Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová"

Transkript

1 Vznik a vývoj života Mgr. Petra Prknová

2 Vznik Země a života teorie: 1. stvoření kreační hypotézy vznik Země a života působením nadpřirozených sil 2. vědecké teorie vznik Země a života na základě postupných změn a zvyšování složitosti hmoty

3 Vznik vesmíru a Země Teorie Velkého třesku - vesmír vznikl před miliardami let - výbuch superhustého shluku hmoty - veškerá hmota i energie současného vesmíru byla soustředěna do bodu o nulové velikosti - tzv. SINGULARITA. Vesmír se rozpínal, chladl - vznik složitějších prvků - protonů a neutronů. Pokračujícím rozpínáním vesmír dále chladl a vznikala atomová jádra - nejprve lehkých prvků - vodíku a hélia. Tato první syntéza jader se uskutečnila během prvních tří minut po velkém třesku. Atomy, tak jak je známe - jádro + elektronový obal, vznikly po výrazně delší době - cca let. Ve vesmíru se tvořila hmota reakcí jednotlivých elementárních částic nestejnoměrně někde jí bylo víc, jinde méně. Hustší, těžší oblasti přitahovaly další hmotu. Působením vlastní gravitace se tyto shluky zahušťovaly tak vznikly hvězdy a galaxie. Při jaderných reakcích uvnitř hvězd vznikaly těžší prvky, které se dostaly do mezihvězdného prostoru a staly se základem při vzniku planet. Vznik atmosféry - prvotní atmosféra se vytvořila odplyňováním zemského pláště - CO 2, H 2, He, NH 3, CH 4, H 2 S

4 Vznik života: Nejstarší nalezené fosilie organizmů na úrovni buněk jsou staré 3,5 miliardy let. Stáří Země radioizotopovým datováním stanoveno na 4,6 miliardy let. Nejdříve musely z jednoduchých látek vzniknout organické látky, z nich složitější polymery a teprve potom život samotný. Biologické evoluci tedy předcházela evoluce chemická.

5 1. Teorie vědecké abiogeneze A. I. Oparin a J. B. S. Haldane - utváření živých soustav na Zemi biotickou cestou J. B. S. Haldane popsal předpokládané složení prebiotické atmosféry - H 2, H 2 O, NH 3, CH S. Miller a H. Urey - pokus s původní atmosférou doplněný předpokládanými podmínkami: 80 C, elektrické výboje a UV záření. Spontánní tvorba jednoduchých organických látek Tyto molekuly se mohly hromadit a poskytovat bohaté prostředí pro vznik života - teorie prapolévky (prabujónu) - prapolévka=soubor organických látek ve vodném roztoku. Dalším krokem ke vzniku života tvorba polymerů - složených organických látek (polypeptidů, sacharidů ). V prapolévce docházelo ke shlukování molekul na základě jejich vlastností - vznikaly komplexní útvary - koacerváty - schopné hromadit některé látky a jiné naopak vylučovat. Zvětšovaly svoji velikost, pak se rozpadaly Některé daly základ primitivním jednotkám s projevy života - eobiontům. V tomto bodu přechází chemická evoluce v evoluci biologickou.

6 2. Teorie vesmírného původu První organické molekuly se na Zemi dostaly z okolního vesmíru. Spektrální analýzy - v meteoritech a kometách obsaženo mnoho rozmanitých organických látek v mlhovině nalezeny polycyklické aromatické uhlovodíky. Komety pokryté vnější vrstvou tmavého materiálu - obsahuje organické látky vzniklé z jednoduchých uhlíkových složek reakcemi iniciovanými UV zářením. Déšť materiálu z komet na časnou Zemi - množství organických molekul.? I primitivní život se vytvořil ve vesmíru a byl přinesen na Zemi společně s tímto deštěm? Příbuzná teorie - život vznikl na Marsu - z něj odstřelen tvrdý povrchový materiál asteroidem a přinesen na povrch Země kometami. Problém vzniku života přesunují na jinou planetu (kometu).

7 3. Teorie železo-sírová = teorie černých komínů (kuřáků) Organické látky a posléze první buněčné formy života vznikaly uvnitř tzv.černých kuřáků (komínů) na hlubokomořském dně. Černí kuřáci obsahujíčetné miniaturní dutiny potažené vrstvou sulfidů železa = substráty reakcí vedoucích k uvolnění energie (ta využita pro syntézu org. molekul a polymerů). Mikrojeskyně : - hromadění vzniklých látek - zóny s různou teplotou = ustanovení teplotně optimálních zón pro dílčí reakce - proud protékající vody - neustálý přísun stavebních látek a energie.

8 Od organických molekul k prvobuňkám Jak jednoduché organické látky a jejich polymery vytvořily prvobuňku? Četné teorie: Některé předpokládají nejdříve vznik nukleových kyselin = teorie nejdříve geny. Jiné nejdříve evoluci biochemických reakcí a cest = teorie nejdříve metabolizmus. Existují i smíšené modely.

9 1. Modely nejdříve geny Genetická informace je nesena nukleovými kyselinami - replikace, transkripce, translace. Podle informace přepsané do mrna se translací tvoří proteiny. Proteiny působí v B jako stavební jednotky a jako enzymy. Enzymy řídí mimo jiné i syntézu nukleových kyselin a syntézu svou.

10 1. Modely nejdříve geny Hypotéza RNA světa - spontánně se vytvořily krátké molekuly RNA - katalyzující svou vlastní replikaci. Molekuly RNA se musely ohraničit od svého okolí - tvorba prvotních membrán: z fosfolipidů se vytvořily lipozomy (fosfolipidové 2vrstevné struktury) - v oblasti přílivu a odlivu se setkaly s RNA - dehydratací a rehydratací došlo k inkorporaci RNA dovnitř lipozomů.

11 2. Modely nejdříve metabolizmus Oparinova teorie - koacerváty. Fe - S teorie. Teorie bublin - vlny praoceánu lámající se o prapobřeží vytvářely jemnou pěnu tvořenou bublinami - organické molekuly díky větru soustředěny na linii pobřeží. Voda zde teplejší a koncentrovanější (odpar). Olejovité bubliny stabilnější - více času na experimenty. Olejovou složkou prebiotických moří fosfolipidy (hydrofilní a hydrofobníčást) - umí se spojovat. 2vrstevná bublina může uvnitř udržet vodu s rozpuštěnými molekulami.

12 Další vývoj života Před 3,5 miliardou let první život - prokaryota - anaerobní chemoheterotrofní metabolizmus. Zdrojem E kvašení organických látek obsažených v prostředí. Postupný vývoj metabolizmu - metabolická evoluce: Předěl - před 2,5 mld let vytvoření látek umožňujících fotosyntézu. První fototrofní osmy - využití sluneční E ke tvorbě Ch vazeb - anoxygenní - využívaly H 2 S. Postupný rozvoj fotosyntézy - využití slunečního světla, produkce O 2, využití anorganických látek CO 2 a H 2 O, nezávislost na omezených organických zdrojích. Kumulace O 2 v prostředí - vznik aerobních organizmů - efektivnější metabolizmus + vznik ozonové vrstvy před přibližně 1,5 mld let - umožnění evoluce na celém povrchu, nejen v místech chráněných před UV.

13 S metabolickou evolucí spojena evoluce strukturální - růst složitosti vnitřního uspořádání organizmů. Z jednoduché prokaryotické buňky buňka eukaryotická před 1,5 mld let - postupným členěním vnitřního prostoru prokaryotických buněk membránovými strukturami odvozenými z prvotní plazmatické membrány - vchlipováním vznik kompartmentů - prostorů oddělených membránami (např.jádro obsahující genetickou výbavu B).

14 Teorie endosymbiotického původu Budoucí eukaryotická B pohltila prokaryotickou aerobní bakterii = z ní mitochondrie - stav symbiózy výhodný pro obě strany - eukar.b poskytla substráty a prokaryot enzymatickou výbavu pro aerobní-výhodné zpracování substrátů. Obdobným procesem s fotosyntetizujícím prokaryotem - obdoba sinice - vznik chloroplastu.

15 Od jednobuněčnosti k mnohobuněčnosti Vznik mnohobuněčnosti před 0,5 mld let. Od jednobuněčných eukaryot, přes koloniální organizmy k mnohobuněčným organizmům. Kolonie - jedinci samostatní. V kolonii tvorba pevnějších vazeb a specializace jednotlivých buněk. Postupně mnohobuněčnost. Mnohobuněční - specializace buněk - efektivněji využíjí zdroje a lépe ovládnou různá prostředí (sucho, teplo, chlad, tvorba zásob, lokomoce )

16 Znaky života: 1. obsah nukleových kyselin a bílkovin 2. hierarchická organizovanost organizmů atomy molekuly makromolekuly komplexy organely buňky tkáně (pletiva) orgány soustavy orgánů mnohob organizmy 3. otevřené systémy - výměna látek, energií a informací s okolím 4. samoregulace - pochody v tělech regulovány systémem zpětných vazeb atd 5. metabolizmus - enzymové reakce zajišťující přeměnu látek a energií 6. rozmnožování a vývoj (individuální - ontogenetický a druhový - fylogenetický)

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUŇKA Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010 Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUNĚČNÁ TEORIE základ vědeckého pohledu na život: BUNĚČNÁ TEORIE TEORIE EVOLUCE hierarchická

Více

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI Maturitní téma č. 2 TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI KREACIONISMUS - dodnes uznávaný, nepřekonaný názor, který vychází z víry, že život stvořil bůh. Jaký bůh, záleží na druhu náboženství. VITALISMUS - vitalisté

Více

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Teorie Kosmologie - věda zabývající se vznikem a vývojem vesmírem. Vznik vesmírů je vysvětlován v bájích každé starobylé

Více

Kritická analýza současných teorií

Kritická analýza současných teorií Tajemství vzniku života Kritická analýza současných teorií Charles B. Thaxton Walter L. Bradley Roger L. Olsen Tajemství vzniku života bylo přeloženo v roce 1995 z originálu The Mystery of Life s Origin

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

pouhým odpadním materiálem, který

pouhým odpadním materiálem, který astronomie Vznik planet jsme dlouho považovali za zákonité děje s předem daným výsledkem. Nyní se ukazuje, že je to překvapivě chaotický proces. Ačkoli jsou planety v kosmickém měřítku pouhým odpadním

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

G E N E Z E P R V K Ů

G E N E Z E P R V K Ů G E N E Z E P R V K Ů Jaromír Plešek, Ústav anorganické chemie AV-ČR, 250 68 Řež plesek@iic.cas.cz ÚVOD PRVKY, ATOMY, ISOTOPY, NUKLIDY - DEFINICE - BOHRŮV MODEL ATOMU - MENDĚLEJEVOVA TABULKA PRVKŮ KDY

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO V MŮŽE Jiří GRYGAR Fyzikální ústav Akademie A věd v ČR, Praha 6.2.2014 VELKÝ TŘESK 1 Na počátku bylo slovo: VELKÝ TŘESK opravdu za všechno může

Více

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Bílkoviny a nukleové kyseliny Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta - BÍLKOVINY: Bílkoviny a nukleové kyseliny - Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky složené

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více