Základy efektivního lobbingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy efektivního lobbingu"

Transkript

1 Základy efektivního lobbingu 24.listopad 2010 Mgr. Eva Fruhwirtová

2 Obsah pracovního stolu Lobbing historie, definice Co musí lobbista ovládat Dělení lobbingu Lobbing a neziskové organizace Zásady efektivního lobbingu osobní setkání

3 Původ názvu lobbing Název se odvozuje od prastarého zvyku, že se prosebníci shromažďovali v předsíni vlivných osob, panovníků a později i poslanců, ministrů apod. V historických společnostech se tedy jednalo o způsob, jak se poddaní a podřízení snažili ovlivnit rozhodování mocnějších ve svůj prospěch, případně ve prospěch své skupiny Pojem lobby má tyto významy: vstupní hala veřejný prostor poblíž zákonodárců snaha ovlivnit úředníka, veřejného činitele, aby jednal určitým způsobem

4 Historie lobbingu původ lobbingu nejasný spojován s USA a VB lobbista odvozen od hledače vlivů, kteří čekali v předsíni angl. parlamentu, toto označení sahá do roku 1215 (Magna Charta) lobbing ve smyslu označení ovlivňování rozhodnutí poprvé použit ve 30. letech 19. století v USA (U.Grant)

5 Definice lobbingu Lobbování - znamená soustavné prosazování skupinových zájmů zejména v médiích, na veřejnosti, u orgánů státu a jeho představitelů. Lobbing je dnes používán jako pojem pro ovlivňování veřejných činitelů přesvědčování reprezentace zájmů (výměna informací, vytváření spojenectví ) komunikace (ti, kteří rozhodují, nemají dostatek informací a expertíz)

6 Lobbování nebo korupce? Na druhé straně může takové ovlivňování snadno přejít v korupci, tj. zneužívání svěřené pravomoci k soukromému či skupinovému prospěchu. Korupce zde může mít různé podoby, například: prosazovaná věc by neoprávněně zvýhodnila nebo naopak poškodila určitou osobu nebo skupinu prosazovaná věc by poškodila veřejný zájem prosazovaná věc je v osobním zájmu funkcionáře (tzv. střet zájmů) funkcionář chce za prosazení této věci protislužbu nebo platbu Vybrané definice korupce: (z Kodexu lobbistů působících v Evropském parlamentu) zneužívání svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu zkorumpovaný úředník pokládá svůj veřejný úřad za podnikání s cílem maximalizovat svůj příjem Korupce (z lat. rumpere - zlomit) je starší pojem než lobbing. Jako praktika a pojem chápán od starověku jako zdravotní stav společnosti, individuální selhání jednotlivců

7 Čím musí lobbista disponovat 1. Znalosti a dovednosti (know how) - nejdůležitější kompetence - zahrnuje znalost komunikačních dovedností, soft skills, emoční inteligenci, znalost prostředí 2. Informace - podklady k situaci 3. Kontakty - osobního či obchodního charakteru (s novináři, lobbisty, veřejnými činiteli atd.) - důležitý faktor: dobrá pověst a důvěryhodnost lobbisty 4. Dobrá organizace a schopnost spolupracovat - schopnost mobilizovat členskou základnu a sympatizanty - v krizové situaci hledat řešení

8 Funkce efektivního lobbingu 1. Přesvědčovací Etickým způsobem a s reálnými fakty, informacemi a silnými argumenty ovlivnit rozhodnutí subjektu určitým směrem. 2. Informační Poskytování nezkreslených a úplných informací veřejným činitelům a veřejnosti. 3. Nabízení řešení Nabízení řešení konkrétního problému na základě předložených informací a argumentů. Ti, kteří rozhodují mají paletu alternativních řešení zájmové skupiny mohou argumentovat pro nebo proti řešení nabízených jejich konkurenty. 4. Upozorňování na problémy, medializace Poukázání na veřejný zájem či zanedbáván problémů ve společnosti. Nastolení tématu pro média, příprava podkladů pro novináře. 5. Integrační Sběr informací a komunikace stanovisek mezi spojenci, ale i soupeři.

9 Cvičení a. Napište svými slovy, co je to lobbing? b. Odpovězte v odrážkách: Jak byste vzbudili zájem u člověka, kterého se snažíte přesvědčit?

10 Základní role lobbisty 1. Role prostředníka propojuje zájmové skupiny. Lobbisté mají seznamy kontaktů a ví, koho propojit. 2. Role komunikátora předává informace oběma stranám, propojuje správné lidi, poskytuje specializované informace, vysvětluje postoje. 3. Role přitakávače argumentuje ve prospěch či neprospěch zájmu.

11 Pohled do reality Změna letního času Petr Šilar Pro zrušení letního času chce získat hlasy politiků pořádáním série seminářů na půdě parlamentu, shromažďovat podklady, vyvolat veřejnou diskusi, vytvořit speciální webové stránky, připravit petici a získávat pro ni podpisy lidí, kterým úřední změny času vadí. Výsledek petice by měl podnítit českou vládu k tomu, aby iniciovala zrušení letního času na půdě Evropské unie. A to třeba i společně s vládami několika dalších zemí, kde jsou silná hnutí proti letnímu času, například v Rakousku, v Polsku či na Slovensku. České Budějovice, 2002 Charita se potýkala s nedostatkem financí, vytvoření mediální strategie, setkávání zástupců Charity s ministrem (Špidla) po zvolení premiérem přísun financí do sociální oblasti

12 Město XY nezisková organizace chtěla pronajmout ve středu města prostory pro drogově závislé záchytné centrum (radnice tomu nebyla nakloněna) vyhledání opinion leaderů (ředitel nemocnice, zástupci politických stran ): podpora centra pro drogově závislé zájem médií - informování občanů města výsledek: radnice prostory pronajala Vesnice XY dobrovolní hasiči potřebovali opravit hasičskou zbrojnici obešli sponzory (místní podnikatele), setkali se se starostu (příspěvek z rozpočtu) při otevření pozvali regionální politiky a sousední hasičské sbory(navázání kontaktů a jejich udržení)

13 Dělení lobbingu dle kritérií 1. teritoriální rozsah: Lobbování může mít regionální dosah (obchvat města, park pro děti místo parkoviště), národní (kouření v restauracích), mezinárodní (stav ovzduší). 2. jednorázová aktivita, opakující se aktivity: petice (jednorázová), demonstrace pochody (opakující se) 3. sledovaný zájem: lobbování pro vlastní zájem (zvýšení výkupních cen mléka) lobbování za obecně prospěšný zájem (lidská práva) 4. útočný a obraný: obranný hájení pozice (informační kampaně, zveřejňování expertiz) útočný získání dílčích výhod pro malou skupinu, nejde o záchranářské akce, ale o vyřazení konkurence 5. přímý a nepřímý

14 Přímý a nepřímý lobbing Přímý lobbing provozován úzkou skupinou v povědomí veřejnost anonymní osoby tahající za drátky nutno mít kontakty a sítě známostí Nepřímý lobbing masový charakter veřejní činitelé kontaktování veřejností, mluvčími

15 Techniky lobbingu Přímého Nepřímého psaní dopisů, ů telefonáty vybraným osobám osobní návštěvy organizované diskuse, náhodné rozhovory mezi dveřmi kontaktování asistentů, poradců konzultace k problémům vzdělávací a informační kampaně (letákové kampaně, konference, organizované semináře, bezplatné informační kanceláře ) inzeráty, reklama PR, rozhovory do médií vytváření sítí a střech protesty

16 Neziskové organizace a lobbing V ČR neexistuje termín pro dlouhodobou spolupráci neziskových organizací nejčastěji se používá termín síťování a střecha. Síť je horizontální a je méně formalizovaná. Může mít členy i statut, ale může to být jenom adresář ových adres. Cílem sítí je vyměňovat si informace, učit se, navazovat kontakty a vztahy. Střecha je formálnější než síť, jedná už se o formalizovanou organizaci. Střechy mají členské organizace a poskytují služby především svým členům. Pospíšilová, Tereza Oborové zastřešující organizace v občanském sektoru v ČR. Zpráva z výzkumu. Znáte příklady z praxe? Krajská rada dětí a mládeže zastřešuje občanská sdružení v kraji zabývající se činností s mládeží. Uveďte příklady z vaší oblasti.

17 Ovlivňování veřejné politiky neziskovými Nejdůležitější je osobní kontakt. organizacemi Možnosti: práce v komisích (na radnici) pracovních skupinách poradních orgánech a výborech případně připomínkování koncepcí, návrhů mobilizace veřejnosti (členů sdružení) extrémní situace žaloba k soudu (využívají ekologická hnutí) vytvoření atmosféry nebo kontaktu trvalejšího charakteru s politiky (zvaní představitelů obcí na akce, diskuse o neziskovce ) monitoring dané problematiky (dokumenty, vývoj, seznam osob, které se tím zabývají Problém: Neziskovky nemají kapacitu na tyto činnosti.

18 Výhody ovlivňování veřejné politiky v sítích legitimita - při připomínkování určité vládní politiky je možno se opřít všechny organizace, které za ní stojí a působí tak jako důvěryhodnější partner rozložení finančních nákladů lepší znalost problematiky - každá organizace zaměřuje na jinou oblast pokud jedna organizace vystoupí se svou iniciativou, může získat podporu všech členských organizací (Získání podpory je mnohem jednodušší, protože už existují vytvořené komunikační kanály a organizace se navzájem znají). Nevýhody ovlivňování veřejné politiky v sítích obtížné dosažení konsenzu (je těžké se shodnout na konkrétním) personální a finanční zdroje (každá neziskovka se snaží o svoji udržitelnost, problém je u sdružení, které nemají vlastní zaměstnance problém vyvíjet dlouhodobou činnost komunikace mnoho organizací, složitější informování

19 Efektivní lobbing otevírání dveří Lobbing je součástí marketingových aktivit neziskovek. Lobbistou je klíčová osobnost (předseda, ředitel, PR manažer). Lobbing je dlouhodobá záležitost.je nutné si vybudovat: vztahy, orientovat se v prostředí, setkávat se s novináři a veřejnými činiteli a zástupci firem, přesvědčovat veřejnost o kvalitách neziskovky, ukazovat svoji činnost úspěšné projekty. S lobbovaným člověkem je navázán silný osobní vztah, může se stát přítelem.

20 Zásady efektivního lobbingu osobní setkání 1. Příprava 2. Uvítání se s tím, koho se snažíme přesvědčit 3. Navázání hovoru postup od obecného ke konkrétnímu 4. Přijmutí komunikačních způsobů klienta, jeho představ a přání 5. Nabídnutí benefitů 6. Ukončení rozhovoru/utvrzení klienta v jeho rozhodnutí

21 1. Příprava na setkání příprava na lobbing je jedna z nejdůležitějších částí celého procesu a je nutné věnovat jí hodně času většinou máte jen jedinou šanci dotyčného přesvědčit o svých schopnostech a dovednostech je třeba shromáždit si předem maximální množství informací o lobbované osobě (jejích zájmech, zkušenostech, životních postojích ) dárek na uvítanou může odpovídat postojům a představám firmy, organizace 2. Uvítání dáme si záležet na pozdravu a na podání ruky otevírá to bránu k jednání vaše oči se mu při podání ruky na max. 3 vteřiny podívají přímo do očí znak otevřenosti neztrácejme po celou dobu uvítání o klienta zájem zeptejme se ho na obecné věci typu: Jak se mu daří? Od koho je obraz v jeho kanceláři? Dojde ke ztrátě bariér. k pozdravu bychom měli připojit malý úsměv, popřípadě malý dárek s cílem otevřít dveře ke klientovi a prolomit bariéry, klient se cítí být zavázán (není to však nutné)

22 3. Navázání hovoru 1.Při lobbingu nemáte příliš mnoho času, měli bychom ihned přejít k věci 2.Způsob přechodu od uvítání k samotnému problému by měl být postupný, tedy nenásilný 3.Mějte předem přichystaných více variant, hovořte však pouze o té jedné a podle reakcí lobbovaného můžete varianty změnit 4.Přijmutí komunikačních způsobů Po přednesení návrhu ihned zjistěte názor protistrany Sledujte pozorně nonverbální reakci protistrany Snažte se získat odpovědi na otázky: 1.Co na to říká? 2.K čemu má připomínky? 3.Co by ještě chtěla doplnit? 4.Vadí jí něco na naší prezentaci?

23 5. Nabídka benefitů Pro utvrzení nabídky je třeba nabídnout některé dárky nebo benefity Nabídnout další setkání nebo další spolupráci Ocenění jednotlivcovi důležitosti 6. Ukončené hovoru Zopakování dohodnutých závěrů a termínů plnění Pochvala vstřícného jednání

24 Cvičení Rozdělte se na dvojice (předseda o.s. a starosta města) Situace: Jste předsedou o.s. které má od města v pronájmu bývalou mateřskou školku. Před budovou je zahrada, ze které chce radnice vybudovat parkoviště. Podle zásad efektivního lobbingu se pokuste během 15 minut vymyslet plán na to, jak byste na první schůzce se starostou pohovořili o nutnosti zachování zahrady a vyzkoušejte si to ve dvojicích.

25 DĚKUJI ZA POZORNOST, KRÁSNÝ DEN!

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany Občan proti korupci Příručka občanské protikorupční sebeobrany Praha, únor 2013 Transparency International Česká republika je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str.

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str. SVĚT 3/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Když jednotlivec shání peníze str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Zapojování občanů do veřejného dění a do činnosti MAS

Zapojování občanů do veřejného dění a do činnosti MAS Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Studijní materiály vzdělávací akce Zapojování občanů do

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Zhodnocení výchozího stavu. Praxe městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města

Zhodnocení výchozího stavu. Praxe městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města Zhodnocení výchozího stavu Praxe městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města Praha, květen 2015 Shrnutí hlavních závěrů Poznatky získané z rozhovorů se zaměstnanci vybraných 9 MČ

Více

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Jedním ze základních pilířů stabilní demokracie je fungující občanská společnost, založená na aktivní participaci a zapojení občanů do věcí veřejných

Více

Marketing neziskového sektoru II.

Marketing neziskového sektoru II. Marketing neziskového sektoru II. Ing. Radim Bačuvčík Studijní opora pro studenty kombinované formy studia Studijní program: Mediální a komunikační studia Průvodce studiem předmětu Úvodní informace autora:

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více