VŠE v Praze a poté získal titul MIA, Master Degree na Columbia University v New Yorku. Josef zastává názor, že v životě je důležité vyvážit psychické a fyzické napětí. Jeho krédem je být aktivní 16 hodin denně, 7 dní v týdnu, 12 měsíců v roce. Nedělat nic pro něj neznamená odpočívat. Má rád sport v mnoha různých podobách, věnuje se studiu historie a rád si zahraje na klavír. Se svým bratrem Petrem deset let velmi úspěšně reprezentoval Česká rebuplika v beach volejbale. Má syna a dceru. Martin Vít Místopředsedou představenstva nové Raiffeisen investiční společnosti byl jmenován Martin Vít, který je zodpovědný za vývoj nových produktů a vnitřní kontrolu. Současně má na starosti úsek vnitřní kontroly i v Raiffeisen penzijní společnosti. Svoji profesní dráhu začínal v advokacii v rámci nadnárodní poradenské společnosti, přes deset let pracoval ve společnosti ČSOB Asset Management. Působil v představenstvech penzijních fondů skupiny ČSOB a také v odborných sekcích Asociace pro kapitálový trh ČR. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ve volném čase Martin rád sportuje, cestuje a poznává nová místa, čas si najde na pěknou knihu či zajímavou výstavu. Má syna a dceru. Michal Ondruška Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti doplňuje Michal Ondruška. Michal je zodpovědný za investice a investiční proces, má rozsáhlé zkušenosti se zahraničními finančními trhy včetně České republiky. Začínal na kapitálovém trhu jako obchodník s českými akciemi, následně obchodoval německé státní dluhopisy, poté přešel do oblasti Asset Managementu, v rámci něhož se investiční záběr rozšířil prakticky do celého světa. Pro skupinu Raiffeisen pracuje od roku 1998, kdy stál u zrodu jejího Asset Managementu. Je i nadále aktivním portfolio managerem pro řadu významných institucionálních klientů. Vystudoval ČVUT v Praze, je držitelem makléřské licence udělené Ministerstvem financí a je členem sekce Asset Management při Asociaci pro kapitálový trh ČR. Michal razí teorii, že v každém okamžiku existuje investiční příležitost. To se úzce prolíná i do životních situací. Vždy, když něco končí, něco nového začíná. Rád lyžuje a jezdí na kole, cestování a muzika jsou jeho dalšími zálibami. Má tři syny.

6 05 Kam nyní směřují finanční trhy? Není to tak dávno, kdy při snaze zodpovědět otázku uvedenou v titulku významně napověděl letmý pohled na základní ekonomické statistiky HDP, inflaci, zisky firem atp. Počínaje pádem investiční banky Lehman Brothers v roce 2008 se však situace zkomplikovala, když směřování finančních trhů začala významněji než kdy dříve ovlivňovat: (1) čím dál silnější úloha centrálních bank mj. masivním tištěním peněz či opatřeními ke zvýšení likvidity na trzích a (2) prakticky nepředvídatelná rozhodnutí politiků např. faktický zákaz bankrotu členského státu eurozóny či problematická záchrana Kypru v březnu 2013, spojená s mimořádným zdaněním bankovních vkladů. Podíváme-li se na období od počátku letošního roku do poloviny května, dosavadními vítězi z pohledu dosaženého zhodnocení jsou s dvoucifernými procentními nárůsty akcie ve vyspělých zemích (zejména v Japonsku a USA), poraženými pak jsou především drahé kovy (např. zlato se ztrátou 14 %, čímž pro mnoho investorů ztratilo statut bezpečného přístavu pro investice ). Akcie profitovaly z množících se signálů ekonomického oživení v USA, uvolnění napětí v eurozóně (zejména sestavení vlády v Itálii po únorovém volebním patu) a z masivního pumpování peněz do ekonomiky v Japonsku. Zlatu, které je všeobecně vnímáno jako uchovatel hodnoty, uškodily vedle překvapivě příznivého inflačního vývoje též úvahy o konci politiky kvantitativního uvolňování (zjednodušeně řečeno: tištění peněz) v USA, uplatňované od vypuknutí globální finanční krize v roce A jaký je pohled do budoucna? My pro zbytek roku očekáváme další posílení akciových trhů, tažené širším oživením ekonomik ve druhé polovině roku. Riziko možných výprodejů akcií po nedávném růstu spolu s nepříznivou sezónností viz známé investorské pravidlo Sell in May and go away však nabádá pro nejbližší týdny k opatrnosti. Státní dluhopisy ČR jsou nyní cenově vysoko, momentálně však nevidíme významnější impuls, který by mohl tento stav změnit. Předstihové indikátory ekonomického vývoje na obou stranách Atlantiku i v Číně v dubnu zklamaly, domácí ekonomika šlape po dně a po inflačních tlacích není zatím ani památky. Výjimkou může být sektor dlouhodobých státních dluhopisů ČR, kde se po nedávném relativně prudkém cenovém růstu zvýšila pravděpodobnost výprodejů (tj. výběru zisků). V rámci nabídky CZK fondů Raiffeisen může být tedy pro nejbližší období dobrou volbou Czech Click Fund II, v němž je zhruba 15 % majetku investováno na akciových trzích v rámci celého světa a 85 % v krátkodobých CZK dluhopisech. Pro konzervativnější investory by měl nadále zůstat atraktivním Český fond konzervativních investic, který umísťuje svěřené prostředky výhradně do dluhopisů s průměrnou splatností cca 2 roky, vedle státních dluhopisů však ve zvýšené míře investuje též do dluhopisů vydaných bonitními korporacemi, finančními institucemi, municipalitami atp. Odvážnějším investorům lze doporučit některý ze smíšených či akciových fondů, zde však pokládáme za rozumné investici rozložit v čase (tj. investovat po částech, např. s měsíčním časovým odstupem), resp. ji realizovat na poklesech trhu (korekcích růstového trendu). Do stávajícího investičního klimatu velmi vhodně zapadají též dva námi nově připravené fondy Chráněný fond ekonomických cyklů a Fond dluhopisových příležitostí, které jsme si dovolili představit v samostatném článku. Hodně zdaru při Vašich investicích! Martin Zezula Asset Management doporučení Doporučení Aleše Michla Dostávám kupu otázek na téma investic do fondů ve stylu: Mám pokračovat? Mám to zabalit? Porostou trhy? Spadnou? Jak se v tom vůbec vyznat? Na příkladu: nechť fond, do kterého investujete, měl v prvním období cenu 1, ve druhém spadla na 0,5 a ve třetím bude 1. Celkově je tedy manažer fondu s výnosem na nule. Ale platí to i pro investora? Uvažujme klienta A: V prvním období dal do fondu částku 100, ve druhém se rozhodl přihodit 200. Nejdříve se mu tedy 100 smrsklo na 50. Pak díky přihození končí ve třetí třetině s ( ) % = 500. Uvažujme klienta B: V prvním období vložil do fondu 200, ve druhém dal 100. Jaký je jeho výsledek? ( % + 100) % = 400. Každý z klientů dal do fondu 300, ale jejich výsledek je jak odlišný navzájem, tak i jiný oproti manažerovi fondu. Co tím chci říci? Pamatujete, jak hokejista Karel Rachůnek trefil vyrovnávací gól proti Švédům (Rachna kachna to to letělo... dnes se na nás kouká z nebe...)? Anebo poslední hod Barbory Špotákové a její následné olympijské vítězství? To byly trefy! Vesměs tedy vidím jako rozumná dvě doporučení: (1) Zajděte na pobočku za svým bankéřem a poraďte se s ním, kam přesně teď zamířit investici, kde si třeba přisadit, co nejvíc a přesně sedne k tomu, jak Vy sami vidíte dnešní svět, aby to byly ty trefy... (2) Pamatujte na to, že univerzální strategii pro každého, vlastně takový základ investování je: ukládejte pravidelně, dlouhodobě a s chladnou hlavou. Já osobně mám pravidelné investice do našeho fondu. Každý měsíc do něj přispívám... Aleš Michl analytik Raiffeisenbank

7 06 Platby mobilním telefonem Chcete pohodlně a bez obav nakupovat na internetu? Tak zaplaťte Mobitem přímo z mobilu. Mobito je služba, která Vám umožní platit mobilem za pomocí jednoduchého propojení s bankovním účtem nebo s platební kartou. S Mobitem můžete bezpečně platit a posílat peníze mezi telefony, okamžitě a kdykoliv. S Mobitem zaplatíte již na více než místech! Dnes je možné Mobitem zaplatit za zboží nebo služby na internetu, ale i v obchodě nebo taxíku, dobít sobě či někomu jinému kredit mobilu anebo poslat peníze kamarádovi. Všechny platby Mobitem jsou zdarma a vůbec nezáleží na tom, jaký máte typ telefonu nebo operátora. Mobito funguje na každém telefonu a podporují ho všichni mobilní operátoři. Aktuální výčet všech obchodníků najdete na Nakupujte chytře s Mobitem! Díky Mobitu můžete hned výhodněji nakupovat u vybraných obchodníků. Více informací a další akční nabídky naleznete na Ještě Mobito nemáte? Jednoduše si jej aktivujte ZDE. Po aktivaci Mobita a připojení platební karty Raiffeisenbank můžou majitelé ekonta naplno využít všech výhod služby napřímo zaplatit prostřednictvím karty ze svého účtu nebo si Mobito nejdříve nabijí a až poté s ním zaplatí. Před připojením platební karty Raiffeisenbank si prosím zkontrolujte, zda máte na kartě povolené internetové (ecommerce) transakce. Více informací naleznete také na našich webových stránkách Poskytovatelem služby Mobito je MOPET CZ. iphone / ipad Android TIP Máte chytrý telefon nebo tablet? Stáhněte si aplikaci Mobilní ekonto a mějte pod kontrolou zůstatky a historii svých účtů. Ovládejte i debetní a kreditní karty. To vše velmi jednoduše a pohodlně! Navíc můžete využívat řadu originálních funkcí. Aplikaci si stáhněte zde:

8 07 Rychlá půjčka Už nemusíte odkládat nákup toho, co momentálně potřebujete. Využijte naši Rychlou půjčku s jedinečnými parametry. Rychlá půjčka Vám vrátí až Kč. Přesnou výši odměny za řádné splácení zjistíte podle délky a výše úvěru. Výše úvěru (Kč) Doba splácení (roky) 2 a více 4 a více 5 a více 6 a více Nad Nad Nad Nad Rychlá půjčka je samozřejmě bez poplatků Žádné poplatky za sjednání Žádné poplatky za správu Žádné poplatky za předčasné nebo mimořádné splacení Reprezentativní příklad: Výše úvěru Kč Počet splátek 60 splátek (5 let) Splátka Kč/měsíčně Poplatek za vedení 0 Kč/měsíc Poplatek za sjednání 0 Kč Úroková sazba 11,9 % RPSN 12,57 % Celkem zaplatíte Kč Nabídka platí do Více o podmínkách nabídky na nebo na infolince

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank SETKÁNÍ S MÉDII Marketing 16. října 2008, Botel Matylda, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň prezentuje: Petr Žibřid, Marketing & Communication Investiční

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Každý klient si zaslouží individuální přístup. To nejdůležitější ze světa Vaší banky

Každý klient si zaslouží individuální přístup. To nejdůležitější ze světa Vaší banky inspirace Každý klient si zaslouží individuální přístup To nejdůležitější ze světa Vaší banky 24 02 02 03 04 Účelová půjčka v novém kabátě Podnikatelské ekonto ŽIVNOST Přes 100 tisíc klientů s ekontem

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým KB Profilové fondy Představujeme KB Profilové fondy představují jednoduché investiční řešení pro začínající i zkušenější investory. Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Tip Nechte peněženku doma, plaťte bezkontaktní nálepkou. To nejdůležitější ze světa Vaší banky. Raiffeisenbank slaví 20 let. Bezkontaktní nálepka

Tip Nechte peněženku doma, plaťte bezkontaktní nálepkou. To nejdůležitější ze světa Vaší banky. Raiffeisenbank slaví 20 let. Bezkontaktní nálepka Každý klient si zaslouží individuální přístup 04 To nejdůležitější ze světa Vaší banky 2013 Tip Nechte peněženku doma, plaťte bezkontaktní nálepkou 01 Raiffeisenbank slaví 20 let 02 Bezkontaktní nálepka

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. To nejdůležitější ze světa vaší banky.

Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. To nejdůležitější ze světa vaší banky. Každý klient si zaslouží individuální přístup 03 To nejdůležitější ze světa vaší banky 2013 Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. 01 Hypodny 02 Unikátní

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Říjen +0,10% Od ledna +1,05% 101,60% 101,40% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60%

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červen -0,08 % Letos +0,28 % Korporátní dluhopisy beze změny Nepříznivý vliv růstu dlouhých sazeb 12%

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

01 jaro 2013. Tip Nové bezkontaktní debetní karty. Pohodlné platby debetní kartou. Podnikatelský účet pro živnostníky. Nové garantované certifikáty

01 jaro 2013. Tip Nové bezkontaktní debetní karty. Pohodlné platby debetní kartou. Podnikatelský účet pro živnostníky. Nové garantované certifikáty Každý klient si zaslouží individuální přístup To nejdůležitější ze světa Vaší banky 01 jaro 2013 Tip Nové bezkontaktní debetní karty 01 Pohodlné platby debetní kartou 02 Podnikatelský účet pro živnostníky

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více