Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010"

Transkript

1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 TABULKA č. 1 tis. Kč Návrh rozpočtu Rozpočet Příjmy 2 Návrh rozpočtu příjmů Financování z toho 5 spořící účet (na splátky úvěru) Fond vkladový účet (na splátky úvěru) Fond vkladový účet (na projekty) Fond budoucnosti (na projekty) Fond řízení likvidity (na projekty) úvěr - překlenovací pro II.období (1,3mld Kč) úvěr - dlouhodobý pro II.období (500 mil Kč) Přijmy + financování celkem Výdaje 14 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Ředitel krajského úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor krizového řízení Odbor informatiky Odbor správy majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků úvěru z r splátky úroků dlouhodobého úvěru Odbor ekonomický - splátky úroků překlenovacího úvěru Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad Odbor legislativné a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Návrh rozpočtu standardních výdajů Splátka jistiny úvěru z r Splátka jistiny úvěru dlouhodobého Splátka jistiny úvěru překlenovacího Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru) Celkem výdaje mimo standardní Plánované výdaje celkem Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru) z toho 50 celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.41+ ř.42+ř.43) celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem (ř.35) celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.31+ř.44) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)

2 TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Rozpočet 2009 tis. Kč Návrh rozpočtu Daňové příjmy a poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 7 - na výkon státní správy na přímé výdaje v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 11 Sociální fondy Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) Krizový účet Fond řízení likvidity Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Financování (+) z toho Rozpočet příjmů Karlovarského kraje na rok financování projektů PRK financování invest.akce Pavilon centr.vstupu KKN a.s financování splátek překlenovacího úvěru Celkem Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2010 číslo třída druh příjmů Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: 27 Dotace na domovy důchodců Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na dávky sociální péče celkem Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

3 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2010 Odbor Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové výdaje Ředitel krajského úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor dopravy a silnič. hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace Odbor život. prostředí a zemědělství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor krizového řízení Běžné výdaje Kapitálové výdaje

4 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2010 Odbor Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Odbor informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor ekonomický Běžné výdaje z toho: splátka úroků z.úvěru z r splátka úroků z dlouhodobého úvěru splátka úroků z překlenovacího.úvěru Kapitálové výdaje Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor legislativní a právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor krizového řízení Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny úvěru z r splátka jistiny dlouhodobého úvěru splátka jistiny překlenovacího úvěru Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK z toho 33 celkem výdaje kryté vlastními příjmy celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem celkem výdaje kryté zapojením fondů

5 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2010 Odbor Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Projekty EU Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor informatiky Odbor správních agend a KŽÚ Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek

6 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r IČO ORG Příspěvková organizace Odbor dopravy a silničního hospodářství Odvod z Dotace do Krajská správa a údržba silnic KK Koordinátor IDS KK celkem Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Galerie umění Karlovy Vary Galerie výtvarného umění v Chebu Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary Muzeum Sokolov Muzeum Cheb Galerie 4 - galerie fotografie Dotace do Císařské lázně celkem dle usnesení č. ZK 254/09/09 dle usnesení č. ZK 254/09/09 dle usnesení č. ZK 254/09/09 IČO ORG Příspěvková organizace Odbor regionálního rozvoje Odvod z Agentura projektového a dotačního managementu KK Karlovarská agentura rozvoje podnikání 0 0 Dotace do 3 celkem dle usnesení č. ZK 121/06/09, hrazeno z IP 16

7 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor sociálních věcí číslo IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Dotace do Domov pro seniory v Lázních Kynžvart Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu Domov pro seniory v Hranicích Domov pro seniory v Chebu Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Domov pro seniory v Perninku Sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově celkem

8 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r číslo IČO ORG Příspěvková organizace Odbor zdravotnictví Odvod z Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 0 0 Dotace do Krajský dětský domov pro děti do 3 let celkem

9 číslo Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor školství, mládeže a tělovýchovy IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Dotace do ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary ZŠ praktická Žlutice ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov První české gymnázium v K. Varech Gymnázium Ostrov Gymnázium a SOŠ Aš Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket Gymnázium a OA Chodov Střední škola živnostenská Sokolov ISŠTE Sokolov SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary Střední lesnická škola Žlutice SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary Střední průmyslová škola Ostrov Střední zemědělská škola Dalovice SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek Hotelová škola Mariánské Lázně Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Integrovaná střední škola Cheb SOU stravování a služeb Karlovy Vary SOŠ stavební Karlovy Vary Střední odborné učiliště Toužim Odborné učiliště Horní Slavkov Dětský domov Ostrov Dětský domov Karlovy Vary Domov mládeže a školní jídelna K. Vary Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary Pedagogicko-psychologická poradna Cheb ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov a MŠ Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná Dětský domov Aš Dětský domov Cheb Školní statek Cheb celkem

10 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2010 oblast školství Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do Dotace do invest. (opr. majetku) 20 1 Gymnázium Sokolov Oprava střešní měděné krytiny únikových schodišť pavilónů B a C, oprava měděných venkovních parapetů a rekonstrukce zastřešení vchodu První české gymnázium v K. Varech Rekonstrukce laboratoří Gymnázium a SOŠ Aš Rekonstrukce hygienických zařízení - 2. etapa Gymnázium a OA Mariánské Lázně Oprava střechy na tělocvičně Výměna oken Střední průmyslová škola Loket Renovace sprch na domově mládeže Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Nákup automobilu pro praktickou výuku OA, VOŠ CR a jazyk. škola K. Vary Bezbariérovost, oprava a rozšíření soc. zařízení - Bezručova Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy včetně komínů - dopracování Střední lesnická škola Žlutice Stavební úpravy související se změnou užívání objektu na náměstí SZŠ a VOŠ zdravotnická K. Vary Hygienická kabinka - Poděbradská ul SOŠ logistická a SOU Dalovice Oprava oken - 1. etapa Odborné učiliště Horní Slavkov Zavedení vodovodů do tříd, příjezdová komunikace, signální zabezpečení 2 kotelen Domov mládeže a ŠJ Mariánské Lázně Rekonstrukce výtahu včetně opatření PO a BOZ v objektu Zlatý zámek, včetně PD Konvektomat Dětský domov Mariánské Lázně Projektová dokumentace na odvodnění ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ praktická Žlutice Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Gymnázium a OA Chodov Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů PPP Sokolov Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů PPP Cheb Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ Nová Role Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ Žlutice Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Celkem

11 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2010 Název příspěvkové organizace oblast sociálních věcí Investiční akce jmenovitě Dotace do 1 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Transformace na domov pro seniory - přestavba 3.NP Domov pro seniory "Skalka" v Chebu Profinancování projektové dokumentace na rekonstrukci domova Sociální služby, příspěvková organizace Domov pro seniory Kynšperk - rekonstrukce II. a III. NP pavilon A - 1.etapa Celkem

12 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r IČO organizace Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace ZŠ, MŠ a praktická škola K. Vary ZŠ a MŠ při nemocnici, Karlovy Vary ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart ZŠ praktická Žlutice ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium Sokolov První české gymnázium K. Vary Gymnázium a SOŠ Aš OA, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary Gymnázium a OA Chodov SOŠ pedagog., gymn. a VOŠ K.Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek SOŠ stavební Karlovy Vary SPŠ Loket SPŠ Ostrov SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary SZdrŠ a VOŠ Cheb SZdrŠ a VOŠ zdrav. Karlovy Vary ISŠ technická a ekonom. Sokolov ISŠ Cheb Střední živnostenská škola Sokolov Hotelová škola Mariánské Lázně SLŠ Žlutice SZeŠ Dalovice SOU strav. a služeb Karlovy Vary SOU Toužim OU Horní Slavkov Domov mládeže a ŠJ M. Lázně Domov mládeže a ŠJ K. Vary PPP Cheb PPP Karlovy Vary PPP Sokolov ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice DDM Karlovy Vary DD Aš DD a MŠ Horní Slavkov DD Karlovy Vary DD Mariánské Lázně DD Ostrov DD Plesná CELKEM DD Cheb

13 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Abertamy ZŠ Blatenská Abertamy MŠ Rooseweltova Horní Blatná ZŠ a MŠ Komenského Hroznětín ZŠ Sídliště Hroznětín MŠ Mlýnská Jáchymov ZŠ M. C. Sklodowské Jáchymov MŠ Mánesova Merklín ZŠ Merklín Merklín MŠ Merklín Ostrov ZŠ Májová Ostrov ZŠ Masarykova Ostrov ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov ZuŠ Masarykova Ostrov MŠ Halasova Ostrov MŠ Krušnohorská Ostrov MŠ Masarykova Ostrov MŠ Palackého Ostrov MDDM Školní Pernink ZŠ Karlovarská Potůčky ZŠ a MŠ Potůčky Stráž n. Ohří MŠ Stráž n.ohří Velichov MŠ Velichov Jakubov MŠ Jakubov Aš ZŠ Hlávkova Aš ZŠ Kamenná Aš ZŠ Okružní Aš ZŠ a PŠ Studentská Aš ZUŠ Šaldova Aš MŠ Moravská Aš MŠ Neumanova Aš MŠ Nohova Aš DDM Sluníčko Mikulášská Aš Zařízení školního stravování Dlouhá Hazlov Z a MŠ Hazlov Hranice MŠ Soukenná Hranice ZŠ Husova Kraslice ZŠ Dukelská Kraslice ZŠ Havlíčkova Jindř Kraslice ZŠP a ZŠS Opletalova Kraslice ZuŠ Pohraniční Stráže Kraslice MŠ Barvířská Kraslice MŠ Bož. Němcové Kraslice MŠ Lipová cesta Kraslice MŠ U Elektrárny Kraslice DDM Havlíčkova Oloví ZŠ a MŠ Smetanova Rotava ZŠ Nová Plzeň Rotava MŠ Sídliště Bochov ZŠ Okružní Bochov MŠ Zahradní

14 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Bochov ZŠP Okružní Nejdek ZŠ Karlovarská Nejdek ZŠ Nám. Karla IV Nejdek MŠ Nerudova Nejdek MŠ Husova Nejdek MŠ Závodu míru Nejdek MŠ Lipová Nejdek ZuŠ Dvořákova Březová MŠ Komenského Březová MŠ Smetanova Březová ZŠ Komenského Bukovany MŠ Sídliště Bukovany ZŠ Sídliště Citice MŠ Citice Dolní Rychnov MŠ Šafaříkova Habartov MŠ Okružní Habartov MŠ K. Čapka Habartov ZŠ K. Čapka Habartov ZŠ p. a ZŠ s. Komenského Habartov ZUŠ Koukolova Habartov DDM K. Čapka Horní Slavkov MŠ Dlouhá Horní Slavkov MŠ Sportovní Horní Slavkov ZŠ Nádražní Horní Slavkov ZŠ Školní Horní Slavkov ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní Horní Slavkov ZUŠ Školní nám Horní Slavkov DDM Sportovní Chodov MŠ Nerudova Chodov ZŠ Komenského Chodov ZŠ Školní Chodov ZŠ Husova Chodov ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká Chodov ZUŠ Nám. ČSM Chodov DDM Husova Krajková ZŠ a MŠ Komenského Královské Poříčí MŠ Lázeňská Královské Poříčí ZŠ Dlouhá Krásno MŠ Radniční Kynšperk n. Ohří MŠ Školní Kynšperk n. Ohří MŠ U Pivovaru Kynšperk n. Ohří ZŠ Komenského Kynšperk n. Ohří ZUŠ Sokolovská Libavské Údolí ZŠ Libavské Údolí Loket MŠ Sportovní Loket ZŠ T. G. Masaryka Lomnice MŠ Kraslická Lomnice ZŠ Školní Rovná ZŠ Rovná Sokolov MŠ Pionýrů

15 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r Přímé výdaje v regionálním školství IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Sokolov MŠ K. H. Borovského Sokolov MŠ M. Majerové Sokolov MŠ Vítězná Sokolov MŠ Vrchlického Sokolov MŠ Alšova Sokolov MŠ Kosmonautů Sokolov ZŠ Pionýrů Sokolov ZŠ Rokycanova Sokolov ZŠ B. Němcové Sokolov ZŠ Sokolovská Sokolov ZŠ Běžecká Sokolov ZŠ Švabinského Sokolov ZŠ Křižíkova Sokolov ZUŠ Staré nám Sokolov DDM Spartakiádní Staré Sedlo MŠ Zámecká Svatava MŠ Podlesí Svatava ZŠ Mládežnická Šabina MŠ Šabina Vintířov MŠ Vintířov Vintířov ZŠ Vintířov Bečov n. Teplou ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní Božíčany ZŠ a MŠ Božíčany Březová ZŠ a MŠ Březová, Keramická Dalovice ZŠ Dalovice, U Potoka Dalovice MŠ Dalovice, Májová Chýše ZŠ a MŠ Chyše, Na Špičáku Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, 1.máje Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Kollárova 19, J.A-K Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Konečná Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ jazyků Karlovy Vary, J. Libušina Karlovy Vary ZŠ Dukelských hrdinů, K.V., Moskevská Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Poštovní Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská Karlovy Vary 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského Karlovy Vary 2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ pro žáky se spec.poruch.učení, K.V.Mozartova Kolová ZŠ Kolová Krásné Údolí MŠ Krásné Údolí Kyselka ZŠ a MŠ Kyselka, Radošov Nová Role ZŠ Nová Role, Školní Nová Role MŠ Mezirolí Nová Role MŠ Rolavská 234, Nová Role Sadov ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov Stružná MŠ Stružná Šemnice MŠ Šemnice Štědrá ZŠ a MŠ Štědrá Toužim ZŠ Toužim, Plzeňská

16 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Toužim MŠ Toužim, Sídliště Toužim ZŠ praktická a MŠ Toužim Plzeňská Toužim ZUŠ Toužim, Plzeňská Útvina ZŠ a MŠ Útvina, Útvina Valeč v Čechách ZŠ a MŠ Valeč, Podbořanská Žlutice ZŠ Žlutice, Poděbradova Žlutice MŠ Žlutice, Poděbradova Nová Role DDM, Nová Role Na Pěší zóně Dolní Žandov ZŠ a MŠ D. Žandov Františkovy Lázně MŠ Česká Františkovy Lázně MŠ Školní Františkovy Lázně ZŠ Česká 39/ Františkovy Lázně ZUŠ Školní Františkovy Lázně DDM Reneta, Žirovice Cheb MŠ Bezručova Cheb MŠ Do zátiší Cheb MŠ Komenského Cheb MŠ Malé náměstí Cheb MŠ Osvobození Cheb MŠ 26.dubna Cheb ZŠ Americká Cheb ZŠ Hradební Cheb ZŠ Májová Cheb ZŠ Malé nám Cheb ZŠ M.Kopeckého Cheb ZŠ Obětí nacismu Cheb Základní škola, Kostelní nám Cheb ZUŠ Židovská Cheb DDM Cheb, Goethova Luby MŠ Tovární Luby ZŠ Masarykova Luby ZUŠ Masarykova Luby DDM a ŠD, Tovární Libá ZŠ a MŠ Libá Lipová ZŠ Lipová Milhostov ZŠ a MŠ Milhostov Nový Kostel MŠ Nový Kostel Nový Kostel ZŠ Nový kostel Okrouhlá MŠ Okrouhlá Skalná MŠ Skalná Skalná ZŠ Sportovní 260, Skalná Třebeň MŠ Třebeň Plesná ZŠ a MŠ Školní 254, Plesná Plesná ZŠ praktická, Spojovací 80, Plesná Drmoul ZŠ a MŠ Školní 26, Drmoul Lázně Kynžvart ZŠ a MŠ K Rybníku Mariánské Lázně MŠ Hlavní Mariánské Lázně MŠ Křižíkova Mariánské Lázně MŠ Na Třešňovce Mariánské Lázně MŠ Skalníkova

17 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Mariánské Lázně MŠ VORA, Za Tratí Mariánské Lázně ZŠ Komenského Mariánské Lázně ZŠ Ruská Mariánské Lázně ZŠ praktická a spec., Vitězství Mariánské Lázně ZUŠ Ibsenova Mariánské Lázně MěDM 17. listopadu Trstěnice MŠ Trstenice Velká Hleďsebe MŠ Klimentov Velká Hleďsebe MŠ Tyršova Velká Hleďsebe ZŠ Pohr.stráže Stará Voda ZŠ a MŠ Stará Voda Teplá MŠ Školní Teplá ZŠ Školní Teplá ZŠ praktická, Fučíkova Teplá ZUŠ Školní Tři Sekery ZŠ a MŠ Tři Sekery Nové Sedlo MŠ Masarykova Nové Sedlo MŠ Sklářská Nové Sedlo ZŠ Masarykova Nové Sedlo ZŠ praktická, Masarykova CELKEM

18 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2010 Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem Okres Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy celkem Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních míst Okres celkem Karlovy Vary Sokolov Cheb Kraj celkem Pozn: Příspěvek na školství : Výkon státní správy: - částka 1 401,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol na školní rok 2008/ výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu Dotace na převedené knihovny: - rozpis dle pokynu MF ČR ne jednotlivé obce (zřizovatele knihoven)

19 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2010 okres Karlovy Vary IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních Obec celkem míst Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM

20 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2010 okres Sokolov IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová CELKEM

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007 TABULKA č. 1 1. 2. 3. 5. 6. číslo řádku třída druh příjmů schválený rozpočet 2006 návrh rozpočtu 2007 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 568 694 1 609 508

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 1863/ZZ/14-3 Ing. Gáliková/507 05. 06. 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 813/ZZ/14-3 Ing. Gáliková/507 07. 03. 2014

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2012 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů 4 937 951 5 011 435 2 Financování 702 000 477 000 z toho 3 Fond rezerv a rozvoje (na splátky

Více

Dolní Žandov. Drmoul. Františkovy Lázně. Hazlov. Hranice. Cheb. Krásná. Křižovatka. Lázně Kynžvart. ALMANACH obce.info. Okres Cheb

Dolní Žandov. Drmoul. Františkovy Lázně. Hazlov. Hranice. Cheb. Krásná. Křižovatka. Lázně Kynžvart. ALMANACH obce.info. Okres Cheb ALMANACH obce.info Aš Obecní úřad tel.: 354 52 42 11 starosta: Kamenná 52 fax: 354 52 42 59 Mgr. Dalibor Blažek PSČ 352 01 mobil: 724 19 60 07 Počet obyvatel: 12 500 Aš starosta@muas.cz Rozloha: IDDS:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Číslo jednací: 1863/ZZ/14-15 Vyřizuje: Ing.

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR TABULKA č. 1 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR Příjmy Karlovarského kraje 1. 2. 3. 4. číslo třída druh příjmů

Více

v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě 1 v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2013 Zastupitelstvu kraje je v souladu s 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

Více

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 Zpracoval: Projednáno: Schváleno:

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 Zpracoval: Projednáno: Schváleno: Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Mariánské Lázně 1

Více

D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y

D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y Ekocentrum Karlovy Vary www.stuz-kv.cz Obsah: 1. Záchranný integrovaný systém... 2 2. Policie ČR... 3 3. Zdravotnická zařízení... 4 3.2 Poliklinika... 5 3.3 Zdravotní středisko...

Více

Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Sokolov

Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Sokolov Tabulka 3a) Nejvyšší ukončené vzdělání v SO ORP Karlovarského kraje Nejvyšší ukončené vzdělání ORP Základní vč. Neukončeného Vyučení a stř. odborné bez mat. Úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Karlovy Vary 1 1

Více

Územní pracoviště / Karlovy Vary praktický lékař adresa telefonní kontakt

Územní pracoviště / Karlovy Vary praktický lékař adresa telefonní kontakt Tabulka č.7 Seznam praktických lékařů pro dospělé - Karlovarský kraj Karl. Vary Územní pracoviště / Karlovy Vary MUDr. Achourová Na Zelené 422, Bečov nad Teplou 353 999 283 MUDr. Anderle Národní 1, K.

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Plán oprav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji na roky 2015-2020

Plán oprav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji na roky 2015-2020 Plán oprav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji na roky 2015-2020 Rozdělení dle jednotlivých let je pouze orientační, akce budou zařazovány do plánu jmenovitých akcí na jednotlivé

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 27.04.2010 do 30.06.2010 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2009 1)

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2009 1) Schválila Rada Karlovarského kraje dne 3.3.2010 usnesením č. RK 226/03/10 Úřední deska: od 9.3.2010 do 7.4.2010 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2014-2016 TABULKA č. 1 tis. Kč

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2014-2016 TABULKA č. 1 tis. Kč Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro obbí let - TABULKA č. 1 tis. Kč č.ř Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Příjmy 1 Návrh rozpočtového výhledu příjmů 5 011 435 4 595 040 4 719 408 4 085 008 2 Financování

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Realizované projekty firmou KV engineering spol. s r.o.

Realizované projekty firmou KV engineering spol. s r.o. LOKALITA NÁZEV AKCE Odvodnění lomu Kateřina Inženýrské sítě, dotace II. stavba Zaústění dešťové kanalizace Odkanalizování 2. etapa, studie - Konstantinovy Lázně Bezvěrov - Úterý Zásobování vodou - studie

Více

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč)

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho:

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2011

Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2011 Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2011 část a) Podklady pro rozbor udrţitelného rozvoje území 1. úplná aktualizace červen 2011 Základní údaje První Územně analytické podklady roku 2009 byly

Více

Cheb - Sokolov - Loket - Karlovy Vary

Cheb - Sokolov - Loket - Karlovy Vary Zvláštní autobusová u příležitosti akce "Den veřejné dopravy - 10 let EgroNetu" A Cheb - Františkovy Lázně - SOOS - Seeberg - Cheb Dopravce: Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary,

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

KARLOVY VARY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

KARLOVY VARY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Karlovy Vary je největším obvodem v Karlovarském kraji, jak rozlohou 1 196,44 km 2, tak počtem obyvatel 89 180. Zároveň je druhým největším správním obvodem v rámci celé České republiky (po

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 536 osobní pro tratě Mariánské Lázně Karlovy Vary dolní n. Karlovy Vary dolní n. Johanngeorgenstadt Chodov Nová Role Krásný Jez Nové

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění P ř í l o h a R24-usnesení-příloha k usnesení RK-24-1103-2008, b.98 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011 Bečov nad Teplou, katovna na Šibeničním vrchu Stabilizace zdiva objektu Jiří Šindelář Bor u Ostrova,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění P ř í l o h a RK19 usnesení příl.k usn.rk/19/806/2008 b.48 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0 zvýšení I.

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, Karlovy Vary, 36006

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2006

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2006 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2006 Andělská Hora, hrad statické zajištění kamenných zdí hradu - I. etapa Obec Andělská Hora Bečov nad

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2005

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2005 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2005 Andělská Hora, hrad zpracování restaurátorského záměru na opravu hradu, zpracování stavebně historického

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok

Rozpočet Karlovarského kraje na rok Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 Důvodová zpráva Komentář k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 Čl. I. Legislativní rámec Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 je sestaven

Více

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0 Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozp. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Daňové příjmy - daň z příjmu fyzických osob 8 650,0 7 159,0 - daň z přidané hodnoty RO 1 8 875,0

Více

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002- Stavba splaškové Jenišov plynovod dostavba Odbahnění Nadváclavského rybníka Oprava NTL plynovodu a DP Žatec, ul. Volyňských Čechů, Studentská Splašková Nové Město Jáchymov

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Pandemický plán Karlovarského kraje - očkování při hrozbě pandemie

Pandemický plán Karlovarského kraje - očkování při hrozbě pandemie Stav subjektů k 3.4.2007 Pandemický plán Karlovarského kraje - očkování při hrozbě pandemie ORP Název subjektu Obec Ulice Č.or. Č.pop. Zřizovatel celkový počet zaměstnanců nezbytný počet zaměstnanců pro

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Číslo jednací: 2436/ZZ/14-27 Vyřizuje: Ing.

Více

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Ing. Tomáš Nováček Ing. Jiří Heliks Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor projektového řízení a informatiky KK Digitální mapa veřejné správy Karlovarského

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ ze 12. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 23. března 2015 v budově Krajského

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

NÁVRH SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

NÁVRH SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA NÁVRH SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1999/2000 1. CÍL PROJEKTU Tento projekt je návrhem skládky komunálních odpadů pro okres Karlovy Vary za předpokladu,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Seznam Dalších účastníků

Seznam Dalších účastníků Příloha č. 3 Seznam Dalších účastníků Organizace Adresa PSČ Město IČ Dětský domov Čtyřlístek, Planá Zámecká 853 34815 70842540 Dětský domov DOMINO, Vojanova 22 31800 49778170 Dětský domov, Horšovský Týn

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TANVALD. na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne 17.12.2014 usnesením č.

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TANVALD. na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne 17.12.2014 usnesením č. NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TANVALD na rok 215 Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne 17.12.214 usnesením č. Návrh rozpočtu byl v souladu s ust. 11, odst. 3 zákona č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 3 000,00 1 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více