I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1

2 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR S2 - ING.ARCH.JOSEF STARÝ ING.ARCH.EVA STARÁ HRABINSKÁ ČESKÝ TĚŠÍN ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: URBANISMUS: DOPRAVA: EL.ENERGIE,SPOJE: KANÁL,VODA,PLYN, TEPLO: DEMOGRAFIE: ÚSES: VYHODNOCENÍ ZÁBORU PŮDY: ING.ARCH.JOSEF STARÝ ING.ARCH.JOSEF STARÝ ING.ARCH.EVA STARÁ ING.JIŘÍ DATINSKÝ ING.ZDENĚK CHUDÁREK NG.MOJMÍR VÁLEK RNDr.MILAN POLEDNIK ING.PETR ŠIŘINA LIBUŠE FRANČÍKOVÁ DATUM: 02 /

3 OBSAH: str. 1. Vymezení řešeného a zastavěného území Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Hlavní cíle a základní teze koncepce rozvoje obce Přírodní a kulturní hodnoty Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby Systém sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury (včetně podmínek pro její umísťování) Veřejná prostranství Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura - vodní hospodářství Technická infrastruktura energetika Technická infrastruktura elektronické komunikace Technická infrastruktura zařízení pro ukládání a zneškodňování odpadů Všeobecné podmínky pro provádění změn v technické infrastruktuře Koncepce uspořádání krajiny Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití včetně podmínek ochrany krajinného rázu Územn