VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)"

Transkript

1 Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les nákup služeb j.n opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem Silnice nákup služeb j.n.-zimní údržba (chodníky,mostky) opravy a udržování (ul.potoční, Studniční, Školní, Zátiší, Valteřice, Heřmanice hřbit.cesta) 1500 Třída 5 - běžné výdaje celkem Provoz veřejné silniční dopravy 5171 opravy a udržování neinvestiční dotace krajům - dopravní obslužnost 185 Třída 5 - běžné výdaje celkem Pitná voda 5169 nákup služeb j.n. 5 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (vodovod Heřmanice výb.řízení + vodovod Radeč) 500 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Odvádění a čištění odpadních vod 5169 nákup služeb j.n. + projekty na údržbu opravy a udržování 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (OSBD dešťová k., 19 RD splašková k.) 500 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Úprava drobných vodních toků investice - vlastní zdroje (revitalizace soustavy rybníků 6121 Velká Javorská) 2600 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem Základní škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhod.hmotný majetek - MŠ a ZŠ nákup služeb j.n opravy a udržování neinv. příspěvek příspěvkové org. 2200

2 3113 Základní škola - příspěvková organizace Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (stavební úpravy mateřské školy) 500 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem Základní umělecká škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu j.n nákup služeb opravy a udržování neinv. příspěvek příspěvkové org. 520 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - zateplení ZUŠ - spoluúčast investice ZUŠ - dotace SFŽP investice ZUŠ - dotace FS investice ZUŠ - vlastní zdroj - spoluúčast 0 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem Činnosti knihovnické 5021 ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy DDHM nákup materiálu j.n nákup služeb j.n opravy a udržování 5 Třída 5 - běžné výdaje celkem Zachování a obnova kulturních památek (kapličky, křížky, kostel, kašna, socha) 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek (replika oltáře) voda elektrická energie nákup služeb j.n opravy a udržování (křížky, kaplička) 300 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (kostel sv. Bartoloměje) 250 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. (časopis, rozhlas) 5021 ostatní osobní výdaje časopisy (Zpravodaj) služby SMS telefon nákup služeb j.n. 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem 126

3 3399 Záležitosti kultury j.n. - kronika, akce města 5021 ostatní osobní výdaje poplatky OSA nákup zboží - propagační předměty, kalendáře nákup materiálu j.n služby pošt nájemné nákup služeb j.n. - příspěvek na kult. akce cestovné pohoštění příspěvek "Radečské slavnosti" věcné dary 70 Třída 5 - běžné výdaje celkem Tělovýchovná činnost j.n. (koupaliště, hřiště) 5169 nákup služeb j.n opravy a udržování příspěvek /TJ Spartak = 100 tis. Kč, ostatní=40 tis.kč 140 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - fotbalové tréninkové hřiště Žandov 550 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem Bytové a nebytové hospodářství 5137 DDHM voda plyn elektrická energie nájemné znalecké posudky nákup služeb j.n. + projekty na údržbu opravy a udržování (vč. střechy č.p. 67,28,133, okna č.p. 69) 1700 Třída 5 - běžné výdaje celkem Veřejné osvětlení 5021 ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění elektrická energie opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem Samojízdná plošina 650 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 1498

4 3632 Pohřebnictví 5021 ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM nákup materiálu j.n voda pohonné hmoty opravy a udržování 300 Třída 5 - běžné výdaje celkem Územní plánování 6119 územní plán 200 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem Komunální služby 5169 nákup služeb j.n dotace - DSO Peklo 5, daň z nabytí nemovitostí 50 Třída 5 - běžné výdaje celkem budovy, stavby včetně pozemků pozemky 50 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Nebezpečný odpad 5169 nákup služeb j.n. 70 Třída 5 - běžné výdaje celkem Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 nákup služeb j.n Třída 5 - běžné výdaje celkem investice svoz bioodpadu - SFŽP investice svoz bioodpadu - FS investice svoz bioodpadu - vlastní zdroj - spoluúčast investice svoz bioodpadu - vlastní zdroj 500 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem Útulky pro psy 5169 nákup služeb j.n. 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění prádlo, oděv, obuv DDHM 150

5 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5156 pohonné hmoty a mazadla školení nákup služeb j.n opravy a udržování 60 Třída 5 - běžné výdaje celkem bez neinvestic neinvestice hřbitovní aleje - SFŽP 130, neinvestice hřbitovní aleje - FS 2221, neinvestice hřbitovní aleje - vlastní zdroj 71, neinvestice hřbitovní aleje - vlastní zdroj - spoluúčast 276, neinvestice sad Radeč - vlastní zdroj 1, neinvestice sad Radeč - vlastní zdroj - spoluúčast 896, neinvestice sad Radeč - SFŽP 70, neinvestice sad Radeč - FS 991,299 Třída 5 - běžné výdaje celkem Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 nákup služeb j.n. 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem Požární ochrana - dobrovolná část 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace tisk DDHM voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a mazadla telefony služby peněžních ústavů - pojištění školení nákup služeb j.n opravy a udržování pohoštění příspěvek 3 Třída 5 - běžné výdaje celkem Místní zastupitelské orgány 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace odměny uvolněným čl.zastupitelstva (mzda) odměny neuvolněným čl.zastupitelstva sociální pojištění 275

6 6112 Místní zastupitelské orgány 5032 zdravotní pojištění 117 Třída 5 - běžné výdaje celkem Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců sociální pojištění 487, zdravotní pojištění 175, ost. pojistné hrazené zaměstnavatelem poplatky OSA prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky a tisk DDHM nákup materiálu j.n voda plyn elektrická energie pevná paliva pohonné hmoty a mazadla služby pošt telefon znalecké posudky školení zpracování dat + služby související s IT a KT nákup služeb j.n opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění ostatní nákupy j.n. - příspěvek (ošacení a oddávající) smlouva - přestupky Česká Lípa nákup kolků dálniční známka 2 Třída 5 - běžné výdaje celkem Obecné výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku 200 Třída 5 - běžné výdaje celkem Převody vlastním fondům 5349 ostatní převody vl.fondům - sociální fond 249,5 Třída 5 - běžné výdaje celkem 249,5

7 6399 Ostatní finanční operace j.n daň z příjmů právnických osob za obec 500 Třída 5 - běžné výdaje celkem Finanční vypořádání minulých let 5366 výdaje z finan.vypořád.min.let mezi krajem a obcí (volby) 8,7085 Třída 5 - běžné výdaje celkem 8, Ostatní činnost j.n plat zaměstnance sociální zabezpečení zdravotní pojištění neinv.příspěvky - ostatní /MC Štěstí=60 tis.kč, Centrum 90 pro zdravotně postižené=5 tis.kč/ 5229 ostat.neinv.transféry - SOLK 2,5 / SMO ČR 8,5 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem 427 Výdaje celkem 39733,2085 Čerpání sociálního fondu ve výši ,- Kč rozpočtováno samostatně.

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více