Základní vlastnosti živých organismů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní vlastnosti živých organismů"

Transkript

1 Základní vlastnosti živých organismů Růst a vývoj - diferenciace (rozrůznění) a specializace - ontogeneze vývoj jedince - fylogeneze vývoj druhu Rozmnožování a dědičnost - proces vzniku nového jedince - pohlavní splynutí samčí a samičí pohlavní buňky - nepohlavní dělení buněk, řízkování, pučení - dědičnost předání vlastností Pohyb - bičíky, brvy, panožky, ploutve, končetiny, celý povrch těla Dráždivost - schopnost reagovat na podměty z vnějšího prostředí -> udržování stálého vnitřního prostředí (homeostáze) - autoregulace Metabolismus - látková a energetická přeměna - organismus je otevřený systém, který s okolím vyměňuje látky, informace, energii Chemické složení - jednotný princip chemického složení - bílkoviny (stavební materiál) - nukleové kyseliny (nositelky genetické informace) - tuky - sacharidy - vysoká organizovanost - domény : Archea, Bakteria, Eukarya Vznik života na Zemi - Země vznikla před 4,6 mld. lety - život vznikl před 3,5 mld. lety Názory na vznik života - Kreační teorie svět stvořil Bůh (Carl Liné) - Teorie samooplození vznik organismů z neživé hmoty - Teorie panspermická zárodky putují vesmírem, při dopadu se rozšíří na Zemi - Oparinova teorie život vznikl z neživé hmoty 1

2 1. chemická evoluce (S. Miller) -> jednoduché bílkoviny - probiotický bujón = prapolévka - vznik koacervátů (A. Oparin) -> neživé organismy - kapénky bílkovin urychlují metabolismus - metabolon termodynamický otevřený systém - nelze rozmnožovat VZNIK ŽIVOTA SOUVISÍ SE VZNIKEM GENETICKÉHO KÓDU A ZABEZPEČENÍM REPLIKACE (ZDVOJENÍ) NUKLEOVÉ KYSELINY, KTERÁ OBSAHUJE GENETICKOU INFORMACI 2. biologická evoluce - eobionti (probionti) -> předchůdci organismů - přírodní výběr (přežije ten, který se lépe přizpůsobí prostředí a dokáže se rozmnožit) - 2. teorie o eudosymbióze - plastidy -> chloroplasty - chromoplasty - leukoplasty - základní mechanismy evoluce - četnost vzniku mutace Nebuněčné organismy viry = vnitřní parazité, nejsou schopni samostatné existence => - nemají vlastní metabolický aparát - nemají aparát pro syntézu bílkovin (ribozomy, t-rna) - nejsou schopni samostatného růstu a dráždivosti - k rozmnožování potřebují buňku - velikost: nanometru - VIRION = klidová forma viru, která je schopna infikovat hostitelskou buňku - složení: - nukleová kyselina => zde uložena genetická informace - DNA -> DNA viry - RNA -> RNA viry - kapsid = bílkovinný obal, který je složen z makromolekul bílkovin = kapsomery - některé viry mají membránový obal - tvořen z fosfolipidu a bílkovin - klasifikace virů - bakteriofág viry, které napadají bakterie - cyanofág viry, které napadají sinice - mykofág viry, které napadají houby - živočišné viry - rostlinné viry - rozmnožování virů lytický a lyzogenní cyklus 2

3 Lytický cyklus 1. vazba virionu na povrch hostitelské buňky - na povrchu hostitelské buňky musí být receptor 2. proniknutí (penetrace) viru do buňky (proces podobný fagocytóze) = virová infekce - u bakteriofága pouze NK, jinak pronikají celé viry 3. uvolnění NK z kapsidu enzymatickým rozložením 4. replikace (zdvojení) nukleové kyseliny 5. syntéza virových bílkovin v jádře či na ribozomech hostitelské buňky 6. zrání viru -> obalení NK, vznik kapsidu 7. uvolnění viru z hostitelské buňky -> rozpad buňky (lýza) Lyzogenní cyklus = začlenění virové nukleové kyseliny do chromozomu hostitelské buňky -> stává se součástí chromozomu a předává se dceřiných buňkám jako provirus (u bakteriofágu prefág) - za určitých podmínek (fyzikálních, chemických) může provirus udělat buňce nové vlastnosti -> buňka nádorová (onkogenní) Příklady virových onemocnění - způsobené RNA viry: - mozaiková onemocnění tabáku a rajčat - AIDS, zarděnky, příušnice, spalničky - rýma, chřipka, dětská obrna - kulhavka, vzteklina, slintavka - klíšťová encefalitida - způsobené DNA viry: - opar, bradavice, mononukleóza, neštovice Podvirové jednotky - viroidy - malé řetězce RNA bez kapsidu - způsobují onemocnění kulturních rostlin - bledost okurek - vřetenatost bramborových hlíz - zakrnělost chmele - priony - specifická infekční bílkovina (kódována strukturním genem hostitelské buňky) - infekce: - kuru - nemoc šílených krav (BSE) - Creutzfeldt-Jakobova nemoc) - scrapie (drbavka koz a ovcí 3

4 - virusoidy - jsou nukleové kyseliny (DNA a RNA), uzavřené v kapsidech některých virů vedle jejich nukleové kyseliny vlastní Prokaryotická buňka - prokaryotická pro(před) karyon(jádro) před jaderná - velikost 1-10 µm - tvar - kulovitý, tyčinkovitý - jednodušší než eukaryotická - žádné rozdělovací membrány Stavba - buněčná stěna - u všech kromě mykoplazmatu - látka stěny je polysacharid peptidoglykan=murein, u archeí pseudomurein - je pórovitá a plně propustná - funkce: - ochrana mechanická, chemická - udržuje stálé vnitřní prostředí - udržuje tvar - kompenzuje vysoký osmotický přetlak uvnitř buňky - cytoplazmatická membrána - stavba: - 2 vrstvy fosfolipidů - bílkoviny a sacharidy - funkce: - zajišťuje stálé vnitřní prostředí (teplota, tlak) - buněčné dýchání - je selektivně propustná a plastická 4

5 - cytoplazma - vyplňuje prostor buňky - zásobní jednotka - glykogen - poly-β-hydroxymáselná kyselina (zdroj uhlíku a energie) - volutin (zdroj fosforu) - někdy kapénky síry (sirné bakterie) - jaderná hmota - nukleoid - 1 chromozom, haploidní - 20% objemu buňky - chemicky holá molekula DNA x delší DNA než sama buňka - volně v plazmě - funkce řízení, genetická informace (3500 genů) - replikace (zdvojení) - z 1 bodu postupuje na obě strany kružnicové molekuly a končí v bodě, který je protilehlý počátku replikace - plazmidy - malé cyklické molekuly DNA v cytoplazmě (nesou doplňkovou informaci) - ribozomy - funkce tvorba bílkovin - další organely: - slizovitý obal - funkce zvyšuje odolnost - nad buněčnou stěnou - gykokalyx - další vnitřní obal - funkce umožňuje buňkám ulpívat na různých podkladech - bičík - organela pohybu - fimbrie - krátká nepohyblivá vlákna - umožňuje přilnutí k povrchu či konjugaci (rozmnožování) bakterií - mezozóm - vchlípenina cytoplazmatické membrány - pravděpodobně souvisí s dělením buněk - u heterotrofních organismů - thylakoidy - vchlípenina cytoplazmatické membrány - u fotosyntetizujících organismů - obsahují fotosyntetická barviva - plynové vakuoly - u fototrofních buněk - funkce nadnášejí buňku 5

6 - endospory - tvoří se u některých bakterií (uvnitř buňky) Prokaryota - doména ARCHEA - v buňkách pseidomureinu - termofilní ( C) - halofilní (koncentrace NaCl 12%) - metanogenní produkují methan (CH 4 ) - doména BAKTERIA - bez buněčné stěny (mykoplazmata) - grampozitivní s buněčnou stěnou - gramnegativní s buněčnou stěnou - cyanobakterie (sinice) Bakterie - tvar: - kulatý kok streptokok stafylokok - tyčinkovitý - spirála - spirochéta - mají bičík - výživa bakterií: - autotrofní - zdroj energie uhlík z CO 2 - fotoautotrofní energie ze slunečního záření - chemoautotrofní energie z anorganických látek - dusík získávají z dusitanů, dusičnanů a amoniku - heterotrofní - zdroj energie uhlík z organických látek - fotogeterotrofní energie ze slunečního záření - chemoheterotrofní energie z organických látek (dýchání, kvašení) - dusík získávají z bílkovin nebo z jiných organických látek 6

7 - aerobní - potřebují O 2 - anaerobní - obligátně anaerobní O 2 je pro ně jed - fakultativně anaerobní O 2 mohou i nemusí mít Rozmnožování bakterií - nepohlavní - dělení - pučení - pohlavní - bakterie se stává částečně diploidní (má 2 chromozomy) - výměna částí chromozomů - 3 způsoby: - TRANSFORMACE - živá buňka pojme část nukleové kyseliny z odumřelé bakterie - TRANSDUKCE - přenáší se část nukleové kyseliny přes viry (bakteriofágy) do jiné buňky - KONJUGACE - spojení Půdní bakterie - ovlivňují její úrodnost - humus obsahuje saprofytické bakterie -> rozkládají organické zbytky -> mineralizace - nitrifikační bakterie: amoniak a dusitany přeměňují na dusičnany (ty můžou rostliny využít) - denitrifikační bakterie - opak nitrifikačních - hlízkové bakterie - dokáží vázat vzdušný dusík a přeměnit ho na dusičnany - žijí v symbióze na kořenech bobovitých rostlin Význam bakterií - genové inženýrství inzulin - příprava potravin mléčné a octové kvašení (jogurty) - kvasné a hnilobné bakterie ve střevech - patogenní bakterie - způsobují onemocnění: borelióza, tetanus, syfilis, kapavka, tuberkulóza Sinice (cyanobakterie) - fotoautotrofní organismy - jednobuněčné nebo vláknité (vlákno přeměněno na stélku) - vždy ve slizovém obalu - nemají bičík, pohybují se drkavých pohybem (jen u vláknitých) - v tylakoidech mají chlorofyl A, β-karoten, fykoerythrin (červený), fykocianin (modrý) - zásobní látka: sinicový škrob - tlustostěnné buňky (heterocysty) -> schopnost vázat vzdušný dusík N 2 7

8 - akinety (arthrospory) - klidové buňky (klidové stádium) - význam při rozmnožování - rozmnožování - jednobuněčné dělení - vláknité tvorba hormogónií - výskyt a význam - voda, vlhká půda, skály, kůry stromů - vodní květ přemnožení sinic (odumírání vodních organismů, zamezený přísun kyslíku) - symbióza - mechorosty - kapraďorosty - cykasy - houba + sinice = lišejník - vznik travertinu - zvětrávání - stromatolity (sinice + bakterie) - pěstování rýže - lékařství - zástupci - sinivka - drkalka - jednořadka 8

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

mikrobiologie má mnoho vztahů k dalším biologickým odvětvím - úzký vztah má k imunologii.

mikrobiologie má mnoho vztahů k dalším biologickým odvětvím - úzký vztah má k imunologii. (mikros malý, bios život, logos věda) zakladatel moderní české lékařské mikrobiologie je F. Patočka věda zabývající se studiem mikroorganismů (bakterie, viry, houby, parazité) zkoumá drobné organismy,

Více

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP 2005 OBSAH 1. Úvod do mikrobiologie - postavení a místo mikroorganismů v

Více

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová Vznik a vývoj života Mgr. Petra Prknová Vznik Země a života teorie: 1. stvoření kreační hypotézy vznik Země a života působením nadpřirozených sil 2. vědecké teorie vznik Země a života na základě postupných

Více

Program přednášek z praktické mikrobiologie Vojtěch Rada

Program přednášek z praktické mikrobiologie Vojtěch Rada Program přednášek z praktické mikrobiologie Vojtěch Rada 1) Role mikroorganismů v přírodě, historie mikrobiologie 2) Hlavní skupiny mikroorganismů: viry, bakterie a aktinomycety 3) Další skupiny mikroorganismů:

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MEDLOVY UNIVERZITY V BRNĚ ÚSTAV EKOLOGIE LESA A CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNIÍ ZMĚNY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V.V.I. FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky Michal V. Marek 1. ÚVODEM

Více

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus 8 MIKROBNÍ EKOLOGIE Mikrobní ekologie je hraniční obor na pomezí mikrobiologie, ekologie a dalších biologických disciplín. Hlavní náplní je zkoumání vzájemných vztahů mezi mikroorganismy mezi mikroorganismy

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č.

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č. Maturitní téma č. 11 FYZIOLOGIE ROSTLIN Studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků cytologických, anatomických a morfologických. VÝŽIVA ROSTLIN Mezi rostlinou a prostředím probíhá

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Olga DOSTÁLOVÁ, Dostálová, Machan, Th.D. CSc. CSc. VYBRANÉ ODBORNÉ KAPITOLY ČTENÍ A PSANÍ Z Z LÉKAŘSKÝCH VĚD VĚD PRO PRO PŘÍBUZNÉ OBORY OBORY

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta Fyziologie živočichů Petr Kočárek OSTRAVA 2005 Recenzenti: RNDr. Jan Kantorek, CSc. - katedra biologie a ekologie PřF OU, Ostrava RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta MIKROBIÁLNÍ OBRAZ KOŘENÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. Autor: Bc. Eva Večeřová Brno, květen 2012 Jméno a příjmení autora:

Více

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUŇKA Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010 Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUNĚČNÁ TEORIE základ vědeckého pohledu na život: BUNĚČNÁ TEORIE TEORIE EVOLUCE hierarchická

Více

B4, 2007/2008, I. Literák

B4, 2007/2008, I. Literák B4, 2007/2008, I. Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují pořádek ve světě, který spěje k čím dál většímu chaosu Druhá věta termodynamiky: Ve vesmíru nebo jakékoliv izolované

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ učební text Stanislav Bartusek Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Alexander Skácel, CSc. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Ochrana životního

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více