ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle"

Transkript

1 ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle

2 Obsah 1 Úvod Popis měřicího systému CDS Princip a využití snímačů Měření podélného pohybu Měření úhlu natočení Měření rychlosti magnetickým snímačem Měření rychlosti a času kola pomoci GPS Bezkontaktní měření teploty Měření teploty pomoci termočlánku Měření zrychlení Měření tlaku Nastavení měřicího systému Kalibrace Zhodnocení naměřených dat Postup

3 1 Úvod Tato úloha je zaměřena na seznámení se systémem určeným pro provozní měření na experimentálním vozidle. Cílem úlohy je seznámit se s základními principy vybraných snímačů a jejich praktické nasazení při měření jízdních parametrů vozidla. Dalším cílem této úlohy je naučit se tento systém používat včetně načtení naměřených dat a jejich základního vyhodnocení. 2 Popis měřicího systému CDS CDS (Competition Data System) je systém vyvinutý v USA pro sběr dat během jízdy v experimentálním automobilu. Systém je značně variabilní a je dodáván podle přání zákazníka. V tomto případě je k dispozici řada snímačů, které poskytuji informace o stavu vozidla během jízdy. Mezi měřené parametry zde patří: Teplota brzdových kotoučů (bezkontaktní snímače teploty) Teploty motoru (termočlánky) Zdvihy ramen zavěšení kol (odporové snímače polohy) Zrychlení vozidla (akcelerometry) Rychlost a poloha (GPS modul) Rychlost (magnetický snímač) Napětí baterie Poloha plynového a brzdového pedálu (rotační odporový snímač) Úhel natočení volantu (Odporový snímač natočení s větším rozsahem) Tlak v brzdné soustavě V této úloze bude použito řešení se čtyřmi jednotkami, které zajišťují sběr, ukládání i zobrazování dat (Obrázek 1). Jsou zde použity jednotky Master SSI, Slave SSI, Co pilot 2 a Commander 3V. Jednotky SSI (Serial Sensor Interface) slouží ke sběru dat ze snímačů, přičemž jednotka Master SSI je nadřazená a musí být připojena vždy. Je do ní přivedeno napájecí napětí z baterie a je odsud rozvedeno do ostatních jednotek celého systému. SSI jednotky zajišťují i napájení připojených snímačů a to napětím 12 a 5 voltů. Master SSI navíc obsahuje integrovaný tříosý snímač zrychlení. Jednotky Master SSI, Co-Pilot 2 a Commander 3V jsou propojeny sběrnicí zvanou TrackNet. 3

4 Baterie 12V Master SSI CO PILOT 2 Slave SSI Commander 3V Snímače Obrázek 1 Blokové zapojení měřicího systému CDS Jednotka CO PILOT 2 je primárně určena k zobrazování dat. Data se zde zobrazují v číselné podobě a je možné zvolit zobrazované veličiny. Aby bylo možné na jednom displeji zobrazovat více parametrů, je CO PILOT 2 vybaven externím tlačítkem, kterým je možné přepínat 5 zobrazení. Jednotka je rovněž vybavena několika LED indikátory, které mohou upozorňovat na překročení mezních stavů (například max. teplota). Diodové indikátory v horní části Co Pilota 2 jsou přizpůsobeny k zobrazování některé měřené informace, například otáček. Co Pilot 2 Externí tlačítko Obrázek 2 Umístění jednotky Co Pilot 2 a externího tlačítka Nastavování měření se provádí přes USB kabel připojený do jednotky Co Pilot 2. Pro nastavování se používá program CDS Link. 4

5 Obrázek 3 Umístění jednotek SSI Commander 3V je jednotka, která se používá primárně pro ukládání dat. Je k ní možné připojit i kameru a do obrazového záznamu přidávat aktuální informace ze snímačů. Obrázek 4 Umístění jednotky Commander 3V Celý systém je v této úloze použit pro měření provozních vlastností terénního vozidla Buggy 260 (Obrázek 5). Obrázek 5 Testované vozidlo Buggy 260 5

6 Dohromady (oba SSI) je možné systémem měřit 33 fyzikálních veličin. Vstupy do jednotek jsou označovány jako kanály. Většina kanálů je již předdefinovaná a je již určeno, který senzor se má připojit ke kterému kanálu. Tomuto uspořádání odpovídá i značení konektorů i kabelů. Každá jednotka SSI má 3 porty (A, B, C). Port B je využíván především pro propojení jednotek, zbylé porty slouží pro připojení externích snímačů. Všechny konektory (vodiče) jsou přehledně popsány (Obrázek 6). Popisky vodičů Konektory snímačů Obrázek 6 Kabeláž ke snímačům s konektory Celý systém je napájen z 12 V akumulátoru vozidla. Pro snadnou obsluhu je zde použit vypínač, který je umístěn v krabičce s vypínačem pro aktivaci ukládání dat (změna režimu). Uvnitř je také umístěna pojistka (Obrázek 7) Obrázek 7 Umístění jednotky GPS a hlavního vypínače 1. Vypnutí (poloha 0) nebo zapnutí (poloha 1) celého CDS systému 2. Vypínač pro aktivaci ukládání dat (poloha 1) 3. GPS jednotka Tlačítko pro ovládání ukládání dat se připojuje k jednomu z nevyužitých analogových vstupů, v tomto případě je to kanál 19. Zapojení všech i nevyužitých snímačů je v tabulkách (Tabulka 1 a Tabulka 2). 6

7 Tabulka 1 Popis a zapojení jednotlivých kanálů v jednotce Master SSI Master SSI Port A Kanál snímač název Poznámka Fyz. veličina Jednotky RPM 1/LLAP GPS 2-8 WHELL_R/LAP rychlost km/h RPM 2 17B3 ENGINE_R otáčky motoru rpm ANALOG 1 LATERAL_G vnitřní zrychlení G ANALOG 2 LONG_G vnitřní zrychlení G ANALOG 3 VERT_G vnitřní zrychlení G ANALOG 4 11 THROTTLE poloha % ANALOG 5 38-F STEERING úhel natočení ANALOG 8 BATTERY_V vnitřní napětí baterie V Master SSI Port B Kanál snímač název Poznámka Fyz. veličina Jednotky RPM 3 4 WHELL2_R rychlost km/h Propojení se Slave SSI Slave Napájení +12V zem TrackNet COM-3V COM-3V TrackNet CP Co-Pilot 2 Master SSI Port C Kanál snímač název Poznámka Fyz. veličina Jednotky ANALOG 9 termočlánek TEMP1 Zesilovač 5Q teplota C ANALOG 10 termočlánek TEMP2 Zesilovač 5Q teplota C ANALOG 11 termočlánek TEMP3 Zesilovač 5Q teplota C ANALOG 12 termočlánek TEMP4 Zesilovač 5Q teplota C ANALOG LF_SUSP zdvih, levé přední kolo mm ANALOG RF_SUSP zdvih, pravé přední kolo mm ANALOG LR_SUSP zdvih, levé zadní kolo mm ANALOG RR_SUSP zdvih, pravé zadní kolo mm 7

8 Tabulka 2 Popis a zapojení jednotlivých kanálů v jednotce Slave SSI Slave SSI Port A Kanál snímač název Poznámka Fyz. veličina Jednotky RPM 4 4 WHEEL2_R rychlost km/h ANALOG 19 ON/OFF Start_S tlačítko start % ANALOG BRAKE poloha brzd. Pedálu % ANALOG 21 9h FRNT_BRAKE tlak v okruhu předních brzd Bar ANALOG 22 9h REAR_BRAKE tlak v okruhu zadních brzd Bar Master SSI Port B Kanál snímač název Poznámka Fyz. veličina Jednotky Propojení s Master SSI Slave SSI Master SSI Port C Kanál snímač název Poznámka Fyz. veličina Jednotky ANALOG 10 22H LF_BRAKE J1-2 teplota levého přeního kotouče C ANALOG 12 22H RF_BRAKE J1-4 teplota pravého předního kotouče C ANALOG 14 22H LR_BRAKE J2-2 teplota levého zadního kotouče C ANALOG 16 22H RR_BRAKE J2-4 teplota pravého zadního kotouče C 3 Princip a využití snímačů U tohoto měřicího systému je využívána řada snímačů, které dávají informace o chování celého vozidla. Mezi měřené veličiny zde patří rychlost vozidla, poloha kol oproti rámu, celkové zrychlení ve třech osách pohybu, teplota brzd, poloha pedálů a natočení volantu. 3.1 Měření podélného pohybu Pro měření pohybu nápravy je zde použit odporový snímač polohy označován jako SEN-20 (Obrázek 8). Je připevněn mezi nápravu a rám, paralelně s tlumičem odpružení. U tohoto snímače dochází vlivem pohybu nápravy k vysouvání a zasouvání pístnice. Vlastní snímač se chová jako potenciometr, při změně polohy pístnice se změní i elektrický odpor snímače. Tento snímač se vyrábí v různých délkách, zde máme k dispozici rozsah 0 až 254 mm Směr pohybu Obrázek 8 Nápravový senzor (SEN-20) Princip posuvných odporových snímačů polohy je na obrázku (Obrázek 9). 8

9 Výstup ze snímače V R 2 R 1 U Směr pohybu Obrázek 9 Princip odporového snímače polohy pro posuvný pohyb R 1 Proměnný odpor (potenciometr) R 2 Přídavný odpor Změnou polohy jezdce (posunutím) dojde ke změně odporu R 1 a to způsobí změnu napětí v obvodu. Aby nedošlo ke zkratu obvodu při R 1 = 0, je do obvodu zařazen přídavný odpor R 2. Dále je zde k dispozici snímač pro měření menších výchylek SEN-11 (Obrázek 10). Tento snímač je možné použít například pro měření polohy pedálů nebo měření výchylky v rozsahu 0 až 38,1 mm. Obrázek 10 Další provedení odporového snímače polohy (SEN-11) Výhodou odporových snímačů polohy je téměř lineární závislost výstupního napětí na poloze. Závislost napětí na výchylce je na obrázku (Obrázek 11). Průběh byl naměřen na jiném odporovém snímači s rozsahem 0 až 60 mm. Odporový snímač polohy Výchylka [mm] Nahoru Dolů Obrázek 11 Test odporového snímače polohy 9

10 Obrázek 12 Umístění nápravového senzoru (SEN-20) 3.2 Měření úhlu natočení Odporové snímače jsou využívány i k měření rotačního pohybu (úhlu natočení). V tomto případě jsou použity dva typy snímače SEN-34 a SEN-38. Tyto pracují na stejném principu jako předchozí snímače posuvného pohybu a výchylky. Změna polohy natočení pohyblivé části snímače způsobí změnu odporu snímače (Obrázek 14). V R 1 R 2 U Obrázek 13 Princip odporového snímače natočení Obrázek 14 Princip odporového snímače natočení R 1 Proměnný odpor (potenciometr) R 2 Přídavný odpor Změnou polohy jezdce (otočením) dojde ke změně odporu R 1. Aby nedošlo ke zkratu obvodu při R 1 = 0, je do obvodu zařazen přídavný odpor R 2. V prvním případě (SEN-34) je rotační pohyb přenášen přímo přes táhlo na hřídeli snímače (Obrázek 15). Tento snímač má rozsah natočení pouze 0 až 90 a je proto použit na měření polohy plynového a brzdového pedálu. 10

11 Obrázek 15 Odporový snímač natočení (poloha pedálů - SEN-34) Obrázek 16 Umístění snímačů polohy brzdového a plynového pedálu (SEN-34) Druhý typ rotačního snímače SEN-38 (Obrázek 17) je víceotáčkový a rotační pohyb je na něj přenášen přes napnuté lanko. Je tedy možné pomoci něho měřit jak natočení tak i délku a to v rozsahu 0 až 228,6 mm. Obrázek 17 Odporový snímač natočení s větším rozsahem (natočení volantu - SEN-38) Na obrázku (Obrázek 18) jsou dvě varianty využití snímače SEN-38 a to pro měření posuvného a rotačního pohybu. V prvním případě je jeden konec lanka připevněn k pohyblivé části a vytahováním lanka ze snímače dochází k převodu posuvného pohybu na rotační. V druhém případě se lanko namotává na některou rotační část (například tyč řízení) a snímač tak měří natočení. 11

12 Měřený posuvný pohyb Měřený rotační pohyb Rotační pohyb Rotační pohyb Snímač Snímač a b Obrázek 18 Dvě varianty využití snímače natočení SEN 38 Na obrázku (Obrázek 19) je umístění odporového snímače natočení (SEN-38) na experimentálním vozidle. Snímač je využit pro měření natočení volantu. Obrázek 19 Umístění snímače natočení volantu (SEN-38) 3.3 Měření rychlosti magnetickým snímačem Rychlost vozidla lze měřit několika způsoby. Zde je použit snímač SEN-4, který generuje napěťový puls při průchodu kolem magnetu. Měří se tak otáčky hřídelí nebo kol. Na rotující části může být umístěno i více magnetů, pak bude měření přesnější. Snímač musí být ve vzdálenosti 5 cm od magnetu. Obrázek 20 Snímač otáček (SEN-4) K realizaci této funkce se využívají buď jazýčková relé - při průchodu kolem magnetu relé sepne a na výstupu se objeví obdélníkový puls, nebo je použit snímač využívající Hallův jev, kdy při průchodu kolem magnetu vzniká napětí. 12

13 T Magnet Snímač rychlosti U [V] T T [ms] Obrázek 21 Princip činnosti magnetického snímače rychlosti. Jedna otáčka kola (o 360 ) znamená že vozidlo urazilo dráhu rovnu obvodu kola. Zkrácení doby mezi pulzy (periody T) znamená ujetí dráhy rovnou obvodu kola za kratší čas a z toho plynoucí zvýšení rychlosti (a naopak). Obrázek 22 Snímač rychlosti otáčení kol (vozidla) SEN Měření rychlosti a času kola pomoci GPS Další způsob měření rychlosti je pomoci GPS. Tato metoda využívá družic na oběžné dráze Země pro přesné určení polohy (polohy v čase), to znamená, že je takto možné měřit i rychlost a detekovat průjezd zvoleným bodem (vhodné pro měření času při jízdě po závodním okruhu). Oproti snímačům rychlosti na kolech je tento systém výhodnější ve chvíli, kdy dochází ke skluzu kol a rychlost otáčení kol neodpovídá rychlosti vozidla. Pro správnou funkci GPS musí být anténa umístěna nejlépe na střeše vozidla a musí být volný výhled na oblohu. Jednotka GPS s anténou jsou zobrazeny na následujícím obrázku (Obrázek 23). 13

14 Obrázek 23 Jednotka GPS s anténou Obrázek 24 Umístění GPS antény Jednotka GPS je umístěna na krytu řadicí páky poblíž hlavního vypínače. Je přilepena oboustrannou lepicí páskou (Obrázek 7). 3.5 Bezkontaktní měření teploty V některých případech k měření teploty není možné používat běžné kontaktní metody měření teploty například pomoci termočlánků nebo odporových snímačů teploty. To platí také pro měření rotujících částí vozu jako je povrch pneumatik a brzdové kotouče. Obrázek 25 Infračervený bezkontaktní teplotní snímač (SEN-22) 14

15 Pro tento účel zde slouží bezkontaktní infračervené snímače (SEN-22), které měří teplo, které vyzařují různé objekty. Snímače reagují na infračervené záření. V tomto měření je využito čtyř takovýchto snímačů pro měření teploty na všech brzdových kotoučích. Byl zvolen snímač pro vyšší teploty SEN-22 H s rozsahem od 20 C do 800 C. Pro měření nižších teplot jako je například povrch pneumatik je možné použít snímač SEN-22 s rozsahem od 0 C do 200 C Snímač 63,5 mm 22 Snímaná plocha 25,4 mm Obrázek 26 Princip bezkontaktního měření teploty V V Obrázek 27 Snímač teploty brzdového kotouče (SEN-22) 3.6 Měření teploty pomoci termočlánku K měření teploty je zde možné použít kontaktní metodu měření pomoci termočlánků. K tomuto účelu je systém vybaven externím zesilovačem, který umožňuje připojit čtyři termočlánky Termočlánky typu K (Obrázek 28). Tento typ termočlánků mívá rozsah -200 až 1250 C. Obrázek 28 Termočlánek 15

16 Obrázek 29 Zesilovač pro 5 termočlánků typu K (SEN-5Q) Termoelektrický článek (termočlánek) je tvořen dvěma vodiči z různých kovových materiálů A a B, které jsou na obou koncích spolu vodivě spojeny. Jestliže teplota T 1 jednoho spoje bude různá od teploty T 0 druhého spoje, vzniká termoelektrické napětí a obvodem prochází termoelektrický proud. V Teplý konec Studený konec A B T 1 T 0 Obrázek 30 Princip termočlánku Termočlánky často dokážou měřit i teploty okolo 1000 C, na experimentálním vozidle mohou být využity pro měření teploty některých částí motoru nebo i výfukové soustavy. 3.7 Měření zrychlení Pro měření zrychlení se používají akcelerometry. Ty mají různé rozsahy měřitelného zrychlení a frekvencí podle typu a provedení snímače. Aby bylo možné měřit přetížení, které působí na vozidlo (řidiče), musí být snímač schopen měřit zrychlení od nulových frekvencí (statické zrychlení). U takovýchto snímačů je na jejich výstupu ve svislém směru vidět vliv gravitačního zrychlení (hodnota -1G). U tohoto měřicího systému je snímač zrychlení umístěn uvnitř jednotky Master SSI (Obrázek 31) a má rozsah ±5 G. 16

17 Z Y X Obrázek 31 Jednotka Master SSI s vyznačením směrů měřeného zrychlení Z důvodu pevného umístění akcelerometru uvnitř Master SSI musí být tato jednotka správně orientovaná ke směru jízdy, aby zrychlení nebylo příliš zkreslené (Obrázek 32). Z Z Y Obrázek 32 Správné umístění jednotky Master SSI 3.8 Měření tlaku Na experimentálním vozidle je realizováno i měření tlaku pomoci senzoru SEN-9H (Obrázek 33). Tento snímač je vhodný pro měření tlaku tekutin v rozsahu od 0 do 2500 PSI (172,4 Bar). Některé varianty tohoto snímače jsou použitelné i pro měření tlaku vzduchu (turba), v tomto případě budou dva snímače SEN-9H využity pro měření obou částí brzdného okruhu. Obrázek 33 Snímač tlaku brzd (SEN-9H) Princip snímače tlaku (Obrázek 34) spočívá v přivedení tlaku tekutiny do snímače, kde se vlivem tlaku deformuje membrána a tlak P se převádí na výchylku s o kterou se 17

18 posune železné těleso uvnitř cívky (indukční snímač polohy). Deformace membrány může být vyhodnocována i jiným způsobem, například tenzometry. Indukční snímač polohy s Železné těleso Membrána Tlak tekutiny P Obrázek 34 Princip snímače tlaku Snímače tlaku jsou umístěny na brzdovém válci (Obrázek 35) tak, aby byly schopny měřit tlak nezávisle v obou částech brzdového systému (přední i zadní). Obrázek 35 Umístění snímačů tlaku v předním a zadním brzdovém okruhu (SEN 9H) 18

19 4 Nastavení měřicího systému Pro nastavení jednotek (kalibrace snímačů, nastavení jednotlivých kanálů, zobrazování dat,.) CDS slouží program CDS Link. Vněm je možné si také zvolit používaný hardware a jeho konfiguraci. Nastavení lze samozřejmě ukládat i načítat z disku PC Obrázek 36 Základní nastavení jednotky Co pilot 2 v programu CDS Link 1. Volba připojeného zařízení 2. Zobrazení výstupu ze všech kanálů v reálném čase 3. Kalibrace snímačů 4. Nulování snímačů 5. Nastavení kanálů (kalibrace, frekvence měření, umožnění ukládání dat z daného kanálu) 6. Nastavení jasu displeje a LED diod na zobrazovací jednotce Co pilot 2. Tento měřicí systém pracuje ve čtyřech módech. Warmup Run Pre-Review Review Warmup mód je stav kdy je systém zapnut a připraven k jízdě. V případě, že je detekován chod motoru (detekce se provádí na zvoleném snímači, nejčastěji snímač otáček) a dojde k překročení některého mezního stavu, přejde systém do run módu. Nyní už probíhá vlastní měření, ukládání dat, měření času kola a podobně. Poslední dva módy (ukončení ukládání dat) se aktivují několik sekund po detekování vypnutí motoru nebo po připojení USB kabelu k PC. Review mód je vlastně určen pro rychlý přehled o dosažených časech (rychlostech nebo jiných parametrech) během jízdy. V tomto případě se měření (Run mód) spouští pomocí zeleného tlačítka na jednotce hlavního vypínače (Obrázek 7). Změna módu je detekována rozsvícením červené kontrolky nahoře uprostřed na zobrazovací jednotce Co Pilot 2 a pro její zhasnutí je nutné ji dvakrát potvrdit externím tlačítkem (Obrázek 2). 19

20 Obrázek 37 Nastavení LED ukazatelů Co pilot 2 v programu CDS Link Na obrázku (Obrázek 37) je zobrazeno okno s nástroji pro nastavení LED indikátorů na jednotce Co Pilot 2. Nastavení se provádí pro více módů. 4.1 Kalibrace Kalibraci lze v tomto software provést dvěma způsoby. První možnost je využít funkci Sensor Calibration (Obrázek 36). V tomto nástroji se zvolí požadovaný snímač, stiskne se tlačítko Take Reading a ke změřené analogové hodnotě se dopíše skutečná hodnota měřené veličiny nebo procento z rozsahu. Je potřeba tuto operaci provést minimálně 2krát. Obrázek 38 Kalibrace snímačů Druhou možností je nastavit snímače (kanály) pomoci nástroje Configure SSI Channels (Obrázek 36). Zde je možné nastavit i vzorkovací frekvenci, určit, jestli se mají data z daného 20

21 kanálu ukládat, ale i nastavit rozsah snímače a přepočet naměřeného napětí na měřenou fyzikální veličinu. Obrázek 39 Konfigurace jednotlivých kanálů Zatímco v okně Sensor Calibration lze přiřazovat skutečnou hodnotu naměřené fyzikální veličiny pouze k aktuálně naměřenému napětí, v tomto okně lze zadávat napětí a k němu příslušnou hodnotu. To znamená, že pokud je známý vztah (tabulka) mezi napětím a měřenou fyzikální veličinou, lze tímto způsobem nastavit daný kanál. Vztah může být lineární i nelineární. V prvním případě stačí pro správné převedení měřené veličiny dvě hodnoty napětí a k nim příslušné přepočítané hodnoty fyzikální veličiny. V případě nelineární závislosti napětí na fyzikální veličině by mělo být provedeno měření s kontrolním snímačem na celém rozsahu. 21

22 5 Zhodnocení naměřených dat Vyhodnocení dat naměřených pomoci CDS se provádí v programu Track Master. Data se v průběhu měření ukládají do jednotky Commander 3V, odkud je nutné je po ukončení měření načíst. Data se do PC stahují přes USB kabel připojený do Commander 3V. Ke stažení dat se používá program CDS Link (Obrázek 40), tlačítko pro stažení naměřených dat je zde zvýrazněno. Obrázek 40 Načítání dat z jednotky Commander 3V Po načtení dat je již možné soubor otevřít v programu Track Master a prohlédnout si naměřená data. Naměřená data jsou uložena ve speciálním formátu, takže je není možné načíst jiným způsobem. 22

23 Obrázek 41 Ukázka naměřených dat v programu Track Master Track Master umožňuje řadu způsobů zobrazení, dá se kombinovat použití různých snímačů v jednom i více grafech. Na obrázku (Obrázek 42) je zobrazen průběh zdvihů náprvových senzorů při jízdě po testovacím okruhu. Data je možné i přehrávat a tak sledovat vše co se děje s vozidlem během jízdy. Obrázek 42 Záznam zdvihů nápravových senzorů při jízdě na testovacím okruhu 23

24 6 Postup 1. Rozmístěte následující snímače na experimentálním vozidle, pokud už byly nainstalovány dříve, pak jen zkontrolujte jejich správné uchycení. Infračervené snímače teploty brzdových kotoučů (Obrázek 27) Nápravové senzory zdvihu kol (Obrázek 12) GPS modul a anténa (Obrázek 24) a (Obrázek 7). Hlavní vypínač (Obrázek 7). Magnetický snímač rychlosti (Obrázek 22) Snímač polohy plynového a brzdového pedálu (Obrázek 16) Termočlánky a zesilovač SEN-5Q. Snímače tlaku brz. Snímač natočení volantu (Obrázek 19) 2. Připevněte jednotky SSI, Co Pilot 2 a Commander 3V na vozidlo. Master a Slave SSI jsou přilepeny suchými zipy na plastové desce. Deska je uchycena k vozidlu pomoci stahovacích pásek. Jednotka Master SSI musí být lépe zabezpečena proti pohybu, protože obsahuje interní akcelerometr (Obrázek 3). Podobným způsobem jako jednotky SSI je uchycena i jednotka Commander 3V, avšak ta je na samostatné plastové desce v přední části vozu (Obrázek 4). 3. Propojte jednotky a snímače pomoci připravených vodičů. Všechny kabely jsou poblíž konektorů popsány (Tabulka 1 a Tabulka 2). Snímače musí být připojeny k předem definovaným kanálům. 4. Zkalibrujte snímač natočení volantu, polohy pedálů a nápravové senzory (Kapitola 4.1 Kalibrace). 5. Zapněte měřicí systém, spusťte měření a proveďte jízdu po vyznačené trati (Kapitola 4 Nastavení měřicího systému). 6. Stáhněte naměřená data do PC a zobrazte je v programu Track Master (Kapitola 5 Zhodnocení naměřených dat). 24

Měření na motokárách výukové měřící úlohy

Měření na motokárách výukové měřící úlohy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě LÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Název projektu: Popularizace technických oborů u žáků

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE PX257 Tranzistorový spínač osvětlení PX257 OC Reléový spínač osvětlení PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE 1. POPIS PX257 slouží k zapínání/vypínání scénického a architektonického osvětlení. Je ovládán protokolem

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie VŠB-TU Ostrava SN171 PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie Datum měření: 28.3.2007 Vypracoval:Ondřej Winkler Spolupracoval:Martin Valas Zadání: 1. Seznamte

Více

Digitální kamerový systém s bezdrátovým přenosem obrazu umožňující zobrazení zorného pole 360

Digitální kamerový systém s bezdrátovým přenosem obrazu umožňující zobrazení zorného pole 360 cw1-set35 Digitální kamerový systém s bezdrátovým přenosem obrazu umožňující zobrazení zorného pole 360 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace...2 Modely systému a rozšíření...2 Funkce tlačítek a

Více

DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA MONITOR S DVD PŘEHRÁVAČEM A ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Příslušenství 1...1 2...2 3...1 2 DDX5022/DDX5022Y Postup instalace 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte

Více

Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH

Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH 1 Úvod 18 2 Náhled a velikost.19 2.1 Materiál a barva..19 2.2 Velikost displeje a velikost instalace.19 3 Přehled funkcí a definice tlačítek....20 3.1 Stručný

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Full HD kamera do auta

Full HD kamera do auta Full HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce OBD funkce www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) GPS modul 2) Led dioda 3) Tlačítko nahoru 4) Slot pro micro

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou

Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Postup instalace/příslušenství 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Úloha měření výkonových parametrů a emisí spalovacích motorů na motorové brzdě, srovnaní sériového a upraveného motoru.

Úloha měření výkonových parametrů a emisí spalovacích motorů na motorové brzdě, srovnaní sériového a upraveného motoru. Modul č.2 Měření parametrů spalovacích motorů, úpravy a ladění motorů jízdní zkoušky vozidel Úloha měření výkonových parametrů a emisí spalovacích motorů na motorové brzdě, srovnaní sériového a upraveného

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01 Modul efektového spínání osvětlení schodiště slouží k automatickému osvětlení schodišť po vstupu osoby na první článek schodiště. Základní vlastnosti a funkce modulu: Bezkontaktní spínání po vstupu na

Více

Změna nastavení dronu Blade Chroma a aktualizace firmware

Změna nastavení dronu Blade Chroma a aktualizace firmware Změna nastavení dronu Blade Chroma a aktualizace firmware Vývojáři Horizon Hobby a Yuneec neustále pracují na vylepšování svých produktů a proto Blade Chroma 350 QX umožňují uživatelsky přehrát firmware.

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě.

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě. 1. Úvod MANUÁL SMART-MQU Program SMART MQU je určen pro přenos naměřených údajů z ultrazvukového průtokoměru SMART MQU (9500) a MQU 99 firmy ELA,spol. s.r.o.. Přístroj SMART MQU je ultrazvukový průtokoměr

Více

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014 PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec spol. s.r.o. Ostrovačice OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 Parametry převodníku DSCUSB...

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů

Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů VŠBTU Ostrava 2006/2007 Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů Ondřej Winkler SN171 Zadání: Odporové tenzometry staré zpracování 1. Seznámit se s konstrukcí a použitím tenzometrů

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků Příloha č. 1 Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Žíhací zdroj slouží pro řízené

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000 Návod k použití Napsal: DU HD kamera určené spíše do auta pro monitorování dopravní situace před vozidlem (černá skříňka). Tato kamera může usvědčit viníka dopravní

Více

Inspekční USB videosystém

Inspekční USB videosystém Inspekční USB videosystém Model: KC-361A Návod k obsluze KC361A Inspekční USB videosystém Model KC-361A Přehled Inspekční USB videosystém KC-361A je určen jako uživatelsky jednoduchý a ekonomický způsob

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

CBI CEI CAI CDI. Date: 15.04.2010. Description: Automatic Halogen Daylight

CBI CEI CAI CDI. Date: 15.04.2010. Description: Automatic Halogen Daylight CBI CEI CAI CDI Product name: AHD with Light Sensor Date: 15.04.2010 Manufacturer: Description: CYBERTRONIC Labs Automatic Halogen Daylight OBSAH: Seznam symbolů 03 Všeobecné pokyny 04 Reklamační podmínky

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD - PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE ÚVOD Monitorování velkého počtu funkcí je důležité pro zlepšování výkonů firem provozujících nákladní dopravu a pro snižování nákladů na

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí 4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí Cíl: Cílem laboratorní úlohy je ověření vlivu rychlých změn efektivní hodnoty napětí na vyzařovaný světelný tok světelných zdrojů. 4.1 Úvod Světelný

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

Návod k pouïití 0.82 4.15 6.82 17:25.13 0:54.16

Návod k pouïití 0.82 4.15 6.82 17:25.13 0:54.16 Návod k pouïití 0.82 4.15 6.82 17:25.13 0:54.16 Obsah 1. Důležitá upozornění před použitím 2. Popis přístroje 3. Ovládání 4. Nastavení přístroje a) Nastavení paliva b) Nastavení hodin c) Nastavení druhu

Více

Ovládací panel PC 100

Ovládací panel PC 100 Str.1 Uživatelská příručka PC100, PC200, DS300K, PC320-K Hlavní části elektrické výbavy KONTROLNÍ PANEL PC100, PC200, Ovládání spotřebičů, test baterií, test hladin vody pitné i odpadní 12V ROZVADĚČOVÝ

Více

MATRIX PRO GS VOYAGER 570 G NÁVOD K POUŽITÍ

MATRIX PRO GS VOYAGER 570 G NÁVOD K POUŽITÍ MATRIX PRO GS VOYAGER 570 G NÁVOD K POUŽITÍ N Á V O D K P O U Ž I T Í ZAČÍNÁME #1 Zapnutí napájení Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ pro zapnutí konzoly. #2 #2 Hlavní obrazovka Jakmile je startovací sekvence

Více

ExperimentalCar. Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě

ExperimentalCar. Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě ExperimentalCar Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě 2012 1 Obsah 1. Teoretický rozbor... 2 Požadavky na snímač... 3 Úprava snímače... 3 Umístění

Více

FAQ - ČASTO KLADENÉ DOTAZY K SYSTÉMU POWER+

FAQ - ČASTO KLADENÉ DOTAZY K SYSTÉMU POWER+ FAQ - ČASTO KLADENÉ DOTAZY K SYSTÉMU POWER+ O..K.SERVIS Plus s.r.o. OKS-T-MGU060005.a 1/12 Obsah 1 BATERIE...4 1.1 Jaké je DC napětí systému? Jaký je potřebný počet baterií?...4 1.2 Proč se má zadávat

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

Generátor funkcí DDS 3.0

Generátor funkcí DDS 3.0 Generátor funkcí DDS 3.0 Úvod Zakoupili jste sadu součástek pro výrobu profesionálního přístroje. Při dodržení následujícího návodu Vám bude přístroj fungovat na první zapojení a sloužit mnoho let. Popis

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX

Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX manuál Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX Ovládání dataloggeru Xplorer GLX je jednoduché a intuitivní. Kromě popisu ovládání základních funkcí a nastavení připojujeme některé tipy související se zkušenostmi

Více

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ Obj. kód: 0911330000 Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 Jednotka je výrobcem strojově předplněna chladivem R134a s vysokou přesností. A- Jakákoliv neodborná manipulace s obsahem chladiva v jednotce způsobí

Více

Elektrické vlastnosti modulů Modulová norma všechna měřítka

Elektrické vlastnosti modulů Modulová norma všechna měřítka Strana: 1 ze 5 Rozhraní X1 Slouží pro rozvod napájení kolejí a dalších spotřebičů. Fyzicky je tvořeno 4mm zdířkami a banánky příslušné barvy a vodiči o min. průřezu 1,5mm 2. Osy zdířek rozhraní musí být

Více

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0 1. Úvod Modul Smart GM02 slouží k jednoduchému ovládání libovolného zařízení se spínacím vstupem, jako jsou například závory, vrata a podobná zařízení, prostřednictvím mobilního telefonu. Pro ovládaní

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici č. 89/336/EEC je-li instalován a pouţíván v souladu s relevantními návody a předpisy. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM S

Více

Excellent. Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz.

Excellent. Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz. Určení a stručný technický popis 1. Určení Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz. Excellent konstrukčně vychází

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

Ložiskové jednotky se snímači... 957. Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967. Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu...

Ložiskové jednotky se snímači... 957. Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967. Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu... Mechatronika Ložiskové jednotky se snímači... 957 Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967 Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu... 969 Další jednotky vybavené snímači... 971 955 Ložiskové jednotky

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace Regulátor zátěže MC 10 verze s pevně nastavenými příkony záteží (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah Výr.

Více

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PC-525 Programovatelný kanálový procesor Kanálový procesor ALCAD PC-525 je určen ke zpracování digitálního nebo analogového TV signálu v pásmu 47-862 MHz. PC-525 je plně kompatibilní s dalšími prvky hlavní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

M9621 CAB G2. Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody

M9621 CAB G2. Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody CAB G2 Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody Optimální využití ručních terminálů M9620 S/M G2 ve vozidle: zesílení výkonu na 10 W Snadná obsluha: ruční terminály M9620 S/M G2 lze snadno

Více

Posilovač spojky 123

Posilovač spojky 123 7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

Malá měřicí drezína MMD pro měření geometrie tratě

Malá měřicí drezína MMD pro měření geometrie tratě Komerční železniční výzkum Malá měřicí drezína MMD pro měření geometrie tratě Malá měřicí drezina je navržena pro měření geometrie tratě rychlostí do 40km/h pod zatížením. Toto zařízení je určeno pro použití

Více

NOVÝ FORD MUSTANG I CENÍK

NOVÝ FORD MUSTANG I CENÍK NOVÝ FORD MUSTANG I CENÍK Karoserie Motor Palivo Výkon Převodovka Pohon Cena vč. DPH Fastback Convertible 2.3 EcoBoost benzín 233 kw / 317 k zadní 969 000 2.3 EcoBoost benzín 233 kw / 317 k ická zadní

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce A510 řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ RYSY Tato mikroprocesorová jednotka slouží k bezpečnému řízení pohonů rolovacích vrat a mřízí. Hlavní nastavení a způsoby

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

Uživatelský manuál Radarový detektor GENEVO GPS+

Uživatelský manuál Radarový detektor GENEVO GPS+ Uživatelský manuál Radarový detektor GENEVO GPS+ Jaké jsou hlavní funkce detektoru Genevo GPS+? Zařízení Genevo GPS+ je model určený k detekci radarů pomocí zabudovaného GPS modulu a je možné propojit

Více

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 12/25

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 12/25 4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Poslední období je vyústěním výzkumných a vývojových aktivit celého projektu. V tomto roce bylo plánováno dosažení většiny zásadních výstupů projektu, které byly na základě přístupů

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P Obsah 1. Úvod 3 1.1 Schema zapojení pro MODBUS 3 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů 3 2. Sběrnice modbus RTU 4 2.1 Základní vlastnosti 4 2.2 Přenos dat 4 2.3 Funkční možnosti (provedení)

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 Tento detektor pohybů s kontrolní signalizací pomocí svítivých diod (LED) můžete připevnit na stěnu nebo na strop či se speciálním držákem (obj. č.: 61 04 92) provést

Více

Mrakoměr 4. 1. Co vlastně mrakoměr měří a proč. 2. Princip měření. Mrakoměr je přístroj pro měření oblačnosti. 2006 KAKL

Mrakoměr 4. 1. Co vlastně mrakoměr měří a proč. 2. Princip měření. Mrakoměr je přístroj pro měření oblačnosti. 2006 KAKL Mrakoměr 4 2006 KAKL Mrakoměr je přístroj pro měření oblačnosti. 1. Co vlastně mrakoměr měří a proč Popisované zařízení bylo zkonstruováno pro ochranu robotických bezobslužných dalekohledů před deštěm.

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz Obsah Oživení systému... 3 Před prvním spuštěním ústředny... 3 Vyvážení výstupů ústředny...

Více

Dodatek k návodu k obsluze

Dodatek k návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Dodatek k návodu k obsluze MOVITRAC LTX Servomodul pro MOVITRAC LTP-B Vydání 05/2012 19458169 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi E-Pro Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / E-Pro E-Pro Adaptér E-Pro společně s termostatickými

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 PROGRAMOVATELNÝ PRVEK SYSTÉMU INTELIGENTNÍ DOMÁCNOSTI Lukáš SMOLKA Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava-Poruba

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více