Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010"

Transkript

1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 TABULKA č. 1 tis. Kč Návrh rozpočtu Rozpočet Příjmy 2 Návrh rozpočtu příjmů Financování z toho 5 spořící účet (na splátky úvěru) Fond vkladový účet (na splátky úvěru) Fond vkladový účet (na projekty) Fond budoucnosti (na projekty) Fond řízení likvidity (na projekty) úvěr - překlenovací pro II.období (1,3mld Kč) úvěr - dlouhodobý pro II.období (500 mil Kč) Přijmy + financování celkem Výdaje 14 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Ředitel krajského úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor krizového řízení Odbor informatiky Odbor správy majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků úvěru z r splátky úroků dlouhodobého úvěru Odbor ekonomický - splátky úroků překlenovacího úvěru Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad Odbor legislativné a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Návrh rozpočtu standardních výdajů Splátka jistiny úvěru z r Splátka jistiny úvěru dlouhodobého Splátka jistiny úvěru překlenovacího Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru) Celkem výdaje mimo standardní Plánované výdaje celkem Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru) z toho 50 celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.41+ ř.42+ř.43) celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem (ř.35) celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.31+ř.44) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)

2 TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Rozpočet 2009 tis. Kč Návrh rozpočtu Daňové příjmy a poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 7 - na výkon státní správy na přímé výdaje v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 11 Sociální fondy Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) Krizový účet Fond řízení likvidity Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Financování (+) z toho Rozpočet příjmů Karlovarského kraje na rok financování projektů PRK financování invest.akce Pavilon centr.vstupu KKN a.s financování splátek překlenovacího úvěru Celkem Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2010 číslo třída druh příjmů Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: 27 Dotace na domovy důchodců Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na dávky sociální péče celkem Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

3 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2010 Odbor Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové výdaje Ředitel krajského úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor dopravy a silnič. hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace Odbor život. prostředí a zemědělství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor krizového řízení Běžné výdaje Kapitálové výdaje

4 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2010 Odbor Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Odbor informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor ekonomický Běžné výdaje z toho: splátka úroků z.úvěru z r splátka úroků z dlouhodobého úvěru splátka úroků z překlenovacího.úvěru Kapitálové výdaje Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor legislativní a právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor krizového řízení Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny úvěru z r splátka jistiny dlouhodobého úvěru splátka jistiny překlenovacího úvěru Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK z toho 33 celkem výdaje kryté vlastními příjmy celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem celkem výdaje kryté zapojením fondů

5 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2010 Odbor Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Projekty EU Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor informatiky Odbor správních agend a KŽÚ Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek

6 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r IČO ORG Příspěvková organizace Odbor dopravy a silničního hospodářství Odvod z Dotace do Krajská správa a údržba silnic KK Koordinátor IDS KK celkem Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Galerie umění Karlovy Vary Galerie výtvarného umění v Chebu Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary Muzeum Sokolov Muzeum Cheb Galerie 4 - galerie fotografie Dotace do Císařské lázně celkem dle usnesení č. ZK 254/09/09 dle usnesení č. ZK 254/09/09 dle usnesení č. ZK 254/09/09 IČO ORG Příspěvková organizace Odbor regionálního rozvoje Odvod z Agentura projektového a dotačního managementu KK Karlovarská agentura rozvoje podnikání 0 0 Dotace do 3 celkem dle usnesení č. ZK 121/06/09, hrazeno z IP 16

7 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor sociálních věcí číslo IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Dotace do Domov pro seniory v Lázních Kynžvart Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu Domov pro seniory v Hranicích Domov pro seniory v Chebu Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Domov pro seniory v Perninku Sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově celkem

8 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r číslo IČO ORG Příspěvková organizace Odbor zdravotnictví Odvod z Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 0 0 Dotace do Krajský dětský domov pro děti do 3 let celkem

9 číslo Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor školství, mládeže a tělovýchovy IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Dotace do ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary ZŠ praktická Žlutice ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov První české gymnázium v K. Varech Gymnázium Ostrov Gymnázium a SOŠ Aš Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket Gymnázium a OA Chodov Střední škola živnostenská Sokolov ISŠTE Sokolov SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary Střední lesnická škola Žlutice SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary Střední průmyslová škola Ostrov Střední zemědělská škola Dalovice SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek Hotelová škola Mariánské Lázně Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Integrovaná střední škola Cheb SOU stravování a služeb Karlovy Vary SOŠ stavební Karlovy Vary Střední odborné učiliště Toužim Odborné učiliště Horní Slavkov Dětský domov Ostrov Dětský domov Karlovy Vary Domov mládeže a školní jídelna K. Vary Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary Pedagogicko-psychologická poradna Cheb ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov a MŠ Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná Dětský domov Aš Dětský domov Cheb Školní statek Cheb celkem

10 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2010 oblast školství Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do Dotace do invest. (opr. majetku) 20 1 Gymnázium Sokolov Oprava střešní měděné krytiny únikových schodišť pavilónů B a C, oprava měděných venkovních parapetů a rekonstrukce zastřešení vchodu První české gymnázium v K. Varech Rekonstrukce laboratoří Gymnázium a SOŠ Aš Rekonstrukce hygienických zařízení - 2. etapa Gymnázium a OA Mariánské Lázně Oprava střechy na tělocvičně Výměna oken Střední průmyslová škola Loket Renovace sprch na domově mládeže Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Nákup automobilu pro praktickou výuku OA, VOŠ CR a jazyk. škola K. Vary Bezbariérovost, oprava a rozšíření soc. zařízení - Bezručova Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy včetně komínů - dopracování Střední lesnická škola Žlutice Stavební úpravy související se změnou užívání objektu na náměstí SZŠ a VOŠ zdravotnická K. Vary Hygienická kabinka - Poděbradská ul SOŠ logistická a SOU Dalovice Oprava oken - 1. etapa Odborné učiliště Horní Slavkov Zavedení vodovodů do tříd, příjezdová komunikace, signální zabezpečení 2 kotelen Domov mládeže a ŠJ Mariánské Lázně Rekonstrukce výtahu včetně opatření PO a BOZ v objektu Zlatý zámek, včetně PD Konvektomat Dětský domov Mariánské Lázně Projektová dokumentace na odvodnění ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ praktická Žlutice Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Gymnázium a OA Chodov Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů PPP Sokolov Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů PPP Cheb Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ Nová Role Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ Žlutice Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Celkem

11 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2010 Název příspěvkové organizace oblast sociálních věcí Investiční akce jmenovitě Dotace do 1 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Transformace na domov pro seniory - přestavba 3.NP Domov pro seniory "Skalka" v Chebu Profinancování projektové dokumentace na rekonstrukci domova Sociální služby, příspěvková organizace Domov pro seniory Kynšperk - rekonstrukce II. a III. NP pavilon A - 1.etapa Celkem

12 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r IČO organizace Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace ZŠ, MŠ a praktická škola K. Vary ZŠ a MŠ při nemocnici, Karlovy Vary ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart ZŠ praktická Žlutice ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium Sokolov První české gymnázium K. Vary Gymnázium a SOŠ Aš OA, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary Gymnázium a OA Chodov SOŠ pedagog., gymn. a VOŠ K.Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek SOŠ stavební Karlovy Vary SPŠ Loket SPŠ Ostrov SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary SZdrŠ a VOŠ Cheb SZdrŠ a VOŠ zdrav. Karlovy Vary ISŠ technická a ekonom. Sokolov ISŠ Cheb Střední živnostenská škola Sokolov Hotelová škola Mariánské Lázně SLŠ Žlutice SZeŠ Dalovice SOU strav. a služeb Karlovy Vary SOU Toužim OU Horní Slavkov Domov mládeže a ŠJ M. Lázně Domov mládeže a ŠJ K. Vary PPP Cheb PPP Karlovy Vary PPP Sokolov ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice DDM Karlovy Vary DD Aš DD a MŠ Horní Slavkov DD Karlovy Vary DD Mariánské Lázně DD Ostrov DD Plesná CELKEM DD Cheb

13 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Abertamy ZŠ Blatenská Abertamy MŠ Rooseweltova Horní Blatná ZŠ a MŠ Komenského Hroznětín ZŠ Sídliště Hroznětín MŠ Mlýnská Jáchymov ZŠ M. C. Sklodowské Jáchymov MŠ Mánesova Merklín ZŠ Merklín Merklín MŠ Merklín Ostrov ZŠ Májová Ostrov ZŠ Masarykova Ostrov ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov ZuŠ Masarykova Ostrov MŠ Halasova Ostrov MŠ Krušnohorská Ostrov MŠ Masarykova Ostrov MŠ Palackého Ostrov MDDM Školní Pernink ZŠ Karlovarská Potůčky ZŠ a MŠ Potůčky Stráž n. Ohří MŠ Stráž n.ohří Velichov MŠ Velichov Jakubov MŠ Jakubov Aš ZŠ Hlávkova Aš ZŠ Kamenná Aš ZŠ Okružní Aš ZŠ a PŠ Studentská Aš ZUŠ Šaldova Aš MŠ Moravská Aš MŠ Neumanova Aš MŠ Nohova Aš DDM Sluníčko Mikulášská Aš Zařízení školního stravování Dlouhá Hazlov Z a MŠ Hazlov Hranice MŠ Soukenná Hranice ZŠ Husova Kraslice ZŠ Dukelská Kraslice ZŠ Havlíčkova Jindř Kraslice ZŠP a ZŠS Opletalova Kraslice ZuŠ Pohraniční Stráže Kraslice MŠ Barvířská Kraslice MŠ Bož. Němcové Kraslice MŠ Lipová cesta Kraslice MŠ U Elektrárny Kraslice DDM Havlíčkova Oloví ZŠ a MŠ Smetanova Rotava ZŠ Nová Plzeň Rotava MŠ Sídliště Bochov ZŠ Okružní Bochov MŠ Zahradní

14 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Bochov ZŠP Okružní Nejdek ZŠ Karlovarská Nejdek ZŠ Nám. Karla IV Nejdek MŠ Nerudova Nejdek MŠ Husova Nejdek MŠ Závodu míru Nejdek MŠ Lipová Nejdek ZuŠ Dvořákova Březová MŠ Komenského Březová MŠ Smetanova Březová ZŠ Komenského Bukovany MŠ Sídliště Bukovany ZŠ Sídliště Citice MŠ Citice Dolní Rychnov MŠ Šafaříkova Habartov MŠ Okružní Habartov MŠ K. Čapka Habartov ZŠ K. Čapka Habartov ZŠ p. a ZŠ s. Komenského Habartov ZUŠ Koukolova Habartov DDM K. Čapka Horní Slavkov MŠ Dlouhá Horní Slavkov MŠ Sportovní Horní Slavkov ZŠ Nádražní Horní Slavkov ZŠ Školní Horní Slavkov ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní Horní Slavkov ZUŠ Školní nám Horní Slavkov DDM Sportovní Chodov MŠ Nerudova Chodov ZŠ Komenského Chodov ZŠ Školní Chodov ZŠ Husova Chodov ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká Chodov ZUŠ Nám. ČSM Chodov DDM Husova Krajková ZŠ a MŠ Komenského Královské Poříčí MŠ Lázeňská Královské Poříčí ZŠ Dlouhá Krásno MŠ Radniční Kynšperk n. Ohří MŠ Školní Kynšperk n. Ohří MŠ U Pivovaru Kynšperk n. Ohří ZŠ Komenského Kynšperk n. Ohří ZUŠ Sokolovská Libavské Údolí ZŠ Libavské Údolí Loket MŠ Sportovní Loket ZŠ T. G. Masaryka Lomnice MŠ Kraslická Lomnice ZŠ Školní Rovná ZŠ Rovná Sokolov MŠ Pionýrů

15 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r Přímé výdaje v regionálním školství IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Sokolov MŠ K. H. Borovského Sokolov MŠ M. Majerové Sokolov MŠ Vítězná Sokolov MŠ Vrchlického Sokolov MŠ Alšova Sokolov MŠ Kosmonautů Sokolov ZŠ Pionýrů Sokolov ZŠ Rokycanova Sokolov ZŠ B. Němcové Sokolov ZŠ Sokolovská Sokolov ZŠ Běžecká Sokolov ZŠ Švabinského Sokolov ZŠ Křižíkova Sokolov ZUŠ Staré nám Sokolov DDM Spartakiádní Staré Sedlo MŠ Zámecká Svatava MŠ Podlesí Svatava ZŠ Mládežnická Šabina MŠ Šabina Vintířov MŠ Vintířov Vintířov ZŠ Vintířov Bečov n. Teplou ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní Božíčany ZŠ a MŠ Božíčany Březová ZŠ a MŠ Březová, Keramická Dalovice ZŠ Dalovice, U Potoka Dalovice MŠ Dalovice, Májová Chýše ZŠ a MŠ Chyše, Na Špičáku Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, 1.máje Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Kollárova 19, J.A-K Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Konečná Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ jazyků Karlovy Vary, J. Libušina Karlovy Vary ZŠ Dukelských hrdinů, K.V., Moskevská Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Poštovní Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská Karlovy Vary 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského Karlovy Vary 2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ pro žáky se spec.poruch.učení, K.V.Mozartova Kolová ZŠ Kolová Krásné Údolí MŠ Krásné Údolí Kyselka ZŠ a MŠ Kyselka, Radošov Nová Role ZŠ Nová Role, Školní Nová Role MŠ Mezirolí Nová Role MŠ Rolavská 234, Nová Role Sadov ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov Stružná MŠ Stružná Šemnice MŠ Šemnice Štědrá ZŠ a MŠ Štědrá Toužim ZŠ Toužim, Plzeňská

16 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Toužim MŠ Toužim, Sídliště Toužim ZŠ praktická a MŠ Toužim Plzeňská Toužim ZUŠ Toužim, Plzeňská Útvina ZŠ a MŠ Útvina, Útvina Valeč v Čechách ZŠ a MŠ Valeč, Podbořanská Žlutice ZŠ Žlutice, Poděbradova Žlutice MŠ Žlutice, Poděbradova Nová Role DDM, Nová Role Na Pěší zóně Dolní Žandov ZŠ a MŠ D. Žandov Františkovy Lázně MŠ Česká Františkovy Lázně MŠ Školní Františkovy Lázně ZŠ Česká 39/ Františkovy Lázně ZUŠ Školní Františkovy Lázně DDM Reneta, Žirovice Cheb MŠ Bezručova Cheb MŠ Do zátiší Cheb MŠ Komenského Cheb MŠ Malé náměstí Cheb MŠ Osvobození Cheb MŠ 26.dubna Cheb ZŠ Americká Cheb ZŠ Hradební Cheb ZŠ Májová Cheb ZŠ Malé nám Cheb ZŠ M.Kopeckého Cheb ZŠ Obětí nacismu Cheb Základní škola, Kostelní nám Cheb ZUŠ Židovská Cheb DDM Cheb, Goethova Luby MŠ Tovární Luby ZŠ Masarykova Luby ZUŠ Masarykova Luby DDM a ŠD, Tovární Libá ZŠ a MŠ Libá Lipová ZŠ Lipová Milhostov ZŠ a MŠ Milhostov Nový Kostel MŠ Nový Kostel Nový Kostel ZŠ Nový kostel Okrouhlá MŠ Okrouhlá Skalná MŠ Skalná Skalná ZŠ Sportovní 260, Skalná Třebeň MŠ Třebeň Plesná ZŠ a MŠ Školní 254, Plesná Plesná ZŠ praktická, Spojovací 80, Plesná Drmoul ZŠ a MŠ Školní 26, Drmoul Lázně Kynžvart ZŠ a MŠ K Rybníku Mariánské Lázně MŠ Hlavní Mariánské Lázně MŠ Křižíkova Mariánské Lázně MŠ Na Třešňovce Mariánské Lázně MŠ Skalníkova

17 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Mariánské Lázně MŠ VORA, Za Tratí Mariánské Lázně ZŠ Komenského Mariánské Lázně ZŠ Ruská Mariánské Lázně ZŠ praktická a spec., Vitězství Mariánské Lázně ZUŠ Ibsenova Mariánské Lázně MěDM 17. listopadu Trstěnice MŠ Trstenice Velká Hleďsebe MŠ Klimentov Velká Hleďsebe MŠ Tyršova Velká Hleďsebe ZŠ Pohr.stráže Stará Voda ZŠ a MŠ Stará Voda Teplá MŠ Školní Teplá ZŠ Školní Teplá ZŠ praktická, Fučíkova Teplá ZUŠ Školní Tři Sekery ZŠ a MŠ Tři Sekery Nové Sedlo MŠ Masarykova Nové Sedlo MŠ Sklářská Nové Sedlo ZŠ Masarykova Nové Sedlo ZŠ praktická, Masarykova CELKEM

18 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2010 Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem Okres Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy celkem Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních míst Okres celkem Karlovy Vary Sokolov Cheb Kraj celkem Pozn: Příspěvek na školství : Výkon státní správy: - částka 1 401,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol na školní rok 2008/ výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu Dotace na převedené knihovny: - rozpis dle pokynu MF ČR ne jednotlivé obce (zřizovatele knihoven)

19 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2010 okres Karlovy Vary IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních Obec celkem míst Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM

20 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2010 okres Sokolov IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová CELKEM

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na 2007 TABULKA č. 1 1. 2. 3. 5. 6. číslo řádku třída druh příjmů schválený rozpočet 2006 návrh rozpočtu 2007 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 568 694 1 609 508

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 č.řádku Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Schválený rozpočet 2007 TABULKA č. 1 v tis.kč Schválený rozpočet 2008 1 Příjmy 2 Návrh rozpočtu příjmů 1 756 298 1 930 783 3 Financování 1 398 591 4 zapojení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 1863/ZZ/14-3 Ing. Gáliková/507 05. 06. 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 813/ZZ/14-3 Ing. Gáliková/507 07. 03. 2014

Více

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok Autobusy Karlovy Vary, a.s. Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2017 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Linka 411010 Cheb - Libá - Hazlov 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,

Více

Karlovarský kraj Obec s rozšířenou působností Aš

Karlovarský kraj Obec s rozšířenou působností Aš Aš Aš Hazlov všechna k.ú. ÚPN SÚ Okresní Cheb Hazlov Aš Hranice Aš Krásná všechna k.ú. ÚP Obecní Krásná Podhradí všechna k.ú. ÚP Obecní Podhradí Obec s rozšířenou působností Aš Architektonické studio HYSEK,

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2014

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2014 Rozpočet Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1 Schválený rozpočet 2013 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů 5 011 435 4 595 040 2 Financování 477 000 170 000 z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2016

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2016 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2015 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů 4 649 544 4 392 954 2 Financování 80 000 355 300 z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2017

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2017 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok v tis. Kč Schválený rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů 4 885 621 2 Financování 764 691 z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.kč)

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2015

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2015 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2014 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů 4 599 040 4 649 544 2 Financování 170 000 80 000 z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2012 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů 4 937 951 5 011 435 2 Financování 702 000 477 000 z toho 3 Fond rezerv a rozvoje (na splátky

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Číslo jednací: 1863/ZZ/14-15 Vyřizuje: Ing.

Více

Dolní Žandov. Drmoul. Františkovy Lázně. Hazlov. Hranice. Cheb. Krásná. Křižovatka. Lázně Kynžvart. ALMANACH obce.info. Okres Cheb

Dolní Žandov. Drmoul. Františkovy Lázně. Hazlov. Hranice. Cheb. Krásná. Křižovatka. Lázně Kynžvart. ALMANACH obce.info. Okres Cheb ALMANACH obce.info Aš Obecní úřad tel.: 354 52 42 11 starosta: Kamenná 52 fax: 354 52 42 59 Mgr. Dalibor Blažek PSČ 352 01 mobil: 724 19 60 07 Počet obyvatel: 12 500 Aš starosta@muas.cz Rozloha: IDDS:

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR TABULKA č. 1 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR Příjmy Karlovarského kraje 1. 2. 3. 4. číslo třída druh příjmů

Více

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012 Zpracoval: Projednáno:

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012 Zpracoval: Projednáno: Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012 Zastupitelstvu kraje je v souladu s 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

Více

v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě 1 v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2013 Zastupitelstvu kraje je v souladu s 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

Více

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 Zpracoval: Projednáno: Schváleno:

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 Zpracoval: Projednáno: Schváleno: Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných

Více

Daňové příjmy a poplatky ,55

Daňové příjmy a poplatky ,55 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2003 včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR TABULKA č. 1 Příjmy Karlovarského kraje 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. schválený číslo řádku třída druh příjmů

Více

Příloha. Rozdělení jednotek požární ochrany pro jednotlivé obce a objekty

Příloha. Rozdělení jednotek požární ochrany pro jednotlivé obce a objekty Příloha Rozdělení jednotek požární ochrany pro jednotlivé obce a objekty Správní obvod obce s rozšířenou působností AŠ Obec Část obce, I.stupeň II.stupeň III.stupeň katastrální území, objekt Aš Aš 1 HZS

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2013 Praha 16. září Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2013 Praha 16. září Rozhodnutí *MVCRX01M919L* MVCRX01M919L prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2004 včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR Příjmy Karlovarského kraje

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2004 včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR Příjmy Karlovarského kraje Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2004 včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR Příjmy Karlovarského kraje TABULKA č. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. schválený číslo řádku třída druh příjmů

Více

Zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Karlovarského kraje v roce 2013

Zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Karlovarského kraje v roce 2013 Zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Karlovarského kraje v roce 2013 Předkladatel: Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84 360 01 Karlovy Vary Za Krajskou knihovnu Karlovy Vary: PaedDr.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Mariánské Lázně 1

Více

D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y

D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y Ekocentrum Karlovy Vary www.stuz-kv.cz Obsah: 1. Záchranný integrovaný systém... 2 2. Policie ČR... 3 3. Zdravotnická zařízení... 4 3.2 Poliklinika... 5 3.3 Zdravotní středisko...

Více

Zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Karlovarského kraje v roce 2015

Zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Karlovarského kraje v roce 2015 Zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Karlovarského kraje v roce 2015 Předkladatel: Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84 360 01 Karlovy Vary Za Krajskou knihovnu Karlovy Vary: PaedDr.

Více

Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje

Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje Obec Část obce Katastr Březová 1) 560294 5 959 2 665 1 768 39,8 Arnoltov 07042 4 Arnoltov 67042 1 486 Březová 01461 3 Březová u Sokolova 61461 1 182

Více

Vnitrostátní vedení 400 kv Vernéřov Vítkov VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

Vnitrostátní vedení 400 kv Vernéřov Vítkov VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY Vnitrostátní vedení 400 kv Vernéřov Vítkov V unijním seznamu projektů společného zájmu stanoveného Nařízením Evropské komise č. 2016/89 je

Více

V souladu s výše uvedenými zákony probíhá plánované terénní topografické šetření pro aktualizaci dat ZABAGED.

V souladu s výše uvedenými zákony probíhá plánované terénní topografické šetření pro aktualizaci dat ZABAGED. ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 P. O. Box 21 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 KARLOVY VARY ID datové schránky: a89bwi8 VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Karlovarském kraji v letech

Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Karlovarském kraji v letech Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Karlovarském kraji v letech 2014 2018 Krajská knihovna Karlovy Vary leden 2014 1 OBSAH I. Úvod 3 1.1 Základní pojmy 3 1.2 Legislativní, metodické a koncepční materiály

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013

REGIONÁLNÍ FUNKCE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013 REGIONÁLNÍ FUNKCE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013 Výkon regionálních funkcí zabezpečovala Krajská knihovna Karlovy Vary a pověřené knihovny: Městská knihovna v Chebu a Městská knihovna Sokolov. S pověřenými

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE. Počet stran: 36 STATISTICKÁ ROČENKA. Příloha k Roční zprávě o stavu PO za rok č.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE. Počet stran: 36 STATISTICKÁ ROČENKA. Příloha k Roční zprávě o stavu PO za rok č. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE Počet stran: 36 STATISTICKÁ ROČENKA 2012 Příloha k Roční zprávě o stavu PO za rok 2012 - č. 2 KARLOVY VARY 2012 STRANA POPIS STATISTICKÉ SESTAVY 1 Celkový počet

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Karlovy Vary 1 1

Více

Územní pracoviště / Karlovy Vary praktický lékař adresa telefonní kontakt

Územní pracoviště / Karlovy Vary praktický lékař adresa telefonní kontakt Tabulka č.7 Seznam praktických lékařů pro dospělé - Karlovarský kraj Karl. Vary Územní pracoviště / Karlovy Vary MUDr. Achourová Na Zelené 422, Bečov nad Teplou 353 999 283 MUDr. Anderle Národní 1, K.

Více

Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Sokolov

Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Sokolov Tabulka 3a) Nejvyšší ukončené vzdělání v SO ORP Karlovarského kraje Nejvyšší ukončené vzdělání ORP Základní vč. Neukončeného Vyučení a stř. odborné bez mat. Úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary mddmostrov/8/2017/pž// 356/ZZ/17-3 Ing. Brachtl/2228

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, Sokolov

Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, Sokolov Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov ČÍSLO JEDNACÍ: 83704/2013/OŽP/LITO ČÍSLO EVIDENČNÍ: 96239/2013 VYŘIZUJE: Bc. Linda Tomeszová e-mail: linda.tomeszova@mu-sokolov.cz

Více

Rozvoj a financování dopravní infrastruktury Karlovarského kraje

Rozvoj a financování dopravní infrastruktury Karlovarského kraje Rozvoj a financování dopravní infrastruktury Karlovarského kraje Základní okruhy: Údržba a opravy komunikací Investice a výstavba komunikací Ing. Petr NAVRÁTIL náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vývoj

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, Karlovy Vary, 36006

Více

DISTRIBUCE: LEDEN, DUBEN, ČERVENEC, ŘÍJEN

DISTRIBUCE: LEDEN, DUBEN, ČERVENEC, ŘÍJEN DISTRIBUCE: LEDEN, DUBEN, ČERVENEC, ŘÍJEN OBEC PSČ POSTA / DEPO DISTRIBUCE ks Cheb 350 07 Depo Cheb 70 FIRMY + DOMÁCNOSTI 4600 Dolní Dvory 350 07 Depo Cheb 70 FIRMY + DOMÁCNOSTI 50 Horní Dvory 350 07 Depo

Více

Plán oprav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji na roky 2015-2020

Plán oprav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji na roky 2015-2020 Plán oprav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji na roky 2015-2020 Rozdělení dle jednotlivých let je pouze orientační, akce budou zařazovány do plánu jmenovitých akcí na jednotlivé

Více

Analýza stavu krizové připravenosti

Analýza stavu krizové připravenosti Analýza stavu krizové připravenosti Poštovní služby a telekomunikační a informační systémy Karlovarský kraj Poštovní služby a telekomunikační a informační systémy Zodpovídá... Schválil... V Praze dne:...

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD v,,,,, v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, Karlovy

Více

Regionální značka Original product of Sokolovsko

Regionální značka Original product of Sokolovsko Vážení, svazek obcí Mikroregion Sokolov východ začíná tímto vydávat informační zpravodaj pro zlepšení informovanosti občanů o aktivitách mikroregionu. Zpravodaj bude šířen pouze elektronicky, bude k dispozici

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 27.04.2010 do 30.06.2010 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Program HEJTMAN KRAJE

Program HEJTMAN KRAJE KARLOVARSKÝ Program 8. výjezdního zasedání Zastupitelstva Karlovarskěho kraje, které se uskuteční dne 12. prosince 2013 od 9:00 hodin v budově Kulturního centra Svoboda, Za mostní branou 5, Cheb Návrh

Více

celkem 1,44 mld. Kč výdaje FB nad rámec projektů 3. PO

celkem 1,44 mld. Kč výdaje FB nad rámec projektů 3. PO CASH FLOW - Fond budoucnosti (mil. Kč) v případě vyřazených neúspěšných projektů a schválení nově předložených projektů dne 8.9.2016 PS fondu budoucnosti 247 454-373 -733-846 -743 předpokládaná tvorba

Více

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2009 1)

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2009 1) Schválila Rada Karlovarského kraje dne 3.3.2010 usnesením č. RK 226/03/10 Úřední deska: od 9.3.2010 do 7.4.2010 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského

Více

vyhlašuje Výzvu č. 1

vyhlašuje Výzvu č. 1 Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/341/000145 Předseda správní rady MAS: Miroslav Bouda tel.: 352 633 522 Manažer MAS: Ing. Miroslav Makovička tel.: 603 322 411, mas.sokolovsko@volny.cz

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

MAP ORP Ostrov - seznam aktérů

MAP ORP Ostrov - seznam aktérů MAP ORP Ostrov - seznam aktérů Základní a mateřské školy - souhlas se zařazením MAP Obec/město Abertamy Horní Blatná Název ZŠ a MŠ Abertamy ZŠ a MŠ Horní Blatná Hroznětín ZŠ Hroznětín MŠ Hroznětín Jáchymov

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Kraslice 1 1 Obecné

Více

P r o g r a m KARLOVARSKÝ KRAJ

P r o g r a m KARLOVARSKÝ KRAJ P r o g r a m 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 23. února 2017 od 9:00 hodin v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Příloha č.1 PŘÍJMY řádku kapitola druh příjmů rozpočet rozpočet 1 702 Životní prostředí 4,00 4,00 2 709 Zemědělsví

Více

P r o g r a m KARLOVARSKÝ KRAJ

P r o g r a m KARLOVARSKÝ KRAJ P r o g r a m 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 7. dubna 2016 od 9:00 hodin ve velkém jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní

Více

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009 schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54 Příloha č.1 PŘÍJMY řádku kapitola druh příjmů RO č.1, 1 702 Životní prostředí 4,00 4,00 2 709 Zemědělsví (lesy)

Více

Správní oblast Karlovy Vary

Správní oblast Karlovy Vary Správní oblast Jedná se o největší oblast Karlovarského kraje. Tato oblast se rozkládá v západní části Karlovarského kraje. Tato oblast sousedí na severu se správní oblastí Ostrov a v krátkém úseku se

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0412 115 446 58 717 15 534 18 552 55 022 48 621 1 145 26 695 10 362 18 095 13 460 53 740 46 925 1. Abertamy 55497 9 1 213 595 194 124 570 461 21 195 118 264 205 533 442 1. Abertamy 00001 9 1 157 571

Více

Realizované projekty firmou KV engineering spol. s r.o.

Realizované projekty firmou KV engineering spol. s r.o. LOKALITA NÁZEV AKCE Odvodnění lomu Kateřina Inženýrské sítě, dotace II. stavba Zaústění dešťové kanalizace Odkanalizování 2. etapa, studie - Konstantinovy Lázně Bezvěrov - Úterý Zásobování vodou - studie

Více

Aktualizace č. 1 ZÚR Karlovarského kraje. Odůvodnění. Příloha č. 1: Srovnávací text K PROJEDNÁNÍ DLE 37 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Aktualizace č. 1 ZÚR Karlovarského kraje. Odůvodnění. Příloha č. 1: Srovnávací text K PROJEDNÁNÍ DLE 37 STAVEBNÍHO ZÁKONA Aktualizace č. 1 ZÚR Karlovarského kraje Odůvodnění Příloha č. 1: Srovnávací text K PROJEDNÁNÍ DLE 37 STAVEBNÍHO ZÁKONA květen 2015 TÝM ŘEŠITELŮ Atelier T-plan, s.r.o. RNDr. Libor Krajíček Ing. Marie

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok

Rozpočet Karlovarského kraje na rok Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2017 Důvodová zpráva Komentář k Rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017 Čl. I. Legislativní rámec Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2017 je sestaven

Více

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč)

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho:

Více

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2014-2016 TABULKA č. 1 tis. Kč

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2014-2016 TABULKA č. 1 tis. Kč Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro obbí let - TABULKA č. 1 tis. Kč č.ř Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Příjmy 1 Návrh rozpočtového výhledu příjmů 5 011 435 4 595 040 4 719 408 4 085 008 2 Financování

Více

Strana 77 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 2 Rozesláno dne 25. května 2016 O B S A H

Strana 77 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 2 Rozesláno dne 25. května 2016 O B S A H Strana 77 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K a r l o v a r s k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 25. května 2016 O B S

Více

Číslo pozemní komunikace. Třída pozemní komunikace. Přejezd s trolejovým vedením

Číslo pozemní komunikace. Třída pozemní komunikace. Přejezd s trolejovým vedením Číslo přejezdu železniční Název definičního úseku Žkm přejezdu Přejezd s trolejovým vedením Třída pozemní komunikace Číslo pozemní komunikace Místní název přejezdu Zeměpisná šířka Zeměpisná délka P1 Praha-Bubny

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2011

Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2011 Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2011 část a) Podklady pro rozbor udrţitelného rozvoje území 1. úplná aktualizace červen 2011 Základní údaje První Územně analytické podklady roku 2009 byly

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 ZK-08-2016-xx, př. 1 Počet stran: 15 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 Rozpočet kraje 2017 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE..... 3 B ZDROJE ROZPOČTU...... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU... 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2009 - okres Olomouc ORG Název školy Adresa Náklady

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Organizace: Speciální ZŠ při Priessnitzových léčebných lázních, Kalvodova 360, Jeseník

Organizace: Speciální ZŠ při Priessnitzových léčebných lázních, Kalvodova 360, Jeseník Organizace: Speciální ZŠ při Priessnitzových léčebných lázních, Kalvodova 36, Jeseník IČO 68911921 ORG Skutečnost Účty Rozpočet celkem Hlavní činnost Doplňková činnost a) Náklady a výnosy Náklady spotřební

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROVA 10. a 11. října 2014

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROVA 10. a 11. října 2014 Místem konání voleb pro volební okrsek č. 1. Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní ul. čp. 231 Bezručova, Dlouhá, Hroznětínská, Husova, Jáchymovská 163-167, 169, 171-175, 181-187,196, 201-205, 207,

Více

Cheb - Sokolov - Loket - Karlovy Vary

Cheb - Sokolov - Loket - Karlovy Vary Zvláštní autobusová u příležitosti akce "Den veřejné dopravy - 10 let EgroNetu" A Cheb - Františkovy Lázně - SOOS - Seeberg - Cheb Dopravce: Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary,

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

ZK xx, Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016

ZK xx, Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 ZK-07-2015-14, ZK-07-2015-xx, př.př. 1 1 počet stran: 16 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 Rozpočet kraje 2016 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE..... 3 B ZDROJE ROZPOČTU...... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU...

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536/543 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536/543 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 536/543 nákladní pro tratě Mariánské Lázně Karlovy Vary dolní n. Karlovy Vary dolní n. Johanngeorgenstadt Chodov Nová Role Krásný

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU KARLOVARSKÉHO KRAJE fáze II. KONCEPT ŘEŠENÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU KARLOVARSKÉHO KRAJE fáze II. KONCEPT ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU KARLOVARSKÉHO KRAJE fáze II. KONCEPT ŘEŠENÍ ZHOTOVITEL: Ing.arch. Pavel KOUBEK, UK-24, URBANISTICKÝ ATELIER sídlo firmy: VARŠAVSKÁ 32, PRAHA 2, PSČ 120 00 KOORDINACE

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU KARLOVARSKÉHO KRAJE fáze II. KONCEPT ŘEŠENÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU KARLOVARSKÉHO KRAJE fáze II. KONCEPT ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU KARLOVARSKÉHO KRAJE fáze II. KONCEPT ŘEŠENÍ ZHOTOVITEL: Ing.arch. Pavel KOUBEK, UK-24, URBANISTICKÝ ATELIER sídlo firmy: VARŠAVSKÁ 32, PRAHA 2, PSČ 120 00 KOORDINACE

Více

KARLOVY VARY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

KARLOVY VARY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Karlovy Vary je největším obvodem v Karlovarském kraji, jak rozlohou 1 196,44 km 2, tak počtem obyvatel 89 180. Zároveň je druhým největším správním obvodem v rámci celé České republiky (po

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 536 osobní pro tratě Mariánské Lázně Karlovy Vary dolní n. Karlovy Vary dolní n. Johanngeorgenstadt Chodov Nová Role Krásný Jez Nové

Více

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce Strana 1 Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč Příspěvek příspěvkovým organizacím v odvětví školství 28 579,0 1 47813075 Slezské gymnázium,

Více