Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010"

Transkript

1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 TABULKA č. 1 tis. Kč Návrh rozpočtu Rozpočet Příjmy 2 Návrh rozpočtu příjmů Financování z toho 5 spořící účet (na splátky úvěru) Fond vkladový účet (na splátky úvěru) Fond vkladový účet (na projekty) Fond budoucnosti (na projekty) Fond řízení likvidity (na projekty) úvěr - překlenovací pro II.období (1,3mld Kč) úvěr - dlouhodobý pro II.období (500 mil Kč) Přijmy + financování celkem Výdaje 14 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Ředitel krajského úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor krizového řízení Odbor informatiky Odbor správy majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků úvěru z r splátky úroků dlouhodobého úvěru Odbor ekonomický - splátky úroků překlenovacího úvěru Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad Odbor legislativné a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Návrh rozpočtu standardních výdajů Splátka jistiny úvěru z r Splátka jistiny úvěru dlouhodobého Splátka jistiny úvěru překlenovacího Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru) Celkem výdaje mimo standardní Plánované výdaje celkem Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru) z toho 50 celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.41+ ř.42+ř.43) celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem (ř.35) celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.31+ř.44) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)

2 TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Rozpočet 2009 tis. Kč Návrh rozpočtu Daňové příjmy a poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 7 - na výkon státní správy na přímé výdaje v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 11 Sociální fondy Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) Krizový účet Fond řízení likvidity Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Financování (+) z toho Rozpočet příjmů Karlovarského kraje na rok financování projektů PRK financování invest.akce Pavilon centr.vstupu KKN a.s financování splátek překlenovacího úvěru Celkem Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2010 číslo třída druh příjmů Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: 27 Dotace na domovy důchodců Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na dávky sociální péče celkem Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

3 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2010 Odbor Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové výdaje Ředitel krajského úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor dopravy a silnič. hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace Odbor život. prostředí a zemědělství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor krizového řízení Běžné výdaje Kapitálové výdaje

4 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2010 Odbor Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Odbor informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor ekonomický Běžné výdaje z toho: splátka úroků z.úvěru z r splátka úroků z dlouhodobého úvěru splátka úroků z překlenovacího.úvěru Kapitálové výdaje Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor legislativní a právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor krizového řízení Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny úvěru z r splátka jistiny dlouhodobého úvěru splátka jistiny překlenovacího úvěru Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK z toho 33 celkem výdaje kryté vlastními příjmy celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem celkem výdaje kryté zapojením fondů

5 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2010 Odbor Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Návrh rozpočtu Projekty EU Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor informatiky Odbor správních agend a KŽÚ Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek

6 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r IČO ORG Příspěvková organizace Odbor dopravy a silničního hospodářství Odvod z Dotace do Krajská správa a údržba silnic KK Koordinátor IDS KK celkem Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Galerie umění Karlovy Vary Galerie výtvarného umění v Chebu Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary Muzeum Sokolov Muzeum Cheb Galerie 4 - galerie fotografie Dotace do Císařské lázně celkem dle usnesení č. ZK 254/09/09 dle usnesení č. ZK 254/09/09 dle usnesení č. ZK 254/09/09 IČO ORG Příspěvková organizace Odbor regionálního rozvoje Odvod z Agentura projektového a dotačního managementu KK Karlovarská agentura rozvoje podnikání 0 0 Dotace do 3 celkem dle usnesení č. ZK 121/06/09, hrazeno z IP 16

7 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor sociálních věcí číslo IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Dotace do Domov pro seniory v Lázních Kynžvart Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu Domov pro seniory v Hranicích Domov pro seniory v Chebu Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Domov pro seniory v Perninku Sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově celkem

8 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r číslo IČO ORG Příspěvková organizace Odbor zdravotnictví Odvod z Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 0 0 Dotace do Krajský dětský domov pro děti do 3 let celkem

9 číslo Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor školství, mládeže a tělovýchovy IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Dotace do ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary ZŠ praktická Žlutice ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov První české gymnázium v K. Varech Gymnázium Ostrov Gymnázium a SOŠ Aš Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket Gymnázium a OA Chodov Střední škola živnostenská Sokolov ISŠTE Sokolov SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary Střední lesnická škola Žlutice SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary Střední průmyslová škola Ostrov Střední zemědělská škola Dalovice SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek Hotelová škola Mariánské Lázně Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Integrovaná střední škola Cheb SOU stravování a služeb Karlovy Vary SOŠ stavební Karlovy Vary Střední odborné učiliště Toužim Odborné učiliště Horní Slavkov Dětský domov Ostrov Dětský domov Karlovy Vary Domov mládeže a školní jídelna K. Vary Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary Pedagogicko-psychologická poradna Cheb ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov a MŠ Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná Dětský domov Aš Dětský domov Cheb Školní statek Cheb celkem

10 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2010 oblast školství Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do Dotace do invest. (opr. majetku) 20 1 Gymnázium Sokolov Oprava střešní měděné krytiny únikových schodišť pavilónů B a C, oprava měděných venkovních parapetů a rekonstrukce zastřešení vchodu První české gymnázium v K. Varech Rekonstrukce laboratoří Gymnázium a SOŠ Aš Rekonstrukce hygienických zařízení - 2. etapa Gymnázium a OA Mariánské Lázně Oprava střechy na tělocvičně Výměna oken Střední průmyslová škola Loket Renovace sprch na domově mládeže Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Nákup automobilu pro praktickou výuku OA, VOŠ CR a jazyk. škola K. Vary Bezbariérovost, oprava a rozšíření soc. zařízení - Bezručova Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy včetně komínů - dopracování Střední lesnická škola Žlutice Stavební úpravy související se změnou užívání objektu na náměstí SZŠ a VOŠ zdravotnická K. Vary Hygienická kabinka - Poděbradská ul SOŠ logistická a SOU Dalovice Oprava oken - 1. etapa Odborné učiliště Horní Slavkov Zavedení vodovodů do tříd, příjezdová komunikace, signální zabezpečení 2 kotelen Domov mládeže a ŠJ Mariánské Lázně Rekonstrukce výtahu včetně opatření PO a BOZ v objektu Zlatý zámek, včetně PD Konvektomat Dětský domov Mariánské Lázně Projektová dokumentace na odvodnění ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ praktická Žlutice Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Gymnázium a OA Chodov Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů PPP Sokolov Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů PPP Cheb Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ Nová Role Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ Žlutice Údržba a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Celkem

11 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2010 Název příspěvkové organizace oblast sociálních věcí Investiční akce jmenovitě Dotace do 1 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Transformace na domov pro seniory - přestavba 3.NP Domov pro seniory "Skalka" v Chebu Profinancování projektové dokumentace na rekonstrukci domova Sociální služby, příspěvková organizace Domov pro seniory Kynšperk - rekonstrukce II. a III. NP pavilon A - 1.etapa Celkem

12 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r IČO organizace Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace ZŠ, MŠ a praktická škola K. Vary ZŠ a MŠ při nemocnici, Karlovy Vary ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart ZŠ praktická Žlutice ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium Sokolov První české gymnázium K. Vary Gymnázium a SOŠ Aš OA, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary Gymnázium a OA Chodov SOŠ pedagog., gymn. a VOŠ K.Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek SOŠ stavební Karlovy Vary SPŠ Loket SPŠ Ostrov SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary SZdrŠ a VOŠ Cheb SZdrŠ a VOŠ zdrav. Karlovy Vary ISŠ technická a ekonom. Sokolov ISŠ Cheb Střední živnostenská škola Sokolov Hotelová škola Mariánské Lázně SLŠ Žlutice SZeŠ Dalovice SOU strav. a služeb Karlovy Vary SOU Toužim OU Horní Slavkov Domov mládeže a ŠJ M. Lázně Domov mládeže a ŠJ K. Vary PPP Cheb PPP Karlovy Vary PPP Sokolov ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice DDM Karlovy Vary DD Aš DD a MŠ Horní Slavkov DD Karlovy Vary DD Mariánské Lázně DD Ostrov DD Plesná CELKEM DD Cheb

13 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Abertamy ZŠ Blatenská Abertamy MŠ Rooseweltova Horní Blatná ZŠ a MŠ Komenského Hroznětín ZŠ Sídliště Hroznětín MŠ Mlýnská Jáchymov ZŠ M. C. Sklodowské Jáchymov MŠ Mánesova Merklín ZŠ Merklín Merklín MŠ Merklín Ostrov ZŠ Májová Ostrov ZŠ Masarykova Ostrov ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov ZuŠ Masarykova Ostrov MŠ Halasova Ostrov MŠ Krušnohorská Ostrov MŠ Masarykova Ostrov MŠ Palackého Ostrov MDDM Školní Pernink ZŠ Karlovarská Potůčky ZŠ a MŠ Potůčky Stráž n. Ohří MŠ Stráž n.ohří Velichov MŠ Velichov Jakubov MŠ Jakubov Aš ZŠ Hlávkova Aš ZŠ Kamenná Aš ZŠ Okružní Aš ZŠ a PŠ Studentská Aš ZUŠ Šaldova Aš MŠ Moravská Aš MŠ Neumanova Aš MŠ Nohova Aš DDM Sluníčko Mikulášská Aš Zařízení školního stravování Dlouhá Hazlov Z a MŠ Hazlov Hranice MŠ Soukenná Hranice ZŠ Husova Kraslice ZŠ Dukelská Kraslice ZŠ Havlíčkova Jindř Kraslice ZŠP a ZŠS Opletalova Kraslice ZuŠ Pohraniční Stráže Kraslice MŠ Barvířská Kraslice MŠ Bož. Němcové Kraslice MŠ Lipová cesta Kraslice MŠ U Elektrárny Kraslice DDM Havlíčkova Oloví ZŠ a MŠ Smetanova Rotava ZŠ Nová Plzeň Rotava MŠ Sídliště Bochov ZŠ Okružní Bochov MŠ Zahradní

14 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Bochov ZŠP Okružní Nejdek ZŠ Karlovarská Nejdek ZŠ Nám. Karla IV Nejdek MŠ Nerudova Nejdek MŠ Husova Nejdek MŠ Závodu míru Nejdek MŠ Lipová Nejdek ZuŠ Dvořákova Březová MŠ Komenského Březová MŠ Smetanova Březová ZŠ Komenského Bukovany MŠ Sídliště Bukovany ZŠ Sídliště Citice MŠ Citice Dolní Rychnov MŠ Šafaříkova Habartov MŠ Okružní Habartov MŠ K. Čapka Habartov ZŠ K. Čapka Habartov ZŠ p. a ZŠ s. Komenského Habartov ZUŠ Koukolova Habartov DDM K. Čapka Horní Slavkov MŠ Dlouhá Horní Slavkov MŠ Sportovní Horní Slavkov ZŠ Nádražní Horní Slavkov ZŠ Školní Horní Slavkov ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní Horní Slavkov ZUŠ Školní nám Horní Slavkov DDM Sportovní Chodov MŠ Nerudova Chodov ZŠ Komenského Chodov ZŠ Školní Chodov ZŠ Husova Chodov ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká Chodov ZUŠ Nám. ČSM Chodov DDM Husova Krajková ZŠ a MŠ Komenského Královské Poříčí MŠ Lázeňská Královské Poříčí ZŠ Dlouhá Krásno MŠ Radniční Kynšperk n. Ohří MŠ Školní Kynšperk n. Ohří MŠ U Pivovaru Kynšperk n. Ohří ZŠ Komenského Kynšperk n. Ohří ZUŠ Sokolovská Libavské Údolí ZŠ Libavské Údolí Loket MŠ Sportovní Loket ZŠ T. G. Masaryka Lomnice MŠ Kraslická Lomnice ZŠ Školní Rovná ZŠ Rovná Sokolov MŠ Pionýrů

15 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r Přímé výdaje v regionálním školství IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Sokolov MŠ K. H. Borovského Sokolov MŠ M. Majerové Sokolov MŠ Vítězná Sokolov MŠ Vrchlického Sokolov MŠ Alšova Sokolov MŠ Kosmonautů Sokolov ZŠ Pionýrů Sokolov ZŠ Rokycanova Sokolov ZŠ B. Němcové Sokolov ZŠ Sokolovská Sokolov ZŠ Běžecká Sokolov ZŠ Švabinského Sokolov ZŠ Křižíkova Sokolov ZUŠ Staré nám Sokolov DDM Spartakiádní Staré Sedlo MŠ Zámecká Svatava MŠ Podlesí Svatava ZŠ Mládežnická Šabina MŠ Šabina Vintířov MŠ Vintířov Vintířov ZŠ Vintířov Bečov n. Teplou ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní Božíčany ZŠ a MŠ Božíčany Březová ZŠ a MŠ Březová, Keramická Dalovice ZŠ Dalovice, U Potoka Dalovice MŠ Dalovice, Májová Chýše ZŠ a MŠ Chyše, Na Špičáku Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, 1.máje Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Kollárova 19, J.A-K Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Konečná Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ jazyků Karlovy Vary, J. Libušina Karlovy Vary ZŠ Dukelských hrdinů, K.V., Moskevská Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Poštovní Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská Karlovy Vary 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského Karlovy Vary 2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ pro žáky se spec.poruch.učení, K.V.Mozartova Kolová ZŠ Kolová Krásné Údolí MŠ Krásné Údolí Kyselka ZŠ a MŠ Kyselka, Radošov Nová Role ZŠ Nová Role, Školní Nová Role MŠ Mezirolí Nová Role MŠ Rolavská 234, Nová Role Sadov ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov Stružná MŠ Stružná Šemnice MŠ Šemnice Štědrá ZŠ a MŠ Štědrá Toužim ZŠ Toužim, Plzeňská

16 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Toužim MŠ Toužim, Sídliště Toužim ZŠ praktická a MŠ Toužim Plzeňská Toužim ZUŠ Toužim, Plzeňská Útvina ZŠ a MŠ Útvina, Útvina Valeč v Čechách ZŠ a MŠ Valeč, Podbořanská Žlutice ZŠ Žlutice, Poděbradova Žlutice MŠ Žlutice, Poděbradova Nová Role DDM, Nová Role Na Pěší zóně Dolní Žandov ZŠ a MŠ D. Žandov Františkovy Lázně MŠ Česká Františkovy Lázně MŠ Školní Františkovy Lázně ZŠ Česká 39/ Františkovy Lázně ZUŠ Školní Františkovy Lázně DDM Reneta, Žirovice Cheb MŠ Bezručova Cheb MŠ Do zátiší Cheb MŠ Komenského Cheb MŠ Malé náměstí Cheb MŠ Osvobození Cheb MŠ 26.dubna Cheb ZŠ Americká Cheb ZŠ Hradební Cheb ZŠ Májová Cheb ZŠ Malé nám Cheb ZŠ M.Kopeckého Cheb ZŠ Obětí nacismu Cheb Základní škola, Kostelní nám Cheb ZUŠ Židovská Cheb DDM Cheb, Goethova Luby MŠ Tovární Luby ZŠ Masarykova Luby ZUŠ Masarykova Luby DDM a ŠD, Tovární Libá ZŠ a MŠ Libá Lipová ZŠ Lipová Milhostov ZŠ a MŠ Milhostov Nový Kostel MŠ Nový Kostel Nový Kostel ZŠ Nový kostel Okrouhlá MŠ Okrouhlá Skalná MŠ Skalná Skalná ZŠ Sportovní 260, Skalná Třebeň MŠ Třebeň Plesná ZŠ a MŠ Školní 254, Plesná Plesná ZŠ praktická, Spojovací 80, Plesná Drmoul ZŠ a MŠ Školní 26, Drmoul Lázně Kynžvart ZŠ a MŠ K Rybníku Mariánské Lázně MŠ Hlavní Mariánské Lázně MŠ Křižíkova Mariánské Lázně MŠ Na Třešňovce Mariánské Lázně MŠ Skalníkova

17 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r IČO organizace Zřizovatel Přímé výdaje v regionálním školství Příspěvková organizace Mariánské Lázně MŠ VORA, Za Tratí Mariánské Lázně ZŠ Komenského Mariánské Lázně ZŠ Ruská Mariánské Lázně ZŠ praktická a spec., Vitězství Mariánské Lázně ZUŠ Ibsenova Mariánské Lázně MěDM 17. listopadu Trstěnice MŠ Trstenice Velká Hleďsebe MŠ Klimentov Velká Hleďsebe MŠ Tyršova Velká Hleďsebe ZŠ Pohr.stráže Stará Voda ZŠ a MŠ Stará Voda Teplá MŠ Školní Teplá ZŠ Školní Teplá ZŠ praktická, Fučíkova Teplá ZUŠ Školní Tři Sekery ZŠ a MŠ Tři Sekery Nové Sedlo MŠ Masarykova Nové Sedlo MŠ Sklářská Nové Sedlo ZŠ Masarykova Nové Sedlo ZŠ praktická, Masarykova CELKEM

18 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2010 Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem Okres Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy celkem Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních míst Okres celkem Karlovy Vary Sokolov Cheb Kraj celkem Pozn: Příspěvek na školství : Výkon státní správy: - částka 1 401,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol na školní rok 2008/ výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu Dotace na převedené knihovny: - rozpis dle pokynu MF ČR ne jednotlivé obce (zřizovatele knihoven)

19 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2010 okres Karlovy Vary IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních Obec celkem míst Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM

20 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2010 okres Sokolov IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová CELKEM

D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y

D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y D Ů L E Ž I T É K O T A K T Y Ekocentrum Karlovy Vary www.stuz-kv.cz Obsah: 1. Záchranný integrovaný systém... 2 2. Policie ČR... 3 3. Zdravotnická zařízení... 4 3.2 Poliklinika... 5 3.3 Zdravotní středisko...

Více

1. Příjmová část rozpočtu

1. Příjmová část rozpočtu ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2008 Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2008 se stala očekávaná skutečnost roku 2007 (výdaje maximálně do výše rozpočtu), přičemž v úvahu nebyla brána

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19,Karlovy Vary PSČ 360 66 Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČ 26365804, DIČ CZ26365804 Vize: "Ekonomická stabilizace při

Více

ČOV a Kanalizace Vojtanov

ČOV a Kanalizace Vojtanov 26836 ČOV a Kanalizace Vojtanov Jiný Nový charakter: Vodní stavby Podcharakter: ČOV a kanalizace Alokace: Vojtanov Okres: Cheb Hodnota: 38.0 mil. Kč * Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017 výstavba čistírny

Více

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky verze FINÁLNÍ 13. července 2010 Historie dokumentu Verze Datum Popis provedených změn vzhledem

Více

Vážení turističtí přátelé,

Vážení turističtí přátelé, 1 Vážení turističtí přátelé, zhruba polovina nákladu tohoto kalendáře turistických akcí se dostane do rukou turistů z řad členské základny a další část pak turistům nečlenům v oblasti KČT Karlovarský kraj.

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2008 OBSAH: Editorial... 1 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2008... 2 Charakteristika magistrátu... 3 Odbor financí a ekonomiky (OFE)...

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Název akce Poznámka k akci Rozpočet Naléhavost. bude vypracován odborný odhad.

Název akce Poznámka k akci Rozpočet Naléhavost. bude vypracován odborný odhad. Název Poznámka k akci Rozpočet Naléhavost Školství Dětský domov Aš Zahradní úpravy Na Vrchu - sanace a revitalizace zahrady a lesoparku. Rekonstrukce kotelen budovy Okružní a Na Vrchu Rekonstrukce rozvodů

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 část A

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 část A 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 část A Profil města Socioekonomická analýza Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2014 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2014... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013

RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 RK-39-2012-xx, př. 3 Počet stran: 50 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 Přílohy k Rozpočtu kraje 2013 OBSAH: A PŘÍLOHY PŘÍLOHA Š1 ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 5 PŘÍLOHA Š2 DOFINANCOVÁNÍ

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2012 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2012... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

XI. Seznam zkratek 409

XI. Seznam zkratek 409 XI. Seznam zkratek 409 410 AJG AD AK ČR AP PRK BESIP BOZP BR(K) BÚ CCTV CD COP CR ČB ČČK ČKA ČKAIT ČMRZB ČR ČSOB ČTK DB DD DDM DHM DPČ DPL DPP DR DS DSO DVD DVPP EA EHP EIA EIB EPS EU EVVO EZS FKSP FM

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 165 jfkjak 166 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz Strana 1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje na rok 2005 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro

Více