ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,"

Transkript

1 OBSAH Úvodní slovo str. 2 Rok 2007 na pneumologické klinice FN Motol str. 3 Hemoptýza u nemocných s CF str. 5 CF a diabetes str. 8 Klubové okénko str. 10 Výzva str. 20 Sociální minimum pro nemocné CF str. 21 Přehled dávek závislých na posuzování zdravotního stavu str. 31 Fond sociální pomoci pro nemocné CF str. 33 Přispívání Klubu na inhalátory a jejich součásti str. 34 Projekt ECORN str. 36 Zpráva z víkendového setkání rodičů na podzim 2007 str. 38 Zpráva ze členské schůze Klubu ve FN Motol str. 40 Jak foukáme str. 41 Dopisy a dopísky str. 45 Markétka str. 45 Milý klube str. 47 Škola str. 49 Alenka str. 50 Radostné události str. 52 Veřejná sbírka konečné vyúčtování a zahájení nové sbírky str. 54 Přehled hospodaření za rok 2007 str. 56 Pokladničky v roce 2007 str. 58 Poděkování spolupracovníkům klubu CF str. 59 Kontakty a adresy na Klub na členy CF týmu FN Motol str. 64 Ordinační hodiny CF centra FN Motol str. 67 Ordinační hodiny mimopražských CF center str. 69 Přihláška do Klubu a číslo hlavního účtu Klubu CF str Duben 2008

2 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, úvodní slovo tohoto zpravodaje se mi nepíše lehce. Dlouhá léta jste si hned na první stránce přečetli něco zajímavého, co souviselo se životem nemocných CF a s naším Klubem. Úvodníky stejně jako celý zpravodaj báječně dělal Tomáš Krajíček. Náš velký kamarád, který nám všem do Klubu pokaždé přinášel dobrou náladu a optimismus. S velkou lítostí Vám dnes musím napsat, že s Tomášem se bohužel už nikdy nesetkáme. Moc nám chybí a často se mi zdá, že znovu slyším jeho usměvavý pozdrav čau holky. Byl to právě Tomáš, kdo nás naučil, že i s vážnou nemocí se dá žít naplno. Že i s inhalacemi, léky a tím vším se dá studovat, sportovat a podnikat vše možné s kamarády. Každé setkání s ním bylo plné pohody a životního nadhledu a jsem moc ráda, že nám v Klubu hodně let pomáhal. Sama za sebe musím říci, že obdivuji Vás všechny, kteří dokážete každý den bojovat a statečně zvládáte vše, co Vám nemoc přináší. Moc jsem obdivovala také Tomášův životní elán a přeji i Vám, abyste jej měli dostatek jako on a Váš život byl co nejbohatší. Ráda bych tento zpravodaj Tomášovi věnovala za nás všechny, kdo jsme měli to štěstí jej poznat. A tak se dnes rozloučím velmi osobním vzkazem. Tome, moc nám scházíš, ale věř mi, že tu zůstáváš stále s námi. V našem srdci máš své místo napořád. Dík za vše, cos nám dal! Kamila Šmídová 2 Duben 2008

3 ROK 2007 NA PNEUMOLOGICKÉ KLINICE FN MOTOL V roce 2007 pokračovala práce dospělé části CF centra Praha na Pneumologické klinice UK 2. LF a FN Motol podobně jako v předchozích letech. Došlo k těmto pokrokům v péči o naše pacienty: - v únoru nastoupila sestra pro ambulanci CF - začali jsme využívat léčbu betalaktamovými antibiotiky pomocí kontinuální nitrožilní infúze - sekce pro dospělé nemocné s CF při ČPFS (Českou pneumologickou a ftizeologickou společností) byla konečně registrována ČSL JEP (Česká lékařská společnost J.E. Purkyně) - ČPFS vyslovila souhlas se sítí center pro dospělé CF pacienty (Praha, Hradec Králové, Plzeň, Brno, Olomouc) V uvedeném roce zemřelo 6 našich nemocných (3 s kolonizací komplexem B. cepacia, 2 na čekací listině plicní transplantace). Do péče jsme převzali 15 pacientů (z toho 11 z dětské části CF centra Praha), mezi nimi byla jedna nemocná nově diagnostikována ve věku 29 let. Bohužel byla mezi našimi pacienty nově zjištěna bakteriální kolonizace P. aeruginosa ve 2 případech. K jsme měli v péči celkem 93 pacientů (z toho 9 ve sdílené péči), průměrný věk 26,7 roku (rozmezí 19,5 50,4 roku). Normální stav výživy (BMI 18,5) mělo 75 (80,6 %) pacientů a normální plicní funkce (FEV 1 80 % nál. hodn.) 33 (35,5 %). 40 (43,0 %) pacientů bylo kolonizováno komplexem Burkholderia cepacia, 35 (37,6 %) Pseudomonas aeruginosa a 8 (8,6 %) Stenotrophomonas maltophilia. Přetrvává tedy vysoká prevalence kolonizace komplexem B. cepacia. 4 pacienti jsou na čekací listině pro transplantaci plic. 3 ženy úspěšně porodily (z toho jedenkrát dvojčata). Pokračovala i spolupráce s Klubem nemocných CF. Prakticky trvale jsem v kontaktu s Terezou Tesařovou, řešíme společně problémy tak, jak je přinášejí všední dny, především v psychosociální sféře péče o nemocné. Zúčastňuji se seminářů CF centra, spolu s kolegy z dalších CF center jsme zpracovali do Zpravodaje článek o dvacetiletém vývoji péče o dospělé nemocné s CF v ČR. Problematiku CF jsem dále zpracoval (jako autor nebo spoluautor) ve dvou přehledných sděleních v českých periodikách (týkající se pankreaticky suficientních forem CF a nových možností léčby CF), 9 přednáškách (z toho jedna na zahraničním kongresu) a 3 posterových sděleních (z toho dvě na zahraničních kongresech). 3 Duben 2008

4 Na našem pracovišti byl ukončen tříletý grant IGA MZ ČR týkající se výzkumu kondenzátu vydechovaného vzduchu u CF. Co se týče v minulosti avizované snahy vytvořit samostatné lůžkové oddělení pro dospělé CF nemocné v nevyužitých prostorách budovy pneumologické kliniky (již v roce 2001, dr. Stachová), pokračujeme v péči v dostupných prostorách, vzhledem k prioritní rekonstrukci dětského monobloku jde o oddělení B nemocní s kolonizací B. cepacia v budově infekčních žloutenek (pavilon 22), na místě lůžkové stanice LDN. Oddělení D nemocní bez kolonizace B. cepacia v pavilonu R (pavilon 9), na místě ortopedické septiky; JIP je z části v pavilonu R a z části, podobně jako ambulance, v budově TRN (pavilon 21). Díky dohodě s ředitelstvím nemocnice nebyla letos uplatňována restriktivní opatření týkající se limitů na preskripci drahých léků (Pulmozyme, TOBI, Colomycin). Doufám, že v i roce 2008 budu moci pokračovat v péči o dospělé CF pacienty. MUDr. Libor Fila 4 Duben 2008

5 HEMOPTÝZA U NEMOCNÝCH S CF Vykašlávání krve neboli hemoptýza je běžnou komplikací pokročilého plicního onemocnění u CF. Hemoptýza může být různě závažná, od pouhé příměsi krve ( žilky ) ve sputu až po život ohrožující chrlení krve. Dýchací cesty jsou u CF vlivem zánětu poškozené a rozšířené ( bronchiektázie ). V takto změněné stěně dýchacích cest dochází k zmnožení cév, které mohou prasknout a vést ke krvácení. Menší krvácení se zastaví samo, u těžších stavů je třeba léčebně zasáhnout. Důležité je, že plíce mají dvojí krevní oběh. Jednak větve plicní tepny, které tvoří funkční řečiště a podílí se na okysličování krve, jednak větve průduškových tepen, které vyživují stěnu dýchacích cest. Do terénu bronchiektázií se také mohou tvořit cévní spojky z okolí (např. ze zánětlivých srůstů s hrudní stěnou). Ke krvácení dochází právě z větví průduškových tepen, event. z popsaných spojek. Jde tedy o krvácení tepenné a objevuje se nejspíše při vzplanutí infekce ( plicní exacerbace ). První objevení se krve ve sputu, ať už jí je jakékoli množství, obvykle nemocného a jeho rodinu vyděsí. Může se přidat obava z tuberkulózy nebo plicní rakoviny (u žen s hormonální antikoncepcí musí lékař myslet i na možnost plicní embolie). Množství vykašlané krve je těžké odhadnout, obvykle je vzhledem k obavám nadhodnocené. Většinou se ptáme na odhad pomocí počtu kávových či polévkových lžic. Odlišit je třeba krvácení z horních cest dýchacích (např. z nosu) a zvracení krve ze žaludku či jícnu, např. při vředové chorobě (zde se však může jednat i o zvracení spolykané vykašlané krve původem z dýchacích cest). Dostaví-li se nemocný na vyšetření s hemoptýzou, musí lékař posoudit dvě věci: jestli jde o krvácení při plicní exacerbaci CF nebo zda je třeba pátrat po jiných příčinách. Jestli lze nemocného léčit ambulantně nebo zda je nutná hospitalizace. K tomu je třeba provést další vyšetření: změření krevního tlaku, tepové frekvence, saturace hemoglobinu kyslíkem, vyšetření krevního obrazu, krevní srážlivosti a RTG hrudníku. Spirometrii při hemoptýze neprovádíme. U závažnějších stavů doplňujeme bronchoskopii, CT hrudníku a rentgenové vyšetření průduškových tepen za pomoci kontrastní látky ( angiografie ). Menší hemoptýza při plicní exacerbaci se léčí ambulantně antibiotiky a léky na podporu srážení krve (horší srážení krve lze očekávat hlavně u nemocných s jaterní cirhózou). K těmto lékům patří Kanavit, Dicynone, Pamba nebo Exacyl. 5 Duben 2008

6 Při takové léčbě se krvácení záhy zastaví a ve sputu se již neobjevuje čerstvá červená krev, ale starší, černá nebo hnědá ( průdušky se čistí ). To trvá obvykle několik dnů. Větší hemoptýzy vyžadují hospitalizaci. Hospitalizaci také indikujeme u rizikových nemocných se špatnými plicními funkcemi, při nutnosti podávat nitrožilní antibiotika a další léky přispívající k zastavení krvácení jako je Remestyp, který zužuje průduškové tepny. Krev z dýchacích cest musí nemocný šetrně odkašlávat. Krvácení totiž není obvykle tak prudké, aby vedlo k vykrvácení, pacient je ohrožován spíše dušením z neodkašlané krve. Prudký kašel je však škodlivý a krvácení prohlubuje. Tomu je třeba přizpůsobit dechovou rehabilitaci a v době čerstvého krvácení také nemocní neužívají inhalační léky. Mezi režimová opatření patří také tělesný klid, poloha v polosedě a přikládání ledových obkladů na hrudník. Hospitalizace je nutná u tzv. masivní, život ohrožující hemoptýzy. Sem řadíme stavy s vykašláváním >600 ml krve za den, >200 ml krve za den po dobu 3 dnů, stavy s nutností podávat krevní deriváty (plazma při poruchách krevní srážlivosti a červené krvinky nebo krevní destičky při jejich nedostatku) nebo kyslík a stavy s poklesem krevního tlaku. Tyto nemocné přijímáme obvykle na jednotku intenzivní péče. Nejprudší krvácení si vynucují uvedení pacienta do umělého spánku a připojení na ventilátor se zavedením kanyl do hlavních průdušek zvlášť pro pravou a levou plíci s odsáváním krve. Nedaří-li se krvácení zastavit léky a režimovými opatřeními, je na místě provedení bronchoskopie a angiografie. Bronchoskopie může pomoci určit stranu, ze které ke krvácení dochází. Při angiografii se zavádí v místním znecitlivění cévka z tepny v třísle až do aorty (hlavní tepna vycházející ze srdce), pomocí které se kontrastní látkou zobrazí průduškové tepny, případně další spojky, ze kterých ke krvácení může docházet. Důkazem, že krvácí ta která tepna, je únik kontrastní látky mimo cévu. Rentgenolog pak zhodnotí, zda lze tuto krvácející tepnu uzavřít. Pokud ano, výkon provede. K uzavření se používají buď vstřebatelné (Gelason), nebo nevstřebatelné materiály (kovové spirály). Po výkonu je nutný několikahodinový klid na lůžku s kompresí třísla, do kterého byla cévka zavedena. Ne vždy je však možné tento výkon provést. Uzavření průduškových tepen samo o sobě nevadí, výživu plíce zajistí větve plicní tepny. Problém je, když má průdušková tepna spojky např. k míše. Zde by její uzavření vedlo k ochrnutí dolní poloviny těla. Stejně tak uzavření spojek k hrudní stěně je velmi bolestivé a je třeba jej pečlivě zvažovat. 6 Duben 2008

7 Pokud selhává i angiografie a krvácení pokračuje, lze u nemocných s ještě dobrými plicními funkcemi zvážit chirurgické odstranění plicního laloku, ze kterého ke krvácení dochází. To však u pokročilého plicního onemocnění u CF prakticky není možné. Opakované masivní hemoptýzy jsou pak jedním z důvodů plicní transplantace. Uvedenými postupy se hemoptýzy daří zvládat. Těch masivních není mnoho, během života se s nimi setká asi každý dvacátý pacient. Spolupráce s Klinikou zobrazovacích metod ve FN Motol je v těchto případech výborná. I v době nočních služeb lze velmi rychle svolat angiografický tým a provést příslušné vyšetření. Dopravu pacientů ze vzdálenějších lokalit pak zajišťuje vrtulník. Naopak drobné hemoptýzy jsou běžné, zkušení pacienti je zvládají snadno a často se o nich při kontrole ani nezmíní. Dlouhodobé i drobné krevní ztráty však mohou vést k chudokrevnosti a vyžadují léčbu preparáty železa (Sorbifer, Aktiferrin). MUDr. Libor Fila 7 Duben 2008

8 CYSTICKÁ FIBRÓZA A DIABETES V několika vydáních Zpravodaje jsem se věnovala stravování během dne. Na základě dotazů rodičů protentokrát opustím tento seriál a přiblížím výživu u jedné z komplikací CF. Výživa není opomíjena v žádném pojednání, článku či příspěvku o CF. Pacienti a především jejich rodiče dobře vědí, že vedle substituce enzymy, rehabilitace a léčebné fyziologie patří k dobré kondici i dostatečný příjem energie. Tím, že nemocný dostává pravidelně chybějící enzymy slinivky břišní, je zvyklý na určitý denní režim a tato povinnost se pro něho stává rutinou. Jednou z komplikací CF je diabetes mellitus neboli cukrovka. Dochází u ní k poruše vnitřní sekrece slinivky břišní, která se projevuje vysokou hladinou krevního cukru z důvodu nedostatečného působení inzulínu. Inzulín je hormon vznikající ve slinivce břišní a buď chybí úplně, nebo na něj buňky nedostatečně reagují. Inzulín působí především v látkové přeměně cukrů, ale i tuků a bílkovin. Pozorujeme-li u dítěte zvýšený zájem o pití, časté močení a vysušení organizmu, je třeba na to upozornit lékaře. Dalším příznakem je hubnutí, i když dítě množství jídla neomezilo. Nápadná je únava. Při stanovení diagnózy není třeba se obávat nějakých komplikací s výživou. Budeme mít stále na mysli vysokokalorickou stravu. V klasické diabetické dietě je přísně regulovaný příjem sacharidů, ale i bílkovin a tuků. Dětem s CF a diabetem nepodáváme klasickou diabetickou dietu se striktním omezením sacharidů. Co sacharidy jsou? V praxi se můžeme setkat s různým označením glycidy, uhlovodany, uhlohydráty, škroby, cukry. Vyskytují se všude, v tkáních a krvi živých tvorů a v základní struktuře rostlin. Nejdůležitějším cukrem v našem těle je krevní cukr glukóza. Na glukózu jsou přeměňovány i ostatní cukry po svém vstřebání. Hladina krevního cukru se označuje glykémie. Glukóza je využívána buňkami jako zdroj energie. Aby se glukóza dostala do buňky, je třeba inzulín. 8 Duben 2008

9 V jakých potravinách sacharidy najdeme? Sacharidy bezprostředně ovlivňují glykémii. Rychlost změny glykémie závisí na typu sacharidů a jídla. Sacharidy dělíme na jednoduché a složené. Po požití jednoduchých sacharidů dochází okamžitě k vzestupu glykémie. Které to jsou? Glukóza (hroznový cukr): ve sladkých šťávách rostlinných a ovocných Fruktóza (ovocný cukr): především v ovoci, medu Sacharóza (řepný cukr): běžně s ní sladíme Laktóza (mléčný cukr): obsažena je v mléce, v mléčných výrobcích, pomalejší vstřebávání díky obsahu tuku Maltóza (sladový cukr): obsažena je v pivu, poměrně rychle působí vzestup glykémie. Podstatný vliv na působení glykémie má množství alkoholu, který blokuje určitý pochod v játrech a po počáteční hyperglykémii dochází k jejímu poklesu až hypoglykémii, což může diabetika ohrozit. Složené sacharidy, převážně škroby, najdeme v bramborách, mouce, rýži, těstovinách, knedlících, luštěninách, pečivu. K jejich štěpení je třeba určitý čas, a proto po nich je vzestup glykémie pomalejší než u jednoduchých cukrů. V praxi se také setkáváme s označením rychlé a pomalé cukry. Ke změně glykémie po jídle přispívají i jiné potraviny. Vstřebávání ovlivňují tuky a vláknina. Čím je potravina tučnější, tím je vstřebávání cukrů pomalejší. To by měla být výhoda pro naše pacienty vzhledem k dodržování vysoké kalorické hodnoty jídel. Vláknina umožňuje rovnoměrnější vstřebávání sacharidů a menší výkyvy glykémií. Zdrojem jsou zelenina, ovoce, celozrnné pečivo apod. Základní pravidla výživy Jakékoliv omezování v jídle by u dětí s CF a diabetem vedlo ke zhoršování fyzické kondice. Určitá pravidelnost v životosprávě musí být dodržovaná. Doporučujeme alespoň 6 denních jídel a pravidelné časové rozložení. Nevhodná je jednorázová zátěž jednoduchými cukry, jako jsou některé nápoje typu Coca Cola, Pepsi Cola, džusy, sladké limonády. Děti ale mohou sníst běžné sušenky, tvarohové krémy, pudinky, jogurty, zmrzliny i sladká jídla. Edukaci o aplikaci inzulínu získávají rodiče a děti na endokrinologickém oddělení v Motole. Božena Tomášková nutriční terapeutka 9 Duben 2008

10 Nové klubové okénko začnu poněkud zeširoka, snad se čtenáři se mnou rádi podívají i trochu zpátky do minulosti. Když se moje dcera před šestnácti lety začala léčit s CF, informace nebyly tak dostupné jako dnes. Mám přátele v Anglii a poprosila jsem je o získání všech letáků, brožur a materiálů, které v té době vydávala anglická obdoba našeho Klubu. CF Trust byl již tenkrát plně profesionální asociací, která mnoha způsoby pomáhala nemocným CF. Zastupovala mnohem větší počet nemocných a navíc charita v západních zemích byla samozřejmou součástí života všech lidí. Přesto mě ohromil jejich zpravodaj, ve kterém se psalo o řadě různých akcích pořádaných na podporu nemocných CF. Nutno podotknout, že cíl získávání peněz tam byl a stále je trochu odlišný od nás. Většina získaných financí jde totiž na výzkum léčby. Přišlo mi fantastické, jak se dají shánět prostředky na tolik potřebnou pomoc. Někdo uspořádá bazar, jiný třeba upeče dorty a prodá je na školní oslavě, další se rozhodne skočit padákem či uběhnout maratón a ostatní mu za jeho odvahu a elán dají peníze pro nemocné. Byly to desítky různých akcí, malých i velkých, s výtěžky od pár liber po úžasné částky. Tenkrát se mi zdálo nesmírně jednoduché prosadit také u nás něco podobného, i když charita tu nebyla na výsluní a Klub CF s pár desítkami členů byl ještě v plenkách. Dnes po těch letech je mi jasné, že cesta k dosažení stejné úrovně je hodně dlouhá. Naučit lidi přijímat myšlenku, že pomáhat je normální a také nás členy Klubu přesvědčit, že samo nám z nebe nic nespadne a že si vše musíme vybojovat my sami, to je úkol na dlouhé roky. Teď jsme asi tak na půli cesty. Klub funguje mnohem lépe, akcí máme o hodně víc než dřív, ale stále je co zlepšovat. A pamatujme na fakt, že nikdo tu cestu za nás neprošlápne! Je to na nás všech. V Klubu je přes 370 členů a já doufám, že se najdou další nadšenci, kteří uspořádají něco pro naše nemocné. Nejde jen o peníze, neméně důležité je šířit povědomí o CF. Vám všem, kdo jste se o to již pokusili, moc děkuji. 10 Duben 2008

11 Nakonec dám jeden dobrý příklad za všechny - pan James Walton (ředitel pro klienty a trh ze společnosti Deloitte) běžel v minulém roce londýnský maratón pro nemocné CF. Získal tak pro náš Klub neuvěřitelných Kč. Je mi jasné, že jde o výjimečnou sumu, ale jak jsem již napsala, nejde o jen peníze pan Walton chtěl hlavně pomoci nemocným. Snad se mi podařilo trochu Vás pobídnout k novým nápadům, teď si však můžete přečíst o tom, co se povedlo v loňském roce. Je toho opravdu dost a tak se pokusím jednotlivé události popsat malinko stručněji, než jste zvyklí. Ostatně řadu akcí již znáte z minulých ročníků a také se o nich dozvídáte na našich webových stránkách. Pochod pro kuřátko poosmé V dubnu se konal v Prokopském údolí další pochod, tentokrát s názvem Hurá za bobříky. Ochotně nám pomohli znovu studenti z gymnázia Minerva, odměny pro děti darovaly společnosti Ferrero a České dráhy a výtěžek pro projekt Pomozte dětem se přehoupnul přes Kč. Díky všem za pomoc při organizaci akce. 11 Duben 2008

12 Draci pro nemocné CF potřetí Tradiční dobročinná aukce pořádaná basebalovým klubem Draci Brno při květnovém utkání All Star Game byla první aukcí roku 2007 a nasadila laťku opravdu velmi vysoko. Dražily se znovu obrázky od dětí s CF a jejich kamarádů a mezi díly byl mimo jiné i velký skleněný drak, který se stal favoritem aukce. Dražbu vedl ve fantastickém duchu a atmosféře znovu Pavel Chadim, osobnost českého baseballu a strýc Lukáše Hudečka, jehož rodiče mají na této akci největší zásluhu. Z výtěžku aukce Kč jsme pak hradili zejména vybavení dvou pokojů na lůžkové části pro dospělé ve FN Brno. V Brně mě vždy jako bývalou aktivní sportovkyni nadchne pohoda týmu Draků a především jejich velká kamarádská podpora nejen pro malého Lukáše. Dík za ten pocit milí Draci. Totiž nejen peníze nás kolem Klubu CF drží nad vodou. Občas potřebujeme vědět, že nebojujeme sami. 12 Duben 2008

13 Pomoc pro slané děti počtvrté V květnu se znovu uskutečnila naše lahvičková akce. Kampaň proběhla tradičně v Praze, Brně, Plzni, Hradci, Třebíči a nově také v Písku. Poděkování patří všem rodičům a dobrovolníkům, kteří pomáhají u našeho stánku a všem, kdo zdobí lahvičky od inhalačních léků. Výtěžek byl tentokrát o něco menší, v pokladničkách bylo Kč, ale o peníze při této akci primárně nejde. Větším přínosem je možnost dostat CF do médií a to se podařilo. Reportáž vysílala ČT v hlavním zpravodajství, deníky psaly o slaných dětech a léčbě CF. Naším cílem je mít za pár let tuto kampaň na mnoha místech za velké podpory médií. Rodiče, kteří se do její organizace pustili Vám jistě potvrdí, že to není tak náročné a chce to hlavně nadšení pro naši společnou věc. 13 Duben 2008

14 Aukce Reeboku s naší patronkou Nicole Vaidišovou Novinkou loňského roku byla červnová aukce spojená s přehlídkou sportovního oblečení značky Reebok, jejíž tváří je právě Nicole. Zásluhu na této akci mají hlavně Radka Šabatková a Markéta Seidlová z firmy Reebok, které mě oslovily s nápadem uspořádat při jejich společenském večeru aukci darů od slavných sportovců. Osobností večera byla právě naše patronka, která sehnala od několika kolegů sportovců a agentury IMG dary do aukce. Další dary sehnal a při organizaci akce pomohl Petr Cvrk. Jména sportovců-dárců najdete v poděkování dárcům v tomto zpravodaji. Pro Reebok to byla první dobročinná aukce a s naší pomocí proběhla velmi úspěšně. Výsledná částka dražby dosáhla Kč a budeme z ní financovat projekty psychosociální pomoci pro nemocné a jejich rodiny. Dík všem, kdo se podíleli na tomto úspěchu. 14 Duben 2008

15 Aventinské kulturní léto Od června až do října probíhala v Praze akce, která postupně podpořila čtyři neziskové organizace. Tento projekt, který kromě kultury na otevřené scéně dal možnost prezentovat činnost charitativních organizací, pořádala společnost Aventin v čele s Naďou Vanišovou. Závěrečný Den na podporu nemocných CF proběhl v půlce září, vystoupila skupina Gosplain a divadelní společnost Ty-já-tr a převzali jsme šek na Kč právě od Aventinu. Děkujeme jim. Benefiční představení v Řevnicích Na konci srpna se konal divadelní festival, který pořádá náš největší partner firma Altron. V rámci Lesních slavností divadla proběhly tři večery Dejvického divadla, které se společností Altron a s námi spolupracuje již déle. Část výtěžku ze vstupného putovala na naše konto. Děkujeme jim za možnost účastnit se festivalu a náš velký dík patří i Miroslavu Šmejkalovi a MM Consulting za pohodovou organizaci akce. Částka Kč byla první z řady dalších určených na projekt přispívání na rekondiční pobyty v roce Všechny další akce měly za cíl shromáždit alespoň půl milionu korun, abychom vůbec mohli tento projekt spustit. V tuto chvíli už víte, že se nám to podařilo. 15 Duben 2008

16 Benefiční promítání filmu Jana Hřebejka Medvídek Na konci prázdnin nás oslovil Ondřej Trojan se svou produkční agenturou Total Help Art a nabídl účast na zářijovém benefičním promítání Medvídka. Spolu s Nadací Terezy Maxové a organizací Anabell jsme mohli pozvat do kina Lucerna všechny, kdo nás podporují. Povedlo se to. Více než polovina lidí v sále byla od nás a večer byl i s následnou společenskou akcí v prodejně Baťa velmi milý. V jeho průběhu herečky Aňa Geislerová a Tatiana Vilhelmová představily Vánoční bazárek, který pořádají každý rok a z výtěžku vždy podpoří dobročinné projekty. Vloni vyšlo i na nás, ale o tom později. Dík za pozvání na benefici Medvídka patří Ivanovi Trojanovi, který svého bratra Ondřeje nasměroval na nás a v Lucerně před celým sálem mluvil moc pěkně o tom, co nás lidi kolem CF trápí i těší. Velký dík patří všem od filmu, kdo se podíleli na příjemném večeru. Pro nás tzv. malé organizace taková podpora dost znamená. Pomáhá totiž zviditelnit, že naše snaha a úsilí má smysl. Třetinu výtěžku z dobrovolného vstupného, přes Kč, jsme převzali na závěr večera. 16 Duben 2008

17 Evropský den pro CF podruhé Akce v Dejvickém divadle a Galerii U Prstenu V listopadu se v rámci 2. evropského dne konaly dvě akce. První z nich bylo benefiční představení v Dejvickém divadle, které pro nás znovu zorganizovala společnost Altron. Bylo to milé setkání s našimi partnery, sponzory a přáteli. Výtěžek ze vstupného činil Kč. Děkujeme pořádající firmě Altron, divadlu samotnému a především všem, kdo přišli podpořit naše nemocné. Druhá událost se odehrála v Galerii U Prstenu a tam nás to nikdy nezklame. Obrázky do naší aukce posílají nemocní a jejich přátelé, pohodovou spolupráci a skvělé zázemí nabídne majitelka galerie Marie Holá a nově se dražitelem stal Pavel Zuna. Své první aukce v životě se ujal s radostí a svým výkonem úžasně doladil atmosféru večera. Doslova hitem se staly obrázky od kamarádů dětí Keclíkových a jejich glosování Pavlem Zunou. Do tohoto ročníku aukce svá díla darovali také tři profesionálové. Ivana Baučič Bryndzová, Miroslav Vogl a Jiří Šťastný. Jejich díla byla velmi úspěšná. O úvodní slovo se postaral profesor Pavel Pafko, který po pěkném hudebním úvodu skupiny Ignis Infernalis večer zahájil. Všem, kdo tvořili, hráli, hovořili a hlavně dražili, moc děkujeme. Vydražilo se vše a částka dosáhla ,- Kč. Ostravská aukce studentů AveArt V hotelu Atom se začátkem prosince konala třetí aukce výtvarných děl, kterou pro nás teď již každoročně připravuje SSUŠ AveArt Ostrava. Největší zásluhu na tom nese ředitel školy Ing. Jaroslav Prokop. Akci pokaždé spolu se studenty a hotelem Atom bezchybně připraví. Tento ročník se ji podařilo i více medializovat v denících, rozhlase a hlavně v pořadu ČT Sama doma a v ČRo Ostrava v pořadu Apetýt Dagmar Misařové. Ta se také ujala aukce samotné a výsledek byl víc než dvojnásobný oproti minulému ročníku. Částka dosáhla Kč. Kromě ostravských studentů díla do aukce darovaly znovu studentky SUŠ textilních řemesel v Praze 1 a nově i absolventi SPŠ a VOŠ sklářské v Novém Boru. Dík všem, kdo k úspěchu přispěli, a také těm, kdo pobídli své přátele k účasti. Do Ostravy se těšíme opět v prosinci. 17 Duben 2008

18 Vánoční jarmark ve Lhotě pod Libčany Do menší akce se pustila maminka Olina Baťková. Díky! Spolu s maminkami, školou, školkou a zmíněnou obcí pořádaly jarmark, kde se prodávaly různé výrobky a naše známé lahvičky. Část vybraných peněz, přesně Kč dostal Klub pro nemocné CF. Někteří z Vás si možná řeknou, co je to proti velkým akcím Klubu. Právě toto je ale ta správná cesta. Měli bychom pořádat spoustu takových menších událostí, kde se lidé osobní cestou dozvědí o nemoci CF a darují třeba menší obnos. Darují ale navíc i to, že svým přátelům řeknou něco o slaných dětech. A to je neméně důležité! Charkof neboli charitativní koncert ve Fíčku Předposlední akcí loňského roku byl koncert, který pořádá každoročně několik spřízněných kapel. Mezi nimi je i kapela lékárníka Pharm Dr. Milana Peřiny, který Klubu již léta hodně pomáhá. Koncert se odehrál v klubu Fíčko a výtěžek byl příjemným překvapením. Spolu s dary sponzorů, které byly předány v průběhu večera, dosáhl Kč. Dík moc panu lékárníkovi za jeho nadšení podpořit naše nemocné tímto koncertem a také za trvalou spolupráci. Vánoční bazar v Mokré čtvrti Tak se jmenuje akce, kterou již několik let pořádají Aňa Geislerová, Tatiana Vilhelmová a Peter Serge Butko. Možná z médií trochu víte, jak to na jejich bazárku chodí. Přesto mi to nedá, abych Vám alespoň něco nenapsala. Princip je jednoduchý. Jeden den lidé nosí všechno možné do bazárku a následující dva dny si další lidé kupují za dobrovolné příspěvky úžasné a originální skvosty, jaké rozhodně nenajdete na předvánočních pultech. Tady prostě najdete věci, které mají své kouzlo a půvab. Mají navíc ještě kouzlo získat peníze pro ty, kdo je opravdu potřebují. To se vloni splnilo fantasticky, neboť bazar vynesl přes milion korun! Na závěrečném večírku v Lucerna Music Baru Klub obdržel rovných Kč stejně jako další čtyři organizace. Byl to báječný konec roku Veliké poděkování patří Aně, Táně a Peterovi. To oni jsou duší i tahouny celé akce, která působí na všechny hřejivým dojmem. Určitě stojí za to vypravit se na bazárek znovu. 18 Duben 2008

19 foto : Vánoční bazar v Mokré čtvrti To byl v kostce rok minulý. Byl opravdu hodně úspěšný. Avšak již teď v lednu roku nového víme, že to vše začíná nanovo. Čeká nás hodně práce, tak nás v tom nenechte samotné. Kromě zmíněných událostí po celý rok zajišťujeme veškeré služby pro Vás, poskytujeme podporu a snažíme se bojovat za Vás všechny. Někdy to není jednoduché. Nové zákony, nařízení a stále větší byrokracie nám berou víc sil než dříve. Shánění peněz na vše potřebné často také není žádná legrace a síly nikoho z nás nejsou nevyčerpatelné. Potřebujeme pomoc dalších rodičů! Těším se, že brzy i v našem zpravodaji - podobně jako v tom anglickém - budeme psát o řadě akcí, které zorganizují rodiny nemocných a jejich přátelé. Tak směle do vymýšlení, my Vám rádi poradíme a pomůžeme. Přeji Vám hodně odvahy a sil ve všem, co Vás letos čeká a především co nejvíc zdraví a optimismu po celý rok. Kamila Šmídová 19 Duben 2008

20 VÝZVA Pokud máme i nadále vydávat Zpravodaj ve stejné kvalitě, potřebujeme najít jednoho či dva lidi, kteří budou na našem časopise pracovat (redaktor a grafická příprava). Měl by to být nejlépe dospělý s CF, někdo z rodičů nebo rodinných příslušníků, aby se dobře orientovali v problematice CF. Doufáme, že to, co Tomáš Krajíček tak dobře nastartoval, převezme někdo se zájmem. Za vedení Zpravodaje nabízíme alespoň malou finanční odměnu. Veškeré informace poskytneme v Klubu. 20 Duben 2008

21 SOCIÁLNÍ MINIMUM PRO NEMOCNÉ CF Vážení rodiče i dospělí s CF, v sociálních dávkách je stále něco nového a tak Vám i pro velký úspěch této rubriky předkládáme nový přehled. Pokusily jsme se vytvořit přehledný seznam dávek, na které můžete mít či máte nárok. Dávky jsou řazeny po pořádku, od narození dítěte. Nebudete-li si vědět s něčím rady, budete-li potřebovat podrobnější informace nebo jakoukoli pomoc, můžete se obracet jak na sociální pracovnici FN Motol, Mgr. Alici Pickovou, tak na sociální pracovnici Klubu, Mgr. Terezu Tesařovou. Kontakty: Tereza Tesařová, Klub CF Alice Picková, FN Motol PŘEHLED DÁVEK A VÝHOD PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ (mateřská dovolená) (dávka nemocenského pojištění) Poskytuje se max. 28 týdnů (popř. 37 týdnů u žen, které porodily více dětí současně). Z toho musí být vždy 6 až 8 týdnů před porodem a zbytek potom. Zaměstnané ženě náleží po tuto dobu mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství. Výše peněžité podpory v mateřství je 69 % předchozího platu (tzv. denního vyměřovacího základu tohoto platu). Je-li výše vypočítané PPM nižší než 7.600,- Kč, je již v tomto období vyplácen i rodičovský příspěvek (tedy pouze jeho část tak, že celková výše obou dávek činí 7.600,- Kč). 21 Duben 2008

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče,

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče, SOCIÁLNÍ MINIMUM Vážení rodiče, Rádi bychom uvedly stručný přehled dávek a výhod, který by Vám mohl pomoci orientovat se, případně lépe zvládnout situaci, která vznikla onemocněním Vašeho dítěte. Jedná

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba,

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba, Systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Nárokové náhodné dávky

Nárokové náhodné dávky Milé maminky, tatínkové a děti, Připravili jsme pro vás seznam různých dávek, příspěvků a míst, kam se můžete obrátit, pokud jste se ocitly v tíživé finanční situaci. Vytvořme úplný seznam společně! Pokud

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na KDHO Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám pomohl lépe zvládnout situaci,

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce 1. setkání Úvod Představení lektorů + účastníků Co je to job klub? Co je to, počet a délka, oslovování Historie Co Vám job klub může dát? Co očekáváte

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

Mateřská a rodičovská dovolená v kostce

Mateřská a rodičovská dovolená v kostce Mateřská a rodičovská dovolená v kostce Úvod Milé kolegyně, milí kolegové, milé maminky a tatínkové, rádi bychom Vám za CEITEC MU popřáli hodně štěstí v jednom z nejhezčích období života, ke kterým bezesporu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008

Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008 Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008 Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavky budou vypláceny v pevné výši, která je odstupňovaná podle věku dítěte. Přídavek bude vyplácen ve třech

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více